23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015."

Transcriptie

1 t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 3. Oantal 450 YNHÂLD Nieuws van Dorpsbelangen 2 Giften 2 Oksenijskes 4 Uitnodiging Ledenvergadering Tonevido 8 Kickstart Een natuurmens in hart en nieren 10 Dorpsfeest Uitnodiging Ledenvergadering Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 19 Gedicht van de maand 23 Nieuws van De Finne 24 Uitnodiging Ledenvergadering Fûgelwacht Jistrum 25 Verslag Ledenvergadering 2014 DorpsbelangenJistrum/Skûlenboarch 28 Uitnodiging Ledenvergadering Uitvaartvereniging Gedenk Te Sterven 32 Oksecolumn 33 Werom yn e tiid 36 Nieuws van It Iepen Stee 40 Nieuws van Tonevido 41 Activiteitenagenda Maart 42 A.E.D. lijst 43 S.O.S. Pagina 44 Uiterste kopijdatum: 23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: De tekst als Word-bestand. Grafische bestanden los als BIJLAGE toevoegen aan de mail, dus niet in Word document plaatsen!! Voor vragen over bijlagen kunt u contact opnemen met de opmaker. (472966) KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Ponghâldster Geppie Bergsma Joost Wiersmaweg 23 Banknûmmer (IBAN) NL90RABO Op naam van Dorpskrant Eestrum Jistrum (Teksten toevoegen als Word-bestand) Net op it Ynternet? Namen, foto s e.d. die in de dorpskrant staan, verschijnen ook op internet. Bezwaar? Bel: Hans de Vries, tel Redaksje Sonja Boltjes tel Geppie Bergsma tel Dick de Leeuw tel Hielke Peursum tel Marion Medema tel Opmakke troch Hans de Vries tel Ôfdrukt troch Van der Let, Burgum Besoarging Wiebe de Vries tel

2 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Mededelingen Dorpsbelangen Jistrum / Skûlenboarch Troch: Peter van der Werf Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 31 maart :00 uur Het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen Jistrum Skûlenboarch nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze houden we dit jaar op dinsdag 31 maart in de Phoenix. Aanvang is om Tijdens deze vergadering licht Dorpsbelangen diverse zaken toe die de afgelopen tijd hebben gespeeld en legt bestuur DB tevens financiële verantwoording af. Elders in deze Oksenijs treft u de agenda en het verslag van de vergadering van vorig jaar. Het financieel en jaarverslag zullen u tijdens de vergadering worden overhandigd. Graag tot 31 maart! Provincie start Iepenmienskipsfûns De provincie Fryslân lanceert in samenwerking met de gemeenten het Iepenmienskipsfûns. Dit is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân te ondersteunen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, dorp, stad of regio komen in aanmerking voor subsidie. Dit kunnen bijvoorbeeld ook lokale energie initiatieven zijn. Initiatiefnemers kunnen vanaf maandag 2 maart tot en met dinsdag 31 maart hun ideeën indienen via Op deze website is ook alle verdere informatie te vinden. Dorpsavond 7 maart Wij vragen u speciale aandacht voor zaterdagvond 7 maart. Dan zullen de acteurs van de Snieskeppers tijdens de traditionele dorpsavond het mooie toneelstuk Nea Tocht op de planken brengen. Bent u zaterdagavond niet in de gelegenheid, dan niet getreurd want de Snieskeppers komen ook op 6 en 14 maart in actie. Tijdens de pauzes zullen wij loten verkopen en kan er na afloop natuurlijk even gezellig nagezeten worden. De Snieskeppers rekenen op een enthousiast publiek! De aanvang is op alle avonden 20:00 uur. Giften voor t Oksenijs x 10,-- 1 x 15,-- 1 x 8,50 Totaal per : 6 giften, saldo 63,50 Alle gulle gevers Hartelijk Dank! 2

3 t Oksenijs De Snieskeppers spielje Nea Tocht freed 6 maart, sneon 7 maart en sneon 14 maart yn de Phoenix yn Jistrum It begjint om 20:00 oere Mei gearwurking fan skoalbern út Jistrum! 3

4 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Oksenijskes Deze rubriek is voor korte wetenswaardigheden en nieuwtjes voor de lezers van het Oksenijs. Weet u een nieuwtje of wilt u kort iets melden, geef dat dan door aan Sonja Boltjes (zie colofon). Ook overlijdensberichten of de namen van jubilarissen kunt u aan haar doorgeven. Met lentekleuren het voorjaar in met Joost Wiersma De leden van muziekvereniging Joost Wiersma gaan op woensdag 18 maart weer met perkplantjes langs de deuren. Afhankelijk van de veilingverkopen zal het gaan om viooltjes of om gemengde perkplantjes. Evenals voorgaande jaren hopen wij weer dat velen van u van deze deur aan deur actie gebruik gaan maken en dat er veel bloemetjes worden verkocht. Samen met u kunnen wij er een kleurrijk voorjaar van maken. Woensdag 18 maart tussen en uur verkoopactie perkplantjes!! De opbrengst komt ten goede aan de muziekvereniging. Potgrondactie Door de ouders en de kinderen van It Iepen Stee wordt er weer een potgrondactie gehouden. De ouders en kinderen komen in de week van 6 maart met een bestellijst bij u langs zodat u potgrond kunt bestellen De potgrond wordt dan op 10 maart bij u afgeleverd. Tussen en uur kunt u ze verwachten. De opbrengst komt ten goede van extra materiaal voor de kinderen van It Iepen Stee. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 4

5 t Oksenijs Dit jaar organiseren we voor de 7 de keer De 4 Rinnocht - jûnen te JISTRUM Van 18 t/m 21 mei 2015 Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Sytske van der Meer LET OP: - Afstanden : 5 en 10 km - Start : Voetbalkantine, Fjildwei in Jistrum tussen Kosten : 4,00 - Dagkaart : 3,00 - Losse route : 1,00 - Basisschoolleerlingen lopen alleen onder begeleiding van een volwassene. 5

6 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Foar in lekker fiskje geane jo nei de fiskkream fan A.S. Storm Elke donderdag tussen 15:30 en 18: 15 Bij de Phoenix te jistrum Tel: De Lange Massage Behandelingen persoonsgericht op afspraak met goed resultaat # voor sportende en niet sportende mensen # (sport) massage s # kinesio taping # blessure preventie # rug-schouder-nekklachten # rijkserkende diploma s Harstewei GN, KOOTSTERTILLE TEL:

7 t Oksenijs 7

8 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Uitnodiging Ledenvergadering gymnastiekvereniging TONEVIDO Datum: Plaats : Aanvang: woensdag 4 maart kantine VV. Jistrum uur Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Kascommissie (verslag en benoeming nieuwe commissie) 4. Financieel jaarverslag & begroting 5. Nieuwe bestuursleden. 6. Rondvraag 7. Sluiting Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!! Iets voor jou????? Kom dan ook!! Graag tot ziens op 4 maart!! Bestuur Tonevido 8

9 t Oksenijs Kickstart yn Jistrum is al weer een paar maand aan de gang o.l.v. Timme Koudstaal en Pieter Kramer. Het Kickstart project is in eerste instantie opgestart om kinderen samen muziek te laten maken. Maar ook voor volwassenen is het erg prettig te ontdekken dat samen muziek maken erg leerzaam, leuk en ontspannen is in deze drukke tijd. Hoe mooi is het om dicht bij in eigen dorp muziek te kunnen beleven. We zijn dan ook erg blij dat we Kickstart nu voor het 2 e jaar in Jistrum kunnen houden. Omdat er nu 4 bands zijn gevormd kan er om de tijd op vrijdagavond niet meer geoefend worden in de jeugdsoos. De lessen zijn nu in de peuterspeelzaal te Jistrum. Van de 4 bands zijn er 2 kinder/jeugd bands en 2 volwassen bands. Velen hebben nog nooit een instrument bespeeld of hebben nog nooit voor publiek gezongen. De anderen hebben vorig jaar ook meegedaan en worden steeds beter. Afgelopen vrijdag hebben ze allemaal voor het eerst opgetreden voor eigen publiek. En dit ging al bijzonder goed! Dit jaar werken we weer naar een eindconcert toe en dit staat gepland op de vrijdag van het pinksterweekend. Vrijdagavond 22 mei 2015: Lytske Pinkpop. Het hele dorp wordt hierbij uitgenodigd de bands te komen beluisteren en een gezellige avond te beleven bij de Tinte. Dus zet het alvast op de kalender. Ook dit jaar is er ruimte voor andere muzikanten uit het dorp of omgeving om een gastoptreden te verzorgen, zodat het een festival wordt voor en door het dorp. Aanmeldingen hiervoor kunnen naar 9

10 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Een natuurmens in hart en nieren Troch: Hielke Peursum Er zijn veel natuurliefhebbers in Jistrum. Toch zullen maar weinig mensen elke dag zo dicht bij de natuur staan als Jan van der Sluis. Het bijzondere beroep van Jan bij Wetterskip Fryslân, maar ook zijn hobby s verraden zijn betrokkenheid en zijn liefde voor de natuur. Bovendien weet hij bijzonder inspirerend zijn verhaal te vertellen. Al van kinds af aan is Jan geobsedeerd door het veld. Hij ging vroeger steevast na schooltijd de natuur in om te ontdekken hoe fascinerend de natuurwereld in elkaar zit. Je ziet elke dag weer wat anders, volgens Jan. Hij droomde er vroeger van om van zijn liefde voor de natuur zijn werk te maken. Echter, zijn vader was reëel en vertelde hem dat de kans daarop erg klein is. Daarom koos Jan voor de koksopleiding. Deze richting paste goed bij zijn bijbaantje in het slagersbedrijf waar zijn vader werkte. Het vak van kok en slager staan dicht bij elkaar, volgens Jan. Lachend citeert hij zijn oude baas: Een goeie slager heeft zijn roeping als kok gemist. Jan heeft jaren als kok gewerkt. De laatste jaren daarvan in de prachtige tot restaurant verbouwde boerderij De Trochreed te Readstjerk. Daar werd vooral met eerlijke streekgebonden producten gewerkt, vertelt Jan. Het werken als kok beviel Jan goed, maar de werktijden in de horeca waren na verloop van tijd steeds moeilijker te combineren met zijn privéleven. En, niet onbelangrijk, Jan miste de buitenlucht. Daarom stuurde Jan ongeveer om het half jaar een open sollicitatiebrief naar het waterschap in de hoop een keer te worden uitgenodigd voor een gesprek. De aanhouder wint, want na 8 10 jaar was het eindelijk raak. Het waterschap zette een beleidswijziging in waarbij het vangen van muskusratten een hoge prioriteit kreeg. Daardoor kwam er gelijktijdig een aantal vacatures beschikbaar. Jan werd voor zijn geduld beloond en werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Onderdeel van de sollicitatieprocedure was een dag mee het veld in. Daar werd duidelijk dat Jan zich thuis voelt in de natuur en oog heeft van wat er in de natuur gebeurt. Hij werd aangenomen bij het Wetterskip Fryslân in de functie van muskusrattenbestrijder. Wetterskip Fryslân U betaalt elk jaar waterschapsbelasting, maar waarvoor is dat precies? Met andere woorden: wat doet het waterschap. Op Wikipedia staat het volgende: Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie zeggenschap heeft. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Als een waterschap aan zee ligt, wordt dit een hoogheemraadschap genoemd. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. De taken van het waterschap hebben een bovenmaatschappelijk belang. Daarom wordt het algemeen bestuur van een waterschap in Nederland door middel van de waterschapsverkiezingen voor een periode van vier jaar gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een dijkgraaf (of watergraaf als er geen noemenswaardige dijken in het waterschap aanwezig zijn) en (hoog)heemraden. Op 18 maart a.s. is het weer zover. Dan gaat heel Nederland naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Muskusrattenbestrijding Een onderdeel van het takenpakket van het waterschap is de bestrijding van de muskusrat. De beestjes worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. Een muskusrat kan per jaar wel zo n kuub grond verzetten. Dit heeft in het verleden tot grote problemen gezorgd voor de veiligheid van dijken en voor de boeren. Koeien breken hun poten in de gaten die de muskusrat veroorzaakt en landbouwvoertuigen

11 t Oksenijs zakken weg bij de rand van de sloot, waar muskusratten nesten maken.de problemen zijn in het verleden groot geweest en daardoor heeft het Wetterskip Fryslân jaren geleden haar beleid gewijzigd en is meer aan het bestrijden van de muskusrat gaan doen (de zogenaamde piekbestrijding). Jan werd aangenomen als muskusrattenbestrijder. Zijn wereld veranderde enorm: van de keuken in Readtsjerk tot de natuur van de Fryske Wâlden. De muskusrat leeft in het water en langs de waterkant en dat is dus precies de plek waar Jan zijn werk moet doen. Zijn werkgebied bestrijkt een groot deel van Fryslân en begint bij Earnewâld, de Alde Feanen en loopt door tot Stroobos. In dat gebied is Jan ongeveer 60% van zijn tijd te vinden. Daarnaast helpt hij collega s bij het vangen van de muskusratten. Jan vertelt dat de veertig muskusrattenvangers in Fryslân jaarlijks zo n 3000 dieren vangen. In 2001 werden er nog ongeveer muskusratten gevangen. Nu is de populatie sterk gedaald en daardoor is de vangst beperkt. In veel gebieden waar Jan werkt zijn nauwelijks nog muskusratten te vinden. Dat wil niet zeggen dat ze er helemaal niet meer zijn. Hij komt oorspronkelijk enkel in Noord-Amerika voor, maar leeft tegenwoordig als exoot in Europa en Noord-Azië, volgens Jan. Het verhaal gaat dat een Tsjechische baron het beestje ooit meegenomen heeft om uit te zetten voor de jacht, maar mede oorzaak is waarschijnlijk ook de bontproductie geweest. Daar is het dier in Europa voor gebruik en waarschijnlijk is een aantal exemplaren ontsnapt. Toch is hij niet meer weg te denken uit onze natuur. Het is een mooi en schoon dier en ik heb zeker geen hekel aan de muskusrat, maar hij moet in toom worden gehouden. Nederland is een cultuurlandschap, de mens moet proberen het evenwicht te bewaren en ingrijpen is dan soms nodig. Nu de stand fors is verminderd doen we proeven en beperken we de vangst in bepaalde gebieden. Uiteraard blijven we alert op de ontwikkeling, want het kan hard gaan. Een paartje muskusratten kan zich onder goede condities vermeerderen met veertig exemplaren per jaar. Als we drie jaar niet aan bestrijding zouden doen, zitten we zo weer op het aantal muskusratten van begin deze eeuw. De vangst wordt digitaal bijgehouden via een landelijke app. Jan heeft op zijn smartphone precies in beeld waar de klemmen en vallen staan en hoeveel dieren er worden gevangen. We proberen de dieren op een zo humaan mogelijk manier te vangen. Daarbij is het beperken van de zogenaamde bijvangst net zo belangrijk, als het 11 vangen van de muskusrat zelf. Het aantal bijgevangen dieren is de afgelopen jaren sterk verminderd. Het vangmateriaal en de vangmethode is erop gericht om bijvangsten te voorkomen. Jan zoekt voortdurend met zijn collega s naar verbeteringen van het vangmateriaal en/of de werkwijze om de bijvangsten nog verder terug te dringen. Zo heeft hij kort geleden met twee collega s een vangkooi gemaakt die is ontwikkeld om visvangst te voorkomen. Het ontwerp van de kooi is landelijk goedgekeurd en gaat waarschijnlijk binnenkort in gebruik worden genomen. Hobby s De natuur is Jan zijn grote hobby. Hij geniet van wat hij in de natuur tegenkomt. En dat zijn soms bijzondere ontdekkingen. Zoals een vis- of zeearend of pootafdrukken in de sneeuw van een das. Zijn hobby s hebben allemaal met de natuur te maken. Jagen hoort daar ook bij. Deze hobby bedrijft hij in Jistrum, maar soms ook in de uitgestrekte bossen van voormalig oost- Duitsland De principes die Jan hanteert bij het vangen van muskusratten past hij ook bij het jagen toe. Het gaat niet zo zeer om het doden van dieren, maar om een verantwoord evenwicht te betrachten. Als dat niet gebeurt, dan komen er teveel dieren die geen natuurlijke vijand in Nederland kennen. De vos is daar een goed voorbeeld van. Er zijn veel meer vossen dan vroeger. Een vos is een prachtig beest en hoort er bij, maar als het aantal niet in evenwicht is met de omgeving wordt zijn territorium te klein. Dit zorgt vervolgens voor een te grote predatiedruk op onder meer weidevogels en andere kwetsbare bodembroeders. Het is bijzonder om samen met je gezin te kunnen genieten van een stuk zelfgeoogst wildbraad, maar als de wildstand het niet toelaat wordt er volgens Jan niet geschoten en blijven de geweren op de rug. Daarnaast is archeologie een hobby van Jan. Hij verzamelt voorwerpen uit de oudheid. Hij heeft een vitrinekast met een aantal vondsten en hij kan haarfijn vertellen uit welk tijd de gave pijlpunt of de vuistbijl komt. Ik merk dat hij goed thuis is in de verschillende (pre)historische tijdperken. En ja, ook voor deze hobby moet Jan de natuur in. Zo kan ik aan het eind van het interview met rede stellen dat Jan een natuurmens is in hart en nieren.

12 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Beste dorpsgenoten, sinds kort heb ik Hongaarse Wolvarkens, hiervoor ben ik op zoek naar valfruit en oud brood. Heeft u fruitbomen en het fruit beland in de groene container. Dan haal ik het graag op. Verder is oud brood e.d van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen telefoonnummer of mailen Of gewoon even langskomen om de varkens te bewonderen. Henk Zuidema Miedwei GR Jistrum 12

13 t Oksenijs 13

14 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Dorpsfeest Jistrum 2015 Thema: Typisch Frysk Beste dorpsgenoten, Hoe ziet het programma voor komend dorpsfeest eruit?! Een korte omschrijving... Donderdag 18 Juni 2015 openen we het feest met het inmiddels traditionele touwtrekken. De prijsuitreiking vind plaats in de tent. Daarna sluit het duo Wijma en van der Werf de eerste avond af met een geweldig stuk muziek. 14

15 t Oksenijs Vrijdag 19 juni 2015 beginnen we met de optocht! Wij zijn benieuwd naar de wagens. Het lijkt wel of ze elk jaar mooier worden! (PS: Een nieuwe jury, een nieuwe ronde, een nieuwe kans.) S middags is er voor de kinderen een leuke activiteit georganiseerd! Alle kinderen die in Jistrum wonen zijn van harte welkom, ook al zit je niet in Jistrum op school! Wat we dit jaar gaan doen is nog een verassing!! Ook voor de peuters is er een leuke activiteit georganiseerd. In Markant zal er een gezellige middag georganiseerd worden voor de vijftigplussers. Details volgen! Na een groot succes van vorig jaar beginnen we de feestelijke avond met de een PLAYBACK- SHOW! Geef je zo snel mogelijk op, want vol = vol! Max 10 acts van max 6 minuten!! En daarna sluiten we de avond af met muziek van DIE TWA en Zanger Bertus

16 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Zaterdag 20 juni 2015 beginnen we s morgens weer met de optocht. S middags kunnen alle sportievelingen meedoen aan de meerkamp. s Avonds hebben we dit jaar eens wat nieuws... Een Fries cabaretier en komiek, Oftewel Teake vd Meer komt optreden.. gezellig avondje voor jong en oud. Komt Allen! Daarna wordt de avond weer spectaculair afgesloten met een Coverband. Dit jaar door Coverband ENERGY! 16

17 t Oksenijs Alles nog even voor u op een rijtje: Donderdag 18 juni: Touwtrekken Prijsuitreiking in de tent FEEST met popduo Wijma en van der Werf Vrijdag 19 juni: 8.15 Opstellen versierde wagens 8.45 Vertrek van de optocht Start activiteit kinderen groep 1 t/m Start activiteit peuters Activiteit Playbackshow FEEST met: Die Twa en Zanger Bertus Zaterdag 20 juni: 8.15 Opstellen versierde wagens 8.45 Start optocht Verzamelen voor de meerkamp Start meerkamp Cabaret met Teake vd Meer FEEST met feestband Energy 17

18 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Voor mensen die zich voor het e.e.a op willen geven, of andere vragen hebben kunnen dit bij voorkeur doen via de volgende contactpersonen: Versierde wagens: Freerk Lautenbach: Touwtrekken: Theo Merkus: Playbackshow; Chris Lap Meerkamp: Sytze Storm Activiteiten voor de kinderen Peuters: Alie vd Velde Schoolkinderen Groep 1 t/m 8 Colinda vd Wal Wy winskje jim in protte wille en sukses ta mei de tariedings! Feestcommissie Jistrum, Freerk Lautenbach Chris Lap Colinda Vd Wal Sonja Boltjes Johan Schoorstra Gerben Pieter Acronius Alie van der Velde Theo Merkus Gerrie Hoeksma Sytze Storm 18

19 t Oksenijs Uitnodiging algemene vergadering Vereniging dorpsbelangen Het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen Jistrum Skûlenboarch nodigt de leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering. De vergadering zal plaatsvinden op: Dinsdag 31 maart 2015 aanvang om Hotel Phoenix te Jistrum Agenda: 1. Opening door voorzitter 2. Ingekomen stukken 3. Verslag algemene vergadering 13 maart 2014(zie deze Oksenijs) 4. Jaarverslag 2014(wordt tijdens vergadering uitgereikt) 5. Bespreking voortgang diverse Jistrumer zaken - gymzaal de Ynset - kantineplein - infrastructuur - overige mededelingen 6. Financiële verslagen van de vereniging en diverse commissies - financieel verslag bevindingen van de kascommissie, heren R. Storm en M. Leegstra 7. Benoeming nieuwe kascommissie 8. Samenstelling Bestuur - aftredend en niet herkiesbaar: Sierd Harkema en Willem Felen - benoeming nieuwe bestuursleden. 9. Rondvraag en sluiting 19

20 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 20

21 t Oksenijs Nieuwbouw, verbouw, renovatie kwaliteit tegen een eerlijke prijs staat voorop! Heechsân XJ Eastermar Tel Kunststof kozijnen en dakgoten 21

22 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch???????? Vrijwilligers gezocht! Maak jij graag mensen blij, heb je een eigen auto en wat tijd over? Dan kan De Friese Wouden jouw hulp goed gebruiken! Wij zoeken vrijwilligers voor het vervoer van onze klanten naar de dagverzorging maar ook voor andere vrijwilligerstaken. Je reiskosten worden vergoed. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Epie Bosma, Regiomanager Tytsjerksteradiel T E Jeugd Sponsor Actie Tonevido 21 maart!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tonevido wil mensen in beweging brengen voor de 10e Poiesz Jeugd Sponsor Actie - Tonevido moedigt mensen aan om Jeugd Sponsor Munten te sparen door boodschappen te doen bij Poiesz - Klanten van Poiesz worden met het sparen van Jeugd Sponsor Munten sponsor van Tonevido Elke club of vereniging heeft een verlanglijstje. Bovenaan het verlanglijstje van Tonevido staat dit jaar: Aanschaf nieuwe materialen en nieuwe muziekinstallatie. De bedoeling is om dit via de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te realiseren. Mensen worden daarom aangemoedigd om hun boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te sparen. Door de munten in de koker te stoppen van Tonevido helpt u al mee. Extra munten worden uitgegeven bij extra aanbiedingen, zodat klanten van Poiesz supermarkten tegelijkertijd euro s voordeel krijgen op hun boodschappen. En omdat de Jeugd Sponsor Actie dit jaar haar 10e editie viert, zijn er extra veel Jeugd Sponsor aanbiedingen én winacties waar klanten superleuke prijzen mee kunnen winnen. Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt van Tonevido, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt ten goede aan de jeugdafdeling. Deze munten wordt gratis verstrekt bij de kassa van alle Poiesz supermarkten. De koker voor de Jeugd Sponsor Munten van Tonevido is te vinden bij de Poiesz supermarkt in Kootstertille. De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 2 februari t/m 29 maart 2015 bij Poiesz supermarkten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!! Namens het bestuur van Tonevido. 22

23 t Oksenijs Gedicht van de maand. Kent u een mooi gedicht en wilt u dat in het Oksenijs geplaatst zien dan kunt u het insturen naar Alie van der Meulen of naar de redactie van t Oksenijs. U dient wel de bron van het gedicht te vermelden. Hebt u zelf een gedicht gemaakt? Nog leuker. Stuur het in. Er moet in Jistrum toch talent genoeg zijn. DE CEDER Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen, en schimmel die een blinde muur aanrandt, er is geen boom, alleen een grauwe wand. Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen, ik heb een ceder in mijn tuin geplant, gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille stam in het herfstlicht staat, onaangerand, niet te benaderen voor noodlots grillen, geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen. Ik heb een ceder in mijn tuin geplant. Han G. Hoekstra ( ) Uit: Panopticum (1946) Uitgeverij: Amsterdam 23

24 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch NIEUWS VAN DE FINNE Troch: Baukje Bijma Op donderdag 12 februari 2015 heeft een aantal Friese scholen, waaronder CBS De Finne, het certificaat ontvangen voor de succesvolle invoering van de pestaanpak M5. Een sociaal veilige school; dat is waar iedere school naar streeft. In de praktijk blijkt het echter lastig te zijn om een klimaat te creëren waarin niet gepest wordt. De media blijven immers vol staan met voorbeelden van de gevolgen van structureel pestgedrag. Wat is voor de langere termijn een effectieve aanpak tegen structureel pesten? Tien scholen van PCBO Tytsjerksteradiel hebben het antwoord gevonden in de M5 pestaanpak. Het afgelopen jaar is gebruikt om dit systeem goed in te voeren en de effecten zijn nu al merkbaar! Landelijk gebruiken scholen verschillende methoden om structureel pesten te voorkomen en tegen te gaan. De methode die onze school nu gebruikt, heeft een paar belangrijke voordelen ten opzichte van de al bekende systemen. Pestgedrag is nu inzichtelijk; het brengt verborgen pesterijen aan de oppervlakte. Een kind dat gepest wordt of kinderen die iemand zien pesten, kunnen dit digitaal via onze website melden. Dit is voor kinderen en ouders laagdrempelig en gemakkelijk. Zo ontstaat er een totaal overzicht van wie, hoe vaak en op welke wijze iemand pest. Dit maakt dat leerkrachten gerichter actie kunnen ondernemen, wanneer er sprake is van structureel pesten. Daarnaast is onze school ook nog een KiVa school (herkenbaar aan onze gele vestjes). De afkorting KiVa is afgeleid van de Finse woorden Kiusaamisen Vastainen (tegen pesten). Het woord kiva betekent ook leuk of fijn. Onze midden- en bovenbouw leerkrachten hebben een KiVa training gevolgd zodat zij KiVa lessen aan de eigen groep kunnen geven. Er worden lessen gegeven over thema s zoals groepsdruk, communicatie, respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten aanzien van pesten. In totaal zijn er 10 thema s waarover per thema meerdere lessen gegeven kunnen worden. De lessen zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten wordt inzicht gegeven in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. De lessen zijn goed opgebouwd en hebben aantrekkelijke werkvormen, zoals oefeningen, discussies, groepswerk en rollenspellen. Elk thema wordt afgesloten met een KiVa-regel. Samen vormen de tien KiVa-regels het KiVacontract. Met het meldsysteem M5 en de aanpak van KiVa beschikken we over twee effectieve werkwijzen waarmee we structureel pesten kunnen aanpakken en voorkomen! Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens op of op onze Facebookpagina 24

25 t Oksenijs Ledenvergadering donderdagavond 19 maart 2015 Plaats: De Phoenix te Jistrum Aanvang: 19:45 uur Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen ledenvergadering donderdag 20 maart Mededelingen 5. Jaarverslag 2014 a. Algemeen b. Nazorg(tel)gegevens c. Tel gegevens nestenkastenproject en zwaluwen in en rondom Jistrum d. Financieel verslag, verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid e. Begroting Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Jan Hansma Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, bij de secretaris Frans van Loenen, worden ingediend. 7. Activiteitenplan Vogeluitkijkposten 9. Verslag Algemene ledenvergadering BFVW, 6 maart Rondvraag. Pauze Inleiding met dia s over het onderwerp: Fûgels rûn hûs en hiem Deze inleiding wordt verzorgd door: Jan de Boer uit Jellum. Bestuur Fûgelwacht Jistrum 25

26 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 26

27 t Oksenijs Schoolstraat 53, 9258 CG Jistrum Tevens in Augustinusga, Drogeham, Eastermar en Kootstertille. Telefoon: Website: Sportief, gezond en verantwoord bewegen? Dit kan bij Fysio & Fitness Yn t Doarp. Kom langs en geniet van wat Fysio & Fitness Yn t Doarp u biedt. Wij zijn weer VOLOP IN BEWEGING Bij ons kunt u van onderstaande mogelijkheden gebruik maken: Manuele therapie, bekkenfysiotherapie, dryneedling en echografie. Cursus Sûn en Fit, trainen in samenwerking met een diëtiste Diëtiste- en Ergotherapie spreekuur, vergoeding na verwijzing huisarts Fitness voor jong en oud: o.a. voordelige meer persoonsabonnementen Cardio-fitness en krachttraining, voor beginners en gevorderden Medische trainingen, afgestemd op uw klachten, bijvoorbeeld diabetes, lage rugklachten, copd (longproblemen), artrose (slijtage) of coronaire- (bloedvaten) of hartaandoeningen. Kinderfysiotherapie verzorgd door Skrep Kinderfysio. Wij zijn laagdrempelig, niet duur en hebben ruime openingstijden. Kom gerust langs voor meer informatie of neem vrijblijvend een kijkje bij ons. Onze fitnessinstructeurs en fysiotherapeut kunnen u er alles over vertellen 27

28 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelangen Jistrum-Skûlenboarch op 13 mei Aanwezigen: Inwoners Jistrum: H. Nijboer, S. Bouius, F. Hoekstra, H. Leijenaar, T. Pals, F. Storm, P. de Vries, T. Post, T. Broersma, F. van Loenen, R. Storm, A. van der Velde, G. Hoeksma, A. Postma, H. Posthumus. Bestuur Dorpsbelangen: S. Harkema, A. Nijboer, W. Felen, H. de Vries, J. Wilpstra en P. van der Werf (notulist). Vertegenwoordigers politieke partijen: R. Eizema(PvdA), M. Erkelens(PvdA), N. Koopmans(VVD), J. van der Kooi(FNP), E. Hoekstra(CDA) en G.Hoekstra(CDA) 1. Opening: Voorzitter Sierd Harkema opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mooi om te zien dat er ook een aantal vertegenwoordigers van de politieke partijen zijn vertegenwoordigd. M. Leegstra heeft zich afgemeld. 2. Ingekomen stukken: Er is één ingekomen stuk: de beheersovereenkomst Blauwhoek. S. Harkema kan melden dat de laatste hobbel voor de beheersovereenkomst is weggenomen. De gemeente heeft namelijk toegezegd dat de bermen langs het betonpad worden opgehoogd. Hierdoor is het mogelijk dat het maaionderhoud door WSF de Alde Feart(F. Hoekstra) wordt uitgevoerd. Zij zorgen ook voor regelmatig toezicht en leging van de vuilcontainers. 3. Verslag vorige jaarvergadering(24 april 2012) Het verslag van vorig jaar wordt goedgekeurd. Er worden nog wel een paar vragen gesteld over het verslag: n.a.v. punt 5: H. Nijboer vraagt naar de (hoge) bankkosten voor de diverse commissies. Volgens S. Harkema is hier vorige jaar al bij de bank geïnformeerd maar deze komt ons niet tegemoet. Zullen we moeten accepteren. n.a.v. punt 8: R. Storm vraag naar het punt Meidwaan. S. Harkema zegt toe dit punt te behandelen bij punt 9 van de agenda. n.a.v. punt 9: F. Hoekstra vraag zich af hoe het met loslopende honden zit op Blauwhoek. Is er een verbod en zo nee, is dat mogelijk? Dorpsbelangen zal dit navragen bij gemeente. n.a.v. punt 10: S. Harkema licht een 2-tal punten toe die voortkwamen uit de rondvraag van vorig overleg. - verlichting: de door de Geasten gewenste extra verlichting past niet in het gemeentelijk beleid. - de ontsluitingsweg industrieterrein Skûlenboarch(langs de zuid-oever)gaat er komen. Dat is vorige week bekend gemaakt. 28

29 t Oksenijs 4. Jaarverslag 2013 Naar aanleiding van het jaarverslag: - Gymzaal de Ynset: s. Harkema licht het verloop toe van de onderhandelingen m.b.t. de voorgenomen overname van de gymzaal de Ynset. Hij geeft aan dat er bij diverse gebruikers geen draagvlak te vinden is voor de overname en dat een aantal Jistrumers meer voelen voor een gezamenlijk initiatief. Zie ook agendapunt 8. - F. van Loenen vraagt of er al iets bekend is over het doortrekken van de stoep Joost Wiersmawei. P. van der Werf legt uit dat het standpunt van de gemeente eigenlijk is dat men door het aanbrengen van de stoep verwacht dat voor het verkeer een overzichtelijker situatie ontstaat en dus sneller gaat rijden. Men wil beslist geen andere maatregelen zoals het plaatsen van bloembakken etc.etc. Toch heeft de wethouder toegezegd de situatie te laten bekijken door de verkeersdeskundige van de gemeente. Nog niet gebeurd dus Dorpsbelangen zal met de heer Zeeman van de gemeente contact opnemen. 5. Financieel verslag 2013 en begroting - Bevindingen kascommissie: namens de kascommissie deelt H. Nijboer mee dat de financiële huishouding van de vereniging Dorpsbelangen en de daaraan gekoppelde commissies over 2013 in orde is bevonden. - N.a.v de begroting 2014 vraagt R. Storm of 200,- voor Sinterklaascommissie niet te laag is. A. Nijboer beaamt dat hierover discussie is maar dat Dorpsbelangen van mening is dat de SKcommissie zelf initiatieven kan en moet nemen om meer financiële middelen te generen. Ook andere commissies doen dat. Indien er toch een tekort is, past Dorpsbelangen wel bij en hoeven commissieleden niet zelf de beurs te trekken. - N.a.v. de begroting 2014 vraagt de heer Post waarom er meer geld naar de oudejaarsviering gaat. A. Nijboer licht toe dat het voor het huidige bedrag niet rond komt. Bovendien is het afgelopen jaar dank zij de kosteloze inzet van een aantal vrijwilligers rond gekomen. Misschien is dat volgend jaar anders. De georganiseerde viering levert wel veel op voor het dorp: minder overlast, geen vernielingen, etc, etc. - N.a.v. de begroting 2014 vraagt J. van der Kooi(FNP) naar de gemeentelijke subsidie à 1500,-. Penningmeester J. Wilpstra legt uit dat dit zowel de bijdrage voor 2013 als 2014 betreft. De bijdrage voor 2013 kwam pas in 2014 binnen. Normaal gesproken komt deze ook tijdens het betreffende jaar binnen. De bijdrage voor 2014 verwachten wij wel op tijd binnen te krijgen. - N.a.v. de verslaglegging 2014 vraagt R. Storm of er concrete plannen zijn om iets met het hoge banktegoed te gaan doen. A. Nijboer antwoordt dat hierin ook de pot boartersplakken à circa 5000,- zit opgenomen. Deze mag je niet bij de andere activiteiten van Dorpsbelangen betrekken. - Vaststelling begroting: de begroting wordt door de aanwezige leden goedgekeurd en hierbij vastgesteld. 6. Benoeming nieuwe kascommissie H. Nijboer is aftredend. R. Storm stelt zich beschikbaar en vormt met M. Leegstra de nieuwe kascommissie. T. Post is reserve kascommissielid. 29

30 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 7. Mededelingen: - Oudejaarsviering: Dorpsbelangen informeert naar de mening van aanwezigen. Is de aanpak van de laatste 2 jaar de goede richting? Iedereen vindt het prima zo. - Bibliobus is per 1 januari 2014 verdwenen. P. van der Werf licht toe dat er nog een potje over is van 2500,- per dorp(éénmalig) om een eventuele bibliotheekvoorziening te ondersteunen. Dorpsbelangen heeft besloten om dit geld te verdelen onder de beide basisscholen(indien dit bedrag wordt toegekend) - AED: W. Felen licht toe dat de AED(bij de gymzaal) is aangemeld bij hartslagnu.nl. De lamp boven de AED blijkt helaas stuk te zijn en hij geeft aan dat hij sportbeheer van de gemeente al meerder malen gevraagd heeft om reparatie. H. Nijboer vraagt n.a.v. dit punt of de spreiding over het dorp van bedienaren wel goed is. Volgens W. Felen zijn er 14 mensen in het dorp die redelijk verspreid zijn over het dorp. T. Pals merkt op dat hij als AED vrijwilliger niet op de hoogte was van het dat er een AED bij de gymzaal hing. Ook een code daarvoor is hem nooit bekend gemaakt en volgens hem is hij niet de enigste. Dit kan niet de bedoeling zijn en Dorpsbelangen zal dit opnemen met J. Wagenaar die de andere AED in het dorp beheert(bij de Fysiotherapiepraktijk). H. Nijboer vraagt of AED acties ook gecoördineerd kunnen worden. Dorpsbelangen stelt dat hiervoor juist de aanmelding bij hartslagnu.nl heeft plaatsgevonden. Verder coördinatie is lastig. 8. Gymzaal de Ynset S. Harkema legt uit dat dit onderwerp behoorlijk wat spanning geeft in het dorp. Er zijn een aantal mensen in beweging gekomen die vraagtekens stelt bij de verkoop van de gymzaal door de gemeente en die wil bekijken of zaken anders opgelost kunnen worden. - T. Broersma is van mening dat de gymzaal beter aan Dorpsbelangen overgedragen kan worden en dat Dorpsbelangen om de belangen van alle gebruikers moet denken. - G. Hoeksma vraagt of er geen kansen zijn om er een multi-functioneel gebouw van te maken. Zou er bijvoorbeeld dan ook iets voor ouderen gecreëerd kunnen worden? - F. van Loenen vraagt zich af of er ook soortgelijke initiatieven in omliggende dorpen zijn om lering uit te trekken. Goede vraag en S. Harkema legt uit dat gemeente de stichting Doarspwurk heeft ingeschakeld om ons van raad en daad te voorzien. Helaas heeft dit niet gewerkt en viel ons hun bijdrage erg tegen. - S. Harkema sluit af door mee te delen dat er binnenkort overleg is tussen stichting Joost Wiersma, Tonevido, VV Jistrum en Dorpsbelangen om te komen tot een vorm van samenwerking. 9. Kantineplein Voor dit project voortvloeiende uit project meidwaan stelt de gemeente een bedrag van ,- beschikbaar. Het project komt voort uit een idee van Dorpsbelangen om het kantineplein een ander aanzicht te geven. S. Harkema geeft de stand van zaken weer: - er zijn door diverse partijen die te maken hebben met het kantineplein, 33 verschillende zaken aangedragen die men in of rond het plein gerealiseerd zou willen hebben. We trachten hieruit zoveel mogelijk overeenkomende ideeën te halen en dat in te passen in een eerste ontwerp. - Dorpsbelangen nodigt binnenkort deze partijen weer uit om alles weer door te spreken. Daarop volgend zal weer contact gezocht worden met de gemeente om met hen de plannen door te spreken. 30

31 t Oksenijs 10. Rondvraag - G. Hoeksma: zij vindt dat er veel te hard word gereden op Schuilenburg. Kan Dorpsbelangen hier wat in betekenen? S. Harkema antwoordt dat wij hierover de dorpen coördinator van de gemeente zullen gaan benaderen. Hij weet wie wij hiervoor moeten benaderen. Komt Dorpsbelangen op terug. - H. Posthumus: informeert nog naar de ontsluiting van industrieterrein Schuilenburg. A. Nijboer licht dit punt nog even kort toe. - T. Broersma is blij dat er nu voldoende gesnoeid is op de Ieswei. S. Harkema vertelt dat de storm de zaak wat heeft bespoedigd. - T. Broersma: hij vindt dat er te veel wagens op de Schoolstraat staan geparkeerd wat lastig is voor het zware verkeer(trekkers). Is hier wat aan te doen? A. Nijboer antwoordt dat het in een dorp als Jistrum natuurlijk wat geven en nemen is. Soms hebben we last van elkaar maar dan moeten we tolerantie met elkaar kunnen opbrengen. - T. Broersma: hij vindt de hoek Ieswei-Rijksstraatweg gevaarlijk. Er is slecht overzicht. Kan Dorpsbelangen dit bij de gemeente aankaarten? - J. van der Kooi(FNP) vraagt of er een actuele dorpsvisie is. Dit kan helpen om bepaalde problemen aan te pakken. S. Harkema vertelt dat dit het geval is maar dat er weinig aandacht aan is geschonken. J. van der Kooi doet de aanbeveling het punt dorpsvisie weer eens diepgaand met de gemeente te bespreken - T. Pals: volgens hem ligt stukje nieuwe bestrating van het laatste stuk Ieswei er alweer uit. Graag onder de aandacht van de gemeente brengen. - F. Hoekstra: volgens hem wordt er in het dorp vaak te hard gereden. 31

32 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Uitvaartvereniging Gedenk Te Sterven te Jistrum. Uitnodiging. Hierbij worden de leden en belangstellenden uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging Gedenk Te Sterven te Jistrum op,maandag om uur in hotel Phoenix te Jistrum. Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda. 3. Ingekomen stukken. 4. Notulen en jaarverslag. 5. Financieel verslag en kascommissie. 6. Aanstellen nieuw kascommissielid. 7. Vergoedingen. 8. Pauze. 9. Huishoudelijk reglement. 10. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar. J. Hansma. 11. Het voortbestaan van onze vereniging/nieuwe bestuursleden. 12. Wat verder ter tafel komt. 13. Rondvraag en sluiting. Secr.: I. Allema-van der Kooi Fjildwei cl Jistrum

33 t Oksenijs Oksecolumn Troch: Dick de Leeuw De boom Toen ik onlangs langs de Swemmer liep, vanaf het Zwartkruis, door het gebied van SBB, maakte ik iets bijzonders mee. Het was in dat gebied doodstil. Ik liep met de hond en mijmerde wat. De hond vloog onrustig het water in en uit. Net toen ik opmerkte dat het water in de Swemmer wel heel erg hoog stond, stapte een man uit het riet. Jagerstype. Ik schrok me rot. Tijd om te herpakken had ik niet want hij begon direct op hoge toon een verhaal af te steken: Ja, de Leeuw, het water in de Friese boezem stijgt! Maar dat heb ik je al eerder verteld, of weet je dat niet meer? Ik heb de laatste patrijs hier afgeschoten zien worden. Ik heb gezien dat de laatste moervos met jongen hier om zeep werd geholpen. Eén giertank met water was genoeg om het spul de burcht uit te krijgen. Ik heb je gezegd dat je de achterkant van het breiwerkje van Jistrum niet kende. En dan ga je op de snuit. Hoogmoed, de Leeuw, komt voor de val. Kijk hierna! Hij wees op de Centrale. Die Centrale staat stil. We hebben er jaren tegen gevochten. Maar zulke machten houd je niet tegen. Hij is er gekomen en nou staat-ie stil. Een burcht van de nijverheid die zonder Gronings gas nooit gedraaid had. Hoogmoed is het geweest van gasbedrijven. Net als dát hoogmoed is! Hij wees naar de anderen oever van de Swemmer. Allemaal verzuipen we straks, nog twee meter te gaan, de Leeuw. Plotseling bedacht ik me dat ik de man eerder had gezien. Maar ik kon niet op zijn naam komen. Ik kon hem ook niet plaatsen. Was het een Jistrumer? Vroeger, vingen wij dankzij de Centrale snoekbaars van een meter, zei hij. Hij spreidde zijn armen en ik schatte dat op een kleine twee meter. Maar dat mocht niet meer, we kregen de politie achter ons aan. Alsof die lui niks beter te doen hadden dan een man met een smalle beurs op zijn nek te zitten! Hij kalmeerde gelukkig wat. Hij vervolgde met een zachte stem: De Leeuw, jij weet niet eens hoe wij in Jistrum aan de naam de Oksen komen. Dat las ik laatst in dat blaadje van jullie. Het Oksenijs. Ik weet het wel en ik zal het je vertellen. Groningen en dorpen hier hebben in 1447 een verdrag gesloten. Zo konden rovers en ander gespuis worden uitgeleverd. Maar Jistrum heeft nu niks maar ook toen niet. Zij hadden geen eigen zegel om dat verdrag te bekrachtigen. Pastoor Johan van Jistrum had in die tijd een ring. Hij heeft dat verdrag bezegeld. Met een ring met een Os met een Kruis tussen de horens. Zo kwamen wij aan de naam Oksen en jullie aan de naam Oksenijs. Daar mogen jullie Wimke Allema dankbaar voor zijn! Zij heeft die naam bedacht. Ik vroeg hem hoe hij zoveel over Jistrum wist. De Leeuw, ik heb daar gewoond. Ik heb een levensboom daar. Ik keek de kant op die hij aanwees. Was het Jistrum, was het de Kooten? Ik heb een ceder in mijn tuin gepland, riep hij nog. Dat is een gedicht van Han Hoekstra, zei ik nog. Maar ineens was hij weg. Net zo snel als hij gekomen was. Enigszins verbouwereerd liep ik naar de Marwei. Nog twee meter te gaan, pastoor Johan van Jistrum? Het duizelde me. Zoiets vreemds. De hond repte zich naar huis, ik ook. 33

34 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch 34

35 t Oksenijs Seadwei XL. Eastermar / Alie s Knipskuorre Openingstijden: Maandag: Gesloten Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Kooiwei 3 Zaterdag: GE Jistrum Tel: oksenijs Al 35 jaar 35

36 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Werom yn e tiid Kerfstikjes Troch: Jan Krol DREIGEMENTEN VAN TWEE KOOPLIEDEN Kollum, Woensdag 5 maart 1749 Verdachten: 1. Ebe Jans, wonende te Buitenpost 2. Poppe Claassens, wonende te Eestrum Het was 5 maart 1749 dat Ebe en Poppe bij de nog jonge 25- jarige boerin, weduwe Jeltje Alberts in Kollumerpomp in huis zaten. Het waren boterkooplieden en zij wilden de botervoorraad van Jeltje kopen. Jeltje schonk hen een borrel en dat viel er zeker wel in bij de twee mannen. Op dat zelfde moment kwam de executeur van Kollum, de 44- jarige Claas Douwes, de woning binnenstappen. Hij had opdracht om Jeltje aan te zeggen dat zij haar belasting moest betalen.ze was daar te laat mee en dan volgde een waarschuwing. Claas was gekleed in uniform en had zijn sabel aan de zijde hangen. Poppe zij tegen Claas, wijzend op zijn sabel: Wat doen jullie eigenlijk met die dingen. Ebe nam toen het woord en zei: Wij zijn allemaal gecommandeerd om te betalen, maar niemand is verschenen. Zijn vrij van betalen. De herenhuizen moeten weg en de pruiken op het vuur. Jij en je gelijken moeten we eigenlijk gevangen nemen Kennelijk hadden ze met enige stemverheffing gesproken en Claas Douwes nam geen genoegen met dergelijke dreigementen. Hij rapporteerde het aan de Grietman en de beide kooplieden werden in hechtenis genomen! Poppe en Ebe excuseerden zich door te beweren dat ze dronken waren geweest en daarom niet goed op hun woorden hadden gelet. Jeltje Alberts, de weduwe van Harke Minses, verklaarde dat de beide mannen best wisten wat ze zeiden. Ze hadden wel een paar borrels gehad, maar waren niet dronken. Dat verklaarde Claas Douwes ook. Het Hof van Friesland oordeelde daar op Donderdag 17 april 1749 over en nam de zaak hoog op. Beiden werden voor de duur van twee jaar opgesloten in het Tuchthuis! Dossiers 2322 en 2323 Criminele Sententies Hof van Friesland. Ryksargyf Ljouwert. Pieter?? te Eestrum heeft een stormachtigen naam. Op 4 Januari 1903 stond de barometer van Pieters gemoed op storm. In den avond van dien dag kwamen hem tegen B. Westerhof en diens broer, Haaije de Vries en diens zoon. Pieter had een meisje naast zich en Hiemstra was er ook bij. Op de vier genoemden toetredende klonk het dezen: Al wat voor mij komt, steek ik dood. Hu! En het bleek geen gekheid te zijn, want onmiddellijk er op had de eene Westerhof een slag met een blinkend voorwerp beet. B. Westerhof kon dit niet aanzien: hij kwam tussenbeiden en kreeg daarop met datzelfde ding dat in die streken altijd blinkt eenige slagen of steken tegen of in het hoofd. Er is nog mee gebeurd. Er werd nog gewaagd van een pistool of een revolver, die afging, maar geen schot liet horen. Maar daar kwam natuurlijk geen kwaad van. Tegen Pieter, die ontkende, werd 3 maanden gevangenisstraf gevraagd. (om hokker Pieter giet it hjirre??) 36

37 t Oksenijs 18 december H. v. d. M., landbouwer te Eestrum, schijnt s Zondagsavonds wel eens last te hebben, dat jongens na t verlaten van de herberg op zijn erf komen om baldadigheden uit te voeren. De zoon Sytze kon dit niet verdragen. Op 27 Oktober 1901 meende hij, dat het der weer te redden was. Hij naar buiten. daar zag hij drie op den weg. En zich wijsmakende, dat dit weer van die belhamels waren, vloog hij op hen toe met een mes in de dreigende hand. Hendrik de Vries kreeg er een jaap mee in de jas, zoodat dit kledingstuk er natuurlijk niet mooier op werd. Voor dit misdrijf werd heden tegen Sytze 7 dagen gevangenis gevraagd. Je had de menschen wel in t lichaam kunnen snijden, zegt de voorzitter. Neen, dat doe k niet, is t antwoord. Vervolg: Ons erf zat Sytze hoog; voor ons erf had hij het mes getrokken en er Hendrik de Vries een,,jaap mee in de jas gegeven. Dat mocht niet, beweerde de President. Sytze, maar zij waren op ons erf geweest om den boel te vernielen. Pres. Dat geeft jou nog geen recht, om te snijden. Sytze, Ze zijn toch op ons erf geweest! De getuigen, onder wie genoemde Hendrik de Vries bestreden dit. Maar Sytze hield vol, verontwaardigd, dat men hem naar Leeuwarden had geroepen.,,ze waren op het erf geweest en wilden hem doodslaan op den weg. Eisch tegen Sytze; 7 dg. gevangenisstraf. Met een ontboezeming over,,ons erf nam beklaagde afscheid. Sytze werd tot 5 dagen gevangenisstraf veroordeeld 37

38 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Team Hurdegarijp e.o. De Friese Wouden werkt samen met u aan de beste zorg Zo doen we dat: Krachtige kleine teams Dichtbij Vertrouwde gezichten Onze zorg, uw regie 24 uur per dag Ook specialistische zorg De Friese Wouden: Huishoudelijke hulp, Verzorging, Verpleging, Specialistisch Centrum, Wonen, Servicepakket pluz. T ziek ik ben en zit niet lekker in mijn vel. Mijn familie wil ik er niet steeds mee lastig vallen. It Koaihûs Met deze vraag Bed and breakfast of Vakantiewoning kunt u óók Volledig privé en geschikt voor 3 personen bij mij terecht C ar la Vr iel ing is é é Bel of n van De Omtinkerij helpt u bij al uw vragen die gaan over wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Bel de Omtinkerij in Tytsjerksteradiel op (0511) , zij helpen u graag. De Omtinkerij is gratis. de Omtinkers Peter en Yneke Hesselink Heideweg CS Jistrum Website Inchecken na 17:00U Uitchecken voor 10:00U 38

39 t Oksenijs BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF Dijkstra Jistrum timmer- en metselwerken Wij werken onder het Bouwgarant Keurmerk! De Zekerheden Voor uw Verbouwing of Nieuw te bouwen woning VerBouwgarantie [ Voor de N.H.G. Hypotheek ] Eis van de overheid januari 2010 * De juiste diploma s * Aantoonbare ervaring * Correcte bouwverzekeringen * Duidelijke afspraken * Luisteren naar uw wensen * Rekenen naar uw budget * Vakbekwaam personeel * Direct overleg En vanzelfsprekend voor een scherpe prijs!!! Ieswei CT Jistrum Tel./fax // Mob Website: 39

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

O n d e r n e m e n d e n c r e a t i e f!

O n d e r n e m e n d e n c r e a t i e f! Jaargang 19 nr. 11 3 februari 2017 Agenda 6 februari Schoonmaakavond 6 februari MR vergadering 7 februari Groep 1-2 naar Cultuurbedrijf Noordoostpolder 8-9-10 februari Meester Assie afwezig 10 februari

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn:

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Leeuwarden, 5 februari 2016 Geachte ouders, Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Schoolfruit van de week Woensdag : snacktomaatjes Donderdag:

Nadere informatie

Nieuws van de Kwartiermaker dagarrangementen in Burgum

Nieuws van de Kwartiermaker dagarrangementen in Burgum Nieuws van de Kwartiermaker dagarrangementen in Burgum nr.6 Hoe het begon.. In september vorig jaar ben ik begonnen als kwartiermaker naschoolse activiteiten in Burgum. Deze functie is ontstaan in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Agenda 26 januari Centrale aanmelddag nieuwe leerlingen (15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur) 20.00 uur vergadering Schoolcommissie 27 januari Workshop groep 5 t/m 8 Waar

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9 Di. 23 febr. Ma. 29 febr. / zon. 6 mrt. 1e Rapport mee Voorjaarsvakantie Di. 8 mrt. 10 Minutengesprekken, groepen 1 t/m 7 Kijkochtend

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

MAANDAG 30 mei. DINSDAG 31 mei. WOENSDAG 1 juni. DONDERDAG 2 juni

MAANDAG 30 mei. DINSDAG 31 mei. WOENSDAG 1 juni. DONDERDAG 2 juni WEEKKAART 30 mei 3 juni 2016 www.prinsesirene.nl teamvergadering MAANDAG 30 mei DINSDAG 31 mei Ouderavond WOENSDAG 1 juni DONDERDAG 2 juni VRIJDAG 3 juni Jaarstudiedag - Alle kinderen zijn vrij!!! Start

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015 Oktober 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand oktober zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Jaylinn Meijering Luca Wildschut We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school. De

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

2 april 2015. Ouderavond

2 april 2015. Ouderavond 2 april 2015 Ouderavond Elke 4 jaar moet de school een schoolplan vaststellen. Dat is een plan waarin staat wat we de komende 4 jaar op de Flevoparkschool allemaal gaan doen op het gebied van onderwijs

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017

Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017 Houdringe 2-1025 BA Amsterdam - tel. 020-63 65 954 Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017 Beste ouders en verzorgers, De eerste maand van het schooljaar zit er al weer op! Wat was het fijn om alle kinderen

Nadere informatie

@-mail. Nieuws. Logo vignet Gezonde school. Wij leren hier met elkaar, van elkaar, door elkaar en over elkaar!

@-mail. Nieuws. Logo vignet Gezonde school. Wij leren hier met elkaar, van elkaar, door elkaar en over elkaar! @-mail 10 APRIL 2015 JAARGANG 3, NUMMER 25 OBS Prinses Catharina Amalia Cicerostrook 9 2493 ZL Den Haag Telefoon 070-3019586 E-mail info@obspca.nl E-mail TSO tso@obspca.nl Bezoek onze website! www.obspca.nl

Nadere informatie

schooljaar nieuwsbrief nr

schooljaar nieuwsbrief nr Pasen Gisteren hebben we met de hele school het paasfeest gevierd. We hebben samen heerlijk gegeten en aandacht besteed aan het paasverhaal. Ook hebben we samen paasliedjes gezongen. Fijn dat leerkrachten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Jelle van der Meulen heeft een zusje gekregen, genaamd Treja. Wij wensen het gezin alle geluk toe, geniet van jullie kleine meisje!

Jelle van der Meulen heeft een zusje gekregen, genaamd Treja. Wij wensen het gezin alle geluk toe, geniet van jullie kleine meisje! C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 12 september 2016 Mededelingen, De website van onze school is vanaf vandaag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 3 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 november 2015 De kracht van de leraar In dit nummer: 1 De kracht van de leraar 2 Nieuws van de school 2 Schoolregels. Helpt u mee! 3 Nieuws uit

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016 Nieuwsbrief april 2016 In april waren we met groep 3 nog druk aan het werk in het thema kunst. Op een dinsdagmiddag bezochten we daarom de galerie in ons dorp; de Zilveren Schoen. Behalve dat er werd uitgelegd

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

07 april De leerlingen van groep 8 maken het schriftelijk verkeersexamen.

07 april De leerlingen van groep 8 maken het schriftelijk verkeersexamen. NIEUWSBRIEF Jaargang 28, nummer 29, 29 maart 2016 R.K. basisschool Paus Joannes De Weer 25 1504 AH Zaandam 075-2010114 www.paus-joannes.nl twitter.com/pausjoannes Kalender 01 april Taalatelier. 06 april

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie 1617-09 (01-02-17) 06 februari studiedag: alle leerlingen zijn vrij 09 februari rapport mee 14 + 16 februari 10-minutengesprekken 14 t/m 16 februari adviesgesprekken groep 8 VOORAANKONDIGING: 19 februari

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 13 09-03-2016 In dit nummer: Uitnodiging Violenverkoop Debattoernooi

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen

Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen 14 december 2015 Gert Kooman INHOUD Geen vervanging voor een zieke leerkracht 1 Vervanging Sonja na de Kerst 1 School logopedische screening 1 Kerstoproep 2

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie