Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013"

Transcriptie

1 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding fusie Wat is de reden om samen verder te gaan? Missie, visie en kernwaarden van de nieuwe vereniging Voorstel voor de nieuwe organisatievorm Bestuur Commissies Inrichting commissies Technische commissie senioren Jeugdcommissie Onderhoud en beheer accommodatie en materialen Commerciële zaken Kantine commissie Activiteiten Communicatie Vertrouwenspersoon Voorstellen inrichting interim bestuur Samenvattingen en adviezen van de diverse commissies Commissie Financiën Commissie Materialen en accommodatie Commerciële Commissie Commissie communicatie en public relations Commissie senioren Commissie jeugd Commissie cultuur en vrijwilligers Samenvatting aanbevelingen Bijlage 1 Huishoudelijk reglement Bijlage 2 Beleidsplan vrijwilligers Bijlage 3 Reglement respect en sportiviteit Bijlage 4 Modelstatuten Bijlage 5 Matrix prestatievoetbal versus faciliteiten Bijlage 6 Leden van de commissies Pagina 2 van 45

3 1. Inleiding Voor u ligt het rapport van de fusie begeleidingscommissie. Dit rapport bestaat uit een samenvatting van de voorstellen van de diverse commissies en een missie en visie geformuleerd door beide besturen. Op basis van de aangeleverde documenten komt de fusie begeleidingscommissie tot een aantal voorstellen die in dit rapport verwerkt zijn. 2. Aanleiding fusie 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan? Samen zijn VV Bedum en CVVB krachtiger en efficiënter dan alleen. Dat is de hoofdreden om nu samen te gaan. Samen kunnen we de huidige kwaliteit handhaven en ook de komende jaren (financieel) stabiel blijven. Daarnaast biedt samenwerking op termijn extra kansen om op aantal fronten extra ambities waar te maken. Zo kunnen we onze rol in de regio vasthouden en uitbouwen. CVVB en Bedum doen al jaren veel samen! We delen velden, kantine, jeugd, activiteiten en trekken samen op naar de gemeente. Omdat beide verenigingen zelfstandig nog goed functioneren, kunnen we als gelijkwaardige partners de samenwerking aangaan. Los van elkaar zijn de verenigingen kwetsbaarder voor spelersaantallen, gebrek aan vrijwilligers en goed kader. Nu hebben beide verenigingen dit tenslotte allebei dubbel ingericht. Dat kan efficiënter. Samen kunnen we de kwaliteit van kader, jeugdopleiding, prestatievoetbal maar juist ook van niet voetbal activiteiten beter garanderen. Tenslotte hebben eerdere samenwerkingen en de start van de gezamenlijke jeugdorganisatie laten zien dat samenwerken nuttig en leuk is. Juist de kwaliteit van voetbal is er op vooruit gegaan. Zowel prestatie-, plezier- en het meidenvoetbal is beter mogelijk met een brede spelersgroep; ieder kan zo op eigen niveau voetbalen. Zo blijft de jeugd ook in de toekomst de basis voor de doorstroming naar de (prestatie-) senioren-teams. 2.2 Missie, visie en kernwaarden van de nieuwe vereniging Missie (wat bieden we) Wij zijn een Bedumse voetbalvereniging met voor haar leden en oud-leden een herkenbare, positieve clubcultuur. We bieden een combinatie van prestatie- en pleziervoetbal. Hierbij creëren en onderhouden we een sterke onderlinge band en gaan we op alle gebieden met respect voor elkaar om. Dit uit zich in het beoefenen van de voetbalsport en deelname aan een actief verenigingsleven, zowel via deelname aan activiteiten als via vrijwilligerswerk. Op financieel gebied zijn we sterk. Visie (hoe bereiken we dat) We willen als vereniging stabiel en toonaangevend zijn in onze clubcultuur, aanpak en uitstraling. Dat doen we door hieraan invulling te geven op een aantal gebieden. Als voetbalclub door het bieden van een actieve en passieve voetbalbeleving van en voor iedereen. We staan daarbij open voor alle leden die sportief of niet-voetballend, een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze club. De sportieve ambities zullen daarbij niet ten koste gaan van plezier, respect, sportiviteit, eenheid en gezelligheid. Clubloyaliteit is essentieel voor de vereniging. We verwachten van onze leden loyaliteit onder het motto; vele handen maken licht werk. Pagina 3 van 45

4 Leden worden niet alleen voor activiteiten uitgenodigd maar ook benaderd om als vrijwilliger te helpen bij activiteiten. We streven naar een zo breed mogelijke betrokkenheid, van oud-leden tot jeugdspelers en hun familie. Stabiliteit moet voortkomen uit kwaliteit en continuïteit. Voetballend willen we een stabiel niveau behouden, Vlaggenschip: Stabiele 1 e klasse op zaterdag en ruimte voor prestatievoetbal op de zondag. Maar ook financieel willen we stabiel en sterk zijn. We stellen daarom ook kwaliteit voor kwantiteit: ambities, groei en samenwerkingen moeten ons passen en de continuïteit versterken. Als Bedumse vereniging zijn we deel van de maatschappij. We willen op verantwoorde wijze samenwerken met andere verenigingen, overheden en belangenverenigingen. We staan daarbij op termijn open voor verbreding van de activiteiten, mits die onze kernwaarden en stabiliteit niet in gevaar brengen. We zijn een vereniging uit Bedum en horen daar thuis. We werken aan een positieve, regionale uitstraling om aantrekkelijk te zijn voor (talentvolle) spelers, kader en sponsoren. Samenvatting Missie en Visie in 10 aspecten Bedumse club, met regionale uitstraling Prestatie en pleziervoetbal Positieve clubcultuur Toonaangevend Maatschappelijk betrokken en actief Aandacht voor voetballende en niet voetballende leden Voetbal en niet-voetbal activiteiten Actieve betrokkenheid leden en vrijwilligers Kwaliteit voor kwantiteit (geen groei om groei) Financieel sterk Kernwaarden Sociale binding Respect Stabiel Toonaangevend Sportief Beleving 3. Voorstel voor de nieuwe organisatievorm 3.1 Bestuur Bestuur volgens nieuwe organisatiemodel bestaande uit vier leden: Voorzitter (vz) Secretaris (secr.) Penningmeester (pm) Bestuurslid technische zaken (btz) Kenmerken van het Bestuur: Bestuur bestuurt op hoofdlijnen en bewaakt de uitvoering van het beleid Ieder bestuurslid heeft één of meer commissies in zijn portefeuille. Pagina 4 van 45

5 3.2 Commissies Zeven commissies, met een hoofdverantwoordelijkheid voor leden-doelgroepen: 1. Technische commissie senioren (btz) 2. Technische commissie junioren (Jeugdcommissie) (btz) 3. Onderhoud en beheer van accommodatie en materialen (secr) 4. Commerciële zaken (pm) 5. Kantine commissie (pm) 6. Activiteiten (secr) 7. Communicatie (vz) Kenmerken van de commissies Relatief grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het werk Opereren binnen de kaders die op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld Verantwoording verschuldigd aan de betreffende portefeuillehouder in het bestuur Onderlinge samenwerking tussen de commissies bij grensoverschrijdende kwesties 3.3 Inrichting commissies Technische commissie senioren Het instellen van een Technische Commissie met een vertegenwoordiging uit alle geledingen van de nieuwe vereniging wordt het hart van de nieuwe vereniging. Organisatiestructuur van de technische commissie veld: Bestuurslid technische zaken (voorzitter) Technisch commissielid zaterdagvoetbal Technisch commissielid zondagvoetbal Technisch commissielid jeugd Jeugdbestuurslid technische zaken (Hoofd)trainer zaterdag (Hoofd)trainer zondag Wedstrijdsecretaris senioren Taken/ Verantwoordelijkheden: De voorzitter van de TC legt verantwoording af aan het bestuur. Verantwoordelijk voor het uitvoeren en updaten van het technisch beleidsplan. Evaluatie en toetsing van het technische beleidsplan aan de hand van een sterkte/zwakte analyse. Ondersteuning bij scouten (zowel eigen jeugd als eventueel extern). Begeleiding jeugd naar senioren en hoe de keuze zaterdag/zondag te maken. Indelingen recreatieve teams aan begin van het seizoen. Adviesorgaan met betrekking tot aanstellen nieuwe (hoofd)trainers. Pagina 5 van 45

6 3.3.2 Jeugdcommissie Voorzitter Vice voorzitter Technische zaken Wedstrijdsecretaris jeugd Coördinator Bovenbouw + Meiden Coördinator Onderbouw Activiteiten (JAC) Algemeen Taken/ Verantwoordelijkheden: De voorzitter legt verantwoording af aan het bestuurslid technische zaken. Ondersteuning bij scouten (zowel eigen jeugd als eventueel extern). Wedstrijd secretariaat Indelingen teams aan begin van het seizoen. Organiseren activiteiten jeugd Adviesorgaan met betrekking tot aanstellen nieuwe trainers Onderhoud en beheer accommodatie en materialen Voorzitter Leden Taken/ Verantwoordelijkheden: De voorzitter legt verantwoording af aan de secretaris Onderhoud, schoonmaak en beheer van de accommodatie Onderhoud velden en groen Onderhoud en beheer materialen (ballenhok) Onderhoud en beheer kleding Commerciële zaken Voorzitter Leden Taken/ Verantwoordelijkheden: De voorzitter legt verantwoording af aan de penningmeester Werven en beheren sponsoren Aanspreekpunt business club Contacten met gemeente en andere belanghebbenden Oud papier Kantine commissie Voorzitter Leden Pagina 6 van 45

7 Taken/ Verantwoordelijkheden: De voorzitter legt verantwoording af aan de penningmeester Inrichting en exploitatie van de kantine Bemensing van de kantine In - en verkoop producten en goederen Activiteiten Voorzitter Leden Taken/ Verantwoordelijkheden: De voorzitter legt verantwoording af aan de secretaris Organisatie activiteiten: toernooien, klaverjassen, sponsoracties,.. Lief en leed Ledenadministratie Scheidsrechters coördinatie Vrijwilligers coördinatie Communicatie Voorzitter Leden Taken/ Verantwoordelijkheden: De voorzitter legt verantwoording af aan de voorzitter van het hoofdbestuur Vaststellen communicatiebeleid Aanspreekpunt pers Redactie clubblad en website Imago, huisstijl en andere PR uitingen Archieven Respect en Sportiviteit (R&S) Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en ressorteert direct onder het hoofdbestuur. 3.4 Voorstellen inrichting interim bestuur Om alle voorstellen van de commissies goed te kunnen uitwerken is er een behoorlijke doorlooptijd benodigd. Dat betekent dat het besluit tot fusie eerst genomen gaat worden en dan alle voorstellen uitgewerkt worden. In het eerste jaar na de fusie ligt het voor de hand een interim bestuur te formeren die deze veranderingen gaat begeleiden. Het interim bestuur kan geheel, of grotendeels bestaan uit leden van de huidige hoofdbesturen van vv Bedum en CVVB. Bij voorkeur een evenredige vertegenwoordiging van beide besturen in het interim bestuur. Gezien de hoeveelheid werkzaamheden adviseren wij een (onafhankelijk) interim voorzitter te benoemen voor de periode van een jaar. Het nieuwe bestuursmodel kan gehanteerd gaan worden waarbij het hoofdbestuur gedurende 1 jaar bestaat uit 5 personen. Een jaar na de fusie (medio maart 2014) moeten de veranderingen geïmplementeerd zijn. Deze periode wordt tevens benut om leden van een nieuw te vormen bestuur voor te dragen. De ALV kan vervolgens deze leden kiezen. Pagina 7 van 45

8 4 Samenvattingen en adviezen van de diverse commissies De aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van de adviezen van de verschillende commissies. Deze aanbevelingen zijn besproken in de afzonderlijke besturen en vervolgens in een gezamenlijk overleg tussen de besturen. De besturen zijn tot een consensus gekomen. Let wel: dit kan afwijken van de adviezen van de commissies! Op basis van een gesprek tussen FBC en beide voorzitters is dit fusievoorstel uiteindelijk tot stand gekomen. 4.1 Commissie Financiën Op weg naar een fusie tussen CVVB en v.v. Bedum moeten wij, als commissie financiën, constateren dat op basis van de door ons opgestelde begroting voor de gefuseerde vereniging voor het seizoen 2013/2014 een aanzienlijk tekort dreigt te ontstaan. Bij de beoordeling van de financiële haalbaarheid, moet er bij alles een verantwoorde onderbouwing aanwezig zijn. Om de kosten te kunnen beheersen, moeten er inkomsten worden gegenereerd. De primaire financiële taakstelling hierin is, om jaarlijks minimaal op nul uit te komen, wat wil zeggen dat de totale kosten moeten worden gedekt door de inkomsten. Bij keuzes in beleid zullen de financiële aspecten duidelijk dienen te worden meegewogen. De commissie heeft een conceptbegroting en openingsbalans opgesteld. Conceptbegroting Opbrengsten Kosten Contributie/donateurs Personele lasten Sponsoring Kosten accommodatie Commerciële acties Wedstrijdkosten Kantineopbrengsten Bestuur & commissies Overige opbrengsten Bureaukosten Overige kosten Afschrijvingskosten 400 Totaal Totaal Openingsbalans Activa Passiva Voorraden & inventaris Eigen vermogen Vorderingen Voorzieningen Liquide middelen Schulden Totaal Totaal In de concept begroting is GEEN rekening gehouden met de geraamde fusiekosten ( ) Pagina 8 van 45

9 De FBC doet de volgende voorstellen: 1. De contributie wordt vastgesteld op de hoogste contributie van de beide verenigingen per categorie. 2. De reductieregeling voor meerdere jeugdspelers uit één gezin komt te vervallen 3. De contributie neemt jaarlijks automatisch toe met 3%. 4. Fusiekosten ( ) moeten vanuit de begroting worden betaald en moeten niet ten laste van het eigen vermogen / Robbengeld worden gebracht. 5. De nieuwe vereniging start met een realistische en bij voorkeur sluitende begroting. Eenmalig wordt maximaal tekort geaccepteerd 6. De voorziening kleding ( stand 06/12) wordt gebruikt om alle elftallen van een nieuw wedstrijd tenue te voorzien. Wanneer blijkt dat de voorziening niet toereikend is om alle elftallen bij de start van de nieuwe vereniging van het volledige kledingpakket te voorzien dan worden de overige zaken aangeschaft wanneer het kledingfonds de kosten (weer) kan dekken. 7. Bij besluitvorming over de fusie wordt de leden open voorgelegd wat de omvang is van de fusiekosten en welke risico s onderkend worden. 8. Wij stellen voor een stichting Robben op te richten met een eigen stichtingsbestuur. 9. Stel na een positief fusiebesluit een structurele financiële commissie aan die de penningmeester kan ondersteunen bij de omvangrijke werkzaamheden. 10. Stel een onderzoek in naar de geldstromen in de kantine en kom met voorstellen tot structurele verbeteringen 4.2 Commissie materialen en accommodatie Er is een inventarisatie gemaakt van de materialen die de nieuw te vormen vereniging nodig heeft. Er is een keuze voor een kledingpakket gemaakt en er zijn offerten opgevraagd. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan voor herinrichting -, herverdeling van ruimten. De FBC doet de volgende voorstellen: 11. Er komt een procesvoorstel voor de keuze van: club naam -, logo - en kleuren van de nieuwe vereniging 12. Op basis van de keuzes worden (nieuwe) offerten opgevraagd bij leveranciers. 13. Kledingbewassing wordt de verantwoordelijkheid van de gebruiker, geen centrale bewassing 14. Herverdeel de commissie kamers en geef ze (deels) andere bestemming 15. Verdeel de ballenhokken in jeugd en senioren 16. Stel het nieuwe huishoudelijke reglement vast (bijlage 2) 4.3 Commerciële commissie De commerciële commissie heeft een inventarisatie van de sponsoren gedaan. In totaliteit hebben de verenigingen 175 sponsoren die een opbrengst van genereren. De samenvoeging van de verenigingen zal voor de dubbele sponsors een aanleiding zijn om te kiezen voor één vorm van sponsoring, daar waar deze voorheen nog twee verenigingen steunden. Dit is ook een gevolg van de economische tijd waarin we leven. Over het algemeen verwachten wij, dat bij met name de sponsoring in beide clubbladen, beide websites, en wedstrijdballen dat er gekozen wordt voor de voorzetting van deze uitstraling (vanuit twee naar één) binnen de fusieclub, maar dat daarin geen verhoging plaatsvindt van de bijdrage. Wanneer er met ingang van het seizoen gefuseerd zal worden zal met 85% - 90% van de sponsoren - die een lopend contract hebben Pagina 9 van 45

10 gesprekken gevoerd moeten worden ten aanzien van het openbreken van het contract. Dit uiteraard bedoeld om tot een nieuw verenigingsshirt te komen. De kans bestaat dat huidige sponsoren dit moment gebruiken om het contract te ontbinden, althans de sponsoractiviteit niet voortzetten met de nieuwe vereniging. Hier is rekening mee gehouden bij de schatting van de sponsorinkomsten bij de fusievereniging. Deze worden daarom geraamd op De commissie heeft voorstellen voor de sponsoring opgesteld. De FBC doet de volgende voorstellen: 17. Stop met het maandelijks uitbrengen van de clubbladen, doe dit tweemaandelijks. 18. Ga in gesprek met alle sponsoren en sluit nieuwe contracten af 19. Stel de nieuwe sponsorbedragen/regels vast en neem dit mee in de gesprekken 20. Laat inkomsten reclameborden niet langer ten gunste van de kantine komen 21. Geef nieuwe impuls aan de verkoop van reclameborden langs de velden 4.4 commissie communicatie en public relations Het is van belang voor de nieuwe vereniging helder te communiceren over haar ambities. Wat wil de vereniging uitstralen, hoe gaan we met elkaar om. Communicatie vereist visie en continue regie. Daarom stellen wij voor een persoon, groep personen, verantwoordelijk te maken voor de communicatie. Deze persoon(en) zorgen er voor dat alle uitingen, intern en extern, in de lijn liggen van het geformuleerde beleid. Om goed te kunnen communiceren adviseren wij de volgende middelen in te zetten: Website, clubblad, presentatiegids en beeldscherm/teletekst. De website zal de meest prominente plaats innemen en een informatief en bindend karakter moeten krijgen. Het clubblad is een tastbaar bewijs dat men ergens bij hoort. Het blijft dus uitkomen maar wellicht in een beperktere frequentie met een aantal vaste onderwerpen. De presentatiegids is zeker het eerste jaar van groot belang. In deze gids kan het hele dorp lezen waar de nieuwe vereniging voor staat en wat haar ambities zijn. Sponsoren kunnen zich aan een breed publiek voorstellen. De kosten vallen ruim binnen de huidige begroting. Het beeldscherm in de kantine kan breder benut worden en teletekst levert een wezenlijke bijdrage aan informatie over afgelastingen e.d. Huisstijldragers zullen vervangen moeten worden door de nieuwe huisstijl waarbij het van belang is uit te stralen dat we een vereniging zijn. Zorg verder voor een warm welkom voor nieuwe leden en hun ouders. Maak dat deze zich thuis voelen in de vereniging. Praat in een later stadium over vrijwilligerswerk binnen de vereniging. De FBC doet de volgende voorstellen: 22. Stel communicatiebeleid vast en geef uitvoering daaraan 23. Maak maximaal gebruik van digitale communicatiemiddelen 24. Publiceer maandelijks een clubblad op internet 25. Breng de frequentie van het (papieren) clubblad terug naar tweemaandelijks 26. Onderzoek sponsormogelijkheden op de website en op het beeldscherm in de kantine 27. Ontwerp en vervang de huidige huisstijl(dragers) 4.5 Commissie senioren De Commissie Senioren heeft als opdracht een (technisch) beleidsplan en een organisatiestructuur te adviseren waardoor de doelstellingen voor de prestatieve elftallen (selectie) als de recreatieve elftallen het beste kunnen worden gerealiseerd. In het technisch beleidsplan zijn de onderstaande onderwerpen inhoudelijk beschreven; enkele onderwerpen verdienen nog de toetsing met de relevante commissies. Pagina 10 van 45

11 Overgangsregeling junioren naar senioren Het selectie- & indelingsbeleid Het begeleiden van senioren Werving en opleiding Keepers Scouting in- & extern Trainingen en wedstrijden Scheidsrechters Trainers senioren Leiders Materiaalbeheer Technische commissie Zaalvoetbal Damesvoetbal Aanbod technische activiteiten binnen de vereniging (toernooien e.d.) Medische begeleiding De inhoud is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Eén voetbalvereniging in Bedum, die door samenbundeling van krachten op een zo hoog mogelijk niveau kan spelen. Een duidelijk en goed doordacht technisch beleidsplan voor de vereniging. Een goede doorstroming vanuit de jeugd naar de selectieteams is van zeer groot belang en dient navenante aandacht te krijgen. Elk juniorlid is momenteel lid van zijn eigen moedervereniging. Als het jeugdlid de overstap moet maken naar de senioren, dan zal hem moeten worden gevraagd of hij op de zaterdag of op de zondag wil gaan voetballen bij de senioren. Ook zal er gevraagd moeten worden of hij prestatie gericht of recreatief wil gaan voetballen. In het laatste juniorjaar zal door de Technische Commissie van de vereniging gekeken dienen te worden, welke spelers er mogelijkerwijs in aanmerking zouden kunnen komen voor de eerste/ tweede selectie van een zaterdag - of zondagafdeling, zodat de technische leiding van zowel de zaterdag als de zondag in kunnen schatten wat voor kwaliteit jeugdspelers er doorstromen. Dit zal kunnen en moeten gebeuren in nauw overleg met de hoofdtrainers van de beide afdelingen. Het lijkt wel van belang voor een juniorlid, dat naar de senioren gaat, dat hij duidelijk en objectief wordt voorgelicht welke mogelijkheden er zijn als hij kiest voor een bepaalde afdeling. (zaterdag / zondag) Hij moet ook voldoende tijd hebben om na te denken over zijn vervolgmogelijkheden. Alles valt onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie van de vereniging. Het bovenstaande zal moeten worden uitgezet in een tijdpad. Er moet minimaal twee keer per seizoen contact zijn over de ontwikkeling van de jeugdspelers, die over zullen gaan naar de senioren. De gesprekken dienen individueel met de juniorleden worden gehouden. De gespreksleider dient wel goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, die er voor het betreffende jeugdlid zal zijn. Alles moet dus goed op papier staan en goed zijn doorgesproken met de verantwoordelijke mensen. Het lijkt ook wenselijk, dat de gesprekken door tenminste twee personen, de Hoofdjeugdcoördinator van de bovenbouw en het commissielid Technische Zaken, worden gehouden. In de laatste jaren van het juniorlid bij de jeugd zal het heel goed mogelijk kunnen zijn, dat een juniorlid al wordt gevraagd door de trainer / leider van een seniorenteam om mee te gaan en alvast te proeven aan het niveau van een bepaald team; om te kijken of het juniorlid mee kan op dat Pagina 11 van 45

12 bepaalde niveau. Dit zal wel goed moeten worden overlegd met de verantwoordelijke mensen van technische commissie van de vereniging. Het zaalvoetbal in Bedum moet op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld worden. Hiervoor dienen er voldoende faciliteiten verleend te worden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan een trainer en trainingsmogelijkheden. Er zal dan ook een selectiebeleid moeten komen, waarbij er geselecteerd gaat worden voor minimaal drie prestatieteams. Dit zal betekenen, dat er meer begroot moet gaan worden voor het zaalvoetbal. Als er op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld zal gaan worden, dan zal dit kunnen betekenen, dat er meerdere teams in eenzelfde, hoofd / 1e klasse, A-categorie gaan spelen. Dit heeft als consequentie, dat die teams niet in dezelfde klasse mogen spelen. Er zal dan gespeeld gaan worden in een andere klasse, waarbij er aanmerkelijk langer gereisd zal moeten worden voor de wedstrijden. Dit zal meer reiskosten en reistijd met zich meebrengen en moet worden ingecalculeerd door de teamleden en de vereniging. De vaste zaalvoetbalavond is de vrijdagavond en de thuiswedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld in de sporthal de Beemden. Op de vrijdag wordt er indien nodig ook gespeeld in de Boshal in Loppersum. Ook wordt er op dinsdagavond regelmatig gespeeld op een vrij uur. De dinsdagavond kan in bepaalde jaargetijden enkele uren benut worden voor wedstrijden en eventueel trainingen, maar in de winterperiode zijn er weinig mogelijkheden i.v.m. korfbalactiviteiten. De zaalvoetbalteams zullen ook v.w.b. de kleding en andere voetbalspullen duidelijke richtlijnen moeten krijgen vanuit de vereniging. Er zullen centraal afspraken moeten worden gemaakt met de sponsoren. De teams moeten in de verenigingstenues spelen, zodat dat voor iedereen duidelijk herkenbaar de teams van de nieuwe vereniging zijn. ( Er zal hier een overgangsperiode voor nodig zijn, omdat er momenteel allerlei teams nog in goede kleding spelen en er afspraken zijn gemaakt met sponsoren). Een kledingfonds zal hier ook in kunnen en moeten voorzien. Er komt vanuit de KNVB ook steeds meer promotie voor en over het jeugdvoetbal in de zaal. Er zal hierover beleid moeten worden gemaakt; willen wij dat voor onze jeugd en kunnen wij de faciliteiten bieden. Er zal dan gekeken moeten worden naar de mogelijkheden in de sporthal(len), de wensen die er bij de jeugd echt liggen hieromtrent en de kosten die hiermee zijn gemoeid. Het bestuurlijk begeleiden van het zaalvoetbal zal door een zaalvoetbalcoördinator gedaan worden. De belangrijkste onderwerpen hiervoor zijn: Prestatie & Recreatie De recreatieve teams zijn de basis van de vereniging. Hier draait de vereniging voor een belangrijk deel op. Zonder deze basis maar ook zonder jeugd heeft de vereniging geen continuïteit. Dat het zwaartepunt op dit moment op de zaterdag ( vlaggenschip ) ligt is helder. Ruimte moet er zijn om zowel zaterdag en zondag prestatievoetbal mogelijk te maken afhankelijk van de financiële mogelijkheden en het niveau waarop men speelt. Hiervoor is matrix worden opgesteld waarbij de faciliteiten gekoppeld zijn aan 1e t/m 4e klasse (Bijlage 5). Voor de reserveteams geldt prestatievoetbal vanaf reserve 1 e klasse. Pagina 12 van 45

13 Gezien de huidige situatie vertaalt zich dit naar: zaterdag 1 - prestatieteam en vlaggenschip zondag 1 - prestatieteam zaterdag 2 - prestatieteam zaterdag 3 - opleidingsteam voor jeugd dat het niveau 1 en 2 net niet haalt Overige elftallen recreatievoetbal. De commissie heeft een voorstel voor het instellen van een Technische Commissie gedaan met een vertegenwoordiging uit alle geledingen van de nieuwe vereniging. De FBC doet de volgende voorstellen: 28. Stel het technisch beleidsplan vast, toets het aan de SWOT analyse en geef uitvoering aan het beleidsplan 29. Neem de inrichting van de technische commissie over in de organisatie inrichting 30. Er is een matrix opgesteld van faciliteiten per niveau, toets deze op financiële haalbaarheid en pas deze, indien haalbaar, toe 4.6 Commissie jeugd Het traject van samenwerking is ingezet om de kwaliteit van het voetbal bij de jeugd te versterken. In het verleden is reeds op een aantal fronten samengewerkt: (Meisjes C- junioren, A-junioren, Meidendag, herfstdag, 4 tegen 4). Begin 2011 werd door beide verenigingen de keuze gemaakt om nog verder te kijken. De belangrijkste vraag voor de besturen was feitelijk: Zijn de overeenkomsten tussen de beide jeugdafdelingen van de voetbalverenigingen in staat om de verschillen te overbruggen? Het antwoord was Ja. De samenwerking tussen beide verenigingen is vastgelegd in het jeugdbeleidsplan waarin afspraken staan over hoe we willen voetballen en hoe we de organisatie eromheen neer willen zetten. De essentie: Het met plezier leren voetballen staat centraal Dit heeft er toe geleid dat met de start van het seizoen de jeugd van vv Bedum en CVVB zijn samengevoegd en voetballen onder de tijdelijke naam SJO (Samenwerkende Jeugd Organisatie) Bedum. Binnen de jeugdopleiding staat het voetballen centraal. Het jeugdbeleidsplan is daarom ook vanuit de visie op het voetballen opgebouwd. De FBC doet de volgende voorstellen: 31. Neem het beleidsplan jeugd over en implementeer dit verder 32. Stem mogelijke verschillen in organisatiestructuur of inrichting af op de organisatiestructuur uit dit fusievoorstel 4.7 Commissie Cultuur en vrijwilligers De drager van een vereniging is de cultuur. Het is van groot belang de elementen van de gewenste nieuwe cultuur te beschrijven en vast te stellen. Er is daarom een reglement respect en sportiviteit opgesteld naar het model van de KNVB. Alleen met dit reglement wordt de cultuur niet gevormd dat doen de leden. We beseffen dat we vanuit twee (verschillende) culturen een nieuwe vereniging gaan vormen. Dat er verschillen zijn zal in Pagina 13 van 45

14 het begin merkbaar zijn maar vooral de jeugdleden zullen de nieuwe cultuurdragers worden. Daarom moet alles er op gericht zijn de normen en waarden daar over te brengen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de activiteiten van beide verenigingen. De commissie heeft een advies opgesteld t.a.v. de kantine inrichting. Uitgangspunt is dat er met de komst van een nieuwe vereniging de kantine sowieso moet worden aangepakt. De commissie geeft een aantal voorzetten waarmee rekening moet worden gehouden. De commissie heeft een voorstel op papier gezet aangaande het organiseren van toernooien. De commissie heeft een voorstel opgesteld aangaande lief en leed. Er is een reglement ereleden en leden van verdienste opgesteld. Er is een huishoudelijk reglement opgesteld. Het benoemen van een archiefcommissie die de waardevolle historie van beide verenigingen gaat digitaliseren. De FBC doet de volgende voorstellen: 33. Laat het beleidsplan vrijwilligers (bijlage 2) door de ALV vaststellen en implementeer het plan 34. Stel een respect en sportiviteit (R&S) commissie in 35. Laat het reglement respect en sportiviteit (bijlage 3) door de ALV vaststellen en implementeer dit 36. Voeg toernooicommissies samen en breng deze onder in de activiteiten commissie van de nieuwe vereniging 37. Benoem een nieuwe commissie die de plannen voor inrichting van de kantine verder uitwerkt. 38. Geef de toernooien geen naam van leden met bijzondere verdienste maar noem een prijs naar deze heren (Kramer en Kersaan) 39. Organiseer jaarlijks een jeugd -, dames en lagere elftallen toernooi, bekijk of deze toernooien op zaterdag en/of zondag georganiseerd moeten worden 40. Werk adviezen van de lief en leed commissie verder uit 41. Maak procesvoorstel voor club naam -, logo en - kleuren 5. Samenvatting aanbevelingen De volgende aanbevelingen doen wij aan de leden: 1. De contributie wordt vastgesteld op de hoogste contributie van de beide verenigingen per categorie. 2. De reductieregeling voor meerdere jeugdspelers uit één gezin komt te vervallen 3. De contributie neemt jaarlijks automatisch toe met 3%. 4. Fusiekosten ( ) moeten vanuit de begroting worden betaald en moeten niet ten laste van het eigen vermogen / Robbengeld worden gebracht. 5. De nieuwe vereniging start met een realistische en bij voorkeur sluitende begroting. Eenmalig wordt maximaal tekort geaccepteerd 6. De voorziening kleding ( 34,534 stand 06/12) wordt gebruikt om alle elftallen van een nieuw wedstrijd tenue te voorzien. Wanneer blijkt dat de voorziening niet toereikend is om alle elftallen bij de start van de nieuwe vereniging van het volledige kledingpakket te voorzien dan worden de overige zaken aangeschaft wanneer het kledingfonds de kosten (weer) kan dekken. 7. Bij besluitvorming over de fusie wordt de leden open voorgelegd wat de omvang is van de fusiekosten en welke risico s onderkend worden. 8. Wij stellen voor een stichting Robben op te richten met een eigen stichtingsbestuur. 9. Stel na een positief fusiebesluit een structurele financiële commissie aan die de Pagina 14 van 45

15 penningmeester kan ondersteunen bij de omvangrijke werkzaamheden. 10. Stel een onderzoek in naar de geldstromen in de kantine en kom met voorstellen tot structurele verbeteringen 11. Er komt een procesvoorstel voor de keuze van: club naam -, logo - en kleuren van de nieuwe vereniging 12. Op basis van de keuzes worden (nieuwe) offerten opgevraagd bij leveranciers. 13. Kledingbewassing wordt de verantwoordelijkheid van de gebruiker, geen centrale bewassing 14. Herverdeel de commissie kamers en geef ze (deels) andere bestemming 15. Verdeel de ballenhokken in jeugd en senioren 16. Stop met het maandelijks uitbrengen van de clubbladen, doe dit tweemaandelijks. 17. Ga in gesprek met alle sponsoren en sluit nieuwe contracten af 18. Stel de nieuwe sponsorbedragen/regels vast en neem dit mee in de gesprekken 19. Laat inkomsten reclameborden niet langer ten gunste van de kantine komen 20. Geef nieuwe impuls aan de verkoop van reclameborden langs de velden 21. Stel het nieuwe huishoudelijke reglement vast (bijlage 2) 22. Stel communicatiebeleid vast en geef uitvoering daaraan 23. Maak maximaal gebruik van digitale communicatiemiddelen 24. Publiceer maandelijks een clubblad op internet 25. Breng de frequentie van het (papieren) clubblad terug naar tweemaandelijks 26. Onderzoek sponsormogelijkheden op de website en op het beeldscherm in de kantine 27. Ontwerp en vervang de huidige huisstijl(dragers) 28. Stel het technisch beleidsplan vast, toets het aan de SWOT analyse en geef uitvoering aan het beleidsplan 29. Neem de inrichting van de technische commissie over in de organisatie inrichting 30. Er is een matrix opgesteld van faciliteiten per niveau, toets deze op financiële haalbaarheid en pas deze, indien haalbaar, toe 31. Neem het beleidsplan jeugd over en implementeer dit verder 32. Stem mogelijke verschillen in organisatiestructuur of inrichting af op de organisatiestructuur uit dit fusievoorstel 33. Laat het beleidsplan vrijwilligers (bijlage 2) door de ALV vaststellen en implementeer het plan 34. Stel een respect en sportiviteit (R&S) commissie in 35. Laat het reglement respect en sportiviteit (bijlage 3) door de ALV vaststellen en implementeer dit 36. Voeg toernooicommissies samen en breng deze onder in de activiteiten commissie van de nieuwe vereniging 37. Benoem een nieuwe commissie die de plannen voor inrichting van de kantine verder uitwerkt. 38. Geef de toernooien geen naam van leden met bijzondere verdienste maar noem een prijs naar deze heren (Kramer en Kersaan) 39. Organiseer jaarlijks een jeugd -, dames en lagere elftallen toernooi, bekijk of deze toernooien op zaterdag en/of zondag georganiseerd moeten worden 40. Werk adviezen van de lief en leed commissie verder uit 41. Maak procesvoorstel voor club naam -, logo en - kleuren Pagina 15 van 45

16 Bijlage 1: HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging is genaamd.., hierna te noemen "de vereniging". De vereniging is op ontstaan door fusie tussen VV Bedum (opgericht op 30 augustus 1933) en CVVB (opgericht op 23 april 1948) en is gevestigd in Bedum, gemeente Bedum. Als officiële oprichtingsdatum zal 30 augustus 1933 worden gehanteerd. 2. NAAM NIEUWE SPORTCLUB is een amateur voetbalvereniging die de mogelijkheid biedt om te voetballen op de zaterdag (eerste elftal en recreatief) en zondag (eerste elftal en recreatief) met tevens een grote jeugdafdeling en dames/meisjesvoetbal. Artikel 2 - Doelstelling (voorstel defintief vast te stellen door nieuw bestuur) Onverminderd wat in de statuten is bepaald, stelt de vereniging zich ten doel: a) het beoefenen van de voetbalsport en het bevorderen van de onderlinge sfeer daarbij; b) prestatiegericht voetballen (selectie elftallen) gecombineerd met recreatief in verenigingsverband bezig zijn met de voetbalsport, waarbij respect naar elkaar, dus ook tegenstanders, de boventoon moet voeren. Artikel 3 - Leden 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Deze bevoegdheid wordt door het bestuur gedelegeerd naar de ledenadministrateur. De ledenadministrateur kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. 2.Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. 3. Aanmelding van lidmaatschap van de vereniging geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministrateur te verstrekken aanmeldingsformulier of middels een formulier welke op de website nieuwe club ].nl is te vinden. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 4. Op voorstel van een lid of het bestuur kan het bestuur de algemene vergadering verzoeken een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat Erelid verlenen. 5. Op voorstel van een lid of het bestuur kan het bestuur een lid het predicaat Lid van Verdienste verlenen. 6. Reglementen aangaande ereleden en leden van verdienste is beschreven in het Reglement Ereleden en Leden van Verdienste. 7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze. 8. Oorspronkelijke datum van ingang lidmaatschap van CVVB of VV Bedum houden blijft behouden bij het bepalen van de duur van het lidmaatschap van de nieuwe sportclub. Artikel 4 - Donateurs 1. De vereniging kent naast leden donateurs. 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. Pagina 16 van 45

17 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Artikel 5 - Rechten en plichten van leden Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten. 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Deze zijn, evenals ander documenten, tevens te vinden op de website www. [ nieuwe sportclub ].nl. 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Dit laatste voor zover het lid is ingeschreven als spelend lid. 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en adres. 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie, te weten een maand na dagtekening van de nota. Het bestuur kan een lid schorsen voor het deelnemen van trainingen en wedstrijden indien niet aan de contributieverplichting wordt voldaan. 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.. 9. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk (aangetekende brief, via mail of via de website) te geschieden vóór 1 juli (einde boekjaar) bij de ledenadministrateur van de vereniging met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. 10. Het is de leden niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur het logo van de vereniging te gebruiken. Indien dit wel gebeurt dan is het bestuur gemachtigd hier tegen passende maatregelen te ondernemen. 11. Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij de vereniging in woord en geschrift niet in diskrediet brengen. Indien dit wel gebeurt dan is het bestuur gemachtigd hier tegen passende maatregelen te ondernemen. Artikel 6 - Normen en waarden, sancties, tuchtreglement 1. Regels omtrent Normen en Waarden staan beschreven in het reglement Respect & Sportiviteit. 2. Onverminderd hetgeen in de statuten of enig reglement is bepaald omtrent gedrag en sancties, hebben personen met een functie binnen de vereniging, zoals trainers, leiders en bestuurders, het recht om op te treden tegen ongewenst gedrag van leden. Artikel 7 - Clubkleuren Het clubtenue van de vereniging bestaat uit een: a. Shirt met.aan de voorzijde voorzien van het clublogo. b. broek, eventueel voorzien van het logo van de nieuwe sportclub. c..kousen Pagina 17 van 45

18 Verdere specificaties staan beschreven in het kledingprotocol (nog opstellen). Artikel 8 - Bestuur 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden, die allen meerderjarig moeten zijn. 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: a. de algemene leiding van zaken; b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 3. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster. 4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. 5. Indien een lid van het Bestuur naar oordeel van de overige bestuurders in ernstige mate handelt in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of de belangen van de vereniging, is het Bestuur bevoegd dit lid te schorsen. Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derden (2/3) van het aantal stemmen, waarbij het betrokken bestuurslid niet wordt meegerekend. Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekende brief aan het bestuurslid medegedeeld. 6. Ten behoeve van de bestuursleden is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. (optioneel) Artikel 9 - Het dagelijks bestuur De voorzitter, de secretaris, het bestuurslid technische zaken en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. Artikel 10 Bestuursverkiezing 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn verkiezing af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden/wettelijk vertegenwoordigers dient schriftelijk bij het bestuur aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (3) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. Deze schriftelijke aanmelding dient door de Secretaris te zijn ontvangen uiterlijk twee weken voor aanvang van de vergadering. Artikel 11 - Kascommissie 1. Conform artikel 12 lid b van de statuten kan door de algemene ledenvergadering een kascommissie worden benoemd. In plaats van een controle te laten plaatsvinden door een kascommissie kan ook volstaan worden met een goedkeurende accountantsverklaring. 2. De kascommissie bestaat uit minimaal twee (2) leden en minimaal één (1) reserve lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. Pagina 18 van 45

19 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. Artikel 12 - Algemene vergadering 1. Jaarlijks wordt uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Daarnaast worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht dan wel indien 10% van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt. 2. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, behoudens leden, die geschorst zijn. Geschorste leden hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering. 3. Ieder meerderjarig stemgerechtigd lid heeft twee stemmen; ieder minderjarig stemgerechtigd lid heeft één stem. 4. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan voor twee leden het stemrecht uitoefenen. 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de ledenvergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. 6. De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar in de statuten alsmede dit reglement zijn toegekend. 7. De Algemene Ledenvergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit anders is geregeld in de statuten en/of dit reglement. Artikel 13 - Contributie 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Artikel 14 - Gebouwen van de vereniging 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan op een door het bestuur te kiezen wijze. 3. Het is in de gebouwen (kantine, bestuurskamer, commissiekamer, kleedkamers, etc.) niet toegestaan dat er wordt gerookt. 4. Andere geluidsdragers dan de geluidsinstallatie op het hoofdveld en de bijvelden (bij toernooien) en muziekinstallatie in de kantine zijn niet toegestaan. Een uitzondering vormt hierin de kleedkamer. 5. Leden dienen aanwijzingen van het (kantine)personeel op te volgen. 6. Buiten de kantine mag tijdens wedstrijden geen glaswerk meegenomen worden. 7. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden op een door het bestuur te kiezen wijze. Artikel 15 - Wedstrijden 1. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste vierentwintig (24) uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de trainer, leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team. 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider. De leider is de Pagina 19 van 45

20 eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider. 5. Het bestuur en / of gedelegeerde is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend. 6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede. In overleg met het bestuur zal hiervoor een bestemming worden gezocht. 7. Uiterlijk een uur na afloop van de wedstrijd dient de kleedkamer volledig opgeruimd opgeleverd te worden. 8. De vereniging behoudt zich het recht voor om onderpand voor het uitreiken van de kleedkamersleutel te vragen aan de leider / aanvoerder van het betreffende team. Artikel 16 - Aansprakelijkheid van de leden 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden aansprakelijk worden gesteld. Artikel 17 - Bekendmakingen Behoudens voor zover in dit reglement of het Tuchtreglement (Reglement Respect & Sportiviteit) anders is bepaald, vinden bekendmakingen aan leden, waaronder begrepen oproepingen voor een algemene vergadering, plaats via een schriftelijke kennisgeving of via de website van de vereniging dan wel aan de adressen van de leden. Tevens kan het bestuur een advertentie plaatsen in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen courant. Artikel 18 - Sponsoring Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Artikel 19 - Wijziging van het huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. 2. Tenminste veertien (14) dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste veertien (14) dagen voor de vergadering op de website gepubliceerd. 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft, eventueel achteraf, tenminste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen Artikel 20 - Slotbepalingen 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden op de website. 3. De wet en de statuten hebben voorrang op dit reglement en alle andere reglementen of documenten. Pagina 20 van 45

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPMERKING: Verwijderingen uit het reeds bestaande reglement staan in de kantlijn vermeld. Toevoegingen zijn onderstreept en in het rood aangegeven. Datum: 7 november 2014 Verwijderd:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging Rood Zwart

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging Rood Zwart Huishoudelijk reglement voetbalvereniging Rood Zwart Vastgesteld in de ALV vergadering d.d. 7 november 2011 Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Volleybalvereniging Taurus

Huishoudelijk Reglement. Volleybalvereniging Taurus Volleybalvereniging Taurus Algemene bepalingen Artikel 1 Het is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de Statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement STATUUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16

Huishoudelijk reglement STATUUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16 2016 Huishoudelijk reglement STATUUT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGEMAAKT DOOR BESTUUR VV DE TREFFER 16 Artikel 1. Naam en zetel 1. De vereniging genaamd Vv de Treffer 16, hierna te noemen "de vereniging"

Nadere informatie

BIJLAGE 2.1 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

BIJLAGE 2.1 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT BIJLAGE 2.1 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging s.v. Grol. Hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 18 september

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 1 : algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 1 : algemene bepalingen HuishoudelijkReglement sv Grol Oktober 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 : algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging s.v. Grol. Hierna te noemen de vereniging is bij notariële

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Bijlage 2. - pupillen en aspiranten - junioren - senioren - ere-leden

Bijlage 2. - pupillen en aspiranten - junioren - senioren - ere-leden Bijlage 2 Notitie vergelijk oude versie HR / voorgestelde wijzigingen Deze notitie geeft steekpuntsgewijs de wijzigingen in het HR weer zoals die door het bestuur van UOW 02 voorgesteld worden. De lezer

Nadere informatie

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB modelstatuten voor een voetbalvereniging.

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB modelstatuten voor een voetbalvereniging. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB modelstatuten voor een voetbalvereniging. Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FC Winterswijk

Huishoudelijk reglement van FC Winterswijk Huishoudelijk reglement van FC Winterswijk Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging is genaamd FC Winterswijk, hierna te noemen "de vereniging", is bij notariële akte opgericht op 1 juli 2013 en

Nadere informatie

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTVERENIGING UITBREIDING DORP

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTVERENIGING UITBREIDING DORP HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTVERENIGING UITBREIDING DORP Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De vereniging, genaamd Buurtvereniging Uitbreiding Dorp, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd Manege Berkenheide is opgericht op 26 november 2007 en is gevestigd te Lanaken, Bergstraat 34. 2. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTVERENIGING MULIER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTVERENIGING MULIER HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTVERENIGING MULIER Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. Artikel 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DETO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DETO HUISHOUDELIJK REGLEMENT DETO Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De voetbalvereniging genaamd Door Eendracht Tot Overwinning (D.E.T.O.), hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1, algemene bepalingen 1. De voetbalvereniging B.C.V., (Bergumer Christelijke Voetbalvereniging) hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 27 mei

Nadere informatie

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Artikel 1 - Algemene bepalingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT a.v.v. COLUMBIA 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Columbia, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 11 juni

Nadere informatie

Bandy Vereniging Nijmegen Huishoudelijk reglement per 14 september 2015

Bandy Vereniging Nijmegen Huishoudelijk reglement per 14 september 2015 Artikel 1, Algemene bepalingen 1. De vereniging is genaamd Bandy Vereniging Nijmegen en is opgericht bij notariële akte dd 15 mei 1975 en gevestigd te Nijmegen. 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Leden... 3 Artikel 3 Ereleden... 3 Artikel 4 Donateurs... 3 Artikel 5 Lidmaatschap... 3 Artikel 6 Aanneming van leden...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ADS KRAAYENSTEIN (versie december 2015)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ADS KRAAYENSTEIN (versie december 2015) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ADS KRAAYENSTEIN (versie december 2015) Huishoudelijk reglement 1 Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging is genaamd voetbalvereniging ADS Kraayenstein, hierna te noemen

Nadere informatie

SPORTVERENIGING H.B.S.V. HOUT-BLERICK Huishoudelijk reglement

SPORTVERENIGING H.B.S.V. HOUT-BLERICK Huishoudelijk reglement SPORTVERENIGING H.B.S.V. HOUT-BLERICK Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd sportvereniging HBSV, hierna te noemen "de vereniging" is bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VV GRUNO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VV GRUNO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VV GRUNO Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Gruno, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 15 april 1920 en is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

KNSA-MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KNSA-MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT KNSA-MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De vereniging, genaamd schietsportvereniging..., hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op... en is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk reglement Het is niet verstandig alle interne afspraken in de verenigingsstatuten op te nemen. Allereerst omdat voor elke wijziging notariële goedkeuring nodig is. Dit is kostbaar en kost

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de voetbalvereniging UNICUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de voetbalvereniging UNICUM HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de voetbalvereniging UNICUM Het onderstaande huishoudelijk reglement is afgestemd op de statuten van onze voetbalvereniging. Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95

HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95 HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95 Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging F.C. Delta Sports 95, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Huisreglement van de Voetbalvereniging Zevenhuizen

Huisreglement van de Voetbalvereniging Zevenhuizen Huisreglement van de Voetbalvereniging Zevenhuizen Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging is genaamd voetbalvereniging Zevenhuizen, hierna te noemen "de vereniging", is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVBmodelstatuten

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVBmodelstatuten CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVBmodelstatuten voor een voetbalvereniging. Artikel 1, algemene bepalingen De vereniging genaamd

Nadere informatie

Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden.

Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden. Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden. I. Zie het onderwerp: Leden en stemrecht. Onze huidige statuten: Artikel 4: LEDEN 1. Leden zijn die natuurlijke personen,

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HVC 10

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HVC 10 HUISHOUDELIJK REGLEMENT HVC 10 Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd Hoekse Voetbal Club ( HVC 10 ), hierna te noemen: de vereniging, is bij notariële akte opgericht op 1 juli 2010 en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING SEC

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING SEC HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING SEC Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 1. De vereniging is genaamd vv Soest Esvac Combinatie, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95

HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95 HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95 Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging, genaamd voetbalvereniging F.C. Delta Sports 95, hierna te noemen: "de vereniging", is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend STATUTEN VV GESTEL gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid De vereniging is genaamd vv GESTEL en heeft haar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCLUB t ZAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCLUB t ZAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCLUB t ZAND Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Sportclub t Zand, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZUTPHENSE VOETBALVERENIGING BE QUICK. Artikel 1 - Algemene bepalingen. Artikel 2 - Leden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZUTPHENSE VOETBALVERENIGING BE QUICK. Artikel 1 - Algemene bepalingen. Artikel 2 - Leden INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 - Leden... 3 Artikel 3 - Leden en speler van verdienste en ereleden... 3 Artikel 4 - Donateurs... 3 Artikel 5 - Het lidmaatschap... 3 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBAL. SV Loosduinen. Artikel 1, algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBAL. SV Loosduinen. Artikel 1, algemene bepalingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBAL SV Loosduinen. Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Sportveniging Loosduinen, hierna te noemen (de vereniging) is bij notariële akte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HV BEERTJE VERSIE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HV BEERTJE VERSIE Artikel 1 Algemeen 1.1 De vereniging genaamd Handbalvereniging Beertje, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 17 oktober 1990 en is gevestigd te Utrecht. 1.2 Op iedere plaats

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - FC ZUIDLAREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - FC ZUIDLAREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT - FC ZUIDLAREN Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging

Nadere informatie

SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement

SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging Sport Vereniging Abbenes, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht (laatst aangepast op 26 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBALVERENIGING RIJSOORD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBALVERENIGING RIJSOORD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBALVERENIGING RIJSOORD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging v.v. Rijsoord, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VV HOEVEN Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

G UDA S P O R T V E R E N I G I N G G O U D A

G UDA S P O R T V E R E N I G I N G G O U D A Artikel 1 Algemene Bepalingen Huishoudelijk Reglement 1. De vereniging is genaamd Sportvereniging Gouda, hierna te noemen De vereniging is bij notariële akte opgericht op 5 september 1906 en is gevestigd

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Inhoud 1. Begripsomschrijving 2. Lidmaatschap 3. Geldmiddelen 4. Bestuur 5. Kascommissie 6. Trainingen 7. Materiaal 8. Wedstrijden 9. Overige bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de dovensportvereniging LIEVER SPORTIEVER Huishoudelijk_reglement_2013_versie2.pdf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de dovensportvereniging LIEVER SPORTIEVER Huishoudelijk_reglement_2013_versie2.pdf Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd doven sport vereniging Liever Sportiever, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 13 maart 1989 en is gevestigd te Arnhem.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1, algemene bepalingen. 1. De vereniging genaamd Sportvereniging Voetbal Terheijden, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 6 mei 1926 en is gevestigd

Nadere informatie