Nieuws. DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws. DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen"

Transcriptie

1 Jaargang 14, september 2011 Nieuws DEN HAAG OPMAAT: dienstverlening dichter bij de burger brengen Regentesselaan EE Den Haag Telefoon (070)

2 Van het management Cursus Samen Deskundig start in het najaar: Het leven komt langzaam weer op gang na de vakantieperiode, de zomer is definitief voorbij. Gedurende de zomer is het onverminderd druk gebleven bij Kompassie. De toeloop van nieuwe bezoekers heeft ons verrast. In het najaar starten wij met een nieuwe training voor ervaringsdeskundigen. De training samen deskundig is er op gericht dat je kunt werken als vrijwilliger om lotgenoten een steuntje in de rug te geven. Het kan zijn dat je voorlichting wil geven op bijv. scholen of dat je lotgenoten individueel wil ondersteunen. Mocht je interesse hebben of meer informatie over de cursus willen, mail naar Certificaat Goed geregeld behaald! Kompassie heeft een positieve beoordeling gekregen naar aanleiding van de zelfevaluatie Goed Geregeld. Wij willen dit uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan en organiseren in het najaar een feestje voor de officiële overhandiging van deze kwaliteitsonderscheiding. Voorlichting bij uw organisatie door ervaringsdeskundigen: Het is mogelijk om voorlichting te krijgen bij uw organisatie door een van onze getrainde vrijwilligers. Zij zijn getraind om te spreken vanuit hun eigen ervaring in de GGZ, de voorlichting is zeer geschikt voor nieuwe medewerkers binnen uw organisatie die vragen hebben over GGz-gerelateerde zaken. De kracht van de voorlichting is dat het ervaringsverhaal, hoe is het om patiënt te zijn of te zijn geweest, een kans is om te leren van de ervaring. Mocht u interesse hebben of meer informatie wensen, laat het ons gerust weten via: of ben ons: Jacqueline van den Bos Manager stichting Kompassie

3 CONTEXT trainingen en workshops Weet u het nog, dat artikel over mindfulness in Kompassienieuws van april? Zo n training kunt u volgen bij Context in Den Haag, een onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. Context biedt een groot aantal laagdrempelige trainingen en workshops aan voor volwassenen, ouderen en jongeren met (lichte) psychische klachten. Doel is om (verergering van) psychische problemen te voorkomen. Dip Liever bewegen dan moe, Assertiviteit, Meer zelfvertrouwen, Geen paniek ; het aantal trainingen bij Context is eindeloos. Neem bijvoorbeeld de training Je dip te lijf. Die is voor mensen die zich somber en neerslachtig voelen. Ze zijn lusteloos, slapen minder goed en piekeren veel. Maximaal veertien cursisten komen tien keer bij elkaar. Iedereen houdt een dagboek bij en in de groep wordt gewerkt aan realistischer denken en stoppen met piekeren. De training leert cursisten om hun somberheid te bestrijden, positiever te denken, hun grenzen beter aan te geven en meer veerkracht te ervaren. Voor wie? Iedereen die een therapeutische behandeling volgt bij Parnassia of een andere zorginstelling kan in aanmerking komen voor een training bij Context. Maar ook na uw therapie kunt u aanvullend worden doorverwezen naar Context. Verder staat het instituut open voor mensen met lichte depressieve klachten, of voor mensen met een risicovol alcohol- of drugsgebruik. Bovendien biedt Context een speciaal programma aan voor familieleden en mantelzorgers. Aan een training van Context zijn voor deze mensen geen kosten verbonden. Hooguit wordt een bijdrage gevraagd voor materiaalkosten. Meer informatie op of via telefoonnummer

4 MANISCH-DEPRESSIEF(27) Column van Bert Juist, dat was de depressie in militaire dienst. Diep en langdurig, zeg maar ongeveer twee jaar. Maar daar vóór had ik al zo n periode, in de puberteit. Ik zat op de Bisschoppelijke Kweekschool, zwaar katholiek, uiteraard. Het ging daar de eerste drie jaar goed. Het leren was geen probleem. Het 4e jaar is echter examenjaar, dan komt het erop aan. Ik kon die druk niet aan en verzocht om mij terug te plaatsen naar klas 3. Dat was op zich een goede zet, maar ook uitstel van executie. Een jaar later zat ik weer in klas 4. Op de één of andere manier zakte ik weer terug, nerveus, gespannen, soms apathisch. Oorzaak? Wist ik veel! Ik was met 17 jaar de jongste van de klas en een van de langsten. Maar schijn bedriegt, ik voelde me juist klein en streefde naar onzichtbaarheid. Te verlamd om goed te leren en de achterstand werd steeds groter en ik steeds wanhopiger. Boeken lezen, veel boeken lezen voor je examen. Ik kwam er niet aan toe. Werkstukken kwamen onvoldoende of te laat tot stand. Dan begin je te falen, te zweten, te liegen zelfs. Maar je weet dat je reddeloos in een moeras zit. En thuis? Niks laten merken, alles normaal, zogenaamd. Dan komt dat verdomde examen steeds dichterbij, beangstigend. En ik, ik liet mij weerloos naar de slachtbank leiden. Verlamd als een konijn in de schijnwerper. Niemand die er iets van begreep. Ik ook niet! Uiteraard zakte ik zwaar, maar ik was er eindelijk even vanaf. Bert

5 EVEN VOORSTELLEN Hans van Onzenet management Hallo, ik ben Hans van Onzen. Twee jaar geleden ging het niet goed met me en één van de gevolgen was dat ik vereenzaamde. Ik opende mijn post niet meer en zag niemand meer, totdat ik mij realiseerde dat ik hulp nodig had. Nadat ik was gestart bij een therapeut en mijn geest weer wat helderder werd, wilde ik ook mijn administratie weer gaan oppakken. Sterker nog, ik moest dat doen omdat de deurwaarders mijn huis steeds beter konden vinden. Dit bleek echter een onneembare barrière voor me, omdat bij iedere brief die ik opende de paniek gelijk toesloeg. Mijn therapeut raadde mij aan om langs te gaan bij Kompassie, omdat die o.a. hulp aanbiedt bij het ordenen van vastgelopen administraties. Ik ging dezelfde dag langs en mij werd verteld dat ik zo langs kon komen met mijn archief (plastic tasjes) en dat zij (nu mijn collega s) mij wilden helpen bij uitzoeken en ordenen. Dit ging mij goed af, of beter gezegd: De hulp die ik hierbij kreeg maakte dat de paniek die ik eerst voelde, langzaam verdween. Ik was bezig met een oplossing en mij werd verteld dat het allemaal goed zou komen. Dat had ik nodig, steun van anderen. En deze steun werd mij gewoon zonder verplichtingen gegeven vanuit, tja het is een inkoppertje, compassie. Later toen mijn leven weer op de rails stond, voelde ik de behoefte om datgene wat ik had gekregen, ook aan andere mensen te schenken. Ik heb bij Kompassie gesolliciteerd en sindsdien heb ik een fijne werkplek, collega s en ik heb een zinvolle daginvulling gekregen. Het fijne van werken bij Kompassie is dat ik mensen die hulp nodig hebben omdat het ze allemaal boven het hoofd groeit, of mensen die een glimlach nodig hebben omdat ze te moe zijn om zelf te glimlachen, datgene kan bieden wat we allemaal willen...kompassie!

6 DEN HAAG OPMAAT: Ons doel: dienstverlening Of het nu gaat om aangepaste hulpmiddelen voor vervoer zoals de aanvraag van een scootmobiel-, om een vraag rond inburgering of om hulp bij financiële problemen: mensen kunnen terecht bij Den Haag OpMaat. Wies van den Berg, coördinator bij Den Haag OpMaat: Ons doel is de dienstverlening dichter bij de burger te brengen. Dat doen we via onze website loket Zorg en Welzijn van www. denhaag.nl, ons callcenter ( ) en het loket op de stadsdeelkantoren. Als iemand komt met een hulpvraag, wordt altijd breder gekeken dan de gestelde vraag. We kijken of iemand nog andere hulp nodig heeft. Den Haag OpMaat is ontstaan in 2009, toen de Gemeentelijke Kredietbank, het Instituut Sociaal Raadslieden, de afdeling Voorziening Gehandicapten en Huishoudelijk Verzorging en de afdeling Haags Startpunt Nieuwkomers zijn samengevoegd. Er werken circa twintig sociaal raadslieden op de drie hoofdvestigingen in Laak, Centrum en op de Platinaweg. Zij bedienen elk een aantal stadsdelen van Den Haag. Ze bieden juridische hulp, informatie en advies over wetten en procedures, bijvoorbeeld het huurrecht, het ontslagrecht of de juridische gang van zaken bij een echtscheidingsprocedure. Ook weten zij hoe verschillende overheidsinstanties werken en bemiddelen zij bij problemen met instanties zoals het UWV of de Belastingdienst. Eigen netwerk Naast de sociaal raadslieden zijn ook een twintigtal sociaal casemanagers actief bij Den Haag OpMaat. Zij helpen mensen of gezinnen die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn. De aanmelding geschiedt

7 dichter bij de burger brengen via professionele hulpverleners. Mensen of gezinnen die dat nodig hebben, zoeken we op. We kijken naar verschillende aspecten: Wonen, relaties en sociale vaardigheden, dagactiviteiten en functioneren, financiële situatie, lichamelijk en psychisch functioneren, contact met politie of justitie, en verslaving. We proberen de hulpverlening rond zo n huishouden dusdanig te organiseren dat problemen worden opgelost. Daarbij hebben we veel contact met woningcorporaties, maatschappelijk werk, maar ook met ggz-instellingen zoals Psyq en Parnassia. Bij het zoeken naar een oplossing kijken we ook altijd binnen het eigen netwerk van een gezin. Familie en vrienden worden erbij betrokken, vooral om een vinger aan de pols te houden. Beschermingsbewind Illustratief voor het werk van Den Haag OpMaat is de situatie van mevrouw L. met drie kinderen in de tienerleeftijd. Zij dreigde uit huis geplaatst te worden. De vader van het gezin was overleden en mevrouw was weliswaar werkzaam, maar kon niet rondkomen. Naast haar huurschuld had zij nog andere schulden. Den Haag OpMaat heeft een plan van aanpak opgesteld, waarbij ook andere instanties betrokken werden. Voor de vrouw is uiteindelijk beschermingsbewind geregeld en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is gestart. Verder heeft Den Haag OpMaat geregeld dat mevrouw L. individuele begeleiding kon krijgen van Humanitas. Vanuit ons werk verwijzen we ook regelmatig door naar Kompassie, aldus Wies van den Berg, En Kompassie meldt weer aan bij ons. We vinden het werk van Kompassie belangrijk, omdat het een vrijwilligersorganisatie is die werkt met ervaringsdeskundigen.

8 E-health online-therapie Diverse onderzoeken tonen aan dat online-therapie effectief kan zijn voor depressie, angststoornissen en problematisch alcoholgebruik. E-health is mogelijk ter preventie van psychische klachten, maar ook in een thera- peutische behandeling naast face-to-face therapie. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot het verstrekken van algemene informatie over een ziekte of aandoening en tot zelftesten. Laagdrempelig Omdat de kosten van een online-therapie veel lager zijn, is het een goed instrument om te bezuinigen binnen de ggz. Maar er zijn meer voordelen. Zo heeft de cliënt zijn belangrijkste informatie gebundeld, kan hij 24 uur per dag op een website terecht, biedt het hem een laagdrempelige mogelijkheid tot communiceren en heeft hij geen reistijd. Ook de behandelaar is gebaat bij e-health; hij kan de informatie met betrekking tot de behandeling direct aanbieden, kan snel reageren op de input van de cliënt, en hoeft minder tijd te besteden aan face-to-face therapie. Keurkring E-health is populair en het aanbod is groeiende. Om helderheid te verschaffen over de kwaliteit van het aanbod, ontwikkelt het Trimbos-instituut in samenwerking met andere partijen de Keurkring. Dit kwaliteitskeurmerk is bedoeld om de gebruiker in één oogopslag te laten zien of een aanbieder van e-health kwalitatief goed is. Het instrument moet in het voorjaar van 2012 online beschikbaar zijn. Bronnen: GGZ-centraal en Trimbos-instituut Je ziet het de laatste jaren steeds vaker; ggz-instellingen die hun therapieën aanbieden via de digitale snelweg.

9 Nieuwtjeset management Onderzoek naar blowen De Universiteit van Amsterdam heeft samen met het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar blowgedrag, hoe dit zich ontwikkelt en welke factoren een rol spelen bij frequent cannabisgebruik. Uit dit project Need for weed blijkt dat in de mate van cannabisgebruik weinig verschil was tussen verslaafde en nietverslaafde gebruikers. Wel was er verschil in het voorkomen van psychische problemen. Nog geen 3% van degenen die verslaafd zijn zoekt hiervoor hulp bij de verslavingszorg. Het onderzoek heeft drie jaar geduurd en duurt nog tot maart 2012 onder 600 jongvolwassenen. De onderzoekers zijn op zoek naar deelnemers tussen de jaar die recent hulp hebben gezocht bij een verslavings-zorginstelling voor problemen met blowen. Meer informatie is te vinden op Bron: drugsenuitgaan.nl Eigen bijdrage tweedelijns ggz verlaagd In het vorige Kompassie nieuws stond een artikel over een in te voeren eigen bijdrage in de tweedelijns ggz. Kamerleden van SGP en CDA hebben hiertegen een motie ingediend. Deze motie, en intensief overleg tussen het ministerie van VWS en belangenorganisaties GGZ Nederland, NVvP en LPGGz hebben ertoe geleid dat de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz verlaagd is naar maximaal 200 per jaar. Voor behandelingen tot 100 minuten zal een eigen bijdrage worden gerekend van 100 per jaar. De belangenorganisaties zijn diep teleurgesteld dat de minister toch vasthoudt aan een eigen bijdrage. Zij vinden dat de maatregel discriminerend is, het stigma van psychische aandoeningen versterkt en ze zijn bang dat patiënten zorg zullen mijden. Bron: ggznieuws

10 Nieuwtjes Verloren jaren De film Verloren jaren, over de ziekte schizofrenie, is een groot success. Sinds de première een jaar geleden, is de film keer bekeken. In de film, die 65 minuten duurt, ervaart de kijker door de ogen van een ervaringsdeskundige, een psychose. Regisseur Bas Labruyère: Mensen snappen nu pas wat het betekent om een psychose te hebben. Jaarlijks krijgen 3000 jongeren in Nederland een eerste psychose. Hoe eerder deze wordt behandeld, des te beter de herstelmogelijkheden. De film Verloren jaren is uitsluitend te bekijken op internet, Bron: Zorgnieuws bibliotheek Resultaten Panel Psychisch gezien Mensen met psychische klachten hebben moeite met participeren in de samenleving; zij ervaren beperkingen op het gebied van sociale contacten, werken of leren. Dat blijkt uit de resultaten van een peiling door het Panel Psychisch Gezien, een panel van en voor mensen met aanhoudende psychische problemen. Het thema van de peiling was maatschappelijke participatie. Verder blijkt uit de peiling dat één op de drie panelleden zich het afgelopen jaar gediscrimineerd of achtergesteld gevoeld heeft, bijvoorbeeld op het werk. Bij 45% van hen gebeurde dit regelmatig tot vaak. De panelleden streven ernaar hun situatie te verbeteren en willen meer ondersteuning bij hun werk, vaker contact met anderen en meer bezigheden thuis of buitenshuis. Bron:

11 Nieuwtjes het management Niet ongevoelig Voor het eerst verschijnt in Nederland een boek over vrouwen met een autismestoornis. Henny Struik vertelt in Niet ongevoelig haar eigen verhaal en laat 60 andere vrouwen met autisme aan het woord. Henny Struik was 35 toen zij ontdekte dat ze autisme had: Ik wist al die tijd dat er iets was dat mijn leven zo moeilijk maakte, maar kwam er maar niet achter wat dat dan was... Aangenomen werd dat slechts 20% van de mensen met autisme, vrouw is. Deskundigen menen nu dat dit percentage hoger ligt. Het boek is niet alleen geschikt voor vrouwen met autisme, maar ook voor hulpverleners. Uitgeverij Kok, 17,50 Bron: Vragen en antwoorden over Sint Janskruid Bij een lichte of matige depressie lijkt Sint Janskruid even goed te werken als antidepressiva (SSRI s). Mensen die St. Janskruid gebruiken, hebben veel vragen over de betrouwbaarheid en het effect ervan. Bij de Depressie Vereniging zijn veel vragen binnengekomen. De vereniging heeft de vragen voorgelegd aan een team van experts en publiceert de vragen en antwoorden op Bron: ggz-nieuws Nieuwsbrief Kompassie Wilt u uw instantie aanmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via telefoonnummer of per U kunt kiezen voor een papieren versie die u per post ontvangt. Ook kunt u aangeven om de nieuwsbrief in het vervolg per te ontvangen of om u af te melden voor de nieuwsbrief of adreswijzigingen door te geven. Geeft u alstublieft duidelijk naam en adresgegevens aan ons door.

12 KOMPASSIE OP DE KAART Kompassie is een steun- en informatiepunt waar we mensen met een ggz-achtergrond ondersteunen om de juiste oplossing te vinden voor hun problemen. Wij willen daarom ons uitgebreide folderaanbod actueel houden. Hou ons dus op de hoogte. Wij willen graag informatie ontvangen over jullie activiteiten zodat we onze cliënten juist kunnen informeren en verwijzen. Kompassie is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. De Regentesselaan verbindt de Loosduinseweg RR 3 met de Laan van Meerdervoort. Ons pand ligt aan de Regentesselaan 108, op de hoek van het Regentesseplein en de Weimarstraat. Tr 11 De dichtstbijzijnde haltes van het Kompassie openbaar vervoer zijn Conradkade Tr 12 voor randstadrail 3, De la Reyweg (Noord) voor randstadrail 4 en tram 2, Weimarstraat (Oost) voor tram 11, Loosduinseweg (Midden) voor tram 12 en Copernicusplein voor bus 20. Loopt u eenmaal onze RR 4 winkel binnen dan krijgt u van ons Tr 2 eerst een kop koffie of thee aangeboden om even bij te komen. Stichting Kompassie Regentesselaan EE Den Haag Telefoon: (070) Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: Bij Kompassie bent u van harte welkom van maandag t/m vrijdag van tot 16.00

Nieuws. De beste wensen voor 2014, de medewerkers van Kompassie

Nieuws. De beste wensen voor 2014, de medewerkers van Kompassie Jaargang 16, december 2013 Nieuws De beste wensen voor 2014, de medewerkers van Kompassie Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl VAN HET MANAGEMENT

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Nieuws. DVD: het unieke levensverhaal van drie vrijwilligers

Nieuws. DVD: het unieke levensverhaal van drie vrijwilligers Jaargang 14, mei 2011 Nieuws DVD: het unieke levensverhaal van drie vrijwilligers Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl Van het management Preventie

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Nieuws. Karsten Klein spreekt zijn waardering uit voor vrijwilligers van Kompassie

Nieuws. Karsten Klein spreekt zijn waardering uit voor vrijwilligers van Kompassie Jaargang 16, februari 214 Nieuws Karsten Klein spreekt zijn waardering uit voor vrijwilligers van Kompassie Regentesselaan 18 2562 EE Den Haag Telefoon (7) 427 32 4 info@kompassie.nl www.kompassie.nl VAN

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Nieuws LUNCHBIJEENKOMST MET WETHOUDER BALDEWSINGH. Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.

Nieuws LUNCHBIJEENKOMST MET WETHOUDER BALDEWSINGH. Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie. Jaargang 15, februari 2013 Nieuws LUNCHBIJEENKOMST MET WETHOUDER BALDEWSINGH Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl Van het management Bijeenkomst

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Bezuinigingen in de zorg Awbz-enquête

Bezuinigingen in de zorg Awbz-enquête Jaargang 13, september 2010 Bezuinigingen in de zorg Awbz-enquête Kompassie Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl STEEDS MEER BEZOEKERS Van het

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Jaargang 15, juli 2012. Nieuws. Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl

Jaargang 15, juli 2012. Nieuws. Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl Jaargang 15, juli 2012 Nieuws D Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl Van het management Bijzondere bijstand voor eigen bijdragen GGz. De doelgroep

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Nieuws Werk maken van Herstel

Nieuws Werk maken van Herstel Jaargang 16, juli 2014 Nieuws Werk maken van Herstel Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl VAN HET MANAGEMENT Op moment van schrijven buigt de

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Welkom Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Datum: : Spreker: https://www.youtube.com/watch?v=lym WPSKpRpE Programma Missie & Visie Stichting 113Online Diensten 113Online / 113Preventie

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Leven zoals jij dat wilt Ludo s motto: Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verder gaan! Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? Heb jij bij lastige zaken wat hulp nodig

Nadere informatie

Nieuws SIGNALERINGS WERKGROEP BINNEN KOMPASSIE. Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.

Nieuws SIGNALERINGS WERKGROEP BINNEN KOMPASSIE. Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie. Jaargang 15, september 2012 Nieuws SIGNALERINGS WERKGROEP BINNEN KOMPASSIE Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl Van het management Als deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie ggz voor doven & slechthorenden Depressie Meer dan een somber gevoel Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie Herkent u dit? Iedereen is wel eens somber of treurig.

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling Uw contactpersoon is Bereikbaar op de dagen

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering: Om u nog beter te helpen

Deskundigheidsbevordering: Om u nog beter te helpen Jaargang 13, mei 2010 Deskundigheidsbevordering: Om u nog beter te helpen Kompassie Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl VRIJWILLIGERS ONTDEKKEN

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Domein 1: Lichamelijk welbevinden, gem. score: 3,9

Domein 1: Lichamelijk welbevinden, gem. score: 3,9 Resultaten Ben Ik Tevreden Tevredenheidsinstrument Wonen & Dagbesteding Het domein Wonen & Dagbesteding (W&D) van Visio is in 2015 begonnen met het tevredenheidsinstrument BIT (Ben Ik Tevreden), een instrument

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin Dagbehandeling SaRphatIStRaat Onderdeel van Arkin Ons doel is dat de cliënt een zelfstandiger, evenwichtiger en gezonder leven gaat leiden, of te voorkomen dat iemand verder achteruit gaat. Binnen de Dagbehandeling

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Individueel Transitieprofiel voor jongeren

Individueel Transitieprofiel voor jongeren Individueel Transitieprofiel voor jongeren Naam Datum van invullen : : A. ZIEKTE EN GEZONDHEID 1. Ik kan mijn aandoening goed beschrijven. 2. Ik begrijp wat mijn arts vertelt. 3. Ik weet welke medicijnen

Nadere informatie

Idiomes spreekt mijn taal

Idiomes spreekt mijn taal Idiomes spreekt mijn taal Iedereen voelt zich wel eens gestrest, angstig, lusteloos of somber. Maar wat als deze gevoelens de overhand krijgen en ze uw dagelijkse leven beheersen? Wat als ze voor (nog

Nadere informatie

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij helpen doven, mensen met een hoorprobleem en hun naasten met advies,

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

A M E R S F O O R T & O M S T R E K E N

A M E R S F O O R T & O M S T R E K E N Volwassenen Geen paniek! Deze cursus wordt aangeboden door de afdeling Preventie en Generalistische Zorg van RIAGG Amersfoort & Omstreken in samenwerking met Indigo. Informatie en aanmelding Voor meer

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek Online Psychologische Hulp Angst & Paniek 2 Therapieland Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Angst & Paniek van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

INHOUD: 1: Stichting PRAT (Smilde).

INHOUD: 1: Stichting PRAT (Smilde). 2012 NR2 INHOUD: 1: Stichting PRAT (Smilde). 2: Nieuw klankbordgroeplid Erika. 3: Eenzaamheid (2). 4: Budgetrecept. 5: Belasting / Gemeente. 1: Stichting PRAT (Smilde). Een zinvolle daginvulling is belangrijk,

Nadere informatie

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie.

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. De Psychosomatisch Fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Nieuws. Hoe overleef ik de psychiatrie: 10 Tips. Regentesselaan EE Den Haag Telefoon (070)

Nieuws. Hoe overleef ik de psychiatrie: 10 Tips. Regentesselaan EE Den Haag Telefoon (070) Jaargang 15, februari 2012 Nieuws Hoe overleef ik de psychiatrie: 10 Tips Regentesselaan 108 2562 EE Den Haag Telefoon (070) 427 32 40 info@kompassie.nl www.kompassie.nl Van het management Bezoekersaantallen

Nadere informatie

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG :

Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Bijlage Interviews: - interview: vragen gast - vragen pleeggezin - vragen aan begeleider van Open Thuis - Interview met de dienst VMG : Interview: vragen gast : Levensgeschiedenis: Zie dossier Hoe vind

Nadere informatie

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be campus Kortenberg Leuvensesteenweg 517 3070 Kortenberg T +32 2 758 05 11 campus Gasthuisberg Herestraat 49 3000 Leuven

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de. kwaliteit van leven. van de partner van een persoon met NAH

Resultaten van het onderzoek naar de. kwaliteit van leven. van de partner van een persoon met NAH Resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van leven van de partner van een persoon met NAH Meer zicht krijgen op de impact van NAH op het leven van de partners van mensen met NAH. Vanuit dit inzicht

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie