Dak en Gevel. PALACE ROYAL-pan TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dak en Gevel. PALACE ROYAL-pan TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1"

Transcriptie

1 Dak en Gevel PALACE ROYAL-pan TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEENHEDEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de plaatsing van microbeton dakpannen op een houten draagstructuur. Er worden een aantal basisprincipes weergegeven die moeten worden gevolgd. Voor afwijkingen of bijkomend advies, kan men terecht bij ETERNIT. 2 DAKBEDEKKINGSMATERIAAL Voor productgegevens en de verwerking van de dakpannen wordt verwezen naar de productinformatiebladen, verkrijgbaar bij ETERNIT. 3 TOEPASSINGSGEBIED PALACE ROYAL-pannen zijn geschikt voor daken met een minimale helling van 15 (zie Tabel 1). Zij kunnen ook verticaal als gevelbekleding gebruikt worden, mits voldoende mechanische bevestiging. 4 PLAATSINGSGEGEVENS Normalisatie De plaatsing van de pannen moet gebeuren volgens de richtlijnen van de fabrikant, de voorschriften van de ATG 1492, de Technische voorlichting van het WTCB Daken met betonpannen TV-202, de Belgische Norm NBN B en de regels van goed vakmanschap. Overlap De pannen overlappen elkaar in lengte en breedte. De lengte-overlap is variabel tussen 75 en 100 mm en is afhankelijk van de dakhelling, gemeten op de draagstructuur (Tabel 1). De dubbele zijsluiting heeft een breedteoverlap van 30 mm. In de praktijk zit op deze overlap een spelingsmogelijkheid van 1 mm in meer of minder (trekken en drukken). De dubbele zijsluitingen van 2 elkaar overlappende pannen moeten steeds volledig in elkaars sluitingen vallen. Dakhelling zonder onderdak * Dakhelling met onderdak Tabel 1: Gegevens in functie van helling en overlap. Min. overlap (mm) Latafstand (mm) Aantal pannen per m² (stuks) Gewicht (kg) per m² 20 tot tot ,86 51,8 > 25 tot 30 > 20 tot ,95 49,2 > 30 > ,39 47,5 * Voor hellingen lager dan 20 is een Menuiserite onderdak noodzakelijk. Voor steilere hellingen dan 20 raden wij het onderdak ten zeerste aan. 1 Deze toepassingsrichtlijnen vervangen alle voorgaande uitgaven. ETERNIT houdt zich het recht voor deze richtlijnen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze documentatie te raadplegen. De richtlijnen in dit document zijn niet-limitatief. De garanties zijn enkel van toepassing indien de toepassingsrichtlijnen worden gevolgd. Bij afwijkende toepassingen is het aangewezen een advies te vragen aan ETERNIT. ETERNIT, Technical Service Center 1/18

2 Draagstructuur Vooraleer de dakdekker de dakbedekking plaatst, gaat hij na of de draagconstructie overeenstemt met de voorschriften en controleert hij het dakvlak op vlakheid en vorm (schuin lopende muren). Indien er gebreken worden vastgesteld, stelt hij hiervan de architect of eigenaar tijdig in kennis. Op de kepers of spanten wordt bij voorkeur eerst een dampdoorlatend onderdak (Menuiserite) aangebracht en hierop tengellatten met een minimale dikte van 15 mm en minstens 30 mm breedte. Een Menuiserite-onderdak wordt steeds aangeraden en is zelfs verplicht bij een dakhelling lager dan 20. De pannen worden aangebracht op horizontaal geplaatste panlatten, die perfect evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst. De doorsnede van de panlatten is afhankelijk van de tussenafstand der steunpunten (Tabel 2). De houtkwaliteit moet conform zijn aan de NBN 272 en beschermd tegen aantasting door schimmels en insecten conform de NBN 471. Tabel 2: Minimale nominale doorsnede van de panlatten Steunpuntstand in mm Doorsnede van de panlat in mm < x 32 < x 40 < x 40 De afstand tussen de panlatten(fig. 1) De mogelijkheid om de overlap aan te passen geeft een bepaalde vrijheid in de hoogteverdeling van de pannen. Er dient nochtans rekening te worden gehouden met de minimale overlap die afhankelijk is van de dakhelling. De panlatten worden horizontaal en dus onderling evenwijdig geplaatst. De nagels waarmee de panlatten worden bevestigd, dringen minstens 30 mm in de draagconstructie. De positie van de twee onderste panlatten wordt bepaald door de plaats van de onderste pan ten opzichte van de goot. Bij een hanggoot komt de druiprand van de pan op ongeveer 1/3 van de gootbreedte van binnenuit gemeten. De onderste panlat wordt zo geplaatst dat de onderste pan 40 tot 80 mm vrij draagt. Om de onderste pannenrij dezelfde helling te geven als de bovenliggende, is het noodzakelijk de voetlat te verhogen tot de dubbele dikte van de panlat (Fig. 1). De bovenste panlat komt op max. 60 mm van de nokas, gevormd door de kruising van de tengellatten (Fig. 1). Vervolgens wordt de afstand tussen de bovenrand van de tweede onderste panlat en de bovenrand van de bovenste panlat zo verdeeld dat hele pannen kunnen geplaatst worden rekening houdend met de minimale overlap. ETERNIT, Technical Service Center 2/18

3 Fig. 1: Afstand tussen de panlatten 1. Gesherardiseerde schroefnagel met neopreen dichtingsring lengte 80 mm 2. Universele HV- nok 3. Noklat 4. Aero-uni ondernok of Eterroll 5. Noklatsteun 6. PALACE ROYAL-pan 7. Panlat 8. Tengellat 9. Menuiserite-onderdak 10. Verluchtingskam 11. Dubbele panlat 12. Hanggoot Voorbeeld Gegevens: - Dakhelling: 35 - Minimale overlap: 75 mm (Tabel 1) - Maximale latafstand: 305 mm (Tabel 1) - Afstand tweede onderste / bovenste lat: 5300 mm Oplossing: - Aantal panrijen: 5300 / 305 = 17,37 dus 18 rijen - De concrete latafstand is: 5300 / 18 = 294 mm - Het totaal aantal panrijen bedraagt dus = 19 ETERNIT, Technical Service Center 3/18

4 Breedteverdeling van het dak (Fig. 2) De nuttige breedte van een PALACE ROYAL-pan bedraagt 200 mm, die van een halve PALACE ROYAL-pan 100 mm. De nuttige breedte van de PALACE ROYAL gevelpannen zijn verschillend. Bij toepassingen van gevelpannen moet de totale breedte van het gebouw met 195 mm (voor de rechter gevelpan) en 225 mm (voor de linker gevelpan) verminderd worden. In combinatie met de rechtergevelpan dient steeds een rij speciale pannen geplaatst te worden. (Fig. 2) De overblijvende breedte moet door 200 mm, namelijk de nuttige breedte van een pan, gedeeld worden. De uitkomst wordt naar boven of onder afgerond op een hele of halve pan. Per pan kan gerekend worden met een spelingsmogelijkheid van 1 mm in meer of minder. Voorbeeld: - PALACE ROYAL - breedte van het gebouw: mm - te verdelen breedte: = mm - aantal pannen per rij: : 200 = 71,20 afgerond op 71 pannen. Het theoretisch tekort van 40 mm (71 x 200 mm mm mm = mm) kan gemakkelijk worden weggewerkt door de pannen te trekken. Fig. 2: Breedteverdeling PALACE ROYAL-pannen Plaatsing van de pannen Bij een zadeldak of lessenaarsdak wordt onderaan en bovenaan over de ganse breedte een zelfde aantal pannen geplaatst, gevelpannen inbegrepen. De PALACE ROYAL-pannen worden bij voorkeur in verband geplaatst. Om dit verband te bekomen legt men per rij pannen afwisselend links en rechts een halve pan. (zie Fig. 3) of men plaatst om de 2 rijen een halve pan links en rechts (Fig. 4). Met de speling in de zijsluiting, het gebruik van halve pannen (steeds in verband plaatsen zie Fig. 5) en het aanpassen van de oversteek van de gevelpannen kan men ervoor zorgen een symmetrische opbouw te bekomen. De plaatsing van de overige pannen begint in de rechter benedenhoek. Om de 4 rijen pannen controleert men door middel van een rechte lat of een smetkoord of de pannen rechtlijnig en loodrecht op de panlatten liggen. Bij aansluitingen rond de schouw of dakvensters worden de pannen verzaagd of gebruikt men halve pannen. Teneinde bij het verzagen van pannen voor kielgoten en hoekkepers steeds 1 ophangneus achter de panlat te kunnen haken is het noodzakelijk halve pannen in te voegen. (zie Fig. 19 en Fig. 20) ETERNIT, Technical Service Center 4/18

5 In verband plaatsen van PALACE ROYAL-pannen Fig. 3: Eén halve pan per rij pannen afwisselend links en rechts 1. Universele HV-sluitnok 2. Universele HV-nok 3. Linker gevelpan 4. Rechter gevelpan 5. Halve PALACE ROYAL-pan 6. Speciale pan voor rechtergevel 7. PALACE ROYALE pan Fig. 4: Twee halve pannen om de 2 rijen: 1 pan naast linker gevelpan en 1 pan naast speciale pan voor rechter gevel 1. Universele HV-sluitnok 2. Universele HV-nok 3. Linker gevelpan 4. Rechter gevelpan 5. PALACE ROYAL-pan 6. Speciale pan voor rechtergevel 7. Halve PALACE ROYAL-pan ETERNIT, Technical Service Center 5/18

6 Fig. 5: In verband plaatsen van halve PALACE ROYAL-pannen 1. Universele HV-sluitnok 2. Universele HV-nok 3. Halve PALACE ROYAL-pan 4. Linker gevelpan 5. Speciale pan voor rechtergevel Halve pannen worden nooit in rechte lijn boven elkaar gelegd, maar wel geschrankt. Verwerking De nokken en de gevelpannen moeten steeds verankerd worden. Voor meer informatie betreffende het verankeren van pannen, raadpleeg de ATG 1492 Dakbedekking met RBB-betonpannen ROYAL (Fig. 6), de Technische Voorlichting van het WTCB daken met betonpannen TV 202 en de Belgische norm NBN B Fig. 6: Verankeringszones dakvlak ETERNIT, Technical Service Center 6/18

7 Tabel 3: Bepaling van de waarde a (randzone) Bepaling van a De grootste waarde weerhouden d 1 <= d 2 d 1 > d 2 h >= d 1 /3 h < d 1 /3 h >= d 2 /3 h < d 2 /3 0,45 h 0,45 h 0,15 d 1 0,15 d 0,04 d 2 1 m 1 0,04 d 1 m 2 1 m 1 m Tabel 4: Bevestigingstabel PALACE ROYAL-pannen enkel geldig voor gebouwen tot 50m dakhoogte (nok) (Bron: WTCB) Helling Windzone IV: Stad Windzone III: Industrie Rand Midden Rand Midden Helling Windzone II: Landelijk Windzone I: Kust Rand Midden Rand Midden Legende: x tot x meter dakhoogte (nok) geen bevestigingen nodig y tussen x en y meter dakhoogte (nok) moet 1 op 4 pannen bevestigd worden z tussen y en z meter dakhoogte (nok) moet 1 op 2 pannen bevestigd worden tussen z en 50 meter dakhoogte (nok), moeten alle pannen bevestigd worden Voorbeeld: : Bij een dakhoogte (nok) 0 / 19 tot 19 meter: 1 pan op de 4 pannen bevestigen 40 tussen 20 en 40 meter: 1 pan op de 2 pannen bevestigen > 40 meter: alle pannen bevestigen of speciale studie ETERNIT, Technical Service Center 7/18

8 Voorbeeld: : Bij een dakhoogte (nok) 0 / 0 / 5 tussen 0 en 5 meter: 1 pan op de 2 pannen bevestigen > 5 meter: alle pannen bevestigen of speciale studie Voorbeeld: : Bij een dakhoogte (nok) 29 tot 29 meter: geen bevestigingen nodig 50 tussen 29 en 50 meter: 1 pan op de 4 pannen bevestigen - gebouwen > 50 meter vallen buiten dit kader De verankering van de PALACE ROYAL-pannen gebeurt met panhaken die in de zijsluiting van de pan grijpen en overdekt worden door de overlappende pan, zodat de panhaak van buitenaf niet zichtbaar is (Foto 1 en Fig. 7). Fig. 7: Panhaak PALACE ROYAL-pan zijaanzicht en bovenaanzicht Foto 1: Panhaak PALACE ROYAL-pan ETERNIT, Technical Service Center 8/18

9 De gevelpannen zijn zijdelings voorzien van een gat en worden op de panlatten vastgespijkerd met een gesherardiseerde schroefnagel. De universele HV-nok en de universele zadelnok worden op de noklat vastgespijkerd met een schroefnagel met dichtingsring (Fig. 8 en Fig. 9). Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit roestbestendig materiaal. Gevelbekleding Indien PALACE ROYAL-pannen gebruikt worden voor gevelbekleding, is het noodzakelijk alle pannen te bevestigen met 2 gesherardiseerde schroefnagels met dichtingsring (lengte 45 mm) en een panhaak. Pannen met 2 nagelgaten zijn op aanvraag te verkrijgen. ETERNIT, Technical Service Center 9/18

10 5 PRINCIPEDETAILS Fig. 8: Nokafwerking met universele HV nok 1. Gesherardiseeerde schroefnagel met neopreen dichtingsring lengte 80 mm 2. Universele HV nok 3. Noklat 4. Ondernokband of Eterroll 5. Noklatsteun 6. PALACE ROYAL-pan 7. Panlat 8. Tengellat 9. Menuiserite-onderdak Fig. 9: Nokafwerking met universele zadelnok 1. Gesherardiserde schroefnagel met neopreen dichtingsring lengte 80 mm 2. Universele zadelnok 3. Noklat 4. Ondernokband of Eterroll 5. Noklatsteun 6. PALACE ROYAL-pan 7. Panlat 8. Tengellat 9. Menuiserite-onderdak Foto 2: Centreren van Eterroll op de noklat Foto 3: Aandrukken van Eterroll op de pannen ETERNIT, Technical Service Center 10/18

11 Fig. 10: Afwerking met shednok 1. PALACE ROYAL-pan 2. Panlat 3. Menuiserite-onderdak 4. Keper of spant 5. Shedpan 6. Boordplank 7. Roestvrije schroef Fig. 11: Afwerking aan opgaande muur 1. Menuiserite-onderdak 2. Tengellat 3. PALACE ROYAL-pan 4. Panlat 5. Lood of Wakaflex-2 Fig. 12: Dakrandafwerking met zinken goot 1. Verholen zinken goot 2. Dubbele welpan 3. Panlat 4. Menuiserite-onderdak 5. PALACE ROYAL-pan 6. Tengellat 7. Keper of spant ETERNIT, Technical Service Center 11/18

12 Fig. 13: Zijdelingse aansluiting tegen muur 1. Tengellat 2. Menuiserite-onderdak 3. Panlat 4. PALACE ROYAL-pan 5. Lood of Wakaflex-2 6. Keper of spant Fig. 14: Dakvoetafwerking 1. PALACE ROYAL-pan 2. Verluchtingskam 3. Dubbele panlat 4. Hanggoot Fig. 15: Afwerking hoekkeper met universele HV nok Eterroll ondernok 1. Gesherardiseerde schroefnagel met neopreen dichtingsring lengte 80mm 2. Universele HV-nok 3. Ondernok Eterroll 4. PALACE ROYAL-pan ETERNIT, Technical Service Center 12/18

13 Fig. 16: Afwerking hoekkeper met universele zadelnok Eterroll ondernok 1. Gesherardiseerde schroefnagel met neopreen dichtingsring lengte 80mm 2. Universele zadelnok 3. Ondernok Eterroll 4. PALACE ROYAL-pan Fig. 17: Afwerking hoekkeper met zinken hoekkeperloket 1. Hoekkeperloket in vooraanzicht bovenste pan 2. Hoekkeperloket doorsnede onderliggende pan 3. Bovenste pan 4. Onderliggende pan (gedetailleerde plaatsingsvoorschriften zijn op aanvraag verkrijgbaar) Foto 4: Afwerking broekstukaansluiting met zinken hoekkeperloket ETERNIT, Technical Service Center 13/18

14 Fig. 18: Afwerking kielgoot 1. PALACE ROYAL-pan 2. Panlat 3. Tengellat 4. Menuiserite-onderdak 5. Afdichting onderdak 6. PVC kielgootelement 7. Bebording 8. Universele verluchtingskam 9. Koperen nagel voor kielgoot en ventilatiekam min. 1 om de 35cm Foto 5: Kielgoot ETERNIT, Technical Service Center 14/18

15 Fig. 19: Invoegen dubbele PALACE ROYAL-pannen bij kielgoot Fig. 20: Invoegen dubbele PALACE ROYAL-pannen bij hoekkeper Foto 6: Opbouw hoekkeper met noklatsteun Foto 7: Hoekkeper met Eterroll ondernok ETERNIT, Technical Service Center 15/18

16 Foto 8: Hoekkeper met universele HV- nok Foto 9: Hoekkeper met universele zadelnok ETERNIT, Technical Service Center 16/18

17 6 DAKOPBOUW Fig. 21 geeft een algemeen beeld van een dakopbouw. De dakbedekking met pannen, panlatten en tengellatten is hiervoor reeds uitvoerig besproken. Hiernavolgend schenken we wat meer aandacht aan onderdak, isolatie en binnenafwerking. We willen er op wijzen dat de ganse dakconstructie van binnen tot buiten een geheel vormt en dat fouten in een deel ervan problemen in een ander deel kunnen veroorzaken. Fig. 21: Dakopbouw 1. Menuiserite-onderdak 2. Warmte-isolatie 3. Luchtscherm 4. Leidingspouw 5. Binnenafwerking Onderdak Het onderdak wordt uitgevoerd met Menuiserite-platen. Meer gedetailleerde montagevoorschriften staan vermeld in het boekdeel over vlakke platen. Uitvoerige testen werden uitgevoerd aan de K.U. Leuven in verband met het gedrag van de dakconstructie en de daarin gebruikte onderdaken. Deze testen hebben aangetoond dat capillaire onderdakplaten - zoals Menuiserite een positieve werking hebben op het hygrothermisch gedrag van de gehele dakconstructie. In de praktijk geven ze immers - bij de constructie van geïsoleerde hellende daken bij woningen - geen aanleiding tot druppelvorming onderaan de platen als gevolg van condensatie. Dit in tegenstelling met niet-capillaire folies. Dit is uitermate belangrijk om het nat worden van de isolatie als gevolg van afdruipend vocht te voorkomen. Hierbij speelt niet enkel de lage mu -waarde (waterdampdiffusieweerstandsgetal) een belangrijke rol maar vooral het vermogen van de plaat om water tijdelijk in de poriën van de plaat op te slaan. De combinatie van de eigenschappen dampopen, capillair en hygroscopisch maken Menuiserite tot een onovertroffen onderdakplaat. Isolatie Het is algemeen aan te raden de isolatie te plaatsen zonder restspouwen. Dit betekent dat het beter is geen opening laten tussen binnenafwerking en isolatie, tussen isolatie en onderdak en zeker niet tussen de isolatieplaten onderling. Restspouwen leiden namelijk tot rotatiestromen rondom de isolatieplaten. Dit heeft grote warmteverliezen en vochttransport naar het onderdak tot gevolg. Binnenafwerking De allervoornaamste eis die aan de binnenafwerking moet gesteld worden, is haar luchtdichtheid. Dit heeft voor gevolg dat open voegen en doorboringen onaanvaardbaar zijn. Indien men toch elektrische leidingen in de dakopbouw wil integreren, moet men de binnenafwerking opsplitsen in een luchtscherm en een afwerkingslaag (Fig. 16). De leidingen en de eventuele apparatuur kunnen dan in de tussenliggende leidingspouw opgenomen worden. ETERNIT, Technical Service Center 17/18

18 Wat het dampscherm betreft: in de publicatie TV 134 van het WTCB wordt uitdrukkelijk vermeld dat in de klimaatklasses I tot III aan het dampscherm geen specifieke eisen worden gesteld indien het onderdak uitgevoerd is met Menuiserite (capillaire onderdakplaten). In de klimaatklasse IV (vb. zwemdok, gaarkeukens, ) is in elk geval een specifieke studie van de dakopbouw vereist. 7 VEILIGHEID De werken zullen uitgevoerd worden volgens de veiligheidsvoorschriften voorgeschreven door Codex (ARAB) betreffende Werken op hoogte. ETERNIT nv, Afdeling Dak Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos * website: HR B BTW BE ETERNIT, Technical Service Center 18/18

Dak en Gevel. BRUGSE ROYAL-pan TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1

Dak en Gevel. BRUGSE ROYAL-pan TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Dak en Gevel BRUGSE ROYAL-pan TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEENHEDEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de plaatsing van microbeton dakpannen op een houten draagstructuur. Er worden

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN - PALACE ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN - PALACE ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE PALACE ROYAL BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De PALACE ROYAL betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - effen kleuren: zwart bruin granietgrijs - genuanceerde

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN - STONEWOLD ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN - STONEWOLD ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE STONEWOLD ROYAL BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De STONEWOLD ROYAL betondakpan is te bekomen in volgende effen standaardkleuren: - lichtgrijs - rood - zwart. AFMETINGEN

Nadere informatie

MENUISERITE NT - Onderdakplaat

MENUISERITE NT - Onderdakplaat Dak MENUISERITE NT - Onderdakplaat TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEEN Een onderdak is een doorlopend scherm onder de dakbedekking dat voor een totale dichtheid tegen stuifsneeuw en wind zorgt. Het moet

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN BRUGSE ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN BRUGSE ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE BRUGSE ROYAL BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De BRUGSE ROYAL betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - effen kleuren: zwart rood - genuanceerde kleuren:

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN SNELDEK ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN SNELDEK ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE SNELDEK ROYAL BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De SNELDEK ROYAL betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - effen kleuren: zwart bruin rood granietgrijs -

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN HORIZON ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN HORIZON ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE HORIZON ROYAL BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De HORIZON ROYAL betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - effen kleuren: zwart bruin granietgrijs AFMETINGEN

Nadere informatie

Deel 1 Algemene technische gegevens

Deel 1 Algemene technische gegevens 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT ALGEMEENHEDEN De functies van het onderdak zijn: - Tijdelijk de waterdichtheid van het dak bevorderen - Zorgen voor de afwatering naar de goot - De stormvastheid

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE -KLEIDAKPAN 1 STANDAARDKLEUREN De -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - afwerking Natuur: natuurrood - afwerking Engobe: koperrood grijs leikleur - afwerking

Nadere informatie

ONDERDAKEN MENUISERITE EXTRA NT DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN MENUISERITE EXTRA NT DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT ALGEMEENHEDEN De functies van het onderdak zijn: - Tijdelijk de regendichtheid van het dak bevorderen - Zorgen voor de afwatering naar de goot - De stormvastheid

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN - STORMPAN 16/20 ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN - STORMPAN 16/20 ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE STORMPAN 16/20 ROYAL BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De STORMPAN 16/20 ROYAL betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - effen kleuren: zwart rood - genuanceerde

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE -KLEIDAKPAN 1 STANDAARDKLEUREN De -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - natuurrood - afwerking Engobe: rood koperrood bruin donkerbruin antraciet grijs

Nadere informatie

Dak en Gevel. ALTERNA lei NT. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 1 van 3

Dak en Gevel. ALTERNA lei NT. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 1 van 3 Dak en Gevel ALTERNA lei NT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 1 van 3 Plaatsing dubbele dekking 1 ALGEMEENHEDEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de plaatsing van vezelcementleien op

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN HORIZON ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN HORIZON ROYAL DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE HORIZON ROYAL BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De HORIZON ROYAL betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - ROYAL-effen kleuren: zwart bruin granietgrijs AFMETINGEN

Nadere informatie

ONDERDAKEN ETERROOF DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN ETERROOF DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT ALGEMEENHEDEN De functies van het onderdak zijn: - Tijdelijk de regendichtheid van het dak bevorderen - Zorgen voor de afwatering naar de goot - De stormvastheid

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE -KLEIDAKPAN STANDAARDKLEUREN De -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - afwerking natuur: natuurrood - afwerking Engobe: koperrood matzwart - afwerking Finesse

Nadere informatie

KLEIDAKPANNEN - DOMINO DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEIDAKPAN

KLEIDAKPANNEN - DOMINO DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEIDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE DOMINO -KLEIDAKPAN STANDAARDKLEUREN De DOMINO -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - afwerking Natuur: natuurrood - afwerking Engobe: koperrood zwart grijs

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE -KLEIDAKPAN STANDAARDKLEUREN De -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - afwerking natuur: natuurrood - afwerking Engobe: koperrood leikleur - afwerking Finesse

Nadere informatie

KLEIDAKPANNEN - HARMONIE NEW DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEIDAKPAN

KLEIDAKPANNEN - HARMONIE NEW DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEIDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE HARMONIE NEW -KLEIDAKPAN STANDAARDKLEUREN De HARMONIE NEW -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - natuurrood - afwerking Engobe: koperrood donkerbruin leikleur

Nadere informatie

KLEITEGELPANNEN TYPE AMBIENTE DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER GROOTFORMAAT KLEITEGELPAN

KLEITEGELPANNEN TYPE AMBIENTE DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER GROOTFORMAAT KLEITEGELPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE AMBIENTE -KLEITEGELPAN STANDAARDKLEUREN De AMBIENTE -pan is verkrijgbaar in volgende standaardkleuren: - afwerking natuur: rood - afwerking engobe: leikleur AFMETINGEN

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE -KLEIDAKPAN 1 STANDAARDKLEUREN De -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - afwerking natuur: natuurrood - afwerking Engobe: koperrood leikleur - afwerking

Nadere informatie

KLEIDAKPANNEN - MAXIMA NEW RG9 DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEIDAKPAN

KLEIDAKPANNEN - MAXIMA NEW RG9 DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEIDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE MAXIMA NEW RG9 -KLEIDAKPAN STANDAARDKLEUREN De MAXIMA NEW RG9 -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - natuurrood - afwerking Engobe: koperrood donkerbruin

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan

Deel 2 Specifieke technische gegevens per kleidakpan 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE -KLEIDAKPAN 1 STANDAARDKLEUREN De -pan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - afwerking Engobe: koperrood antraciet Havanna bruin wijnrood - afwerking Finesse

Nadere informatie

ONDERDAKEN ETERWOOD DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN ETERWOOD DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT ALGEMEENHEDEN De functies van het onderdak zijn: - Bijdragen tot het isoleren van het gebouw - Tijdelijk de regendichtheid van het dak bevorderen - Zorgen voor

Nadere informatie

KLEITEGELPANNEN TYPE HAWKINS DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEINFORMAAT KLEITEGELPAN

KLEITEGELPANNEN TYPE HAWKINS DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEINFORMAAT KLEITEGELPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE HAWKINS -KLEITEGELPAN STANDAARDKLEUREN De HAWKINS-kleitegelpannen zijn verkrijgbaar in volgende standaardkleuren: - KE302 Dark Heather single camber - KE303 Staffordshire

Nadere informatie

Dak en Gevel. NEW STONIT lei NT. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 2 van 3. Plaatsing enkelvoudige horizontale dekking

Dak en Gevel. NEW STONIT lei NT. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 2 van 3. Plaatsing enkelvoudige horizontale dekking Dak en Gevel NEW STONIT lei NT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 2 van 3 Plaatsing enkelvoudige horizontale dekking 1 ALGEMEENHEDEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de plaatsing van

Nadere informatie

KLEITEGELPANNEN TYPE ACME DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEINFORMAAT KLEITEGELPAN

KLEITEGELPANNEN TYPE ACME DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER KLEINFORMAAT KLEITEGELPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE ACME -KLEITEGELPAN STANDAARDKLEUREN De ACME-kleitegelpannen zijn verkrijgbaar in volgende standaardkleuren: - KE301 Red Smooth single camber - KE314 Heather Sandfaced

Nadere informatie

KLEIDAKPANNEN: DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE KLEIDAKPANNEN

KLEIDAKPANNEN: DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE KLEIDAKPANNEN 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT PRODUCTSAMENSTELLING De kleidakpannen zijn samengesteld uit: Uitsluitend natuurlijke grondstoffen Zuivere, hoogwaardige en sterk krasbestendige klei, hoofdzakelijk

Nadere informatie

ONDERDAKEN MENUISERITE EXTRA NT DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN MENUISERITE EXTRA NT DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT ALGEMEENHEDEN De functies van het onderdak zijn: - Tijdelijk de regendichtheid van het dak bevorderen - Zorgen voor de winddichtheid van de dakopbouw - Zorgen

Nadere informatie

KLEITEGELPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE GROOTFORMAAT KLEITEGELPANNEN

KLEITEGELPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE GROOTFORMAAT KLEITEGELPANNEN 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT PRODUCTSAMENSTELLING Grootformaat kleitegelpannen zijn samengesteld uit: Uitsluitend natuurlijke grondstoffen Zuivere, hoogwaardige en sterk krasbestendige klei,

Nadere informatie

Dak en Gevel. NEW STONIT NT lei. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 1 van 3

Dak en Gevel. NEW STONIT NT lei. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 1 van 3 Dak en Gevel NEW STONIT NT lei TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 1 van 3 Plaatsing dubbele dekking 1 ALGEMEENHEDEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de plaatsing van vezelcementleien

Nadere informatie

Dak en Gevel. ALTERNA lei NT. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 2 van 3. Plaatsing enkelvoudige horizontale dekking

Dak en Gevel. ALTERNA lei NT. TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 2 van 3. Plaatsing enkelvoudige horizontale dekking Dak en Gevel ALTERNA lei NT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 - Deel 2 van 3 Plaatsing enkelvoudige horizontale dekking 1 ALGEMEENHEDEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de plaatsing van vezelcementleien

Nadere informatie

Dak en Gevel. ALTERNA ruitlei NT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1. Plaatsing enkelvoudige dekking met ruitleien

Dak en Gevel. ALTERNA ruitlei NT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1. Plaatsing enkelvoudige dekking met ruitleien Dak en Gevel ALTERNA ruitlei NT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Plaatsing enkelvoudige dekking met ruitleien 1 ALGEMEENHEDEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de plaatsing van vezelcementleien

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN - CONCRETO S DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN - CONCRETO S DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE CONCRETO S BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De CONCRETO S betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - effen kleuren: donkergrijs donkerbruin klassiek rood

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN - CONCRETO VERONA DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN

BETONDAKPANNEN - CONCRETO VERONA DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS PER BETONDAKPAN 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DE CONCRETO VERONA BETONDAKPAN STANDAARDKLEUREN De CONCRETO VERONA betondakpan is te bekomen in volgende standaardkleuren: - effen kleuren: donkergrijs klassiek rood Hollands

Nadere informatie

HULPSTUKKEN - METALEN NOK- EN HOEKKEPERSTUK VOOR PALACE STONEWOLD DOMINO DAKPANNEN TECHNISCHE FICHE

HULPSTUKKEN - METALEN NOK- EN HOEKKEPERSTUK VOOR PALACE STONEWOLD DOMINO DAKPANNEN TECHNISCHE FICHE 1 OMSCHRIJVING Voor een mooie en strakke afwerking van de nokken en de hoekkepers werden nokprofielen en hoekkeperprofielen in aluminium ontwikkeld. Deze kunnen toegepast worden bij de Palace, Stonewold

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE QUARTO

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE QUARTO 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE DEKKING Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten - zonder afgesneden hoeken: - ALTERNA: 40/27 45/32 60/32 - BORONDA: 40/27 - NEW STONIT:

Nadere informatie

Golfplaten profiel ARDEX NT

Golfplaten profiel ARDEX NT Dak Golfplaten profiel ARDEX NT TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1. ALGEMEEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de verwerking van ETERNIT golfplaten profiel ARDEX NT (profiel nr. 8 75/20 14

Nadere informatie

KLEITEGELPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE GROOTFORMAAT KLEITEGELPANNEN

KLEITEGELPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE GROOTFORMAAT KLEITEGELPANNEN 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT PRODUCTSAMENSTELLING Grootformaat kleitegelpannen zijn samengesteld uit: Uitsluitend natuurlijke grondstoffen Zuivere, hoogwaardige en sterk krasbestendige klei,

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING OF MAASDEKKING

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING OF MAASDEKKING 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DIT SYSTEEM Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA: 40/27 45/32 60/32 60/40, al of niet met afgesneden hoeken indien beschikbaar

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN. Plaatsingsgids EDITIE 15.1 BE

BETONDAKPANNEN. Plaatsingsgids EDITIE 15.1 BE BETONDAKPANNEN Plaatsingsgids EDITIE 1.1 BE RAADPLEEG VOLGENDE NORMEN, TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN ATTESTEN: ATG 03/1492 : Dakbedekking met ROYAL-REGALIS-betonpannen. BENOR : Conformiteitsattest betonpannen

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING VOLGENS HET CASSETTESYSTEEM

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING VOLGENS HET CASSETTESYSTEEM 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR HET CASSETTESYSTEEM Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten (steeds vierhoekige formaten zonder voorgeponste gaten): - ALTERNA TECTA: 40/24

Nadere informatie

ONDERDAKEN ONDERDAKFOLIES DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN ONDERDAKFOLIES DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT ALGEMEENHEDEN De functies van het onderdak zijn: - Tijdelijk de regendichtheid van het dak bevorderen - Zorgen voor de winddichtheid van de dakopbouw - Zorgen

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE RUITDEKKING KLASSIEKE PLAATSING EN PLAATSING IN DAMBORDPATROON

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE RUITDEKKING KLASSIEKE PLAATSING EN PLAATSING IN DAMBORDPATROON 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE RUITDEKKING Deze plaatsingsmethode is mogelijk met het volgende leitype en leiformaten: - ALTERNA: 40/40/5 en 40/40/10 2 SPECIFIEKE PLAATSINGGEGEVENS VOOR DE RUITDEKKING

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE PLAATSINGSMETHODE Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA: 40/27 60/32 vierhoekig - BORONDA: 40/27 - NEW STONIT: 40/24 45/30

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN - DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE ROYAL BETONDAKPANNEN

BETONDAKPANNEN - DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE ROYAL BETONDAKPANNEN 1 algemene gegevens wat betreft het product PRODUCTSAMENSTELLING ROYAL betondakpannen zijn samengesteld uit: hoogovencement gezuiverd zand van hoge kwaliteit ze zijn in de massa gekleurd met ijzeroxiden

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE TRAPDEKKING

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE TRAPDEKKING 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE DEKKING Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA TECTA: 60/30 - ALTERNA: 60/32 - BORONDA: 60/32 - NEW STONIT / NEW STONIT

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING MET OPEN VOEG OF LEUVENSE DEKKING

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING MET OPEN VOEG OF LEUVENSE DEKKING 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DIT SYSTEEM Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA TECTA: 40/24 45/30 60/30 - ALTERNA: 40/27 45/32 60/30 60/32 60/40, al of

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND SCHUIN ONDER HELLING GEPLAATST OP GEVEL

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND SCHUIN ONDER HELLING GEPLAATST OP GEVEL 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND ONDER HELLING OP GEVEL Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten (steeds vierhoekige formaten zonder

Nadere informatie

Menuiserite DG windscherm: niet structureel TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

Menuiserite DG windscherm: niet structureel TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Algemeen Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de bevestiging van ETERNIT bouwplaten als windscherm op een houten draagstructuur. Het windscherm heeft als doel de gevel winddicht te

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE PLAATSINGSMETHODE Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA: 40/27 45/32 60/32 zonder afgesneden hoeken - BORONDA: 40/27 -

Nadere informatie

TOEPASSINGSRICHTLIJN Duripanel steunplaat voor sierpleister op isolatie

TOEPASSINGSRICHTLIJN Duripanel steunplaat voor sierpleister op isolatie 1. Algemeen Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de bevestiging van Siniat Duripanel platen als steunplaat voor thermische gevelisolatie met een variabele decoratieve afwerking, op een

Nadere informatie

KLEITEGELPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE KLEINFORMAAT KLEITEGELPANNEN

KLEITEGELPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE KLEINFORMAAT KLEITEGELPANNEN 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT PRODUCTSAMENSTELLING De kleinformaat kleitegelpannen zijn samengesteld uit: Uitsluitend natuurlijke grondstoffen. Etruria-klei, hoofdzakelijk afkomstig uit eigen

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE ENKELVOUDIGE HORIZONTALE DEKKING OF ZWITSERSE DEKKING

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE ENKELVOUDIGE HORIZONTALE DEKKING OF ZWITSERSE DEKKING 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE ENKELVOUDIGE HORIZONTALE OF ZWITSERSE DEKKING Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA: 40/27 45/32 60/32 zonder afgesneden

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE QUARTO

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE QUARTO 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE DEKKING Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten (steeds vierhoekige formaten zonder voorgeponste gaten): - ALTERNA TECTA : 40/24 45/30

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE HALFSTEENSVERBAND 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE PLAATSINGSMETHODE Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten (steeds vierhoekige formaten zonder voorgeponste gaten): - ALTERNA TECTA:

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE ENKELVOUDIGE HORIZONTALE DEKKING OF ZWITSERSE DEKKING

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE ENKELVOUDIGE HORIZONTALE DEKKING OF ZWITSERSE DEKKING 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DE ENKELVOUDIGE HORIZONTALE OF ZWITSERSE DEKKING Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten - steeds vierhoekige formaten zonder voorgeponste

Nadere informatie

ONDERDAKEN ETER 160 DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN ETER 160 DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN ETER 160 PRODUCTSAMENSTELLING ETER 160 bestaat uit een geheel van 4 zeer stevige lagen die een waterdicht en ademend membraam vormen. Ze bestaat uit 2 polipropyleen weefsels

Nadere informatie

Bouwplaten STEUNPLAAT DAKBEDEKKING TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1

Bouwplaten STEUNPLAAT DAKBEDEKKING TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Bouwplaten STEUNPLAAT DAKBEDEKKING TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1. ALGEMEEN Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor het gebruik van ETERNIT bouwplaten als steunplaat voor dakbedekking in de

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING OF MAASDEKKING

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING OF MAASDEKKING 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DIT SYSTEEM Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA: 40/27 45/32 60/32 60/40, al of niet met afgesneden hoeken indien beschikbaar

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE ROYAL BETONDAKPANNEN

BETONDAKPANNEN DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE ROYAL BETONDAKPANNEN 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT PRODUCTSAMENSTELLING ROYAL betondakpannen zijn samengesteld uit: portlandcement gezuiverd zand van hoge kwaliteit ze zijn in de massa gekleurd met ijzeroxiden

Nadere informatie

ONDERDAKEN DUO LONGLIFE EXTRA DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN DUO LONGLIFE EXTRA DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN DUO LONGLIFE EXTRA PRODUCTSAMENSTELLING DUO LONGLIFE EXTRA is samengesteld uit 2 lagen: een polyestervlies met grote vochtopslagcapaciteit en een dampdoorlatende PUlaag.

Nadere informatie

Eterspan: steunplaat dakbedekking TOEPASSINGSRICHTLIJNEN

Eterspan: steunplaat dakbedekking TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 Algemeen Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor het gebruik van ETERNIT bouwplaten als steunplaat voor dakbedekking in de opbouw van daken. De richtlijnen zijn geldig voor normaal personengebruik

Nadere informatie

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING OF MAASDEKKING

VEZELCEMENTLEIEN DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS PLAATSINGSMETHODE DUBBELE DEKKING OF MAASDEKKING 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VOOR DIT SYSTEEM Deze plaatsingsmethode is mogelijk met volgende leitypes en leiformaten: - ALTERNA TECTA: 40/24 45/30 60/30 - ALTERNA: 40/27 45/32 60/32 60/40, al of niet

Nadere informatie

ONDERDAKEN ETERROOF DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN ETERROOF DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN ETERROOF ONDERDAKEN ETERROOF PRODUCTSAMENSTELLING ETERROOF bestaat uit een geheel van 4 zeer stevige lagen die een regendicht en ademend membraam vormen. Ze bestaat uit

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA (afbeelding 1) DELTA -ALPINA is een dubbelzijdig gecoate universele

Nadere informatie

ONDERDAKEN TRIO DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN TRIO DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN TRIO PRODUCTSAMENSTELLING TRIO bestaat uit een geheel van 4 zeer stevige lagen die een regendicht en ademend membraam vormen. Ze bestaat uit 2 polypropyleen weefsels aan

Nadere informatie

TOEPASSINGSRICHTLIJN Duripanel steunplaat voor sierpleister op isolatie

TOEPASSINGSRICHTLIJN Duripanel steunplaat voor sierpleister op isolatie 1. Algemeen Deze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de bevestiging van Siniat Duripanel platen als steunplaat voor thermische gevelisolatie met een variabele decoratieve afwerking, op een

Nadere informatie

Dak en Gevel. PALACE ROYAL-pan PRODUCTINFORMATIEBLAD 1

Dak en Gevel. PALACE ROYAL-pan PRODUCTINFORMATIEBLAD 1 Dak en Gevel PALACE ROYAL-pan PRODUCTINFORMATIEBLAD 1 1 PRODUCTSAMENSTELLING PALACE ROYAL-pannen zijn samengesteld uit: - hoogoven- of Portland cement - gezuiverd zand van hoge kwaliteit - ze zijn in de

Nadere informatie

LEIEN. Plaatsingsgids

LEIEN. Plaatsingsgids 1 LEIEN Plaatsingsgids O p m e r k i n g e n : De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van de documentatie te raadplegen. De in dit document beschreven toepassingen gelden

Nadere informatie

KLEIDAKPANNEN: DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE KLEIDAKPANNEN

KLEIDAKPANNEN: DEEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS GELDIG VOOR ALLE KLEIDAKPANNEN 1 ALGEMENE GEGEVENS WAT BETREFT HET PRODUCT PRODUCTSAMENSTELLING De kleidakpannen zijn samengesteld uit: Uitsluitend natuurlijke grondstoffen Zuivere, hoogwaardige en sterk krasbestendige klei, hoofdzakelijk

Nadere informatie

thermische isolatie HELLENDE DAKEN SARKING Plaatsingsrichtlijn Efisarking BETV NL v04 Pagina 1/17

thermische isolatie HELLENDE DAKEN SARKING Plaatsingsrichtlijn Efisarking BETV NL v04 Pagina 1/17 Plaatsingsrichtlijn Efisarking thermische isolatie HELLENDE DAKEN SARKING BETV-2014.10-NL v04 Pagina 1/17 inhoud INLEIDING ONTWERP VAN DE DAKOPBOUW PRINCIPE DETAILS PRODUCTEN BETV-2014.10-NL v04 Pagina

Nadere informatie

BETONDAKPANNEN. Plaatsingsgids EDITIE 15.1 BE

BETONDAKPANNEN. Plaatsingsgids EDITIE 15.1 BE BETONDAKPANNEN Plaatsingsgids EDITIE. BE Inhoudsopgave Algemeenheden Normalisatie Terminologie De Eternit-garantie Eigenschappen en performanties Bewerking Transport en opslag Verpakking Hulpstukken in

Nadere informatie

Kloosterwaard H-10 dakpan

Kloosterwaard H-10 dakpan Kloosterwaard H-10 dakpan Kloosterwaard OVH H-10 Dakpan De OVH H-10 Dakpan is met 4,4 kilo een lichtgewicht grootformaat keramische dakpan, verkrijgbaar in de kleuren natuurrood engobe, leigrijs engobe,

Nadere informatie

INFOFICHE BOUWADVIES

INFOFICHE BOUWADVIES Gebouwschil: opbouw en isolatie ISOL 02.18 Hellende daken: isoleren tussen de draagstructuur met vlokken Uitgangspunt: bestaand of nieuw hellend dak met houten draagstructuur in goede staat, dampopen en

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde hellend dak 1 Het geïsoleerde hellende dak Bron: WTCB TV 202 2 Dakstructuur - daktimmer muurplaat gebint gordingen nokgording kepers spanten zelfdragende dakplaten 3 Bron:

Nadere informatie

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak Daken 6.1. Platte daken Warm dak Omgekeerd dak 6.2. Hellende daken 6.3. Metalen daken 6.1. Platte daken plat dak = regendicht + waterdicht AFDICHTINGEN Vier variabelen: - aantal lagen éénlaags, tweelaags

Nadere informatie

Profilo-S Kielgoot Technische documentatie

Profilo-S Kielgoot Technische documentatie Profilo-S Kielgoot Technische documentatie www.monier.be ALGEMEEN PRODUCTOMSCHRIJVING De constructie van de kiel moet voorkomen dat water en stuifsneeuw binnendringen en koudebruggen veroorzaken. PROFILO-S

Nadere informatie

DAKHANDBOEK - versie 2 - november 2017

DAKHANDBOEK - versie 2 - november 2017 414 7 DAKPANMODELLEN TUILE PLAT Modern design Tuile Plat Door zijn moderne vormgeving is de Tuile Plat een dakpan die voornamelijk past bij nieuwbouw. Nieuwbouw die opvalt door strakke lijnen en eigentijds

Nadere informatie

BOUWPLATEN. Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing. Belgische markt

BOUWPLATEN. Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing. Belgische markt BOUWPLATEN Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing Belgische markt Waterbestendig Bestand tegen rotten en schimmels Ademend materiaal Blijft sterk na rechtstreeks contact met water Brandwerend

Nadere informatie

Case study roof 10. Bouwen met. Project Haesendonckstraat. Houtem. A r c h i t e c t :

Case study roof 10. Bouwen met. Project Haesendonckstraat. Houtem. A r c h i t e c t : Case study roof 10 Bouwen met brugse BETONPANNEN Project Haesendonckstraat Verkaveling met 18 woningen Houtem A r c h i t e c t : M. Vander linden, Beauvechain Het project in zijn context 1. OMGEVINGSBESCHRIJVING

Nadere informatie

UITVOERING Instructies COVERSYS ALPHA SIERRA DELTA. Project3Nederlands 11-04-2005 14:57 Pagina 1 DAKCONCEPT VOORBEREIDING BEVESTIGING

UITVOERING Instructies COVERSYS ALPHA SIERRA DELTA. Project3Nederlands 11-04-2005 14:57 Pagina 1 DAKCONCEPT VOORBEREIDING BEVESTIGING Project3Nederlands 11-04-2005 14:57 Pagina 1 ALPHA SIERRA DELTA A S D pages DAKCONCEPT 2 VOORBEREIDING 3 BEVESTIGING 4 VOLGORDE UITVOERING 5 DETAILS 6 7 8 OVERZETDAKEN 9 SIERRA UITVOERING 10 SIERRA DETAILS

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

MODEL DE NIEUWE HOLLANDER Collectie geprofileerde dakpannen

MODEL DE NIEUWE HOLLANDER Collectie geprofileerde dakpannen MODEL DE NIEUWE HOLLANDER Collectie geprofileerde dakpannen Rode scherf naturel en rode scherf geëngobeerd MORE POWER TO YOUR ROOF 117 COLLECTIE GEPROFILEERDE DAKPANMODELLEN 4.8 MODEL DE NIEUWE HOLLANDER

Nadere informatie

TEGELPAN RUSTICA ROJO Arch. L. Toelen - Kortrijk. Pottelberg Tegelpan Rustica. Authentiek en artisanaal karakter

TEGELPAN RUSTICA ROJO Arch. L. Toelen - Kortrijk. Pottelberg Tegelpan Rustica. Authentiek en artisanaal karakter TEGELPAN RUSTICA ROJO Arch. L. Toelen - Kortrijk Pottelberg Tegelpan Rustica Authentiek en artisanaal karakter RUSTICA: DE PATINA VAN OUDE PANNEN De Pottelberg Rustica tegelpannen combineren de charme

Nadere informatie

Figaroll Dryroll Ventilerende afdichting nok en noordboom Technische documentatie

Figaroll Dryroll Ventilerende afdichting nok en noordboom Technische documentatie Figaroll Dryroll Ventilerende afdichting nok en noordboom Technische documentatie www.monier.be ALGEMEEN PRODUCTOMSCHRIJVING Ventilerende afdichtingen voor ruiters (nok en noordboom) zorgen voor een optimale

Nadere informatie

Langenzenn L15 pan. Perfect evenwicht tussen duurzaamheid en budget ideaal voor renovatie met lage dakhelling

Langenzenn L15 pan. Perfect evenwicht tussen duurzaamheid en budget ideaal voor renovatie met lage dakhelling L15 PAN MAT ZWART DAKVENSTERS: POTTELBERG TEGELPAN 301 BLAUW GESMOORD Arch. M. Cocquyt Maldegem Langenzenn L15 pan Perfect evenwicht tussen duurzaamheid en budget ideaal voor renovatie met lage dakhelling

Nadere informatie

BOUWPLATEN. Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing. Nederlandse markt

BOUWPLATEN. Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing. Nederlandse markt BOUWPLATEN Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing Nederlandse markt Waterbestendig Bestand tegen rotten en schimmels Ademend materiaal Blijft sterk na rechtstreeks contact met water Brandwerend

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie

DAKHANDBOEK - versie 2 - november 2017

DAKHANDBOEK - versie 2 - november 2017 456 7 DAKPANMODELLEN VLAKKE MULDEN Traditioneel en ritmisch Vlakke Mulden U heeft hem vast al honderden keren gezien: de Vlakke Mulden is een pan die het immers al jarenlang goed doet. Hij beschermt al

Nadere informatie

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken 17 november 2015 Marcus Peeters & Stijn Van der Meersch Deel 2 Hellende daken Demodag 1 17/11/2015 2 Inhoud 1. Dakopbouwen 2. Bouwelementen Demodag 1 17/11/2015 3 Inhoud

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN utherm Sarking Comfort PIR L PRINCIPE Bij een SARKING systeem worden de isolatieplaten bovenop de draagstructuur geplaatst. Zo worden discontinuïteiten en koudebruggen in de isolatieschil van het hellend

Nadere informatie

MEGA NATUURROOD RENOVATIE Arch. Gérard - Lemaire & Ass. Luik. Mega. een megagrote pan met ribben

MEGA NATUURROOD RENOVATIE Arch. Gérard - Lemaire & Ass. Luik. Mega. een megagrote pan met ribben MEGA NATUURROOD RENOVATIE Arch. Gérard - Lemaire & Ass. Luik Mega een megagrote pan met ribben DE MEGA EEN TYPISCHE MULDENPAN De Mega behoort naar de vorm tot de categorie Mulden pannen. Ze wordt gekenmerkt

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

ONDERDAKEN - MENUISERITE EXTRA NT-G EN MENUISERITE EXTRA NT-DG DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS

ONDERDAKEN - MENUISERITE EXTRA NT-G EN MENUISERITE EXTRA NT-DG DEEL 2 SPECIFIEKE TECHNISCHE GEGEVENS 1 SPECIFIEKE PRODUCTGEGEVENS VAN MENUISERITE EXTRA PRODUCTSAMENSTELLING MENUISERITE EXTRA NT (geperst (G) en dubbelgeperst (DG)) onderdakplaten zijn vervaardigd uit vezelcementmateriaal en bevatten in

Nadere informatie

TEGELPAN RUSTICA ROJO Arch. L. Toelen - Kortrijk. Tegelpan Rustica. Authentiek en artisanaal karakter

TEGELPAN RUSTICA ROJO Arch. L. Toelen - Kortrijk. Tegelpan Rustica. Authentiek en artisanaal karakter TEGELPAN RUSTICA ROJO Arch. L. Toelen - Kortrijk Tegelpan Rustica Authentiek en artisanaal karakter RUSTICA: DE PATINA VAN OUDE PANNEN De Rustica tegelpannen combineren de charme en de expressieve kracht

Nadere informatie

KERAMISCHE DAKPANNEN. Plaatsingsgids EDITIE 15.1

KERAMISCHE DAKPANNEN. Plaatsingsgids EDITIE 15.1 KERAMISCHE DAKPANNEN Plaatsingsgids EDITIE 15.1 Inhoudsopgave A. Algemeenheden 4 Normalisatie 4 Transport en opslag 4 Draagstructuur 4 Bewerking 4 Ventilatie 4 Terminologie 5 Eigenschappen en Performanties

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Inhoud Algemeen p. 2 Veiligheid p. 2 Toepassing p. 2 Opslag p. 4 Installatie p. 4 Voorbereiding p. 3 Plaatbreedte p. 3 Isolatiewaarde p. 6 Gereedschap p. 6 Plaatsing p. 7 De panelen

Nadere informatie