In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach"

Transcriptie

1 ZONDAG 29 JUNI e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Harry Kragt Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Sarah Brown Dirigent: Jos Vermunt m.m.v. Residentie Bachkoor Residentie Bachorkest Hanneke de Wit, sopraan Karin van der Poel, alt Mattijs van de Woerd, bas In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach In de zomerperiode wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden met het thema: De bijbel op straat. Op allerlei gevels en muren in de stad staan teksten die aan de bijbel ontleend zijn, of gedichten die door de christelijke traditie geïnspireerd zijn. Vaak ga je er ongemerkt aan voorbij. In deze zomer zal er stil worden gestaan bij een aantal van deze teksten, in de hoop dat dit je beleving van de stad Den Haag een klein beetje verandert... Vandaag gaat het om de tekst uit Mattheus 11:28 Bij de kinderdiensten: Het schooljaar loopt af. De laatste toetsen, nog de laatste dingen voor de schoolmusical oefenen, je lokaal helpen opruimen... Moe word je ervan! Was het maar vakantie... Op de Waalse kerk op het Noordeinde kun je lezen dat Jezus zei: "Kom bij mij, wie vermoeid en belast is. Ik zal u vrede geven." Wat zou Jezus hebben bedoeld? Tegen wie zou hij dat zeggen? En wat zou die vrede zijn? In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Ook kunt u boeken lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte Agenda, informatie en een toelichting bij de cantate vindt u achterin de liturgie. U wordt verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.

2 - 3 - ORGELSPEL: Fuga in g-moll (BWV 578) - J.S. Bach BEGROETING STILTE -de kaarsen worden aangestoken- BEMOEDIGING V: Onze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft, V: die trouw houdt tot in eeu wig - heid, G: en niet laat va - ren de wer-ken van zijn han - den. -gemeente gaat staan- INTROÏTUS: NLB 213: 1, 2 en 3 Tekst:Christian Knorr von Rosenroth Morgenglanz der Ewigkeit Melodie:Mühlhausen 1662/Halle 1704 Vertaling: C.P.Burger

3 - 4-3 Laat uw heil'ge liefdegloed onze koude werken doden en versterk in ons de moed om, de eeuw'ge nacht ontvloden, voordat wij tenondergaan, op te staan

4 gemeente knielt of gaat zitten- GEBED OM ONTFERMING Na het.zo bidden wij U van de voorganger antwoordt de gemeente met: Heer - ont -ferm - U, Chris tus ont - ferm U, Heer - - ont - ferm U. V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer. G: A men. LOFLIED: NLB 210 Tekst: Heinrich Albert Gott des Himmels und der Erden Melodie: Heinrich Albert Vertaling: Wonno Bleij -gemeente gaat staan-

5 - 6-3 Laat mij als een trouwe dienaar door uw grote wijngaard gaan, waar de liefde wordt beleden en de waarheid wordt gedaan, waar het recht bloeit als een roos van uw liefde, eindeloos.

6 gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- GEBEDSGROET: V.: De Heer zij met u. G.: Ook met u zij de Heer. GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer G: A men. SCHRIFTLEZING: Jesaja 58 LIED: Psalm 81: 8, 11, 12 en 14 8 Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u we zen. Uit de duis-ter-nis van de sla - ver - nij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vre-zen? 11 Ga niet van Mij heen, volg Mij op Mijn wegen, sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen. 12 Al wie u verdrukt zal Ik af doen deinzen. Ik verbreek het juk dat uw schouders knelt, en het ruw geweld zal verering veinzen. 14 Keer terug tot Mij Israël, gij trotse en de woestenij zal weer bloeien gaan; Ik geef most en graan, honing uit de rotsen.

7 - 8 - TWEEDE SCHRIFTLEZING: Mattheus 11: CANTATE (deel 1) : Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach Deel je brood met de hongerige Koor Brich dem Hungrigen dein Brot und die, so in Elend sind, führe ins Haus! So du einen nacket siehest, so kleide ihn und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch. Alsdenn wird dein Licht herfürbrechen wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede Jesaja 58: 7-8 Der reiche Gott wirft seinen Überfluß Auf Uns, die wir ohn ihn auch nicht den Odem haben. Sein ist es, was wir sind; er Gibt nur den Genuß, doch nicht, daß uns Allein nur seine Schätze laben. Sie sind Der Probestein, wodurch er macht Bekannt, daß er der Armut auch die Notdurft ausgespendet, als er mit milder Hand, was jener nötig ist, uns reichlich Zugewendet. Wir sollen ihm für sein Gelehntes Gut die Zinse nicht in seine Scheuren bringen; barmherzigkeit, die Auf dem Nächsten ruht, kann mehr als Alle Gab ihm an das Herze dringen. Seinem Schöpfer noch auf Erden nur im Schatten ähnlich werden, ist im Vorschmack selig sein. Sein Erbarmen nachzuahmen, streuet hier des Segens Samen, den wir dorten bringen ein. Recitatief (B) Aria (A) De rijke God strooit zijn overvloed over ons uit, wij, die zonder hem ademloos zijn. Van hem komt wat wij zijn; hij geeft ons de levenslust, alleen niet opdat zijn schatten enkel onszelf laven. Zij zijn de toetssteen waardoor hij laat weten dat hij bij de armoede ook de nooddruft gaf, toen hij met milde hand, ons rijkelijk bedeelde met wat ieder nodig heeft. Wij moeten hem voor het geleende goed de rente niet in zijn schuren brengen; barmhartigheid, aan de naaste bedreven, kan zijn hart meer dan alle andere gaven goed doen. Om op aarde al is het maar een schaduw van je schepper te worden is een voorproefje van de eeuwigheid. Door zijn erbarmen na te volgen, wordt hier het zaad van de zegen gestrooid, dat we daar zullen oogsten.

8 PREEK CANTATE (deel 2) Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn solche Opfer gefallen Gott wohl Aria (B) En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept Hebreeën 13:16 Höchster, was ich habe, ist nur deine Gabe. Wenn vor deinem Angesicht ich Schon mit dem meinen Dankbar wollt Erscheinen, willt du doch kein Opfer nicht. Wie soll ich dir, o Herr, denn sattsamlich vergelten, was du an Leib und Seel mir hast zugut getan? Ja, was ich noch empfang, und solches gar nicht selten, weil ich mich jede Stund noch deiner rühmen kann? Ich hab nichts als den Geist, dir eigen zu ergeben, dem Nächsten die Begierd, daß ich ihm dienstbar werd, der Armut, was du mir gegönnt in diesem Leben, und, wenn es dir gefällt, den schwachen Leib der Erd. Ich bringe, was ich kann, Herr!, laß es dir behagen, daß ich, was du versprichst, auch einst davon mög tragen. Selig sind, die aus Erbarmen sich annehmen fremder Not, sind mitleidig mit den Armen, bitten treulich für sie Gott. Die behülflich sind mit Rat, auch, womöglich, mit der Tat, werden wieder Hülf empfangen und Barmherzigkeit erlangen. Aria (S) Allerhoogste, wat ik heb is enkel uw gave. Wanneer ik dan ook met dankbaarheid voor uw aangezicht wil verschijnen, verwacht u iets anders dan een offer Recitatief (A) Hoe kan ik, o Heer, iets terugdoen voor wat u mij aan goeds hebt gedaan, naar lichaam en ziel? Ja, voor wat ik nog van u ontvang, en niet alleen maar zelden want ik kan mij elk moment op u beroemen. Ik kan u alleen uw geest maar teruggeven, door de wens te hebben om de naaste te dienen en aan wie armoe lijden te geven, wat u mij gunt in dit leven, en, wanneer u het wilt, kan ik mijn zwakke lichaam teruggeven aan de aarde Ik geef wat ik kan Heer, laat het u behagen, opdat ik, wat u belooft, ook eens mag ontvangen. Koraal Zalig zijn zij die uit erbarmen zich ontfermen over de nood van vreemden, medelijden hebben met de armen, wij bevelen hen aan bij u, God. Dat wie behulpzaam zijn met raad, ook, zo mogelijk, met de daad, weer hulp zullen ontvangen en barmhartigheid verkrijgen.

9 GEBEDSINTENTIES gemeente knielt of blijft zitten- GEBEDEN STIL GEBED - GEBED DES HEREN Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL De eerste collecte (rode zak) is voor Pastoraat, Gebouw & Eredienst. De financiering van de activiteiten van de Kloosterkerk, de kosten van de predikanten, de jeugdpastor, de organist, de cantor, de kosters en het kerkelijke bureau vindt volledig plaats door vrijwillige bijdragen en andere giften van haar leden. (Rekeningnummer Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) De diaconale collecte (groene zak) is voor het Straatpastoraat in Den Haag. Dat is er voor hen die hun dagen en nachten doorbrengen op straat. Het biedt hun een luisterend oor, steun, en wekelijks een maaltijd en een kerkdienst. Daarbij worden zij in hun waarde gelaten en serieus genomen, hoe zij ook zijn. (Giro Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89INGB ) De deurcollecte is voor de kosten van het uitvoeren van de Bachcantate. Wij vragen aan ieder van u - als richtlijn - een bijdrage van 7,50 per persoon. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de hieronder vermelde girorekening. Om de cantatediensten in stand te kunnen houden zijn bovendien jaarlijkse bijdragen welkom én nodig. U kunt ook deze bijdrage overmaken. Het rekeningnummer is: (IBAN: NL60INGB ) t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk Wanneer uw telefoon op de stilstand staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer -de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn-

10 SLOTLIED (staande gezongen) : Gezang 488 A tekst: Huub Oosterhuis wijze: De tien geboden 1.Zo - lang er men- sen zijn op aar - de, zo - lang de aar - de vruch - ten geeft, zo - lang zijt Gij ons al-ler Va - der, wij dan - ken U voor al wat leeft. 2 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus naam. 3 Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld. 4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood. 5 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht. ZEGEN G: A men. ORGELSPEL: Praeludium in G-dur (BWV 568) - J.S. Bach

11 Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan kunt u haar bellen of een sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van de liturgie. AGENDA woensdag 2 juli zondag 6 juli u u u Pauzeconcert: Matthias Havinga (orgel) Kunstvesper (zie toelichting) ds. Rienk Lanooy Woensdag 2 juli: Kunstvesper! De vesper wordt in de wandelruimte gehouden, rond de kunstwerken van Baptiste Debombourg. Teksten, liederen en gebeden zullen een dimensie meer geven aan de beleving van deze werken. Voorganger: ds. Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Dinsdag 22 juli is het jaarlijks Dagje uit georganiseerd door de Contact en informatie Kring. Dit keer gaan we o.m. naar het SS Rotterdam. Zie voor het volledige programma de kerkbode. Heeft u zin om mee te gaan, maak dan 50,00 over naar bankrekening NL71INGB van Contact en informatiekring Kloosterkerk Dienstenveiling De dienstenveiling ligt alweer ruim een maand achter ons. Maar de naverkoop van een aantal kavels gaat nog even door. Op dit moment is de tussenstand van de opbrengst maar liefst euro! Maar we willen graag naar het bedrag van euro. Helpt u ons? Stuur dan een naar Hieronder een overzicht met de nog beschikbare kavels en prijzen. 1. Kort orgelconcert op zaterdagmiddag 6 september Geerten van de Wetering met een verrassing voor de beste muziekkenner (nog voldoende kaarten, 10 euro per kaart) 2. Compleet verzorgde middag 'Godly Play en thee' - Irma Neleman en anderen van leiding kinderdiensten (nog voldoende kaarten, 15 euro per kaart) 3. Nachtje logeren voor maximaal 3 kinderen voor avondje uit ouders - Leontien Lettie Wagenaar en Andries Feijen (nog 2x, 50 euro voor maximaal 3 kinderen per keer) 7. Rondleiding Rosarium Westbroekpark op vrijdagavond 11 en zaterdagavond 12 juli Mariëtte Edelman (nog voldoende kaarten voor beide dagen, 10 euro per kaart) 8. Paddenstoelenwandeling Clingendael op zaterdag 11 oktober Chiel Noordeloos (nog voldoende kaarten, 10 euro per kaart) 9. Dagje verstellen/naaien (gordijnen/vermaakwerk/kostuums/kleding) - Joanneke Teijken (75 euro) 15. EHBO-cursus op dinsdagavond 30 september en donderdagavond 9 oktober Mariëlle de Wit (alleen nog voor 30/9 nog 3 kaarten, 10 euro per kaart) 19. Bloemstuk maken van zijden bloemen - Joanneke Teijken (100 euro inclusief zijden bloemen tot dit bedrag) 22. VIP-arrangement Prinsjesdag op dinsdagmorgen 16 september Kloosterkerk (nog 4 kaarten, 20 euro per kaart) 27. Vertaling Nederlandse tekst in Engels of tekstcorrectie door professioneel vertaalster (native speaker) - Kathleen Boet (50 euro voor maximaal 2 A4'tjes) 28. Auto met chauffeur/reisleider voor 1 dag - Willem Furnée (100 euro) 38. Literair concert - Carel ter Linden en Mirjam Karres (nog 1x, 125 euro voor groep) 39. Opfriscursus Grieks Capita Selecta Nieuwe Testament (6 bijeenkomsten van 2 uur) - Jos Haslinger (nog enkele kaarten, 75 euro per kaart)

12 TOELICHTING BIJ DE CANTATE BWV 39 Brich dem Hungrigen dein Brot De cantatetekst sluit aan bij het evangelie voor de eerste zondag na Trinitatis, namelijk de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31). De cantate is opgedeeld in een deel vòòr de preek, een secunda parte erna. In het groots opgezette openingskoor gebruikt Bach verschillende compositie -technieken, hetgeen resulteert in één van Bach s fraaiste werken.. De afzonderlijke tekstfrasen krijgen elk een eigen muzikale behandeling: na de inleidingssinfonia door het uit blokfluiten, hobo s, en strijkers bestaande orkest, komt het eerste gedeelte: Brich dem Hungrigen dein Brot. Door het woord Brich door twee koorgroepen na elkaar te laten zingen, hoor je bijna letterlijk het breken van het brood. Het word Elend wordt door dissonanten en chromatiek (halve toonafstanden) uitgebeeld. Bij de tweede zin So du einen nacket siehest verandert de maatsoort van drie- naar vierkwartsmaat. Er ontstaat hierdoor een meer doorlopende beweging, duidelijk waarneembaar in de instrumentale baslijn (basso continuo). Tot slot verandert Bach voor de derde zin alsdenn wird dein Licht herfürbrechen de maatsoort naar een dansante drieachtste, en laat de stemmen na elkaar inzetten (fugatisch). Het resultaat is een prachtige opbouw, die we in de tekst herkennen als het aanbreken van de dag ( Morgenröte ). Helemaal feestelijk wordt het bij und in Herrlichkeit des Herrn, waarbij wederom fugatisch (in de volgorde bas, tenor,alt sopraan) met uitgebreide coloraturen de tekst wordt uitgebeeld. De orkeststemmen doen hieraan uitbundig mee. Na de laatste hoge inzet van de sopranen sluiten alle stemmen en instrumenten dit grootse deel af. Hierna volgt een recitatief voor basstem en continuo. Ook de volgende aria is sober geïnstrumenteerd: solohobo, soloviool en continuo, en het lijkt wel of hierdoor het openingskoor met terugwerkende kracht nog meer aan grootsheid wint. Het seconda parte begint met een basaria, begeleid door cello en orgel.de vocale lijn krijgt hierdoor alle aandacht, en het zal niet verbazen dat Bach de basstem kiest om de woorden van Christus te verklanken. De volgende aria is voor sopraan, twee blokfluiten en continuo. Overeenkomsten met de aria uit het eerste deel zijn de beweeglijke maatsoort (zesachtste), de tweedelige structuur en de sobere intsrumentatie. Het voorlaatste deel is een recitatief voor altstem en strijkorkest,gespiegeld op de juiste plaats vergeleken met het recitatief na het openingskoor in deel 1. Akkoorden en melodie zijn vanzelfsprekend nauw verweven met de tekst. Enkele voorbeelden: der Armut een groot dalend interval, den schwachen Leib der Erd de laagste tonen voor de alt, en als in de slotzin de Herr wordt aangesproken, dan gebeurt dat op een hoge toon, waardoor als het ware de ogen opgericht worden door de muziek. De cantate sluit af met een koraal voor koor en orkest.

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Bach en zijn cantates

Bach en zijn cantates Bach en zijn cantates Gerard van der Leeuw 1. Wat is eigenlijk een cantate? 'Zangstuk', dat betekent de term letterlijk. We komen hem voor het eerst tegen in een bundel Cantade et arie a oce sola uit 1620

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma 1 Hoe zal ik U ontvangen? De weken voor Kerst hebben de kleur van Advent. Paars. Dat is de kerkelijke kleur. Maar daar gaat het me niet eens allereerst om. Advent heeft

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie