Ophaalkalender 2013 Zulte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ophaalkalender 2013 Zulte"

Transcriptie

1 lin Ophaalkalender 2013 Zulte ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2012 DECEMBER 2012 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2013! D V.u. IVMMagazine: Arsène Martens, voorzitter I.V.M. o.v., Sint-Laureinsesteenweg Eeklo Lay-out kalender: Artoos - / Grafische vormgeving magazine: Nelson Inspires/ Zetterij.be (Eeklo) Gedrukt door Drukkerij Artoos / Contacteer de I.V.M. op of via Hou dit magazine goed bij! K P&K PMD PMD EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND. VERSCHIJNT INAALTER AALTER, ASSENEDE, DEINZE, DE PINTE, EEKLO, EVERGEM, GAVERE, KAPRIJKE, KNESSELARE, LOVENDEGEM, MALDEGEM, MERELBEKE, NAZARETH, NEVELE, SINT-LAUREINS, SINT-MARTENS-LATEM, WAARSCHOOT, ZOMERGEM EN ZULTE

2 Hoe afvalstoffen correct aanbieden bij de ophalingen? Restafval. Dagelijks zetten tientallen ophalers in de I.V.M.-regio hun beste beentje voor om afval aan huis op te halen. Dit gebeurt niet altijd in optimale omstandigheden, maar in druk en gevaarlijk verkeer, vaak in extreme hitte of kou De ophaalteams doen hun best om het aangeboden afval zo snel mogelijk mee te nemen zodat het voetpad en de rijweg vrijgemaakt zijn van Gebruik énkel restafvalzakken voorzien van het I.V.M.- logo en met opdruk van de gemeentenaam. Plaats de zakken tijdig buiten en houd er rekening mee dat de ophaalrondes soms op een andere wijze worden gereden, waardoor het tijdstip van ophalen van week tot week kan verschillen. Tijdig de restafvalzak buitenzetten is daarom aangewezen. In de meeste gemeenten mag dat pas ten vroegste de avond vóór de ophaling. Wie dus enkele dagen met vakantie gaat moet een buur of familielid vragen het afval op het juiste tijdstip buiten te zetten. Wanneer het afval toch voortijdig op de stoep staat, kan dit beboet worden als sluikstorten. Maak de restafvalzak niet te zwaar! Uit respect voor de ergonomie en de gezondheid van de ophalers, heeft de I.V.M. jaren geleden beslist dat de ophalers het recht hebben om te zware zakken te laten staan. Jammer genoeg worden af en toe nog te zware restafvalzakken aangeboden. Daarom dit geheugensteuntje: zakken die meer wegen dan 16 kg kunnen door de ophaler geweigerd worden! Deze zakken krijgen een rode sticker en mogen bij een volgende ophaling énkel aangeboden worden wanneer ze minder dan 16 kg wegen. De eigenaar van de gestickerde zak is verplicht deze zak terug binnen te nemen. Wanneer de te zware restafvalzak blijft buitenstaan, kan dit beboet worden als sluikstorten. Last van maden in de zak? afvalfracties. U kunt hun werk een stuk aangenamer maken door de afvalfracties correct aan te bieden. Hierna enkele nuttige richtlijnen. Vlees- en visresten mogen niet in de compostbak, het is géén gft en het mag niet bij het groenafval. Het hoort dus in de restafvalzak. Hoe kan worden voorkomen dat deze zak dan vol maden zit? Kippen zijn goede afvalverwijderaars! Ze lusten graag kleine hoeveelheden klaargemaakte vlees- en visresten. Zo hoeft dit niet in de restafvalzak. Verwerk vlees- en visresten zoveel mogelijk in de keuken: in een quiche, een slaatje Heb je toch botjes, graten? Stop deze dan eerst in een dichtgeknoopt (gerecupereerd) plastic zakje en dan pas in de restafvalzak (dit ruikt veel minder en trekt geen ongedierte aan). Zet de restafvalzak niet te vroeg buiten, zodat katten of andere dieren de zak niet openkrabben. PMD = Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. De PMD-zak is géén restafvalzak: zorg ervoor dat er énkel PMD in wordt gestopt. Hou er rekening mee dat het groene punt op de verpakking niet betekent dat deze verpakking sowieso in de PMD-zak mag, want het groene punt betekent enkel dat de producent een bij- drage heeft betaald voor het inzamelen en recycleren van verpakkingsafval. Lees de sorteerregels in de ophaalkalender. Indien de blauwe zak afvalstoffen bevat die géén PMD zijn, dan laten de ophalers de PMD-zak staan en kleven er een rode weigeringssticker op. Dit gebeurt ter hoogte van de afvalstof(fen) die niet in de zak thuishoren (zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, folies, plastic potten en dozen of plastic schaaltjes en dekseltjes, navulverpakkingen van bv. wasmiddelen in soepele plastic ). U neemt dan de verkeerd aangeboden afvalstof(fen) uit de PMD zak, verwijdert het eerste luik van de sticker (waarop trouwens de juiste sorteerregels vermeld staan) en u biedt de PMD-zak bij de volgende ophaling opnieuw aan. Ook hier geldt dat de PMD-zak tijdig moet worden buitengezet. Let er op dat deze zak niet op het fietspad of de rijweg waait. Stop géén scherpe voorwerpen in de restafvalzak of de PMD-zak. Regelmatig worden ophalers gewond bij het optillen van een restafvalzak. Snijwonden komen ondanks het dragen van beschermende kledij heel vaak voor. We vragen daarom met aandrang géén scherpe voorwerpen in de restafvalzak of de Het decembernummer van ons IVMMagazine bevat ook de nieuwe ophaalkalender voor De vorm is identiek aan de kalender van 2012, mits enkele kleine correcties naar betere leesbaarheid van de informatie en overzicht van de georganiseerde ophalingen. Het huidige formaat van de ophaalkalender biedt ruimte voor extra informatie over de steeds complexere sorteerregels. De kalender bevat daarom naast de ophaaldata heel wat extra uitleg over het correct aanbieden van afvalfracties - zowel bij de ophaling aan huis als bij het aanbieden op het recyclagepark -, maar schenkt ook aandacht aan het voorkomen of hergebruiken van afval. We mogen daarom zelfs spreken van een afvalgids, goed om bij te houden. Wie de kalender online wil raadplegen, kan dit op Alvast dank voor uw blijvende inspanningen om afvalstoffen correct aan te bieden. Arsène Martens, Voorzitter 2 - ivmmagazine

3 Wat als winterweer de ophaling van afval verstoort? Sneeuwval en gladde wegen verstoren de afvalophaling. U houdt daarom best rekening met volgende afspraken: De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen. Nadien gaat men in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de gemeente (dus: buitenwijken en landelijke gebieden worden later bediend). Dit kan er toe leiden dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt; de tijdstippen van ophaling kunnen dus verschillen van wat gebruikelijk is, afhankelijk van de omstandigheden. Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen. De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien. Gladde wegen en voetpaden zijn gevallen van overmacht waaraan de ophaler niets kan verhelpen. We vragen daarom om uw begrip. PMD-zak te stoppen. Heb je per uitzondering toch puntige voorwerpen in de restafvalzak (satéprikkers, kleine glasscherven ), dan vragen wij om deze vooraf goed te verpakken in stevig papier. Hier alvast enkele tips: spaarlampen horen niet in de restafvalzak thuis. Ze mogen gratis naar het recyclagepark worden gebracht of bij aankoop van nieuwe worden ingeruild bij de verkoper gebruikte injectienaalden moeten in een naaldbox worden ingezameld. Een volle naaldbox moet nadien gratis! - met het worden meegegeven. Dit mag nooit bij het restafval gebroken tl-lampen zijn gevaarlijk afval en horen bij het glas, aardewerk horen thuis op het recyclagepark Papier & karton. Ook u kunt uw steentje bijdragen in het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De ophalers, postbodes en andere voetgangers zullen u hier dankbaar voor zijn! om het te stockeren in de periode tussen de inzamelingen. 2. Grote recipiënten (bijvoorbeeld verfemmers) die hebben bevat, maar niet in de -box kunnen, mogen apart aangeboden worden. Hetzelfde geldt voor tl-lampen. 3. Mocht iemand toch een grotere hoeveelheid willen aanbieden, dan moet de gemeente hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht. Op de ophaaldag zal dan een acceptatiebonnetje ingevuld moeten worden bij afgifte van het. 4. Als door omstandigheden de -ophaalwagen vol zit, verwittig dan het gemeentebestuur. Laat in geen geval het achter op de plaats van inzameling, want dat is sluikstorten en kan geverbaliseerd worden. Het is op de koop toe gevaarlijk en milieuonvriendelijk. Bind het papier & karton goed vast, zodat het niet wegwaait en geen aanleiding geeft tot sluikstorten of zwerfvuil. Het mag ook in dozen worden aangeboden, maar sluit deze dozen dan goed af en zorg ervoor dat het papier & karton niet kan wegwaaien. Maak de dozen of stapels niet te zwaar, want de ophalers moeten ze nog in de ophaalwagen kunnen tillen. : enkel in kleine hoeveelheden. Er worden af en toe grote hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval () aangeboden bij de wijkinzamelingen van. Dit kan de ophaling verstoren. Daarom herinneren we nog eens aan de acceptatiecriteria die gelden bij de ophaling van het : 1. Er kan enkel van huishoudelijke oorsprong aangeboden worden. Normaal gezien is de inhoud van de box (de groene milieubox) voldoende Stormweer: zorg er voor dat afval niet kan wegwaaien! Voor de afvalophalers is stormweer geen zegen. Bovendien ontsiert het weggewaaid afval de straat en dat is voor niemand prettig. Daarom volgende tips: Bind de PMD- en restafvalzakken goed dicht zodat ze bij het omvallen niet openvallen en er geen afval op de stoep terechtkomt. Bij stormweer legt u best een gewicht op de PMDzak, zodat deze niet wegwaait. Papier & karton moet u altijd goed vastbinden, tenzij u het in een doos kan stoppen natuurlijk. Zorg er bij het aanbieden van papier en karton in een doos wel voor dat de ophaler de doos nog kan tillen. Houd er ook rekening mee dat een natte doos papier & karton zwaar weegt en moeilijk hanteerbaar is. En sluit de doos goed af, zodat het papier er niet kan uitwaaien. Mocht u stukken grofvuil hebben die gemakkelijk kunnen omverwaaien, leg deze dan preventief neer zodat ze niet meer kunnen omvallen en geen gevaar vormen voor voorbijgangers. ivmmagazine - 3

4 Correct aanbieden van grofvuil Grofvuil is de verzamelnaam voor alle grote stukken brandbaar afval die omwille van hun omvang niet in de restafvalzak kunnen, maar die niet selectief worden ingezameld met het oog op recyclage. Toch zijn niet alle grote stukken afval zomaar grofvuil. Grofvuil is geen klein afval want klein afval kan in de restafvalzak! Bij grofvuil hoort ook geen PMD, want dat wordt in de blauwe zak ingezameld. Het heeft dus geen zin plastic zakken of kartonnen dozen gevuld met kleine spullen buiten te zetten; de ophalers nemen dit niet mee! Nog (her)bruikbaar? Als het om nog bruikbare goederen gaat, dan kunnen deze beter naar de Kringwinkel worden gebracht. Of beter nog, door de Kringwinkel aan huis worden opgehaald. Geen afbraakmateriaal! Afbraakmateriaal wordt niet meegenomen met het grofvuil. Dus geen raamkozijnen, geen deuren of timmerhout, geen steenpuin, geen sanitaire toestellen, geen roofing, geen afvoerbuizen Dit afval kan op het recyclagepark in de verschillende containers selectief worden aangeboden en de meeste van deze afvalstoffen worden gerecycleerd of op een speciale manier verwerkt. Geen oude elektrische of elektronische toestellen! Afgedankte elektrische of elektronische apparaten (AEEA) worden niet meegenomen. Ze zijn géén grofvuil en moeten apart ingezameld worden. Er zijn 3 mogelijkheden: gewoon meegeven met de verkoper bij aankoop van een nieuw toestel; de Wat wordt o.a. niet meegenomen? Afvalstof Afval dat wordt aangeboden in zakken of dozen Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) Steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement Afbraakmateriaal zoals isolatiemateriaal, binnendeuren, bakstenen,... Sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein Vlak glas en spiegels Gasflessen Isomo Tuinafval, boomstronken, wortels Snoeihout Oude metalen Alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, ) verkoper is verplicht het oude aan te nemen, ook al werd dat toestel niet bij hem aangekocht naar het recyclagepark brengen (dit is gratis) indien de toestellen nog werken, mogen ze uiteraard ook naar de Kringwinkel. Waar kan je ermee terecht? Restafvalzak of in de juiste container op het recyclagepark Recyclagepark of gratis ophaling aan huis door Kringwinkel Recyclagepark Recyclagepark Recyclagepark Recyclagepark Breng de lege gasfles naar de gasflessenverdeler (zoek via Recyclagepark Recyclagepark Recyclagepark of thuiscomposteren Recyclagepark of schroothandelaar Kijk op de ophaalkalender voor de ophaaldag en bied het correct aan Wat is dan WEL grofvuil? Een oude matras, een kapotte zetel, kapotte tuinmeubelen, een oude frigobox, een versleten reiskoffer MOGEN NIET: MOGEN WEL: 4 - ivmmagazine

5 Ophaalkalender 2013 Zulte Perfect sorteren, we zijn er bijna

6 Januari 2013 di 01 Nieuwjaar wo 02 do 03 vr 04 za 05 zo 06 ma 07 di 08 wo 09 do 10 vr 11 za 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo 23 do 24 vr 25 za 26 zo 27 ma 28 di 29 wo 30 do 31 Vaatwerk en ovenschotels horen niet thuis in de glasbol. Meer info en tips vind je op Huisvuil Papier en karton pmd rechtstreekse nummer ma 13u u wo 13u u vr 8u u 13u u Sluitingsdag containerpark

7 Februari 2013 VR 01 ZA 02 Zo 03 MA 04 DI 05 WO 06 DO 07 VR 08 ZA 09 ZO 10 MA 11 DI 12 WO 13 DO 14 VR 15 ZA 16 ZO 17 MA 18 DI 19 WO 20 DO 21 VR 22 ZA 23 ZO 24 MA 25 DI 26 WO 27 DO 28 TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL Waarom weggooien wat nog bruikbaar is? De Kringwinkel geeft wat bruikbaar is nog een tweede leven. Hiermee sla je 3 vliegen in één klap: het voorkomt afval, wat goed is voor het milieu het zorgt voor lokale tewerkstelling klantvriendelijke winkels verkopen leuke spullen tegen een voordelige prijs. Contacteer voor gratis afhaaldienst Kringwinkel Meetjesland ( Met verkooppunten te Eeklo ( ), Assenede ( ), Maldegem ( ) en Aalter ( ) Kringwinkel Ateljee ( 2 winkels in het werkingsgebied van de I.V.M.: in Evergem ( ) en Deinze ( ). Foto: Taieb Gottiti Huisvuil pmd Papier en karton Textiel rechtstreekse nummer ma 13u u wo 13u u vr 8u u 13u u opmaak advertorials 2013.indd :30:3

8 Maart 2013 vr 01 za 02 zo 03 ma 04 di 05 wo 06 do 07 vr 08 za 09 zo 10 ma 11 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo 17 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 za 23 zo 24 ma 25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 Pasen Afval dat gaat zwerven, doet de buurt bederven. Dit zegt véél over u... Huisvuil PMD Papier en karton rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u opmaak advertorials 2013.indd :30:4

9 April 2013 MA 01 Paasmaandag DI 02 WO 03 DO 04 VR 05 ZA 06 ZO 07 MA 08 DI 09 WO 10 DO 11 VR 12 ZA 13 ZO 14 MA 15 DI 16 WO 17 DO 18 VR 19 ZA 20 ZO 21 MA 22 DI 23 WO 24 DO 25 VR 26 ZA 27 ZO 28 MA 29 DI 30 Subsidies stimuleren kringlooptuinieren Bij kringlooptuinieren wordt plantaardig materiaal opnieuw aangewend in de tuin. Het verrijkt de natuur en voorkomt tuinafval. En het is niet moeilijk. Wie het gras maait met een mulcher of wie snoeihout hakselt en de snippers gebruikt in de tuin doet aan kringlooptuinieren. Meer over kringlooptuinieren op Subsidies bij aankoop van nieuwe hakselaars en mulchers De I.V.M. subsidieert de aankoop van nieuwe hakselaars (tot 80 per aankoop) en van nieuwe mulchmaaiers ( 50 per aankoop). Meer informatie op of vraag het subsidiereglement en aanvraagformulier bij het gemeentebestuur. Huisvuil Papier en karton pmd rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u Sluitingsdag containerpark opmaak advertorials 2013.indd :30:37

10 Mei 2013 wo 01 Dag van de Arbeid do 02 vr 03 za 04 zo 05 ma 06 di 07 wo 08 do 09 O.L.H. Hemelvaart vr 10 za 11 zo 12 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 Pinksteren ma 20 Pinkstermaandag di 21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr 31 Ben je organisator van een evenement? Ben je lid van een dynamische vereniging met veel deelnemers aan de acties? Green-Events helpt bij het afvalarm en duurzaam organiseren van evenementen. Drie uitleendiensten voor gratis materiaal! Verenigingen en organisatoren uit de 19 deelnemende gemeenten kunnen (mits betalen van een borg) gratis herbruikbare bekers, afvaleilandjes, drankjetons e.a. materiaal lenen. Reserveren van het materiaal kan bij Stad Deinze: Technische Uitvoeringsdienst, of Gemeente Merelbeke: Gemeentelijk recyclagepark, of I.V.M.: of Voor inhoudelijke vragen over Green-Events, contacteer de I.V.M samen voor afvalarme evenementen Huisvuil pmd Papier en karton rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u Sluitingsdag containerpark opmaak advertorials 2013.indd :30:5

11 Juni 2013 ZA 01 ZO 02 MA 03 DI 04 WO 05 DO 06 VR 07 ZA 08 ZO 09 MA 10 DI 11 WO 12 DO 13 VR 14 ZA 15 ZO 16 MA 17 DI 18 WO 19 DO 20 VR 21 ZA 22 ZO 23 MA 24 DI 25 WO 26 DO 27 VR 28 ZA 29 ZO 30 Thuiscomposteren is kinderspel! Wie het groente-, fruit- of tuinafval thuis composteert bespaart heel wat restafval. Bovendien is het geproduceerde compost een zeer goede bodemverbeteraar. De I.V.M. heeft namens de aangesloten gemeenten kwaliteitsvolle compostvaten en bakken aangekocht. Deze zijn tegen voordelige prijs te koop bij het gemeentebestuur. Meer over thuiscomposteren op Compostvat: voor kleine(re) tuinen Compostbak: voor grotere tuinen Wormenbakken: voor appartementen Huisvuil Papier en karton PMD rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u opmaak advertorials 2013.indd :30:47

12 Juli 2013 MA 01 DI 02 WO 03 DO 04 VR 05 ZA 06 ZO 07 MA 08 DI 09 WO 10 DO 11 VR 12 ZA 13 ZO 14 MA 15 DI 16 WO 17 DO 18 VR 19 ZA 20 ZO 21 Nationale Feestdag MA 22 DI 23 WO 24 DO 25 VR 26 De P van PMD staat enkel voor Plastic flessen en flacons. Plastic potjes horen dus niet thuis in de blauwe PMD-zak. ZA 27 ZO 28 Meer info en tips vind je op MA 29 DI 30 WO 31 Huisvuil pmd Papier en karton rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u

13 Augustus 2013 do 01 vr 02 za 03 zo 04 ma 05 di 06 wo 07 do 08 vr 09 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo 14 do 15 O.L.V. Hemelvaart vr 16 za 17 zo 18 ma 19 di 20 wo 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma 26 di 27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 Breng gebruikte olie naar het recyclagepark of de -inzameling! Eén kleine druppel gebruikte motorolie kan maar liefst liter water vervuilen! Loos daarom nooit motorolie in rioleringen of de bodem! Breng uw gebruikte smeerolie altijd naar het recyclagepark of inzamelpunt in de buurt; het wordt er gratis aanvaard met het oog op verantwoorde milieuvriendelijke verwerking tot smeerolie, asfalt of brandstof. Te sterk vervuilde olie wordt op verantwoorde wijze verbrand. Zorg er wel voor dat deze afvalolie niet gemengd wordt met andere afvalstoffen. Meer informatie op Huisvuil pmd Papier en karton rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u Sluitingsdag containerpark opmaak advertorials 2013.indd :30:44

14 September 2013 zo 01 ma 02 di 03 wo 04 do 05 vr 06 za 07 zo 08 ma 09 di 10 TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL wo 11 do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 Plastic folies van reclamefolders en magazines horen niet thuis bij het papier en karton. Ze helpen de recyclage ervan naar de bliksem. vr 27 Meer info en tips vind je op za 28 zo 29 ma 30 Huisvuil pmd Papier en karton Textiel rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u

15 Oktober 2013 di 01 wo 02 do 03 vr 04 za 05 zo 06 ma 07 di 08 wo 09 do 10 vr 11 za 12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo 23 do 24 vr 25 za 26 zo 27 ma 28 di 29 wo 30 do 31 Laat je gebruikte frituurvet of -olie niet rondspoken Is het frituurvet of de -olie na een 15-tal bakbeurten aan verversing toe? Breng het dan naar het recyclagepark of naar de wijkinzameling van. Deze afvalstoffen zijn immers schadelijk voor het milieu. Maar wanneer ze op de juiste manier worden ingezameld, kunnen deze afvalstoffen worden gerecycleerd of hergebruikt. Ze worden ingezet als biodiesel, als brandstof voor productie van groene elektriciteit of als grondstof in de oleochemische sector. Meer op Huisvuil Papier en karton pmd rechtstreekse nummer ma 14u u wo 14u u vr 8u u 14u u opmaak advertorials 2013.indd :30:49

16 November 2013 vr 01 Allerheiligen za 02 zo 03 ma 04 di 05 wo 06 do 07 vr 08 za 09 zo 10 ma 11 Wapenstilstand di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo 17 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 za 23 zo 24 ma 25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 za 30 AEEA horen niet bij het grofvuil of in de restafvalzak thuis! Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) AEEA mogen gratis worden afgegeven bij de verkoper van elektrische of elektronische apparaten, ook al heeft u uw oud toestel niet bij hem gekocht in de Kringwinkel op het recyclagepark AEEA zijn ook gasontladingslampen, lichtarmaturen en rookmelders! Meer informatie op Huisvuil pmd Papier en karton rechtstreekse nummer ma 13u u wo 13u u vr 8u u 13u u Sluitingsdag containerpark opmaak advertorials 2013.indd :30:4

17 December 2013 zo 01 ma 02 di 03 wo 04 do 05 vr 06 za 07 zo 08 ma 09 di 10 wo 11 do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 Kerstmis do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di 31 Afvalarme eindejaarsfeesten! Dankzij volgende tips: koop enkel etenswaren en cadeautjes die je écht nodig hebt bespaar op geschenkverpakkingen, want die belanden toch bij het afval koop eens een cadeau zonder afval (een theaterticket, een fitnessabonnement ) dek de feesttafel met tafellinnen, porseleinen servies en glaswerk. Géén wegwerpmateriaal! kies voor het feestmaal uit verse streekgebonden producten. En: overdaad schaadt kies voor een kerstboom met wortel; of gebruik boom én versiering van vorig jaar kerstspullen en cadeautjes kan je kopen in de Kringwinkel. let op met vuurwerk: ruim het afgeschoten vuurwerk op. Vuurwerk dat niet is afgegaan, dompel je eerst een nacht in een emmer water. Veiligheid boven alles! Huisvuil pmd Papier en karton rechtstreekse nummer ma 13u u wo 13u u vr 8u u 13u u Sluitingsdag containerpark opmaak advertorials 2013.indd :30:39

18 Gemeentelijke info De Schachelaar 4 (telefoonnummer (09) ) Openingsuren: van 1 maart tot 31 oktober op maandag, woensdag en vrijdag van 14 u tot uur, op dinsdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 8 u tot uur en op zaterdag van 9 u tot uur en van 13 u tot uur; van 1 november tot 28 februari op maandag, woensdag en vrijdag van 13 u tot uur, op dinsdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 8 u tot uur en op zaterdag van 9 u tot uur en van 13 u tot uur. Op dinsdagnamiddag van 13 u tot 17 u is het containerpark enkel open voor zelfstandigen met bedrijfsafval, en dit het ganse jaar door. De openingsuren en sluitingsdagen van het containerpark vindt u op de ophaalkalender, alsook op de achterkant van het gemeentelijke infoblad en op de website Groenafval en grofvuil worden op aanvraag en mits betaling door de gemeente aan huis afgehaald. Hiervoor kunt u de milieudienst van de gemeente bellen op het rechtstreekse nummer (09) Voor afval en de diverse inzamelingen, contacteer rechtstreekse nummer (09) TUINAFVAL EN SNOEIRESTEN Tuinafval wordt via het containerpark ingezameld. Wat kan? Grasmaaisel, bladeren, resten van bloemen en planten, snoeihout, boomstronken of boomwortels. Wat kan niet? Aarde of stenen, graszoden, resten van maaltijden, plastiek, bloempotten, papier, metaal. Opmerkingen: U kan uw tuinafval, snoeiresten en organisch afval uit de keuken ook zelf composteren in een compostvat of -bak of op een composthoop. Op het containerpark zijn compostvaten en beluchtingstokken te verkrijgen tegen de respectievelijke kostprijs van 10 euro en 3 euro/stuk, alsook compostbakken tegen de kostprijs van 20 euro/stuk. Tuinafval en snoeiresten worden op aanvraag en mits betaling door de gemeente aan huis opgehaald. Hiervoor kunt u de milieudienst van de gemeente bellen op het rechtstreekse nummer (09) OPHALING GROFVUIL OP AFROEP Grofvuil wordt op aanvraag en mits betaling door de gemeente aan huis afgehaald. Hiervoor kunt u de milieudienst van de gemeente bellen op het rechtstreekse nummer (09) Afval dat niet onder de noemer grofvuil valt, wordt niet meegenomen (zie rubriek Wat kan niet? ). Wat kan? Alle brandbare materialen (GEEN METALEN) afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de gewone restafvalzak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden. Wat kan niet? Klein afval dat wordt aangeboden in zakken en dozen, metalen, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en draadafsluiting, autobanden, treinbielzen, handels- en nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat selectief wordt ingezameld. Opmerkingen: Plaats de brandbare materialen aan de openbare weg enkel op de afgesproken ophaaldag. Hou er rekening mee dat de grootte van de materialen beperkt is (max. 2 m) en dat de stukken door 2 personen kunnen verhandeld worden (max 60 kg). Spullen die nog bruikbaar zijn kunt u naar De Kringwinkel brengen. U kunt uw grofvuil eventueel ook wegbrengen naar het containerpark. papier en karton (p&k) Papier en karton wordt tweewekelijks aan huis ingezameld. Wat kan? Papieren zakken en kartonnen dozen Kranten, tijdschriften, folders Boeken Schrijf- en printpapier Wat kan niet? Vuil of vettig papier en karton Cellofaanpapier Behangpapier Aluminiumfolie en -zakjes Opmerkingen: Plastic verpakkingsfolie verwijderen van kranten, tijdschriften en reclamebladen! Verzamel papier-karton in een kartonnen doos of maak er een handelbare stapel van, samengebonden met natuurkoord. Plaats het papier-karton duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 5.30 uur s morgens. LET WEL: Max. hoeveelheid: 1 m³! Maak de dozen of stapels niet te zwaar, zodat de ophalers ze gemakkelijk kunnen tillen. U kunt uw papier-karton eventueel ook wegbrengen naar het containerpark. In de info- en milieudienst van de gemeente, op het containerpark en in de bibliotheek kunt u nog steeds de sticker Geen reclamedrukwerk, enkel het Infoblad gratis bekomen KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (Kga) breng je naar de chemocar. Het hoort zeker niet in de restafvalzak thuis. wordt ingezameld de derde zaterdag van de maand, uitgezonderd de maand november (4 zaterdag) en december (GEEN inzameling), op het containerpark van 13 u tot 16 u; op woensdag 6 februari, 8 mei, 7 augustus en 6 november via wijkinzameling op het pleintje Zonnelaan van 14 u tot 15 u, aan kerk Zulte van uur tot uur, aan kerk Olsene van 17 u tot 18 u. Wat kan? Resten van verf, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, lijmen, solventen, schoonmaakmiddelen. Met kleine batterijen, TL-lampen, spuitbussen en houders onder druk, autoaccu s, olie (frituurolie, motorolie) en vetten (frituurvet, smeermiddelen) kunt u eveneens terecht op het containerpark tijdens de normale openingsuren. Wat kan niet? Gasflessen (contacteer de verdeler), explosieven (contacteer de politie), radioactieve stoffen (contacteer de milieudienst), oude en vervallen geneesmiddelen (breng ze naar de apotheker). Opmerkingen: Deze materialen worden best bewaard in de groene milieubox. Meng nooit de gevaarlijke stoffen en laat ze zoveel mogelijk in de originele verpakking. Indien de aangebrachte hoeveelheid meer dan 10 kg betreft, moet dit vooraf worden gemeld aan de milieudienst ( of via be). Met resten van oude en vervallen geneesmiddelen kan u bij uw apotheker terecht. Stop ze zeker niet in de restafvalzak. Gebruikte batterijen kan u eventueel ook deponeren in de daartoe bestemde recipiënten van BEBAT in diverse winkels, warenhuizen en openbare gebouwen of in de inzameltonnen op het containerpark. Defecte TL-lampen of rookmelders kan u ook afgeven in de winkel waar u (een) nieuwe TL-lamp(en) of rookmelder(s) aankoopt. Meer info over de inzameling van gebruikte frituurolie en frituurvetten op en over de inzameling van gebruikte motorolie en smeermiddelen op TEXTIEL Wat kan? Kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn). Wat kan niet? Vuile, natte of tot op de draad versleten kleding, niet draagbaar schoeisel, vloerbekleding, hoofdkussens, dekbedden. Stop deze in de restafvalzak. Waar kan men hiermee terecht? Herbruikbaar textiel wordt 2 maal per jaar aan huis ingezameld. Het textiel wordt ook ingezameld via de kledijcontainers in de gemeente. Stop het textiel in een gesloten zak, zo behoudt het zijn waarde. Bruikbare oude kleren, schoenen en textiel kunt u eventueel ook naar De Kringwinkel brengen.

19 HUISVUIL () = RESTAFVAL Het restafval wordt tweewekelijks aan huis opgehaald. Wat kan? Huishoudelijk afval dat niet (meer) voor hergebruik en/of recyclage in aanmerking komt. Wat kan niet? Chemische producten (), tuinafval, materiaal dat selectief wordt ingezameld (zoals glas, papier-karton en PMD), scherpe voorwerpen (glasscherven, spijkers, injectienaalden,...), dode dieren en slachtafval. Opmerkingen: Plaats de reglementaire restafvalzak (met opdruk van uw gemeente en logo I.V.M.) dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 5.30 uur s morgens. De restafvalzakken moeten voor de eigen woning geplaatst worden. Houd rekening met het maximum gewicht van de restafvalzak: Het max. gewicht is niet onbeperkt; de restafvalzak met inhoud van 60 liter is getest op een nuttige inhoud van 10 kg per zak. GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL () Het groente-, fruit- en tuinafval wordt tweewekelijks aan huis opgehaald. De gft-container wordt enkel geledigd indien deze tijdig buiten staat, énkel gft bevat en is voorzien van een gft-sticker. Deze stickers zijn te koop op het gemeentehuis of op dezelfde verkooppunten waar de restafvalzakken worden verkocht. Wat kan? Schillen van aardappelen of fruit, groenten- en fruitresten, doppen van noten, kleine hoeveelheden gekookte etensresten, theebladeren en -zakjes, broodkorsten, resten uit groente- en siertuin (zonder aarde), koffiedik en -filters, papier van de keukenrol, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, klein versnipperd snoeihout, onkruidresten (zonder aarde), haagscheersel, gemaaid gras en bladeren, mest van kleine huisdieren (cavia, hamster, konijn). Wat kan niet? Vlees- en visresten; vleesafval en beenderen; zuivelproducten; saus, vet en olie; timmerhout; boomwortels; grof ongesnipperd snoeihout (dikke takken); wegwerpluiers; aarde, zand en steenpuin; stof uit de stofzuiger, as van de open haard en houtskool; ijzer, metaal en blik; kattenbakvulling; uitwerpselen van hond of kat; kunststof; biodegradeerbare korrels; plastic zakjes; afbreekbare zakjes; haar; schelpenzand uit vogelkooi; slachtafval; eierschalen en mosselschelpen; alle soorten plastic. Opmerkingen: Plaats de container met gesloten deksel aan de stoeprand of aan de openbare weg (vóór 6.30 u s morgens) met het handvat en de wielen naar de straat gericht en voorzien van een gft-sticker. Kleef de gft-sticker rond het handvat van uw aangeboden gft-container. Geen snoeihout naast (of tussen deksel van) de container aanbieden. Het is verboden gft te verpakken in papieren of plastic zakjes, folie, glas of blik. Indien niet wordt voldaan aan de vernoemde voorwaarden, mag de ophaler de aangeboden afvalstoffen weigeren, conform het politiereglement. Met al uw vragen over de gft-ophaling kan u terecht op het nummer of contacteer de milieudienst. HERBRUIKBARE GOEDEREN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) Wat kan? Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van huishoudelijk gebruik. Waar kan men hiermee terecht? Is uw oud toestel kapot en u koopt een nieuw toestel, dan is de elektrohandelaar verplicht uw oud toestel gratis in ontvangst te nemen (ook als het oude toestel niet bij die specifieke handelaar was aangekocht!). Koopt u geen nieuw toestel en is uw oud toestel niet meer herbruikbaar, dan kunt u hiervoor terecht op het containerpark (aparte stapelplaats AEEA). Zelfs als uw oud toestel defect is maar toch nog herbruikbaar, breng het naar De Kringwinkel of bel Ateljee vzw op het nummer Meer info over de inzameling van AEEA op AFGEDANKTE GEBRUIKSGOEDEREN Wat kan? Meubelen, herbruikbare gebruiksgoederen en huisraad (speelgoed, boeken, eetgerief,...), fietsen, decoratiespullen en brocante, enz. Wat kan niet? Indien het materiaal kapot of ernstig geschonden is, moet u het meegeven met het grofvuil; kleinere voorwerpen horen thuis in de restafvalzak, indien ze niet selectief ingezameld worden. Waar kan men hiermee terecht? U kunt de (herbruikbare) gebruiksgoederen aanbieden bij De Kringwinkel. DE KRINGWINKEL ATELJEE Bel eerst en vooral Ateljee vzw op het nummer Na telefonische aanvraag halen zij gratis de herbruikbare goederen op of breng ze zelf naar De Kringwinkel, Slachthuisstraat 18 in Deinze (open van ma. tot vr. van 10 u tot 18 u, op za. van 10 u tot 17 u). GLAS Glazen verpakkingen zelf wegbrengen naar de glasbol. Wat kan? Transparante glazen flessen, bokalen en flacons. Wat kan niet? Hittebestendig glas (bv. ovenschotels en kookplaten) Porselein en aardewerk Stenen flessen en kruiken Opaalglas en kristal Vlak glas zoals ruiten en spiegels Lampen, TL-lampen Opmerkingen: Glazen verpakkingen volledig leeg maken en deksels en doppen verwijderen en volgens kleur in de glasbol steken. Rond de glasbollen niets achterlaten: sluikstorten is strafbaar! Respecteer de rust van de buren: geen glas in de glasbol deponeren vóór 8 u s morgens en na 20 u s avonds. U kan uw glas eventueel ook wegbrengen naar het containerpark. PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS (PMD) PMD wordt tweewekelijks aan huis ingezameld in de blauwe PMD-zak. Wat kan? Plastic flessen en flacons Metalen verpakkingen ook: - spuitbussen van voedingswaren en cosmetica - aluminium schaaltjes en bakjes - metalen deksels en doppen Drankkartons Wat kan niet? Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bv. plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie) Verpakkingen die giftige of bijtende middelen of motorolie bevat hebben Aluminiumfolie Piepschuim Opmerkingen: Verpakkingen ledigen en voedselresten verwijderen, de diverse verpakkingen niet in elkaar steken, geen verpakkingen van meer dan 8 liter en geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak. Plaats de reglementaire PMD-zak (met logo I.V.M.) dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 5.30 uur s morgens. plastic folie en zakje plastic bakje yoghurtpotje botervlootje Meer info over de selectieve inzameling, sorteren en recycleren: Raadpleeg ook de algemene sorteergids van de I.V.M. op Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z n verpakking en is dus geen sorteerinstructie. plastic schaaltje De P van PMD staat ENKEL voor Plastic flessen en flacons plastic dozen

20 Volg de sorteergids Plastic flessen Metalen en flacons Ook: spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen Alleen plastic flessen en flacons en dus geen andere plastic verpakkingen of voorwerpen Transparante glazen Papier-karton Drankkartons verpakkingen flessen, bokalen en flacons Papieren zakken en kartonnen dozen, tijdschriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en printpapier Geen andere voorwerpen in glas Wit (kleurloos) glas Gekleurd glas Huis-aan-huis inzameling in de PMD-zak Opmerkingen Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak Geen verpakkingen met een grotere inhoud dan 8L Volledig leeg Gemeente Zulte Samen V.U.: Johan Goossens, Fost Plus vzw, olympiadenlaan 2, 1140 Brussel 2013 Goed sorteren In de glasbollen werpen* Huis-aan-huis inzameling* * of via het containerpark. * of via het containerpark. Opmerkingen Opmerkingen Plastic folie verwijderen van publicaties Samengebonden met natuurkoord of in een stevige kartonnen doos Scheiden van wit glas en gekleurd glas Volledig leeg Geen deksels of doppen Beter recycleren

21 Stratenlijst Ophaaldag maandag Olsene, uitgezonderd deel Groeneweg bezuiden de spoorweg (kant E17) en Bauterstraat; sector Zulte, bezuiden de spoorweg (kant De Piste); deel Machelen: Sparren-, Brand-, Bok-, Schrijvers-, Eik-, Bunder-, Bisdonk- en Stokstormstraat, Lange Dreef en straten kant Leie Linkeroever Aertstraat Binnenaert Boswegel Brouwershoek Centrumstraat De Dreve D Hoyestraat Dries Eikenhaagstraat Fonteinstraat Graevestraat Groeneweg (tussen Houtstraat en spoorweg) nrs Grote Steenweg Hamstraat Heirweg Herdersstraat Houtstraat Karreweg (Zulte + Olsene + Machelen) Kasteelstraat Kerkstraat Kleinaert Kreupelstraat Kruisstraat Leie Rechteroever Machelenstraat Meylegemstraat Molenstraat Nieuwlandstraat Nieuwstraat Oliebergstraat Olsenestraat (Olsene) nrs (plus nrs. 155 t/m 163) Oudenaardestraat Peper-los Pereboomstraat Poelkenswegel Ponteputstraat Poort-Ter-Wallen-Los Processiestraat Reigersvliet Rijwegstraat Rotsstraat Sint-Pieterstraat Stenemolenstraat Terwallenstraat Toverhoek Verbindingsstraat Vogelzang Voordestraat SECTIE MACHELEN: Bisdonkstraat Bokstraat Brandstraat Bunderstraat Dijsselstraat Eikstraat Grammenestraat Hoevestraat (vanaf Weidestraat tot D Hoyestraat) nrs Lange Dreef Leie Linkeroever Leimeersstraat Overmeersstraat Schrijversstraat Sparrenstraat Stokstormestraat SECTIE ZULTE: Berkenlaan Beukenlaan Blauwdreef Drogenboomstraat (over spoorweg, kant E17) nrs Eikenlaan Elzenlaan Heidestraat Karreweg (Zulte) Kerselarenlaan Leenstraat Leie Linkeroever (nrs. 36A - 86) Modest Huyslaan Moerbeekstraat (over spoorweg, kant E17) nrs Olmenlaan Oude Waalstraat Rootmoerelaan Spoorwegstraat Waalbeekpark Waalbeekstraat Waalstraat (over spoorweg, kant E17) nrs Waregemstraat Waterstraat Wilgenlaan Zaubeekstraat (tussen spoorweg en Karreweg) nrs Zonnelaan Ophaaldag dinsdag Zulte, uitgezonderd deel bezuiden de spoorweg (kant De Piste) Anglo Azalealaan Beekstraat Begonialaan Biezenstraat Boelaekendreef Bremstraat Dennenstraat Doornstraat Drogenboomstraat (voor spoorweg, kant Staatsbaan) nrs Ellegemstraat Fazantstraat Gaston Martensplein Gaverbeekstraat Georges Dheedenestraat Gerststraat Hoenderdreef Hof ter Weeden

22 Stratenlijst - vervolg Ophaaldag dinsdag Jagersstraat Kapellestraat Kastanjelaan Kievitstraat Knokstraat Koekoekstraat Kouterweg Kraaidreef Leiestraat Leeuwerikstraat Lijsterstraat Limnanderdreef Lindenbergstraat Lindenlaan Looierijstraat Maïsstraat Meersstraat Meiweg Merelstraat Moerbeekpark Moerbeekstraat (tussen spoorweg en Statiestraat) nrs Nachtegaalstraat Nijverheidsstraat Oeselgemstraat Olsenestraat (nrs D) Ommegangstraat Oude Weg Papegaaistraat Paradijsstraat Pontstraat Rietstraat Roggestraat Roodborststraat Roterijstraat Rozenlaan Staatsbaan Statiestraat Tarwestraat Texelhoek Valleistraat Vennestraat Vijvestraat Vinkstraat Visserijstraat Vlaanderenstraat Vlasstraat Waalstraat (voor spoorweg, kant Staatsbaan) nrs Warandestraat Wiedauwstraat Wielkensstraat Zandbergstraat Zaubeekstraat (tussen Staatsbaan en spoorweg) nrs Zuidstraat Zwaluwstraat Ophaaldag vrijdag Machelen, uitgezonderd Sparren-, Brand-, Bok-, Schrijvers-, Eik-, Bunder-, Bisdonk- en Stokstormstraat, Lange Dreef en straten kant Leie Linkeroever; deel Olsene: deel Groeneweg bezuiden de spoorweg (kant E17) en Bauterstraat Bauterstraat Biststraat Boonewaterhof Brullenstraat De Schachelaar Donkerstraat Dorpsstraat Gaverweg Gildestraat Groeneweg (+ deel Olsene bezuiden Spoorweg) nrs Guldepark Haarzakstraat Heremietlos Hoevestraat (vanaf Van Imschootplein tot Weidestraat) nrs Karperstraat Kerenstraat Kerkweglos Kloosterstraat Kruishoutemstraat Leihoekstraat Leliepark Machelendorp Meulebergstraat Molenkouterstraat Molenmeersstraat Pannestraat Petegemstraat Phlippostraat Polderstraat Posthoornstraat Putweg Rijksweg Schoolstraat Slooverlos Torrestraat Tuinwijk Tuttegemstraat Vaartstraat Veerstraat Veldweg Verlorenlos Vossenholstraat Vrijstraat Weidestraat Zandweg

Het containerpark is gelegen aan de Posthoornstraat 49D (telefoonnummer (09) )

Het containerpark is gelegen aan de Posthoornstraat 49D (telefoonnummer (09) ) Zulte Ophaalronde maandag Olsene, uitgezonderd deel Groeneweg bezuiden de spoorweg (kant E17) en Bauterstraat; sector Zulte, bezuiden de spoorweg (kant De Piste); deel Machelen: Sparren-, Brand-, Bok-,

Nadere informatie

Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald

Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald Het sorteren van afval is goed ingeburgerd. Jaar na jaar worden goede inzamelcijfers genoteerd. Toch kunnen we nog een stapje verder gaan. Zo zit in het

Nadere informatie

Ophaalkalender 2014 Gavere

Ophaalkalender 2014 Gavere Ophaalkalender 2014 Gavere ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2013 DECEMBER 2013 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2014! Mei 2012 Ophaling maandag Ophaling

Nadere informatie

Ophaalkalender. 2014 Sint-Martens-Latem. ivmmagazine. Mei 2012. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2014!

Ophaalkalender. 2014 Sint-Martens-Latem. ivmmagazine. Mei 2012. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2014! Ophaalkalender 2014 Sint-Martens-Latem ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2013 DECEMBER 2013 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2014! Mei 2012 Ophaling maandag

Nadere informatie

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE. REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE.  REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info OPHAALKALENDER 2009 Moorslede > www.mirom.be www.moorslede.be www.fostplus.be NIEUWE REGELING HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info JANUARI FEBRUARI NIEUWJAAR ZO 01 VR 02 MA 02 ZA 03 DI 03 ZO 04 WO 04

Nadere informatie

Januari Vaatwerk en ovenschotels horen niet thuis in de glasbol. OPHALING DINSDAG. Meer info en tips vind je op

Januari Vaatwerk en ovenschotels horen niet thuis in de glasbol. OPHALING DINSDAG. Meer info en tips vind je op Januari 2012 zo 1 Nieuwjaar ma 2 di 3 HV P&K wo 4 do 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 HV wo 11 do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 HV P&K wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 HV wo 25 do 26 vr 27 za 28

Nadere informatie

Ophaalkalender. Sint-Martens-Latem. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2015!

Ophaalkalender. Sint-Martens-Latem. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2015! Ophaalkalender 2015 Sint-Martens-Latem ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2014 DECEMBER 2014 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2015! OPHALING WOENSDAG OPHALING

Nadere informatie

Ophaalkalender 2012. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2012!

Ophaalkalender 2012. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2012! alin Ophaalkalender 2012 ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2011 DECEMBER 2011 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2012! V.u. IVMMagazine: Arsène Martens,

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2016 Gavere ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2015 DECEMBER 2015 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2016! VR 01 Dag van de Arbeid ZA 02 ZO

Nadere informatie

Ophaalkalender. Nazareth PMD P&K GFT EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender. Nazareth PMD P&K GFT EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2016 Nazareth ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2015 DECEMBER 2015 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2016! OPHALING MAANDAG OPHALING VRIJD

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER LICHTERVELDE. www.lichtervelde.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER LICHTERVELDE. www.lichtervelde.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER LICHTERVELDE www.lichtervelde.be PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen

Nadere informatie

REST 2014 HOUTHULST PMD PAPIER & KARTON KALENDER. www.houthulst.be. Afvalsticker verplicht vanaf 1 maart. Recycle! Volg ons op

REST 2014 HOUTHULST PMD PAPIER & KARTON KALENDER. www.houthulst.be. Afvalsticker verplicht vanaf 1 maart. Recycle! Volg ons op 0, 0, A F V A L KALENDER HOUTHULST www.houthulst.be Afvalsticker verplicht vanaf 1 maart REST PAPIER & KARTON AFVALSTICKER 0, Volg ons op Recycle! Scan deze code of download de gratis Recycle! app voor

Nadere informatie

Ophaalkalender 2009 Assenede

Ophaalkalender 2009 Assenede Ophaalronde dinsdag deelgemeente Boekhoute januari februari maart april mei juni nieuwjaar Ma 23 DI 31 VR 01 ZA 02 dag van de arbeid MA 01 DI 02 pinkstermaandag ZO 03 MA 04 WO 03 DO 04 DI 05 WO 06 VR 05

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND.

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND. Ophaalkalender 2015 Kaprijke ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2014 DECEMBER 2014 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2015! VR 01 Dag van de Arbeid ZA 02

Nadere informatie

sorteerpunt Breng je huisvuil naar jouw sorteerpunt. BelangRIJK BERICHT!

sorteerpunt Breng je huisvuil naar jouw sorteerpunt. BelangRIJK BERICHT! sorteerpunt Breng je huisvuil naar jouw sorteerpunt. BelangRIJK BERICHT! Wat is een sorteerpunt? Op een sorteerpunt vind je inwerpzuilen voor vijf verschillende soorten huishoudelijk afval. Onder elke

Nadere informatie

Ophaalkalender 2013 Knesselare

Ophaalkalender 2013 Knesselare lin Ophaalkalender 2013 Knesselare ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2012 DECEMBER 2012 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2013! D V.u. IVMMagazine: Arsène

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER STADEN. www.staden.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER STADEN. www.staden.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER STADEN www.staden.be PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen waar staat.

Nadere informatie

Ophaalkalender. 2013 Sint-Martens-Latem. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2013!

Ophaalkalender. 2013 Sint-Martens-Latem. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2013! lin Ophaalkalender 2013 Sint-Martens-Latem ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2012 DECEMBER 2012 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2013! D V.u. IVMMagazine:

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND.

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND. O Ophaalkalender 2015 Gavere ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2014 DECEMBER 2014 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2015! Hou dit magazine goed bij! EEN

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER KORTEMARK. www.kortemark.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER KORTEMARK. www.kortemark.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER KORTERK www.kortemark.be REST PMD PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op REST = RESTAFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER HOUTHULST. www.houthulst.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER HOUTHULST. www.houthulst.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER HOUTHULST www.houthulst.be REST PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op REST = RESTAFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op

Nadere informatie

Ophaalkalender 2014 Lovendegem

Ophaalkalender 2014 Lovendegem Ophaalkalender 2014 Lovendegem ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2013 DECEMBER 2013 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2014! Mei 2012 Ophaling maandag Ophaling

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER MOORSLEDE. www.moorslede.be REST PMD. Download gratis de Recycle! app. Volg ons op

OPHAAL KALENDER MOORSLEDE. www.moorslede.be REST PMD. Download gratis de Recycle! app. Volg ons op OPHAAL KALENDER MOORSLEDE www.moorslede.be Download gratis de Recycle! app PAPIE KARTR & ON Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen waar

Nadere informatie

Ophaalkalender. Waarschoot EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender. Waarschoot EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2016 Waarschoot ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2015 DECEMBER 2015 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2016! VR 01 Dag van de Arbeid ZA

Nadere informatie

ophaalkalender 2016 voor minder afval Recycle! www.ophaalkalender.be smartphone? Raadpleeg de ophaalkalender op Zet je afval correct buiten dankzij de

ophaalkalender 2016 voor minder afval Recycle! www.ophaalkalender.be smartphone? Raadpleeg de ophaalkalender op Zet je afval correct buiten dankzij de ophaalkalender 2016 Tel. dienst milieu: 052 39 92 63 Incovo Intercommunale voor afvalbeheer Cyriel Buyssestraat 5 1800 Vilvoorde Tel. : 02 255 94 70 Fax : 02 251 74 05 www.incovo.be Recycle! Download nu

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2017 Lovendegem Dit ivmmagazine IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2017! INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2016 DECEMBER 2016 VR 01 ZA 02 ZO 03 OPHALING

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2017 Gavere ivmmagazine Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2017! INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2016 DECEMBER 2016 OPHALING WOENSDAG VR 01 ZA 02 ZO

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2017 Nazareth ivmmagazine Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2017! INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2016 DECEMBER 2016 OPHALING WOENSDAG VR 01 ZA 02

Nadere informatie

gft-ophaling vanaf april

gft-ophaling vanaf april ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER - DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - EXTRA NUMMER MAART 2015 gft-ophaling vanaf april In dit nummer: Een nieuwe selectieve inzameling p.2 De gft-container p.3 De

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2017 Sint-Martens-Latem Dit ivmmagazine IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2017! INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2016 DECEMBER 2016 OPHALING WOENSDAG VR

Nadere informatie

APRIL ZA 1 ZO 2 MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7. pmd ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11. gft+ WO 12 DO 13. p&k VR 14 ZA 15 PASEN ZO 16. rp gesloten MA 17 DI 18

APRIL ZA 1 ZO 2 MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7. pmd ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11. gft+ WO 12 DO 13. p&k VR 14 ZA 15 PASEN ZO 16. rp gesloten MA 17 DI 18 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL 1 8 3 6 9 0 1 NIEUWJAAR 3 3 1 2 9 0 7 PASEN Enkel plastic flessen & flacons metalen verpakkingen Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken en folies)

Nadere informatie

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente OPHAALKALENDER 2016 LONDERZEEL Toffe gemeente Telefoon dienst milieu: 052 39 92 63 INCOVO Intercommunale voor afvalbeheer Cyriel Buyssestraat 5 1800 Vilvoorde Tel. : 02 255 94 70 Fax : 02 251 74 05 www.incovo.be

Nadere informatie

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Diftarin Herent Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Toepassing vanhet principe van 'de vervuiler betaalt' Door het afval te wegen wordt per gezin/vereniging gefactureerd wat men heeft aangeboden

Nadere informatie

Ophaalkalender. Lovendegem EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender. Lovendegem EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND DO Ophaalkalender 2016 Lovendegem ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2015 DECEMBER 2015 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2016! Hou dit magazine goed bij!

Nadere informatie

ophaalkalender 2012 Koekelare Zet je afvalzak op dieet en sorteer! .be of www.koekelare.be gedrukt op FSC en 100% gerecycleerd papier

ophaalkalender 2012 Koekelare Zet je afvalzak op dieet en sorteer! .be of www.koekelare.be gedrukt op FSC en 100% gerecycleerd papier ophaalkalender 2012.be of > Koekelare www.koekelare.be Zet je afval altijd de dag vóór ophaling vanaf 19u00 op de stoep. Zo wordt de afvalzak zeker opgehaald. Het tijdstip van ophaling kan door omstandigheden

Nadere informatie

Ophaalkalender. Knesselare EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender. Knesselare EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND DO Ophaalkalender 2017 Knesselare ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2016 DECEMBER 2016 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2017! HV HV Hou dit magazine goed

Nadere informatie

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. 5336230_sorteergids_nederlands.indd 1 29/09/14 15:16 Dit sorteren wij in de stad Antwerpen GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval PMD

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND DO Ophaalkalender 2016 Sint-Martens-Latem ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2015 DECEMBER 2015 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2016! Hou dit magazine

Nadere informatie

Ophaalkalender 2012. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2012!

Ophaalkalender 2012. ivmmagazine. Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2012! alin Ophaalkalender 2012 ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2011 DECEMBER 2011 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2012! V.u. IVMMagazine: Arsène Martens,

Nadere informatie

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak!

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Ophaling pmd van start Vanaf december wordt in de hele provincie Limburg en Diest pmd (plastic flessen

Nadere informatie

Ophaalkalender Sint-Laureins EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender Sint-Laureins EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2017 Sint-Laureins Dit ivmmagazine IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2017! INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2016 DECEMBER 2016 OPHALING WOENSDAG VR 01

Nadere informatie

APRIL ZA 1 ZO 2. gft+ MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7 ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11 WO 12 DO 13. textiel gft+ VR 14 ZA 15 PASEN PAASMAANDAG ZO 16 MA 17 DI 18.

APRIL ZA 1 ZO 2. gft+ MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7 ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11 WO 12 DO 13. textiel gft+ VR 14 ZA 15 PASEN PAASMAANDAG ZO 16 MA 17 DI 18. JANUARI FEBRUARI MAART APRIL 1 8 3 6 8 9 0 1 NIEUWJAAR kerstbomen pmd hv p&k pmd hv 5 pmd hv p&k pmd hv 5 1 pmd hv p&k pmd hv 2 9 0 7 pmd hv PASEN PAASMAANDAG p&k pmd hv pmd Enkel plastic flessen & flacons

Nadere informatie

APRIL MA 04 MA 11 PMD HV P&K GFT+ MA 18 MA 25 PMD HV GFT+ PASEN PAASMAANDAG. Glas

APRIL MA 04 MA 11 PMD HV P&K GFT+ MA 18 MA 25 PMD HV GFT+ PASEN PAASMAANDAG. Glas Edegem - zone 1A JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI PMD HV DI 01 ZO 01 FEEST VAN DE ARBEID WO 01 MA 02 DO 02 DI 03 VR 03 PMD HV WO 04 ZA 04 DO 05 ZO 05 VR 06 MA 06 PMD HV P&K ZA 07 DI 07 ZO 08 WO 08

Nadere informatie

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen.

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Verpakkingen: plastic, blik, sap- en Plastic Plastic tasjes, tassen en broodzakken Pasta- en rijstzakken

Nadere informatie

Begijnendijk. samen voor afval met toekomst!

Begijnendijk. samen voor afval met toekomst! Begijnendijk AfvalkalendeR Afvalkalender 2018 samen voor afval met toekomst! samen voor afval met toekomst! Afvalkalender Begijnendijk Zet je afval duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling vóór

Nadere informatie

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Gids voor de evaluatie van de kwaliteit Samen Goed sorteren Beter recycleren pagina 1 Waarom deze gids? Deze gids is bedoeld voor iedereen die controles moet

Nadere informatie

LANGEMARK-POELKAPELLE

LANGEMARK-POELKAPELLE OPHAAL KALENDER LANGERK-POELKAPELLE www.langemark-poelkapelle.be Download gratis de Recycle! app Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Duffel

ophaalkalender 2015 Duffel ophaalkalender 2015 Duffel IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk)

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) omschrijving ophaling aan huis ophaling aan huis containerpark containerpark containerpark VLOERBEKLEDING overzicht grofvuil vloerbekleding vinyl

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER MOORSLEDE. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER MOORSLEDE.  Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER MOORSLEDE www.moorslede.be Download gratis de Recycle! app Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen waar staat. Enkel reglementaire

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Berlaar

ophaalkalender 2015 Berlaar ophaalkalender 2015 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER ZONNEBEKE. www.zonnebeke.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER ZONNEBEKE. www.zonnebeke.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER NNEBEKE www.zonnebeke.be PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op Zoek jouw straat om te weten tot welke ronde je behoort. Wil je weten op welke dag jouw afval wordt

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Sint-amands

ophaalkalender 2015 Sint-amands ophaalkalender 2015 Sint-amands IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 1997 Gewijzigd in de gemeenteraad van 26 september 2005, 25 november 2008, 26 oktober 2009

Nadere informatie

ophaalkalender 2016 Berlaar

ophaalkalender 2016 Berlaar ophaalkalender 2016 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan)

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) VLOERBEKLEDING vloerbekleding vinyl tapijten divers rubber matten linoleum kurktegels KUNSTSTOFFEN plastic en kunststofplaten plastic bakken en

Nadere informatie

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark Bewaar deze folder bij je afvalkalender Meer informatie? Bel 0800/97 0 97 of surf naar www.ecowerf.be!

Nadere informatie

AFVAL SCHEIDEN? Kijk voor meer info op de achterkant van de kalender!

AFVAL SCHEIDEN? Kijk voor meer info op de achterkant van de kalender! AFVAL SCHEIDEN? Kijk voor meer info op de achterkant van de kalender! 2018 Voor al uw meldingen/vragen inzake onderhoud aan de openbare ruimte of reiniging kunt u bellen met de gemeente: 140299 Of kijk

Nadere informatie

ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde-

ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde- ophaalkalender 2011 Lier -DinsDAGronde- IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier,

Nadere informatie

LEDE UW UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan AFVAL- KALENDER 2005 >> SAMEN TEGEN DE AFVALBERG

LEDE UW UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan AFVAL- KALENDER 2005 >> SAMEN TEGEN DE AFVALBERG LEDE UW UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVAL- KALENDER 2005 >> SAMEN TEGEN DE AFVALBERG INFORMATIE Nuttige telefoonnummers ILvA Tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Januari 2015. 0800 90 270 Ma vr/ 8u. 18u. / Zaterdag : 9u. 12u. AFVALINZAMELING BIJ WINTERWEER. Huisvuil Papier en karton PMD ADVERTENTIE

Januari 2015. 0800 90 270 Ma vr/ 8u. 18u. / Zaterdag : 9u. 12u. AFVALINZAMELING BIJ WINTERWEER. Huisvuil Papier en karton PMD ADVERTENTIE Ophaalkalender 2015 Januari 2015 AFVALINZAMELING BIJ WINTERWEER do 1 Nieuwjaar T vr 2 za 3 zo 4 ma 5 In de winter kunnen de wegen en de voetpaden gevaarlijk glad zijn. Ook de afvalophalers kunnen daar

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 BORNEM

ophaalkalender 2015 BORNEM ophaalkalender 2015 BORNEM IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

Geetbets. samen voor afval met toekomst!

Geetbets. samen voor afval met toekomst! Geetbets AfvalkalendeR Afvalkalender 2018 samen voor afval met toekomst! samen voor afval met toekomst! Vragen? 0800/97 0 97 info@ecowerf.be Zet je afval duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling

Nadere informatie

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2016 Nevele ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2015 DECEMBER 2015 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2016! VR 01 Dag van de Arbeid ZA 02 ZO

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Ophaalkalender. Merelbeke PMD P&K GFT EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND

Ophaalkalender. Merelbeke PMD P&K GFT EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND Ophaalkalender 2016 Merelbeke ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2015 DECEMBER 2015 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2016! OPHALING MAANDAG OPHALING DINSDAG

Nadere informatie

Zoutleeuw. samen voor afval met toekomst!

Zoutleeuw. samen voor afval met toekomst! Zoutleeuw AfvalkalendeR Afvalkalender 2018 samen voor afval met toekomst! samen voor afval met toekomst! Afvalkalender Zoutleeuw Zet je afval duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling vóór 07.00

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 Puurs

ophaalkalender 2014 Puurs ophaalkalender 2014 Puurs IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

afvalkalender 2016 Download Recycle! GEMEENTELIJKE MILIEUDIENST 057/ Klachten inzake gft: IVVO Klantendienst 057/

afvalkalender 2016 Download Recycle! GEMEENTELIJKE MILIEUDIENST 057/ Klachten inzake gft: IVVO Klantendienst 057/ Download Recycle! Klachten inzake gft: IVVO Klantendienst Klachten IVVO KLANTENDIENST inzake huisvuil, pmd, papier 057/21 & karton: 41 60 Netheidsbeheerder 0498/92 92 83 of 0498/92 92 88 Algemene inlichtingen:

Nadere informatie

Ophaalkalender 2014 HOREBEKE

Ophaalkalender 2014 HOREBEKE Ophaalkalender 2014 Januari 2014 AFVALINZAMELING BIJ WINTERWEER wo 1 Nieuwjaar T do 2 T vr 3 T za 4 T zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za 11 zo 12 ma 13 ( di 14 ( wo 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di 21

Nadere informatie

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark Bewaar deze folder bij je afvalkalender Meer informatie? Bel 0800/97 0 97 of surf naar www.ecowerf.be!

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 BONHEIDEN

ophaalkalender 2014 BONHEIDEN ophaalkalender 2014 BONHEIDEN IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 MEDEDELINGEN BELANGRIJKE INCOVO Recycle! inzameling, sorteren en recycleren Meer informatie over de selectieve

ophaalkalender 2014 MEDEDELINGEN BELANGRIJKE INCOVO Recycle! inzameling, sorteren en recycleren Meer informatie over de selectieve ophaalkalender 2014 Tel. dienst milieu: 015 62 71 45 Tel. Incovo: 02 255 94 70 Aanvraag ophaling snoeihout en groot huisvuil kan via de Incovo-website BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Recycle! Huisvuil mag slechts

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU Inhoud BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 BONHEIDEN

ophaalkalender 2015 BONHEIDEN ophaalkalender 2015 BONHEIDEN IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen,

Nadere informatie

Download Recycle! IVVO Klantendienst 057/ Gemeentelijke Milieudienst 058/ afvalkalender 2016

Download Recycle! IVVO Klantendienst 057/ Gemeentelijke Milieudienst 058/ afvalkalender 2016 Download Recycle! IVVO Klantendienst 7/ 41 60 Gemeentelijke Milieudienst 8/33 afvalkalender HUISVUIL 8/33 7/ 41 60 Januari GFT (GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL) PAPIER EN KARTON PMD SNOEIHOUT GROFVUIL De afvalophalers

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER HOOGLEDE. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER HOOGLEDE.  Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER HOOGLEDE www.hooglede.be Download gratis de Recycle! app Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen waar staat. Enkel reglementaire

Nadere informatie

Voor de rest... Doe je best!

Voor de rest... Doe je best! Sorteer ABC Vanaf 20 januari gaan we, samen met u, in De Leeuwerik een andere manier van afvalinzameling testen. Het doel is om meer waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken en daarmee minder restafval

Nadere informatie

Huldenberg. samen voor afval met toekomst!

Huldenberg. samen voor afval met toekomst! Huldenberg AfvalkalendeR Afvalkalender 2018 samen voor afval met toekomst! samen voor afval met toekomst! Afvalkalender Huldenberg Zet je afval duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling vóór 07.00

Nadere informatie

brochure milieupark VERSIE 1 JANUARI 2012

brochure milieupark VERSIE 1 JANUARI 2012 brochure WWW.KAPRIJK K E.BE VERSIE 1 JANUARI 2012 opmaak boekje.indd 1 21-12-2011 18:59:03 Het Het maakt de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Nadere informatie

ophaalkalender 2015 Puurs

ophaalkalender 2015 Puurs ophaalkalender 2015 Puurs IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

OPHAALKALENDER 2016 OPHAALKALENDER IN DIT MAGAZINE! HOU DIT MAGAZINE GOED BIJ!

OPHAALKALENDER 2016 OPHAALKALENDER IN DIT MAGAZINE! HOU DIT MAGAZINE GOED BIJ! OPHAALKALENDER 2016 OPHAALKALENDER IN DIT MAGAZINE! HOU DIT MAGAZINE GOED BIJ! Samen voor een vlotte ophaling! Heel het jaar door afval ophalen aan huis: het vraagt heel wat organisatie. Tientallen chauffeurs

Nadere informatie

Download GRATIS de Recycle!-app. Lees meer op p. 8. zelzate. ophaalkalender

Download GRATIS de Recycle!-app. Lees meer op p. 8. zelzate. ophaalkalender zelzate Download GRATIS de Recycle!-app Lees meer op p. 8 ophaalkalender 2014 Wij helpen je verder Zowel telefonisch als elektronisch helpen wij je zo snel mogelijk verder. Heel wat informatie is op de

Nadere informatie

Januari 2015. 0800 90 270 Ma vr/ 8u. 18u. / Zaterdag : 9u. 12u. AFVALINZAMELING BIJ WINTERWEER ADVERTENTIE. Huisvuil Papier en karton PMD KGA LPL

Januari 2015. 0800 90 270 Ma vr/ 8u. 18u. / Zaterdag : 9u. 12u. AFVALINZAMELING BIJ WINTERWEER ADVERTENTIE. Huisvuil Papier en karton PMD KGA LPL Ophaalkalender 2015 Januari 2015 AFVALINZAMELING BIJ WINTERWEER do 1 Nieuwjaar T vr 2 za 3 zo 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo 11 ma 12 di 13 wo 14 do 15 vr 16 ( za 17 zo 18 ma 19 di 20 wo 21 do 22

Nadere informatie

ophaalkalender 2014 Berlaar

ophaalkalender 2014 Berlaar ophaalkalender 2014 Berlaar IVAREM Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen IVAREM beheert het afval van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte,

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER KORTEMARK. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER KORTEMARK.  Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER KORTERK www.kortemark.be Download gratis de Recycle! app Volg ons op REST = RESTAFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen waar REST staat.

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Wegwijs op het containerpark. Een praktische gids om uw bezoek vlot te laten verlopen

Wegwijs op het containerpark. Een praktische gids om uw bezoek vlot te laten verlopen Wegwijs op het containerpark Een praktische gids om uw bezoek vlot te laten verlopen V.U.:Kathleen Overmeer, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 2015 SB 8835722 wettelijke depotnummer: D/2015/0306/67 Inhoud

Nadere informatie

Ophaalkalender 2014 Kaprijke

Ophaalkalender 2014 Kaprijke Ophaalkalender 2014 Kaprijke ivmmagazine INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE NR. 4/2013 DECEMBER 2013 Dit IVMMagazine bevat uw ophaalkalender 2014! Mei 2012 Ophaling maandag Ophaling

Nadere informatie

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Infobrochure GFT- en restafvalophaling Heuvelland GFT-ophaling, Fitness voor je vuilnis! GFT-ophaling vanaf 1

Nadere informatie