Schoolgids Op t Veld gebeurt t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t"

Transcriptie

1 Schoolgids Op t Veld gebeurt t Naam school : O.B.S. Op t Veld Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen Telefoon : Fax : Website : Rekeningnummer school :

2 2 Voorwoord. U ontvangt hierbij onze schoolgids. Deze gids is samengesteld om u te informeren over veel verschillende zaken die betrekking hebben op onze basisschool. Als uw kind voor het eerst naar school gaat, dan is dat een grote stap. Voor het kind maar ook voor u als ouder of verzorger. Een groot deel van de dag wordt het kind aan school toevertrouwd. Vanaf dat moment delen we samen met u de verantwoordelijkheid en de opvoeding. Daarom is het voor u belangrijk te weten hoe de school bepaalde zaken benadert. In deze schoolgids geven wij u een indruk van onze school, wat wij belangrijk vinden en wat elkaars rechten en plichten zijn. De ouders van onze leerlingen ontvangen deze schoolgids jaarlijks. Aan de ouders en verzorgers van nieuwe leerlingen wordt de gids bij inschrijving overhandigd. Naast deze schoolgids, die uitsluitend betrekking heeft op onze school, kunt u algemene informatie over het Nederlandse basisonderwijs vinden in de onderwijsgids De Basisschool, gids voor ouders en verzorgers en de gids het voortgezet onderwijs. Genoemde gidsen hebben de ouders al op hun huisadres ontvangen. Deze schoolgids is samengesteld uit 2 delen: Deel 1 bestaat uit: Deel A: Deel B: Deel C: Schoolgids. Verantwoording uren. Formulier Instemming met schoolgids. Deel 2 bestaat uit: De kalender

3 Deel 1: Deel A SCHOOLGIDS. Schoolgids o.b.s. Op t Veld Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 3 Hoofdstuk 1 De school 6 Naam 6 Richting 6 Wie zijn er bij de school betrokken Geledingen Externe contacten Situering van de school 8 Schoolgrootte 8 Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat 9 Uitgangspunten -Missie -Visie Het schoolklimaat 9 Hoofdstuk 3 De organisatie van de school. 11 Algemeen 11 Groepering/groepsgrootte 11 Deeltijdbanen 11 Dagelijkse gang van zaken 11 Groepsindeling schooljaar / schooltijden. 11 Schoolverzuim/verlofregeling 12 Taakverdeling 14 Individuele schooltaken 14 De medezeggenschapsraad 15 De ouderraad 15 Overleg m.r. / o.r. / directie 15 Zakelijke verslaglegging 15 Werkgroepen 15 Wat leert uw kind op onze school 15 Naar school om te leren Groep 1 en Groep 3 t/m 8 16 Lessentabel groep 1 t/m 8 16 De vakken beter bekeken 16 Rekenen en wiskunde 16 Nederlandse taal / Drents. 17 Lezen 17 Schrijven 17 Engels 17 Wereldoriëntatie en verkeer 17 Expressievakken / Techniek. 17 Algemene vorming / G.V.O. en H.V.O. 18 Lichamelijke oefening Werken met computers Er is er één jarig! Verjaardag schoolteam Activiteiten. Informatie algemeen

4 Buitenschoolse activiteiten 20 Hoofdstuk 4 De zorg voor alle kinderen 21 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 21 Inschrijving en onderwijskundige rapporten 21 Schorsing en verwijdering van een leerling 21 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (l.v.s.) Werkwijze bespreking resultaten van de kinderen met de ouders. Leerlingbespreking. Contacten en overleg leerkracht en ouders over het kind betreffende leervorderingen of bij problemen. De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs Schoolarts en logopedist. Begeleiding zieke leerlingen. Speciale zorg voor kinderen Zorgverbreding 25 Verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs 25 Permanente Commissie Leerlingenzorg 25 Hulp aan leerlingen met een handicap 25 Begeleiding meerbegaafde / hoogbegaafde leerlingen 26 Een jaar overdoen en aangepaste programma s Procedure verlenging / zittenblijven Leerlingenzorg De zorg voor het jonge kind Hoofdstuk 5 Kwaliteitsverbetering. Lumpsum Kwaliteitsverbetering door goede methoden Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 28 Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 28 Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan Hoofdstuk 6 De leraren. De directeur De groepsleerkrachten Onderwijsondersteunend personeel De interne leerlingbegeleider (I.B.) Coördinator informatie en communicatie technologie (I.C.T.) Preventiemedewerker Bedrijfshulpverlener (B.H.V.) Leerkracht godsdienst Stagiaires Wijze van vervanging Scholing Hoofdstuk 7 De ouders. 32 Het belang van de betrokkenheid van ouders 32 Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school 32 De medezeggenschapsraad 32 De ouderraad Werkgroepen Speciale werkgroepen Huisbezoek Overblijfregeling (T.S.O. + B.S.O.) Ouderbijdragen 34

5 Sponsoring Schoolverzekering Klachtenprocedure De klachtenregeling Hoe werkt de klachtenregeling? Hoofdstuk 8 De ontwikkeling van het onderwijs in de school. 36 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 36 Zorg voor de relatie school en omgeving 36 De Brede School 37 Hoofdstuk 9 De resultaten van het onderwijs. 38 Afsluiting. 39 Deel B Verantwoording van de uren. Urenberekening Vakanties en vrije dagen In het schoolplan omschreven activiteiten Deel C Formulier Instemming met de schoolgids Deel 2: Kalender

6 1. DE SCHOOL. Schoolgids o.b.s. Op t Veld 6 Naam: De naam van onze school is Op t Veld en we zijn te vinden in Barger-Oosterveld, aan de Barnar 5A, 7826 EP in Emmen. Richting: We zijn een openbare school voor primair onderwijs wat inhoudt dat onze school toegankelijk is voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel, de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen. Wie zijn er bij de school betrokken: Schoolbestuur: Onze school is een openbare school en het bestuur wordt gevormd door de gemeente Emmen. Wethouder mevr. M.H. Thalens - Kolker heeft binnen het gemeentebestuur de portefeuille Onderwijs. Het hoofd van de afdeling Onderwijs is Yvonne Boxem Klein. Het postadres van de gemeente is: Gemeente Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen, Tel: Het bezoekadres van de afdeling Onderwijs is : Hooggoorns 56. Directie: Jan Schuring Klijnstraat PM Klijndijk Adjunct directeur: Lydia Jeuring Kuifmees BN Emmen Schoolteam: Ina Zwiers Brink CE Sleen Alie Luurs Laan v / h Kinholt GP Emmen Fulco de Vegt Verl. Scholt.kan.WZ KB Emmen Sandra de Jonge Vroegeling WR Klazienaveen Kristel Dijkman Calthornerbrink HT Emmen Wim Moinat De Blokken CI Zwartemeer H.V.O. Ina Slagter Jonkershof GD Emmen G.V.O. Conciërge : H. de Groot Kanaal A N.Z KM Emmercompas cuum Oudergeleding medezeggenschapsraad: Voorzitter: Ingrid Lubbers Korfstraat BX Emmen Secretaris: Agnes Tuinman Lid: Jaap Koops van t Jagt Bargerholt DB Emmen Ouderraad: Voorzitter: Monique Kort Paus Johannesstraat BS Emmen Secretaris: Sheila Harmers Willem Grolstraat EJ Emmen Penningmeester O.R. / M.R. Jaap Koops van t Jagt Bargerholt DB Emmen

7 Leden: Stella van Boheemen De Bargies HK Emmen Patricia Berends Willem Grolstraat ED Emmen Miranda van der Veen Willem Grolstraat EH Emmen Hilda Joling Willem Grolstraat EL Emmen José Rozema De Weerdstraat VH KlazienaveenN Monique Bakker Dagpauwoog GC Emmen Sabrina Wolgen Iemingecamp EM Emmen TELEFONISCH CONTACT MET DE LEERKRACHTEN IS MOGELIJK IN DE PAUZES EN VOOR OF NA SCHOOLTIJD. EXTERNE CONTACTEN: Inspectie Onderwijs: Inspectie van het onderwijs Zwolle. Hanzelaan 310, 8017 JK, Zwolle. Postbus 10048, 8000 GA, Zwolle. Telefoon: Fax: Website: Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Regelmatig krijgt de school bezoek van de inspecteur van het basisonderwijs. In de onderwijswet staat de taak van de inspecteur omschreven: 1. Toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften. 2. Bekend blijven met de toestanden in het onderwijs. 3. Bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs door overleg met besturen, personeel van de scholen en met de regionale of lokale overheden. 4. Gevraagd en ongevraagd rapporteren aan de minister. Schoolbegeleidingsdiensten. Schoolbegeleidingsdiensten adviseren en begeleiden het onderwijs in de meest ruime zin. Als ouder kunt U er mee te maken krijgen, wanneer er bepaalde problemen met uw kind(-eren) zijn, waarvoor onderzoeken noodzakelijk zijn. Ook begeleiden de diensten schoolteams bij de ontwikkeling van hun onderwijs. G.G.D. / Jeugdgezondheidszorg: Vreding 2, 7811 AZ, Emmen Telefoon: Logopediste J.G.Z. Diana Knevelbaard, Vreding 2, 7811 AZ Emmen Telefoon: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (A.M.K.) Telefoon: ( 0,05 per minuut) De Kindertelefoon. Telefoon: (gratis)

8 Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft is de vraagbaak voor ouders van kinderen die naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. 5010; het telefonisch en digitaal loket voor informatie en advies. Telefonisch met gratis nummer: , dat bereikbaar is op schooldagen van uur uur. Digitaal op de website waar veel informatie op staat. Bovendien is het mogelijk om vanaf de website per een vraag te stellen. Situering van de school: Onze school staat in de kern van Barger-Oosterveld, in de gemeente Emmen. Door de inwoners wordt er meestal gesproken wordt over het dorp Barger-Oosterveld. Voor de gymnastieklessen wordt gebruik gemaakt van de prachtige sporthal op het sportpark De Meerdijk. Voor de gymlessen buiten wordt gebruik gemaakt van de sportvelden van S.V.B.O. Onze school is gehuisvest in een modern gebouw, dat is ingericht naar de hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Het komende schooljaar wordt de school uitgebreid. Schoolgrootte: Aan het eind van het schooljaar gingen er 124 leerlingen naar onze school. Door de overgang naar het voortgezet onderwijs, verlieten 17 kinderen de school. Er zijn 4 leerlingen verhuisd. We starten het schooljaar met 108 leerlingen (vorig schooljaar 115) Volgens de prognose zal het leerlingenaantal een lichte daling vertonen. Er zijn in totaal 7 leerkrachten aan de school verbonden, waarvan een gedeelte parttime werkt. Naast het lesgeven zijn er nog veel andere werkzaamheden op school te verrichten. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale taken op het gebied van de leerlingenzorg (I.B.) en het werken met computers (I.C.T.) Schoolschoonmaak: Schoonmaakbedrijf Visschedijk Facilitair. 8

9 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT. Schoolgids o.b.s. Op t Veld 9 Uitgangspunten. Missie. Onze leerlingen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat ze met plezier naar school gaan. We streven ernaar, dat elke leerling zich op onze school thuis voelt! Op onze school hebben de leerkrachten en de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen. Het onderwijs moet zo worden aangeboden, dat de leerlingen ondanks de onderlinge verschillen in aanleg, tempo en ontwikkeling op hun eigen niveau vooruitgang boeken, waardoor ze zelfstandig kunnen functioneren in een snel veranderende wereld. Dit is onze missie. Deze missie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze missie een rol. Visie. De teamleden van de o.b.s. Op t Veld hebben hun visie als volgt geformuleerd: 1. Een kind moet zich thuis voelen op school (veiligheid en geborgenheid). Het opdoen van kennis en vaardigheden heeft een voorname plaats op onze school (op verstandelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied) 2. De school dient in te spelen op de verschillen tussen kinderen. 3. Een kind moet geprikkeld worden zelf een mening te vormen (zelfvertrouwen) en op basis daarvan zelfstandig opdrachten te maken en uit te voeren. Een kind moet leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar zijn. 4. Samenwerking zal moeten plaatsvinden op grond van respect en waardering voor een ander. Een mens is verantwoordelijk voor de ander en daarop aanspreekbaar. 5. Een leerkracht moet een positief verwachtingsbeeld hebben over de mogelijkheden van een kind. 6. De school is een onderdeel van de omringende wereld. Verschillende aspecten van deze veelvormige wereld moeten in de school gebracht worden. De kinderen horen open te staan voor deze wereld. Een kind is op weg naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij. 7. Een samenleving bestaat uit mensen die zich zoveel mogelijk welbevinden en zich kritisch opstellen t.a.v. de ontwikkelingen in deze samenleving. 8. Een samenleving hoort democratisch te zijn. 9. Ieders overtuiging op levensbeschouwelijke gronden en ieders culturele achtergrond dient gerespecteerd te worden. 10. Opvoeden is het begeleiden van het kind op weg naar het zelfstandig functioneren in de maatschappij. 11. De school levert, in samenwerking met de ouders, een bijdrage aan de opvoeding. Het schoolklimaat. Vertrouwdheid, veiligheid... Het is enorm belangrijk dat een kind opgroeit in een omgeving waar het zich veilig en vertrouwd voelt. Eén van onze uitgangspunten is dat de leerkrachten een positief verwachtingsbeeld hebben van de mogelijkheden van een kind. Deze positieve benadering draagt ertoe bij dat er een kindvriendelijke sfeer is ontstaan op onze school. Er wordt door de leerkrachten goed gelet op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en samenwerken. Bij de uitgangspunten kunt u lezen dat we ernaar streven dat de kinderen moeten samenwerken op grond van respect en waardering voor een ander.

10 Deze benadering is (en wordt) ook besproken met de ouders. Dit gebeurt met de ouders apart, maar ook op ouderavonden. Naast het werken in de klas organiseren we veel aantrekkelijke activiteiten voor onze leerlingen. U moet dan denken aan een sport- en spelmiddag in het voorjaar en allerlei activiteitenmiddagen die gedurende het jaar georganiseerd worden. In dit verband moet ook het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de Bonte Avond en de Paasmiddag genoemd worden. Excursies en het bijwonen van theatervoorstellingen en natuurlijk de schoolreis en het schoolkamp zijn ook belangrijke evenementen. De contacten met de ouders van onze leerlingen zijn goed, men voelt zich erg betrokken bij de gang van zaken op onze school. De betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk door de grote inzet van de leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de schoolkrantredactie en de assistentie door ouders bij de overblijfgroep en vele andere activiteiten. Met regelmaat wordt met de ouders overlegd over het wel en wee van hun kinderen. Dit overleg vindt plaats in de vorm van informatieavonden, huisbezoeken, rapportbesprekingen cq. contactavonden, maar ook in individuele gesprekken als daartoe aanleiding bestaat. Dankzij deze goede onderlinge contacten kunnen we er samen voor zorgen dat het kind naar school kan gaan in een sfeer van vertrouwdheid en veiligheid! We streven ernaar dat elke leerling zich op onze school thuis voelt! Een goede sfeer in de klas en op school is één van onze kenmerken. Het kind voelt zich op zijn gemak in een vertrouwde omgeving en gaat met plezier naar school! Naar school om te leren... We werken met moderne methoden en hedendaagse apparatuur. Alle groepen zijn voorzien van een digitaal schoolbord.. Leren op verschillende gebieden, d.w.z. dat de kinderen kennis en vaardigheden opdoen, maar ook leren goed met elkaar om te gaan en leren samen te werken. De kinderen zelfstandigheid aanleren, zodat ze zélf geschikte opdrachten kunnen uitvoeren met het doel het zelfvertrouwen te versterken! Uitgaande van de mogelijkheden die het kind in zich heeft, willen we het de kans geven op zijn eigen niveau iets te leren, zodat het uiteindelijk na afloop van de basisschoolperiode een goede start kan maken in het vervolg onderwijs! Wij hebben als kleinere basisschool de mogelijkheden in huis onze schoolorganisatie zo in te richten, dat we dit ook echt voor elkaar kunnen krijgen! Daarom zijn we ervan overtuigd dat uw kind zich óók bij ons op school thuis voelt! 1 0

11 3. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL. Schoolgids o.b.s. Op t Veld 1 1 Algemeen. Het onderwijs dat onze leerlingen aangeboden wordt kan niet benoemd worden als een specifiek onderwijsconcept. Er zijn in onze schoolorganisatie wel duidelijke kenmerken van verschillende onderwijssystemen terug te vinden. Er wordt gewerkt met dagtaken en keuzewerk. We bieden onze leerlingen passend onderwijs aan, waarbij differentiatie, zelfstandig werken en samen leren, een voorname rol spelen. We werken op onze school zowel in zelfstandige groepen als in combinatiegroepen. Groepering/groepsgrootte. De groepenindeling is voor dit schooljaar als volgt: groep 1 / 2 (gecombineerd) groep 3 / 4b (gecombineerd) groep 5 / 6a (gecombineerd) groep 6b / 7 (gecombineerd) en groep 8. Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas, eventueel in kleine groepjes. De leerlingen zitten in onze school daarom soms in werkgroepjes van kinderen met verschillende leer- en sociale vaardigheden, soms individueel. Deeltijdbanen. In verband met een aantal deeltijdbanen is het organisatorisch noodzakelijk meerdere leerkrachten aan een bepaalde groep te koppelen. Dagelijkse gang van zaken. In de klas begint elke dag op school met een gesprek. Na deze activiteit krijgen de kinderen instructie en werkopdrachten (dagtaak). Veelal wordt er zelfstandig aan deze opdrachten gewerkt. De kinderen die klaar zijn met die dagtaak gaan aan de slag met keuzewerk. De creatieve-, sport- en spelactiviteiten vinden zoveel mogelijk in de middag plaats. l keer per 2 jaar wordt in alle groepen een bepaald thema centraal gesteld. In deze projectweek werken dus alle leerlingen aan dit specifieke onderwerp. Elk schooljaar wordt in het kader Natuur en Milieu Educatie aan een kleiner project gewerkt. Het komende schooljaar wordt extra aandacht besteed aan Rekenen, Begrijpend Lezen, Woordenschat en Natuur. Wat leert uw kind op onze school.. Naar school om te leren. Onder leren verstaan we niet alleen kennis opdoen, want er is meer, zoals het aanleren van praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Het grootste gedeelte van de lesweek wordt besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Het is duidelijk waarom, deze vakken vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Groepsindeling schooljaar Groep Leerkracht(en) aantal leerlingen (start schooljaar) 1 / 2 Ina Zwiers 5 (gr. 1) + 10 (gr.2) = 15 3 / 4 Kristel Dijkman 7 (gr. 3) + 18 (gr.4) = 25 5 / 6a Alie Luurs + Fulco de Vegt 12 (gr.5) + 10 (gr.6a)= 23 6b / 7 Sandra de Jonge + Fulco de Vegt 8 (gr.6b) + 17 (gr.6)= 25 8 Lydia Jeuring + Fulco de Vegt 21 Directietaken, Interne Begeleider ICT Compensatie Verlof Opvang : Jan Schuring en Lydia Jeuring. : Alie Luurs. : Fulco de Vegt. : Fulco de Vegt.

12 Schooltijden: Ma. di. do. vr. van uur uur uur uur. Wo. Van uur uur. Groep 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij. Groep 3 is op de vrijdagmiddag vrij. 1 2 Schoolverzuim / verlofregeling. In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplicht duurt dertien schooljaren en geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. Het kind moet dan bij een basisschool staan ingeschreven en bij de ouders/verzorgers rust de verplichting, dat het elke dag naar school gaat. Waarschijnlijk gaat het kind al eerder naar school. Een kind mag namelijk al naar de basisschool als het 4 jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een 5-jarige kleuter nog te vermoeiend is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. Dit houdt in dat u uw kind 5 uur per week thuis mag houden. U wordt dan wel verzocht deze afwezigheid aan de groepsleerkracht door te geven. Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan, dat een kind 10 uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard. Zodra een kind 6 jaar geworden is, houdt deze regeling op! Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen, maar extra vakantie kan slechts bij hoge uitzondering worden verleend. Alleen de directeur van de school mag bij zeer dringende, gewichtige omstandigheden ontheffing verlenen. Richtlijnen voor het verlenen van extra schoolverlof wegens gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f van de Leerplichtwet Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van de volgende omstandigheden. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de normale lesuren kan geschieden. Verhuizing binnen de gemeente, voor ten hoogste 1 dag. Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed - of aanverwanten van de eerste of tweede graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende. Bij ernstige ziekte van (een der) ouders. Bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie etc.) voor ten hoogste 1 dag. Een 12,5-, 25-, 40-, 50-, 50-, of 60-jarig ambts - of huwelijksjubileum van bloed - of aanverwanten van de eerste of tweede graad voor ten hoogste 1 dag. Overlijden van bloed - of aanverwanten t/m de vierde graad. - in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen (vader, moeder) - in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen (broer, zus, opa, oma) - in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag (oom, tante) Zeer slechte weersomstandigheden De viering van nationale feest - en gedenkdagen, voorzover het gaat om leerlingen uit culturele minderheidsgroepen. Bij deelname aan sportevenementen of andere culturele activiteiten De vakantieregeling van het bedrijf/de instelling waar één der ouders werkt maakt het niet mogelijk vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantieperioden. Er is sprake van (kleine) zelfstandigen (bijv. camping of horeca) die juist binnen de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen gaan (inkomstenderving). Waarnemingsafspraken in de sector vrije beroepen. Familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt. De leerling wordt een keer in de gelegenheid gesteld met familie of kennissen op reis te gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde kan zijn.

13 1 3 Het gezin krijgt een gratis vakantie aangeboden buiten de normale schoolvakanties. Dit evenwel als uitzonderingssituatie te beschouwen, bijv. indien men door omstandigheden nooit met vakantie kan. Ingeval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van één van de gezinsleden. Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. In zulke gevallen dienen de ouders vooraf en tijdig zonodig een schriftelijke aanvraag in bij de directeur. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt aangegeven. De directeur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Het formulier is verkrijgbaar bij de directie. Er mag maximaal 2 dagen per schooljaar gebruik van worden gemaakt. Gezien de problematiek rondom ongeoorloofd schoolverzuim, heeft het bevoegd gezag (gemeente Emmen) aangegeven, dat de basisscholen zorgvuldig met deze problematiek moeten omgaan. Vrijstelling. De wet kent verschillende vrijstellingsgronden. Dit betreft enerzijds de vrijstelling tot inschrijving (artikel 5) als er sprake is van ongeschiktheid door lichamelijke of psychische oorzaken of van bezwaren tegen de richting van de scholen die binnen een redelijke afstand liggen. Anderzijds is er de vrijstelling van het schoolbezoek. Nieuw hierin is de vrijstelling ten behoeve van het vervullen van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging. Ook nieuw is de aanscherping van een bestaande vrijstellingsgrond, namelijk die van verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties om. De schoolleiding mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor zo n vakantie en voor ten hoogste tien dagen oftewel twee schoolweken. Een belangrijke wijziging in de Leerplichtwet houdt in dat deze regeling uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Te denken valt aan de agrarische sector of de horeca. Deze aanscherping is in de wet opgenomen om een einde te maken aan het verschijnsel dat (ouders van) leerlingen een extra vakantie vragen bijvoorbeeld voor wintersport of voor een bezoek aan het geboorteland van hun allochtone ouders. Daarvoor is de vrijstelling nadrukkelijk niet bedoeld. Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar (artikel 13a). Zo wil de wet voorkomen dat jongeren de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. De schoolleiding beslist over aanvragen voor vrijstelling met het oog op het beroep van de ouders en ook over aanvragen voor ten hoogste tien dagen verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar méér wordt dan tien beslist de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Voordat de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, hoort hij of zij de directeur van de betrokken school (artikel 14). Een schoolleider die verlof verleent voor meer dan tien dagen per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk (artikel 27). De school is verplicht van bovengenoemde verzoeken een complete administratie bij te houden en dient deze te kunnen overleggen bij controle door het bevoegd gezag (de gemeente) en inspectie. Bij niet naleving van de leerplichtwet door de ouders is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Deze zal vervolgens het ongeoorloofd schoolverzuim aan de rechter melden.

14 Taakverdeling. Elk schooljaar worden de taken, die er naast het werken in de groepen zijn, door het personeel onderling verdeeld. Bij deze verdeling wordt rekening gehouden met het aantal uren dat men op school benoemd is. Enkele voorbeelden van dergelijke taken zijn het organiseren en begeleiden van sporttoernooien, het begeleiden van studenten van de Pabo en het coördineren van het Sinterklaasfeest INDIVIDUELE SCHOOLTAKEN. Jan Schuring Alie Luurs Ina Zwiers Fulco de Vegt Sandra De Jonge Kristel Dijkman Lydia Jeuring Contactpersoon Financiële acties. Adviseur m.r. Contact Schoolfotograaf Leerlingen- zorg Begeleiding zieke leerkracht Intake studenten Interne Begeleider Jeugdbladen Contact Bibliotheek Pasen Contact vertrouwens personen Coördinator Leesbevordering M.R. lid Kerstfeest I.C.T. Contact Drenthe College Sport en Bewegen Kinderboekenweek Schoolgids- Commissie Wasgoed Bonte Avond M.R. lid en G.M.R. Coördinator Techniek Spel- en Sportdagen Schoolkrant Contact N.M.E. Wandel 4 Daagse Sinterklaas Creatieve middag Afscheid groep 8 Contacten V.O. Overblijven Overleg gym basisscholen Aanschaf Gymmaterialen M.R. lid Korfbal Schoolvoetbal. Contactpersoon o.r. Standby Sinterklaas S.M.W. contact Kaartje / attenties Hoofd B.H.V. M.r. lid kandidaat G.G.D. contact Contact P.S.Z. Notulist Teamvergadering Personeel skas Brede School

15 De Medezeggenschapsraad. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen. 1. vertegenwoordigers van de ouders 2. vertegenwoordigers van het personeel De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: 1. instemmingsrecht 2. adviesrecht Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken, die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan en veranderingen daarin. De ouders hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Stichting: Sinds februari van dit jaar zijn de gelden van de o.r. en de m.r. ondergebracht in een stichting. Dit is gebeurd zodat de bijdragen van de ouders / verzorgers van de kinderen (schoolfonds en schoolreis) daar terecht komen waar ze voor bedoeld zijn. Met deze gelden worden namelijk de schoolreis en schoolse activiteiten zoals sinterklaas, kerst, sportactiviteiten, Sint Maarten, Pasen en dergelijke gefinancierd. Door dit onder te brengen bij een stichting is eenduidig vastgelegd en inzichtelijk gemaakt waar deze gelden vandaan komen en hoe deze gelden besteed worden. Door deze wijziging is het voor het nieuwe schooljaar ook mogelijk om de stichting te machtigen, zodat de schoolfonds- en schoolreisbijdrage automatisch voldaan kunnen worden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de betrokkenen hierover nader bericht. De ouderraad. De ouderraad coördineert en ondersteunt activiteiten die op school worden georganiseerd. Daarnaast kan haar advies worden gevraagd over zaken die de ouders in het algemeen aangaan. Overleg o.r. / m.r. / directie. De voorzitters van de o.r. en de m.r. en de directie hebben aan het eind van elk schooljaar overleg met elkaar over de gang van zaken op de school. Zakelijke ouderavond. Er wordt geen zakelijke ouderavond georganiseerd. Alle ouders krijgen in november een verslag toegestuurd, waarop schriftelijk gereageerd kan worden. Ook de verkiezingen worden schriftelijk behandeld en uitgewerkt. Werkgroepen Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders gelegenheid zich aan te melden voor de verschillende activiteiten die tijdens het schooljaar uitgevoerd worden. Eén of meer leden van de Ouderraad en een leerkracht maken in elk geval deel uit van deze werkgroepen.. Groep 1 en 2. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Na de eerste 6 weken wordt er een schriftelijke observatie gedaan door de groepsleerkracht. Daarna wordt er een huisbezoek gedaan, waar deze observatie deel uitmaakt van het gesprek. Feitelijk is dit dus de eerste stap in het Leerling Volg Model. De ontwikkeling gaat door bij de oudste kleuters, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het 1 5

16 leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's (school, vakantie, herfst, lente). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling omdat dit de basis is voor veel ander leren. De meeste kinderen zitten gemiddeld twee jaar in de kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen met leren te signaleren. We volgen de kleuters door te werken met D.O.R.R. (Dagelijkse Observatie Registratie en Rapportage. U krijgt hierover uitleg op de informatieavond van groep 1 en 2. De volgende ontwikkelingslijnen van D.O.R.R.. worden gevolgd: Taal Lezen verbaal linguïstisch beginnende geletterdheid Rekenen logisch matematisch, visueel ruimtelijk beginnende gecijferdheid Motoriek / Beweging lichamelijk - kinesthetisch Sociaal Emotioneel ik en wij Wereldoriëntatie natuurgericht Muziek muzisch - ritmisch Groep 3 t / m 8: Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met kinderen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende lesmethoden. Deze methoden worden hierna beschreven. De nadruk komt te liggen op de basisvaardigheden; Lezen, Schrijven,Taal en Rekenen. Daarnaast is er ruim voldoende aandacht voor; Engels (7/8), Wereldoriëntatie, Verkeer, Expressie en Lichamelijke oefening. De meeste tijd wordt besteed aan de basisvaardigheden. Aantal lesuren per week: Groep 1 : 20 ¼ uur. Groep 2 : 20 ¼ uur. Groep 3 : 23 ¾ uur. Groep 4 t / m 8 : 25 ¾ uur. De vakken beter bekeken: Rekenen en wiskunde. Wij gebruiken op de gehele school het lesmateriaal van de nieuwe methode Pluspunt. In dit schooljaar wordt de nieuwe methode ingevoerd. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent. Als we de handleiding van de rekenmethodes erop naslaan en we lezen wat de onderwijsdoelen aan het eind van groep 8 zijn, dan begrijpt u dat er tijdens de basisschoolperiode heel wat gebeuren moet. Een paar voorbeelden, de kinderen moeten: Handig kunnen delen met kommagetallen met gebruik van de eigenschappen van de bewerking delen; Kunnen optellen, aftrekken en vergelijken van eenvoudige gelijknamige en ongelijknamige breuken; Kunnen omzetten van eenvoudige winst of verlies, rente, korting, toename en afname in een percentage; Kunnen omzetten van digitale tijdnotatie in analoge tijdnotatie en omgekeerd enz. enz U begrijpt waarom veel aandacht besteed wordt aan dit leerstofonderdeel! 1 6

17 Nederlandse taal. We werken dit schooljaar voor het eerst met de methode Taal Op Maat. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken gericht. Accenten liggen op het gebied van spelling, woordenschat, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Drents. Wij leren de kinderen geen Drents, maar laten de kinderen kennis maken met de Drentse Taal. Wij gebruiken hiervoor, tijdens het Drents kwartiertje, de methode Krummels. Lezen. In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden ook veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. Eind groep 6 moeten alle kinderen het hoogste niveau 9 hebben bereikt. Dit lukt bijna altijd. Lukt dat niet, dan wordt in groep 7 extra hulp aangeboden. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Tekstverwerken gebruikt. Daarnaast werken we met Nieuwsbegrip. Op onze school leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en de kinderen gaan elke week (op woensdag) naar de bibliobus. Deze bus komt bij school. Schrijven. We leren de kinderen schrijven met de methode Pennenstreken. Een voorbeeld van de letterkaart is op school verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. We schrijven vanaf groep 4 met een vulpen. De school verzorgt de aankoop van deze pennen. Wordt een pen vernield of verliest een kind de pen, dan krijgt een kind nog 1 keer een nieuwe pen. Daarna kunnen de ouders eenzelfde nieuwe vulpen kopen tegen kostprijs ( 5,00) Engels. In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de nieuwe methode The Team Kinderen maken op een speelse manier kennis met de Engelse taal. De methode bestaat uit 2 delen. Elk schooljaar wordt 1 deel gecombineerd aangeboden. De verwerking gebeurt op het niveau van groep 7 en groep 8. Wereldoriëntatie en verkeer. We praten op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Dit gebeurt in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: voor biologie Natuur Buitengewoon, voor aardrijkskunde De Blauwe Planeet voor geschiedenis Speurtocht en voor verkeer Klaar Over. Expressievakken. In alle groepen wordt op vaste momenten aandacht besteed aan allerlei expressie activiteiten. Als in de groep Beeldende Vorming op het rooster staat wordt er gewerkt op het gebied van handvaardigheid, tekenen, textiele werkvormen, techniek, dans en drama. Op de vrijdagmiddag worden de groepen gesplitst en verzorgen de leerkrachten en de ouders de invulling voor de creatieve middag. Het onderdeel Techniek wordt de komende twee jaar toegevoegd. Er wordt ook gesproken over de verschillende vormen van kunst om ons heen. In dit verband worden exposities en kunstenaars in hun werkplaats bezocht. Deze uitstapjes behoren bij het zgn. Kunstmenu, waaraan onze school deelneemt. In het kader van dit Kunstmenu Basisonderwijs nemen onze leerlingen gedurende de 1 7

18 basisschoolperiode deel aan activiteiten op het gebied van muziek, dans, literatuur en beeldende kunst. In de klassen wordt, waar mogelijk, aandacht besteed aan spel, beweging, mime en drama. We gebruiken voor muzikale vorming het bronnenboek Muziek, moet je doen. Een van de hoogtepunten tijdens het schooljaar is onze Bonte Avond voor groep 1 t / m 8. De kinderen kunnen op deze avonden hun kunsten vertonen aan het hooggeëerde publiek. Medeleerlingen en ouders kunnen volop genieten van de diverse acts. Techniek. Vanuit de kerndoelen heeft het schoolteam 1 onderdeel ontwikkelt. De ontwikkelingslijn bestaat uit proefjes voor alle leerlingen. Tijdens het schooljaar wordt ruimte gemaakt voor het uitvoeren van deze proefjes. De gastlessen door de Techniek coach worden ook in het programma opgenomen. De verdere ontwikkeling van Techniek in ons onderwijs krijgt in het schooljaar een vervolg. Algemene vorming. Op t Veld is een openbare school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Op onze school bestaat de mogelijkheid om de leerlingen deel te laten nemen aan lessen godsdienstonderwijs (G.V.O.) en lessen humanistisch vormingsonderwijs (H.V.O.) Deelname aan deze lessen is niet verplicht. Als uw kind(-eren) niet mee doet / doen aan deze lessen, worden er vervangende lessen aangeboden uit het reguliere programma wereldoriëntatie. Doet uw kind niet mee, geeft u dit dan schriftelijk door, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Lichamelijke oefening. Onze gymnastieklessen worden bij goed weer op het sportveld van S.V.B.O. gegeven. Het grootste gedeelte van het jaar maken we gebruik van de prachtige sporthal op het sportpark De Meerdijk. De leerlingen van groep 3 en 4 gaan op de maandag- en de vrijdagmorgen met de bus naar de sporthal. De groepen 5 / 6a, 6b / 7 gaan dinsdag- en donderdagmiddag op de fiets. Groep 8 gaat dinsdagmorgen en donderdagmiddag op de fiets. De kleutergroep blijft op school. Dagelijks wordt in het speellokaal of natuurlijk op het plein aandacht besteed aan dit onderdeel van het onderwijsleerpakket. Na de gymlessen moeten de kinderen van groep 5 t / m 8 douchen. Naast de gymkleding moet er een handdoek worden meegenomen. Werken met computers. In elk lokaal zijn meerdere computers aan te treffen. In alle groepen wordt door onze leerlingen dagelijks gebruik gemaakt van deze apparatuur. Er wordt dan gewerkt aan diverse (onderwijskundig verantwoorde) programma s op het gebied van o.a. rekenen en wiskunde, spelling, topografie, geschiedenis en taalontwikkeling. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Er is er één jarig. Jarig zijn is voor een kind één van de belangrijkste momenten van het jaar. Thuis doet u er van alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind een leuke verjaardag kan vieren. Op school mag er getrakteerd worden aan de kinderen. In plaats van een traktatie voor de juffen en meesters, mag er geld worden gedaan in de Boekenpot. In groep 1 t / m 4 mogen de ouders om half negen mee de klas in om te kijken hoe hun kind in het zonnetje wordt gezet. Als u wilt kunt u foto s maken of een videofilm. Daarna mag de jarige naar de andere klassen toe. Er mogen 2 andere kinderen mee. Je krijgt ook een mooie kaart met de namen van alle juffen en meesters erop.tot slot mag je een cadeautje uitzoeken uit de cadeaudoos. Vanaf groep 5 wordt je verjaardag net zo gevierd, alleen de ouders gaan niet meer mee de klas in. Je mag op je verjaardag 1 vak uitkiezen, waar je niet aan mee hoeft te doen. De uitnodigingen voor een kinderfeestje, kerstkaarten en Valentijnskaarten, mogen niet op school uitgedeeld worden, we hebben gemerkt dat dit voor de kinderen die niet worden uitgenodigd, of geen kaarten krijgen, erg sneu is. 1 8

19 Verjaardag schoolteam. Alle juffen en meesters vieren hun verjaardag op een vastgestelde dag aan het eind van het schooljaar. De kinderen mogen dan een cadeautje meenemen of iets maken en dat aan hun juf of meester geven. Op deze dag worden de kinderen getrakteerd en worden er leuke dingen gedaan. Activiteiten. Gedurende het schooljaar wordt veel aandacht besteed aan zaken als St. Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Als de organisatie van andere activiteiten het toelaat wordt er ook deelgenomen aan de Avondwandelvierdaagse. Verder is er het Schrijversbezoek, bezoek aan de bibliotheek, deelname aan het Kunstmenu en de Techniekweek en de Bonte Avond. Aan het eind van het schooljaar nemen de leerlingen van groep 8 op passende wijze afscheid van onze school. Informatie algemeen. Luizencontrole. Na de vakanties worden alle kinderen op onze school gecontroleerd door de Luizenbrigade. Ouders verzorgen deze controle en de leerkrachten nemen contact op met de ouders als dit nodig is (privacy) Wij geven het advies om een luizencape aan te schaffen, dit werkt preventief. Indien nodig wordt er vaker gecontroleerd. Op de donderdag wordt er gecontroleerd. Wij vragen de ouders, om op de dagen dat er gecontroleerd wordt, om bij de kinderen geen ingewikkelde kapsels in te vlechten. Themaweek / Natuur en Milieu Educatie. 1 keer per 2 jaar wordt er een uitgebreide themaweek georganiseerd. Elk schooljaar wordt er in het kader van N.M.E. een project gedaan. De themaweek wordt georganiseerd in het schooljaar Bibliobus. Voor alle leerlingen vanaf groep 3 bestaat de mogelijkheid om op woensdagmorgen de bibliobus te bezoeken. De bus komt bij de school. Het lidmaatschap voor de kinderen is gratis. Er mogen maximaal 4 boeken worden meegenomen, die na drie weken weer terug moeten zijn. Het is verstandig om de boeken mee te nemen in een aparte tas, dit voorkomt beschadigingen. De boeken uitleen van de kleuters gebeurt op een maandagmiddag op school. Deze uitleen wordt verzorgd door de ouders. De schoolfotograaf. Elk jaar komen alle kinderen op de foto. Zowel individueel als op de groepsfoto. Er bestaat dan tevens de gelegenheid om samen met jongere broertjes en / of zusjes op de foto te gaan. Eten en drinken. De kinderen mogen elke dag iets meenemen voor het fruit eten of voor in de pauze. Zet de namen op de bekers en de bakjes. We hebben afgesproken dat voor de pauze het volgende mag worden meegenomen: Fruit, groente, brood +beleg, liga / evergreen, ontbijtkoek, krentenbol, kruidkoek, sultana, cracker. Geen koeken met chocolade en zichtbare suikers. Laarzen. Laarzen of skeelers (voorzien van naam) bij het binnenkomen uittrekken en in de gang zetten. Verloren / gevonden voorwerpen. Elk jaar blijft er in de school een flinke hoeveelheid kleding, gymspullen, kettinkjes enz. achter. Deze gevonden voorwerpen worden een tijdje bewaard, maar op gezette tijden worden ze opgeruimd. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zoekgeraakte spullen. Fietsen. Wij geven de kinderen en de ouders het advies om de fietsen die gestald worden op het schoolplein, op slot te doen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de kinderen en de ouders. In elke klas staat een bakje 1 9

20 waar de kinderen hun sleuteltje in kunnen leggen. De leerkrachten zullen regelmatig vragen of de fietsen op slot zijn gezet. 2 0 Buitenschoolse activiteiten: Schoolvoetbal. De afgelopen jaren hebben we meegedaan aan het Weggemans Voetbaltoernooi en we zijn vast van plan dit schooljaar ook weer mee te doen. De teams worden samengesteld uit de jongens en meisjes uit de hogere groepen. Schoolkorfbal. Onze school doet elk jaar mee aan het korfbaltoernooi. Op het sportpark van E.K.C in de Rietlanden wordt dit grote toernooi jaarlijks georganiseerd door korfbalvereniging Emmen. De kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 doen mee aan dit toernooi. De datums staan op de kalender. De wandel vierdaagse. De kinderen kunnen zich opgeven voor de 5 of de 10 kilometer. Leden van de ouderraad en de werkgroep verzorgen de organisatie. De datums staan op de kalender. Spel- en sportdag. In de zomer wordt de spel- en sportdag georganiseerd. De leerlingen van groep 3 t / m 8 doen mee aan vaardigheidsproeven. Schoolreis en schoolkamp. Een van de leukste gebeurtenissen tijdens het schooljaar is de schoolreis en het schoolkamp. De kleuters gaan 1 dag op reis naar een leuke bestemming. De kinderen van groep 3 en 4 overnachten 1 nacht in een kampeerboerderij (= 2 dagen) evenals de kinderen van groep 5 en 6. De kinderen van groep 7 en 8 blijven 2 nachten (= 3 dagen) Het schoolkamp wordt zo georganiseerd dat er een bezetting is van groep 3 tot en met 8 van maandag tot en met vrijdag op dezelfde kampeerboerderij. Maandag, dinsdag en woensdag groep 7 en 8, woensdag en donderdag groep 5 en 6, donderdag en vrijdag groep 3 en 4. Voor alle groepen wordt een compleet programma gemaakt. Verkeersdiploma/fietsenkeuring. De kinderen uit de hoogste groepen worden in de gelegenheid gesteld het verkeersdiploma te behalen. Het theoretische gedeelte wordt op school verzorgd. Het praktische onderdeel wordt onder begeleiding van Veilig Verkeer Nederland getoetst. Voorafgaande aan het praktisch verkeersexamen wordt er een fietsencontrole gehouden om met een goedgekeurde fiets te kunnen deelnemen aan het examen. Tevens hopen wij dat de kinderen met meer verantwoording aan het verkeer zullen deelnemen en dus veiliger over straat zullen gaan. In het schooljaar gaan we ons richten op het verwerven van het Drents Verkeers Veiligheids Label. Allerlei U hebt al kunnen lezen dat we regelmatig met de kinderen op stap gaan in verband met deelname aan het Kunstmenu Basisonderwijs. Maar ook is het heel goed mogelijk dat er met een ander doel een uitstapje wordt gemaakt afhankelijk van het lesprogramma en de mogelijkheden. Het houden van excursies is een zinvolle bezigheid en kan meer effect hebben dan het volgen van lessen en het maken van opdrachten!

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie