Een Dag van Oorlog deel 2 Ron Weinland 30 Juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Dag van Oorlog deel 2 Ron Weinland 30 Juni 2012"

Transcriptie

1 Een Dag van Oorlog deel 2 Ron Weinland 30 Juni 2012 Er is een grotere groep hier vandaag dan vorige week. En meer mensen passen er niet in. Dat is goed Feestmededeling: de website om je te registreren voor het Loofhuttenfeest is klaar. Woensdag zal een ontvangen met daarin de nodige informatie om je te registreren. Bij sommige mensen komt deze in de spam of ongewenst folder, kijk deze dus goed na! Als je tegen Vrijdagmorgen nog geen ontvangen heb, en je gaat wel naar het Loofhuttenfeest komen, laat dit dan aan een van de elders weten. Mocht je niet naar het Loofhuttenfeest gaan, dan moet je alsnog je registreren. Je kan namelijk op die registratie pagina aanklikken of je wel of niet komt. Het is belangrijk dat iedereen (of je nu wel of niet naar het Loofhuttenfeest komt) zich registreert! Zodat de planning niet in het honderd loopt! Er is vorige week een vraag gesteld over de 2 de Tienden en omdat de timing veranderd is, omdat we wat meer tijd hebben... Sommigen hebben nogal wat van hun 2 de Tienden opgemaakt, aan reizen naar verschillende plaatsen. De vraag is gesteld of dat met een creditcard betaald mag worden. Dit wordt dan in November of December afbetaald.. of Januari... dat is ok om te doen. Ik hoef dat niet uit te leggen. Dat zal sommigen helpen. Ook zal ik het later hebben over hulp om naar het Loofhuttenfeest te gaan. Maar ik wil iedereen aanmoedigen om een Feestplaats bij jou in de buurt te zoeken of, als je financiele problemen hebt, de meest goedkope plaats om heen te gaan. Hawaii: als je daarheen wil gaan, neem dan contact op met Johnny Harrell. Het is een kleine zaal, dus kunnen er niet heel veel andere mensen heen komen. Maar ook is het wijs om na te denken over hoever je gaat reizen. We weten niet eens of we samen een Feest kunnen vieren. Maar je moet in ieder geval plannen maken. Afgelopen Sabbat zijn we een nieuwe prekenserie begonnen, getiteld Een Dag van Oorlog en vandaag is dit deel 2. In die preek is ons op het hart gedrukt, afgelopen Sabbat, dat het heel belangrijk is de belangrijkheid van de geestelijke oorlog, die in deze laatste Dag des Heren plaatsvindt, te begrijpen. Wij bevinden ons in een Dag van oorlog, zoals we vorige Sabbat gehoord hebben. We hebben gehoord over Satan en de demonen, die niet zomaar het bijltje erbij neerleggen, zonder enig gevecht. Want zij weten dat hun tijd er op zit en zij zijn verschrikkelijk geagiteerd. Wij moeten ons daar bewust van zijn. En daarom zegent God ons, met de boodschappen die Hij sinds Pinksteren gegeven heeft. En daarom moedig ik jullie allemaal aan terug te gaan naar die preken, de artikelen op mijn website te lezen. Want dit is een zeer gevaarlijke periode die wij ingegaan zijn. echt waar. Veel gevaarlijker dan wij eigenlijk beseffen. De enige manier waarop wij dit kunnen beseffen is voor God gaan en Hem om hulp vragen om het te kunnen begrijpen, om geïnspireerd te worden door wat wij horen. En dat wij sober mogen zijn en deze dingen mogen begrijpen. Deze dingen gebeuren echt en zijn zeer belangrijk. Ik ga even een aantal zaken herhalen die in de preek van vorige Sabbat gezegd zijn. We hebben toen Efezen 6: 10 gelezen. Voorts, mijn broeders, weest of wordt krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Dat moeten wij doen! Wij moeten zien en begrijpen dat wij ons in een geestelijke strijd bevinden, in een grote geestelijke oorlog! Sinds het moment dat wij in de Kerk gekomen zijn, zijn er geestelijke oorlogen en strijd en wij moeten die aangaan. En wij worden ook aangemoedigd om dat te doen. Maar wij moeten begrijpen dat dat alles allemaal veel heviger is op dit moment en wij moeten ook begrijpen dat er een methode is waarop wij Een Dag van Oorlog deel 2 1

2 kunnen vechten. God moet namelijk voor ons vechten. En wij moeten sterk zijn, in God, vol van Gods geest zijn en wij moeten een juiste geestelijke focus hebben en de waarschuwingen die in deze prekenserie gegeven worden ter harte nemen. Mr Armstrong, zoals ik vorige Sabbat gezegd heb, zei, vrij vertaald, dat wij het moeten doen alsof wij het zelf doen, maar heel goed beseffende dat God het doet.. de strijd en Gods werk doende... God doet het. Door de macht en kracht van Zijn geest worden deze dingen bewerkstelligd. Dus, nogmaals, wees sterk in Hem en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, dat komt van God! God wil ons dat geven. Hij zegt... om te kunnen standhouden tegen de verleidinggen/strategieën is wat dit woord in het Grieks betekent van de duivel.de laster de acherklap. Het is een interessant woord dat God gebruikt om duidelijk te maken wat hij doet, wie hij is. Dit maakt heel duidelijk wie hij is, wat hij doet. Dit woord in het Grieks betekent de lasteraar of de valse aanklager. Zo heeft Satan altijd gewerkt, in het engelenrijk en daarna met de mensheid die op aarde geplaatst werd, en diegenen waar God mee gewerkt heeft. En dus, nogmaals, wij moeten de wapenuitrusting Gods aandoen. We hebben ook andere verzen bekeken, en toen zijn we naar het boek Daniel gegaan, waar we herinnerd werden aan de strijd in het engelenrijk. We hebben gelezen over Michael, die de strijd aangaat, en ook Gabriel. En dan hebben we ook gelezen over Daniel en de dingen die toen gebeurden. Er wordt gesproken over de deelname van Gabriel aan de oorlog. Maar Michael (en zijn engelen) is degenen die de strijd voert. Zo werkt God. God heeft vanaf het begin het zo ingedeeld. Michael, Gabriel, Lucifer. En zij hadden grote invloed. Daarom heeft Satan, Lucifer in het begin, ook zoveel invloed en heeft hij velen kunnen misleiden. En wij hebben dat gezien in de Kerk. Wij hebben die zaken gezien onder de dienaren, omdat men een eind weg van het hoofdkwartier woonde, omdat men onderling met elkaar contact had... En als iemand anderen wilde misleiden, of mensen een andere richting op wilden laten gaan, of een hele gemeente de andere kant op wilde laten gaan.. dit kon gebeuren met enorme macht. We zijn vorige week geëindigd in Openbaring 12. En dit hoofdstuk gaat over wat Satan vanaf het begin tegen God gedaan heeft, tegen Gods Kerk. En ik denk dat het goed is om terug te gaan naar dat hoofdstuk en even te kijken wat we besproken hebben. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het ontzagwekkend! Als je terugkijkt en ziet wat er gebeurd is, wat wij meegemaakt hebben... waar God de Kerk voor gewaarschuwd had. Wat er gebeurd is zoals we vorige week gehoord hebben, wat gebeurd is toen Mr Armstrong op sterven na dood was en God hem daarna sterker terug liet komen dan hij ooit geweest was. En Mr Armstrong geloofde dat dat het moment was dat Satan op aarde gegooid werd, uit de hemel gesmeten werd. En er staat in Openbaring dat vanaf dat moment er geen plaats meer was voor hem in de hemel. Hij had daar geen plaats meer. Hij kon niet langer heen en weer gaan. Ik weet niet hoe dat in elkaar zat, of hoe God hem tegengehouden heeft... toen, op dat moment, maar het is belangrijk dat wij het begrijpen. Laten we vandaag verdergaan in Openbaring 12: 7 waar er over deze oorlog gesproken wordt. 7 En er was oorlog in de hemel; nogmaals, ik kan me dat niet voorstellen. Ik begrijp dat niet helemaal. Wij lezen het, wij weten ervan, maar om te begrijpen wat er plaatsgevonden heeft, hoe het gebeurd is... wij weten niet hoe deze oorlog in het engelenrijk is, hoe deze oorlog.. in de hemel, waar Gods troon is. God heeft toegelaten dat dit plaatsvond. Het engelenrijk maakt namelijk ook deel uit van Gods plan. God kan het allemaal doen, maar dat is niet Zijn bedoeling. Het is Zijn bedoeling om te delen. Om ook met het engelenrijk te werken, net zoals Hij met diegenen werkt die Hij in Zijn Familie roept. Zij maken daar allemaal deel van uit. En dat is een ontzagwekkend iets om te begrijpen. Er staat En er was oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog/streed tegen de draak; ook de draak en zijn engelen vochten/streden, 8 maar hij kon geen standhouden met andere woorden, dit betekent in het Grieks, zoals we vorige Sabbat gehoord hebben, zij hadden geen kracht Zij waren niet sterk genoeg, zij hadden geen macht. God begon in te grijpen, wat dat ook moge betekenen. Een Dag van Oorlog deel 2 2

3 God begon in te grijpen en macht en kracht begon hen ontnomen te worden.... en hun plaats het gaat over hun plaats. Wat zij i het verleden hadden kunnen doen, zij konden heen en weer gaan. En er staat dat vanaf dat moment: en hun plaats in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, geslingerd, gegooid.. de oude slang, die genaamd wordt duivel nogmaals, de slang die de lasteraar, de valse beschuldiger, genoemd wordt en de Satan, de tegenstander vanaf het begin is hij de tegenstander van Gods doel en Gods plan geweest. Zeer toepasselijke namen! Namen hebben een belangrijke betekenis!... en de Satan, de tegenstander, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen, geslingerd, gegooid met andere woorden op de aarde, en zijn engelen met andere woorden de demonen met hem. Verdergaand in vers 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu dit is het begin van iets groots in Gods plan. Dit is een belangrijk moment in de tijd voor God. Het is in de eindtijd, tegen de eindtijd.. Mr Armstrong sprak over de eindtijd. En Mr Armstrong geloofde dat op dat moment dit begon te gebeuren, vlak voor wat er in Californië gebeurde. Satan was woedend en begon de Kerk aan te vallen. Er staat, dat toen dit gebeurde, toen hij, Satan, op aarde geworpen werd.. En er was een luide stem in de hemel, zeggende: Nu is verschenen het heil en de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht wat betekent autoriteit van Zijn Christus. Er begonnen toen dus zaken te gebeuren, die leidden tot de periode waarin wij ons nu bevinden. Maar er moesten dingen gebeuren in Gods plan. Er moest een apostase plaatsvinden. God gaf meer macht en autoriteit, zodat Zijn Koninkrijk kon komen. Daarom is het zo belangrijk om 2 Tessalonicenzen te begrijpen. God gaf begrip dat er een tijd zou komen dat er grote afvalligheid zou plaatsvinden, een apostase. Deze dingen moesten gebeuren, dit maakte deel uit van het proces van de komst van Gods Koninkrijk, de wederkomst van Christus, zodat Hij kan gaan regeren. Christus is de autoriteit gegeven om te heersen en regeren. Er moesten dus eerst bepaalde zaken plaatsvinden.... want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Kan je je dat voorstellen.. in het engelenrijk? Wij leven in een tijdperk waarin de technologie enorm is, het internet, de gedrukte pers, en wat nog allemaal... de technologie bloeit en wij kunnen daar gebruik van maken. Mr Armstrong begon dat te krijgen, gelukkig niet zoals wij dat nu hebben, met het internet bijvoorbeeld. Kan je het je voorstellen? En dat is alleen nog maar in de fysieke wereld, door de technologie die beschikbaar is. En denk dan eens aan het geestenrijk, wat daar allemaal is, altijd, voor God en voor Gods troon... klets, klets, klets, klets, klets... Gods eigen volk veroordelend, beschuldigend, van alles op aan te merken, afbrekend, verdraaiend... voor God. Voor de engelen. Voor de rest van het engelenrijk... bespotten, uitlachen... want dat is de mentaliteit. Gods mensen belachelijk maken. zijn dat ze, waar U mee werkt?! Kijk toch eens naar ze!!! Satan zag de menselijke zwakheid en hij begrijpt dat niet. Hoe kan God toch in hemelsnaam met zoiets werken, hoe kan Hij in hemelsnaam zulke mensen roepen. Satan kan daar niet bij! Hij kan niet begrijpen hoe wezens, zoals wij, zo zwak als wij mensen zijn.. hoe God met onze geest kan werken, die geest kan kneden en vormen, zodat er iets groter geschapen kan worden dan het engelenrijk, zodat de mens deel kan gaan uitmaken van Elhim, Gods Familie. Hij begrijpt daar niets van. Hij haat het! En dus, als hij ook maar een fout bij iemand kan ontdekken.. hij verdraait alles! En uiteindelijk, en ik kan dat niet begrijpen, zei God: Genoeg! Het is genoeg geweest! Dit wil ik hier niet meer horen! Hij werd op de aarde geworpen, maar hij gebruikt nog altijd zijn oude truckjes. Hij doet nog altijd diezelfde dingen. En jij bent de ontvanger daarvan. En jij krijgt dat zodra je Gods Kerk in komt. Van familie, vrienden, van wie dan ook. Jij begint dat een klein beetje te begrijpen. Die dingen komen jouw kant op. Wat jij gelooft wordt verkeerd voorgesteld, hoe jij gelooft.. men verdraaid deze zaken. En het is niet fijn om mee temaken, maar dat is al jaar aan de gang. Er wordt dus over dit wezen gesproken en wat hij gedaan heeft. Er staat hier... want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Constant! Ik kan me dat niet voorstellen! Een Dag van Oorlog deel 2 3

4 Vers 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam dit gaat over diegenen die beschuldigd zijn in de voorbije jaar. Het gaat over hoe zij overwonnen hebben. Dit woord betekent veroveren. En dat woord wordt gebruikt als je het over oorlog hebt, over strijd die geleverd wordt. Hoe overwin je? Hoe verover je? Zo doe je dat: door het bloed van het Lam. Wat betekent dat? Dat je zonden vergeven kunnen worden! Het gaat over dat wij ons kunnen bekeren, dat wij voor God kunnen komen en ons kunnen bekeren van onze zonden. Zodat wij een juiste relatie met God kunnen hebben, zodat wij geestelijk kunnen groeien. Zo worden wij sterker. Efezen 6.. Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Zo doen wij het! Wij streven ernaar onze menselijke natuur, onszelf, te overwinnen en te veroveren. Wij willen vernaderen. Wij willen anders worden! Wij zien hoe de mensheid in elkaar zit: het egoïsme, de mentaliteit en de geest die er heerst in deze wereld en dat willen wij niet. En God helpt dat verlangen in ons sterker te maken. En door dat verlangen zullen wij sterker worden, als wij onszelf onderwerpen aan God. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord/Logos van hun getuigenis prachtige verzen, werkelijk prachtig. Wij gaan dit wat nader bestuderen, wat dit woord getuigenis betekent. De getuigenis in ons leven, wat er in ons leven is, want wij zijn namelijk de strijd aangegaan. Wij kunnen door het Woord van God dit overwinnen en veroveren. Door dit leven, dat in ons kan wonen.... en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Met andere woorden, zij hadden hun leven niet lief, ze waren bereid te sterven. Egoïsme is een groot obstakel. Wij kunnen ons eigen leven liefhebben en het vechten moe zijn, zoals we vorige Sabbat gehoord hebben. Dan worden wij afgeleid door andere zaken. Wat dat ook moge zijn, gezondheid, financiën, relaties... allerlei zaken die Satan gebruikt om ons af te leiden van de focus die wij moeten hebben. En wij mensen doen dat, omdat wij mensen zijn. Als wij dus niet oppassen dan worden wij heel erg afgeleid. Kijk, je moet de zaken aanpakken in je leven maar je moet je niet af laten leiden, tot het punt waarop wij het geestelijk wat opgeven, of dat we het strijden moe worden. Er zijn mensen waarover ik me nogal zorgen maak. Omdat zij de strijd die wij net achter de rug hebben, moe zijn. En als zij zich niet herpakken dan weet ik niet of ze het zullen halen nu, om eerlijk te zijn. God is zeer barmhartig voor ons geweest, echt waar! Hij wil dat wij overwinnen en veroveren! Hij wil dat wij slagen! Maar wij moeten onderweg keuzes maken en God heeft grote genade voor ons. Maar nu is het moment aangekomen om standvastig te zijn! Nu is het geen tijd om je terug te trekken, om het beginnen op te geven omdat je moe bent van het strijden. Dit is een belangrijke waarschuwing die God ons geef! Word niet moe van het vechten! Word niet moe van de problemen die je misschien hebt in je gezin of de woeste aanvallen van je familieleden, in of buiten de Kerk... dat is niet belangrijk! Je moet standvastig zijn voor God! Daar komt het op neer! Zodat jij aan het eind van dit alles kan ontvangen wat God voor jou heeft. Wij moeten standvastig zijn, zodat God ons kan doen staan! Dat is de boodschap sinds Pinksteren. In elke preek, artikel, op verschillende manieren gezegd. Wij moeten standvastig zijn in Gods weg, zodat God ons kan doen staan voor het aangezicht van de wereld! Waarom zou Hij ons dit geven, als wij niet standvastig zijn?! Waarom zou Hij ons meer geven? Waarom zou Hij ons doen staan voor het aangezicht van anderen als wij ons terugtrekken en het opgeven, en fysieke dingen, familieproblemen, wat het ook is, ons leven laten domineren?! Dit is een zeer ontnuchterende serie preken die wij nu krijgen, echt waar. En ik hoop en bid dat wij het allemaal kunnen begrijpen, omdat wij geoordeeld worden. Nu is de tijd van oordeel, over ons, of wij dit willen. En dat betekent niet dat sommigen niet wakker gemaakt zullen worden, later. Maar ik kan je dit vertellen, als het deze keer gebeurt, dan is datgene wat je opgeeft enorm! Wat jij opgeeft is zo groots... ik heb gehoord dat iemand in een ander land het opgegeven heeft, afgevallen is. En dan denk ik: waar is je inzet? Wat heb je opgegeven? Waarom heb je het opgegeven? Ik geloof dat de meesten terug zullen komen, voor dit alles achter de rug is, voor dit jaar ten einde is. Een Dag van Oorlog deel 2 4

5 Maar wat zij ondertussen opgegeven hebben, is enorm. Want met de roeping die God ons gegeven heeft, zijn er ook zegeningen. En er is een doel met waarom God ons dingen geeft. En als wij ons onderwerpen aan het proces (van wat Hij voor ons gepland heeft later)... dat is op dit moment van vitaal belang in ons leven. Hij heeft ons geroepen met een groot doel. Ik heb het niet alleen over de paar mensen die tot de behoren. Ik heb het over al de rest, die God in de laatste paar jaar geroepen heeft en waar Hij mee werkt. Het is een groots doel maar wij moeten er voor vechten. Wij moeten er voor werken, wij moeten onszelf erin smijten, zoveel mogelijk. God is ons niets verplicht. Niets is ons verplicht! En het wordt ons niet zomaar gegeven, omdat Hij een werk in ons begonnen is, ok?! Hij zegt dat Hij getrouw is, om het werk in ons af te maken, maar er is altijd die grote ALS... ALS wij ons onderwerpen aan het proces is God getrouw! Het enige probleem zijn wij, mensen! Als wij niet getrouw zijn in het reageren en ons onderwerpen aan Gods proces!... En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord/Logos van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Met andere woorden, nogmaals, zij hebben hun leven niet liefgehad, zelfs al staarde de dood hen in de ogen. Als je van jezelf houdt, als je voor jezelf kiest en daarbij de focus die wij moeten hebben uit het oog verliest.. met andere woorden, als je kiest voor egoïsme... wat wij willen, wat ik wil, wat ik hieruit wil halen, wat ik... Ik moet wat uitrusten, want het is te moeilijk, te zwaar geweest! Boe hoe! Dit is niet het moment om je terug te trekken en jezelf zielig te vinden, om wat wij meegemaakt hebben of om wat wij nu, op dit moment, meemaken! Wij zijn zo gezegend! Als ik denk over de moeilijkste dingen die mensen nu meemaken, moet ik altijd denken aan de mensen uit het verleden... wij hebben het zo makkelijk vergeleken met hen! Zo makkelijk! Wat ik nu meemaak is zoiets kleins, niets in vergelijking met wat zij meegemaakt hebben. Wat jij meemaakt, wat het ook is.. het is niets vergeleken met de mensen die ons voorgegaan zijn. Wat zij opgeofferd hebben, sommigen zelfs letterlijk hun eigen leven! En wie van ons moet dat doen! Wel, misschien sommigen... misschien sommigen die deel uitmaken van de Misschien ook anderen, ik weet het niet... als God er een bedoeling mee heeft. Hij weet precies wat het beste voor ons is en wij onderwerpen ons aan het proces, wat het ook moge zijn! 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. En er is een andere kant hieraan. Inderdaad, wat een prachtige tijd als Satan er niet meer is, in de hemel. Wat een prachtige tijd, als hij en zijn demonen niet meer heen en weer kunnen gaan tussen de hemel en de aarde, hoe het ook gebeurd is, ik begrijp dat niet. Maar wat er ook gedaan is, er was geen plaats meer voor hen in de hemel en de hemel werd gereinigd, gezuiverd van hen. Geen beschuldigingen meer, geen constant klets, klets klets meer, tegen het engelenrijk en voor Gods troon! Niet meer! God zegt: Daarom, verheugt u, gij hemelen... Maar wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid/toorn, wetende, dat hij weinig tijd heeft. Sinds die tijd... nadat Mr Armstrong bijna gestorven was en daarna terug kwam met grotere kracht dan ooit tevoren... Satan werd neergeworpen, hoe dat ook gebeurd is, en is teruggekomen met grotere toorn dan ooit, om alles dat met God te maken heeft te vernietigen. Maar God heeft dat niet toegelaten, toch!! God heeft de Kerk laten voortbestaan, met grote macht, tot Januari En daarna dreef de Kerk wat voort op de kracht die God de Kerk gegeven had via Mr Armstrong. Wat was de boodschap van Mr Armstrong die hij keer op keer gaf... de Kerk op het rechte spoor zetten! Dat was de boodschap! En in elke preek had hij het over de Kerk weer op het rechte spoor zetten! Omdat hij zag in welke moeilijkheden de Kerk zich bevond. Hij sprak luid en duidelijk over de geest van Laodicea die de Kerk al binnengeslopen was. En vlak voor zijn dood begon hij te vragen:.. is er misschien 10% van jullie... die leefden zoals het Filadelfia tijdperk en niet zoals Laodicea. En dat is interessant omdat er een overgang plaatsvond. We gingen een nieuw tijdperk in en die geest kwam meer en meer de Kerk in. De Kerk ging een tijdje voort. Aan het begin van de jaren 90 waren er al grote oorlogen aan de gang. Dingen die wij niet eens wisten, omdat wij zwakker en zwakker en zwakker werden in de Kerk. Hij, Satan, was zeer toornig en God heeft dit met een bepaald doel toegelaten. Zodat wat er in 2 Tessalonicenzen Een Dag van Oorlog deel 2 5

6 staat, zou kunnen gebeuren. Daarom is het gebeurd! Het is nooit toegelaten in Gods Kerk, behalve die ene keer! En God heeft het toegelaten omdat Hij een groot doel had... en dat heeft te maken met de wederkomst van Jezus Christus. En het zou een groot teken aan Gods Kerk moeten zijn over de wederkomst van Jezus Christus, over de macht en kracht die naar deze aarde gaat komen! Inderdaad dus iets om nuchter en sober over te zijn, en je te realiseren... als je een wezen zoals hij bent en je weet dat dit het einde is? Dit is de laatste grote oorlog op aarde waaraan hij kan deelnemen. Zij haat, zijn minachting voor Gods mensen is groter dan ooit tevoren. Zijn walging voor wat er gaat gebeuren en wat God gedaan heeft en gaat doen... hij is woedend. Dit is geen tijd om zwak te zijn anders worden wij een van de slachtoffers. Dan wordt jij het slachtoffer. Dit is dus een tijd om zeer sober te zijn! Ik ga een aantal artikelen voorlezen, want de dingen die nu in het nieuws zijn... ik heb een heel aantal... afgelopen week, de week daarvoor, heb ik er een heel aantal gelezen, verschillende artikelen. En deze week heb ik er ook een aantal gelezen, maar ik heb er ook veel weggegooid. Er zijn er zoveel, je kan niet alles lezen. Maar om te zien wat er aan het gebeuren is, ik vind het ontzagwekkend, alles komt samen, precies zoals God gezegd heeft. Dingen die wij niet op die manier samen zagen komen in het verleden. Ik wil een aantal artikelen voorlezen. Als je het hebt over legers en naties.. en waar de focus ligt in de wereld; het Midden Oosten. Dat is de hot spot! En dat is wat God gezegd heeft, dat op die hot spot de legers samen zullen komen. Er was een tijd, dit heb ik zelfs in het laatste boek geschreven.. God had nog niet alles geopenbaard... dat we het over Megiddo, Armageddon en alle legers die daar samen zouden komen. Wij probeerden te begrijpen waarom ze daar samenkomen. Wel, wij kennen het verhaal. Het zal een vertegenwoordiging van de legers van deze wereld zijn, die daar samen zullen komen. Het begint daar. Daar begint het! Kijk wat er op dit moment in Syrië gebeurt! Turkije! Iran! Saudi Arabië! Jordanië! En wat men daar doet. Israël! Het is een ongelofelijke hot spot in deze wereld en wie trekt men daar aan? De NATO, de Verenigde Staten, Rusland, China.. dat deel van de wereld houdt de hele wereld bezig! Het is belangrijk om te begrijpen wat God aan het doen is. Wat God laat gebeuren. Het begint daar. In die regio. Daar stapelt het zich op! Een van de artikelen: Rusland waarschuwt Turkije en de NATO tegen militaire acties En dat is veel in het nieuws geweest de voorbije week. Je kan er op verschillende plaatsen over lezen. En je hoeft niet al die artikelen te lezen. De Turkse president Erdogan heeft verklaard: het Turkse leger staat klaar om te reageren op Syrische schending. Er wordt een vliegtuig uit de lucht geschoten en ineens is dat een hot spot Er is maar een iets nodig om een Wereldoorlog te ontketenen. En om eerlijk te zijn, dat is alles wat nodig is... of om landen zoals Rusland, China, Turkije, de NATO standvastiger te laten worden in hun overtuiging. Om dingen te doen waarvan wij weten dat ze gaan gebeuren. Er staat.. Turkije zal de Syrische troepen die de grens naderen als bedreiging en militair doel zien. Er zijn al meldingen van dat dat al begonnen is. Ze zijn niet echt slim weet je. Want naties doen op dit moment. Er wordt niet goed over nagedacht. Het is niet echt slim. En ze slepen andere landen mee. Denk je dat sommige van deze naties andere landen erbij willen sleuren? Landen zoals de VS, de NATO of Rusland? Denk je dat ze daar zo hun redenen voor hebben? Dat zij iets doen om die landen te forceren? Dat is precies wat ze aan het doen zijn! Nog een artikel... Een Dag van Oorlog deel 2 6

7 Syrië: Saoedische troepen verzamelen zich bij Jordaanse, Irakeese grens. Syrische crisis op het randje van een West-Arabisch-Turks militair offensief, in de komende 48 uur. Debkafile s militaire bronnen rapporteren grote Saoedische troepenbewegingen in de richting van de Jordaanse en Iraakse grenzen, donderdag s nachts en vrijdagochtend 29 Juni, nadat koning Abdullah Saoedische militairen in hoogste staat van paraatheid had gebracht, om een anti-assad offensief in Syrië te beginnen. Men bereidt zich voor op wat men denkt dat gaat gebeuren, een oorlog in dat gebied, een conflict. En men bereidt zich voor op de mogelijkheid. En dat is precies wat er zal gebeuren. Het artikel gaat verder... De Saoedische units zijn uitgerust met tanks, raketten, speciale eenheden en luchtafweergeschut en klaar om zich in 2 onderdelen naar Jordanië te verschepen. Een onderdeel zal de Jordaanse koning Abdullah beschermen tegen mogelijke Syrische of Iraanse represailles. Wat ik zeer interessant vind. Ik zal dit ook nog even lezen. De Saoedische eenheden die ingezet worden aan de grens met Irak zijn er om het koninkrijk te verdedigen tegen mogelijke invallen van Iraakse sjiitische milities, die het koninkrijk willen binnenvallen om vergeldingsacties uit te voeren. De Iraakse milities zijn goed opgeleid en bewapend en dienen onder officieren van de Iraanse Al-Aods Brigades, de externe arm van de Revolutionaire Garde. Dit zijn mensen in het zuidelijke deel van Irak die meer op een lijn zitten met Iran. Sommigen van hen zijn opgeleid door Iranezen en het is duidelijk dat het in dit artikel over hen gaat. Zij veroorzaken problemen in Irak en andere landen. Verdergaand... Na het neerhalen van een Turks vliegtuig door Syrië, een week geleden, blijft Turkije troepen verplaatsen naar de Syrische grens. Deze eenheden zijn gewapend met luchtafweergeschut, tanks en raketten. Hoe snel kunnen de dingen gebeuren... sinds de 27 ste... al deze dingen die we gelezen hebben, al deze artikelen.. sommige nieuwsartikelen vertellen je zelfs hoe snel de dingen vooruit gaan. Je kan het niet meer bijbenen. Nog een artikel... Meer Oorlogsvoorbereidingen van Israël Washington - de afgelopen weken hebben de VS aanwijzingen en waarschuwingen gekregen over oefeningen met Israëlische lange afstandsraketten, volgens een rapport in Joseph Farah s G2. Naast de oefeningen met lange afstandsraketten zijn, volgens bronnen, personeelsleden die belangrijke posities hebben, uit vakantie geroepen en worden door de VS geleverde antiballistische Patriot raketten verplaatst. De hele regio bereidt zich voor op een groot conflict, een groots conflict. De Israëli s hebben ook verkenningsvluchten uitgevoerd, en dit is al meer dan een maand aan de gang. Een dergelijk rapport volgt op andere recente aanwijzingen en waarschuwingen over Israëlische voorbereidingen op een oorlog. Deze voorbereidingen houden onder andere bewapening en het klaarmaken van Israëls nucleaire Jericho II raketten in en de inzet van schepen van de geheime inlichtingendienst, in de buurt van Een Dag van Oorlog deel 2 7

8 Iran, voor het vergaren van informatie en bewaking. Is het niet ongelofelijk, hoe Israël die raketten noemen? Jericho II. Ongelofelijk! Ik wil nog een aantal artikelen lezen, want niet iedereen krijgt deze artikelen doorg d. Sommigen hebben er geen toegang tot, dus wil ik nog een aantal artikelen lezen. Over wat er in een ander deel van de wereld aan de gang is. Ik vind het ongelofelijk om Europa samen te zien komen en waarom ze samenkomen. En om te zien wat Duitsland doet, temidden van dit alles. Om te zien wat Angela Merkel doet en wat zij niet doet.. laten we het artikel even lezen. Spiegel Online Lidstaten moeten hun soevereiniteit opofferen om de Euro te redden. Dit is de voornaamste drijfkracht op dit moment. Om de Euro te redden.. en sommigen beginnen dit meer en meer te zien.. het wordt hen duidelijker.. de enige manier om de Euro te redden is niet met hulp of met Eurobonds.. of om er geld in te smijten... en wat zij daar niet willen doen. De enige manier is dat de naties dichter tot elkaar moeten groeien en hun soevereiniteit opgeven in hun eigen land en dat aan een centrale macht geven. En daar vechten sommigen voor, dat is wat men wil. En of ze dit nu willen of niet, God zegt dat zij het gaan doen. Ze worden tot elkaar getrokken, ook om dat wezen dat er is. Straffe taal! Kanselier Angela Merkel gebruikte dinsdag ongewoon sterke taal, toen zij het idee voor Euroobligaties verwierp, door te zeggen dat Europa de totale schuldaansprakelijkheid niet zou delen... zolang ik leef! Maar Duitse media commentatoren putten troost uit een blauwdruk voor een ingrijpende wijziging van de architectuur van de Eurozone, dat deze week door de bende van vier Europese presidenten: de voorzitter van de Europese raad Herman Van Rompuy, Europees commisie voorzitter Jose Manuel Barosso, voorzitter van de Eurogroup Jean Claude Juncker en Europees Centrale Bank president Mario Draghi. Hun ideeën zouden leiden tot een dramatisch verlies van nationale soevereiniteit door de oprichting van een centrale autoriteit, met de bevoegdheid om veranderingen in de nationale begroting van de leden te eisen. Wat er daar gebeurt... en uiteindelijk zullen 10 naties hieruit komen. Ik weet niet hoeveel van jullie de laatste... Nigel is weer bezig Nigel Farage uit Groot-Brittannië. Ik moet lachen om hem, maar weet je. Hij slaat de nagel op z n kop, elke keer als je hem ziet in een video en waar hij over praat. Ik wil een aantal commentaren lezen, over dingen die hij in zijn recente video naar buiten brengt, vlak voor de Europese top. Hij zegt... En wat doen we tijdens deze vergaderingen (toppen) En onthoud dat dit top nummer 19 is sinds Hij is helemaal niet gelukkig met wat zij doen. Hij zegt... Het enige wat wij doen is tegen het blikje aanstampen.. Hij zegt dat er helemaal geen vooruitgang is. Ze blijven maar tegen het blikje aanschoppen en dit zegt hij al een hele tijd. Vergeet niet dat er 17 landen foutiefelijk zijn toegetreden tot de Eurozone. Tot nu toe zijn 5 van hen gered. Bijna 1/3 de van hen moeten geholpen worden... Een Dag van Oorlog deel 2 8

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd Mijn Heilige Rozenkrans elke dag bidden is belangrijk want dat zal je beschermen tegen de Duivel. St.- Benedictus werd jou toegewezen om je voor altijd te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger.

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus.

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus. Uit boodschap 28. Het Boek der Waarheid. (Zaterdag 18 december 2010, 9.40 u.) Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden om hen te helpen zichzelf te verlossen door middel van Mijn Hart. Er wordt

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

De Eindtijd in het kort. De Here Jezus komt spoedig terug!

De Eindtijd in het kort. De Here Jezus komt spoedig terug! De Eindtijd in het kort De Here Jezus komt spoedig terug! 1 2 De Eindtijd in het Kort De Here Jezus komt spoedig terug! Jeep van der Schoot 3 Titel: De Eindtijd in het Kort - De Here Jezus komt spoedig

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament pagina 1 Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament In de vorige zes delen hebben we stilgestaan bij het Oude Testament. De zes delen die nu volgen, gaan over het Nieuwe Testament. We beginnen ook hier

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Het zwarte gat van de duivel

Het zwarte gat van de duivel Het zwarte gat van de duivel Liturgiesuggesties: Gezang 107:1 en 4 of Gezang 296:1, 2 en 3 Psalm 95:1, 2 en 3 OB Efeziërs 6:10-20 Psalm 93:1 en 2 Openbaring 12:7-12 Psalm 93:3 en 4 of Gezang 115:1, 2,

Nadere informatie