75 jaar EHBO vereniging Liempde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "75 jaar EHBO vereniging Liempde"

Transcriptie

1 75 jaar EHBO vereniging Liempde Geschreven door: Shirley Schoenmakers-Rüb. 1

2 Colofon Uitgave: EHBO vereniging Liempde Auteur: Shirley Schoenmakers-Rüb Foto s: Afkomstig van EHBO vereniging Liempde, familie van oud-leden en geschiedenisboeken. Oplage: 200 exemplaren Copy-right: De inhoud van delen van deze uitgave mag door derden gebruikt worden. Bronvermelding wordt op prijs gesteld. Vormgeving: Peijnenburg Advertising te Liempde. Drukwerk: Eerste Liempdse Drukkerij, Henk Thomassen te Liempde. Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij goede gevers achteraan in dit boek vermeld. 2

3 Inhoudsopgave Een woord vooraf 4 De voorgeschiedenis 5 18e eeuw 6 19e eeuw 6 S.J.Brugmans 7 Fl. Nightingale 7 Clara Barton 8 Henry Dunant 8 C.B. Tilanus 9 Het ontstaan van de EHBO 11 John Furley 12 J.H.C. Basting 13 Z.K.H. Prins Hendrik 13 De Oprichting van de EHBO 15 Johanniter orde 16 KNV EHBO 16 Het Oranje Kruis 16 Nationale Bond 17 EHBO-Noord Brabant 17 NODE 18 FNE 18 De EHBO-vereniging Liempde 19 Tijdsbeeld 20 Het eerste bestuur 22 De EHBO-er en specialisaties 25 Cursus aanbod 27 Wat is EHBO? 31 De regel van vijf 32 A-B-C 33 Diamanten kwartier 33 De regel van negen 33 De EHBO door de jaren heen 35 Enkele verhalen van oud-leden en leden 36 Woord van Directeur Het Oranje Kruis 40 Woord van Voorzitter EHBO NoordBrabant 41 Woord van Kaderdocente EHBO 42 Tot slot 43 woord van bestuur EHBOvereniging Liempde 44 Lijst van geraadpleegde boeken en sites 45 Lijst van bedrijven en personen die de uitgave van dit boek mogelijk hebben gemaakt 46 3

4 Een woord vooraf 75 jaar EHBO in Liempde: een mijlpaal van formaat We kunnen in ons land niet zonder vrijwilligers die in EHBO-verband de benodigde zorg leveren. Ook al zijn we in ons rijke landje aan de zee redelijk goed voorzien van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverleners, het is onmogelijk om altijd en overal betaalde krachten beschikbaar te hebben. Vandaar dat we met recht trots mogen zijn op die vele vrijwilligers. Hoeveel levens zouden er door hen al gered zijn? Mensen helpen die in nood verkeren is natuurlijk van alle tijden, maar sinds het eind van de 19e eeuw doen we dat ook in georganiseerd verband. Sinds de oprichting in 1893 is de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (KNV EHBO) uitgegroeid tot een vereniging met 560 plaatselijke afdelingen. Met 75 jaar is de Liempdse EHBO dus van een respectabele leeftijd. Al deze vrijwilligers, en dus ook zeker die in Liempde, verdienen ons respect. Ten eerste zijn alle EHBO ers bereid geweest een opleiding te volgen om gediplomeerd EHBO er te worden. Wie herinnert zich niet het Oranje Boekje? Velen hebben daaruit gestudeerd, om anderen te kunnen helpen. Toen ik als jonge jongen bij de verkenners was en het insigne EHBO wilde halen, ben ik er ook mee opgeleid. Maar bij een eenmalig diploma blijft het niet. Wie echt bij wil blijven, volgt ook regelmatig bijscholingscursussen. De wereld om ons heen staat immers niet stil. Denk maar eens aan het gebruik van de zogenaamde AED s (Automatische Externe Defibrilatoren). En dan vergt het natuurlijk ook veel van vrijwilligers om al dat geleerde in praktijk te brengen. Anderen gaan naar evenementen, sportwedstrijden, feesten voor hun plezier, EHBO ers komen vaak met taak en een grote verantwoordelijkheid. En als je dat alles gedurende 75 jaar waar kunt maken, zoals hier in Liempde, dan is een woord van dankbaarheid en respect op zijn plaats. Namens de gemeenschap dus: hartelijk gefeliciteerd met jullie 75-jarig bestaan en bedankt voor de duizenden uren vrijwillige inzet om te waken over de gezondheid van anderen. Anton van Aert Wethouder gezondheid c.a. Gemeente Boxtel 4

5 75 jaar De voorgeschiedenis... 5

6 De voorgeschiedenis... De voorgeschiedenis van de Eerste hulp begint zo n beetje in de achttiende eeuw. Er vinden in die tijd veranderingen plaats. Al eerder is de adel op het tweede plan geschoven en voeren de burgers de boventoon. De traditionele manier van denken, waarbij God en zijn gebod alles is, maakt plaats voor een benadering van al het gebeuren door middel van wetenschappelijke benadering. De Amerikaanse vrijheidsstrijd opent de ogen voor de Europeanen. In Frankrijk volgt de strijd met gelijkheid, vrijheid en broederschap voor iedereen. In de negentiende eeuw vindt niet alleen de industriële revolutie plaats, maar zijn er ook grote veranderingen op sociaal gebied. De zorg voor het individu neemt een belangrijkere plaats in dan voorheen. In Nederland zien we, dat in een nieuwe grondwet van 1848, belasting naar draagkracht en vrijheid van godsdienst worden voorgeschreven. We krijgen na de bekende schoolstrijd de gelijkheid van openbaar en katholiek onderwijs. Er komt een wet tot het verbod van kinderarbeid. Ook de vrouwen nemen het lot van misbedeelden op zich. Hadden vooraanstaande mannen als de staatslieden Troelstra, A. Kuyper, Dr Savorin Lohman, Dr Schaepman en de predikant Domela Nieuwenhuis het lot van de misbedeelden in handen genomen, door verandering te brengen van de maatschappij, te bewerkstelligen of politieke macht aan de rechtenlozen te geven. De vrouwen van die tijd pakten het probleem op hun eigen wijze aan. Ze beginnen het leed te verzachten door o.a. te werken in de vrouwengevangenis in Gouda, te assisteren in de gezinnen van weduwen met jonge kinderen of de oprichting van leer- en werkscholen om behoeftige meisjes een vak te leren. Bekende Internationale namen zijn; de Nederlanders S.J.Brugmans en J.H.C. Basting, de Engelse Fl. Nightingale, de Amerikaanse Cl. Barton en de Zwitser J.H.Dunant. 6

7 S.J.Brugmans In 1815 vindt in de omgeving van Waterloo de grote veldslag plaats tegen Napoleon door de Engelse, Pruisische en Nederlandse legers (o.l.v. De Prins van Oranje). De Nederlander S.J.Brugmans is dan Inspecteur-Generaal van de militaire geneeskundige dienst en regelt de verzorging van zo n gewonden. Hij organiseert een goedlopende organisatie. In de in allerijl ingerichte hospitalen kan men vriend en vijand naast elkaar zien liggen. Brugmans maakt geen onderscheid als het ophulpverlening en verpleging aankomt en dat is tot die tijd nooit voorgekomen. Brugmans was al op 22-jarige leeftijd professor in de natuurkunde, logica, astronomie en metafysica. Hij heeft de onpartijdige hulpverlening aan oorlog slachtoffers al een halve eeuw voor de oprichting van het Rode Kruis in de praktijk gebracht. Florence Nightingale Florence Nightingale leefde van Ze toonde al vroeg belangstelling voor de verpleging en vindt dat verplegen een vak is in tegenstelling tot haar welgestelde Engelse ouders, die zich daartegen verzetten. Ze reist naar Duitsland en Frankrijk waar zij een intensieve studie maakt van de verpleging en brengt dat terug in de praktijk in Engeland. In 1850 vertrekt Florence met nog 36 verpleegsters, naar Turkije om daar gewonde en zieke soldaten te verplegen. Daar krijgt ze de naam: Dame met de hamer omdat ze tegen de orders in op kloeke wijze een kist met geneesmiddelen openbreekt. De bekende bijnaam van haar is: Dame met de Lamp omdat ze s nachts met de lantaarn in de hand langs de bedden gaat om de zieke soldaten te bezoeken waarvoor ze overdag geen tijd had. Na terugkeer in Engeland besteed ze haar bijeengebracht geld aan de inrichting tot opleiding van verpleegsters. Ze verricht baanbrekend werk voor betere verzorging van oorlogsgewonden en uitzending van verpleegsters, wat in strijd was met de toen geldende opvatting dat de verpleging geen vrouwenwerk was. Haar geboortedatum, 12 Mei, is in Nederland de Dag van de Verpleging. 7

8 Clara Barton Oprichtster van The Red Cross, het Rode Kruis in Amerika. Door de Amerikaanse burgeroorlog (destijds de strijd tussen het industriële noorden en het katoen verbouwende zuiden en op de achtergrond speelde de kwestie van de negerslavernij uitdrukkelijk mee) waarbij massa s soldaten vielen, zocht Clara naar gewonde soldaten uit haar geboorteplaats. Toen viel haar op hoe weinig voorzieningen er voor de slachtoffers waren en zelfs geen verbandmiddelen. Ze komt in actie met hulp van vrienden en bekenden en helpt bij de verpleging van de gewonden. In 1862 nam ze de taak op om bij het slagveld te helpen, daar werd ze zelf ziek. Ze vertrok naar Zwitserland voor genezing, waar zij Henry Dunant ontmoet. In 1870 verlaat ze Zwitserland om weer gewonden te gaan verplegen. Daarbij leert ze het werk van het inmiddels opgerichte Rode Kruis kennen. Terug in Amerika heeft ze jaren werk en veel overredingskracht nodig om aldaar een Rode Kruis op te richten, en de Verenigde Staten te doen toetreden tot de verdragen van Geneve. In 1881 komt in de Verenigde Staten het Rode Kruis tot stand en wordt Clara de eerste voorzitter. Henry Dunant Nadat in de loop der eeuwen de verzorging van oorlogsslachtoffers in de praktijk steeds meer aandacht heeft gekregen, is het Henry Dunant die de Rode Kruis gedachte uiteindelijk formuleert en bekend maakt. Henry was in 1859 ooggetuige van een bloederige slag bij het plaatsje Solferino. Op het slagveld blijven slachtoffers achter, zonder medische verzorging, voedsel of water. Met medewerking van anderen zet hij de hulpverlening aan de gewonden op touw en helpt zelf mee. Hij zet zijn gedachte op papier en denkt daarbij ook meteen aan een ruimere doelstelling van de organisatie. Vervolgens legt hij het in boekvorm geschreven idee ter beoordeling voor aan Generaal Dufour, waarna het in 1862 verschijnt. Het gevolg van een commissie in 1863, in 1864 een diplomatieke conferentie (16 Europese landen), ondertekening van de Conventie van Genève in Augustus 1864 (de grondwet van het Rode Kruis), het herkenningsteken- een rood kruis op een wit vlak. In 1899 wordt Henry Dunant de nobelprijs voor de vrede toegekend. In 1910 overlijdt hij op 82 jarige leeftijd. Zijn werk blijft voortbestaan en er zijn vier verdragen opgesteld, alle gedateerd op 12 augustus 1949 en in 1977 volgen er twee aanvullende protocollen. 8

9 C.B. Tilanus Tilanus was een Nederlandse Medicus en Hoogleraar in de medicijnen. Hij volgde lessen aan de Utrechtse Hogeschool, promoveerde in 1818 en vestigde zich te Arnhem als Arts in een genees- en heelkundige praktijk. In 1828 werd hem een leerstoel in de heel- en verloskunde te Amsterdam aan het Atheneum Illustre en de klinische school aangeboden. Waar hij 45 jaar aan verbonden zou blijven. Gedurende deze jaren richtte hij een groot aantal inrichtingen op. In 1923 had hij zijn 40 jarig jubileum. Tilanus was de eerste in Nederland die bij een operatie de nieuwe ontdekking van de narcose toepast. 9

10 Kaartje voor de EHBOer om een slachtoffer bij te staan in het uur van sterven uit

11 75 jaar Het ontstaan van de EHBO 11

12 Het ontstaan van de EHBO John Furley John Furley was professor in Groot Brittannië en onderzocht letsels en verwondingen met daarbij de hulpverlening. Zo kwam hij bij de St. John s Ambulance Association terecht. Hij heeft later nog diverse meetings verzorgd waar hij voor gevraagd was om over zijn bevindingen, van de hulpverlening bij letsels en verwondingen, te praten. Hij werd uitgenodigd in Duitsland en veel later in Nederland. Hij bleef experimenteren en onderzoeken hoe het beter kon. Maakte aantekeningen en sketches. Bedacht hoe de hulpverlening beter kon. Furley is de bedenker van de stretcher en de brancard. Het begon in het ziekenhuis in Ashford en later meerdere ziekenhuizen en op diverse treinstations. Hij begon ook chirurgen te benaderen om gewillig te zijn om mensen les te geven voor eerste hulpverlening. En zo kwam de EHBO tot stand.... Dit alles speelde zich af tussen 1874 en Foto John Furley 12

13 J.H.C. Basting Basting is de Nederlandse Officier van Gezondheid destijds. Het is voor een belangrijk deel aan Basting te danken dat het idee van Henry Dunant in Nederland wordt gerealiseerd. Hij krijgt het boek van Henry Dunant in handen, tijdens zijn studie bij de rijksinstelling voor militaire geneeskunde te Utrecht, en begint met diens toestemming aan de vertaling daarvan in het Nederlands. Basting wordt uitgezonden als vertegenwoordiger van Nederland naar de conferentie van Genève door Koning Willem III. Nederland bekrachtigd, door ondertekening, als vierde land het Verdrag van Genève en aanvaardt daarmee de verplichting te komen tot oprichting van een Nationale vereniging tot hulpverlening aan gewonde en zieke krijgslieden te veld. Aangezien niemand aanstalte maakt om een dergelijke vereniging op te richten, roept Luitenant-Generaal W.J. Knoop in 1884 de Nederlanders op, maar dat blijft zonder gevolg. Koning Willem III vind het zo vernederend dat hij de knoop doorhakt en bij Koninklijk Besluit van Juli 1867 zelf de hulpverleningsvereniging opricht, die in 1895 officieel de naam Het Nederlandse Roode Kruis krijgt. In 1870 is Dr Basting overleden. Z.K.H. Prins Hendrik De watersnood in Zeeland in 1906 en de ramp met de Berlin op zee in 1907 laten duidelijk de gebrekkige hulpverlening zien. Daarom wordt op initiatief van Z.K.H. Prins Hendrik in 1909 Het Oranje Kruis opgericht tot bundeling van de krachten. Tot het Oranje Kruis treden toe Het Nederlandse Rode Kruis, Het Groene Kruis, de vereniging E.H.B.O., de maatschappij tot redding van schipbreukelingen en de maatschappij tot redding van drenkelingen. In December 1912 komt het eerste zogenaamde Oranje Kruis Boekje tot stand en in 1924 wordt een algemene regeling getroffen, vastgelegd in de Regelen voor het onderwijs in E.H.B.O.. Op 15 Oktober 1937 wordt definitief besloten tot instelling van het Eenheidsdiploma, ingaande 1 Januari Bij beschikking van 7 Mei 1951 wordt dit Eenheidsdiploma door de staatssecretaris van de volksgezondheid officieel erkend. 13

14 D Houten ehbo kist uit jaren 70 14

15 75 jaar De oprichting van de EHBO 15

16 De oprichting van de EHBO In deze tijdsbalk zijn de organisaties weergegeven die tot het ontstaan van de EHBO hebben geleid. Van 1881 tot heden, en er is aangegeven waar elke organisatie voor staat. Alle kennis van alle organisaties samen maakt het mogelijk tot een goede hulpverlening. In 1881 wordt in Londen een internationaal medisch congres gehouden. Daar blijkt dat de Johanniter Ridders in 1877 een organisatie in het leven hebben geroepen, die de eerste hulpverlening laat verrichten door leken. Er worden verbandposten ingericht en cursussen gegeven. In Nederland is men niet zo enthousiast in het begin, de artsen vinden dat de eerste hulp niet aan leken kan en mag worden toevertrouwd. De Johanniter Orde is een ridderlijke orde met een Protestantse-Christelijke grondslag. De orde is bijna duizend jaar geleden gesticht. Het Johanniters Kruis is al eeuwenlang het symbool van de Johanniter Orde. De acht punten van het kruis symboliseren de acht zaligprekingen in de bergrede (Mattheus 5). Z.K.H. Prins Bernhard opent een zitting van de Johanniters Orde in In 1893 werd de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. De KNV EHBO genaamd, is landelijk actief en telt circa 560 plaatselijke verenigingen. De KNV EHBO is destijds opgericht omdat men begon in te zien dat het wachten op professionele hulp na een ongeval onnodig slachtoffers eiste. De doelstelling van de vereniging is doeltreffende eerstehulpverlening bij ongevallen te bevorderen, kennis daarvan ontwikkelen, verbeteren en verbreiden en bij te dragen aan het voorkomen van ongevallen. In 1909 werd Het Oranje Kruis opgericht op initiatief van Z.K.H. Prins Hendrik. De aanleiding hiervan was het vergaan van de veerboot Berlin in Verschillende organisaties en personen onderscheiden zich bij het reddingswerk, maar het was duidelijk dat de onderlinge samenwerking en afstemming te kort schoot. Het Oranje Kruis moest hierin verbetering brengen. In 1913 verscheen de eerste druk van het Oranje Kruis Boekje. 16

17 Geleidelijk aan verschoof de rol van de Bond van daadwerkelijke hulpverlening naar onderwijs in de eerste hulpverlening. In 1938 werd het Eenheidsdiploma ingesteld en in 1951 werd dit diploma door de staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid erkend als het enige van staatswege erkende EHBO-diploma. Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van de eerste hulp (EHBO), herkenbaar aan het gekroonde logo. Het Oranje Kruis stelt de leerstof samen, bewaakt de kwaliteit van de cursussen, neemt examens af, reikt onder meer het diploma Eerste Hulp uit en bewaakt de geldigheid daarvan. Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp, dat gebeurd door ruim 1500 vrijwilligers-verenigingen en ruim 250 commerciële opleidingsinstituten. Het Oranje Kruis werkt nauw samen met onder meer; de koepelorganisaties van de vrijwilligersverenigingen te land en te water, het Nederlandse Rode Kruis, organisaties van docenten en instructeurs Eerste Hulp, organisaties van bedrijfshulpverlening en gemeentelijke gezondheidsdiensten. In 1916 werd de EHBO-vereniging St. Franciscus opgericht. Deze kan worden beschouwd als de voorloper van de Nationale Bond. In 1931 werden de Rooms Katholieke verenigingen gebundeld in de Dioscane Bond voor EHBOverenigingen in het Bisdom van Haarlem. In 1936 werden de 25 afdelingen in de Nationale commissie van de Nationale Federale van het Wit-gele Kruis ondergebracht. In 1949 werden de activiteiten ondergebracht in een aparte landelijke organisatie: de Katholieke Nationale Bond voor EHBO. Het doel van de organisatie is het voorkomen van ongevallen en het verlenen van eerste hulp. In 1991 werd besloten niet langer het predicaat Katholiek te voeren en ging verder als de Nationale Bond. Vanaf 2005 staat de Nationale Bond op eigen benen, sterk gericht op ondersteuning van en serviceverlening aan de plaatselijke verenigingen, en op samenwerking met anderen. De Vereniging EHBO Noord-Brabant is een grote koepelorganisatie in Brabant die zich inzet voor de aangesloten verenigingen en leden. Door adequaat in te spelen op de wensen van de leden probeert EHBO-Nbr een maximale bijdrage te leveren. EHBO-Nbr ondersteunt verenigingen en geeft organisatorische en creatieve adviezen. Door goede contacten te onderhouden, proberen we EHBO goed op de kaart neer te zetten. Ook is gezorgd voor een goede verzekering voor de leden. EHBO-Nbr participeert in het adviesorgaan van Het Oranje Kruis en onderhoud landelijke contacten met collega-organisaties, NODE, Rode Kruis, Lotus en vele andere organisaties. 17

18 D De Nederlandse Organisatie Docenten EHBO is de belangenorganisatie voor de instructeurs eerste hulp. NODE werkt samen met EHBO-bonden, Rode Kruis, Lotus, NVAD en Het Oranje Kruis om de dienstverlening aan onze instructeurs zo goed mogelijk te houden. Op 1 Januari 2000 werd de Federatie Nederlandse EHBO opgericht. De FNE is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en de Nationale Bond. Waarbij alle uitvoerende werkzaamheden van de beide organisaties zijn samengevoegd. Met het samenwerkingsverband worden kennis en ervaringen van beide organisaties gebundeld zodat de EHBO-gemeenschap in Nederland een krachtig en duidelijk geluid kan laten horen. De achterliggende gedachte bij het vormen van de federatie was dat de verschillende EHBO-organisaties dezelfde doelstellingen nastreven en veel overlappende activiteiten uitvoeren. En het zorgt ook voor de versterking van de maatschappelijke positie van het EHBO-werk. 18

19 75 jaar De EHBO-vereniging Liempde 19

20 De EHBO-vereniging Liempde In 1936 kwam overeenkomstig die wens van het hoogwaardig Episcopaat, de fusie tussen het Wit-gele Kruis en de toenmalige Haarlemse Dioscane Bond van RK-EHBO afdelingen tot stand en was een belangrijke stap gezet om in een verband, voor geheel Nederland, de Katholieke EHBO tot krachtige ontplooiing te laten brengen. De EHBO was in het Wit-gele Kruis ondergebracht omdat het Wit-gele Kruis gezien werd als de centrale voor de katholieke gezondheidszorg waarin ook de EHBO thuis hoorde. EHBO was een onderdeel van het Wit-gele Kruis maar had wel een eigen karakter zodat men de vorm koos van de plaatselijke onderafdelingen. Het doel was om in elke gemeente een krachtige onderafdeling EHBO te krijgen. In Mei 1936 werd onder leiding van Dr Wentholt aan 11 Liempdenaren een EHBO-cursus gegeven in de oude harmoniezaal. De geboorte van een nieuwe vereniging had plaatsgevonden. Het EHBO-hart in Liempde was gaan kloppen. EHBO-vereniging St. Lidwina werd opgericht door de 10 cursisten die geslaagd zijn voor hun eerste Eenheidsdiploma EHBO. Eén cursist, naar zeggen een medewerker van de oude boter en melkfabriek Het Haantje, heeft de cursus EHBO gevolgd. Toen der tijd was Toon Prinsen medewerker van de boterfabriek en Dhr Dominicino Directeur van de melkfabriek. Welke persoon de EHBOer was is niet meer te achterhalen. Hij had geen examen afgelegd destijds waarschijnlijk i.v.m. spoedwerkzaamheden in de boter en melkfabriek. Tijdens de oorlog van waren de activiteiten voornamelijk gebaseerd op individuele acties en onder leiding van Henk van den Broek werden de verenigingswerkzaamheden weer hervat. Een andere storing in 1973 werd eveneens met succes doorstaan. Niet alleen werd gezorgd dat de vereniging bleef leven, maar vanaf die tijd is de doorbloeding beter geworden. Het ledental groeide, de financiën namen toe. De EHBO-materialen werden uitgebreid. Er kwam zelfs een caravan als onderkomen voor activiteiten waarbij EHBO-leden aanwezig waren. Op naar de toekomst

21 Vanaf medio 2010 is de EHBO-vereniging Liempde ook meer digitaal gaan werken. Informatie aan de leden wordt steeds meer via verstrekt. Een volgende uitdaging is het ontwikkelen van een eigen website en digitale nieuwsbrieven. De EHBO-vereniging gaat met het digitale tijdperk mee. Houten LOTUS-koffer uit jaren 70 (gesloten) Houten LOTUS-koffer uit jaren 70 (open) 21

22 Het Eerste Bestuur Het bestuur van het eerste uur werd gevormd door de eerste 10 cursisten. Het bestuur werd gevormd door; Jan Quinten Bankdirecteur, Everart Overbeek Postbode, Richard Bekkers Veldwachter, Edmund Schumacher Gemeentebode, Jan Scheutjens Boerenknecht, Harrie Smulders Klompenmaker, Tinus van Rixtel Fabrieksarbeider, Cor van Berkel Gemeentesecretaris, Hein van den Broek Onderwijzer en Marinus de Laat particulierchauffeur Na de oorlog werden de activiteiten hervat door; Henk van den Broek, Cor van Berkel, Johan de Boer, Mw van Mensfoort en Cor van Alphen. Het was de tijd van de opbouw... Na een aantal jaren ging het mis, er werd niet meer gezorgd voor de verlengingen van diploma s en herhalingslessen. Er waren enkele evenementen waar een EHBO-post werd bemand, maar zonder officiële papieren. Een duistere tijd... Alles werd niet geregistreerd en is uit betrouwbare bron waargenomen. 22

23 Er volgde een heroprichting van de EHBO-vereniging door; Mies Kronenburg, Bert van de Meijden en Joke Geenacker. Diezelfde avond sloten nog twee personen aan, dat waren; Wim Hermes en Theo van de Vleuten. Harrie Kapteins was van de Bond en gaf hen de opdracht om opnieuw te starten. Deze storing in 1973 werd eveneens met succes doorstaan. Daarna is het bestuur volgens structuur gekozen of herkozen, en een aantal functie veranderingen hebben plaatsgevonden. Er zijn nog een aantal Ereleden benoemd, waaronder Mies Kronenburg en Joke Geenacker. Het Huidig Bestuur bestaat uit; Gerard van de Loo Secretaris, José Smetsers Bestuurslid, Chris van Brunschot Bestuurslid, Shirley Schoenmakers voorzitter, Wim van den Dungen Penningmeester, Hennie van den Oetelaar Bestuurslid en Ria Verberk Bestuurslid. Buiten de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester heeft ook ieder zijn taak in het verenigingsleven. De een zorgt voor bezetting bij evenementen, de ander is verbandmeester, en de ander voor de zorg van nieuwe cursussen. Ook het bijwonen en helpen bij herhalingslessen en eventuele voorbereidingen treffen daarvoor. Samen vergaderen bij veranderingen, pro- 23

24 gramma samenstellen, cursus organiseren, enz, enz... De EHBO-vereniging heeft zijn leden nodig voor zijn bestaan. Elke vereniging heeft een bestuur. In het bestuur nemen plaats een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal bestuursleden. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van het aantal leden, maar wel oneven. De EHBO-vereniging is aangesloten bij een overkoepelende organisatie en ingedeeld bij een Rayon. Deze overkoepelende organisatie is EHBO-NoordBrabant. Deze zet zich in voor de aangesloten verenigingen en leden, ondersteunt verenigingen, geeft aan verenigingen organisatorische en creatieve adviezen, onderhoud goede contacten met de EHBO-vereniging, stimuleert onderling contact tussen de EHBO-verenigingen én zorgt voor een goede verzekering voor de leden. De EHBO-Nbr is onderverdeeld in 5 Rayons. Een Rayon is een deel van een stad streek of land dat het werkterrein vormt. De EHBO-vereniging Liempde zit in Rayon 3, waarvan Dhr W.J.A.M. Van Rooij voozitter is. Naast de EHBO-Nbr is de vereniging ook aangesloten bij de Nationale Bond EHBO. Deze lidmaatschap heeft een ledenservice, deze zorgt op het gebied van EHBO-materialen. De EHBO-vereniging is daarnaast ook lid van Het Oranje Kruis. Deze zorgt voor de Examens, diploma s en certificering van de leden die cursussen hebben gevolgd. Zij zorgen ook voor de verlengingen van de diploma s en certificaten. Bij Het Oranje Kruis kunnen ook de nodige boeken en materialen besteld worden. EHBO NoordBrabant, Nationale Bond EHBO en Het Oranje Kruis zijn onderdeel van Eerste Hulp organisaties (7) en daarnaast zijn er nog tal van Landelijke organisaties (27). Eerste Hulp is de nationale en internationale gangbare uitdrukking voor de eerste hulp aan slachtoffers na een ongeval wordt aangeboden. Tegenwoordig bevat de EHBO-diploma, oftewel Eenheidsdiploma EHBO, de aantekeningen verbandleer, reanimatie en AED bediening. Voorheen kon men voor deze aantekeningen apart lessen volgen en een certificaat behalen. Het Eenheidsdiploma EHBO is ingevoerd op 1 Januari 1938 en op 7 Mei 1951 goedgekeurd door de staatssecretaris van volksgezondheid. Het enige ministerieel goedgekeurde certificaat voor de opleidingen EHBO, uitgegeven door Het Oranje Kruis. 24

25 De EHBO-er en Specialisaties Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is breder dan het verlenen van hulp bij ongelukken. Mensen kunnen ook hulp nodig hebben in andere situaties, omdat ze onwel zijn geworden, een hartstilstand krijgen, e.d.. Deskundige en geoefende hulpverleners zijn van levensbelang. Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen. Hulpverleners zijn mensen zoals U en ik. Ze hebben een ding voor op veel anderen; ze weten wat ze (moeten) doen als de nood aan de man komt. Citaat van de Nationale Bond EHBO. Bij de hulpverlening staat de EHBO-er steeds voor keuzes, vooral als er sprake is van meerdere slachtoffers (wie help ik eerst, wat doe ik eerst?). De hulpverlener moet eerst beslissingen nemen over de volgorde van zijn werkzaamheden voordat hij kan beginnen. De prioriteitenstelling vormt een belangrijk hoofdstuk. De EHBO-er is professioneel, hoewel vaak op vrijwillige basis. Door de opleiding en training is de EHBO-er in staat om adequate hulp te verlenen. Reanimatie en AED zijn ook onderdeel van het Eenheidsdiploma. Reanimatie bestaat behalve uit uitwendige hartmassage toepassen ook uit het beademen van het slachtoffer. Hierbij worden de vitale functies van het slachtoffer weer op gang gebracht die door hartfalen zijn veroorzaakt. AED is een Automatische Externe Defibrilator die gebruikt wordt om een slachtoffer met hartfalen te defibrileren. Waarna gestart kan worden met reanimeren. Er is ook nog Eerste hulp voor jongeren. Voor de jeugd is de leerstof onderverdeeld in A (11-13 jarigen) en B (13-16 jarigen). De stof is aangepast op de leeftijd omdat bepaalde behandelingsmethoden een groter beroep doen op de verantwoordelijkheid van de hulpverlener. De cursussen en herhalingslessen worden gedoceerd door een Kaderinstructeur of docent EHBO. Vaak wordt de term Kader gebruikt. Deze persoon heeft de kaderopleiding met goed gevolg afgerond. In de opleiding worden didactische en pedagogische vaardigheden aangeleerd voor het lesgeven aan EHBO-cursisten. Herhalingslessen zijn bijeenkomsten van EHBO-ers of Kaderinstructeurs om de leerstof te herhalen, zich bij te scholen en over nieuwe ontwikkelingen 25

26 te worden geïnformeerd. Om diploma s en aantekeningen te kunnen laten verlengen, zijn houders verplicht om een minimumaantal bijeenkomsten bij te wonen. Er zijn lessen waarin gebruik wordt gemaakt van een Lotus. LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Een Lotus-slachtoffer is iemand die met goed gevolg de Lotus-opleiding heeft beëindigd. Hij kan ongevalssituaties ontwerpen die de werkelijkheid dicht benaderen, ongevallen ensceneren, bepaalde letsels met schmink aanbrengen of voor slachtoffer spelen opdat de EHBO-er op een imitatie-slachtoffer zijn vaardigheden kan oefenen. De organisatie LOTUS is opgericht in Dan is er nog de HOC-opleiding en SIGMA. HOC staat voor Hulpverlening bij grote Ongevallen en Calamiteiten. Deze opleiding bereid EHBO-ers voor op semi-professionele hulpverlening. Na deze opleiding kan men de professionele hulpverleners beter bijstaan. HOC is de vervanger van GOR, Gewondenzorg Onder Rampomstandigheden, in GOR was de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Rampen. SIGMA in een Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie. Deze personen worden ingeschakeld om als volwaardige hulpdienst te assisteren bij de hulpverlening rond grote calamiteiten en ongevallen. Dit kunnen ook EHBOers zijn met extra opleidingen. Het Oranje Kruis heeft nog een opleiding speciaal gericht op het bedrijfsleven. Een verkorte EHBO-opleiding, Kernvaardigheid EHBO. Speciaal ontwikkeld voor dat deel van het bedrijfsleven dat de opzet en verplichtingen van de volledige EHBO-opleidingen een te zware belasting vindt voor het personeel. De Arbo-wetgeving zag het Eenheidsdiploma ook niet meer als voorwaarde voor de bedrijfshulpverlening. Daarna kwam de BHV. De BHV, BedrijfsHulpVerlening. In het algemeen is dit een neventaak voor medewerkers in vast dienstverband, op het betreffende bedrijf. De opleiding hiervoor vormen een beperkt deel van de totale EHBOopleiding. Ze zijn gericht op de levensreddende eerste hulp, ontruiming en communicatie en een deel over brandbeperking en blussen in het bedrijf. Er is nog een korte opleiding LEH, Levensreddende Eerste Hulp. Vergelijkbaar met de Kernvaardigheid Eerste Hulp voor het bedrijfsleven. De EHBOorganisaties beschouwen deze opleiding als goede aanzet tot voortgezette studie met volledige EHBO-diploma als einddoel. 26

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers Voorzitters van 1969 tot 2013. Grote oefening, veel toeschouwers ~ 81 ~ 71 ste jaarvergadering afsluiting jubileumjaar Sluiting jubileumjaar: de 7 en 0 werden weer uit elkaar gehaald door de Burgmeester

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF De nieuwsbrief die hier voor je ligt is samengesteld door het bestuur van de EHBO vereniging afdeling Smilde.

NIEUWSBRIEF De nieuwsbrief die hier voor je ligt is samengesteld door het bestuur van de EHBO vereniging afdeling Smilde. NIEUWSBRIEF De nieuwsbrief die hier voor je ligt is samengesteld door het bestuur van de EHBO vereniging afdeling Smilde. De nieuwsbrieven worden in augustus en in maart van elk jaar per mail verstuurd.

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd.

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd. Voorzitter Verdiessen neemt afscheid als voorzitter Helaas door drukke werkzaamheden ziet dhr. Cor Verdiesen zich genoodzaakt zijn functie als voorzitter in november 2000 neer ter leggen. Het bestuur vraag

Nadere informatie

~ 121 ~ Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur.

~ 121 ~ Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur. Snel Inzetbaar Team 1998 Na het examen van het snel inzetbaar team (foto Els Kat) Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur.

Nadere informatie

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV Overstappen naar LPEV! Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Inleiding Uitgangspunten EHBO opleidingen Stichting LPEV: Adequate EHBO op het gewenste en/of noodzakelijk

Nadere informatie

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen De vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen op maandag 28 november 2011 werd druk bezocht. Hulp bij ziekten en ongevallen van kinderen stond centraal;

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING ST.BERNARDUS UDENHOUT. Seizoen 2014-2015. Hart van Brabant

EHBO-VERENIGING ST.BERNARDUS UDENHOUT. Seizoen 2014-2015. Hart van Brabant EHBO-VERENIGING ST.BERNARDUS UDENHOUT Seizoen 2014-2015 Hart van Brabant INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Adressen bestuur e.d. 3 Welkomstwoord 4 Overzicht EHBO-opleidingen 5-6 Algemene informatie. 7-8

Nadere informatie

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288 Seizoen 2014/2015 Algemene informatie: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken AFDELING MEPPEL Secretariaat: Westeinde 19 7941 EK Meppel telefoon: 06-40061915 Website: www.ehbomeppel.nl

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Voorwoord: Meppel, augustus 2012.

Voorwoord: Meppel, augustus 2012. Seizoen 2012/2013 Voorwoord: Meppel, augustus 2012. Het is nu zaterdagavond. Mijn vakantie zit er bijna op. Na een heerlijke 3 weken, waarvan deels op de camping, mag ik maandag weer aan het werk. Op de

Nadere informatie

1. Heb je een EHBO-diploma?

1. Heb je een EHBO-diploma? Rechte tellingen Eerste hulp 8 7 1. Heb je een EHBO-diploma? 75% 6 5 25% Ja Nee Toelichting: 1 Alleen Reanimatie + AED 1 Bedrijfs hulp verlener 1 Ehbo voor kinderen, ik ben gastouder 1 Ik heb cursus reanimatie

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties

Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties OPDRACHTFORMULIER Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Beleidsplan Inhoud: Inleiding

Beleidsplan Inhoud: Inleiding Beleidsplan 2017-2021 Inhoud: Inleiding 1.1 Visie 1.2 doelstelling 1.3 strategie 2.0 huidige situatie 3.0 organisatie 3.1 bestuur 3.2 vrijwilligers 4.0 financiën Bijlage 1: begroting 2017 Bijlage 2: investeringsbegroting

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Mijn naam is: Rob Philips BIJ DEZE INFORMATIE OVER HET BELANG VAN REANIMATIE 1 Reanimatie, wat verstaat men daaronder Om met de deur in huis te vallen Wat verstaat

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Voorwoord: Meppel, juni 2010.

Voorwoord: Meppel, juni 2010. Voorwoord: Meppel, juni 2010. Dit is de laatste keer dat ik het voorwoord mag schrijven. Na zeven jaren voorzitter van onze EHBO vereniging te zijn geweest geef ik het stokje door aan een nieuwe voorzitter.

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

KNV EHBO Afdeling Huizen Programma 2014-2015

KNV EHBO Afdeling Huizen Programma 2014-2015 KNV EHBO Afdeling Huizen Programma 2014-2015 Voorwoord 2 Augustus 2014 Beste EHBO-leden, Op maandag 20 oktober starten we weer met een nieuw seizoen, namelijk 2014-2015. Paul Keuning gaat samen met Evert

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

SHOCK voor kind in nood vrijdag, 11 oktober :00

SHOCK voor kind in nood vrijdag, 11 oktober :00 De stichting SHOCK wil al het mogelijke doen om een kind in nood te helpen door de behandeling te stroomlijnen. Van ambulance-personeel tot kinderarts moet iedereen op de hoogte zijn van symptomen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Openingswoord van de voorzitter Geachte lezer, Hierbij onze 2e nieuwsbrief van de EHBO vereniging Westerbork. In deze nieuwsbrief staan de activiteiten die geweest zijn en die

Nadere informatie

Cindy en Piet geven een demonstratie reanimatie met AED op de Prinsenhofschool

Cindy en Piet geven een demonstratie reanimatie met AED op de Prinsenhofschool Cindy en Piet geven een demonstratie reanimatie met AED op de Prinsenhofschool 21 maart 1994 Bron witte weekblad Tekst is uit de krant overgenomen: Voor het eerst in de geschiedenis van de Noordwijkerhoutse

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING E.H.B.O.

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING E.H.B.O. PROGRAMMA 2011-2012 EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING E.H.B.O. afdeling Gasselte I.v.m. privacy zijn een aantal gegevens verwijderd Voorzitter Geert Everts Bestuur Kon. Ned.

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Bestuur: Voorzitter: Sep Raben J. van de Waalslaan 7, 5056 VH Berkel-Enschot. Tel:

Bestuur: Voorzitter: Sep Raben J. van de Waalslaan 7, 5056 VH Berkel-Enschot. Tel: Contactblad nr 2-2016 1 2 E.H.B.O. Vereniging St. Alphonsus, Berkel-Enschot. (Koninklijk erkend, opgericht 1929) Secretariaat: Westpoint 182 - Tilburg Telefoon: 06-83336825 K.v.K.: 40258757 Rabobank: NL59

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen Voor Fritz - 1 - - 2 - Over de Maas Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen Harrie Bloemen - 3 - - 4 - Harrie bij de resten van een ontplofte nevelwerper raket, lente 1946 in de achtertuin -

Nadere informatie

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011)

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Naar aanleiding van de International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011 en de wijzigingen die Het Oranje Kruis in haar leerstof heeft doorgevoerd

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Wat is er echt belangrijk in ons leven.. Ons gezin, familie en vrienden we kunnen nu helpen en onze verantwoordelijkheid met elkaar nemen!

Wat is er echt belangrijk in ons leven.. Ons gezin, familie en vrienden we kunnen nu helpen en onze verantwoordelijkheid met elkaar nemen! Wat is er echt belangrijk in ons leven.. Ons gezin, familie en vrienden we kunnen nu helpen en onze verantwoordelijkheid met elkaar nemen! SOS ALARM georganiseerde burgerhulpverlening en informatie over

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Aanpassingen in het examen Eerste Hulp

Aanpassingen in het examen Eerste Hulp Invoering 27 ste druk Aanpassingen in het examen Eerste Hulp Het Oranje Kruis 2016 Datum van ingang: 1 september 2016 Examen diploma Eerste Hulp volgens de 27 e druk Als gevolg van de invoering van de

Nadere informatie

Aanpassingen in het examen Eerste Hulp

Aanpassingen in het examen Eerste Hulp Invoering 27 ste druk Aanpassingen in het examen Eerste Hulp Het Oranje Kruis 2016 Datum van ingang: 1 september 2016 Examen diploma Eerste Hulp volgens de 27 e druk Als gevolg van de invoering van de

Nadere informatie

Als u een evenement organiseert:

Als u een evenement organiseert: Als u een evenement organiseert: Een ongeluk zit in een klein hoekje: iemand verstuikt een enkel of komt in het gedrang en wordt onwel. Een Eerste Hulp post is dan ook vaak een verplichting of tenminste

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Zo begon het in Engeland

Zo begon het in Engeland Inleiding Voor de kroniek van 75 jaar EHBO-Vereniging Noordwijkerhout ben ik enthousiast aan de slag gegaan met het verzamelen van gegevens over de periode 1938 tot 2014. Dat viel niet mee want vanwege

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Wat weet jij al van het Rode Kruis? Wat doet het Rode Kruis? Het Rode Kruis

OPDRACHT 1 Wat weet jij al van het Rode Kruis? Wat doet het Rode Kruis? Het Rode Kruis Werkblad Het Rode Kruis Het Rode Kruis helpt mensen die in nood zijn. Dat doet het Rode Kruis over de hele wereld. Zo helpen wij mensen die het slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld een aardbeving

Nadere informatie

W a n d e l s p o r t v e r e n i g i n g C A L A M I T E I T E N P L A N

W a n d e l s p o r t v e r e n i g i n g C A L A M I T E I T E N P L A N W a n d e l s p o r t v e r e n i g i n g N U E N E N C A L A M I T E I T E N P L A N Het calamiteitenplan is bedoeld voor het in de hand houden van de regie en snelheid, in situaties waarbij, tijdens

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Cursus Reanimatie en AED

Cursus Reanimatie en AED Cursus Reanimatie en AED Maar liefst 300 Nederlanders per week krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. En in de meeste gevallen (70 tot 80%) gebeurt dat thuis. Zorg dat je weet wat je moet doen!

Nadere informatie

EHBO De Meije Zegveld

EHBO De Meije Zegveld EHBO De Meije Zegveld Nieuwsbrief 16 Van het bestuur www.ehbo-demeije-zegveld.nl Maart 2015 Van het bestuur De EHBO vereniging de Meije- Zegveld sluit een zeer succesvol seizoen 2014-2015 af. Waarom succesvol?

Nadere informatie

25 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 25 mei

25 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 25 mei 1 In de afgelopen jaren werd altijd een overzicht van inkomsten en uitgaven per kalenderjaar gegeven. Als basis voor de rapportage werden de mutaties binnen het kalenderjaar gebruikt. Sommige betalingen

Nadere informatie

INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN. Inleiding

INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN. Inleiding INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN Inleiding Dit info bulletin is gemaakt voor de leden van de EHBO vereniging Druten. Door middel van dit informatie blad willen wij u informeren over de gang van zaken

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

Help, ik heb gereanimeerd!

Help, ik heb gereanimeerd! Help, ik heb gereanimeerd! Wat het uitvoeren van een reanimatie met je kan doen. Ervaringen, nazorg en aanbevelingen. op initiatief van Emmy te Rietstap-Roelofs en Germa van der Wel-Apperloo Help, ik heb

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Vereniging. voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling. Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de

Inventaris van het archief van De Vereniging. voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling. Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de T00133 Inventaris van het archief van De Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Schalkwijk, Tull en t Waal en t Goy van de Katholieke Nationale Bond, 1934-1998 M. Hartog Februari 2015 Inhoud

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/69 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

FAQ Het Oranje Kruis 2016

FAQ Het Oranje Kruis 2016 FAQ Het Oranje Kruis 2016 Datum van ingang: 1 september 2016 Inhoudsopgave Diploma Eerste Hulp... 3 Examen voor het Diploma Eerste Hulp... 5 Hercertificering incl. Eerste Hulp aan kinderen... 6 Certificaat

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3. het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden,

Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3. het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden, 15 Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3 het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden, dat vond ik leuk leerling groep 7/8 na het volgen van

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Financieel + Jaarverslag 2015

Financieel + Jaarverslag 2015 Financieel + Jaarverslag 2015 Publicatieverslag. Goirle, 14 april 2016. Penningmeester: M.J. van Spreeuwel-Lemmens Diverse informatie algemeen: Vereniging voor E.H.B.O. Goirle. Secretariaat: Baarsven 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Nuenen 20 mei 2016 J.P.A.M. Donkers penningmeester EHBO vereniging Nuenen c.a. Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie ; 18 juni 0 Code en type training Code: U1-1 EHBO Type: Regulier, en in dagdelen (=opgeknipt)

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

De DIENSTKNECHT van GOD

De DIENSTKNECHT van GOD De DIENSTKNECHT van GOD Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact

Nadere informatie

Lesbrief: Eerste Hulp Bij Ongelukken Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Eerste Hulp Bij Ongelukken Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Eerste Hulp Bij Ongelukken Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Herinner je je nog de avondvierdaagse? Wat was

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Een hoofdstuk uit Kort maar krachtig, portretten van extreem kleine mensen; Cornelie van Well. Uitgeverij De Tijdstroom. http://www.wijwell.nl/kmk/ Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Wij zijn gelukkig zoals

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie Diensten CumLaude Praktische Informatie - Basiscursus BHV - Herhalingscursus BHV - Cursus BHV voor bedrijven met kinderen - Cursus Reanimatie met AED - Cursus AED voor bedrijven - Ontruimingsoefening Harpdreef

Nadere informatie

DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN

DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN De vijf belangrijke punten Let op gevaar; voor jezelf, omstanders, slachtoffer Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert; Stel het slachtoffer gerust en zorg voor

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie