#areyouincontrol? Social-media-audit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#areyouincontrol? Social-media-audit"

Transcriptie

1 #areyouincontrol? Social-media-audit Drs. ing. Robbie Braaksma RE Hoe enorm de kracht van social media is, heeft één van de machtigste zakenbanken onlangs moeten ondervinden. Goldman Sachs verloor door social media in één dag miljard dollar aan beurswaarde. Om een organisatie te behoeden voor de potentiële gevaren van social media wordt in dit artikel inzicht gegeven in de risico s van social media en de wijze waarop men zich hiertegen kan bewapenen. Om als organisatie in control te zijn moeten vier aandachtsgebieden worden afgedekt. Een auditor speelt een cruciale rol bij het bepalen en toetsen van de in dit artikel genoemde risico s en set aan beheersingsmaatregelen. Inleiding Drs. ing. R.O. Braaksma RE is manager Risk Consulting, IT Advisory. Hoe enorm de kracht van social media is, heeft één van de machtigste zakenbanken, namelijk Goldman Sachs, onlangs moeten ondervinden. Een onschuldige en hardwerkende bankier Smith geeft een interview aan de New York Times. Het felle en kritische opiniestuk illustreert deze machtige zakenbank als een stel aasgieren peuzelend aan een karkas. Smith, die reeds zijn ontslag ingediend heeft, zet op zijn Facebook een link naar het onlineartikel. Binnen een paar uur is het stuk drie miljoen keer aangeklikt, opiniemakers twitteren het nieuws en wereldwijde weblogs reageren met nog nooit grotere inkomensval voor Goldman. In het huidige glorietijdperk van social media gaat het nieuws in een mum van tijd als een lopend vuurtje de wereld over. Goldman is compleet verrast en verliest die dag miljard dollar aan beurswaarde. Compact_ 0 9

2 Social media staan vandaag de dag prominent op de agenda van elke bestuursvoorzitter. Zij worden ondersteund door zowel beleidsmakers als consultants om wegen te vinden om de applicaties als Facebook, Wikipedia, You- Tube en Twitter winstgevend in te zetten. En met succes; onderzoek heeft uitgewezen dat sterke merken een directe correlatie hebben met enerzijds een goede financiële prestatie en anderzijds een brede inzet van sociale media. Om de organisatie te behoeden voor de potentiële gevaren van social media wordt in dit artikel inzicht gegeven in de risico s van social media en de wijze waarop men zich hiertegen kan bewapenen. De beheersing van deze risico s is een primaire verantwoordelijkheid van het lijnmanagement, maar ook speelt de auditfunctie een belangrijke rol. Hoe kunnen zij de organisatie toetsen, zodat aan de directie inzicht wordt gegeven over de mate van beheersing? Dit artikel moet een leidraad zijn om social media in organisaties op een beheersbare wijze in te richten, zodat u niet midden in de nacht badend van het zweet wakker wordt en denkt dat uw organisatie miljard minder waard is. Double-edged sword Social media wordt door veel bedrijven angstig bezien als een double-edged sword. Hoe pluk je de vruchten van de mogelijkheden die de organisatie de beloofde boost bezorgen, terwijl de risico s als wolven op de loer liggen? Organisaties moeten ook waken voor de negatieve impact en risico s van deze nieuwe ontwikkeling. Opdroging van verkopen, schending van privacy, afbraak van vertrouwde merknamen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Zoals het voorbeeld van Goldman Sachs laat zien, kan de impact in de miljarden lopen. Als eerste dient gezegd te worden dat men social media niet links kan laten liggen, de laissez faire-methode is ook niet het antwoord. Social media is een must; het vereist een duidelijke visie wat de organisatie met social media wil bereiken. Kiezen voor een ad-hocaanpak vergt veel minder resources dan wanneer gekozen wordt om social media in te zetten als enige business driver. Deze laatste vraagt naast afstemming met de strategie van de organisatie, ook senior commitment en een voortdurende alignment van systemen, processen en cultuur. De gemaakte keuze bepaalt het financieel gewin. Elk voordeel heb een nadeel Aan deze nieuwste ontwikkeling kleven ook risico s met (financiële) negatieve implicaties. Overall gezien vormt reputatieschade één van de zwaarste risico s in termen van moeilijk te corrigeren. Mensen vormen de sleutelpositie voor de reputatie van de organisatie. Wat te denken van de onderlinge communicatie waarbij de organisatie geschaad kan worden? Ongepast, lasterlijk en onjuist taalgebruik kan vervelende consequenties hebben voor de organisatie. Een conversatie wordt geïnitieerd en men reageert snel en open op elkaar, echter dit kan ook escaleren of een geheel andere wending krijgen. Dit levert hoe dan ook schade voor de organisatie op, opmerkingen van bijvoorbeeld klanten (of (ex-)werknemers) kunnen een eigen leven gaan leiden en zo de reputatie en merkbeleving schade toebrengen. Vaak is de persoon die een en ander geïnitieerd heeft al uit beeld en had hij of zij die negatieve intentie totaal niet. Verkeerd gebruik social media Op korte termijn kunnen social media leiden tot reputatieschade; de gebruikers van social media zetten de organisatie in een kwaad daglicht; dit kan snel verergeren als meerdere gebruikers meedoen. Het kan zelfs opgepakt worden door de media (consumentenprogramma s en/of documentairemakers). Op lange termijn kan het gebruik van social media leiden tot financiële schade; consumenten associëren de organisatie negatief; omzet en winst verminderen, in het ergste geval gaat de organisatie failliet. Daarnaast mag het social netwerk van een onderneming niet gehackt worden door bijvoorbeeld malware. Malware staat voor malicious software. Dit is een verzamelnaam van kwaadwillende software die zich verspreidt in de programmatuur van de computer. Malware in relatie tot bijvoorbeeld Facebook zorgt ervoor dat het virus zich verspreidt onder gelinkte klanten, partners of andere contacten. Dergelijke aanvallen op Facebook en Twitter zorgen namelijk ook voor permissie aan de gelinkte gebruikers en data. Het posten van berichten in naam van een werknemer of door een werknemer inclusief een linkje kan desastreuze gevolgen hebben voor de onderneming. 0 #areyouincontrol?

3 De internationale beroepsvereniging ISACA heeft de risico s van het gebruik van social media geclassificeerd in een viertal aandachtsgebieden: Social-media-inzet als businesstool Bedrijven zetten social media steeds vaker in als businesstool. Hiermee worden social media benut als communicatiemiddel voor geïnteresseerden en potentiële consumenten. Maar wat als het communicatiemiddel niet helemaal juist gebruikt wordt? Social-mediagebruik met toegang vanuit bedrijfsnetwerk Social media worden steeds vaker uitgerold op bedrijfsmiddelen als laptop, ipad of mobiele telefoon. Dit zal in de toekomst verder worden uitgerold om het nieuwe werken in een flexibele kantoortuin mogelijk te maken. De bedrijfsapparatuur (computers en netwerk) wordt niet alleen gebruikt voor de bedrijfsapplicaties. Toegang via een browser wordt ook benut voor social media. Maar zijn met de introductie hiervan de gelinkte klanten dan nog wel veilig? Wat te denken van de bedrijfsgegevens en privacy van klanten? Social-mediagebruik op mobiele telefoon Het gebruik van social media wordt steeds persoonlijker en vindt steeds meer plaats op de mobiele telefoon. Social media worden hiermee laagdrempelig en het gebruik is daardoor explosief gestegen. Dit brengt echter ook specifieke risico s met zich mee, hetgeen bevestigd wordt in de securityonderzoeken naar deze devices. Problemen hebben vaak te maken met de vele social-engineeringpogingen om informatie te achterhalen van gebruikers om zodoende ook toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Wat te doen als de mobiele telefoons gestolen of verloren raken? Liggen de gegevens van de organisatie dan ook op straat of nog erger bij de concurrent? Persoonlijk gebruik vanuit huis Een laatste en meer controversiële overweging is het gebruik van social media in huis op privécomputers. Het beheer van de privédevices kan vaak niet geregeld en gecontroleerd worden door organisaties. Hoe moet hiermee worden omgegaan? Afhankelijk waar de organisatie social media voor gaat inzetten zijn de bovenstaande vier aandachtsgebieden van toepassing. Ieder aandachtsgebied kent zijn eigen risico s, en deze dienen (of beter gezegd moeten) te worden afgedekt. Daarbij speelt een auditor een belangrijke rol. Hij kan aangeven welke risico s daadwerkelijk spelen, wat de ernst van de risico s is en welke wijze van afdekken aan te bevelen is, en kan een onafhankelijke toetsing uitvoeren of de risico s ook daadwerkelijk afgedekt worden. In control Gebruik social media Inzet social media Als Toegang businesstool vanuit bedrijfsnetwerk Mobiele telefonie Strategisch plan Persoonlijk gebruik thuis Figuur. Strategisch plan voor beheer van social media. Voor een organisatie is het belangrijk om in control te zijn. Het refereert aan de accountantsterm statement of control, dit is een kwaliteitscertificaat waarin de mate van beheersing van de bedrijfsvoering beoordeeld wordt door auditors. Het geeft aan in hoeverre het management grip heeft op zijn processen. In het statement wordt verwezen naar: een set van normen waaraan de beheersing getoetst is; de in de processen opgenomen interne controles; de aangetroffen tekortkomingen en de oorzaken hiervan; en de voorgenomen maatregelen om de knelpunten op te lossen. Gezien het risico dat social media vormen, is het voor een organisatie wenselijk in control te zijn en de tekortko- Compact_ 0 Social media

4 Onderdeel Doel Social media governance Social-mediabeleid Vanuit de top commitment en toewijding uitstralen voor het gebruik en inzetten van social media ter ondersteuning van organisatorische doelstellingen: Toewijzing van verantwoordelijke social media in Raad van Bestuur en overige bestuurders/stakeholders Social media in relatie tot het organisatorisch strategisch plan Inzicht in de (significante) beslissingen omtrent social media Informatie van statusinitiatieven (projecten/successen) Beleid opstellen om social media in te zetten ter ondersteuning van het organisatorisch strategisch plan: SMART social-mediadoelstellingen Doelgroep, (gewenst) gebruik social-mediakanalen en bedrijfsgeschikte tooling en technologie Organogram, budget en planning Bepaling uitstraling naar buiten (en binnen) door stijl, frequentie en consistentie van berichtgeving Beperkingen (kanalen, resources, budget) Omgang met beveiliging, data, privégegevens, archivering Zelfbewustwording en training Compliance en juridische zaken Tabel. Social media strategisch plan. mingen tot een minimum te beperken. Dit betekent dat alle vier ISACA-aandachtsgebieden van de social-mediainzet moeten worden afgedekt. Eerst dient een overallplan te worden opgesteld. Hierin worden de regels opgenomen omtrent het beheer van social media. Zo n plan wordt ook wel het strategisch plan genoemd. Om in control op de vier risicogebieden te zijn moet allereerst een social media strategisch plan opgesteld worden. Succesvolle strategische plannen dienen niet alleen te focussen op de social-media-tooling, maar vooral op de relaties met consumenten in combinatie met de bedrijfsdoelstellingen (opgesteld in strategisch organisatorisch plan). Het besef moet doorgedrongen zijn dat de primaire aandachtsgebieden van social media sociologisch en psychologisch zijn en daaraan gekoppeld het secundaire: technologie en tooling. Een voorbeeld van het goed toepassen van het strategisch plan is het playbook van Cisco. 6 Strategisch plan Cisco heeft social media intern en extern geprofileerd. Zij heeft een Social Media Playbook geïntroduceerd; zij geeft daarmee aan hoe zij social media benadert voor de Cisco-organisatie: luisteren online, verzamelen van feedback en het leren van de ervaringen. Ondertussen wordt het playbook gezien als één van de best practices rond sharing en social-media-gebruik en -inzet. De internationale beroepsvereniging van internal auditors IIA heeft een boek uitgebracht met vereisten waaraan een strategisch plan ter beheersing van social media dient te voldoen. 8 Het social media strategisch plan dient door relevante stakeholders opgesteld te worden; daarbij valt te denken aan: Marketing, IT, Juridische Zaken en Compliance. Nadat de strategie is opgesteld, dient de uitvoering plaats te vinden, inclusief monitoring en terugkoppeling van de bevindingen. Dit laatste dient uitgevoerd te worden door de gedelegeerde verantwoordelijke van social media. Aan de auditor de taak om deze gehele managementcyclus te auditen. Risk & beheersing Het risico van social media valt niet op voorhand uit te sluiten door organisaties. Als organisatie kun je niet zelf bepalen of je meedoet met social media of niet. Immers, dat wordt bepaald door de internetwereld. Met risico wordt in deze context bedoeld de potentiële gevaren van social media die de organisatie kunnen bedreigen in haar bedrijfsvoering. De potentiële gevaren kunnen door beheersingsmaatregelen zo goed mogelijk worden gemitigeerd. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, de waarschijnlijkheid en impact van een risico tot het minimum beperkt. Zoals eerder besproken zijn social media een enorme kans voor de organisatie, maar heeft dit fenomeen twee kanten (double-edged sword). In tabel (achteraan dit artikel) wordt per aandachtsgebied het risico voor de organisatie genoemd. Daarachter worden in een kolom de mogelijke beheersingsmaatregelen genoemd. Deze laatste beheersingsmaatregelen dient een organisatie in te voeren om in control te zijn. Aan een auditor de taak om de beheersingsmaatregelen te toetsen op inhoudelijkheid. #areyouincontrol?

5 Conclusie Worden social media gehanteerd als middel om financiële prestaties van de organisatie te verbeteren? Wordt er overwogen social media in te zetten, maar is er twijfel over het double-edged sword? Dan wordt aangeraden om eerst een strategisch plan op te stellen om op social media in control te zijn en te blijven. Daarbij is een auditor van toegevoegde waarde en kunnen de risico s en beheersingsmaatregelen in de huidige inrichting onder de loep worden genomen. Een auditor kan dat doen aan de hand van een normenkader dat specifiek van toepassing is op de situatie van de organisatie. De auditor kan het social-mediaproces ondersteunen en helpen beheersen. Aangeraden wordt dit minimaal eenmaal per jaar uit te voeren, zodat de organisatie niet net als Goldman Sachs op de voorpagina van Het Financieele Dagblad verschijnt Noten Het Financieele Dagblad, maart 0, Vampierinktvissen, aasgieren en muppets bij zakenbank Goldman Sachs. Engagementsdb, The world s most valuable brands? Who s most engaged? Ranking the Top 00 Global Brands. Mortleman, Social Media strategies, Computer fraud & Security. De Information Systems Audit and Control Association (ISACA) is een internationale beroepsvereniging in de vakgebieden IT-governance, IT-auditing, informatiebeveiliging en risicomanagement van automatisering. Zij is wereldwijd actief in 60 landen, met meer dan constituties. ISACA, Social Media: Business Benefits and Security, Governance and Assurance Perspectives, May Playbook-Best-Practice-Sharing. Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal-auditfunctie. De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis. 8 P.R. Scott en J.M. Jacka, Auditing-Social-Media-A-Governanceand-Risk-Guide. Over de auteur Drs. ing. R.O. Braaksma RE is manager bij Risk Consulting, IT Advisory, en heeft acht jaar auditervaring op het gebied van IT-audits, Operational audit en Compliance. Compact_ 0 Social media

6 Aandachtsgebied Businesstool Een onjuiste inzet van de businesstool kan verkeerde aandacht geven. Bij verkeerde informatie moet de organisatie later altijd met een correctie/verklaring komen. In het ergste geval zal uitleg moeten worden gegeven aan journalisten/media. Gebruikers kunnen de organisatie afschilderen als onprofessioneel. Het risico wanneer de organisatie social media inzet als businesstool De risico s voor de organisatie zijn: vergoeding aan of claims van consumenten; reputatieschade. Een organisatie zet social media als businesstool verkeerd in Facebook is door een organisatie als distributiekanaal ingezet. Zij biedt een laagste prijsgarantie, afdeling Verkoop past haar prijzen aan volgens de laatste ontwikkelingen. Per ongeluk plaatst zij op Facebook een advertentie van een televisie voor,-. Gevolg:.06 televisies verkocht voor euro, schade was ruim een half miljoen euro. Plaatsing van berichten Door de organisatie te treffen beheersingsmaatregelen In de kolom met beheersingsmaatregelen wordt een aantal concrete maatregelen genoemd. Hierop dient de auditor te toetsen. Naast het opvragen en vastleggen dient hij/zij ook inhoudelijk de deliverables te beoordelen en de naleving vast te stellen. Controle Social-media-informatiebeveiligingsbeleid (organogram, RACI, inlog & wachtwoordbeleid) Procesbeschrijving (incl. template, controle (web care), plaatsing, controle, live) Automatic scripting van tweets, blogs, etc. IJzeren (bestellingen/berichten) testsettool Automatic scripting (search engine keywords) Opvolging bij verschillen Aanstelling van calamiteiten team (met diverse achtergronden) Laagdrempelige mogelijkheid tot (anoniem) melden incidenten Draaiboek met algemene en specifieke directe opvolging van incidenten Lesson Learned-rapportage incl. communicatie naar organisatie Belangrijk is dat het social-media-informatiebeveiligingsbeleid in lijn is met het organisatorische informatiebeleid. In de procesbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen: wie, wat, waarmee, wanneer en hoe. Bepaling dat automatische scripting wordt uitgevoerd met de voorwaarden daaraan. Vaststellen dat iedere dag de ijzeren testset gedraaid heeft zodat prijzen en hoeveelheden juist zijn en juist berekend worden. Toetsen dat uitlatingen steekproefsgewijs gecontroleerd worden en in lijn zijn met het beleid van. Controle alleen is niet voldoende, ook de opvolging moet ingeregeld zijn. Auditor dient dit te toetsen. Kern is dat directe opvolging komt van team met specialisten als communicatie, jurist, verantwoordelijk bestuur, etc. Laagdrempelig hierbij is anonieme en onafhankelijke aanname door medewerker (eventueel geven van bonus). Auditor moet daarbij letten of direct draaiboek (incl. team van & bellijst) uit de kast kan worden gehaald. Auditor moet toetsen dat een Lesson Learned-rapportage is gemaakt, én dat ernaar gehandeld is. Aandachtsgebied Toegang vanuit bedrijfsnetwerk Het risico wanneer de organisatie toegang vanuit het bedrijfsnetwerk biedt aan social media Als een virus meegestuurd wordt via social media (linkje op Twitter/ Facebook) en een gebruiker dit vanuit een beveiligde omgeving aanklikt, kan een onbevoegde binnen komen. Eenmaal binnen bestaat het risico dat bedrijfsgegevens verworven kunnen worden met reputatieschade en financiële gevolgen nadien. De risico s voor de organisatie zijn: beschadiging (fysiek & financieel) aan bedrijfseigendommen; reputatieschade. Een organisatie biedt social media vanuit het bedrijfsnetwerk verkeerd aan Een medewerker heeft een Twitter-account, hij is er actief op. Hij volgt andere tweets met nieuwste aanbiedingen, zo ook een aanbieding van een bekende bank. Deze geeft een hoge hypotheekrentekorting: zie de link voor meer informatie. Wanneer de medewerker de link aanklikt, blijkt het een virus te zijn genesteld op de bedrijfscomputer. Beveiliging In de kolom met beheersingsmaatregelen wordt een aantal concrete maatregelen genoemd. Hierop dient de auditor te toetsen. Naast het opvragen en vastleggen dient hij/zij ook inhoudelijk de deliverables te beoordelen en de naleving vast te stellen. Internetinformatiebeveiligingsbeleid (organogram, RACI, dataclassificatie, inlog & wachtwoordbeleid) Websiteclassificatie + blokkering Softwarebeleid (download en gebruik, updates m.b.t. OS, firewall en virus) Detectie en rapportage m.b.t. virussen, freeware, shareware Awareness en training Zie Businesstool Belangrijk is dat het internetinformatiebeveiligingsbeleid in lijn is met het organisatorische/overkoepelende informatiebeleid. Officiële instanties brengen periodiek overzichten uit met websites die schadelijk zijn voor de organisatie. De auditor moet toezien dat hiervan gebruik wordt gemaakt. In het beleid dient minimaal vastgelegd te zijn hoe omgegaan wordt met de genoemde onderdelen; daarnaast moet getoetst worden dat ernaar gehandeld wordt. De auditor moet vaststellen dat de controle op deze onderdelen iedere dag uitgevoerd wordt inclusief periodieke rapportage (en directe lijnrapportage). Om inslapen te voorkomen moet dit periodiek worden herhaald op een unieke creatieve wijze. Zie voor calamiteiten de rol die de auditor speelt bij 0 van Businesstool. #areyouincontrol?

7 Aandachtsgebied Mobiele telefonie Het risico wanneer de organisatie social media toestaat via mobiele telefonie en vice versa Om social media eenvoudig toegankelijk te maken voor mobiele telefoons heeft men een aantal beveiligingsmaatregelen niet genomen (welke voor normale computers wel gelden), deze vormen een bedreiging voor de organisatie: Een organisatie zet social media of mobiele telefonie voor social media verkeerd in Voor de medewerkers van organisatie X heeft de organisatie een bedrijfsmobieltje beschikbaar gesteld (inclusief apps). De medewerkers hebben ook privécontacten op de applicatie WhatsApp op de bedrijfsmobiel staan. Mobiel Mobiele beveiliging In de kolom met beheersingsmaatregelen wordt een aantal concrete maatregelen genoemd. Hierop dient de auditor te toetsen. Naast het opvragen en vastleggen dient hij/zij ook inhoudelijk de deliverables te beoordelen en de naleving vast te stellen. Continuïteit Mobiel informatiebeveiligingsbeleid (organogram, RACI, inlog + wachtwoordbeleid) Mobiel toegang tot bedrijfsgegevens (inclusief dataclassificatie) Mogelijkheid scheiding omgevingen Beleid opslag, back-up en leegtrekken van mobiel Awareness gebruik bedrijfsmobiel voor privédoeleinden 6 Aanstelling van calamiteiten -team Draaiboek met algemene opvolging van verlies mobiel (inclusief impact op mogelijke bedrijfsrelaties) 8 Track, Trace & Lock-mogelijkheden op afstand Zie Businesstool Aandachtsgebied Persoonlijk gebruik thuis Het risico van social-mediagebruik thuis Als social media thuis worden gebruikt is het buiten de organisatorische muren. De organisatie heeft er geen zicht op of men aan de uitgangspunten van het beleid voldoet. Het risico hierbij is dat schade aan de organisatie optreedt, zonder dat de organisatie het weet of kan ingrijpen. Een organisatie biedt social media vanuit het bedrijfsnetwerk verkeerd aan Een medewerker van een organisatie heeft foto s gemaakt tijdens een personeelsuitje. De foto s worden gedeeld op Flickr. De foto s zijn niet alleen Preventief In de kolom met beheersingsmaatregelen wordt een aantal concrete maatregelen genoemd. Hierop dient de auditor te toetsen. Naast het opvragen en vastleggen dient hij/zij ook inhoudelijk de deliverables te beoordelen en de naleving vast te stellen. Algemene richtlijn voor social-mediagebruik Specifieke richtlijn voor social media in relatie tot (meerdere vormen van) werkzaamheden Verplichte social-mediatraining Periodieke aandacht in vorm van jaarlijkse test/award en communicatie op intranet Zie Businesstool Tabel. s voor de organisatie per aandachtsgebied. laagdrempelige hanteerwijze op mobiele telefoons; speciale (lean mean) sites afgestemd op mobiele telefonie; mobieltje: klein formaat, knoppen minuscuul, eenvoudig te verliezen. Bovengenoemde kenmerken vormen een risico om door de beveiliging te breken en toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk. moet daarom mee op vakantie. Hij/zij raakt de mobiel kwijt. Alle bedrijfsberichten ( & WhatsApp) zijn opgeslagen en eenvoudig te downloaden voor de vinder. 6 8 Belangrijk is dat het mobiel informatiebeveiligingsbeleid in lijn is met het organisatorische/overkoepelende informatiebeleid. Vastgesteld dient te worden dat niet iedere mobiele telefoon toegang heeft tot alle bedrijfsgegevens, maar dat er een vorm van classificatie bestaat. Net als bij moet de auditor vaststellen dat preventief data gescheiden worden. Focus als auditor niet alleen dat dit uitgevoerd wordt, maar ook met enige regelmaat. Om indutten van de organisatie te voorkomen moet dit periodiek worden herhaald op een unieke creatieve wijze. Kern is dat werkzaamheden snel worden uitgevoerd zodat verdere schade voorkomen wordt; zie verder calamiteiten. De impact van de calamiteit moet snel worden bepaald. Voordat de gevolgen niet te overzien zijn moet preventief actie worden ondernomen. Mobiele providers leveren tegenwoordig deze diensten. De auditor moet vaststellen dat deze worden gehanteerd en dat ieder mobieltje van afstand bestuurbaar is. Zie voor calamiteiten de rol die de auditor speelt bij 0 van Businesstool. Bij grote schade moet de organisatie repareren, maar de kans bestaat dat men te laat is, met de financiële gevolgschade nadien. leuk, ze bevatten ook de presentatie van de board. Door sharing is iedereen op de hoogte van de vernieuwde strategie van de organisatie. In de algemene richtlijn moeten onderwerpen opgenomen zijn als: richtlijnen over spreken over de organisatie, uitingen, zich houden aan organisatorische codes, de te hanteren kanalen (incl. gevaren), verwijzing naar beleid van de organisatie en wat te doen bij calamiteiten. Zoals, maar dan voor specifieke maatschappelijk gevoelige zaken, zoals juridisch gerelateerde zaken, privégerelateerde zaken, schade aan mensen of bedrijven. Om inslapen te voorkomen moet dit periodiek worden herhaald op een unieke creatieve wijze. Ook hier geldt dat de auditor moet waarschuwen zoals bij () Mobiele telefonie gedaan is. Zie voor calamiteiten de rol die de auditor speelt bij 0 van Businesstool. Compact_ 0 Social media

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie