Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 PS536 Gas en elektrisch Europa Italiaans/Grieks/Deens/ Onderdeelnr Rev B V1 9/01 ΕΛΛΗΝΙΚΑ σελίδα 35 ITALIANO pagina 1 PS536 Gas- en elektrische ovens Modellen: PS536 Combinaties: Enkele oven Dubbele oven (twee rekken) Driedubbele oven (drie rekken) BEDIENINGS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING voor ovens die worden uitgevoerd naar Europa DANSK side 69 pagina 103 Enkele oven Dubbele oven Driedubbele oven Nominale warmte-invoer, Aardgas 14,6 kw-uur Aardgas 2 x 14,6 kw-uur Aardgas 3 x 14,6 kw-uur Gasovens Propaan 13,2 kw-uur Propaan 2 x 13,2 kw-uur Propaan 3 x 13,2 kw-uur Nominale warmte-invoer, 17kW 2x17kW 3x17kW Elektrische ovens Verwarmingszones 1 geregelde 2 geregelde 3 geregelde verwarmingszone verwarmingszones verwarmingszones 2001 Middleby Marshall, Inc is een gedeponeerd handelsmerk van Middleby Marshall, Inc Alle rechten voorbehouden Middleby Cooking Systems Group 1400 Toastmaster Drive Elgin, IL (847) FAX +(847)

2 ATTENTIE: Deze bedienings- en installatiehandleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd De bediener van de oven moet bekend zijn met de functies en werking van de oven Deze handleiding moet op een duidelijke, gemakkelijk bereikbare plaats nabij de oven worden gehouden Gasovens zijn bestemd voor gebruik met OFWEL aardgas OF vloeibare propaangas, zoals vermeld op de serieplaat Indien toegelaten door plaatselijke en nationale voorschriften kan de oven worden omgezet van aardgas naar propaangas of van propaangas naar aardgas Deze omzetting wordt beschreven in het hoofdstuk Installatie in deze handleiding Voor de omzetting is de installatie van de geschikte Middleby Marshall Gasconversiekit vereist Het is aanbevolen om een servicecontract bij een erkend service-agent van Middleby Marshall te nemen WAARSCHUWING HANG HET TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN VAN UW PLAATSELIJKE GASLEVERANCIER EN TE VOLGEN VOORSCHRIFTEN WANNEER U GAS RUIKT OP EEN DUIDELIJKE PLAATS Voorschriften die dienen te worden opgevolgd in geval dat de gebruiker gas ruikt moeten worden verkregen via de plaatselijke gasleverancier Indien u gas ruikt, bel dan onmiddellijk het telefoonnummer voor noodgevallen van uw plaatselijk gasbedrijf Dit bedrijf heeft personeel en apparatuur beschikbaar om het probleem te verhelpen VOOR UW VEILIGHEID Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen of vloeistoffen in de nabijheid van dit of andere apparaten WAARSCHUWING: Een onjuiste installatie, afstelling, wijziging, service of onderhoud kan materiële schade, letsel of de dood veroorzaken Lees grondig de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften voordat u deze apparatuur installeert of er onderhoud aan uitvoert BELANGRIJK Een elektrisch aansluitschema voor de oven bevindt zich in het compartiment met onderdelen BELANGRIJK Het is de verantwoordelijkheid van de klant om enige verborgen of niet verborgen schade te melden aan de vervoermaatschappij Bewaar alle verzendingsmateriaal totdat het zeker is dat de apparatuur geen verborgen schade tijdens het vervoer heeft geleden ATTENTIE: NEEM CONTACT OP MET EEN ERKENDE SERVICE-AGENT VAN MIDDLEBY MARSHALL OM ONDERHOUD EN REPARATIES UIT TE VOEREN EEN LIJST VAN ERKENDE SERVICE-AGENTSCHAPPEN IS MEEGELEVERD BIJ UW OVEN ATTENTIE: Het gebruik van andere dan originele, door Middleby Marshall vervaardigde onderdelen ontheft de fabrikant van alle garanties en aansprakelijkheid ATTENTIE: Middleby Marshall (Fabrikant) behoudt zich het recht voor om de specificaties te allen tijde te wijzigen ATTENTIE: De garantie voor de apparatuur is niet geldig tenzij de oven is geïnstalleerd, gestart en gedemonstreerd onder het toezicht van een door de fabriek gecertificeerde installateur Bewaar deze handleiding om in de toekomst te raadplegen Middleby Cooking Systems Group 1400 Toastmaster Drive Elgin, IL USA +(847) FAX +(847) Telefonische hulpdienst voor 24-uur service: 1-(800) www middleby com 104

3 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 - BESCHRIJVING 106 I GEBRUIK VAN DE OVEN 106 II ONDERDELEN VAN DE OVEN 106 A Venster 106 B Uitvoerbak aanvoerband 106 C Eyebrows 106 D Einddoppen 106 E Bedieningspaneel 106 pagina V GASTOEVOER 119 A Aansluiting 119 B C Klaarmaken voor gebruik met verscheidene gassen 120 Vervangen van de gasopeningen 120 D Controle van de gastoevoer (inlaat) druk 121 E Afstellen van de druk en warmte-invoer aan de opening (verdeelstuk) 121 F Toegangspaneel tot compartiment met onderdelen 106 G Serieplaat 106 H Aandrijfmotor aanvoerband 106 I Kruimelbakken 106 J Aanvoerband 106 K Verwarmingselementen 106 L Ventilators 106 M Luchtvingers 106 III SPECIFICATIES VAN DE OVEN 106 A Afmetingen 106 B Algemene specificaties 106 C Elektrische specificaties voor elektrische ovens 107 D Elektrische specificaties voor gasovens 107 E Gasopening en drukspecificaties 107 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE 108 I INSTALLATIEKIT 109 II VENTILATIESYSTEEM 110 A Vereisten 110 B Aanbevelingen 110 C Andere opmerkingen m b t ventilatie 110 III MONTAGE 111 A Montage van basisplatform 111 HOOFDSTUK 3 - WERKING 123 I LOCATIE EN BESCHRIJVING VAN BEDIENINGSELEMENTEN 123 A BLOWER (VENTILATOR) ( ) schakelaar 123 B CONVEYOR (AANVOERBAND) ( ) schakelaar 123 C Snelheidsregelaar aanvoerband 123 D RESET ( ) schakelaar 123 E Digitale temperatuurregelaar 123 F Veiligheidschakelaar toegangspaneel compartiment met onderdelen 123 II NORMALE WERKING, STAP-VOOR-STAP 124 III IV A Dagelijkse startprocedure 124 B Dagelijkse uitschakelprocedure 125 BEKNOPTE SAMENVATTING: DIGITALE TEMPERATUURREGELAARS 126 BEKNOPTE SAMENVATTING: PROBLEMEN OPLOSSEN 128 HOOFDSTUK 4 - ONDERHOUD 129 I II ONDERHOUD - DAGELIJKS 129 ONDERHOUD - MAANDELIJKS 130 III ONDERHOUD - DRIEMAANDELIJKS 130 IV ONDERHOUD - HALFJAARLIJKS 134 V BELANGRIJKSTE RESERVEONDERDELEN 134 B Opstapelen 112 C Installatie van aanvoerband 113 IV STROOMTOEVOER 118 A Aanvullende informatie - gasovens 118 B Aanvullende informatie - elektrische ovens 118 HOOFDSTUK 5 - ELEKTRISCHE AANSLUITSCHEMA'S 135 I II AANSLUITSCHEMA, PS536 ELEKTRISCHE OVEN, 380V, 50 Hz, 3 Ph 135 AANSLUITSCHEMA, PS536 GASOVEN, V, 50 Hz, 1 Ph 136 C Aansluiting

4 I GEBRUIK VAN OVEN PS536 ovens kunnen worden gebruikt om een uitgebreide reeks voedselproducten, zoals pizza, pizza-producten, koekjes, sandwiches en andere producten te bakken en/of te koken II ONDERDELEN VAN DE OVEN - zie afbeelding 1-1 A Venster (op ovens waarop dit voorzien is): Laat de gebruiker de voedselproducten in de bakkamer bekijken en bereiken B Uitvoerbak aanvoerband: Voorkomt dat voedselproducten van het uiteinde van de bewegende aanvoerband vallen C Eyebrows (op ovens waarop dit voorzien is): Kunnen op verschillende hoogte worden gesteld om warmteverlies te voorkomen D Einddoppen: Bieden toegang aan de binnenkant van de oven E Bedieningspaneel: Locatie van de bedieningselementen voor de oven Raadpleeg hoofdstuk 3, Werking, voor details F Toegangspaneel voor compartiment met onderdelen: Biedt toegang aan de binnenste onderdelen van de oven Er bevinden zich geen onderdelen in het compartiment die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd G Serieplaat: Biedt specificaties voor de oven die betrekking hebben op de installatie en werking Raadpleeg hoofdstuk 2, Installatie, voor details H Aandrijfmotor aanvoerband: Beweegt de aanvoerband I Kruimelbakken: Vangen kruimels en ander materiaal op dat door de aanvoerband valt Aan beide uiteinden van de aanvoerband bevindt zich een kruimelbak J Aanvoerband: Verplaatst het voedselproduct door de oven HOOFDSTUK 1 - BESCHRIJVING Niet afgebeeld: K Gasbrander (gasovens) of verwarmingselementen (elektrische ovens): Verwarmen de lucht die dan door de ventilators naar de luchtvingers wordt gestuwd L Ventilators: Ventilators die warme lucht van de brander of verwarmingselementen naar de luchtvingers stuwen M Luchtvingers: Stuwen warme luchtstromen op het voedselproduct B A Afb Onderdelen van de oven C D J E I H G F III SPECIFICATIES VAN DE OVEN Tabel 1-1: Afmetingen Ovens met Ovens met Ovens met Ovens met 1422 mm lange 1524mm lange 1524mm lange 1930mm lange Type 1 aanvoerband* Type 1 Type 2 Type 2 aanvoerband* (volgens specificaties aanvoerband* aanvoerband* (volgens specificaties van klant)(standaard)(standaard) van klant) Inbouwhoogte: enkele oven met standaard poten 446 mm 1105 mm 1105 mm 1105 mm -- enkele oven met aangepaste poten 597mm mm 1256 mm -- dubbele oven met standaard poten 446 mm 1549 mm 1549 mm 1549 mm -- dubbele oven met aangepaste poten 521 mm mm 1624 mm 1624 mm driedubbele oven met standaard poten 152 mm 1702 mm 1702 mm 1702 mm -- Totale diepte: zonder optioneel voorste venster 1010 mm 1010 mm 1010 mm 1010 mm met optioneel voorste venster 1092 mm 1092 mm 1092mm 1092 mm Totale lengte: zonder uitvoerbak geïnstalleerd 1422 mm 1524 mm 1537 mm 1943 mm met uitvoerbak geïnstalleerd mm 1734 mm 2140 mm Lengte van bakkamer < mm > Breedte van aanvoerband: Enkele band < mm > Gescheiden band < x 241 mm > Lengte van aanvoerband 1422 mm 1524 mm 1524 mm 1930 mm Aanbevolen minimum tussenruimte: Achterzijde van oven tot muur < mm > Bedieningszijde van aanvoerband tot muur < mm > Niet-bedieningszijde van aanvoerband tot muur < mm > * Raadpleeg afbeelding 2-9 en 2-10 in het hoofdstuk Installatie voor illustraties van Type 1 en Type 2 aanvoerbanden Tabel 1-2: Algemene specificaties (per ovenholte) Gewicht 182kg Nominale warmte-invoer: Gasovens, aardgas 14,6 kw-uur Gasovens, propaan 13,2 kw-uur Elektrische ovens 17kW Bedrijfstemperatuur C Opwarmingstijd 25 minuten 106

5 Tabel 1-3: Elektrische specificaties voor elektrische ovens (per ovenholte) HOOFDSTUK 1 - BESCHRIJVING Voltage Voltage kwhoofdventilator controlecircuit Fase Freq Stroomstoot waarde Polen Draden 230V 120V aanvoerband 3 Ph 50 Hz 25A 17,0 kw aan 380V 4 polen 5 draden (3 hitte, snelheidsregelaar, aandrijfmotor, 1 neutraal, 1 aarding) contactgever en temp regelaar; alle andere 230V BELANGRIJK: Aanvullende elektrische informatie treft u aan op de serieplaat van de oven en op het aansluitschema in het compartiment met onderdelen LET OP: De stroomstoot in de tabel is een gemiddelde waarde voor normale werking De aanvankelijke ampèrage bij het opstarten van de oven kan hoger zijn dan de vermelde waarde Tabel 1-4: Elektrische specificaties voor gasovens (per ovenholte) Voltage Voltage Stroomstoot hoofdventilator controlecircuit Fase Freq (gem ) * Polen Draden V 120V aanvoerband 1 Ph 50Hz 4,0-4,6A * 2 polen 3 draden (1 hitte, snelheidsregelaar (met 1 neutraal, transformator);alle andere 1 aarding) controlecircuits 230V BELANGRIJK: Aanvullende elektrische informatie treft u aan op de serieplaat van de oven en op het aansluitschema in het compartiment met onderdelen LET OP: De stroomstoot in de tabel is een gemiddelde waarde voor normale werking De aanvankelijke ampèrage bij het opstarten van de oven kan hoger zijn dan de vermelde waarde Tabel 1-5: Gasopening- en drukspecificaties (per ovenholte) Toevoer (inlaat) druk IT,PT,ES,SE, Diameter UK,CH,IT,AT, SE,CH,AT,DK, BE,IE,IT,PT, Opening Nominale Gas- hoofd- DK,FI,GB NL DE BE,FR FI,DE,NL ES,GB (verdeelstuk) warmtetype opening I 2H I 2L I 2E I 2E+ I 3B/P I 3+ druk invoer G20 2, ,21 14,6 mm mbar mbar mbar mbar kw-uur G25 2, ,19 14,6 mm mbar mbar kw-uur G30 2, of 50 28, 30, 37, 26,15 13,2 mm mbar of 50 mbar mbar kw-uur 107

6 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE WAARSCHUWING - Doe het volgende voor gasovens, na elke omzetting, aanpassing of service aan de oven: Voer een gaslektest uit Controleer of er voldoende luchttoevoer is Controleer of ER verbranding en gastoevoer is Controleer of het ventilatiesysteem werkt WAARSCHUWING Controleer voor elektrische ovens, na elke omzetting, aanpassing of service aan de oven of het ventilatiesysteem (indien voorzien) werkt WAARSCHUWING Zorg ervoor dat er zich geen brandbaar materiaal nabij de apparatuur bevindt WAARSCHUWING De oven moet geïnstalleerd zijn op een vlakke (horizontale), niet-ontvlambare vloer en alle omliggende muren moeten niet-ontvlambaar zijn Aanbevolen minimum tussenruimte is gespecificeerd in het hoofdstuk Beschrijving in deze handleiding WAARSCHUWING De stroom van verbrande of geventileerde lucht naar en van uw oven niet blokkeren Er mogen zich geen obstakels rond of onder de oven bevinden Structurele wijzigingen in de ruimte waar de oven geïnstalleerd is mogen geen invloed op de luchttoevoer naar de oven hebben LET OP Voor aanvullende informatie over installatie, neem contact op met een plaatselijke bevoegde service-agent OPMERKING Er moet voldoende tussenruimte zijn tussen de oven en brandbare constructies Er moet tevens tussenruimte voorzien zijn voor onderhoud en een juiste bediening OPMERKING Er bevindt zich een elektrisch aansluitschema voor de oven in het compartiment met onderdelen OPMERKING Er zijn vier rolwieltjes voorzien om de oven gemakkelijker te verplaatsen naar de plaats van installatie Deze rolwieltjes zijn bedoeld om alleen de verplaatsing vóór de installatie te vergemakkelijken en zijn NIET geschikt voor gebruik als onderdeel van de oveninstallatie Tijdens de installatieprocedure MOETEN de rolwieltjes worden verwijderd zodat de oven kan worden ondersteund door de geleverde, afstelbare poten van 152 mm OPMERKING Alle aspecten van de oveninstallatie, waaronder de plaatsing, aansluitingen voor water/gas/elektriciteit en ventilatie-vereisten, moeten voldoen aan de toepasselijke plaatselijke, nationale of internationale voorschriften Deze voorschriften krijgen voorrang op de vereisten en richtlijnen in deze handleiding 108

7 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE Afbeelding Installatiekit 7 8a 8b I INSTALLATIEKIT - zie afbeelding 2-1 Aantal Aantal Aantal Enkele Dubbele Driedubbele Item oven oven oven Onderdeelnr Beschrijving Bovenpaneel Schroef, cilinderkop #10 x 1" (bovenpaneel - voorzijde) A80A8801 Schroef, cilinderkop #10 x 2" (bovenpaneel - achterzijde) Stapelpaneel Isolatie, stapelpaneel, voorgesneden A8815 Schroef, zeskantkop #10-32 x 1/2" (stapelpanelen) Basisplatform 8a mm verlengstuk voor poten (standaard), voor enkele en dubbele ovens 8b mm verlengstuk voor poten (aangepast), voor enkele ovens 8c mm verlengstuk voor poten ( aangepast), voor enkele en dubbele ovens 8b mm verlengstuk voor poten (standaard), voor driedubbele ovens Poot, regelbaar, 152 mm Rolwiel, met platte plaat (geen rem) OPMERKING: Deze rolwieltjes zijn voorzien om de oven gemakkelijker te verplaatsen naar de plaats van installatie en zijn NIET geschikt voor gebruik als onderdeel van de oveninstallatie Raadpleeg de opmerking op de vorige pagina Zeskantbout, 3/8 inch -16 x 1 inch Platte sluitring, 3/8 inch Sluitring, 3/8 inch Bedieningshandleiding, PS536 gas- en elektrische ovens (modellen voor export naar Europa), Italiaans/Grieks/Deens/Nederlands Overzicht van Middleby Marshall bevoegde service-agentschappen Gasslang (alleen bij gasovens) Optionele onderdelen (afzonderlijk verkrijgbaar): Onderste schap 109

8 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE II VENTILATIESYSTEEM A BELANGRIJK Indien de nationale of plaatselijke voorschriften de installatie van brandbestrijdingsapparatuur of andere aanvullende apparatuur vereisen, mag u de apparatuur NIET rechtstreeks aan de oven monteren HET MONTEREN VAN DERGELIJKE APPARATUUR AAN DE OVEN KAN: CERTIFICATIES VAN HET AGENT- SCHAP ANNULEREN SERVICE-TOEGANG BEPERKEN LEIDEN TOT HOGERE SERVICE- KOSTEN VOOR DE EIGENAAR Vereisten LET OP Gasoveninstallaties VEREISEN een mechanisch aangedreven ventilatiesysteem met een elektrisch detectiesysteem voor uitlaatlucht Een mechanisch aangedreven ventilatiesysteem is STERK AANBEVOLEN voor elektrische oveninstallaties HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OM DE OVEN GOED TE VENTILEREN 305mm minimum Afb Ventilatiesysteem 305mm minimum B Aanbevelingen MERK OP DAT DE IN AFBEELDING 2-2 GETOONDE AFMETINGEN VOOR DE KAP SLECHTS AANBEVELINGEN ZIJN PLAATSELIJKE, NATIONALE EN INTERNATIONALE VOORSCHRIFTEN MOETEN WORDEN OPGEVOLGD BIJ HET INSTALLEREN VAN HET VENTILATIESYSTEEM ALLE TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN KRIJGEN VOORRANG OP DE AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING De snelheid van de luchtstroom die wordt uitgestoten door het ventilatiesysteem kan verschillen naargelang de configuratie van de oven en het ontwerp van de kap Raadpleeg de fabrikant van de kap of ventilatiespecialist voor deze specificaties Om negatieve druk in de keuken te vermijden moet de retourlucht worden teruggebracht om de lucht die werd uitgestoten aan te vullen Een negatieve druk in de keuken kan warmteproblemen veroorzaken voor de ovenonderdelen alsof er helemaal geen ventilatie was De beste methode om retourlucht te voorzien is via het verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC) De temperatuur van de lucht kan via het HVAC-systeem worden geregeld voor zomer en winter De retourlucht kan ook rechtstreeks van buiten het gebouw worden binnengebracht, maar extreme seizoengebonden warme en koude temperaturen van buiten kunnen nadelige gevolgen veroorzaken OPMERKING: De retourlucht van het mechanisch aangedreven systeem mag niet blazen aan de opening van de bakkamer Dit zal resulteren in een slechte werking van de bakfunctie van de oven C Andere opmerkingen m b t ventilatie Speciale locaties, condities of problemen kunnen de diensten van een ventilatiespecialist vereisen Onvoldoende ventilatie kan de werking van de oven hinderen Het wordt aanbevolen om het ventilatie- en kanaalsysteem op courante intervallen te laten controleren zoals gespecificeerd door de fabrikant van de kap en/of HVACtechnicus of -specialist 203mm minimum 25mm minimum 51mm minimum 110

9 III MONTAGE A Montage van basisplatform 1 Installeer de vier verlengstukken van de poten op het basisplatform met de 3/8 inch-16x1 inch schroeven, 3/8 inch platte sluitringen en 3/8 inch sluitringen geleverd in de basisplatformkit Zie Afbeelding 2-3 Zorg ervoor dat de afgewerkte kant van elk verlengstuk naar BUITEN is gericht 2 Plaats indien gewenst de optionele onderste schap zoals afgebeeld in afbeelding 2-3 Zorg ervoor dat de rand van de schap naar BENEDEN is gericht De schap is afzonderlijk verkrijgbaar en is NIET inbegrepen in de installatiekit 3 De installatiekit bevat vier rolwieltjes EN vier regelbare poten (152 mm) De rolwieltjes zijn voorzien om de oven gemakkelijker te verplaatsen naar de plaats van installatie en zijn NIET geschikt voor gebruik als onderdeel van de oveninstallatie Raadpleeg de opmerking aan het begin van dit hoofdstuk Indien de oven zich reeds op de plaats van installatie bevindt, installeert u een regelbare poot in de middelste opening van elk verlengstuk, zoals getoond in afbeelding 2-4 Indien de oven naar de plaats van installatie moet worden verplaatst, installeer dan TIJDELIJK de rolwieltjes met de resterende 3/8 inch -16x1 inch schroeven, 3/8 inch platte sluitringen en 3/8 inch sluitringen Verplaats de oven naar zijn vaste locatie en verwijder de rolwieltjes Installeer vervolgens de regelbare poten (152 mm) zoals beschreven in de vorige stap De schroefbouten op de regelbare poten gaan door de onderste schap in de verlengstukken Hierdoor wordt de onderste schap stevig op zijn plaats gehouden 4 Installeer de onderste ovenholte op het basisplatform Zie afbeelding Installeer UITSLUITEND bij enkele ovens het bovenpaneel met de schroeven in de basisplatformkit zoals getoond in afbeelding 2-5 Ga vervolgens naar Deel C, Installatie van aanvoerband Ga voor dubbele of driedubbele ovens naar Deel B, Stapelen Merk op dat het bovenpaneel NIET mag worden geïnstalleerd voor dubbele en driedubbele ovens totdat de ovenholtes zijn gestapeld Afbeelding Installatie van basisplatform Onderste ovenholte HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE Afbeelding Installatie van verlengstuk en rolwieltjes #10 x 2 inch schroeven bevestigen achterzijde van bovenpaneel #10 x 1 inch schroeven bevestigen voorzijde van bovenpaneel Afgewerkte zijden van verlengstuk zijn gericht naar hoek van basisplatform Sluitring, 3/8 inch Onderste schap Regelbare poot (152 mm) MOET worden gebruikt voor installatie Platte sluitring, 3/8 inch Zeskantbout, 3/8 inch -16 x 1 inch Afbeelding Installatie van bovenpaneel OPMERKING: Installeer het bovenpaneel NIET op de dubbele of driedubbele ovens totdat de ovenholtes zijn gestapeld Zie Deel B, Stapelen Bovenpaneel Gemonteerd basisplatform 111

10 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE B Stapelen Ga voor enkele ovens naar Deel C, Installatie van aanvoerband BELANGRIJK Middleby Marshall BEVEELT TEN STERKSTE AAN dat PS536 ovenholtes met het volgende worden gestapeld: PS500-reeks stapelliftkit, onderdeelnr PS536 stapelgereedschapskit, onderdeelnr XXXXX Neem contact op met uw Middleby Marshall bevoegd serviceagent voor volledige stapelinstructies Afbeelding Monteren van de stapelafstandstukken 38 mm-dikke isolatie, voorgesneden #10-32 x 1/2 inch zeskantschroeven Monteer de stapelafstandstuk(ken) zoals getoond in afbeelding 2-6 Een afstandstuk is voorzien voor een dubbele oven en twee voor een driedubbele oven Plaats een van de gemonteerde afstandstukken boven de onderste ovenholte en zorg ervoor dat de isolatie omhoog is gericht Plaats een ovenholte boven het afstandstuk Zorg ervoor dat alle vier zijden van het afstandstuk de basis van de oven overlappen en dat de oven zich horizontaal bevindt en stevig vastzit Zie afbeelding 2-7 Herhaal voor driedubbele ovens stap 2 en 3 om de bovenste ovenholte te installeren Installeer het bovenpaneel met de schroeven geleverd in de basisplatformkit zoals getoond in afbeelding 2-8 Afbeelding Stapelen Bovenpaneel, onderdeelnr Afbeelding Installatie van bovenpaneel Stapelpaneel, onderdeelnr #10 x 2 inch schroeven bevestigen achterzijde van bovenpaneel #10 x 1 inch schroeven bevestigen voorzijde van bovenpaneel Bovenpaneel Gemonteerd afstandstuk Isolatie naar omhoog gericht 112

11 C Installatie van aanvoerband HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE Het is mogelijk dat PS536 ovens twee verschillende ontwerpen hebben voor de aanvoerband Beide ontwerpen zijn verkrijgbaar in configuraties met enkele band en gescheiden band Raadpleeg afbeelding 2-9 en 2-10 om te bepalen welke aanvoerband werd verstuurd bij uw oven Indien uw oven het Type 1 aanvoerband heeft, ga dan naar Stap 1 in dit hoofdstuk, "Installatie van type 1 aanvoerband" Indien uw oven het Type 2 aanvoerband heeft, ga dan naar Stap 2 in dit hoofdstuk, "Installatie van type 2 aanvoerband" Afbeelding Identificatie van de type 1 aanvoerband Pennen op frame passen in sleuven op beugel Spanschroeven (2 per zijde) Bepaalde aanvoerbanden KUNNEN uitgerust zijn met externe lagers op de aandrijfas Frame van aanvoerband vervaardigd uit rechthoekige stalen delen Afbeelding Identificatie van de type 2 aanvoerband Stelschroeven voor spanning (2) aan leirol van aanvoerband Scharnierplaten in het midden van frame van aanvoerband Frame van aanvoerband vervaardigd uit roestvrijstaal C-profiel 113

12 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE 1 Installatie van type 1 aanvoerband a b Vouw het frame van de aanvoerband open zodat het plat op de vloer ligt Terwijl u het frame openvouwt, controleert u of de in afbeelding 2-11 getoonde richtpennen in de sleuven op de beugel vastklemmen Raadpleeg afbeelding 2-11 Let op de locatie van de vier spanschroeven (2 per zijde) in de sleufgaten op de beugels Maak deze schroeven los om de aanvoerband goed aan te spannen Afbeelding Monteren en opspannen van de aanvoerband Gevouwen frame c Hef de aanvoerband uit het frame zoals getoond in afbeelding 2-11 om de bandspanning te controleren U dient de band tussen 25 en 50 mm te kunnen opheffen Indien het noodzakelijk is om de bandspanning te regelen, duwt u de twee delen van het frame van de aanvoerband voorzichtig samen of van elkaar, zoals vereist Controleer vervolgens de spanning van de aanvoerband opnieuw Herhaal deze stap totdat de juiste bandspanning is verkregen Pennen op frame passen in sleuven op beugel d Wanneer de bandspanning goed is afgesteld, draait u de twee spanschroeven aan elke zijde van het frame vast Hierdoor worden de twee delen van het frame samengebracht op de juiste bandspanning e Indien het nodig is om schakels uit de aanvoerband te nemen of eraan toe te voegen om de juiste spanning te verkrijgen, OF indien het nodig is om de aanvoerband om te keren voor een juiste oriëntatie, zal de band van het frame moeten worden genomen Voer de volgende procedure uit indien dit nodig is: f g Verwijder de hoofdschakels met de langbektang Rol vervolgens de band op langs de lengte van het frame Voeg schakels toe of verwijder schakels om de juiste bandspanning te verkrijgen Plaats de band terug op het frame Controleer of de schakels van de aanvoerband zijn gericht zoals getoond op afbeelding 2-12 en dat de gladde zijde van de aanvoerband naar OMHOOG is gericht Verbind de binnenste hoofdschakels Controleer of de schakels zijn gericht zoals getoond in afbeelding 2-12 Verbind de buitenste hoofdschakels Merk op dat de buitenste hoofdschakels elk een open haak aan een zijde hebben Deze haak ligt op één lijn met de haken langs de zijden van de andere schakels van de aanvoerband Zie afbeelding 2-12 Spanschroeven in sleufgaten (2 per zijde) mm verticale deflectie Indien de spanschroeven loszitten, kunnen de delen van het frame worden verplaatst om de bandspanning te regelen Afbeelding Oriëntatie van de aanvoerband en hoofdschakels Looprichting CORRECTE positie van hoofdschakel 114 Incorrecte positie van hoofdschakel

13 h Hef de aanvoerband op en plaats hem in de oven De aanvoerband kan alleen worden geïnstalleerd aan het uiteinde van de oven met de aandrijfmotor i Ga verder met het plaatsen van de aanvoerband in de oven totdat het frame goed is geplaatst De binnenste steunen voor de kruimelbakken moeten stevig tegen de onderste einddoppen rusten, zoals getoond in afbeelding 2-13 j Als de aanvoerband goed geplaatst is, controleert u of de aanvoerband vrij kan bewegen door er 60 tot 90 cm aan te trekken met uw vingers De aanvoerband moet vrij bewegen k Installeer de aandrijfketting tussen het aandrijfkettingwiel van de aanvoerband en het kettingwiel van de motor Om de ketting te installeren moet het aandrijfeinde van de aanvoerband lichtjes worden opgetild l Installeer de kap van de aandrijfmotor van de aanvoerband zoals getoond in afbeelding 2-15 m Sommige ovens worden geleverd met ZOWEL geperforeerde ALS vaste kruimelbakken, zoals getoond in afbeelding 2-14 Voor deze ovens moeten de vaste kruimelbakken worden gebruikt voor de onderste (of een enkele) oven, terwijl de geperforeerde bakken moeten worden gebruikt voor alle bovenste ovens Installeer de kruimelbakken zoals getoond in afbeelding 2-15 Plaats eerst de binnenste rand van elke bak op de steunbeugel Haak dan de buitenste rand van de bak over het uiteinde van het frame van de aanvoerband n Druk de uitvoerlade van de aanvoerband over de rand van het frame van de aanvoerband aan de uitvoerkant van de oven Zie afbeelding 2-15 Ga vervolgens naar Hoofdstuk V, Stroomtoevoer Steunbeugel van kruimelbak Afbeelding Definitieve montage HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE Afbeelding Plaatsing van aanvoerband Einddop Afbeelding Kruimelbakken Kruimelbakken ZONDER openingen - alleen voor onderste oven Kruimelbakken MET openingen (indien oven hiermee is uitgerust) - alle bovenste ovens Druk de uitvoerlade van de aanvoerband omlaag over het uiteinde van de aanvoerband Plaats de kettingbescherming over het kettingwiel van de aanvoerband Kruimelbakken 2 Haak de buitenste rand over het frame van de aanvoerband 1 Plaats de binnenste rand op de steunbeugel 115

14 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE 2 Installatie van type 2 aanvoerband a Vouw de aanvoerband gedeeltelijk open zoals getoond in afbeelding 2-16 Schuif vervolgens de aanvoerband in het uiteinde van de oven De aanvoerband kan alleen worden geïnstalleerd aan het uiteinde van de oven met de aandrijfmotor b Schuif de aanvoerband in de oven door totdat het frame gelijk uit beide zijden van de oven steekt Controleer of de steunen van de kruimelbakken aan de onderzijde van het frame van de aanvoerband stevig tegen de onderste einddoppen zitten, zoals getoond in afbeelding 2-16 c Als de aanvoerband goed geplaatst is, controleer of de aanvoerband vrij kan bewegen door er cm aan te trekken met uw vingers De aandrijfassen en tussenassen moeten vlot draaien en de band moet zich vrij kunnen bewegen zonder te schuren langs de binnenkant van de oven d Controleer de spanning van de aanvoerband zoals getoond in afbeelding 2-17 De band moet ongeveer 25 mm kunnen worden opgetild DE AANVOERBAND NIET TE HARD AANSPANNEN OPMERKING: Indien vereist kan de spanning van de band worden geregeld door aan de stelschroeven van de aanvoerband aan de leirol van de aanvoerband (nietbedieningszijde) te draaien Zie afbeelding 2-18 Afbeelding Installatie van aanvoerband Gevouwen frame Afbeelding Plaatsing van aanvoerband Steunbeugel van kruimelbak Einddop Afbeelding Spanning van aanvoerband Aanvoerband in oven geplaatst 25 mm verticale deflectie Stelschroeven (2) aan leirol van aanvoerband 116

15 e Indien het nodig is om schakels uit de aanvoerband te nemen of eraan toe te voegen om de juiste spanning te verkrijgen, OF indien het nodig is om de aanvoerband om te keren voor een juiste oriëntatie, zal de band van het frame moeten worden genomen Voer de volgende procedure uit indien dit nodig is: Verwijder de aanvoerband uit de oven en plaats hem plat op de vloer Verwijder de hoofdschakels met de langbektang Rol vervolgens de band op langs de lengte van het frame Voeg schakels toe of verwijder schakels om de juiste bandspanning te verkrijgen Plaats de band terug op het frame Controleer of de schakels van de aanvoerband zijn gericht zoals getoond op afbeelding 2-19 en dat de gladde zijde van de aanvoerband naar OMHOOG is gericht Verbind de binnenste hoofdschakels Controleer of de schakels zijn gericht zoals getoond in afbeelding 2-19 Verbind de buitenste hoofdschakels Merk op dat de buitenste hoofdschakels elk een open haak aan een zijde hebben Deze haak ligt op één lijn met de haken langs de zijden van de andere schakels van de aanvoerband Zie afbeelding 2-19 Plaats de aanvoerband in de oven HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE f Installeer de aandrijfketting tussen het aandrijfkettingwiel van de aanvoerband en het kettingwiel van de motor Om de ketting te installeren moet het aandrijfeinde van de aanvoerband lichtjes worden opgetild Afbeelding Oriëntatie van de aanvoerband en hoofdschakels g h i Looprichting Incorrecte positie van hoofdschakel CORRECTE positie van hoofdschakel Installeer de kettingbescherming van de aanvoerband zoals getoond in afbeelding 2-20 Controleer of de kettingbescherming niet vastzit op het kettingwiel van de aanvoerband of de aandrijfas Schuif de kruimelbakken op hun plaats zoals getoond in afbeelding 2-20 Druk de uitvoerlade van de aanvoerband over de rand van het frame van de aanvoerband aan de uitvoerkant van de oven Zie afbeelding 2-20 Ga naar Hoofdstuk V, Stroomtoevoer Afbeelding Definitieve montage Druk de uitvoerlade van de aanvoerband omlaag over het uiteinde van de aanvoerband Plaats de kettingbescherming over het kettingwiel van de aanvoerband Schuif de kruimelbakken op hun plaats via de voorzijde van de oven De kruimelbakken liggen in de steunrails onder de aanvoerband 117

16 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE IV STROOMTOEVOER WAARSCHUWING De aansluitingen voor het ventilatiesysteem, stroomtoevoer en gastoevoer worden normaal uitgevoerd door door de leverancier bevoegd personeel, zoals geregeld door de klant Na deze aansluitingen kan de door de fabriek bevoegde installateur de oven voor het eerst opstarten OPMERKING: Alle aspecten van de stroomaansluiting moeten voldoen aan de huidige IEC/CEE-vereisten en aan alle toepasselijke plaatselijke, nationale en internationale voorschriften Controleer de serieplaat van de oven voordat u de stroom aansluit De stroomaansluitingen moeten overeenkomen met de gegevens op de serieplaat van de oven De locatie van de serieplaat is getoond in afbeelding 1-1 (in Hoofdstuk 1, Beschrijving) Een van zekeringen voorziene stroomonderbreker of een hoofdstroomonderbreker (door de klant voorzien) MOET geïnstalleerd zijn in de stroomtoevoerleiding voor elke ovenholte De stroomonderbreker moet minimaal 3 mm contactseparatie hebben waarbij alle polen van de toevoer worden onderbroken Het is aanbevolen dat deze stroomonderbreker kan worden vergrendeld/gemerkt De stroomgeleiders moeten vervaardigd zijn uit koperdraad met een weerstand van 90 C Aanvullende bedradingsinformatie treft u aan in de aansluitschema's in Hoofdstuk 5, Elektrische aansluitschema's en in het compartiment met onderdelen De oven vereist een aardverbinding naar de aardingschroef van de oven die zich in de aansluitdoos bevindt (De doos wordt getoond in afbeelding 2-21 ) De aardverbinding moet voldoen aan de huidige IEC/CEE-vereisten en aan alle plaatselijke, nationale en internationale voorschriften Laat indien nodig de elektricien de aarddraad leveren De bedradingsbuis of andere buis NIET gebruiken voor aardverbindingen! Afbeelding Locatie van aansluitingen voor elektriciteit Elektrische aansluitdoos A Aanvullende informatie - gasovens Alle stroomverbindingen worden gedaan via de elektrische aansluitdoos achteraan de oven, getoond in afbeelding 2-21 De stroomleidingen worden vervolgens verbonden met de ovencircuits via veiligheidsschakelaars die zich in het compartiment met onderdelen en elk compartiment van de ventilatormotor bevinden Deze schakelaars onderbreken de stroom naar de oven wanneer het toegangspaneel tot het compartiment met onderdelen wordt geopend OF wanneer een van de ventilators of achterste versterkingen wordt verwijderd B Aanvullende informatie - elektrische ovens Een opening met een diameter van 33 mm in de achterste wand van het compartiment met onderdelen biedt toegang tot de stroomaansluitingen De eigenlijke bedradingsaansluitingen worden gedaan op het klemmenblok in de elektrische aansluitdoos Zie afbeelding 2-21 Bij gebruik van flexibele kabels voor stroomgeleiders is een snoerontlastingsfitting van 33 mm vereist (niet geleverd bij de oven) voor een veilige toegang tot het klemmenblok C Aansluiting Raadpleeg het aansluitschema in het compartiment met onderdelen of in Hoofdstuk 5 van deze handleiding om de juiste aansluitingen voor de stroomleidingen te bepalen Sluit de stroom aan zoals aangegeven op het aansluitschema Indien vereist door nationale of plaatselijke voorschriften dient u een equipotentiaalaarddraad aan te sluiten op het aansluitpunt naast het -symbool (getoond in afbeelding 2-21) De equipotentiaalaardverbinding moet voldoen aan alle toepasselijke nationale en plaatselijke voorschriften Opening van 33 mm voor aansluiting van elektriciteit Aansluitpunt voor equipotentiaalaarding 118

17 V GASTOEVOER HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE LET OP TIJDENS HET TESTEN VAN DE DRUK DIENT U TE LETTEN OP HET VOLGENDE: 1 De oven en de individuele afsluitklep moeten worden losgekoppeld van het gastoevoerpijpsysteem tijdens een druktest van dat systeem aan een testdruk die hoger is dan 3,45 kpa 2 De oven moet worden afgezonderd van het gastoevoerpijpsysteem door de individuele handmatige afsluitklep te sluiten tijdens een druktest van het gastoevoerpijpsysteem aan een testdruk die lager of gelijk is aan 3,45 kpa 3 Indien de binnenkomende druk hoger is dan 50 mbar, MOET een afzonderlijke regelaar worden geïnstalleerd in de leiding VOOR de individuele afsluitklep van de oven WAARSCHUWING: Om schade te voorkomen aan de controleklepregelaar tijdens het initieel inschakelen van het gas is het zeer belangrijk om de handmatige afsluitklep zeer traag te openen Na het initieel inschakelen van het gas moet de handmatige afsluitklep open blijven, uitgezonderd tijdens de druktest zoals beschreven in de bovenvermelde stappen of wanneer dit nodig is tijdens service A Aansluiting WAARSCHUWING Voor bepaalde procedures in dit hoofdstuk zijn omzettingen, afstellingen of service aan het gassysteem van de oven vereist Controleer of de hoofdgastoevoerklep en de stroomonderbreker/van zekeringen voorziene onderbreker zich in de OFF ("O") stand bevinden voordat u deze procedures uitvoert Voer na het uitvoeren van deze procedures een gaslektest uit voordat u de oven gebruikt LET OP De voorwaarden van de garantie van de oven vereisen dat alle opstartprocedures, omzettingen en onderhoudswerk moet worden uitgevoerd door een bevoegd service-agent van Middleby Marshall De vereiste installatie, opstartprocedure en wijzigingen bij het wijzigen van een gastype naar een ander mogen UITSLUITEND worden uitgevoerd door een bevoegd deskundige OPMERKING: De gastoevoeraansluiting moet worden uitgevoerd volgens de toepasselijke ISO of ISO 7-1 aanbevelingen Alle aspecten van de gastoevoeraansluiting moeten voldoen aan de huidige IEC/CEE-vereisten en aan alle toepasselijke plaatselijke, nationale en internationale voorschriften Controleer de gastoevoervereisten van de oven voordat u de gas aansluit De gastoevoervereisten zijn vermeld op de serieplaat van de oven en in tabel 1-5, Specificaties voor gasopeningen en druk (in hoofdstuk 1, Beschrijving) Controleer de serieplaat en bepaal het type gas dat dient te worden gebruikt bij de oven Controleer of het aangegeven gastype overeenkomt met de plaatselijke toevoer aan de installatie Indien het gastype op de serieplaat NIET overeenkomt met de plaatselijke toevoer, kunt u de aanwijzingen voor het omzetten van de oven voor gebruik met andere gassen vinden in dit hoofdstuk in deel B, Klaarmaken voor gebruik met diverse gassen Een bochtpijp van 90 is gelijk aan een buislengte van 2,13 m De aanbevolen buisgroottes zijn groter dan gewoonlijk vereist om problemen tijdens de werking te elimineren Het is heel wat goedkoper om de eerste installatie groot genoeg te maken dan later het werk opnieuw te moeten uitvoeren Raadpleeg de instructies in de verpakking van de gasslang (in de installatiekit) voordat u de gasleiding aansluit Een methode voor aansluiting van de gasleiding is getoond in afbeelding 2-22; de toepasselijke normen en voorschriften moeten echter worden nageleefd Afbeelding Installatie van flexibele gasslang Snelkoppeling ¾ inch-1/2 inch verloopstuk voor gasleiding Flexibele gasslang Gasafsluitklep ¾ inch nippel voor gasleiding Bochtpijp 90 Naar gastoevoerbuis Individuele gasaansluiting voor elke ovenholte 119

18 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE B Klaarmaken voor gebruik met verscheidene gassen Controleer of de hoofdgastoevoerklep en de stroomonderbreker/van zekeringen voorziene onderbreker zich in de OFF ("O") stand bevinden voordat u verdergaat met het instellen van de oven voor een specifiek gas De hoofdopeningen moeten overeenkomen met de afmetingen getoond in tabel 1-5 Vervang zo nodig de openingen Raadpleeg deel C, Vervangen van de gasopeningen De druk van de opening (verdeelstuk) moet worden aangepast aan de waarde getoond in tabel 1-5 (in het hoofdstuk Beschrijving) voor het specifieke gastype en de locatie De werkelijke warmte-invoer naar de oven moet overeenkomen met de nominale warmte-invoer De invoer naar de brander kan worden bepaald aan de hand van de drukgegevens voor de opening (verdeelstuk) of het geleverde volume met de gasmeter Beide procedures zijn beschreven in deel E, Controle van de warmte-invoer Indien de gemeten invoer niet overeenkomt met de nominale invoer (getoond in tabel 1-5 in het hoofdstuk Beschrijving van deze handleiding), dient u eerst te controleren of de juiste openingen zijn geïnstalleerd Indien de juiste openingen zijn geïnstalleerd, controleer en corrigeer de toevoerdruk en druk aan de openingen om de juiste invoer te verkrijgen op basis van de waarde op de gasmeter C Vervangen van de gasopeningen (indien vereist) 1 Controleer of de hoofdgastoevoerklep en de stroomonderbreker/van zekeringen voorziene onderbreker zich in de OFF ("O") stand bevinden 2 Verwijder EN BEWAAR de zeskantschroeven die de achterste wand vastzetten Verwijder vervolgens het achterste wandpaneel 3 Maak de buisfitting van de brander getoond in afbeelding 2-24 los 4 Verwijder EN BEWAAR de twee schroeven die het verdeelstuk vastzetten Neem het verdeelstuk uit de oven 5 Verwijder de twee hoofdopeningen en gooi ze weg 6 Installeer de twee nieuwe hoofdopeningen in het verdeelstuk 7 Plaats het verdeelstuk in de oven Zet het vast met de twee originele montageschroeven en draai de buisfitting van de brander vast WAARSCHUWING Voer na het uitvoeren van deze procedures een gaslektest uit voordat u de oven gebruikt Vlamsensor Drukkraan verdeelstuk (onder dopschroef) Ontsteker Drukkraan inlaat (onder dopschroef) Afbeelding 2-23 Injectiebranders (2) Modulatiegasklep Gasregelklep Afbeelding 2-24 Drukafstelschroef (regelaar - onder dopschroef) Ontstekingsmodule Hoofdopeningen (2) 120 Buisfitting brander Schroeven (2)

19 D E Controle van de gastoevoer (inlaat) druk Verwijder de drukdopschroef van de toevoer (inlaat) van de gasregelklep Bevestig een manometer op de schroefbout Druk de veiligheidsschakelaars in om de oven te laten werken Open de hoofdgastoevoerklep Plaats de onderbreker/van zekeringen voorziene stroomonderbreker in de ON ("I") stand Start de oven volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Werking in deze handleiding Stel de temperatuurregelaar af op de maximale instelling (316 C) Meet de toevoerdruk (inlaat) Schakel de oven uit Sluit de hoofdgastoevoerklep en plaats de onderbreker/van zekeringen voorziene stroomonderbreker in de OFF ("O") stand Verwijder de manometer en plaats de dopschroef terug op de gasregelklep Vergelijk de gemeten toevoerdruk (inlaat) met de nominale druk getoond in tabel 1-5 (in het hoofdstuk Beschrijving van deze handleiding) Indien de toevoerdruk lager of hoger is dan de nominale druk, moet de reden hiervoor worden bepaald en dient men contact op te nemen met de gasleverancier Voor aardgasovens dient u contact op te nemen met de gasleverancier indien de gemeten toevoerdruk lager is dan 17 mbar of hoger dan 25 mbar DE OVEN NIET GEBRUIKEN en de ovenbedieningselementen niet afstellen Afstellen van de druk en warmte-invoer aan de opening (verdeelstuk) U dient het specifieke gastype en de gebruikte kwaliteit te kennen om de drukmethode voor de opening te gebruiken Bij gebruik van de drukmethode voor de opening dient u de invoer te controleren met de volumetrische methode U dient de verwarmingswaarde (HuB) van het gebruikte gas te kennen om de volumetrische methode te gebruiken Deze informatie kunt u verkrijgen van uw gasleverancier Tijdens deze metingen mag u geen andere apparatuur gebruiken die dezelfde gasmeter als de oven gebruiken 1 Drukmethode voor opening (verdeelstuk) a Controleer of de hoofdgastoevoerklep en de stroomonderbreker/van zekeringen voorziene onderbreker zich in de OFF ("O") stand bevinden b Verwijder de afgestelde drukdopschroef (verdeelstuk) van de gasregelklep Bevestig een manometer op de schroefbout c Verwijder de dopschroef van de drukafstelschroef (regelaar) op de gasregelklep d Druk de veiligheidsschakelaars in om de oven te laten werken e Open de hoofdgastoevoerklep Plaats de onderbreker/ van zekeringen voorziene stroomonderbreker in de ON ("I") stand f Start de oven volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Werking in deze handleiding Stel de temperatuurregelaar af op de maximale instelling (316 C) g Stel zo nodig de drukafstelschroef af zodat deze overeenkomt met de juiste druk voor het specifieke gastype van de oven Raadpleeg tabel 1-5 in het hoofdstuk Beschrijving in deze handleiding Indien u de afstelschroef naar rechts draait, verhoogt de stroom en indien u deze naar links draait, verlaagt de stroom h Schakel de oven uit Sluit de hoofdgastoevoerklep en plaats de onderbreker/van zekeringen voorziene stroomonderbreker in de OFF ("O") stand Verwijder de manometer en plaats de dopschroeven terug op de gasregelklep 2 Verbruik (m 3 /uur) = Tijd (in minuten) van 0,1 m 3 gasgebruik = HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE Volumetrische methode a Bepaal de tijd van 100 liter gasgebruik als volgt b c d e f g h i NB (nominale invoer in kw) HuB (verwarmingswaarde [calorische waarde] van gas in kw/m 3 ) 6 Verbruik Controleer of de hoofdgastoevoerklep en de stroomonderbreker/van zekeringen voorziene onderbreker zich in de OFF ("O") stand bevinden Verwijder de dopschroef van de drukafstelschroef (regelaar) op de gasregelklep Druk de veiligheidsschakelaars in om de oven te laten werken Open de hoofdgastoevoerklep Plaats de onderbreker/ van zekeringen voorziene stroomonderbreker in de ON ("I") stand Start de oven volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Werking in deze handleiding Stel de temperatuurregelaar af op de maximale instelling (316 C) Stel zo nodig de drukafstelschroef af zodat deze overeenkomt met het berekende volume met gebruik van de tijd (in minuten) van 0,1 m3 gasgebruik Indien u de afstelschroef naar rechts draait, verhoogt de stroom en indien u deze naar links draait, verlaagt de stroom Registreer de waarde van de gasmeter en bereken de verkregen gasstroom Vergelijk deze waarde met de informatie in tabel 1-4 in het hoofdstuk Beschrijving in deze handleiding Schakel de oven uit Sluit de hoofdgastoevoerklep en plaats de onderbreker/van zekeringen voorziene stroomonderbreker in de OFF ("O") stand Plaats de dopschroef terug op de gasregelklep 121

20 HOOFDSTUK 2 - INSTALLATIE OPMERKINGEN: 122

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding Mt. chuckanut mountainserie WS-MS-4-(RFG, RFG-IR)-CE MT. ADAMS Steenoven WS-MS-5-(RFG, RFG-IR)-CE Europees model: gasoven WS-MS-6-(RFG, RFG-IR)-CE MT. BAKER MT. RAINIER

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Océ Gebruikershandleiding

Océ Gebruikershandleiding Océ Gebruikershandleiding Arizona 250 GT Gebruikershandleiding revisie C Océ-Technologies B.V. Copyright 2007, Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren Gebruikershandleiding 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie