In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach"

Transcriptie

1 ZONDAG 29 JUNI e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Harry Kragt Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Sarah Brown Dirigent: Jos Vermunt m.m.v. Residentie Bachkoor Residentie Bachorkest Hanneke de Wit, sopraan Karin van der Poel, alt Mattijs van de Woerd, bas In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach In de zomerperiode wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden met het thema: De bijbel op straat. Op allerlei gevels en muren in de stad staan teksten die aan de bijbel ontleend zijn, of gedichten die door de christelijke traditie geïnspireerd zijn. Vaak ga je er ongemerkt aan voorbij. In deze zomer zal er stil worden gestaan bij een aantal van deze teksten, in de hoop dat dit je beleving van de stad Den Haag een klein beetje verandert... Vandaag gaat het om de tekst uit Mattheus 11:28 Bij de kinderdiensten: Het schooljaar loopt af. De laatste toetsen, nog de laatste dingen voor de schoolmusical oefenen, je lokaal helpen opruimen... Moe word je ervan! Was het maar vakantie... Op de Waalse kerk op het Noordeinde kun je lezen dat Jezus zei: "Kom bij mij, wie vermoeid en belast is. Ik zal u vrede geven." Wat zou Jezus hebben bedoeld? Tegen wie zou hij dat zeggen? En wat zou die vrede zijn? In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Ook kunt u boeken lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte Agenda, informatie en een toelichting bij de cantate vindt u achterin de liturgie. U wordt verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.

2 - 3 - ORGELSPEL: Fuga in g-moll (BWV 578) - J.S. Bach BEGROETING STILTE -de kaarsen worden aangestoken- BEMOEDIGING V: Onze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft, V: die trouw houdt tot in eeu wig - heid, G: en niet laat va - ren de wer-ken van zijn han - den. -gemeente gaat staan- INTROÏTUS: NLB 213: 1, 2 en 3 Tekst:Christian Knorr von Rosenroth Morgenglanz der Ewigkeit Melodie:Mühlhausen 1662/Halle 1704 Vertaling: C.P.Burger

3 - 4-3 Laat uw heil'ge liefdegloed onze koude werken doden en versterk in ons de moed om, de eeuw'ge nacht ontvloden, voordat wij tenondergaan, op te staan

4 gemeente knielt of gaat zitten- GEBED OM ONTFERMING Na het.zo bidden wij U van de voorganger antwoordt de gemeente met: Heer - ont -ferm - U, Chris tus ont - ferm U, Heer - - ont - ferm U. V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer. G: A men. LOFLIED: NLB 210 Tekst: Heinrich Albert Gott des Himmels und der Erden Melodie: Heinrich Albert Vertaling: Wonno Bleij -gemeente gaat staan-

5 - 6-3 Laat mij als een trouwe dienaar door uw grote wijngaard gaan, waar de liefde wordt beleden en de waarheid wordt gedaan, waar het recht bloeit als een roos van uw liefde, eindeloos.

6 gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- GEBEDSGROET: V.: De Heer zij met u. G.: Ook met u zij de Heer. GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer G: A men. SCHRIFTLEZING: Jesaja 58 LIED: Psalm 81: 8, 11, 12 en 14 8 Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u we zen. Uit de duis-ter-nis van de sla - ver - nij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vre-zen? 11 Ga niet van Mij heen, volg Mij op Mijn wegen, sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen. 12 Al wie u verdrukt zal Ik af doen deinzen. Ik verbreek het juk dat uw schouders knelt, en het ruw geweld zal verering veinzen. 14 Keer terug tot Mij Israël, gij trotse en de woestenij zal weer bloeien gaan; Ik geef most en graan, honing uit de rotsen.

7 - 8 - TWEEDE SCHRIFTLEZING: Mattheus 11: CANTATE (deel 1) : Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach Deel je brood met de hongerige Koor Brich dem Hungrigen dein Brot und die, so in Elend sind, führe ins Haus! So du einen nacket siehest, so kleide ihn und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch. Alsdenn wird dein Licht herfürbrechen wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede Jesaja 58: 7-8 Der reiche Gott wirft seinen Überfluß Auf Uns, die wir ohn ihn auch nicht den Odem haben. Sein ist es, was wir sind; er Gibt nur den Genuß, doch nicht, daß uns Allein nur seine Schätze laben. Sie sind Der Probestein, wodurch er macht Bekannt, daß er der Armut auch die Notdurft ausgespendet, als er mit milder Hand, was jener nötig ist, uns reichlich Zugewendet. Wir sollen ihm für sein Gelehntes Gut die Zinse nicht in seine Scheuren bringen; barmherzigkeit, die Auf dem Nächsten ruht, kann mehr als Alle Gab ihm an das Herze dringen. Seinem Schöpfer noch auf Erden nur im Schatten ähnlich werden, ist im Vorschmack selig sein. Sein Erbarmen nachzuahmen, streuet hier des Segens Samen, den wir dorten bringen ein. Recitatief (B) Aria (A) De rijke God strooit zijn overvloed over ons uit, wij, die zonder hem ademloos zijn. Van hem komt wat wij zijn; hij geeft ons de levenslust, alleen niet opdat zijn schatten enkel onszelf laven. Zij zijn de toetssteen waardoor hij laat weten dat hij bij de armoede ook de nooddruft gaf, toen hij met milde hand, ons rijkelijk bedeelde met wat ieder nodig heeft. Wij moeten hem voor het geleende goed de rente niet in zijn schuren brengen; barmhartigheid, aan de naaste bedreven, kan zijn hart meer dan alle andere gaven goed doen. Om op aarde al is het maar een schaduw van je schepper te worden is een voorproefje van de eeuwigheid. Door zijn erbarmen na te volgen, wordt hier het zaad van de zegen gestrooid, dat we daar zullen oogsten.

8 PREEK CANTATE (deel 2) Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn solche Opfer gefallen Gott wohl Aria (B) En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept Hebreeën 13:16 Höchster, was ich habe, ist nur deine Gabe. Wenn vor deinem Angesicht ich Schon mit dem meinen Dankbar wollt Erscheinen, willt du doch kein Opfer nicht. Wie soll ich dir, o Herr, denn sattsamlich vergelten, was du an Leib und Seel mir hast zugut getan? Ja, was ich noch empfang, und solches gar nicht selten, weil ich mich jede Stund noch deiner rühmen kann? Ich hab nichts als den Geist, dir eigen zu ergeben, dem Nächsten die Begierd, daß ich ihm dienstbar werd, der Armut, was du mir gegönnt in diesem Leben, und, wenn es dir gefällt, den schwachen Leib der Erd. Ich bringe, was ich kann, Herr!, laß es dir behagen, daß ich, was du versprichst, auch einst davon mög tragen. Selig sind, die aus Erbarmen sich annehmen fremder Not, sind mitleidig mit den Armen, bitten treulich für sie Gott. Die behülflich sind mit Rat, auch, womöglich, mit der Tat, werden wieder Hülf empfangen und Barmherzigkeit erlangen. Aria (S) Allerhoogste, wat ik heb is enkel uw gave. Wanneer ik dan ook met dankbaarheid voor uw aangezicht wil verschijnen, verwacht u iets anders dan een offer Recitatief (A) Hoe kan ik, o Heer, iets terugdoen voor wat u mij aan goeds hebt gedaan, naar lichaam en ziel? Ja, voor wat ik nog van u ontvang, en niet alleen maar zelden want ik kan mij elk moment op u beroemen. Ik kan u alleen uw geest maar teruggeven, door de wens te hebben om de naaste te dienen en aan wie armoe lijden te geven, wat u mij gunt in dit leven, en, wanneer u het wilt, kan ik mijn zwakke lichaam teruggeven aan de aarde Ik geef wat ik kan Heer, laat het u behagen, opdat ik, wat u belooft, ook eens mag ontvangen. Koraal Zalig zijn zij die uit erbarmen zich ontfermen over de nood van vreemden, medelijden hebben met de armen, wij bevelen hen aan bij u, God. Dat wie behulpzaam zijn met raad, ook, zo mogelijk, met de daad, weer hulp zullen ontvangen en barmhartigheid verkrijgen.

9 GEBEDSINTENTIES gemeente knielt of blijft zitten- GEBEDEN STIL GEBED - GEBED DES HEREN Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL De eerste collecte (rode zak) is voor Pastoraat, Gebouw & Eredienst. De financiering van de activiteiten van de Kloosterkerk, de kosten van de predikanten, de jeugdpastor, de organist, de cantor, de kosters en het kerkelijke bureau vindt volledig plaats door vrijwillige bijdragen en andere giften van haar leden. (Rekeningnummer Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) De diaconale collecte (groene zak) is voor het Straatpastoraat in Den Haag. Dat is er voor hen die hun dagen en nachten doorbrengen op straat. Het biedt hun een luisterend oor, steun, en wekelijks een maaltijd en een kerkdienst. Daarbij worden zij in hun waarde gelaten en serieus genomen, hoe zij ook zijn. (Giro Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89INGB ) De deurcollecte is voor de kosten van het uitvoeren van de Bachcantate. Wij vragen aan ieder van u - als richtlijn - een bijdrage van 7,50 per persoon. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de hieronder vermelde girorekening. Om de cantatediensten in stand te kunnen houden zijn bovendien jaarlijkse bijdragen welkom én nodig. U kunt ook deze bijdrage overmaken. Het rekeningnummer is: (IBAN: NL60INGB ) t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk Wanneer uw telefoon op de stilstand staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer -de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn-

10 SLOTLIED (staande gezongen) : Gezang 488 A tekst: Huub Oosterhuis wijze: De tien geboden 1.Zo - lang er men- sen zijn op aar - de, zo - lang de aar - de vruch - ten geeft, zo - lang zijt Gij ons al-ler Va - der, wij dan - ken U voor al wat leeft. 2 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus naam. 3 Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld. 4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood. 5 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht. ZEGEN G: A men. ORGELSPEL: Praeludium in G-dur (BWV 568) - J.S. Bach

11 Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan kunt u haar bellen of een sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van de liturgie. AGENDA woensdag 2 juli zondag 6 juli u u u Pauzeconcert: Matthias Havinga (orgel) Kunstvesper (zie toelichting) ds. Rienk Lanooy Woensdag 2 juli: Kunstvesper! De vesper wordt in de wandelruimte gehouden, rond de kunstwerken van Baptiste Debombourg. Teksten, liederen en gebeden zullen een dimensie meer geven aan de beleving van deze werken. Voorganger: ds. Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Dinsdag 22 juli is het jaarlijks Dagje uit georganiseerd door de Contact en informatie Kring. Dit keer gaan we o.m. naar het SS Rotterdam. Zie voor het volledige programma de kerkbode. Heeft u zin om mee te gaan, maak dan 50,00 over naar bankrekening NL71INGB van Contact en informatiekring Kloosterkerk Dienstenveiling De dienstenveiling ligt alweer ruim een maand achter ons. Maar de naverkoop van een aantal kavels gaat nog even door. Op dit moment is de tussenstand van de opbrengst maar liefst euro! Maar we willen graag naar het bedrag van euro. Helpt u ons? Stuur dan een naar Hieronder een overzicht met de nog beschikbare kavels en prijzen. 1. Kort orgelconcert op zaterdagmiddag 6 september Geerten van de Wetering met een verrassing voor de beste muziekkenner (nog voldoende kaarten, 10 euro per kaart) 2. Compleet verzorgde middag 'Godly Play en thee' - Irma Neleman en anderen van leiding kinderdiensten (nog voldoende kaarten, 15 euro per kaart) 3. Nachtje logeren voor maximaal 3 kinderen voor avondje uit ouders - Leontien Lettie Wagenaar en Andries Feijen (nog 2x, 50 euro voor maximaal 3 kinderen per keer) 7. Rondleiding Rosarium Westbroekpark op vrijdagavond 11 en zaterdagavond 12 juli Mariëtte Edelman (nog voldoende kaarten voor beide dagen, 10 euro per kaart) 8. Paddenstoelenwandeling Clingendael op zaterdag 11 oktober Chiel Noordeloos (nog voldoende kaarten, 10 euro per kaart) 9. Dagje verstellen/naaien (gordijnen/vermaakwerk/kostuums/kleding) - Joanneke Teijken (75 euro) 15. EHBO-cursus op dinsdagavond 30 september en donderdagavond 9 oktober Mariëlle de Wit (alleen nog voor 30/9 nog 3 kaarten, 10 euro per kaart) 19. Bloemstuk maken van zijden bloemen - Joanneke Teijken (100 euro inclusief zijden bloemen tot dit bedrag) 22. VIP-arrangement Prinsjesdag op dinsdagmorgen 16 september Kloosterkerk (nog 4 kaarten, 20 euro per kaart) 27. Vertaling Nederlandse tekst in Engels of tekstcorrectie door professioneel vertaalster (native speaker) - Kathleen Boet (50 euro voor maximaal 2 A4'tjes) 28. Auto met chauffeur/reisleider voor 1 dag - Willem Furnée (100 euro) 38. Literair concert - Carel ter Linden en Mirjam Karres (nog 1x, 125 euro voor groep) 39. Opfriscursus Grieks Capita Selecta Nieuwe Testament (6 bijeenkomsten van 2 uur) - Jos Haslinger (nog enkele kaarten, 75 euro per kaart)

12 TOELICHTING BIJ DE CANTATE BWV 39 Brich dem Hungrigen dein Brot De cantatetekst sluit aan bij het evangelie voor de eerste zondag na Trinitatis, namelijk de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31). De cantate is opgedeeld in een deel vòòr de preek, een secunda parte erna. In het groots opgezette openingskoor gebruikt Bach verschillende compositie -technieken, hetgeen resulteert in één van Bach s fraaiste werken.. De afzonderlijke tekstfrasen krijgen elk een eigen muzikale behandeling: na de inleidingssinfonia door het uit blokfluiten, hobo s, en strijkers bestaande orkest, komt het eerste gedeelte: Brich dem Hungrigen dein Brot. Door het woord Brich door twee koorgroepen na elkaar te laten zingen, hoor je bijna letterlijk het breken van het brood. Het word Elend wordt door dissonanten en chromatiek (halve toonafstanden) uitgebeeld. Bij de tweede zin So du einen nacket siehest verandert de maatsoort van drie- naar vierkwartsmaat. Er ontstaat hierdoor een meer doorlopende beweging, duidelijk waarneembaar in de instrumentale baslijn (basso continuo). Tot slot verandert Bach voor de derde zin alsdenn wird dein Licht herfürbrechen de maatsoort naar een dansante drieachtste, en laat de stemmen na elkaar inzetten (fugatisch). Het resultaat is een prachtige opbouw, die we in de tekst herkennen als het aanbreken van de dag ( Morgenröte ). Helemaal feestelijk wordt het bij und in Herrlichkeit des Herrn, waarbij wederom fugatisch (in de volgorde bas, tenor,alt sopraan) met uitgebreide coloraturen de tekst wordt uitgebeeld. De orkeststemmen doen hieraan uitbundig mee. Na de laatste hoge inzet van de sopranen sluiten alle stemmen en instrumenten dit grootse deel af. Hierna volgt een recitatief voor basstem en continuo. Ook de volgende aria is sober geïnstrumenteerd: solohobo, soloviool en continuo, en het lijkt wel of hierdoor het openingskoor met terugwerkende kracht nog meer aan grootsheid wint. Het seconda parte begint met een basaria, begeleid door cello en orgel.de vocale lijn krijgt hierdoor alle aandacht, en het zal niet verbazen dat Bach de basstem kiest om de woorden van Christus te verklanken. De volgende aria is voor sopraan, twee blokfluiten en continuo. Overeenkomsten met de aria uit het eerste deel zijn de beweeglijke maatsoort (zesachtste), de tweedelige structuur en de sobere intsrumentatie. Het voorlaatste deel is een recitatief voor altstem en strijkorkest,gespiegeld op de juiste plaats vergeleken met het recitatief na het openingskoor in deel 1. Akkoorden en melodie zijn vanzelfsprekend nauw verweven met de tekst. Enkele voorbeelden: der Armut een groot dalend interval, den schwachen Leib der Erd de laagste tonen voor de alt, en als in de slotzin de Herr wordt aangesproken, dan gebeurt dat op een hoge toon, waardoor als het ware de ogen opgericht worden door de muziek. De cantate sluit af met een koraal voor koor en orkest.

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 3 JANUARI 2016 -Epifanie- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Volgens de bijbel kan vrijheid eigenlijk alleen gevonden worden

Nadere informatie

In deze dienst zal klinken Cantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo van J.S.Bach

In deze dienst zal klinken Cantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo van J.S.Bach ZONDAG 27 DECEMBER 2015 Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: André Meijster Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Rosa Huikeshoven m.m.v. Residentie Bachkoor Residentie Bachorkest

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 2 APRIL 2017 Judica -5 e zondag van de 40-dagentijd- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Timo In deze dienst zal tot diaken

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 17 MEI 2015 Exaudi ('Hoor mijn stem, Heer' naar Psalm 27) Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Bouke Posthuma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Rosa Huikeshoven Op 7 juni

Nadere informatie

Cantate 2015. zondag 31 mei 2015. Grote Kerk Wageningen

Cantate 2015. zondag 31 mei 2015. Grote Kerk Wageningen Cantate 2015 zondag 31 mei 2015 Grote Kerk Wageningen 1 Aan deze dienst werken mee: Voorganger: ds. Erica Hoebe de Waard Organist: Simon Marbus Solisten: Iris de Koomen (sopraan). Annette Stallinga (alt),

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL - verstilling- Lento Grave en Allegro in C - C.F. Ruppe (1753-1839)

- 3 - ORGELSPEL - verstilling- Lento Grave en Allegro in C - C.F. Ruppe (1753-1839) ZONDAG 1 MEI 2016-6 e zondag van Pasen Rogate Bidt - Voorganger: ds. Jacob Korf Ouderling van dienst: Astrid Poot Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Levi van Nijnatten - 3 - ORGELSPEL - verstilling-

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL -verstilling- Erbarme dich mein, O Herre Gott (BWV 721) J.S. Bach ( ) BEGROETING

- 3 - ORGELSPEL -verstilling- Erbarme dich mein, O Herre Gott (BWV 721) J.S. Bach ( ) BEGROETING ZONDAG 21 FEBRUARI 2016 - Reminiscere Gedenk Heer, uw barmhartigheid (Ps 25,6) - Voorganger: ds.rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Alt:Stephanie Gericke Ouderling van dienst: Astrid Poot Zondagskind:

Nadere informatie

Zoeken & Gevonden worden. de mens zoekt God God zoekt de mens

Zoeken & Gevonden worden. de mens zoekt God God zoekt de mens Zoeken & Gevonden worden de mens zoekt God God zoekt de mens De klok luidt Orgelspel en verstilling VOORBEREIDEN op ontmoeting NADEREN tot de Eeuwige Intrede met Vol van verwachting tekst: Marijke de Bruijne

Nadere informatie

Protestantse gemeente het Trefpunt

Protestantse gemeente het Trefpunt Protestantse gemeente het Trefpunt Orde van dienst voor de viering op zondag 5 maart Voorganger: ds. Aart Mak Organist: Addy Alberts Welkom Aansteken van de kaars Zingen: lied 281: 1 Inleiding Stilte INKEER

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

KAIROS ZONDAG 19 JULI Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman. ORGELSPEL-verstilling

KAIROS ZONDAG 19 JULI Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman. ORGELSPEL-verstilling ZONDAG 19 JULI 2015 - - Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman ORGELSPEL-verstilling BEGROETING STILTE - 3 - -de kaarsen worden aangestoken-4 KAIROS

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015-17e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Arjan van Nijnatten Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Henk Tijmen Feijen - 3 - ORGELSPEL

Nadere informatie

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken en/ of een krentenbol te nuttigen. Voor de kinderen is er limonade.

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken en/ of een krentenbol te nuttigen. Voor de kinderen is er limonade. ZONDAG 29 MAART 2015 -Palmzondag- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Harry Kragt Zondagskind: Levi van Nijnatten m.m.v. Residentie Kamerkoor Residentie

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015

Zondag 12 april 2015 Zondag 12 april 2015 Lichtlied: 637:1 en 4 4. Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon, het vuur; o vlam van Pasen, steek ons aan de Heer is waarlijk opgestaan! 1 Welkom Bemoediging en

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 mei voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Erik Jurgens organist Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 mei voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Erik Jurgens organist Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 mei 2012 voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Erik Jurgens organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Fantasie

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. ZONDAG 3 MEI 2015-5 e zondag van Pasen Cantate Zingt (naar Psalm 98,1)- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Henk-Tijmen

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST 28 mei 2017 zevende zondag van Pasen voorganger: ds. Dick Snijders organist: Dirk Luijmes In deze dienst worden gedoopt: Loïs-Mae Buurman en Aron Lucas van Deelen VOORBEREIDING

Nadere informatie

Dienst van Schrift en Tafel in de Morgensterkerk 30 september Gezinsdienst: Brood in de storm

Dienst van Schrift en Tafel in de Morgensterkerk 30 september Gezinsdienst: Brood in de storm Dienst van Schrift en Tafel in de Morgensterkerk 30 september 2012 Gezinsdienst: Brood in de storm DIENST VAN DE VOORBEREIDING Muziek Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL- verstilling - BEGROETING STILTE. -de kaarsen worden aangestoken-

- 3 - ORGELSPEL- verstilling - BEGROETING STILTE. -de kaarsen worden aangestoken- ZONDAG 19 JUNI 2016-5 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Alex van Ligten, Sneek Ouderling : Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Sieb Rijpma Voor deze vijfde Zondag na Pinksteren

Nadere informatie

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK?

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? Zondag 5 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 91a. Bemoediging: voorganger : Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur Vredesdienst oecumenische viering voorgangers: ds. A. Matahelumual Th. Jongerius ds. H.H. Schorren organist: Diederik Bos oecumenische cantorij: o.l.v. Diederik Bos Toelichting Liturgische schikking: Vandaag

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 1 JANUARI 2017 -Nieuwjaarsdag: Octaaf van Kerstmis- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Bij de diensten: In de tijd na Kerstmis (Epifanie) gaat

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING. naam ter eer.

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING. naam ter eer. ZONDAG 7 MEI 2017 4e zondag van Pasen - Jubilate - Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Astrid Poot Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Sieb ORGELSPEL -verstilling- BEGROETING STILTE - 3 - -de kaarsen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor de tweede dienst van 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger ouderling organist : ds. Jacqueline

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels Foto: Amsterdam, Michael Bry voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST-ZUID DIACONALE ZONDAG 4 OKTOBER 2015

PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST-ZUID DIACONALE ZONDAG 4 OKTOBER 2015 PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST-ZUID DIACONALE ZONDAG 4 OKTOBER 2015 Voorgangers: ds. Kees Bregman en ds. Wim Kievit Ambtsdrager van dienst: Fred van Knobelsdorff Lector: Marieke Gersdorf Organist: Jan Meurs

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 7 JUNI 2015-1 e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds Lowik Schoch Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen Zondagskind: Sieb Rijpma - 3 - ORGELSPEL - verstilling

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 februari 2011 voorganger ds Joost Röselaers met medewerking van Marjolijn van Heemstra organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Heinrich Scheidemann,

Nadere informatie

Gedachtenis van de gestorvenen

Gedachtenis van de gestorvenen Gedachtenis van de gestorvenen Duinzichtkerk zondag 24 november 2013 Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Een bijzonder welkom aan wie vandaag speciaal zijn gekomen omdat de naam van een geliefd en dierbaar

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

> wachter in de nacht <

> wachter in de nacht < Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond 2016 > wachter in de nacht < Dorpskerk Heemskerk voorganger: ds Marco Visser orgel: Sybren Boukes ouderling: Dick Slofstra diaken: Nico Otte voorlezer: Niek

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel zondag 1 juli 2012 12-jaar moment Protestantse wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk In de dienst vandaag wordt het 12-jaar moment gevierd met Ockje, Eef, Winny, Alexandra

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden ***

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Liturgie Goede Vrijdag Lezing van het lijdensverhaal Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Stilte Jezus is in doodstrijd tot nu toe (Blaise Pascal)

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 6 december 2015 Woorddienst, 2 e advent, Ave Maria Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Met Mirjam is het begonnen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Gezamenlijke "binnendienst" van de Protestantse Gemeente Soest 14 juni e zondag na Trinitatis

Gezamenlijke binnendienst van de Protestantse Gemeente Soest 14 juni e zondag na Trinitatis Wilhelinakerk Soest Gezamenlijke "binnendienst" van de Protestantse Gemeente Soest 14 juni 2015-2e zondag na Trinitatis Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Kees Bregman Fred Heidinga Marieke

Nadere informatie

WILHELMINAKERK 21 mei 2017

WILHELMINAKERK 21 mei 2017 WILHELMINAKERK 21 mei 2017 Voorganger: S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder MA (proponent) Ambtsdrager van dienst: Fred Heidinga Lector: Gerda Masselink Pianist: Terry Hamberg Muziek Welkom en mededelingen

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 31 mei voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 31 mei voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 31 mei 2015 voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser ! Orde van de dienst. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata in F. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 17 APRIL 2016-4 e zondag van Pasen Jubilate - Voorganger: ds. Joost Röselaers Ouderling van dienst: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Niels Bangerter ORGELSPEL -verstilling-

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014. Thema: Swingend in beweging. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014. Thema: Swingend in beweging. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014 Thema: Swingend in beweging voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Girolamo Frescobaldi, Toccata in G.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 juli 2014 De vriend eist brood van zijn vriend Jan Luyken voorganger: ds R. F. Philipp organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Johann Sebastian

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond > in vrede < Dorpskerk Heemskerk

Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond > in vrede < Dorpskerk Heemskerk Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond 2015 > in vrede < Dorpskerk Heemskerk voorganger: ds Marco Visser orgel: Anja van der Ploeg ouderling: Dick Slofstra diaken: Piet van der Wind voorlezer: Corry

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. A. Bouma. Naam van de zondag: Exultat gaudio: hij verblijd zich zeer

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. A. Bouma. Naam van de zondag: Exultat gaudio: hij verblijd zich zeer Welkom in de Menorah Voorganger : ds. J. Hiemstra Ouderling van dienst : mw. A. Bouma Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Exultat gaudio: hij verblijd zich zeer Kleur:

Nadere informatie

Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden. Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest

Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden. Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest Voorganger: ds. Véronique Lindenburg Organist: Karin Bouwmeester Blokfluit:

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de Klein-Sallandse Zondag op 9 juli 2017

ORDE VAN DIENST voor de Klein-Sallandse Zondag op 9 juli 2017 ORDE VAN DIENST voor de Klein-Sallandse Zondag op 9 juli 2017 Deze Klein-Sallandse Zondag wordt gevierd in de vier Protestantse Gemeenten van Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe. In Raalte wordt ds. Henriëtte

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 Voorganger: ds. Sjaak van 't Kruis Ambtsdrager: Fred Heidinga Lector: Ronald Gersdorff Organist: Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. ZONDAG 24 DECEMBER 2017-4 e zondag van Advent- Rorate Coeli, Dauwt hemelen (naar Jes. 45:8) Voorganger: ds. Gerard van Es, Utrecht Ouderling: Astrid Poot Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:

Nadere informatie

Zondag 19 februari 2017 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 19 februari 2017 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 19 februari 2017 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van de Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje aansteken

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 27 augustus 2017

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 27 augustus 2017 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 27 augustus 2017 Voorganger: ds. Coby van den Boogaard Ambtsdragers: Wim van Assenbergh, Fréderique Lucas Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Gert Muts Beamer: Leen Lievaart

Nadere informatie

Orde van de dankdienst HARM SCHURING

Orde van de dankdienst HARM SCHURING Orde van de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van HARM SCHURING Geboren: 22 september 1924 Overleden: 1 maart 2017 op dinsdag 7 maart 2017 in de Hervormde kerk te Sellingen. Aanvang 13.30 uur Voorganger:

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 OKTOBER 2015-21 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Jan Tom Schneider, oud-vicaris Kloosterkerk, hoofd geestelijke verzorging bij de Koninklijke luchtmacht Organist: Kees van Eersel Ouderling

Nadere informatie

ZONDAG 1 MEI 2016 DORPSKERK VRIES

ZONDAG 1 MEI 2016 DORPSKERK VRIES ZONDAG 1 MEI 2016 DORPSKERK VRIES Verschijning aan Maria uit Magdala Ets van Rembrand Voorganger ds. Thea Barnard Organist Luuk Tuinder VOORBEREIDING Als de torenklok luidt worden wij stil Begroeting door

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 4 e zondag van de Advent 22 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 4 e zondag van de Advent 22 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 4 e zondag van de Advent 22 december 2013 David en Batseba door Marc Chagall (1956) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Minke Versteeg

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Jeremia, Michelangelo, Fresco, 1511, Sixtijnse Kapel voorganger orgel : ds. Guus A.V. Fröberg

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 13 juli 2014 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Woord van Welkom. Woorden op de drempel

Woord van Welkom. Woorden op de drempel Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 6 maart 2016, 10.45 uur Voorganger: Ellen Hogema Welkom: Majanne Wolters Vleugel: Marijke van Leerzem Woord van Welkom -we gaan staan- Woorden op de drempel

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg

ORDE VAN DIENST. voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg ORDE VAN DIENST voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg Bij de symbolische bloemschikking: De beproeving van Jezus in de woestijn is

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 7 juli voorganger: ds. Friso Boogerd organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 7 juli voorganger: ds. Friso Boogerd organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 7 juli 2013 voorganger: ds. Friso Boogerd organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Johann Pachelbel, Ach was soll ich Sünder machen?. luiden

Nadere informatie

Kerkgemeente Edam. 30 november Groenlandkerk. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan. Sofie van Wanrooij

Kerkgemeente Edam. 30 november Groenlandkerk. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan. Sofie van Wanrooij Kerkgemeente Edam 30 november 2014 Groenlandkerk afbeelding: doopboom met de blaadjes van onze gedoopte kinderen in de Groenlandkerk In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Sofie van Wanrooij

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

BEGROETING STILTE. 1 Gods goed - heid houdt ons staan - de

BEGROETING STILTE. 1 Gods goed - heid houdt ons staan - de ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017-11 e zondag na Pinksteren- Voorganger: Prof. Martien E. Brinkman,em. hoogleraar VU, Amsterdam Ouderling: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering -------------------------------

Nadere informatie

Kerkdienst in de Brugkerk te Lemelerveld 18 augustus 2013 om 9.30 uur. Welkom door de ouderling van dienst die ook de kaars van de knd aansteekt

Kerkdienst in de Brugkerk te Lemelerveld 18 augustus 2013 om 9.30 uur. Welkom door de ouderling van dienst die ook de kaars van de knd aansteekt 1 Kerkdienst in de Brugkerk te Lemelerveld 18 augustus 2013 om 9.30 uur OM TE BEGINNEN Welkom door de ouderling van dienst die ook de kaars van de knd aansteekt Aanvangslied (staande): Psalm 107: 1, 4

Nadere informatie