Schoolgids Op t Veld gebeurt t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t"

Transcriptie

1 Schoolgids Op t Veld gebeurt t Naam school : O.B.S. Op t Veld Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen Telefoon : Fax : Website : Rekeningnummer school :

2 2 Voorwoord. U ontvangt hierbij onze schoolgids. Deze gids is samengesteld om u te informeren over veel verschillende zaken die betrekking hebben op onze basisschool. Als uw kind voor het eerst naar school gaat, dan is dat een grote stap. Voor het kind maar ook voor u als ouder of verzorger. Een groot deel van de dag wordt het kind aan school toevertrouwd. Vanaf dat moment delen we samen met u de verantwoordelijkheid en de opvoeding. Daarom is het voor u belangrijk te weten hoe de school bepaalde zaken benadert. In deze schoolgids geven wij u een indruk van onze school, wat wij belangrijk vinden en wat elkaars rechten en plichten zijn. De ouders van onze leerlingen ontvangen deze schoolgids jaarlijks. Aan de ouders en verzorgers van nieuwe leerlingen wordt de gids bij inschrijving overhandigd. Naast deze schoolgids, die uitsluitend betrekking heeft op onze school, kunt u algemene informatie over het Nederlandse basisonderwijs vinden in de onderwijsgids De Basisschool, gids voor ouders en verzorgers en de gids het voortgezet onderwijs. Genoemde gidsen hebben de ouders al op hun huisadres ontvangen. Deze schoolgids is samengesteld uit 2 delen: Deel 1 bestaat uit: Deel A: Deel B: Deel C: Schoolgids. Verantwoording uren. Formulier Instemming met schoolgids. Deel 2 bestaat uit: De kalender

3 Deel 1: Deel A SCHOOLGIDS. Schoolgids o.b.s. Op t Veld Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 3 Hoofdstuk 1 De school 6 Naam 6 Richting 6 Wie zijn er bij de school betrokken Geledingen Externe contacten Situering van de school 8 Schoolgrootte 8 Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat 9 Uitgangspunten -Missie -Visie Het schoolklimaat 9 Hoofdstuk 3 De organisatie van de school. 11 Algemeen 11 Groepering/groepsgrootte 11 Deeltijdbanen 11 Dagelijkse gang van zaken 11 Groepsindeling schooljaar / schooltijden. 11 Schoolverzuim/verlofregeling 12 Taakverdeling 14 Individuele schooltaken 14 De medezeggenschapsraad 15 De ouderraad 15 Overleg m.r. / o.r. / directie 15 Zakelijke verslaglegging 15 Werkgroepen 15 Wat leert uw kind op onze school 15 Naar school om te leren Groep 1 en Groep 3 t/m 8 16 Lessentabel groep 1 t/m 8 16 De vakken beter bekeken 16 Rekenen en wiskunde 16 Nederlandse taal / Drents. 17 Lezen 17 Schrijven 17 Engels 17 Wereldoriëntatie en verkeer 17 Expressievakken / Techniek. 17 Algemene vorming / G.V.O. en H.V.O. 18 Lichamelijke oefening Werken met computers Er is er één jarig! Verjaardag schoolteam Activiteiten. Informatie algemeen

4 Buitenschoolse activiteiten 20 Hoofdstuk 4 De zorg voor alle kinderen 21 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 21 Inschrijving en onderwijskundige rapporten 21 Schorsing en verwijdering van een leerling 21 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (l.v.s.) Werkwijze bespreking resultaten van de kinderen met de ouders. Leerlingbespreking. Contacten en overleg leerkracht en ouders over het kind betreffende leervorderingen of bij problemen. De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs Schoolarts en logopedist. Begeleiding zieke leerlingen. Speciale zorg voor kinderen Zorgverbreding 25 Verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs 25 Permanente Commissie Leerlingenzorg 25 Hulp aan leerlingen met een handicap 25 Begeleiding meerbegaafde / hoogbegaafde leerlingen 26 Een jaar overdoen en aangepaste programma s Procedure verlenging / zittenblijven Leerlingenzorg De zorg voor het jonge kind Hoofdstuk 5 Kwaliteitsverbetering. Lumpsum Kwaliteitsverbetering door goede methoden Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 28 Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 28 Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan Hoofdstuk 6 De leraren. De directeur De groepsleerkrachten Onderwijsondersteunend personeel De interne leerlingbegeleider (I.B.) Coördinator informatie en communicatie technologie (I.C.T.) Preventiemedewerker Bedrijfshulpverlener (B.H.V.) Leerkracht godsdienst Stagiaires Wijze van vervanging Scholing Hoofdstuk 7 De ouders. 32 Het belang van de betrokkenheid van ouders 32 Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school 32 De medezeggenschapsraad 32 De ouderraad Werkgroepen Speciale werkgroepen Huisbezoek Overblijfregeling (T.S.O. + B.S.O.) Ouderbijdragen 34

5 Sponsoring Schoolverzekering Klachtenprocedure De klachtenregeling Hoe werkt de klachtenregeling? Hoofdstuk 8 De ontwikkeling van het onderwijs in de school. 36 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 36 Zorg voor de relatie school en omgeving 36 De Brede School 37 Hoofdstuk 9 De resultaten van het onderwijs. 38 Afsluiting. 39 Deel B Verantwoording van de uren. Urenberekening Vakanties en vrije dagen In het schoolplan omschreven activiteiten Deel C Formulier Instemming met de schoolgids Deel 2: Kalender

6 1. DE SCHOOL. Schoolgids o.b.s. Op t Veld 6 Naam: De naam van onze school is Op t Veld en we zijn te vinden in Barger-Oosterveld, aan de Barnar 5A, 7826 EP in Emmen. Richting: We zijn een openbare school voor primair onderwijs wat inhoudt dat onze school toegankelijk is voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel, de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen. Wie zijn er bij de school betrokken: Schoolbestuur: Onze school is een openbare school en het bestuur wordt gevormd door de gemeente Emmen. Wethouder mevr. M.H. Thalens - Kolker heeft binnen het gemeentebestuur de portefeuille Onderwijs. Het hoofd van de afdeling Onderwijs is Yvonne Boxem Klein. Het postadres van de gemeente is: Gemeente Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen, Tel: Het bezoekadres van de afdeling Onderwijs is : Hooggoorns 56. Directie: Jan Schuring Klijnstraat PM Klijndijk Adjunct directeur: Lydia Jeuring Kuifmees BN Emmen Schoolteam: Ina Zwiers Brink CE Sleen Alie Luurs Laan v / h Kinholt GP Emmen Fulco de Vegt Verl. Scholt.kan.WZ KB Emmen Sandra de Jonge Vroegeling WR Klazienaveen Kristel Dijkman Calthornerbrink HT Emmen Wim Moinat De Blokken CI Zwartemeer H.V.O. Ina Slagter Jonkershof GD Emmen G.V.O. Conciërge : H. de Groot Kanaal A N.Z KM Emmercompas cuum Oudergeleding medezeggenschapsraad: Voorzitter: Ingrid Lubbers Korfstraat BX Emmen Secretaris: Agnes Tuinman Lid: Jaap Koops van t Jagt Bargerholt DB Emmen Ouderraad: Voorzitter: Monique Kort Paus Johannesstraat BS Emmen Secretaris: Sheila Harmers Willem Grolstraat EJ Emmen Penningmeester O.R. / M.R. Jaap Koops van t Jagt Bargerholt DB Emmen

7 Leden: Stella van Boheemen De Bargies HK Emmen Patricia Berends Willem Grolstraat ED Emmen Miranda van der Veen Willem Grolstraat EH Emmen Hilda Joling Willem Grolstraat EL Emmen José Rozema De Weerdstraat VH KlazienaveenN Monique Bakker Dagpauwoog GC Emmen Sabrina Wolgen Iemingecamp EM Emmen TELEFONISCH CONTACT MET DE LEERKRACHTEN IS MOGELIJK IN DE PAUZES EN VOOR OF NA SCHOOLTIJD. EXTERNE CONTACTEN: Inspectie Onderwijs: Inspectie van het onderwijs Zwolle. Hanzelaan 310, 8017 JK, Zwolle. Postbus 10048, 8000 GA, Zwolle. Telefoon: Fax: Website: Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Regelmatig krijgt de school bezoek van de inspecteur van het basisonderwijs. In de onderwijswet staat de taak van de inspecteur omschreven: 1. Toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften. 2. Bekend blijven met de toestanden in het onderwijs. 3. Bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs door overleg met besturen, personeel van de scholen en met de regionale of lokale overheden. 4. Gevraagd en ongevraagd rapporteren aan de minister. Schoolbegeleidingsdiensten. Schoolbegeleidingsdiensten adviseren en begeleiden het onderwijs in de meest ruime zin. Als ouder kunt U er mee te maken krijgen, wanneer er bepaalde problemen met uw kind(-eren) zijn, waarvoor onderzoeken noodzakelijk zijn. Ook begeleiden de diensten schoolteams bij de ontwikkeling van hun onderwijs. G.G.D. / Jeugdgezondheidszorg: Vreding 2, 7811 AZ, Emmen Telefoon: Logopediste J.G.Z. Diana Knevelbaard, Vreding 2, 7811 AZ Emmen Telefoon: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (A.M.K.) Telefoon: ( 0,05 per minuut) De Kindertelefoon. Telefoon: (gratis)

8 Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft is de vraagbaak voor ouders van kinderen die naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. 5010; het telefonisch en digitaal loket voor informatie en advies. Telefonisch met gratis nummer: , dat bereikbaar is op schooldagen van uur uur. Digitaal op de website waar veel informatie op staat. Bovendien is het mogelijk om vanaf de website per een vraag te stellen. Situering van de school: Onze school staat in de kern van Barger-Oosterveld, in de gemeente Emmen. Door de inwoners wordt er meestal gesproken wordt over het dorp Barger-Oosterveld. Voor de gymnastieklessen wordt gebruik gemaakt van de prachtige sporthal op het sportpark De Meerdijk. Voor de gymlessen buiten wordt gebruik gemaakt van de sportvelden van S.V.B.O. Onze school is gehuisvest in een modern gebouw, dat is ingericht naar de hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Het komende schooljaar wordt de school uitgebreid. Schoolgrootte: Aan het eind van het schooljaar gingen er 124 leerlingen naar onze school. Door de overgang naar het voortgezet onderwijs, verlieten 17 kinderen de school. Er zijn 4 leerlingen verhuisd. We starten het schooljaar met 108 leerlingen (vorig schooljaar 115) Volgens de prognose zal het leerlingenaantal een lichte daling vertonen. Er zijn in totaal 7 leerkrachten aan de school verbonden, waarvan een gedeelte parttime werkt. Naast het lesgeven zijn er nog veel andere werkzaamheden op school te verrichten. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale taken op het gebied van de leerlingenzorg (I.B.) en het werken met computers (I.C.T.) Schoolschoonmaak: Schoonmaakbedrijf Visschedijk Facilitair. 8

9 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT. Schoolgids o.b.s. Op t Veld 9 Uitgangspunten. Missie. Onze leerlingen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat ze met plezier naar school gaan. We streven ernaar, dat elke leerling zich op onze school thuis voelt! Op onze school hebben de leerkrachten en de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen. Het onderwijs moet zo worden aangeboden, dat de leerlingen ondanks de onderlinge verschillen in aanleg, tempo en ontwikkeling op hun eigen niveau vooruitgang boeken, waardoor ze zelfstandig kunnen functioneren in een snel veranderende wereld. Dit is onze missie. Deze missie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze missie een rol. Visie. De teamleden van de o.b.s. Op t Veld hebben hun visie als volgt geformuleerd: 1. Een kind moet zich thuis voelen op school (veiligheid en geborgenheid). Het opdoen van kennis en vaardigheden heeft een voorname plaats op onze school (op verstandelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied) 2. De school dient in te spelen op de verschillen tussen kinderen. 3. Een kind moet geprikkeld worden zelf een mening te vormen (zelfvertrouwen) en op basis daarvan zelfstandig opdrachten te maken en uit te voeren. Een kind moet leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar zijn. 4. Samenwerking zal moeten plaatsvinden op grond van respect en waardering voor een ander. Een mens is verantwoordelijk voor de ander en daarop aanspreekbaar. 5. Een leerkracht moet een positief verwachtingsbeeld hebben over de mogelijkheden van een kind. 6. De school is een onderdeel van de omringende wereld. Verschillende aspecten van deze veelvormige wereld moeten in de school gebracht worden. De kinderen horen open te staan voor deze wereld. Een kind is op weg naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij. 7. Een samenleving bestaat uit mensen die zich zoveel mogelijk welbevinden en zich kritisch opstellen t.a.v. de ontwikkelingen in deze samenleving. 8. Een samenleving hoort democratisch te zijn. 9. Ieders overtuiging op levensbeschouwelijke gronden en ieders culturele achtergrond dient gerespecteerd te worden. 10. Opvoeden is het begeleiden van het kind op weg naar het zelfstandig functioneren in de maatschappij. 11. De school levert, in samenwerking met de ouders, een bijdrage aan de opvoeding. Het schoolklimaat. Vertrouwdheid, veiligheid... Het is enorm belangrijk dat een kind opgroeit in een omgeving waar het zich veilig en vertrouwd voelt. Eén van onze uitgangspunten is dat de leerkrachten een positief verwachtingsbeeld hebben van de mogelijkheden van een kind. Deze positieve benadering draagt ertoe bij dat er een kindvriendelijke sfeer is ontstaan op onze school. Er wordt door de leerkrachten goed gelet op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en samenwerken. Bij de uitgangspunten kunt u lezen dat we ernaar streven dat de kinderen moeten samenwerken op grond van respect en waardering voor een ander.

10 Deze benadering is (en wordt) ook besproken met de ouders. Dit gebeurt met de ouders apart, maar ook op ouderavonden. Naast het werken in de klas organiseren we veel aantrekkelijke activiteiten voor onze leerlingen. U moet dan denken aan een sport- en spelmiddag in het voorjaar en allerlei activiteitenmiddagen die gedurende het jaar georganiseerd worden. In dit verband moet ook het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de Bonte Avond en de Paasmiddag genoemd worden. Excursies en het bijwonen van theatervoorstellingen en natuurlijk de schoolreis en het schoolkamp zijn ook belangrijke evenementen. De contacten met de ouders van onze leerlingen zijn goed, men voelt zich erg betrokken bij de gang van zaken op onze school. De betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk door de grote inzet van de leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de schoolkrantredactie en de assistentie door ouders bij de overblijfgroep en vele andere activiteiten. Met regelmaat wordt met de ouders overlegd over het wel en wee van hun kinderen. Dit overleg vindt plaats in de vorm van informatieavonden, huisbezoeken, rapportbesprekingen cq. contactavonden, maar ook in individuele gesprekken als daartoe aanleiding bestaat. Dankzij deze goede onderlinge contacten kunnen we er samen voor zorgen dat het kind naar school kan gaan in een sfeer van vertrouwdheid en veiligheid! We streven ernaar dat elke leerling zich op onze school thuis voelt! Een goede sfeer in de klas en op school is één van onze kenmerken. Het kind voelt zich op zijn gemak in een vertrouwde omgeving en gaat met plezier naar school! Naar school om te leren... We werken met moderne methoden en hedendaagse apparatuur. Alle groepen zijn voorzien van een digitaal schoolbord.. Leren op verschillende gebieden, d.w.z. dat de kinderen kennis en vaardigheden opdoen, maar ook leren goed met elkaar om te gaan en leren samen te werken. De kinderen zelfstandigheid aanleren, zodat ze zélf geschikte opdrachten kunnen uitvoeren met het doel het zelfvertrouwen te versterken! Uitgaande van de mogelijkheden die het kind in zich heeft, willen we het de kans geven op zijn eigen niveau iets te leren, zodat het uiteindelijk na afloop van de basisschoolperiode een goede start kan maken in het vervolg onderwijs! Wij hebben als kleinere basisschool de mogelijkheden in huis onze schoolorganisatie zo in te richten, dat we dit ook echt voor elkaar kunnen krijgen! Daarom zijn we ervan overtuigd dat uw kind zich óók bij ons op school thuis voelt! 1 0

11 3. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL. Schoolgids o.b.s. Op t Veld 1 1 Algemeen. Het onderwijs dat onze leerlingen aangeboden wordt kan niet benoemd worden als een specifiek onderwijsconcept. Er zijn in onze schoolorganisatie wel duidelijke kenmerken van verschillende onderwijssystemen terug te vinden. Er wordt gewerkt met dagtaken en keuzewerk. We bieden onze leerlingen passend onderwijs aan, waarbij differentiatie, zelfstandig werken en samen leren, een voorname rol spelen. We werken op onze school zowel in zelfstandige groepen als in combinatiegroepen. Groepering/groepsgrootte. De groepenindeling is voor dit schooljaar als volgt: groep 1 / 2 (gecombineerd) groep 3 / 4b (gecombineerd) groep 5 / 6a (gecombineerd) groep 6b / 7 (gecombineerd) en groep 8. Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas, eventueel in kleine groepjes. De leerlingen zitten in onze school daarom soms in werkgroepjes van kinderen met verschillende leer- en sociale vaardigheden, soms individueel. Deeltijdbanen. In verband met een aantal deeltijdbanen is het organisatorisch noodzakelijk meerdere leerkrachten aan een bepaalde groep te koppelen. Dagelijkse gang van zaken. In de klas begint elke dag op school met een gesprek. Na deze activiteit krijgen de kinderen instructie en werkopdrachten (dagtaak). Veelal wordt er zelfstandig aan deze opdrachten gewerkt. De kinderen die klaar zijn met die dagtaak gaan aan de slag met keuzewerk. De creatieve-, sport- en spelactiviteiten vinden zoveel mogelijk in de middag plaats. l keer per 2 jaar wordt in alle groepen een bepaald thema centraal gesteld. In deze projectweek werken dus alle leerlingen aan dit specifieke onderwerp. Elk schooljaar wordt in het kader Natuur en Milieu Educatie aan een kleiner project gewerkt. Het komende schooljaar wordt extra aandacht besteed aan Rekenen, Begrijpend Lezen, Woordenschat en Natuur. Wat leert uw kind op onze school.. Naar school om te leren. Onder leren verstaan we niet alleen kennis opdoen, want er is meer, zoals het aanleren van praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Het grootste gedeelte van de lesweek wordt besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Het is duidelijk waarom, deze vakken vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Groepsindeling schooljaar Groep Leerkracht(en) aantal leerlingen (start schooljaar) 1 / 2 Ina Zwiers 5 (gr. 1) + 10 (gr.2) = 15 3 / 4 Kristel Dijkman 7 (gr. 3) + 18 (gr.4) = 25 5 / 6a Alie Luurs + Fulco de Vegt 12 (gr.5) + 10 (gr.6a)= 23 6b / 7 Sandra de Jonge + Fulco de Vegt 8 (gr.6b) + 17 (gr.6)= 25 8 Lydia Jeuring + Fulco de Vegt 21 Directietaken, Interne Begeleider ICT Compensatie Verlof Opvang : Jan Schuring en Lydia Jeuring. : Alie Luurs. : Fulco de Vegt. : Fulco de Vegt.

12 Schooltijden: Ma. di. do. vr. van uur uur uur uur. Wo. Van uur uur. Groep 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij. Groep 3 is op de vrijdagmiddag vrij. 1 2 Schoolverzuim / verlofregeling. In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplicht duurt dertien schooljaren en geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar is geworden. Het kind moet dan bij een basisschool staan ingeschreven en bij de ouders/verzorgers rust de verplichting, dat het elke dag naar school gaat. Waarschijnlijk gaat het kind al eerder naar school. Een kind mag namelijk al naar de basisschool als het 4 jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een 5-jarige kleuter nog te vermoeiend is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. Dit houdt in dat u uw kind 5 uur per week thuis mag houden. U wordt dan wel verzocht deze afwezigheid aan de groepsleerkracht door te geven. Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan, dat een kind 10 uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard. Zodra een kind 6 jaar geworden is, houdt deze regeling op! Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen, maar extra vakantie kan slechts bij hoge uitzondering worden verleend. Alleen de directeur van de school mag bij zeer dringende, gewichtige omstandigheden ontheffing verlenen. Richtlijnen voor het verlenen van extra schoolverlof wegens gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f van de Leerplichtwet Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd, indien er sprake is van de volgende omstandigheden. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de normale lesuren kan geschieden. Verhuizing binnen de gemeente, voor ten hoogste 1 dag. Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed - of aanverwanten van de eerste of tweede graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende. Bij ernstige ziekte van (een der) ouders. Bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie etc.) voor ten hoogste 1 dag. Een 12,5-, 25-, 40-, 50-, 50-, of 60-jarig ambts - of huwelijksjubileum van bloed - of aanverwanten van de eerste of tweede graad voor ten hoogste 1 dag. Overlijden van bloed - of aanverwanten t/m de vierde graad. - in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen (vader, moeder) - in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen (broer, zus, opa, oma) - in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag (oom, tante) Zeer slechte weersomstandigheden De viering van nationale feest - en gedenkdagen, voorzover het gaat om leerlingen uit culturele minderheidsgroepen. Bij deelname aan sportevenementen of andere culturele activiteiten De vakantieregeling van het bedrijf/de instelling waar één der ouders werkt maakt het niet mogelijk vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantieperioden. Er is sprake van (kleine) zelfstandigen (bijv. camping of horeca) die juist binnen de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen gaan (inkomstenderving). Waarnemingsafspraken in de sector vrije beroepen. Familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt. De leerling wordt een keer in de gelegenheid gesteld met familie of kennissen op reis te gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde kan zijn.

13 1 3 Het gezin krijgt een gratis vakantie aangeboden buiten de normale schoolvakanties. Dit evenwel als uitzonderingssituatie te beschouwen, bijv. indien men door omstandigheden nooit met vakantie kan. Ingeval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van één van de gezinsleden. Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. In zulke gevallen dienen de ouders vooraf en tijdig zonodig een schriftelijke aanvraag in bij de directeur. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt aangegeven. De directeur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Het formulier is verkrijgbaar bij de directie. Er mag maximaal 2 dagen per schooljaar gebruik van worden gemaakt. Gezien de problematiek rondom ongeoorloofd schoolverzuim, heeft het bevoegd gezag (gemeente Emmen) aangegeven, dat de basisscholen zorgvuldig met deze problematiek moeten omgaan. Vrijstelling. De wet kent verschillende vrijstellingsgronden. Dit betreft enerzijds de vrijstelling tot inschrijving (artikel 5) als er sprake is van ongeschiktheid door lichamelijke of psychische oorzaken of van bezwaren tegen de richting van de scholen die binnen een redelijke afstand liggen. Anderzijds is er de vrijstelling van het schoolbezoek. Nieuw hierin is de vrijstelling ten behoeve van het vervullen van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging. Ook nieuw is de aanscherping van een bestaande vrijstellingsgrond, namelijk die van verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties om. De schoolleiding mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor zo n vakantie en voor ten hoogste tien dagen oftewel twee schoolweken. Een belangrijke wijziging in de Leerplichtwet houdt in dat deze regeling uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Te denken valt aan de agrarische sector of de horeca. Deze aanscherping is in de wet opgenomen om een einde te maken aan het verschijnsel dat (ouders van) leerlingen een extra vakantie vragen bijvoorbeeld voor wintersport of voor een bezoek aan het geboorteland van hun allochtone ouders. Daarvoor is de vrijstelling nadrukkelijk niet bedoeld. Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar (artikel 13a). Zo wil de wet voorkomen dat jongeren de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. De schoolleiding beslist over aanvragen voor vrijstelling met het oog op het beroep van de ouders en ook over aanvragen voor ten hoogste tien dagen verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar méér wordt dan tien beslist de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Voordat de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, hoort hij of zij de directeur van de betrokken school (artikel 14). Een schoolleider die verlof verleent voor meer dan tien dagen per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk (artikel 27). De school is verplicht van bovengenoemde verzoeken een complete administratie bij te houden en dient deze te kunnen overleggen bij controle door het bevoegd gezag (de gemeente) en inspectie. Bij niet naleving van de leerplichtwet door de ouders is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim en wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Deze zal vervolgens het ongeoorloofd schoolverzuim aan de rechter melden.

14 Taakverdeling. Elk schooljaar worden de taken, die er naast het werken in de groepen zijn, door het personeel onderling verdeeld. Bij deze verdeling wordt rekening gehouden met het aantal uren dat men op school benoemd is. Enkele voorbeelden van dergelijke taken zijn het organiseren en begeleiden van sporttoernooien, het begeleiden van studenten van de Pabo en het coördineren van het Sinterklaasfeest INDIVIDUELE SCHOOLTAKEN. Jan Schuring Alie Luurs Ina Zwiers Fulco de Vegt Sandra De Jonge Kristel Dijkman Lydia Jeuring Contactpersoon Financiële acties. Adviseur m.r. Contact Schoolfotograaf Leerlingen- zorg Begeleiding zieke leerkracht Intake studenten Interne Begeleider Jeugdbladen Contact Bibliotheek Pasen Contact vertrouwens personen Coördinator Leesbevordering M.R. lid Kerstfeest I.C.T. Contact Drenthe College Sport en Bewegen Kinderboekenweek Schoolgids- Commissie Wasgoed Bonte Avond M.R. lid en G.M.R. Coördinator Techniek Spel- en Sportdagen Schoolkrant Contact N.M.E. Wandel 4 Daagse Sinterklaas Creatieve middag Afscheid groep 8 Contacten V.O. Overblijven Overleg gym basisscholen Aanschaf Gymmaterialen M.R. lid Korfbal Schoolvoetbal. Contactpersoon o.r. Standby Sinterklaas S.M.W. contact Kaartje / attenties Hoofd B.H.V. M.r. lid kandidaat G.G.D. contact Contact P.S.Z. Notulist Teamvergadering Personeel skas Brede School

15 De Medezeggenschapsraad. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen. 1. vertegenwoordigers van de ouders 2. vertegenwoordigers van het personeel De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: 1. instemmingsrecht 2. adviesrecht Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken, die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan en veranderingen daarin. De ouders hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Stichting: Sinds februari van dit jaar zijn de gelden van de o.r. en de m.r. ondergebracht in een stichting. Dit is gebeurd zodat de bijdragen van de ouders / verzorgers van de kinderen (schoolfonds en schoolreis) daar terecht komen waar ze voor bedoeld zijn. Met deze gelden worden namelijk de schoolreis en schoolse activiteiten zoals sinterklaas, kerst, sportactiviteiten, Sint Maarten, Pasen en dergelijke gefinancierd. Door dit onder te brengen bij een stichting is eenduidig vastgelegd en inzichtelijk gemaakt waar deze gelden vandaan komen en hoe deze gelden besteed worden. Door deze wijziging is het voor het nieuwe schooljaar ook mogelijk om de stichting te machtigen, zodat de schoolfonds- en schoolreisbijdrage automatisch voldaan kunnen worden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de betrokkenen hierover nader bericht. De ouderraad. De ouderraad coördineert en ondersteunt activiteiten die op school worden georganiseerd. Daarnaast kan haar advies worden gevraagd over zaken die de ouders in het algemeen aangaan. Overleg o.r. / m.r. / directie. De voorzitters van de o.r. en de m.r. en de directie hebben aan het eind van elk schooljaar overleg met elkaar over de gang van zaken op de school. Zakelijke ouderavond. Er wordt geen zakelijke ouderavond georganiseerd. Alle ouders krijgen in november een verslag toegestuurd, waarop schriftelijk gereageerd kan worden. Ook de verkiezingen worden schriftelijk behandeld en uitgewerkt. Werkgroepen Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders gelegenheid zich aan te melden voor de verschillende activiteiten die tijdens het schooljaar uitgevoerd worden. Eén of meer leden van de Ouderraad en een leerkracht maken in elk geval deel uit van deze werkgroepen.. Groep 1 en 2. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Na de eerste 6 weken wordt er een schriftelijke observatie gedaan door de groepsleerkracht. Daarna wordt er een huisbezoek gedaan, waar deze observatie deel uitmaakt van het gesprek. Feitelijk is dit dus de eerste stap in het Leerling Volg Model. De ontwikkeling gaat door bij de oudste kleuters, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het 1 5

16 leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's (school, vakantie, herfst, lente). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling omdat dit de basis is voor veel ander leren. De meeste kinderen zitten gemiddeld twee jaar in de kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen met leren te signaleren. We volgen de kleuters door te werken met D.O.R.R. (Dagelijkse Observatie Registratie en Rapportage. U krijgt hierover uitleg op de informatieavond van groep 1 en 2. De volgende ontwikkelingslijnen van D.O.R.R.. worden gevolgd: Taal Lezen verbaal linguïstisch beginnende geletterdheid Rekenen logisch matematisch, visueel ruimtelijk beginnende gecijferdheid Motoriek / Beweging lichamelijk - kinesthetisch Sociaal Emotioneel ik en wij Wereldoriëntatie natuurgericht Muziek muzisch - ritmisch Groep 3 t / m 8: Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met kinderen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende lesmethoden. Deze methoden worden hierna beschreven. De nadruk komt te liggen op de basisvaardigheden; Lezen, Schrijven,Taal en Rekenen. Daarnaast is er ruim voldoende aandacht voor; Engels (7/8), Wereldoriëntatie, Verkeer, Expressie en Lichamelijke oefening. De meeste tijd wordt besteed aan de basisvaardigheden. Aantal lesuren per week: Groep 1 : 20 ¼ uur. Groep 2 : 20 ¼ uur. Groep 3 : 23 ¾ uur. Groep 4 t / m 8 : 25 ¾ uur. De vakken beter bekeken: Rekenen en wiskunde. Wij gebruiken op de gehele school het lesmateriaal van de nieuwe methode Pluspunt. In dit schooljaar wordt de nieuwe methode ingevoerd. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent. Als we de handleiding van de rekenmethodes erop naslaan en we lezen wat de onderwijsdoelen aan het eind van groep 8 zijn, dan begrijpt u dat er tijdens de basisschoolperiode heel wat gebeuren moet. Een paar voorbeelden, de kinderen moeten: Handig kunnen delen met kommagetallen met gebruik van de eigenschappen van de bewerking delen; Kunnen optellen, aftrekken en vergelijken van eenvoudige gelijknamige en ongelijknamige breuken; Kunnen omzetten van eenvoudige winst of verlies, rente, korting, toename en afname in een percentage; Kunnen omzetten van digitale tijdnotatie in analoge tijdnotatie en omgekeerd enz. enz U begrijpt waarom veel aandacht besteed wordt aan dit leerstofonderdeel! 1 6

17 Nederlandse taal. We werken dit schooljaar voor het eerst met de methode Taal Op Maat. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken gericht. Accenten liggen op het gebied van spelling, woordenschat, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Drents. Wij leren de kinderen geen Drents, maar laten de kinderen kennis maken met de Drentse Taal. Wij gebruiken hiervoor, tijdens het Drents kwartiertje, de methode Krummels. Lezen. In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden ook veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. Eind groep 6 moeten alle kinderen het hoogste niveau 9 hebben bereikt. Dit lukt bijna altijd. Lukt dat niet, dan wordt in groep 7 extra hulp aangeboden. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Tekstverwerken gebruikt. Daarnaast werken we met Nieuwsbegrip. Op onze school leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en de kinderen gaan elke week (op woensdag) naar de bibliobus. Deze bus komt bij school. Schrijven. We leren de kinderen schrijven met de methode Pennenstreken. Een voorbeeld van de letterkaart is op school verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. We schrijven vanaf groep 4 met een vulpen. De school verzorgt de aankoop van deze pennen. Wordt een pen vernield of verliest een kind de pen, dan krijgt een kind nog 1 keer een nieuwe pen. Daarna kunnen de ouders eenzelfde nieuwe vulpen kopen tegen kostprijs ( 5,00) Engels. In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de nieuwe methode The Team Kinderen maken op een speelse manier kennis met de Engelse taal. De methode bestaat uit 2 delen. Elk schooljaar wordt 1 deel gecombineerd aangeboden. De verwerking gebeurt op het niveau van groep 7 en groep 8. Wereldoriëntatie en verkeer. We praten op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Dit gebeurt in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: voor biologie Natuur Buitengewoon, voor aardrijkskunde De Blauwe Planeet voor geschiedenis Speurtocht en voor verkeer Klaar Over. Expressievakken. In alle groepen wordt op vaste momenten aandacht besteed aan allerlei expressie activiteiten. Als in de groep Beeldende Vorming op het rooster staat wordt er gewerkt op het gebied van handvaardigheid, tekenen, textiele werkvormen, techniek, dans en drama. Op de vrijdagmiddag worden de groepen gesplitst en verzorgen de leerkrachten en de ouders de invulling voor de creatieve middag. Het onderdeel Techniek wordt de komende twee jaar toegevoegd. Er wordt ook gesproken over de verschillende vormen van kunst om ons heen. In dit verband worden exposities en kunstenaars in hun werkplaats bezocht. Deze uitstapjes behoren bij het zgn. Kunstmenu, waaraan onze school deelneemt. In het kader van dit Kunstmenu Basisonderwijs nemen onze leerlingen gedurende de 1 7

18 basisschoolperiode deel aan activiteiten op het gebied van muziek, dans, literatuur en beeldende kunst. In de klassen wordt, waar mogelijk, aandacht besteed aan spel, beweging, mime en drama. We gebruiken voor muzikale vorming het bronnenboek Muziek, moet je doen. Een van de hoogtepunten tijdens het schooljaar is onze Bonte Avond voor groep 1 t / m 8. De kinderen kunnen op deze avonden hun kunsten vertonen aan het hooggeëerde publiek. Medeleerlingen en ouders kunnen volop genieten van de diverse acts. Techniek. Vanuit de kerndoelen heeft het schoolteam 1 onderdeel ontwikkelt. De ontwikkelingslijn bestaat uit proefjes voor alle leerlingen. Tijdens het schooljaar wordt ruimte gemaakt voor het uitvoeren van deze proefjes. De gastlessen door de Techniek coach worden ook in het programma opgenomen. De verdere ontwikkeling van Techniek in ons onderwijs krijgt in het schooljaar een vervolg. Algemene vorming. Op t Veld is een openbare school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Op onze school bestaat de mogelijkheid om de leerlingen deel te laten nemen aan lessen godsdienstonderwijs (G.V.O.) en lessen humanistisch vormingsonderwijs (H.V.O.) Deelname aan deze lessen is niet verplicht. Als uw kind(-eren) niet mee doet / doen aan deze lessen, worden er vervangende lessen aangeboden uit het reguliere programma wereldoriëntatie. Doet uw kind niet mee, geeft u dit dan schriftelijk door, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Lichamelijke oefening. Onze gymnastieklessen worden bij goed weer op het sportveld van S.V.B.O. gegeven. Het grootste gedeelte van het jaar maken we gebruik van de prachtige sporthal op het sportpark De Meerdijk. De leerlingen van groep 3 en 4 gaan op de maandag- en de vrijdagmorgen met de bus naar de sporthal. De groepen 5 / 6a, 6b / 7 gaan dinsdag- en donderdagmiddag op de fiets. Groep 8 gaat dinsdagmorgen en donderdagmiddag op de fiets. De kleutergroep blijft op school. Dagelijks wordt in het speellokaal of natuurlijk op het plein aandacht besteed aan dit onderdeel van het onderwijsleerpakket. Na de gymlessen moeten de kinderen van groep 5 t / m 8 douchen. Naast de gymkleding moet er een handdoek worden meegenomen. Werken met computers. In elk lokaal zijn meerdere computers aan te treffen. In alle groepen wordt door onze leerlingen dagelijks gebruik gemaakt van deze apparatuur. Er wordt dan gewerkt aan diverse (onderwijskundig verantwoorde) programma s op het gebied van o.a. rekenen en wiskunde, spelling, topografie, geschiedenis en taalontwikkeling. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Er is er één jarig. Jarig zijn is voor een kind één van de belangrijkste momenten van het jaar. Thuis doet u er van alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind een leuke verjaardag kan vieren. Op school mag er getrakteerd worden aan de kinderen. In plaats van een traktatie voor de juffen en meesters, mag er geld worden gedaan in de Boekenpot. In groep 1 t / m 4 mogen de ouders om half negen mee de klas in om te kijken hoe hun kind in het zonnetje wordt gezet. Als u wilt kunt u foto s maken of een videofilm. Daarna mag de jarige naar de andere klassen toe. Er mogen 2 andere kinderen mee. Je krijgt ook een mooie kaart met de namen van alle juffen en meesters erop.tot slot mag je een cadeautje uitzoeken uit de cadeaudoos. Vanaf groep 5 wordt je verjaardag net zo gevierd, alleen de ouders gaan niet meer mee de klas in. Je mag op je verjaardag 1 vak uitkiezen, waar je niet aan mee hoeft te doen. De uitnodigingen voor een kinderfeestje, kerstkaarten en Valentijnskaarten, mogen niet op school uitgedeeld worden, we hebben gemerkt dat dit voor de kinderen die niet worden uitgenodigd, of geen kaarten krijgen, erg sneu is. 1 8

19 Verjaardag schoolteam. Alle juffen en meesters vieren hun verjaardag op een vastgestelde dag aan het eind van het schooljaar. De kinderen mogen dan een cadeautje meenemen of iets maken en dat aan hun juf of meester geven. Op deze dag worden de kinderen getrakteerd en worden er leuke dingen gedaan. Activiteiten. Gedurende het schooljaar wordt veel aandacht besteed aan zaken als St. Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Als de organisatie van andere activiteiten het toelaat wordt er ook deelgenomen aan de Avondwandelvierdaagse. Verder is er het Schrijversbezoek, bezoek aan de bibliotheek, deelname aan het Kunstmenu en de Techniekweek en de Bonte Avond. Aan het eind van het schooljaar nemen de leerlingen van groep 8 op passende wijze afscheid van onze school. Informatie algemeen. Luizencontrole. Na de vakanties worden alle kinderen op onze school gecontroleerd door de Luizenbrigade. Ouders verzorgen deze controle en de leerkrachten nemen contact op met de ouders als dit nodig is (privacy) Wij geven het advies om een luizencape aan te schaffen, dit werkt preventief. Indien nodig wordt er vaker gecontroleerd. Op de donderdag wordt er gecontroleerd. Wij vragen de ouders, om op de dagen dat er gecontroleerd wordt, om bij de kinderen geen ingewikkelde kapsels in te vlechten. Themaweek / Natuur en Milieu Educatie. 1 keer per 2 jaar wordt er een uitgebreide themaweek georganiseerd. Elk schooljaar wordt er in het kader van N.M.E. een project gedaan. De themaweek wordt georganiseerd in het schooljaar Bibliobus. Voor alle leerlingen vanaf groep 3 bestaat de mogelijkheid om op woensdagmorgen de bibliobus te bezoeken. De bus komt bij de school. Het lidmaatschap voor de kinderen is gratis. Er mogen maximaal 4 boeken worden meegenomen, die na drie weken weer terug moeten zijn. Het is verstandig om de boeken mee te nemen in een aparte tas, dit voorkomt beschadigingen. De boeken uitleen van de kleuters gebeurt op een maandagmiddag op school. Deze uitleen wordt verzorgd door de ouders. De schoolfotograaf. Elk jaar komen alle kinderen op de foto. Zowel individueel als op de groepsfoto. Er bestaat dan tevens de gelegenheid om samen met jongere broertjes en / of zusjes op de foto te gaan. Eten en drinken. De kinderen mogen elke dag iets meenemen voor het fruit eten of voor in de pauze. Zet de namen op de bekers en de bakjes. We hebben afgesproken dat voor de pauze het volgende mag worden meegenomen: Fruit, groente, brood +beleg, liga / evergreen, ontbijtkoek, krentenbol, kruidkoek, sultana, cracker. Geen koeken met chocolade en zichtbare suikers. Laarzen. Laarzen of skeelers (voorzien van naam) bij het binnenkomen uittrekken en in de gang zetten. Verloren / gevonden voorwerpen. Elk jaar blijft er in de school een flinke hoeveelheid kleding, gymspullen, kettinkjes enz. achter. Deze gevonden voorwerpen worden een tijdje bewaard, maar op gezette tijden worden ze opgeruimd. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zoekgeraakte spullen. Fietsen. Wij geven de kinderen en de ouders het advies om de fietsen die gestald worden op het schoolplein, op slot te doen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de kinderen en de ouders. In elke klas staat een bakje 1 9

20 waar de kinderen hun sleuteltje in kunnen leggen. De leerkrachten zullen regelmatig vragen of de fietsen op slot zijn gezet. 2 0 Buitenschoolse activiteiten: Schoolvoetbal. De afgelopen jaren hebben we meegedaan aan het Weggemans Voetbaltoernooi en we zijn vast van plan dit schooljaar ook weer mee te doen. De teams worden samengesteld uit de jongens en meisjes uit de hogere groepen. Schoolkorfbal. Onze school doet elk jaar mee aan het korfbaltoernooi. Op het sportpark van E.K.C in de Rietlanden wordt dit grote toernooi jaarlijks georganiseerd door korfbalvereniging Emmen. De kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 doen mee aan dit toernooi. De datums staan op de kalender. De wandel vierdaagse. De kinderen kunnen zich opgeven voor de 5 of de 10 kilometer. Leden van de ouderraad en de werkgroep verzorgen de organisatie. De datums staan op de kalender. Spel- en sportdag. In de zomer wordt de spel- en sportdag georganiseerd. De leerlingen van groep 3 t / m 8 doen mee aan vaardigheidsproeven. Schoolreis en schoolkamp. Een van de leukste gebeurtenissen tijdens het schooljaar is de schoolreis en het schoolkamp. De kleuters gaan 1 dag op reis naar een leuke bestemming. De kinderen van groep 3 en 4 overnachten 1 nacht in een kampeerboerderij (= 2 dagen) evenals de kinderen van groep 5 en 6. De kinderen van groep 7 en 8 blijven 2 nachten (= 3 dagen) Het schoolkamp wordt zo georganiseerd dat er een bezetting is van groep 3 tot en met 8 van maandag tot en met vrijdag op dezelfde kampeerboerderij. Maandag, dinsdag en woensdag groep 7 en 8, woensdag en donderdag groep 5 en 6, donderdag en vrijdag groep 3 en 4. Voor alle groepen wordt een compleet programma gemaakt. Verkeersdiploma/fietsenkeuring. De kinderen uit de hoogste groepen worden in de gelegenheid gesteld het verkeersdiploma te behalen. Het theoretische gedeelte wordt op school verzorgd. Het praktische onderdeel wordt onder begeleiding van Veilig Verkeer Nederland getoetst. Voorafgaande aan het praktisch verkeersexamen wordt er een fietsencontrole gehouden om met een goedgekeurde fiets te kunnen deelnemen aan het examen. Tevens hopen wij dat de kinderen met meer verantwoording aan het verkeer zullen deelnemen en dus veiliger over straat zullen gaan. In het schooljaar gaan we ons richten op het verwerven van het Drents Verkeers Veiligheids Label. Allerlei U hebt al kunnen lezen dat we regelmatig met de kinderen op stap gaan in verband met deelname aan het Kunstmenu Basisonderwijs. Maar ook is het heel goed mogelijk dat er met een ander doel een uitstapje wordt gemaakt afhankelijk van het lesprogramma en de mogelijkheden. Het houden van excursies is een zinvolle bezigheid en kan meer effect hebben dan het volgen van lessen en het maken van opdrachten!

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLGIDS O.B.S. OP T VELD

KALENDER SCHOOLGIDS O.B.S. OP T VELD SCHOOLGIDS O.B.S. OP T VELD KALENDER 2016 2017 O.B.S. OP T VELD TEL: 0591 629364 BARNAR 5A E-MAIL: ADMINISTRATIE@OBS-OPTVELD.NL 7826 EP EMMEN WEBSITE: WWW.OBS-OPTVELD.NL VOORWOORD: Beste ouders, U krijgt

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

KALENDER 2014 2015 SCHOOLGIDS O.B.S. OP T VELD

KALENDER 2014 2015 SCHOOLGIDS O.B.S. OP T VELD SCHOOLGIDS O.B.S. OP T VELD KALENDER 2014 2015 O.B.S. OP T VELD TEL: 0591 629364 BARNAR 5A E-MAIL: ADMINISTRATIE@OBS-OPTVELD.NL 7826 EP EMMEN WEBSITE: WWW.OBS-OPTVELD.NL VOORWOORD: Beste ouders, U krijgt

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 29

t Informantje schooljaar week 29 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2016-2017 week 29 Agenda

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof Info-folder Aanvragen en toekennen verlof VERLOF In deze informatie-sheet vindt u informatie over het aanvragen en toekennen van verlof. EXTRA VERLOF Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

O.N.S. - N I E U W S

O.N.S. - N I E U W S Oranje-Nassau School Burg.Amersfoordtlaan 61 1171 DM Badhoevedorp O.N.S. - N I E U W S Nieuwsbrief jrg. 15 nr. 2 Badhoevedorp, 5 september 2013 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 1. Gymrooster 2. Verlofaanvraag

Nadere informatie