Der Schwarm Naar de gelijknamige bestseller van Frank Schätzing Kosmos, 2008 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Der Schwarm Naar de gelijknamige bestseller van Frank Schätzing Kosmos, 2008 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120"

Transcriptie

1 Der Schwarm Naar de gelijknamige bestseller van Frank Schätzing Kosmos, 2008 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten

2 Doel van het spel Elke speler kruipt in de rol van een natie en onderzoekt de zee en de zwerm. Om dit te kunnen doen, bouwt iedere speler onderzoeksstations van waaruit schepen in zee kunnen steken. Watermonsters worden onder de vorm van zwermtegels ingezameld. Wetenschappers en geleerden onderzoeken de ingezamelde tegels en brengen ze tot slot terug naar de zee. In het streven om een verbinding met de zwermkoningin tot stand te brengen, worden de in zee teruggelegde zwermtegels gekenmerkt met een boei. De speler die aan het einde van het spel de meeste onderzoekspunten bezit, wint het spel. Maar, wees toch voorzichtig want de gevaren loeren overal. Spelmateriaal 1 speelbord 24 onderzoeksstations in 4 kleuren 12 schepen in 4 kleuren 4 volgordestenen in 4 kleuren 24 actiekaarten 1 groene kaart onderzoeksstation 6 blauwe kaarten 4 speloverzichten 59 zwermtegels 13 beige kaarten 4 spelersvolgordekaarten 28 onderzoekers in 4 kleuren 112 boeien in 4 kleuren 4 capaciteitskaarten 4 joker actiekaarten 4 telstenen in 4 kleuren 5 gevarenfiguren (1x kreeft, 2x walvis, 2x tsunami) 4 gouden zwermtegels 1 handleiding BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 2 / 20 -

3 Het speelbord aflegvelden voor actiekaarten aan de rand van het speelbord volgordeaanwijzer aanwijzer van de schadepunten die door gevaren werd veroorzaakt onderzoekersscoretabel: toont de stand van de onderzoekspunten (OP) aanwijzer van de windrichting watervelden landvelden zwermkoningin De speler ontvangt onderzoekspunten voor zijn stations als ze aan het einde van het spel zijn verbonden met de zwermkoningin. Iedere speler bezit aan het begin van het spel 20 onderzoekspunten. Mogelijke velden voor de startopstelling van de onderzoeksstations bij 4 spelers (bij 2 of 3 spelers blijven twee of één gekenmerkte velden leeg). BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 3 / 20 -

4 De zwermtegels Aan de voorzijde van de zwermtegels zijn twee, drie of vier verbindingsmogelijkheden te zien. De tegels met twee of drie verbindingsmogelijkheden tonen ook één of twee zwermogen. De speler die een zwermtegel met een zwermoog op het speelbord plaatst, ontvangt één onderzoekspunt per zwermoog. voorzijde 2 verbindingen 3 verbindingen 4 verbindingen rugzijde Spelvoorbereiding Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. De 59 zwermtegels worden verdekt zeer grondig gemixt en daarna verdekt op de watervelden gelegd (met de helblauwe zijde naar boven). Het veld van de zwermkoningin, in het midden van het speelbord, blijft vrij. Iedere speler ontvangt 1 overzichtsbord, kiest een kleur en ontvangt het spelmateriaal in zijn kleur: 6 onderzoeksstations, 3 schepen, 7 onderzoekers, 28 boeien, 1 volgordesteen, 1 telsteen en ook 1 joker-actiekaart. Iedere speler plaatst zijn telsteen op het veld 20 van de onderzoekersscoretabel (= 20 onderzoekerspunten). In een spel met minder dan 4 spelers, blijft het spelmateriaal van de niet gebruikte kleuren in de doos. De 6 blauwe actiekaarten worden gemixt en naast het speelbord als verdekte stapel klaargelegd. De 13 beige actiekaarten: Afhankelijk van het aantal spelers worden de volgende kaarten verwijderd: - bij 2 spelers: 3 actiekaarten schip en 3 actiekaarten onderzoeker. - bij 3 spelers: 1 actiekaart schip. - bij 4 spelers: er wordt met alle 13 kaarten gespeeld. De actiekaarten die in het spel blijven, worden zeer grondig gemixt en klaargelegd. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 4 / 20 -

5 De groene actiekaart onderzoeksstation wordt klaargelegd. De 4 spelersvolgordekaarten komen telkens, afhankelijk van het aantal spelers, in het spel (bij twee spelers dus de kaarten 1 en 2). De 4 capaciteitskaarten worden waaiervormig uitgestald en samen met de 4 gouden zwermtegels en de 5 gevarenfiguren naast het speelbord klaargelegd. Het eerste onderzoeksstation Aan het begin van het spel bezit iedere speler één onderzoeksstation met één onderzoeker op een landveld. We raden aan om in het eerste spel de startopstelling te nemen zoals is aangegeven op pagina 3. De jongste speler begint en plaatst één van zijn stations samen met een onderzoeker op één van de vier landvelden (die met donkere achtergrond zijn geaccentueerd). Vervolgens plaatst hij zijn volgordesteen op veld 1 van de volgordeaanwijzer van het speelbord. Daarna plaatst de tweede jongste speler zijn station samen met een onderzoeker op één van de drie andere startvelden (met donkere achtergrond) en plaatst zijn volgordesteen op veld 2 van de volgordewijzer... enzovoort. In volgende partijtjes kan men deze onderzoeksstations vrij plaatsen, zoals wordt beschreven in de varianten aan het einde van deze handleiding. Spelverloop Het spel verloopt over meerdere etappes: - in een spel met 2 spelers worden 4 etappes gespeeld - in een spel met 3 of 4 spelers worden 3 etappes gespeeld. Iedere etappe verloopt in 2 fases: Fase 1: Actiekaarten verwerven Fase 2: Actiekaarten uitspelen Aan het einde van elke etappe volgt een waardering. Actiekaarten klaarleggen De actiekaarten worden op de volgende manier klaargelegd: De zeer grondig gemixte beige actiekaarten worden open aan de rand van het speelbord gelegd, en dit afhankelijk van het aantal spelers (zie afbeelding op de volgende pagina). Van de stapel van de blauwe actiekaarten worden er twee genomen en open op de beide blauwe randvelden gelegd. De groene actiekaart onderzoeksstation wordt op het groene randveld ernaast gelegd. Aan het rechtereinde van de vitrine worden tot slot de spelersvolgordekaarten in een stapel gelegd. Bovenaan ligt de waarde 1, daaronder de 2... enzovoort. Alle actiekaarten vormen een samenhangende rij die eindigt met de volgordekaarten. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 5 / 20 -

6 Voorbeeld van het klaarleggen van actiekaarten in een spel met 2 spelers Bij 4 spelers begint de vitrine van de 13 beige actiekaarten hier. Bij 3 spelers begint de vitrine van de 12 beige actiekaarten hier. Bij 2 spelers begint de vitrine van de 7 beige actiekaarten hier. Aan het einde liggen steeds de volgordekaarten. KOSTEN Op deze beide velden liggen steeds twee blauwe actiekaarten. In een spel met twee spelers worden in de vierde etappe de 6 blauwe actiekaarten opnieuw gemixt en twee ervan klaargelegd. Hier ligt steeds de groene kaart onderzoeksstation. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 6 / 20 -

7 Fase 1: Actiekaarten verwerven De speler wiens volgordesteen op veld 1 staat, begint het spel. Daarna volgt de speler wiens volgordesteen op veld 2 staat... enzovoort. De speler die aan de beurt is, neemt 1 actiekaart. Dit gaat zolang door tot alle actiekaarten, inclusief de volgordekaarten, zijn verworven. De kaart op de voorste positie kost niets. Als een speler toch liever een andere kaart wil nemen, betaalt hij onderzoekspunten (OP) en gaat met zijn telsteen het desbetreffende aantal velden terug op de scoretabel. De kosten De kaart die gans vooraan ligt (op de eerste positie), kost niets (0 OP). Een kaart die op de tweede positie ligt, kost 1 OP, een kaart op de derde positie kost 2 OP... enzovoort (zie ook afbeelding op pagina 6). Na iedere kaartname veranderen de kosten van de achtergebleven kaarten voor de volgende speler. Als er een lege plaats ontstaat in de rij worden de kaarten vóór deze lege plaats telkens één veld naar rechts verschoven zodat de lege plaats wordt gesloten. Voorbeeld Om de lege plaats te sluiten, worden de eerste vier kaarten één veld verder naar rechts verschoven. De volgordekaarten die aan het einde van de rij liggen, kosten dus ook onderzoekspunten. De speler die een volgordekaart verwerft, neemt de stapel en kiest hieruit één volgordekaart (dit moet absoluut niet de bovenste kaart zijn, maar de bovenste kaart zal meestal wel worden gekozen). BELANGRIJK Iedere speler moet precies 1 volgordekaart verwerven en ook 4 actiekaarten bij vier spelers, en 5 actiekaarten bij 2 en 3 spelers. De speler die geen onderzoekspunten meer bezit, moet de voorste kosteloze actiekaart nemen. De speler die voor het verwerven van een volgordekaart geen onderzoekspunten meer heeft, moet zolang wachten tot hij kosteloos een volgordekaart kan krijgen. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 7 / 20 -

8 Capaciteitskaarten nemen De speler die een volgordekaart verwerft, kiest onmiddellijk één van de 4 capaciteitskaarten en legt deze kaart open voor zich neer. De capaciteitskaarten zijn van zeer groot nut en kunnen alleen in het verloop van deze etappe worden ingezet. Ten laatste aan het einde van deze etappe moeten ze terug in de algemene voorraad, naast het speelbord, worden gelegd. De volgordesteen plaatsen Nadat alle actiekaarten en volgordekaarten werden verworven, plaatst iedere speler zijn volgordesteen op de volgordeaanwijzer van het speelbord op de positie die zijn volgordekaart toont. De speler die de volgordekaart 3 heeft, plaatst dus zijn steen op het volgordeveld 3. Vanaf nu wordt in deze volgorde gespeeld. De volgordekaarten worden opnieuw aan de rand van het speelbord op een stapel gelegd, met de kaart met de waarde 1 naar boven. Deze volgordekaarten liggen dus al klaar voor de volgende etappe. Fase 2: Actiekaarten uitspelen De speler wiens volgordesteen op de eerste positie staat, begint. Daarna volgen de andere spelers in overeenstemming met hun positie. De speler die aan de beurt is, speelt één actiekaart uit en voert de daarbij behorende actie uit. Daarna speelt de volgende speler een actiekaart uit... enzovoort. Dit gaat zolang door tot alle actiekaarten werden uitgespeeld. De blauwe actiekaarten worden na hun inzet in de doos teruggelegd en niet meer gebruikt (alleen in het spel voor 2 spelers worden deze kaarten nog gebruikt in de vierde etappe). De uitgespeelde beige actiekaarten worden naast het speelbord verzameld. Aan het einde van de ronde worden ze verdekt zeer grondig gemixt en ze staan, evenzo als de groene kaart, in de volgende etappe opnieuw klaar voor gebruik. De joker-actiekaarten blijven bij de speler. Ze worden na de gekozen actie op de rugzijde gedraaid. Voor de acties die kunnen gekozen worden, speelt het geen rol of de actiekaart nu blauw, beige of groen is. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 8 / 20 -

9 Er zijn 6 verschillende actiemogelijkheden (die ook de jokeractie toont) ONDERZOEKSSTATION Op een vrij landveld naar keuze wordt een onderzoeksstation opgericht en wordt een onderzoeker geplaatst. Het kan ook gebeuren dat een speler een station zonder onderzoeker opricht of een onderzoeker op een al eerder opgericht station moet plaatsen omdat hij geen stations meer in zijn voorraad heeft. Een speler die noch een station, noch een onderzoeker heeft, zal deze kaart niet benutten. Op elk landveld kan maximaal 1 station staan. SCHIP De speler kan (moet echter niet) een schip van zijn voorraad op een waterveld, direct aangrenzend aan een eigen onderzoeksstation, inzetten. Vervolgens kan hij eigen schepen van 0-3 watervelden ver bewegen. Welke en hoeveel schepen hij wil bewegen, moet de speler zelf beslissen. In totaal mogen de schepen echter maximaal 3 velden ver worden bewogen. Een schip kan horizontaal en verticaal (niet diagonaal) varen in alle richtingen in dezelfde beurt, ook heen en terug. Een schip kan zonder beperking op en over alle watervelden varen, ook op en over velden met gevaren of boeien of eigen of vreemde schepen. De speler die met zijn schip een verdekte zwermtegel verlaat, ontvangt de tegel en legt de tegel onmiddellijk open voor zich neer. De speler ontvangt de tegel ook als op dit veld nog gevaren en/of andere schepen staan. Deze voorwerpen worden even opgetild en nadat de tegel werd weggenomen, terug op dit veld geplaatst. De speler die dus drie velden ver vaart, kan in één beurt maximaal drie tegels ontvangen. Reeds blootgelegde en onderzochte zwermtegels (zie verder bij de onderzoeker) worden niet verzameld, maar blijven op het speelbord liggen. De speler die de capaciteitskaart 'Supersnel schip' bezit, kan in deze etappe, steeds wanneer hij een actiekaart schip inzet, tot 4 velden ver varen in plaats van tot 3. Voorbeeld van een speelbeurt met een schip Rood speelt zijn actiekaart schip uit en zet voor het eerst een schip in. Rood vaart met zijn schip 3 velden ver en verzamelt 3 zwermtegels. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 9 / 20 -

10 ONDERZOEKER De speler kan ofwel - een extra onderzoeker op een eigen onderzoeksstation inzetten. - de zwerm bestuderen (zwermtegels en boeien plaatsen). Onderzoeker inzetten (zolang de voorraad strekt) Op een onderzoeksstation kunnen maximaal 3 onderzoekers worden ingezet; per onderzoekersactiekaart echter maar één. Zwerm bestuderen De speler die bestudeert, legt eigen zwermtegels open (met de voorzijde zichtbaar) terug op de watervelden van het speelbord en plaatst telkens een eigen boei op deze tegel. Als de eigen boeien zijn opgebruikt, mag de speler eigen boeien verplaatsen. Hierbij moeten de volgende regels worden gerespecteerd: - Een speler mag maar zoveel zwermtegels op het speelbord leggen als het aantal onderzoekers dat hij op onderzoeksstations bezit. Aan het begin van het spel heeft iedere speler maar één onderzoeker op het speelbord. - De zwermtegels moeten een verbinding hebben met een eigen onderzoeksstation of met een eigen schip. De zwermtegels moeten echter niet elke verbinding die zij op dit moment op het speelbord vormen, voortzetten. - Zwermtegels mogen niet op verdekt liggende zwermtegels worden gelegd, maar alleen direct op zeevelden (Uitzondering: zie zwermtegel op zwermtegel). - In het geval er zich op het zeeveld schepen of gevaren bevinden, worden deze items gewoon opgetild, de zwermtegel wordt neergelegd en het schip of het gevaar wordt er bovenop geplaatst. - De zwermtegels moeten niet samenhangend worden neergelegd in zover een speler meerdere aanlegmogelijkheden heeft (bijvoorbeeld aan meerdere onderzoeksstations). - Op elke zwermtegel die werd bestudeerd, wordt een eigen boei gelegd. - Voor elke bestudeerde zwermtegel van 2 verbindingen ontvangt een speler 2 OP en voor elke bestudeerde tegel van 3 verbindingen ontvangt een speler 1 OP (onderzoekspunt). Voor een bestudeerde zwermtegel van 4 verbindingen ontvangt de speler geen OP. De eigen telsteen wordt op de scoretabel het desbetreffende aantal punten vooruit gezet. Geel kan deze zwermtegel plaatsen omdat de tegel een verbinding heeft met een eigen station. Geel kan deze zwermtegel plaatsen omdat de tegel een verbinding heeft met het eigen schip. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 10 / 20 -

11 Geel kan deze zwermtegel zo niet plaatsen omdat de tegel noch een verbinding heeft met een eigen station, noch met een eigen schip. Geel kan deze zwermtegel zo niet plaatsen omdat de tegel noch een verbinding heeft met een eigen station, noch met een eigen schip. UITZONDERING 'ZWERMTEGEL OP ZWERMTEGEL' Een speler kan in het kader van de actie 'onderzoeker - zwerm bestuderen' een zwermtegel op een al op het speelbord en met een eigen of vreemde boei gemarkeerde zwermtegel leggen. De voorwaarden voor zulk een actie zijn: - De oorspronkelijke verbindingen moeten behouden blijven. - De zwermtegel die bovenaan wordt gelegd, moet meer verbindingsmogelijkheden hebben als de tegel eronder. Op een tegel met twee verbindingen kan een tegel worden gelegd met drie of vier verbindingen. Op een tegel met drie verbindingen kan een tegel met vier verbindingen worden gelegd. Op een tegel met vier verbindingen kan geen zwermtegel meer worden gelegd. Boven op de nieuwe zwermtegel liggen dan twee boeien: de boei die er al lag en een boei van de speler die deze actie uitvoerde. Alleen door deze actie is het mogelijk dat op een zwermtegel meerdere boeien (van een zelfde of een andere kleur) liggen. VERBINDING MET DE KONINGIN Iedere speler die een verbinding van minstens één eigen station met de koningin tot stand brengt, legt op het veld van de koningin een boei. Vanaf dat moment behoort het veld van de koningin tot het eigen geïntegreerd systeem. Op het veld van de koningin kan per speler steeds maximaal 1 boei liggen. De speler die de capaciteitskaart 'Gouden zwermtegel' bezit, kan onmiddellijk één gouden zwermtegel van de voorraad nemen, voor zich neerleggen en op een tijdstip naar keuze in deze of in een andere etappe in het kader van de actie 'onderzoeker - zwerm bestuderen' deze tegel op het speelbord leggen en markeren met een eigen boei. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 11 / 20 -

12 Voorbeeld van een speelbeurt 'onderzoeker - zwerm bestuderen' Wit speelt de actiekaart 'onderzoeker' uit. Omdat hij drie onderzoekers bezit, kan hij maximaal drie zwermtegels op het speelbord plaatsen. Hij moet de tegels zo plaatsen dat ze een verbinding vormen met een eigen station of met een eigen schip. Wit heeft drie zwermtegels op het speelbord gelegd en de tegels gemarkeerd met een boei. Hij ontvangt meteen 3 OP ( 2 voor de tegel met twee verbindingen en 1 voor de tegel met drie verbindingen en geen OP voor de tegel met 4 verbindingen). Omdat hij een verbinding tot stand brengt met de koningin mag hij ook een extra boei op de koningin plaatsen. SCHIP & ONDERZOEKER De blauwe actiekaart 'Schip & onderzoeker' is er maar éénmaal in het gehele spel. Deze bijzondere kaart geeft de speler twee acties in één speelbeurt. De speler voert na elkaar de acties 'schip' en 'onderzoeker' uit in een volgorde naar keuze. DE GEVAREN: WALVIS - TSUNAMI - KREEFT Als een speler een gevaar activeert, ontvangt hij onderzoekspunten als het gevaar één of meerdere medespelers beschadigt. De gevaren kunnen pas dan schade veroorzaken als een desbetreffende actiekaart wordt uitgespeeld en het gevaar wordt bewogen. Het gevaar treft alleen de medespelers (niet de eigen schepen en/of stations). Een gevaar ontstaat pas op het moment dat een gevaar op of over een veld met vreemde schepen en/of stations wordt verplaatst. Een rustend gevaar veroorzaakt geen schade. Als een gevaar met zijn eerste bewegingspunt een veld verlaat, ontstaat op het uitgangsveld geen schade. Staat er echter een vreemd schip op het veld van de koningin als daar een nieuw gevaar (walvis of tsunami) wordt ingezet, leidt dit schip wel schade. Het veld waarop een gevaar staat, kenmerkt de startplaats waarop het gevaar bij zijn volgende beurt start. Per speelbeurt kan een gevaar maar éénmaal over een veld verplaatst worden en het gevaar kan niet terug naar zijn startplaats (het veld van waaruit het vertrokken is). Een gevaar kan maximaal zo veel velden ver worden verplaatst als op de actiekaart wordt aangegeven (minder velden zijn wel toegelaten). BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 12 / 20 -

13 WALVIS De speler moet ofwel - één walvis van de voorraad op het veld van de koningin plaatsen en dan verplaatsen. - een walvis die zich al in het spel bevindt, verplaatsen. VERPLAATSING De walvis verplaatst zich horizontaal en verticaal (niet diagonaal) in elke richting zo veel velden ver als op de actiekaart wordt aangegeven. De walvis mag zo vaak hij wil afbuigen. Hij kan worden bewogen over ieder waterveld, om het even of het veld bezet is of niet. Een walvis gaat nooit aan land. Een walvis blijft tot aan het einde in het spel. TSUNAMI (vloedgolf) De speler moet ofwel - één tsunami van de voorraad op het veld van de koningin plaatsen en dan verplaatsen. - een tsunami die zich al in het spel bevindt, verplaatsen. VERPLAATSING De tsunami verplaatst zich horizontaal, verticaal en diagonaal zo veel velden ver als op de actiekaart wordt aangegeven. De tsunami mag tijdens zijn tocht niet afbuigen. Hij kan worden bewogen over watervelden en landvelden, om het even of het veld bezet is of niet. Als er al een tsunami in het spel aanwezig is, moet hij in zijn volgende beurt aan land gaan of respectievelijk van het speelbord worden verwijderd. Dit betekent dat de tsunami alleen die richting kan kiezen waardoor hij in zijn beurt het land bereikt of respectievelijk van het speelbord verdwijnt. De speelbeurt eindigt op het moment dat de tsunami een landveld bereikt. Hij komt terug in de voorraad terecht en kan opnieuw worden ingezet. KREEFT De kreeft wordt ingezet op een onbezet landveld. De kreeft verplaatst zich uitsluitend voorwaarts (nooit achterwaarts) op en over landvelden en dit met de wijzers van de klok mee. Hij verplaatst zich zo veel velden ver als op de actiekaart wordt aangegeven. De velden met eigen stations en watervelden worden oversprongen en niet meegeteld! Een kreeft blijft tot aan het einde in het spel. BEPALING VAN DE SCHADE De schade die een gevaar veroorzaakt, hangt af van de kleur van het veld op de scoretabel waarop de telsteen van de beschadigde speler staat. Het aantal amoebes op het veld bepaalt de schade (blauw = 1, groen = 2, geel = 3, oranje = 4 en rood = 5). In geval van schade moet de speler met zijn telsteen het desbetreffende aantal velden terug. De speler die het gevaar heeft geactiveerd, mag met zijn telsteen het desbetreffende aantal velden naar voor. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 13 / 20 -

14 Voorbeeld Rood heeft Wit tweemaal beschadigd. Wit moet aan Rood om te beginnen 4 OP afgeven. Omdat Wit hierdoor nog maar 37 OP bezit, moet Wit voor de tweede beschadiging nu nog slechts 3 OP afgeven. De witte telsteen valt terug tot op veld 34 en de rode telsteen wordt op veld 42 geplaatst. scoretabel schadepunten De speler die de capaciteitskaart 'Bescherming' bezit, wordt in deze etappe door de gevaren minder beschadigd. Elke schade die deze speler oploopt, wordt verminderd met 1 punt. Indien bijvoorbeeld Wit in het voorbeeld deze capaciteitskaart had gehad, moest hij eerst maar 3 OP afgeven en daarna maar 2 OP afgeven. Wit zou dan gestaan hebben op veld 36 en Rood op veld 40. Voorbeeld A Walvis Wit speelt de actiekaart walvis uit en plaatst de walvis op het veld van de koningin en verplaatst hem 3 velden over het rode schip tot op het gele schip. Geel en Rood worden beschadigd. Wit ontvangt de schadepunten als OP. B Kreeft Geel speelt de actiekaart kreeft uit. Hij plaatst de kreeft op een onbezet landveld en verplaatst de kreeft 4 velden ver. Hierbij overspringt de kreeft eigen landvelden en watervelden. Rood wordt tweemaal beschadigd. Geel ontvangt de schadepunten als OP. C Tsunami Rood speelt de actiekaart tsunami uit en plaatst hem op het veld van de koningin en verplaatst de tsunami 3 velden ver. De tsunami beschadigt Wit en Zwart. Rood ontvangt de punten. D Tsunami In de volgende beurt speelt Zwart eveneens een actiekaart tsunami. Zwart beslist de tsunami te spelen die al op het bord is. Omdat hij deze tsunami met de bewegingspunten die hij ter beschikking heeft op een landveld of van het bord moet zetten, heeft hij 5 mogelijke richtingen. Hij zet de tsunami diagonaal naar linksonder en beschadigt tweemaal Wit. Zwart ontvangt de punten. De tsunami wordt uit het spel genomen en in de voorraad gelegd. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 14 / 20 -

15 Joker-actiekaarten Elke speler bezit een joker-actiekaart die hem toelaat één van de zes acties naar keuze uit te voeren (de dubbele actie 'schip & onderzoeker' is niet toegelaten). Per etappe kunnen de spelers hun jokerkaart éénmaal inzetten. Daarna wordt de kaart op de rugzijde gedraaid. Aan het begin van de volgende etappe wordt de joker-actiekaart terug blootgelegd en is ze opnieuw inzetbaar. Waardering aan het einde van de etappe Zodra alle actiekaarten zijn uitgespeeld, eindigt de etappe en volgt er een waardering. Iedere speler telt alle elementen van zijn grootste geïntegreerd systeem. Een geïntegreerde systeem bestaat uit samenhangende boeien, schepen, onderzoeksstations en onderzoekers. Hierbij horen alle onderzoeksstations, onderzoekers, boeien en schepen die aan het geïntegreerd systeem zijn aangesloten. Iedere element telt 1 punt. In overeenstemming met het aantal behaalde punten rukt iedere speler met zijn telsteen naar voor op de scoretabel. Voor een geïntegreerd systeem gelden de volgende regels: - Eigen onderzoeksstations kunnen alleen via zwermtegels met elkaar worden verbonden. - Aandacht: Een schip werkt zoals een zwermtegel met 4 verbindingen en kan dus dienen voor een verbinding tussen eigen boeien, onderzoeksstations of ook de zwermkoningin. - Gevaren of vreemde schepen onderbreken een geïntegreerd systeem niet. De beide stations hangen aan het zelfde geïntegreerd systeem. Alleen het bovenste onderzoeksstation hangt aan het zelfde geïntegreerd systeem, het onderste station is niet verbonden (stations kunnen alleen via zwermtegels met elkaar worden verbonden). De beide stations hangen aan het zelfde geïntegreerd systeem. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 15 / 20 -

16 Voorbeeld Geel ontvangt 11 OP Geel heeft alle elementen, met uitzondering van zijn schip, aan zijn geïntegreerd systeem aangesloten. Rood ontvangt 12 OP Rood heeft zijn station (links onderaan) nog niet aangesloten. Zijn station uiterst rechts is via zijn schip (dat werkt zoals een zwermtegel met 4 verbindingen) aangesloten. Eénmaal heeft Rood twee tegels op elkaar gelegd (te herkennen aan de 2 boeien). De beide rode schepen zijn aan het geïntegreerd systeem aangesloten. Wit ontvangt 10 OP Wit heeft twee geïntegreerde systemen, één met 10 punten en één met 4 punten. Aangezien er maar één geïntegreerd systeem kan worden gewaardeerd, neemt hij natuurlijk het systeem dat hem 10 punten oplevert (1 station, 2 onderzoekers, 6 boeien en 1 schip). De speler die de capaciteitskaart 'Geniale onderzoeker' bezit, ontvangt bij de waardering voor elke onderzoeker in zijn geïntegreerd systeem 2 OP in plaats van 1 OP. Nieuwe etappe De nieuwe etappe begint met het zeer grondig mixen en klaarleggen van de actiekaarten. Vervolgens verwerven de spelers opnieuw actiekaarten en volgordekaarten. De spelers komen aan de beurt in de volgorde die door de volgordesteen wordt aangegeven. Pas na het verwerven van de volgordekaarten plaatsen de spelers hun volgordesteen opnieuw op de volgordetabel. Iedere speler draait zijn joker-actiekaart op de voorzijde. Bij 2 spelers worden in de vierde en laatste etappe de zes uit het spel genomen blauwe actiekaarten zeer grondig gemixt, twee daarvan worden verdekt getrokken en open in de actiekaartenvitrine van de vierde etappe gelegd. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 16 / 20 -

17 Einde van het spel Het spel eindigt bij 2 spelers naar vier etappes en bij 3 en 4 spelers na drie etappes. Na de laatste etappe, met inbegrip van de waardering van het langste eigen geïntegreerd systeem, vindt nog extra een slotwaardering plaats, waarbij er extra onderzoekspunten kunnen worden gescoord. Onderzoeksstations met een eigen verbinding tot de zwermkoningin Voor elk eigen onderzoeksstation, dat via het geïntegreerd systeem is verbonden met de zwermkoningin, ontvangt de speler zoveel punten als het veld toont waarop zijn station staat. AANDACHT Het veld van de koningin hoort voor elke speler tot zijn geïntegreerd systeem zodra een eigen ononderbroken verbinding van minstens één onderzoeksstation tot aan de koningin bestaat. Zonder aangesloten onderzoeksstation mag er ook geen eigen boei op de koningin worden gelegd. Voorbeeld Als speler Rood zijn schip van dit veld moet verplaatsen, moet hij ook zijn boei van het veld van de koningin verwijderen omdat Rood dan geen verbinding meer heeft van zijn onderzoeksstation naar het veld van de koningin. Verbindingen tussen eigen stations aan verschillende zijdes (windrichtingen) Voor verbindingen tussen eigen onderzoeksstations aan verschillende zijdes ontvangt een speler voor twee met elkaar verbonden zijdes 10 OP. Als drie zijdes met elkaar worden verbonden, ontvangt hij 30 OP en als er vier zijdes met elkaar worden verbonden, ontvangt hij 50 OP. De speler die na de slotwaardering over de meeste onderzoekspunten beschikt, wint het spel. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 17 / 20 -

18 Voorbeeld van een slotwaardering Punten voor de onderzoeksstations die verbonden zijn met de koningin Geel heeft 5 stations en allen hebben een verbinding met de koningin. Geel ontvangt = 28 punten. Rood heeft 5 stations, geen enkele is verbonden met de koningin. Rood ontvangt 0 punten. Wit heeft 5 stations, maar slechts vier hebben een verbinding met de koningin. Het onderste station rechts onderaan heeft geen verbinding. Wit ontvangt = 20 punten. Punten voor de verbindingen aan verschillende zijdes (windrichtingen) Geel heeft alle vier zijdes verbonden en ontvangt 50 punten. Rood heeft drie zijdes verbonden (Noord, Oost en Zuid) en ontvangt 30 OP. Wit heeft drie zijdes verbonden (Noord, Oost en West) en ontvangt 30 OP. BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 18 / 20 -

19 Tips uitgangspositie 1. Hoe kan Rood een directe verbinding tot stand brengen met de koningin? Rood plaatst op veld A een schip of een zwermtegel met 4 verbindingen. 2. Hoe kan Wit zijn station onderaan verbinden met zijn geïntegreerd systeem? Wit plaatst op veld B een tegel van 3 of 4 verbindingen, op veld C en D telkens een passende tegel of hij zet op deze velden telkens een schip. situatie na 2 speelbeurten BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 19 / 20 -

20 Variant 1 Startopstelling Aan het begin van het spel worden de volgordekaarten zeer grondig gemixt en verdekt aan de spelers uitgedeeld. De speler die de volgordekaart 4 ontvangt, bouwt als eerste een station met een onderzoeker op een landveld naar keuze. Daarna volgen de spelers met de volgordekaarten 3, 2 en 1. Bij de bouw van het eerste station per speler moet een afstand van minstens 4 landvelden bestaan (minstens drie vrije landvelden tussen twee stations). De afstandsregel geldt alleen voor het eerste onderzoeksstation van een speler. Daarna begint het verwerven van de actiekaarten. Tsunami De tsunami wordt gevaarlijker. Zodra de tsunami inslaat op een landveld, worden ook de direct aangrenzende velden (horizontaal, diagonaal en verticaal) getroffen. Op deze velden wordt dus ook een schade veroorzaakt die echter één punt minder is dan het veld dat op de scoretabel wordt aangegeven. Ook hier geldt dat de eigen schepen en de eigen onderzoeksstations niet worden getroffen. AANDACHT: De acht landvelden in de hoeken hebben maar één buurveld, alle andere landvelden hebben twee buurvelden. Variant 2 De actiekaarten worden in de hand genomen en vanuit de hand uitgespeeld. Hierdoor weten de spelers niet meer zo goed welke actiekaarten een speler nog bezit. Wanneer en waarvoor ontvangt men onderzoekspunten (OP)? Onmiddellijk in de eigen speelbeurt - bij het afleggen (= bestuderen) van zwermtegels - bij het inzetten van een gevaar dat schade berokkent aan medespelers Aan het einde van elke etappe - voor het grootste geïntegreerde systeem. Een geïntegreerde systeem bestaat uit samenhangende boeien, schepen, onderzoeksstations en onderzoekers. Aan het einde van het spel - voor elk onderzoeksstation dat met de koningin is verbonden - voor verbindingen van de eigen stations in de windrichtingen noord, oost, zuid en west (10, 30 of 50 OP). 25 januari 2009 BELLEKENS Herman DER SCHWARM - 20 / 20 -

Carcassonne Mayflower Hans im Glück, 2008 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Carcassonne Mayflower Hans im Glück, 2008 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Carcassonne Mayflower Hans im Glück, 2008 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Een pittig legspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 8 jaar van Klaus-Jürgen Wrede. Een nieuwe wereld wordt ontdekt!

Nadere informatie

Palais Royal Hans im Glück, 2008 Xavier GEORGES 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten

Palais Royal Hans im Glück, 2008 Xavier GEORGES 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Palais Royal Hans im Glück, 2008 Xavier GEORGES 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Inleiding In het kasteelpark dartelen de edelen er op los. Over hen gaat het in dit spel. De spelers die de edelen

Nadere informatie

Verflixxt hoch²! Hard en onvervaard, speel een kaart! Ravensburger, 2007 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Verflixxt hoch²! Hard en onvervaard, speel een kaart! Ravensburger, 2007 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Verflixxt hoch²! Hard en onvervaard, speel een kaart! Ravensburger, 2007 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Het zenuwslopende loopspel. alleen speelbaar met Verflixxt!

Nadere informatie

Project Skyline Amigo, 2006 Jung Je HO 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Project Skyline Amigo, 2006 Jung Je HO 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Project Skyline Amigo, 2006 Jung Je HO 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 28 torenflats (telkens 7 in vier verschillende kleuren) geldbiljetten (met de volgende waardes) 500-duizend (12x)

Nadere informatie

China Abacus Spiele, 2005 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

China Abacus Spiele, 2005 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten China Abacus Spiele, 2005 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Spelidee Ongeveer 200 jaar vóór Christus bevond China zich in het midden van politieke instabiliteit en stond het voor een

Nadere informatie

Via Romana Goldsieber, 2008 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten

Via Romana Goldsieber, 2008 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Via Romana Goldsieber, 2008 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Inleiding In dit spel gaat het om de ontwikkeling van de Romeinse provincies in Gallië. Het speelbord toont

Nadere informatie

Versunkene Stadt Clementoni, 2004 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Versunkene Stadt Clementoni, 2004 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 10 huizen met een getal ; Versunkene Stadt Clementoni, 2004 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten bovenkant zijkant met deur zijkant zonder deur 2 huizen

Nadere informatie

Keltis Der Weg der Steine Kosmos, 2008 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten

Keltis Der Weg der Steine Kosmos, 2008 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Keltis Der Weg der Steine Kosmos, 2008 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Spelidee en doel van het spel De spelers gebruiken hun getalkaarten om de eigen spelfiguren op de kleurrijke

Nadere informatie

Kreta Goldsieber, 2005 DORRA Stefan 2-4 spelers vanaf 11 jaar ± 60 minuten

Kreta Goldsieber, 2005 DORRA Stefan 2-4 spelers vanaf 11 jaar ± 60 minuten Kreta Goldsieber, 2005 DORRA Stefan 2-4 spelers vanaf 11 jaar ± 60 minuten Spelidee We bevinden ons in Kreta in het jaar 1400. Koloniseer met je eigen volkeren en je abt de provincies van Kreta. Sticht

Nadere informatie

GENIAL SPEZIAL Kosmos, 2009 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

GENIAL SPEZIAL Kosmos, 2009 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Spelmateriaal GENIAL SPEZIAL Kosmos, 2009 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Vóór het eerste spel worden alle 1 speelbord onderdelen zeer voorzichtig uit de 80 speelstenen in 4 kleuren

Nadere informatie

Torres Ravensburger, 1999 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Torres Ravensburger, 1999 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Torres Ravensburger, 1999 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 02-04 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Inleiding Een nietsontziende wervelstorm heeft het rijke Castilië verwoest en enkel de funderingen

Nadere informatie

Trapper Clementoni, 2007 Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Trapper Clementoni, 2007 Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Trapper Clementoni, 2007 Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 64 buitkaartjes (36 dieren, 18 kano's, 5 kruiden, 5 paddenstoelen) 4 grenshoeken 1x 3x

Nadere informatie

Sanssouci Ravensburger, 2013 Michael KIESLING 2 4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten

Sanssouci Ravensburger, 2013 Michael KIESLING 2 4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Doel van het spel Sanssouci Ravensburger, 2013 Michael KIESLING 2 4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Wie legt de meest prachtige tuin aan? Ronde na ronde vergroot het ene na het andere afgelegde kaartje

Nadere informatie

Summer Time Kosmos, 2006 Inka & Markus BRAND 2 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Summer Time Kosmos, 2006 Inka & Markus BRAND 2 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Waarover gaat het Summer Time Kosmos, 2006 Inka & Markus BRAND 2 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten In dit spel ben jij als vakantieganger geland in de Zuidzee en nu probeer jij een zo fijn mogelijke vakantie

Nadere informatie

Meer speelbord! Meer spanning! Meer Phase 10! voor 2-6 spelers vanaf 10 jaar

Meer speelbord! Meer spanning! Meer Phase 10! voor 2-6 spelers vanaf 10 jaar Meer speelbord! Meer spanning! Meer Phase 10! voor 2-6 spelers vanaf 10 jaar Alle fases, dat zijn combinaties van bepaalde kaarten, zijn verschillend. Ronde na ronde wordt het alsmaar moeilijker. Alleen

Nadere informatie

Faulpelz Kosmos, 2014 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Faulpelz Kosmos, 2014 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Faulpelz Kosmos, 2014 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Spelidee Eerst een rondje afwachten! Het verzamelspel met luie dieren en rare vogels. Luiaards overal zit het vol met luiaards!

Nadere informatie

Walhalla Amigo, 2006 Alessandro ZUCCHINI 3-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Walhalla Amigo, 2006 Alessandro ZUCCHINI 3-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Walhalla Amigo, 2006 Alessandro ZUCCHINI 3-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 56 Vikings in vier kleuren 4 telstenen in vier kleuren 18 landtegels 12 draken 32 actiekaarten 6 landspitsen

Nadere informatie

Maori Hans im Glück, 2009 Günter Burkhardt 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Maori Hans im Glück, 2009 Günter Burkhardt 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Maori Hans im Glück, 2009 Günter Burkhardt 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Spelidee Wie droomt niet vaak van Polynesië, de eilandwereld in de Stille Zuidzee. De Maori leven al jarenlang op deze eilanden.

Nadere informatie

Herr der Ziegen Amigo, 2008 Günter BURKHARDT 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Herr der Ziegen Amigo, 2008 Günter BURKHARDT 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Herr der Ziegen Amigo, 2008 Günter BURKHARDT 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal! 121 kaarten! 90 geitenkaarten (telkens 5 kaarten van 18 geitensoorten met een waarde van 1-5)! 15 hondenkaarten!

Nadere informatie

Toledo Kosmos, 2008 Martin WALLACE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten

Toledo Kosmos, 2008 Martin WALLACE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Toledo Kosmos, 2008 Martin WALLACE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Inleiding Iedere speler representeert een familie die zich onderscheidt door de productie van het beroemde zwaard uit Toledo-staal.

Nadere informatie

Bürger, Baumeister & Co Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten

Bürger, Baumeister & Co Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Bürger, Baumeister & Co Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Inleiding Nadat de grote Europese steden eindelijk hun vestingswallen hadden gesloopt, leidde dit in het

Nadere informatie

Africana Abacus Spiele, 2012 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Africana Abacus Spiele, 2012 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelbeschrijving Africana Abacus Spiele, 2012 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten We bevinden ons in Afrika aan het einde van de negentiende eeuw. De grote Europese staten willen de laatste

Nadere informatie

Coloretto Jubileum Abacus Spiele, 2013 Michaël SCHACHT 3-5 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelidee

Coloretto Jubileum Abacus Spiele, 2013 Michaël SCHACHT 3-5 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelidee Coloretto Jubileum Abacus Spiele, 2013 Michaël SCHACHT 3-5 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelidee De spelers nemen kaarten van de gezamenlijke voorraadstapel in het midden van de tafel. Ze trachten

Nadere informatie

Dog Schmidt (2008) WICHMANN 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Dog Schmidt (2008) WICHMANN 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Dog Schmidt (2008) WICHMANN 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 1 speelbord 110 speelkaarten (6x joker, alle andere kaarten telkens 8x) 30 spelfiguren (telkens 5 spelfiguren per kleur)

Nadere informatie

Tanz der Hornochsen! Amigo, 2004 KRAMER Wolfgang 2-8 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Tanz der Hornochsen! Amigo, 2004 KRAMER Wolfgang 2-8 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Tanz der Hornochsen! Amigo, 2004 KRAMER Wolfgang 2-8 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Inleiding In dit kleurrijke bordspel moet u zo handig mogelijk de getallenkaartjes in de correcte rij afleggen. Daarbij

Nadere informatie

Kardinal & König Goldsieber, 2000 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Kardinal & König Goldsieber, 2000 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Kardinal & König Goldsieber, 2000 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Spelidee Europa was het machtscentrum in de twaalfde eeuw. Invloedrijke ordes bestreden elkaar voor de hegemonie

Nadere informatie

Rapa Nui Kosmos, 2011 Klaus-Jürgen WREDE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal

Rapa Nui Kosmos, 2011 Klaus-Jürgen WREDE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal Rapa Nui Kosmos, 2011 Klaus-Jürgen WREDE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 16 startkaarten (telkens 4 in de vier spelerskleuren) 50 Rapa Nui kaarten, opgedeeld in: - 9 Moais (stenen

Nadere informatie

Cardcassonne Das Carcassonne-Kartenspiel Hans im Glück, 2009 Klaus-Jürgen WREDE & Karl-Heinz SCHMIEL 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Cardcassonne Das Carcassonne-Kartenspiel Hans im Glück, 2009 Klaus-Jürgen WREDE & Karl-Heinz SCHMIEL 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Cardcassonne Das Carcassonne-Kartenspiel Hans im Glück, 2009 Klaus-Jürgen WREDE & Karl-Heinz SCHMIEL 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 4 speelborden in 4 kleuren (geel, rood, groen en

Nadere informatie

Portobello Market Schmidt, 2007 Thomas ODENHOVEN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Portobello Market Schmidt, 2007 Thomas ODENHOVEN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Portobello Market Schmidt, 2007 Thomas ODENHOVEN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 96 marktkraampjes (in de spelerskleuren rood, geel, groen en blauw) 30x 30x 20x 16x 20 actiefiches 12

Nadere informatie

Mauerbauer Hans im Glück, 2006 Leo COLOVINI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Mauerbauer Hans im Glück, 2006 Leo COLOVINI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Mauerbauer Hans im Glück, 2006 Leo COLOVINI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 30 houten torens in 3 kleuren 60 houten huizen in 5 kleuren 15 houten paleizen in 5 kleuren 4 telstenen 1

Nadere informatie

Saboteur Amigo, 2004 MOYERSOEN Frederic 3-10 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten

Saboteur Amigo, 2004 MOYERSOEN Frederic 3-10 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Saboteur Amigo, 2004 MOYERSOEN Frederic 3-10 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Inhoud 44 wegenkaarten ; 27 actiekaarten ; 28 goudkaarten ; 7 goudzoekers ; 4 saboteurs. Spelidee De spelers kruipen ofwel

Nadere informatie

Cartagena Die Goldinsel Winning Moves, 2008 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Cartagena Die Goldinsel Winning Moves, 2008 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Cartagena Die Goldinsel Winning Moves, 2008 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Speelmateriaal Spelidee Spelvoorbereiding Speelmateriaal 1 speelbord 4 kapiteinsfiguren in de kleuren rood,

Nadere informatie

Avanti Zoch, 2011 Heinz MEISTER 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Avanti Zoch, 2011 Heinz MEISTER 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Avanti Zoch, 2011 Heinz MEISTER 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Een plezante race voor 3 tot 5 levensgenieters vanaf 10 jaar. Materiaal en spelvoorbereiding 27 vitessekaarten 1 speelbord (wordt

Nadere informatie

Sole Mio! Abacusspiele, 2004 Uwe ROSENBERG 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten

Sole Mio! Abacusspiele, 2004 Uwe ROSENBERG 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Sole Mio! Abacusspiele, 2004 Uwe ROSENBERG 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Spelmateriaal 55 kaarten met ingrediënten - 45 kaarten met enkelvoudige ingrediënten Telkens 9 kaarten met een olijf, een

Nadere informatie

Flandern 1302 De heerschappij van de gilden Queen Games, 2004 PANNING Wolfgang 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Flandern 1302 De heerschappij van de gilden Queen Games, 2004 PANNING Wolfgang 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Flandern 1302 De heerschappij van de gilden Queen Games, 2004 PANNING Wolfgang 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal en spelvoorbereiding Het speelbord toont 6 steden, die in de loop van

Nadere informatie

Port Royal Pegasus, 2014 Alexander PFISTER 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Port Royal Pegasus, 2014 Alexander PFISTER 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Port Royal Pegasus, 2014 Alexander PFISTER 2 - spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelidee Een pittig kaartspelletje voor 2 tot spelers. In de haven van Port Royal bruist het van het leven en de spelers

Nadere informatie

Die Weinhändler Amigo, 2004 Claudia HELY en Roman PELEK 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Die Weinhändler Amigo, 2004 Claudia HELY en Roman PELEK 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Die Weinhändler Amigo, 2004 Claudia HELY en Roman PELEK 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Spelmateriaal 63 wijnkaarten (telkens 3 flessen van nummer 5-25) 47 puntenfiches 3 lege flessen 1 handleiding

Nadere informatie

In de afbeelding zijn de eerste 25 diertegels voor de eerste ronde al klaargelegd (zie ook onder 'A. Diertegels neerleggen').

In de afbeelding zijn de eerste 25 diertegels voor de eerste ronde al klaargelegd (zie ook onder 'A. Diertegels neerleggen'). Hans im Glück, 2010 Stefan DORRA 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelmateriaal en spelopbouw Het spelmateriaal bestaat uit 1 speelbord, 15 boeren uit hout (telkens 3 in de kleuren blauw, geel, groen,

Nadere informatie

Einfach Genial Reise Edition für Zwei Kosmos, 2006 Reiner KNIZIA 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten

Einfach Genial Reise Edition für Zwei Kosmos, 2006 Reiner KNIZIA 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Einfach Genial Reise Edition für Zwei Kosmos, 2006 Reiner KNIZIA 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Spelmateriaal 1 speelbord met 2 aflegbanken en 2 scoretabellen 1 stoffen buidel 57 speelstenen 12 scorestaafjes

Nadere informatie

Eiszeit ALEA, 2003 MOON Alan R. & WEISSBLUM Aaron 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten

Eiszeit ALEA, 2003 MOON Alan R. & WEISSBLUM Aaron 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Eiszeit ALEA, 2003 MOON Alan R. & WEISSBLUM Aaron 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Kruip in de rol van de onbevreesde man of vrouw uit de ijstijd. Zorg er voor om steeds in de nabijheid van de mammoets

Nadere informatie

Odins Raven (De raven van Odin) Spannende wedvlucht voor twee gewiekste raven KOSMOS GIMMLER Thorsten 2 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Odins Raven (De raven van Odin) Spannende wedvlucht voor twee gewiekste raven KOSMOS GIMMLER Thorsten 2 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Spelidee Odins Raven (De raven van Odin) Spannende wedvlucht voor twee gewiekste raven KOSMOS GIMMLER Thorsten 2 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Oppergod Odin zendt elke morgen zijn beide raven Hugin

Nadere informatie

Valdora Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Valdora Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelidee Valdora Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Zeer lang geleden bestond er een verscholen vallei, Valdora, die onmetelijke rijkdommen bevatte. Avonturiers uit

Nadere informatie

Oregon Hans im Glück, 2007 Åse & Henrik BERG 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten

Oregon Hans im Glück, 2007 Åse & Henrik BERG 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Oregon Hans im Glück, 2007 Åse & Henrik BERG 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten We schrijven het jaar 1846. Dagloners, revolverhelden, pioniers en ganse families hebben zich klaargemaakt om hun geluk

Nadere informatie

Gloria Picktoria Zoch, 2007 Alan R. MOON, Mick ADO 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Gloria Picktoria Zoch, 2007 Alan R. MOON, Mick ADO 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Gloria Picktoria Zoch, 2007 Alan R. MOON, Mick ADO 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Een gevleugeld kaartspel voor 2-5 'leg-grage' "kippen van de wereld". Inleiding Wat een kakelspektakel in het hoenderhok.

Nadere informatie

Die Säulen von Venedig Goldsieber, 2006 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Die Säulen von Venedig Goldsieber, 2006 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Die Säulen von Venedig Goldsieber, 2006 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten SPELIDEE Venetië werd gebouwd in een lagune. Palen, met pek bestreken, werden in de zompige

Nadere informatie

Ur What's your game?, 2006 Paolo MORI 3-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Ur What's your game?, 2006 Paolo MORI 3-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Ur What's your game?, 2006 Paolo MORI 3-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Doel van het spel Het doel van het spel bestaat er in op de bevolking van Mesopotamië succesvol naar de beschaving te loodsen.

Nadere informatie

Ozeanien Catan GmbH, 2004 TEUBER Klaus 1 of 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten

Ozeanien Catan GmbH, 2004 TEUBER Klaus 1 of 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Ozeanien Catan GmbH, 2004 TEUBER Klaus 1 of 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Een ontdekkingsspel voor 1 of 2 spelers. Voor het eerste spel: voorzichtig de kaartjes en plaatjes uit de beide ramen drukken.

Nadere informatie

Just 4 Fun Korte spelregels, lang speelplezier! Kosmos, 2006 Jürgen P. K. GRUNAU 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten

Just 4 Fun Korte spelregels, lang speelplezier! Kosmos, 2006 Jürgen P. K. GRUNAU 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Just 4 Fun Korte spelregels, lang speelplezier! Kosmos, 2006 Jürgen P. K. GRUNAU 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Spelidee en doel van het spel De spelers spelen kaarten uit en bezetten op die manier

Nadere informatie

Ranking Hans im Glück, 2010 Stefan DORRA en Ralf ZUR LINDE 3-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Ranking Hans im Glück, 2010 Stefan DORRA en Ralf ZUR LINDE 3-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Ranking Hans im Glück, 2010 Stefan DORRA en Ralf ZUR LINDE 3-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelvoorbereiding SPELMATERIAAL 1 toren 46 tweezijdig bedrukte vraagkaartjes 1 stoffen buidel 5 spelerskaartjes

Nadere informatie

Finca Hans im Glück, 2009 Ralf ZUR LINDE & Wolfgang SENTKER 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Finca Hans im Glück, 2009 Ralf ZUR LINDE & Wolfgang SENTKER 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Finca Hans im Glück, 2009 Ralf ZUR LINDE & Wolfgang SENTKER 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 1 speelbord 12 windmolenwieken 42 vruchtentegels 10 fincategels 16 actiefiches 4 bonusfiches

Nadere informatie

Apache Abacus Spiele, 2007 Stefan DORRA 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten

Apache Abacus Spiele, 2007 Stefan DORRA 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Apache Abacus Spiele, 2007 Stefan DORRA 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelidee Iedere speler bezit een kleine Indianenstam met jagers, indiaansen, krijgers en opperhoofden. De indianen proberen

Nadere informatie

Oh, Pharao! Kosmos, 2004 HUTZLER Thilo 3-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Oh, Pharao! Kosmos, 2004 HUTZLER Thilo 3-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Spelidee Oh, Pharao! Kosmos, 2004 HUTZLER Thilo 3-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten De almachtige farao Toet-Maar-Zo heeft een oproep gedaan voor een grote wedstrijd in het bouwen van piramides. Er

Nadere informatie

ICE FLOW Ludorum Games, 2008 Dean CONRAD & John STREETS 2-4 spelers vanaf 11 jaar ± 90 minuten

ICE FLOW Ludorum Games, 2008 Dean CONRAD & John STREETS 2-4 spelers vanaf 11 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal! 1 speelbord! 24 zeshoekige ijsschotsen! 1 stoffen buidel! 14 ijsschotstegels! 2 eilandtegels Diomede ICE FLOW Ludorum Games, 2008 Dean CONRAD & John STREETS 2-4 spelers vanaf 11 jaar ± 90

Nadere informatie

7 Steps Kosmos, 2014 Michael KIESLING en Reinhard STAUPE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

7 Steps Kosmos, 2014 Michael KIESLING en Reinhard STAUPE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten 7 Steps Kosmos, 2014 Michael KIESLING en Reinhard STAUPE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Zeven stappen naar de zege Waarover gaat het? Iedere speler heeft in elke speelbeurt 7 schijven ter beschikking

Nadere informatie

Der Turmbau zu Babel Hans im Glück, 2005 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Der Turmbau zu Babel Hans im Glück, 2005 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Der Turmbau zu Babel Hans im Glück, 2005 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 1 speelbord 20 bouwelementen in 5 kleuren 15 kleine met waarde 1 en 5 grote met waarde 3 28 bouwfiches

Nadere informatie

Die Hängenden Gärten Hans im Glück, 2008 Din LI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 75 minuten

Die Hängenden Gärten Hans im Glück, 2008 Din LI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 75 minuten Die Hängenden Gärten Hans im Glück, 2008 Din LI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 75 minuten Spelmateriaal " 1 speelbord " 64 bouwkaarten, waarvan 4 startkaarten " 49 puntentegels " 20 tempels in hout in 4 kleuren

Nadere informatie

Tutankhamen Out of the box, 2004 Reiner KNIZIA 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Tutankhamen Out of the box, 2004 Reiner KNIZIA 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Tutankhamen Out of the box, 2004 Reiner KNIZIA 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Spelmateriaal 70 artefacten; 90 tolfiches; 1 piramide; 6 speelstenen in zes verschillende kleuren; 1 handleiding. Doel

Nadere informatie

Patrizier Amigo, 2007 Michael SCHACHT 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Patrizier Amigo, 2007 Michael SCHACHT 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Patrizier Amigo, 2007 Michael SCHACHT 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Speelbord Voorzijde voor 2-4 spelers (zonder Pistoia). Achterzijde voor 5 spelers (met Pistoia). 149 etages in 5 kleuren - 39

Nadere informatie

Palatinus Abacus Spiele, 2005 Alessandro ZUCCHINI 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Palatinus Abacus Spiele, 2005 Alessandro ZUCCHINI 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Palatinus Abacus Spiele, 2005 Alessandro ZUCCHINI 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Inleiding We bevinden ons op het Italiaanse schiereiland omstreeks het jaar 780 voor Christus. Het gebied waarin

Nadere informatie

Cartagena de vlucht gaat verder: het piratennest Leo COLOVINI Winning Moves, spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Cartagena de vlucht gaat verder: het piratennest Leo COLOVINI Winning Moves, spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Cartagena de vlucht gaat verder: het piratennest Leo COLOVINI Winning Moves, 2006 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelidee In het eerste Catagena-spel 'De vlucht uit het fort' zijn de piraten ternauwernood,

Nadere informatie

Die Baumeister von Arkadia stichting en opbouw van een fantastische stad Ravensburger, 2006 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten

Die Baumeister von Arkadia stichting en opbouw van een fantastische stad Ravensburger, 2006 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Die Baumeister von Arkadia stichting en opbouw van een fantastische stad Ravensburger, 2006 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Welkom in Arkadia In een ver land ligt er een fantastische

Nadere informatie

HET KAARTSPEL. Las Vegas (het kaartspel) Alea, 2016 Rüdiger DORN 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

HET KAARTSPEL. Las Vegas (het kaartspel) Alea, 2016 Rüdiger DORN 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten HET KAARTSPEL Las Vegas (het kaartspel) Alea, 2016 Rüdiger DORN 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Het kaartspel SPELIDEE Het spannende gokken in de glamoureuze wereld van Las Vegas gaat verder! Alleen

Nadere informatie

Sakkara Kosmos, 2007 Auteur: Manfred GRABMEIER Grafiek: C. Stephan, M. Suzuki und M. Hoffmann voor 2 bouwmeesters vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Sakkara Kosmos, 2007 Auteur: Manfred GRABMEIER Grafiek: C. Stephan, M. Suzuki und M. Hoffmann voor 2 bouwmeesters vanaf 10 jaar ± 45 minuten Spelidee Sakkara Kosmos, 2007 Auteur: Manfred GRABMEIER Grafiek: C. Stephan, M. Suzuki und M. Hoffmann voor 2 bouwmeesters vanaf 10 jaar ± 45 minuten In het Egyptische Sakkara worden de eerste trappenpiramides

Nadere informatie

PARIS PARIS Abacus Spiele, 2003 SCHACHT Michaël 2-4 spelers vanaf 9 jaar ± 45 minuten

PARIS PARIS Abacus Spiele, 2003 SCHACHT Michaël 2-4 spelers vanaf 9 jaar ± 45 minuten Inleiding PARIS PARIS Abacus Spiele, 2003 SCHACHT Michaël 2-4 spelers vanaf 9 jaar ± 45 minuten Jaar na jaar reizen miljoenen toeristen naar de lichtstad Parijs om daar het ongelooflijk aantal attracties,

Nadere informatie

Athos Franckh-Kosmos, 1993 KRAMER Wolfgang & KÜBLER Sven 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten

Athos Franckh-Kosmos, 1993 KRAMER Wolfgang & KÜBLER Sven 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten Athos Franckh-Kosmos, 1993 KRAMER Wolfgang & KÜBLER Sven 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten Inleiding De geschiedenis van de monnikenrepubliek Athos, in het noorden van Griekenland, begon omstreeks

Nadere informatie

Wikinger Hans im Glück, 2007 Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Wikinger Hans im Glück, 2007 Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Wikinger Hans im Glück, 2007 Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten De spelers ontdekken, als aanvoerder van een Vikingstam, stap voor stap de eilanden vóór hun vaste land. Daar vestigen

Nadere informatie

Magalon KRAMER Wolfgang Ravensburger, spelers vanaf 12 jaar ± 1 uur

Magalon KRAMER Wolfgang Ravensburger, spelers vanaf 12 jaar ± 1 uur Magalon KRAMER Wolfgang Ravensburger, 1998 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 1 uur Spelidee en doel van het spel Een wedstrijd onder magiërs. De spelers ontwikkelen zich tot magiërs die zich doorheen het geheimzinnige

Nadere informatie

Fossil Gold Sieber, 1998 PALESCH Klaus 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Fossil Gold Sieber, 1998 PALESCH Klaus 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Fossil Gold Sieber, 1998 PALESCH Klaus 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Inleiding Fossielen zijn versteende getuigen van lang vervlogen tijden en nochtans wordt de vergankelijkheid door hun aanwezigheid

Nadere informatie

Taluva Hans im Glück, 2006 Marcel - André CASASOLA MERKLE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Taluva Hans im Glück, 2006 Marcel - André CASASOLA MERKLE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Taluva Hans im Glück, 2006 Marcel - André CASASOLA MERKLE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 12 tempels, 8 torens en 80 hutten, verdeeld over telkens 4 kleuren 12 tempels 8 torens 80

Nadere informatie

Hazienda Hans im Glück, 2005 Wolfgang KRAMER 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Hazienda Hans im Glück, 2005 Wolfgang KRAMER 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Hazienda Hans im Glück, 2005 Wolfgang KRAMER 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 1 speelbord Het speelbord toont marktplaatsen, pampavelden, landvelden en vier watervelden. In de loop

Nadere informatie

Die Gärten der Alhambra Queen Games, 2004 HENN Dirk 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Die Gärten der Alhambra Queen Games, 2004 HENN Dirk 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Die Gärten der Alhambra Queen Games, 2004 HENN Dirk 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Inleiding De opdracht bestaat erin om de tuin van het Alhambra aan te planten met sinaasappelbomen, citroenbomen,

Nadere informatie

Hansa Abacus Spiele, 2004 SCHACHT Michael 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Hansa Abacus Spiele, 2004 SCHACHT Michael 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Hansa Abacus Spiele, 2004 SCHACHT Michael 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelidee Een tactisch handelsspel voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar. De spelers kruipen in de rol van koopman en wedijveren

Nadere informatie

La Strada Kosmos, 2004 WALLACE Martin 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten

La Strada Kosmos, 2004 WALLACE Martin 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Spelidee La Strada Kosmos, 2004 WALLACE Martin 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten De spelers kruipen in de rol van handelaars en dit in de bloeitijd van de Noord-Italiaanse steden. Ver weg van de grote

Nadere informatie

Das Gold der Inka Queen Games, 2005 LIESKE Harald 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Das Gold der Inka Queen Games, 2005 LIESKE Harald 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Das Gold der Inka Queen Games, 2005 LIESKE Harald 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Doel van het spel Om de gevaarlijke afgronden en ravijnen van de tempel te kunnen overwinnen, moeten de ruitvormige

Nadere informatie

Heimlich & Co Amigo, 2001 Wolfgang KRAMER 2 tot 7 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Heimlich & Co Amigo, 2001 Wolfgang KRAMER 2 tot 7 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Heimlich & Co Amigo, 2001 Wolfgang KRAMER 2 tot 7 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Spelidee Zoals in een echt spionageverhaal verloopt dit spel soms erg stormachtig en verwarrend. Er wordt gezocht naar

Nadere informatie

Edel, Stein & Reich ALEA, 2003 STAUPE Reinhard 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten

Edel, Stein & Reich ALEA, 2003 STAUPE Reinhard 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten Edel, Stein & Reich ALEA, 2003 STAUPE Reinhard 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten Edel, Stein & Reich De spelers kruipen in de rol van chefs van het handelshuis Edel, Stein & Reich. Zij zijn allen actief

Nadere informatie

Kreuz & Quer Grabbelen, verzamelen, rennen Kosmos, 2006 Hartmut WITT en Frank SCHAUBRENNER 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten

Kreuz & Quer Grabbelen, verzamelen, rennen Kosmos, 2006 Hartmut WITT en Frank SCHAUBRENNER 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelidee Kreuz & Quer Grabbelen, verzamelen, rennen Kosmos, 2006 Hartmut WITT en Frank SCHAUBRENNER 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Iedere speler beschikt over een eigen loopstrook die zijn spelfiguur

Nadere informatie

Ra (The dice game) Rio Grande Games, 2009 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten

Ra (The dice game) Rio Grande Games, 2009 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten Ra (The dice game) Rio Grande Games, 2009 Reiner KNIZIA 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten Dit spel bestrijkt een tijdspanne van 1500 jaar Egyptische geschiedenis. Gespreid over meerdere dynastieën

Nadere informatie

Je kruipt in de rol van een koningszoon en kiest 6 ridders om je bij de burchtenbouw te bewijzen.

Je kruipt in de rol van een koningszoon en kiest 6 ridders om je bij de burchtenbouw te bewijzen. Torres Auteurs: Wolfgang Kramer & M. Kiesling Uitgegeven door FX, 1999 2 tot 4 spelers vanaf 12 jaar. Een nietsontziende wervelstorm heeft het rijke Casitlië verwoest en enkel de funderingen van zijn eens

Nadere informatie

Wind River Argentum, 2008 Dirk LIEKENS 3-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Wind River Argentum, 2008 Dirk LIEKENS 3-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Wind River Argentum, 2008 Dirk LIEKENS 3-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Inleiding Vóór de kolonisten de grote vlaktes van Noord-Amerika bereikten, werd het leven van de Indianen bepaald door de trek

Nadere informatie

Waka Waka Kosmos, 2012 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelidee en doel van het spel

Waka Waka Kosmos, 2012 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelidee en doel van het spel Waka Waka Kosmos, 2012 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelidee en doel van het spel "Waka Waka" betekent zoveel als "Doe het!" in de Swahili-taal. Als Afrikaanse handelaars kopen de

Nadere informatie

Die Magier von Pangea Queen, 2001 BURKERT Ralf 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Die Magier von Pangea Queen, 2001 BURKERT Ralf 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Die Magier von Pangea Queen, 2001 BURKERT Ralf 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Een spel voor 2 tot 4 tovenaars op zoek naar de 5 magische amuletten. Heel lang geleden, toen het aanzicht van de wereld

Nadere informatie

Albion Amigo, 2009 Klaus-Jürgen WREDE 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Albion Amigo, 2009 Klaus-Jürgen WREDE 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 48 bouwniveaus 'nederzetting' in 4 kleuren (telkens 3x niveau I, 3x II, 3x III en 3x IV) Albion Amigo, 2009 Klaus-Jürgen WREDE 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten 84 grondstoffen (24x

Nadere informatie

Qvo-Vadis? Amigo, 2005 Reiner KNIZIA 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten

Qvo-Vadis? Amigo, 2005 Reiner KNIZIA 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten Qvo-Vadis? Amigo, 2005 Reiner KNIZIA 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 40 senatoren (telkens 8 figuren in 5 kleuren) 2 stoffen buidels 62 fiches met lauwerkransen 1 Caesarfiche (= Caesar)

Nadere informatie

Venedig Amigo, 2007 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Venedig Amigo, 2007 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Venedig Amigo, 2007 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelidee Venetië werd gesticht door vluchtelingen uit het noorden van Italië die zich voor de invasie van de Hunnen en de Longobarden

Nadere informatie

Café International JUNIOR Amigo, 2007 Rudi HOFFMANN & Roland SIEGERS 2-5 spelers vanaf 6 jaar ± 45 minuten

Café International JUNIOR Amigo, 2007 Rudi HOFFMANN & Roland SIEGERS 2-5 spelers vanaf 6 jaar ± 45 minuten Café International JUNIOR Amigo, 2007 Rudi HOFFMANN & Roland SIEGERS 2-5 spelers vanaf 6 jaar ± 45 minuten Spelmateriaal 100 gastenkaarten (telkens 8 kinderen uit 12 landen en 4 jokers) China Duitsland

Nadere informatie

Liebe & Intrige Goldsieber, 2007 Ellen Maria ERNST & Kira Verena SAMOL 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Liebe & Intrige Goldsieber, 2007 Ellen Maria ERNST & Kira Verena SAMOL 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Liebe & Intrige Goldsieber, 2007 Ellen Maria ERNST & Kira Verena SAMOL 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Inleiding We bevinden ons in het jaar 1852. In een klein en idyllisch stadje wonen vele voorname

Nadere informatie

Haciënda Auteur: Wolfgang Kramer Een spel voor 2 5 grootgrondbezitters vanaf 10 jaar Speelduur minuten

Haciënda Auteur: Wolfgang Kramer Een spel voor 2 5 grootgrondbezitters vanaf 10 jaar Speelduur minuten Haciënda Auteur: Wolfgang Kramer Een spel voor 2 5 grootgrondbezitters vanaf 10 jaar Speelduur 60 90 minuten Speelmateriaal 1 speelbord: Stelt een gebied voor met markten, pampa s, landvelden en 4 watervelden.

Nadere informatie

Relikt Amigo, 2006 Rüdiger DORN 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Relikt Amigo, 2006 Rüdiger DORN 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Relikt Amigo, 2006 Rüdiger DORN 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Spelmateriaal 120 speelkaarten 60 avontuurkaarten (met de getallen 1-12 in 5 kleuren) 5 kampkaarten (in 5 kleuren) 35 actiekaarten

Nadere informatie

Pecunia non olet Geld stinkt niet Goldsieber, 2005 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Pecunia non olet Geld stinkt niet Goldsieber, 2005 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Pecunia non olet Geld stinkt niet Goldsieber, 2005 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Achtergrond en doel van het spel Romeinse keizers en hun belastingambtenaren waren

Nadere informatie

Raubritter Queen Games, 2005 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Raubritter Queen Games, 2005 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Raubritter Queen Games, 2005 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Een tactisch spel van Rüdiger Dorn voor 2-4 personen. Ridder Kunibert van Niederhochburg vreest dat zijn oude rivaal, Alfons

Nadere informatie

Doctor Faust Blatz, 1993 Reinhold WITTIG 2 spelers vanaf 12 jaar ± 30 minuten

Doctor Faust Blatz, 1993 Reinhold WITTIG 2 spelers vanaf 12 jaar ± 30 minuten Doctor Faust Blatz, 1993 Reinhold WITTIG 2 spelers vanaf 12 jaar ± 30 minuten Spelmateriaal 1 speelbord Het speelbord bevat bekende citaten van Faust. Deze citaten hebben echter niets met het spel te maken.

Nadere informatie

Vegas Alea, 2012 Rüdiger DORN 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Vegas Alea, 2012 Rüdiger DORN 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten GOKKEN TOT DE LAATSTE DOBBELSTEEN! Vegas Alea, 2012 Rüdiger DORN 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Rüdiger DORN Spelidee Gokken tot de laatste dobbelsteen! De spelers kruipen in de rol van overmoedige

Nadere informatie

Crazy Race FX Schmid GEWALT Michael 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Crazy Race FX Schmid GEWALT Michael 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Crazy Race FX Schmid GEWALT Michael 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Kan het nog zotter? Bij elke etappe wordt één iemand steeds de eerste, en aan het einde blijkt hij toch de laatste te zijn. Degene

Nadere informatie

Egizia Hans im Glück, 2009 Acchittocca 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten

Egizia Hans im Glück, 2009 Acchittocca 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Egizia Hans im Glück, 2009 Acchittocca 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Spelmateriaal 1 groot speelbord 4 spelersborden 32 schepen in 4 kleuren 96 stenen in 4 kleuren 16 bouwploegfiches in 4 kleuren

Nadere informatie

Die Paläste von Carrara Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING Hans im Glück, 2012 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Die Paläste von Carrara Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING Hans im Glück, 2012 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Die Paläste von Carrara Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING Hans im Glück, 2012 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal en spelvoorbereiding Vóór het eerste spel Stel de draaischijf samen

Nadere informatie

Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Goldsieber Spiele, 2001 Een tactisch ontdekkingsspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar.

Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Goldsieber Spiele, 2001 Een tactisch ontdekkingsspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar. Africa Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Goldsieber Spiele, 2001 Een tactisch ontdekkingsspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar. Spelmateriaal Afrika, het zwarte continent, in de 19de eeuw: bestudeer

Nadere informatie

Viva Pamplona! FX Schmid, 1992 KRAMER Wolfgang 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Viva Pamplona! FX Schmid, 1992 KRAMER Wolfgang 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Viva Pamplona! FX Schmid, 1992 KRAMER Wolfgang 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Inleiding Dit spel voor 2-6 spelers vanaf 8 jaar heeft te maken met de stierenloop in Pamplona, veel moed en de zucht

Nadere informatie

Die sieben Siegel Amigo, 2003 DORRA Stefan 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Die sieben Siegel Amigo, 2003 DORRA Stefan 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Die sieben Siegel Amigo, 2003 DORRA Stefan 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Spelmateriaal 75 speelkaarten met de waardes 1 tot en met 15 in de kleuren rood, geel, groen, blauw en paars ; 27 zegels

Nadere informatie

Mac Gregor (Geisterstunde) Ravensburger EHRHARD Dominique 02-04 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Mac Gregor (Geisterstunde) Ravensburger EHRHARD Dominique 02-04 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Mac Gregor (Geisterstunde) Ravensburger EHRHARD Dominique 02-04 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Inleiding Allister Mac Gregor, de voorvader van de Mac Gregor familie, was erg bevreesd en dit niet zonder

Nadere informatie