Nieuws. DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws. DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen"

Transcriptie

1 Jaargang 14, september 2011 Nieuws DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen Regentesselaan EE Den Haag Telefoon (070)

2 Van het management Cursus Samen Deskundig start in het najaar: Het leven komt langzaam weer op gang na de vakantieperiode, de zomer is definitief voorbij. Gedurende de zomer is het onverminderd druk gebleven bij Kompassie. De toeloop van nieuwe bezoekers heeft ons verrast. In het najaar starten wij met een nieuwe training voor ervaringsdeskundigen. De training samen deskundig is er op gericht dat je kunt werken als vrijwilliger om lotgenoten een steuntje in de rug te geven. Het kan zijn dat je voorlichting wil geven op bijv. scholen of dat je lotgenoten individueel wil ondersteunen. Mocht je interesse hebben of meer informatie over de cursus willen, mail naar Certificaat Goed geregeld behaald! Kompassie heeft een positieve beoordeling gekregen naar aanleiding van de zelfevaluatie Goed Geregeld. Wij willen dit uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan en organiseren in het najaar een feestje voor de officiële overhandiging van deze kwaliteitsonderscheiding. Voorlichting bij uw organisatie door ervaringsdeskundigen: Het is mogelijk om voorlichting te krijgen bij uw organisatie door een van onze getrainde vrijwilligers. Zij zijn getraind om te spreken vanuit hun eigen ervaring in de GGZ, de voorlichting is zeer geschikt voor nieuwe medewerkers binnen uw organisatie die vragen hebben over GGz-gerelateerde zaken. De kracht van de voorlichting is dat het ervaringsverhaal, hoe is het om patiënt te zijn of te zijn geweest, een kans is om te leren van de ervaring. Mocht u interesse hebben of meer informatie wensen, laat het ons gerust weten via: of ben ons: Jacqueline van den Bos Manager stichting Kompassie

3 CONTEXT trainingen en workshops Weet u het nog, dat artikel over mindfulness in Kompassienieuws van april? Zo n training kunt u volgen bij Context in Den Haag, een onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. Context biedt een groot aantal laagdrempelige trainingen en workshops aan voor volwassenen, ouderen en jongeren met (lichte) psychische klachten. Doel is om (verergering van) psychische problemen te voorkomen. Dip Liever bewegen dan moe, Assertiviteit, Meer zelfvertrouwen, Geen paniek ; het aantal trainingen bij Context is eindeloos. Neem bijvoorbeeld de training Je dip te lijf. Die is voor mensen die zich somber en neerslachtig voelen. Ze zijn lusteloos, slapen minder goed en piekeren veel. Maximaal veertien cursisten komen tien keer bij elkaar. Iedereen houdt een dagboek bij en in de groep wordt gewerkt aan realistischer denken en stoppen met piekeren. De training leert cursisten om hun somberheid te bestrijden, positiever te denken, hun grenzen beter aan te geven en meer veerkracht te ervaren. Voor wie? Iedereen die een therapeutische behandeling volgt bij Parnassia of een andere zorginstelling kan in aanmerking komen voor een training bij Context. Maar ook na uw therapie kunt u aanvullend worden doorverwezen naar Context. Verder staat het instituut open voor mensen met lichte depressieve klachten, of voor mensen met een risicovol alcohol- of drugsgebruik. Bovendien biedt Context een speciaal programma aan voor familieleden en mantelzorgers. Aan een training van Context zijn voor deze mensen geen kosten verbonden. Hooguit wordt een bijdrage gevraagd voor materiaalkosten. Meer informatie op of via telefoonnummer

4 MANISCH-DEPRESSIEF(27) Column van Bert Juist, dat was de depressie in militaire dienst. Diep en langdurig, zeg maar ongeveer twee jaar. Maar daar vóór had ik al zo n periode, in de puberteit. Ik zat op de Bisschoppelijke Kweekschool, zwaar katholiek, uiteraard. Het ging daar de eerste drie jaar goed. Het leren was geen probleem. Het 4e jaar is echter examenjaar, dan komt het erop aan. Ik kon die druk niet aan en verzocht om mij terug te plaatsen naar klas 3. Dat was op zich een goede zet, maar ook uitstel van executie. Een jaar later zat ik weer in klas 4. Op de één of andere manier zakte ik weer terug, nerveus, gespannen, soms apathisch. Oorzaak? Wist ik veel! Ik was met 17 jaar de jongste van de klas en een van de langsten. Maar schijn bedriegt, ik voelde me juist klein en streefde naar onzichtbaarheid. Te verlamd om goed te leren en de achterstand werd steeds groter en ik steeds wanhopiger. Boeken lezen, veel boeken lezen voor je examen. Ik kwam er niet aan toe. Werkstukken kwamen onvoldoende of te laat tot stand. Dan begin je te falen, te zweten, te liegen zelfs. Maar je weet dat je reddeloos in een moeras zit. En thuis? Niks laten merken, alles normaal, zogenaamd. Dan komt dat verdomde examen steeds dichterbij, beangstigend. En ik, ik liet mij weerloos naar de slachtbank leiden. Verlamd als een konijn in de schijnwerper. Niemand die er iets van begreep. Ik ook niet! Uiteraard zakte ik zwaar, maar ik was er eindelijk even vanaf. Bert

5 EVEN VOORSTELLEN Hans van Onzenet management Hallo, ik ben Hans van Onzen. Twee jaar geleden ging het niet goed met me en één van de gevolgen was dat ik vereenzaamde. Ik opende mijn post niet meer en zag niemand meer, totdat ik mij realiseerde dat ik hulp nodig had. Nadat ik was gestart bij een therapeut en mijn geest weer wat helderder werd, wilde ik ook mijn administratie weer gaan oppakken. Sterker nog, ik moest dat doen omdat de deurwaarders mijn huis steeds beter konden vinden. Dit bleek echter een onneembare barrière voor me, omdat bij iedere brief die ik opende de paniek gelijk toesloeg. Mijn therapeut raadde mij aan om langs te gaan bij Kompassie, omdat die o.a. hulp aanbiedt bij het ordenen van vastgelopen administraties. Ik ging dezelfde dag langs en mij werd verteld dat ik zo langs kon komen met mijn archief (plastic tasjes) en dat zij (nu mijn collega s) mij wilden helpen bij uitzoeken en ordenen. Dit ging mij goed af, of beter gezegd: De hulp die ik hierbij kreeg maakte dat de paniek die ik eerst voelde, langzaam verdween. Ik was bezig met een oplossing en mij werd verteld dat het allemaal goed zou komen. Dat had ik nodig, steun van anderen. En deze steun werd mij gewoon zonder verplichtingen gegeven vanuit, tja het is een inkoppertje, compassie. Later toen mijn leven weer op de rails stond, voelde ik de behoefte om datgene wat ik had gekregen, ook aan andere mensen te schenken. Ik heb bij Kompassie gesolliciteerd en sindsdien heb ik een fijne werkplek, collega s en ik heb een zinvolle daginvulling gekregen. Het fijne van werken bij Kompassie is dat ik mensen die hulp nodig hebben omdat het ze allemaal boven het hoofd groeit, of mensen die een glimlach nodig hebben omdat ze te moe zijn om zelf te glimlachen, datgene kan bieden wat we allemaal willen...kompassie!

6 DEN HAAG OPMAAT: Ons doel: dienstverlening Of het nu gaat om aangepaste hulpmiddelen voor vervoer zoals de aanvraag van een scootmobiel-, om een vraag rond inburgering of om hulp bij financiële problemen: mensen kunnen terecht bij Den Haag OpMaat. Wies van den Berg, coördinator bij Den Haag OpMaat: Ons doel is de dienstverlening dichter bij de burger te brengen. Dat doen we via onze website loket Zorg en Welzijn van www. denhaag.nl, ons callcenter ( ) en het loket op de stadsdeelkantoren. Als iemand komt met een hulpvraag, wordt altijd breder gekeken dan de gestelde vraag. We kijken of iemand nog andere hulp nodig heeft. Den Haag OpMaat is ontstaan in 2009, toen de Gemeentelijke Kredietbank, het Instituut Sociaal Raadslieden, de afdeling Voorziening Gehandicapten en Huishoudelijk Verzorging en de afdeling Haags Startpunt Nieuwkomers zijn samengevoegd. Er werken circa twintig sociaal raadslieden op de drie hoofdvestigingen in Laak, Centrum en op de Platinaweg. Zij bedienen elk een aantal stadsdelen van Den Haag. Ze bieden juridische hulp, informatie en advies over wetten en procedures, bijvoorbeeld het huurrecht, het ontslagrecht of de juridische gang van zaken bij een echtscheidingsprocedure. Ook weten zij hoe verschillende overheidsinstanties werken en bemiddelen zij bij problemen met instanties zoals het UWV of de Belastingdienst. Eigen netwerk Naast de sociaal raadslieden zijn ook een twintigtal sociaal casemanagers actief bij Den Haag OpMaat. Zij helpen mensen of gezinnen die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn. De aanmelding geschiedt

7 dichter bij de burger brengen via professionele hulpverleners. Mensen of gezinnen die dat nodig hebben, zoeken we op. We kijken naar verschillende aspecten: Wonen, relaties en sociale vaardigheden, dagactiviteiten en functioneren, financiële situatie, lichamelijk en psychisch functioneren, contact met politie of justitie, en verslaving. We proberen de hulpverlening rond zo n huishouden dusdanig te organiseren dat problemen worden opgelost. Daarbij hebben we veel contact met woningcorporaties, maatschappelijk werk, maar ook met ggz-instellingen zoals Psyq en Parnassia. Bij het zoeken naar een oplossing kijken we ook altijd binnen het eigen netwerk van een gezin. Familie en vrienden worden erbij betrokken, vooral om een vinger aan de pols te houden. Beschermingsbewind Illustratief voor het werk van Den Haag OpMaat is de situatie van mevrouw L. met drie kinderen in de tienerleeftijd. Zij dreigde uit huis geplaatst te worden. De vader van het gezin was overleden en mevrouw was weliswaar werkzaam, maar kon niet rondkomen. Naast haar huurschuld had zij nog andere schulden. Den Haag OpMaat heeft een plan van aanpak opgesteld, waarbij ook andere instanties betrokken werden. Voor de vrouw is uiteindelijk beschermingsbewind geregeld en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is gestart. Verder heeft Den Haag OpMaat geregeld dat mevrouw L. individuele begeleiding kon krijgen van Humanitas. Vanuit ons werk verwijzen we ook regelmatig door naar Kompassie, aldus Wies van den Berg, En Kompassie meldt weer aan bij ons. We vinden het werk van Kompassie belangrijk, omdat het een vrijwilligersorganisatie is die werkt met ervaringsdeskundigen.

8 E-health online-therapie Diverse onderzoeken tonen aan dat online-therapie effectief kan zijn voor depressie, angststoornissen en problematisch alcoholgebruik. E-health is mogelijk ter preventie van psychische klachten, maar ook in een thera- peutische behandeling naast face-to-face therapie. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot het verstrekken van algemene informatie over een ziekte of aandoening en tot zelftesten. Laagdrempelig Omdat de kosten van een online-therapie veel lager zijn, is het een goed instrument om te bezuinigen binnen de ggz. Maar er zijn meer voordelen. Zo heeft de cliënt zijn belangrijkste informatie gebundeld, kan hij 24 uur per dag op een website terecht, biedt het hem een laagdrempelige mogelijkheid tot communiceren en heeft hij geen reistijd. Ook de behandelaar is gebaat bij e-health; hij kan de informatie met betrekking tot de behandeling direct aanbieden, kan snel reageren op de input van de cliënt, en hoeft minder tijd te besteden aan face-to-face therapie. Keurkring E-health is populair en het aanbod is groeiende. Om helderheid te verschaffen over de kwaliteit van het aanbod, ontwikkelt het Trimbos-instituut in samenwerking met andere partijen de Keurkring. Dit kwaliteitskeurmerk is bedoeld om de gebruiker in één oogopslag te laten zien of een aanbieder van e-health kwalitatief goed is. Het instrument moet in het voorjaar van 2012 online beschikbaar zijn. Bronnen: GGZ-centraal en Trimbos-instituut Je ziet het de laatste jaren steeds vaker; ggz-instellingen die hun therapieën aanbieden via de digitale snelweg.

9 Nieuwtjeset management Onderzoek naar blowen De Universiteit van Amsterdam heeft samen met het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar blowgedrag, hoe dit zich ontwikkelt en welke factoren een rol spelen bij frequent cannabisgebruik. Uit dit project Need for weed blijkt dat in de mate van cannabisgebruik weinig verschil was tussen verslaafde en nietverslaafde gebruikers. Wel was er verschil in het voorkomen van psychische problemen. Nog geen 3% van degenen die verslaafd zijn zoekt hiervoor hulp bij de verslavingszorg. Het onderzoek heeft drie jaar geduurd en duurt nog tot maart 2012 onder 600 jongvolwassenen. De onderzoekers zijn op zoek naar deelnemers tussen de jaar die recent hulp hebben gezocht bij een verslavings-zorginstelling voor problemen met blowen. Meer informatie is te vinden op Bron: drugsenuitgaan.nl Eigen bijdrage tweedelijns ggz verlaagd In het vorige Kompassie nieuws stond een artikel over een in te voeren eigen bijdrage in de tweedelijns ggz. Kamerleden van SGP en CDA hebben hiertegen een motie ingediend. Deze motie, en intensief overleg tussen het ministerie van VWS en belangenorganisaties GGZ Nederland, NVvP en LPGGz hebben ertoe geleid dat de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz verlaagd is naar maximaal 200 per jaar. Voor behandelingen tot 100 minuten zal een eigen bijdrage worden gerekend van 100 per jaar. De belangenorganisaties zijn diep teleurgesteld dat de minister toch vasthoudt aan een eigen bijdrage. Zij vinden dat de maatregel discriminerend is, het stigma van psychische aandoeningen versterkt en ze zijn bang dat patiënten zorg zullen mijden. Bron: ggznieuws

10 Nieuwtjes Verloren jaren De film Verloren jaren, over de ziekte schizofrenie, is een groot success. Sinds de première een jaar geleden, is de film keer bekeken. In de film, die 65 minuten duurt, ervaart de kijker door de ogen van een ervaringsdeskundige, een psychose. Regisseur Bas Labruyère: Mensen snappen nu pas wat het betekent om een psychose te hebben. Jaarlijks krijgen 3000 jongeren in Nederland een eerste psychose. Hoe eerder deze wordt behandeld, des te beter de herstelmogelijkheden. De film Verloren jaren is uitsluitend te bekijken op internet, Bron: Zorgnieuws bibliotheek Resultaten Panel Psychisch gezien Mensen met psychische klachten hebben moeite met participeren in de samenleving; zij ervaren beperkingen op het gebied van sociale contacten, werken of leren. Dat blijkt uit de resultaten van een peiling door het Panel Psychisch Gezien, een panel van en voor mensen met aanhoudende psychische problemen. Het thema van de peiling was maatschappelijke participatie. Verder blijkt uit de peiling dat één op de drie panelleden zich het afgelopen jaar gediscrimineerd of achtergesteld gevoeld heeft, bijvoorbeeld op het werk. Bij 45% van hen gebeurde dit regelmatig tot vaak. De panelleden streven ernaar hun situatie te verbeteren en willen meer ondersteuning bij hun werk, vaker contact met anderen en meer bezigheden thuis of buitenshuis. Bron:

11 Nieuwtjes het management Niet ongevoelig Voor het eerst verschijnt in Nederland een boek over vrouwen met een autismestoornis. Henny Struik vertelt in Niet ongevoelig haar eigen verhaal en laat 60 andere vrouwen met autisme aan het woord. Henny Struik was 35 toen zij ontdekte dat ze autisme had: Ik wist al die tijd dat er iets was dat mijn leven zo moeilijk maakte, maar kwam er maar niet achter wat dat dan was... Aangenomen werd dat slechts 20% van de mensen met autisme, vrouw is. Deskundigen menen nu dat dit percentage hoger ligt. Het boek is niet alleen geschikt voor vrouwen met autisme, maar ook voor hulpverleners. Uitgeverij Kok, 17,50 Bron: Vragen en antwoorden over Sint Janskruid Bij een lichte of matige depressie lijkt Sint Janskruid even goed te werken als antidepressiva (SSRI s). Mensen die St. Janskruid gebruiken, hebben veel vragen over de betrouwbaarheid en het effect ervan. Bij de Depressie Vereniging zijn veel vragen binnengekomen. De vereniging heeft de vragen voorgelegd aan een team van experts en publiceert de vragen en antwoorden op Bron: ggz-nieuws Nieuwsbrief Kompassie Wilt u uw instantie aanmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via telefoonnummer of per U kunt kiezen voor een papieren versie die u per post ontvangt. Ook kunt u aangeven om de nieuwsbrief in het vervolg per te ontvangen of om u af te melden voor de nieuwsbrief of adreswijzigingen door te geven. Geeft u alstublieft duidelijk naam en adresgegevens aan ons door.

12 KOMPASSIE OP DE KAART Kompassie is een steun- en informatiepunt waar we mensen met een ggz-achtergrond ondersteunen om de juiste oplossing te vinden voor hun problemen. Wij willen daarom ons uitgebreide folderaanbod actueel houden. Hou ons dus op de hoogte. Wij willen graag informatie ontvangen over jullie activiteiten zodat we onze cliënten juist kunnen informeren en verwijzen. Kompassie is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. De Regentesselaan verbindt de Loosduinseweg RR 3 met de Laan van Meerdervoort. Ons pand ligt aan de Regentesselaan 108, op de hoek van het Regentesseplein en de Weimarstraat. Tr 11 De dichtstbijzijnde haltes van het Kompassie openbaar vervoer zijn Conradkade Tr 12 voor randstadrail 3, De la Reyweg (Noord) voor randstadrail 4 en tram 2, Weimarstraat (Oost) voor tram 11, Loosduinseweg (Midden) voor tram 12 en Copernicusplein voor bus 20. Loopt u eenmaal onze RR 4 winkel binnen dan krijgt u van ons Tr 2 eerst een kop koffie of thee aangeboden om even bij te komen. Stichting Kompassie Regentesselaan EE Den Haag Telefoon: (070) Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: Bij Kompassie bent u van harte welkom van maandag t/m vrijdag van tot 16.00

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Inhoud Inleiding Inleiding 3 Geachte lezer, Yvonne 5 Wim 6 Henk 8 Willy 9 Eric 11 Carmen 12 Hector 14 Mehmet 15 Kelly 17 Paul 18

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

nummer 2 juni 2011 UWVperspectief Robin Netscher: Ik moest zelf de eerste stap zetten Kijk ook op www.uwv.nl/ perspectief

nummer 2 juni 2011 UWVperspectief Robin Netscher: Ik moest zelf de eerste stap zetten Kijk ook op www.uwv.nl/ perspectief nummer 2 juni 2011 UWVperspectief Robin Netscher: Ik moest zelf de eerste stap zetten Kijk ook op www.uwv.nl/ perspectief 2 uwv perspectief plaza Plaza is het prikbord voor lezers van uwv Perspectief.

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie