Een Dag van Oorlog deel 2 Ron Weinland 30 Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Dag van Oorlog deel 2 Ron Weinland 30 Juni 2012"

Transcriptie

1 Een Dag van Oorlog deel 2 Ron Weinland 30 Juni 2012 Er is een grotere groep hier vandaag dan vorige week. En meer mensen passen er niet in. Dat is goed Feestmededeling: de website om je te registreren voor het Loofhuttenfeest is klaar. Woensdag zal een ontvangen met daarin de nodige informatie om je te registreren. Bij sommige mensen komt deze in de spam of ongewenst folder, kijk deze dus goed na! Als je tegen Vrijdagmorgen nog geen ontvangen heb, en je gaat wel naar het Loofhuttenfeest komen, laat dit dan aan een van de elders weten. Mocht je niet naar het Loofhuttenfeest gaan, dan moet je alsnog je registreren. Je kan namelijk op die registratie pagina aanklikken of je wel of niet komt. Het is belangrijk dat iedereen (of je nu wel of niet naar het Loofhuttenfeest komt) zich registreert! Zodat de planning niet in het honderd loopt! Er is vorige week een vraag gesteld over de 2 de Tienden en omdat de timing veranderd is, omdat we wat meer tijd hebben... Sommigen hebben nogal wat van hun 2 de Tienden opgemaakt, aan reizen naar verschillende plaatsen. De vraag is gesteld of dat met een creditcard betaald mag worden. Dit wordt dan in November of December afbetaald.. of Januari... dat is ok om te doen. Ik hoef dat niet uit te leggen. Dat zal sommigen helpen. Ook zal ik het later hebben over hulp om naar het Loofhuttenfeest te gaan. Maar ik wil iedereen aanmoedigen om een Feestplaats bij jou in de buurt te zoeken of, als je financiele problemen hebt, de meest goedkope plaats om heen te gaan. Hawaii: als je daarheen wil gaan, neem dan contact op met Johnny Harrell. Het is een kleine zaal, dus kunnen er niet heel veel andere mensen heen komen. Maar ook is het wijs om na te denken over hoever je gaat reizen. We weten niet eens of we samen een Feest kunnen vieren. Maar je moet in ieder geval plannen maken. Afgelopen Sabbat zijn we een nieuwe prekenserie begonnen, getiteld Een Dag van Oorlog en vandaag is dit deel 2. In die preek is ons op het hart gedrukt, afgelopen Sabbat, dat het heel belangrijk is de belangrijkheid van de geestelijke oorlog, die in deze laatste Dag des Heren plaatsvindt, te begrijpen. Wij bevinden ons in een Dag van oorlog, zoals we vorige Sabbat gehoord hebben. We hebben gehoord over Satan en de demonen, die niet zomaar het bijltje erbij neerleggen, zonder enig gevecht. Want zij weten dat hun tijd er op zit en zij zijn verschrikkelijk geagiteerd. Wij moeten ons daar bewust van zijn. En daarom zegent God ons, met de boodschappen die Hij sinds Pinksteren gegeven heeft. En daarom moedig ik jullie allemaal aan terug te gaan naar die preken, de artikelen op mijn website te lezen. Want dit is een zeer gevaarlijke periode die wij ingegaan zijn. echt waar. Veel gevaarlijker dan wij eigenlijk beseffen. De enige manier waarop wij dit kunnen beseffen is voor God gaan en Hem om hulp vragen om het te kunnen begrijpen, om geïnspireerd te worden door wat wij horen. En dat wij sober mogen zijn en deze dingen mogen begrijpen. Deze dingen gebeuren echt en zijn zeer belangrijk. Ik ga even een aantal zaken herhalen die in de preek van vorige Sabbat gezegd zijn. We hebben toen Efezen 6: 10 gelezen. Voorts, mijn broeders, weest of wordt krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Dat moeten wij doen! Wij moeten zien en begrijpen dat wij ons in een geestelijke strijd bevinden, in een grote geestelijke oorlog! Sinds het moment dat wij in de Kerk gekomen zijn, zijn er geestelijke oorlogen en strijd en wij moeten die aangaan. En wij worden ook aangemoedigd om dat te doen. Maar wij moeten begrijpen dat dat alles allemaal veel heviger is op dit moment en wij moeten ook begrijpen dat er een methode is waarop wij Een Dag van Oorlog deel 2 1

2 kunnen vechten. God moet namelijk voor ons vechten. En wij moeten sterk zijn, in God, vol van Gods geest zijn en wij moeten een juiste geestelijke focus hebben en de waarschuwingen die in deze prekenserie gegeven worden ter harte nemen. Mr Armstrong, zoals ik vorige Sabbat gezegd heb, zei, vrij vertaald, dat wij het moeten doen alsof wij het zelf doen, maar heel goed beseffende dat God het doet.. de strijd en Gods werk doende... God doet het. Door de macht en kracht van Zijn geest worden deze dingen bewerkstelligd. Dus, nogmaals, wees sterk in Hem en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, dat komt van God! God wil ons dat geven. Hij zegt... om te kunnen standhouden tegen de verleidinggen/strategieën is wat dit woord in het Grieks betekent van de duivel.de laster de acherklap. Het is een interessant woord dat God gebruikt om duidelijk te maken wat hij doet, wie hij is. Dit maakt heel duidelijk wie hij is, wat hij doet. Dit woord in het Grieks betekent de lasteraar of de valse aanklager. Zo heeft Satan altijd gewerkt, in het engelenrijk en daarna met de mensheid die op aarde geplaatst werd, en diegenen waar God mee gewerkt heeft. En dus, nogmaals, wij moeten de wapenuitrusting Gods aandoen. We hebben ook andere verzen bekeken, en toen zijn we naar het boek Daniel gegaan, waar we herinnerd werden aan de strijd in het engelenrijk. We hebben gelezen over Michael, die de strijd aangaat, en ook Gabriel. En dan hebben we ook gelezen over Daniel en de dingen die toen gebeurden. Er wordt gesproken over de deelname van Gabriel aan de oorlog. Maar Michael (en zijn engelen) is degenen die de strijd voert. Zo werkt God. God heeft vanaf het begin het zo ingedeeld. Michael, Gabriel, Lucifer. En zij hadden grote invloed. Daarom heeft Satan, Lucifer in het begin, ook zoveel invloed en heeft hij velen kunnen misleiden. En wij hebben dat gezien in de Kerk. Wij hebben die zaken gezien onder de dienaren, omdat men een eind weg van het hoofdkwartier woonde, omdat men onderling met elkaar contact had... En als iemand anderen wilde misleiden, of mensen een andere richting op wilden laten gaan, of een hele gemeente de andere kant op wilde laten gaan.. dit kon gebeuren met enorme macht. We zijn vorige week geëindigd in Openbaring 12. En dit hoofdstuk gaat over wat Satan vanaf het begin tegen God gedaan heeft, tegen Gods Kerk. En ik denk dat het goed is om terug te gaan naar dat hoofdstuk en even te kijken wat we besproken hebben. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het ontzagwekkend! Als je terugkijkt en ziet wat er gebeurd is, wat wij meegemaakt hebben... waar God de Kerk voor gewaarschuwd had. Wat er gebeurd is zoals we vorige week gehoord hebben, wat gebeurd is toen Mr Armstrong op sterven na dood was en God hem daarna sterker terug liet komen dan hij ooit geweest was. En Mr Armstrong geloofde dat dat het moment was dat Satan op aarde gegooid werd, uit de hemel gesmeten werd. En er staat in Openbaring dat vanaf dat moment er geen plaats meer was voor hem in de hemel. Hij had daar geen plaats meer. Hij kon niet langer heen en weer gaan. Ik weet niet hoe dat in elkaar zat, of hoe God hem tegengehouden heeft... toen, op dat moment, maar het is belangrijk dat wij het begrijpen. Laten we vandaag verdergaan in Openbaring 12: 7 waar er over deze oorlog gesproken wordt. 7 En er was oorlog in de hemel; nogmaals, ik kan me dat niet voorstellen. Ik begrijp dat niet helemaal. Wij lezen het, wij weten ervan, maar om te begrijpen wat er plaatsgevonden heeft, hoe het gebeurd is... wij weten niet hoe deze oorlog in het engelenrijk is, hoe deze oorlog.. in de hemel, waar Gods troon is. God heeft toegelaten dat dit plaatsvond. Het engelenrijk maakt namelijk ook deel uit van Gods plan. God kan het allemaal doen, maar dat is niet Zijn bedoeling. Het is Zijn bedoeling om te delen. Om ook met het engelenrijk te werken, net zoals Hij met diegenen werkt die Hij in Zijn Familie roept. Zij maken daar allemaal deel van uit. En dat is een ontzagwekkend iets om te begrijpen. Er staat En er was oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog/streed tegen de draak; ook de draak en zijn engelen vochten/streden, 8 maar hij kon geen standhouden met andere woorden, dit betekent in het Grieks, zoals we vorige Sabbat gehoord hebben, zij hadden geen kracht Zij waren niet sterk genoeg, zij hadden geen macht. God begon in te grijpen, wat dat ook moge betekenen. Een Dag van Oorlog deel 2 2

3 God begon in te grijpen en macht en kracht begon hen ontnomen te worden.... en hun plaats het gaat over hun plaats. Wat zij i het verleden hadden kunnen doen, zij konden heen en weer gaan. En er staat dat vanaf dat moment: en hun plaats in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, geslingerd, gegooid.. de oude slang, die genaamd wordt duivel nogmaals, de slang die de lasteraar, de valse beschuldiger, genoemd wordt en de Satan, de tegenstander vanaf het begin is hij de tegenstander van Gods doel en Gods plan geweest. Zeer toepasselijke namen! Namen hebben een belangrijke betekenis!... en de Satan, de tegenstander, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen, geslingerd, gegooid met andere woorden op de aarde, en zijn engelen met andere woorden de demonen met hem. Verdergaand in vers 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu dit is het begin van iets groots in Gods plan. Dit is een belangrijk moment in de tijd voor God. Het is in de eindtijd, tegen de eindtijd.. Mr Armstrong sprak over de eindtijd. En Mr Armstrong geloofde dat op dat moment dit begon te gebeuren, vlak voor wat er in Californië gebeurde. Satan was woedend en begon de Kerk aan te vallen. Er staat, dat toen dit gebeurde, toen hij, Satan, op aarde geworpen werd.. En er was een luide stem in de hemel, zeggende: Nu is verschenen het heil en de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht wat betekent autoriteit van Zijn Christus. Er begonnen toen dus zaken te gebeuren, die leidden tot de periode waarin wij ons nu bevinden. Maar er moesten dingen gebeuren in Gods plan. Er moest een apostase plaatsvinden. God gaf meer macht en autoriteit, zodat Zijn Koninkrijk kon komen. Daarom is het zo belangrijk om 2 Tessalonicenzen te begrijpen. God gaf begrip dat er een tijd zou komen dat er grote afvalligheid zou plaatsvinden, een apostase. Deze dingen moesten gebeuren, dit maakte deel uit van het proces van de komst van Gods Koninkrijk, de wederkomst van Christus, zodat Hij kan gaan regeren. Christus is de autoriteit gegeven om te heersen en regeren. Er moesten dus eerst bepaalde zaken plaatsvinden.... want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Kan je je dat voorstellen.. in het engelenrijk? Wij leven in een tijdperk waarin de technologie enorm is, het internet, de gedrukte pers, en wat nog allemaal... de technologie bloeit en wij kunnen daar gebruik van maken. Mr Armstrong begon dat te krijgen, gelukkig niet zoals wij dat nu hebben, met het internet bijvoorbeeld. Kan je het je voorstellen? En dat is alleen nog maar in de fysieke wereld, door de technologie die beschikbaar is. En denk dan eens aan het geestenrijk, wat daar allemaal is, altijd, voor God en voor Gods troon... klets, klets, klets, klets, klets... Gods eigen volk veroordelend, beschuldigend, van alles op aan te merken, afbrekend, verdraaiend... voor God. Voor de engelen. Voor de rest van het engelenrijk... bespotten, uitlachen... want dat is de mentaliteit. Gods mensen belachelijk maken. zijn dat ze, waar U mee werkt?! Kijk toch eens naar ze!!! Satan zag de menselijke zwakheid en hij begrijpt dat niet. Hoe kan God toch in hemelsnaam met zoiets werken, hoe kan Hij in hemelsnaam zulke mensen roepen. Satan kan daar niet bij! Hij kan niet begrijpen hoe wezens, zoals wij, zo zwak als wij mensen zijn.. hoe God met onze geest kan werken, die geest kan kneden en vormen, zodat er iets groter geschapen kan worden dan het engelenrijk, zodat de mens deel kan gaan uitmaken van Elhim, Gods Familie. Hij begrijpt daar niets van. Hij haat het! En dus, als hij ook maar een fout bij iemand kan ontdekken.. hij verdraait alles! En uiteindelijk, en ik kan dat niet begrijpen, zei God: Genoeg! Het is genoeg geweest! Dit wil ik hier niet meer horen! Hij werd op de aarde geworpen, maar hij gebruikt nog altijd zijn oude truckjes. Hij doet nog altijd diezelfde dingen. En jij bent de ontvanger daarvan. En jij krijgt dat zodra je Gods Kerk in komt. Van familie, vrienden, van wie dan ook. Jij begint dat een klein beetje te begrijpen. Die dingen komen jouw kant op. Wat jij gelooft wordt verkeerd voorgesteld, hoe jij gelooft.. men verdraaid deze zaken. En het is niet fijn om mee temaken, maar dat is al jaar aan de gang. Er wordt dus over dit wezen gesproken en wat hij gedaan heeft. Er staat hier... want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Constant! Ik kan me dat niet voorstellen! Een Dag van Oorlog deel 2 3

4 Vers 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam dit gaat over diegenen die beschuldigd zijn in de voorbije jaar. Het gaat over hoe zij overwonnen hebben. Dit woord betekent veroveren. En dat woord wordt gebruikt als je het over oorlog hebt, over strijd die geleverd wordt. Hoe overwin je? Hoe verover je? Zo doe je dat: door het bloed van het Lam. Wat betekent dat? Dat je zonden vergeven kunnen worden! Het gaat over dat wij ons kunnen bekeren, dat wij voor God kunnen komen en ons kunnen bekeren van onze zonden. Zodat wij een juiste relatie met God kunnen hebben, zodat wij geestelijk kunnen groeien. Zo worden wij sterker. Efezen 6.. Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Zo doen wij het! Wij streven ernaar onze menselijke natuur, onszelf, te overwinnen en te veroveren. Wij willen vernaderen. Wij willen anders worden! Wij zien hoe de mensheid in elkaar zit: het egoïsme, de mentaliteit en de geest die er heerst in deze wereld en dat willen wij niet. En God helpt dat verlangen in ons sterker te maken. En door dat verlangen zullen wij sterker worden, als wij onszelf onderwerpen aan God. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord/Logos van hun getuigenis prachtige verzen, werkelijk prachtig. Wij gaan dit wat nader bestuderen, wat dit woord getuigenis betekent. De getuigenis in ons leven, wat er in ons leven is, want wij zijn namelijk de strijd aangegaan. Wij kunnen door het Woord van God dit overwinnen en veroveren. Door dit leven, dat in ons kan wonen.... en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Met andere woorden, zij hadden hun leven niet lief, ze waren bereid te sterven. Egoïsme is een groot obstakel. Wij kunnen ons eigen leven liefhebben en het vechten moe zijn, zoals we vorige Sabbat gehoord hebben. Dan worden wij afgeleid door andere zaken. Wat dat ook moge zijn, gezondheid, financiën, relaties... allerlei zaken die Satan gebruikt om ons af te leiden van de focus die wij moeten hebben. En wij mensen doen dat, omdat wij mensen zijn. Als wij dus niet oppassen dan worden wij heel erg afgeleid. Kijk, je moet de zaken aanpakken in je leven maar je moet je niet af laten leiden, tot het punt waarop wij het geestelijk wat opgeven, of dat we het strijden moe worden. Er zijn mensen waarover ik me nogal zorgen maak. Omdat zij de strijd die wij net achter de rug hebben, moe zijn. En als zij zich niet herpakken dan weet ik niet of ze het zullen halen nu, om eerlijk te zijn. God is zeer barmhartig voor ons geweest, echt waar! Hij wil dat wij overwinnen en veroveren! Hij wil dat wij slagen! Maar wij moeten onderweg keuzes maken en God heeft grote genade voor ons. Maar nu is het moment aangekomen om standvastig te zijn! Nu is het geen tijd om je terug te trekken, om het beginnen op te geven omdat je moe bent van het strijden. Dit is een belangrijke waarschuwing die God ons geef! Word niet moe van het vechten! Word niet moe van de problemen die je misschien hebt in je gezin of de woeste aanvallen van je familieleden, in of buiten de Kerk... dat is niet belangrijk! Je moet standvastig zijn voor God! Daar komt het op neer! Zodat jij aan het eind van dit alles kan ontvangen wat God voor jou heeft. Wij moeten standvastig zijn, zodat God ons kan doen staan! Dat is de boodschap sinds Pinksteren. In elke preek, artikel, op verschillende manieren gezegd. Wij moeten standvastig zijn in Gods weg, zodat God ons kan doen staan voor het aangezicht van de wereld! Waarom zou Hij ons dit geven, als wij niet standvastig zijn?! Waarom zou Hij ons meer geven? Waarom zou Hij ons doen staan voor het aangezicht van anderen als wij ons terugtrekken en het opgeven, en fysieke dingen, familieproblemen, wat het ook is, ons leven laten domineren?! Dit is een zeer ontnuchterende serie preken die wij nu krijgen, echt waar. En ik hoop en bid dat wij het allemaal kunnen begrijpen, omdat wij geoordeeld worden. Nu is de tijd van oordeel, over ons, of wij dit willen. En dat betekent niet dat sommigen niet wakker gemaakt zullen worden, later. Maar ik kan je dit vertellen, als het deze keer gebeurt, dan is datgene wat je opgeeft enorm! Wat jij opgeeft is zo groots... ik heb gehoord dat iemand in een ander land het opgegeven heeft, afgevallen is. En dan denk ik: waar is je inzet? Wat heb je opgegeven? Waarom heb je het opgegeven? Ik geloof dat de meesten terug zullen komen, voor dit alles achter de rug is, voor dit jaar ten einde is. Een Dag van Oorlog deel 2 4

5 Maar wat zij ondertussen opgegeven hebben, is enorm. Want met de roeping die God ons gegeven heeft, zijn er ook zegeningen. En er is een doel met waarom God ons dingen geeft. En als wij ons onderwerpen aan het proces (van wat Hij voor ons gepland heeft later)... dat is op dit moment van vitaal belang in ons leven. Hij heeft ons geroepen met een groot doel. Ik heb het niet alleen over de paar mensen die tot de behoren. Ik heb het over al de rest, die God in de laatste paar jaar geroepen heeft en waar Hij mee werkt. Het is een groots doel maar wij moeten er voor vechten. Wij moeten er voor werken, wij moeten onszelf erin smijten, zoveel mogelijk. God is ons niets verplicht. Niets is ons verplicht! En het wordt ons niet zomaar gegeven, omdat Hij een werk in ons begonnen is, ok?! Hij zegt dat Hij getrouw is, om het werk in ons af te maken, maar er is altijd die grote ALS... ALS wij ons onderwerpen aan het proces is God getrouw! Het enige probleem zijn wij, mensen! Als wij niet getrouw zijn in het reageren en ons onderwerpen aan Gods proces!... En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord/Logos van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Met andere woorden, nogmaals, zij hebben hun leven niet liefgehad, zelfs al staarde de dood hen in de ogen. Als je van jezelf houdt, als je voor jezelf kiest en daarbij de focus die wij moeten hebben uit het oog verliest.. met andere woorden, als je kiest voor egoïsme... wat wij willen, wat ik wil, wat ik hieruit wil halen, wat ik... Ik moet wat uitrusten, want het is te moeilijk, te zwaar geweest! Boe hoe! Dit is niet het moment om je terug te trekken en jezelf zielig te vinden, om wat wij meegemaakt hebben of om wat wij nu, op dit moment, meemaken! Wij zijn zo gezegend! Als ik denk over de moeilijkste dingen die mensen nu meemaken, moet ik altijd denken aan de mensen uit het verleden... wij hebben het zo makkelijk vergeleken met hen! Zo makkelijk! Wat ik nu meemaak is zoiets kleins, niets in vergelijking met wat zij meegemaakt hebben. Wat jij meemaakt, wat het ook is.. het is niets vergeleken met de mensen die ons voorgegaan zijn. Wat zij opgeofferd hebben, sommigen zelfs letterlijk hun eigen leven! En wie van ons moet dat doen! Wel, misschien sommigen... misschien sommigen die deel uitmaken van de Misschien ook anderen, ik weet het niet... als God er een bedoeling mee heeft. Hij weet precies wat het beste voor ons is en wij onderwerpen ons aan het proces, wat het ook moge zijn! 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. En er is een andere kant hieraan. Inderdaad, wat een prachtige tijd als Satan er niet meer is, in de hemel. Wat een prachtige tijd, als hij en zijn demonen niet meer heen en weer kunnen gaan tussen de hemel en de aarde, hoe het ook gebeurd is, ik begrijp dat niet. Maar wat er ook gedaan is, er was geen plaats meer voor hen in de hemel en de hemel werd gereinigd, gezuiverd van hen. Geen beschuldigingen meer, geen constant klets, klets klets meer, tegen het engelenrijk en voor Gods troon! Niet meer! God zegt: Daarom, verheugt u, gij hemelen... Maar wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid/toorn, wetende, dat hij weinig tijd heeft. Sinds die tijd... nadat Mr Armstrong bijna gestorven was en daarna terug kwam met grotere kracht dan ooit tevoren... Satan werd neergeworpen, hoe dat ook gebeurd is, en is teruggekomen met grotere toorn dan ooit, om alles dat met God te maken heeft te vernietigen. Maar God heeft dat niet toegelaten, toch!! God heeft de Kerk laten voortbestaan, met grote macht, tot Januari En daarna dreef de Kerk wat voort op de kracht die God de Kerk gegeven had via Mr Armstrong. Wat was de boodschap van Mr Armstrong die hij keer op keer gaf... de Kerk op het rechte spoor zetten! Dat was de boodschap! En in elke preek had hij het over de Kerk weer op het rechte spoor zetten! Omdat hij zag in welke moeilijkheden de Kerk zich bevond. Hij sprak luid en duidelijk over de geest van Laodicea die de Kerk al binnengeslopen was. En vlak voor zijn dood begon hij te vragen:.. is er misschien 10% van jullie... die leefden zoals het Filadelfia tijdperk en niet zoals Laodicea. En dat is interessant omdat er een overgang plaatsvond. We gingen een nieuw tijdperk in en die geest kwam meer en meer de Kerk in. De Kerk ging een tijdje voort. Aan het begin van de jaren 90 waren er al grote oorlogen aan de gang. Dingen die wij niet eens wisten, omdat wij zwakker en zwakker en zwakker werden in de Kerk. Hij, Satan, was zeer toornig en God heeft dit met een bepaald doel toegelaten. Zodat wat er in 2 Tessalonicenzen Een Dag van Oorlog deel 2 5

6 staat, zou kunnen gebeuren. Daarom is het gebeurd! Het is nooit toegelaten in Gods Kerk, behalve die ene keer! En God heeft het toegelaten omdat Hij een groot doel had... en dat heeft te maken met de wederkomst van Jezus Christus. En het zou een groot teken aan Gods Kerk moeten zijn over de wederkomst van Jezus Christus, over de macht en kracht die naar deze aarde gaat komen! Inderdaad dus iets om nuchter en sober over te zijn, en je te realiseren... als je een wezen zoals hij bent en je weet dat dit het einde is? Dit is de laatste grote oorlog op aarde waaraan hij kan deelnemen. Zij haat, zijn minachting voor Gods mensen is groter dan ooit tevoren. Zijn walging voor wat er gaat gebeuren en wat God gedaan heeft en gaat doen... hij is woedend. Dit is geen tijd om zwak te zijn anders worden wij een van de slachtoffers. Dan wordt jij het slachtoffer. Dit is dus een tijd om zeer sober te zijn! Ik ga een aantal artikelen voorlezen, want de dingen die nu in het nieuws zijn... ik heb een heel aantal... afgelopen week, de week daarvoor, heb ik er een heel aantal gelezen, verschillende artikelen. En deze week heb ik er ook een aantal gelezen, maar ik heb er ook veel weggegooid. Er zijn er zoveel, je kan niet alles lezen. Maar om te zien wat er aan het gebeuren is, ik vind het ontzagwekkend, alles komt samen, precies zoals God gezegd heeft. Dingen die wij niet op die manier samen zagen komen in het verleden. Ik wil een aantal artikelen voorlezen. Als je het hebt over legers en naties.. en waar de focus ligt in de wereld; het Midden Oosten. Dat is de hot spot! En dat is wat God gezegd heeft, dat op die hot spot de legers samen zullen komen. Er was een tijd, dit heb ik zelfs in het laatste boek geschreven.. God had nog niet alles geopenbaard... dat we het over Megiddo, Armageddon en alle legers die daar samen zouden komen. Wij probeerden te begrijpen waarom ze daar samenkomen. Wel, wij kennen het verhaal. Het zal een vertegenwoordiging van de legers van deze wereld zijn, die daar samen zullen komen. Het begint daar. Daar begint het! Kijk wat er op dit moment in Syrië gebeurt! Turkije! Iran! Saudi Arabië! Jordanië! En wat men daar doet. Israël! Het is een ongelofelijke hot spot in deze wereld en wie trekt men daar aan? De NATO, de Verenigde Staten, Rusland, China.. dat deel van de wereld houdt de hele wereld bezig! Het is belangrijk om te begrijpen wat God aan het doen is. Wat God laat gebeuren. Het begint daar. In die regio. Daar stapelt het zich op! Een van de artikelen: Rusland waarschuwt Turkije en de NATO tegen militaire acties En dat is veel in het nieuws geweest de voorbije week. Je kan er op verschillende plaatsen over lezen. En je hoeft niet al die artikelen te lezen. De Turkse president Erdogan heeft verklaard: het Turkse leger staat klaar om te reageren op Syrische schending. Er wordt een vliegtuig uit de lucht geschoten en ineens is dat een hot spot Er is maar een iets nodig om een Wereldoorlog te ontketenen. En om eerlijk te zijn, dat is alles wat nodig is... of om landen zoals Rusland, China, Turkije, de NATO standvastiger te laten worden in hun overtuiging. Om dingen te doen waarvan wij weten dat ze gaan gebeuren. Er staat.. Turkije zal de Syrische troepen die de grens naderen als bedreiging en militair doel zien. Er zijn al meldingen van dat dat al begonnen is. Ze zijn niet echt slim weet je. Want naties doen op dit moment. Er wordt niet goed over nagedacht. Het is niet echt slim. En ze slepen andere landen mee. Denk je dat sommige van deze naties andere landen erbij willen sleuren? Landen zoals de VS, de NATO of Rusland? Denk je dat ze daar zo hun redenen voor hebben? Dat zij iets doen om die landen te forceren? Dat is precies wat ze aan het doen zijn! Nog een artikel... Een Dag van Oorlog deel 2 6

7 Syrië: Saoedische troepen verzamelen zich bij Jordaanse, Irakeese grens. Syrische crisis op het randje van een West-Arabisch-Turks militair offensief, in de komende 48 uur. Debkafile s militaire bronnen rapporteren grote Saoedische troepenbewegingen in de richting van de Jordaanse en Iraakse grenzen, donderdag s nachts en vrijdagochtend 29 Juni, nadat koning Abdullah Saoedische militairen in hoogste staat van paraatheid had gebracht, om een anti-assad offensief in Syrië te beginnen. Men bereidt zich voor op wat men denkt dat gaat gebeuren, een oorlog in dat gebied, een conflict. En men bereidt zich voor op de mogelijkheid. En dat is precies wat er zal gebeuren. Het artikel gaat verder... De Saoedische units zijn uitgerust met tanks, raketten, speciale eenheden en luchtafweergeschut en klaar om zich in 2 onderdelen naar Jordanië te verschepen. Een onderdeel zal de Jordaanse koning Abdullah beschermen tegen mogelijke Syrische of Iraanse represailles. Wat ik zeer interessant vind. Ik zal dit ook nog even lezen. De Saoedische eenheden die ingezet worden aan de grens met Irak zijn er om het koninkrijk te verdedigen tegen mogelijke invallen van Iraakse sjiitische milities, die het koninkrijk willen binnenvallen om vergeldingsacties uit te voeren. De Iraakse milities zijn goed opgeleid en bewapend en dienen onder officieren van de Iraanse Al-Aods Brigades, de externe arm van de Revolutionaire Garde. Dit zijn mensen in het zuidelijke deel van Irak die meer op een lijn zitten met Iran. Sommigen van hen zijn opgeleid door Iranezen en het is duidelijk dat het in dit artikel over hen gaat. Zij veroorzaken problemen in Irak en andere landen. Verdergaand... Na het neerhalen van een Turks vliegtuig door Syrië, een week geleden, blijft Turkije troepen verplaatsen naar de Syrische grens. Deze eenheden zijn gewapend met luchtafweergeschut, tanks en raketten. Hoe snel kunnen de dingen gebeuren... sinds de 27 ste... al deze dingen die we gelezen hebben, al deze artikelen.. sommige nieuwsartikelen vertellen je zelfs hoe snel de dingen vooruit gaan. Je kan het niet meer bijbenen. Nog een artikel... Meer Oorlogsvoorbereidingen van Israël Washington - de afgelopen weken hebben de VS aanwijzingen en waarschuwingen gekregen over oefeningen met Israëlische lange afstandsraketten, volgens een rapport in Joseph Farah s G2. Naast de oefeningen met lange afstandsraketten zijn, volgens bronnen, personeelsleden die belangrijke posities hebben, uit vakantie geroepen en worden door de VS geleverde antiballistische Patriot raketten verplaatst. De hele regio bereidt zich voor op een groot conflict, een groots conflict. De Israëli s hebben ook verkenningsvluchten uitgevoerd, en dit is al meer dan een maand aan de gang. Een dergelijk rapport volgt op andere recente aanwijzingen en waarschuwingen over Israëlische voorbereidingen op een oorlog. Deze voorbereidingen houden onder andere bewapening en het klaarmaken van Israëls nucleaire Jericho II raketten in en de inzet van schepen van de geheime inlichtingendienst, in de buurt van Een Dag van Oorlog deel 2 7

8 Iran, voor het vergaren van informatie en bewaking. Is het niet ongelofelijk, hoe Israël die raketten noemen? Jericho II. Ongelofelijk! Ik wil nog een aantal artikelen lezen, want niet iedereen krijgt deze artikelen doorg d. Sommigen hebben er geen toegang tot, dus wil ik nog een aantal artikelen lezen. Over wat er in een ander deel van de wereld aan de gang is. Ik vind het ongelofelijk om Europa samen te zien komen en waarom ze samenkomen. En om te zien wat Duitsland doet, temidden van dit alles. Om te zien wat Angela Merkel doet en wat zij niet doet.. laten we het artikel even lezen. Spiegel Online Lidstaten moeten hun soevereiniteit opofferen om de Euro te redden. Dit is de voornaamste drijfkracht op dit moment. Om de Euro te redden.. en sommigen beginnen dit meer en meer te zien.. het wordt hen duidelijker.. de enige manier om de Euro te redden is niet met hulp of met Eurobonds.. of om er geld in te smijten... en wat zij daar niet willen doen. De enige manier is dat de naties dichter tot elkaar moeten groeien en hun soevereiniteit opgeven in hun eigen land en dat aan een centrale macht geven. En daar vechten sommigen voor, dat is wat men wil. En of ze dit nu willen of niet, God zegt dat zij het gaan doen. Ze worden tot elkaar getrokken, ook om dat wezen dat er is. Straffe taal! Kanselier Angela Merkel gebruikte dinsdag ongewoon sterke taal, toen zij het idee voor Euroobligaties verwierp, door te zeggen dat Europa de totale schuldaansprakelijkheid niet zou delen... zolang ik leef! Maar Duitse media commentatoren putten troost uit een blauwdruk voor een ingrijpende wijziging van de architectuur van de Eurozone, dat deze week door de bende van vier Europese presidenten: de voorzitter van de Europese raad Herman Van Rompuy, Europees commisie voorzitter Jose Manuel Barosso, voorzitter van de Eurogroup Jean Claude Juncker en Europees Centrale Bank president Mario Draghi. Hun ideeën zouden leiden tot een dramatisch verlies van nationale soevereiniteit door de oprichting van een centrale autoriteit, met de bevoegdheid om veranderingen in de nationale begroting van de leden te eisen. Wat er daar gebeurt... en uiteindelijk zullen 10 naties hieruit komen. Ik weet niet hoeveel van jullie de laatste... Nigel is weer bezig Nigel Farage uit Groot-Brittannië. Ik moet lachen om hem, maar weet je. Hij slaat de nagel op z n kop, elke keer als je hem ziet in een video en waar hij over praat. Ik wil een aantal commentaren lezen, over dingen die hij in zijn recente video naar buiten brengt, vlak voor de Europese top. Hij zegt... En wat doen we tijdens deze vergaderingen (toppen) En onthoud dat dit top nummer 19 is sinds Hij is helemaal niet gelukkig met wat zij doen. Hij zegt... Het enige wat wij doen is tegen het blikje aanstampen.. Hij zegt dat er helemaal geen vooruitgang is. Ze blijven maar tegen het blikje aanschoppen en dit zegt hij al een hele tijd. Vergeet niet dat er 17 landen foutiefelijk zijn toegetreden tot de Eurozone. Tot nu toe zijn 5 van hen gered. Bijna 1/3 de van hen moeten geholpen worden... Een Dag van Oorlog deel 2 8

9 Hij heeft het over de problemen en wat er gebeurt in het Zuiden van Europa. Hij gaat verder (nog een punt wat hij naar voren brengt in zijn laatste video) Indien het Italiaanse reddingsplan er komt, is er nog altijd niet genoeg geld in Europa om Italië te redden, dat op nummer 3 staat van het hoogste schuld in de wereld: meer dan 2 biljoen dollar. Ongelofelijk wat er gebeurt, maar het dwingt hen tot iets. Dan, dit volgende artikel... Nu is het tijd om voor te bereiden op de (volgende) redding van het Franse banksysteem. Wij hebben niet eens genoeg tijd om het over Italië te hebben en nu hebben ze het al over Frankrijk en de problemen die hun banken hebben. Ik ga geen tijd uittrekken om dat te lezen. Nog een artikel, van gisteren, uit Israël. Guest Post: het is tijd om de puntjes te verbinden Ik vond dit wel goed, het laat namelijk zien wat er gebeurt. Er staat... Deze week zou wel eens de verbindt de puntjes week kunnen worden. De dingen bewegen snel, dus laten we even een stap terugzetten en eens kijken wat er deze week gebeurd is: 1. Na weken.. maanden... zelfs jaren van ontkenning en ter plaatse trappelen, zijn Spanje en Cyprus de 4 de en 5 de lidstaat die maandag formeel steun van het Europese reddingsfonds gevraagd hebben. Dit is interessant, hij zegt namelijk: kijk, hoe snel dit gebeurt, dit is alleen al deze week gebeurd. En hij zegt: waartoe leidt dit? Daarbij hebben deze regeringen officieel bekend dat zij en hun bankensysteem op de rand van faillissement staan. En hij zegt dat elke keer dit gebeurt er ontkenning is.. er zijn helemaal geen problemen... ontkenning, ontkenning, ontkenning tot zij uiteindelijk om hulp moeten vragen. Nog eentje... Nog eentje... Ondertussen verklaarde de Sloveense premier dat zijn land binnenkort om hulp moet vragen. (Humoristisch genoeg heeft de Sloveense minister van financiën dergelijke plannen ontkend) 2. Spanje s rente op leningen die 10 jaar lopen zijn gestegen tot boven de 7%, in reactie op de degradatie door Moody s van vele Spaanse banken tot junk status. 3. JP Morgan, beschouwd als een van de weinige goede banken in de VS, gaf toe dat het verlies dat enige weken geleden aangekondigd werd, van 2 miljard US Dollar, eigenlijk meer dan 9 miljard zou kunnen zijn. 4. Vorige maand herschreef het moederbedrijf van de Spaanse bank Bankia haar resultaten van 2011: van een winst van 51 miljoen naar een verlies van 4.15 miljard. De spelletjes die men blijft spelen.. Een Dag van Oorlog deel 2 9

10 5. Landen van Oekraïne tot Kazakstan en Turkije hebben bekend gemaakt dat zij in de afgelopen maanden goud gekocht hebben, om hun groeiende reserves te versterken. Sommigen kopen dus goud. Er staat Chili heeft zich aangesloten bij de groeiende lijst van landen dat heeft toegezegd de dollar te omzeilen en elk zal zijn handel met China regelen in renminbi (Chinese munteenheid) 8. Toezichthouders van de wereldbank, voor Internationale Betalingen aan de FDIC stellen voor dat goud wordt behandeld als een risicovrij kasequivalent door commerciële banken. - Europese regeringen zijn insolvent. - Europese banken zijn insolvent. - De regering van de VS stevent daar ook op af. - Zelfs de beste Amerikaanse banken zijn niet solvent als men dacht. - Buitenlanders laten de US dollar varen en zoeken naar alternatieven. - Goud is geld. Deze gebeurtenissen zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. En de trend is zo duidelijk, dat zelfs de meest toevallige waarnemers wakker beginnen te worden. Als je de stipjes met elkaar verbindt, zullen de volgende stappen leiden tot wat binnenkort beschouwd zal worden als een voor de hand liggende conclusie: het systeem, zoals het op dit moment bestaat, is aan het afbrokkelen. Geen enkel zelfbedrog zal ervoor zorgen dat dit weggaat. Ik vind dit ongelofelijk. We spreken hier al lang over en nu zie je het overal in het nieuws verschijnen. Ik moet denken aan de profetie: wie kan profeteren? Wat er uit hun mond komt klinkt als profetie. En in zoveel artikelen... hier nog eentje. De Onwetendheid is Opzettelijk Het gaat over de mentaliteit en de banken die gedegradeerd worden door Moody s, op zovele plaatsen ter wereld allemaal op dezelfde tijd. En het gaat over hoe men hiermee omgaat en deze persoon legt het goed uit. Hij heeft het over dat men opzettelijk onwetend is. Bloomberg brengt een verhaal dat de degradering door Moody s bagatelliseert: Beleggers schepen Moody s degradatie af als jaren te laat! Met andere woorden, wij hadden dit al gepland, omdat dit al jaren geleden had moeten gebeuren, toen had men moeten degraderen. Maar de markten zijn omhoog gegaan hierdoor. Het is soms frustrerend om dit soort dingen te zien. Het gaat verder... Zo reageert de financiële pers op wat ik noem door de overheid gesanctioneerde boekhoudfraude die de banken gebruiken om hun onder water vermogen te boeken. (in de VS worden activa (onroerend goed waar een hypotheek op rust) met een negatief eigen vermogen vaak onder water genoemd). Ik wil dit voorlezen, want ik kan er niet bij.. sommige dingen die gebeurd zijn en die mensen soms niet eens in de gaten hebben. Ze weten het niet. De Financial Accounting Standards Board (FASB) heeft in 2009 de regels veranderd en banken kunnen hun eigen waarde plakken op deze activa, wat zij denken waard te zijn, ergens in de Een Dag van Oorlog deel 2 10

11 toekomst. In plaats van mark to market boekhouden, waarbij activa worden gewaardeerd op wat zij op dat moment waard zijn en waarvoor zij vandaag zullen verkopen... heb je nu mark to fantasy boekhouden, waarbij de waarde van de activa bepaald wordt op wat je er voor hoopt te krijgen in de toekomst. Dit insolventieprobleem is zo groot dat de FASB de boekhoudkundige regels moest veranderen om mensen te laten denken dat sommige banken nog altijd solvent zijn. De spelletjes die men speelt... absoluut ongelofelijk! Het artikel gaat verder... De wereldwijde financiële crisis is in werkelijkheid een probleem van solvabiliteit van de banken. De banken degradatie door Moody s zijn een andere wegwijzer naar de weg van verwoesting. Het wordt niet beter, hoeveel MSM de crisis ook onderschat. Het niemand zag het aankomen excuus zal de volgende keer er een financiële implosie is, niet werken. De onwetendheid is opzettelijk! Het is werkelijk ongelofelijk wat je tegenwoordig in het nieuws leest en hoort. En ik wil tijd uittrekken om nog een artikel te lezen, het maakt namelijk deel uit van wat er op dit moment allemaal aan de gang is. Ik zal het aan het einde voorlezen,.. andere artikelen over wat er op dit moment gebeurt in dit land, onder onze neus en wij denken er soms niet aan of weten het helemaal niet. Openbaring 12: 13 teruggaand naar die verzen. Er staat En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. Vers 14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt we gaan verder waar we vorige week gebleven waren. Dit is wat er gebeurde na de apostase. En er was een reden voor dit alles. God liet het toe. Satan werd op de aarde gesmeten, hij was woedend en wat er tegen het eind in de Wereldwijde Kerk van God moest gebeuren. Dit gaat dus over wat er gebeurd is. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven dit heeft te maken met bescherming om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden/gevoed wordt door God. Daar gaat het hier over, over een groep mensen, waar God mee zou werken in de Kerk. Hij zou hen blijven voeden, Hij zou hen blijven onderhouden, buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. 15 En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, dit heeft plaatsgevonden. Daarom moest die bescherming er zijn. Daarom moest die groep mensen onderhouden/gevoed worden: om wat Satan gedaan had. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren met andere woorden, meegesleurd door de stroom. Satan wilde de hele Kerk vernietigen, door de apostase. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulpen de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen. Wij hebben hier in het verleden al over gesproken. Wij waren zo klein en verstrooid, op zoveel plaatsen, dat we niet eens op de radar verschenen. En God heeft 3 ½ jaar lang voor ons gezorgd. Letterlijk! Vers 17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren wij hebben uiteindelijk ons gerealiseerd wat er aan de hand was: wij zijn sindsdien in een oorlog verwikkeld. Vlak na die 3 ½ jaar zijn de oorlogen begonnen. Zelfs binnen het Lichaam. Om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ik vind dit ontzagwekkende verzen! Waar het over gaat.. want het gaat over het overblijfsel, over datgene dat hen onderscheid van alle anderen. Want zo moet het zijn in Gods Kerk. Dit is de beschrijving van Gods Kerk. Hoe Gods Kerk moet zijn.. de geboden van God bewaren. Zijn manier Een Dag van Oorlog deel 2 11

12 van leven volgen, niet gewoon maar wat meelopen! En het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ik denk dat het goed is om naar 1 Johannes te gaan vandaag en te lezen over wat het betekent om zo n getuige te zijn, om te kijken waar dit over gaat. Dit zijn voor mij de meest ontzagwekkende verzen in de Bijbel. Maar ze zijn moeilijk te verteren, omdat ze geestelijk zijn. En wij begrijpen dit, afhankelijk van onze groei, afhankelijk van waar wij staan in ons leven. En om eerlijk te zijn, wat er in 1 Johannes staat, is zeer belangrijk. Om deze dingen te begrijpen, in geest en waarheid, moet je vol van Gods geest zijn. Moet je blijven groeien in Gods geest en de boodschap die hier staat, begrijpen. 1 Johannes 1: 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord/Logos des levens. Johannes gaat terug en spreekt over Jezus Christus, maar hij heeft het ook nog over andere zaken. Dit is het startpunt. Wat hier besproken wordt is zeer geestelijk. Het gaat namelijk over het Woord des levens... hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben Johannes is de laatste die zaken neerschrijft, hij is de laatste van de originele discipelen, die schrijft. Hij heeft dit boek en het boek Openbaring geschreven. Zovelen zijn gestorven, gedood om wat zij geloofden. De meesten van hen zijn vermoord. Dat is wat er met hen gebeurd is. Johannes gaat verder..en onze handen getast hebben.. wat betekent dat, onze handen hebben het Woord des levens getast? Het gaat om hoe wij leven. Met andere woorden, wij hebben dit gezien, wij hebben het woord dat vlees gemaakt werd, gezien. Daar spreekt hij over in het boek Johannes, 1 Johannes. Hij heeft het... hij begint het boek Johannes met het Woord des levens. Logos, dat vlees geworden is. Onze handen hebben dit getast.. met andere woorden, wij leven dit, wij leven naar wat Hij onderwezen heeft. Wij leven naar de dingen die het Woord des Levens laat zien, en dat komt direct van God Almachtig. 2 het leven toch is geopenbaard in Christus, Hij heeft het geopenbaard. Aan hen. Aan de discipelen. De Kerk, die begon in 31 na Christus, dat wat aan de Kerk gegeven werd, daarvoor leefden maar een paar mensen op die manier. Maar nu begon God door de Kerk te werken. En Jezus Christus is het hoofd van de Kerk. Dan staat er.. het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, waar heeft hij het over? Het gaat verder dan Christus. Want het begint in het Lichaam van Christus. Deze manier van leven.. de Kerk.. en hij gaat verder.. verkondigen u het eeuwige leven in de Logos, in het Woord van God, dat in ons woont. Het gaat over de Kerk en hoe wij moeten leven en hoe wij dat in ons moeten hebben leven. En dat is het verhaal dat Johannes gaat uitleggen. Hij zegt: dat bij de Vader was dat was de Vader, Logos, het Woord, de waarheid, de manier van leven die geleefd moet worden, de weg van vrede, de weg van Jeruzalem, de weg van Sion. Zoals we in het verleden besproken hebben. Dat wil God voor Zijn Familie. En dan is er dat wat God toegelaten heeft, de oorlogen, het vechten, de strijd... geen vrede meer. Hij zegt dus: het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is sprekende over Jezus Christus. Het werd verkondigd, aan ons, zelfs voor de Kerk ooit begon. Zij hebben dus een tijd gekend waarin Christus hen persoonlijk onderwees. Zij begrepen de geestelijke betekenis niet van wat Hij onderwees. Maar zodra Pinksteren kwam... snap, snap, snap... begonnen zij het te begrijpen, omdat Gods geest uitgegoten was. 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, met andere woorden, wat ons onderwezen is, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben, wat wij geleerd hebben, op geestelijk vlak. En deze instructies zijn ons gegeven. En nu kunnen wij deze aan u verkondigen. Zo is het altijd geweest in de Kerk. Het Woord van God wordt doorgegeven. De waarheid van God... behalve in Sardes, toen begon de waarheid te verdwijnen en er bijna niets meer was. En toen heeft God Mr Armstrong aangesteld om de waarheden terug in de Kerk te brengen, maar nu nog veel krachtiger dan ooit tevoren. Er staat... hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Het gaat over die gemeenschap. Het gaat over de eenheid in de Kerk, die Een Dag van Oorlog deel 2 12

13 verder gaat... die verder gaat dan Filadelfia, de geest van Filadelfia. Want Filia is broederlijke liefde. En Johannes onderwijst over iets veel groter dan dat. Iets veel groter dan de broederlijke liefde. Hij heeft het over een gemeenschap die wij met elkaar kunnen hebben, met God en met Jezus Christus. Daar heeft hij het hier over. Het is een geestelijke gemeenschap met God, door een bepaalde manier van leven. Daarom gaat het verder: En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Omdat het geestelijk is. En het kan jou niet afgenomen worden, tenzij jij het je laat afnemen! Weet je, als God jou deze manier van leven geeft en jij daarnaar begint te leven, dan kan dat alleen van jou afgenomen worden als jij het geestelijk in de steek laat. Dan kan het je afgenomen worden. Je kan kan in slaap vallen of nog erger... en dat is gebeurd! Nogmaals, deze gemeenschap... ik houd van het woord... als het over het Pascha gaat, dan wordt het woord communie gebruikt, en dat heeft te maken met dit woord gemeenschap. Het gaat over datgene dat wij met elkaar kunnen hebben in het Lichaam van Christus. Door het bloed van Christus, door datgene dat God in ons heiligt. En Hij zet ons apart voor speciaal gebruik en doel en Zijn doel is dat wij deel gaan uitmaken van Zijn Familie. 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. Met andere woorden, een vol leven leiden, dat gaat verder dan de dingen in het menselijk leven die het ons moeilijk maken, die ons ontmoedigen. Wij maken allemaal moeilijke dingen mee, maar als wij samen zijn, als wij samen met God en met Jezus Christus zijn, als we samen met Gods mensen zijn, dan is er die volheid des levens. En als wij hier naar leven in ons leven, dan zullen wij dit met anderen in het Lichaam kunnen delen. En dat is een grote zegening! Wij hebben een unieke gemeenschap met God, met Jezus Christus, met elkaar, als we met elkaar in contact komen, wanneer dat ook is. En dat is een grote plus in jouw leven, het draagt bij aan de volheid van jouw leven, zodat je kan genieten van de volheid des levens. En daar moet jij je aan vasthouden, om in deze wereld te leven, wachtende op de tijd, dat het eindelijk hier zal zijn. 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. En nu gaat hij iets uitleggen dat geestelijk is. Alles dat van God komt is verlichtend, het is licht, je kan het duidelijk zien en het gebeurt niet in de duisternis. Het is niet van de duisternis, van de nacht! Hij maakt hier het contrast duidelijk tussen het licht, datgene dat verlicht en duidelijk maakt: Gods weg, Zijn Woord, Zijn Waarheid, en de duisternis. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, het gaat om hoe wij leven. Om wat wij doen. Hij zegt dat als we niet zo leven, als we iets doen dat in duisternis is, en toch op de een of andere manier in het licht proberen te zijn, dat we dit mixen hij zegt duidelijk dat wat van God komt licht is, niet uit de duisternis! En wij moeten keuzes maken, hoe wij leven en waarin wij wandelen, de manier van leven die wij leven. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; dat is de vermaning, om ons op het hart te drukken dat wij in het licht moeten wandelen, in de waarheid, datgene dat God ons gegeven heeft. En dat wij vechten tegen de duisternis. En daar komt berouw en bekering bij kijken! 7 maar indien wij in het licht wandelen, dat betekent niet dat wij het perfect doen. Maar wij moeten ernaar streven om het perfect te doen. Dat is onze strijd. Dat is wat wij moeten aanpakken. En wij moeten ons bekeren van de dingen waarvan wij weten dat ze fout zijn. Soms kan het zelfs zover komen dat wij, in de Kerk, niet eens zien dat we in de duisternis zijn. Soms doen wij bepaalde dingen lang genoeg dat wij niet eens meer zien wat de duisternis is, de geestelijke zaken beginnen wazig te worden. maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; God zegt ons dat wij een juiste, correcte relatie met Hem moeten hebben en dat betekent dat wij in het licht moeten zijn. En als wij niet in het licht zijn, moeten wij ons bekeren. En dat betekent veranderen! Dat betekent dat we iets anders moeten doen, dat we tegen ons eigen egoïsme moeten vechten. En als iemand het wat opgeeft in het leven, en wegdrijft van de waarheid.. wat dat ook moge zijn, dat iemand van de waarheid Een Dag van Oorlog deel 2 13

14 aftrekt en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Want dit is het middelpunt van dit alles, of we kunnen wandelen in het licht. Wij moeten bereid zijn.. niet alleen bereid zijn, maar ook verlangen en willen zien dat wij moeten veranderen. Wat moet ik veranderen in mijn leven om meer te leven zoals God mij openbaart, om in het licht te wandelen? En op welk vlak wandel ik niet in het licht? En wij mogen die zaken in ons leven niet minimaliseren, maar wij moeten ons realiseren dat dat de dingen zijn die ons afsnijden van de stroom van Gods geest! En dit is wat God wil dat wij aanpakken in ons leven. Wij moeten er zeker van zijn dat wij standvastig zijn in deze manier van leven! En dat wij het niet opgeven, maar dat wij de strijd strijden. Want Satan zal deze zwakheid gebruiken om jou aan te vallen. Hij zal de zwakheden gebruiken. En jij moet sterk zijn, zoals er in Efezen 6 staat, in de macht van Gods geest. En wij moeten bereid zijn berouw te hebben en ons te bekeren. Wij moeten bereid zijn onze zonden toe te geven. Wij moeten bereid zijn en ernaar verlangen om de zonden te zien, zodat wij sterker kunnen worden. 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en dat is waar het hier over gaat.. en de waarheid is in ons niet. Dus als wij onze zonden niet toegeven en zien vooral als God ze ons laat zien, duidelijk maakt en ons openbaart.. wij moeten geestelijk op onze tenen lopen. 9 Indien wij onze zonden belijden, toegeven. Toegeven aan God wat onze zwakheden zijn. God wil ons helpen. Hij wil ons sterke en de kracht van Zijn geest geven, om te overwinnen en veroveren. Daar gaat het over. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven het gaat over de relatie tussen ons en God. En wij moeten voor God willen komen en ons bekeren. Wetende heel goed dat God ons daartoe gebracht heeft en Hij verlangt ernaar ons te reinigen, ons daarvan te bevrijden. om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en Zijn woord is in ons niet. Het punt is dat wij allemaal zonden hebben. En wij zouden ernaar moeten verlangen om te zien wat die zonden zijn. En wij moeten ernaar verlangen nooit het gevecht op te geven, maar constant berouw hebben, de strijd te strijden en vechten tegen onze menselijke natuur, of wat het ook is dat ons aftrekt of afleid van datgene wat God ons aanbiedt. En er zijn veel dingen die ons afleiden, die mensen wegtrekken. Echt waar! 1 Johannes 4: 1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Dit geldt voor een ieder van ons. Het gaat over iedereen die door God in de Kerk geroepen is. Want dit heeft te maken met de woorden die jij spreekt, het heeft te maken met of het wel of niet van God komt, of de woorden door God geïnspireerd zijn, over de gemeenschap die wij met elkaar kunnen hebben. Dit is de context. Het heeft te maken met geïnspireerd spreken. En als wij in Gods Kerk komen, en wij de waarheid krijgen en wij onszelf onderwerpen aan Gods geest, dan hebben wij een andere gemeenschap, omgang: het is iets unieks. En dat vindt je alleen in de Kerk, omdat het van God komt. Want de waarheid jij kan de zaken begrijpen en wij kunnen met elkaar praten over de waarheid of dat nu de Sabbat of de Feestdagen zijn. Jij kunt over de Feestdagen praten, plannen om naar het Loofhuttenfeest te gaan, dingen die je met elkaar deelt als Familie. Je bent geïnspireerd omdat je ervan geproefd hebt. Misschien heb je nog geen Loofhuttenfeest gevierd. Maar eens je het gevierd hebt, dan weet je watt dat inhoudt en heb je waardering voor wat dat betekent. Maar voor ons, wij kunnen deze zaken met elkaar delen. En God geeft ons die opwinding, omdat wij de waarheid kennen. En het gaat nog veel, veel verder dan dat. Het Loofhuttenfeest is slechts een voorbeeld van iets dat we met elkaar kunnen delen en we niet met anderen, die niet in de Kerk zijn, kunnen delen. Je kan het niet met je baas delen ik moet je iets vertellen over het Loofhuttenfeest: ik moet een aantal dagen vrij hebben! Meestal gaat het niet zo. Meestal gaat het zo: ik wil je vertellen dat ik dagen vrij wil hebben voor mijn religie. En dan begin je hen te vertellen over het Loofhuttenfeest en zij denken dan: man! Jij bent knettergek! Nooit van zoiets gehoord! wat is dat, het Een Dag van Oorlog deel 2 14

15 Loofhuttenfeest? Ja, en ook de Laatste Grote Dag, Verzoendag, Trompettenfeest... want vele valse profeten dit gaat over of wij wel of niet in de Kerk zijn, dat is het hele punt. Of het van God komt of niet. En om eerlijk te zijn, zo is het altijd geweest. Wij moeten oppassen, wij moeten waakzaam zijn in ons leven, omdat er soms dingen de kop opsteken in de Kerk Ik ben dankbaar dat ik dat bijna niet meer zie gebeuren tegenwoordig vergeleken met het verleden. Na de dood van Mr Armstrong gebeurde dat op grote schaal, echt waar. 2 Hieraan onderkent gij de geest Gods: dat is wat er hier duidelijk gemaakt wordt: komt het van God of is het vals fout en komt het niet van God? Wat is de bron? Wat wordt er gezegd? Zijn we het met elkaar eens? Daarom hebben we het vaak over, of heb ik al zo vaak gezegd dat wij in de Kerk eensgezind moeten zijn, eenheid en harmonie moeten hebben met elke waarheid die God ons gegeven heeft. Als wij gemeenschap/omgang met elkaar hebben en we zijn het niet eens met die waarheden... ga dan terug naar vers 1, dat is namelijk een waarschuwing. Het is een waarschuwing. Als er iets niet correct is, als iets niet klopt, dan is er die waarschuwing. En soms moet je alleen naar je broeder toegaan en zeggen: wacht eens even, dat is niet wat de Kerk ons leert. Dit is niet wat wij geloven... Soms moet je dat doen. Soms kunnen mensen dat niet, en dat is geen liefde. Soms komen de dienaren een situatie tegen, waarbij mensen het niet met elkaar eens zijn. Dat gebeurt elk jaar in Gods Kerk! Er is geen jaar dat zoiets niet gebeurt! Of dat ik er niet van hoor en er niet bij betrokken ben. Dat geldt ook voor Johnny of andere dienaren. Er gebeurt iets, dat niet in overeenstemming is met de waarheid. Er zal iets zijn dat zoiets duidelijk zal maken, iets zal het naar buiten brengen. Want zo werkt Gods geest. En soms is het zodat wij er iets van leren, soms is het voor onze groei, zodat wij gekneed en gevormd worden. Soms is het dat wij kunnen leren hoe wij de zaken moeten beoordelen en hoe wij met dat soort zaken moeten omgaan. Soms is het omdat wij moeten leren hoe wij de zaken moeten doen: zoals God zegt dat we ze moeten doen. Hieraan onderkent gij de geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees komt, Ik ben nog altijd verbaasd als ik denk aan de tijd voor de apostase, toen ik een gesprek had met iemand die al een hele, hele lange tijd dienaar was. En hij... voor hem was dit vers iets fysieks. Hij geloofde wat de protestantse wereld gelooft.... iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees komt, is uit God; als je kijkt naar wat de protestantse wereld gelooft: het is een leugen! Dat is niet genoeg! Om te zeggen, toe te geven, dat Jezus Christus een fysiek, menselijk leven leidde en dat van God was. Dat betekent dat de hele protestantse wereld van God zou zijn. Daar gaat dit helemaal niet over. En ik weet dat jullie dit allemaal wel begrijpen, waar dit over gaat. Het is een constant iets. Hij blijft in het leven komen. Het woord belijdt betekent hoe jij je leven leidt. Dat is wat het woord getuigenis/getuige ook betekent. Een getuige zijn van deze manier van leven, dat Jezus Christus in ons vlees komt, in jouw leven. Dat God de Vader en Jezus Christus in ons leven zijn. Daarom is Jezus Christus gestorven: zodat God de Vader en Jezus Christus in jou kunnen wonen, door jou, zichtbaar (dat is de getuigenis) voor anderen. Iedere geest, die belijdt iedereen die in het Lichaam gebracht wordt. Hun leven is een belijdenis, door hoe zij leven. Door kennis van hoe je moet leven. Niet door de woorden die uit je mond komen, die je tegen iemand spreekt. Wel, als je begrijpt wat er gezegd wordt... de woorden die gaan over valse profeten en profeten die.. de geesten beproeven... want dat heeft te maken met geïnspireerd spreken. Of het van God komt of niet, of het gebaseerd is op de waarheid die jij hebt en die door Gods geest geïnspireerd is. 3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees komt, met andere woorden, in jouw leven, reflecteert deze eenheid in geest niet. Reflecteert niet dat dit van God komt, dat Jezus Christus.. want weet je? Als Jezus Christus en God de Vader in iemand zijn, dan is die persoon het eens met alles dat God aan de Kerk gegeven heeft. Met alles, niets uitgezonderd! Zo werkt het! Zo werkte het ten tijde van Mr Armstrong. Als iemand het niet eens was met de 18 Waarheden, 21 totaal.. dan wisten wij dat er iets fout zat! Als iemand... en dat gebeurt constant in de Kerk! Ik heb het keer op keer gezien in Gods Kerk Dat mensen het niet eens waren met de dingen... soms was het nummer 1 van de 18.. leiding! Men begreep Gods leiding niet, hoe Gods leiding werkte, van Mr Armstrong, helemaal naar beneden in de Een Dag van Oorlog deel 2 15

16 Kerk. Als zij dat ene simpele iets toch eens hadden begrepen had... dat veel problemen opgelost in de Kerk. En natuurlijk nog andere zaken die naar boven kwamen en met de Waarheden te maken hadden, die God gegeven heeft. En dus, iemand die andere dingen verspreidt, zijn het niet eens met die waarheden. En dat zou een waarschuwing moeten zijn. In vers 1 staat de waarschuwing! Beproefd de geesten! En stel de vraag: wat? Wat bedoel je? Ben je het niet eens met wat Mr Amstrong hierover gezegd heeft? Wat is volgens jou dan de waarheid? Beproeft de geesten! Kijk wat er uit hun mond komt. he, wacht eens even! Ik houd van je en ik wil dat je weet dat wat jij zegt hartstikke fout is! Wat je zegt is fout en dat is niet wat de Kerk onderwijst. Het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor de Kerk. Als jij dit tegen andere mensen zegt, dan schaadt hen dat. Je moet dat rechtbrijen in je geest! Maak jij deel uit van de Kerk? Wat is er aan de hand? Waarom ben je het er niet mee eens? Het is duizenden keren gebeurd. Duizenden en duizenden mensen die die weg ingeslagen zijn! Dat is wat er met je gebeurt als je geestelijk zwak staat. Dan gebeuren dat soort dingen in je leven. En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees komt, is niet uit God. Met andere woorden, het is niet duidelijk door de woorden die zij spreken en wat er gebeurt.. het is altijd duidelijk of God er is of niet. Want God wil in ons leven wonen en het kan ook zijn dat God niet in jouw leven woont. Door hoe wij leven en wat wij zeggen. Er zijn bepaalde dingen die God niet zal doen en er zijn bepaalde dingen die wij dus niet moeten doen. Als God in ons woont, als Christus in ons woont, dan zijn er bepaalde dingen die wij nooit tegen elkaar mogen zeggen, of tegen anderen... En als die dingen fout zijn, wat moeten wij dan doen? Dan moeten wij ons bekeren! Zo komen wij weer op het rechte spoor, in eenheid met God, zo hebben wij weer diezelfde geest. En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees komt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, dat is zo ongelofelijk om te begrijpen. Dat zelfs binnen het Lichaam, in de Kerk wij tegen Christus kunnen werken, tegen waarom Hij gestorven is: zodat Hij in ons kan wonen! En als wij niet op deze manier leven, en ons bekeren zoals wij zouden moeten doen, op het moment dat dat nodig is, als er zonden zijn, dan zal Hij niet in ons wonen. Dan zullen we afgesneden worden van de stroom van die geest!... waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. zegt hij. Jou is vertelt dat dit zou gebeuren. En hij zegt dat het ook dat al in de Kerk is. Want daar praat hij over, over de Kerk. Het is al in de wereld! 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, wij moeten van God zijn. Echt waar. God heeft ons geroepen om deel uit te maken van Hem, om Zijn naam te dragen, de Kerk van God. De door God geroepenen. en gij hebt hen overwonnen; strijd. Dit woord gaat over overwinnen. Het betekent overwinnen in de Griekse taal. En gij hebt hen overwonnen zo verover je, zo strijden wij de strijd, de oorlog waarin wij ons bevinden. En begrijp alsjeblieft dat dit intenser is dan ooit tevoren. want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Satan en de macht die er heerst! En onze sterkte is in God en als wij leven zoals wij moeten leven, zijn wij van God en zullen wij veroveren en overwinnen! 5 Zij zijn uit de wereld; zelfs in het Lichaam. daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Het gaat om wat er uit de mond komt. Waar praten wij over? Wat komt er uit onze mond? Komt het van God? Zijn het woorden die geïnspireerd zijn door de waarheid? Omdat wij het eens zijn met de waarheid? Of komen er woorden uit onze mond die niet gezond zijn? Die nergens op slaan? Die niet stroken met Gods weg? 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; dit is belangrijk voor de dienaren. Is altijd zo geweest. Belangrijk om te begrijpen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons: als iemand het niet eens is, als iemand niet in harmonie is, dan zal dat iets heel duidelijk maken aan de dienaren. Dat er een Een Dag van Oorlog deel 2 16

17 probleem is. Want het is een kwestie van of wij God horen, of wij begrijpen hoe God werkt en hoe Hij ons kneedt, vormt, onderwijst en leidt. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der het woord betekent bedrog/misleiding. Meestal omdat iemand zichzelf bedriegt. Zij zijn afgedwaald van de waarheid. Dat is wat dit woord in het Grieks betekent; afdwalen van de waarheid. Misleid. Maar als men gedoopt is en eerlijk is in die dingen, in geest en waarheid, dan zullen zij berouw hebben. En dat gebeurt meestal. Soms niet. Vooral in het verleden! En ik wil heel eerlijk met jullie zijn. Alles dat gebeurd is, en wat nu naar boven komt.. God brengt de dingen naar de oppervlakte, zodat wij ze kunnen aanpakken in ons leven. Sommigen hebben het niet aangepakt en zijn afgevallen, uit de Kerk. dat is wat er gebeurt, elke zoiets gebeurt in de Kerk. Als er iets is dat (toegelaten door God) de Kerk op haar grondvesten doet schudden. Dan worden wij getest: wat zit er diep in ons. Wat wij geloven? Wat onze overtuiging is ten opzichte van God. Dat soort dingen brengen dat soort zaken naar boven. Vooral na zoiets wat wij onlangs meegemaakt hebben. Het brengt dat soort dingen aan de oppervlakte. Hoe ons engagement is ten opzichte van God. En God brengt deze dingen aan de oppervlakte, of het fout is, of goed. En dat betekent niet dat jij geen gevecht moet leveren. Dat betekent niet dat je geen moeilijke tijden meemaakt. Maar je moet het aanpakken, snel, geestelijk, voor God. Dan gaat het verder 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde/agape is uit God; ik vind dit ontzagwekkend en zo opwindend, om te begrijpen waar hij heengaat waarom hij dit op deze manier zegt. Want het is niet alleen kwestie van eenheid hebben (dat overigens zeer belangrijk is!) maar dat wij in eenheid kunnen zijn en blijven. En dat betekent dat wij op een bepaalde manier moeten leven. Want als wij niet hier naar leven, als God niet door ons leeft, als wij anderen niet met Gods geest liefhebben, door Gods liefde, dan openbaart dat iets belangrijks dat fout is, en waarom mensen afvallen, waarom mensen beginnen te vechten tegen waarom Jezus Christus in ons leeft. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde/agape is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren met andere woorden verwekt en kent God. Wat hier duidelijk gemaakt wordt is dat je Gods liefde in jou naar anderen toe kan laten gaan, dat je kan vergeven, dat je geduldig kan zijn, dat je genadig kan zijn, dat je alle kwaliteiten die van God komen, kan gebruiken. Als je op deze manier leeft ten opzichte van elkaar in het Lichaam. Wij worden namelijk in het Lichaam getraind. Je wordt niet getraind (wel, eigenlijk wel) in hoe jij omgaat met mensen in de wereld. Daar moet je de mensen ook juist behandelen, je moet ook correct over hen denken. Maar meer in het Lichaam, want je leeft hiernaar, dag na dag, met mensen die dichtbij jou staan En daar, nogmaals, worden deze dingen meestal als eerste duidelijk. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. God is agape! Het komt van God! Hij zegt hier dat dit een maatstaf is voor ons eigen leven, om naar ons eigen leven te kijken. Welke woorden spreken wij tegen iemand anders? Hoe denken wij over anderen? Wat zeggen wij tegen anderen? 9 Hierin is de liefde/agape Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Met andere woorden; bereidwilligheid om jezelf op te offeren. Hoeveel ben jij bereid jezelf op te offeren om iemand anders lief te hebben? Soms niet genoeg! Soms niet genoeg, omdat wij onze eigen wil willen doordrukken. 10 Hierin is de liefde/agape, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Met andere woorden, je mag het liefhebben nooit opgeven. Je mag nooit opgeven anderen lief te hebben. Vooral mensen die het niet kunnen zien en niet kunnen begrijpen. Om de kwestie te beoordelen en zeggen: zij kunnen er niet aan doen! is ontzagwekkend. Dat is wat Stefanus had. Dat is wat Christus zei: Vader, vergeef het hen, zij weten niet wat zij doen. Als je zo regelmatig kan oordelen in de wereld, dat is krachtig! Als je werkelijk zo kan oordelen. Als je mensen tegenkomt, met mensen in de wereld omgaat.. dan zou je eerste reactie heel menselijke kunnen zijn, maar je moet dat direct onderdrukken en je realiseren: zij kunnen er niets Een Dag van Oorlog deel 2 17

18 aan doen. En je mag het niet opgeven, je moet dat doen, omdat jou door God deze kans gegeven wordt. Zij hebben die kans nog niet gekregen. 11 Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Als God ons liefheeft, ons niet opgegeven heeft, van ons blijft houden, dan zegt God dat wij dit ook moeten doen. Dit is God in ons. Als wij dit kunnen blijven doen en op deze manier voort kunnen leven. 12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, nogmaals, Gods liefde agape. blijft God in ons alleen zo kan Gods liefde in ons zijn. Het is de enige manier waarop wij Gods liefde in ons kunnen hebben. Wij moeten begrijpen waar vers 1 van hoofdstuk 4 over gaat, over een getuige zijn van deze manier van leven, een getuige zijn, van dat Jezus Christus en God de Vader in ons wonen en dat wordt duidelijk in hoe wij over elkaar denken, hoe wij tegen elkaar spreken, hoe wij met elkaar omgaan. Daarom ben ik zo blij met de groei die plaatsvindt in de Kerk. Het Lichaam is hechter dan ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik dat nooit eerder gezien heb in de Kerk. En ik ben sinds 1968 in de Kerk. Dit is een tijd waarin het Lichaam zo hecht is, echt waar. Maar dat betekent niet dat er geen dingen zijn waar we aan moeten werken. Het betekent niet dat er geen dingen zijn die ons nog sterker maken, binnen het Lichaam. Want die zijn er wel. Vooral in deze tijd. Wij moeten begrijpen en niet vergeten dat er een wezen is, dat woedend is. Hij weet precies op welke knoppen hij bij jou moet drukken! Hij weet op welke knoppen hij moet drukken. Hij kent jouw zwakke punten! Hij weet waar hij jou moet pakken, en daarom moet je zeer alert en waakzaam zijn! Wat zijn jouw zwakheden? Wat zijn de dingen waarin jij foute keuzes en beslissingen maakt? Wat kan jou van de waarheid aftrekken? Ken jij je eigen zwakheden? Vooral in relaties... Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Wij onderwerpen onszelf daaraan en wij worden sterker. En God wil dat wij nu standvastig zijn. Dat wij vechten voor deze manier van leven! Vecht voor jouw relaties met elkaar, maar ook voor jouw relaties in de wereld... om deze manier van leven te kunnen leven. 13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven met andere woorden, jij hebt daar vertrouwen in, omdat jij op de juiste manier reageert! Jij weet wanneer het juist is en jij zou ook moeten weten wanneer iets fout is! Je moet op deze manier leven, constant. En als je geen berouw hebt, je niet bekeert en geen sorry zegt tegen iemand.. weet je, als je iets fout gezegd hebt tegen iemand of iets fout gedaan hebt, in de wereld of in de Kerk, dan kom je snel tot je positieven en zeg je mijn excuses, ik was fout! Dat vereist enige groei! En het geeft ons ook ongelofelijke geestelijke vertrouwen en dat is iets dat wij nodig hebben in deze tijd. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn geest gegeven heeft. Dit openbaart Zijn geest. Kijk, daarom zeggen we altijd terug te gaan naar de Waarheden. Het is ontzagwekkend om te begrijpen als je al die waarheden begrijpt en je het er eens mee bent, dat is prachtig. En wij moeten daarnaar leven. Wij leven dag na dag, en het is belangrijk hoe wij leven. En dat openbaart of wij vasthouden aan deze waarheden en of wij het er mee eens zijn of niet. Ik heb namelijk veel mensen gekend die dachten dat zij het eens waren met een aantal van de waarheden van God, en eigenlijk hebben ze ze niet begrepen. Niet alle waarheden begrepen. Zij dachten dat zij ze begrepen waarheid nr 1 van de 18 bijvoorbeeld, over leiding/regering. En zij begrepen leiding helemaal niet, zo zeer zelfs dat het niet meer grappig was. Zelfs onder de dienaren. Ik heb het keer op keer gezien. Mensen die dachten dat zij leiding begrepen, maar ze begrepen er helemaal niets van. Zij begrepen het op hun manier. Maar het draait allemaal om hoe wij ons leven leven, hoe sterk al deze waarheden in ons leven aanwezig zijn. En zo moeten wij met elkaar leven, elke dag. 14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, getuigen! En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Realiseer jij je hoe belangrijk dit is? Wat God zegt? Hij zegt zo te leven en dat dat duidelijk zichtbaar moet zijn in ons leven. Wij moeten ernaar streven zo te leven. En als wij fout zijn, dan hebben wij berouw, omdat jij deze liefde wil, deze mentaliteit. Een Dag van Oorlog deel 2 18

19 Zodat je op de juiste manier over anderen denkt, zodat je op de correcte manier met anderen spreekt, zodat je op de juiste manier met elkaar omgaat. En dat verlangen in jou is sterk, en het groeit en het wordt sterker. En dit is de getuigenis. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. met andere woorden, het verheerlijkt God de Vader, het verheerlijkt Jezus Christus, omdat zij zaken opgeofferd hebben om ons dit te geven. En dit moet de getuigenis zijn in ons leven. 15 Al wie belijdt, door hoe je leeft, door wat je doet dat Jezus de Zoon van God is het gaat niet om wat jij zegt, dat jij zegt: Jezus is de Zoon van God. Het gaat over de getuigenis, dat het duidelijk is in jouw leven, dat Hij de Zoon van God is. Het bewijs is zichtbaar in jouw leven. En daardoor kan je van elkaar houden, kan je hechte relaties hebben met elkaar, kan je op de correcte manier met je broeders in de Kerk en buiten de Kerk omgaan. En dat reflecteert dat Jezus Christus en God de Vader in jou zijn. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dit is een belangrijk vers! 16 En wij hebben de liefde/agape onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dit is een van de meest eenvoudige, prachtige dingen, die wij in ons leven kunnen hebben. Het draait om onze relaties. Niet om hoeveel wij van de profetieën weten. Je kan alles perfect begrijpen, maar wij hebben het nooit allemaal, omdat God ons niet alles gegeven heeft. Maar wij kunnen groeien in perfectie en daarom houden wij ons vast aan de term de huidige waarheid. Want vooral deze voorbije maanden en jaren hebben wij gezien hoe God ons dingen gegeven heeft. Allemaal met een bepaald doel: om te groeien. Om voorwaarts te gaan. En dus, nogmaals, God heeft ons dit alles gegeven. En wij gaan voorwaarts! Wij blijven leren. En deze dingen maken deel uit van ons leven. En het reflecteert wie wij zijn en wat wij zijn. En het maakt dus helemaal niet uit hoeveel profetie jij kent. Het maakt dus helemaal niet uit hoeveel kennis jij van de waarheden hebt. Het maakt niet uit.. al hebben we duizenden en duizenden waarheden. Het gaat om hoe jij leeft, met elkaar. Dat is belangrijk! Dat is belangrijk! Daar komt het op neer! Dat brengt ons weer bij Openbaring 12: 17 En de draak werd toornig/boos/woedend op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, wij nu zijn het overige van haar nageslacht. die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ik hoop dat dat meer voor jou betekent. Dat je begrijpt wat het betekent om de getuigenis in jouw leven te hebben: hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij met anderen in de wereld omgaan, hoe wij denken over mensen in de wereld en wat wij voor hen willen. Wat verlang je voor hen? Ik heb een aantal mails gezien waarin mensen vertellen hoe opgewonden ze zijn over de ! En wat men eigenlijk zegt in de mails is dat het niet uitmaakt wat zij moeten meemaken, zodat deze mensen wakker gemaakt kunnen worden. Zij zijn bereid van alles mee te maken. Daar gaat het over! Je moet die visie hebben. Wat wij ook meemaken, het maakt ons sterker. Wij worden sterker gemaakt door wat wij meemaken in dit leven. Het zij zo. En dat maakt deel uit van het terugbrengen van velen. En begrijpen wij wat God met ons doet? Hoe wij leven en wat er zal gebeuren in deze wereld? En eigenlijk gaat het veel verder dan dat, maar dit geeft ons een focus en een hoop. Vooral voor diegenen onder ons, die zoveel mensen kennen die deel uitmaken van de Ik heb een aantal zaken neergeschreven, die ik zeker wil voorlezen, voor we verdergaan. Satan, de draak, is kwaad op Gods Kerk. En hij is al lang, heel lang kwaad, maar nu is hij nog veel kwader! En die boosheid is toegenomen, naarmate de tijd van Christus wederkomst naderbij komt. Hij wordt alleen maar kwader. En inderdaad wordt er om ons heen een grote strijd gestreden en wij moeten sober zijn hierdoor. En wij worden bemoedigd door deze prekenserie. Wij worden sterker door Gods macht. Wij moeten de wapenuitrusting aandoen. Niet alleen de verzen lezen! Het is niet genoeg om deze te lezen en te zeggen, man, dat zijn prachtige verzen Wij moeten de wapenuitrusting aantrekken! Ga terug en lees ze nog eens en bid tot God om jou te helpen datgene te doen wat er in Efezen 6 staat. Vraag God om hulp in elk van de dingen die je daar leest. Zodat je deze dingen in de praktijk kan brengen. Een Dag van Oorlog deel 2 19

20 Wij moeten dus sterker worden, door Gods macht. Wij moeten de wapenuitrusting aandoen, omdat er een geestelijke oorlog woedt. Wij moeten slag leveren! Dat is wat God wil dat wij doen! Hij wil niet dat wij alleen maar de wapenuitrusting aandoen, maar wij moeten het aandoen omdat er een doel voor is. Wij moeten begrijpen dat wij slag moeten leveren. Wij moeten deelnemen aan de strijd, zoals we gelezen hebben in Efezen 6. Begrijpen wij hoe serieus dit is? Het gevaar dat loert in deze tijd waarin wij ons nu bevinden? Want dat is de boodschap die in deze 2 preken die we tot nu toe gehad hebben, vervat zit! Omdat er een tegenstander is, die zoveel macht heeft in deze wereld! Hij is een zeer machtig wezen! Hij is veel sterker dan wij zijn! Wij kunnen niet eens beginnen begrijpen hoeveel macht dit wezen heeft! Daarom is 1 Johannes 4: 4 zo belangrijk: want Hij, die in u is, is meerder als wij onszelf onderwerpen en de dingen doen die God ons zegt te doen dan die in de wereld is. Nogmaals, hij is een zeer sterk en machtig wezen en er worden oorlogen uitgevochten in het geestenrijk. Wij moeten sober zijn en beter begrijpen in welke strijd wij verwikkeld zijn. Wij moeten standvastig zijn. Maar om dat te kunnen doen moeten wij begrijpen dat dit betekent dat wij voorwaarts moeten gaan. En om voorwaarts te kunnen gaan, moeten wij begrijpen dat wij in een grote oorlog verwikkeld zijn, dat wij midden in de strijd zitten. En dat wij moeten vechten! We mogen niet gewoon afwachten, de tijd laten verstrijken. Ik heb namelijk het idee dat dat veel te veel voorgekomen is voor de 26 ste Mei. Dat men gewoon de tijd liet verstrijken omdat de dingen niet gebeurden in de wereld op de manier die wij gedacht hadden. En als God het allemaal op een zeer korte periode had laten gebeuren, dan zou dat zoveel beter zijn. We hebben gewoon af zitten wachten, denk ik. Een beetje te veel zitten afwachten en we hebben onszelf niet in die oorlog gesmeten, we hebben niet gestreden zoals we hadden moeten strijden. Maar God heeft ons tot het punt gebracht waarop wij ons realiseren, en nu meer dan ooit tevoren, dat wij moeten vechten. Dat we ze ter harte moeten nemen en dat wij ons moeten realiseren dat God niet wil dat wij gewoon maar afwachten. Wij moeten ons bewust zijn dat wij in een oorlog verwikkeld zijn. Vraag God om hulp om te begrijpen wat die oorlog inhoudt. Weet je waar het grootste deel van die oorlog zich afspeelt? In jouw eigen geest! In jouw gedachten... hoe jij denkt. En het grootste gedeelte daarvan heeft te maken met hoe jij over anderen denkt, want dat is allesbepalend hoe jij reageert op anderen. En als je fout bent, heb dan snel berouw en bekeer je en vraag God om hulp. Want des te meer jij dat doet, des te meer God jouw manier van denken zal omvormen, des te meer God jou zal helpen... vooral in genade. Er zijn tijden dat ik mijn hoofd moest schudden, in dit voorbije jaar... als ik zag dat mensen niet barmhartig voor elkaar waren in Gods Kerk. En om eerlijk te zijn... dat doet pijn, om dat te zien. Want genade en barmhartigheid zijn een belangrijke karaktertrek van God. Het komt van God. Het barmhartig zijn komt van God. En als je niet barmhartig bent tegenover iemand anders.. en dat houdt vergevingsgezindheid in... ik moet denken aan de parabels die Jezus Christus gaf. Waar ik op dit moment aan moet denken is het voorbeeld van de persoon... het gaat over iemand die een bepaalde schuld vergeven werd, hij had een grote schuld, die werd vergeven. En anderen waren hem iets verschuldigd, veel veel minder, maar hij was niet barmhartig. Hij was niet vergevingsgezind. Hij werd veroordeeld omdat zijn mentaliteit de volgende was; kijk hoeveel jij... Dat is de mentaliteit. Begrijpen wij wat God ons gegeven heeft? En als wij begrijpen hoe God met ons gewerkt heeft en werkt, hoe barmhartig God voor ons is geweest, hoe kan het dan zijn dat wij niet barmhartig zijn ten opzichte van anderen? En dat is nu het hele punt, dat is wat God wil dat wij leren! Soms begrijpen wij niet goed wat God met ons, in ons leven, gedaan heeft en hoe genadig en geduldig Hij geweest is. Des te meer wij dat zien, des te meer wij dat zullen toepassen in onze relaties met anderen. Want als dat niet in ons leeft, dan zijn wij verschrikkelijke hypocrieten! Dat is wat wij zijn, als we niet oppassen! Maar dat is allemaal een kwestie van groei en zelfs daarin is God geduldig, niet?! Wij hebben namelijk allemaal huichelarij in ons leven, dat God wil uitroeien. Als je niet denkt dat jij dat hebt in Een Dag van Oorlog deel 2 20

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring Noordhorn 2017 2018 Het boek Openbaring Gods 12 toekomstplannen februari 2017 19 september 10 oktober Een rapport voor zeven gemeenten 31 oktober Mensen in de hemel! 21 november Zeven zegels 12 december

Nadere informatie

Het Einde van Verdrukking deel 1 Ron Weinland 29 September 2012

Het Einde van Verdrukking deel 1 Ron Weinland 29 September 2012 Het Einde van Verdrukking deel 1 Ron Weinland 29 September 2012 Het is ongelofelijk, hoe de tijd gevlogen is, sinds Pinksteren. Wij hebben afgelopen Woensdag de Verzoendag gevierd en ik weet niet hoe het

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

De tweede brief van Johannes 1 2

De tweede brief van Johannes 1 2 De tweede brief van Johannes 1 2 Laten we nu naar de tweede brief van Johannes gaan, daar kunnen we snel doorheen gaan. Daarna zullen we zien of we ook nog 3 Johannes in zijn geheel kunnen doornemen; die

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Welke koning komt naar voren in Zacharia 9:1-8? De aardse koning Alexander de Grote.

Welke koning komt naar voren in Zacharia 9:1-8? De aardse koning Alexander de Grote. Zacharia over de aardse koning versus de hemelse Koning. Welke koning komt naar voren in Zacharia 9:1-8? De aardse koning Alexander de Grote. Welke stad zou uiteindelijk behouden blijven? Zie Zacharia

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen:

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen: - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God Zomerkamp 2010 Het Vaderhart van God Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben en die in Zijn naam geloven,

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Gemeente van de Here Jezus,

Gemeente van de Here Jezus, Gemeente van de Here Jezus, 1 Johannes 4:1-16 1 Lezen : - Johannes 15:9-17 - 1 Johannes 4:1-16 I. Er zitten vanmorgen/vanmiddag twee vragen in de preek: - Allereert: Hoe lees je de bijbel? - En de tweede:

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Wees Standvastig Ron Weinland 2 Juni 2012

Wees Standvastig Ron Weinland 2 Juni 2012 Wees Standvastig Ron Weinland 2 Juni 2012 Het is een week later dan het moment waarom wij dachten dat Jezus Christus terug zou komen in de atmosfeer. Ik wil jullie vandaag de vraag stellen: wat hebben

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015 Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2 dinsdag 10 maart 2015 1 Terugblik Doel van Johannes met het evangelie (Joh 20:30-31): dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is dat je daardoor het

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Onze Reis in Geloof deel 4 Ron Weinland Preek gegeven op 21 november 2009

Onze Reis in Geloof deel 4 Ron Weinland Preek gegeven op 21 november 2009 Onze Reis in Geloof deel 4 Ron Weinland Preek gegeven op 21 november 2009 Vandaag gaan we verder met deel 4 van Onze Reis in Geloof, Onze Reis in Geloof. We gaan verder met deze serie, en het zal een lange

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD Wat is het evangelie? Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit de dood. Wij zijn met Hem gestorven aan ons oude leven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. God

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

/ Stg. Uit het Woord der Waarheid Uit Zijn volheid

/ Stg. Uit het Woord der Waarheid Uit Zijn volheid Johannes 1:14-18 Uit Zijn volheid En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een Eniggeborene van een Vader) vol van

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

23 September Openbaring 12

23 September Openbaring 12 23 September 2017 - Openbaring 12 pag.1 23 September 2017 - Openbaring 12 De laatste tijd is er veel te lezen en horen op het internet/youtube over 23 September 2017 en Openbaring 12. Op zich erg interessant,

Nadere informatie

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 Van een van de luisteraars ontving ik een vraag: wat betekent toch die uitdrukking in Openbaring 3: Zie, Ik heb een geopende deur voor u

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ EEN GELOVIG LEVEN

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ EEN GELOVIG LEVEN Kingdom Faith Cursus KF12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ EEN GELOVIG LEVEN Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie