Als je aan het werk bent ben je ook afhankelijk van je collega s. Zie je een onveilige situatie dan wijs je je collega daar ook op.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als je aan het werk bent ben je ook afhankelijk van je collega s. Zie je een onveilige situatie dan wijs je je collega daar ook op."

Transcriptie

1 Algemeen Dit document is aanvullend op het labo- en werkplaatsreglement (zie en op het reglement van inwendige orde (RIO zie de webiste van het labo). Zorg dat je eerst het UGent reglement en het RIO gelezen hebt. Als je aan het werk bent ben je ook afhankelijk van je collega s. Zie je een onveilige situatie dan wijs je je collega daar ook op. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en kleding Gebruik PBM s volgens de pictogrammen aangebracht op de deuren/machines. Pictogrammen op toegangsdeur laboruimte Pictogram op toegang kelderruimte onder proefvloer Veiligheidsschoenen (type S3) zijn altijd verplicht in de laboruimtes in gebouw 904. Medewerkers die met solventen, ethanol, slijpmachines of lasposten werken dienen vlamvertragende kledij te dragen. Bij werken met machines zijn ringen en loshangende kledij verboden. Labojassen mogen enkel gebruikt worden in scheikundige labo s. In het atelier en in de proefhall wordt steeds nauwaansluitende kledij gedragen. Gehoor en gezichtsbescherming zijn op verschillende plaatsen te vinden. Controleer voor gebruik de staat en het CE merk van het PBM.

2 Veiligheidsbrillen en gehoorbescherming in het laslokaal Veiligheidsbrillen en gehoorbescherming in de tribologieruimte Voor alle bestellingen van PBM s contacteer je Wouter. Al deze bestellingen moeten door de IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) nagekeken worden. Afgebakende zones Proefstanden die langdurig zonder toezicht werking moeten steeds afgebakend worden met gele veiligheidshekkens. Gele veiligheidshekkens kunnen ook gevaarlijke zones afbakenen. Betreedt deze zones niet, tenzij je op de hoogte bent van de gevaren in deze zones.

3 Zones waar op hoogte gewerkt wordt (stelling, ladders, ) moeten afgezet worden. Binnen die zones zijn veiligheidshelmen verplicht. Heftrucks In het ganse gebouw, ook op de meest onverwachte plaatsen, wordt met heftrucks gewerkt. Dit is duidelijk aangegeven op de toegangsdeuren van het gebouw. Als voetganger maak je altijd oogcontact met de bestuurder van de heftruck als je een heftruck nadert of kruist. Let extra op bij doorgangen en deuren.

4 Rolbruggen In de centrale hall kunnen twee rolbruggen in gebruik zijn. Als voetganger maak je altijd oogcontact met de kraanbestuurder en loop je niet onder hangende lasten door. Deze rolbruggen worden eveneens gebruikt om lasten in en uit de kelder te takelen en naar het eerste verdiep. Let dus op voor hijsbewegingen op onverwachte plaatsen. Toegangsbeleid Buitendeuren van het laboratorium moeten steeds gesloten worden. Als je buiten de werkuren (8u00-16u30) met machines of proefopstellingen werkt, zorg er dan bij voorkeur voor dat je met twee bent of verwittig een collega wat je aan het doen bent. Gebouw en onderhoud Defecten of problemen dienen gemeld te worden aan de verantwoordelijke voor de gebouwen Wouter, die instaat voor de afhandeling ervan. Studentenprojecten De regels voor studenten zijn dezelfde als voor alle medewerkers. Studenten dienen hun eigen veiligheidsschoenen te bekostigen, maar deze moeten wel door de IDPBW in dienst gesteld worden Bezoekers De regels voor bezoekers zijn dezelfde als voor alle medewerkers. Bezoekers die niet over hun eigen veiligheidsschoenen beschikken kunnen een paar lenen uit de voorraad. Contacteer Hans, Wouter of Jonathan Veilig werken met chemicaliën (Producten Met Gevaarlijke eigenschappen of PMGE) Aankopen van PMGE Aankopen van PMGE (alles met een gevaarsymbool) gebeurt via het SAP beheerssysteem. Bezorg een Material Safety Data Sheet (MSDS fiche) van het product wat je wenst aan te kopen aan Wouter

5 of Georgette. Bij aankomst moeten alle verpakkingen voorzien worden van een gele barcode en ingescand worden (Wouter of Hans). Lege verpakkingen worden uitgescand door Wouter of Hans Mogelijke gevaarsymbolen (oude versies) Mogelijke gevaarsymbolen (nieuwe versies) Opslag van PMGE Brandbare of licht ontvlambare producten worden steeds opgeslagen in de gele brandveilige kasten (sleutel bij Hans). Op de werkplek mogen enkel dagelijkse hoeveelheden aanwezig zijn. Olie dient ingekuipt opgeslagen te worden. Brandveilige opslagkasten Dagelijkse hoeveelheid chemicaliën op de werkplek Olieopslaglokaal met geïntegreerde inkuiping in de kelder van gebouw 904 Lekbakken in de opslag wapeningsstaal in gebouw 904

6 Gebruik Gebruik steeds de producten uit hun originele verpakkingen of correct gelabelde knijpflessen. Gebruik geen verpakkingen van voedsel of dranken om chemische stoffen in op te slaan. Draag steeds een veiligheidsbril als je met PMGE werkt. Aceton in een correct gelabelde knijpfles Gedistilleerd water in een correct gelabelde knijpfles Afval en verontreiniging In de laboruimtes wordt het afval niet opgehaald door ISS maar staat het Labo Soete zelf in voor het afval. Verzamel afval in de correcte recipiënten en maak minstens 1 maal per week de bakken met restafval leeg in de afvalcontainers buiten aan gebouw 904. Afvalverantwoordelijke voor het Labo Soete is Wouter. Verpakkingsmateriaal kun je kwijt in de containers op de zijkant van gebouw 904, piepschuim (enkel proper wit Polystyreen) in het afvalokaal aan de achterzijde van gebouw 904. Meer informatie over de afvalstromen kun je vinden op de website van de UGent bij veiligheid en milieu, onder milieu. Laboruimtes in gebouw 904 worden ook niet schoongemaakt door ISS. Iedereen houdt zijn eigen werkplek net en ordelijk.

7 Links: restafval Rechts: chemisch afval (let op het opschrift en de inhoud) Afvalbakken voor spanen en schroot Afvallokaal in de buitenopslag aan de achterzijde van 904 Afvalcontainers voor restafval (grijs) en papier en karton (blauw) Buitenopslag achteraan gebouw 904

8 Veilig werken met machines Aankoop Iedere machine of gereedschap (elektrisch, pneumatisch of hydraulisch) moet door de IDPBW in dienst gesteld worden. Gebruik enkel toestellen waarop je een sticker van indienststelling terug vindt. Vooraleer machines of gereedschap te bestellen vraag je bij de IDPBW de veiligheidseisen op en laat je de bestelbon viseren CE label, sticker van indienststelling op de vlakslijpmachine Sticker van indienststelling en pictogram met restrisico s Opvolging langdurige testen Bij testopstellingen die lange tijd onbewaakt werken moet een logboek en een instructiekaart voorzien worden. De verantwoordelijke van de proef zorgt voor een dagelijkse opvolging van de correcte werking van de proefopstelling, ook in het weekend Heffen en hijsen Alle hijsmateriaal wordt 3-maandelijks gekeurd. Goedgekeurd hijsmateriaal is voorzien van een colsonbandje met een 3-maandelijks wisselend kleur. Materiaal met een rood colsonbandje is afgekeurd en mag niet meer gebruikt worden. Materiaal zonder colsonbandje is niet gekeurd en mag ook niet gebruikt worden.

9 Goedgekeurd hijslinten met blauw colsonbandje Goedgekeurde hijskettingen met blauw colsonbandje Hydrauliek Veel testopstelling zijn hydraulisch aangedreven. Bij lekkage schakel je steeds het toestel uit, sluit alle kranen en gebruik absorbtiedoeken en kussens om de olie in te dammen en op te zuigen. Vooraleer je begint te werken aan hydraulische installaties zorg je ervoor dat ze drukloos zijn en dat ze niet kunnen opgestart worden terwijl je aan het werk bent. Olieabsorbtiedoeken Lek aan een hydraulische testopstelling Atelier. Bij gebruik van ateliermachines zorg je ervoor dat de machine na het werk en ten laatste s avonds opgeruimd is: gereedschappen weggeborgen, spanen opgeruimd en machine gesmeerd en ingevet. Zorg dat je over instructies, een handleiding en een correcte opleiding beschikt vooraleer machines te bedienen.

10 Handgereedschappen. Werk enkel met correct in dienst gestelde gereedschappen. Zorg dat je de handleiding gelezen hebt (vraag die op bij Wouter of Jonathan) en gebruik de juiste PBM s. Electriciteit Haakse slijper met sticker van indienststelling en CE label Schakel steeds de toestellen waaraan je aan het werk bent uit en vergrendel de hoofdschakelaar. Enkel BA4 of BA5 personeel mag de electrische borden openen. Voor het Labo Soete is dit enkel Wouter. Electrisch bord met waarschuwingspictogrammen

11 Noodsituaties Permanentiecentrum: 24u/24u 7d/7d bereikbaar op het noodnummer 88 op alle vaste telefoons, 09/ via gsm. Alle aanvragen voor nooddiensten (brandweer, ambulance, politie) doe je via dit nummer Niet dringende onregelmatigheden (liften buiten gebruik, electrische panne) meld je op het nummer 09/ Telefoon met snelkiestoets voor noodoproepen Eerste interventieploeg EIP Bij brand, evacuatie of EHBO kunnen de leden van de Eerste InterventiePloeg assisteren. Deze zijn dan vaak herkenbaar aan de jas en helm. Volg hun instructies op. Voor gebouw 903 zijn de EIP leden Wouter en Jonathan. Voor gebouw 904 is dat Hans. Brandbestrijding Kledij EIP Zorg dat de toegang tot brandblussers altijd vrij blijft. Stockeer hier geen goederen.

12 CO2 blusser in de hall van 904 Poederblusser, brandmeldknop en brandhaspel in de hall van 904 Schuimblusser in de kelder van 904 Schuimblusser en brandhaspel in de gang van 903

13 EHBO Verbandkist en oogspoeling in het atelier in 904 Verbandkist en draagberrie in de hall van 904 Evacuatie EHBO lokaal in 904 Verbandkist in het kopielokaal in 903 Zorg dat de gangpaden en uitgangen altijd vrij blijven zodat een evacuatie vlot kan verlopen. Stockeer geen goederen in de gangen. Contact gegevens Noodnummer 88 (vaste telefoon) of 09/ (gsm) Permanentie 09/ EIP 904: Hans Van Severen 09/ EIP 903: Wouter Ost: 09/ of 0476/ Jonathan Vancoillie 09/ Afkortingen EIP: IDPBW: PBM: PMGE: Eerste interventieploeg Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Persoonlijk beschermingsmiddel Producten met gevaarlijke eigenschappen

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Gebruik IVN lokaal De Vijfster Bijgewerkt: 09-01-2014

Gebruik IVN lokaal De Vijfster Bijgewerkt: 09-01-2014 Gebruik IVN lokaal De Vijfster Bijgewerkt: 09-01-2014 Hieronder staan de algemene regels voor het gebruik van het IVN- Lokaal in de Vrije School De Vijfster. Voor de leden van IVN Apeldoorn gelden bovendien

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN

UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Bladzijde: 1 van 15 UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Geldig vanaf: 01 september 2008 Auteur: Beoordeeld door: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Functie Project Engineer Supervisor Security Werkgroep

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

brochure Bouwwerven NL DEF 13/02/07 16:06 Page 1 www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf

brochure Bouwwerven NL DEF 13/02/07 16:06 Page 1 www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf www.besafe.be Voorkom diefstallen op uw werf Voorwoord Diefstal en vandalisme op werven zijn een onmiskenbaar probleem. Om dit doeltreffend aan te pakken, geldt (hier) meer dan ooit de regel veiligheid,

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Welkom bij Antargaz. Meer dan energie alleen

Welkom bij Antargaz. Meer dan energie alleen Welkom bij Antargaz Meer dan energie alleen Inhoud P1 Uw favoriete energie P2-3 Bestellen en levering P4-5 Veiligheid en onderhoud van de propaantank P6 Noodprocedures P7 Betalingsmogelijkheden P8 Bijkomende

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Reikwijdte...

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt 20 columns vol inspiratie voor ondernemers Interpolis, 2015 Inhoud Voorwoord 5 Voorkom dat je failliet gaat door een foutje in je product 6 Milieuaansprakelijkheid

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Bijlage 4: Kantoor Veiligheidsregels

Bijlage 4: Kantoor Veiligheidsregels Bijlage 4: Kantoor Veiligheidsregels Kantoren behoren tot de meest veilige werkruimten. Toch kan dat soms, doordat men de gevaren niet onderkent, door onachtzaamheid of door foutieve inschatting, geheel

Nadere informatie