- PE. Donateurs gezocht TIJDSCHRIFT VOOR DE SOCIALE SECTOR ELKE MAAND* ZORG* POLITIEK* WELZIJN * ARBEID * BELEID * HULPVERLENING * IN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- PE. Donateurs gezocht TIJDSCHRIFT VOOR DE SOCIALE SECTOR ELKE MAAND* ZORG* POLITIEK* WELZIJN * ARBEID * BELEID * HULPVERLENING * IN"

Transcriptie

1

2 J A A R G A N G NUMMER :3 ~El/JUNI l <) 8 8 Donateurs gezocht Het afgelopen jaar gaf Xmin Y ruim een half miljoen aan subsidies. Te weinig naar onze mening. We willen meer donateurs (m/v) erbij hebben. We willen mensen, die het heel belangrijk vinden, dat progressieve basisbewegingen waar ook ter wereld daadwerkelijk gesteund worden. We willen mensen, die daarvoor een (klein) gedeelte van hun inkomen overhebben. XminY is een progressieve en onafhankelijke fondsorganisatie. Zij stelt haar geld ter beschikking aan groepen en bewegingen in Derde-Wereldlanden en in 'rijke' landen, die gericht zijn op maatschappelijke veranderingen in politieke, sociale, economische en/ of culturele zin. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en emancipatie zijn daarbij voor XminY sleutelbegrippen. Het geld van Xmin Y gaat veelal naar groepen en bewegingen, die vanwege hun links-politieke opstelling niet bij andere (gevestigde) fondsorganisaties terecht kunnen, omdat hun aktiviteiten (nog) niet breed maatschappelijk aanvaard zijn. XminY opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid, in het bijzonder van haar buitenlandse beleid, en van slechts enkele grote donateurs. XminY heeft enige duizenden donateurs (v/m) die relatief kleine bedragen overmaken. Daarom kan XminY volkomen ongebonden steun geven aan politieke basisbewegingen. Zonder invloed van de overheid, het bedrijfsleven of politieke partijen. Xmin Y werkt met een kleine betaalde staf en een grote groep vrijwilligers/deskundigen (v/m) om de apparaatskosten zo laag mogelijk te houden. XminY is basisdemocratisch georganiseerd. Noordermarkt 16, Amsterdam. Voor telefonische informatie: Voor donaties: giro ELKE MAAND* ZORG* POLITIEK* WELZIJN * ARBEID * BELEID * HULPVERLENING * IN TIJDSCHRIFT VOOR DE SOCIALE SECTOR een opiniirend vaktijdschrift met een traditie van diepgang. met gevoel voor leesbaarheid met intuïtie voor trends met oog voor geschiedenis met tweemaandelijkse themadelen die jaren meegaan met achtergronden, reportages, interviews, commentaar, recensies kortom: 44 pagina's onmisbaar eigentijds sociaal élan Tijdschrift voor de Sociale Sector, elke maand 44 pagina's voorsprong.~. bel: D E H E - PE Artikelen in 11/1 (februari 1988) Peter van den Besselaar: Technologische innovatie Maarten Veraart Ekonomisch struktuurbeleid Pauly Ossenblok Huishoudelijke technologie Thieu Vaessen: Wereldbank: recente ontwikkelingen Leo van Eerden: Financiële innovaties In nummer 11/2 (mei 1988): Boe Thio: Lonen en werkloosheid Afred Kleinknecht De vakbeweging en de krisis Een aantal artikelen naar aanleiding van het congres: Technologie en Ekonomie TPE is verkrijgbaar in de betere boekhandel en door overmaking van f 15,- per nummer op giro t.n.v. Stichting Politieke Economie, Postbus 3777, 1001 AN Amsterdam Abonnementen: f 50,- per jaargang (vier nummers) tijdschrift voor politieke ekonomie L L N G

3 JAARGANG 1 NUMMER 3 M E I J U N Colofon Uitgever St1cht1ng Tijdschnft voor L1nkse Politiek DE HELLING verschijnt VIJfmaal per J3ar: pnjs losse nummers I 6.95, Jaarabonnement I 30. Gironummer o v.v. DE HELLING Redactie Frank van den Berg, Mananne van den Boomen, W1llem de Bru1n, Wout Bu1telaar, Els D1ekerhof, Flonan D1epenbrock, Jan D1rx. Chns Hu1nder. Henk KnJnen (redactlesecretans), Paul Ku1Jpers, Alexander de Roo, Kann Spa1nk en Jos Vernoo11 Eindredactie Henk Kn1nen Vormgeving Marcel Bakker : Hollandse Hoogte Zetwerk Ruparo, Amsterdam Druk Macula, Boskoop Distributie Bêtapress, R11en Advertentietaneven f 300,- per 1/2 pagm f 150,- per 1/4 pagm. f 75,- per 1/8 pag:na Abonnementenadministratie en zakelijke correspondentie De Hell1ng I T11dschnft voor L1nkse Pol1t1ek Postbus ME Amsterdam Redactiesecretariaat Henk KnJnen Utrechtsedwarsstraat WB Amsterdam (020) OOCYUiNTATtEceNTAUM N.EOEftLANDSE POLITIEKE PAfrrtJ!N I N H C» U D De memoires van Jan Elburg tegen het licht DAGBOEK De Palestijnen hebben een adres gekregen - 1\ndteé vanli$/ Joosîe Lakmaker Op werkbezoek in bezet gebied. commentaar Een half jaar na de beurskrach - Sander Kooistra RE c EN s 1 E Geen letterheren - Ko Dieleman IMPRESSIE Zoeken naar de crisis van de vakbeweging - Wout Buitelaar Peptalks en warrigheid op een zinnig congres. BEscHouwiNG Het carrièreperspectiefvan de tribune - Arie van Dalen De sociale voordelen van het voetbalvandalisme. RECENSIE Kopstukken en dwarskoppen- Paul Lucardie 'Oral history'-boeken over PSP en VVD- een vergelijking. IMPRESSIE Fakkeldragers, denkers en douwers tegen domheid - Reinout Koperdraal Leuk avondje dat in tumult eindigde. MIDDENKATERN 18 BALANS Basisinkomen en 'minimale staat' Een nieuw decor - Jos Vernooij 1 Paulus de Wilt Politieke schets van een kleine maar rechtvaardige staat Vrouwen en basisinkomen- ute Breithaupt De onterechte koudwatervrees van het feminisme. auchouwtno De core business van de OVerheid - Rudle van der Vekla Lînks en de onvermijdelijkheid van het privatiseren. column Privatisering- Ton Regtien HET BETooG De ellendespiraal van de milieubeweging - Willem de Bruin Het apocalyptisch denken van de milieuactivisten. Een pleidooi voor meer pragmatisme. column Wat willen ze nog meer... - Astrid Roemer LINKs & SURINAME Mensenrechten, politiek en pijnlijke verlegenheid - Chris Huinder I Siep van der Werf Mensenrechten op sterk water. TIJDSCHRIFTEN Bladeren Korte signalementen en besprekingen van binnenen buitenlandse wetenschappelijke en politieke tijdschriften van progressieve signatuur. INTERVIEW Rebel en patriarch- Frank van den Berg Pim Fortuyn, geslaagd en geplaagd geesteskind van de 'jaren zestig'. De Helling 1s een onafhankelijk pol1t1ek IIJdSchnft met belangstelling voor ontw1kkel1ngen op het soc1ale en culturele vlak Het ll)dschnft w1l een algemeen med1um ZIJn voor l1nkse pol1t1eke men1ngsvorm1ng en w11 publieke debatten be1nvloeden ISSN INTERVIEW 'Basisinkomen zonder ATV hetekent gedwongen werkloosheid' - Alexander de Roo Greetje Lubbi hardnekkig pleitbezorgster van ATV en basisinkomen. D E H E L L N G 3

4 ----~ ~~~~~~ JAARGANG NUMMER :3 MEI/JUNI De Palestijnen hebben ee foto Gerard Wessei!HH Enige tijd terug brachten ANDREE VAN ES en JOOSJE LAKMAKER een 'werkbezoek' aan de Gaza-strook en de West-Bank. Hieronder enkele fragmenten uit hun dagboeknotities. DONDERDAG Onze tweede dag in Jeruzalem. Als we ontbijten op de eenentwintigste verdieping van ons hotel - tussen de krijsende Amerikaanse toeristen - hebben we uitzicht over de hele stad. Ze is verrassend mooi. De Jerusalem Post schrijft dat negen Palestijnen- vermeende leiders van de opstand in de bezette gebieden - het land zullen worden uitgezet. Om half elf gaan we met de taxi naar het American Colony Hotel in Oost-Jeruzalem, het vroegere Arabische paleis met zijn Zwitserse hoteldirectie, dat tegenwoordig ontmoetingsplek is voor buitenlandse journalisten en Palestijnen. Daar wacht Jan de Jong, medewerker aan het Arabic Institute, die ons naar het Medica! Relief Committee brengt. De overgang tussen de modieuze winkelstraten van het westelijk stadsdeel, waar ons hotel zich bevindt, en de wijk met de vervallen Arabische villa's, waar het comité 4 D E H E L L N G

5 J A A R G A N G NUMMER 3 MEI/JUNI adres gekregen Andrée van Es I Joosje Lakmaker is gehuisvest, is gigantisch. Ook in West-Jerusalem lopen veel soldaten, maar hier zijn ze intimiderend aanwezig: controleren op straathoeken, patrouilleren in jeeps. Bij het Medica! Relief Camruittee praten we met een arts, één van de oprichters in 1979 van deze Palestijnse gezondheidsorganisatie. Hij vertelt over de slechte medische voorzieningen op de Westbank en (vooral) in de Gaza-strook, maar ook over het hoge sterftecijfer onder meisjesbabies - door verwaarlozing en ondervoeding. (Moeders zijn nu eenmaal trotser op hun zonen, vertellen Palestijnse vrouwen ons later). 'Wat de Palestijnen nodig hebben', zegt hij, 'is een eigen infrastructuur. Net als de joodse bevolking aan het begin van deze eeuw moeten wij nu basisbewegingen opzetten.' Sprekend over de opstand in de bezette gebieden, geeft hij een tamelijk kritische typering van de positie van de PLO. 'Iedereen is verrast, ook de PLO-leiding. En hoewel alle Palestijnen achter de PLO staan, heeft deze opstand Arafat en de zijnen wel duidelijk gemaakt, dat zij de Palestijnen in de bezette gebieden niet langer als schaakstukken kunnen beschouwen.' Na dit gesprek rijden we in een VW-busje - één van de mobiele klinieken van het comité - naar Jericho. Voor het eerst komen we in bezet gebied. We rijden door een schitterend landschap dat er wild en kaal uitziet. Als een plaatje in de Bijbel: de wereld zoals ze er vóór de Schepping uitzag. In Jericho merken we niets van onrust. Een Amerikaanse toeriste staat op het punt een kameel te beklimmen; dit moet het gewone beeld zijn. In onze plaats van bestemming ontmoeten we drie jongens van het Agricultural Relief Committee. Weer een grassroots movement, gericht op het stichten van landbouwcoöperaties voor kleine Palestijnse boeren. De drie landbouwkundige ingenieurs - twee van hen hebben in de Sovjet-Unie gestudeerd - rijden ons langs hun verschillende projecten. Een vierde Palestijn - erg stil - blijkt sociaal-wetenschapper. 'Hij is werkloos', leggen de anderen uit, 'he needs a state.' Het restaurant - waar we onder zonovergoten sinaasappelbomen een uitgebreide Arabische maaltijd eten - is versierd. Het is Arabisch Kerstmis. Maar niemand viert Kerstmis dit jaar. Daar is geen enkele reden voor. VRIJDAG Ons bezoek aan de mensenrechtenorganisatie Al Haq in Ramallah op de Westbank wordt uitgesteld. De Nederlandse pers is uitgerukt en ons contact bij Al Haq, Joost Hilterman, begeleidt vandaag de VARA-tv. We spreken nu af met Rob Simons, NCRV-correspondent in Jeruzalem. Vanaf het moment dat we in zijn auto stappen - waar altijd net de Israëlische nieuwsberichten keihard aanstaan - zitten we middenin 'het conflict'. Terwijl we door Jeruzalem scheuren, vertaalt Rob de berichten over de laatste incidenten in de bezette gebieden, over de woede bij de Israëlische regering over het optreden van een Engelse onderminister. Hij neemt ons mee naar een discussiebijeenkomst in Oost-Jeruzalem, waar de winkelstaking bijna volledig is. Palestijnse en buitenla-ndse journalisten praten over de rol van de media in de huidige opstand. Al snel gaat het over de plotselinge positieve belangstelling van de pers voor de acties van de Palestijnen - in het buitenland. maar ook in Israël zelf. 'Wij Palestijnen zijn gek op samenzweringstheorieën, zegt iemand, 'maar toch -er is iets ingrijpends veranderd. Al denkt de Westerse pers veelal in stereotypen en mag ze 'de Arabier' graag als griezelig afschilderen - zoals ze ook aanvankelijk het fundamentalisme als aanstichter van de opstand aanvoerde - de tv-beelden die al weken achtereen dagelijks spontane acties laten zien, maken het denken in complottermen onmogelijk. Wat nu gebeurt, kan niet meer als terrorisme worden gebrandmerkt. De Palestijnen hebben een adres gekregen.' Niet iedereen is optimistisch. Na de schok van Sabra en Sjatilla verdween de sympathie voor de Palestijnse zaak in de Amerikaanse media weer snel. Om twaalf uur verontschuldigt de voorzitter van de Vereniging van Arabische Journalisten zich. Elke dag op dit uur moet hij zich bij de politie melden. Er wordt een beetje lacherig gedaan. Dit behoort blijkbaar tot de meer bizarre aspecten van het dagelijks leven in Oost Jeruzalem. Alle Palestijnse journalisten hebben te maken met censuur van de militaire autoriteiten en de ongekende harde artikelen die nu in de Israëlische pers verschijnen mogen in Arabische kranten niet vertaald worden. (De dag vóór ons vertrek lezen we dat deze voorzitter van de persvereniging 's nachts door de politie van zijn bed is gelicht bij welke gelegenheid zijn meubilair kort en klein is geslagen. Ook de meeste van de andere op de bijeenkomst aanwezige journalisten zijn gearresteerd. Reden: verdenking van PLO-lidmaatschap.) 's Middags lopen we door de overdekte straatjes van de oude stad naar het Tempelplein. waar de Al Aqsa-moskee staat. De moskee gaat net uit. De atmosfeer van een enigszins kitscherige toeristenwijk verandert abrupt als moskeegangers - honderden oudere Arabische mannen - ons tegemoetkomen. Militairen hebben de toegang tot het plein afgesloten. We zien jongeren in goh en de trap naar het moskeeplein opgaan. Ze roepen leuzen. maken V-tekens. Ineens zijn we de enige westerlingen in een grote Palestijnse massa. Zonder precies te begrijpen wat er gebeurt. blijven we staan kijken - met de \ ertrouwde opwinding van grote demonstraties èn met het gevoel dat we hier niets te maken hebben. Twee straatjes verder kijken we plotseling op de D E H E L L N G 5

6 ~~~~~~----~---' J A A R G A N G NUMMER 3 MEI/JUNI Klaagmuur. Krankzinnig die tegenstelling, tussen moskee en Klaagmuur, tussen de Islamitische begraafplaats en de Via Dolorosa, de plaats waar Jesus gegeseld werd. En wij die daar maar een beetje slordig lopen, ongeletterd waar het de Bijbel betreft. Bij elke overgang tussen joodse en Islamitische heilige plaatsen is een militaire controlepost, even de tasjes open. Zou je wennen aan deze inspecties? Ze zien er niet onaardig uit, de soldaten. Tegen ons maken ze geintjes, terwijl ze de transistorradio wat zachter zetten. Vanaf drie uur wordt het langzaamaan doodstil: de sjahbath begint. Als we teruglopen naar het hotel rijdt er al geen enkele bus meer. Vanuit onze kamer, op de achttiende verdieping, zien we hoe boven de uitgestorven stad het licht gaandeweg verandert en het eerst even fel donkerblauw en dan donker wordt. Het licht is prachtig en de sfeer bijzonder. Maar wat een beklemming wekt deze superzondag die nog een etmaal duurt. DONDERDAG We raken hoe langer hoe meer ondergedompeld in de politieke situatie in dit land. We hebben het over niets anders meer dan 'het conflict'. De Jerusalem Post meldt dat vier van de negen mensen die gedeporteerd zouden worden vannacht zijn overgebracht naar de Syrisch Libanese grens. In het diepste geheim, zonder de advocaten of de familie erin te kennen, zonder afscheid. Ondanks internationale protesten en VN-resoluties. Vandaag gaan we dan echt naar Ramallah. Joost Hitterman en een Engelse collega, werkzaam voor de mensenrechtenorganisatie Al Haq, halen ons op bij het American Colony waarvoor vandaag nu ook al soldaten rondhangen. In Jeruzalem zien we elke dag meer militairen, maar in Ramallah zien we voor het eerst letterlijk 'bezet gebied'. De hoofdstraat is afgesloten voor gewoon verkeer, opdat de militaire voertuigen vrije doorgang hebben. (En dus heerst elders in het stadje een nog meer dan normale verkeerschaos). Bij Al Haq aangekomen, zien we alle medewerkers naar het balkon stormen. Soldaten breken met geweld de vanwege de staking gesloten winkels open. De eigenaars, wat oudere Palestijnen met witte sjaals, staan gelaten op straat, maar sluiten een uur later snel hun winkels opnieuw. Waarop de scène met de soldaten zich herhaalt. Het is vernederend om te zien. Iemand zegt: 'De jongeren die nu in opstand komen, doen eigenlijk hetzelfde als de joodse jongeren van ongeveer veertig jaar geleden. Ze hebben genoeg van de gelatenheid van de oudere generatie.' Aan het eind van de dag neemt Joost ons mee naar een Palestijns gezin. Twaalf mensen: vrouwen en kinderen, die allemaal in één ruimte slapen. Alle mannen uit het gezin zijn opgepakt. De echtgenoot van de oudste vrouw werd gearresteerd terwijl de militairen een pistool tegen haar slaap hielden. De jongere vrouwen zijn ongelofelijk fel. Vertellen hoe razend ze zijn, dat niemand hen hun eisen kan afpakken. Trots wijzen ze naar naar kleine jongens die al stenen gegooid hebben. Als wij vertellen dat we van een pacifistische partij zijn, zeggen ze stralend: 'Net als onze PLO.' Terwijl we grote glazen mintthee drinken, vraagt één van hen of Andrée getrouwd is. 'Nee', vertaalt Joost, 'maar ze woont samen en ze is zwanger.' Er valt een diepe stilte. 'Dat is onmogelijk', zegt een jongere vrouw, een studente. 'Toch is het zo.' Stilte. 'Maar dat is fantastisch!', roept ze uit. 'Wij, wij vechten wel voor een eigen staat, maar we zijn onze eigen vrijheid vergeten. Jullie zijn veel verder dan wij.' Opgelucht lachen we mee, blij dat dit heikele moment overgaat in een feministisch leerstukje. Het volgende moment gaat het weer over de situatie van het ogenblik. 'Weet je wat hij tegen de soldaten zegt?', zegt een vrouw, wijzend op een jongen van een jaar of tien. 'Hij zegt: als Hitier hier was, zou hij jullie allemaal in de oven stoppen.' We worden allebei koud van binnen. Als we weer buiten staan, zeggen we geruststellend tegen elkaar: 'Wat weten zij nou van de Tweede Wereldoorlog? Ze voelen natuurlijk feilloos aan wat het meest kwetsend is.' Rob, 's avonds, lijkt niet echt geschokt door dit verhaal. Dit is een land waar Knesseth-leden elkaar regelmatig uitschelden met : 'Hitler, je bent duizendmaal erger dan Hitler!' Morgen gaan we terug naar Tel A viv. Andrée zal een kibboets bekijken. Joosje heeft een afspraak met Amira, actief in een radicaal- linkse organisatie. Amira - kind van twee Holocaustoverlevenden - lijkt een schoolvoorbeeld van de 'tweede generatie'. Ze is somber en verdrietig door de situatie die haar machteloos maakt. Machtelozer, zo te zien, dan de Palestijnen die we ontmoeten, ondanks het verdriet aan deze kant. De organisatie waarvan Amira lid is, noemt zich non-zionist, wat iets heel anders is dan anti-zionist - legt ze uit. Wat een land... een land waarvan het bestaansrecht voortdurend ter discussie staat. Is het een wonder dat - volgens een krantebericht - vier miljoen Israëli (waar in dit ene geval denkelijk ook de Palestijnse bevolking onder gerekend moet worden) per dag één miljoen pakjes sigaretten roken?o ANDREE VAN ES JOOSJE LAKMAKER Joosje Lakmaker is medewerkster bij de parlementsfractie van de PSP. Andrée van Es zit voor deze partij in de Tweede Kamer. ZIJN WE NOU ALLEMAAL YUPPIES GEWORDEN? Neem nou De Helling. Een prachtig nieuw 'tijdschrift voor linkse politiek'. Magazine-formule. Mooi uitgevoerd. Te weinig advertenties. Boeiende betogen, analyses, polemieken, columns, commentaren, reportages, dossiers, dagboeken en recensies. Links, leesbaar en toch leefbaar. Heel wat beter dan de bladen van de wetenschappelijke bureau's van CPN, PSP en PPR waaruit 't is voortgekomen - moest zelfs De Waarheid bekennen (voor we ze kritisch gingen toespreken). Maar denk maar niet dat de abonnees toestromen. De moderne linkse rakker (m/v) koopt 't liever los, tegelijk met z'n full-colorlijfblad dat 'm precies vertelt waar-ie dat mooie halogeenlampje kopen kan. Aan de ene kant is dat natuurlijk een compliment. Zeker als je voortkomt uit een traditie waarin het goede leven gereserveerd is voor het socialistische paradijs hiernamaals. Maar, kameraden! Jullie weten inmiddels toch uit eigen ervaring dat kwaliteit zijn prijs heeft in het reëel bestaande kapitalisme. En dat er heel wat aan de strijkstok van de tussenhandel blijft hangen voor je dit fantastische produkt, dat 't zo goed doet in je Philippe Starck-stoel, in huis hebt. Wordt wakker! Koop prijsbewust! Sta op uit die stoel! ZET JE KOOPGEDRAG OP DE HELLING. NEEM EEN ABONNEMENT. Noteer mij als abonnee; stuur mij een acceptgiro. Naam:.... Adres:.... Postcode en woonplaats:.... De bon in gefrankeerde envelop sturen naar: DE HELLING- Postbus ME Amsterdam 6 D E H E L L N G

7 MEI/JUNI l half jaar na de beurskrach Sander Kooistra 0 p 19 oktobec 1987 stortten de aandelenkoersen op de beurs van WallStreet in. In enkele dagen daalden de koersen met meer dan een kwart. De klap kwam nog harder aan dan bij die andere fameuze krach, in De waarde van de in WallStreet genoteerde aandelen verminderde met ongeveer vijfhonderd miljard dollar. En in het kielzog van de Amerikaanse beurs kelderden de koersen overal in de Westerse wereld. Een beurskrach is een fraai spektakel, vooral voor degenen die hun luttele spaargeld netjes op een plusrekening hebben staan. Eventjes lijkt zichtbaar te worden wat zich afspeelt in de abstracte wereld van de aandelenhandel en de haute finance. Hectische beelden van de beursvloer. Bezwete handelaren - met drie telefoons in de handen - die over hun beeldschermen heen staan te schreeuwen. Bezorgde beleggers die - God weet waarom - samendrommen voor het beursgebouw. Grafieken in het NOSjournaal die de pijlsnelle koersval op visueel aantrekkelijke wijze weergeven. En dan de commentaren. Het meest opmerkelijk aan de reacties op de beurskrach - uit welke politieke hoek ze ook kwamen - vond ik de universele neiging om een of andere rationaliteit te zoeken achter dit grotendeels irrationele gebeuren. President Reagan bestond het te beweren 'dat na deze noodzakelijke aanpassing de aandelenkoersen weer op een realistisch niveau zijn gekomen.' Dergelijke geluiden kunnen sindsdien ook worden gehoord uit de mond van een aantal economen en beursanalisten. Het wordt dan voorgesteld alsof mensen en beleggingsinstellingen die aandelen kopen vooral letten op de hoogte van het dividend per aandeel, en eventueel op de omvang van het eigen vermogen per aandeel (de zogeheten 'intrinsieke waarde'). Kortom, alsof mensen die aandelen kopen een zelfde soort rekensommetjes maken als degenen die hun geld risicoloos op een spaarrekening zetten. Dat is natuurlijk niet waar. Mensen kopen aandelen omdat ze hopen op een snelle waardestijging. En ze worden in dat speculatief gedrag sterk gestimuleerd door een wetgeving die ontvangen rente en dividend bij het belastbare inkomen optelt, maar vermogenswinst (bijvoorbeeld koersstijging van aandelen) praktisch altijd buiten schot laat. Het interesseert beleggers niet hoe groot of klein het dividend per aandeel is, zolang de koers maar omhoog blijft gaan. En de koers blijft stijgen, zolang de meerderheid van de beleggers denkt dat de anderen denken dat de koersen omhoog zullen blijven gaan. Dat is geen rationeel proces, het is een spelletje. Een andere reactie op de beurskrach is 'populistisch'. De Nederlandse vertegenwoordigster van deze stroming is Pauline van der Ven. In haar boekje over de beurskrach suggereert zij dat de kleine aandelenbeleggers en masse in de val zijn gelokt door de grote beleggers. Die zagen de ineenstorting al van verre aankomen maar hielden wijselijk hun mond en verkochten zoveel mogelijk stukken aan de kortzichtige kleine man. Het is een mooi verhaal, dat bovendien tegemoetkomt aan het begrijpelijke verlangen om een schurk aan te wijzen. Immers, waar zijn die miljarden dollars en guldens gebleven? Die kunnen toch niet zomaar in rook zijn opgegaan? Ja, dat kan bij aandelen nou juist heel makkelijk. De boekwaarde van beleggingen in aandelen is met een kwart tot een derde gedaald, bij de institutionele beleggers en bij de kleintjes. Nou en? Het papier is geduldig. De mensen die nu aandelen moeten verkopen tegen prijzen ver beneden de aankoopsom, die lijden inderdaad een financieel verlies. De overigen kunnen hun stukken gewoon in portefeuille houden en wachten tot het weer opklaart. Klein deukje Wereldwijd gezien heeft de recente beurskrach nog maar een klein deukje geslagen in de waardestijging van de aandelen. De zogeheten 'wereldindex' van aandelen staat ook na de krach nog altijd op een tweemaal zo hoog niveau als in begin In Nederland is de klap relatief harder aangekomen. Maar ja, vanuit beleggersoogpunt is ons land - dat zich in een soort economische winterslaap lijkt te bevinden - al een aantal jaren niet interessant meer. Wi'3 begin 1985 (via bijvoorbeeld een beleggingsfonds) internationaal gespreid heeft belegd, kan steeds nog op een fors - en grotendeels belastingvrij - rendement bogen. Het meest ontroerend vond ik de reactie van de langzaam vergrijzende marxist Ernest Mandel. Zonder blikken of blozen presenteert hij vanuit zijn nog altijd even rommelige studeerkamer (maar let op: tussen de stapels knipsels en boeken staat nu een Personal Computer te blinken) de zoveelste variatie op de aloude toverformules: de 'steeds scherper wordende tegenstellingen', de 'toenemende onevenwichtigheden', het gloren van een nieuw radicalisme in de arbeidersklasse, 'bezig zich te ontworstelen aan de verraderlijke sociaal-democratische leiding.' Ach ja. zie verder pagina 8 D E H E L L N G 7

8 JAARGANG NUMMER 3 MEI/JUNI I Nog steeds op zoek naar de bewegingswetten van het kapitaal, die oude marxisten. Ik vrees dat ze meer vertrouwen op de rationaliteit van het kapitalisme dan enig kapitalist ooit zal doen. Maar ik ben één van die verraderlijke sociaal-democraten, dus waarschijnlijk niet bevoegd tot oordelen. Natuurlijk is zoiets als een beurskrach geen volstrekt irrationeel gebeuren. De directe aanleiding tot de krach was dat de buitenlandse beleggers plotseling het vertrouwen verlpren in de binnenlandse economische politiek van president Reagan. Het is een raadsel waarom dat opeens in oktober gebeurde, en niet een half jaar eerder. Maar rationeel was het wel. En de beurskoersen hebben zich sinds die hectische week nauwelijks of niet hersteld. Onzekerheid op de beursen is vanaf dat moment troef. Men waagt geen grote investeringen. Opnieuw zeer rationeel gedacht. Vervelend is natuurlijk wel dat deze sfeer zelf weer een rem op de economische activiteit wordt. Je hoeft niet te geloven in de Doomsday-fantasieën uit bestsellers als The Crash of 1992 om te weten dat op het moment alle pijlen in de richting van een langdurige recessie wijzen.o De noodklok luidde. De Groene Amsterdammer dreigde failliet te gaan. De reactie was stormachtig: ruim nieuwe abonnees, die de krant in één klap weer kostendekkend maakten. Wij weten sinds kort: Wie niet in wonderen gelooft is geen realist ~~--~---~~~--~ Er is thans één gevaar dat het voortbestaan van De Groene bedreigt. Dat is ons succes. Ons ogenschijnlijke succes. Die nieuwe abonnees hebben ons uit de rode cijfers geholpen. Om echt van alle financiële kopzorg verlost te raken zal onze basis nog wat breder moeten worden. Duswees even verstandig als de andere nieuwkomers en neem een abonnement. De Groene is een eigenzinnig weekblad, dat mikt op een hoog kwaliteitsniveau. De door ons gekozen onderwerpen zijn niet altijd populair en vergen van onze lezers een zekere intellectuele inspanning. Daarom zal onze krant ook nooit een massablad worden- en dat is ook niet erg lllj Maar zö klein hoeven wij ook weer niet te blijven. Help de basis van De Groene te verbreden. Doe u daarom het genoegen van een abonnement op het oudste en puurste opinieweekblad van Nederland. Vul de aangehechte bon in en doe die op de bus. U kunt ook (gratis) bellen: SANDER KOOISTRA Sander Kooistra is econoom. BON Noteer mij als nieuwe abonnee Naam Adres Postcode Plaats Groene OJ I a. 3!e. I ~ g I g I I 1 Ik krijg De Groene de eerste zeven weken gratis en wil dan een 0 haltjaarabonnement (f67,50)..., I 0 jaarabonnement ( fl30,-) Invullen en uitknippen en in open envelop sturen: De Groene Amsterdammer, Antwoordnummer 26, 1000 PA Amsterdam. Of bel (gratis): (tot ftl (')]f] I uur, ook in het weekend). ----c:cji.. I L-- --j Rectficatie In het vorige nummer is vergeten te vermelden dat het artikel 'Strijd om de tijd' van Theo Beekers een bewerkte versie is van een lezing die hij voor een NIVON-conferentie over 'flexibiliteit en vorming' hield in november I 8 D E H E L L N G

9 .JAAR<;ANG NU!\11\!EH :l 1\1 E.I u \ <) 8 8 Geen letterheren Ko Dieleman Ko Dieleman werkt als redacteur bij uitgeverij De Woelrat. Bedoeld als aanvulling op de voorgeschiedenis van de 'experimentele revolutie' van de Vijftigers verscheen eind 1987 het eerste deel van de memoires van de dichter Jan G. Elburg. Vele boeiende anekdotes - over de gang van zaken in tijdschriftredacties, over de uitermate produktieve Lucebert, over '!aaispelen' - maken het boek tot een soort journaal van de poëtische tegenstroom, die zich in de naoorlogse jaren aan de benauwenis van een vooral symbolistische cultuurtraditie begint te ontworstelen. Het is het verhaal geworden van literaire en politieke vriendschappen, ook scheidslijnen, van waaruit de pogingen een frisse wind door het poëtische klimaat te laten waaien vorm krijgen. Vooral onder invloed van de Cobra-beweging leidde dit op het vlak van de taalkunst tot vernieuwing. De vroege Vijftigers wisten zich een nieuwe uitdrukkingswijze eigen te maken. Wie door Elburgs bril meekijkt, proeft de sfeer van een - op dat moment ook maatschappelijk geïnspireerde - authenticiteit. Want 'letterheren' - de spottende aanduiding komt van Lucebert - waren er op dat moment al genoeg. Natuurlijk in de eerste plaats de dichters die het pad der traditie volgden en bij uitstek esthetisch gericht waren. In een interview in VN noemt Elburg ook enkele gevestigde heren, die hun sporen in de wetenschap inmiddels hadden verdiend, maar van wie hij een grondige afkeer kreeg. Zo ook twee leden van de redactie van De Nieuwe Stem, Jan Romein en Nico Donkersloot. Ondanks hun 'rijke geest' en mooie idealen waren zij voor hem toch vooral 'ethische', 'saaie en deftige' personen. Hij verlaat het tijdschrift omdat hij 'beroerd werd van de plichtplegingen en het gedrag waar je je kennelijk aan diende aan te passen.' Cel Majakovski De oprichting van de Cel Majakovski was tegen het licht van het geza- pige culturele klimaat van die jaren een unieke gebeurtenis, niet in de laatste plaats omdat deze groep een verbintenis tussen poëzie en politiek beoogde tot stand te brengen. Vcrsterking komt er van de zijde van de Experimentele Groep - schilders, met wie de samenwerking resulteert in Reflex, waarin Constanis beginselverklaring, zij het niet in volledige onderlinge overeenstemming tussen de schilders over de strekking, die toch té politiek zou zijn, en Luceberts Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia verschijnen. De gevestigde kunstwereld reageert nauwelijks. En de 'letterheren' zagen pas veel later in dat hier 'een belangwekkend potje op het vuur' (Kouwenaar) stond. Van de soms aanzienlijke verschillen die er tussen degenen bestonden, die het pad der traditie bewandelden en degenen, die hier op uitgekeken waren geraakt, doet Elburg in zijn boek hiervan nauwgezet verslag. Hoewel sommigen aanvankelijk warm liepen, nam men het nieuwe poëtische streven niet geheel serieus. Ook de sluimerende verschillen in het samenwerkingsverband met Cobra komen aan de orde; bij de inrichting van de Cobratentoonstelling werden onder meer anti-klerikale collages in de Dichterskooi door deelnemers verwijderd. Elburg spreekt in dit verband van een "keerpunt' in de naoorlogse literatuur, want wat de dichters wilden presenteren was té geëngageerd, té politiek getint. Bij de latere Vijftigers zou - in de plaats van dit politieke engagement - meer een "eigentijds levensgevoel" voorop komen te staan. Elburgs sluit zijn relaas af met de dichtersmanifestatie in het Stedelijk Museum, eind De bijeenkomst - waar Dotremont een in de ogen van Elburg saaie toespraak houdt, in weinig gelijkend op een dichterlijke proclamatie - eindigt helaas in onenigheid en verwarring onder de aanwezigen. 's Anderendaags doen de dagbladen het nog eens ruimschoots over: de politieke sfeer in die dagen leek door de verdachtmakingen over en weer de ruimte - die de dichters middels hun manifestatie hoopten te veroveren - klem te zetten. De samenwerking met de schilders - die daarvóór ook al verre van optimaal of eensgezind was geweest - houdt op. Niettemin hadden de avantgardistische vroege Vijftigers toch de nodige rimpels in de culturele ViJver veroorzaakt en was hun naam via deze geruchtmakende 'rel" plots onder de aandacht gekomen. De invloed van de expressionistische beeldtaal van Cobra op de poëzie van hen, die daardoor eenmaal geïnspireerd waren geraakt. bleef gelukkig werkzaam.d KO DIELEMAN Jan G. Elburg. Geen lettemeren. Uit de voorgeschiedenis van de vijftigers. Meulenhoff 1987 D E H E L L N G 9

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag! ribune Nieuwsblad van de SP jaargang 48 nr. 11 december 2012 1,75 www.sp.nl acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door. OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug. WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen

HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door. OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug. WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen MAGAZINE VOOR LEDEN VAN JAARGANG 7 NUMMER 5 HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen MAAK UW COLLEGA

Nadere informatie

vredeskoerier TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD

vredeskoerier TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD vredeskoerier t KAN ANDERS Vredeskoerier - december 2004 1 'T kan anders TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD Los nummer: Magazine-editie (12 pagina s) 1,50 Mini-editie (4 pagina s) 0,50 UITGAVE: PAIS,

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond Denkraam Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 7 - februari 2004 [2] Colofon Redactie: Christian Dogterom,

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord GESPREK Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord ik kijk voorbij haar gezicht naar de muur van de muur

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Skidelsky. Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven. Vertaald door Pon Ruiter en Henny Corver

Skidelsky. Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven. Vertaald door Pon Ruiter en Henny Corver Hoeveel is genoeg? Robert & Edward Skidelsky Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven Vertaald door Pon Ruiter en Henny Corver Oorspronkelijke titel: How Much is Enough? 2012 by Allen

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie