ECOTEC. Algemene brochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECOTEC. Algemene brochure"

Transcriptie

1 ECOTEC Algemene brochure

2 ECOTEC S.A., is in 1990 opgericht als gevolg van de toenemende vraag naar apparatuur en processen welke het milieu beschermen en die met name vloeistoffen en gassen, welke vrijkomen bij industriële processen, doelgericht behandelen. Dit is later aangevuld met apparatuur voor het zuiveren van rioolwater. ECOTEC heeft hooggekwalificeerd personeel dat over uitgebreide ervaring beschikt op het gebied van procesengineering, apparaten- en installatiebouw, alsmede over de toepassing van technische kunststoffen in niet corrosieve toepassingen. Dat ECOTEC kwaliteitsproducten levert wordt bewezen door de vele referenties die zij door de jaren heen hebben opgebouwd in het binnen- en buitenland, in zowel de private als publieke sector, welke mede te danken is aan een zorgvuldige en gekwalificeerde productiemethode en functionaliteit.

3 GASBEHANDELING ABSORPTIE, GASBEHANDELING EN PROCES APPARATUUR Zowel fysische verdunning als absorptie door chemische reacties worden uitgevoerd met vloeibare en gasvormige fases. Ze vinden plaats in hetzij een in de tegenstroom verticaal geplaatste kolom/wasser of in een meestroom in een horizontale geplaatste kolom/wasser. Voor de uitwisseling van gassen wordt het vulmateriaal type Ecopall gebruikt (ontworpen en geoptimaliseerd door ECOTEC) met verschillende nominale afmetingen en oppervlaktegroottes, speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen van vloeistof en gas bij lage druk. Normaal gesproken wordt de installatie uitgevoerd met een recirculatiepomp voor de absorptie- / spoeloplossing, met een automatische voeding en afvoer van de zouten of bijproducten welke vrijkomen bij het absorptie- / spoelproces. Proces- en detailengineering van turn-key installaties voor diverse chemische processen behoort tot ons leveringsprogramma.

4 STOFAFZUIGING: VENTURI-SYSTEMEN Een Venturi-systeem wordt ingezet voor het afvangen van stof en het wassen van hoog of middel oplosbare gassen. Zowel bij de fysische als chemische reactieverdunning wordt gebruik gemaakt van dit systeem. JET VENTURI (zelf-aanzuigend) Deze systemen zijn gebaseerd op het Venturi-effect, waarbij de voortbewegende vloeistof met axiale voeding, bij een bepaalde stroom en druk, een bepaalde luchthoeveelheid met een onderdruk onder de 2000 Pa kan aanzuigen, waardoor een hoge efficiëntie wordt bereikt, voor de verzameling van vaste deeltjes met een korrelgrootte > 10 micron of voor de absorptie/wassen van hoog of middel oplosbare gassen. NATTE VENTURI (met drukval) Deze systemen werken met hoge snelheden, een geringe drukval ( Pa), waardoor er een nauw contact ontstaat tussen de vloeibare en gasvormige fase, welke zorgt voor een hoge efficiëntie bij het verzamelen van zowel de vaste deeltjes als de micronische en sub-micronische vloeistofbelletjes. Een conventioneel Venturi-systeem (niet zelf-aanzuigend) voor gasabsorptie/wassen bestaat uit: Venturi apparatuur. Ventilator. Tank voor recirculatie en vloeistof/gas scheiding. Recirculatie pomp met instrumentatie en toebehoren. Ontnevellaar. De combinatie van een venturi-systeem met absorptie/was kolom zorgt voor een hoog renderende combinatie van stofafvanging en gasabsortie/wassing.

5 CHROOMWASSERS Bij het proces van hardverchromen, in verchroombaden en door elektrolytische stroom, wordt het water ontleed tot zuurstof en waterstof, en creëert zo een nevel van microdruppeltjes chroomzuur, genaamd "chroom-spray". De chroomspray wordt afgezogen en gaat vervolgens naar de wasapparatuur. De nieuwe technologie genaamd AEROSEP -systeem bestaat uit een wasser en een sprayscheider in 2 of 3 fases (afhankelijk van de emissiegrenswaarden), met meerdere maasafscheiders. DRUPPELAFSCHEIDER De apparatuur wordt gebruikt voor het vasthouden van de microndruppels of nevel (meestal tussen de 5 en 80 micron) die zich in een gasstroom bevinden. Deze technologie is gebaseerd op de scheiding middels centrifugaalkracht, inertie, schok of Brown-beweging en ontworpen worden voor zowel horizontale als verticale gasstromen. Types: Actieve platen. Maas. Radiaal / Centrifugaal.

6 DESORPTIE/STRIPPING Desorptie / stripping van organische en anorganische gassen in een vloeistofstroom gebeurt meestal in een verticaal gemonteerde kolom, gevuld met een willekeurig medium en gas en vloeibare fase in de tegenstroom. In bepaalde gevallen en afhankelijk van het proces en de vereisten, is het wellicht noodzakelijk om de ph vooraf aan te passen, net als het afkoelen of het opwarmen van de te behandelen stroom. Het kan zelfs noodzakelijk zijn om een automatisch systeem in te zetten voor de continue monitoring van de operationele parameters. Of wellicht een laatste stap voor zure of alkalische absorptie van de gassen welke verkregen zijn uit het eigen desorptie proces. Al deze mogelijkheden bieden wij u met ons leveringsprogramma. BEVEILIGINGSINSTALLATIES Hoofdzakelijk bedoeld voor het absorberen van gassen welke vrijkomen, door een lekkage, bij de opslag van vloeistoffen die uitgassen (Cl2, SO2, NH3 en CO2). Het bestaat uit een compleet absorptiesysteem met de bijbehorende lekkagesensor voor het automatisch starten van de installatie.

7 VOC VERWIJDERING DOOR OXIDATIE dooroxidative REMOVAL ECOTEC biedt oplossingen voor de behandeling van emissies, welke aangepast kunnen worden aan iedere probleemstelling. Onze producten zijn het resultaat van opgedane ervaringen op het gebied van milieubescherming. Bovendien wordt met alle parameters rekening gehouden, om de beste balans te krijgen tussen investering, warmte- en energieterugwinning. ECOTEC is gespecialiseerd in de emissiebehandeling middels oxidatie en VOC (Volatile Organic Compound) terugwinning. Het proces kan worden uitgevoerd door thermische warmteregeneratie en katalytische thermische oxidatie units. Processen:. Recuperatieve thermische oxidatie.. Regeneratieve thermische oxidatie.. Recuperatieve katalytische oxidatie.. Regeneratieve katalytische oxidatie.. Terugwinning van oplosmiddelen.. Roterende concentrator.

8 GEURVERWIJDERING CHEMISCHE GASWASSER Het proces is gebaseerd op de verdunning, neutralisatie en chemische oxidatie, teneinde gasvormige componenten uit het gas over te laten gaan naar de vloeistoffase. De 3 stappen welke voor de reactie gebruikt worden zijn: ZUUR BASIS OXIDANT Geur vrijmakende stoffen Hun afgeleiden: Zwavel (H2S, mercaptanen etc.). Stikstof (NH3, aminen, etc.). Zuren (vetzuren, volatile, azijnzuur, boterzuur, etc.). Aldehyde, aceton en esters. ACTIEF KOOLFILTER Geur absorptiesysteem door middel van één of meerdere actief koollagen. Het systeem is gebaseerd op de fysische absorptie van geurcomponenten middels het koolstofoppervlakte, welke meestal met alkaline is geïmpregneerd. Deze apparatuur is vooral efficiënt voor de verwijdering van H2S en lage stromen (pompstations, kleine waterzuiveringen, enz.).

9 BIOFILTRATIE RWZI s en AWZI s ECObio-systeem is een biologisch proces bestaand uit een vochtige biomassa gevolgd door een filter. Deze technologie is zeer efficiënt in het verwijderen van geur en VOC s middels een biologisch oxidatie proces. De selectie van de micro-organismen voor de inoculatie van het filtermateriaal hangt af van het proces en de eigenschappen van de chemische verbindingen in de lucht. Verwerkingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen Systeem voor het verwijderen van geuren en VOC s welke afkomstig zijn uit huishoudelijke afvalstoffen. ECOTEC biedt turn-key projecten, inclusief engineering, fabricage, levering en installatie van alle ventilatiesystemen. ECOTEC gebruikt twee typen materiaal: organisch (boomschors, turf, etc.) en anorganisch (kunststof) als filtermateriaal voor het biofilter. Geurverwijdering bij verwerkingsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen: Lage verontreinigingsgraad Vochtige biomassa + biofilter Hoge verontreinigingsgraad Zure gaswasser + biofilter

10 ECO-BIOTRICKLINGFILTER Het ECO-BIOTRICKLINGFILTER is een verticaal biologisch luchtreinigingsfilter, welke is voorzien van een licht kunststof dragermateriaal waarop micro-organismen groeien die de verontreinigen uit een luchtstroom absorberen. Het kunststof dragermateriaal kan eenvoudig gewassen worden en hoeft niet vervangen te worden, dit in tegenstelling tot andere toegepaste materialen. De efficiëntie die met dit soort processen wordt bereikt is gelijk of hoger dan de traditionele gaswassers en de mate van absorptie van de verontreinigingen is groter. Aangezien er geen chemische reactieven nodig zijn, zijn de operationele kosten minimaal en verder produceert het proces geen giftige afvalstoffen die men moet behandelen. ONTZWAVELING Deze technologie is speciaal ontworpen voor de verwijdering van middelhoge zwavelverbindingen die inherent zijn aan het biogas dat gebruikt wordt voor warmtekrachtkoppeling. Voordelen Hoge effciëntie in het verwijderen van H2S. Laag stroomverbruik. Lage operationele kosten. Rendement op de korte termijn. Produceert geen afval tijdens het proces. Flexibel inzetbaar bij hoge concentraties verontreinigingen, waar conventionele systemen niet worden aangeschaft vanwege hun hoge operationele kosten. STANKBESTRIJDING BIJ AFVALWATER- ZUIVERINGEN Dit systeem voor verwijdering van stank en vluchtige organische stoffen vervangen de traditionele processen, zoals chemische gaswassers of actief koolfilters en hebben een hogere efficiëntie bij het verwijderen van verontreinigingen. Voordelen Verhoogde efficientie. Geen reactieven benodigd. Lage operationele kosten. Rendement op de korte termijn. De mogelijkheid om de bestaande chemische gaswassers. om te bouwen naar het Biotricklingfiltersysteem. Dit systeem kan omgaan met een hoge verontreinigingsgraad.

11 ONDERWATER PLAATMEMBRAAN VOOR BIO-CEL BIO-REACTORS Doordat we de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan met het leveren van MBR-installaties hebben we ook de ontwikkeling meegemaakt van de BIO-CEL gelamineerde membraan. Deze membraan combineert de voordelen van de traditionele capillaire en holle vezelmembraan en laat een aanzienlijke verbetering zien met betrekking tot energieverbruik, onderhoud en functionaliteit. VOORDELEN Ultrafiltratie. Complete opvang van vaste stoffen en bacteriën. Optimale prestaties bij alle biomassa concentraties. Frameloze bouw, waardoor er geen slibafzetting en vlechten ontstaan, minimalisering van de investeringskosten. Mogelijkheid tot lage druk terugspoeling met permeaat en reactievendosering. Fijne beluchting, waardoor er minder lucht nodig is en er kosten worden bespaard op het energie verbruik. Mechanisch reinigingsproces (MCP) is mogelijk. Verwijdering van reactieven. Membranen gemaakt uit polyethersulfone (PES) met grote mechanische sterkte, welke de levensduur verlengt.

12 MEMBRAAN MATERIAAL Polymeer MWCO Poriebreedte Ondersteuning Afvoer Chloorbestendigheid Polyethersulfoon (PES) 150 kda 0,04 m Polyester Polyester ppmh TESTINSTALLATIES ECOTEC beschikt over meerdere testinstallaties, voor verschillende configuraties, waarmee testen kunnen worden doorgevoerd om te kijken welk behandelingsproces geschikt is om het afvalwater te behandelen. Het grote voordeel hiervan is dat men betrouwbare resultaten krijgt, waarmee de uiteindelijke installatie kan dimensioneren. Dit geldt zowel voor het biologische als het filtratieproces. MICROACTIV Controle unit voor de BIO-CEL membraan bioreactor. Garandeert de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid. De controle unit MICROACTIV bevat de sturing van de randapparatuur, configuraties en bewakingsfuncties welke van essentieel belang zijn voor een goede werking van de BIO-CEL membranen. MICROACTIV biedt: Beheer en installatieveiligheid. Betrouwbaarheid en efficiëntie van het proces. Parameter en variabele controle. Operationele eenvoud.

13 COMPACTE MBR BEHANDELINGSINSTALLATIE Behandeling / regeneratie van sanitair afvalwater voor kleine gemeenschappen. COMPACTE REACTOR UIT PREFAB BETON MICROACTIV CONTROLE UNIT BIO-CEL MEMBRAAN MODULES MOLPURE FT 50 Hergebruik van gezuiverd afvalwater. Capillaire-membraan-modules voor de terugwinnen van het gezuiverd water. Tertiaire behandeling. MOLPURE ultrafiltratie module biedt veiligheid en is kostenbesparend bij de terugwinning van het gezuiverde water. De ruime werkervaring met deze membranen als scheidingstechnologie heeft geleid tot een geoptimaliseerd ontwerp van de MOLPURE modulen om het gezuiverde water terug te winnen.

14 LAMELLENAFSCHEIDERS Zelfdragende lamellenafscheider modules voor lamellen: INDUSTRIEEL WATER GEMEENTELIJK AFVALWATER (primaire, secundaire en tertiaire afvalwaterbehandeling) DRINKWATER Lamellen zijn gemaakt uit thermoplastisch, PVC of PP geschikt voor voedingsmiddelenindustrie. De draagconstructie kan worden geleverd in glasvezel versterkt, roestvaststaal of verzinkt staal. De modules kunnen worden geleverd met verschillende effectieve oppervlakken en scheidingslamellen, zodat er aan de eisen van elk behandelingsproces voldaan kan worden. COMPACTE LAMELLENAFSCHEIDERS Vervaardigd uit kunststof materiaal, zoals: PP, PVC en GVK, met draagconstructie uit een gecoat staal of uit roestvaststaal. Het ontwerp wordt gemaakt volgens geldende regels en klantspecifieke eisen. Compacte fysisch-chemische behandelingen kunnen ook worden geleverd.

15 KUNSTSTOF KETTINGRUIMERS VOOR BEZINKTANKS De elementen van het FINNCHAIN schraper systeem zijn gemaakt van lichte, slijtvaste kunststof onderdelen. De delen welke tot een maximum mechanisch belast worden, zijn uit roestvaststaal. Dit zijn alle niet-corrosieve materialen. Dankzij de gepatenteerde FINNCHAIN s onderdelen (bescherming tegen overbelasting van de ketting enz.), wordt de slijtage van het schrapersysteem tot een minimum gereduceerd, waardoor de machine langer mee gaat en het onderhoud tot een minimum wordt teruggebracht.

16 BELUCHTINGSSYSTEMEN Engineering, ontwerp en installatie van systemen voor de biologische behandeling: actief slib, nitrificatie, SBR, MBR, etc. GRONDRAAM Schotel Fijne beluchting: AFD270 (9") / AFD350 (12"). Grove beluchting: CAP3 (3"). Buis Fijne beluchting: div. membraan materialen. Grove beluchting: roestvaststaal. VASTE BELUCHTINGSRAMEN Apparatuur wordt gebruiksklaar of als bouwpakket geleverd. Eenvoudige installatie. Frames verkrijgbaar in diverse materialen. Robuuste behuizing schotels en membranen. Lage exploitatiekosten. Apparatuur garantie. Gebruikte materialen recyclebaar. DEMONTABELE BELUCHTINGSRAMEN Simpel, snel en goedkoop onderhoud. Robuust en betrouwbaar systeem. Flexibel systeem. Zowel buis- als schotelbeluchters kunnen worden geïnstalleerd. RESERVE MEMBRANEN Voor de meeste membraanschotels, types en groottes, zijn de membranen leverbaar. Diverse membraanmaterialen: EPDM (uitermate geschikt voor gemeentelijk afvalwater). PTFE (speciale membraan coating). EPDM (totale membraan bescherming).

17 VERZAMEL- EN AFZUIGKANALEN VENTILATIE Onze afnemers zijn o.a.: Chemische en farmaceutische industrie. Galvano en oppervlaktebehandeling. Voedingsmiddel industrie. Composteringsinstallaties, etc. COMPONENTEN VOOR LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES Wij ontwerpen, fabriceren, leveren en monteren alle benodigde elementen voor luchtbehandelingsinstallaties: Luchtkanalen. Afzuigkappen. Vlinderkleppen voor regeling. Andere toebehoren. Leverbaar in de materialen: PP, PE-EL, PE-HD, PRFV.

18 VENTILATOREN Wij produceren een breed scala aan middel- en hogedruk ventilatoren, leverbaar uit de thermoplastische materialen: PP, PPs-el, PE HD en PVDF. MIDDENDRUK VENTILATOREN Maximum capaciteit: m 3 /h. Statische druk: Pa. HOGEDRUK VENTILATOREN Maximum capaciteit: m 3 /h. Statische druk: Pa. Het ontwerp staat voor een hoge efficiëntie en een uitstekende prestatie en kan tegen sterke corrosieve stoffen. De overbrenging gebeurt hetzij direct (via de as van de motor) of indirect (via de V-snaren).

19 AFDEKCONSTRUCTIES EN TANKS GVK afdekconstructies Ontworpen voor het afdekken van: RONDE BASINS Met of zonder centrale loopbrug (slib indikkers, tanks, buffer, tanks, etc.). RECHTHOEKIGE BASINS Biologische reactors, anaerobe vergisters, vijzelpompen, etc. THERMOPLASTISCHE TANKS Leverbaar in de materialen: PPH, PVDF, PEHD, E-CFTE en PP-EL. Ontworpen volgens de internationale normen, zoals: DVS, ASTM, DIN, etc.

20 ECOTEC Voor meer informatie: ATB nederland Westeinde 220, 8351 HP Wapserveen, tel , fax internet doseren roeren pompen ontwateren desinfectie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

HAALBAARHEID ROOKGASREINIGINGSINTEGRATIE VAN EEN WERVELBEDINSTALLATIE MET EEN AVI

HAALBAARHEID ROOKGASREINIGINGSINTEGRATIE VAN EEN WERVELBEDINSTALLATIE MET EEN AVI December 2004 ECN-C--04-115 HAALBAARHEID ROOKGASREINIGINGSINTEGRATIE VAN EEN WERVELBEDINSTALLATIE MET EEN AVI Energetisch efficiëntere en kosteneffectievere verwerking van "natte" biomassa / afvalstromen

Nadere informatie

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters City Multi VRF Mr. Slim Computerkoeling Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters computerruimtes laboratoria technische ruimtes serverkasten ClimateCare van Mitsubishi Electric.

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be April 2005 De Emerson SIS oplossing Asset Optimization : Haal het maximale uit uw procesinstallaties Automatiserings- strategieën in cgmp installaties Nieuwe hoogwaardige tweedraads transmitter Rosemount

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

Verderpro Excentrische wormpompen. Verdringerpompen

Verderpro Excentrische wormpompen. Verdringerpompen Verderpro Excentrische wormpompen Verdringerpompen Verderpro Excentrische wormpompen Na 40 jaar exclusieve ervaring met Netzsch en 80 jaar ervaring met excentrische wormpompen breidt Van Wijk & Boerma

Nadere informatie

Gebruik van regenwater

Gebruik van regenwater Gebruik van regenwater ewuaqua ewuaqua 50% waterbesparing door het gebruik van regenwater; dan is het weer zo slecht nog niet! Over ons ewuaqua De firma iwater Wassertechnik GmbH & Co. KG is dé specialist

Nadere informatie

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard Ketenanalyse RWZI s Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard 18-01-2013 Bij deze revisie is de CO 2 reductie door het toepassen van groene energie gekwantificeerd en is de techniek Nereda

Nadere informatie

ECOFERM! - De kringloopboerderij

ECOFERM! - De kringloopboerderij ECOFERM - De kringloopboerderij Juni 2011 ECOFERM - De kringloopboerderij Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: J. van Liere (Van Liere Management BV) G. Boosten (DOTank) L.

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009 Solar Industrie 6 Nr. 6 mei 2009 Alphen a/d Rijn Curieweg 6b 2408 BZ Alphen a/d Rijn Tel. 0172 42 76 86 Fax 0172 23 36 86 alphen@solarnederland.nl Amersfoort Fortranweg 8 3821 BK Amersfoort Tel. 033 463

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers heeft van drinkwaterbedrijf Vitens opdracht gekregen om een spoelwaterhergebruik-installatie

Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers heeft van drinkwaterbedrijf Vitens opdracht gekregen om een spoelwaterhergebruik-installatie Roulatielijst 13 NIEUWE SPOELWATERHERGEBRUIK- INSTALLATIE PRODUCTIEBEDRIJF SPANNENBURG: GROOTSTE VAN NEDERLAND! Logisticon Waterbehandeling uit Groot-Ammers heeft van drinkwaterbedrijf Vitens opdracht

Nadere informatie

Blade Server & Data Room Koeling Specialisten

Blade Server & Data Room Koeling Specialisten ONDERZOEK I ONTWERP I FABRICAGE I INSTALLATIE I INBEDRIJFSTELLING I SERVICE SERVERCOOL An Eaton-Williams Group Brand Blade Server & Data Room Koeling Specialisten Manufactured in the UK SERVERCOOL Data

Nadere informatie

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH #2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH Voor u ligt de productcatalogus van Priva. Deze catalogus geeft een overzicht van tuinbouw gerelateerde producten en diensten die Priva uw bedrijf

Nadere informatie

Verderpro Geen beperkingen in het verpompen van hoogviskeuze media

Verderpro Geen beperkingen in het verpompen van hoogviskeuze media Verderpro Geen beperkingen in het verpompen van hoogviskeuze media Verderpro Excentrische wormpompen De nieuwe serie excentrische wormpompen van V Verderpro. Het resultaat van meer dan 80 jaar ervaring

Nadere informatie

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008 30820137-Consulting 08-1677 Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN Europoort-Rotterdam Arnhem, september 2008 Auteurs : F. Ermers, J.H.W. Lindeman KEMA Consulting In opdracht van

Nadere informatie

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Zonne-energiegids 2015 Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur Juni 2015 Energie van de zon gratis aan huis geleverd

Nadere informatie

MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie

MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie Regeling nationale EZ-subsidies, bijlage als bedoeld in artikel 3.4.2 eerste lid Bijlage 6 MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie Finale versie Topsector Chemie/ Topsector

Nadere informatie

TECHNICALMAGAZINE. Ammertech al vroeg actief met lean-management. Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie

TECHNICALMAGAZINE. Ammertech al vroeg actief met lean-management. Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie NUMMER 35 NEGENDE JAARGANG 2015 3,25 TECHNICALMAGAZINE MAGAZINE VOOR INKOPERS IN DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie VIBA Betere borging van boutverbindingen

Nadere informatie

Stand-van-zaken technologie energie uit water en waterzuivering met passende experimenten voor het voortgezet onderwijs.

Stand-van-zaken technologie energie uit water en waterzuivering met passende experimenten voor het voortgezet onderwijs. Stand-van-zaken technologie energie uit water en waterzuivering met passende experimenten voor het voortgezet onderwijs. Brechje van Rij Cora Bouwland Maart 2012 1 Inhoud Inleiding 3 Alternatieve drinkwaterproductie

Nadere informatie

Catalogus HR-WTW units

Catalogus HR-WTW units Catalogus HR-WTW units www.thermoair.com Inhoud pagina Thermo Air: Bedrijfsprofiel 4 Opbouw en constructie 6 HR-line 10 HR Combi-line 28 HR Hygro-line 44 Accessoires 56 Logic regeling 60 Subsidies EIA

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Beste klant, Bij de aankoop van een zuiveringsstation hebt u duidelijk

Nadere informatie

STOOMATLAS. De gids voor duurzaam stoomgebruik

STOOMATLAS. De gids voor duurzaam stoomgebruik STOOMATLAS De gids voor duurzaam stoomgebruik www.stoomplatform.energik.be nr. 1-01 Stoomatlas - december 2014-2014 2015 Creating steam for the future Studie, verkoop, verhuur, installatie, onderhoud en

Nadere informatie

Het Isotron effect... Wij kleuren het plaatje voor u in. Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws

Het Isotron effect... Wij kleuren het plaatje voor u in. Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws dertiende jaargang tweede kwartaal 2011 Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws Checker, uitbreiding Cognexpakket bij Isotron Systems Geen barcode te gek voor Dataman 500 Het Isotron effect... Wij

Nadere informatie

Goedgekeurde projecten TMI-regeling 2008-2013

Goedgekeurde projecten TMI-regeling 2008-2013 Goedgekeurde projecten TMI-regeling 2008-2013 Projectnaam: Ontwikkeling van de RobotRotorMelker Bedrijf: Rotec Special Projects B.V. uit Emmeloord Totale kosten: 1.060.075 Doel: De ontwikkeling van de

Nadere informatie

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Energie van de zon 2/3 Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Wie vandaag in een nieuwe verwarmingsinstallatie investeert, plant best meteen een aanvulling met een zonne-systeem in. Daardoor profiteert

Nadere informatie