Video Cassette Recorder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Video Cassette Recorder"

Transcriptie

1 (1) Video Cassette Recorder Gebruiksaanwijzing PAL NTSC 4.43 SLV-E727VC SLV-E730NC/NP/VC/VP SLV-E735NC/VC 1998 by Sony Corporation Inleiding 1

2 WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om brand of een elektrische schok te voorkomen. Open om dezelfde reden ook nooit de behuizing van het apparaat. Laat eventuele reparaties over aan bevoegd vakpersoneel. Het netsnoer mag alleen vervangen worden bij een erkende vakhandelaar. Voorzorgsmaatregelen Veiligheid Dit toestel werkt op V AC, 50 Hz. Kijk of dit voltage overeenstemt met de plaatselijke netspanning. In het geval er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen. Zolang het netsnoer van het apparaat op de wandcontactdoos is aangesloten, staat het apparaat onder spanning, zelfs als het apparaat zelf uitgeschakeld is. Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken. Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u uitsluitend de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer zelf. Plaatsing Kies een plaats waar een ongehinderde luchtdoorstroming mogelijk is, om oververhitting van vitale onderdelen te voorkomen. Zet de videorecorder niet op een zacht of wollig oppervlak (een kleedje of deken), of tegen gordijnen, waardoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator of warmeluchtkanalen. Zet het ook niet in de volle zon, op een stoffige plaats of ergens waar het blootstaat aan mechanische trillingen of schokken. Het apparaat is ontworpen voor gebruik in horizontale stand. Zet het dus niet op een hellend oppervlak. Houd zowel de recorder als de videocassettes uit de buurt van apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt wordt, zoals een grote luidspreker of magnetronoven. Plaats geen zware voorwerpen op de videorecorder. Als de videorecorder van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht kan er vocht binnenin het apparaat condenseren, hetgeen schade aan de videokop en de videocassette tot gevolg kan hebben. Wacht daarom bij het voor de eerste maal installeren van het apparaat, of wanneer u dit van een koude naar een warme omgeving verplaatst ongeveer een uur voor u de videorecorder in gebruik neemt. Opgelet Televisieprogramma s, films, videobanden en ander beeldmateriaal kunnen door het auteursrecht zijn beschermd. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal kan derhalve strafbaar zijn. Tevens kan voor gebruik van deze videorecorder in combinatie met een kabeltelevisie toestemming nodig zijn van de kabeltelevisie exploitant en/of eigenaar van de rechten van het programma. Compatibele kleursystemen Deze videorecorder is bedoeld voor opname met het PAL (B/G) kleursysteem en weergave met het PAL (B/G) en NTSC 4.43 kleursysteem. Een correcte opname van videobronnen die met andere kleursystemen werken kan niet worden gegarandeerd. Voor de klanten in Nederland Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. 2 Inleiding

3 Inhoudsopgave Voorbereidingen 4 Stap 1 Uitpakken 5 Stap 2 De afstandsbediening instellen 9 Stap 3 De videorecorder aansluiten 11 Stap 4 Uw TV afstemmen op de videorecorder 13 Stap 5 De videorecorder instellen met Automatische instelling 15 Stap 6 Instellen van de klok 19 Manuele instelling Keuze van de taal, Kanalen voorinstellen, ShowView* instellen 26 Instellen van de betaal-/abonnee-tv-decoder (alleen SLV-E727VC/E730NP/ E730VC/E735VC) Voorbereidingen Basishandelingen 30 Een band afspelen 33 TV-programma s opnemen 37 TV-programma s opnemen met ShowView 41 De timer handmatig instellen Aanvullende informatie 58 Verhelpen van storingen 61 Technische gegevens 62 Onderdelen en bedieningselementen Achterflap Index Bijkomende handelingen 44 Weergave/zoeken met verschillende snelheden 46 TV-programma s opnemen met de quick timer 47 De timer-instellingen controleren/wijzigen/wissen 49 Stereo- en tweetalige programma s opnemen 51 Zoeken met de indexfunctie 52 Het beeld regelen 54 Menu-opties wijzigen 56 Monteren met een andere videorecorder * ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation. Inleiding 3

4 Voorbereidingen Stap 1 Uitpakken Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de videorecorder Afstandsbediening Antennekabel R6 (type AA) batterijen Controleer het modeltype Deze gebruiksaanwijzing geldt voor 7 modellen SLV-E727VC, E730NC, E730NP, E730VC, E730VP, E735NC en E735VC. Bepaal eerst welk model u hebt. Dit is aangegeven op het achterpaneel van uw recorder. Het model SLV-E730NC wordt in deze handleiding steeds voor alle afbeeldingen gebruikt. Eventuele afwijkingen in de bediening worden in de tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld alleen SLV-E727VC. 4 Voorbereidingen

5 Stap 2 De afstandsbediening instellen De batterijen plaatsen Plaats twee R6 (type AA) batterijen in de batterijhouder met de (+) en ( ) polen volgens de aanduiding aan de binnenzijde. Steek eerst het negatieve ( ) uiteinde en vervolgens het positieve (+) uiteinde in en omlaag tot het vastklikt. Voorbereidingen Gebruik van de afstandsbediening Met deze afstandsbediening kunt u zowel uw videorecorder als een Sony TV bedienen. De toetsen op de afstandsbediening voorzien van een stip ( ) kunnen worden gebruikt om uw Sony TV te bedienen. Afstandsbedieningssensor TV / VIDEO Voor het bedienen van de videorecorder een Sony TV zet TV / VIDEO op VIDEO en richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de videorecorder TV en richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de TV wordt vervolgd Voorbereidingen 5

6 Stap 2 De afstandsbediening instellen (vervolg) ON/STANDBY WIDE FASTEXT toetsen DISPLAY ; V AUDIO MONITOR TV/VIDEO Programmanummertoetsen MENU PROG+/ / / VOL+/ Joystick >/./?// Bedieningsknoppen voor de TV Om De TV in de wachtstand of werkingsstand te zetten Een signaalbron voor de TV te kiezen via de antenne- of lijningang De zenderpositie op de TV te kiezen Het volume van de TV te regelen Over te schakelen naar TV (Teletekst uit) Over te schakelen naar Teletekst Druk op ON/STANDBY TV/VIDEO Programmanummertoetsen PROG +/ VOL +/ ; (TV) V (Teletekst) 6 Voorbereidingen

7 Om Geluidskwaliteit te kiezen FASTEXT te gebruiken Oproepen op schermdisplay De teletekstpagina te wijzigen De TV-menu-opties te bedienen Wide mode van een Sony breedbeeld-tv in- en uitschakelen (Voor breedbeeld-tv s van andere merken, zie Andere TV s bedienen met de afstandsbediening hieronder.) Druk op AUDIO MONITOR FASTEXT toetsen DISPLAY / MENU Joystick (>/./?//, ) WIDE Opmerkingen Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee. Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de batterijen verwijderen om beschadiging door batterijlekkage te voorkomen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen batterijen van verschillende types door elkaar. Voorbereidingen Andere TV s bedienen met de afstandsbediening De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om niet-sony TV s te bedienen. Als uw TV in de onderstaande tabel is vermeld, moet u het corresponderende fabricagecodenummer instellen. 1 Zet TV / VIDEO bovenop de afstandsbediening op TV. 2 Hou ON/STANDBY ingedrukt en voer het codenummer (of de codenummers) van uw TV in met de programmanummertoetsen. Laat dan ON/STANDBY los. Uw TV kan worden bediend met de volgende TV-bedieningstoetsen. ON/STANDBY, TV/VIDEO, programmanummertoetsen,? (tientallen), PROG +/, VOL +/, ; (TV), V (Teletekst), FASTEXT toetsen, WIDE*, MENU*, en de joystick (>/./?//, )*. * Deze toetsen werken niet met alle TV s. Tip Als u het codenummer van uw TV correct instelt terwijl de TV is aangeschakeld, schakelt de TV automatisch uit. wordt vervolgd Voorbereidingen 7

8 Stap 2 De afstandsbediening instellen (vervolg) Codenummers van bedienbare TV s Als er meer dan één codenummer in de lijst staat, moet u deze één na één invoeren tot u het codenummer vindt dat bij uw TV past. Voor breedbeeldinstellingen, zie de voetnoten onder deze tabel voor de betreffende codenummers. Merk Sony Akai Ferguson Grundig Hitachi Mitsubishi NEC Nokia Panasonic Codenumber 01* 1, * 1, 11* * 1, 28* 1, 50* 1, 51* , 16, 69* 3 17* 1, 49 Merk Philips Saba Samsung Sanyo Sharp TEAC Telefunken Thomson Toshiba Codenumber 06* 1, 07* 1, 08* 1 12, 13 22, * 2 38 * 1 Druk op WIDE om de breedbeeld-mode aan en uit te schakelen. * 2 Druk op WIDE en vervolgens op VOL +/ om de gewenste breedbeeld-mode te kiezen. * 3 Druk op WIDE. Het menu verschijnt op het TV-scherm. Duw dan de joystick naar >/./?// om het breedbeeld te kiezen en druk op de joystick (). Opmerkingen Als de TV werkt met een ander afstandsbedieningssysteem dan wat is voorgeprogrammeerd om met de videorecorder te werken, kunt u uw TV niet bedienen met de afstandsbediening. Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het vorige gewist. Als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt het codenummer automatisch teruggesteld naar 01 (Sony). Stel het corresponderende codenummer terug. 8 Voorbereidingen

9 Stap 3 De videorecorder aansluiten Netsnoer Naar stopcontact AERIAL IN AERIAL OUT AERIAL IN Antennekabel (meegeleverd) Voorbereidingen Signaalverloop 1 Trek de antennekabel uit uw TV en sluit hem aan op AERIAL IN achteraan op de videorecorder. AERIAL ANTENNE OUT SORTIE IN ENTREE 2 Sluit AERIAL OUT van de videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van de meegeleverde antennekabel. AERIAL ANTENNE OUT SORTIE IN ENTREE 3 Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. wordt vervolgd Voorbereidingen 9

10 Stap 3 De videorecorder aansluiten (vervolg) Extra aansluitingen Op een TV met EURO-AV (Scart) aansluiting Deze extra aansluiting verbetert de beeld- en geluidskwaliteit. Sluit de TV aan zoals rechts afgebeeld. Om een videocassette af te spelen, drukt u op TV/VIDEO tot de VIDEO indicator in het uitleesvenster verschijnt. LINE-1 (TV) EURO-AV (Scart) VMC-2121 EURO-AV kabel (niet meegeleverd) Op een stereo installatie U kan de geluidskwaliteit verbeteren door een stereo installatie aan te sluiten op AUDIO OUT R/L zoals hier rechts afgebeeld. AUDIO OUT R/L LINE IN Audiokabel (niet meegeleverd) Opmerking Als u de videorecorder en uw TV enkel aansluit met behulp van de antennekabel, moet u RF MODULATOR in het OPTIES menu op AAN zetten (originele instelling). Als de TV is aangesloten op LINE-1 (TV), zet u RF MODULATOR in het OPTIES menu het best op UIT. In de stand UIT wordt alleen het antennesignaal uitgestuurd via AERIAL OUT (zie pagina 55). 10 Voorbereidingen

11 Stap 4 Uw TV afstemmen op de videorecorder Als u uw videorecorder op de TV hebt aangesloten met behulp van de EURO-AV-kabel, sla deze stap dan over. ON/STANDBY PROGRAM +/ Voorbereidingen RF CHANNEL 1 ON/STANDBY Druk op ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten. 2 Druk op RF CHANNEL op de videorecorder. RF CHANNEL Het in de fabriek ingestelde RF-kanaal verschijnt op het uitleesvenster. Het signaal van de videorecorder wordt over dit kanaal naar de TV gezonden. 3 Zet uw TV aan en kies een zenderpositie voor de videorecorder. Deze zenderpositie doet nu dienst als videokanaal. wordt vervolgd Voorbereidingen 11

12 Stap 4 Uw TV afstemmen op de videorecorder (vervolg) 4 Stem de TV af op hetzelfde kanaal dat is aangegeven in het uitleesvenster zodat het rechts afgebeelde TV-beeld duidelijk verschijnt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel voor de afstemprocedure. Als het beeld niet helder is, zie Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen hieronder. SONY VIDEO CASSETTE RECORDER 5 Druk op RF CHANNEL. RF CHANNEL U heeft nu uw TV-toestel op de videorecorder afgestemd. Stem het TV-toestel af op het videokanaal wanneer u een band wilt afspelen. Controleren of de TV-afstemming juist is Stem de TV af op het videokanaal en druk op de toets PROGRAM +/ van de videorecorder. Als het TV- beeld een ander kanaal toont telkens wanneer u op de PROGRAM +/ toets drukt, is het TV-toestel goed afgestemd. Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen Als er in stap 4 hierboven geen helder beeld verschijnt, druk dan op PROGRAM +/ in stap 4 zodat een ander RF-kanaal verschijnt en stem de TV af op het nieuwe RF kanaal tot er een helder beeld verschijnt. 12 Voorbereidingen

13 Stap 5 De videorecorder instellen met Automatische instelling Voor u de videorecorder voor het eerst gebruikt, moet u die instellen met de functie Automatische instelling. Met deze functie kan u de taal voor het schermmenu en de TV-kanalen instellen. AUTO SET UP Voorbereidingen PROGRAM +/ 1 AUTO SET UP Hou AUTO SET UP op de videorecorder langer dan drie seconden ingedrukt. De videorecorder schakelt automatisch aan en de landafkorting voor ATP (Automatische Tunervoorinstelling) functie verschijnt in het uitleesvenster. wordt vervolgd Voorbereidingen 13

14 Stap 5 De videorecorder instellen met Automatische instelling (vervolg) 2 PROGRAM + Druk op PROGRAM +/ om de afkorting voor uw land te kiezen. Voor sommige landen kunt u kiezen uit verschillende talen. De afkortingen voor de landen en talen zijn als volgt Afkorting Land Taal Afkorting Land Taal A B-D B-F B-N CH-D CH-F CH-I D DK ES Oostenrijk België België België Zwitserland Zwitserland Zwitserland Duitsland Denemarken Spanje Duits Duits Frans Nederlands Duits Frans Italiaans Duits Deens Spaans GR I L-D L-F NL P S SF ELSE Griekenland Italië Luxemburg Luxemburg Nederland Portugal Zweden Finland Andere landen Grieks Italiaans Duits Frans Nederlands Portugees Zweeds Fins Engels Kies ELSE als uw land niet verschijnt. 3 AUTO SET UP Druk op AUTO SET UP. De ATP-functie begint automatisch alle ontvangbare kanalen te zoeken en stelt ze in numerieke volgorde voorin. Na het zoeken verschijnt de huidige tijd in het uitleesvenster wanneer zenders worden ontvangen die een tijdsignaal uitzenden. De functie Automatische instelling annuleren Druk op AUTO SET UP. Tip Zie pagina 19 om een andere taal voor het schermmenu te kiezen dan deze die is vooringesteld met de functie Automatische instelling. Opmerking Annuleer de functie Automatische instelling niet terwijl ATP werkt, anders moet u de bovenstaande procedure herhalen. 14 Voorbereidingen

15 Stap 6 Instellen van de klok MENU Voor timergestuurde opname moeten de tijd en de datum op de videorecorder correct zijn ingesteld. De functie Automatische klok instellen werkt alleen wanneer een zender een tijdsignaal verstuurt. Als de functie Automatische instelling de klok niet gelijk heeft gezet, moet u dat met een andere zender proberen. Voor u begint Zet de videorecorder en de TV aan. Stem de TV af op het videokanaal. Joystick >/./?// Voorbereidingen De klok handmatig instellen 1 MENU Druk op MENU en duw de joystick vervolgens naar >/. om INSTELLINGEN te kiezen en druk op de joystick (). PLAY INSTELLINGEN OPTIES TUNER SHOWVIEW KL TAAL 2 Duw de joystick naar >/. om KL te PLAY kiezen en druk op de joystick (). KL DO AUTO KL 000 [ UIT ] EINDE 3 Duw de joystick naar >/. om de cursor PLAY ( ) naar de klokrij te brengen en duw de joystick naar /. De dag begint te knipperen KL DO AUTO KL EINDE 000 [ UIT ] wordt vervolgd Voorbereidingen 15

16 Stap 6 Instellen van de klok (vervolg) 4 Duw de joystick naar >/. om de datum PLAY in te stellen. KL DI 0 00 AUTO KL [ UIT ] EINDE 5 Duw de joystick naar / om de maand te PLAY laten knipperen en stel de maand in door de joystick naar >/. te duwen. KL DI 0 00 AUTO KL [ UIT ] EINDE 6 Stel achtereenvolgens het jaar, de uren en PLAY de minuten in door de joystick naar / te duwen om het gewenste item te laten knipperen en duw de joystick naar >/. om de cijfers te kiezen. De dag van de week wordt automatisch ingesteld. 7 Duw de joystick naar / om de klok te PLAY starten. De cursor ( ) verschijnt aan het begin van de lijn. KL VR 1530 AUTO KL [ UIT ] EINDE KL VR AUTO KL [ UIT ] EINDE 8 Druk op de joystick (). PLAY 16 Voorbereidingen Tip Om de cijfers tijdens de instelling te wijzigen, duwt u de joystick naar? om terug te keren naar het item dat moet worden gewijzigd en kies vervolgens de cijfers door de joystick naar >/. te duwen. Opmerking Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.

17 Veranderen van zender voor de functie Automatische klok instellen MENU Joystick >/./?// Voorbereidingen 1 MENU Druk op MENU en duw de joystick PLAY vervolgens naar >/. om INSTELLINGEN te kiezen en druk op de joystick (). INSTELLINGEN OPTIES TUNER SHOWVIEW KL TAAL 2 Duw de joystick naar >/. om KL te kiezen en druk op de joystick (). PLAY De cursor ( ) verschijnt bij AUTO KL. KL VR AUTO KL [ AAN ] PROGRAMMA KL [ 1 ] EINDE wordt vervolgd Voorbereidingen 17

18 Stap 6 Instellen van de klok (vervolg) 3 Duw de joystick naar?// om AAN te PLAY kiezen. KL VR AUTO KL [ AAN ] PROGRAMMA KL [ 1 ] EINDE 4 Duw de joystick naar. om de cursor ( ) PLAY naar PROGRAMMA KL te brengen en duw vervolgens de joystick herhaaldelijk naar?// tot de zenderpositie van een zender met tijdsignaal verschijnt. Als de videorecorder geen enkele zender met tijdsignaal ontvangt, keert AUTO KL automatisch terug naar UIT. KL VR AUTO KL [ AAN ] PROGRAMMA KL [ 2 ] EINDE 5 Druk op de joystick (). PLAY Tip Als u AUTO KL op AAN zet, wordt de functie Automatische klok instellen geactiveerd wanneer de videorecorder wordt afgezet. Datum en tijd worden automatisch ingesteld op basis van het tijdsignaal van de zender waarvan de zenderpositie is aangegeven in de PROGRAMMA KL rij. Kies UIT als u de functie Automatische klok instellen niet wilt gebruiken. Opmerking Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet. 18 Voorbereidingen

19 Manuele instelling Keuze van de taal MENU De schermmenutaal die met de functie Automatische instelling is gekozen, kan worden gewijzigd. Voor u begint Zet de videorecorder en de TV aan. Stem de TV af op het videokanaal. Joystick >/./?// Voorbereidingen 1 MENU Druk op MENU en duw de joystick vervolgens naar >/. om INSTELLINGEN te kiezen en druk op de joystick (). PLAY INSTELLINGEN OPTIES TUNER SHOWVIEW KL TAAL 2 Duw de joystick naar >/. om TAAL te PLAY kiezen en druk op de joystick (). TAAL ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI EΛΛHNIKA 3 Duw de joystick naar >/./?// om het puntje ( r ) naar de PLAY gewenste taal te brengen en druk op de joystick (). Opmerking Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet. Voorbereidingen 19

20 Manuele instelling Kanalen voorinstellen PROG +/ MENU Kanalen die niet met de functie Automatische instelling konden worden vooringesteld, kunt u handmatig voorinstellen. Joystick >/./?// Voor u begint Zet de videorecorder en de TV aan. Stem de TV af op het videokanaal. 1 MENU Druk op MENU en duw de joystick vervolgens naar >/. om INSTELLINGEN te kiezen en druk op de joystick (). PLAY INSTELLINGEN OPTIES TUNER SHOWVIEW KL TAAL 2 Duw de joystick naar >/. om TUNER te PLAY kiezen en druk op de joystick (). TUNER PROG10 NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C21 ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING 3 Duw de joystick naar >/./?// om de PLAY cursor ( ) naar NORMAAL/S-KAN te brengen en kies vervolgens NORM. Kies S om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen voorin te stellen. TUNER NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C21 ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING PROG10 20 Voorbereidingen

21 4 Duw de joystick naar >/. om de cursor PLAY ( ) naar KANAALKEUZE te brengen. TUNER PROG10 NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C21 ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING 5 PROG Druk op PROG +/ om de zenderpositie te kiezen. Gekozen zenderpositie TUNER PROG 4 NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C21 ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING Voorbereidingen 6 Duw de joystick herhaaldelijk naar?// tot het gewenste kanaal PLAY verschijnt. De kanalen verschijnen in de onderstaande volgorde VHF E2 - E12 VHF Italiaans kanaal A - H UHF E21 - E69 S-KAN S1 - S20 HYPER S21 - S41 S-KAN S01 - S05 TUNER NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C27 ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING Kent u het nummer van het gewenste kanaal, druk dan op de programmanummertoetsen. Druk bijvoorbeeld voor kanaal 5 op 0 en vervolgens op 5. PROG 4 7 Herhaal stap 5 en 6 om een ander kanaal toe te kennen aan een andere zenderpositie. 8 Druk op de joystick (). PLAY wordt vervolgd Voorbereidingen 21

22 Manuele instelling Kanalen voorinstellen (vervolg) Ongewenste zenderposities desactiveren Na het voorinstellen van kanalen kunt u ongebruikte zenderposities desactiveren. Wanneer u op de PROG +/ toetsen drukt, worden deze zenderposities dan overgeslagen. 1 Druk in bovengenoemde stap 6 tweemaal op de programmanummertoets 0 om het cijfer 00 naast KANAALKEUZE te laten verschijnen. 2 Druk op de joystick (). Als het beeld onscherp is Normaal stemt de Automatische fijnafstemming (AUTOM FIJNAFST) functie automatisch nauwkeurig af op kanalen. Als het beeld onscherp is, kunt u echter ook manueel afstemmen. 1 Druk op PROG +/ of de programmanummertoetsen om het programmanummer te kiezen waarvoor u geen scherp beeld bekomt. 2 Druk op MENU, kies INSTELLINGEN en druk op de joystick (). 3 Kies TUNER en druk op de joystick (). 4 Kies FIJNAFSTEMMING. De fijnafstemmingsmeter verschijnt. TUNER PROG 4 NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C27 ] Gekozen zenderpositie AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING 5 Duw de joystick naar?// om een scherper beeld te bekomen en druk vervolgens op de joystick (). Merk op dat AUTOM FIJNAFST (automatische fijnafstemming) naar UIT schakelt. Opmerking Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet. 22 Voorbereidingen

23 Manuele instelling ShowView instellen ShowView is een functie waarmee makkelijker timergestuurde opnamen kunnen worden geprogrammeerd. Om ShowView te kunnen gebruiken, moet elke zenderpositie overeenstemmen met zijn ShowView gidskanaal. Deze gidskanaalnummers vindt u in lokale programmagidsen. Als u satellietuitzendingen wilt opnemen met ShowView, zie pagina Programmanummertoetsen PROG +/ MENU Voorbereidingen Voor u begint Zet de videorecorder en de TV aan. Stem de TV af op het videokanaal. Joystick >/./?// 1 MENU Druk op MENU en duw de joystick vervolgens naar >/. om INSTELLINGEN te kiezen en druk op de joystick (). PLAY INSTELLINGEN OPTIES TUNER SHOWVIEW KL TAAL 2 Duw de joystick naar >/. om PLAY SHOWVIEW te kiezen en druk op de joystick (). De vooringestelde kanalen verschijnen op het scherm. --- in de kolom GIDSNUMMER betekent dat er nog geen gidskanaal is vooringesteld. SHOWVIEW PROG KAN 1 C0 3 2 C0 9 3 C1 2 4 C2 7 5 C5 6 ANNULEREN GIDSNUMMER [ ] 0 9 CLEAR wordt vervolgd Voorbereidingen 23

24 Manuele instelling ShowView instellen (vervolg) 3 Duw de joystick naar >/. om de cursor PLAY ( ) naar de rij te brengen waarop u het gidskanaal wilt instellen. Om andere pagina s te laten verschijnen voor zenderpositie 6 tot 60, duwt u de joystick herhaaldelijk naar >/.. SHOWVIEW PROG KAN 1 C0 3 2 C0 9 3 C1 2 4 C2 7 5 C5 6 ANNULEREN GIDSNUMMER [ ] 0 9 CLEAR Druk op de programmanummertoetsen om het gidskanaalnummer in te voeren dat vermeld staat in de programmagids SHOWVIEW PROG KAN 1 C0 3 2 C0 9 3 C1 2 4 C2 7 5 C5 6 ANNULEREN GIDSNUMMER [ 3 ] 0 9 CLEAR 5 Herhaal stap 3 tot 4 om het gidskanaal voor een andere zender in te stellen. 6 Druk op de joystick (). PLAY ShowView instellen voor satellietuitzendingen Wanneer uw satelliettuner is aangesloten via AERIAL IN moet u eerst de zenderpositie voor elk satellietkanaal instellen met behulp van het TUNER menu. Stel vervolgens het gidskanaalnummer voor elk satellietkanaal in met behulp van het SHOWVIEW menu. Als uw satelliettuner is aangesloten via LINE-1 (TV), hoeft u geen zenderposities noch gidskanaalnummers voor satellietkanalen in te stellen. Sla de volgende procedure over. 1 Zet de satelliettuner aan. 2 Druk op MENU, kies INSTELLINGEN en druk op de joystick (). 3 Kies TUNER en druk op de joystick (). 4 Druk op PROG +/ om een zenderpositie te kiezen die u wilt gebruiken voor een satellietzender. 24 Voorbereidingen

25 5 Kies KANAALKEUZE en duw de joystick herhaaldelijk naar?// om de videorecorder af te stemmen op de satelliettuner. Het kanaalnummer dat verschijnt naast KANAALKEUZE dient voor de ontvangst van alle satellietuitzendingen van de satelliettuner. Onthou dit nummer voor de volgende stappen. TUNER NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C30 ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING 6 Druk op PROG +/ om een andere zenderpositie voor het volgende satellietkanaal te kiezen en druk op de programmanummertoetsen om hetzelfde kanaalnummer in te voeren als dat wat in stap 5 verscheen, zoniet wordt de instelling niet gememoriseerd. Herhaal deze stap voor alle satellietkanalen en druk op de joystick (). 7 Stel het gidskanaalnummer in voor elke zenderpositie die is toegekend aan het satellietkanaal, waarbij u de procedures op pagina 23 volgt. PROG 6 Voorbereidingen Opmerkingen Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet. Als u gebruik maakt van een satelliettuner die is aangesloten op LINE-1 (TV) hoeft u ShowView niet in te stellen. Neem gewoon een satellietprogramma op met behulp van ShowView en de videorecorder neemt automatisch het programma op via LINE-1 (TV). Druk op CLEAR als u een verkeerd gidskanaalnummer hebt ingevoerd. De videorecorder laat niet toe dat hetzelfde gidskanaalnummer nogmaals wordt ingesteld. Bij het opnemen van een satellietuitzending met behulp van ShowView, moet u het gewenste kanaal manueel kiezen met de satelliettuner. Voorbereidingen 25

26 Instellen van de betaal-/abonnee-tvdecoder (alleen SLV-E727VC/E730NP/E730VC/E735VC) U kunt nu betaal-/abonnee-tv-programma s opnemen of bekijken wanneer een decoder (niet meegeleverd) op de videorecorder is aangesloten. Een decoder aansluiten EURO-AV kabel (meegeleverd bij decoder) Betaal-/abonnee- TV-decoder DECODER/ LINE-2 IN EURO-AV (Scart) Signaalverloop LINE-1 (TV) AERIAL OUT Antennekabel (meegeleverd) AERIAL IN EURO-AV kabel (niet meegeleverd) EURO-AV (Scart) Betaal-/abonnee-TV-kanalen instellen Om betaal-/abonnee-tv-programma s te bekijken of op te nemen, stelt u uw videorecorder via het schermmenu in om deze kanalen te ontvangen. Voor u begint Zet de videorecorder, de TV en de decoder aan. Stem de TV af op het videokanaal. PROG +/ MENU Joystick >/./?// 26 Voorbereidingen

27 1 MENU Druk op MENU en duw de joystick vervolgens naar >/. om INSTELLINGEN te kiezen en druk op de joystick (). PLAY INSTELLINGEN OPTIES TUNER SHOWVIEW KL TAAL 2 Duw de joystick naar >/. om OPTIES te PLAY kiezen druk op de joystick (). Voorbeeld SLV-E730NP OPTIES CASSETTE OPTIES VIDEO OPTIES AUDIO MIX HIFI DECODER / LINE2 SPAARSTAND RF MODULATOR [ UIT ] [ NICAM [ DECO [ UIT ] [ AAN ] ] ] Voorbereidingen 3 Duw de joystick naar >/. om de cursor PLAY ( ) naar DECODER/LINE2 te brengen en duw de joystick naar?// om DECO te kiezen. OPTIES CASSETTE OPTIES VIDEO OPTIES AUDIO MIX HIFI DECODER / LINE2 SPAARSTAND RF MODULATOR [ UIT ] [ NICAM [ DECO [ UIT ] [ AAN ] ] ] 4 Druk op de joystick (). PLAY 5 MENU Druk op MENU en duw de joystick vervolgens naar >/. om INSTELLINGEN te kiezen en druk op de joystick (). PLAY INSTELLINGEN OPTIES TUNER SHOWVIEW KL TAAL wordt vervolgd Voorbereidingen 27

28 Instellen van de betaal-/abonnee-tv-decoder (vervolg) 6 Duw de joystick naar >/. om TUNER te PLAY kiezen en druk op de joystick (). TUNER NORMAAL / S-KAN PROG10 [ NORM] KANAALKEUZE [ C21 ] PAY-TV / CANAL+ [ UIT ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING 7 Duw de joystick naar >/./?// om de PLAY cursor ( ) naar NORMAAL/S-KAN te brengen en kies vervolgens NORM. Kies S om S-KAN (kabeltelevisie) kanalen voorin te stellen. TUNER NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C21 ] PAY-TV / CANAL+ [ UIT ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING PROG10 8 PROG Druk op PROG +/ om de gewenste zenderpositie te kiezen. Gekozen zenderpositie TUNER PROG15 NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C21 ] PAY-TV / CANAL+ [ UIT ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING 9 Duw de joystick naar >/. om de cursor PLAY ( ) naar KANAALKEUZE te brengen en duw de joystick vervolgens naar?// om de betaal-/abonnee-tv-kanalen te kiezen. TUNER NORMAAL / S-KAN [ NORM] KANAALKEUZE [ C02 ] PAY-TV / CANAL+ [ UIT ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING PROG15 10 Duw de joystick naar >/. om de cursor PLAY ( ) naar PAY-TV/CANAL+ te brengen en duw de joystick vervolgens naar?// om AAN te kiezen. TUNER NORMAAL / S-KAN PROG15 [ NORM] KANAALKEUZE [ C02 ] PAY-TV / CANAL+ [ AAN ] AUTOM FIJNAFST [ AAN ] FIJNAFSTEMMING 28 Voorbereidingen

29 11 Druk op de joystick (). PLAY Opmerkingen Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet. Om ondertitels op het scherm te laten verschijnen bij het kijken naar betaal-/ abonnee-tv-programma s, maakt u zowel de decoder/videorecorder als de videorecorder/tv-aansluitingen met 21-pins EURO-AV kabels die compatibel zijn met RGB-signalen. U kunt geen ondertitels opnemen met de videorecorder. Wanneer u de RFU-ingang van het televisietoestel gebruikt om naar betaal-/ abonnee-tv-programma s te kijken, druk dan op toets TV/VIDEO zodat de VIDEO indicator verschijnt in het uitleesvenster. Voorbereidingen Voorbereidingen 29

30 Basishandelingen Een band afspelen 6 EJECT COUNTER RESET DISPLAY REPLAY Joystick PLAY P PAUSE ) # FF p STOP 0 3 REW NTSC PB 1 Zet de TV aan en stem af op het videokanaal. 2 Breng een cassette in. De videorecorder schakelt aan en start automatisch de weergave na het inbrengen van een cassette waarvan het wispreventienokje werd verwijderd. 30 Basishandelingen

31 3 Druk op de joystick ( PLAY). PLAY Als de band ten einde is, wordt hij automatisch teruggespoeld. Bijkomende handelingen Om De weergave te stoppen De weergave tijdelijk te onderbreken De weergave na een pauze te hervatten De band snel vooruit te spoelen Duw de joystick naar p STOP P PAUSE P PAUSE of druk op de joystick ( PLAY) ) # FF in de stopstand De band achteruit te spoelen De cassette uit te werpen 0 3 REW in de stopstand Druk op 6 EJECT. Een recent bekeken scène opnieuw afspelen U kunt een scène die u zopas hebt bekeken onmiddellijk terugspoelen en opnieuw afspelen. Druk tijdens het afspelen tot vier maal op REPLAY. Bij elke druk op de toets wordt de band ongeveer 10 seconden teruggespoeld en wordt de weergave opnieuw gestart. Basishandelingen Een NTSC-cassette afspelen Stel NTSC PB achterop de videorecorder in volgens het kleursysteem van uw TV. Als uw TV alleen van het type PAL is van het type PAL en NTSC is Zet NTSC PB op ON PAL TV NTSC 4.43 wordt vervolgd Basishandelingen 31