KZM2N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KZM2N WWW.primo-elektro.be"

Transcriptie

1 HANDLEIDING KOFFIEZETAPPARAAT

2 GEBRUIKERSGIDS Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor later raadpleging. inhoudsopgave 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 5 3. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 9 4. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL BESCHRIJVING CONTROLE PANEEL GEBRUIK ONDERHOUD EN REINIGING 14 2

3 1GARANTIEVOORWAARDEN WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : KOFFIEZETAPPARAAT Type : Garantietermijn : 36 maanden vanaf de koopdatum volgens kassabon. (kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen) Service bedrijf : BENCO INTERNATIONAL NV Tel : Verkocht door Aldi-filiaal :... Straat :...Plaats :... Naam van de koper :... Straat :... Postcode :... Plaats :... Tel :... Handtekening van de koper : GARANTIEVOORWAARDEN Geachte klant, Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, verzoeken wij u zich tot onze servicedienst te wenden. Ook kunt u contact opnemen met onze servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ten aanzien van het door u bij Aldi gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten : 1. De aanspraak op garantie bestaat tot drie jaar na aankoopdatum. De garantie 3

4 is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden. 2. Een beroep op de garantie moet telkens binnen redelijke termijn na bekendheid van u met het gebrek worden ingeroepen. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft dat binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd. Wij wijzen u erop, dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, niet inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften, het gebruik van geweld ten aanzien van het product of ingrepen ten aanzien van het product die zijn uitgevoerd door anderen dan onze servicedienst. Gebreken die niet of niet langer onder de garantiepalingen vallen, worden door onze servicedienst alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u het product aan onze servicedienst te zenden. RECYCLe INFORMATIE Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u het beste contact opnemen met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 4

5 2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN Dit toestel is alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het toestel alleen waarvoor het bedoeld is. Dit toestel mag gebruik worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder. En door personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis. Op voorwaade dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Onderhoud en reiniging van het toestel mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen. Houd het toestel en het snoer buiten het bereiken van kinderen, jonger dan 8 jaar. Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals : - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen. - Boerderijen - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter. - Gastenkamers, of gelijkaardige 5

6 6 Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening. Lees de veiligheidsinstructies aandachtig en bewaar de handleiding voor latere raadpleging. Gevaar voor kinderen: - Wees uiterst voorzichtig wanneer u het toestel gebruikt in de buurt van kinderen. - Laat het toestel nooit onbewaakt achter. - Houd het toestel buiten het bereik van kinderen. - Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen, er bestaat kans op verstikking. Gevaar betreft de elektriciteit: - Om de kans op brand, elektrocutie en persoonlijke verwondingen te vermijden, mag u het toestel niet buiten gebruiken. Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof. - Voor u de stekker in het stopcontact steekt moet u controleren of de voltage aangegeven op het type plaatje van het apparaat overeenstemt met de voltage bij u thuis. - Gebruik steeds een geaard stopcontact om het toestel op aan te sluiten. - Laat het snoer niet in contact komen met scherpe kanten of hete oppervlakken. - De stekker moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat u bij gevaar onmiddellijk de stekker uit het stopcontact kunt verwijderen. - Zet het toestel eerst volledig uit voor u de stekker uit

7 7 het stopcontact verwijdert. - Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Neem steeds de stekker vast. - Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact in de volgende gevallen: o Wanneer u het toestel niet gebruikt o Wanneer er een fout optreedt tijdens de werking van het toestel o Wanneer het toestel nat wordt tijdens het gebruik. o Wanneer u het toestel schoonmaakt. - Probeer nooit het toestel zelf te herstellen. Gebruik het toestel niet met een beschadigde stekker of snoer, wanneer er een fout opgetreden is tijdens het gebruik of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel terug naar uw verdeler of naar de dienst na verkoop van de fabrikant voor nazicht of herstelling. Wanneer u het toestel zelf probeert te herstellen vervalt het recht op garantie volledig. - Wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn, moet deze vervangen worden door de dienst na verkoop van de fabrikant of een gekwalificeerd elektricien. - Controleer het snoer en het toestel regelmatig op schade. - Probeer nooit om het toestel zelf te demonteren of delen van de behuizing te verwijderen. - Raak de stekker nooit aan met natte handen. - Gebruik nooit het snoer om het toestel te dragen. Waarschuwing voor brandwonden en brand:

8 8 - Laat het toestel nooit achter zonder toezicht wanneer het in werking is. - Gebruik het toestel nooit wanneer het zichtbare schade vertoont of wanneer het lekt. - Gebruik het toestel niet in de buurt van een warme oven, microgolfoven of andere warmtebron. Plaats het ook nooit in een oven, microgolfoven of gelijkaardig toestel. - Vermijd elk contact met de warme stoom tijdens het brouw proces, tijdens het vullen of wanneer het deksel van de koffiezet open staat. - Open het deksel van de koffiezet niet wanneer hij in werking is. Er zal warme stoom ontsnappen! Risico op verwondingen: - Gebruik alleen de meegeleverde accessoires. Het gebruik van andere onderdelen kan lijden tot verwondingen of schade aan uw eigendom. - Laat het snoer niet over hoeken of kanten hangen, u zou er kunnen over struikelen. Opgelet materiële schade: - Plaats het toestel op een horizontal, vlak, warmte bestendig, stabiel oppervlak, minstens 5 cm van de muur. - Plaats het toestel niet in de buurt van een gasbrander, elektrisch fornuis of andere warmtebron. Externe warmte kan het toestel beschadigen. - Dek het toestel nooit af, zo kan de warmte niet weg en raakt het toestel oververhit. - Plaats het toestel zo dat ontsnappende stoom geen schade kan toebrengen aan kasten of dergelijke.

9 - Zet het toestel nooit aan wanneer het leeg is. - Laat de lege koffiekan nooit op de warmte plaat staan wanneer deze nog aanstaat. De koffiekan kan barsten. - Plaats de koffiekan nooit in de microgolf, ze is niet microgolf bestendig. - Moderne meubelen zijn behandeld met veel verschillende soorten verf en andere afwerkingproducten. De mogelijkheid bestaat dat deze producten de voetjes van uw koffiezet aantasten. Daarom raden wij aan om voor de zekerheid een hittebestendig lapje onder de koffiezet te plaatsen, om beschadiging van de voetjes te voorkomen. - Plaats het toestel nooit op zo n manier, dat de kans bestaat dat het toestel in een wasbak of bad kan vallen. Waarschuwing : de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruiken van het toestel. 3. VOOR HET EERSTE GEBRUIK - Zorg er voor dat alle verpakkingsmateriaal, inclusief stickers en beschermende films, verwijderd zijn, alvorens het toestel te gebruiken. - Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn, door gebruik te maken van de onderdelen lijst in de handleiding. - Laat het typeplaatje en mogelijke waarschuwingen steeds op het toestel hangen. Opgelet: zorg er voor dat het toestel niet beschadigd is. Wanneer onderdelen van het toestel beschadigd zijn, mag u het toestel niet gebruiken. Neem contact op met de dienst na verkoop van de fabrikant of een gekwalificeerd elektricien. - Maak het toestel schoon met een vochtige doek en droog het af met een zachte doek. - Maak de glazen kan schoon met warm water en zachte detergent of was ze in de vaatwasmachine. - Plaats de actieve carbonfilter in het toestel zo als uitgelegd in de paragraaf Plaatsen van de actieve carbonfilter. 9

10 - Steek de stekker in het stopcontact. - Vul de watertank tot de wateraanduiding 10 met vers water. - Zet de koffiezet aan en laat het water doorlopen zonder koffie. Giet het water weg. - Maak de kan schoon met warm water. Nota: wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt, bestaat er kans dat er zich een lichte rookontwikkeling voor doet. 4. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 1. Deksel koffiemolen 2. Koffiemolen 3. Aanduiding voor de fijnheid van de gemalen koffie 4. Deksel watertank 5. Knop om het filtercompartiment te openen 6. Bedieningspaneel 7. Kan met deksel 8. Warmhoudplaat 9. Druppelstop 10. Filtercompartiment 11. Filterhouder 12. Waterniveau aanduiding 13. Watertank 14. Opvangbakje gemalen koffie 15. Filtersteun met ontgrendeling 16. Actieve carbonfilter 10

11 5. BESCHRIJVING CONTROLE PANEEL 18. Indicatielampje aan/uit 19. Aan/uit knop 20. Tassymbool 21. Display 22. Knop voor de tijdsinstelling 23. Indicatielampje auto/prog 24. Indicatielampje brouwen 25. Knop voor de koffiesterkte in te stellen 26. Brouwknop om het brouw proces met gemalen koffie aan en uit te zetten knop om het aantal kopjes te bepalen knop om extra sterke koffie in te stellen 29. Filter knop om aan te geven wanneer de filter moet vervangen worden 30. Knop voor het uur in te stellen 31. Knop voor de minuten in te stellen 6. GEBRUIK Hints en tips: - Wanneer het toestel in werking is, moet u altijd de kan met deksel op de verwarmingsplaat zetten. Zoniet zal de druppelstop in werking treden en zal de koffie niet doorlopen. - De ingestelde tijd, het aantal tassen en de koffiesterkte zal opgeslagen worden in het geheugen, tot wanneer u een nieuwe tijd, aantal tassen of koffiesterkte instelt. Of wanneer de stekker voor langer dan een minuut uit het stopcontact is verwijderd. Wanneer het toestel langer dan een minuut zonder stroom is, zullen alle instellingen automatisch terug naar de standaard instellingen gaan. - De warmhoudplaat kan uw koffie gedurende een bepaalde tijd warm houden, toch raden wij u aan om de verse koffie in een isoleerkan te doen en de koffiezet uit te schakelen. - De druppelstop zorgt er voor dat de koffie niet doorloopt wanneer de kan niet in het toestel staat. Neem de kan nooit langer dan 30 seconden weg tijdens het brouwproces, anders zal de koffiefilter vol lopen en zal de koffie overlopen. 11

12 TIJD INSTELLEN - Steek de stekker in het stopcontact. De 12:00 op de display zal beginnen knipperen. Gebruik de H knop om het uur in te stellen, gebruik de M knop om de minuten in te stellen. Nota: de uurtelling begint steeds bij 12, de minutentelling begint altijd bij 00. AANTAL TASSEN INSTELLEN Druk op de knop 2-10 om het aantal gewenste tassen in te stellen. Mogelijke instellingen: 2, 4, 6, 8 of 10 tassen. Nota: Het aantal ingestelde tassen blijft opgeslagen in het geheugen, tot u een ander aantal instelt of tot de stekker uit het stopcontact verwijderd wordt. INSTELLEN VAN DE KOFFIESTERKTE Druk op de knop van de koffiesterkte, om de gewenste koffiesterkte in te stellen. De volgende selecties zijn mogelijk: - mild: voor zachte koffie - medium: voor normale koffie - strong: voor sterke koffie Druk op de knop 2-4 als u extra sterke koffie wil. Op de display verschijnt de tekst 2-4. Nota: de ingestelde koffiesterkte blijft bewaard, tot u een nieuwe sterkte ingeeft of tot wanneer de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd. Nota: de koffiesterkte is ook afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte bonen. DE FIJNHEID VAN DE GEMALEN KOFFIE INSTELLEN Draai de koffiemolen naar links of rechts om de fijnheid van de gemalen koffie in te stellen. - naar links: fijner gemalen koffie - naar rechts: groffer gemalen koffie U kan de aanduiding bij de koffiemolen gebruiken om u te oriënteren. KOFFIEZETTEN MET BONEN - Open het deksel van de watertank en vul de watertank met de gewenste hoeveelheid water. Hou wel rekening met het max. water aanduiding (=10), vul de watertank niet boven de maximum aanduiding. - Sluit het deksel van de watertank. - Neem het deksel van de koffiemolen en vul het reservoir met koffiebonen. - Sluit het deksel van de koffiemolen. - Open de filterhouder en plaats een filter 1 x 4 formaat in de filterhouder. - Sluit de filterhouder. 12

13 - Druk op de aan/uit knop om de koffiemolen te activeren de rode LED naast de aan/uit knop zal oplichten. De vers gemalen koffie, zal in de filter terechtkomen en de koffie zal gezet worden. Nota: wanneer het brouwproces voltooid is zal het tas symbool op de display beginnen knipperen. - Om het toestel uit te schakelen drukt u op de aan/uit knop de rode LED naast de aan/uit knop zal uitschakelen. Het toestel staat nu uit. Nota: het toestel zal automatisch uitschakelen na 2 uur. KOFFIEZETTEN MET REEDS GEMALEN KOFFIE - Open de watertank en vul met de gewenste hoeveelheid water. Zorg er voor dat u niet boven de max. waterniveau aanduiding (=10) vult. - Sluit het deksel van de watertank. - Open het filter compartiment door op de knop aan de rechter zijkant te drukken en plaats een filter in de filterhouder. - Vul de filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie. - Sluit het filtercompartiment. - Druk op de brew knop om het brouwproces te activeren. De rode LED naast de brew knop zal oplichten. Nota : wanneer het brouwproces beëindigd is zal het tas symbool op de display beginnen knipperen. - Druk op de brew knop om de koffiezet uit te schakelen. De rode LED naast de brew knop zal uitgaan. KOFFIEZETTEN MET TIMER Nota : voor u de timer kunt gebruiken moet u eerst de juiste tijd instellen, zoals eerder beschreven in deze handleiding. - Druk op de auto/prog knop en houd deze ingedrukt tot de groene LED naast de auto/prog knop begint te knipperen. - Met behulp van de H en M knop kunt u nu de gewenste start tijd van het brouwproces instellen. Indien na ongeveer 4 seconden geen ingave gebeurt is, geeft het toestel terug de klok weer. - Wanneer u koffie zet met vers gemalen koffie, selecteert u eerst het aantal gewenste kopjes en de koffiesterkte. Als u koffie zet met reeds gemalen koffie drukt u op de brew knop. Indien na ongeveer 4 seconden geen ingave gebeurt is, geeft het toestel terug de klok weer. - Als u voor reeds gemalen koffie hebt gekozen, zal de rode LED naast de brew knop doven na een 4-tal seconden. - Druk daarna opnieuw op de auto/prog knop. De groene LED naast de auto/prog knop zal terug oplichten. Wanneer de ingestelde tijd bereikt wordt, schakelt het toestel automatisch in. 13

14 HET BROUWPROCES STOP ZETTEN Om het brouwproces te stoppen drukt u op de aan/uit knop. 7. onderhoud en reiniging Waarschuwing: gevaar op verbranding. Voor u het toestel reinigt, verwijder eerst de stekker uit het stopcontact en laat het toestel volledig afkoelen. Gevaar: gevaar voor elektrocutie. Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof. Opgelet: gevaar op schade. Gebruik nooit agressieve, schurende of chemische schoonmaakproducten. - Verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel afkoelen. - Verwijder de filter en mogelijk vuil steeds uit de watertank na elk gebruik. - Maak de koffiemolen en deksel schoon na ieder 2de of 3de gebruik. U kan tegelijk ook het deksel van het opvangbakje voor de gemalen koffie schoon maken. Druk hiervoor op de ontgrendelpin met een puntig voorwerp. Daarna kan u ook het koffie opvangbakje schoon maken. - Droog de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek. - De glazen kan, kan u schoonmaken in de vaatwasmachine. VERVANGEN VAN DE ACTIEVE KOOLFILTER Tips : - Vervang de actieve koolfilter na elke 70 koffiezetbeurten. - Door op de filter knop te drukken, kunt u de filter herinnering instellen. Hierdoor zal er na de verstreken 70 koffiebeurten een symbooltje J verschijnen op de display. Na 70 koffiezetbeurten zal dit symbooltje beginnen te knipperen. Deze herinneringsfunctie werkt alleen op voorwaarde dat het toestel ononderbroken aangesloten blijft op een stopcontact. Vervangen : - Verwijder de actieve koolfilter uit de verpakking and spoel hem grondig af onder stromend water. - Verwijder de filterhouder uit de watertank en open het deksel van de filterhouder. - Plaats de filter in de kleine opening in de filterhouder. - Druk op de filter knop om de filter vervang herinnering in te stellen. ONTKALKEN Tips : 14

15 - Ontkalk de koffiezet wanneer u merkt dat het brouwproces langer duurt dan normaal, of afhankelijk van de waterhardheid minstens om de 6 weken. - Gebruik een ontkalker met citroenzuur of azijnoplossing (ongeveer 5% zuur). - Wij raden aan om een milieuvriendelijke ontkalker te gebruiken en alleen volgens de aanwijzingen in de handleiding te ontkalken. - Vul de watertank van de koffiezet met de antikalk mengeling. - Zet het toestel aan door op de brew knop te drukken en laat de antikalk mengeling volledig doorlopen. - Nadat deze mengeling volledig is doorgelopen, verwijdert u de mengeling. Laat nu nog 2 maal de koffiezet werken met zuiver water, alvorens u terug koffiezet. - Indien nodig herhaalt u het ontkalking proces. 15

16 BESTELFORMULIER VOOR ONDERDELEN QUIGG- KOFFIEZETAPPARAAT Vul het bestelformulier volledig in en stuur het per post op. Ondergetekende bestelt : AANTAL EENH.PRIJS TOTAAL Glazen koffiepot... st 10,00... filtersetje (4 stuks)... st 6,00... Filter houder... st 2,00... Verzendkosten 8,75... TOTAAL... GELIEVE HET BESTELFORMULIER INGEVULD TERUG TE STUREN NAAR : BENCO INTERNATIONAL DOMPEL HERENTALS BELGIE Betalingsmodaliteiten (de betaling dient voorafgaandelijk te gebeuren) Overschrijving via IBAN BE BIC/SWIFT GKCCBEBB (met vermelding QUIGG) NAAM :... ADRES : TEL. :... DATUM + HANDTEKENING : 16

17 17

18

KZM1-NE www.primo-elektro.be

KZM1-NE www.primo-elektro.be HANDLEIDING KOFFIEZETAPPARAAT MET BONENMOLEN www.primo-elektro.be 2 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE INFORMATIE

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing KRUPS KT4065 Gebruiksaanwijzing cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd

Nadere informatie

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Inhoudsopgave 1 Inleiding 75 2 Algemene beschrijving 75 3 Belangrijk 76 4 De machine doorspoelen vóór het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Introductie 57 1.1 SENSEO koffiemachine 57 2 Algemene beschrijving 58 3 Belangrijk 58 3.1 Naleving van richtlijnen 59 4 De machine doorspoelen

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

Belangrijk veiligheidsadvies

Belangrijk veiligheidsadvies INLEIDING Hartelijk dank dat u voor de Chicco De Longhi & Me keukenmachine hebt gekozen! Dit huishoudapparaat werd ontworpen om baby- en kindervoeding voor te bereiden van het ogenblik dat u met papjes

Nadere informatie