BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN"

Transcriptie

1 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep, denk aan; lesvoorbereidingen, nakijkwerk, weektaken maken, thema s opzetten, oudergesprekken enz. Verder zijn er diverse activiteiten georganiseerd; Kinderboekenweek, kamp, Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, Jozefdag, creamiddag, schoolvoetbal, toptoets, kangoeroewedstrijd, voorleeswedstrijd, schoolreis, koningsdag. De musical en het slagbaltoernooi voor groep komen er nog aan. De communie en het Vormsel mogen in dit rijtje natuurlijk niet vergeten worden. Ook daar is de nodige tijd ingestopt. Hier hield het werken voor onze kinderen echter niet op. We hebben als team een aantal zaken verbeterd voor onze school. Als team hebben we een communicatietraining gevolgd. Deze training zal ons o.a. helpen om ouders en kinderen meer te betrekken bij ons onderwijs. Vanaf komend schooljaar krijgen we geen financiële bijdrage meer voor onze Voor en Vroegschoolse Educatie. Ook wel VVE genoemd. Dit is zorg die we verlenen aan kinderen die met een taalachterstand binnen komen. Juffrouw Joyce gaf deze kinderen een à twee keer per week extra les. Zij heeft dit jaar een spellendoos ontwikkeld die het mogelijk maakt ouders van deze kinderen meer te betrekken bij het taalonderwijs van hun kind. Zo hopen we zonder de extra tijd, maar met de extra inzet van de ouders toch meer vooruitgang te boeken bij deze kinderen. We hebben ons leesonderwijs onder de loep genomen en samen een doorgaande lijn ontwikkeld. Hierbij hebben we ook onze methodes bekeken. Voor begrijpend lezen werken we komend jaar met een nieuwe methode. Voor aanvankelijk lezen hebben we een methode gekozen die we in 2016 gaan gebruiken. Teamleden hebben de cursus meldcode kindermishandeling gevolgd. 2 leerkrachten hebben de training excellente leerkracht social media gevolgd. Zij hebben voor groep 4 t/m 8 het leren programmeren opgestart. De komende jaren zullen we de ICT mogelijkheden voor onze school verder onderzoeken en waar dit een meerwaarde heeft in gaan zetten. Voor het meten van de sociale vaardigheden hebben we dit jaar met 2 instrumenten gewerkt waarmee we de komende jaren verder werken. Onze werkwijze St Jozef is verder aangevuld met besluiten uit bovenstaande items.

2 Komend jaar zullen we, naast hetgeen in bovenstaande al genoemd is, werken aan onderstaande zaken. Zelfstandig werken met dag en weektaken waarbij we meer rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze kinderen Een doorgaande lijn in ons aanbod aan schoolbegaafde kinderen. Samenwerkend leren stimuleren. Groepsvorming, hoe kan dit een positieve bijdrage leveren aan ons onderwijs. Onze TOP 7 voorzien van liedjes, drama in een doorgaande lijn. Het samen opstellen van een schoolplan voor We hopen dat we u hiermee weer een beetje op de hoogte hebben kunnen brengen van onze schoolontwikkeling. Als u vragen heeft stel ze gerust. Team R.K. basisschool St. Jozef Welkom In mei is Micah Monteiro Brito in groep 1b begonnen en in juni beginnen Esmée Franssen, Willem Minten en Kyano Derckx in groep 1. Allemaal heel veel plezier gewenst! Zoontje Sandra en Paul hebben op eerste pinksterdag een zoontje gekregen. Zijn naam is TIMO. Hij weegt 3180 gram en is kerngezond!!! Het adres van Timo is Beekstraat AK Westerbeek

3 Groepen Het was dit jaar een hele puzzel. Het geld dat we van het ministerie kregen was zo weinig dat we eigenlijk hele grote groepen moesten maken. Gelukkig heeft het bestuur ons eenmalig extra geld toegezegd. Onderstaande groepen kunnen nu gemaakt worden. De personele bezetting van de groepen is nog niet helemaal rond, ook de dagen waarop leerkrachten aanwezig zijn staan nog niet vast. Zodra we meer weten laten we u dit weten. Groep 1-2a Juffrouw Rianne, juffrouw Miriam komt om te helpen i.v.m Jasmijn Groep 1-2b Juffrouw Joyce en juffrouw Linda (tot 1 januari daarna juffrouw..) Groep 1-2c Vanaf 1 januari juffrouw Linda (we weten nog niet welke kinderen naar 1-2 c gaan. Daarover hebben we de komende maanden nog overleg. Groep 3 (20 leerlingen) Juffrouw Sandra en juffrouw Linda (tot 1 januari daarna juffrouw..) Groep 4 (22 leerlingen) Juffrouw Ankie en juffrouw.. Groep 5 (25 leerlingen) Juffrouw Dorthe en juffrouw Groep 6 (17 leerlingen) Juffrouw Groep 7-8 (25 leerlingen) Juffrouw Yvonne en meester Jan De leerlingaantallen kunnen nog met een of twee vermeerderen of verminderen. Mediatoren Veerle en Eloïse nemen afscheid van onze school en dus ook afscheid als mediator. In april zijn door de huidige mediatoren 2 nieuwe mediatoren gekozen. Hun namen zijn Leticia van Kranen en Sofia Berhitu. In de maanden mei-juni-juli worden ze door juffrouw Leony opgeleid. We wensen deze dames veel succes toe als mediator. Verkeersexamen Alle kinderen van onze school hebben het diploma gehaald!! GEFELICITEERD!!

4 Slagbaltoernooi gemeente Bergen Op 3 juni 2015 gaat het eerste schoolslagbaltoernooi voor groep 6, 7 en 8 van start in de Gemeente Bergen. Tijdens deze dag zullen verschillende teams van de verschillende basisscholen uit de gemeente Bergen tegen elkaar slagbal spelen. Een team bestaat uit 10 tot 12 kinderen uit groep 6-8. Bijvoorbeeld: 3 Leerlingen uit groep 6, 4 leerlingen uit groep 7 en 3 uit groep 8. Het toernooi zal bestaan uit voorrondes en een eliminatie ronde. De winnende teams zullen een mooie wisselbeker mee naar school nemen. Dit evenement zal plaats vinden op de voetbalvelden van RKVV Montagnards op de Flammert in Bergen om 8:45 uur tot 12:15 uur. Onze groepen zullen hieraan meedoen. Ouders die het leuk vinden om te komen kijken zijn van harte welkom. Groep 5-6 naar de manege Maandag 15 juni gaan de kinderen van groep 5-6 naar de manege in Well. Zij hebben daar een leuk programma van 8.45 uur uur. Niet parkeren op dinsdag 23 juni Op dinsdag 23 juni mag er de hele dag niet geparkeerd worden op onze parkeerplaats i.v.m. verkeersproject voor groep Project van Kokkerelli voor groep 5/6 De kinderen van groep 5/6 mogen deelnemen aan een project van Kokkerelli (Stichting Kids University for Cooking). Voor meer informatie over hen kunt u kijken op In samenwerking met PeKa Kroef gaan zij met de kinderen op een zelfontdekkende en avontuurlijke manier kennismaken met de wondere wereld van de aardappel. Over de precieze invulling van het programma wordt u ter zijner tijd op de hoogte gebracht. Wel kunnen wij nu al vaststellen dat de data waarop het project gaan plaatsvinden zijn: - vrijdag 26 juni - maandag 29 juni - donderdag 2 juli Over de twee activiteiten van vrijdag 26 en maandag 29 juni worden de kinderen verdeeld. Dit betekent dus dat ieder kind aan slechts één van deze twee activiteiten mag deelnemen. Voor deze activiteiten zijn ze een klein gedeelte van de dag uit de klas. Op donderdag 2 juli gaan we de hele dag met de hele klas op pad met een bus. Wij hopen u zo spoedig mogelijk verder te kunnen informeren over dit bijzonder interessante project!

5 Schoolvoetbal Onze kinderen hebben op 13 mei deelgenomen aan het regionale voetbaltoernooi in Blerick. De boys hebben goed gespeeld!!! Helaas zijn we niet door naar de landelijke finale. Hieronder een stukje geschreven door Julius en Tycho over de 2 e ronde: Schoolvoetbal 2 de ronde Om kwart over 12 vertrokken we naar Vierlingsbeek, deze keer zonder Milan die was ziek. Toen we aankwamen maakten we ons klaar voor de eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd was tegen de Adalbert uit Mook we hadden 1-0 gewonnen een schot van Julius buiten de zestien in de kruising. Toen moesten we tegen de Kroevert uit Kronenberg die wonnen we ook met 1-0 door een afstand schot van Lennart. Toen moesten we tegen de Hommel uit Venray we kwamen 0-1 achter. Toen werd Julius op zijn enkel getrapt en er ontstond ruzie dus werd de wedstrijd gestaakt. Toen moesten we tegen de Grote Lier uit Molenhoek die werd gelijk gespeeld met 0-0. Toen moesten we nog 3 minuten inhalen tegen de Hommel. We moesten 1 keer scoren dan waren we door naar de volgende ronde. Door een prachtig schot rond de middenlijn van Tycho waren we toch door. Iedereen was blij dat we toch door waren. Nu op naar de regiofinale. Geschreven door: Julius en Tycho Schoolraad De afgelopen maand is de schoolraad weer bijeen gekomen. Zo net voor het einde van het schooljaar zijn er genoeg onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, maar helaas was op het moment van het overleg nog niet alles duidelijk. De belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest: - Wederom de vraag van ouders waarom vanuit school verplicht een bezoek aan de school in Gennep gedaan moet worden. Ook voor een aantal andere activiteiten komen ze al in Gennep (techniek en koken). De achtergrond van dit bezoek is dat ze een volledige les van 50 minuten mee kunnen maken en zo ervaren hoe dat is. Het bezoek aan Gennep zal in ieder geval niet vervangen worden voor een bezoek aan een andere school. Leony zal aan de leerkracht van groep 8 voorleggen of het bezoek aan Gennep kan komen te vervallen. De leerkracht besluit uiteindelijk of dit bezoek wel of niet doorgaat. - Het is steeds lastiger om voldoende ouders te krijgen om mee te helpen op school. Ouders lijken minder snel genegen om vrij te nemen of kunnen hun jongere kind (dat nog niet naar school gaat) niet meenemen. Wat ook als reden naar voren komt is dat ouders niet bij hun eigen kind in het groepje ingedeeld worden. Leony geeft aan dat deze reden nogmaals in het team besproken zal worden, maar kan niet beloven dat deze regel gewijzigd wordt. Daarnaast proberen om de activiteiten op de woensdagen en vrijdagen in te plannen, omdat dan de meeste ouders vrij zijn.

6 - De formatie voor schooljaar was nog niet bekend. Wel is aangegeven dat er veel nieuwe kleuters ingeschreven staan en starten aankomend schooljaar. Leony hoopt eind mei meer duidelijkheid hierover te kunnen geven. - Schoolreisje: het schoolreisje stond dit jaar in de mei vakantie van andere delen van Nederland gepland. De vraag is gesteld of hier volgend jaar rekening mee gehouden kan worden, in verband met wachttijden bij de attracties in de Efteling en Toverland. Leony zegt dat dit helaas niet anders kan. - Binnen lijn 83 wordt door veel scholen reeds gewerkt met het 5 gelijke dagen model. Begin juni komen de directie en MR samen om hierover informatie uit te wisselen en om een plan van aanpak op te stellen om ouders hierin te betrekken (informeren, nader onderzoek etc.). - Planning studiedagen: de schoolraad heeft gevraagd waarom de studiedagen altijd op de woensdagen worden gepland en bijvoorbeeld niet op dinsdag na Pasen en Pinksteren (nu is de maandag vrij (feestdag), op dinsdag school en dan op woensdag weer studiedag). Hiervoor is gekozen omdat de woensdag de minste uren kost. - Maria-school te Bergen: zie mailbericht van Leony net voor de meivakantie over de sluiting van deze school en instroom bij onze school. - Vanuit schoolraad is de opmerking geplaatst dat er erg veel activiteiten binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden. Leony gaat proberen er meer op te letten dat activiteiten met iets meer zorg geselecteerd worden en dit ook met het team bespreken (meer verspreiding door het jaar en keuzes maken). Daarnaast ook kijken naar inhoud van activiteiten. Wellicht kunnen een aantal activiteiten wat simpelere opgezet worden zodat het minder organisatie kost. - Op 9 juni komt de schoolinspectie langs. Tijdens dit bezoek zullen ouders en leerlingen betrokken worden. Voor het volgende schooljaar kunnen wij versterking gebruiken! Wat wordt er van u verwacht als u lid bent? In ieder geval dat u de 5 vergaderingen die er maximaal per jaar plaatsvinden ook daadwerkelijk bijwoont en actief deelneemt. u vangt signalen op het schoolplein, in de klas of elders op: wat speelt er op school, bij de kinderen en/of bij de ouders in de breedste zin van het woord. Dit kunnen we dan tijdens de vergaderingen bespreken met de directie (Leony van Riswick), die ook altijd aanwezig is. Ook vanuit de medezeggenschapsraad en de ouderwerkgroep (klassenouders) is er iemand aanwezig. Samen kunnen we actuele onderwerpen, maar ook onderwerpen die in de toekomst kunnen gaan spelen bespreken. Bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, vakantierooster, ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en groepsindeling. Wij hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheden, maar fungeren als gesprekspartner en klankbord voor de directie, team en de MR. Lijkt dit u ook leuk en bent u in de gelegenheid om maximaal 5 keer per jaar 's avonds de vergadering bij te wonen, neem dan contact met mij op. Op het schoolplein of via mail of per telefoon ( ). Ook als u misschien eerst wat meer informatie wilt hebben of een keertje vrijblijvend een vergadering wilt bijwonen om te kijken hoe dat dan gaat. Het volgende overleg voor de schoolraad staat op dinsdag 16 juni gepland. Heeft u echter iets wat eerder onder de aandacht gebracht moet worden, dan kunt u altijd mij of een van de leden aanspreken. Namens de Schoolraad, Natasja Verspaget

7 Meimaand Biebmaand Een kind dat leest, bouwt aan zijn toekomst. Deze school en BiblioPlus zijn samen de Bibliotheek op School gestart om zo de boeken dicht bij de kinderen te brengen en het leesplezier zo veel mogelijk te stimuleren. Want: hoe meer leesplezier, hoe vaker en dus beter een kind gaat lezen! De school is echter maar één van de instituten in het leven van een kind. Heel belangrijk is de rol van ouders, die immers thuis voor een positieve leescultuur zorgen. Uw goede voorbeeld heeft meer invloed dan dat van docenten of vriendjes. Als u met enige regelmaat een krant, tijdschrift of boek leest en er met uw kinderen over praat, maken zij vijf keer zo veel kans om een boekenliefhebber te worden. Wilt u ook het goede voorbeeld geven? In de maand mei krijgen alle vrouwen die lid worden van BiblioPlus, een luxe ontbijtset cadeau. Al jaren lid? Dat waarderen wij enorm! Als u iemand anders lid maakt, dan ontvangt u beiden deze leuke ontbijtset. Als u de bibliotheek zelf niet bezoekt, maar wel wilt ondersteunen, dan kunt u een vriendenabonnement nemen. Uiteraard ook inclusief dit mooie geschenk. Kijk op voor meer informatie. Data: 3 juni Slagbaltoernooi groep juni Inspectiebezoek op onze school 10 juni EHBO examen groep juni Kinderraad 23 juni Verkeersplein groep 4 en juli Rapporten mee naar huis (indien nodig met uitnodiging voor een gesprek) Volgende info: 30 juni

8