Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid"

Transcriptie

1 De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld een kerkgids of nieuwsbrief. Boven elk stukje staat aangegeven waar en voor wie het voor bedoeld is. Uitgangspunt projectverbeelding (uitleg voor ouders en gemeente) In de lijdenstijd willen we met de projectverbeelding verlossing en bevrijding aan de kinderen laten zien. Bevrijding van slavernij en bevrijding van zonden. Zoals het volk verlost wordt uit de slavernij, zo mogen wij verlossing door het kruis ontvangen. Het volk ondergaat het lijden door slavernij, omdat het niet anders kan. Jezus lijden is vrijwillig, Hij verdraagt het lijden met het doel ons te redden. Slavernij en zonde zijn niet hetzelfde, maar veroorzaken wel hetzelfde, ze houden je vast en zonder hulp kom je er niet van los. De uitkomst die we door Gods ingrijpen zien is wel dezelfde: verlossing en bevrijding. Jezus' lijden verzoent ons met God en brengt een keer in de wereldgeschiedenis. Dit alles is samengebracht in één projectverbeelding die de vorm heeft van een kruis. (de tekst van dit stukje is ook opgenomen in het VhM werkboek en staat op de 3 e pagina van het Paasproject) Doel van de verhalen (uitleg voor ouders en gemeente) De kinderen van de onderbouw krijgen alleen de verhalen te horen, hierbij leggen we nog geen verbanden met de verhalen in de lijdenstijd. De kinderen van de middenbouw kinderen krijgen de verhalen te horen, waarbij we een eenvoudige vergelijking maken met wat Jezus meemaakt in de lijdenstijd. De kinderen van de bovenbouw leggen we de verbinding tussen de uittocht uit Egypte met de weg die Jezus tijdens zijn lijden gaat. Hierbij gaan we dieper in op de betekenis van verlossing en bevrijding. Toelichting bij de symbolen (uitleg voor ouders en gemeente) Met de afbeeldingen willen we herkenbare symbolen voor de kinderen laten zien die de thema s goed weergeven en ondersteunen. De beelden helpen de kinderen ook om te ontdekken wat de verhalen voor hun eigen leven betekenen. Uitleg projectverbeelding voor de kinderen (bij de start van het project) Kijk, daar staat het paasproject dat we hebben gemaakt. Daar wil ik jullie graag iets over vertellen. Er staat een heleboel, maar we beginnen met de naam van het project, God geeft ons vrijheid. Kijk, dat staat hier op de grote doos in het midden van de tafel. Daarbij zien we een grote verlichte plaat. Elke week komt er een nieuwe plaat. Op die plaat zie je een afbeelding die te maken heeft met het verhaal dat jullie te horen krijgen. Dus dat is nog even een verrassing, maar we gaan er elke week met elkaar over praten. Aan de linkerkant en aan de rechterkant staan ook twee dozen. Daar staan woorden op: Slavernij en Vrijheid, Slavernij betekent dat je gevangen bent en Vrijheid betekent dat je vrij bent. Het zijn twee belangrijke woorden in ons project, want het gaat over gevangen zijn en vrijheid krijgen. Hoe dat gebeurt, dat hoor je in ons project. We laten het ook zien doordat de woorden verlicht worden. Eerst brandt het licht bij Slavernij maar na het verhaal, gaat het uit en gaat het licht bij Vrijheid aan. Zo laten we zien dat slavernij voorbij zal gaan en er vrijheid komt (of komen zal). Onderaan de doos met Slavernij hangen linten die zijn vastgebonden. Dat lijkt op Slavernij dat houdt je vast, daar kun je zelf niet van loskomen. Je hebt hulp nodig om bevrijd te worden. Als

2 teken van bevrijding maken we elke week een lint los maken. Dat lint hangen we dan bij Vrijheid en aan de strook onderaan de grote doos. Die strook onderaan maakt ons project compleet, want met die strook en de kleine doos bovenop de grootste doos wordt een kruis gevormd. En een kruis dat kennen jullie vast wel, dat herinnert ons aan de Here Jezus. En zonder zijn hulp door het kruis, is er geen Vrijheid voor ons. Zonder het kruis is er geen Pasen. Inleiding op de lijdenstijd (uitleg bij de start van het project) Lijdenstijd, de weken op weg naar Pasen. Deze tijd voor Pasen herinnert ons aan de moeilijkste tijd in het leven van Jezus, waarin de belangrijkste gebeurtenis voor ons leven plaats vindt. We noemen het de lijdenstijd, omdat Jezus zoveel verdriet en pijn wordt aangedaan terwijl Hij het niet verdient. Jezus verdraagt het lijden, vertrouwt op God en volgt de weg die zijn Vader hem wijst. Dat is verschrikkelijk moeilijk, zo moeilijk dat niemand van ons dat zou kunnen. Daarom doet Hij het in onze plaats, Hij opent de weg naar God. Hij breekt af wat er tussen God en ons in staat. Hij herstelt wat gebroken is. Hij verslaat het kwaad. Hij brengt vrede. Hij maakt ons vrij. Dat doet Hij vrijwillig. God zorgt dat er weer toekomst voor ons is. Daar wordt je stil van, daar mag je over nadenken. Zodat we niet vergeten hoe moeilijk het was voor Hem en waarom Hij het heeft gedaan. Laten we samen tijd nemen om stil te worden en na te denken over het wonder van Pasen. Paasproject: God geeft ons vrijheid (uitleg bij de start van het project) Aan de hand van het paasproject volgen we verhalen die ons bij Pasen brengen. Het zijn verhalen over de verlossing en bevrijding van Gods volk uit Egypte. God ziet naar hen om en komt hen te hulp. Die bevrijding laat een belofte voor ons zien. God ziet ook naar ons om en belooft ons bevrijding van zonde door zijn Zoon Jezus Christus. Bevrijding die in vervulling gaat op Pasen, verlossing die werkelijkheid wordt op Pasen. Zodat wij weer toekomst hebben bij God. De dood heeft niet meer het laatste woord! Dat is Pasen! De begeleidende stukjes tekst bij de projectverbeelding zijn bedoeld om elke week het paasproject te presenteren aan de gemeente. U kunt deze stukjes als richtlijn nemen en ze naar eigen inzicht aanpassen om ze geschikt te maken voor uw gemeente. Elk stukje bestaat uit vier gedeeltes, die hieronder worden benoemd. U kiest zelf welke gedeeltes u wilt gebruiken. (uitleg voor leiding) Projectverhaal: Hierbij wordt kort de inhoud van het vertelde verhaal weergegeven voor de kinderen en gemeente. : Toevoeging voor de oudere kinderen waarbij kort de link naar de lijdenstijd wordt toegelicht. Verbeelding: Hierbij wordt het symbool benoemd en toegelicht, met een verwijzing voor ons eigen leven. : Hierbij wordt het verplaatsen van het lint uitgelegd en uitgevoerd, dit vormt de afsluiting van het paasproject gedeelte voor de kinderen.

3 1e zondag Paasproject 14 februari Mozes vlucht naar Midjan Exodus 2:11-25 Projectverhaal Gods weg volgen Mozes groeit op als een prins aan het Egyptische hof. Toch vergeet hij nooit dat hij bij het volk Israël hoort. Hij wil zijn volk helpen dat in gevangenschap leeft en slecht wordt behandeld. Dat is goed, maar hij doet het op de verkeerde manier. Hij gebruikt geweld en het loopt helemaal verkeerd af. Hij moet vluchten en raakt alles kwijt. Nu kan hij zijn volk niet meer helpen. Hij komt als vreemdeling terecht in Midjan, ver weg van Egypte. Daar krijgt hij een vrouw en zoon van God, maar hij voelt zich er nooit helemaal thuis. Mozes wordt schaapherder en leert in rust en vertrouwen de kudde te leiden. Zo groeit hij naar Gods doel, ver weg van huis. Want God heeft een plan met hem, ook al weet Mozes dat zelf nog niet. In Mozes herkennen we iets van Jezus. Ook Hij kwam midden in het lijden van de schepping. Vanuit de hemel als vreemdeling. Zonde, verdriet, ziekte en pijn gingen hem aan het hart. Hij wil iets doen aan wat Hij ziet! Jezus kiest niet voor geweld, maar voor woorden en daden waarin Gods liefde zichtbaar wordt. Hij gaat gehoorzaam de weg van zijn Vader. We zien vandaag in ons project een gebalde vuist in een verbodsbord als beeld tegen geweld. God vraagt ons niet om geweld te gebruiken, maar om op Hem te vertrouwen. Pas dan kan Hij ons gebruiken om in zijn liefde, op zijn manier en op zijn tijd te helpen.

4 2 e zondag Paasproject 21 februari Mozes door God geroepen Exodus 3:1-4:31 Projectverhaal Aangewezen door God De Israëlieten roepen tot God om hulp in hun ellende. God hoort zijn volk en ziet hoe gemeen het behandeld wordt. Nu is de tijd gekomen om hen te bevrijden uit Egypte. God laat hen niet in de steek en stuurt hulp. Daarvoor wijst Hij Mozes aan. Mozes is als schaapherder veranderd van een driftkop in een geduldige man. Dat gebeurt als je altijd op zoek bent naar gras en water voor de dieren. Nu is hij geschikt om door God ingezet te worden als verlosser. God roept Mozes op een wonderlijke manier. Hij zegt hem terug te gaan om zijn vijand, de farao, te verslaan en zijn volk weg te leiden uit Egypte. Maar Mozes durft niet, hij denkt dat hij het niet kan. God bemoedigt Mozes en zegt dat Hij bij hem is. Dat is genoeg, daar moet Mozes het mee doen. Maar Mozes is nog lang niet zeker en vertelt God alles wat hij moeilijk vindt. God belooft hem tenslotte dat zijn broer Aäron met hem mee zal gaan. Zo gaat Mozes in opdracht van de HEER, met Gods woorden, Gods kracht en Gods belofte. Ook hierin lijkt Mozes op de Messias, hij mag zijn volk verlossen. Jezus wordt geroepen, aangewezen, door God de Vader: Jij bent mijn Zoon, de Geliefde. Jij bent de Verlosser van mijn schepping. Jij zult mijn vijand verslaan. Deze belofte draagt Gods Zoon mee. En bij Jezus horen we geen bezwaren. Jezus gaat met Gods belofte de weg die zijn vader Hem wijst. We zien vandaag in ons project de hand met wijzende vinger als beeld van God die ons roept. Hij belooft ons dat Hij bij ons is en vraagt ons Hem te volgen.

5 3 e zondag Paasproject 28 februari Mozes eerste ontmoeting met de farao Exodus 5:1-6:12 Projectverhaal God wil vrijheid Mozes ontmoet zijn broer Aäron bij de berg van God en samen gaan ze terug naar Egypte. Ze vertellen het volk wat de HEER hun heeft gezegd en laten de wonderen zien. Dat overtuigt het volk. De HEER wil vrijheid voor hen! Dan gaan Mozes en Aäron naar de farao en vertellen die boodschap aan hem: Dit zegt de HEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan Maar farao zegt: Ik ken jullie God niet, waarom zou ik naar Hem luisteren. De farao erkent de macht van God niet en gelooft alleen in zijn eigen goden en in zijn eigen macht. Boos geworden maakt hij het werk nog zwaarder voor de Israëlieten. De opdracht van de HEER lijkt geen enkele kans te maken. Zou het wel lukken? Mozes twijfelt eraan. Hij spreekt tot de HEER en God herhaalt wat Hij beloofd heeft: Ik zal Israël bevrijden. Vertrouw op Mij en je zult het zien. Wat God via Mozes vraagt lijkt geen kans te hebben. Dat is ook zo met de boodschap die de Here Jezus brengt, als Hij spreekt over Gods Koninkrijk dat zal komen. Je kunt die boodschap, als je wilt, zo aan de kant schuiven. De farizeeën en anderen doen dat ook. Maar wat Jezus zegt is wel de waarheid. Zijn Vader wil vrijheid voor ieder die gelooft. We zien vandaag in ons project de lege handboeien als teken van God die vrijheid wil. God werkt naar dat doel en met zijn Woord mogen we op weg gaan naar vrijheid.

6 4 e zondag Paasproject 7 maart Aankondiging van de plagen voor Egypte Exodus 6:27-7:13 Projectverhaal Er is maar één God De farao heeft niet geluisterd naar de woorden van God. Hij laat Israël niet vrij. Dan belooft God dat Hij het niet bij woorden alleen laat. Hij zal tekenen doen. Mozes mag laten zien aan de farao, dat God een staf in een slang kan veranderen. De tovenaars zeggen: dat kunnen wij ook wel. En het lukt ze. Gods tegenstander is sterk. Dan doet God iets dat zij niet kunnen: de slang van Aäron eet hun slangen op. De tovenaars begrijpen het niet, maar Mozes wel: zijn God is de sterkste. Zo laat God zien dat de HEER alleen het voor het zeggen heeft in de wereld. Maar de farao, hij luistert niet en blijft onbuigzaam, tegen beter weten in. De Here Jezus laat ook tekenen en wonderen zien wanneer Hij aan het werk gaat op aarde. Hij gebiedt de zee rustig te worden als het stormt en de boot bijna door de golven wordt opgeslokt. Hij is de baas over de machten die het leven in gevaar brengen. We zien in de kracht van Jezus woorden een teken: God heerst over alle machten. En Jezus bewijst daarmee dat Hij Gods Zoon is, met dezelfde macht als de HEER. Daarmee is de verlossing nog niet bereikt, maar er komt weer hoop. God zal de sterkste blijken. We zien vandaag in ons project het beeld van de handen die de aarde vasthouden, als teken van God die zijn wereld, in handen houdt. Hij is de Enige, de God die alles bestuurt. Je mag erop vertrouwen dat je bij Hem veilig bent en dat door moeilijkheden heen, het goed zal komen.

7 5 e zondag Paasproject 14 maart De eerste vijf plagen Exodus 7:14-9:7 Gods strijd begint Farao wil niet luisteren naar de woorden die Mozes namens God spreekt. Hij laat het volk Israël niet vrij. Hij daagt de HEER uit! Dan gaat de HEER het gevecht aan om zijn volk. Hij laat zien wat Hij kan en stuurt plagen. De farao zet zijn tovenaars in om te laten zien dat zij hetzelfde kunnen. Maar bij de plagen die daarna komen merken de tovenaars en de farao dat de God van Israël machtiger is dan zij. Het leven wordt steeds moeilijker voor de Egyptenaren. Het wordt zo erg, dat de farao toegeeft, maar als het ergste weer voorbij is laat hij Israël toch niet gaan. Farao wil de sterkste zijn, dat vindt hij belangrijker dan zijn eigen volk. En ondanks alles wat er met zijn land en mensen gebeurt, wil hij niet buigen voor de God van Israël. Hij is een koppige tegenstander in het gevecht tegen God. Nog is het niet afgelopen. De Here Jezus gaat ook een gevecht aan, het is het gevecht om Gods wereld te redden uit handen van zijn tegenstander de satan. De satan wil er alles aan doen om Gods Zoon te stoppen om het plan van zijn Vader uit te voeren dat ons zal redden. God is de sterkste; dat geloven wij. We verwachten dan ook dat Jezus zal overwinnen. Maar dat gaat niet zomaar. Jezus heeft het heel erg moeilijk. Net als bij Israël gaat de weg naar verlossing door het lijden heen. We zien vandaag in ons project het beeld van handen die touwtrekken, als teken van het gevecht tussen God en zijn Tegenstander. Wie is de sterkste, wie gaat er winnen, we zien het nog niet. God zet zich in voor ons, Hij wil ons redden van alles wat verkeerd is in de wereld. En als je aan zijn kant staat kun je samen met Hem alle moeilijkheden aan.

8 6 e zondag Paasproject 21 maart De farao buigt niet Exodus 9:8-10:28 Wint God het wel? De Israëlieten beginnen moedeloos te worden. Vijf plagen heeft de HEER al gestuurd en ze hebben uiteindelijk niets geholpen. Het slavenwerk gaat maar door en de bevrijding lijkt verder weg dan ooit. Zal de farao ooit nog zijn hoofd buigen en toegeven? God gebruikt het ongeloof van de farao om te laten zien dat Hij de HEER is, Hij geeft het leven. Farao zegt nee tegen Gods wil, maar Hij kan Gods bedoeling niet tegenhouden. De plagen worden erger. Dier en mens worden steeds zwaarder getroffen. Tenslotte wordt het drie dagen helemaal donker. Maar in Gosen bij de Israëlieten zijn geen plagen en blijft het licht. Dat is een teken dat de HEER aan Israëls kant staat, een teken van hoop. En Mozes blijft Gods woorden spreken: hij kondigt zelfs de overwinning aan. God maakt duidelijk dat het leven zonder Hem onmogelijk is. Hij is het leven, omdat Hij de Schepper is. Waar God niet wordt erkend, heerst de dood en de duisternis. Daarom ook is het duister op Golgota. De Here Jezus is overgelaten aan die duisternis. Maar Hij geeft niet op en is gehoorzaam aan zijn Vader, Hij gelooft dat het licht zal worden. We zien vandaag in ons project de zon die bijna helemaal wordt bedekt door de duisternis. Er is alleen nog een kleine kring van licht zichtbaar. Het is het beeld van momenten waarop het zo moeilijk, zo donker is, dat je je afvraagt of het ooit nog beter, of het nog wel licht zal worden. Maar juist die kleine kring van licht laat hoop zien. Hoop, dat het goed zal komen. Hoop, waar we aan vast mogen houden door de belofte van God dat Hij zal overwinnen.

9 7e zondag Paasproject 28 maart De laatste plaag aangekondigd Exodus 11:1-10 Zonder God geen vrijheid De laatste en tiende plaag is het ergste wat er kan gebeuren voor de Egyptenaren. Mens en dier verliezen hun eerstgeborene. De Israëlieten hoeven niet bang te zijn: zij worden niet getroffen doordat ze doen wat de HEER hen heeft opgedragen. De HEER laat aan de farao zien dat er zonder Hem geen toekomst is. Het leven loopt dood. Pas dan begrijpt de farao dat hij de HEER moet gehoorzamen. Maar geloven in Hem doet hij niet. Hij wil alleen van dit gevaarlijke volk af en draagt de Israëlieten op te verdwijnen uit zijn land. Ze komen vrij, eindelijk mogen ze gaan, na een lange strijd en veel tranen. Israël weet nu: zonder God is er geen vrijheid. Daarom vieren ze tot op de dag van vandaag het Pascha We staan aan het begin van de stille week, op Palmzondag. Net zoals God zijn volk bevrijdt uit slavernij, wil Hij ook ons bevrijden. Daarvoor gaf Hij zijn eerstgeboren Zoon. Zo kwam de Here Jezus om zijn leven voor ons te geven, zodat wij bevrijd kunnen worden. Zijn lijden en sterven laten ons zien dat we alleen door Gods goedheid en genade gered worden. Alleen zijn liefde maakt ons vrij. We zien vandaag in ons project het Lam met kruis en vaandel als beeld van Gods overwinning. Het Lam is een teken van de Here Jezus, die zijn leven gaf. Het kruis aan de stok dat het lam vastheeft, laat zien dat Jezus ons door het kruis, vrijheid geeft. Het vaandel, dat is de vlag, betekent dat Hij heeft gewonnen. Hij heeft het gedaan voor ons allemaal. Wij hoeven het alleen maar aan te nemen en de overwinning is ons deel.

10 8e zondag Paasfeest 4 april De ondergang van het leger van Egypte Exodus 14:15-15:1a God opent de toekomst Het volk Israël mag wegtrekken, maar farao bedenkt zich weer, ondanks alles wat er gebeurd is. Hij gaat het volk Israël achterna. Nu lijkt het alsnog mis te gaan. De Israëlieten kunnen geen kant op bij de Schelfzee en uit zichzelf maken ze geen schijn van kans. Maar de HEER is bij hen en opent de weg door de zee. Die weg schenkt het volk toekomst en ze komen veilig aan de overkant. God laat het water terugstromen; de farao en zijn leger komen om in de golven. De farao is verslagen, nu kan Israël op weg gaan naar vrede en rust. In de weg over de bodem van de Schelfzee zien we de toekomst van Israël: vrij van slavernij. Zo zien wij in het open graf van Jezus onze toekomst: God verlost ons van de onderdrukking en geeft ons eeuwig leven. Wij vieren Pasen. We geloven dat aan het kruis Gods tegenstander is verslagen. Maar hij leeft nog wel. Pasen wijst ons naar de overkant, naar de Wederkomst. Het is misschien nog ver naar Gods Koninkrijk. Maar Jezus leeft en wij met Hem. Daarom geloven we dat Hij ons eens thuis brengt. We leven vol vertrouwen. We zien vandaag in ons project het pad door het water en het open graf met de stralen van licht. Het open graf met de stralen van licht laat zien dat de Here Jezus is opgestaan, Hij leeft. De dood heeft het verloren van het Leven. Het golvende water is een teken van de dood. We dreigen daarin te verdrinken, maar het moet wijken, want het Leven is sterker dan de dood. Dat geeft ons hoop en vertrouwen. Het gevaar is er wel, maar we mogen er op rekenen dat God daarin bij ons is. We mogen samen met Hem door de dood naar het eeuwige leven. God werkt aan zijn plan van bevrijding en verlossing. Daar zagen we steeds iets meer van in ons project. We mogen vandaag het laatste lint losmaken van Slavernij en naar Vrijheid brengen en aan het kruis verbinden. Er hangen nu geen linten meer bij Slavernij, zo laten we zien dat God zijn volk heeft bevrijd van Slavernij. Nu hangen alle linten bij Vrijheid en aan het kruis. Zo laten we zien dat Gods Zoon ons door het kruis vrijheid geeft. Vertel het Maar Tekst: Carole van Dueren den Hollander-Heming in samenwerking met ds. Dick Westerneng

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Online Bijbel voor kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Exodus 17:8-16 Geloven doe je samen!

Exodus 17:8-16 Geloven doe je samen! Exodus 17:8-16 Geloven doe je samen! 5e Preek in het gemeenteproject feest van genade bij het weekthema verbondenheid. De duivel wil je geloof graag aanvallen. Maar samen sta je sterk en kun je elkaar

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG. Exodus 1-14

LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG. Exodus 1-14 LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG Exodus 1-14 THEMA: Het onderwijzen van de volledigheid van de behoudenis in Christus. Wij gaan voor een paar ogenblikken doen alsof. Stel dat jouw land

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Muziek: De notatie van de liedjes vind je aan het eind van dit Bijbelspel.

Muziek: De notatie van de liedjes vind je aan het eind van dit Bijbelspel. In vuur en vlam Een bijbelspel in 3 delen: 1 Mozes als prins. Hij staat in vuur en vlam voor zijn volk en hij probeert vanuit zijn eigen temperament het volk te helpen. 2 Mozes bij de brandende braamstruik.

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen 3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. 4 Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg

Nadere informatie

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10 1 De boom van Isaï Lezen: Jesaja 11:1-10 Heb je weleens een afgekapte boom gezien? Wat in de grond blijft zitten, noem je een tronk. De boom lijkt helemaal dood. In de Bijbel wordt de familie van Isaï

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Als Johannes vertelt over het laatste Pesachfeest van Jezus, het laatste Avondmaal, dan geeft hij een bijzondere invulling aan de betekenis van dit

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Wie overleed en waar was het volk toen?

Wie overleed en waar was het volk toen? Het water van Meriba. Wie overleed en waar was het volk toen? Numeri 20:1 1 De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God.

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Hartelijk welkom Zegen, aanbidding - Opwekking 454 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Opwekking 454 Elke tong in

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Overdenking zondag 30 oktober 2016 in de Terskflier Gen. 41: 8-28 De dromen van Farao Ds. A.J. Wouda. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Overdenking zondag 30 oktober 2016 in de Terskflier Gen. 41: 8-28 De dromen van Farao Ds. A.J. Wouda. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Overdenking zondag 30 oktober 2016 in de Terskflier Gen. 41: 8-28 De dromen van Farao Ds. A.J. Wouda Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, O, wat hou ik van de prachtige verhalen in het eerste

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst Ik zal er zijn Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik ben en Ik zal

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 22:16-20 Hand 2:43-47 Joh 6:50-56 1 Cor 11:23-30

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 22:16-20 Hand 2:43-47 Joh 6:50-56 1 Cor 11:23-30 Avondmaal LES 8 DEEL 5 DISCIPLE MENTOR OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 22:16-20 Hand 2:43-47 Joh 6:50-56 1 Cor 11:23-30 Wat zijn de symbolen die door Jezus

Nadere informatie

De Bijbel Open (22-12)

De Bijbel Open (22-12) 1 De Bijbel Open 2012 50 (22-12) In onze serie over mensen in het licht van advent valt het licht vandaag op Mozes. Hij is de vierde persoon uit het OT, die toeleefde naar de komst van Christus en van

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING

Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

DE KNAPPE DWAZE KONING

DE KNAPPE DWAZE KONING Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

Witte donderdag 21 april 2011

Witte donderdag 21 april 2011 Witte donderdag 21 april 2011 Op Witte donderdag dagen we je uit om je avond vorm te geven rond een eenvoudige maaltijd (bij de voorbereiding op Goede vrijdag en Pasen is soberheid op zijn plaats). Dat

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 Mt 16,21 7 8 9 10 Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16 maar de leerlingen herkenden hem niet.

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus,

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: 28-34 ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. En dan volgen, met andere woorden dan wij meestal

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

14:15 uur 7-jun. Ds H D Bondt. Opw 708 : Efeze 2 : Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 :

14:15 uur 7-jun. Ds H D Bondt. Opw 708 : Efeze 2 : Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 : 14:15 uur 7-jun Ds H D Bondt Opw 708 : Efeze 2 : 4-10 Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 : Opwekking 708 - Hoe groot is uw trouw Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

Exodus 12:27 Om niet te vergeten

Exodus 12:27 Om niet te vergeten Exodus 12:27 Om niet te vergeten Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afscheid nemen betekent loslaten. We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal mensen. We zullen straks hun namen noemen, één

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

De Bijbel open (20-07)

De Bijbel open (20-07) 1 De Bijbel open 2013 28 (20-07) 1 Korinthe 15 is het hoofdstuk waarin Paulus het machtige feit van de opstanding van Jezus bezingt en ook onze toekomstige opstanding. Daarover kreeg ik een vraag. Het

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Zondag 12 januari - de doop van Jezus

Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zoals Nederland een waterland is, zou je kunnen zeggen dat de Bijbel een waterboek is. Het begint al in Genesis 1: Gods Geest zweefde over het water. Er lijkt al water

Nadere informatie

Seidermaaltijd met kinderen

Seidermaaltijd met kinderen Seidermaaltijd met kinderen pagina 1 Seidermaaltijd met kinderen Hoe leer je het meest? Door al je zintuigen te gebruiken! Met deze eenvoudige (en beperkte) Seidermaaltijd kun je je kinderen leren wat

Nadere informatie

Exodus 2:1-10 Gods is niet te stoppen!

Exodus 2:1-10 Gods is niet te stoppen! Exodus 2:1-10 Gods is niet te stoppen! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38 1 januari HARTELIJK WELKOM Malteüs 9:35-38 Hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Nog maar nauwelijks bekomen van het oude jaar. Wat is er verschrikkelijk veel gebeurd. Mooie en waardeloze dingen. In je

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Exodus 15 vers 1 t/m 21 Lied 368 vers 1, 2, 5 en 6 (Op Toonhoogte) Psalm 138 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 111 vers 5 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

KONING DAVID (DEEL 1)

KONING DAVID (DEEL 1) Bijbel voor Kinderen presenteert KONING DAVID (DEEL 1) Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

STILLE ZATERDAG - PAASWAKE. 4 april uur

STILLE ZATERDAG - PAASWAKE. 4 april uur STILLE ZATERDAG - PAASWAKE 4 april 2015 21.30 uur Feest- en gedenkdagen beginnen in de bijbel op de avond. Zo zijn ook wij al in de nacht bij elkaar om te vieren dat het Paasfeest begint. Het LICHT van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Liturgie Doopdienst. Anna-Roos Remijn. Elianne van den Hout

Liturgie Doopdienst. Anna-Roos Remijn. Elianne van den Hout Liturgie 12-2-2017 Doopdienst Anna-Roos Remijn Elianne van den Hout 1 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 9 De Here is mijn Herder De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, De lezingen van deze zondag voeren ons linea recta naar een van de belangrijkste kernverhalen van de Bijbel: de Exodus. Het volk Israël bevindt zich

Nadere informatie