HANDLEIDING DVR 1600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING DVR 1600"

Transcriptie

1 HANDLEIDING DVR 1600

2 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande discs...9 Datatransmissiesnelheden...9 Verzorging van recorder en discs...10 Behandeling van de discs...10 Reiniging van de discs...10 Opbergen van de discs...10 Te vermijden discs...10 Discaccessoires...10 Reiniging van de DVD recorder...10 Werking van het apparaat...11 Werking van het bedieningspaneel...11 Gebruik van het achterpaneel...12 Werking van het VFD display...13 Berichten op het display in de normale bedrijfsmodus...14 Werking van de afstandsbediening...15 Voorbereiden van de afstandsbediening...15 De batterij vervangen...15 Het gebruik van de afstandsbediening...16 Waarschuwingen betreffende het gebruik van de afstandsbediening...16 Belangrijke opmerkingen over de batterij...16 De toetsen van de afstandsbediening...17 Aansluiten van de DVD recorder...19 Aansluiting van de DVD recorder op de TV...19 Aansluiting met de SCART kabel...19 Aansluiting met een videokabel...21 Aansluiting met een S-Video kabel...22 Aansluiting van additionele apparatuur Aansluiting van additionele apparatuur op de tweede SCART-aansluiting Aansluiting van additionele apparatuur op de frontaansluitingen...24 Beste beeldkwaliteit...24 Goede beeldkwaliteit Aansluiting van audioapparatuur op de analoge audio-aansluitingen Aansluiting van audioapparatuur op de digitale audio-aansluiting...25 Het installeren van de DVD recorder..26 Eerste installatie...26 Het gebruik van een satellietontvanger / DVB-T set-top box...28 Handmatig TV-zenders zoeken...28 Automatische zenderzoekfunctie...29 Sorteren, toevoegen, wissen en naam wijzigen van TV-kanalen...30 Instellen van de taal...32 Instellen van uurtijd en datum...32 Afspelen...33 Algemene tips voor het afspelen...33 Inleggen van een disc...34 Afspelen van een DVD-Video disc...34 Afspelen van een DVD+R/RW of DVD-R/RW disc..35 Afspelen van een (Super) Video CD...35 Afspelen van een audio-cd...36 Afspelen van een MP3 disc...36 Afspelen van een WMA CD...37 Afspelen van een foto-cd...37 Het afspelen van een disc met gemengde bestandstypes...38 Afspeelfuncties...39 Selecteren van een sectie van de disc om af te spelen Selecteren van een hoofdstuk met behulp van het DVD menu Afspelen vanaf een specifieke tijdsaanduiding Afspelen van een specifieke track, foto, titel of hoofdstuk met behulp van de cijfertoetsen Bladeren tussen hoofdstukken, tracks en foto s...40 Het gebruik van de herhalingsfuncties Herhalen van de hele disc Een track, foto, map, hoofdstuk of titel herhalen Herhalen van een gedeelte van een disc (A-B) Seconden vooruit / 30 seconden stoppen met opnemen...42 Afspelen van een disc met verschillende snelheden...42 Vertraagd afspelen...42 Het beeld stilzetten / een pauze inlassen...43 In- en uitzoomen van een beeld...43 Gebruik maken van positiemarkeringen...44 Weergave van de discinformatie...44 Displaymenu voor DVD-Video discs, DVD+R/RW discs...45 Displaymenu voor (Super) Video-CD s en Audio-CD s...46 Volumeregeling...47 Onderbreken van de audioweergave met de MUTE knop...47 Wijzigen van de audio-instellingen...47 Speciale afspeelfuncties voor DVD-video discs...47 Gebruik maken van het DVD menu...47 Weergave van ondertitels...48 Wijzigen van de camerahoek...48

3 INHOUDSOPGAVE Speciale afspeelfuncties voor Video- CD s...49 Gebruik van de Playback Control (PBC)...49 Speciale afspeelfuncties voor MP3-, JPEG-, MPEG- en WMA-bestanden...49 Willekeurig afspelen...49 Additionele mogelijkheden voor JPEG-bestanden Roteren van een beeld Het bekijken van verkleinde afbeeldingen (thumbnails) van uw JPEG foto s Het samenstellen van een diashow...50 Handmatig opnemen...51 Algemene informatie...51 Selecteren van het bronapparaat...52 Invoegen hoofdstukmarkeringen...53 Selecteren van de opnamemodus (kwaliteit)...53 Opnemen zonder automatische uitschakeling...54 Opnemen met automatische uitschakeling...55 Informatie weergeven tijdens het opnemen...55 Opnameonderbreking (Pauze)...55 Beheer van de discinhoud...56 Algemene informatie...56 Het wissen van een titel...56 Een titel beveiligen / de beveiliging ongedaan maken...57 Een titelnaam veranderen...58 A-B wissen...58 Het formatteren van een disc...59 Het finaliseren van DVD+R discs...60 Programmeren van een opname (Timer)...61 Algemene informatie...61 Niet onderbreekbare taken...61 Programmeren van een opname...62 Bewerken/wissen van een geprogrammeerde opname...63 Probleemoplossing voor geprogrammeerde opnames...64 Gebruikersvoorkeuren...65 Aanwijzingen om door het menu heen te bewegen...65 Aan het opnemen gerelateerde instellingen...66 Aan audio/video gerelateerde instellingen...67 Aan discs gerelateerde instellingen...69 Hulp menu...75 Problemen oplossen...76 Specificaties...79 Woordenlijst...80

4 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Geachte klant, Bij deze willen wij u bedanken voor de aanschaf van deze DVD recorder. Wij raden u ten zeerste aan om de bedieningsinstructies zorgvuldig door te lezen, voordat u probeert om het apparaat te gebruiken en om de vermelde waarschuwingen in acht te nemen. Lees de instructies: Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden doorgelezen voordat het product wordt gebruikt. Bewaar deze instructies: Houd deze instructies beschikbaar voor toekomstig gebruik. Neem alle waarschuwingen serieus: Volg alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing op. Volg alle instructies op: Alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd. Accessoires: Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires. Stroomkabelbescherming: Om storingen aan het apparaat te voorkomen en om uzelf tegen elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel te beschermen, dient u het volgende in acht te nemen: - Houd de stekker stevig vast, wanneer u de netkabel in het stopcontact steekt of hem eruit trekt. - Steek de stekker van de netkabel niet in het stopcontact en trek hem er ook niet uit met natte handen. - Houdt de netkabel uit de buurt van verwarmingapparaten. - Zet geen zware voorwerpen op de netkabel. - Probeer in geen geval de netkabel te repareren of te herstellen. - Verwijder regelmatig alle stof, vuil etc. van de stekker. - Heeft u het apparaat laten vallen of is het op een andere manier beschadigd, dan schakelt u de stroom uit en u trekt de stekker uit het stopcontact. - Als er rook, stank of ongewone geluiden uit het apparaat komen, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. U moet de stroomkabel zo neerleggen dat er niemand op kan gaan staan en er ook geen zware voorwerpen bovenop staan. Controleer de kabelaansluitingen op de stekker en het apparaat. Vermijd beschadiging of breuk van de kabel en verander de kabel niet. Leg de kabel niet onder een vloerkleed of iets dergelijks, omdat u hem dan wellicht vergeet en er zware dingen opzet of hem beschadigt. Elektrische voeding: Dit product moet worden aangesloten op een spanningsbron zoals op het specificatie-etiket vermeld. Weet u niet zeker welke spanning in uw huis beschikbaar is, raadpleeg dan uw dealer of uw plaatselijke energiebedrijf. Externe flexibele kabels: In gevallen waar de stekker of een apparaataansluiting wordt gebruikt als mogelijkheid om in/uit te schakelen, dient deze uitschakelmogelijkheid goed bereikbaar te blijven. Indien een meerpolige hoofdschakelaar wordt gebruikt als aan/uitschakelaar, dient de plaats op het apparaat en de werking van het apparaat te worden beschreven en de schakelaar dient goed bedienbaar te blijven. Asymmetrische stekers: Maak de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde stekker niet onklaar. Een asymmetrische stekker heeft twee pennen, waarvan de ene breder is dan de andere. Het bredere blad is er voor uw veiligheid. Wanneer de meegeleverde stekker niet in uw contactdoos past, dient u een elektriciën te raadplegen om de verouderde contactdoos te laten vervangen. 5

5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Overbelasting: Overbelast wandcontactdozen of verlengsnoeren nooit, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Verplaatsing: Wanneer u het apparaat op een wagentje verplaatst, moet u dat met de grootst mogelijke voorzichtigheid doen. Door plotseling stoppen, te grote krachtuitoefening of oneffen vloeroppervlakken kan het product van het wagentje vallen. Plaatsing: Plaats het product niet op een onstabiele wagen, standaard, driepoot of tafel. Plaatst u het product op een onstabiele ondergrond, dan kan het vallen en beschadigd raken. Vermijd dat het product wordt blootgesteld aan direct zonlicht of warmtebronnen, hoge temperaturen [boven 35 C (95 F)] of hoge luchtvochtigheid (meer dan 90%), excessieve stofconcentraties, trillingen, stoten, en plaats het niet op schuine oppervlakken, omdat de interne onderdelen anders ernstig beschadigd kunnen raken. Stapelen: Plaats het apparaat horizontaal en zet er niets zwaars op. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die heet kunnen worden. Hittebronnen: Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, straalkachels, warmteopslagapparaten, kachels of andere warmte genererende producten (waaronder versterkers). Ventilatie: Houd alle ventilatieopeningen vrij. Water en vocht: Gebruik het apparaat niet in de buurt vanw ater, zoals een badkuip, wasbak, aanrecht en wasteil, in een vochtige kelder of bij een zwembad etc. Wanneer dit product naast een raam of buiten wordt geplaatst, dient u het droog te houden, omdat er anders gevaar op brand of stroomschokken bestaat. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en magneten: Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druip- of spatwater, en er mogen geen met water gevulde voorwerpen (zoals vazen) op het apparaat worden geplaatst. Houd magnetische objecten - zoals speakers - op afstand van de DVD recorder. Condensatie: Er kan zich vocht op de lens afzetten: meteen nadat er een verwarming is aangezet, in een zeer vochtige of met damp gevulde ruimte of wanneer het apparaat wordt verplaatst van een koude omgeving naar een warme. Wanneer er vocht condenseert in het apparaat, kan het zijn dat het niet goed werkt. Schakel in dit geval de spanning uit en wacht één uur om het vocht te laten verdampen. Periodes waarin het apparaat niet wordt gebruikt: Trek bij onweer de stekker uit de contactdoos. Schakel de spanning uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Reiniging: Reinig het apparaat alleen met een droge doek. Trek de stekker uit de contactdoos voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik voor het schoonmaken geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen. Raak geen interne onderdelen aan: Het aanraken van de interne onderdelen van het apparaat is gevaarlijk en kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken. Probeer het apparaat niet te demonteren. In dat geval vervalt de garantiedekking. Plaats geen vreemde voorwerpen op de disclade. Onderhoud: Probeer zelf geen onderhoud aan het product te verrichten. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan hoge spanning en andere gevaarlijke omstandigheden. Laat onderhoud en reparaties alleen door gekwalificeerd personeel verrichten. 6

6 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. WAARSCHUWING GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! NIET OPENEN KLASSE 1 LASERPRODUCT Uitsluiting van garantie De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. CyberHome is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of ongevallen, dan wel andere gevolgschade, voortkomend uit het gebruik of toepassing van de in deze handleiding opgenomen informatie.. Vervangende onderdelen: Indien reserveonderdelen voor het product benodigd zijn, dient u erop toe te zien dat de reparateur reserveonderdelen gebruikt die door de fabrikant toegelaten zijn, of onderdelen met dezelfde karakteristieken en prestaties als de originele onderdelen. Elk gebruik van niet-toegelaten onderdelen kan brand, elektrische schokken en/of andere gevaren tot gevolg hebben. WAARSCHUWING OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF HIN- DERLIJKE STORINGEN TE VERMIJDEN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT EN MAG HET ALLEEN WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DE AANBEVO- LEN ACCESSOIRES. WAARSCHUWING Om het risico op elektrische schokken te minimaliseren moet u de behuizing (en de achterkant) laten zitten. Bevat geen door de gebruiker repareerbare onderdelen. Laat onderhoud en reparaties alleen door gekwalificeerd personeel verrichten. Open het apparaat uitsluitend indien het niet met het net is verbonden - trek de steker uit het contactdoos! De bliksemflits met de pijlpunt binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geisoleerde gevaarlijke spanning binnen het product, die voldoende sterk kan zijn om een risico voor personen te vormen in de vorm van een elektrische schok. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attenderen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie die bij het apparaat hoort. Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures anders dan die hier worden beschreven, kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. GEVAAR Laserstraling indien de behuizing open is en de interlockbeveiliging defect of uitgeschakeld is. Vermijd directe blootstelling aan de laserstraal. Deze DVD recorder is een klasse 1 laserproduct. Deze DVD recorder maakt echter gebruik van een zichtbare laserbundel, die een ernstige blootstelling aan straling kan opleveren, wanneer hij op iets/iemand gericht wordt. Zorg ervoor dat deze DVD recorder op de juiste manier en volgens deze instructies wordt gebruikt. Wanneer deze DVD recorder op de stroom aangesloten is, mag u uw ogen niet voor de opening van de disclade of voor andere openingen houden om in de recorder te kijken. Open de behuizing niet en voer zelf geen reparaties uit. Laat onderhoud en reparaties alleen door gekwalificeerde personeel verrichten. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken van de Dolby Laboratories. Dit product bevat technologie ter bescherming van auteursrechten, die via Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. Gebruik van deze auteursrechtbeschermingstechnologie moet door Macrovision zijn geautoriseerd en is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik en andere beperkte toepassingen, tenzij anderszins toegestaan door Macrovision. Namaak door ontleding of demontage is verboden. 7

7 POWER TITLE ANGLE DIGEST VOL RETURN DISPLAY MENU PBC SUBTITLE CH+ ENTER CH SETUP GOTO AUDIO 0 C TM VOL+ REC SCHEDULE SOURCE OPEN/CLOSE BOOKMARK ZOOM PLAY/PAUSE STOP SLOW MUTE 1/ALL REPEAT A-B CM SKIP EDIT INLEIDING Accessoires Controleer of behalve de DVD recorder de volgende accessoires in de doos zitten, wanneer u die opent. Controleer de inhoud van de verpakking zorgvuldig, omdat sommige items onder het verpakkingsschuim kunnen zitten. U vindt de onderdeelnummers voor de accessoires onder de afbeeldingen. Richt u in geval van vragen tot uw verkooppunt. Opmerking: Afbeeldingen kunnen afwijken. Afstandsbediening Batterij (zit al in de afstandsbediening) CH Gebruikershandleiding Stroomkabel USER MANUAL DVR 1600 CH CH Informatie regiocodes ALL Deze DVD recorder is zodanig ontworpen en geproduceerd dat hij correspondeert met het plaatselijk geldende systeem voor informatiemanagement, waarmee een Digital Versatile Disc (DVD) opgenomen is. Wanneer het nummer van de regiocode op een DVD niet correspondeert met het nummer van de regiocode op deze DVD recorder, dan kan dit apparaat de betreffende disc niet afspelen. Het apparaat is afgesteld voor regiocode 2. Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 USA, Canada Europa, Midden Oosten Zuid-Afrika, Japan Zuidwest Azië, Taiwan Centraal en Zuid Amerika, Mexico, Australie, Nieuw Zeeland Russische federatie, Afrika (gedeelte), India, Pakistan China U kunt de regiocode vinden op de achterzijde van de DVD-hoes. Om in dit apparaat te kunnen worden afgespeeld, moeten DVD s gecodeerd zijn met ALL voor alle regio s of met 2 voor regio 2. Staat er een andere regio vermeld op de DVD, dan kan hij niet worden afgespeeld op deze DVD recorder. De lijst links toont de diverse DVD-regio s van de wereld. 8

8 INLEIDING Compatibiliteit Te gebruiken schijftypes De volgende discs kunnen in uw DVD recorder worden gebruikt voor het opnemen en afspelen: Opnemen en afspelen: DVD+RW (Digital Versatile Disc + herschrijfbare) DVD+R (Digital Versatile Disc + opneembare) Aleen afspelen: DVD-Video (Digital Versatile Disc) RW R RW DVD-R (DVD-Opneembare) DVD-RW (DVD-Herschrijfbare) Audio CD (Compact Disc Digital Audio) DIGITAL VIDEO Video CD (formaat 1.x/2.0) SUPER VIDEO Recordable ReWritable Super Video CD CD-R (CD-Recordable) met audio/mp3/jpeg/mpeg/wma-inhoud CD-RW (Herschrijfbare CD) met audio/mp3/jpeg/mpeg/wma-inhoud Kodak Picture-CD Compatibiliteit van op PC s gebrande discs Wanneer u een schijf heeft opgenomen met een computer, zelfs indien in een van bovenstaande compatible formaten, kan het voorkomen dat de schijf niet kan worden afgespeeld in dit apparaat; dit komt door de software die werd gebruikt om de schijf op te nemen. Neem in dat geval contact op met de softwareproducent voor gedetailleerdere informatie. Opmerking: Gebruik geen ongebruikelijke schijven in dit apparaat, omdat ze een afspeelblokkering en andere problemen kunnen veroorzaken (dit geldt ook voor tegen kopieren beschermde audio-cd s). Datatransmissiesnelheden De maximale snelheid voor het afspelen van CD s is 4x. D corresponderende datatransmissiesnelheid bedraagt 600 KB/sec. De maximale snelheid voor het afspelen van DVD s is 2x met een datatransmissiesnelheid van 2700 KB/sec. 9

9 INLEIDING Verzorging van recorder en discs Behandeling van de discs Etiketten Etiketzijde Oppervlak Tapes - Houdt de disc vast door deze aan de rand vast te pakken of door uw wijsvinger in het middengat te steken. Raak nooit het glanzende signaaloppervlak aan. Bij dubbelzijdige schijven geldt dit voor beide zijden. - Plak nooit etiketten of plakband op de schijven en bekras en beschadig de schijven niet. Reiniging van de discs - Vingerafdrukken op het oppervlakken van de disc kunnen het signaal verstoren. Afhankelijk van de mate van vervuiling kan het door het signaaloppervlak weerkaatste licht zwakker worden, wat tot een slechtere beeldkwaliteit leidt. Gebruik daarom een zachte doek om de disc van binnen naar buiten schoon te wissen. - Is het oppervlak van uw schijf erg vuil, veeg de schijf dan schoon met een vochtige doek, en veeg daarna alle vochtvlekken weg met een droge, zachte doek. - Gebruik nooit antistatische producten of oplossingen die benzeen, verfverdunner of andere vluchtige stoffen bevatten, daar deze het schijfoppervlak kunnen beschadigen. Opbergen van de discs - Om te voorkomen dat discs verbogen of vervormd raken, moeten zij verticaal worden bewaard in hun DVD doos/jewel case. - Laat de schijven, om beschadiging te voorkomen, niet in een auto te liggen waar zij aan direct zonlicht worden blootgesteld. Laat de schijven ook niet achter in een zeer koude of vochtige omgeving. - Raadpleeg voor verdere informatie de instructies bij de schijven. Te vermijden discs Gebruik in deze DVD recorder alleen conventionele, geheel ronde discs. Het wordt afgeraden om verbogen, gebarsten, ingescheurde of anderszins beschadigde schijven in dit apparaat te gebruiken. Discaccessoires Gebruik geen discaccessoires om de geluidskwaliteit te verbeteren, geen oplosmiddelen die de schijf beschermen en geen lensreiniger. Deze producten kunnen problemen veroorzaken. Reiniging van de DVD recorder Het bedieningspaneel en de behuizing van de recorder hoeven slechts af en toe te worden schoongewist met een zachte doek. Gedeelten met hardnekkige vlekken kunnen worden schoongemaakt met een zachte doek die in een neutraal schoonmaakmiddel gedompeld is. Om beschadiging van de recorder te voorkomen, mag u nooit snel verdampende oplosmiddelen gebruiken. 10

10 WERKING VAN HET APPARAAT Werking van het bedieningspaneel DISCLADE: Voor het plaatsen van de discs. 2 VFD-DISPLAY: Het Vacuum Fluorescent Display aan de voorzijde toont informatie over de operationele status van het apparaat. 3 K : Opent of sluit de disclade. 4 A / I : Druk deze knop in om het afspelen van een disc te starten. Tijdens het afspelen wordt deze toets gebruikt als pauzetoets. Druk de knop nogmaals in om het normale afspelen te hervatten. 5 RECORD: Opname: Voor het opnemen van de actueel bekeken TV zender of externe videosignalen. 6 STANDBY/ON: Standby/Aan: Om het apparaat in of uit te schakelen. Wanneer u het apparaat uitschakelt, kunt u alleen naar de standby modus gaan. Om het apparaat volledig uit te schakelen, haalt u de netkabel uit de wandcontactdoos. Wij wijzen u erop dat het apparaat in de standby modus een kleine hoeveelheid stroom verbruikt. 7 DV IN: i-link / DV aansluiting (digital video input, IEEE 1394, Fire Wire) voor de aansluiting van digitale camcorders. Gebruik voor de selectie de SOUR- CE knop en selecteer DV. 8 AUDIO IN L (wit): Linker audio-ingang om apparaten met analoge 2-kanalen audio-output aan te sluiten, bijv. een DVD speler, camcorder, videorecorder. 9 AUDIO IN R (red): Rechter audio-ingang om apparaten met analoge 2-kanalen audio-output aan te sluiten, bijv. een DVD speler, camcorder, videorecorder. a VIDEO IN 2 (geel): Video ingangsaansluitingen voor het aansluiten van apparatuur met samengestelde video output zoals DVD spelers, camcorders en videorecorders. Gebruik voor de selectie de SOURCE knop en selecteer Video 2. 11

11 WERKING VAN HET APPARAAT Gebruik van het achterpaneel AC IN V: Aansluitpunt voor de stroomkabel voor de voeding ( V) met de meegeleverde stroomdraad. Plug het passende einde van de netkabel in het apparaat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 2 ANTENNA IN: Antenne-ingang voor de aansluiting van de antenne. 3 COAXIAL: Digitale coaxiale audio-uitgang voor aansluiting op een digitaal audio-apparaat (versterker/ontvanger). Wij wijzen u erop dat de versterker/ontvanger compatibel moet zijn met Dolby Digital, MPEG en/of PCM (Raadpleeg voor verdere informatie de instructies bij uw versterker/ontvanger). 4 AUDIO R/L: Analoge 2-kanaals-audio-uitgangen (witte/rode aansluiting) voor aansluiting op een TV, AV-ontvanger, beamer of een stereosysteem. 5 VIDEO: Composite videouitgang (gele aansluiting) voor aansluiting op een TV met een videoingang (CVBS, samengesteld video) met een audio/videokabel. 6 REGIOCODE: Geeft aan dat het apparaat is ingesteld op DVD-regiocode 2. 7 ANTENNA OUT: Antenne-uitgang voor de aansluiting van de TV. 8 EXT2 AUX: SCART-aansluiting 2 voor de aansluiting van extra apparaten, bijv. een DVD-speler, videorecorder, camcorder, satellietontvanger of decoder. Gebruik voor de selectie de SOURCE toets en selecteer Video 1 of S-Video. 9 S-VIDEO: S-Video uitgang voor de aansluiting op een TV met S-Video ingang met behulp van een S-Video kabel. De S-Video uitgang kan worden gebruikt in plaats van de videouitgang om een hogere videokwaliteit te verkrijgen dan de standaard composite video. a EXT1 TO TV: SCART-aansluiting voor de aansluiting op de TV. 12

12 WERKING VAN HET APPARAAT Werking van het VFD display DISCTYPE-INDICATIES: Geeft het type ingelegde disc weer: Audio-CD, Video-CD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW. 2 AFSPEELSTATUS: Geeft de afspeelstatus van een DVD, Video-CD, Audio-CD of andere optische disc weer. A : Wordt nu afgespeeld I : Pauze 3 MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY / Geeft de tijd in de stand-by modus aan TEKSTREGEL: Geeft de afspeelduur van de disc, de titel of het nummer aan Geeft het hoofdstuk of het tracknummer aan Geeft het programmanummer van het TV-kanaal aan Weergave van informatie, waarschuwingen 4 TIMER: Geeft aan dat er een opname (timer) geprogrammeerd is. 5 RECORD: Opname: Geeft aan dat er een opname gaande is. 6 PHOTO: Foto: Geeft aan dat een een foto-cd geplaatst is. 13

13 WERKING VAN HET APPARAAT Berichten op het display in de normale bedrijfsmodus De volgende berichten kunnen in het display van uw DVD recorder verschijnen. HELLO OFF OPE CLOSE LO Geeft aan dat het apparaat gebruiksklaar is. Geeft aan dat het apparaat uitgeschakeld is (standby modus) De disclade wordt geopend. De disclade is bezig te sluiten. De disc wordt gelezen of er is een lege disc ingelegd die geformatteerd moet worden. O I SC Er is geen disc ingelegd. Is er een disc geplaatst, dan kan deze misschien niet worden gelezen. S OP Geeft aan dat de disc gestopt is of dat een opname gestopt is. Geeft aan dat er een gegevensdisc ingelegd is. P c oo PBC O Geeft aan dat een Kodak foto-cd ingelegd is. Deze mededeling verschijnt, wanneer u zich in het menu van de DVD-disc bevindt. Geeft aan dat PBC ingesteld is op Aan. U bevindt zich nu in het menu van de Video-CD. U E i disc Geeft aan dat u zich nu in het bewerkingsmenu van de disc bevindt. Onbekende disc. De disc kan niet worden gelezen. p i Le ocess Geeft aan dat u zich in het menu van een DVD+R/RW disc bevindt (indexscherm). Geeft aan dat er een opname loopt of dat u zich in de basisinstellingen bevindt. Ui Ui eo_i eo_2 Geeft aan dat de ingang Video 1 geselecteerd is. Geeft aan dat de ingang Video 2 geselecteerd is. S_Ui eo Geeft aan dat de ingang voor S-Video geselecteerd is. U ch 00I Geeft aan dat de DV-ingang geselecteerd is. Geeft aan dat kanaal 001 geselecteerd is. I SE Geeft aan dat er geen disc ingelegd is, terwijl er een timeropname zal worden gestart. Plaats een opneembare disc. UP E De recorder actualiseert de software vanaf een CD. 14

14 WERKING VAN HET APPARAAT Plastic strip Afstandsbediening Werking van de afstandsbediening Voorbereiden van de afstandsbediening Bij de DVD recorder wordt een afstandsbediening meegeleverd. Trek eenvoudig de plastic strip uit de afstandsbediening om de batterij te activeren. De plastic strip die de batterijaansluitingen afdekt verlengt de levensduur van der batterij. Opmerking: N.B.: Bij sommige modellen ontbreekt deze plastic tab. Trekken De batterij vervangen Onderzijde afstandsbediening Wanneer de afstandsbediening alleen functioneert wanneer u dichter bij het apparaat gaat staan, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterijdoor een nieuwe lithiumbatterij (CR2025, 3 V). Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, moet de batterijhouder worden verwijderd. Let op de polariteitsaanduidingen op de batterij. De + -zijde moet naar de onderzijde van de afstandsbediening wijzen (de zijde zonder toetsen). 1. Schuif de clip op de batterijhouder met uw duimnagel naar rechts en trek de batterijhouder er tegelijk uit om de batterijruimte te verwijderen. 2. Plaats een nieuwe batterij in de batterijhouder. Zorg dat de positieve zijde (op de batterij aangegeven als + ) boven zit. 3. Plaats de batterijhouder weer in de afstandsbediening; het vervangen van de batterij is hiermee klaar. Onderzijde afstandsbediening 15

15 POWER TITLE ANGLE DIGEST VOL RETURN DISPLAY MENU PBC SUBTITLE CH+ ENTER CH SETUP GOTO AUDIO 0 C TM VOL+ REC SCHEDULE SOURCE OPEN/CLOSE BOOKMARK ZOOM PLAY/PAUSE STOP SLOW MUTE 1/ALL REPEAT A-B CM SKIP EDIT WERKING VAN HET APPARAAT Het gebruik van de afstandsbediening U kunt de meegeleverde draadloze afstandsbediening gebruiken om dit apparaat te bedienen. Bij gebruikmaking van de afstandsbediening dient u deze op de afstandbedieningssensor aan de voorkant van het apparaat te richten. Een hoek van 30 graden wordt aanbevolen voor de beste werking. Opmerking: Voorwerpen tussen de afstandsbediening en het sensorvenster kunnen de werking belemmeren. Vergelijkbare afstandsbedieningen kunnen de werking van de recorder storen. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening niet ondersteboven weglegt en er geen voorwerpen op legt die de toetsen kunnen drukken daardoor kan de batterij leegraken. Waarschuwingen betreffende het gebruik van de afstandsbediening Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken of vloeistoffen en leg hem niet neer op plekken met een hoge vochtigheidsgraad. Leg de afstandsbediening nergens neer, waar de zon er rechtstreeks op schijnt, want de hitte kan het apparaat vervormen. Wanner het sensorvenster voor de afstandsbediening aan direct zonlicht wordt blootgesteld, werkt het mogelijk niet goed. Is dat het geval, verklein dan de afstand tussen de afstandsbediening en het sensorvenster of verander de hoek van de lichtinval of de opstelling van het apparaat. Belangrijke opmerkingen over de batterij Wordt het apparaat langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u de batterij te verwijderen. Gebruik geen andere batterijen dan het gespecificeerde type. Onjuist gebruik van batterijen kan het uitlekken van chemische stoffen en/of een explosie tot gevolg hebben. In geval van lekkage van de batterij, dient u de batterij meteen te verwijderen en daarbij te vermijden dat u met de uitgelekte chemische stoffen in aanraking komt. Zorg ervoor dat u het batterijcompartiment van de afstandsbediening eerst reinigt voordat u een nieuwe batterij plaatst. 16

16 TM WERKING VAN HET APPARAAT De toetsen van de afstandsbediening POWER In-/uitschakelen: Om het apparaat uit/aan te schakelen (alleen standby modus). DISPLAY Schermweergave: Schermweergave van informatie over de schijf en de tijd. U kunt de instellingen eveneens wijzigen in het schermmenu. SETUP OPEN/CLOSE K Setup menu: Het instellingenmenu openen of sluiten. Openen/Sluiten: De disclade openen of sluiten TITEL Titel: Om het titelscherm van DVD+R/RW discs te openen waar een grafische presentatie van de opnames wordt weergegeven en eenvoudige navigatiemogelijkheden worden aangeboden. POWER DISPLAY SETUP OPEN/CLOSE MENU PBC Menu/PBC: Opent het menu voor DVD-schijven of selecteert de PBC-functie voor VCD-schijven. TITLE ANGLE MENU PBC SUBTITLE GOTO AUDIO BOOKMARK ZOOM GOTO Wordt gebruikt om een disc, titel, hoofdstuk of nummer vanaf een bepaalde tijdsaanduiding af te spelen. Druk daarna op corresponderende cijfertoetsen. DIGEST VOL CH+ ENTER CH VOL PLAY/PAUSE STOP SLOW MUTE 1/ALL REPEAT A-B BOOKMARK ANGLE DIGEST SUBTITLE AUDIO Slaat bepaalde delen van de schijf op in het geheugen om ze direct af te spelen wanneer u wilt en zonder dat u hoeft te zoeken. 1. Hoek: Wijzigt de camerahoek, afhankelijk van de inhoud van de schijf (alleen bij DVD s). 2. Digest: Om de thumbnail-modus te openen (verkleinde foto s, alleen ondersteund op foto-cd s). Ondertiteling: Bij DVD s kan dit worden gebruikt om ondertiteling weer te geven en om de taal te kiezen. Vervangt de audio-instellingen, afhankelijk van de schijfinhoud (bij DVD, audio- en VCD-schijven). RETURN 0 C REC SCHEDULE SOURCE CM SKIP EDIT ZOOM G Zoomt het beeld in of uit. Snel achteruit: Snel achterwaarts zoeken tijdens het afspelen (2/4/8/16/32x). Niet mogelijk met JPEG-bestanden. CH+, C 1. Volgende programmanummer: Programmanummer omhoog in TV-tuner modus. 2. Richtingstoetsen: Omhoog. Wordt gebruik om door de discmenu s, het on-screen menu etc. te navigeren. E Snel voorwaarts: Snel voorwaarts zoeken tijdens het afspelen (2/4/8/16/32x). Niet mogelijk met JPEG-bestanden. A / I Afspelen/Pauze: Druk deze knop in om het afspelen van een disc te starten. Tijdens het afspelen wordt deze toets gebruikt als pauzetoets. Druk de knop nogmaals in om het normale afspelen te hervatten. VOL-, B 1. Volume lager zetten: Stelt het volume lager in. 2. Richtingstoetsen: Links. Wordt gebruik om door de discmenu s, het on-screen menu etc. te navigeren. 17

17 TM WERKING VAN HET APPARAAT POWER DISPLAY SETUP OPEN/CLOSE TITLE MENU PBC ANGLE SUBTITLE DIGEST CH+ VOL - ENTER CH GOTO AUDIO VOL BOOKMARK ZOOM PLAY/PAUSE STOP SLOW MUTE 1/ALL REPEAT A-B RETURN CM SKIP 0 C REC SCHEDULE SOURCE EDIT ENTER Opslaan/bevestigen: Om de invoer op te slaan of te bevestigen. VOL+, A 1. Volume hoger zetten: Zet het volume hoger. 2. Richtingstoetsen: Wordt gebruik om door de discmenu's, het on-screen menu etc. te navigeren. J Stop: Stopt de opname / stopt het afspelen, maar onthoudt de resumelocatie. Gaat over in de Stop modus na twee keer drukken op de knop. H Selecteer vorige titel: Druk deze knop twee keer in om naar het vorige nummer, hoofdstuk of de vorige titel te springen. Bij foto-cd's hoeft u maar 1x op deze knop te drukken om naar de vorige foto te springen. CH-, D 1. Vorie programmanummer: Programmanummer omlaag in TV tuner modus. 2. Richtingstoetsen: Omlaag. Wordt gebruik om door de discmenu's, het on-screen menu etc. te navigeren. F Selecteer de volgende titel: Druk kort op deze toets om naar het volgende nummer, hoofdstuk, de volgende titel of foto te springen. IA Vertraagd vooruit afspelen: Vertraagd vooruit zoeken met beeldweergave (1/2, 1/4, 1/8, 1/16). 0-9 Cijfertoetsen: Worden gebruikt om numerieke waarden in te voeren tijdens de instelling van opties. MUTE REPEAT 1/ALL REPEAT A-B RETURN C CM SKIP REC SCHEDULE SOURCE EDIT Schakelt het geluid uit. Door er nogmaals op te drukken, schakel u het geluid weer in. Herhalen 1/Alles : Herhaalt een hele schijf, nummer, hoofdstuk of titel. Herhalen A-B : Herhaalt de sequentie die wordt afgebakend door twee geselecteerde afspeelpunten. Niet mogelijk met JPEG bestanden. Terug: Om terug te keren naar het vorige menu. Wissen: Wist de laatste invoer. Springt 30 seconden vooruit tijdens het afspelen. Anderzijds kunt u deze toets indrukken om 30 seconden te pauzeren tijdens een opname. Opname: Voor het opnemen van de actueel bekeken TV zender of externe videosignalen. Timer: Opent het timermenu om een geprogrammeerde opname in te stellen. Bron: Om de gewenste video-ingang te selecteren. De volgende bronapparatuur is beschikbaar: DVD (DVD recorder), DV, Video 2, Tuner, S-Video en Video 1. Zie voor verdere gegevens pagina 52. Editmenu: Opent het bewerkingsmenu voor DVD+R(W) discs. 18

18 AANSLUITEN VAN DE DVD RECORDER Aansluiting van de DVD recorder op de TV Om uw DVD recorder te kunnen laten opnemen en een TV programma te kunnen bekijken, moeten eerst de nodige kabels worden aangesloten. Aansluiting van de DVD recorder op de TV Wanneer u de DVD recorder via de videorecorder op de TV aansluit, stuit u op de Macrovision auteursrechtenbescherming. Kies uit de volgende mogelijkheden, wanneer u de DVD recorder voor het eerst aansluit: Aansluiting met de SCART kabel - Audio- en videoaansluiting waarmee een optimale beeldkwaliteit kan worden verkregen. Deze aansluitmogelijkheid vereist een SCART kabel (niet meegeleverd met uw accessoires). Aansluiting met videokabel - De meest gebruikte manier van aansluiten. Voor composite video is een audio/video-kabel vereist (niet meegeleverd met uw accessoires). Aansluiting met een S-Video kabel - Een kwalitatief hoogwaardigere verbinding die een speciale S-Video kabel (niet meegeleverd met uw accessoires) en een voor S-Video geschikte TV vereist. In detail: Aansluiting met de SCART kabel Wanneer uw TV een SCART-aansluiting heeft, kunt u optioneel uw DVD recorder aansluiten op de TV via de SCART-aansluiting. Het voordeel daarvan is een optimale beeldkwaliteit Houd de volgende kabels bij de hand: 1. 2 Antennekabels (niet meegeleverd) 2. Stroomkabel (meegeleverd) 3. SCART kabel (niet meegeleverd) ANTENNEINGANG Opmerking: Wanneer uw TV al aangesloten is op het stopcontact voor de antenne/kabel-tv, trekt u de antennestekker uit uw TV en steekt u deze in de ANTENNE IN aansluiting aan de achterkant van uw DVD recorder. 2 Steek een einde van een tweede antennekabel in de aansluiting ANTENNA OUT aan de achterzijde van uw DVD recorder en het andere einde in de antenne-ingang van uw TV. 1 Sluit uw antenne/kabel-tv-uitgang aan op de ANTENNA IN aansluiting op de achterzijde van uw DVD recorder met behulp van een antennekabel. ANTENNE- UITGANG 19

19 AANSLUITEN VAN DE DVD RECORDER 3 Plug de SCART kabel (niet meegeleverd met uw accessoires) in de SCART-aansluiting EXT1 TO TV (SCART-1) aan de achterzijde van de DVD recorder en de corresponderende SCART-aansluiting van uw TV (raadpleeg de gebruisaanwijzing van uw TV). EXT1 TO TV Tips: Wanneer uw TV meerdere SCART aansluitingen heeft, dient u de SCART-aansluiting te gebruiken die geschikt is voor video-output en video-input. Heeft uw TV een menu om de SCART-aansluiting te kiezen, selecteer dan VCR als bron voor de aansluiting van deze SCART-aansluiting. 4 Schakel de TV in Sluit de meegeleverde AC stroomkabel aan op de aansluiting AC IN aan de achterzijde van de DVD recorder en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. AC IN 7 HELLO Virgin mode 1 / 7 Before using your recorder, please complete this setup. Next 6 Schakel het apparaat in met de knop POWER toets op uw afstandsbediening of met de knop STANDBY/ON op het frontpaneel van de DVD recorder. HELLO verschijnt in het scherm. 7 Wanneer de aansluiting correct is verricht en uw TV automatisch naar het programmanummer voor de SCART-aansluiting werd geschakeld, bijv. EXT, 0, AV, dan verschijnt het aan de linkerzijde weergegeven scherm. Probleem: Uw scherm is leeg: Veel TV s worden door de DVD recorder naar het programmanummer voor de SCART-AANSLUITING geschakeld via een besturingssignaal dat door de SCART kabel wordt verzonden. Als de TV niet automatisch wordt doorgeschakeld naarhet programmanummer voor de SCART-AANSLUITING, schakel dan handmatig naar het corresponderende programmanummer op uw TV (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV). Controleer of de SCART kabel op de TV aangesloten is via de EXT1 TO TV (SCART-1) aansluiting op de DVD recorder. De aansluiting EXT2 AUX (SCART-2) is alleen bestemd voor additionele apparatuur. Lees vervolgens het gedeelte Eerste installatie in het hoofdstuk Het installeren van de DVD recorder (zie pagina s 26-27). 20

20 R L V AANSLUITEN VAN DE DVD RECORDER Aansluiting met een videokabel Heeft uw TV een enkele video ingangsbus - gewoonlijk een geel gekleurde aansluiting - dan gebruikt u de composite videouitgang van uw DVD recorder voor de video-aansluiting. Voor de audio-aansluiting kunt u de rode en witte stereo-audio-ingangen van uw TV gebruiken. De helderheid en de kleursignalen worden via dezelfde draad doorgegeven Houd de volgende kabels bij de hand: 1. 2 Antennekabels (niet meegeleverd) 2. Stroomkabel (meegeleverd) 3. Audio/video kabel - geel-rood-witte connector (niet meegeleverd) ANTENNEINGANG 1 Sluit uw antenne/kabel-tv-uitgang aan op de ANTENNA IN aansluiting op de achterzijde van uw DVD recorder met behulp van een antennekabel. Opmerking: Wanneer uw TV al aangesloten is op het stopcontact voor de antenne/kabel-tv, trekt u de antennestekker uit uw TV en steekt u deze in de ANTENNE IN aansluiting aan de achterkant van uw DVD recorder. 2 Steek een einde van een tweede antennekabel in de aansluiting ANTENNA OUT aan de achterzijde van uw DVD recorder en het andere einde in de antenne-ingang van uw TV. ANTENNE- UITGANG VIDEOUITGANG AUDIO R/L UITGANG 3 Steek een geel einde van de audio/video kabel in de gele stekkerbus VIDEO aan de achterzijde van de DVD recorder en het andere einde in de (gewoonlijk gele) video ingang van de TV (gewoonlijk gelabeld Video in, AV in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV). 4 Steek het rode en witte einde van de audio/video kabel in de rode en witte stekkerbussen AUDIO R/L aan de achterzijde van de DVD recorder en het andere einde in de (gewoonlijk rode en witte) audioingangen van de TV (gewoonlijk gelabeld Audio in, AV in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV). 5 Schakel de TV in. Schakel vervolgens de TV over naar de SVHS ingang of selecteer het betreffende kanaalnummer. U vindt de kanaalnummerinformatie in de gebruiksaanwijzing van uw TV Sluit de meegeleverde AC stroomkabel aan op de aansluiting AC IN aan de achterzijde van de DVD recorder en steek vervolgens de stekker aan het andere einde in het stopcontact. AC IN 7 21

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN Figuren en snelle gids Zie figuur 1, originele handleiding. Lay-out van de figuren Zie figuur 2, originele handleiding Legende figuur

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR DVD-1103HDMI Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5. PREV-KNOP 6. AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. NEXT-KNOP 8. OPEN/SLUITEN-KNOP` 1. OPEN/CLOSE: openen

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken.

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. Nederlands TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. SLING LOGO Hier drukken. Nederlands S-VIDEO: Indien uw tv uitgerust is met een S-Video aansluiting, dan kunt u deze

Nadere informatie

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger DVB-T FTA17 Digitale Terrestische Ontvanger Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger LEES DIT EERST! Deze gebruiksaanwijzing helpt u om vertrouwt

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas Raccordez un cable HDMI Les cables de raccordements video ne sont pas DVD-22675HDMI- (el cable no está incluido) DVD-22675HDMI (cabo não fornecido) INSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK DVD-22675HDMI DVD-SPELER

Nadere informatie

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik WAARSCHUWING OM BRAND OF SCHOK GEVAAR TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET BLOOT WORDEN GESTELD

Nadere informatie

Handleiding M532 PVR maart 2011

Handleiding M532 PVR maart 2011 Handleiding M532 PVR maart 2011 Als de M532 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden. De Harde schijf wordt na het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen in de verpakking zitten. LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN HET BIJGESLOTEN BOEKJE ALVORENS

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding Integrated Home Theater Systeem Beknopte Handleiding Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Dank voor de aanschaf van een Harman Kardon product! Deze beknopte handleiding geeft u alle informatie

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB DRAAGBARE DVD-SPELER www.facebook.com/denverelectronics Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door. Identificatie

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl Handleiding Handleiding M540 Personal Video Recorder Als de M540 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M540 geïnstalleerd worden. De Harde

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger

DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger DAT DOE JE GEWOON ZELF! Installatiehandleiding Digitale TV-ontvanger INHOUD Nog even en je kunt tv-kijken Stap 1: heb je alles? 4 Stap 2: de smartcard installeren 5 Stap 3: de antenne neerzetten 6 Stap

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Inhoud van de verpakking Controleer bij ontvangst van uw TVGo A03 of de volgende items werden meegeleverd met uw USB TV Super Mini-pakket. TVGo A03 Cd met stuurprogramma Afstandsbediening

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-783 NB

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-783 NB DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-783 NB Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door. www.facebook.com/denverelectronics Identificatie van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector

: Minimaal 650Mb vrije ruimte : Beschikbare IDE interface connector INTRODUCTIE Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze DVD-ROM aandrijving. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de Drive in gebruik neemt. Deze handleiding behandelt stap voor stap hoe u

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

1.! Inleiding... 3! 2.! Product veiligheid... 4! 2.1! Symbolen...4! 2.2! Onderdelen...4! 2.3! Onderhoud...4!

1.! Inleiding... 3! 2.! Product veiligheid... 4! 2.1! Symbolen...4! 2.2! Onderdelen...4! 2.3! Onderhoud...4! Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Product veiligheid... 4 2.1 Symbolen...4 2.2 Onderdelen...4 2.3 Onderhoud...4 3. Wat zit er in de verpakking?... 6 4. Aansluiten van de InCompanyMedia MAG-250... 7 4.1

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Draagbare Radio CD Speler. Gebruikshandleiding

Draagbare Radio CD Speler. Gebruikshandleiding Draagbare Radio CD Speler Gebruikshandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OPGELET OM GEVAAR VOOR VUUR OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN MAG DEZE STEKKER NIET GEBRUIKT WORDEN MET EEN VERLENGSNOER OF ANDER

Nadere informatie

ASB220I Handleiding Index

ASB220I Handleiding Index ASB220I Handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid 3. Voorbereidingen voor gebruik 4. Installatie 5. Functies 6. Bediening 7. Reiniging en onderhoud 8. Technische gegevens 9. Afvoer van gebruikte

Nadere informatie

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics De bliksemschicht

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS DVDR3510V http://nl.yourpdfguides.com/dref/993398

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS DVDR3510V http://nl.yourpdfguides.com/dref/993398 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PHILIPS DVDR3510V. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PHILIPS DVDR3510V in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl Handleiding Solcon TV Inhoud 1. De eerste keer opstarten 1.1 De eerste keer opstarten van uw Dune 2 Starten met... 2.1 TV kijken 2.2 Radio Luisteren 2.3 TV Gids 3 Fuctionaliteit Solcon TV 3.1 Pauze TV

Nadere informatie

Handleiding. Opnemen Pakket

Handleiding. Opnemen Pakket Handleiding Opnemen Pakket INHOUDSOPGAVE Introductie Opnemen Pakket... 3 Het inplannen van een Opname... 4 Het Recorder overzicht... 4 Markering van geplande opnames... 5 Het Afspelen en verwijderen van

Nadere informatie

Handleiding Glashart Media ipad applicatie

Handleiding Glashart Media ipad applicatie Handleiding Glashart Media ipad applicatie V 2.0 Alle mogelijkheden van de Glashart Media app:* - Een persoonlijk overzicht: het 'dashboard' - Meerdere Set-Top boxen kunnen gekoppeld worden (woonkamer,

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave APRC90AT handleiding Inhoudsopgave 1. Veiligheid o 1.1. Beoogd gebruik o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik o 2.1. Uitpakken

Nadere informatie

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING DRAADLOZE ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING 1. Inhoud van de verpakking Zender (TX) Ontvanger (RX) IR muis / zender Twee kabels (RCA naar SCART voor PAL) Twee netadapters Kleefstrip (om de IR zender

Nadere informatie

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB BB-939 / BB-946 BOOMBOX RADIO CD MP3 USB GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees aandachtig door en bewaar deze instructies INHOUDSOPGAVE Voedingsbronn 1 Presentatie Van Het Apparaat 2 Radiofunctie 3 CD/MP3 Functie

Nadere informatie

DE350 DVD-recorder Gebruikershandleiding. Welkom

DE350 DVD-recorder Gebruikershandleiding. Welkom DE350 DVD-recorder Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. www.benq.com Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Montesquieu Learning Centre

Montesquieu Learning Centre AV-Faciliteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) Inhoud Inleiding 3 AV-meubel toegankelijkheid 3 AV-meubel faciliteiten 3 AV-meubel software 3 AV-meubel bedieningspanelen 4 Zijpanelen 4 Zijpaneel

Nadere informatie

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing

MCX-400 cd speler. Gebruiksaanwijzing MCX-400 cd speler Gebruiksaanwijzing voor de Nederlandse uitgave: Servi-Q B.V. Hoevelaken www.servi-q.nl Voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie is de schriftelijke toestemming van de auteur vereist.

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AVR 1650, AVR 165. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS

AVR 1650, AVR 165. Audio/video receiver. Quick Start Gids NEDERLANDS Audio/video receiver Quick Start Gids NEDERLANDS Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Inleiding Dank u voor het kiezen van een harman kardon product! Deze Quick Start handleiding bevat alle informatie

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE!

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! Deze monitor is uitgerust met een stand-by functie om de interne klok en de AAN/UITschakelaar met stroom te verzorgen. Om te voorkomen dat

Nadere informatie