Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid"

Transcriptie

1 De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld een kerkgids of nieuwsbrief. Boven elk stukje staat aangegeven waar en voor wie het voor bedoeld is. Uitgangspunt projectverbeelding (uitleg voor ouders en gemeente) In de lijdenstijd willen we met de projectverbeelding verlossing en bevrijding aan de kinderen laten zien. Bevrijding van slavernij en bevrijding van zonden. Zoals het volk verlost wordt uit de slavernij, zo mogen wij verlossing door het kruis ontvangen. Het volk ondergaat het lijden door slavernij, omdat het niet anders kan. Jezus lijden is vrijwillig, Hij verdraagt het lijden met het doel ons te redden. Slavernij en zonde zijn niet hetzelfde, maar veroorzaken wel hetzelfde, ze houden je vast en zonder hulp kom je er niet van los. De uitkomst die we door Gods ingrijpen zien is wel dezelfde: verlossing en bevrijding. Jezus' lijden verzoent ons met God en brengt een keer in de wereldgeschiedenis. Dit alles is samengebracht in één projectverbeelding die de vorm heeft van een kruis. (de tekst van dit stukje is ook opgenomen in het VhM werkboek en staat op de 3 e pagina van het Paasproject) Doel van de verhalen (uitleg voor ouders en gemeente) De kinderen van de onderbouw krijgen alleen de verhalen te horen, hierbij leggen we nog geen verbanden met de verhalen in de lijdenstijd. De kinderen van de middenbouw kinderen krijgen de verhalen te horen, waarbij we een eenvoudige vergelijking maken met wat Jezus meemaakt in de lijdenstijd. De kinderen van de bovenbouw leggen we de verbinding tussen de uittocht uit Egypte met de weg die Jezus tijdens zijn lijden gaat. Hierbij gaan we dieper in op de betekenis van verlossing en bevrijding. Toelichting bij de symbolen (uitleg voor ouders en gemeente) Met de afbeeldingen willen we herkenbare symbolen voor de kinderen laten zien die de thema s goed weergeven en ondersteunen. De beelden helpen de kinderen ook om te ontdekken wat de verhalen voor hun eigen leven betekenen. Uitleg projectverbeelding voor de kinderen (bij de start van het project) Kijk, daar staat het paasproject dat we hebben gemaakt. Daar wil ik jullie graag iets over vertellen. Er staat een heleboel, maar we beginnen met de naam van het project, God geeft ons vrijheid. Kijk, dat staat hier op de grote doos in het midden van de tafel. Daarbij zien we een grote verlichte plaat. Elke week komt er een nieuwe plaat. Op die plaat zie je een afbeelding die te maken heeft met het verhaal dat jullie te horen krijgen. Dus dat is nog even een verrassing, maar we gaan er elke week met elkaar over praten. Aan de linkerkant en aan de rechterkant staan ook twee dozen. Daar staan woorden op: Slavernij en Vrijheid, Slavernij betekent dat je gevangen bent en Vrijheid betekent dat je vrij bent. Het zijn twee belangrijke woorden in ons project, want het gaat over gevangen zijn en vrijheid krijgen. Hoe dat gebeurt, dat hoor je in ons project. We laten het ook zien doordat de woorden verlicht worden. Eerst brandt het licht bij Slavernij maar na het verhaal, gaat het uit en gaat het licht bij Vrijheid aan. Zo laten we zien dat slavernij voorbij zal gaan en er vrijheid komt (of komen zal). Onderaan de doos met Slavernij hangen linten die zijn vastgebonden. Dat lijkt op Slavernij dat houdt je vast, daar kun je zelf niet van loskomen. Je hebt hulp nodig om bevrijd te worden. Als

2 teken van bevrijding maken we elke week een lint los maken. Dat lint hangen we dan bij Vrijheid en aan de strook onderaan de grote doos. Die strook onderaan maakt ons project compleet, want met die strook en de kleine doos bovenop de grootste doos wordt een kruis gevormd. En een kruis dat kennen jullie vast wel, dat herinnert ons aan de Here Jezus. En zonder zijn hulp door het kruis, is er geen Vrijheid voor ons. Zonder het kruis is er geen Pasen. Inleiding op de lijdenstijd (uitleg bij de start van het project) Lijdenstijd, de weken op weg naar Pasen. Deze tijd voor Pasen herinnert ons aan de moeilijkste tijd in het leven van Jezus, waarin de belangrijkste gebeurtenis voor ons leven plaats vindt. We noemen het de lijdenstijd, omdat Jezus zoveel verdriet en pijn wordt aangedaan terwijl Hij het niet verdient. Jezus verdraagt het lijden, vertrouwt op God en volgt de weg die zijn Vader hem wijst. Dat is verschrikkelijk moeilijk, zo moeilijk dat niemand van ons dat zou kunnen. Daarom doet Hij het in onze plaats, Hij opent de weg naar God. Hij breekt af wat er tussen God en ons in staat. Hij herstelt wat gebroken is. Hij verslaat het kwaad. Hij brengt vrede. Hij maakt ons vrij. Dat doet Hij vrijwillig. God zorgt dat er weer toekomst voor ons is. Daar wordt je stil van, daar mag je over nadenken. Zodat we niet vergeten hoe moeilijk het was voor Hem en waarom Hij het heeft gedaan. Laten we samen tijd nemen om stil te worden en na te denken over het wonder van Pasen. Paasproject: God geeft ons vrijheid (uitleg bij de start van het project) Aan de hand van het paasproject volgen we verhalen die ons bij Pasen brengen. Het zijn verhalen over de verlossing en bevrijding van Gods volk uit Egypte. God ziet naar hen om en komt hen te hulp. Die bevrijding laat een belofte voor ons zien. God ziet ook naar ons om en belooft ons bevrijding van zonde door zijn Zoon Jezus Christus. Bevrijding die in vervulling gaat op Pasen, verlossing die werkelijkheid wordt op Pasen. Zodat wij weer toekomst hebben bij God. De dood heeft niet meer het laatste woord! Dat is Pasen! De begeleidende stukjes tekst bij de projectverbeelding zijn bedoeld om elke week het paasproject te presenteren aan de gemeente. U kunt deze stukjes als richtlijn nemen en ze naar eigen inzicht aanpassen om ze geschikt te maken voor uw gemeente. Elk stukje bestaat uit vier gedeeltes, die hieronder worden benoemd. U kiest zelf welke gedeeltes u wilt gebruiken. (uitleg voor leiding) Projectverhaal: Hierbij wordt kort de inhoud van het vertelde verhaal weergegeven voor de kinderen en gemeente. : Toevoeging voor de oudere kinderen waarbij kort de link naar de lijdenstijd wordt toegelicht. Verbeelding: Hierbij wordt het symbool benoemd en toegelicht, met een verwijzing voor ons eigen leven. : Hierbij wordt het verplaatsen van het lint uitgelegd en uitgevoerd, dit vormt de afsluiting van het paasproject gedeelte voor de kinderen.

3 1e zondag Paasproject 14 februari Mozes vlucht naar Midjan Exodus 2:11-25 Projectverhaal Gods weg volgen Mozes groeit op als een prins aan het Egyptische hof. Toch vergeet hij nooit dat hij bij het volk Israël hoort. Hij wil zijn volk helpen dat in gevangenschap leeft en slecht wordt behandeld. Dat is goed, maar hij doet het op de verkeerde manier. Hij gebruikt geweld en het loopt helemaal verkeerd af. Hij moet vluchten en raakt alles kwijt. Nu kan hij zijn volk niet meer helpen. Hij komt als vreemdeling terecht in Midjan, ver weg van Egypte. Daar krijgt hij een vrouw en zoon van God, maar hij voelt zich er nooit helemaal thuis. Mozes wordt schaapherder en leert in rust en vertrouwen de kudde te leiden. Zo groeit hij naar Gods doel, ver weg van huis. Want God heeft een plan met hem, ook al weet Mozes dat zelf nog niet. In Mozes herkennen we iets van Jezus. Ook Hij kwam midden in het lijden van de schepping. Vanuit de hemel als vreemdeling. Zonde, verdriet, ziekte en pijn gingen hem aan het hart. Hij wil iets doen aan wat Hij ziet! Jezus kiest niet voor geweld, maar voor woorden en daden waarin Gods liefde zichtbaar wordt. Hij gaat gehoorzaam de weg van zijn Vader. We zien vandaag in ons project een gebalde vuist in een verbodsbord als beeld tegen geweld. God vraagt ons niet om geweld te gebruiken, maar om op Hem te vertrouwen. Pas dan kan Hij ons gebruiken om in zijn liefde, op zijn manier en op zijn tijd te helpen.

4 2 e zondag Paasproject 21 februari Mozes door God geroepen Exodus 3:1-4:31 Projectverhaal Aangewezen door God De Israëlieten roepen tot God om hulp in hun ellende. God hoort zijn volk en ziet hoe gemeen het behandeld wordt. Nu is de tijd gekomen om hen te bevrijden uit Egypte. God laat hen niet in de steek en stuurt hulp. Daarvoor wijst Hij Mozes aan. Mozes is als schaapherder veranderd van een driftkop in een geduldige man. Dat gebeurt als je altijd op zoek bent naar gras en water voor de dieren. Nu is hij geschikt om door God ingezet te worden als verlosser. God roept Mozes op een wonderlijke manier. Hij zegt hem terug te gaan om zijn vijand, de farao, te verslaan en zijn volk weg te leiden uit Egypte. Maar Mozes durft niet, hij denkt dat hij het niet kan. God bemoedigt Mozes en zegt dat Hij bij hem is. Dat is genoeg, daar moet Mozes het mee doen. Maar Mozes is nog lang niet zeker en vertelt God alles wat hij moeilijk vindt. God belooft hem tenslotte dat zijn broer Aäron met hem mee zal gaan. Zo gaat Mozes in opdracht van de HEER, met Gods woorden, Gods kracht en Gods belofte. Ook hierin lijkt Mozes op de Messias, hij mag zijn volk verlossen. Jezus wordt geroepen, aangewezen, door God de Vader: Jij bent mijn Zoon, de Geliefde. Jij bent de Verlosser van mijn schepping. Jij zult mijn vijand verslaan. Deze belofte draagt Gods Zoon mee. En bij Jezus horen we geen bezwaren. Jezus gaat met Gods belofte de weg die zijn vader Hem wijst. We zien vandaag in ons project de hand met wijzende vinger als beeld van God die ons roept. Hij belooft ons dat Hij bij ons is en vraagt ons Hem te volgen.

5 3 e zondag Paasproject 28 februari Mozes eerste ontmoeting met de farao Exodus 5:1-6:12 Projectverhaal God wil vrijheid Mozes ontmoet zijn broer Aäron bij de berg van God en samen gaan ze terug naar Egypte. Ze vertellen het volk wat de HEER hun heeft gezegd en laten de wonderen zien. Dat overtuigt het volk. De HEER wil vrijheid voor hen! Dan gaan Mozes en Aäron naar de farao en vertellen die boodschap aan hem: Dit zegt de HEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan Maar farao zegt: Ik ken jullie God niet, waarom zou ik naar Hem luisteren. De farao erkent de macht van God niet en gelooft alleen in zijn eigen goden en in zijn eigen macht. Boos geworden maakt hij het werk nog zwaarder voor de Israëlieten. De opdracht van de HEER lijkt geen enkele kans te maken. Zou het wel lukken? Mozes twijfelt eraan. Hij spreekt tot de HEER en God herhaalt wat Hij beloofd heeft: Ik zal Israël bevrijden. Vertrouw op Mij en je zult het zien. Wat God via Mozes vraagt lijkt geen kans te hebben. Dat is ook zo met de boodschap die de Here Jezus brengt, als Hij spreekt over Gods Koninkrijk dat zal komen. Je kunt die boodschap, als je wilt, zo aan de kant schuiven. De farizeeën en anderen doen dat ook. Maar wat Jezus zegt is wel de waarheid. Zijn Vader wil vrijheid voor ieder die gelooft. We zien vandaag in ons project de lege handboeien als teken van God die vrijheid wil. God werkt naar dat doel en met zijn Woord mogen we op weg gaan naar vrijheid.

6 4 e zondag Paasproject 7 maart Aankondiging van de plagen voor Egypte Exodus 6:27-7:13 Projectverhaal Er is maar één God De farao heeft niet geluisterd naar de woorden van God. Hij laat Israël niet vrij. Dan belooft God dat Hij het niet bij woorden alleen laat. Hij zal tekenen doen. Mozes mag laten zien aan de farao, dat God een staf in een slang kan veranderen. De tovenaars zeggen: dat kunnen wij ook wel. En het lukt ze. Gods tegenstander is sterk. Dan doet God iets dat zij niet kunnen: de slang van Aäron eet hun slangen op. De tovenaars begrijpen het niet, maar Mozes wel: zijn God is de sterkste. Zo laat God zien dat de HEER alleen het voor het zeggen heeft in de wereld. Maar de farao, hij luistert niet en blijft onbuigzaam, tegen beter weten in. De Here Jezus laat ook tekenen en wonderen zien wanneer Hij aan het werk gaat op aarde. Hij gebiedt de zee rustig te worden als het stormt en de boot bijna door de golven wordt opgeslokt. Hij is de baas over de machten die het leven in gevaar brengen. We zien in de kracht van Jezus woorden een teken: God heerst over alle machten. En Jezus bewijst daarmee dat Hij Gods Zoon is, met dezelfde macht als de HEER. Daarmee is de verlossing nog niet bereikt, maar er komt weer hoop. God zal de sterkste blijken. We zien vandaag in ons project het beeld van de handen die de aarde vasthouden, als teken van God die zijn wereld, in handen houdt. Hij is de Enige, de God die alles bestuurt. Je mag erop vertrouwen dat je bij Hem veilig bent en dat door moeilijkheden heen, het goed zal komen.

7 5 e zondag Paasproject 14 maart De eerste vijf plagen Exodus 7:14-9:7 Gods strijd begint Farao wil niet luisteren naar de woorden die Mozes namens God spreekt. Hij laat het volk Israël niet vrij. Hij daagt de HEER uit! Dan gaat de HEER het gevecht aan om zijn volk. Hij laat zien wat Hij kan en stuurt plagen. De farao zet zijn tovenaars in om te laten zien dat zij hetzelfde kunnen. Maar bij de plagen die daarna komen merken de tovenaars en de farao dat de God van Israël machtiger is dan zij. Het leven wordt steeds moeilijker voor de Egyptenaren. Het wordt zo erg, dat de farao toegeeft, maar als het ergste weer voorbij is laat hij Israël toch niet gaan. Farao wil de sterkste zijn, dat vindt hij belangrijker dan zijn eigen volk. En ondanks alles wat er met zijn land en mensen gebeurt, wil hij niet buigen voor de God van Israël. Hij is een koppige tegenstander in het gevecht tegen God. Nog is het niet afgelopen. De Here Jezus gaat ook een gevecht aan, het is het gevecht om Gods wereld te redden uit handen van zijn tegenstander de satan. De satan wil er alles aan doen om Gods Zoon te stoppen om het plan van zijn Vader uit te voeren dat ons zal redden. God is de sterkste; dat geloven wij. We verwachten dan ook dat Jezus zal overwinnen. Maar dat gaat niet zomaar. Jezus heeft het heel erg moeilijk. Net als bij Israël gaat de weg naar verlossing door het lijden heen. We zien vandaag in ons project het beeld van handen die touwtrekken, als teken van het gevecht tussen God en zijn Tegenstander. Wie is de sterkste, wie gaat er winnen, we zien het nog niet. God zet zich in voor ons, Hij wil ons redden van alles wat verkeerd is in de wereld. En als je aan zijn kant staat kun je samen met Hem alle moeilijkheden aan.

8 6 e zondag Paasproject 21 maart De farao buigt niet Exodus 9:8-10:28 Wint God het wel? De Israëlieten beginnen moedeloos te worden. Vijf plagen heeft de HEER al gestuurd en ze hebben uiteindelijk niets geholpen. Het slavenwerk gaat maar door en de bevrijding lijkt verder weg dan ooit. Zal de farao ooit nog zijn hoofd buigen en toegeven? God gebruikt het ongeloof van de farao om te laten zien dat Hij de HEER is, Hij geeft het leven. Farao zegt nee tegen Gods wil, maar Hij kan Gods bedoeling niet tegenhouden. De plagen worden erger. Dier en mens worden steeds zwaarder getroffen. Tenslotte wordt het drie dagen helemaal donker. Maar in Gosen bij de Israëlieten zijn geen plagen en blijft het licht. Dat is een teken dat de HEER aan Israëls kant staat, een teken van hoop. En Mozes blijft Gods woorden spreken: hij kondigt zelfs de overwinning aan. God maakt duidelijk dat het leven zonder Hem onmogelijk is. Hij is het leven, omdat Hij de Schepper is. Waar God niet wordt erkend, heerst de dood en de duisternis. Daarom ook is het duister op Golgota. De Here Jezus is overgelaten aan die duisternis. Maar Hij geeft niet op en is gehoorzaam aan zijn Vader, Hij gelooft dat het licht zal worden. We zien vandaag in ons project de zon die bijna helemaal wordt bedekt door de duisternis. Er is alleen nog een kleine kring van licht zichtbaar. Het is het beeld van momenten waarop het zo moeilijk, zo donker is, dat je je afvraagt of het ooit nog beter, of het nog wel licht zal worden. Maar juist die kleine kring van licht laat hoop zien. Hoop, dat het goed zal komen. Hoop, waar we aan vast mogen houden door de belofte van God dat Hij zal overwinnen.

9 7e zondag Paasproject 28 maart De laatste plaag aangekondigd Exodus 11:1-10 Zonder God geen vrijheid De laatste en tiende plaag is het ergste wat er kan gebeuren voor de Egyptenaren. Mens en dier verliezen hun eerstgeborene. De Israëlieten hoeven niet bang te zijn: zij worden niet getroffen doordat ze doen wat de HEER hen heeft opgedragen. De HEER laat aan de farao zien dat er zonder Hem geen toekomst is. Het leven loopt dood. Pas dan begrijpt de farao dat hij de HEER moet gehoorzamen. Maar geloven in Hem doet hij niet. Hij wil alleen van dit gevaarlijke volk af en draagt de Israëlieten op te verdwijnen uit zijn land. Ze komen vrij, eindelijk mogen ze gaan, na een lange strijd en veel tranen. Israël weet nu: zonder God is er geen vrijheid. Daarom vieren ze tot op de dag van vandaag het Pascha We staan aan het begin van de stille week, op Palmzondag. Net zoals God zijn volk bevrijdt uit slavernij, wil Hij ook ons bevrijden. Daarvoor gaf Hij zijn eerstgeboren Zoon. Zo kwam de Here Jezus om zijn leven voor ons te geven, zodat wij bevrijd kunnen worden. Zijn lijden en sterven laten ons zien dat we alleen door Gods goedheid en genade gered worden. Alleen zijn liefde maakt ons vrij. We zien vandaag in ons project het Lam met kruis en vaandel als beeld van Gods overwinning. Het Lam is een teken van de Here Jezus, die zijn leven gaf. Het kruis aan de stok dat het lam vastheeft, laat zien dat Jezus ons door het kruis, vrijheid geeft. Het vaandel, dat is de vlag, betekent dat Hij heeft gewonnen. Hij heeft het gedaan voor ons allemaal. Wij hoeven het alleen maar aan te nemen en de overwinning is ons deel.

10 8e zondag Paasfeest 4 april De ondergang van het leger van Egypte Exodus 14:15-15:1a God opent de toekomst Het volk Israël mag wegtrekken, maar farao bedenkt zich weer, ondanks alles wat er gebeurd is. Hij gaat het volk Israël achterna. Nu lijkt het alsnog mis te gaan. De Israëlieten kunnen geen kant op bij de Schelfzee en uit zichzelf maken ze geen schijn van kans. Maar de HEER is bij hen en opent de weg door de zee. Die weg schenkt het volk toekomst en ze komen veilig aan de overkant. God laat het water terugstromen; de farao en zijn leger komen om in de golven. De farao is verslagen, nu kan Israël op weg gaan naar vrede en rust. In de weg over de bodem van de Schelfzee zien we de toekomst van Israël: vrij van slavernij. Zo zien wij in het open graf van Jezus onze toekomst: God verlost ons van de onderdrukking en geeft ons eeuwig leven. Wij vieren Pasen. We geloven dat aan het kruis Gods tegenstander is verslagen. Maar hij leeft nog wel. Pasen wijst ons naar de overkant, naar de Wederkomst. Het is misschien nog ver naar Gods Koninkrijk. Maar Jezus leeft en wij met Hem. Daarom geloven we dat Hij ons eens thuis brengt. We leven vol vertrouwen. We zien vandaag in ons project het pad door het water en het open graf met de stralen van licht. Het open graf met de stralen van licht laat zien dat de Here Jezus is opgestaan, Hij leeft. De dood heeft het verloren van het Leven. Het golvende water is een teken van de dood. We dreigen daarin te verdrinken, maar het moet wijken, want het Leven is sterker dan de dood. Dat geeft ons hoop en vertrouwen. Het gevaar is er wel, maar we mogen er op rekenen dat God daarin bij ons is. We mogen samen met Hem door de dood naar het eeuwige leven. God werkt aan zijn plan van bevrijding en verlossing. Daar zagen we steeds iets meer van in ons project. We mogen vandaag het laatste lint losmaken van Slavernij en naar Vrijheid brengen en aan het kruis verbinden. Er hangen nu geen linten meer bij Slavernij, zo laten we zien dat God zijn volk heeft bevrijd van Slavernij. Nu hangen alle linten bij Vrijheid en aan het kruis. Zo laten we zien dat Gods Zoon ons door het kruis vrijheid geeft. Vertel het Maar Tekst: Carole van Dueren den Hollander-Heming in samenwerking met ds. Dick Westerneng

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Online Bijbel voor kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Muziek: De notatie van de liedjes vind je aan het eind van dit Bijbelspel.

Muziek: De notatie van de liedjes vind je aan het eind van dit Bijbelspel. In vuur en vlam Een bijbelspel in 3 delen: 1 Mozes als prins. Hij staat in vuur en vlam voor zijn volk en hij probeert vanuit zijn eigen temperament het volk te helpen. 2 Mozes bij de brandende braamstruik.

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Exodus 17:8-16 Geloven doe je samen!

Exodus 17:8-16 Geloven doe je samen! Exodus 17:8-16 Geloven doe je samen! 5e Preek in het gemeenteproject feest van genade bij het weekthema verbondenheid. De duivel wil je geloof graag aanvallen. Maar samen sta je sterk en kun je elkaar

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017 Liedboekje kinderkoor de Bubbel september t/m december 2017 Volg het spoor : Kijk eens naar een vlinder luister naar een eend die kwaakt kijk eens naar de bloemen zie hoe mooi ze zijn gemaakt kijk eens

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG. Exodus 1-14

LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG. Exodus 1-14 LES 10 EEN PASCHA EN EEN DOORPAS OP DE BELOFTEWEG Exodus 1-14 THEMA: Het onderwijzen van de volledigheid van de behoudenis in Christus. Wij gaan voor een paar ogenblikken doen alsof. Stel dat jouw land

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Als Johannes vertelt over het laatste Pesachfeest van Jezus, het laatste Avondmaal, dan geeft hij een bijzondere invulling aan de betekenis van dit

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen 3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. 4 Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg

Nadere informatie

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10 1 De boom van Isaï Lezen: Jesaja 11:1-10 Heb je weleens een afgekapte boom gezien? Wat in de grond blijft zitten, noem je een tronk. De boom lijkt helemaal dood. In de Bijbel wordt de familie van Isaï

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Johannes 18,1-11 Jezus begint het gevecht, wij gaan vrijuit

Johannes 18,1-11 Jezus begint het gevecht, wij gaan vrijuit Johannes 18,1-11 Jezus begint het gevecht, wij gaan vrijuit Liturgie Voorzang: Ps 134,1.2 Stil gebed Votum en zegengroet Zingen: Ps 134,3 Wet Zingen LB 169,2.4.5 Gebed Lezen: - Joh 18,1-11 - Joh 10,11-15

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

Abram - Geloof-ongeloof-geloof Ontmoetingsdienst 22 januari 2017 Evangelist Jan Verkerk - Huizen

Abram - Geloof-ongeloof-geloof Ontmoetingsdienst 22 januari 2017 Evangelist Jan Verkerk - Huizen Liederen Zingende gezegend 218: 1, 3 Luisterlied: Geen zorgen (Sela) Gezang 283: 1, 2 Oude Testament Genesis 12:10-13:1 10 Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Liturgie. zondag 9 juli :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 9 juli :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt zondag 9 juli 2017 Liturgie 09:30 uur Ds R Prins 14:15 uur Ds H D Bondt 09:30 uur 9-jul Ds R Prins PsvN 84 : OPW 715 Gez 158 : Recht 15 : Ps 7 : 1, 3, 7 Gez 143 : 1, 2, 4 Opw 354 : PsvNu 84 Wat hou ik

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Wie overleed en waar was het volk toen?

Wie overleed en waar was het volk toen? Het water van Meriba. Wie overleed en waar was het volk toen? Numeri 20:1 1 De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam,

Nadere informatie

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God.

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Hartelijk welkom Zegen, aanbidding - Opwekking 454 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Opwekking 454 Elke tong in

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 22:16-20 Hand 2:43-47 Joh 6:50-56 1 Cor 11:23-30

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 22:16-20 Hand 2:43-47 Joh 6:50-56 1 Cor 11:23-30 Avondmaal LES 8 DEEL 5 DISCIPLE MENTOR OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 22:16-20 Hand 2:43-47 Joh 6:50-56 1 Cor 11:23-30 Wat zijn de symbolen die door Jezus

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum.

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum. Mededelingen Zingen: Gezang 21: 1 en 4 Votum Groet Zingen: Opwekking 672 Micha-zondag Thema: De knop om. Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn

Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst. Ik zal er zijn Liturgie 7 mei 2017 Morgendienst Ik zal er zijn Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik ben en Ik zal

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

Exodus 14,8-18 Ga door op Gods weg: God zal zijn grootheid laten zien

Exodus 14,8-18 Ga door op Gods weg: God zal zijn grootheid laten zien Exodus 14,8-18 Ga door op Gods weg: God zal zijn grootheid laten zien Liturgie Voorzang: LB 294,1.2.6 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 106,1.2 Wetslezing ingeleid met vanuit Romeinen 8,1-5: Leviticus

Nadere informatie

Overdenking zondag 30 oktober 2016 in de Terskflier Gen. 41: 8-28 De dromen van Farao Ds. A.J. Wouda. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Overdenking zondag 30 oktober 2016 in de Terskflier Gen. 41: 8-28 De dromen van Farao Ds. A.J. Wouda. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Overdenking zondag 30 oktober 2016 in de Terskflier Gen. 41: 8-28 De dromen van Farao Ds. A.J. Wouda Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, O, wat hou ik van de prachtige verhalen in het eerste

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Exodus 17, 8-16 Biddag Huwelijksdienst

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Exodus 17, 8-16 Biddag Huwelijksdienst Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Exodus 17, 8-16 Biddag Huwelijksdienst Broeders en zusters, 1. Zingen : Gezang 161 : 1 en 4 2. Gebed voor de opening van het Woord 3. Schriftlezing : Psalm 135 4.

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

KONING DAVID (DEEL 1)

KONING DAVID (DEEL 1) Bijbel voor Kinderen presenteert KONING DAVID (DEEL 1) Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

De Bijbel Open (22-12)

De Bijbel Open (22-12) 1 De Bijbel Open 2012 50 (22-12) In onze serie over mensen in het licht van advent valt het licht vandaag op Mozes. Hij is de vierde persoon uit het OT, die toeleefde naar de komst van Christus en van

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING

Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

DE KNAPPE DWAZE KONING

DE KNAPPE DWAZE KONING Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

FASE 1 - BEREID JE VOOR

FASE 1 - BEREID JE VOOR FASE 1 - BEREID JE VOOR STAP 1. BEDENK WAT JE WIL VERHAAL (EXODUS 1-4) Het verhaal van Mozes vind je in de Bijbel, in het boek Exodus. Daar kun je ook lezen hoe het verder ging. Hier vind je het verhaal

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?

Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Dienstnummer: 1246 zondag: Trinitatis datum: 11-06-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Romeinen 11:33-36; Johannes 3:1-16 liederen: ps 8a:1,2,3,6; Lb 870:1,4,5,8;

Nadere informatie

De profetische aspecten uit het boek Jozua. Wanneer speelt de geschiedenis, die beschreven wordt, in het boek Jozua zich af?

De profetische aspecten uit het boek Jozua. Wanneer speelt de geschiedenis, die beschreven wordt, in het boek Jozua zich af? De profetische aspecten uit het boek Jozua. Wanneer speelt de geschiedenis, die beschreven wordt, in het boek Jozua zich af? Welke immens wonderlijke gebeurtenissen had Gods volk ervaren op het moment

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie