Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen Camera Galerij YouTube Muziek Videospeler...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler..."

Transcriptie

1 Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen, de software bijwerken, enzovoort D

2 Opmerking: Dit is een gedeelde gebruikershandleiding voor one touch 997/one touch 997D, waarin Dual SIM-informatie wordt weergegeven waar dit relevant is. Inhoudsopgave Adviezen voor veilig gebruik...5 Algemene informatie Uw mobiele telefoon Toetsen en aansluitingen De telefoon gebruiksklaar maken Startscherm Lijst met toepassingen en widgets Tekstinvoer Het schermtoetsenbord gebruiken Tekst bewerken Telefoonoproepen, Oproeplijsten en Contacten Telefoon Gesprekken Personen Berichten, Berichten Gmail/ Google Talk Agenda, wekker en calculator Agenda Wekker Calculator Netwerkverbindingen Verbinding maken met internet Browser Verbinding maken met Bluetooth-apparaten Aansluiten op een computer De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen Verbinding maken met virtuele privénetwerken Google Play Store Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren Downloaden en installeren Uw downloads beheren Multimediatoepassingen Camera Galerij YouTube Muziek Videospeler Google Maps Mijn locatie ophalen Een locatie zoeken Een ster toekennen aan een locatie Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen Rangschikking van lagen Aanmelden bij Latitude om locaties van uw vrienden te bekijken en uw locatie met hen te delen Overige functies Bestandsbeheer Geluidsrecorder Radio LED-zaklamp

3 10.5 ONE TOUCH Share Instelwizard Alcatel Help Accu besparen Overige toepassingen Instellingen Draadloos en netwerken Apparaat Persoonlijk Systeem Haal meer uit uw mobiele telefoon ONE TOUCH Manager Upgrade Telefoongarantie Accessoires Problemen oplossen Specificaties Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 9 van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 1,5 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt. Adviezen voor veilig gebruik... Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding. VEILIGHEID IN DE AUTO: Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer wordt gebruikgemaakt van een handsfree kit (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken. Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden. De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om: - uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen; - bij de dealer of autofabrikant te informeren of het dashboard goed is afgeschermd tegen de straling van uw mobiele telefoon. GEBRUIK: Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit. Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen. Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat. Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit. Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken. 4 5

4 Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen. Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving. Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10 C tot + 55 C. Bij temperaturen boven 55 C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig. In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen. Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren. Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen. Beschilder uw mobiele telefoon niet. Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is om verwondingen te voorkomen. Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's. Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u op uw telefoon bewaart, of houd deze gegevens op papier bij. Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt. Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende: - Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt. - Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze. - Speel in een kamer waar alle verlichting aan is. - Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan. - Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen. - Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden. Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen. Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muziekspeler kan gehoorbeschadigingen veroorzaken. Zet het volume van uw telefoon niet te hard. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen. PRIVACY: Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon. ACCU: Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen: - Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen. - U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten. - U moet de accu niet verbranden, weggooien met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 C. Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen. 6 7

5 Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval; - inzamelbakken op de verkooppunten. Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt. Landen binnen de Europese Unie: U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten. Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd. Landen buiten de Europese Unie: Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled. LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. LADERS: Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen: 0 C to 40 C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon. ELEKTROMAGNETISCHE STRALING: Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese Richtlijn 1999/5/EG (de R&TTE-richtlijn). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan radiogolven wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn: De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd. SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd SAR-waarde indien gedragen op het lichaam GSM Bluetooth + Wi-Fi GSM Bluetooth + Wi-Fi 8 9 0,497 W/kg (one touch 997/one touch 997D) 0,736 W/kg (one touch 997/one touch 997D) Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde. Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt. De WHO (World Health Organization, Wereldgezondheidsorganisatie) heeft te kennen gegeven dat de huidige wetenschappelijke informatie niet de noodzaak aangeeft van speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van mobiele apparaten. De WHO vindt het raadzaam dat, als u uzelf minder wilt blootstellen, u dit eenvoudig kan doen door het apparaat minder te gebruiken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van het hoofd en lichaam te houden. Ga naar voor meer informatie. Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen. Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 1,5 cm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

6 Informatie over regelgeving De volgende goedkeuringen en kennisgevingen zijn van toepassing in de aangeduide regio's

7 LICENTIES Het microsd-logo is een handelsmerk. De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. ONE TOUCH 997/ONE TOUCH 997D Bluetooth QD ID B TouchPal en CooTek zijn handelsmerken van Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. en/of zijn dochterondernemingen. Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance. Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt. TruMedia, SRS en het -symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc.TruMedia-technologie wordt gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc. SRS TruMedia, een audio-oplossing met diverse functies speciaal voor mobiele apparaten, biedt een bioscoopachtige surround koptelefoonervaring met diepe, rijke bastonen. Het handelsmerk van Mobile High-Definition Link Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Android Market, Google Latitude TM en Google Talk TM zijn handelsmerken van Google Inc. Algemene informatie... Internetadres: Klantenservice: raadpleeg de folder "TCT Mobile Services" of kijk op onze website. Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per aan ons sturen. Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server: Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM in quad-band (850/900/1800/1900 MHz) of UMTS in dual-band met 900/2100 MHz (one touch 997/one touch 997D). Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon kan worden verkregen via onze website: Beveiliging tegen diefstal (1) Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie * # 0 6 # in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. (1) Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is

8 Disclaimer In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon. TCT Mobile is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider. Deze telefoon kan materialen bevatten, waaronder toepassingen en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op deze telefoon ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met andere materialen of toepassingen van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCT Mobile heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCT Mobile is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCT Mobile alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCT Mobile, in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCT Mobile wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de toepassingen kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin de telefoon wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke toepassingen en software die bij de telefoons wordt geleverd, worden beschouwd als garantie van TCT Mobile. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCT Mobile kan dus niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer toepassingen die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid van deze toepassingen afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCT Mobile behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn toestellen toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan TCT Mobile door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke toepassingen en materialen van derden Uw mobiele telefoon Toetsen en aansluitingen Terugtoets Starttoets Headsetaansluiting Aan/uit-toets micro-usb-aansluiting Camera aan voorzijde Aanraakscherm Recente app-toets

9 Camera Camera flitser/zaklamp Volume omhoog Volume omlaag Aan/uit-toets Indrukken: het scherm vergrendelen / de schermverlichting inschakelen Ingedrukt houden: het pop-upmenu weergeven om Belstand/ Vliegtuigmodus/Uitschakelen te selecteren Ingedrukt houden: Inschakelen Houd de Aan/uit-toets en toets Volume omlaag ingedrukt om een schermafbeelding te maken. Volumeknoppen In de gespreksmodus, het volume van de luidspreker of headset aanpassen In de modus Muziek/Video/Streaming, het mediavolume aanpassen In de algemene modus, het beltoonvolume aanpassen De beltoon voor een inkomende oproep dempen. Recente apps-toets Een lijst met miniatuurafbeeldingen van apps openen die u onlangs hebt gebruikt. Raak dit aan om een app te openen. Veeg het naar links of rechts om een miniatuur te verwijderen uit de lijst. Starttoets Terwijl een willekeurige toepassing of scherm openstaat, raakt u dit aan om terug te gaan naar het startscherm. Terugtoets Raak dit aan om terug te gaan naar het vorige scherm, of om een dialoogvenster, optiemenu, het meldingenvenster, enzovoort, te sluiten. 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken De telefoon in gebruik nemen Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen 16 17

10 De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. Schakel de telefoon uit en verwijder de accu voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert. De accu plaatsen of verwijderen Schakel de telefoon uit voordat u de accu verwijdert. one touch 997 Plaats de accu in de telefoon, klik de accu vast en sluit het deksel van de telefoon. Klik het deksel los en verwijder de accu. De microsd-kaart plaatsen of verwijderen one touch 997D one touch 997 SIM 1 SIM 2 one touch 997D SIM 2 SIM 1 Plaats de SIM-kaart met de SIM1-chip naar boven en de SIM2-chip naar beneden, en schuif de kaart in de sleuf. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten. Bij dual SIM-modellen kunnen zowel SIM1 als SIM2 2G- en 3G-netwerken ondersteunen. 18 Plaats de externe microsd-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten naar beneden. Als u de externe microsd-kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten. Zorg ervoor, voordat u de microsd-kaart eruit haalt, dat de telefoon is uitgeschakeldom te voorkomen dat deze beschadigd raakt. Daarnaast kan de telefoon opnieuw opstarten als u de SD-kaart regelmatig verwijdert of plaatst. 19

11 Opladen van de accu Sluit de acculader aan op uw telefoon. Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit. Laad de accu helemaal op (ongeveer 5 uur) als u de telefoon voor het eerst gebruikt. U kunt de accu het beste volledig opladen ( ). Het percentage op het scherm geeft de oplaadstatus aan als de telefoon is uitgeschakeld. Het percentage neemt toe naarmate de telefoon wordt opgeladen. De balk voor de oplaadstatus wordt niet weergegeven als de batterij bijna volledig leeg is. Om stroomverbruik en energieverspilling te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of toepassingen die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort De telefoon inschakelen Houd de Aan/uit-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld en ontgrendel zo nodig uw telefoon (via vegen, PIN-code, wachtwoord, Gezichtsontgrendeling of patroon) en geef de bevestiging op. Het startscherm wordt weergegeven. Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PINcode is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt. De telefoon voor de eerste keer instellen Als u uw telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen: Raak Aan de slag...aan en selecteer vervolgens een taal voor de telefoon. Het apparaat zoekt automatisch een service. Het activeringsproces neemt enkele minuten in beslag Selecteer het toetsenbord voor uw invoer en raak vervolgens Volgende aan. Stel de datum en tijdzone in. U kunt tevens Automatische tijdzone selecteren en vervolgens Volgende aanraken. Selecteer de SIM die u wilt gebruiken en raak Volgende aan. Uw Google-account instellen: Raak Nu instellen aan. Als u al over een Google-account beschikt, raakt u Aanmelden aan en voert u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u naar gaan om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd een account te maken door Een account verkrijgen aan te raken. Raak Niet nu aan om de volgende stap over te slaan. Raak Volgende aan om het volledige scherm Instellen weer te geven en raak Voltooien om te bevestigen. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk zonder dat er een SIM-kaart is geplaatst (zie sectie "6.1.2 Wi-Fi") om aan te melden bij uw Google-account en om bepaalde onderdelen te gebruiken De telefoon uitschakelen Houd de Aan/uit-toets ingedrukt tot een pop-upmenu wordt weergegeven. Selecteer Uitschakelen en raak OK aan om te bevestigen

12 1.3 Startscherm U kunt favoriete en meestgebruikte items (toepassingen, mappen, snelkoppelingen en widgets) opnemen in het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de Start-toets aan om over te schakelen naar het startscherm. Statusbalk Status-/meldingsaanduidingen Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen. Zoekbalk Raak aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen. Raak aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen. Raak een pictogram aan om een toepassing, map, enzovoort te openen. Toepassingen in vak Favorieten Raak dit aan om de toepassing te openen. Blijf dit aanraken om toepassingen te verplaatsen of te wijzigen. Het tabblad Toepassingen Aanraken om het hoofdmenu te openen. Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van toepassingen, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. Een blauwe streep in de linker- en rechterbenedenhoek van het scherm geeft aan welk scherm u bekijkt Het aanraakscherm gebruiken Aanraken Als u een toepassing wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger. Blijven aanraken Blijf het startscherm aanraken om de beschikbare opties te openen voor het instellen van de achtergrond. Slepen Plaats uw vinger op het scherm om een object naar een andere positie te slepen. Schuiven/Vegen Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door toepassingen, afbeeldingen en webpagina's. Snel vegen Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd. Samenknijpen/Spreiden Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen. Draaien Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere schermweergave Statusbalk Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken. Als de statusbalk vol is, wordt het pictogram weergegeven

13 Statuspictogrammen Bij een dual SIM toestel worden de status iconen voor SIM1 of SIM2 onderscheiden door de kleur die u heeft geselecteerd. Verbonden met GPRS GPRS in gebruik Verbonden met EDGE EDGE in gebruik Verbonden met 3G 3G in gebruik Verbonden met HSPA (3G+) HSPA (3G+) in gebruik Wi-Fi is ingeschakeld Verbonden met een Wi-Finetwerk Bluetooth is ingeschakeld Verbonden met een Bluetoothapparaat Vliegtuigmodus Alarm is ingesteld Signaalsterkte GPS is ingeschakeld Locatiegegevens ontvangen van GPS Luidspreker van telefoon is ingeschakeld Roaming Geen signaal Trilstand ingeschakeld Belvolume is gedempt Microfoon van telefoon is gedempt De accu is leeg Accu is vrijwel leeg Accu is bijna leeg Accu bevat gedeeltelijke lading Accu is vol Accu wordt opgeladen Verbonden met headset Meldingspictogrammen Nieuw SMS- of MMS-bericht Probleem met aflevering SMS of MMS Nieuw Google Talk-bericht Nieuwe voic Geplande gebeurtenis Gegevens synchroniseren Nummer wordt afgespeeld microsd-kaart is vol Geen microsd-kaart geïnstalleerd SD-kaart voorbereiden SD-kaart kan veilig worden verwijderd Fout bij schermafbeelding USB-tethering aan Draagbare Wi-Fi-hotspot aan USB-tethering en draagbare hotspot aan Schermafbeelding vastgelegd Drempel voor data-gebruik van provider bijna bereikt of overschreden Meer meldingen zijn verborgen Actieve oproep Actieve oproep via Bluetooth-headset Gemiste oproep Gesprek in wacht Doorschakelen is ingeschakeld Gegevens uploaden Gegevens downloaden Downloaden voltooid Invoermethode selecteren Er is een open Wi-Finetwerk beschikbaar Telefoon is verbonden via een USB-kabel Radio is aan Systeemupdate beschikbaar Verbonden met VPN Geen verbinding met VPN 24 25

14 Venster Meldingen Aanraken en omlaag slepen naar de statusbalk om het venster Meldingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Vanuit het venster Meldingen kunt u items en andere herinneringen openen die worden aangegeven door meldingspictogrammen of informatie over draadloze services weergeven Zoekbalk De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in toepassingen, op de telefoon of op het web kunt zoeken naar informatie. Snelle instellingenbalk Raak deze aan om functies in-/ uit te schakelen of standen te wijzigen. Veeg naar links/rechts om meer weer te geven. Raak een melding aan en schuif deze naar links om deze te verwijderen. Raak het pictogram aan om alle op gebeurtenissen gebaseerde meldingen te wissen (andere actieve meldingen blijven staan). Raak het pictogram Instellingen aan om de instellingen te openen. Wanneer u de SIM-kaart hebt geplaatst, kunt u het venster Meldingen naar beneden slepen, zelfs als het scherm is vergrendeld. Zoeken op tekst Raak de zoekbalk in het startscherm aan. Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken. Raak de toets Enter/Zoeken op het toetsenbord aan als u op het internet wilt zoeken. Spraakgestuurd zoeken Raak aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven. Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen

15 1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen door te schuiven of verschillende patronen, een PIN-code of een wachtwoord op te geven. Een ontgrendelingspatroon voor het scherm instellen (zie sectie Schermvergrendeling voor gedetailleerde instellingen) Sleep het meldingenvenster naar beneden en raak aan om instellingen in te voeren; raak vervolgens Beveiliging\Schermvergrendeling instellen\patroon. Teken uw eigen patroon. Het telefoonscherm ontgrendelen Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw PIN of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen. Als u schuiven hebt gekozen als schermvergrendeling, raakt u het pictogram aan en sleept u dit naar rechts om het scherm te ontgrendelen of naar links om direct de camera te gebruiken. Teken uw ontgrendelingspatroon Raak dit aan om te bevestigen door het patroon nogmaals te tekenen Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen Raak Instellingen\Beveiliging\Schermvergrendeling instellen\ PIN of wachtwoord aan. Stel uw PIN of wachtwoord in. Het telefoonscherm vergrendelen Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te vergrendelen Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven Toevoegen Raak het tabblad Toepassingen aan, blijf een toepassing of widget aanraken om de modus Verplaatsen te activeren en sleep het item naar elk gewenste startscherm. Wanneer u een toepassing aan het startscherm toevoegt, sleept u deze boven op het pictogram App-info om de uitgebreide informatie weer te geven. Als de toepassing is gedownload, sleept u deze boven op het pictogram Installatie ongedaan maken om de toepassing direct te ontkoppelen

16 Verplaatsen Blijf het gewenste item aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen. Verwijderen Blijf het item dat u wilt verwijderen aanraken om de modus Verplaatsen te activeren en sleep het item boven op het pictogram Verwijderen. Laat het item los al het rood is Het tabblad Toepassingen Raak in het startscherm aan om de lijst met toepassingen en widgets te openen. Als u wilt teruggaan naar het startscherm, raakt u de Start-toets aan. Onlangs gebruikte toepassingen raadplegen Als u onlangs gebruikte toepassingen wilt bekijken, raakt u de toets Recente apps aan. Raak een miniatuur in het venster aan om de bijbehorende toepassing te openen. Raak een miniatuur aan en veeg deze naar links of rechts om deze te verwijderen. U kunt ook de toepassing blijven aanraken en Verwijderen uit lijst aanraken om de toepassing te verwijderen. Mappen maken Om de organisatie van items (snelkoppelingen of toepassingen) op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door het ene item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren. Achtergrond aanpassen Blijf de lege ruimte aanraken om het pop-upvenster Achtergrond kiezen van weer te geven waarin u verschillende opties kunt selecteren. Galerij bevat foto's die u hebt gemaakt, bijgesneden of gedownload. Live achtergronden bevat een schuiflijst met bewegende achtergronden. Videoachtergrond bestaat onder meer uit vooraf ingestelde video's op de telefoon en video's die op een SD-kaart en camera zijn opgeslagen. Achtergronden bevat alle vooraf ingestelde achtergronden op de telefoon. Veeg naar links en rechts om de gewenste afbeelding te vinden en raak Achtergrond instellen aan om te bevestigen Volume aanpassen De volumetoets gebruiken Druk op de toets Volume om het volume aan te passen. Als u de trilfunctie wilt activeren, drukt u op de toets Volume omlaag totdat de telefoon trilt. Druk nogmaals op de toets Volume omlaag om de stille modus te activeren. Het menu Instellingen gebruiken Sleep het venster Meldingen naar beneden en raak aan om de instellingen in te voeren. Raak vervolgens Audioprofielen\Volume aan, zodat u het volume van media, beltoon, alarm enzovoort naar uw voorkeur kunt instellen

17 1.4 Lijst met toepassingen en widgets Deze lijst bevat alle geïntegreerde en onlangs geïnstalleerde toepassingen en widgets. Als u de lijst wilt openen, raakt u aan in het startscherm. Raak de Start-toets of Terug-toets aan om naar het startscherm terug te keren. Veeg naar links of rechts om alle toepassingen en widgets weer te geven. Raak TOEPASSINGEN of WIDGETS aan om de categorie direct te openen. Raak het pictogram aan om de Google Play Store te openen. 2 Tekstinvoer Het schermtoetsenbord gebruiken Instellingen voor het schermtoetsenbord Raak in de toepassingenlijst Instellingen\Taal & invoer het pictogram Instellingen aan. Aan de rechterkant van het Android-toetsenbord is een reeks instellingen beschikbaar waaruit u een keuze kunt maken. De stand van het schermtoetsenbord aanpassen Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt de stand ook aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak in de toepassingenlijst Instellingen\ Weergave\Oriëntatie aan)

18 2.1.1 Android-toetsenbord Raak dit aan om te schakelen tussen "abc/abc"- modus; blijf dit aanraken om te schakelen tussen "abc/abc"- modus. Raak dit aan om te schakelen naar numeriek en symbolentoetsenbord. Raak dit aan om tekst of nummers in te voeren. Blijf dit aanraken en selecteer om symbolen/ emoticons in te voeren. 2.2 Tekst bewerken U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd. Blijf de tekst aanraken of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken. Versleep de tabbladen om de gemarkeerde selectie te wijzigen. De lijst met opties wordt hieronder weergegeven met de volgende pictogrammen (van links naar rechts) Alles selecteren, Knippen, Kopiëren en Plakken. Raak het pictogram of een willekeurig deel van het lege scherm aan om terug te gaan. Blijf dit aanraken om invoeropties weer te geven. Raak dit aan om spraakinvoer te openen. Om de instellingentoets weer te geven, raakt u Instellingen\Taal & invoer\instellingen Android-toetsenbord, aan markeert u vervolgens de toets Instellingen tonen. U kunt ook een nieuwe tekst invoegen Raak de plaats aan waar u wilt typen of blijf een lege ruimte aanraken. De aanwijzer gaat knipperen en er wordt een tabblad weergegeven. Versleep het tabblad om de aanwijzer te verplaatsen. Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u het tabblad aan om het pictogram PLAKKEN weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken

19 3 Telefoonoproepen, Oproeplijsten en Contacten 3.1 Telefoon Een oproep plaatsen U kunt eenvoudig een oproep starten via Telefoon. Raak het tabblad Toepassingen aan in het startscherm en selecteer Telefoon. Internationaal bellen Als u een internationale oproep wilt plaatsen, blijft u aanraken om '+' in te voeren en voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in. Raak ten slotte aan. Noodoproep Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren. U kunt een gesprek voeren met twee SIM-kaarten; hiervoor wordt er een pop-upvenster weergegeven waarin u een SIM-kaart kunt kiezen. Het systeem kiest de standaardkaart als de afteltijd is verstreken Een oproep beantwoorden of weigeren Blijf dit aanraken om Voic te bellen Aanraken om toetsenblok te verbergen/weer te geven Schuif dit om Oproepenlijst en Contacten te openen. Geef het gewenste nummer rechtstreeks met het toetsenbord op of selecteer een contact in Contacten of Oproeplijsten door de tabbladen te slepen of aan te raken en raak vervolgens aan om de oproep te plaatsen. U kunt het gekozen nummer opslaan in Contacten door eerst het menupictogram en vervolgens Toevoegen aan contacten aan te raken. Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door aan te raken. Als u een oproep wilt beëindigen, raakt u of de Aan/uit-toets aan. Wanneer u wordt gebeld, raakt u het pictogram aan. Schuif het pictogram naar rechts om op te nemen; Schuif het pictogram naar links om te weigeren; Schuif het pictogram naar boven om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden. Als u het beltoonvolume voor een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de Volume omhoog/omlaag-toets

20 3.1.3 Uw voic beluisteren De voic functie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voic functie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren. Voor toegang tot uw voic blijft u op het tabblad Telefoon aanraken. Als u uw voic nummer wilt instellen, opent u het menupictogram en raakt u Instellingen\Oproepinstellingen\Spraakoproep\Voic aan. Als u een voic ontvangt, wordt er een voic pictogram weergegeven op de statusbalk. Open het venster Meldingen en raak Nieuwe voic aan Tijdens een oproep Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets Volume omhoog/omlaag. Raak dit aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen. Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen. Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt en wordt het scherm ontgrendeld wanneer de telefoon weer uit de buurt uw het oor is Meerdere oproepen beheren Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken. Schakelen tussen oproepen Wanneer u twee oproepen accepteert, raakt u het pictogram aan; u kunt nu schakelen tussen de twee lijnen. De huidige oproep wordt in de wacht geplaatst en u neemt deel aan de andere oproep. Conferentiegesprekken (1) U kunt een conferentiegesprek opzetten. Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek. Raak pictogram aan. Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak het pictogram aan. U kunt ook deelnemers toevoegen uit Contacten of Oproeplijst. Raak het pictogram aan om een conferentiegesprek te starten. Raak tijdens een conferentiegesprek aan om een deelnemer Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen. Raak te verwijderen of om een privégesprek te voeren met een van de dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit te wacht te halen. deelnemers. Raak aan om de deelnemer te verwijderen uit het conferentiegesprek. Raak aan om een privégesprek te voeren met de Raak dit aan om het toetsenbord weer te geven. deelnemer en de andere deelnemers in de wacht te plaatsen. Raak dit om het huidige gesprek te beëindigen. Raak aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken. Raak het menupictogram voor Oproep toevoegen of Opname starten. (1) Verschilt per provider

Smart 4 mini Gebruikershandleiding

Smart 4 mini Gebruikershandleiding Smart 4 mini Gebruikershandleiding Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Vraag meer informatie hierover in de winkel. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding KPN Smart 400 Gebruikershandleiding 1 Over deze handleiding Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze mobiele telefoon van ZTE. Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik om het toestel

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

GT-S5830i. Gebruiksaanwijzing

GT-S5830i. Gebruiksaanwijzing GT-S5830i Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing GT-I860 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Samsung Kies (PC Sync) installeren

Samsung Kies (PC Sync) installeren * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

Nadere informatie

GT-S5830. Gebruiksaanwijzing

GT-S5830. Gebruiksaanwijzing GT-S5830 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de

Nadere informatie

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing GT-I9000 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

Uw HTC Desire S Handleiding

Uw HTC Desire S Handleiding Uw HTC Desire S Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 Uw telefoon 8 Onderkant 10 Klep batterijvak 12 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 14 Batterij 15 De telefoon in- of uitschakelen 18 Uw

Nadere informatie

Uw HTC EVO 3D Handleiding

Uw HTC EVO 3D Handleiding Uw HTC EVO 3D Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 HTC EVO 3D 8 Achterklep 10 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 Batterij 13 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode invoeren 16 Vingerbewegingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LG-P350

Gebruikershandleiding LG-P350 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Algemene informatie 0900-543-5454 / 036-5377780 * Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.. Informations générales

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Terug-, start- en zoektoetsen 7 De simkaart plaatsen 8 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 800

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 800 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 800 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Terug-, start- en zoektoetsen 7 De simkaart plaatsen 8 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

HUAWEI. Gebruikershandleiding

HUAWEI. Gebruikershandleiding HUAWEI P6 Gebruikershandleiding Inhoud Voorwoord... 1 Veiligheidsmaatregelen... 2 Voorbereidingen... 4 Uw telefoon in een oogwenk 4 Een micro-simkaart plaatsen of verwijderen 5 Een microsd-kaart plaatsen

Nadere informatie

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing SM-G920F Gebruiksaanwijzing Dutch. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Inhoud Basisfuncties 4 Lees dit eerst 5 Inhoud van de verpakking 6 Indeling van het apparaat 8 SIM- of USIM-kaart 10 Batterij 14 Het

Nadere informatie

SM-G530FZ. Gebruiksaanwijzing. Dutch. 01/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G530FZ. Gebruiksaanwijzing. Dutch. 01/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G530FZ Gebruiksaanwijzing Dutch. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Inhoud Lees dit eerst Aan de slag 6 Inhoud van de verpakking 7 Indeling van het apparaat 9 De SIM- of USIM-kaart en de batterij gebruiken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 610

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 610 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 610 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Terug-, start- en zoektoetsen 7 De simkaart plaatsen 8 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing SGH-i780 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de Help van het Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 201

Gebruikershandleiding Nokia 201 Gebruikershandleiding Nokia 201 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 7 De batterij opladen 8 De telefoon in- of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van de doos 8 HTC Rhyme 9 Achterklep 11 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 13 Batterij 15 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 Terug-, start- en zoektoets 5 Antennelocaties

Nadere informatie

Kies installeren (PC Sync)

Kies installeren (PC Sync) * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

Nadere informatie