Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid"

Transcriptie

1 De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld een kerkgids of nieuwsbrief. Boven elk stukje staat aangegeven waar en voor wie het voor bedoeld is. Uitgangspunt projectverbeelding (uitleg voor ouders en gemeente) In de lijdenstijd willen we met de projectverbeelding verlossing en bevrijding aan de kinderen laten zien. Bevrijding van slavernij en bevrijding van zonden. Zoals het volk verlost wordt uit de slavernij, zo mogen wij verlossing door het kruis ontvangen. Het volk ondergaat het lijden door slavernij, omdat het niet anders kan. Jezus lijden is vrijwillig, Hij verdraagt het lijden met het doel ons te redden. Slavernij en zonde zijn niet hetzelfde, maar veroorzaken wel hetzelfde, ze houden je vast en zonder hulp kom je er niet van los. De uitkomst die we door Gods ingrijpen zien is wel dezelfde: verlossing en bevrijding. Jezus' lijden verzoent ons met God en brengt een keer in de wereldgeschiedenis. Dit alles is samengebracht in één projectverbeelding die de vorm heeft van een kruis. (de tekst van dit stukje is ook opgenomen in het VhM werkboek en staat op de 3 e pagina van het Paasproject) Doel van de verhalen (uitleg voor ouders en gemeente) De kinderen van de onderbouw krijgen alleen de verhalen te horen, hierbij leggen we nog geen verbanden met de verhalen in de lijdenstijd. De kinderen van de middenbouw kinderen krijgen de verhalen te horen, waarbij we een eenvoudige vergelijking maken met wat Jezus meemaakt in de lijdenstijd. De kinderen van de bovenbouw leggen we de verbinding tussen de uittocht uit Egypte met de weg die Jezus tijdens zijn lijden gaat. Hierbij gaan we dieper in op de betekenis van verlossing en bevrijding. Toelichting bij de symbolen (uitleg voor ouders en gemeente) Met de afbeeldingen willen we herkenbare symbolen voor de kinderen laten zien die de thema s goed weergeven en ondersteunen. De beelden helpen de kinderen ook om te ontdekken wat de verhalen voor hun eigen leven betekenen. Uitleg projectverbeelding voor de kinderen (bij de start van het project) Kijk, daar staat het paasproject dat we hebben gemaakt. Daar wil ik jullie graag iets over vertellen. Er staat een heleboel, maar we beginnen met de naam van het project, God geeft ons vrijheid. Kijk, dat staat hier op de grote doos in het midden van de tafel. Daarbij zien we een grote verlichte plaat. Elke week komt er een nieuwe plaat. Op die plaat zie je een afbeelding die te maken heeft met het verhaal dat jullie te horen krijgen. Dus dat is nog even een verrassing, maar we gaan er elke week met elkaar over praten. Aan de linkerkant en aan de rechterkant staan ook twee dozen. Daar staan woorden op: Slavernij en Vrijheid, Slavernij betekent dat je gevangen bent en Vrijheid betekent dat je vrij bent. Het zijn twee belangrijke woorden in ons project, want het gaat over gevangen zijn en vrijheid krijgen. Hoe dat gebeurt, dat hoor je in ons project. We laten het ook zien doordat de woorden verlicht worden. Eerst brandt het licht bij Slavernij maar na het verhaal, gaat het uit en gaat het licht bij Vrijheid aan. Zo laten we zien dat slavernij voorbij zal gaan en er vrijheid komt (of komen zal). Onderaan de doos met Slavernij hangen linten die zijn vastgebonden. Dat lijkt op Slavernij dat houdt je vast, daar kun je zelf niet van loskomen. Je hebt hulp nodig om bevrijd te worden. Als

2 teken van bevrijding maken we elke week een lint los maken. Dat lint hangen we dan bij Vrijheid en aan de strook onderaan de grote doos. Die strook onderaan maakt ons project compleet, want met die strook en de kleine doos bovenop de grootste doos wordt een kruis gevormd. En een kruis dat kennen jullie vast wel, dat herinnert ons aan de Here Jezus. En zonder zijn hulp door het kruis, is er geen Vrijheid voor ons. Zonder het kruis is er geen Pasen. Inleiding op de lijdenstijd (uitleg bij de start van het project) Lijdenstijd, de weken op weg naar Pasen. Deze tijd voor Pasen herinnert ons aan de moeilijkste tijd in het leven van Jezus, waarin de belangrijkste gebeurtenis voor ons leven plaats vindt. We noemen het de lijdenstijd, omdat Jezus zoveel verdriet en pijn wordt aangedaan terwijl Hij het niet verdient. Jezus verdraagt het lijden, vertrouwt op God en volgt de weg die zijn Vader hem wijst. Dat is verschrikkelijk moeilijk, zo moeilijk dat niemand van ons dat zou kunnen. Daarom doet Hij het in onze plaats, Hij opent de weg naar God. Hij breekt af wat er tussen God en ons in staat. Hij herstelt wat gebroken is. Hij verslaat het kwaad. Hij brengt vrede. Hij maakt ons vrij. Dat doet Hij vrijwillig. God zorgt dat er weer toekomst voor ons is. Daar wordt je stil van, daar mag je over nadenken. Zodat we niet vergeten hoe moeilijk het was voor Hem en waarom Hij het heeft gedaan. Laten we samen tijd nemen om stil te worden en na te denken over het wonder van Pasen. Paasproject: God geeft ons vrijheid (uitleg bij de start van het project) Aan de hand van het paasproject volgen we verhalen die ons bij Pasen brengen. Het zijn verhalen over de verlossing en bevrijding van Gods volk uit Egypte. God ziet naar hen om en komt hen te hulp. Die bevrijding laat een belofte voor ons zien. God ziet ook naar ons om en belooft ons bevrijding van zonde door zijn Zoon Jezus Christus. Bevrijding die in vervulling gaat op Pasen, verlossing die werkelijkheid wordt op Pasen. Zodat wij weer toekomst hebben bij God. De dood heeft niet meer het laatste woord! Dat is Pasen! De begeleidende stukjes tekst bij de projectverbeelding zijn bedoeld om elke week het paasproject te presenteren aan de gemeente. U kunt deze stukjes als richtlijn nemen en ze naar eigen inzicht aanpassen om ze geschikt te maken voor uw gemeente. Elk stukje bestaat uit vier gedeeltes, die hieronder worden benoemd. U kiest zelf welke gedeeltes u wilt gebruiken. (uitleg voor leiding) Projectverhaal: Hierbij wordt kort de inhoud van het vertelde verhaal weergegeven voor de kinderen en gemeente. : Toevoeging voor de oudere kinderen waarbij kort de link naar de lijdenstijd wordt toegelicht. Verbeelding: Hierbij wordt het symbool benoemd en toegelicht, met een verwijzing voor ons eigen leven. : Hierbij wordt het verplaatsen van het lint uitgelegd en uitgevoerd, dit vormt de afsluiting van het paasproject gedeelte voor de kinderen.

3 1e zondag Paasproject 14 februari Mozes vlucht naar Midjan Exodus 2:11-25 Projectverhaal Gods weg volgen Mozes groeit op als een prins aan het Egyptische hof. Toch vergeet hij nooit dat hij bij het volk Israël hoort. Hij wil zijn volk helpen dat in gevangenschap leeft en slecht wordt behandeld. Dat is goed, maar hij doet het op de verkeerde manier. Hij gebruikt geweld en het loopt helemaal verkeerd af. Hij moet vluchten en raakt alles kwijt. Nu kan hij zijn volk niet meer helpen. Hij komt als vreemdeling terecht in Midjan, ver weg van Egypte. Daar krijgt hij een vrouw en zoon van God, maar hij voelt zich er nooit helemaal thuis. Mozes wordt schaapherder en leert in rust en vertrouwen de kudde te leiden. Zo groeit hij naar Gods doel, ver weg van huis. Want God heeft een plan met hem, ook al weet Mozes dat zelf nog niet. In Mozes herkennen we iets van Jezus. Ook Hij kwam midden in het lijden van de schepping. Vanuit de hemel als vreemdeling. Zonde, verdriet, ziekte en pijn gingen hem aan het hart. Hij wil iets doen aan wat Hij ziet! Jezus kiest niet voor geweld, maar voor woorden en daden waarin Gods liefde zichtbaar wordt. Hij gaat gehoorzaam de weg van zijn Vader. We zien vandaag in ons project een gebalde vuist in een verbodsbord als beeld tegen geweld. God vraagt ons niet om geweld te gebruiken, maar om op Hem te vertrouwen. Pas dan kan Hij ons gebruiken om in zijn liefde, op zijn manier en op zijn tijd te helpen.

4 2 e zondag Paasproject 21 februari Mozes door God geroepen Exodus 3:1-4:31 Projectverhaal Aangewezen door God De Israëlieten roepen tot God om hulp in hun ellende. God hoort zijn volk en ziet hoe gemeen het behandeld wordt. Nu is de tijd gekomen om hen te bevrijden uit Egypte. God laat hen niet in de steek en stuurt hulp. Daarvoor wijst Hij Mozes aan. Mozes is als schaapherder veranderd van een driftkop in een geduldige man. Dat gebeurt als je altijd op zoek bent naar gras en water voor de dieren. Nu is hij geschikt om door God ingezet te worden als verlosser. God roept Mozes op een wonderlijke manier. Hij zegt hem terug te gaan om zijn vijand, de farao, te verslaan en zijn volk weg te leiden uit Egypte. Maar Mozes durft niet, hij denkt dat hij het niet kan. God bemoedigt Mozes en zegt dat Hij bij hem is. Dat is genoeg, daar moet Mozes het mee doen. Maar Mozes is nog lang niet zeker en vertelt God alles wat hij moeilijk vindt. God belooft hem tenslotte dat zijn broer Aäron met hem mee zal gaan. Zo gaat Mozes in opdracht van de HEER, met Gods woorden, Gods kracht en Gods belofte. Ook hierin lijkt Mozes op de Messias, hij mag zijn volk verlossen. Jezus wordt geroepen, aangewezen, door God de Vader: Jij bent mijn Zoon, de Geliefde. Jij bent de Verlosser van mijn schepping. Jij zult mijn vijand verslaan. Deze belofte draagt Gods Zoon mee. En bij Jezus horen we geen bezwaren. Jezus gaat met Gods belofte de weg die zijn vader Hem wijst. We zien vandaag in ons project de hand met wijzende vinger als beeld van God die ons roept. Hij belooft ons dat Hij bij ons is en vraagt ons Hem te volgen.

5 3 e zondag Paasproject 28 februari Mozes eerste ontmoeting met de farao Exodus 5:1-6:12 Projectverhaal God wil vrijheid Mozes ontmoet zijn broer Aäron bij de berg van God en samen gaan ze terug naar Egypte. Ze vertellen het volk wat de HEER hun heeft gezegd en laten de wonderen zien. Dat overtuigt het volk. De HEER wil vrijheid voor hen! Dan gaan Mozes en Aäron naar de farao en vertellen die boodschap aan hem: Dit zegt de HEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan Maar farao zegt: Ik ken jullie God niet, waarom zou ik naar Hem luisteren. De farao erkent de macht van God niet en gelooft alleen in zijn eigen goden en in zijn eigen macht. Boos geworden maakt hij het werk nog zwaarder voor de Israëlieten. De opdracht van de HEER lijkt geen enkele kans te maken. Zou het wel lukken? Mozes twijfelt eraan. Hij spreekt tot de HEER en God herhaalt wat Hij beloofd heeft: Ik zal Israël bevrijden. Vertrouw op Mij en je zult het zien. Wat God via Mozes vraagt lijkt geen kans te hebben. Dat is ook zo met de boodschap die de Here Jezus brengt, als Hij spreekt over Gods Koninkrijk dat zal komen. Je kunt die boodschap, als je wilt, zo aan de kant schuiven. De farizeeën en anderen doen dat ook. Maar wat Jezus zegt is wel de waarheid. Zijn Vader wil vrijheid voor ieder die gelooft. We zien vandaag in ons project de lege handboeien als teken van God die vrijheid wil. God werkt naar dat doel en met zijn Woord mogen we op weg gaan naar vrijheid.

6 4 e zondag Paasproject 7 maart Aankondiging van de plagen voor Egypte Exodus 6:27-7:13 Projectverhaal Er is maar één God De farao heeft niet geluisterd naar de woorden van God. Hij laat Israël niet vrij. Dan belooft God dat Hij het niet bij woorden alleen laat. Hij zal tekenen doen. Mozes mag laten zien aan de farao, dat God een staf in een slang kan veranderen. De tovenaars zeggen: dat kunnen wij ook wel. En het lukt ze. Gods tegenstander is sterk. Dan doet God iets dat zij niet kunnen: de slang van Aäron eet hun slangen op. De tovenaars begrijpen het niet, maar Mozes wel: zijn God is de sterkste. Zo laat God zien dat de HEER alleen het voor het zeggen heeft in de wereld. Maar de farao, hij luistert niet en blijft onbuigzaam, tegen beter weten in. De Here Jezus laat ook tekenen en wonderen zien wanneer Hij aan het werk gaat op aarde. Hij gebiedt de zee rustig te worden als het stormt en de boot bijna door de golven wordt opgeslokt. Hij is de baas over de machten die het leven in gevaar brengen. We zien in de kracht van Jezus woorden een teken: God heerst over alle machten. En Jezus bewijst daarmee dat Hij Gods Zoon is, met dezelfde macht als de HEER. Daarmee is de verlossing nog niet bereikt, maar er komt weer hoop. God zal de sterkste blijken. We zien vandaag in ons project het beeld van de handen die de aarde vasthouden, als teken van God die zijn wereld, in handen houdt. Hij is de Enige, de God die alles bestuurt. Je mag erop vertrouwen dat je bij Hem veilig bent en dat door moeilijkheden heen, het goed zal komen.

7 5 e zondag Paasproject 14 maart De eerste vijf plagen Exodus 7:14-9:7 Gods strijd begint Farao wil niet luisteren naar de woorden die Mozes namens God spreekt. Hij laat het volk Israël niet vrij. Hij daagt de HEER uit! Dan gaat de HEER het gevecht aan om zijn volk. Hij laat zien wat Hij kan en stuurt plagen. De farao zet zijn tovenaars in om te laten zien dat zij hetzelfde kunnen. Maar bij de plagen die daarna komen merken de tovenaars en de farao dat de God van Israël machtiger is dan zij. Het leven wordt steeds moeilijker voor de Egyptenaren. Het wordt zo erg, dat de farao toegeeft, maar als het ergste weer voorbij is laat hij Israël toch niet gaan. Farao wil de sterkste zijn, dat vindt hij belangrijker dan zijn eigen volk. En ondanks alles wat er met zijn land en mensen gebeurt, wil hij niet buigen voor de God van Israël. Hij is een koppige tegenstander in het gevecht tegen God. Nog is het niet afgelopen. De Here Jezus gaat ook een gevecht aan, het is het gevecht om Gods wereld te redden uit handen van zijn tegenstander de satan. De satan wil er alles aan doen om Gods Zoon te stoppen om het plan van zijn Vader uit te voeren dat ons zal redden. God is de sterkste; dat geloven wij. We verwachten dan ook dat Jezus zal overwinnen. Maar dat gaat niet zomaar. Jezus heeft het heel erg moeilijk. Net als bij Israël gaat de weg naar verlossing door het lijden heen. We zien vandaag in ons project het beeld van handen die touwtrekken, als teken van het gevecht tussen God en zijn Tegenstander. Wie is de sterkste, wie gaat er winnen, we zien het nog niet. God zet zich in voor ons, Hij wil ons redden van alles wat verkeerd is in de wereld. En als je aan zijn kant staat kun je samen met Hem alle moeilijkheden aan.

8 6 e zondag Paasproject 21 maart De farao buigt niet Exodus 9:8-10:28 Wint God het wel? De Israëlieten beginnen moedeloos te worden. Vijf plagen heeft de HEER al gestuurd en ze hebben uiteindelijk niets geholpen. Het slavenwerk gaat maar door en de bevrijding lijkt verder weg dan ooit. Zal de farao ooit nog zijn hoofd buigen en toegeven? God gebruikt het ongeloof van de farao om te laten zien dat Hij de HEER is, Hij geeft het leven. Farao zegt nee tegen Gods wil, maar Hij kan Gods bedoeling niet tegenhouden. De plagen worden erger. Dier en mens worden steeds zwaarder getroffen. Tenslotte wordt het drie dagen helemaal donker. Maar in Gosen bij de Israëlieten zijn geen plagen en blijft het licht. Dat is een teken dat de HEER aan Israëls kant staat, een teken van hoop. En Mozes blijft Gods woorden spreken: hij kondigt zelfs de overwinning aan. God maakt duidelijk dat het leven zonder Hem onmogelijk is. Hij is het leven, omdat Hij de Schepper is. Waar God niet wordt erkend, heerst de dood en de duisternis. Daarom ook is het duister op Golgota. De Here Jezus is overgelaten aan die duisternis. Maar Hij geeft niet op en is gehoorzaam aan zijn Vader, Hij gelooft dat het licht zal worden. We zien vandaag in ons project de zon die bijna helemaal wordt bedekt door de duisternis. Er is alleen nog een kleine kring van licht zichtbaar. Het is het beeld van momenten waarop het zo moeilijk, zo donker is, dat je je afvraagt of het ooit nog beter, of het nog wel licht zal worden. Maar juist die kleine kring van licht laat hoop zien. Hoop, dat het goed zal komen. Hoop, waar we aan vast mogen houden door de belofte van God dat Hij zal overwinnen.

9 7e zondag Paasproject 28 maart De laatste plaag aangekondigd Exodus 11:1-10 Zonder God geen vrijheid De laatste en tiende plaag is het ergste wat er kan gebeuren voor de Egyptenaren. Mens en dier verliezen hun eerstgeborene. De Israëlieten hoeven niet bang te zijn: zij worden niet getroffen doordat ze doen wat de HEER hen heeft opgedragen. De HEER laat aan de farao zien dat er zonder Hem geen toekomst is. Het leven loopt dood. Pas dan begrijpt de farao dat hij de HEER moet gehoorzamen. Maar geloven in Hem doet hij niet. Hij wil alleen van dit gevaarlijke volk af en draagt de Israëlieten op te verdwijnen uit zijn land. Ze komen vrij, eindelijk mogen ze gaan, na een lange strijd en veel tranen. Israël weet nu: zonder God is er geen vrijheid. Daarom vieren ze tot op de dag van vandaag het Pascha We staan aan het begin van de stille week, op Palmzondag. Net zoals God zijn volk bevrijdt uit slavernij, wil Hij ook ons bevrijden. Daarvoor gaf Hij zijn eerstgeboren Zoon. Zo kwam de Here Jezus om zijn leven voor ons te geven, zodat wij bevrijd kunnen worden. Zijn lijden en sterven laten ons zien dat we alleen door Gods goedheid en genade gered worden. Alleen zijn liefde maakt ons vrij. We zien vandaag in ons project het Lam met kruis en vaandel als beeld van Gods overwinning. Het Lam is een teken van de Here Jezus, die zijn leven gaf. Het kruis aan de stok dat het lam vastheeft, laat zien dat Jezus ons door het kruis, vrijheid geeft. Het vaandel, dat is de vlag, betekent dat Hij heeft gewonnen. Hij heeft het gedaan voor ons allemaal. Wij hoeven het alleen maar aan te nemen en de overwinning is ons deel.

10 8e zondag Paasfeest 4 april De ondergang van het leger van Egypte Exodus 14:15-15:1a God opent de toekomst Het volk Israël mag wegtrekken, maar farao bedenkt zich weer, ondanks alles wat er gebeurd is. Hij gaat het volk Israël achterna. Nu lijkt het alsnog mis te gaan. De Israëlieten kunnen geen kant op bij de Schelfzee en uit zichzelf maken ze geen schijn van kans. Maar de HEER is bij hen en opent de weg door de zee. Die weg schenkt het volk toekomst en ze komen veilig aan de overkant. God laat het water terugstromen; de farao en zijn leger komen om in de golven. De farao is verslagen, nu kan Israël op weg gaan naar vrede en rust. In de weg over de bodem van de Schelfzee zien we de toekomst van Israël: vrij van slavernij. Zo zien wij in het open graf van Jezus onze toekomst: God verlost ons van de onderdrukking en geeft ons eeuwig leven. Wij vieren Pasen. We geloven dat aan het kruis Gods tegenstander is verslagen. Maar hij leeft nog wel. Pasen wijst ons naar de overkant, naar de Wederkomst. Het is misschien nog ver naar Gods Koninkrijk. Maar Jezus leeft en wij met Hem. Daarom geloven we dat Hij ons eens thuis brengt. We leven vol vertrouwen. We zien vandaag in ons project het pad door het water en het open graf met de stralen van licht. Het open graf met de stralen van licht laat zien dat de Here Jezus is opgestaan, Hij leeft. De dood heeft het verloren van het Leven. Het golvende water is een teken van de dood. We dreigen daarin te verdrinken, maar het moet wijken, want het Leven is sterker dan de dood. Dat geeft ons hoop en vertrouwen. Het gevaar is er wel, maar we mogen er op rekenen dat God daarin bij ons is. We mogen samen met Hem door de dood naar het eeuwige leven. God werkt aan zijn plan van bevrijding en verlossing. Daar zagen we steeds iets meer van in ons project. We mogen vandaag het laatste lint losmaken van Slavernij en naar Vrijheid brengen en aan het kruis verbinden. Er hangen nu geen linten meer bij Slavernij, zo laten we zien dat God zijn volk heeft bevrijd van Slavernij. Nu hangen alle linten bij Vrijheid en aan het kruis. Zo laten we zien dat Gods Zoon ons door het kruis vrijheid geeft. Vertel het Maar Tekst: Carole van Dueren den Hollander-Heming in samenwerking met ds. Dick Westerneng