- 3 - ORGELSPEL -verstilling- Erbarme dich mein, O Herre Gott (BWV 721) J.S. Bach ( ) BEGROETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 3 - ORGELSPEL -verstilling- Erbarme dich mein, O Herre Gott (BWV 721) J.S. Bach ( ) BEGROETING"

Transcriptie

1 ZONDAG 21 FEBRUARI Reminiscere Gedenk Heer, uw barmhartigheid (Ps 25,6) - Voorganger: ds.rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Alt:Stephanie Gericke Ouderling van dienst: Astrid Poot Zondagskind: Henk Tijmen Feijen In de Veertigdagentijd zijn in de Kloosterkerk zes werken van Jan Aanstoot te zien uit een serie van veertien die hij maakte bij de veertien Aria's uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. In een aantal diensten wordt bij zo'n werk en de bijbehorende Aria stilgestaan. Vandaag is dat de achtste aria, 'Erbarme Dich'. In de Matthäus Passion klinkt ze op het moment dat de haan heeft gekraaid nadat Petrus Jezus driemaal verloochend heeft. Na de preek zal de Aria ten gehore worden gebracht ORGELSPEL -verstilling- Erbarme dich mein, O Herre Gott (BWV 721) J.S. Bach ( ) BEGROETING STILTE BEMOEDIGING V: Onze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft, - de kaarsen worden aangestoken - Bij de kinderdiensten: De kinderen van groep 1-4 van de basisschool mogen in de periode van 7 februari tot en met 13 maart naar de Godly Play ruimte om er te luisteren, zich te verwonderen, en om te spelen met de verhalen over Jezus vanaf zijn geboorte tot zijn opstanding uit de dood. Zij blijven in de Godly Play ruimte tot het einde van de dienst, u kunt hen daar komen ophalen. V: die trouw houdt tot in eeu wig - heid, G: en niet laat va - ren de wer-ken van zijn han - den. De kinderen van groep 5-8 van de basisschool gaan vanaf deze zondag aan de slag met het verhaal van Palmpasen, de dag dat Jezus als een koning verwelkomt wordt in Jeruzalem. INTROÏTUS : Psalm 25: 1 en 2 Tekst: Willem Barnard en Muus Jacobse Melodie: Genève gemeente gaat staan - In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar. Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen.

2 gemeente gaat zitten- GEBED OM ONTFERMING Na het ".zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met: Heer - ont -ferm - U, Chris - tus ont - ferm U, Heer - - ont - ferm U. V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer. G: A men. - gemeente blijft zitten - LIED OM ONTFERMING: LB 974: 1, 2 en 5 Tekst : Sytze de Vries Melodie: Wim ter Burg

3 - 6 - LIED: LB 561 Tekst : Jan Willem Schulte Nordholt Melodie: Willem Retze Talsma Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven. En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. In onze eenheid wordt uw liefde openbaar. 5 God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen. Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen. Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin. Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint. GESPREK MET DE KINDEREN -daarna verlaten zij de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- GEBEDSGROET 2 Hoe achtloos in ons midden wordt het kostbaar mensenbloed gestort en in het onbarmhartig licht het kruis des Heren opgericht. 4 O liefde uit de eeuwigheid die met ons mens geworden zijt, wij bidden, laat ons niet alleen in al het duister om ons heen, 3 De minsten van de mensen zijn daar uitgestrekt in angst en pijn. Tot aan het eind der wereld lijdt Christus in hun verlatenheid. 5 opdat ook wij o Heer U niet verlaten in uw diep verdriet maar bij U zijn in al de pijn waarmee de mensen mensen zijn. V.: De Heer zij met u. G.: Ook met u zij de Heer. PREEK GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer MUZIEK: Aria 8 uit de Matthäeus Passion (BWV 244) van J.S. Bach G: A - men. SCHRIFTLEZINGEN: Exodus 33: en Matteüs:26: Erbarme dich, mein Gott, Um meiner Zähren willen. Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich. Erbarm U, mijn God, omwille van mijn tranen. Zie toch, hart en oog wenen bitter om U.

4 GEBEDSINTENTIES GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. (Rekening Huishouding Kloosterkerk NL29INGB ) De diaconale collecte (groene zak) is voor de Boodschappenbegeleidingsdienst. De BBD in Den Haag begeleidt ouderen en mindervaliden die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen met als doel isolement tegen te gaan. Met deze hulp kunnen ouderen blijven deelnemen aan het dagelijks leven en blijft men in de gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. (Rekening Diaconie Kloosterkerk:NL89INGB ) De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het Monument Kloosterkerk.( Rekening Huishouding Kloosterkerk NL29INGB ) Wanneer uw telefoon op -stil- staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. OPDRACHT VAN DE GAVEN 2 Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid; zend uw stralen overal, dat de aarde U loven zal. 7 Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht; heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. ZEGEN 3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan, die geen mens ooit helen kan. Breng, o herder, in Gods naam uw verstrooide kudde saam. -de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- SLOTLIED (staande gezongen) : LB 967: 1, 2, 3 en 7 Tekst: Christian David Melodie : Praag Mensch erheb dein Hertz zu Gott G: A men. ORGELSPEL: Fantasia in c-moll (BWV 537) J.S. Bach

5 Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. Indien u de tekst van de preek wilt ontvangen kunt u deze over enkele dagen downloaden van de website: Overigens kunt u de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan kunt u hem bellen of een sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van de liturgie. AGENDA: woensdag 24 februari zondag 28 februari u u Vastengroep Vesper Ds.Margreet Klokke, dienst met Cantate Aria's uit de Matthäus Passion in beeld gebracht Ik heb nog nooit met zoveel plezier en inzet aan een serie schilderijen gewerkt. Ik hoop dat de intensiteit waarmee geschilderd werd, zichtbaar is in het eindresultaat. Niet iedereen zal zich kunnen vinden in de interpretatie, maar belangrijk is dat het mijn interpretatie is. Dit zei Jan Aanstoot (1948) over zijn serie schilderijen die hij maakte bij de veertien Aria's uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. In de Veertigdagentijd zal er in de Kloosterkerk een zestal werken uit deze serie te zien zijn, waaronder Buss und Reu, Erbarme Dich, Aus Liebe. Zo mogelijk zal er in de diensten bij de thematiek van deze werken worden aangesloten. Jan Aanstoot koos naast zijn werk als leraar tekenen uitdrukkelijk voor het kunstenaarschap. Hij schilderde een indrukwekkend oeuvre. Dat gebeurde in zijn woning in Wierden, maar vanwege ruimtegebrek maakt hij de laatste tijd gebruik van een atelier in de Kunstwerkplaats aldaar. Hij trok daarvoor ook naar zijn kleine studio in Parijs. In galeries in Frankrijk exposeerde hij schilderijen, hij toonde zijn werk in Florence en Cortona en op veel andere plaatsen in het buitenland, o.a. Dubai. Uiteraard exposeert hij ook regelmatig in Nederland Los, vrij, niet-gebonden zijn sleutelwoorden voor Aanstoot. Muziek is voor hem een belangrijke inspiratiebron zonder dat er altijd sprake is van een directe relatie tussen een bepaalde compositie of een componist en een specifiek schilderij. Er bestaat voor Jan een zekere relatie tussen de taal van de muziek en zijn eigen beeldende taal. Dit wordt op een bijzondere manier duidelijk in zijn serie werken die vanaf 14 februari in de Kloosterkerk te zien is. voor uitgebreide informatie over zijn werk: de informatietafel is een boek verkrijgbaar over het werk van Jan Aanstoot evenals ansichtkaarten van de aria s. De schilderijen zijn te koop.

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 3 JANUARI 2016 -Epifanie- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Volgens de bijbel kan vrijheid eigenlijk alleen gevonden worden

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING. naam ter eer.

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING. naam ter eer. ZONDAG 7 MEI 2017 4e zondag van Pasen - Jubilate - Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Astrid Poot Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Sieb ORGELSPEL -verstilling- BEGROETING STILTE - 3 - -de kaarsen

Nadere informatie

KAIROS ZONDAG 19 JULI Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman. ORGELSPEL-verstilling

KAIROS ZONDAG 19 JULI Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman. ORGELSPEL-verstilling ZONDAG 19 JULI 2015 - - Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman ORGELSPEL-verstilling BEGROETING STILTE - 3 - -de kaarsen worden aangestoken-4 KAIROS

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 2 APRIL 2017 Judica -5 e zondag van de 40-dagentijd- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Timo In deze dienst zal tot diaken

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 1 JANUARI 2017 -Nieuwjaarsdag: Octaaf van Kerstmis- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Bij de diensten: In de tijd na Kerstmis (Epifanie) gaat

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL - verstilling- Lento Grave en Allegro in C - C.F. Ruppe (1753-1839)

- 3 - ORGELSPEL - verstilling- Lento Grave en Allegro in C - C.F. Ruppe (1753-1839) ZONDAG 1 MEI 2016-6 e zondag van Pasen Rogate Bidt - Voorganger: ds. Jacob Korf Ouderling van dienst: Astrid Poot Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Levi van Nijnatten - 3 - ORGELSPEL - verstilling-

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015-17e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Arjan van Nijnatten Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Henk Tijmen Feijen - 3 - ORGELSPEL

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 17 MEI 2015 Exaudi ('Hoor mijn stem, Heer' naar Psalm 27) Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Bouke Posthuma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Rosa Huikeshoven Op 7 juni

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL- verstilling - BEGROETING STILTE. -de kaarsen worden aangestoken-

- 3 - ORGELSPEL- verstilling - BEGROETING STILTE. -de kaarsen worden aangestoken- ZONDAG 19 JUNI 2016-5 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Alex van Ligten, Sneek Ouderling : Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Sieb Rijpma Voor deze vijfde Zondag na Pinksteren

Nadere informatie

ORGELSPEL BEGROETING STILTE

ORGELSPEL BEGROETING STILTE ZONDAG 11 JANUARI 2015-1 e zondag na Epifanie- Voorganger: ds Joline van Poppel, studentenpredikant in den Haag Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:

Nadere informatie

In deze dienst zal klinken Cantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo van J.S.Bach

In deze dienst zal klinken Cantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo van J.S.Bach ZONDAG 27 DECEMBER 2015 Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: André Meijster Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Rosa Huikeshoven m.m.v. Residentie Bachkoor Residentie Bachorkest

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 7 FEBRUARI 2016 -Quinquagesima- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Niels Laurens In de tijd na kerstmis

Nadere informatie

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken en/ of een krentenbol te nuttigen. Voor de kinderen is er limonade.

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken en/ of een krentenbol te nuttigen. Voor de kinderen is er limonade. ZONDAG 29 MAART 2015 -Palmzondag- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Harry Kragt Zondagskind: Levi van Nijnatten m.m.v. Residentie Kamerkoor Residentie

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 3 APRIL 2016-2 e zondag van Pasen- Quasimodo Geniti - Als pasgeboren kinderen - Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 10 DECEMBER 2017-2 e Advent- Populus Sion - Volk van Sion (naar Jes. 30:19) Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Rogier Bij de dienst:

Nadere informatie

BEGROETING STILTE. 1 Gods goed - heid houdt ons staan - de

BEGROETING STILTE. 1 Gods goed - heid houdt ons staan - de ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017-11 e zondag na Pinksteren- Voorganger: Prof. Martien E. Brinkman,em. hoogleraar VU, Amsterdam Ouderling: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering -------------------------------

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 9 AUGUSTUS 2015-10e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds Margreet Klokke Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman In de zomermaanden lezen we de verhalen

Nadere informatie

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. ZONDAG 3 MEI 2015-5 e zondag van Pasen Cantate Zingt (naar Psalm 98,1)- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Henk-Tijmen

Nadere informatie

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. ZONDAG 24 DECEMBER 2017-4 e zondag van Advent- Rorate Coeli, Dauwt hemelen (naar Jes. 45:8) Voorganger: ds. Gerard van Es, Utrecht Ouderling: Astrid Poot Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:

Nadere informatie

Thema: Meisje sta op ORGELSPEL- verstilling Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 663) J.S. Bach Uit: Leipziger Orgelchoräle ( )

Thema: Meisje sta op ORGELSPEL- verstilling Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 663) J.S. Bach Uit: Leipziger Orgelchoräle ( ) ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016-14 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Marthe de Vries Ouderling : Wim Deetman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Marilena Thema: Meisje sta op De foto op de omslag

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 23 APRIL 2017-2e zondag van Pasen- Voorganger: ds. Pieter Lootsma Ouderling: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:Rogier ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 20 NOVEMBER 2016-3 e zondag van de Voleinding- Voorganger: ds. Jan Tom Schneider, oud-vicaris Kloosterkerk, -Krijgsmachtpredikant voor veteranen- Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van

Nadere informatie

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden ***

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Liturgie Goede Vrijdag Lezing van het lijdensverhaal Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Stilte Jezus is in doodstrijd tot nu toe (Blaise Pascal)

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 7 JUNI 2015-1 e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds Lowik Schoch Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen Zondagskind: Sieb Rijpma - 3 - ORGELSPEL - verstilling

Nadere informatie

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie.

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. ZONDAG 12 APRIL 2015 - Quasimodo geniti - Voorganger: ds. Tim van de Griend Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Gilbert Laurens Zondagskind: Sieb Rijpma Bij de kinderdiensten. "Ga je

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 11 DECEMBER 2016 3 e zondag van Advent- Gaudete (Verheugt u) Dienst van Schrift en Tafel Voorganger : ds. Margreet Klokke Organist : Geerten van de Wetering Ouderling: Gilbert Laurens Diaken: Derk

Nadere informatie

ZONDAG 22 MAART Judica Voorganger: ds.margreet Klokke Ouderling van dienst: Gerhard van Loo Organist: Harmen Trimp Zondagskind: Rosa Huikeshoven

ZONDAG 22 MAART Judica Voorganger: ds.margreet Klokke Ouderling van dienst: Gerhard van Loo Organist: Harmen Trimp Zondagskind: Rosa Huikeshoven ZONDAG 22 MAART 2015 -Judica Voorganger: ds.margreet Klokke Ouderling van dienst: Gerhard van Loo Organist: Harmen Trimp Zondagskind: Rosa Huikeshoven In de voorbereidingstijd van Pasen, de 40-dagentijd,

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 31 JULI 2016-11 e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling : Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Bij de dienst: In de zomerperiode wordt er een serie

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017-10e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink Organist: Kees van Eersel Bij de dienst: In de zomermaanden is er werk van Barbara

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 17 APRIL 2016-4 e zondag van Pasen Jubilate - Voorganger: ds. Joost Röselaers Ouderling van dienst: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Niels Bangerter ORGELSPEL -verstilling-

Nadere informatie

Tijdens de zomervakantie van 10/7-14/8 is er geen crèche en is er 1 kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Tijdens de zomervakantie van 10/7-14/8 is er geen crèche en is er 1 kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. - 1 - ZONDAG 17 JULI 2016-9 e zondag na Pinksteren- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Margreet Klokke Ouderling : Maria Haslinger-Maalman Diaken: Herman Fledderus Organist: Geerten van de Wetering

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 24 JANUARI 2016 -Septuagesima- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Gilbert Laurens Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Levi van Nijnatten---------- In de tijd na kerstmis (Epifanie)

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING Bij de dienst: ZONDAG 4 DECEMBER 2016-2 e Advent: Populus Sion Volk van God (naar Jes. 30:19) Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 19 APRIL 2015 Misericordia Domini- de trouw van de Heer( naar psalm 33,5) -3 e zondag van Pasen- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Roland van Haersma

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 7 JANUARI 2018 1ste zondag van Epifanie Voorganger: ds. Casper van Dongen Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Robarth ORGELSPEL -verstilling- Wie schön

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg

ORDE VAN DIENST. voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg ORDE VAN DIENST voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg Bij de symbolische bloemschikking: De beproeving van Jezus in de woestijn is

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 OKTOBER 2015-21 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Jan Tom Schneider, oud-vicaris Kloosterkerk, hoofd geestelijke verzorging bij de Koninklijke luchtmacht Organist: Kees van Eersel Ouderling

Nadere informatie

( ) BEGROETING STILTE

( ) BEGROETING STILTE ZONDAG 23 JULI 2017-7 e zondag na Pinksteren- Voorganger: Mw. Barbara de Beaufort Ouderling: Maria Maalman-Haslinger Organist: Geerten van de Wetering - 3 - ORGELSPEL- verstilling - Voluntary in D W. Boyce

Nadere informatie

zondag 23 juni 2013 Orgelspel

zondag 23 juni 2013 Orgelspel Orgelspel zondag 23 juni 2013 Aansteken van de kaarsen Terwijl de kaarsen worden aangestoken wordt een lichtlied gezongen: Het licht is ons voorgegaan, NLB 285: 1 en 2 2. Dit licht is voor ons de zon!

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

VESPER op woensdag 22 maart 2017 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: uur Liturgen: Frank Cornet en Juup van Werkhoven Pianist: Tine Rodink

VESPER op woensdag 22 maart 2017 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: uur Liturgen: Frank Cornet en Juup van Werkhoven Pianist: Tine Rodink VESPER op woensdag 22 maart 2017 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.30 uur Liturgen: Frank Cornet en Juup van Werkhoven Pianist: Tine Rodink STILTE VOOR DE VESPER A.U.B. Pianomuziek Introïtus (de

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 22 NOVEMBER 2015 -Dienst van vergeving 3e zondag van de voleinding- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Wisse

Nadere informatie

KLOOSTERKERK Avondgebed op 31 december uur Voorganger: ds Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Ouderling van dienst: Wim Deetman

KLOOSTERKERK Avondgebed op 31 december uur Voorganger: ds Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Ouderling van dienst: Wim Deetman 1 2 KLOOSTERKERK Avondgebed op 31 december 2015-19.30 uur Voorganger: ds Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Ouderling van dienst: Wim Deetman 3 Orgelspel Welkom Lofprijzing v. Gezegend zijt gij, koning

Nadere informatie

Gedachtenis van de gestorvenen

Gedachtenis van de gestorvenen Gedachtenis van de gestorvenen Duinzichtkerk zondag 24 november 2013 Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Een bijzonder welkom aan wie vandaag speciaal zijn gekomen omdat de naam van een geliefd en dierbaar

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden. Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest

Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden. Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest Voorganger: ds. Véronique Lindenburg Organist: Karin Bouwmeester Blokfluit:

Nadere informatie

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 JUNI 2015

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 JUNI 2015 WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 JUNI 2015 Voorganger: prop. mw. L. van der Laan Ambtsdragers van dienst: Fred Heidinga, Aartje Knol Lector: Pieternel Rodermond Organist: Jan Meurs Beamer/handout:

Nadere informatie

Zoeken & Gevonden worden. de mens zoekt God God zoekt de mens

Zoeken & Gevonden worden. de mens zoekt God God zoekt de mens Zoeken & Gevonden worden de mens zoekt God God zoekt de mens De klok luidt Orgelspel en verstilling VOORBEREIDEN op ontmoeting NADEREN tot de Eeuwige Intrede met Vol van verwachting tekst: Marijke de Bruijne

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Voorganger: Voorganger: DE STATIES STILTE

Voorganger: Voorganger: DE STATIES STILTE MIDDAGGEBED BIJ DE KRUISWEGSTATIES Dans, poëzie: Barbara Pereya, Billie Hanne Creatie, visie: Billie Hanne. KLOOSTERKERK, GOEDE VRIJDAG 14 APRIL 2017 12.30 u VOORGANGER: ds. Margreet Klokke ORGANIST: :

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 15 FEBRUARI 2015 -Quinquagesima- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Wisse Rijpma - 3 - ORGELSPEL: Adagio C.F.

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017 14e zondag na Pinksteren Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Niels Bij de dienst: Op 31 oktober 2017

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 12 JULI 2015-5e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds Margreet Klokke Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Bouke Posthuma Zondagskind: Niels Laurens In de zomermaanden lezen we de verhalen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 30 JULI 2017-8e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling: Astrid Poot Organist: Geerten van de Wetering Bij de dienst: In de zomermaanden is er werk van Barbara Broekman geëxposeerd

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Voorstel orde van dienst voor zondag 27 november, 1 e zondag van advent Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur Vredesdienst oecumenische viering voorgangers: ds. A. Matahelumual Th. Jongerius ds. H.H. Schorren organist: Diederik Bos oecumenische cantorij: o.l.v. Diederik Bos Toelichting Liturgische schikking: Vandaag

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

Protestantse gemeente het Trefpunt

Protestantse gemeente het Trefpunt Protestantse gemeente het Trefpunt Orde van dienst voor de viering op zondag 5 maart Voorganger: ds. Aart Mak Organist: Addy Alberts Welkom Aansteken van de kaars Zingen: lied 281: 1 Inleiding Stilte INKEER

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: naam ter eer.

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: naam ter eer. ZONDAG 22 JANUARI 2017-3e zondag van Epifanie- Voorganger: ds. Jean-Jacques Suurmond Ouderling: Arjan van Nijnatten Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Levi ORGELSPEL - verstilling BEGROETING

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 21 februari 2016 voorganger:harris Brautigam organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Georg Muffat, Toccata in e. luiden van de klokken. stilte.

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 1 OKTOBER 2017-17 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Timo Bij de dienst: Op 31 oktober 2017 is

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 13 juli 2014 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL - verstilling

- 3 - ORGELSPEL - verstilling ZONDAG 1 MAART 2015 -Reminiscere- Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort, Bloemendaal Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Arjan van Nijnatten Zondagskind: Rosa Huikeshoven - 3 - ORGELSPEL

Nadere informatie

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK?

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? Zondag 5 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 91a. Bemoediging: voorganger : Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 16 OKTOBER 2016-22 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Arjan van Nijnatten Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Rogier In deze dienst worden gedoopt: Linde Elisabeth

Nadere informatie

Orde van dienst voor de rondom-4-viering

Orde van dienst voor de rondom-4-viering Orde van dienst voor de rondom-4-viering op zondag 9 februari 2014 in de Dorpskerk te Twello waarin Charlotte, Annabel en Babette Groeneveld, Timon en Casper van Middelkoop, Jurre Klomp, Femke en Aafke

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 15 MAART 2015 -Laetare Verheugt u (Ps Jes 66,10)- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger : ds. Rienk Lanooy Organist : Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Zondagskind:

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL - verstilling Suite du deuxième ton J.A. Guilain (1680 1739)

- 3 - ORGELSPEL - verstilling Suite du deuxième ton J.A. Guilain (1680 1739) ZONDAG 23 AUGUSTUS 2015-13e zondag na Pinksteren - Voorganger: Mw. Barbara de Beaufort Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Arjan van Nijnatten - 3 - ORGELSPEL - verstilling Suite du

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015-9e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST 28 mei 2017 zevende zondag van Pasen voorganger: ds. Dick Snijders organist: Dirk Luijmes In deze dienst worden gedoopt: Loïs-Mae Buurman en Aron Lucas van Deelen VOORBEREIDING

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lector : Da. D. de Vries : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5 Lied

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg 10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg Orde van dienst waarin Lars & Emma Elisabeth van den Brink Nora Catharina Ruitenberg gedoopt zullen worden en Ernst Jan de Kruijf belijdenis van zijn geloof zal

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Jeugddienst 8 oktober 2017 Martinikerk Bolsward

Jeugddienst 8 oktober 2017 Martinikerk Bolsward Jeugddienst 8 oktober 2017 Martinikerk Bolsward 500 jaar Reformatie Voorganger: ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist/pianist: Kees Nottrot Medewerking van het Martinicombo Houd een pen of potlood bij de

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

ONTVANG DE HEILIGE GEEST!

ONTVANG DE HEILIGE GEEST! ONTVANG DE HEILIGE GEEST! I. OPENING VAN DE DIENST Allen staan tot na het openingsgebed INTREDEPROCESSIE EN INTREDELIED Op de adem van de Geest zoeken wij het diepe spoor van de Heer die in ons leeft ook

Nadere informatie

Protestants Kralingen. Vergeving. Zondag 14 september 2014, Hoflaankerk

Protestants Kralingen. Vergeving. Zondag 14 september 2014, Hoflaankerk Protestants Kralingen Vergeving Zondag 14 september 2014, Hoflaankerk orgelspel Nun Lob mein Seel den Herren Dietrich Buxtehude VOORBEREIDING verwelkoming door de ouderling aanvangspsalm 287: 1, 2 en 5

Nadere informatie

Liturgie. Datum 26 maart Lezing Johannes 6: 1-15 Meer dan genoeg

Liturgie. Datum 26 maart Lezing Johannes 6: 1-15 Meer dan genoeg Liturgie Naam van de zondag Vierde zondag van de 40-dagentijd Datum 26 maart 2017 Kerkgebouw Carnisse Haven Lezing Johannes 6: 1-15 Thema Meer dan genoeg - Woord van welkom en mededelingen - Moment van

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

De Stille Week Vesper zondag 9 april 2017, uur

De Stille Week Vesper zondag 9 april 2017, uur De Stille Week 2017 Voorafgaand aan de Drie dagen van Pasen zijn er in de Stille Week vier vespers. In korte, ingetogen avondgebeden bereiden we ons voor op de gang van Jezus, een weg van kruis en opstanding,

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Om stil te worden en ons op God te richten

Om stil te worden en ons op God te richten ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 21 augustus 2016 De zeven hoofdzonden Acedia Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdragers: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Terry Hamberg OM

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond > in vrede < Dorpskerk Heemskerk

Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond > in vrede < Dorpskerk Heemskerk Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond 2015 > in vrede < Dorpskerk Heemskerk voorganger: ds Marco Visser orgel: Anja van der Ploeg ouderling: Dick Slofstra diaken: Piet van der Wind voorlezer: Corry

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015

Zondag 12 april 2015 Zondag 12 april 2015 Lichtlied: 637:1 en 4 4. Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon, het vuur; o vlam van Pasen, steek ons aan de Heer is waarlijk opgestaan! 1 Welkom Bemoediging en

Nadere informatie