Als je negers op een afstand ziet...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als je negers op een afstand ziet..."

Transcriptie

1 Als je negers op een afstand ziet... Al te persoonlijke kanttekeningen bij het eerste deel van Otterspeers Hermans-biografie door Wim van Binsbergen Otterspeer, Willem, 2013, De mislukkingskunstenaar: Willem Frederik Hermans: Biografie, deel I ( ), Amsterdam: De Bezige Bij, 2 e druk, december Inleiding Willem Otterspeer is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en speelt (het verband was mij niet direct duidelijk) al jaren een hoofdrol in de publicatie van de literaire Verzamelde Werken en correspondentie van de bekende literator en fysisch geograaf wijlen Willem Frederik Hermans ( ). Voor dit boek had Otterspeer tijdelijk toegang tot het volledige, uiterst omvangrijke persoonlijke archief van Hermans, en het bevat dan ook talloze details van informatie die enige opheldering verschaffen ten aanzien van sommige vragen die de lectuur van Hermans 1

2 oeuvre in de loop der jaren bij lezers heeft opgeworpen. Niet alleen bewaarde Hermans zijn meeste correspondentie, hij had ook een groot, voornamelijk literair netwerk en hij speelde vanaf de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog gedurende een halve eeuw een kritische, polemische hoofdrol in het Nederlandse literaire leven. Vele namen in en rond de Nederlandse literatuur van de tweede helft van de 20 e eeuw passeren dan ook de revue in de biografie van wie Otterspeer, zeer herhaaldelijk, ten overvloede, en met een bijziendheid die hem als biograaf geen eer aandoet ( U begrijpt wel dat ik mij met de biografie van een mindere schrijver dan de allerbeste niet ga bezighouden ), aanprijst als de grootste schrijver van Nederland. Hermans was in de eerste helft van zijn schrijversleven de gesel van de Nederlandse literatuur een situatie waarvan vooral de diverse versies en drukken van zijn kritische bundel Mandarijnen op zwavelzuur getuigt. Het voordeel van een biografie schrijven over de reeds overleden Hermans is dat de biograaf niet meer bang hoeft te zijn zelf het mikpunt te worden van de kritische vermogens tot overkill waarom Hermans gevreesd was (maar zoals dit stuk zal aantonen kunnen anderen deze rol van Hermans overnemen). Het boek van Otterspeer is, ondanks talloze leuke weetjes, ondanks breed uitgemeten methodische en theoretische ambities, en ondanks zijn buitensporige omvang, gebonden formaat, en liefst twee leeslintjes, een grote teleurstelling, en wel op een aantal elkaar versterkende fronten en niet alleen omdat het al na eerste lezing letterlijk uit elkaar valt. Voor wie kwaad wil, legt Otterspeers titel van dit eerste deel van zijn Hermansbiografie de beperkingen van de biograaf al helemaal bloot. Otterspeer kenschetst de eerste 31 jaar van Hermans leven als dat van een Mislukkingskunstenaar, de slotsom van een bijna 1000 pagina s omvattend werkstuk die kennelijk alleen maar naar analogie van een andere schrijver, Kafka ( Der Hungerkünstler, 1922), kan worden bemiddeld, en waarbij niet de inhoud maar de vorm van het slechts uit existentieel tekort (aan voedsel? aan succes? aan ideeën? aan talent) bestaand kunstenaarschap erop aan lijkt te komen. Wie herkent daarin nog de jonge auteur die (ondanks, inderdaad, diens eigen gevoel van tot mislukken gedoemd te zijn) bij het afsluiten van dit eerste deel van de biografie diverse geniale romans en verhalenbundels op zijn naam heeft staan, en de meest gevreesde kriticus van Nederland is geworden? Het is Otterspeer zelf die, met zijn gebrek aan visie, verbeeldingskracht, aan inzicht in wat schrijverschap eigenlijk is, aan kennis van de details van Hermans 2

3 concrete fysieke leefwereld en natuurwetenschappelijke passie, en gebruik aan analysekaders en theorie zodat steeds weer Freud zijn enige toevlucht moet vormen, zich terecht tot mislukkingskunstenaar benoemt. Maar laten wij op ons betoog niet te veel vooruit lopen. Ik wil eerst uiteenzetten welke rol Hermans in mijn eigen leven gespeeld heeft, en waarom. 2. Mijn leven met Hermans, zijn uitgever, en derden Mijn kennismaking met het werk van Hermans is inmiddels tweeënvijftig jaar oud. Mijn ouders lazen geen avant-garde literatuur en overigens slechts een uiterst beperkte selectie uit de literaire canon, naast typische ontspanningslectuur. Mijn veel oudere broer (in ons gezin de eerste begunstigde van de grote democratisering die het hoger onderwijs kenmerkte vanaf het eind van de jaren 1950 maar mijn beide zuster konden er helaas nauwelijks van profiteren) studeerde Frans, aanvankelijk Duits, wat mij zijnerzijds vele overtollige teksten opleverende maar geen op het gebied van de Nederlandse literatuur. Op het gymnasium was ons literatuuronderwijs gebaseerd op het tweedelig, in buigzaam grijs linnen gebonden leerboek van de roomskatholieke Lodewick, dat achterin een canon van de wereldliteratuur gaf en in de tekst de Nederlandse auteurs en hun perioden behandelde. Hoewel ik zo tot mijn blijvende vreugde Van Ostayen en Achterberg leerde kennen, was voor Hermans nog geen plaats die was immers de jonge auteur die eerst door De donkere kamer van Damokles (1958) de beloften van eerder werk [ had ] waargemaakt ; en dat was al heel genereus gezien het affront dat Hermans uitgerekend de roomskatholieken had aangedaan in de periode van Ik heb altijd gelijk (1953). Mijn introductie tot Hermans moest van een andere kant komen. In de laatste jaren van het gymnasium had ik slechts met een van mijn schoolgenoten een zeer innige en, naar het zich de eerste jaren liet aanzien, onvoorwaardelijke en onverbrekelijke band, en dat was Hugo Verdaasdonk ( ), de zoon van de advokaat van uitgever Van Oorschot in diens geruchtmakende conflict met Hermans gedurende de jaren 1960 dus lang na de periode van Hermans leven bestreken in het eerste deel van Otterspeers biografie. Hugo s vader was een uitgetreden roomskatholieke kloosterling wiens eerste en enige dichtbundel (1946) de veelzeggende latijnse titel droeg Canticulum ad usum fratrum minorum (als voormalig Franciscaans geestelijke schroomde hij het persoonlijk bezit 3

4 van zijn pennevruchten te claimen, hij had er slechts het gebruiksrecht van). Zoon van een Noordbrabants gezin (ik heb zijn tot verlegenheid van de familie weinig stadse moeder enige keren op verjaardagen ontmoet), had hij de gebruikelijke keuze gemaakt voor de priesterstudie als enig beschikbaar kanaal van opwaartse mobiliteit. Na zijn spoedige uittrede uit het klooster had hij met veel moeite en vernederingen als zgn. extraneus een avondstudie in de rechten voltooid (beschreven in zijn enige roman Niemand weet waarom), en intussen had hij het gebracht tot minor poet en literair prozaïst, redacteur van Van Oorschots tijdschrift Tirade. Zijn oudste zoon Hugo zelf had destijds al een paar gedichten gepubliceerd in vooraanstaande literaire tijdschriften, en wijdde mij genadiglijk in het literaire bedrijf in (maar in niets anders, overigens, hoewel zijn moeder naar zijn eigen zeggen het tegendeel vreesde). Van zijn grootse, zij het slechts zijnerzijds geformuleerde, plannen met onze literaire vriendschap is volstrekt niets terechtgekomen: wij tweeën werden niet de kern van een spraakmakende nieuwe literaire generatie, hij heeft zelfs nooit ook maar één dichtbundel gepubliceerd (wel enige detectives, net als Hermans, zoals Otterspeer onthult; van deze werd er één later geëcht als De leproos van Molokaï ). Hugo werd (na een moeizame studie Frans waarover hij, zoals zijn gewoonte was, een nogal creatieve voorstelling heeft gegeven in een persoonlijke pagina in een gedenkboek van de Vereniging voor Letterkundigen, Micheels 2006) vooraanstaand literatuurwetenschapper; verkondiger van de ontluisterende en in wezen oedipale maar niet geheel onjuiste stelling dat het beoefenen van literatuur een streven is naar aanvullende maatschappelijke status bij leden van specifiek talige milieus en beroepen; ondanks zijn rabiaat atheïsme hoogleraar aan het veilige nest van de Katholieke Universiteit Tilburg; in die hoedanigheid initiatiefnemer en promotor van Van Oorschots eredoctoraat in de letteren in 1986; jarenlang voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen waarvan ik zelf op grond van mijn eigen literaire publicaties tientallen jaren inactief lid zou zijn. Zijn sterke homo-erotische gevoelens destijds voor mij drongen pas vele tientallen jaren later in hun ware gestalte tot mij door, terwijl hij zich al na een jaar of drie bruusk van mij had afgewend en mij door zijn moeder telefonisch had laten afvoeren. Zijn huwelijk bleef kinderloos. Van Oorschot bezocht de verjaardagen van Hugo s naaste familie en zo kon ik ook de uitgever menigmaal in actie zien, log, boers, galmend, passend Zeeuws in deze Brabantse familie in ballingschap, tiranniek middelpunt; niettemin met de suggestie van een onverwachte gevoeligheid die ook uit zijn eigen proza spreekt (met name Twee vorstinnen en en 4

5 vorst, en Mijn tante Coleta). Hugo leidde mij op een avond trots door Amsterdam-Zuid naar het bronzen naambord dat de advokatenpraktijk van zijn vader sierde (ik was in hoofdzaak vertrouwd met de bescheiden vierkamerflat van zijn gezin in een betere volksbuurt); schreef op eigen initiatief brieven namens mij op het briefhoofdpapier van zijn vader om mijn correspondentievriendin Yvonne Carati te Heerlen in naam der wet ertoe te bewegen mijn brieven uit een mystieke periode in mijn adolescentie terug te sturen; wist van mij het notulenboek van de debating club van onze school los te praten zodat hij het kon vernietigen en zijn eigen (door hem inmiddels als encanaillement gevoelde) prestaties in dat verenigingsverband voor eeuwig aan de openbaarheid onttrekken; liftte met mij na mijn eindexamen naar Parijs waar we in een armoedig hotel gedurende twee weken getweeën in het enige bed sliepen en hij met enige nadruk verbaal speelde dat wij les jeunes tantes [ flikkers ] du troisième étage waren; vertelde mij heet van de naald over de al dan niet (dat weet ik niet eens meer) geslaagde zelfmoordpoging van Van Oorschots oudste zoon; en hield mij ongevraagd op de hoogte van alle details over het conflict Van Oorschot-Hermans. Hugo kon mede te mijner behoeve met flinke korting kopen uit het fonds van Van Oorschot, dat aldus de oudste kern van mijn literaire bibliotheek kwam versterken. Hermans romans De tranen der acacia s, Ik heb altijd gelijk, en de verhalenbundels Moedwil en Misverstand en Een landingspoging op Newfoundland waren verplichte kost binnen de literaire capita selecta die ik van Hugo ontving, en over die boeken heb ik dan ook aanvankelijk volstrekt geen eigen oordeel kunnen vormen. Maar ook het zeer dikke, met enige complete romans volgepropte boek Drie melodrama s, evenals De god denkbaar denkbaar de god en de verhalenbundel Paranoia ontleende ik aan het kortingsarrangement bij Van Oorschot, en in mijn lectuur van die titels bij uitzondering niet voorgekookt door Hugo s intimiderende oordelen en anecdotes trof mij de bizarre fantasie alsmede de dwingende, tot in alle details perfecte stijl. De in onstuitbare waanzin over het leprozeneiland stuivende journalist of detective; de onophoudelijk rokende neuswarmer van O Dapper Dapper; het door wagenstellen ondersteunde, plaatselijk reeds tot ontbinding overgaande reusachtige lid van Anton van Duinkerken naast andere fossielen opgespuwd door de zich openende aarde; de Amsterdamse zolderkamer (bij de Amstelstraat, dacht ik) waarop de vervolgingswaan tot een gruwelijk hoogtepunt komt het bleven levenslang hallucinerende beelden die ik meerdere malen per jaar zou oproepen schijnbaar zonder directe aanleiding. Hermans werd voor mij, meer nog dan van het Reve 5

6 (met wie ik mij emotioneel, maar niet stilistisch, veel meer identificeerde), het rolmodel van de moderne Nederlandse prozaïst, en dat is hij gebleven zoals niemand kan ontgaan die mijn debuutroman Een buik openen (1988) legt naast Hermans eigen verslag van wetenschappelijk veldwerk in Nooit meer slapen (1964 alweer het verschil van nagenoeg een kwart eeuw). Of het nu Hermans romans, verhalen, essays, of zijn Multatulibiografie (De raadselachtige Multatuli, 1987) betreft, er is geen Nederlands proza dat mij meer heeft geboeid, en blijft boeien. Er is nauwelijks ander Nederlands literair proza dat ik voor mijn plezier lees. Tijd om de bespreking van Otterspeers biografie in detail ter hand te nemen. 3. Presentatie, integratie en ontsluiting Ik wil mijn kritische bespreking beginnen met de technische kant van presentatie, integratie en ontsluiting. Otterspeers zeer omvangrijke boek is kennelijk samengesteld uit een aantal losse modules die hij in de loop der jaren had geschreven en dacht moeiteloos in dit boek in te schuiven. Compositorisch levert dat de rampzalige situatie op dat vele van Hermans afzonderlijke werken, en vermeende sleutelgebeurtenissen in zijn leven zoals het overlijden van zijn zuster Corrie Hermans (consequent zelfmoord genoemd hoewel zij omkwam door een schot uit het dienstpistool van haar neef en minnaar de corrupte politie-inspecteur Pieter Blind, in diens auto, geparkeerd langs de afgelegen Zuidelijke Wandelweg te Amsterdam) niet eenmaal maar wel drie of vier keer in deze biografie worden gepresenteerd, samengevat, en van zowel anekdotisch / biografisch en literair-kritisch commentaar worden voorzien. Als Mollenspeer (zijn symbolische blinde gelijkenis met Corrie s doder kan nauwelijks toeval zijn) een begaafd criticus en biograaf was geweest dan waren de vele herhalingen en valse starts misschien nog wel te vergeven, maar dat is allemaal niet het geval. Toegegeven moet worden dat de auteur ondanks deze krochten van meerlagige herhaling zichzelf nauwelijks ooit opvallend tegenspreekt maar wij zullen dadelijk zien dat dit op zich verdienstelijke feit mede toe te schrijven is aan een gebrek aan inhoudelijke analytische en synthetische beweringen. Het boek staat vol met eigennamen, waarvan een deel ontsloten is in het personenregister. Een inconsequentie hierbij is dat sommige namen die 6

7 alleen in voetnoten voorkomen (met name geraadpleegde auteurs), wel in het register zijn opgenomen maar de meeste niet zodat ik ten aanzien van de meeste namen uit de slechts zeer gedeeltelijk overlappende werelden van Hermans en mijzelf (bijv. zijn generatiegenoten de antropologen Köbben en Jongmans, de socioloog Goudsblom allen mijn sociaalwetenschappelijke leermeesters, de straatnamen van Amsterdam Oud-West waar zowel Hermans als ik zijn opgegroeid zij het met een verschil van een kwart eeuw) verplicht ben evenzeer in het duister te tasten als Mollenspeer zelf. Dat persoonsregister omvat ook diverse vorstelijke personen, maar niet de Nederlandse koning (Willem III) aan wie Multatuli zijn Max Havelaar opdraagt en van wie (volgens een niet nader gedocumenteerde bewering die aan Hermans tijdgenoot en jarenlange vriend Adriaan Morriën zou worden ontleend, maar die echter in het overzicht van Hermans voorgeslacht in de eerste hoofdstukken van het boek ontbreekt) ook Hermans zelf zou afstammen. Andere eigennamen dan persoonsnamen zijn echter niet geïndiceerd, ondanks de veelheid aan titels van boeken en verhalen, namen van literaire tijdschriften, en vooral de vele geografische aanduidingen die voortkomen uit Hermans internationale oriëntatie als literator en geograaf. Zelf onder meer wetenschapper, lezer van duizenden al dan niet van een register voorziene boeken, en schrijver / redacteur / uitgever van tientallen meestal van een goed register voorziene werken, is mijn beproefde stelregel in dezen: een incompleet register op een omvangrijk boek is beslist veel erger dan geen register. 4. De planologie van Amsterdam-Oud-West De ongenode gast in de opzet van deze biografie is de Russisch- Amerikaanse schrijver Wladjīmir W. Nabokov (hoewel toch verdienstelijk in het Nederlands vertaald door de Charles Timmer die als rolmodel in de Canadese houthandel, na Hermans verwanten in de eerste graad de meest besproken figuur in deze biografie is). Nabokov eiste van zijn literatuurstudenten aan de Cornell University, in de binnenlanden van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika, dat zij bij het lezen van auteurs als Joyce en Dickens steeds de plattegronden van de door dezen beschreven steden en gebouwen in het hoofd hadden. Had Otterspeer de plattegrond van Amsterdam-Oud-West rond de Tweede Wereldoorlog beter gekend en doorleefd, dan had hij de sociale en klasse-implicaties van Hermans opgroeien in deze buurt veel beter kunnen onderkennen. Ook had hij 7

8 beseft hoe, juist zoals de als verpleegkundige vermomde zuster steeds weer opduikt in Hermans werk (vooral in Ik heb altijd gelijk en De donkere kamer van Damokles), ook Hermans hele geestelijke landkaart gerangschikt is rond het nooit genoemd laat staan verkend, vele huizenblokken in beslag nemende niemandsland van het Wilhelminagasthuis, dat als een bomkrater steeds weer onneembare grenzen van verboden toegang stelt aan de straten die hun concrete sporen in Hermans oeuvre hebben nagelaten: vooral de Brederodestraat waar hij is geboren (op nummer 93, 1 hoog); onmiddellijk ten zuiden daarvan als parallelstraat de 1 e Helmersstraat waar Hermans nog bijna twintig jaar ( ) bij zijn ouders gewoond heeft, en waar de vader van mijn klasgenoot van de lagere school Bob Groen een fietsenwinkel had. (Geboortehuis en later woonhuis liggen vlak achter elkaar aan weerszijden van hetzelfde blok; vóór de Tweede Wereldoorlog was er geen woningnood in deze buurt, de woningbouwvereniging beheerde een flink aantal blokken, en als men hoorde dat mensen in de omgeving gingen verhuizen was het niet moeilijk hun woning over te nemen vaak hoorde de mannelijke kostwinner pas s avonds als hij van zijn werk thuiskwam dat zijn vrouw het gezin die dag weer verhuisd had); de Bosboom Toussaintstraat waar Hermans in de Tweede Wereldoorlog een boom helpt omzagen (en waar Anneke Broekhoff dochter van de slagerswinkel was toen zij, vijf jaar oud, met grote strik in het haar en onbegrijpelijk bekoorlijk smokwerk in het lijfje van haar jurk, bij mij in de kleuterklas zat; op de hoek met de Constantijn Huygensstraat was een babywinkel waar ik als driejarige de echte kinderbrengende ooievaar in de etalage zag staan; in dezelfde etalage had mijn moeder kort na de Bevrijding die de Tweede Wereldoorlog afsloot, ontroostbaar huilend, voor het eerst foto s van de concentratiekampen gezien, waaruit zij eindelijk begreep dat de extra bonkaarten voor de drie kleine kinderen met wie zij was achtergebleven, voor een te hoge prijs gekocht waren); en de Ten Katestraat die in de biografie als groentemarkt figureert (hier deed ik vanaf mijn vierde of vijfde jaar dagelijks boodschappen voor ons gezin); 8

9 de van Baerlestraat verlengde van de Constantijn Huygensstraat / Bilderdijkstraat, maar destijds nog door het Vondelpark strikt gescheiden want de Vondelbrug bestond nog niet waar een van maandenlange pleuritis herstellende, 20-jarige Hermans weer zijn eerste wandeling maakt slechts een paar dagen voor het uitbreken van de oorlog en de dood van zijn zuster); de niet met name genoemde Jacob van Lennepstraat waar, bij ons om de hoek, mijn vadersbroer Piet woonde, met Nel uit Ameland, hun zoontje Robbie (later advokaat) en met Henk, kind van Nels eerdere verbintenis met onze buurman één hoog achter, die door vreemde krijgsdienst (in het Vreemdelingenlegioen) statenloos was geworden; en in dezelfde Jacob van Lennepstraat, juist over de Bilderdijkstraat, dus nog voor de Da Costakade die in de Hermansbiografie als adres van een prostituee dienst doet (mijn eerste vriendinnetje Cisca Vink woonde daar, negen jaar oud, door mijn jongste zuster verbaal en jaloers begiftigd met schelvisogen, maar door mij op haar negende verjaardag met een rood plastic broche van fl. 0,25 uit de HEMA bij ons om de hoek; mijn oudtante woonde in de Da Costastraat, mijn grootmoeder eerst in de Kinkerstraat en tenslotte op het Da Costaplein) de aquariumwinkel Holgen was waar een van de beste verhalen van Hermans generatiegenoot en jarenlang vriend Gerard van het Reve zich afspeelt (uit de bundel The acrobat and other stories / Vier Wintervertellingen). Het was een buurt die vanaf de jaren 1880 werd volgebouwd in de uitleg van Amsterdam buiten de grachtengordel overwegend woonkazernes van vier of meer etages vol kleine en ongezonde, soms nog van bedsteden maar nooit van een ingebouwde badcel voorziene halve woningen voor en achter, met (zoals toch ook Otterspeer niet ontgaan is) naar het Vondelpark toe (in Zuidelijke richting) grotere en luxer huizen voor een Concertgebouw-frequenterende (half-)elite, en naar de Kostverlorenvaart toe (in Westelijke richting) een groei naar verantwoorde, voor lager kader bedoelde sociale architectuur in de handen van idealistische woningbouwverenigingen uit de eerste decennia van de 20 e eeuw. Toen Hermans in 1921 in dit gedeelte van Oud-West werd geboren, was de reeds in 1413 gegraven Kostverlorenvaart nog de grens van de bebouwde kom daarachter lagen weiden en tuinderijen (Publieke Werken, Gemeente Amsterdam, 1907, Kaart van Amsterdam: 1: 5000, Gemeentearchief Amsterdam). Hij zou tot zijn 24 e in deze buurt wonen, steeds in hetzelfde 9

10 blok. Maar het was ook de buurt van mijn andere oudtante van vaderskant, en van het geboortehuis van mijn eerste vrouw (de natuurkundige Henny van Rijn), naast de loodgieterswerkplaats van haar uit de Jordaan afkomstige vader. Het was ook, over de Jacob van Lennepkade, en een steenworp afstand van de Hermansen, de buurt van mijn moedersmoeder (nadat zij, als weduwe, omwille van haar zondige relatie met een gedeserteerde Duitse soldaat in de Eerste Wereldoorlog uit haar Limburgse dorp verstoten, haar onechte jongste dochter in de Amsterdamse Warmoesstraat ter wereld had gebracht tussen koffieagenturen en hoeren); de buurt van de eerste woningen van mijn moeder voor zij op de Bilderdijkkade mij ter wereld zou brengen; en van het bijnaongeluk dat mij, elf jaar oud en proefrijdend op mijn eerste, voor schoolgang onmisbare fiets in de zomer voor ik naar de middelbare school zou gaan, tussen de voorwielen van een vrachtauto deed belanden, als door een wonder ongedeerd (in een leesboekje op de lagere school had een verhaal gestaan van een engelbewaarder die een jongen, gestruikeld boven een spoorrails, beschermend tegen de grond drukte zodat een trein over hem heen kon daveren zonder schade aan te richten), en vlak voor het huis van de boekhouder van het kleine confectiebedrijf van mijn moeder de vrouw van de boekhouder was gelukkig thuis. Evenwijdig aan elkaar op een afstand van een halve kilometer, vormden de Kinkerstraat en de Overtoom de grote doorgaande straten van dit Oud- West de Overtoom uitlopend in het Leidsebosje waarachter het Leidseplein als een van de uitgaansscentra van de stad; de Kinkerstraat met een vreemde slinger die een planologische breuk verraadt, schuin aansluitend op de Elandsgracht hart van de Zuidelijke Jordaan. Hier werd in 1892 mijn vadersmoeder Sophia Elzemulder (de naam werd in de familie traditioneel geduid als verbonden met de Elzas en de Hugenoten, die inderdaad hun sporen in de Jordaan hebben achtergelaten; en mijn grootmoeder was inderdaad, net als ikzelf, wat on-hollands donker van huid) geboren op een per uur verhuurd bed in het beruchte rovers- en helershol Het Fort van Sjakó (Frans: Jacob ). Haar op een na jongste zoon, mijn vader, bracht ze ter wereld in de Hartenstraat, zijstraat van de Elandsgracht, een jaar voor haar voor Wereldoorlog I gemobiliseerde man aan de Spaanse Griep zou bezwijken. Aan het eind van de Elandsgracht, met opnieuw een planologische breuk, had op de hoek van de Prinsengracht een van mijn twee moedersbroeders een sigarenwinkel, maar ik ben er maar één keer over de drempel (van de winkel, niet eens van het woonhuis daarachter) geweest samen met mijn broer en zusters, en heb de man verder nog maar één keer in mijn leven gezien evenals zijn broer 10

11 trouwens; zij hadden alle contact met hun in zonde (d.w.z. concubinaat na echtscheiding, toen nog ongebruikelijk) levende halfzuster verbroken. Fig. 1. Het Fort van Sjakō aan de nog ongedempte Elandsgracht, Amsterdam, eind 19 e eeuw; bron: met dank Otterspeers (aan een vroege sociografische studie ontleende) evocatie van de Jordaan als primair een xenofobe omgeving van arbeiders bang om hun betaalde werk te verliezen aan buitenlanders, weet helemaal niets te treffen van de bravoure, taalvirtuositeit, het verbaal uitdagen en pesten ( voeren ) als vanzelfsprekende vorm van sociaal verkeer, op de opera geconcentreerde muzikaliteit, ambachtelijke trots, bemoeizieke sociale controle, immens wantrouwen tegenover alle extern gezag, minachting voor alles wat niet in Amsterdam geboren en getogen was, en halsstarrigheid, die vanouds de Jordaan heeft gekenmerkt (als ongetemde, overwegend maar bepaald niet uitsluitend door proletariers bevolkte, en in alle binnentuinen allengs tot een onvoorstelbaar labyrinth dichtgebouwde planologische uitwas naast de strakke en rijke grachtengordel). Hermans heeft dit allemaal van moederskant met de paplepel binnen gekregen evenals ik van vaderskant. Het lijkt mij met name de achtergrond van een van de eigenaardigheden van Hermans proza: de neiging om, meestal aan het eind van een alinea, een verbazend flauwe woordspeling te maken waarin de implicaties van de voorgaande passage in zijn tekst tot in het absurde worden doorgetrokken. 11

12 500 m N 0 Fig. 2. Plattegrond van hedendaags Amsterdam-Oud-West (1) geboortehuis Hermans in de Brederodestraat 93 I (Otterspeer 2013: fotokatern na p. 12

13 192); (2) hier woonde Hermans in zijn jeugd: 1 e Helmersstraat 208 III (Otterspeer 2013: fotokatern na p. 192); (3) Wilhelminagasthuis; (4) geboortehuis van schrijver dezes; (5) Aquarium Holgen; (6) gearceerd: Jordaan; (7) Douwes Dekkerstraat. De in de tekst genoemde straatnamen zijn door een rode ovaal aangegeven. De doorgaande verbinding Bilderdijkstraat-Constantijn Huygensstraat / Van Baerlestraat bestond nog niet, en het Vondelpark strekte zich (juist als nog steeds, maar anders dan getekend) in Oostelijke richting uit tot aan de Stadhouderskade. Bij een recent bezoek ter plaatse (maart 2014) blijkt het volgende (zie ook Fig. 3-5). Er zijn aan de buitenzijde van het geboorteadres geen tekenen die aan Hermans herinneren, en van de drie naambordjes voor de etagewoningen zijn er minstens twee kennelijk van allochthone bewoners, die in deze hele buurt ook verder ruimschoots vertegenwoordigd zijn. Op het adres in de 1e Helmersstraat wordt daarentegen wel heel duidelijk naar Hermans verwezen. Er is bij de voordeur een le plaquette aangebracht die vermeldt dat W.F. Hermans hier woonde in de jaren , en op de tweede (dus niet derde) verdieping geeft een fan over alle ramen in koeien van letters de volgende aan Hermans toegeschreven, maar tamelijk nietszeggende tekst te lezen: Tijd is de basis van elke relatie. Misschien dat de enthousiaste bewoner (niet voor commentaar beschikbaar) met zijn eerbetoon een etage te laag zit; het is echter ook mogelijk dat dit werkelijk de woning van de Hermansen is geweest, en dat er bij Otterspeer verwarring is ontstaan tussen derde woonlaag en (daaraan identiek) tweede etage. De verscheurdheid van Hermans in zijn haat tegen zijn (uit het ingeslapen Zuidhollandse stadje Brielle als volwassene naar Amsterdam verhuisde, in de jacht op schoolaktes en andere economische zekerheid verstrikte) vader en het grootstedelijke, taalvaardige, naar achtergrond Jordanese middenstandsmilieu van zijn (op zichzelf nogal als timide en onderworpen getekende) moeder voegt aan het portret van de meest eigengereide, taalvaardige en agressieve Nederlandse schrijver een essentiële dimensie toe die Otterspeer door zijn fixatie op de vaderfiguur grotendeels is ontgaan ook al wijst hij erop hoezeer Hermans ontroerd was om bij Multatuli, in diens weergave (Woutertje Pieterse) van het taalgebruik van zijn uit de (vlakbij de Noordelijke Jordaan, tussen Singel en Herengracht gelegen) Korstjespoortsteeg afkomstige ouderlijk milieu, dat van Hermans eigen grootmoeder te herkennen. Niet voor niets was Hermans via deze Jordanese connectie een achterneef van de gevierde toneelspeer Ko van Dijk en het zou mij niet verbazen als verder onderzoek aan het licht zou brengen dat hij ook geparenteerd is aan de komiek en later karakterspeler 13

14 Johnny Kraaijkamp, een verre aanverwant van mijn moeder. Belangrijker misschien nog dan het specifieke stratenplan en de emotionele en klasse-assocaties van deze complexe en heterogene woonomgeving van Amsterdam-Oud-West, is het feit dat de bewoners zich vanaf hun prilste jeugd ondergedompeld wisten in de herinnering aan Nederlands meest gevierde letterkundigen uit de negentiende eeuw en daarvoor. Niemand las ze nog, zeker niet in die buurt, 1 maar hun geesten hingen niettemin over het stedelijke landschap zoals de machtige en lichtgeraakte geesten van heiligdommen en voorouders hingen, en heersten, over de Afrikaanse landschappen die ik vanaf eind jaren 1960 als historicus en antropoloog in kaart zou brengen, en die de vorming die ik aan Amsterdam-Oud-West ontleende in belangrijke mate zouden aanvullen. Nomen est omen een jongen geboren in de Brederodestraat moest wel een dwars, verbeeldingsrijk, en (aanvankelijk) weinig gevierd schrijver worden en kon zich nauwelijks permitteren te schaatsen (dat kon Hermans ook niet goed) of hij zou, zoals de zeventiende-eeuwse Brederode zelf, door het ijs zakken, een longontsteking opdoen, en vroeg sterven; Hermans bijna fatale pleuritis op 20-jarige leeftijd sprak in dit opzicht boekdelen. En een jongen die, zoals ik, op de Bilderdijkkade het levenslicht aanschouwde, moest wel, juist als Bilderdijk, een moeizame en spoedig vergeten poëtische carrière paren aan de productie van veel geleerde maar onleesbare boeken over historische en juridische onderwerpen, en een levenslang streven naar meer erkenning dan de samenleving uit zichzelf voor hem kon opbrengen. 1 Inmiddels is de wijkraad een identiteitsoffensief begonnen, dat erin voorziet dat in elke straat in deze buurt een portret is opgehangen van de schrijver naar wie de straat genoemd is, alsmede een karakteristiek citaat. In de Brederodestraat is, onder het portret van de naamgevende dichter met een korte biografische schets, zelfs een tweetal straattegels aangebracht, waarvan de eerste vermeldt Eerste Nederlandse liedtekst uit de 12e eeuw, en de tweede, in onvervalst 12e-eeuws Middelnederlands: Alle vogels hebben een nest gebouwd behalve ik en jij [ / ] Waar wachten we nog op? De tweede regel is geheel verzonnen, de eerste verkracht de oorspronkelijke tekst. Zoals vele eigentijdse cultuuruitingen is ook deze bedoeld om op de hurken geconsumeerd te worden. 14

a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 94 (2006), aflevering 4

a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 94 (2006), aflevering 4 Echte economie a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 94 (2006), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Edith H.L. Brugmans (voorzitter) drs. Karin I.H.

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Indisch is een gevoel

Indisch is een gevoel Solidariteit en Identiteit Solidariteit en Identiteit de vries ISBN 978 90 8964 125 0 Indisch is een gevoel Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd.

Nadere informatie

De som van misverstanden

De som van misverstanden De som van misverstanden Het lezen van boeken Maarten 't Hart bron. Het lezen van boeken. De Arbeiderspers, Amsterdam 1985 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hart008somv01_01/colofon.htm

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Achter mijn glimlach ! 1!

Achter mijn glimlach ! 1! Achter mijn glimlach! 1! Eindredactie: Tanja Harpe Omslagontwerp: Sander Veenendaal KJJB 40-'49 Apollovlinder 19 1113 LL Diemen ISBN 90 73763 07 X 1994, 1998, 2002 Uitgeverij KJJB '40-'49 Alle rechten

Nadere informatie

Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie

Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie 11 Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie BERTRAM MOURITS Onafhankelijke onderzoeker en publicist

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie. Prof.dr. W.A.R. Shadid

Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie. Prof.dr. W.A.R. Shadid Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie Prof.dr. W.A.R. Shadid 1 Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie Rede uitgesproken bij de aanvaarding van

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

super diversiteit Maurice Crul Jens Schneider Frans Lelie VU University Press

super diversiteit Maurice Crul Jens Schneider Frans Lelie VU University Press super diversiteit Maurice Crul Jens Schneider Frans Lelie VU University Press Superdiversiteit Een nieuwe visie op integratie Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Oranjefonds, de

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Het Noord-Hollands kanaal bij Koedijk met de houten vlotbrug.

Het Noord-Hollands kanaal bij Koedijk met de houten vlotbrug. Koedijk Koedijk ligt aan het Noord-Hollands kanaal noordelijk van Alkmaar. Het is een lintdorp dat ontstaan is na de slag bij Voren, dat lag in het gebied van het huidige Sint Pankras. De slag bij Voren

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Rob Sacks interviewt David Godman

Rob Sacks interviewt David Godman David Godman is bekend geworden door Be As You Are, zijn bekende anthologie over de Leer van Sri Ramana Maharshi. Het boek wordt alom geraadpleegd als men iets over zijn Leer wil weten. Niet veel mensen

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

De filosofie van de verloren tijd

De filosofie van de verloren tijd De filosofie van de verloren tijd Frans Jacobs 1. Inleiding À la recherche du temps perdu is een boek waarin ook menige filosoof zijn tanden heeft gezet. Evenals de filosoof dat wil, wil de romancier Proust

Nadere informatie

Scheppen riep hij gaat van Au

Scheppen riep hij gaat van Au Scheppen riep hij gaat van Au H.U. Jessurun d'oliveira bron. Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1977. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/jess001sche01_01/colofon.htm 2002 dbnl /

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

parlementaire oppositie

parlementaire oppositie W. J. VEENSTRA Over de strategie van de parlementaire oppositie Op 28 april 1971 troffen de kiezers van dit land 's morgens bij het ontbijt een kaartje aan met een foto van het alternatieve kabinet van

Nadere informatie

jaargang 38 - prijs 5,40 - september 2007

jaargang 38 - prijs 5,40 - september 2007 jaargang 38 - prijs 5,40 - september 2007 5 Maatschappijwetenschappen Examenbesprekingen Horloge van Bush & Maatschappij Politiek vakblad voor maatschappijleer INHOUD 4 Oude oplossing voor nieuwe problemen?

Nadere informatie

Steenkolen-Engels Een pleidooi voor normvervaging

Steenkolen-Engels Een pleidooi voor normvervaging Steenkolen-Engels Een pleidooi voor normvervaging Marc van Oostendorp 1. I love you soo mats. Het nieuwe tulpen-engels.... 2 2. De taal van Mickey Mouse. Taalkundig imperialisme... 7 3. Seperate Acommodation.

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie