INFORMATIEBOEKJE. Transformatorstations

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBOEKJE. Transformatorstations"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEKJE Transformatorstations ATTENTIE U heeft voor uw energievoorziening een transformatorstation van Alfen aangeschaft. Hiermee heeft u gekozen voor een Nederlands kwaliteitsproduct. Alfen is sinds jaar en dag producent en leverancier van hoogspanningsapparatuur. Dit boekje geeft u algemene informatie over de Alfen transformatorstations. Ook komen de specifieke zaken behorend bij hoogspanning aan de orde. Het is belangrijk dat u de inhoud van dit boekje goed leest en dat na het lezen ervan de inhoud u.nl duidelijk is. Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, neem dan contact op met Alfen. In dit document wordt gebruik gemaakt van symbolen om bepaalde zaken te benadrukken. Symbool Betekenis Verplicht voorschrift, u dient hieraan te voldoen. Voorwoord. Dringend advies, het niet voldoen aan de genoemde adviezen kan resulteren in een slechte of verminderde werking van het transformatorstation, vermindering van de veiligheid van het transformatorstation of resulteren in blijvende schade aan het transformatorstation

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Alfen transformatorstations 3 Hoogspanning 3 Veiligheid 4 Milieu 5 Algemene gegevens van het transformatorstation 5 Vermogen en belasting 5 Waar moet u om denken bij het plaatsen van een transformatorstation? 6 Fundatie 6 Eisen ten aanzien van de opstellingsplaats. 6 (Externe) laagspanningsbekabeling 6 Beheer en Onderhoud, reparatie en storingen 6 Contact 8 Versie 2.1 ( ) Pagina 2 van 8 Beheerder : BB

3 Inleiding De functie van een transformatorstation is het omzetten (transformeren) van een elektrische energie met een hoog voltage naar een lager voltage. Tijdens het transport van energie gaat er energie verloren. Wanneer deze energie getransporteerd wordt op hoogspanning niveau, dan zijn deze verliezen lager dan indien deze energie op laagspanningsniveau zou worden getransporteerd. Daarom wordt energie op hoogspanningsniveau via hoogspanningsmasten getransporteerd. In uw huis en in bedrijven wordt gewerkt met spanningsniveaus van 220V tot 420V. De getransporteerde energie moet dus worden omgezet naar deze lagere spanning. Een transformatorstation bestaat uit een laagspanningsdeel, een transformator en een hoogspanningsdeel, welke gescheiden zijn opgesteld in een betonnen behuizing. We spreken van hoogspanning indien het voltage meer is dan Volt, bijna vijf keer meer dan de spanning bij u in huis of in uw bedrijf. In een transformatorstation is het voltage zelfs nog veel hoger dan Volt, in de meeste gevallen bedraagt het voltage 10 kv (= Volt). Hoogspanning is mede daarom gevaarlijker dan laagspanning en het is daarom dat de wetgever besloten heeft om specifieke eisen te stellen aan het werken aan hoogspanningsinstallaties. Zie ook de paragraaf Hoogspanning. Alfen transformatorstations Alfen kent vele variaties in kleur, samenstelling, grootte en uitvoering van haar transformatorstations. Standaard leveren wij de Diabolo TM compact transformatorserie, de Entrado TM betreedbare transformatorstations en Perfetto TM inpandige stations. Verder bouwen wij transformatorstations volledig naar de wensen en eisen van de klant. Met andere woorden; er is altijd een Alfen transformatorstation dat voldoet aan uw specifieke wensen en bedrijfssituatie. Hoogspanning De specifieke eisen welke de wetgever stelt aan het werken aan een hoogspanningsinstallatie (=transformatorstation) zijn onder andere beschreven in de NEN 3840 norm. In deze norm wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Arbobesluit en daarmee zijn de eisen in de NEN 3840 wettelijk bindend. Verder is voor een transformatorstation de NEN 3140 norm van toepassing. Deze norm geeft richtlijnen voor het laagspanningsdeel van het transformatorstation. Wat voor u als eigenaar van het transformatorstation van groot belang is, is installatieverantwoordelijkheid. De eigenaar van het transformatorstation moet een installatieverantwoordelijke (= IV-er) aanwijzen. Een IV-er is iemand met een gecertificeerde/erkende opleiding die de nodige ervaring heeft op hoogspanningsgebied. Een transformatorstation mag niet in bedrijf zijn zonder dat er een IV-er aangewezen is. De IV-er is degene die verantwoordelijk is voor wat er in het transformatorstation gebeurd, regelt toegang, is verantwoordelijk voor de benodigde schakelbrieven, is aanspreekpersoon voor het energiebedrijf. Versie 2.1 ( ) Pagina 3 van 8 Beheerder : BB

4 Een manier om het IV-schap te regelen is het afsluiten van een beheer en onderhoud contract. Alfen heeft een eigen onderhoudsafdeling genaamd Alfen Service die dit voor u verzorgen kan. BELANGRIJK Voor elke hoogspanningsinstallatie moet altijd door de eigenaar schriftelijk een IV-er aangewezen zijn! Veiligheid Alfen transformatorstations zijn zo ontworpen dat de veiligheidsrisico s beperkt zijn tot een minimum. Goed geïnstrueerd en gekwalificeerd personeel zijn daarom in staat om veilig om te gaan met het transformatorstation. Als het transformatorstation in bedrijf genomen is, kan de gebruiker veilig om het station heen lopen en zijn er verder geen bekende veiligheidsrisico s voor de gebruiker. In het transformatorstation is laag- en hoogspanning aanwezig en is er dus wel degelijk (aanrakings-) gevaar. Daarom zijn er aan de buitenkant stickers aangebracht die hierop wijzen. Zij zijn herkenbaar aan de gele gevaren driehoek met daarin het spanningsteken. Dit geeft aan dat er elektrisch gevaar is (laagspanning). Soms is bovenstaande figuur voorzien van het opschrift LEVENSGEVAAR, HOOGSPANNING. De bedoeling van het bijschrift zal duidelijk zijn, er is hier sprake van een levensgevaarlijke spanning. BELANGRIJK U als gebruiker / eigenaar van het station moet erop letten dat: De deuren van het transformatorstation altijd gesloten zijn. De deuren altijd op slot zijn. De ventilatieroosters niet beschadigd zijn, er niets tegen de roosters geplaatst is en dat de roosters schoon zijn. De betonnen behuizing niet beschadigd is. Dieren geen holen graven onder het station. De grond rondom het transformatorstation altijd aangeaard is. In de binnenkant van het transformatorstation die zijn voorzien van een voorzetplaat moet scherp zand worden aangebracht. Dit tot een hoogte van minimaal maaiveldniveau. Daarna dienen hydrokorrels op het zand te worden aangebracht. Bij stations die een tijdje buiten gebruik (=spanningsloos) zijn, of waarin geen transformator staat maar wel een schakelinstallatie aanwezig is, wordt geadviseerd om een verwarming aan te brengen zodat condensvorming voorkomen wordt. U de buitenkant van het station nooit schoon maakt met een hoge druk reiniger of een hoge druk waterspuit. Mochten er beschadigingen zijn aan het station, of neemt u zaken waar die u niet bekend voorkomen, neem dan direct contact op met Alfen. Versie 2.1 ( ) Pagina 4 van 8 Beheerder : BB

5 Milieu Het transformatorstation is geconstrueerd volgens de geldende Nederlandse en Europese voorschriften en levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op voor het milieu. Constructiematerialen Component Constructiemateriaal Opmerking Behuizing Beton Geen Middenspanningschakelaar Diverse (afhankelijk van type schakelaar) Lijst van gebruikte materialen via leverancier Laagspanningschakelaar diverse (afhankelijk van type schakelaar) Lijst van gebruikte materialen via leverancier Transformator Staal, Koper of Aluminium Olie gevuld, PCB vrij Aarding Koper Geen Overige gegevens Geluid Gassen Het geluidsniveau is <70 1 meter Tijdens normaal gebruik komen er geen gassen vrij Algemene gegevens van het transformatorstation Afmetingen en vermogen van de diverse transformatorstations. Zie voor de algemene gegevens de brochures Alfen. Deze zijn te downloaden via onze website Vermogen en belasting Het door Alfen opgegeven vermogen van een transformatorstation is het maximale (100%) vermogen onder optimale omstandigheden. In de praktijk komt dit maar zelden voor en is de werkelijke maximale belasting van het station afhankelijk van een aantal factoren. Enkele van deze factoren zijn: Type belasting (bv. belichtingslampen in een kas); Aard van de belasting (bv. grootte en aantal stappen in de opbouw van de belasting van de transformator); De verhouding tussen het werkelijke vermogen en het schijnbaar vermogen, de z.g. cos φ, in uw bedrijf. De standaard Alfen transformatorstations zijn zo ontworpen dat, onder welke omstandigheden dan ook, ze continu nooit meer dan 90% (K20) van het maximale (100%) vermogen belast mogen worden. Neem contact op met Alfen voor een passend advies. Versie 2.1 ( ) Pagina 5 van 8 Beheerder : BB

6 Waar moet u om denken bij het plaatsen van een transformatorstation? Informatieboekje transformatorstations Fundatie Het transformatorstation dient op een stabiele, horizontale ondergrond te worden geplaatst. U kunt Alfen bellen voor een fundatietekening of advies. Eisen ten aanzien van de opstellingsplaats. 1) Rondom het transformatorstation moet minimaal 1,75 meter vrij ruimte zijn ten behoeve van een goede ventilatie van de transformatorstations. Dit moet tevens een ruimte zijn welke goed geventileerd wordt en waar geen warme uitlaten (zoals, maar niet gelimiteerd tot, uitlaten van compressoren, dieselmotoren en ventilatiekanalen van WKK-installaties) van andere machines uitkomen. 2) Het dak van een transformatorstation moet altijd vrij blijven en er mogen geen apparaten of andere hulpapparatuur op geplaatst of aan gemonteerd worden. 3) Een transformatorstation moet altijd zo geplaatst zijn, dat deze boven de overige bestrating of het maaiveld uitsteekt. 4) Hemelwaterafvoeren mogen nooit het water in de richting van een transformatorstation afvoeren, bestrating mag nooit aflopen richting een transformatorstation. 5) De directe omgeving rondom een transformatorstation moet droog zijn, indien dit niet het geval is moet er een effectieve drainage worden aangebracht door de eigenaar van de transformatorstations. Dit is ook van toepassing als het grondwaterpeil dicht (<20 cm) onder het maaiveld ligt. 6) Begroeiing rondom het transformatorstation (binnen 1,5 meter) moet kort gehouden worden om te voorkomen dat planten via de ventilatieroosters naar binnen kunnen groeien. (Externe) laagspanningsbekabeling Het is belangrijk dat de laagspanningsbekabeling zorgvuldig wordt gemonteerd. Het volgende dient zorgvuldig nageleefd te worden: 1. zorg voor een goede trekontlasting van de afgaande laagspanningskabels. 2. zorg voor voldoende ondersteuning van de afgaande laagspanningskabels. 3. er moet voldoende en efficiënte afscherming worden gemonteerd. 4. de kabels moeten dusdanig worden gemonteerd dat er geen insnijding van de kabels plaats kan vinden. BELANGRIJK Het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kan resulteren in verminderde prestaties van het transformatorstation en / of kunnen leiden tot onveilige situaties. Alfen kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschades, in welke vorm dan ook. Beheer en Onderhoud, reparatie en storingen Het station heeft onderhoud nodig. Alfen Service heeft onderhoudsschema s voor de diverse componenten. Ook voor reparaties en het oplossen van storingen is Alfen uw aanspreekpunt. Neem hierover contact op met Alfen Service. Versie 2.1 ( ) Pagina 6 van 8 Beheerder : BB

7 Notities Versie 2.1 ( ) Pagina 7 van 8 Beheerder : BB

8 Contact ALFEN bv Hefbrugweg AP Almere T: +31 (0) F: +31 (0) Versie 2.1 ( ) Pagina 8 van 8 Beheerder : BB

Brandbestrijding in en nabij hoogspanningsruimten

Brandbestrijding in en nabij hoogspanningsruimten Brandbestrijding in en nabij hoogspanningsruimten Afstudeerscriptie Afstudeerbedrijf: Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) Student: Andre van Strien Studentnummer: 1038946 Examennummer:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Levering Warmte en Koude, 100-Hoog Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Eteck Energie Bedrijven... 2 3 Technische omschrijving... 2 4 Levering... 7 5 De tarieven, afrekening en warmtewet...

Nadere informatie

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 15 april 2015 Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave Voorwoord 1

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - hoogspanning

Elektrische veiligheid - hoogspanning Elektrische veiligheid - hoogspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid_hoogspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Inhoud 1 Definities... 2 2 Voordat u begint... 3 2.1 Instructies en bepalingen... 3 2.1.1 Installatie door bevoegde vakmensen.... 3 2.1.2 Veel voorkomend gereedschap... 3 2.1.3

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven Versie: 15 april 2015 Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Pagina 1 van 56 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding.

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nature spa. De Nature spa is samengesteld en opgebouwd uit de meest geavanceerde componenten en met begrippen als comfort,

Nadere informatie

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden Brochure Bewoners 1. Inleiding De collectieve duurzame energievoorziening in het project Yours is gebaseerd op Energie Opslag in de bodem als natuurlijke bron, aangevuld

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie