RVC3N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RVC3N WWW.primo-elektro.be"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ROBOTSTOFZUIGER

2 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1 GARANTIE 3 2 RECYCLAGE INFORMATIE 6 3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 7 4 ONDERDELEN 10 5 CONTROLE PANEEL 10 6 ONDERDELEN APPARAAT 10 7 INSTALLATIE VAN HET OPLAADSTATION 11 8 PLAATSEN, VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN VAN HET STOFOPVANGBAKJE 9 PLAATSEN, VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN VAN DE VLOER - EN ROLBORSTEL 10 PLAATSEN, VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN VAN DE VERSCHILLENDE WIELEN 11 SCHOONMAKEN VAN DE SENSOR EN INFRAROODONTVANGER VERVANGEN VAN DE BATTERI J VAN DE STOF ZUIGER VERVANGEN VAN DE BATTERI J VAN DE VIRTUELE MUUR VERVANGEN VAN DE BATTERI J VAN DE AFSTANDSBEDIENING AFSTANDSBEDIENING GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIK LAADSTATION VIRTUELE MUUR OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

3 1. WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : ROBOTSTOFZUIGER Type : Garantietermijn : 36 maanden vanaf de koopdatum volgens kassabon. (kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen) Service bedrijf : BENCO INTERNATIONAL NV Tel : Verkocht door Aldi-filiaal :... Straat :...Plaats :... Naam van de koper :... Straat :... Postcode :... Plaats :... Tel :... Handtekening van de koper : 3

4 Geachte klant, GARANTIEVOORWAARDEN Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, verzoeken wij u zich tot onze servicedienst te wenden. Ook kunt u contact opnemen met onze servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ten aanzien van het door u bij Aldi gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten : 1. De aanspraak op garantie bestaat tot drie jaar na aankoopdatum. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden. 2. Een beroep op de garantie moet telkens binnen redelijke termijn na bekendheid van u met het gebrek worden ingeroepen. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft dat binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd. Wij wijzen u erop, dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, niet inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften, het gebruik van geweld ten aanzien van het product of ingrepen ten aanzien van het product die zijn uitgevoerd door anderen dan onze servicedienst. Gebreken die niet of niet langer onder de garantiepalingen vallen, worden door onze servicedienst alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u het product aan onze servicedienst te zenden. 4

5 ANTWOORDKAART NAAM... ADRES... POSTCODE... PLAATS... TEL :... DEFECT :

6 2. RECYCLAGE INFORMATIE Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het symbool geeft aan dat de batterijen geen huishoudelijk afval zijn. Gebruikte batterijen moeten worden gedeponeerd op een inzamelpunt voor gebruikte batterijen. Werking van de batterij: Batterijen slaan elektrische energie op in de cellen om ze te hergebruiken indien nodig. om de levensduur en de capaciteit van uw batterijen te verhogen, en ze dus goed te laten werken, moet u het volgende in acht nemen: Zorg ervoor dat je de batterij niet lang blootstelt aan direct zonlicht of hitte Gooi de batterij nooit in het vuur Als u zich niet aan deze instructies houd, zal de batterij beschadigd geraken en zelfs kunnen exploderen onder bepaalde voorwaarden. Open nooit de batterij, het bevat geen elementen die onderhoud vereisen. Vermijd vuil en contact met geleidende materialen zoals chemicaliën of schoonmaakmiddelen Om de batterij op te laden, gebruik dan alleen de originele bijgeleverde lader. Vervang de batterij door een andere batterij van hetzelfde type of door een, door, de fabrikant aanbevolen, evenwaardige batterij. De batterijen zijn niet biologisch afbreekbaar. Breng de gebruikte batterijen naar een inzamelpunt. Uw klantenservice kan u hierover adviseren. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust. 6

7 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 7 Lees deze gebruiksaanwijzingen helemaal door alvorens het apparaat in gebruik te nemen : Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, sensoriele of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis indien deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen. Houd het toestel en het snoer buiten het bereiken van kinderen, jonger dan 8 jaar. Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen. Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening. Lees deze handleiding volledig door voordat u het toestel in gebruik neemt Dit product is NIET voor buitengebruik, enkel voor binnenshuis. Dit product is een elektronisch apparaat, laat het niet in contact komen met water, gebruik het niet in een vochtige omgeving. Deze maatregel is om te voorkomen dat de elektronische onderdelen beschadigen. Voordat u het toestel gebruikt, zorg voor een opgeruimde

8 8 vloer, U dient alle objecten, die in de borstel of in de luchtinlaat aan de onderkant kunnen verstrikt raken, te verwijderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: kleding, elektrische draden, telefoondraden, gordijnen, losse franjes of dikke voetmatten. Deze objecten kunnen ervoor zorgen dat vb lampen omvallen of apparaten van de tafel getrokken worden. Vermijd deze ongevallen door de objecten te verwijderen en breuk aan het toestel, vloer of personen te voorkomen. Het is verboden op het toestel te staan of te zitten. Hou vooral kinderen en huisdieren in de gaten, om schade aan het toestel en verwondingen aan kinderen of huisdieren te voorkomen. Gebruik het toestel niet om brandende voorwerpen op te zuigen (vb sigaret of brandende lucifer). Gebruik het toestel niet om ontvlambare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen Om breuk te voorkomen aan het zuigergedeelte, zorg ervoor dat de ventilatie kanalen aan de bovenzijde van het toetstel vrij zijn. Als het toestel voor langere tijd niet in gebruik is, dient u het toestel uit te schakelen via de AAN/UIT toets. Bij het vervangen van een batterij, dient u gebruik te maken van een batterij met de juiste specificaties, indien u niet zeker bent hiervan neemt u contact op met de distributeur van het toestel. Gebruik de batterij en lader die bij het toestel geleverd werd. Raak de lader niet aan met natte handen. Maak het toestel enkel schoon wanneer deze niet aan het laden is en verwijder eerst de batterij.

9 Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals : - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen. - Boerderijen - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter. - Gastenkamers, of gelijkaardige 9

10 1. Apparaat 2. Afstandsbediening 3. Herlaadstand 4. Adapter 5. Virtuele muur 6. Bevestiging dweil 7. Dweil 8. Stofborstel 9. Zijborstel 10. Stoffilter 4. ONDERDELEN UV toets 2. Toets om te starten of te stoppen met stofzuigen 3. Toets om de stofzuiger naar het laadstation te laten terugkeren 4. Stroom en oplaad-indicatielampje 5. CONTROLE PANEEL Bovenkant: 1. Aan/uit schakelaar 2. Stroom- en oplaadindicatielampje 3. Handvat 4. Bumper 5. Infrarood ontvanger 6. Oplaadelektroden 7. Knop voor het openen van het stofopvangbakje 8. Controle toetsen 9. Sensor 6. ONDERDELEN APPARAAT

11 Onderkant: 1. Wieltje vooraan 2. Grondsensor 3. Batterij compartiment 4. Zijdelingse schoonmaakborstel 5. Grondsensor 6. Rechter wiel 7. Aan/uit schakelaar 8. DC ingang 9. UV lamp 10. Linker wiel 11. Vloerborstel 12. Rolborstel 13. Bevestiging dweil 14. Dweil 15. Stofopvangbakje 16. Luchtuitlaat 7. INSTALLATIE VAN HET OPLAADSTATION 1. Plaats het laadstation op een vlakke harde ondergrond bv. Tegels, parket, kortharig stevig tapijt, tegen een muur of kast, 2. Zorg ervoor dat aan de linker en rechter kant van het laadstation min. 50 cm vrije ruimte is. Voor het laadstation moet er minstens een vrije ruimte zijn van 3 m (Fig. 1). Als dit niet het geval is, is het mogelijk dat de stofzuiger wanneer hij gaat opladen, het laadstation niet kan vinden. 3. Neem de adapter, steek de stekker in het stopcontact en steek de DC plug in het laadstation (Fig. 2). BELANGRIJK : zorg er steeds voor dat er geen kabels voor of naast het laadstation liggen, deze zouden kunnen geklemd raken tussen de wielen of borstels van de stofzuiger. 4. U kan uw toestel ook rechtstreeks opladen, zonder het laadstation. Plaats hiervoor de DC plug rechtstreeks in de stofzuiger en steek de stekker van de adapter in het stopcontact (Fig. 3). 5. Wanneer u tijdens het gebruik, de stofzuiger wil opladen, drukt u op de charge knop van het toestel of op de afstandsbediening (Fig. 4 & 5). De stofzuiger zal nu automatisch op zoek gaan naar het laadstation. 11

12 6. Wanneer de batterij van uw stofzuiger leeg is zal het blauwe indicatielampje op uw stofzuiger beginnen knipperen (Fig. 8). Het toestel zal dan automatisch opzoek gaan naar het laadstation om op te laden. 7. Wanneer u het toestel aanzet zal het indicatielampje 1 maal knipperen en daarna permanent blijven branden, als het lampje blijft knipperen moet u het toestel eerst opladen. Wanneer het toestel volledig opgeladen is zal het indicatielampje blijven branden (Fig. 7). De laadtijd bedraagt ongeveer 5u voor 60 tot 90 minuten zelfstandige werking. OPGELET : het is mogelijk dat de stofzuiger het laadstation niet kan vinden, omdat er te veel obstakels rond het laadstation staan. Probeer er voor te zorgen dat de vrije ruimte rond het laadstation zo groot mogelijk is. 8. PLAATSEN, VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN VAN HET STOFOPVANGBAKJE Plaatsen en verwijderen 1. Druk op de knop van het stofopvangbakje (fig. 1), om het stofopvangbakje te verwijderen (fig. 2). 2. Druk op het rode knopje bovenop het stofopvangbakje, om het motorblok los te maken (fig. 3). 3. U kan ook nog het luchtuitlaatrooster los maken door de twee tabjes onderaan de motor naar boven te trekken (fig. 4) en dan het rooster naar buiten toe trekken (fig. 5). 4. Trek aan het haakje van de filterhouder om deze uit het stofopvangbakje te schuiven (fig 6.). Verwijder de filter uit de filterhouder om hem schoon te maken of te vervangen (fig. 7). 5. Keer het stofbakje om, haal de dweil van zijn bevestiging, trek dan de bevestiging van de dweil omhoog en trek dan voorzichtig de bevestiging uit de haakjes. (fig 8 & fig 9) 12

13 Schoonmaken van het stofopvangbakje en de motor 1. Verwijder het stof uit het stofopvangbakje, maak het bakje verder schoon met een klein borsteltje (Fig.1). 2. Maak de motor schoon met een borsteltje (fig. 2 & 3). Maak de motor niet schoon met water! 3. Wanneer u de luchtuitlaat en de filter verwijdert hebt, kan u het stofopvangbakje schoonmaken in water (fig. 4). 4. Maak de filter schoon met een haardroger of klein borsteltje (fig. 5 & 6). 5. Plaats na het schoonmaken alle onderdelen terug in het stofopvangbakje. 9. PLAATSEN, VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN VAN DE VLOER- EN ROLBORSTEL Plaatsen en verwijderen 1. Plaats het toestel omgekeerd op een vlakke ondergrond. 2. Schuif de rode vergrendelknop voorwaarts en hef de vergrendelingsbalk van de rolborstel op (fig.1 & 2). 3. Verwijder de rolborstel en vloerborstel (fig. 3). 4. Om de rolborstel en vloerborstel na het schoonmaken terug in het toestel te plaatsen, plaatst u eerst de borstels in de gaatjes aan de gesloten kant. Zorg dat de beide borstels terug op hun plaats zitten, alvorens de vergrendelingsbalk terug te sluiten. 5. Om de zijdelingse borstel te verwijderen, moet u eerst de schroef losmaken, die zich onderaan de borstel bevindt. U kan nu de borstel vervangen of schoonmaken. Vergeet niet bij het herplaatsen van de borstel, de schroef onderaan de borstel terug vast te maken (fig 4). 13

14 Schoonmaken Verwijder het haar en stof, dat zich op de rol en vloerborstel bevindt, regelmatig. Dit zal het schoonmaken bevorderen. Verwijder ook het stof dat zich onder de borstels bevindt, u kan hiervoor een borsteltje gebruiken. Voor vastzittende haren, draadjes of andere voorwerpen rond de rolborstel, kan u een schaar gebruiken om deze voorzichtig los te knippen. 10. PLAATSEN, VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN VAN DE VERSCHILLENDE WIELEN 1. Maak de schroefjes los van het linker en rechter wiel, met behulp van een schroevendraaier (fig 1). 2. Neem de wielen uit het toestel en maak ze schoon met een borsteltje (fig 2). Niet schoonmaken met water! 3. Plaats de wielen terug in het toestel en maak de schroefjes terug vast. 4. Verwijder het voorste wieltje door het voorzichtig omhoog te trekken. Maak het schoon en plaats het terug in het toestel, door het stevig terug op zijn plaats te drukken (fig 3). 14

15 11. SCHOONMAKEN VAN DE SENSOR EN INFRAROODONTVANGER Maak de sensor en infraroodontvanger schoon met een wattestaafje of zachte doek. De muursensoren bevinden zich vooraan op de bumper van het toestel, de grondsensoren bevinden zich onderaan het toestel en de infraroodontvanger bevindt zich bovenaan op de bumper. Houd de sensoren en infraroodontvanger altijd schoon, om er voor te zorgen dat het toestel zo efficiënt mogelijk werkt. 12. VERVANGEN VAN DE BATTERIJ VAN DE STOFZUIGER 1. Verwijder de schroeven van het batterijcompartiment met een schroevendraaier (fig 1)en verwijder het batterijdeksel. Neem de batterij uit het compartiment. (fig 2) 2. Wanneer u een nieuwe batterij plaatst, controleer dan altijd of de positieve en negatieve polen op de batterij overeenstemmen met de aanduidingen in het compartiment. Om te voorkomen dat de batterij beschadigd raakt. 3. Om een optimale levensduur van de batterij de verzekeren, plaatst u de stofzuiger best altijd op het laadstation, wanneer u het toestel niet gebruikt. 13. VERVANGEN VAN DE BATTERIJ VAN DE VIRTUELE MUUR 1. Los de schroef op het batterijdeksel. 2. Plaats de batterijen 2 x LR20 op de juiste manier in de virtuele muur. 3. Sluit het batterijcompartiment. 4. Verwijder de batterijen wanneer u het toestel voor langere tijd niet gebruikt. 15

16 14. VERVANGEN VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING 1. Open het batterijcompartiment en plaats de batterijen 2 x AAA (fig 1 & 2). 2. Houd ook hier rekening met de positieve en negatieve polen van de batterij. 3. Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt. 15. AFSTANDSBEDIENING Display: 1. Signaal zenden 2. Aanduiding van de dag in de week 3. Aanduiding dat de stofzuiger automatisch terug begint te werken wanneer hij volledig opgeladen is 4. Starten met schoonmaken 5. Aanduiding wanneer het toestel op de hoogste snelheid staat 6. Aanduiding wanneer het toestel op de laagste snelheid staat 7. Aanduiding wanneer er iets mis is met het toestel 8. Aanduiding van tijd en error 9. Week aanduiding Knoppen: 1. AAN/UIT/ANNULEER toets 2. Start/stop toets en de selectie voor zondag 3. Toets voor de UV lamp en de selectie voor maandag 4. Toets voor het instellen van de tijd en de selectie voor dinsdag 5. Toets voor het opladen en de selectie voor woensdag 6. Toets voor het instellen van de timer en selectie voor donderdag 7. Toets voor de hoogste snelheid te selecteren en selectie voor vrijdag 8. Toets om de stofzuiger automatisch terug te laten werken wanneer hij volledig geladen is en selectie voor zaterdag 9. Toets voor het instellen van de laagste snelheid en selectie voor de hele week 10. Toets om de instelling te bevestigen 11. Toets om de stofzuiger vooruit te bewegen 12. Toets om de stofzuiger achteruit te bewegen 13. Toets om de stofzuiger links te laten draaien 14. Toets om de stofzuiger rechts te laten draaien. 16

17 16. GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING VOLGENDE 3 STAPPEN ZIJN ERG BELANGRIJK OM UW AFSTANDSBEDIENING OPTIMAAL TE LATEN WERKEN. 1. Bij het eerste gebruik, na het verwijderen van de batterij of na het schoonmaken, is het belangrijk dat u controleert of de verbinding tussen het toestel en de afstandsbediening werkt. 2. Zorg er voor dat het apparaat en de afstandsbediening nog voldoende stroom hebben. 3. Zet de stofzuiger uit. Druk op de OK toets van de afstandsbediening gedurende meer dan 4 sec. Houdt de OK toets ingedrukt en zet nu de stofzuiger aan. Wanneer uw stofzuiger 2 x een signaal laat horen, mag u de OK toets loslaten, de verbinding tussen uw toestel en de afstandsbediening is nu bevestigd. AANDACHT : wanneer u geen signaal hebt gehoord, moet u de bovenstaande procedure herhalen. 17

18 17. GEBRUIK Opgelet : zet het toestel eerst aan met de AAN/UIT toets aan de zijkant van het toestel. FUNCTIE START/STOP Tijd en datum instellen INFORMATIE Om het toestel aan te zetten drukt u eenmaal op de START/ STOP. Als u hier nogmaals op drukt, zal het toestel uitschakelen. Vergeet ook niet om op de zijkant van het toestel de ON/OFF schakelaar in te drukken. 1. Zet het toestel aan. 2. Druk op de TU/TIME toets. Op het scherm verschijnt nu de standaard tijd. U kan nu de dag selecteren door op de toetsten SU, MO, TU, WE, TH, FR of SA te drukken. 3. Druk op het pijltje naar rechts. Op het scherm zal nu het uur beginnen knipperen. Druk op de pijltjes naar boven of beneden om het huidige uur in te stellen. 4. Druk opnieuw op het pijltje naar rechts om de minuten in te stellen door middel van het pijltje naar boven of beneden. 5. Als u klaar bent met de instellingen drukt u op de OK toets. Het toestel geeft 1x een signaal. 6. Indien u tijdens de instellingen op de POWER toets drukt, annuleert u de instellingen. 18

19 TIMER instelling FULL GO instelling Timer instelling: Daginstelling: 1. Zet het toestel aan 2. Druk op de TH/TIMER toets. Op het scherm bovenaan verschijnen nu alle dagen. 3. Selecteer de gewenste dagen door op de afstandsbediening de dagen in te drukken. U kan ze ook allemaal tegelijk selecteren door op de toets ALL te drukken Tijdinstelling: 4. Druk op het pijltje naar rechts. Het uur zal nu beginnen knipperen. Stel het uur in met behulp van de pijltjes naar boven en beneden. 5. Druk opnieuw op het pijltje naar rechts. Nu zullen de minuten gaan knipperen. Stel met behulp van de pijltjes naar boven of beneden de minuten in. 6. Als u klaar bent drukt u op de OK toets. 7. Indien u tijdens de instellingen op de stroomtoets drukt, annuleert u de instellingen. FULL GO instelling: Als u een groot huis heeft, kan u gebruik maken van de FULL GO functie. Dit betekent dat het toestel automatisch vertrekt eens volledig opgeladen. Het toestel zal ook tijdig terug naar het laadstation gaan, nog voor de batterij volledig leeg is. Noteer wel dat het toestel pas binnen een bereik van 1 meter met het laadstation zal terugkeren. 1. Druk op de FULL GO toets. U zal op het scherm van uw afstandsbediening FULL GO zien knipperen. 2. Druk op de OK toets. 3. Het toestel zal automatisch vertrekken als de batterij volledig opgeladen is (5/6 uur laden) Storing weergave Opmerking: U kan de TIMER functie en de FULL GO functie niet gelijktijdig instellen. Als er zich een storing voordoet gaat u best met uw afstandbediening binnen een bereik van 10m staan met de stofzuiger. Druk op de START/STOP toets om te zien waar de storing juist zit. U zal een error code zien verschijnen op het scherm. Uitleg van de codes vind u bij de rubriek foutmeldingen. 19

20 FAST / SLOW Uitschakelen/ annuleren/stoppen OK FULL GO CHARGE Pijltje naar boven Pijltje naar beneden Pijltje naar links Pijltje naar rechts Druk op de FAST of SLOW toets om de snelle of trage functie te selecteren. Eens u de keuze gemaakt heeft zal het toestel dit automatisch onthouden. 1. Druk op de AAN/UIT schakelaar aan de zijkant van het toestel. Als het toestel zich in normale functie bevindt, kan je met behulp van deze knop het toestel starten of stoppen. 2. Als het toestel in werking is, kan u door op deze toets te drukken de huidige modus stoppen. 3. Als u een verkeerde TIMER instelling of FULL GO instelling heeft ingegeven of u wilt deze instelling stoppen, kan u met behulp van deze toets de instellingen verwijderen of terugkeren naar de fabrieksinstellingen. Druk deze toets gedurende 5 sec in om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Nadat u de instellingen ingegeven hebt, dient u op deze toets te drukken om de instellingen te bewaren Nadat de batterij volledig opgeladen is, zal het toestel automatisch en herhaaldelijk beginnen poetsen Als het toestel zich in stand by modus bevindt of aan het werk is, zal het toestel naar zijn laadstation gaan als u deze toets indrukt. Druk op deze toets en het toestel zal rechtdoor kuisen. Druk op de AAN/UIT/ANNULEER toets om te stoppen. Het toestel zal automatisch stoppen bij een obstakel Houd deze toets ingedrukt en het toestel zal achteruit kuisen. Als u de toets loslaat zal het toestel stoppen. Houd deze toets ingedrukt en het toestel zal tegen de klok in beginnen draaien. Als u de toets loslaat zal het toestel naar voren gaan. Druk op de AAN/UIT/ANNULEER toets om te stoppen. Het toestel zal automatisch stoppen bij een obstakel. Houd deze toets ingedrukt en het toestel zal met de klok mee beginnen draaien. Als u de toets loslaat zal het toestel naar voren gaan. Druk op de AAN/UIT/ANNULEER toets om te stoppen. Het toestel zal automatisch stoppen bij een obstakel 20

21 UV Deze reiniger is voorzien van een UV-lamp die de vloer ontsmet en het is vooral geschikt voor mensen met allergieën of voor woningen met huisdieren Druk op UV om de lamp aan of uit te zetten De UV-lamp zal alleen ingeschakeld worden als de stofzuiger aan het schoonmaken is en uitgeschakeld worden als de stofzuiger niet meer schoonmaakt. De aan/uit-modus van de UV-lamp wordt automatisch opgeslagen 1. U moet zich in een straal van 10m bevinden van het toestel om de afstandsbediening te kunnen gebruiken. 2. Het toestel kan problemen hebben om zijn laadstation terug te vinden in geval van obstakels, complexe situaties of omdat de batterij bijna plat is op het moment dat u op automatisch herladen drukt. 18. LAADSTATION 1. Decoratief LED licht 2. Schakelaar voor het decoratief LED licht 3. Stroomindicatie 4. Laadindicatie 5. Signaalzender 6. Positieve laadpool 7. Negatieve laadpool 8. Adapteraansluiting ONDERDEEL Decoratief LED licht Schakelaar voor het decoratief LED licht Stroomindicatie Laadindicatie Signaalzender FUNCTIE Schakel het decoratief licht in om sfeer te creëren Druk deze schakelaar in om het licht aan of uit te zetten Het indicatielampje zal oplichten als het laadstation aangesloten is op het elektrisch net. Indien het lichtje niet aan gaat is het laadstation niet correct aangesloten. Het indicatielampje zal oplichten als de stofzuiger zich aan het herladen is aan het laadstation. De signaalzender dient om de stofzuiger naar het laadstation te laten gaan. Zorg er dus steeds voor dat er geen obstakels in de weg staan of dat de zender vuil is. 21

22 Positieve en negatieve laadpool Adapteraansluiting Deze zorgen ervoor dat uw stofzuiger kan herladen. Zorg er dus steeds voor dat deze schoon blijven en dat er geen obstakels in de weg staan. Dit kan het laadproces beïnvloeden. Hierin wordt de adapter aangesloten. U kan ook de adapter rechtstreeks aan de stofzuiger aansluiten, boven de ON/OFF knop aan de zijkant. Bij de installatie van het laadstation moet u op volgende puntjes letten: plaats het laadstation stevig tegen een muur. zorg ervoor dat het snoer van de adapter niet in de weg van stofzuiger komt te liggen. Dit om te vermijden dat het snoer zich rond de wielen van de stofzuiger zou draaien. 1 schakelaar A uitschakelen B Laag C Middel D Hoog 2 Signaalzender 3 Nabij-infrarood signaal 4 Stroomindicatie 19. VIRTUELE MUUR ONDERDEEL Schakelaar Signaalzender Nabij-infrarood signaal 22 FUNCTIE Door de schakelaar te verschuiven kan u volgende functies selecteren: A In deze positie schakelt u het apparaat uit. B In deze positie zet u het apparaat in de laagste stand dwz een virtuele muur van 4m. C In deze positie zet u het apparaat in de middelste stand dwz een virtuele muur van 6m. D In deze positie zet u het apparaat in de hoogste stand dwz een virtuele muur van 8m. Aan de hand van de selectie die u maakt met de schakelaar zal via deze zender de virtuele muur verzonden worden. Het signaal zorgt ervoor dat de stofzuiger op een afstand van 50 tot 100 cm blijft van de zender. Stroomindicatie Het indicatielampje zal flikkeren totdat de batterij leeg is 1. Open de klep aan de onderkant van het apparaat en plaats 2x D (LR20) batterijen (niet meegeleverd). Zorg er wel voor dat u de batterijen juist plaatst. Aan de binnenkant staan een + en een teken. 2. De levensduur van de batterijen hangt af van de geselecteerd virtuele muur en het

23 gebruik hiervan. Om de levensduur te verlengen raden wij aan om dit apparaat uit te schakelen indien het niet gebruikt word. 3. Er kan een verschil zitten op de richting van het zendsignaal van de virtuele muur en de ontvangstafstand van de stofzuiger vanwege de omgeving en de snelheid van de stofzuiger. Het verschil zal afhangen van de feitelijke omgeving en het verschil van batterijkracht van de stofzuiger en de virtuele muur. Installatie 1. De virtuele muur wordt gewoonlijk geplaatst aan een trap of deuropening. 2. U kan de virtuele muur gebruiken om de stofzuiger te verhinderen om bepaalde ruimtes binnen te gaan. 3. Zorg ervoor dat er geen obstakels in het zendsignaal komen. Dit kan de werking beïnvloeden. OPGELET: 1. Zorg ervoor dat u de virtuele muur op hetzelfde grondniveau plaatst. 2. Controleer eerst of de stofzuiger effectief niet door het signaal rijd voor u de virtuele muur gebruikt. 3. De afstand tussen de virtuele muur en het laadstation moet meer dan 3m bedragen. 4. Zorg ervoor dat het laadstation zich niet in het infraroodsignaal bevind. 23

24 20. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN De stofzuiger werkt niet of kuist slecht 1. Controleer of de schakelaar aanstaat aan de zijkant van het toestel 2. Controleer of het stofreservoir, de filter en de opening proper zijn en of de zijborstel werkt. De afstandsbediening werkt niet 1. Controleer de status van de batterij van de afstandsbediening. 2. Controleer de status van de batterij van de stofzuiger. 3. Controleer het signaal tussen de afstandsbediening en de stofzuiger. 4. Controleer of de afstandsbediening binnen het beschikbare bereik van het signaal uitzendt. De stofzuiger herlaad niet automatisch 1. Controleer of de adapter goed is verbonden met het laadstation en of de stroomindicatie van de oplader oplicht. 2. Porbeer het toestel te laten laden rechtstreeks met de adapter. 3. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn voor het laadstation. 4. Gebruik de afstandsbediening om de stofzuiger terug te laten gaan naar het laadstation. Verhoogd lawaai tijdens het kuisen 1. Maak het stofreservoir en de filter proper. 2. Controleer of de borstel of zijborstel niet vuil zijn. 3. Als het geluid nog steeds te hoog is, kunt u de stofzuiger terugsturen naar de dienst na verkoop. De stofzuiger stopt plots met reinigen en biept met tussenposes. 1. Controleer of de ingestelde reinigingstijd voorbij is. 2. Controleer of er foutcodes op de display van de afstandsbediening verschijnen. De stofzuiger rijdt constant achteruit 1. Vermijd het gebruik bij zonlicht of donker gekleurd tapijt. 2. Tik tegen de voorbumper De stofzuiger is van de trappen gevallen Reinig de grond detectievoelers aan de onderzijde en onder de stofzuiger De stofzuiger kan niet automatisch opladen na een lange tijd niet gebruikt te zijn. Gebruik de adapter om eerst volledig op te laden. De stofzuiger stopt met werken maar er komt geen foutmelding op de display. Zeker niet zelf uit elkaar halen. Neem contact op met de dienst na verkoop. 24

25 FOUTMELDINGEN E01 Grond sensoren Reinig de sensoren aan de voorkant en onderkant van de stofzuiger E02 Vloer en/of rolborstel Verwijder de vuiligheid zoals haar en draden rond de borstel. E03 Geen stroom Gebruik de adapter om te laden. Nadat hij volledig opgeladen is kan u de stofzuiger opnieuw gebruiken E04 Links en rechts wiel Controleer het linkse en rechtse wiel; verwijder eventueel vuiligheid. E05 Stofreservoir Controleer of het stofreservoir correct geplaatst is. Indien u nog steeds storingen hebt contacteer dan uw dienst na verkoop. 25

26 webshop Volgende onderdelen voor : kunnen makkelijk via onze webshop besteld worden. REF AANTAL EENHEIDS- PRIJS Rechterwiel RVC Middelste borstel RVC Middelste rubber borstel RVC Laadstation RVC Stofreservoir RVC Virtuele Muur RVC Afstandbediening RVC Linkerwiel RVC Batterij RVC Adapter RVC Mopdoekje RVC3-mop 5,00 Filter stofreservoir RVC2-FIL 5.00 Zijborstel RVC2-SB 5.00 TOTAAL verzendkosten Indien u toch nog vragen heeft, kan u ons altijd contacteren : BENCO INTERNATIONAL DOMPEL HERENTALS BELGIË TEL : TOTAAL 26

27 27

28

IB2-N

IB2-N HANDLEIDING ELEKTRISCHE STRIJKPLANK www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N CP2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

CI2-N

CI2-N HANDLEIDING 2-IN-1 STYLING EN KRULTANG WWW.primo-elektro.be 2 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE INFORMATIE 6 3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

HD1-NA

HD1-NA HANDLEIDING HAARDROGER www.primo-elektro.be www.primo-elektro.be 2 www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE

Nadere informatie

TO9-N www.primo-elektro.be

TO9-N www.primo-elektro.be HANDLEIDING BROODROOSTER www.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIE NL 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

HANDLEIDING. cycloon stofzuiger zonder stofzak VC6N

HANDLEIDING. cycloon stofzuiger zonder stofzak VC6N HANDLEIDING cycloon stofzuiger zonder stofzak VC6N VC6N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

HANDLEIDING GOURMETBORD

HANDLEIDING GOURMETBORD HANDLEIDING GOURMETBORD www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

BG1-N www.primo-elektro.be

BG1-N www.primo-elektro.be HANDLEIDING bodygroomingset www.primo-elektro.be 2 GEBRUIKERSGIDS Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE 6 3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

TO11-N

TO11-N HANDLEIDING BROODROOSTER www.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5

Nadere informatie

HANDLEIDING ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL TB3N

HANDLEIDING ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL TB3N HANDLEIDING ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL TB3N TB3N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik

Nadere informatie

OV4-N

OV4-N HANDLEIDING MINI OVEN www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

PG4-N

PG4-N HANDLEIDING PANINI GRILL www.primo-elektro.be 2 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE INFORMATIE 6 3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

FL1N

FL1N HANDLEIDING FOLIELASAPPARAAT WWW.primo-elektro.be PRIMO-ELEKTRO.BE GEBRUIKERSGIDS Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. inhoudsopgave 1. GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

HANDLEIDING PANNENKOEKENMAKER PM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

HANDLEIDING PANNENKOEKENMAKER PM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE HANDLEIDING PANNENKOEKENMAKER PM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE PM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de

Nadere informatie

HANDLEIDING ELEKTRISCHE ONDERDEKEN ED1N

HANDLEIDING ELEKTRISCHE ONDERDEKEN ED1N HANDLEIDING ELEKTRISCHE ONDERDEKEN ED1N ED1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging INHOUD Inleiding...3 Leveringspakket...3 Veiligheidsinstructies...3 Voor uw veiligheid...3 Beoogd gebruik...4 Productoverzicht...5

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING.

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING. MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING www.zline-world.com BESCHRIJVING A. Aan-/uit knop D. Stofvak B. Handgreep E. Vloerborstel C. Buis BELANGRIJK 1. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig. 2. Controleer

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

SG1-NA www.primo-elektro.be

SG1-NA www.primo-elektro.be HANDLEIDING STRIJKIJZER MET STOOMGENERATOR www.primo-elektro.be www.primo-elektro.be 2 www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Welke functies heeft het apparaat? 5 functies in 1: te gebruiken als auto starthulp, LED lamp, oplader voor diverse apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, PSP, MP3/MP4. Hoe kan

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

KZM2N WWW.primo-elektro.be

KZM2N WWW.primo-elektro.be HANDLEIDING KOFFIEZETAPPARAAT WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE GEBRUIKERSGIDS Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor later raadpleging. inhoudsopgave 1. GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

AWST-8802 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

AWST-8802 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR DRAADLOOS SIGNAAL Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie

Nadere informatie

apparaat demonteren,onderhouden of transformeren. Dit om het gevaar Raak de hoogspanning netsnoer van het apparaat niet aan met natte

apparaat demonteren,onderhouden of transformeren. Dit om het gevaar Raak de hoogspanning netsnoer van het apparaat niet aan met natte 1 Multi Functionele Robot automatische stofzuiger HANDLEIDING 2 Dank u voor uw aankoop van de CenoEase C210 Robot stofzuiger, lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik! Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening 8075-000-048 - April 00 Handleiding infrarood afstandsbediening x 9V Batterij x x I zonder geheugen A, B, C + D S I met geheugen A, B, C + E I met massage A, B, C + F, G A Ontvangstinstelling A. Verwijder

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8800 DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste

Nadere informatie

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen

Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Automatische WC-bril Gebruiksaanwijzingen Beschrijving van het product 1. Voorste sensor 2. Batterij 3. Klep 4. Sensor aanwezigheid gebruiker 5. Bewegingssensor 6. Bril 7. Laadingang 8. Wieltje om het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1 Overzicht onderdelen...4 2 Display en bediening... 6 2.1 Functies stuurbediening... 6 2.2 Functies display... 7 2.3 Gashendel (Optioneel)... 9 3 atterijpakket en lader...

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing Messenslijper - Art.nr. 38932 Gebruiksaanwijzing Model: KS-0601 Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W Onderdelen A. grove slijpgleuf B. grove slijpgleuf C. fijne slijpgleuf D. fijne slijpgleuf E. opening

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

HANDLEIDING Tony de Triceratops

HANDLEIDING Tony de Triceratops HANDLEIDING Tony de Triceratops 2014 VTech Printed in China 91-002928-011 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

KZM1-NE www.primo-elektro.be

KZM1-NE www.primo-elektro.be HANDLEIDING KOFFIEZETAPPARAAT MET BONENMOLEN www.primo-elektro.be 2 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE INFORMATIE

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Reiswekker MULTIFUNCTIONELE WEKKER - 1 -

Reiswekker MULTIFUNCTIONELE WEKKER - 1 - Reiswekker MULTIFUNCTIONELE WEKKER - 1 - INTRODUCTIE Het uitpakken van de reiswekker BESCHRIJVING p. 3 Algemene beschrijving INSTALLATIE p. 4 Bevestigen GEBRUIK MAKEN VAN DE KLOK/KALENDER p. 5 De tijd

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

RVC1N

RVC1N HANDLEIDING ROBOTSTOFZUIGER WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE GEBRUIKERSGIDS Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor later raadpleging. inhoudsopgave 1. GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

EM6511 e-domotica afstandsbediening

EM6511 e-domotica afstandsbediening E EM6511 e-domotica afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM6511 e-domotica afstandsbediening Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AKCT-510 SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING OMSCHRIJVING Met de AKCT-510 sleutelhanger afstandsbediening kunt u KlikAanKlikUit ontvangers bedienen om verlichting aan/uit te schakelen

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie