Tom Godefrooij en Marja de Hart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tom Godefrooij en Marja de Hart"

Transcriptie

1 Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 13 Actueel Staat het beste energieneutrale huis in s-hertogenbosch? Energie Nul73 is een platform van huiseigenaren, bedrijven en bewoners in s-hertogenbosch, die het doel hebben om woningen energieneutraal te renoveren. Energieneutrale woningen zijn comfortabel, wekken evenveel energie op als ze zelf verbruiken en zijn klaar voor de toekomst. Twee woningen van Energie Nul73 hebben dit doel bereikt en dingen mee naar de titel Beste energieneutrale huis van Nederland En u kunt nu op hen stemmen! Subsidieregeling Preventiemaatregelen Veilig Wonen 2015 Het college heeft de Subsidieregeling Preventiemaatregelen Veilig Wonen 2015 vastgesteld. Op grond daarvan komen mensen die aan hun woning maatregelen treffen om inbraak tegen te gaan in aanmerking voor maximaal 100,- subsidie. Het moet gaan om een zelfstandige woning die is opgeleverd vóór 1 januari 2005 en de maatregelen moeten zijn gebaseerd op een advies van een gemeentelijk preventieadviseur. Robin Janicki en Marloes van der Meer De eerste woning is van Robin Janicki en Marloes van der Meer en staat in Hintham; Onze jaren zestig bungalow is als één van de eerste klaar voor de toekomst. Sinds de verbouwing is het een zeer comfortabele, levensloopbestendige én energieneutrale woning. Tegen de tijd dat wij met pensioen gaan, zijn de investeringen ruimschoots terugverdiend. Tom Godefrooij en Marja de Hart Ook kunt u stemmen op de woning van Marja de Hart en Tom Godefrooij. Wat begon met plannen voor een grotere keuken, leidde tot een energieneutrale woning. En nu blijkt ons huis de eerste energieneutrale rijwoning (in particulier bezit) in Nederland te zijn, met een compleet nieuwe schil. Bovendien is de woning nu levensloopbestending en hebben we veel energie gestoken in een architectonisch verantwoorde vormgeving. Juist omdat de woning deel uitmaakt van een rij van vier. Breng nu uw stem uit op en geef deze pioniers de waardering die zij verdienen! Wilt u ook prettig wonen zonder energierekening? Maak dan een afspraak met één van adviseurs van Energie Nul73 voor een vrijblijvend oriënterend gesprek op het Stadskantoor. Kijk op of bel met coördinator Robin Janicki De nieuwe regeling komt in de plaats van de gelijknamige subsidieregeling Voor dit jaar is de subsidie echter op en moeten nieuwe aanvragen worden afgewezen. Het college stelt de gemeenteraad voor om voor de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling in 2015 opnieuw een bedrag beschikbaar te stellen. Daarover beslist de raad op 9 december aanstaande. De complete subsidieregeling vindt u op onder Inwoner / Veiligheid / Woninginbraak. Wanneer uw woning dateert van voor 1 januari 2005 en voor die woning recent een preventieadvies is afgegeven, dan kunt u de subsidie na 1 januari meteen aanvragen. Hebt u nog geen preventieadvies? Dan kunt u dat gratis en vrijblijvend aanvragen. De speciaal opgeleide preventieadviseur komt dan thuis bij u langs. Deze kan ook uitleg geven over de subsidieregeling en hoe u de subsidie kunt aanvragen. Efficiënter gebruik van elektrische laadpunten Voor meer informatie of om een afspraak te maken met de preventieadviseur kunt u bellen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) of mailen naar In s-hertogenbosch staan inmiddels ruim 100 openbare laadpunten voor elektrische voertuigen. Deze laadpunten kunnen efficiënter worden gebruikt. Dit is nodig omdat het aantal elektrische auto s sneller stijgt dan het aantal laadpalen. In s-hertogenbosch start in december een proef met een nieuwe app om gebruikers van de laadpalen met elkaar in contact te brengen. Het doel is om laadpalen slimmer en meer te gebruiken. Met de nieuwe gratis app Ladidaar kunnen bestuurders van elektrische voertuigen gemakkelijk met elkaar in contact komen. Zo kunnen zij eenvoudig onderling afspraken maken over het gebruik van de elektrische laadpunten. Innovative Thinking ontwikkelde de app samen met Backbone Company op basis van de behoefte van elektrische rijders. Gemeente s-hertogenbosch ondersteunt de pilot van Ladidaar. De gemeente wil graag in contact komen met elektrische rijders. Ze wil hun ervaringen en tips gebruiken bij het vastleggen van de afspraken en regels rond elektrische voertuigen en de laadpalen. Via de app stelt de gemeente zo nu en dan een vraag, die gebruikers gemakkelijk, snel en anoniem kunnen beantwoorden. Ladidaar is vanaf december beschikbaar in de App Store van Apple en de Play Store van Android. Meer informatie op Ga naar de website voor veel informatie, antwoorden op vragen over producten en diensten en het maken van afspraken. U vindt er ook alle openingstijden en adressen van gemeentelijke diensten. De gemeente op sociale media: telefoon: (073) post: Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch bezoekadres: Stadskantoor, Wolvenhoek 1 Maak voor uw bezoek aan de gemeente altijd een afspraak. Dat kan gemakkelijk via Bellen mag ook.

2 Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 14 Actueel Collectieve zorgverzekering Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk dat u goed bent verzekerd. Dit kan via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Deze collectieve verzekering is er voor kwetsbare inwoners. De Rijksoverheid betaalde tot 2014 mee aan de zorgkosten voor mensen die extra veel gebruik maken van zorg. Dit liep via twee (landelijke) financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten: de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg-regeling) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER). Het Rijk heeft deze regelingen afgeschaft. Wat gaat de gemeente s-hertogenbosch doen? De gemeente gaat maatwerk bieden via een collectieve zorgverzekering. We hebben hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Beide verzekeraars bieden via de gemeente twee goede en betaalbare zorgverzekeringspakketten aan: CZ - Gemeenten Extra, voor mensen met lage zorgkosten (bijdrage gemeente 20,-) - Gemeenten Extra uitgebreid, voor mensen met hoge zorgkosten (bijdrage gemeente 40,-) VGZ - Gemeente Compleet, voor mensen met lage zorgkosten (bijdrage gemeente 20,-) - Gemeente Compleet Plus, voor mensen met hoge zorgkosten (bijdrage gemeente 40,-) U kunt de pakketten vergelijken op Wanneer en hoe kunt u deelnemen? U kunt deelnemen aan de collectieve verzekering als uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn (inkomen tot 130% van het bijstandsniveau). Kijk op of dit voor u geldt. De gemeente betaalt een deel van uw premie. Hoe uitgebreider het pakket, hoe meer de gemeente meebetaalt. U ziet in het overzicht van de pakketten hierboven hoeveel dit is. Doordat we de verzekering met een groot aantal mensen afsluiten, krijgt u ook korting op de pakketten. Ga op de website naar Gemeente s-hertogenbosch. Meld u aan voor één van de pakketten. Dat kan tot 1 februari U moet zich voor 31 december uitschrijven bij uw huidige verzekeraar. Hebt u nog vragen? Veel gestelde vragen over de collectieve zorgverzekering staan op collectieve-zorgverzekering. Staat uw vraag aan de gemeente er niet tussen? Neem gerust contact op via tel. (073) Vragen over de inhoud van de pakketten stelt u aan de verzekeraars: - VGZ: tel CZ: tel (de klantenservice is tot en met 31 december langer bereikbaar: Op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur. Op zaterdag van tot uur) Inloopmoment voorontwerpbestemmingsplan Orthenpoort Plaatsen ondergrondse containers Wanneer: maandag 8 december 2014, inloop vanaf tot uur Waar: Restaurant Metropole, Orthenseweg 60 Gemeente s-hertogenbosch organiseert op 8 december 2014 een inloopmoment over het voorontwerpbestemmingsplan Orthenpoort. Op deze inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen wanneer u wilt. Er wordt geen presentatie gehouden. Het bestemmingsplan Orthenpoort is een beheersplan. Uitgangspunt is het huidige gebruik en de huidige bebouwing. Dit betekent dat het plan in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Alleen de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan zijn overgenomen. Met het bestemmingsplan wordt voor het spoor voldaan aan de wettelijk plicht het onherroepelijk tracébesluit Sporen in den Bosch in het bestemmingsplan te regelen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 24 november 2014 voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite ruimtelijkeplannen of op Vanaf donderdag 4 december wordt in de wijk Het Zand gestart met het plaatsen van nieuwe ondergrondse afvalcontainers. Deze containers dienen ter vervanging van de huidige semiondergrondse afvalcontainers. De bestaande afvalcontainers verwijderen we als de nieuwe in gebruik zijn. Meer informatie - Over het plaatsen van de containers, M. ten Cate, tel. (073) Over gebruik van de containers, B. van Well tel. (073) College Collegebesluiten Bestuursraden Bestuursraad Het college heeft onder meer over de volgende onderwerpen een besluit genomen: - realisatie Bartenbrug; - stand van zaken Willemspoort-Midden (noordelijk deel); - ontwerpbestemmingsplan Geldersedam ; - ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw zorgwoningen Eindhovenlaan; - beantwoording raadsvragen: - kredietunie Brabant; - EU-subsidies bestrijding (jeugd)werkloosheid. Engelen en Bokhoven De bestuursraad voor Engelen en Bokhoven houdt op maandag 1 december 2014 om uur een openbare vergadering in De Engelenburcht, Heuvel 18 in Engelen. Er wordt een presentatie gegeven over de Wijk- en buurtmonitor Engelen en Bokhoven. Als u in deze vergadering in wil spreken, kunt u dit vooraf melden bij de heer M. Kroezen, tel of (uiterlijk maandag 1 december 2014 vóór uur). Empel en Meerwijk De bestuursraad voor Empel en Meerwijk houdt op dinsdag 2 december 2014 om uur een openbare vergadering in het voormalige gemeentehuis, Brink 7 in Empel. Er wordt een toelichting gegeven over de Procedure locatie Breeakkers. Wilt u in deze vergadering inspreken? Meld dit dan van tevoren bij de heer H. Brakkee, voorzitter van de bestuursraad, tel De volledige lijst ligt voor u ter inzage in het Stadskantoor. U vindt de lijst ook op onze website via Conceptbesluiten Maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdhulp 2015 ter inzage Op 1 januari 2015 treden de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (opvolger van de huidige Wmo) en de Jeugdwet in werking. De gemeente stelde hiervoor in oktober verordeningen vast. Nu beslist de gemeente over de beleidsregels Wmo, het Financieel Besluit Wmo, de beleidsregels Jeugdhulp en het Besluit Jeugdhulp. De Adviesraad Wmo/ Jeugdwet adviseert de gemeente hierover. De conceptbesluiten zijn nu ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen de stukken bekijken en reageren via sociale-kracht. Hier vindt u ook alle andere informatie over de aanstaande veranderingen op sociaal gebied.

3 Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 15 Vertrokken naar onbekende bestemming De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. Geslachtsnaam Geboorte- Adres Datum Uitschrijving wegens en voorletters datum besluit vertrek naar Adere A Tweede Hambaken Onbekend Akrim S Smaragd Onbekend Geerders M Christinastate Onbekend Saidi A Frans Molstraat Onbekend Wong T Trompet Onbekend Verbeek A.A.J Van der Hoopstraat Onbekend Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken: - uw naam en adres; - de datum; - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; - de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. U moet een handtekening onder de brief zetten. Stuurt u de brief naar: Gemeente s-hertogenbosch, t.a.v. het college, Wilt u meer weten? Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Burgerzaken, tel. (073) Wet milieubeheer Meldingen Het college maakt, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, bekend dat, op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) de volgende meldingen zijn ingekomen: - verandering in het Provinciehuis Noord-Brabant door uitbreiding met een gasblusinstallatie in het computercentrum op het adres Brabantlaan 1 voor de volgende activiteiten (nr ): - Er vinden door de uitbreiding geen extra milieuactiviteiten plaats. - Thai afhaalcentrum Mengrai voor het bereiden en verkopen van Thaise afhaalmaaltijden op het adres Burgemeesters Godschalxstraat 70 voor de volgende activiteiten (nr ): - In werking hebben van een stookinstallatie; - Bereiden van voedingsmiddelen. - Kindcentrum t Ven voor een nieuw te bouwen verzamelgebouw, basisschool, kinderdagverblijf op het adres Mimosastraat 1 in Rosmalen voor de volgende activiteiten (nr ): - In werking hebben van een stookinstallatie. Evenementen/activiteiten Aangevraagde vergunning Datum Locatie Activiteit In en bij Noorderpoort (Het Wielsem 21) Kerstactiviteit Oosterplas Nieuwjaarsduik; gebruik geluidsinstallatie 23-2 Zuiderpark Vuurwerkshow i.k.v. Chinees Nieuwjaar; gebruik geluidsinstallatie ter ondersteuning, plaatsen kleine tent en twee partytenten Deze vergunningen zijn aangevraagd op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening. U kunt uw schriftelijke zienswijzen voor deze evenementen vóór 14 december 2014 kenbaar maken aan de burgemeester, ter attentie van de afdeling Exploitatie horeca-inrichtingen Alcoholschenkende horeca-inrichtingen moeten op grond van artikel 3 van de Dranken horecawet beschikken over een drank- en horecawetvergunning. Daarnaast moeten alle horeca-inrichtingen op grond van artikel 2.1 van Openbare Orde en Veiligheid, Postbus 12345, 5200 GZ, s-hertogenbosch. Voor meer informatie belt u mw. M. Kaspers van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) of M. Yildiz, tel. (073) de Horecaverordening s-hertogenbosch 2012 beschikken over een exploitatievergunning. Met de exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan. Aanvragen vergunning alcoholschenkende horeca-inrichtingen Naam Locatie Naam horeca-inrichting - M.T.C.W. Vennix Verwersstraat 18, 5211 HW Le Vin x - A. Vrielink Snellestraat 28, 5211 EN Vrielink Bar en Kitchen U kunt uw schriftelijke reactie vóór 14 december 2014 indienen bij de burgemeester van s-hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch. Voor meer informatie belt u de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) het oprichten van cateringbedrijf De Bossche Draak op het adres Siloweg 638 voor de volgende activiteiten (nr ): - Bereiden van voedingsmiddelen. Geen bezwaar en beroep mogelijk Tegen bovenvermelde meldingen staat geen bezwaar en beroep open. De meldingen liggen niet ter inzage. Voor meer informatie over één van de bovenstaande meldingen kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de afdeling Milieu, tel. (073) Beschikking Maatwerkvoorschrift Het college maakt bekend dat het, op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, maatwerkvoorschriften oplegt aan: - Baac bv voor een kantoor op het adres Graaf Van Solmsweg 103 (nr ). De maatwerkvoorschriften gaan over de toe te stane geluidsbelasting vanuit de inrichting gelet de geluidzonering van De Rietvelden. Beroep Tot en met 12 januari kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld als u tijdig zienswijzen hebt ingediend over de ontwerpbeschikking of als u kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest. Beroepschriften moet u richten aan de rechtbank s-hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, is het mogelijk om een verzoek tot schorsing of voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van genoemde sector Bestuursrecht bij de rechtbank. Aanvragen vergunningen alcoholvrije horeca-inrichting Naam Locatie Naam horeca-inrichting - S. Özturk en H. Özturk H.o.d.n. Marmaris 2 Boschmeersingel 121, 5223 HH Marmaris 2 U kunt uw schriftelijke reactie vóór 14 december 2014 indienen bij de burgemeester van s-hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch. Voor meer informatie belt u de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) Inzage De stukken liggen vanaf 1 december ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor. U kunt een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Informatie Voor een mondelinge toelichting of meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de afdeling Milieu, tel. (073) Intrekking verkeersbesluit Tijdelijk afsluiten Vlietdijk voor al het verkeer uitgezonderd hulpdiensten De gemeente heeft besloten om het verkeersbesluit tijdelijk afsluiten Vlietdijk voor al het verkeer uitgezonderd hulpdiensten, van 21 augustus 2012, in te trekken. Op basis van het burgerinitiatief Vllietdijk definitief open, heeft de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 9 september 2014 besloten om af te zien van het tijdelijk afsluiten Vlietdijk voor al het verkeer uitgezonderd hulpdiensten. Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 1 december tot en met maandag 12 januari 2015 ter inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bezwaarschriften richten aan het college, Voor meer informatie over het intrekken van het verkeersbesluit belt u met mevrouw K. van der Lans van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer tel of mail naar

4 Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 16 Privatisering groen- en reststroken grond Bij de gemeente zijn verzoeken ingediend om groen- en reststroken te kopen. Verkoop van dergelijke groen- en reststroken is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk. Het beleid is erop gericht om het gemeentelijk groen te handhaven en bij illegaal gebruik terug te vorderen als gemeentegrond. Daarvoor is in februari 2003 door de gemeenteraad het plan kiezen voor groen vastgesteld. In dat plan zijn de gemeentelijke groenstroken aangegeven die als structureel groen van belang zijn. Op grond van dit plan vindt beoordeling plaats, waarbij meestal geconstateerd wordt dat aanvragen moeten worden afgewezen. De gemeente heeft in dit geval besloten om de groenstructuurkaart aan te passen en de stroken grond te verkopen. Het betreft de stroken die liggen bij: s-hertogenbosch: - Boerenerf 2 en 4; - Bijsteren 60; - Maassingel 63. Rosmalen: - Houtvesterstraat 75. De situatietekeningen van deze percelen liggen vanaf maandag 1 december 2014 gedurende twee weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor. Bedenkingen tegen de transactie(s) kunt u binnen deze termijn schriftelijk richten aan het hoofd van de afdeling Wonen en Grondzaken, Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch. Voor meer informatie kunnen belanghebbenden bellen met de heer E. de Bok van de afdeling Wonen en Grondzaken, tel. (073) Ontwerpbestemmingsplan Geldersedam Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Geldersedam (NL.IMRO ) met ingang van 1 december 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt. Gemeente s-hertogenbosch wil het voormalig schoolgebouw aan de Geldersedam bijzonder invullen, het liefst met een bijzondere vorm van wonen: een woonvorm die mensen samenbrengt, die van meerwaarde is voor de stad maar ook een woonvorm die past in de directe omgeving. De gemeente streeft naar het nieuwe wonen : woonvormen waarbij zelfbouw en eindgebruikers centraal staan. Op 25 april 2014 is de openbare inschrijving voor de aankoop van Geldersedam gesloten. De initiatiefnemers van het geselecteerde project School voor Gevorderden hebben met de gemeente een intentieovereenkomst gesloten. Het project behelst een collectief opdrachtgeverschap voor de realisatie van tien appartementen in het voormalig schoolgebouw en een gemeenschappelijke tuin op de plek van de voormalige speelplaats. Het geldende bestemmingsplan staat wonen, zoals de gemeente s-hertogenbosch hier beoogt, niet toe. Om deze functie juridisch-planologisch mogelijk te maken is bestemmingsplan Geldersedam voorbereid. De geldende bestemming wordt uitgebreid met de functie wonen. Omdat de standaardregeling voor een aan huis verbonden beroep en bedrijf mogelijk onvoldoende ruimte biedt voor een atelier en dergelijke wordt ook lichte bedrijvigheid toegestaan die direct aanpandig aan woningen mogelijk is. Het plangebied betreft alleen het perceel Geldersedam Het wordt begrensd door de Geldersedam, de Nemiusstraat, de kloostertuin en het klooster aan de Nemiusstraat en het perceel Geldersedam 35. Wilt u reageren? In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan? Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van s-hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch. Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite hertogenbosch.nl/ ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Ontwerp) of op Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats De gemeente wil zo dicht mogelijk bij de volgende woning een gehandicaptenparkeerplaats aanwijzen, vanwege de bereikbaarheid: - Oostwal 59. Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 1 december tot en met maandag 12 januari 2015 ter inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bezwaarschriften richten aan het college, Voor informatie over de locatie en het aanleggen van de parkeerplaats belt u met de afdeling Vergunning van Stadstoezicht, tel. (073) of mail naar Opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen De gemeente heeft besloten de gehandicaptenparkeerplaats op te heffen voor de woning: - Rivierenplein 37; - Zuidoosterfront 91. Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 1 december tot en met maandag 12 januari 2015 ter inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bezwaarschriften richten aan het college, Voor informatie over de locatie en het opheffen van de parkeerplaats belt u met de afdeling Vergunning van Stadstoezicht, tel. (073) of mail naar Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu samengevoegd. Er is nog maar één aanvraag die de gemeente behandelt in één procedure. Bijna alle aangevraagde vergunningen worden aan de monumenten- en welstandscommissie voorgelegd. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Wilt u bij de behandeling van een aanvraag aanwezig zijn, neem dan contact op met het Omgevingsloket. De vergaderdata en de agenda voor de vergaderingen van deze commissie staan op Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) , Aangevraagd (aangegeven is de datum van ontvangst) Achter den Engel 9 plaatsen dakkapellen op voor- en achtergevel en veranderen voorgevel bouwen, slopen BDSG WB Brabanthoeven 15 Rosmalen kappen 2 Dennen kappen WB Buitenpepersdreef 180 kappen Kastanjeboom en Krulwilg kappen WB Burgemeester Burgerslaan 50 Rosmalen vernieuwen/verbouwen hotel bouwen WB De Eendrachtswerf 55 Rosmalen uitbreiding woning strijd bestemmingsplan WB Douglaslaan 1 Rosmalen aanleggen uitrit en kappen Amerikaanse Eik uitweg, kappen WB Geulweg 18 vestigen bed & breakfast strijd bestemmingsplan WB Hendrik Wiegersmalaan 52 kappen 3 bomen kappen WB nabij achterzijde woning Hinthamerstraat 30 vervangen reclame reclame WB Hinthamerstraat 55 plaatsen en legaliseren als bank omklede airco s in patio bouwen WB Hinthamerstraat 92 A verbeteren brandveiligheid en legaliseren aangebrachte veranderingen gemeentelijke/provinciale monumenten WB

5 Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 17 Omgevingsvergunning (vervolg) Joseph Knipstraat 16 Rosmalen plaatsen dakopbouw bouwen, strijd bestemmingsplan WB Kamperfoeliestraat 25 kappen Hazelaar kappen WB Luijbenstraat 22 vervangen balustrade bouwen WB Onderwijsboulevard 16 kappen 2 Japanse honingbomen kappen WB Onderwijsboulevard 221 plaatsen dakopbouw, herstellen brandscheidingen bouwen WB Pottenbakker 11 F aanleggen 2 tennisbanen bouwen WB Pottenbakker 11 F aanleggen lichtmast op minibaan bouwen WB Pottenbakker 11 F plaatsen 2 lichtmasten t.b.v. dubbele slagmuur bouwen WB Pottenbakker 11 F plaatsen 2 lichtmasten t.b.v. tennisbanen bouwen WB Pottenbakker 11 F plaatsen dubbele slagmuur met kooi bouwen WB Pottenbakker 11 F plaatsen verplaatsbare opslagunit bouwen WB Proosdijstraat 12 verbouwen pastorie bouwen, strijd bestemmingsplan, WB gemeentelijke/provinciale monumenten Raadhuisstraat Rosmalen wijzigen gevel,huisnummer en brandcompartimentering bouwen, reclame WB Rijzertlaan bouwen 34 appartementen en 18 grondgebonden woningen bouwen, uitweg WB Sint-Janssingel 200 kappen 2 Essen kappen WB Snellestraat 29 vernieuwen dak bouwen, slopen BDSG WB Sparrenburgbos Rosmalen kappen bomen t.b.v. natuurherstel en cultuurhistorie kappen WB Tamboerstraat 2 Rosmalen kappen 2 bomen kappen WB Tielekeshoeven 142 Rosmalen kappen boom kappen WB Vliertsesteeg 8 plaatsen zwembad bouwen WB Weidestraat 22 Rosmalen veranderen winkelruimte in 3 appartementen bouwen WB Ontwerpbeschikkingen (uitgebreide voorbereidingsprocedure afd. 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. Dorpsstraat 69 Rosmalen herontwikkelen deel van Kom Zuid Rosmalen tot commerciële ruimten bouwen, strijd bestemmingsplan WB (winkels en horeca), wooneenheden en aanleggen openbaar gebied De ontwerpbeschikking met de aanvraag en eventuele bescheiden ligt gedurende zes weken digitaal ter inzage van maandag 1 december 2014 t/m 12 januari Het plan is in te zien via: U kunt schriftelijk of mondeling binnen die termijn zienswijzen indienen. Als u mondeling zienswijzen wilt indienen, wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met het Omgevingsloket, tel. (073) of mail naar: Verlengen van de beslistermijn Admiraliteitslaan bouwen woongebouw met 63 huurwoningen bouwen, strijd bestemmingsplan WB Orthenseweg 45 splitsen woning in 3 studio s en 2 appartementen bouwen, strijd bestemmingsplan WB Voor deze aanvragen geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld. Verleend en treden direct in werking Beschikkingen die niet ter inzage liggen bij de Informatiebalie (aangegeven is de datum van het besluit) 1e mast na Burgerslaan plaatsen lichtmastreclame lichtmast reclame WB Adagiostraat 11 bouwen woning bouwen, strijd bestemmingsplan WB Afrikalaan 9 A herinrichten bedrijfshal bouwen, strijd bestemmingsplan WB Bruistensingel 2e mast in plaatsen lichtmastreclame reclame WB middenberm voor rotonde Empelseweg De Groote Rede 116 Rosmalen legaliseren 3e bouwlaag op woning bouwen WB Deutersestraat 18 legaliseren bestaande woonwagen bouwen, strijd bestemmingsplan WB Deutersestraat 24 A legaliseren bestaande woonwagen met opstallen bouwen, strijd bestemmingsplan WB Fientje Brouwersstraat 28 aanleggen nieuwe in- of uitrit uitweg WB Graanakker 19 vergroten kozijn voorgevel bouwen WB Henri Dunantstraat 1 plaatsen decontaminatie-unit bouwen, milieu passend binnen de vergunning WB Hintham 96 Rosmalen verbouwen/renoveren woning bouwen, strijd bestemmingsplan WB Kerkstraat 62 wijzigen logo boven entree (zijde Torenstraat) reclame WB Maastrichtseweg 88 vergroten woning bouwen, strijd bestemmingsplan WB Orthen 33 B het vervangen van een dakkapel bouwen WB Verwersstraat 10 plaatsen nieuwe gevelbelettering bouwen, reclame WB Vughterstraat 134 en 134 A t/m F aanpassen brandscheidingen bouwen WB Willempoort ring West plaatsen 2 tijdelijke proefopstellingen en container met meetapparatuur bouwen WB Bezwaar/voorlopige voorziening met betrekking tot deze beschikkingen. De activiteiten mogen direct worden gestart. Binnen zes weken na de bij verleend vermelde datum, kan door belanghebbenden tegen de aangegeven beschikkingen een bezwaarschrift worden ingediend bij het college, Verzoeken tot schorsing of een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht bij de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch. Verleend en treden niet direct in werking Beschikkingen die niet ter inzage liggen bij de Informatiebalie (aangegeven is de datum van het besluit) Arena winkelcentrum aanpassen winkelcentrum bouwen, slopen BDSG WB Buurschappenlaan 218 kappen boom kappen WB Kerkstraat 20 inpandig verbouwen pand bouwen, strijd bestemmingsplan, rijksmonumenten, slopen BDSG WB Lijsterbeslaan 28 Rosmalen kappen 3 Berken kappen WB Bezwaar/voorlopige voorziening met betrekking tot deze beschikkingen. De werkzaamheden mogen niet direct worden gestart. Binnen zes weken na de bij verleend, vermelde datum, kunnen belanghebbenden tegen de aangegeven beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij het college, Verzoeken tot schorsing of een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht bij de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch. Na afloop van deze termijn mogen werkzaamheden worden gestart. s-hertogenbosch, 30 november 2014

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel Actueel Wandelen met je baas? Poepsimpel! Als je iedere dag hetzelfde ommetje loopt met je baas kan dat wat saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er in onze gemeente routes zijn speciaal voor honden en hun

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg In het weekend van vrijdag 22 maart om 20.00 uur tot en met maandag 25 maart om 06.00 uur is het viaduct Schelmseweg (gelegen tussen Burgers Zoo en het

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

Beleef dit weekend de stad van de toekomst!

Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Gele Rijdersplein is drie dagen lang Future City Festival-terrein Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

Businessavond. Duurzaam op je bord

Businessavond. Duurzaam op je bord penbaar atertappunt in ebruik genomen fgelopen maandag heeft wethouder agemakers (Duurzaamheid) op het an Oldenbarneveltplein het nieuwe penbare watertappunt van Crabbeof in gebruik genomen. a een bruisende

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Uithoorn 17 november 2010 3 Meterkasten Schakelmateriaal Verlichting CAI installatie Netwerken Witgoed Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

Start bouw MFC Oudega

Start bouw MFC Oudega wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 maart 2014 Zie ook www.smallingerland.nl Start bouw MFC Oudega Nieuwe parkeergarage gaat open! 3 Asbest verwijderen Hoe zit het ook alweer 5 Gewonnen

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Mijn kind en internet

Mijn kind en internet Foto: Peter Lous Werkzaamheden bruggen Apeldoorns Kanaal De werkzaamheden aan de drie bruggen over het Apeldoorns Kanaal verlopen volgens planning. Tussen 28 april en 5 juni wordt de Klabanusbrug vervangen.

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie