Inhoudsopgave studiemateriaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave studiemateriaal"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module V22, Complexe contractsituaties Versie: 4.21 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Geraadpleegde en aanbevolen literatuur Toelichting op de NEVI Wettenverzameling Deel 1 Juridische basiskennis 1 Herhaling module V3, Contracteren 1.1 Het recht 1.2 De overeenkomst 1.3 Totstandkoming van de overeenkomst 1.4 Rechtsgevolgen van de overeenkomst (art. 6:248 BW) 1.5 Tekortkoming Toerekenbare tekortkoming Verzuim en ingebrekestelling Niet toerekenbare tekortkoming 1.6 De nietige en vernietigbare overeenkomst 1.7 Eigendom en eigendomsverkrijging Eigendom Eigendomsverkrijging Eigendomsvoorbehoud 1.8 Algemene voorwaarden 2 Koopovereenkomsten 2.1 Inkooporder 2.2 Afroepcontract 2.3 Raamcontract De logistieke afhandeling Het assortimentsbeheer Informatie verzamelen 3 Voorovereenkomsten 3.1 De precontractuele fase Afbreken van de onderhandeling met vergoeding van kosten plus winst Afbreken van de onderhandeling met vergoeding van kosten Afbreken van onderhandelingen zonder (rechts)gevolgen Vaststellen van het stadium van de onderhandelingen Waar moet u in de praktijk aan denken? 3.2 Soorten voorovereenkomsten De geheimhoudingsovereenkomst De letter of intent Onderhandelingsovereenkomst Het gentlemen s agreement Bijlage 1: voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst Bijlage 2: voorbeeld van een zuivere letter of intent Bijlage 3: voorbeeld van een onderhandelingsovereenkomst

2 pag.: 2 van 6 Deel 2 Aanneming van werk en inhuren van arbeid 4 Aanneming van werk 4.1 Wat moet er worden geregeld? 4.2 Ketenaansprakelijkheid 4.3 Risicobeperkende maatregelen bij ketenaansprakelijkheid 5 Overeenkomst van opdracht 5.1 Kenmerken van de overeenkomst van opdracht 5.2 De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 5.3 Wat moet er worden geregeld? 6 Inlenen van personeel 6.1 Wat moet er worden geregeld? 6.2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en Flexwet 7 Service level agreements 7.1 Wat is een service level agreement? 7.2 Soorten service level agreements 7.3 Doelstellingen van het opstellen van service level agreements 7.4 Het opstellen van een service level agreement Bijlage 4: voorbeeld aannemingsovereenkomst Bijlage 5: voorbeeld van een overeenkomst van opdracht Bijlage 6: inhoud van de service level agreement Deel 3 Inkopen van investeringsgoederen 8 Bijzondere kenmerken van inkopen van investeringsgoederen 8.1 Financiële consequenties 8.2 Levensduur 8.3 Afhankelijkheid van de opdrachtnemer voor de instandhouding 8.4 Contractvorm 9 Aandachtspunten bij het afsluiten van een contract 9.1 Algemene aandachtspunten 9.2 Structuur van het contract Benoeming van partijen Considerans Definities of begripsomschrijving De functionele omschrijving en de technische specificatie Kernbedingen Projectspecifieke bepalingen Deel 4 IT-contracten 10 Algemene kenmerken van IT-contracten 10.1 Algemene aandachtspunten in het contract 10.2 Rechtsbronnen voor IT-contracten

3 pag.: 3 van 6 11 Aanschaf van systemen 11.1 Functionele omschrijving en technische specificatie 11.2 Installatie-eisen 11.3 Leveringstermijnen 11.4 Acceptatietest 11.5 Gebruikersdocumentatie 11.6 Ondersteuning en opleiding 11.7 Gebruiksrecht van programmatuur 11.8 Non-concurrentie en geheimhouding 11.9 Prijs Aansprakelijkheid Garantie Releases Toepasselijkheid van de ICT-Office Voorwaarden 12 Softwarecontracten 12.1 Aanschaf van standaard softwarepakketten 12.2 Aanschaf van maatwerksoftware 13 Onderhoudscontracten 13.1 Beschikbaarheid 13.2 Onderhoudstijden 13.3 Reactie- en hersteltijden 13.4 Uitwijkregeling 13.5 Aanvang van het onderhoud 13.6 Sancties 14 De bewaargevingovereenkomst 14.1 Het karakter van de bewaargevingovereenkomst 14.2 Inhoud van de bewaargeving 15 Elektronisch zakendoen 15.1 Zakendoen via en website 15.2 Dienst van de informatiemaatschappij 15.3 De elektronische weg bij vereiste van schriftelijke vorm 15.4 Informatieplicht 15.5 Nadere voorschriften 15.6 Digitale handtekeningen Bijlage 7: ICT-Office Voorwaarden Bijlage 8: voorbeeld overeenkomst voor de ontwikkeling van maatwerksoftware Deel 5 Internationaal contracteren 16 Rome I 16.1 Rechtskeuze door partijen 16.2 Toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze 16.3 Voorrangsregels: uitzonderingen op het door Rome I aangewezen recht 16.4 Onderwerpen waarop het door Rome I aangewezen recht van toepassing is 16.5 Toepasselijk recht op de niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit de precontractuele fase (Rome II)

4 pag.: 4 van 6 17 Weens Koopverdrag 17.1 De belangrijkste bepalingen 17.2 Toepassingsgebied en algemene bepalingen (deel I) 17.3 De totstandkoming van de overeenkomst (deel II) 17.4 Koop van roerende zaken (deel III) Aflevering (artt ) Eigendomsoverdracht Tekortkomingen van verkoper of koper Risico-overgang (artt ) Niet toerekenbaar tekortschieten (art. 79 lid 1) 17.5 Internationaal bevoegdheidsrecht 17.6 Internationaal erkennings- en executierecht 18 Welk recht is van toepassing? 18.1 Verwijzingsrecht 18.2 Forumkeuze 18.3 Is het Weens Koopverdrag van toepassing? 19 Betalingsverkeer en zekerheden 19.1 Contante betaling 19.2 Blanco betaling 19.3 Documentair krediet Het herroepelijk accreditief Het onherroepelijk accreditief Het geconfirmeerd onherroepelijk accreditief 19.4 Eigendoms- en vervoersdocument, het cognossement 20 Samenhang functionele eisen, leveringshandeling, keuring en betaling Bijlage 9: voorbeeldclausules Deel 6 Samenwerkingsovereenkomsten 21 Samenwerking tussen bedrijven 21.1 Overwegingen 21.2 Doel en strekking van de overeenkomst 21.3 Inhoud en inbreng van het samenwerkingsverband 21.4 Stremmingen in het productieproces 21.5 Prijs en prijswijzigingen 21.6 Gedragsregels 21.7 Nevenverplichtingen 21.8 Geheimhouding 21.9 Duur en beëindiging van de overeenkomst Intellectueel eigendom 22 Plaats van het intellectueel eigendom in het recht 22.1 Aard van de intellectuele eigendomsrechten 22.2 Exploitatie van intellectuele eigendomsrechten 22.3 Handhaving van intellectuele eigendomsrechten 22.4 Uitputting van intellectueel eigendomsrecht

5 pag.: 5 van 6 23 Octrooirecht 23.1 Vereisten voor verkrijging 23.2 Verschillende soorten octrooien 23.3 Aanvraag en geldigheidsduur octrooirecht 23.4 Octrooi-inbreuk 23.5 Octrooi als informatiebron 24 Auteursrecht 24.1 Wie is auteursrechthebbende? 24.2 Verkrijgen van auteursrecht en geldigheidsduur 24.3 Wat kan men met een auteursrecht? 24.4 Inbreuk op het auteursrecht 24.5 Handhaving van auteursrechten 25 Merkenrecht 25.1 Verkrijging en geldigheidsduur merkenrecht 25.2 Merkinbreuk 26 Modelrecht 26.1 Verkrijging en geldigheidsduur modelrecht 26.2 Modelinbreuk 27 Overige intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten Deel 7 Insolventierecht 28 Faillissementrecht 28.1 Wie kunnen failliet worden verklaard? 28.2 Hoe kan faillietverklaring worden verkregen? 28.3 Behandeling van de faillissementsaanvraag 28.4 Gang van zaken nadat de faillietverklaring is uitgesproken 28.5 De schuldeisers/crediteuren Separatisten Boedelcrediteuren Preferente schuldeisers De bijzondere positie van de fiscus in faillissement Feitelijke preferente schuldeisers Concurrente schuldeisers Postconcurrente schuldeisers 28.6 Overzicht rangorde bij verhaal 28.7 Het einde van de insolventie bij faillissement 28.8 Insolventie en internationaal recht 29 De surseance van betaling 29.1 Enkele verschillen met het faillissement 29.2 Aanvragen van surseance van betaling 29.3 Verloop van de surseance 29.4 Wat houdt de surseance in? 29.5 Het akkoord 29.6 Einde van de surseance 29.7 Waar moet in de praktijk aan worden gedacht?

6 pag.: 6 van 6 30 Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 30.1 Wie komen in aanmerking voor schuldsanering? 30.2 Het aanvragen van wettelijke schuldsanering 30.3 Afhandeling van de schuldsanering 30.4 Einde van de schuldsanering Bijlage 10: voorbeeldinstructie bij surseance/faillissement van leveranciers Evaluatie module V22, Complexe contractsituaties

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F Algemene inkoopvoorwaarden van EEN ANDER BUREAU v.o.f. De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.eenanderbureau.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE Versie 1-2013 you can canon.nl Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 Artikel 1: Definities Aanbod: Algemene Voorwaarden: Dienst: Gebrek: Honorarium: Levertijd/ Uitvoeringsperiode: Overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 2bMore 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie