REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU"

Transcriptie

1 REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU Inhoud BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen... 2 Hoofdstuk I - Het ophalen van gewoon huisvuil... 2 Hoofdstuk II - Ophaling van grofvuil op afroep... 3 Hoofdstuk III - Selectieve inzameling via openbare glascontainers... 3 Hoofdstuk IV - Selectief inzamelen van textiel... 4 Hoofdstuk V - Selectief inzamelen van papier & karton... 4 Hoofdstuk VI - Selectief inzamelen van P.M.D.-fractie (plastiek, metalen en drankkartons)... 5 Hoofdstuk VII - Selectieve inzameling van GFT... 5 Hoofdstuk VIII - Inzameling van snoeihout... 6 Hoofdstuk IX Selectieve inzameling van oude metalen... 6 Hoofdstuk X - Inzameling van bedrijfsafval op campings... 6 Hoofdstuk XI - Evenementen... 7 BETWISTINGEN -OPHEFFINGSBEPALINGEN STRAFBEPALINGEN - INWERKINGTREDING... 9 Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 1/9

2 BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen Hoofdstuk I - Het ophalen van gewoon huisvuil Artikel 1 Het weghalen van restafval geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur, door een persoon of een intergemeentelijke samenwerkingsverband na toestemming van het gemeentebestuur. Het is verboden gewoon huisvuil mee te geven met het grofvuil of met een inzameling anders dan deze van huisvuil of te deponeren in het containerpark. Het college van burgemeester en schepenen brengt de inwoners in kennis van de dag, waarop het gewoon huisvuil wordt opgehaald. Artikel 2 Er worden door het gemeentebestuur restafvalzakken te koop aangeboden aan de inwoners. Alleen in deze zakken, die het logo van MIWA en de naam van de gemeente STEKENE dragen, mag het gewoon huisvuil worden geborgen en buitengezet om te worden opgehaald. De KMO s (kleine en middelgrote ondernemingen) en de zelfstandigen worden geacht de gele restafvalzakken te gebruiken voor het huishoudelijk restafval, zodat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen restafval afkomstig van particulieren en restafval afkomstig van KMO s en zelfstandige ondernemingen. Het is verboden deze zakken na te maken of te laten namaken. Deze zakken mogen niet worden doorverkocht. Artikel 3 Het maximum gewicht dat één zak mag bevatten aan gewoon huisvuil is 15 kg. Ten vroegste om uur 's avonds de dag voor de ophaling, dienen de zakken, behoorlijk gesloten, voor de eigen woning of weekendverblijf te worden geplaatst, ongeacht de ligging, en dit op de minst hinderlijke plaats. Waar fietspaden zijn, dienen de zakken een halve meter buiten het fietspad te worden buitengezet, op het voetpad of de vrije berm. Het is verboden de zakken op de openbare weg te plaatsen of buiten te laten staan, buiten de voor de ophaling vastgestelde dagen en uren. Dit afval wordt gelijkgesteld met sluikstorten, en zal aldus worden behandeld. Artikel 4 In deze zakken mogen alle afvalstoffen die ontstaan uit de normale verwerking van een particuliere huishouding en in een huisvuilzak geborgen kunnen worden, worden meegegeven met uitzondering van afvalstoffen die selectief worden ingezameld, zoals Klein Gevaarlijk Afval (K.G.A.), GFT, papier en karton, glas, snoeihout, textiel. Scherpe voorwerpen (glasscherven, spijkers, ), kadavers en slachtafval zijn niet toegelaten. Het is verboden afval boven of naast de zakken of in zakken die niet van het voorgeschreven model zijn, te plaatsen. Dit afval wordt gelijkgesteld met sluikstorten, en zal aldus worden behandeld. Artikel 5 Het is aan personen buiten het gezin dat de zakken heeft buitengezet, verboden de buiten gezette gevulde zakken te openen, te doorzoeken, te ledigen, restafval eruit te nemen of bij te vullen. Het is verboden om afvalstoffen uit andere gemeenten aan te bieden voor ophaling in de gemeente. Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 2/9

3 Hoofdstuk II - Ophaling van grofvuil op afroep Artikel 6 Het grofvuil wordt op afroep opgehaald. Enkel wie een afspraak heeft, mag grofvuil buiten plaatsen op de afgesproken dag. Wie geen afspraak heeft en toch grofvuil buiten plaatst, zal als sluikstorter worden behandeld. Het weghalen van grofvuil geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur of door een persoon of intergemeentelijke samenwerking na toestemming van het gemeentebestuur. Artikel 7 Bij de ophaling op afroep wordt meegenomen : - Brandbaar grofvuil: alle afval, afkomstig van een huishouden, dat te groot is om in een restafvalzak mee te geven en wat niet behoort tot de selectief ingezamelde fracties - oude metalen - timmerhout, kaders van ramen of deuren, met een maximum lengte van 2 meter Horen niet bij grofvuil : - restafval dat wel in de restafvalzak kan - autobanden - KGA - Bouw- en sloopafval (steengruis, cement, dakpannen, gipsplaat, lavabo s, wc-potten, roofing) - Bedrijfsafval - Glas en spiegels - Plastic folie - A.E.E.A (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. - Afval dat op andere tijdstippen selectief wordt opgehaald (PMD, snoeihout, papier en karton, huisvuil, textiel) Artikel 8 Het is verboden het grofvuil te doorzoeken of er stukken van weg te nemen. Ten vroegste om uur s avonds de dag vóór de ophaling, dient het grofvuil, voor de eigen woning of weekendverblijf te worden geplaatst, ongeacht de ligging, en dit op de minst hinderlijke plaats. Waar fietspaden zijn, dient het grofvuil een halve meter buiten fietspad te worden buitengezet, op het voetpad of de vrije berm. Het is verboden het grofvuil op de openbare weg te plaatsen of buiten te laten staan, buiten de voor de ophaling vastgestelde dagen en uren. Dit afval wordt gelijkgesteld met sluikstorten, en zal aldus worden behandeld. Hoofdstuk III - Selectieve inzameling via openbare glascontainers Artikel 9 Het gemeentebestuur stelt op tal van plaatsen glascontainers ter beschikking. Enkel gereinigde flessen, bokalen, drinkglazen mogen in deze glascontainers gedeponeerd worden. De flessen dienen te worden ontdaan van stoppen en kurken. Plat glas, gewapend glas, autoglas, porselein, aardewerk, lampen, beeldbuizen, opaalglas en kristal, hittebestendig glas (ovenschotels, kookplaten), worden niet in de glascontainers toegelaten. Artikel 10 Het is verboden de afvalstoffen naast de glascontainer te plaatsen of andere afvalstoffen dan glas in de glascontainer te deponeren. De aanbrenger dient het afval terug mee te nemen ofwel zich te wenden naar een andere glascontainer. Artikel 11 Het gebruik van de openbare glascontainers is enkel overdag toegestaan tussen 8.00 uur en uur. Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 3/9

4 Hoofdstuk IV - Selectief inzamelen van textiel Artikel 12 Het ophalen van textiel geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur of door een persoon, vereniging of intergemeentelijke samenwerking na toestemming van het gemeentebestuur. Artikel 13 De selectieve inzameling van textiel zal huis-aan-huis geschieden op data die door het college van burgemeester en schepenen zullen worden vastgelegd. Artikel 14 Volgende materialen behoren tot textiel: kleren, handtassen, schoeisel, beddengoed, gordijnen, tafelkleden, servetten, handdoeken, rugzakken en lompen. Worden niet toegelaten: natte of bevuilde kledij, vodden bevuild met pleister, verf of olie, matrassen, elektrische dekens, kussens, tapijten. Artikel 15 Het is verboden textiel op de openbare weg te plaatsen of te laten staan, buiten de voor de ophaling vastgestelde dagen. Dit afval wordt gelijkgesteld met sluikstorten, en zal aldus worden behandeld. Het is verboden textiel te doorzoeken of er stukken van weg te nemen. Artikel 16 Het textiel dient in een goed gesloten doos of plastiek zak aangeboden te worden. Het mag ten vroegste om 18.00uur 's avonds, de dag vòòr de ophaling voor de eigen woning of weekendverblijf te worden geplaatst, ongeacht de ligging en dit op de minst hinderlijke plaats. Waar fietspaden zijn, dient het textiel een halve meter buiten fietspad te worden buitengezet, op het voetpad of de vrije berm. Hoofdstuk V - Selectief inzamelen van papier & karton Artikel 17 Het ophalen van papier & karton geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur of door een persoon, vereniging of intergemeentelijke samenwerking na toestemming van het gemeentebestuur. Artikel 18 De selectieve inzameling van papier & karton zal huis-aan-huis geschieden op data die door het college van burgemeester en schepenen zullen worden vastgesteld. Artikel 19 Volgende materialen behoren tot papier en karton: papieren zakken en kartonnen dozen, boeken, kranten, tijdschriften, folders, schrijf- en printpapier. Worden niet toegelaten: vuil of vettig papier en karton, cellofaanpapier, behangpapier, aluminiumfolie- en zakjes, plastiekfolie. Artikel 20 Het is verboden papier & karton op de openbare weg te plaatsen of te laten staan, buiten de voor de ophaling vastgestelde dagen en weken. Dit afval wordt gelijkgesteld met sluikstorten, en zal aldus worden behandeld. Het is verboden papier & karton te doorzoeken of er stukken van weg te nemen. Artikel 21 Het papier & karton dient te worden ingezameld in kartonnen dozen of gestapeld samengebonden. Het mag ten vroegste om 18.00uur 's avonds, de dag vóór de ophaling voor de eigen woning of weekendverblijf te worden geplaatst, ongeacht de ligging en dit op de minst hinderlijke plaats. Waar fietspaden zijn, dienen papier & karton een halve meter buiten fietspad te worden buitengezet, op het voetpad of de vrije berm. Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 4/9

5 Hoofdstuk VI - Selectief inzamelen van P.M.D.-fractie (plastiek, metalen en drankkartons) Artikel 22 De selectieve inzameling van de P.M.D.-fractie zal geschieden op de data die door het College van Burgemeester en Schepenen zullen worden vastgesteld. Artikel 23 De artikelen 1 en 3 van onderhavig besluit zijn eveneens van toepassing op de inzameling van de P.M.D.-fractie. Er worden door het gemeentebestuur P.M.D.zakken te koop aangeboden aan de inwoners. Alleen in deze zakken, die de naam van de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband dragen, mag het P.M.D. geborgen en buitengezet om te worden opgehaald. Het is verboden deze zakken na te maken of te laten namaken. Deze zakken mogen niet worden doorverkocht. Artikel 24 In deze zakken mogen volgende afvalstoffen worden meegegeven : - plastieken flessen en flacons van o.m. frisdrank, water, melk, detergent, wasverzachter, shampoo, afwasmiddel, schuurmiddel - metalen blikjes van frisdrank, water en bier - conserven, aluminium schoteltjes en bakjes, metalen deksels en kroonkurken - drankkartons gebruikt voor vloeibare voedingsmiddelen (frisdrank, melk...) - spuitbussen van voedingswaren en cosmetica Volgende materialen worden behoren niet tot het PMD: - alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (plastic potjes, vlootjes, plastic zakken, folie) - verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, corrosieve wc-ontkalkers of motorolie bevat hebben. Het is verboden afval boven of naast de zakken of in zakken die niet van het voorgeschreven model zijn, te plaatsen. Dit afval wordt gelijkgesteld met sluikstorten, en zal aldus worden behandeld. De verpakkingen moeten leeg zijn en hebben een maximumvolume van 8 liter. Hoofdstuk VII - Selectieve inzameling van GFT Artikel 25 De selectieve inzameling van de GFT.-fractie zal geschieden op de data die door het College van Burgemeester en Schepenen zullen worden vastgesteld. Artikel 26 Onder GFT-afval wordt begrepen: fractie van het recycleerbaar huisvuil bestaande uit organisch afval (groenten-, fruit- en tuinafval) dat selectief in een container kan worden aangeboden. Enkel de volgende organische afvalstoffen mogen aangeboden worden: rauwe groente-, fruit- en aardappelresten, eierschalen, notendoppen, theebladeren en-zakjes, koffiedik en koffiefilters, papier van de keukenrol, mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel en schaafkrullen, onkruidresten, versnipperd snoeihout, gazonmaaisel, bladeren Artikel 27 Wijze van aanbieden van het GFT-afval : 1 Het GFT-afval moet aangeboden worden aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband of gemeente. De inhoud wordt aangeboden in een ter beschikking gestelde standaardrecipiënt, een groene container, met een volume van 40, 120 of 240l. 2 Het is verboden om open containers aan te bieden. 3 De containers moeten met de ophaalgreep naar de straatzijde worden geplaatst. 4 Een aangeboden container bevat een prijslabel dat rond het handvat is aangebracht. Artikel 28 Gebruik van de GFT-container : Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 5/9

6 1 De GFT-containers worden door het Intergemeentelijke samenwerkingsverband op aanvraag afgeleverd. Deze containers blijven eigendom van de instelling en worden slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de GFT-ophaling. 2 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag gebruikt worden voor de opslag van GFT. 3 Het is verboden op de ter beschikking gestelde recipiënten andere kentekens aan te brengen dan deze door de Intergemeentelijke samenwerking voorgeschreven of toegelaten. 4 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de intergemeentelijke samenwerking hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe GFT-container. De kosten voor herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner in geval van oneigenlijk gebruik. 5 De GFT-container moeten verbonden blijven aan het adres waar zij geleverd zijn. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container en/of groene keukenemmer mee te nemen naar een ander adres. 6 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een GFT-container kunnen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, op voordracht van de gemeente, gratis een GFT-container bekomen. Hoofdstuk VIII - Inzameling van snoeihout Artikel 29 Het ophalen van snoeihout geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur of door een persoon, vereniging of intergemeentelijke samenwerking na toestemming van het gemeentebestuur. Artikel 30 Het snoeihout wordt 4 maal per jaar huis-aan-huis opgehaald op data die door het college van burgemeester en schepenen zullen worden vastgesteld. Snoeihout en kerstbomen in dreven bij weekendverblijven en afgelegen woningen worden op de voorziene ophaaldag uitsluitend op aanvraag opgehaald. Een aanvraag moet ten laatste 3 werkdagen voor de ophaaldag via het gratis infonummer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband worden ingediend. Artikel 31 Het snoeihout moet met natuurtouw samengebonden worden en de takken mogen niet langer zijn dan 1,50 meter. Het maximum gewicht per pak mag 20 kg niet overschrijden. Artikel 32 Snoeihout mag niet worden meegegeven met het restafval of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van snoeihout. Hoofdstuk IX Selectieve inzameling van oude metalen Artikel 33 Het selectief inzamelen aan huis van oude metalen is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur. Artikel 34 Het overtreden van dit reglement wordt aanschouwd als diefstal en aldus behandeld. De ingezamelde metalen worden eigendom van het gemeentebestuur en afgevoerd naar de gemeentelijke opslagplaats. Hoofdstuk X - Inzameling van bedrijfsafval op campings Artikel 35 Het afval van campings is bedrijfsafval en zal niet meer opgehaald worden door het gemeentebestuur. Alle kosten voor de inzameling ervan vallen ten laste van de uitbaters. Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 6/9

7 Hoofdstuk XI - Evenementen Artikel 36 Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen een actieplan op te stellen om afval te voorkomen en selectief in te zamelen. Hoofdstuk XII - Voorkomen van afval, zwerfvuil en sluikstorten Artikel 37 Het is verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met dit reglement en andere wettelijke bepalingen en/of het ter inzameling aanbieden van afvalstoffen in niet-reglementaire afvalrecipiënten of op niet-reglementaire tijdstippen. Artikel Teneinde vervuiling van het openbaar domein en het leefmilieu te voorkomen worden openbare afvalmanden geplaatst. 2. In deze openbare afvalmanden mag uitsluitend klein afval, geproduceerd op de openbare weg, en zwerfvuil worden gedeponeerd. 3. Het is verboden deze openbare afvalmanden te gebruiken om zich te ontdoen van huishoudelijke, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen. Artikel Indien op privéterrein wordt gesluikstort, dient de eigenaar van de (on)bebouwde grond in te staan voor het verwijderen van het sluikstort. 2. Rechtmatige gebruikers van containers voor privaat gebruik die op openbaar of privaat domein worden geplaatst, dragen de volledige verantwoordelijkheid voor deze containers, inclusief de verwijdering van sluikstorten uit deze containers. Artikel De uitbaters van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting kunnen verbruikt worden (drankautomaat, frituren, snackbars, deelnemers aan braderieën, verkopers van eetwaren, ) dienen behoorlijke, voldoende zichtbare, en goed bereikbare afvalmand(en) tegen de gevel, en/of in het voor publiek toegankelijke gedeelte van de inrichting te plaatsen. 2. De opstellingsplaats en het aantal van deze afvalbakken kunnen door het college van burgemeester en schepenen bepaald worden. 3. De afvalmand(en) moeten regelmatig door de uitbater of zijn vertegenwoordiger worden geledigd, zeker bij sluitingsuur, en de standplaats en de omgeving van de inrichting moeten proper worden gehouden. Ook afval dat met bepaalde inrichtingen kan worden verbonden en verspreid ligt in de omgeving, zoals o.a. voedselbakjes, moet door de uitbater of zijn vertegenwoordigers, worden verwijderd. Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 7/9

8 Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 8/9

9 BETWISTINGEN -OPHEFFINGSBEPALINGEN STRAFBEPALINGEN - INWERKINGTREDING Artikel 1 - Betwisting Betwisting in verband met toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde: - de verleende toelating wijzigen of intrekken. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt zal vooraf overleg worden gepleegd met de betrokkene gebruikers. - bij niet-naleving van de voorschriften in dit reglement opgenomen zal de toegang tot de gemeentelijke infrastructuur of openbare plaats ontzegd worden. - bij weigering om de veroorzaakte schade te vergoeden kan deze worden ingevorderd door de financieel beheerder in naleving van art. 94 van het gemeentedecreet of volgens de burgerlijke rechtspleging na aanmaning van de veroorzaker. Artikel 2 - Administratieve sancties Voor de volgende artikelen kunnen administratieve sancties worden toegepast: Afdeling 1 Reglement van inwendig bestuur betreffende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen: voor alle artikelen, behalve voor artikelen 12, 17, 29 en 36. Artikel 3 - Opheffingsbepaling Het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2012 betreffende gecoördineerde reglementen van inwendig bestuur op te heffen. Artikel 4 - Inwerkingtreding Onderhavige reglementen van inwendig bestuur treden in werking op 1 maart 2015 en worden bekendgemaakt conform de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 5 Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing over te maken aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde en de griffie van de politierechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Sint- Niklaas overeenkomstig de voorschriften van artikel 119 van de nieuwe gemeentewet en aan de korpschef van politiezone. Versie Cobra Bijlage gemeenteraad 15/12/2015 9/9

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2015 I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt

Nadere informatie

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 1997 Gewijzigd in de gemeenteraad van 26 september 2005, 25 november 2008, 26 oktober 2009

Nadere informatie

Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Gecoördineerde versie (Gemeenteraden 21 januari 1999 en 18 december 2013)

Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Gecoördineerde versie (Gemeenteraden 21 januari 1999 en 18 december 2013) Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gecoördineerde versie (Gemeenteraden 21 januari 1999 en 18 december 2013) HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Diftarin Herent Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Toepassing vanhet principe van 'de vervuiler betaalt' Door het afval te wegen wordt per gezin/vereniging gefactureerd wat men heeft aangeboden

Nadere informatie

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden. HOOFDSTUK 13 VUILNISOPHALING Art. 13.1. - Algemene bepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 maart 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 20 februari 2017 Bekendgemaakt op 23 maart

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN. GEMEENTERAADSBESLUIT 30 maart 2015, gewijzigd op 11 september 2017

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN. GEMEENTERAADSBESLUIT 30 maart 2015, gewijzigd op 11 september 2017 POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN GEMEENTERAADSBESLUIT 30 maart 2015, gewijzigd op 11 september 2017 GECOÖRDINEERDE TEKST I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 81 milieu@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage 1 APV) Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

sorteerpunt Breng je huisvuil naar jouw sorteerpunt. BelangRIJK BERICHT!

sorteerpunt Breng je huisvuil naar jouw sorteerpunt. BelangRIJK BERICHT! sorteerpunt Breng je huisvuil naar jouw sorteerpunt. BelangRIJK BERICHT! Wat is een sorteerpunt? Op een sorteerpunt vind je inwerpzuilen voor vijf verschillende soorten huishoudelijk afval. Onder elke

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE. REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE.  REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info OPHAALKALENDER 2009 Moorslede > www.mirom.be www.moorslede.be www.fostplus.be NIEUWE REGELING HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info JANUARI FEBRUARI NIEUWJAAR ZO 01 VR 02 MA 02 ZA 03 DI 03 ZO 04 WO 04

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN

POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN GEMEENTE ZEMST PROVINCIE VLAAMS-BRABANT POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuwe politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuwe politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00268 Onderwerp: Nieuwe politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Vergadering 13 september 2010 Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet,

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a.

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a. Reglementering containerpark. Artikel 1.- Doel Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en

Nadere informatie

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

2.1 Het park wordt uitgebaat door en staat onder toezicht van de externe afvalbeheerder, die hiertoe parkwachters aanstelt.

2.1 Het park wordt uitgebaat door en staat onder toezicht van de externe afvalbeheerder, die hiertoe parkwachters aanstelt. REGLEMENT VAN INWENDIG BEHEER BETREFFENDE HET BETREDEN VAN EN AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK, SLUISSTRAAT 82, 8300 KNOKKE-HEIST Artikel 1. Doel 1.1 Het gemeentelijk containerpark

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Artikel 1

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.

Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. Art. 1: Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en heft het reglement op betreffende

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER LICHTERVELDE. www.lichtervelde.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER LICHTERVELDE. www.lichtervelde.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER LICHTERVELDE www.lichtervelde.be PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen

Nadere informatie

Het containerpark is gelegen aan de Posthoornstraat 49D (telefoonnummer (09) )

Het containerpark is gelegen aan de Posthoornstraat 49D (telefoonnummer (09) ) Zulte Ophaalronde maandag Olsene, uitgezonderd deel Groeneweg bezuiden de spoorweg (kant E17) en Bauterstraat; sector Zulte, bezuiden de spoorweg (kant De Piste); deel Machelen: Sparren-, Brand-, Bok-,

Nadere informatie

. Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en

. Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en . Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OVER HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

POLITIEVERORDENING OVER HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN POLITIEVERORDENING OVER HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VERVANGING POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPHALING VAN HUISHOUDELIJK AFVAL, DE SELECTIEVE OPHALINGEN EN HET CONTAINERPARK

Nadere informatie

GFT. Wel bij het GFT. Niet bij het GFT

GFT. Wel bij het GFT. Niet bij het GFT GFT Wel bij het GFT Aardappelschillen Bloemen en (kamer)planten Doppen van pinda s en noten Eierschalen Etensresten (gekookt, gebakken, rauw) Kaaskorsten zonder plastic Kattenbakkorrels met Milieukeur

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN Gemeente DESTELBERGEN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. VOORWERP VAN HET AFVALPLAN : (aanduiden wat past) o Organisatie van een éénmalig groot evenement 1, ongeacht de aard of de locatie o Organisatie van een

Nadere informatie

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente OPHAALKALENDER 2016 LONDERZEEL Toffe gemeente Telefoon dienst milieu: 052 39 92 63 INCOVO Intercommunale voor afvalbeheer Cyriel Buyssestraat 5 1800 Vilvoorde Tel. : 02 255 94 70 Fax : 02 251 74 05 www.incovo.be

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK

POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 27 maart 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S.

Nadere informatie

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. 5336230_sorteergids_nederlands.indd 1 29/09/14 15:16 Dit sorteren wij in de stad Antwerpen GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval PMD

Nadere informatie

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark.

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Artikel 1 Voor deze verordening zijn de definities van toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Nadere informatie

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark Bewaar deze folder bij je afvalkalender Meer informatie? Bel 0800/97 0 97 of surf naar www.ecowerf.be!

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

APRIL ZA 1 ZO 2. gft+ MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7 ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11 WO 12 DO 13. textiel gft+ VR 14 ZA 15 PASEN PAASMAANDAG ZO 16 MA 17 DI 18.

APRIL ZA 1 ZO 2. gft+ MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7 ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11 WO 12 DO 13. textiel gft+ VR 14 ZA 15 PASEN PAASMAANDAG ZO 16 MA 17 DI 18. JANUARI FEBRUARI MAART APRIL 1 8 3 6 8 9 0 1 NIEUWJAAR kerstbomen pmd hv p&k pmd hv 5 pmd hv p&k pmd hv 5 1 pmd hv p&k pmd hv 2 9 0 7 pmd hv PASEN PAASMAANDAG p&k pmd hv pmd Enkel plastic flessen & flacons

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER KORTEMARK. www.kortemark.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER KORTEMARK. www.kortemark.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER KORTERK www.kortemark.be REST PMD PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op REST = RESTAFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald

Nadere informatie

APRIL ZA 1 ZO 2 MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7. pmd ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11. gft+ WO 12 DO 13. p&k VR 14 ZA 15 PASEN ZO 16. rp gesloten MA 17 DI 18

APRIL ZA 1 ZO 2 MA 3 DI 4 WO 5 DO 6 VR 7. pmd ZA 8 ZO 9 MA 10 DI 11. gft+ WO 12 DO 13. p&k VR 14 ZA 15 PASEN ZO 16. rp gesloten MA 17 DI 18 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL 1 8 3 6 9 0 1 NIEUWJAAR 3 3 1 2 9 0 7 PASEN Enkel plastic flessen & flacons metalen verpakkingen Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken en folies)

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER STADEN. www.staden.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER STADEN. www.staden.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER STADEN www.staden.be PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen waar staat.

Nadere informatie

Inzameling afvalstoffen en gebruik containerpark

Inzameling afvalstoffen en gebruik containerpark GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT 31 1770 LIEDEKERKE TEL. 053 64 55 11 FAX 053 64 55 09 www.liedekerke.be LIEDEKERKE Inzameling afvalstoffen en gebruik containerpark NDC 583.73 Politiereglement Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems,, T.

Nadere informatie

Welkom op het containerpark

Welkom op het containerpark Infowijzer Welkom op het containerpark Ooit was het simpel. In 1883 verplichtte de Parijse prefect Eugène Poubelle de inwoners van de lichtstad om het afval in drie verschillende fracties aan te bieden.

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2016 Bekendgemaakt op 23 maart 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

ophaalkalender 2016 voor minder afval Recycle! www.ophaalkalender.be smartphone? Raadpleeg de ophaalkalender op Zet je afval correct buiten dankzij de

ophaalkalender 2016 voor minder afval Recycle! www.ophaalkalender.be smartphone? Raadpleeg de ophaalkalender op Zet je afval correct buiten dankzij de ophaalkalender 2016 Tel. dienst milieu: 052 39 92 63 Incovo Intercommunale voor afvalbeheer Cyriel Buyssestraat 5 1800 Vilvoorde Tel. : 02 255 94 70 Fax : 02 251 74 05 www.incovo.be Recycle! Download nu

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER HOUTHULST. www.houthulst.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app

OPHAAL KALENDER HOUTHULST. www.houthulst.be REST PMD PAPIER & KARTON. Download. Volg ons op. gratis de Recycle! app OPHAAL KALENDER HOUTHULST www.houthulst.be REST PAPIER & KARTON Download gratis de Recycle! app Volg ons op REST = RESTAFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 Aangevuld

Nadere informatie

OPHAAL KALENDER MOORSLEDE. www.moorslede.be REST PMD. Download gratis de Recycle! app. Volg ons op

OPHAAL KALENDER MOORSLEDE. www.moorslede.be REST PMD. Download gratis de Recycle! app. Volg ons op OPHAAL KALENDER MOORSLEDE www.moorslede.be Download gratis de Recycle! app PAPIE KARTR & ON Volg ons op = AFVAL De witte restafvalzakken en de gele KMO-zakken worden wekelijks opgehaald op de dagen waar

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost.

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op het daaromtrent bepaalde in de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Het college van B&W van de gemeente Menameradiel, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM Context Door een besluit van de Vlaamse regering is de stad verplicht haar belastingreglement

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak!

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Ophaling pmd van start Vanaf december wordt in de hele provincie Limburg en Diest pmd (plastic flessen

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen.

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Verpakkingen: plastic, blik, sap- en Plastic Plastic tasjes, tassen en broodzakken Pasta- en rijstzakken

Nadere informatie

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark Bewaar deze folder bij je afvalkalender Meer informatie? Bel 0800/97 0 97 of surf naar www.ecowerf.be!

Nadere informatie

Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 117, 119 en 135;

Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 117, 119 en 135; Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. DE RAAD; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende

Nadere informatie

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck Cranendonck Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015 Gemeente Cranendonck Cranendonck Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck, overwegende dat in het belang van een doelmatige

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD 04 FEBRUARI 2013 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD 04 FEBRUARI 2013 OPENBARE ZITTING BESTUUR DER STAD RONSE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD 04 FEBRUARI 2013 OPENBARE ZITTING POLITIEREGLEMENT VOOR INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN. AANPASSING. BESLISSING. DE GEMEENTERAAD,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN. Afdeling 1.1. Definities

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN. Afdeling 1.1. Definities Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark Vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2003 en aangepast bij beslissing

Nadere informatie

LEDE UW UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan AFVAL- KALENDER 2005 >> SAMEN TEGEN DE AFVALBERG

LEDE UW UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan AFVAL- KALENDER 2005 >> SAMEN TEGEN DE AFVALBERG LEDE UW UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVAL- KALENDER 2005 >> SAMEN TEGEN DE AFVALBERG INFORMATIE Nuttige telefoonnummers ILvA Tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald

Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald Het sorteren van afval is goed ingeburgerd. Jaar na jaar worden goede inzamelcijfers genoteerd. Toch kunnen we nog een stapje verder gaan. Zo zit in het

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. (aangepast GR oktober 2005)

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. (aangepast GR oktober 2005) Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. (aangepast GR oktober 2005) DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1 : toepassingsgebied.

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 (wijzigingen van toepassing met ingang van 1 juli 2014 behoudens

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL gh RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie voor: het ophalen en verwerken van huishoudelijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr ; De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr. 15.61; gelet op: Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b Wet Milieubeheer,

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Inhoud BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende de inname van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 140441 12 oktober 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Uitsluitend in bruine containers 240 l in plastic vergelijkbaar met 3 zakken van 80 l Hoogte : 1.100 mm Breedte : 740 mm Lengte : 580 mm Gewicht : 15 kg Net Brussel stelt u

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

REST 2014 HOUTHULST PMD PAPIER & KARTON KALENDER. www.houthulst.be. Afvalsticker verplicht vanaf 1 maart. Recycle! Volg ons op

REST 2014 HOUTHULST PMD PAPIER & KARTON KALENDER. www.houthulst.be. Afvalsticker verplicht vanaf 1 maart. Recycle! Volg ons op 0, 0, A F V A L KALENDER HOUTHULST www.houthulst.be Afvalsticker verplicht vanaf 1 maart REST PAPIER & KARTON AFVALSTICKER 0, Volg ons op Recycle! Scan deze code of download de gratis Recycle! app voor

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel

Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Beesel De raad van de gemeente Beesel; Gelezen het voorstel van het college van 20 december 2010, inzake de wijziging van de Afvalstoffenverordening 2011 van

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 11-2016 B Agenda no. 7 De raad van Edam-Volendam; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015; B e s l u i t : tot

Nadere informatie

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017.

ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. ONTWERP UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN GEMEENTE ENSCHEDE 2017. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; gelet op het daaromtrent bepaalde in de Afvalstoffenverordening Gemeente

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002 GEMEENTE KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002 Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 5 maart 2002 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie