Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiele) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande informatie te verstrekken. Naam en adres: Numan Assurantieadviseurs BV Vriezerweg 14 B, 9482 TB Tynaarlo T (0592) W Postbus 34, 9480 AA Vries F (0592) E Lidmaatschappen en registraties: Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Kamer van Koophandel In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd: Numan Assurantieadviseurs BV Kamer van koophandel te Meppel Autoriteit Financiële Markten (AFM) Wij staan bij de autoriteit financiële markten geregistreerd: Numan Assurantieadviseurs BV Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Onze medewerkers voldoen voor advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit. Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD. Onze aansluitnummers zijn: Numan Assurantieadviseurs BV Onze werkwijze: Wij maken tijdens een eerste gesprek (geheel vrijblijvend) kennis met elkaar; U geeft hierin aan waarvoor u ons wilt inschakelen; Wij presenteren u onze werkwijze en geven hierbij aan wat wij voor u kunnen betekenen; U bepaalt of u akkoord gaat met onze werkwijze en kiest uit een van onze adviesvarianten. In onze werkwijze hechten wij grote waarde aan persoonlijk contact met u en financieel advies op maat. Tevens bent u bij ons altijd verzekerd van echt onafhankelijk en deskundig advies tegen een vooraf afgesproken beloningswijze. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel een of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan andere schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen. Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen. Versie opgesteld te Tynaarlo op 1 januari

2 Hypothecair krediet Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken. Consumptief krediet Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in kredieten. Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal- en spaarproducten. Banksparen Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u. Toelichting adviesvarianten: Wij hanteren voor de advisering in hypothecaire producten vier adviesvarianten. Bij de adviesvarianten kan sprake zijn van bijverband. Bijverband is een (zekerheids) product wat u naast de hypothecaire geldlening afneemt om de financiële gevolgen in geval van onvoorziene omstandigheden te verminderen. U kunt hierbij denken aan een overlijdensrisicoverzekering (ORV), een betalingsbeschermer in geval van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid) of een uitvaartverzekering. Adviesvariant 1: Wij ontvangen van u een vaste bemiddelingsvergoeding op basis van redelijkheid en billijkheid voor een geheel nieuwe hypothecaire geldlening. Bij deze variant ontvangen wij geen vergoeding van de financieringsinstelling. Veelal ontvangt u korting op de afsluitprovisie welke kan oplopen tot 100% en tevens ontvangt u bij de meeste financieringsinstellingen een rentekorting. Wij ontvangen ook een vergoeding voor het bijverband van de verzekeraar. (zie ook los bijverband). 1A 2.950,00 1B 3.600,00 1C 3.900,00 1D 4.300,00 (hypothecair krediet zonder bijverband) (hypothecair krediet met orv als bijverband) (hypothecair krediet met orv en betalingsbescherming als bijverband) (hypothecair krediet met orv, betalingsbescherming, en uitvaartdekking als bijverband) Adviesvariant 2: Wij ontvangen van u een vaste bemiddelingsvergoeding van minimaal 1.500,00 op basis van redelijkheid en billijkheid naast een vergoeding van een financieringsinstelling voor een tweede hypothecaire geldlening of voor een onderhandse verhoging van maximaal ,00. 2A 1.500,00 2B 2.150,00 2C 2.650,00 2D 2.950,00 (hypothecair krediet zonder bijverband) (hypothecair krediet met orv als bijverband) (hypothecair krediet met orv en betalingsbescherming als bijverband) (hypothecair krediet met orv, betalingsbescherming, en uitvaartdekking als bijverband) Adviesvariant 3 : Wij ontvangen van u een bemiddelingsvergoeding op basis van uurtarief. Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u het aantal uren af dat wij maximaal in rekening zullen brengen voor onze dienstverlening. Ons uurtarief is 150,00. Adviesvariant 4 : Wij ontvangen een vergoeding van de financieringsinstelling eventueel aangevuld met een bemiddelingsvergoeding van u, dit op basis van redelijkheid en billijkheid en in verhouding tot de door ons uit te voeren advieswerkzaamheden. Versie opgesteld te Tynaarlo op 1 januari

3 Wij willen naar u transparant zijn en geven u daarom inzicht op de verdienste die wij in deze gevallen ontvangen bij het afsluiten van financiële producten: Aflossingsvrije hypotheek Levenhypotheek Spaarhypotheek SEW BEW (bankspaarproduct) Beleggingshypotheek Hybridehypotheek : 0,50% - 1,00% van de hypotheeksom : 0,50% - 1,00% van de hypotheeksom Wij kunnen voor de advisering in levenproducten (o.a. lijfrente, kapitaalverzekeringen en pensioenproducten), uitvaartproducten, betalingsbeschermers en overlijdensrisicoverzekeringen de volgende adviesvariant hanteren: Wij ontvangen een vergoeding van de financieringsinstelling o.b.v. provisie. Wij willen naar u transparant zijn en geven u daarom inzicht op de verdienste die wij in deze gevallen ontvangen bij het afsluiten van financiële producten: Leven- pensioenproducten: - (premie x duur x) 0,1% - 5% - 1,0% - 7% over de koopsom (koopsomstorting) - 0,1% - 1,0% over de storting (direct ingaande lijfrente) Betalingsbeschermers: Uitvaartproducten: Overlijdensrisicoverzekeringen: % van de premie - 2-5% over het verzekerde bedrag - jaarpremie maal 150% - 170% (eventueel 30 maal duur) De vergoedingen die wij van de financieringsinstelling ontvangen kunnen fluctueren, bij ieder advies zullen wij u verduidelijken wat onze vergoeding in uw specifieke geval is. De adviseurs van Steenhuis Financieel Advies BV zullen u voorrekenen wat wij aan vergoeding ontvangen van de financieringsinstelling in uw specifieke situatie. Los bijverband: Voor los bijverband zullen wij in overleg met u bepalen of wij werken o.b.v. een vaste bemiddelingsvergoeding. Indien u de keuze maakt dat wij een bemiddelingsvergoeding ontvangen o.b.v. een vaste vergoeding zullen de volgende bedragen van toepassing zijn: 750,00 (orv als bijverband) 600,00 (betalingsbescherming als bijverband) 400,00 (uitvaartdekking als bijverband) Bij elke gekozen variant is er sprake van een gedegen inventarisatie, het opstellen van een klant en/of risicoprofiel. Tevens zullen wij verschillende producten vergelijken op basis van o.a. rente, premie en/of voorwaarden. Wij zullen het gehele traject van de aanvraag tot en met het transport bij het notariaat begeleiden en monitoren. Op uw verzoek vragen wij een voorlopige teruggave aan bij de belastingdienst. Tevens kunnen wij u begeleiden bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting, of verwijzen naar een fiscaal adviseur. Hiervoor brengen wij aanvullende kosten in rekening. Mocht u beslissen om de aan ons gegeven opdracht te annuleren, dan zullen wij voor een hypothecaire geldlening 1.500,00 annuleringskosten in rekening brengen en voor een los bijverband 500,00. Versie opgesteld te Tynaarlo op 1 januari

4 Een fiscale update: aftrekbaarheid provisie en bemiddelingsvergoeding bij EWS De afsluitprovisie over een afgesloten eigenwoningschuld (EWS) mag in het kalenderjaar voor een bedrag van maximaal 1.5% van de hypotheek met een maximum van 3.360,- per belastingplichtige direct worden afgetrokken. Volgens diverse inspecties kan er, als er sprake is van gehuwden of fiscaal partners, maximaal 7.260,- in het kalenderjaar worden afgetrokken. Indien de afsluitprovisie meer bedraagt dan het aangegeven maximum, valt dit onder de temporiseringregel en kan het meerdere worden afgetrokken in de resterende looptijd van de hypotheek. Indien er sprake is van een bemiddelingsvergoeding, dan is er geen fiscaal maximum gesteld aan de aftrekbaarheid in een bepaald kalenderjaar. Gedragscode: Wij verklaren ons in ons dagelijks handelen te laten leiden door onderstaande uitgangspunten: Wij geven onze cliënten adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt, de unieke situatie van onze cliënten in het uitgangspunt; Wij houden in onze adviezen rekening met de belangen van onze cliënten op langere termijn, voor zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen; Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hier expliciet om vraagt en ons juridisch vrijwaart van eventuele gevolgen; Bij het afsluiten van een financieel product of tijdens de looptijd van dit product of indien een beroep gedaan wordt op dit financiële product werken wij op geen enkele wijze mee aan het bewust verstrekken van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen; Wij behandelen en beschouwen alle gegevens van onze cliënten als strikt vertrouwelijk. Informatie over en van cliënten wordt door ons uitsluitend gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd; In ons dagelijks handelen zijn wij ons er terdege van bewust dat wij een vertrouwensfunctie vervullen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar de gehele branche van financiële dienstverlening kan schaden. Adviesvrij: Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Sterker nog: u bent volledig vrij om op basis van ons advies, uw financiële producten daar onder te brengen waar u wilt. Wij zijn namelijk niet afhankelijk van provisies van bepaalde banken en hypotheekverstrekkers die het advies mogelijk kunnen beïnvloeden. Ondernemersvrijheid Geen enkele financieringsinstelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Keuze van aanbieders: De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma s die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken. Daardoor kunnen wij u een breed assortiment van de gehele markt aanbieden. Wij vragen ook iets van u: U mag van ons een grote deskundigheid en een daarop gebaseerde hooggekwalificeerde advisering verwachten. Die verwachting kunnen wij alleen waarmaken wanneer u ons volledige openheid van relevante zaken geeft. De juistheid van de door u verstrekte gegevens is hierbij van groot belang. Wanneer u ons namelijk onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, kan onze advisering niet optimaal zijn en kunnen bovendien eventuele uitkeringen in gevaar komen. Dit risico berust bij uzelf. Verder is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van elke relevante wijziging in uw persoonlijke situatie, zo spoedig mogelijk nadat deze verandering van omstandigheden zich heeft voorgedaan. Wij zullen dan voor u bekijken of de bestaande situatie nog in stand kan worden gehouden of dat een aanpassing nodig is in bijvoorbeeld de verzekeringssituatie. U kunt hierbij denken aan geboorte, verhuizing, overlijden, huwelijk, partnerschap, wijziging in werkkring/salariëring, scheiding, grote verbouwingen, wijzigingen in elders lopende verzekeringen, vervroegde pensionering en dergelijke. Bij twijfel kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen; wij staan u graag te woord. Tot slot is het zo dat wij weliswaar de officiële papieren van financiële instellingen en derden (bijvoorbeeld de notaris) controleren op correctheid, maar dat van u als direct belanghebbende eveneens wordt verwacht dat u dergelijke stukken controleert op correctheid en omissies. Wanneer u onjuistheden constateert, is het van belang dat u deze zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Tenslotte kunt u van ons verwachten dat wij altijd correct en voorkomend te werk gaan en relevante stukken op tijd versturen. Een dergelijke inspanning mogen wij natuurlijk ook van u verwachten. Versie opgesteld te Tynaarlo op 1 januari

5 Tussentijds veranderen van adviesvariant: U heeft het recht om, in overleg met uw financieel adviseur c.q. coach, gedurende het adviestraject van uw gekozen adviesvariant af te wijken. Beëindiging relatie: Uiteraard hopen wij met u een langdurige relatie aan te gaan. Mocht u onverhoopt beslissen te wisselen van intermediair dan verwijzen wij u ook naar de voorwaarden van de financieringsinstelling en/of verzekeringsmaatschappij. Bij beëindiging van de relatie zullen wij uw zaken niet meer behartigen. Klachten: Hoewel wij naar eer en geweten werken, kan het voorkomen dat u desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij gaan ervan uit dat u dit dan met ons bespreekt, zodat we in overleg tot een passende oplossing kunnen komen. Mocht overleg niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat het u altijd vrij een klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De adresgegevens zijn: KiFiD Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG T (0900) E Versie opgesteld te Tynaarlo op 1 januari