Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:"

Transcriptie

1 In deze nieuwsbrief: Week van West Laatste jaar Vogelaargelden Wijkhuis Brede School Laatste nieuws Goorloopzone Hertogstraat wordt Hertoghof Start bouw Suurhoffstraat Spelen in West Nieuwsbrief oktober 2011

2 5 tot en met 11 november Week van West Duurzaamheid is een veel gehoord begrip tegenwoordig. Maar wat is het eigenlijk? En wat heeft u eraan? In Helmond West, dat door de provincie is aangewezen als proeftuin voor duurzame wijkontwikkeling, vindt van 5 tot en met 11 november een Week van West plaats. Deze week staat in het teken van duurzaamheid. Ervaart u overlast? Meld het! De gemeente, wocom, Stadswacht, politie, straatcoaches en jeugdwerkers proberen samen te zorgen voor een veilige wijk. Door er zichtbaar te zijn in de wijk, door jongeren die overlast veroorzaken aan te spreken, door waar kan overtredingen vast te stellen en als dat nodig is boetes op te leggen. Van u als inwoner van Helmond West Heeft u behoefte aan een gesprek, wilt u vragen we één ding: meld overlast! U kunt graag uw verhaal kwijt, dan komen deze dit melden bij de politie via buurtbrigadier mensen graag een kop koffie bij u drinken. Een initiatief van gemeente Helmond, provincie Noord-Brabant, wocom, waterschap Aa en Maas en diverse wijkorganisaties en bewoners om mensen op een leuke manier bewust te maken van de mogelijkheden om anders met energie en het milieu om te gaan. Zo Rob Matthijsse (spreek hem gerust aan als u hem in de wijk ziet) of door te bellen met het centrale nummer: Dossier opbouwen Meldingen zijn nodig om een dossier op Buurtbrigadier Rob Matthijsse. worden er die hele week allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een besparingswedstrijd, te bouwen. Mensen die strafbare feiten een natuurbelevingwandeling door de wijk, diverse kinderactiviteiten, een groene markt U kunt overlast ook melden bij de Stads- plegen, kunnen met dat dossier door de vol informatie en tips en nog veel meer, aldus projectleider Lucien Leerssen. wacht (dat kan ook anoniem op telefoon- rechter een (cel)straf opgelegd krijgen. Win een rit in deze duurzame sportauto tijdens de groene markt op zaterdag 5 november. Wilt u meer weten over úw Week van West? Kijk dan op de website Heeft u geen computer met internetverbinding? Dan kunt u terecht in t Patronaat. Daar staan twee computers waarmee u op het internet kunt. Energie bespaartips Op en vindt u allerlei tips om in uw huis energie te besparen. Door bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager te zetten of door gloeilampen te vervangen door spaarlampen. De besparingen die dit oplevert kunnen oplopen tot honderden euro s per jaar. nummer: ). Laatste jaar Vogelaargelden De gemeente heeft van het Rijk voor de laatste keer een bijdrage ontvangen voor het Budget Bewonersinitiatieven. Dit budget wordt ook wel de Vogelaargelden genoemd. Voor Helmond West gaat het om een bedrag van ongeveer ,-. Het geld is beschikbaar tot 1 oktober Boom van Respect. Met de Vogelaargelden werd onder meer Hoe kan ik budget aanvragen? Inloopavond Woensdag 9 november t Patronaat uur Inloopavond Op woensdagavond 9 november kunt u in t Patronaat terecht voor informatie over de wijkontwikkeling. De gemeente en wocom praten u bij over de verschillende projecten en plannen. Na de presentatie heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom vanaf uur. de onthulling van de Boom van Respect betaald, de wijkmanifestatie bij het Combicentrum op 2 juni en de Burendag op 24 september. Heeft u ook zo n goed idee voor de wijk, dan kunt u ook geld aanvragen. Dat kan bij de Regiegroep Vogelaargelden. Deze regiegroep beoordeelt de aanvraag en kan het geld toekennen. Wijkraadpleging Namens Stichting Buurtbeheer Helmond West zitten J. de Waal en Willy Zerstegen in de Regiegroep Vogelaargelden. Bij hen kunt u terecht als u een goed idee hebt en gebruik wilt maken van de vogelaargelden. Jan de Waal, Pastoor Verbraekenstraat 2, 5706 TZ Helmond, tel , Presentatie plannen en projecten Stel uw vragen en bekijk de plannen Voordat de Regiegroep Vogelaargelden zich over een aanvraag buigt, vindt eerst een wijkraadpleging plaats. Hierbij wordt Willy Zerstegen, Hikspoorsstraat 36, 5706 TC Helmond, tel , gepeild of het voorgestelde idee voldoende draagvlak heeft binnen de wijk. Vaak gebeurt dit tijdens een bijeenkomst van Buurtbeheer Helmond West. Burendag nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

3 Wijkhuis Brede School wordt een absolute parel Wie de tekeningen van het nieuwe Wijkhuis Brede School aan de Corten- gaan opzoeken. Goed? Jazeker is dat goed. daglicht. Kinderen zullen zich hier in een Beeld: Rau Architecten bachstraat ziet, kan eigenlijk niet meer wachten. De architect Thomas Rau School, kinderopvang, welzijnsorganisa- optimale leeromgeving gaan ontwikkelen. heeft, in nauw overleg met de gebruikers van het gebouw en de wijkbewoners, ties, maatschappelijk werk en Zorgboog, gezorgd voor een absolute parel in de wijk. Kleur, glas, openheid, duurzaam- ze hebben uiteindelijk allemaal dezelfde heid, veiligheid, geborgenheid. Het zit er allemaal in. doelgroep: de bewoners van de wijk. De gebruikers: Basisscholen De Troubadour en Wethouder zorg en onderwijs, Margreet de Mariaschool worden samen één Een school voor alle kinderen van West, een Wethouder wijkvernieuwing Frans Stienen: Leeuw: Het Wijkhuis Brede School is een school. In het gebouw krijgen zij wijk- en ontmoetingsplek voor alle inwo- Dit is een gebouw waar de wijk enorm trots gebouw voor de hele wijk. Een plaats waar straks de beschikking over 18 loka- ners van West en een plek waar het wel- op mag zijn. Een mooie nieuwe huiskamer je samenkomt, koffie drinkt en len. De jongste kinderen zitten aan zijnswerk en maatschappelijk werk, maar in een mooie nieuwe wijk. elkaar ontmoet. Een aanwinst! het schoolplein. De bovenbouw zit, ook de Zorgboog een plaats hebben. En dat hoe kan het ook anders, boven. alles in een gebouw dat zonder twijfel hét Ontmoeten Bouw Spring Kinderopvang verzorgt de centrale punt van de wijk gaat worden. Het ontwerp is tot stand gekomen na veel Het Wijkhuis Brede School krijgt straks twee dagopvang en de opvang buiten en goed overleg tussen de architect en verdiepingen (= drie bouwlagen). Er komt de schooluren. Daarnaast is Spring Duurzaam de gebruikers. Ook de meedenkgroep is een hoofdingang aan de Cortenbachstraat verantwoordelijk voor de peuter- Het is al eerder gezegd: het nieuwe Wijk- regelmatig bij elkaar geweest om over de en een hoofdingang voor de school, die via speelzaal. huis Brede School wordt op een bijzonder ontwerpen te praten. Wilma Bogaarts: De een lichte helling te bereiken is vanaf een De LEV-groep geeft invulling aan duurzame manier gebouwd. Volgens pro- gebruikers zijn steeds heel enthousiast pad, waar nu nog de Hornestraat ligt. het welzijnswerk en het maatschap- jectleidster Wilma Bogaarts van de ge- geweest. Er gaat daar in dat gebouw straks Het parkeren gebeurt op het terrein zelf. pelijk werk. meente is het met afstand het duurzaamste van alles gebeuren. Zo zijn de kantoren van In het voorjaar van 2012 wordt gestart met De Zorgboog heeft een aantal gemeentelijke gebouw van Helmond. de verschillende medewerkers allemaal bij de bouw van Het Wijkhuis Brede School. werkplekken in het gebouw en ves- Die duurzaamheid komt bijvoorbeeld naar elkaar geplaatst. Er zijn flexwerkplekken, Eind 2013 is het gebouw klaar. tigt er ook een consultatiebureau. voren in het grasdak dat op de sportzaal waar mensen van verschillende organisaties Voor de bewoners van de wijk zijn ligt, de warmte- koudeopslag die de ener- kunnen werken en de personeelskamer is Architect Thomas Rau: De impact van een er straks allerlei activiteiten. Daar- gierekening drastisch omlaag brengt en bedoeld voor alle medewerkers. Dus niet schoolgebouw op het welzijn van kinderen voor is er een zaal, ontmoetings- de hoge isolatiewaarde. Daarnaast zijn alle alleen van de school, maar ook van de kin- wordt te vaak onderschat. Het Wijkhuis ruimte, vergaderruimtes, een bar gebruikte bouwmaterialen gecontroleerd deropvang en van de andere organisaties Brede School wordt een Frisse School en een grote centrale keuken. op hun duurzaamheid. in het gebouw. Men zal elkaar ongetwijfeld met gezond binnenklimaat en voldoende 4 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

4 Gemeente koopt pand Cafetaria aan 3 e Haagstraat gesloten Sinds zondagavond 2 oktober is de cafetaria New Boemerang aan de 3e Haagstraat 67 gesloten. De eigenaresse van de cafetaria en de eigenaar van het pand besloten in onderling overleg om de huurovereenkomst te beëindigen. Per 1 november neemt de gemeente het vrijgekomen gebouw over. Frans Stienen, coördinerend wethouder wijkontwikkeling Helmond West: We hebben het pand tegen marktwaarde gekocht uit strategisch oogpunt. We willen er in de toekomst een nieuwe ontwikkeling realiseren. Hoe die toekomstige ontwikkeling eruit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. De gemeente gaat bekijken hoe het gebouw voorlopig een tijdelijke invulling kan krijgen, tot er meer duidelijkheid is over de toekomstige ontwikkeling van deze locatie. In elk geval zal het hierbij niet gaan om een café of restaurant. Goorloopzone komt van de tekentafel De Goorloop is nu nog een smalle beek, die ontspringt in het natuurgebiedje Sang en Goorkens bij Mierlo. Via het Groot Goor loopt de Goorloop langs Helmond West naar de Warande en vervolgens naar Aarle-Rixtel. De komende jaren gaat er bij onze wijk veel gebeuren in het Goorloopgebied. Maar hoe ver zijn de plannen ondertussen? Foto links: Twan Gremmen Dahliatuin In de Goorloopzone kunt u straks wande- braken. De speeltuin blijft in het Goorloop- len, fietsen en andere bewoners ontmoe- gebied zitten, maar krijgt een iets andere Geluidsschermen langs het spoor ten. Het wordt een groen gebied met een wijkpark, water, natuurlijke oevers, wandelpaden en fietspaden. vorm, met ruimte voor natuurlijk spelen. Wanneer? Bij ruim 450 woningen aan het spoor in Helmond is sprake van te veel geluid- Vaak wordt de vraag gesteld, wanneer dan? hinder door treinen. De gemeente en spoorbeheerder ProRail hebben daarom Nieuwe plekken Dat blijft ook meteen de moeilijkste vraag een pakket van maatregelen opgesteld om te zorgen voor een stiller spoor. Voordat deze nieuwe plannen uitgevoerd om te beantwoorden. Wel is duidelijk dat in Er zijn raildempers aangelegd en er komen geluidsschermen. Ook bij Helmond kunnen worden, moeten er eerst een aantal 2013 een groot deel van de veranderingen West, aan de Deken van der Hagenstraat en de Houtse Parallelweg. Een aantal voorzieningen uit het Goorloopgebied zichtbaar zal worden. Belangrijk voor de woningen komt mogelijk ook nog in aanmerking voor gevelisolatie. verdwijnen. Zo gaat de Dahliatuin verhui- verdere uitvoering van alle plannen, is de zen. Vanaf 2013 groeien de dahlia s op een verhuizing van houthandel Raaymakers. Als De gemeente en ProRail stellen alles in het Wilt u meer weten over de geluidsschermen mooie, nieuwe plek bij het wijkdeel Houts- de onderhandelingen tussen de gemeente werk om de schermen zo laag mogelijk bij het spoor? Kijk dan op de website donk. De volkstuin Apostelhoeve krijgt een en Raaymakers daarover definitief zijn te houden en een zo natuurlijk mogelijke Heeft u nieuw onderkomen aan de Hortsedijk. Dat afgerond, kan de Goorloopzone worden uitstraling te geven. Ook worden de werk- geen computer met internetverbinding? is iets verder buiten de wijk, maar gelukkig doorontwikkeld tot het prachtige wijkpark zaamheden zo goed mogelijk afgestemd op Dan kunt u terecht in t Patronaat. Daar wel met een nieuwe voorziening, compleet dat nu nog voor een groot gedeelte op de de aanleg van de tunnel van de Kasteelhe- staan twee computers waarmee u op het met toiletten, die bij de vorige locatie ont- tekentafel ligt. renlaan en de Goorloopzone. internet kunt. Volkstuin Apostelhoeve 6 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

5 Hertogstraat wordt Hertoghof woningen; in het Hertoghof is plaats voor veel verschillende mensen. De seniorenwoningen hebben al hun voorzieningen op de begane grond, met op de bovenverdieping nog een extra slaapkamer. Aan het einde van dit jaar wordt gestart met de bouwactiviteiten. Het is de bedoeling om snel daarna te beginnen met de verhuur van de woningen. Ik fiets er zeker nog wel eens langs Olga Stih verliet de Hertogstraat én Helmond sfeer altijd heel fijn. Dat ik weg moest vond ik West toen de woningen gesloopt werden. Nu wel jammer, maar het huis was ook wel echt De oude woningen aan de Hertogstraat zijn gesloopt. Op woensdag 9 november is de feestelijke start van de bouw van het Hertoghof. Wat eens een straat was, wordt nu een hofje. Een duurzaam hofje, ook dat nog. Er komen huurwoningen voor gezinnen en senioren en een fraaie poort- staat haar huis, na tien jaar in West gewoond te hebben, in Helmond Noord. Ja, ik kom nog vaak in mijn oude wijk, lacht ze. Ik voel me er nog steeds heel erg thuis. Mijn kindje is er geboren, er woont nog veel familie. Ik vond de te klein. En te oud. Er kwamen scheuren in, de verwarming werkte niet meer goed. Ik wilde graag naar iets anders. Als het straks klaar is? Dan fiets ik er zeker nog vaak langs. Ik heb er een mooie tijd gehad. woning voor jongere mensen. We moeten zuinig zijn op onze aarde. Én vormen, hebben een uitstraling die hele- Oogje in het zeil op de inhoud van onze portemonnee. De maal past in de nieuwe wijk, die Helmond In Helmond West wordt gewerkt! En hard. broken op een bouwterrein. Dat zorgt voor vele maatregelen die zijn genomen om de West gaat worden. De poortwoning geeft Bouwen, slopen, er gebeurt van alles. Werk schade, maar is daarnaast ook nog eens erg woningen aan het Hertoghof duurzaam te het hofje een eigen ingang naar een groen kan soms gevaar met zich meebrengen. gevaarlijk. WoCom en de aannemers doen er bouwen, hebben daar alles mee te ma- middenterrein, dat moet uitgroeien tot een Vrachtauto s, puin, bouwmaterialen, noem alles aan om ongelukken te vermijden, door ken. Zo worden de woningen extra goed echte ontmoetingsplek voor de bewoners. maar op. De gemeente, wocom, maar ook de het goed afsluiten van de bouwterreinen en geïsoleerd en komen er op de woningen De parkeerplaatsen komen bij de huidige slopers en de aannemers: allemaal proberen bijvoorbeeld door losliggend afval s avonds waarschijnlijk extra zonnepanelen voor parkeerplaats achter de Kop van West. Deze ze de wijk zo veilig mogelijk te houden, on- te verwijderen. Ook u als buurtbewoner kunt warm water. Wat de nieuwe bewoners van parkeerplaats wordt flink uitgebreid. danks de grote klus waaraan gewerkt wordt. uw steentje bijdragen. Daarom de vraag: hou al die maatregelen gaan merken? Heel Bijzonder teleurgesteld waren alle betrokken een klein beetje een oogje in het zeil en zorg veel! Vooral als de energierekening op de Verschillen partijen dan ook toen basisschoolkinderen ervoor dat de bouwplaatsen voor de bouw- deurmat valt. Door de variatie in de woningen, maakt uit de wijk, werklui met stenen bekogelden vakkers blijven en dat de mensen die de wijk het Hertoghof een speelse indruk. De toen ze vorige maand bezig waren met de verfraaien niet beloond worden met een steen Groen middenterrein standaardhuizen, de poortwoning, de wat werkzaamheden aan een speeltuintje. Dat tegen het hoofd. De woningen die straks samen het hofje ruimere woningen en de lagere senioren- kan natuurlijk niet. Ook werd een keer inge- De nieuwe woningen aan het Hertoghof, gezien vanaf de Haaglaan. 8 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

6 Start bouw Suurhoffstraat Blij dat de schop de grond in gaat Jarenlang lag het veld aan de Suurhoffstraat er troosteloos bij. Een holle kies in de Apostelwijk. Maar dat gaat veranderen. En snel. De eerste nieuwbouwhuizen zijn inmiddels verkocht. De bouw kan elk moment beginnen. Een impressie van de nieuwe woningen aan de Suurhoffstraat. Tournooistraat Stephanusplein Stephanusplein Marcel Stouten van wocom is enthousiast. De tekeningen van de fraaie nieuwe woningen liggen op de tafel van de projectleider. We zijn er heel lang mee bezig geweest, zegt hij. In 2006 was de sloop afgerond, maar nu kunnen we eindelijk starten. Reden voor wocom om, samen met de buurt, de start van de bouw feestelijk te vieren. Op woensdag 2 november om uur verricht wethouder Frans Stienen de officiële starthandeling. Naast feestelijke activiteiten zullen de verkopende makelaars op een informatiestand alle vragen beantwoorden. Mooie, ruime woningen Van de in totaal 41 woningen, worden er in de eerste fase 32 gebouwd: 18 huurwoningen en 14 koop. Het worden mooie, ruime woningen, zegt Stouten als hij de indeling van de huizen erbij pakt. Drie slaapkamers, een vaste trap naar een ruime zolder. En een prachtige locatie. Tegen de Goorloop, bij de speeltuin; een mooi stukje Apostelwijk. Transparant woonwijkje De projectleider is blij dat de schop nu echt de grond in gaat. Het wordt een mooi, transparant woonwijkje met zowel eengezinswoningen als een aantal seniorenwoningen. Ik ben ook blij voor de mensen uit de buurt daar. Die hebben heel lang tegen een braakliggend terrein aangekeken. Ook voor hun is het fijn dat we nu eindelijk kunnen beginnen. Als het weer meewerkt, kunnen de bewoners eind 2012 in hun nieuwe huis. De huurprijzen worden binnenkort bekend. Spelen in Helmond West Helmond West is een kinderrijke wijk. Met een prachtige speeltuin, die in de komende jaren alleen maar mooier wordt. Naast die grote speeltuin, zijn er in de wijk ook nog verschillende plekken waar kinderen lekker kunnen spelen. Afgelopen maand zijn er twee bijgekomen. Onze fotograaf nam er een kijkje. Tournooistraat voor kleinere kinderen. Dat zegt Angelina Naomi, Huub en Romy willen best even op (7 jaar) bij de grondig vernieuwde speelplek. Het draaiding vindt ze het leukste. de foto. Op het kleine speelveldje aan de Tournooistraat, naast t Patronaat, kunnen En ik vind het ook gezellig als er ouders op ze lekker spelen. het bankje komen zitten. Stephanusplein Op zaterdagmiddag 5 november wordt de Vroeger werd hier heel veel gevoetbald. speelplek aan het Stephanusplein feestelijk geopend. Kijk voor het programma op Toen konden wij er nooit spelen. Nu is de zandbak groter gemaakt en is er weer plek 10 nieuwsbrief helmond west oktober 2011 nieuwsbrief helmond west oktober

7 Colofon Uitgave & redactie Oplage Teksten Fotografie gemeente Helmond en wocom exemplaren Comtext, Arnold Otten Vormgeving & productie Groep 5700 Pressvisuals.com, tenzij anders vermeld. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Helmond West wordt een duurzame wijk. Gemeente Helmond en wocom geven het goede voorbeeld door deze nieuwsbrief te laten drukken op papier uit goed beheerde bossen.

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: Een sfeervol hospice in Valkenhaeghe Meer voor en minder achter de schermen Architect Wijkhuis Brede School: Een gebouw om trots op te zijn Meedenkgroepen volop aan de slag Nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Februari 2010

Samenvatting wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Februari 2010 Samenvatting wijkontwikkelingsprogramma Helmond West Februari 2010 Voorwoord De komende jaren gaat er veel gebeuren in uw wijk. Een Wijkhuis Brede School, een nieuwe verkeersweg. Oud West en het wijkwinkelcentrum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: Start bouw Wijkhuis Brede School Oud West in ontwikkeling Combicentrum: de winkeliers aan het woord Ondernemerschap in de wijk Initiatief van bewoners verbroedert Nieuwsbrief september

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Opening speelplek in Het Bosveld

Opening speelplek in Het Bosveld Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Opening speelplek Bosveld Informatie Nieuwbouw Vogels voeren Inrichting openbare ruimte Een mooie speelplek voor de jeugdige bewoners van Het Bosveld Speelplek Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. juni 2010

Nieuwsbrief. juni 2010 In deze nieuwsbrief: Leefbaarheidsconsulenten wocom Website Helmond West online Meedenkgroep Wijkhuis Brede School Woning via Wooniezie Samen de wijk veilig maken Nieuwsbrief juni 2010 Inleiding In deze

Nadere informatie

Locatieonderzoek WijkHuisBredeSchool Helmond West

Locatieonderzoek WijkHuisBredeSchool Helmond West Locatieonderzoek WijkHuisBredeSchool Helmond West 1 Inhoud 1. Inleiding blz. 3 2. Opzet van het locatieonderzoek blz. 3 3. Locatieonderzoek blz.4 3.1. Stap 1. Potentiële locaties blz.4 3.1a. Stap 1a. Ruimtelijke

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

De Lange Streeken Peize

De Lange Streeken Peize De Lange Streeken Peize Tien Koopgarantwoningen Energiezuinig wonen in een groene omgeving Actium, ondernemend in wonen Peize Een groen en vriendelijk dorp In het noorden van Drenthe ligt Peize. Het dorp

Nadere informatie

Het leukste. eengezinswoningen. wonenophetleukstepunt.nl

Het leukste. eengezinswoningen. wonenophetleukstepunt.nl Het leukste eengezinswoige GROE & Stads wonen in nieuw west wonenophetleukstepunt.nl vrije Sector Huur Osdorper Ban in ontwikkeling Sociale huur start bouw september 2013 FASE 1 eengezinswoningen FASE

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Huizen. Netjes onderhouden. Uitgebouwde woonkamer/ keuken. 4 slaapkamers. Zonnige tuin met westligging. Fijne woonomgeving, nabij binnenstad

Huizen. Netjes onderhouden. Uitgebouwde woonkamer/ keuken. 4 slaapkamers. Zonnige tuin met westligging. Fijne woonomgeving, nabij binnenstad Huizen vanhendriks Lambert van Noortstraat 22, 3812 SC Amersfoort Uitgebouwde woonkamer/ keuken Zonnige tuin met westligging 4 slaapkamers Netjes onderhouden Fijne woonomgeving, nabij binnenstad H47 Kenmerken

Nadere informatie

HERENHUIZEN HALF VRIJSTAAND VRIJSTAAND 13 WONINGEN GELEGEN AAN EEN HOFJE OP DE SCHEIFELAAR IN VEGHEL DE HOEVEN. nieuwbouw vol mogelijkheden

HERENHUIZEN HALF VRIJSTAAND VRIJSTAAND 13 WONINGEN GELEGEN AAN EEN HOFJE OP DE SCHEIFELAAR IN VEGHEL DE HOEVEN. nieuwbouw vol mogelijkheden HERENHUIZEN HALF VRIJSTAAND VRIJSTAAND 13 WONINGEN GELEGEN AAN EEN HOFJE OP DE SCHEIFELAAR IN VEGHEL DE HOEVEN nieuwbouw vol mogelijkheden 1 WELKOM OP DE SCHEIFELAAR PAG. 4 VOGELVLUCHT PAG. 6 LOCATIE PAG.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Max-huis in Zieuwent Een interessante presentatie tijdens Parochie-jaarvergadering Wat is het Max-huis? Max-huis Heesch

Max-huis in Zieuwent Een interessante presentatie tijdens Parochie-jaarvergadering Wat is het Max-huis? Max-huis Heesch Max-huis in Zieuwent Een interessante presentatie tijdens Parochie-jaarvergadering Na de pauze is er een interessante presentatie door Angela Krabbenborg, bestuurslid Zieuwents Belang en voortrekker van

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

JAN STEENSTRAAT 79A3 WOERDEN

JAN STEENSTRAAT 79A3 WOERDEN JAN STEENSTRAAT 79A3 WOERDEN Kenmerken & specificaties Inhoud woning: Woonoppervlakte: Perceeloppervlakte: Gebouw gebonden buiten ruimte: Externe bergruimte: 250 m³ 90 m² 2006 4 m² 5 m² Jan Steenstraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: Werkzaamheden 3e Haagstraat Virtueel Helmond West Naschoolse opvang bij De Troubadour Plannen Kasteelherenlaan Een nieuw gezicht in de wijk Ans Custers van wocom Nieuwsbrief april

Nadere informatie

Utrecht Uphill woningtype A 0-ong

Utrecht Uphill woningtype A 0-ong Utrecht Uphill woningtype A 0-ong Vraagprijs: 345.000 vrij op naam Omschrijving Utrecht - Uphill woningtype A 0-ong In de wijk Hoge Weide van het Utrechtse Leidsche Rijn komt UpHill. Een prachtig nieuwbouwplan

Nadere informatie

Geniet,Woon &Leef in Chaam. Uitgebouwde twee onder één kapwoning. Fraaie woon-/eetkeuken en bijkeuken. Drie slaapkamers eerste verdieping

Geniet,Woon &Leef in Chaam. Uitgebouwde twee onder één kapwoning. Fraaie woon-/eetkeuken en bijkeuken. Drie slaapkamers eerste verdieping Geniet,Woon &Leef in Chaam Uitgebouwde twee onder één kapwoning Ruime woonkamer Fraaie woon-/eetkeuken en bijkeuken Drie slaapkamers eerste verdieping Heerlijk Wonen Vossenberg 11, 4861 ED Chaam Kenmerken

Nadere informatie

De voordelen. van huren. Het gemak. van huren. in de stad. Mooi wonen in een ruime & energiezuinige eengezinswoning DEVENTER

De voordelen. van huren. Het gemak. van huren. in de stad.  Mooi wonen in een ruime & energiezuinige eengezinswoning DEVENTER De voordelen van huren Mooi wonen in een ruime & energiezuinige eengezinswoning DEVENTER De huurwoningen in het T&D kwartier vallen in de vrije sector huur. Twijfel je nog of huren wat voor jou is? We

Nadere informatie

Huizen. Moderne keuken en badkamer met bad. Fijne woning in kindvriendelijke buurt. Woonkamer met Frans eiken vloer

Huizen. Moderne keuken en badkamer met bad. Fijne woning in kindvriendelijke buurt. Woonkamer met Frans eiken vloer Huizen vanhendriks Dintelborch 8, 5247 SV Rosmalen Fijne woning in kindvriendelijke buurt Zonnige tuin met berging en carport Woonkamer met Frans eiken vloer Moderne keuken en badkamer met bad Vier ruime

Nadere informatie

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning Huizen vanhendriks Jagerslaan 5, 5645 AD Eindhoven Wonen in het Schuttersbosch Jonge wijk Tuin op het Zuid- Westen Energiezuinige woning Luxe woonkeuken H51 H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD)

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) RT OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) Hengelo (Gld) In het hart van de Gemeente Bronckhorst ligt Hengelo. Een heerlijk dorp om te wonen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Let op: Informatiemarkt op 1 oktober! In deze nieuwsbrief: Duurzaam Westwijzer Aanleg Kasteelherenlaan Actieve vrijwilligers Slimme straatverlichting Ridderhof bijna klaar Informatiemarkt

Nadere informatie

Huizen. Zonnige tuin (ZW) Instapklaar! Sfeervol wonen. Mooie ligging in Rivierenbuurt. Vlakbij diverse winkels. Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort

Huizen. Zonnige tuin (ZW) Instapklaar! Sfeervol wonen. Mooie ligging in Rivierenbuurt. Vlakbij diverse winkels. Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort Huizen vanhendriks Waalstraat 26, 3812 HW Amersfoort Instapklaar! Sfeervol wonen Mooie ligging in Rivierenbuurt Zonnige tuin (ZW) Vlakbij diverse winkels H47 H47 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. oktober 2010

Nieuwsbrief. oktober 2010 In deze nieuwsbrief: Speuren, spelen en knutselen op Burendag 2010 Informatieavond op 18 oktober Een uit de hand gelopen hobby De nieuwe deelauto van Greenwheels De ondernemer aan het woord Nieuwsbrief

Nadere informatie

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014 Souterrain Voorbeelden metselwerk Betrokken partijen in de nieuwbouw De nieuwbouw aan de pastoor Schattenstraat biedt huisvesting aan een school voor omstreeks 300 à 330 leerlingen van de huidige basisscholen

Nadere informatie

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer.

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer. WIJKVISIE In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in sociale wijkprojecten, de renovatie van de Vestia flats en de openbare ruimte eromheen. Castellum Palensteyn is gebouwd, en de nieuwe Schoutenhoek

Nadere informatie

GULDENDREEF 40 WOERDEN

GULDENDREEF 40 WOERDEN GULDENDREEF 40 WOERDEN Kenmerken & specificaties Inhoud woning: 278 m³ Woonoppervlakte: 87 m² Perceeloppervlakte: 105 m² Bouwjaar: 1997 Guldendreef 40 Moderne en goed onderhouden starterswoning met drie

Nadere informatie

Nr 2 Nieuwsbrief DeBeekseBron Op weg naar de perfecte wijk 24 april bijeenkomst De Beekse Bron Al meer dan 50 inschrijvingen! Architect aan het woord

Nr 2 Nieuwsbrief DeBeekseBron Op weg naar de perfecte wijk 24 april bijeenkomst De Beekse Bron Al meer dan 50 inschrijvingen! Architect aan het woord Nr 2 Nieuwsbrief Op weg naar de perfecte wijk 24 april bijeenkomst De Beekse Bron Al meer dan 50 inschrijvingen! Architect aan het woord Op weg naar de perfecte wijk! De Beekse Bron wordt de meest duurzame

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

De Ploen, Walnoot, Terp IV Duiven

De Ploen, Walnoot, Terp IV Duiven De Ploen, Walnoot, Terp IV Duiven 21 ruime woningen in de Ploen terp Walnoot te Duiven Wat fijn om in zo n nieuwe en groene wijk in Duiven te wonen!! Inhoudsopgave: Algemene informatie 3 4 Situatie tekening

Nadere informatie

De vakantie is helaas weer ten einde, we hopen dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad zonder ongelukken.

De vakantie is helaas weer ten einde, we hopen dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad zonder ongelukken. Fonteintje 1 september 2017 Beste ouders en verzorgers, Start schooljaar De vakantie is helaas weer ten einde, we hopen dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad zonder ongelukken. Het was, wat ons

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Huizen. Eiken houten vloer. Vier slaapkamers. Kindvriendelijke omgeving. Diepe en zonnige achteruin. Moderne lichte woning

Huizen. Eiken houten vloer. Vier slaapkamers. Kindvriendelijke omgeving. Diepe en zonnige achteruin. Moderne lichte woning Huizen vanhendriks Boekweitveld 10, 5236 WR s-hertogenbosch Vier slaapkamers Kindvriendelijke omgeving Diepe en zonnige achteruin Eiken houten vloer Moderne lichte woning H58 H58 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke rust van

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be

Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be Wat Sibomat doet, doet het goed. www.sibomat.be Koen (34) en Eva (31) zijn fervente wereldreizigers. Vier continenten bezoeken in tien maanden? Dat is voor het koppel een kleintje. Zo reisden ze deze zomer

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

BARWOUTSWAARDER 47 WOERDEN

BARWOUTSWAARDER 47 WOERDEN BARWOUTSWAARDER 47 WOERDEN Kenmerken & specificaties Inhoud woning: 900 m³ Woonoppervlakte: 264 m² Perceeloppervlakte: 970 m² Bouwjaar: 1996 Barwoutswaarder 47 Fraaie vrijstaande villa met bedrijfshal

Nadere informatie

Samen Bouwen in. Halsteren De Schans

Samen Bouwen in. Halsteren De Schans Samen Bouwen in Halsteren De Schans Heerlijk wonen in Halsteren Halsteren is een gezellig dorp op de Brabantse Wal met veel natuur en water in de nabije omgeving. In het gezellige dorpscentrum vindt men

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Agenda. Nummer 4 december 2016

Agenda. Nummer 4 december 2016 Agenda Nummer 4 december 2016 Vrijdag 23 dec. Kerstvakantie (vanaf 12.00 uur) Maandag 9 jan. Eerste schooldag 2017 Vrijdag 27 jan. Inloop ouders Beste ouder(s)/verzorger(s) Wilt u er aan denken om de toekomstige

Nadere informatie

poort 58 hasselt luxeappartementen

poort 58 hasselt luxeappartementen poort 58 hasselt luxeappartementen een solide bouwpartner Met Kolmont Woonprojecten kiest u voor een sterke partner waarmee u in alle vertrouwen kunt werken. Dit familiebedrijf ontwikkelt al tientallen

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

Waar let je op bij de bezichtiging? Hoe weet je of dit jouw droomhuis is? Gebruik de checklist en ga goed voorbereid op pad!

Waar let je op bij de bezichtiging? Hoe weet je of dit jouw droomhuis is? Gebruik de checklist en ga goed voorbereid op pad! CHECKLIST BEZICHTIGEN als een pro Waar let je op bij de bezichtiging? Hoe weet je of dit jouw droomhuis is? Gebruik de checklist en ga goed voorbereid op pad! De woning Adres: Datum en tijd van de bezichtiging:

Nadere informatie

Woonoppervlakte Inhoud woning Externe bergruimte Bouwvorm Bouwjaar. Begane grond of flat. Zolder

Woonoppervlakte Inhoud woning Externe bergruimte Bouwvorm Bouwjaar. Begane grond of flat. Zolder STAMKAART Adresgegevens Adres Helmbloemwal Huisnummer + toevoeging 18 Postcode 7813 CJ Plaats EMMEN Algemeen Aanmelding Koopsom Koop conditie Aanvaarding Soort woning Type woning Kwaliteit woning Veiling/verkoop

Nadere informatie

BARNEVELD. Vraagprijs: 372.500 euro kosten koper

BARNEVELD. Vraagprijs: 372.500 euro kosten koper BARNEVELD Vraagprijs: 372.500 euro kosten koper Deze fraaie twee-onder-een-kapwoning uit 1937 is gemoderniseerd met veel aandacht voor de authentieke stijlkenmerken. De woning staat in een rustige straat

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Dakkapel met uitzicht. Rand van het dorp. Hoekligging. Besloten tuin. Extra werkhoek

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Dakkapel met uitzicht. Rand van het dorp. Hoekligging. Besloten tuin. Extra werkhoek Huizen van Hoekstra & van Eck Heems Weer 5, 1151 ES Broek In Waterland Rand van het dorp Hoekligging Besloten tuin Dakkapel met uitzicht Extra werkhoek H11 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Huizen. Openslaande deuren. Uitstekende staat van onderhoud. Veel daglichttoetreding. Kunststof kozijnen. Csardasstraat 36, 6544 RZ Nijmegen H53 H53

Huizen. Openslaande deuren. Uitstekende staat van onderhoud. Veel daglichttoetreding. Kunststof kozijnen. Csardasstraat 36, 6544 RZ Nijmegen H53 H53 Huizen vanhendriks Csardasstraat 36, 6544 RZ Nijmegen Uitstekende staat van onderhoud Kunststof kozijnen Veel daglichttoetreding Openslaande deuren H53 H53 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZWANENKAMP 120 3607 RJ TE MAARSSEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZWANENKAMP 120 3607 RJ TE MAARSSEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZWANENKAMP 120 3607 RJ TE MAARSSEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. LARIX 10 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD)

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. LARIX 10 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) RT OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. LARIX 10 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) Hengelo (Gld) In het hart van de Gemeente Bronckhorst ligt Hengelo. Een heerlijk dorp om te

Nadere informatie

42 (zorg-)appartementen in Koedijkslanden ZORGELOOS WONEN IN MEPPEL

42 (zorg-)appartementen in Koedijkslanden ZORGELOOS WONEN IN MEPPEL 42 (zorg-)appartementen in Koedijkslanden ZORGELOOS WONEN IN MEPPEL Wonen in Meppel Meppel ligt in zuidwest-drenthe, op het kruispunt van de twee belangrijkste snelwegen richting het Noorden: de A28 en

Nadere informatie

Huizen. Heerlijke achtertuin. Op 6 min van centrum Nijmegen. Royale woonkamer met veel daglicht. Veilige, rustige autoluwe straat

Huizen. Heerlijke achtertuin. Op 6 min van centrum Nijmegen. Royale woonkamer met veel daglicht. Veilige, rustige autoluwe straat Huizen vanhendriks Wethouder Verrietstraat 37, 6576 DA Ooij Op 6 min van centrum Nijmegen Veilige, rustige autoluwe straat Royale woonkamer met veel daglicht Heerlijke achtertuin Maar liefst 4 slaapkamers

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

Heerlijk lichte woonkamer Kant en klaar direct wonen

Heerlijk lichte woonkamer Kant en klaar direct wonen Huizen van Hoekstra & van Eck Wilhelmina Druckertuin 5, 1705 JM Heerhugowaard Heerlijk lichte woonkamer Tuin op het zuidwesten Parkeren op eigen terrein Kant en klaar direct wonen Kindvriendelijke woonomgeving

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Royale zijuitbouw aanwezig Dakterras en diepe tuin op het westen

Royale zijuitbouw aanwezig Dakterras en diepe tuin op het westen Huizen vanhendriks Het Veld 53, 3829 GS Hooglanderveen Royale zijuitbouw aanwezig Magnifiek uitzicht Totale inhoud bedraagt 500 m3 Dakterras en diepe tuin op het westen Fraaie keuken en badkamer H47 Kenmerken

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk Huizen vanhendriks Wielewaalweg 7, 7331 EZ Apeldoorn Gelijkvloerse voorzieningen Aantrekkelijke ligging Ruime en zonnige tuin Extra slaapkamer mogelijk Goed onderhouden H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Trumanlaan 12 - Goes

Trumanlaan 12 - Goes q Trumanlaan 12 - Goes Vraagprijs 159.000,- k.k. Omschrijving Trumanlaan 12 - Goes Aantrekkelijke hoekwoning met berging en vrij uitzicht aan de achterzijde. Deze hoekwoning met maar liefst 4 slaapkamers

Nadere informatie

VLIJTSEKADE HET STOERE STADSE WONEN

VLIJTSEKADE HET STOERE STADSE WONEN VLIJTSEKADE HET STOERE STADSE WONEN De Vlijtsekade Apeldoorn www.vlijtsekade.nl 2 De Vlijtsekade Apeldoorn 3 Locatie en omgeving De woning De Vlijtsekade Het stoere stadse wonen. Aan de rand van het centrum

Nadere informatie

Wonen in Rotterdam Noord. Tak van Poortvlietstraat 17b. Interesse? Ik verkoop het huis zelf! 159.000 149.000 k.k.

Wonen in Rotterdam Noord. Tak van Poortvlietstraat 17b. Interesse? Ik verkoop het huis zelf! 159.000 149.000 k.k. TE KOOP Tak van Poortvlietstraat 17b 159.000 149.000 k.k. Wonen in Rotterdam Noord Licht en ruim appartement van 85m² met 2 slaapkamers en bijkeuken in Rotterdam Noord. Balkon op het zuiden met uitzicht

Nadere informatie

Alles in huis voor het goede leven

Alles in huis voor het goede leven Alles in huis voor het goede leven Links: het nieuwe zorgcentrum. Rechts: bouwfase 2a. De bouw is gestart! Mooiland Maasland is begin december gestart met de tweede fase van de bouw van project Weijerstaete.

Nadere informatie

EMMASTRAAT 56 Barneveld. vraagprijs 372.500,- euro k.k.

EMMASTRAAT 56 Barneveld. vraagprijs 372.500,- euro k.k. EMMASTRAAT 56 Barneveld vraagprijs 372.500,- euro k.k. 2 35-30-35-30 CEMENT 70% CEMENT Karakteristiek huis in het centrum 20-30-20-75 5-70-70-0 P Deze fraaie twee-onder-een-kapwoning uit 1937 is gemoderniseerd

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst Het huis van je leven Het Bosje Nieuwe levensloopbestendige woningen in het hart van Elst Een leven lang lekker wonen Een levensloopbestendig huis ziet er op het oog niet zo heel anders uit als een traditionele

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Vorstelijk wonen. nu voor iedereen bereikbaar. betaalbare koopwoningen in Koninginnehof Zuidwolde

Vorstelijk wonen. nu voor iedereen bereikbaar. betaalbare koopwoningen in Koninginnehof Zuidwolde Vorstelijk wonen nu voor iedereen bereikbaar 6 betaalbare koopwoningen in Koninginnehof Zuidwolde Vorstelijk wonen nu voor iedereen bereikbaar Zuidwolde: natuurlijk! Natuurlijk, dat staat bij binnenkomst

Nadere informatie

Unieke nieuwbouw woningen aan de Oosteinderweg in Aalsmeer

Unieke nieuwbouw woningen aan de Oosteinderweg in Aalsmeer Unieke nieuwbouw woningen aan de Oosteinderweg in Aalsmeer Download nu ook onze nieuwe app Bert van Vulpen Makelaars + Hypotheken en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ons nieuwe aanbod! twitter.com/bertvanvulpen

Nadere informatie

HOOFDWEG 111 ZEGVELD

HOOFDWEG 111 ZEGVELD HOOFDWEG 111 ZEGVELD Kenmerken & specificaties Inhoud woning: Woonoppervlakte: Perceeloppervlakte: Bouwjaar: Externe bergruimte: 385 m³ 107 m² 740 m² 1920 65 m² Hoofdweg 111 Wauw wat een uitzicht! Stelt

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HERENSTRAAT 55 3431 CX TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HERENSTRAAT 55 3431 CX TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HERENSTRAAT 55 3431 CX TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

LEEUWERIKSTRAAT 4 WOERDEN

LEEUWERIKSTRAAT 4 WOERDEN LEEUWERIKSTRAAT 4 WOERDEN Kenmerken & specificaties Inhoud woning: 380 m³ Woonoppervlakte: 113 m² Perceeloppervlakte: 120 m² Bouwjaar: 1939 Leeuwerikstraat 4 Geweldig woonhuis op een gewilde locatie!!

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE GROENEDIJK 86 3544 AB TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Torenvalkweide 4 Pijnacker. Eengezinswoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw

Torenvalkweide 4 Pijnacker. Eengezinswoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw Torenvalkweide 4 Pijnacker Eengezinswoning Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw Waar is het wachten nog op? Keijzershof is ruim opgezet, groen en heeft een dorps karakter. Tel daar de afwisselende

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

Brink aan de Weide. 2 Vrijstaande-, 12 Twee-onder-een-kap, 6 Hoek- en 8 Tussenwoningen

Brink aan de Weide. 2 Vrijstaande-, 12 Twee-onder-een-kap, 6 Hoek- en 8 Tussenwoningen Brink aan de Weide 2 Vrijstaande-, 12 Twee-onder-een-kap, 6 Hoek- en 8 Tussenwoningen Ben jij klaar voor het huis van je dromen? In het zuidwesten van Arnhem, in de moderne wijk Schuytgraaf, komt het spiksplinternieuwe

Nadere informatie

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf.

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. 9 2 2015 De Gelderlander BEZUINIGING Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. door Evelien van der Eijk ARNHEM Fris, open en

Nadere informatie

te koop Deventer Jan van Deutecumlaan 16 Holterweg 67a AE Deventer - T E

te koop Deventer Jan van Deutecumlaan 16 Holterweg 67a AE Deventer - T E te koop Deventer Jan van Deutecumlaan 16 Holterweg 67a - 7429 AE Deventer - T 0570-65 95 95 - E info@miqa.nl www.miqa.nl Omschrijving Aan deze fijne eengezinswoning hoef je niets meer te doen, hier kan

Nadere informatie

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. Acht ruime eengezinswoningen - type Patalena - fase 2

Samen Bouwen in. Naaldwijk Hoogeland. Acht ruime eengezinswoningen - type Patalena - fase 2 Samen Bouwen in Naaldwijk Hoogeland Acht ruime eengezinswoningen - type Patalena - fase 2 Welkom in Naaldwijk - Hoogeland Het Westland, een gebied dat vooral bekend staat om haar kassen, tuinbouw en stranden.

Nadere informatie

TE KOOP. Weegbreemeen K.K VP Harderwijk

TE KOOP. Weegbreemeen K.K VP Harderwijk Weegbreemeen 8 3844 VP Harderwijk TE KOOP 349.500 K.K. Weegbreemeen 8 3844 VP Harderwijk Inleiding Deze royale uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning met garage/berging is zeer modern afgewerkt en gelegen

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum Rijwoningen Type G, H en I Seniorenwoningen Type J 2 Ittersum. Hier is het heerlijk wonen Vrij leven in Zuiver Zuid Zuiver Zuid ligt in de geliefde wijk Ittersum. Hier woon je

Nadere informatie

Centrumplan Nijeveen. Drie Koopgarantwoningen. Ruime en betaalbare gezinswoningen in het centrum van Nijeveen

Centrumplan Nijeveen. Drie Koopgarantwoningen. Ruime en betaalbare gezinswoningen in het centrum van Nijeveen Centrumplan Nijeveen Drie Koopgarantwoningen Ruime en betaalbare gezinswoningen in het centrum van Nijeveen Locatie en situatie Burg. Weimalaan 6 7 8 Wilhelminastraat Nijeveen Bouwnr. Adres Kaveloppervlakte

Nadere informatie

t Schootsveld Met zicht op het Schootsveld Karakteristiek wonen! wonen in het woonleefhart

t Schootsveld Met zicht op het Schootsveld Karakteristiek wonen! wonen in het woonleefhart t Schootsveld wonen in het woonleefhart Met zicht op het Schootsveld Schootsveld te Nieuwpoort-langerak 14 karakteristieke kadewoningen en 2-onder-1-kap herenhuizen Gemeente Molenwaard - Zuid-Holland Rust,

Nadere informatie