Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:"

Transcriptie

1 In deze nieuwsbrief: Week van West Laatste jaar Vogelaargelden Wijkhuis Brede School Laatste nieuws Goorloopzone Hertogstraat wordt Hertoghof Start bouw Suurhoffstraat Spelen in West Nieuwsbrief oktober 2011

2 5 tot en met 11 november Week van West Duurzaamheid is een veel gehoord begrip tegenwoordig. Maar wat is het eigenlijk? En wat heeft u eraan? In Helmond West, dat door de provincie is aangewezen als proeftuin voor duurzame wijkontwikkeling, vindt van 5 tot en met 11 november een Week van West plaats. Deze week staat in het teken van duurzaamheid. Ervaart u overlast? Meld het! De gemeente, wocom, Stadswacht, politie, straatcoaches en jeugdwerkers proberen samen te zorgen voor een veilige wijk. Door er zichtbaar te zijn in de wijk, door jongeren die overlast veroorzaken aan te spreken, door waar kan overtredingen vast te stellen en als dat nodig is boetes op te leggen. Van u als inwoner van Helmond West Heeft u behoefte aan een gesprek, wilt u vragen we één ding: meld overlast! U kunt graag uw verhaal kwijt, dan komen deze dit melden bij de politie via buurtbrigadier mensen graag een kop koffie bij u drinken. Een initiatief van gemeente Helmond, provincie Noord-Brabant, wocom, waterschap Aa en Maas en diverse wijkorganisaties en bewoners om mensen op een leuke manier bewust te maken van de mogelijkheden om anders met energie en het milieu om te gaan. Zo Rob Matthijsse (spreek hem gerust aan als u hem in de wijk ziet) of door te bellen met het centrale nummer: Dossier opbouwen Meldingen zijn nodig om een dossier op Buurtbrigadier Rob Matthijsse. worden er die hele week allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een besparingswedstrijd, te bouwen. Mensen die strafbare feiten een natuurbelevingwandeling door de wijk, diverse kinderactiviteiten, een groene markt U kunt overlast ook melden bij de Stads- plegen, kunnen met dat dossier door de vol informatie en tips en nog veel meer, aldus projectleider Lucien Leerssen. wacht (dat kan ook anoniem op telefoon- rechter een (cel)straf opgelegd krijgen. Win een rit in deze duurzame sportauto tijdens de groene markt op zaterdag 5 november. Wilt u meer weten over úw Week van West? Kijk dan op de website Heeft u geen computer met internetverbinding? Dan kunt u terecht in t Patronaat. Daar staan twee computers waarmee u op het internet kunt. Energie bespaartips Op en vindt u allerlei tips om in uw huis energie te besparen. Door bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager te zetten of door gloeilampen te vervangen door spaarlampen. De besparingen die dit oplevert kunnen oplopen tot honderden euro s per jaar. nummer: ). Laatste jaar Vogelaargelden De gemeente heeft van het Rijk voor de laatste keer een bijdrage ontvangen voor het Budget Bewonersinitiatieven. Dit budget wordt ook wel de Vogelaargelden genoemd. Voor Helmond West gaat het om een bedrag van ongeveer ,-. Het geld is beschikbaar tot 1 oktober Boom van Respect. Met de Vogelaargelden werd onder meer Hoe kan ik budget aanvragen? Inloopavond Woensdag 9 november t Patronaat uur Inloopavond Op woensdagavond 9 november kunt u in t Patronaat terecht voor informatie over de wijkontwikkeling. De gemeente en wocom praten u bij over de verschillende projecten en plannen. Na de presentatie heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom vanaf uur. de onthulling van de Boom van Respect betaald, de wijkmanifestatie bij het Combicentrum op 2 juni en de Burendag op 24 september. Heeft u ook zo n goed idee voor de wijk, dan kunt u ook geld aanvragen. Dat kan bij de Regiegroep Vogelaargelden. Deze regiegroep beoordeelt de aanvraag en kan het geld toekennen. Wijkraadpleging Namens Stichting Buurtbeheer Helmond West zitten J. de Waal en Willy Zerstegen in de Regiegroep Vogelaargelden. Bij hen kunt u terecht als u een goed idee hebt en gebruik wilt maken van de vogelaargelden. Jan de Waal, Pastoor Verbraekenstraat 2, 5706 TZ Helmond, tel , Presentatie plannen en projecten Stel uw vragen en bekijk de plannen Voordat de Regiegroep Vogelaargelden zich over een aanvraag buigt, vindt eerst een wijkraadpleging plaats. Hierbij wordt Willy Zerstegen, Hikspoorsstraat 36, 5706 TC Helmond, tel , gepeild of het voorgestelde idee voldoende draagvlak heeft binnen de wijk. Vaak gebeurt dit tijdens een bijeenkomst van Buurtbeheer Helmond West. Burendag nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

3 Wijkhuis Brede School wordt een absolute parel Wie de tekeningen van het nieuwe Wijkhuis Brede School aan de Corten- gaan opzoeken. Goed? Jazeker is dat goed. daglicht. Kinderen zullen zich hier in een Beeld: Rau Architecten bachstraat ziet, kan eigenlijk niet meer wachten. De architect Thomas Rau School, kinderopvang, welzijnsorganisa- optimale leeromgeving gaan ontwikkelen. heeft, in nauw overleg met de gebruikers van het gebouw en de wijkbewoners, ties, maatschappelijk werk en Zorgboog, gezorgd voor een absolute parel in de wijk. Kleur, glas, openheid, duurzaam- ze hebben uiteindelijk allemaal dezelfde heid, veiligheid, geborgenheid. Het zit er allemaal in. doelgroep: de bewoners van de wijk. De gebruikers: Basisscholen De Troubadour en Wethouder zorg en onderwijs, Margreet de Mariaschool worden samen één Een school voor alle kinderen van West, een Wethouder wijkvernieuwing Frans Stienen: Leeuw: Het Wijkhuis Brede School is een school. In het gebouw krijgen zij wijk- en ontmoetingsplek voor alle inwo- Dit is een gebouw waar de wijk enorm trots gebouw voor de hele wijk. Een plaats waar straks de beschikking over 18 loka- ners van West en een plek waar het wel- op mag zijn. Een mooie nieuwe huiskamer je samenkomt, koffie drinkt en len. De jongste kinderen zitten aan zijnswerk en maatschappelijk werk, maar in een mooie nieuwe wijk. elkaar ontmoet. Een aanwinst! het schoolplein. De bovenbouw zit, ook de Zorgboog een plaats hebben. En dat hoe kan het ook anders, boven. alles in een gebouw dat zonder twijfel hét Ontmoeten Bouw Spring Kinderopvang verzorgt de centrale punt van de wijk gaat worden. Het ontwerp is tot stand gekomen na veel Het Wijkhuis Brede School krijgt straks twee dagopvang en de opvang buiten en goed overleg tussen de architect en verdiepingen (= drie bouwlagen). Er komt de schooluren. Daarnaast is Spring Duurzaam de gebruikers. Ook de meedenkgroep is een hoofdingang aan de Cortenbachstraat verantwoordelijk voor de peuter- Het is al eerder gezegd: het nieuwe Wijk- regelmatig bij elkaar geweest om over de en een hoofdingang voor de school, die via speelzaal. huis Brede School wordt op een bijzonder ontwerpen te praten. Wilma Bogaarts: De een lichte helling te bereiken is vanaf een De LEV-groep geeft invulling aan duurzame manier gebouwd. Volgens pro- gebruikers zijn steeds heel enthousiast pad, waar nu nog de Hornestraat ligt. het welzijnswerk en het maatschap- jectleidster Wilma Bogaarts van de ge- geweest. Er gaat daar in dat gebouw straks Het parkeren gebeurt op het terrein zelf. pelijk werk. meente is het met afstand het duurzaamste van alles gebeuren. Zo zijn de kantoren van In het voorjaar van 2012 wordt gestart met De Zorgboog heeft een aantal gemeentelijke gebouw van Helmond. de verschillende medewerkers allemaal bij de bouw van Het Wijkhuis Brede School. werkplekken in het gebouw en ves- Die duurzaamheid komt bijvoorbeeld naar elkaar geplaatst. Er zijn flexwerkplekken, Eind 2013 is het gebouw klaar. tigt er ook een consultatiebureau. voren in het grasdak dat op de sportzaal waar mensen van verschillende organisaties Voor de bewoners van de wijk zijn ligt, de warmte- koudeopslag die de ener- kunnen werken en de personeelskamer is Architect Thomas Rau: De impact van een er straks allerlei activiteiten. Daar- gierekening drastisch omlaag brengt en bedoeld voor alle medewerkers. Dus niet schoolgebouw op het welzijn van kinderen voor is er een zaal, ontmoetings- de hoge isolatiewaarde. Daarnaast zijn alle alleen van de school, maar ook van de kin- wordt te vaak onderschat. Het Wijkhuis ruimte, vergaderruimtes, een bar gebruikte bouwmaterialen gecontroleerd deropvang en van de andere organisaties Brede School wordt een Frisse School en een grote centrale keuken. op hun duurzaamheid. in het gebouw. Men zal elkaar ongetwijfeld met gezond binnenklimaat en voldoende 4 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

4 Gemeente koopt pand Cafetaria aan 3 e Haagstraat gesloten Sinds zondagavond 2 oktober is de cafetaria New Boemerang aan de 3e Haagstraat 67 gesloten. De eigenaresse van de cafetaria en de eigenaar van het pand besloten in onderling overleg om de huurovereenkomst te beëindigen. Per 1 november neemt de gemeente het vrijgekomen gebouw over. Frans Stienen, coördinerend wethouder wijkontwikkeling Helmond West: We hebben het pand tegen marktwaarde gekocht uit strategisch oogpunt. We willen er in de toekomst een nieuwe ontwikkeling realiseren. Hoe die toekomstige ontwikkeling eruit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. De gemeente gaat bekijken hoe het gebouw voorlopig een tijdelijke invulling kan krijgen, tot er meer duidelijkheid is over de toekomstige ontwikkeling van deze locatie. In elk geval zal het hierbij niet gaan om een café of restaurant. Goorloopzone komt van de tekentafel De Goorloop is nu nog een smalle beek, die ontspringt in het natuurgebiedje Sang en Goorkens bij Mierlo. Via het Groot Goor loopt de Goorloop langs Helmond West naar de Warande en vervolgens naar Aarle-Rixtel. De komende jaren gaat er bij onze wijk veel gebeuren in het Goorloopgebied. Maar hoe ver zijn de plannen ondertussen? Foto links: Twan Gremmen Dahliatuin In de Goorloopzone kunt u straks wande- braken. De speeltuin blijft in het Goorloop- len, fietsen en andere bewoners ontmoe- gebied zitten, maar krijgt een iets andere Geluidsschermen langs het spoor ten. Het wordt een groen gebied met een wijkpark, water, natuurlijke oevers, wandelpaden en fietspaden. vorm, met ruimte voor natuurlijk spelen. Wanneer? Bij ruim 450 woningen aan het spoor in Helmond is sprake van te veel geluid- Vaak wordt de vraag gesteld, wanneer dan? hinder door treinen. De gemeente en spoorbeheerder ProRail hebben daarom Nieuwe plekken Dat blijft ook meteen de moeilijkste vraag een pakket van maatregelen opgesteld om te zorgen voor een stiller spoor. Voordat deze nieuwe plannen uitgevoerd om te beantwoorden. Wel is duidelijk dat in Er zijn raildempers aangelegd en er komen geluidsschermen. Ook bij Helmond kunnen worden, moeten er eerst een aantal 2013 een groot deel van de veranderingen West, aan de Deken van der Hagenstraat en de Houtse Parallelweg. Een aantal voorzieningen uit het Goorloopgebied zichtbaar zal worden. Belangrijk voor de woningen komt mogelijk ook nog in aanmerking voor gevelisolatie. verdwijnen. Zo gaat de Dahliatuin verhui- verdere uitvoering van alle plannen, is de zen. Vanaf 2013 groeien de dahlia s op een verhuizing van houthandel Raaymakers. Als De gemeente en ProRail stellen alles in het Wilt u meer weten over de geluidsschermen mooie, nieuwe plek bij het wijkdeel Houts- de onderhandelingen tussen de gemeente werk om de schermen zo laag mogelijk bij het spoor? Kijk dan op de website donk. De volkstuin Apostelhoeve krijgt een en Raaymakers daarover definitief zijn te houden en een zo natuurlijk mogelijke Heeft u nieuw onderkomen aan de Hortsedijk. Dat afgerond, kan de Goorloopzone worden uitstraling te geven. Ook worden de werk- geen computer met internetverbinding? is iets verder buiten de wijk, maar gelukkig doorontwikkeld tot het prachtige wijkpark zaamheden zo goed mogelijk afgestemd op Dan kunt u terecht in t Patronaat. Daar wel met een nieuwe voorziening, compleet dat nu nog voor een groot gedeelte op de de aanleg van de tunnel van de Kasteelhe- staan twee computers waarmee u op het met toiletten, die bij de vorige locatie ont- tekentafel ligt. renlaan en de Goorloopzone. internet kunt. Volkstuin Apostelhoeve 6 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

5 Hertogstraat wordt Hertoghof woningen; in het Hertoghof is plaats voor veel verschillende mensen. De seniorenwoningen hebben al hun voorzieningen op de begane grond, met op de bovenverdieping nog een extra slaapkamer. Aan het einde van dit jaar wordt gestart met de bouwactiviteiten. Het is de bedoeling om snel daarna te beginnen met de verhuur van de woningen. Ik fiets er zeker nog wel eens langs Olga Stih verliet de Hertogstraat én Helmond sfeer altijd heel fijn. Dat ik weg moest vond ik West toen de woningen gesloopt werden. Nu wel jammer, maar het huis was ook wel echt De oude woningen aan de Hertogstraat zijn gesloopt. Op woensdag 9 november is de feestelijke start van de bouw van het Hertoghof. Wat eens een straat was, wordt nu een hofje. Een duurzaam hofje, ook dat nog. Er komen huurwoningen voor gezinnen en senioren en een fraaie poort- staat haar huis, na tien jaar in West gewoond te hebben, in Helmond Noord. Ja, ik kom nog vaak in mijn oude wijk, lacht ze. Ik voel me er nog steeds heel erg thuis. Mijn kindje is er geboren, er woont nog veel familie. Ik vond de te klein. En te oud. Er kwamen scheuren in, de verwarming werkte niet meer goed. Ik wilde graag naar iets anders. Als het straks klaar is? Dan fiets ik er zeker nog vaak langs. Ik heb er een mooie tijd gehad. woning voor jongere mensen. We moeten zuinig zijn op onze aarde. Én vormen, hebben een uitstraling die hele- Oogje in het zeil op de inhoud van onze portemonnee. De maal past in de nieuwe wijk, die Helmond In Helmond West wordt gewerkt! En hard. broken op een bouwterrein. Dat zorgt voor vele maatregelen die zijn genomen om de West gaat worden. De poortwoning geeft Bouwen, slopen, er gebeurt van alles. Werk schade, maar is daarnaast ook nog eens erg woningen aan het Hertoghof duurzaam te het hofje een eigen ingang naar een groen kan soms gevaar met zich meebrengen. gevaarlijk. WoCom en de aannemers doen er bouwen, hebben daar alles mee te ma- middenterrein, dat moet uitgroeien tot een Vrachtauto s, puin, bouwmaterialen, noem alles aan om ongelukken te vermijden, door ken. Zo worden de woningen extra goed echte ontmoetingsplek voor de bewoners. maar op. De gemeente, wocom, maar ook de het goed afsluiten van de bouwterreinen en geïsoleerd en komen er op de woningen De parkeerplaatsen komen bij de huidige slopers en de aannemers: allemaal proberen bijvoorbeeld door losliggend afval s avonds waarschijnlijk extra zonnepanelen voor parkeerplaats achter de Kop van West. Deze ze de wijk zo veilig mogelijk te houden, on- te verwijderen. Ook u als buurtbewoner kunt warm water. Wat de nieuwe bewoners van parkeerplaats wordt flink uitgebreid. danks de grote klus waaraan gewerkt wordt. uw steentje bijdragen. Daarom de vraag: hou al die maatregelen gaan merken? Heel Bijzonder teleurgesteld waren alle betrokken een klein beetje een oogje in het zeil en zorg veel! Vooral als de energierekening op de Verschillen partijen dan ook toen basisschoolkinderen ervoor dat de bouwplaatsen voor de bouw- deurmat valt. Door de variatie in de woningen, maakt uit de wijk, werklui met stenen bekogelden vakkers blijven en dat de mensen die de wijk het Hertoghof een speelse indruk. De toen ze vorige maand bezig waren met de verfraaien niet beloond worden met een steen Groen middenterrein standaardhuizen, de poortwoning, de wat werkzaamheden aan een speeltuintje. Dat tegen het hoofd. De woningen die straks samen het hofje ruimere woningen en de lagere senioren- kan natuurlijk niet. Ook werd een keer inge- De nieuwe woningen aan het Hertoghof, gezien vanaf de Haaglaan. 8 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

6 Start bouw Suurhoffstraat Blij dat de schop de grond in gaat Jarenlang lag het veld aan de Suurhoffstraat er troosteloos bij. Een holle kies in de Apostelwijk. Maar dat gaat veranderen. En snel. De eerste nieuwbouwhuizen zijn inmiddels verkocht. De bouw kan elk moment beginnen. Een impressie van de nieuwe woningen aan de Suurhoffstraat. Tournooistraat Stephanusplein Stephanusplein Marcel Stouten van wocom is enthousiast. De tekeningen van de fraaie nieuwe woningen liggen op de tafel van de projectleider. We zijn er heel lang mee bezig geweest, zegt hij. In 2006 was de sloop afgerond, maar nu kunnen we eindelijk starten. Reden voor wocom om, samen met de buurt, de start van de bouw feestelijk te vieren. Op woensdag 2 november om uur verricht wethouder Frans Stienen de officiële starthandeling. Naast feestelijke activiteiten zullen de verkopende makelaars op een informatiestand alle vragen beantwoorden. Mooie, ruime woningen Van de in totaal 41 woningen, worden er in de eerste fase 32 gebouwd: 18 huurwoningen en 14 koop. Het worden mooie, ruime woningen, zegt Stouten als hij de indeling van de huizen erbij pakt. Drie slaapkamers, een vaste trap naar een ruime zolder. En een prachtige locatie. Tegen de Goorloop, bij de speeltuin; een mooi stukje Apostelwijk. Transparant woonwijkje De projectleider is blij dat de schop nu echt de grond in gaat. Het wordt een mooi, transparant woonwijkje met zowel eengezinswoningen als een aantal seniorenwoningen. Ik ben ook blij voor de mensen uit de buurt daar. Die hebben heel lang tegen een braakliggend terrein aangekeken. Ook voor hun is het fijn dat we nu eindelijk kunnen beginnen. Als het weer meewerkt, kunnen de bewoners eind 2012 in hun nieuwe huis. De huurprijzen worden binnenkort bekend. Spelen in Helmond West Helmond West is een kinderrijke wijk. Met een prachtige speeltuin, die in de komende jaren alleen maar mooier wordt. Naast die grote speeltuin, zijn er in de wijk ook nog verschillende plekken waar kinderen lekker kunnen spelen. Afgelopen maand zijn er twee bijgekomen. Onze fotograaf nam er een kijkje. Tournooistraat voor kleinere kinderen. Dat zegt Angelina Naomi, Huub en Romy willen best even op (7 jaar) bij de grondig vernieuwde speelplek. Het draaiding vindt ze het leukste. de foto. Op het kleine speelveldje aan de Tournooistraat, naast t Patronaat, kunnen En ik vind het ook gezellig als er ouders op ze lekker spelen. het bankje komen zitten. Stephanusplein Op zaterdagmiddag 5 november wordt de Vroeger werd hier heel veel gevoetbald. speelplek aan het Stephanusplein feestelijk geopend. Kijk voor het programma op Toen konden wij er nooit spelen. Nu is de zandbak groter gemaakt en is er weer plek 10 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

7 Colofon Uitgave & redactie Oplage Teksten Fotografie gemeente Helmond en wocom exemplaren Comtext, Arnold Otten Vormgeving & productie Groep 5700 Pressvisuals.com, tenzij anders vermeld. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Helmond West wordt een duurzame wijk. Gemeente Helmond en wocom geven het goede voorbeeld door deze nieuwsbrief te laten drukken op papier uit goed beheerde bossen.

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar.

stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar. stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar. Voor het nieuwe regiokantoor Zuid, van links naar rechts: Lucinda Freire Monteiro (medewerker verhuur), Tineke Schnitzler (medewerker wijkbeheer),

Nadere informatie

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners Thuis! Vragen beantwoord: bewonersparticipatie Bewoners fleuren buurten op bij Woonwaard Herfst 2012 Jaargang 02 Facelift flats Muiderwaard 4 zie Tips voor de herfsttuin pag. 2 + lagere woonlasten door

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen Thuis! bij Woonwaard Zomer 2013 Jaargang 03 Schade? Alles over verzekeringen De stem van huurders in een VvE Bewoners leggen SpeelMoesTuin aan Meld woonfraude Lees hoe! + Inspiratie voor bewonersgroepen

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek Bewonersblad van Seyster Veste InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen mensen met elkaar in gesprek InVeste De Vijverhof: Soms komt er een kudde schapen langslopen Tussen

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Thuis. Thuis. online magazine. een interactieve beleving! Bekijk hem direct via: thuis.stadlander.nl

Thuis. Thuis. online magazine. een interactieve beleving! Bekijk hem direct via: thuis.stadlander.nl Thuis Thuis online magazine een interactieve beleving! Bekijk hem direct via: thuis.stadlander.nl 4e jaargang nr. 3 september 2014 Column Thuis op internet De tijd staat niet stil. Soms kun je een moment

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Wijkberichten in De Brug

Wijkberichten in De Brug Wijkberichten in De Brug Wie haalt het afval uit het water? Het Wijkservicecentrum informeert haar bewoners optimaal door middel van verschillende communicatiemiddelen. Tot voor kort ontvingen de bewoners

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach

Samen. wonen01. De Mercatus starterslening. Een chaos in huis? Neem een opruimcoach één van de vijf koopvoordelen van Mercatus De Mercatus Starterslening Dit is een zeer aantrekkelijke regeling waarbij Mercatus een gedeelte van de lening voor haar rekening neemt. Zie het als een tweede

Nadere informatie

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Wonen Juni 2012 jaargang 37 nr. 2 Lees verder op pagina 6! Wo o n g e l u k: p e n t e k e n a a r Dr ag o P e č

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Waterkwartier Waterkwartier

Waterkwartier Waterkwartier nr 3 november 2009 Nieuwsbrief over de toekomst van het Waterkwartier Waterkwartier a a n h e t r o e r Voorwoord Groen en Goud Hoe is het met de Gouwe Tuinkabouter? Hij maakt het prima. De kabouter de

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Zomer 2013. p. 06 Gevels komen tot leven in Rivierenwijk p. 08 Goede afspraken, prettig wonen. p. 10 Meedenken in het Bo-Ex Panel

Zomer 2013. p. 06 Gevels komen tot leven in Rivierenwijk p. 08 Goede afspraken, prettig wonen. p. 10 Meedenken in het Bo-Ex Panel thuıs Zomer 2013 p. 06 Gevels komen tot leven in Rivierenwijk p. 08 Goede afspraken, prettig wonen p. 10 Meedenken in het Bo-Ex Panel Alle hens aan dek De vorige keren dat u op deze pagina mijn column

Nadere informatie

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Randenbroek-Schuilenburg nr. 1 februari 09 In deze nieuwsbrief De wijkmanager wijdt uit: Het jaar 2008 in Randenbroek en Schuilenburg 1 Bewonersavonden in Randenbroek Zuid 2 AV team op de koffie

Nadere informatie

nr.3 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen

nr.3 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen nr.3 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen wijkkrant nr.3 / 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Frontlijnteam 3 Nieuws 4 Wonen 5 Wijkpanel 6 Bewonersbedrijf 7 Interview Jan Vos en Akke

Nadere informatie