Overeetstoornissen (OES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeetstoornissen (OES)"

Transcriptie

1 PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Overeetstoornissen (OES) Behandelprogramma s BEHANDELING

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Behandelprogramma BMI Behandelprogramma Eetstoornis met 8 overgewicht (EMO) Algemene informatie voor beide behandelprogramma s 10 (BMI 40+ en EMO) Overzicht therapieën en tijden 13 1

3 2

4 Overeetstoornissen (OES) In het St. Antonius Ziekenhuis bestaan twee behandelprogramma s voor mensen met een overeetstoornis: Het BMI 40+ programma: voor mensen met een zeer ernstig overgewicht. Het behandelprogramma Eetstoornis met overgewicht (EMO). In deze folder vindt u informatie over beide behandelprogramma s. Wat is een overeetstoornis? Mensen met een overeetstoornis hebben regelmatig eetbuien of ze eten de hele dag door te veel. Een overeetstoornis is niet hetzelfde als boulimia nervosa. Mensen met boulimia hebben ook eetbuien, maar hebben daarnaast ook de drang om het overmatige eten te compenseren door braken, laxeren of overmatig bewegen. Mensen met een overeetstoornis hebben die compensatiedrang niet. Mensen met een overeetstoornis hebben vaak overgewicht en negatieve medische gevolgen daarvan zoals diabetes of hoge bloeddruk. Voor deze mensen zijn de genoemde behandelprogramma s opgezet. Het is overigens niet zo dat alle mensen die overeten ook overgewicht hebben. Doel van het programma Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de behandelprogramma s voor overeters opgezet, omdat gewone diëten en afslankclubs niet altijd voldoende helpen. Soms hebben ze zelfs een averechts effect. Het lijngedrag houdt dan de eetproblemen (vreetbuien, dwangmatig eten) juist mede in stand. Doel van het programma is: het ontwikkelen van een normaal voedings- en beweegpatroon, zonder eetbuien, emotioneel eten of lijnen. Daarnaast is het programma gericht op: bevorderen van (zelf-)acceptatie; in kaart brengen van onderliggende factoren; inzicht krijgen in de functie van het eten. Gewichtsvermindering is geen primaire doelstelling van het programma. Het gaat er om controle te krijgen over het eetgedrag als emotioneel probleem. Voor mensen met 3

5 extreem overgewicht liggen de prioriteiten anders: voor hen is er een medische noodzaak om snel gewicht te verliezen. Daarom is er een apart programma voor deze doelgroep opgesteld. De behandelprogramma s vinden plaats op de afdeling Psychiatrie en Psychologie. Als er een indicatie is voor aanvullende therapie, bijvoorbeeld depressie-, angst- of traumabehandeling, dan kan dit in overleg ook hier plaatsvinden. Body Mass Index De mate van uw overgewicht wordt bepaald door de Body Mass Index (BMI). De BMI wordt berekend door uw gewicht (in kilo s) te delen door het kwadraat van uw lengte (in meters). Als de uitkomst van deze rekensom hoger is dan 25, dan is er sprake van overgewicht (zie figuur 1). Behandelvisie Een overeetstoornis wordt bepaald door een combinatie van verschillende factoren: biologische factoren persoonsgebonden factoren en/of omgevingsfactoren. De visie die aandacht schenkt aan deze combinatie heet het bio-psycho-sociaal model. In het behandelprogramma in het St. Antonius Ziekenhuis wordt het eetprobleem vanuit al deze verschillende invalshoeken behandeld. Er zijn verschillende hulpverleners bij de behandeling betrokken, zoals een psycholoog, psychiater, sociotherapeut en diëtist. De behandeling is gebaseerd op verschillende therapievormen, zoals voedingsmanagement, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, aandachtsgerichte training en psychomotorische therapie. Ook kan medicatie een onderdeel van de behandeling zijn. U leert onderscheid te maken tussen (aangeleerde) denkpatronen, Figuur 1. De Body Mass Index (BMI) 4

6 gevoelens en gedrag. Door u hiervan bewust te worden kunt u meer grip krijgen op uw leven. Er kan ruimte ontstaan om te veranderen: ongezond gedrag te vervangen door gezond gedrag. Maar vaak is er méér nodig dan alleen gedragsverandering. Daarom wordt ook stilgestaan bij de functie van het (over-)eetgedrag. Wat is de reden voor uw ongezonde eetgedrag? Dat kan met verschillende dingen te maken hebben: Het is een ingesleten gewoonte. Het is een manier om vervelende gevoelens te vermijden ( weg te eten ). U gaat dan eten als u boos bent of verdrietig, of als u zich verveelt. U hebt moeite om reëel over uzelf te denken en hebt misschien een negatief zelfbeeld. Dit kan het gevolg zijn van het overeetgedrag en/of overgewicht, maar kan ook al veel langer bestaan. Tijdens het programma werken we aan het veranderen van gedrag en (niet helpende) denkpatronen. Daarnaast leert u om gedachten en gevoelens rustig en onbevooroordeeld toe te laten, zonder direct iets te willen veranderen. Hierdoor krijgt u ruimte om na te denken over wat een heldere actie of volgende stap zou zijn, in plaats van dat u direct in een automatisme reageert. Dit helpt om u steviger te voelen en moeilijke gevoelens zoals eetdrang te kunnen verdragen, zonder dat u in ongezond gedrag vervalt. Juist de combinatie van veranderen én leren verdragen is volgens het behandelteam de weg om afscheid te nemen van een overeetstoornis. Behandelprogramma BMI 40+ Voor wie? Het behandelprogramma BMI 40+ is bedoeld voor mensen met een overeetstoornis en zeer ernstig overgewicht. Dat wil zeggen een BMI hoger dan 40, of een BMI tussen 35 en 40 gecombineerd met ernstige lichamelijke klachten. Doelen Het programma kent twee fases. Vanaf het begin houdt u een eetdagboek bij waarmee u uw eetpatroon in kaart brengt. In fase I van het behandelprogramma is het belangrijkste doel gewichtsvermindering en daarmee vermindering van de risico s van het overgewicht. Dit wordt bereikt via een energiebeperkte voeding en/of maaltijdvervangers. Een gewichtsvermindering van 10% is haalbaar en levert al een aanzienlijke gezondheidswinst op. In fase II van de behandeling leert u om meer controle krijgen over het gedrag dat de eetstoornis in stand houdt. U leert over zelfcontrole-methoden, noodplannen en stappenplannen. Er is veel aandacht voor lichaamsbeleving en lichaamsbewustwording. Geleidelijk aan worden de achterliggende emotionele factoren steeds duidelijker en krijgt u hier meer vat op. In de eindfase is de eetstoornis grotendeels onder controle. Dat wil zeggen: u hebt geen eetbuien meer; u houdt een normaal voedingspatroon aan; 5

7 u hebt voldoende lichaamsbeweging in uw eigen woonomgeving; u hebt inzicht in de achterliggende problematiek; u hebt meer grip op uw leven en de eetstoornis verliest zijn functie; u hebt een beter zelfbeeld en een betere lichaamsbeleving. De behandeling kan daarna worden afgerond of er kan gekozen worden voor nazorg in een zelfhulpgroep. Praktische informatie Fase I De behandeling is elke maandagmiddag van tot uur. Van tot uur is er begeleiding door een sociotherapeut en van tot uur is er begeleiding door een diëtist. Daarnaast kunt u in de ochtend eventueel nog een extra module volgen (zie de informatie verderop in dit hoofdstuk). De behandeling gebeurt in een vaste groep van ongeveer negen deelnemers. Deze fase duurt 18 tot 24 weken. De diëtist en de psychiater bepalen samen met u hoe u het best kunt gaan afvallen. Er kan worden gekozen voor maaltijdvervangers. De verwachting is dat u hiermee 500 tot 1500 gram per week zult afvallen. Met een sterk caloriebeperkende voeding is dit minder: ongeveer 500 gram per week. In de groepsbijeenkomsten werkt u aan: een goede voorbereiding realistische verwachtingen inzicht in uw huidige eetpatroon motiverende technieken zelfcontrole leren omgaan met moeilijke momenten U krijgt ook begeleiding bij de overgang naar de nieuw gekozen voeding. Daarnaast is het goed om ook buiten de bijeenkomsten om contact te houden met groepsgenoten voor onderlinge steun. Fase II Na fase I kunt u verdergaan met afvallen in een groep. U brengt dan verder in de praktijk wat u in de eerste fase hebt geleerd. Ook deze bijeenkomsten zijn op maandag. Van tot uur is er begeleiding door een diëtist. Daarna volgt een wisselend blok van tot uur. De ene week krijgt u dan begeleiding door een sociotherapeut, de andere week is er een groepsopdracht die u gezamenlijk maakt. Deze groep heeft maximaal deelnemers. Deze groep duurt 18 tot 24 weken. Bij uitzondering is er een periode verlenging mogelijk. Daarin gaat u geleidelijk weer over naar een normaal eetpatroon. Evaluatie Iedere 9 tot 12 weken is er een evaluatie. U bespreekt dan de voortgang van uw behandeling met de diëtist, de sociotherapeut en de behandelcoördinator van de groep (klinisch psycholoog). Extra module Naast het BMI 40+ programma kunt u nog een extra module volgen: zwemmen óf cognitieve gedragtherapie. Bovendien kunt u meedoen aan de HartCoherentieTraining (HCT). De psycholoog en psychiater bepalen samen met u wat voor u van toepas- 6

8 sing is. Verderop in deze folder vindt u een korte beschrijving van de modules. Op de afdeling zijn uitgebreidere folders over deze modules beschikbaar. Verder is er een samenwerkingsverband met de afdeling Fysiotherapie. Mocht u nog een andere therapie nodig hebben, dan kan dit in overleg op een ander moment in de week. Dit kan bijvoorbeeld een module interactie therapiegroep zijn, zoals die op de donderdag binnen het programma Eetstoornis met overgewicht gegeven wordt. Module zwemmen Het zwemmen heeft twee doelen. Ten eerste is het goed om uw conditie te verbeteren. Daarnaast kunt u bij het zwemmen makkelijker bewegen, wat u meer vertrouwen kan geven in uw lichaam en het bewegen. Module cognitieve gedragstherapie In deze module leert u zich meer bewust te worden van uw denkpatronen en uw gedrag. Vervolgens leert u om hierin zelf verandering aan te brengen. Thema s zijn: zelfbeeld, omgaan met anderen, hanteren van emoties en de achterliggende dynamiek van het eetgedrag. in een enkel geval als nazorg) gedaan. Emoties en eten komen vaak samen voor. Daarom is het bij overgewicht belangrijk om te leren omgaan met emoties. In HCT wordt overgewicht gezien als een poging van het lichaam om zich aan te passen aan ongunstige omstandigheden. Onze voorouders beschikten niet over regelmatig en in grote hoeveelheden beschikbaar voedsel. Ons lichaam heeft daardoor geleerd om bij het signaal stress te gaan hamsteren. Emoties zoals frustratie, eenzaamheid en teleurstelling leiden tot stress en ontregelen onze natuurlijke regelsystemen. In de loop van de HCT brengt u deze systemen weer in balans en leert u zelf uw emoties te reguleren met hulp van de hartcoherentiemethode. Vanuit de nieuw verworven balans observeert u bij uzelf honger, trek en verzadiging. Daarna kunt u, uitgaande van uw doel om af te vallen, beter uw eigen keuzes maken en die ook beter volhouden. Voor deze module moet u een boek aanschaffen en dagelijks thuis oefeningen doen. Nieuwe module: HartCoherentieTraining In aanvulling op de eendaagse behandelprogramma s (BMI40+ en EMO) bieden wij sinds 2010 op maandagochtend een nieuwe module aan: HartCoherentieTraining (HCT). Deze kan gevolgd worden in combinatie met de andere behandelonderdelen. De module wordt ook wel als voorzorg (en 7

9 Behandelprogramma Eetstoornis met overgewicht (EMO) Voor wie? Het behandelprogramma Eetstoornis met overgewicht (EMO) is bedoeld voor mensen met een overeetstoornis en overgewicht. De ervaring leert dat bij de meeste deelnemers sprake is van obesitas, dit betekent een BMI van tussen 30 en 40 (zie figuur 1 op blz. 4). Doelen Het programma kent twee fases. Vanaf het begin houdt u een eetdagboek bij waarmee u uw eetpatroon in kaart brengt. Verder begint u in de eerste fase met het normaliseren van het eetpatroon aan de hand van een eetschema. Daarnaast werkt u aan uw motivatie door o.a. te denken over wat u wilt bereiken in de behandeling. U leert hoe u steun kunt vinden in de groep en hoe u het best kunt profiteren van de behandeling. In fase II ligt de nadruk op het verder onder controle krijgen van het eetgestoorde gedrag. Dit gebeurt aan de hand van zelfcontrole-methoden, cue-exposure, noodplannen, stappenplannen enz. Er is veel aandacht voor lichaamsbeleving en lichaamsbewustwording. Geleidelijk aan worden de achterliggende emotionele factoren steeds duidelijker en krijgt u hier meer vat op. In de eindfase is de eetstoornis grotendeels onder controle. Dat wil zeggen: u hebt geen eetbuien meer; u houdt een normaal voedingspatroon aan; u hebt voldoende lichaamsbeweging in uw eigen woonomgeving; u hebt inzicht in de achterliggende problematiek; u hebt meer grip op uw leven en de eetstoornis verliest zijn functie; u hebt een beter zelfbeeld en een betere lichaamsbeleving. De behandeling kan daarna worden afgerond of er kan gekozen worden voor nazorg in een zelfhulpgroep. Praktische informatie Fase I De behandeling is eens per week op donderdagochtend van tot uur. Van tot uur is er begeleiding door een diëtist en van tot uur door een sociotherapeut. Sommige deelnemers volgen ook nog een extra module (zie de informatie verderop in dit hoofdstuk). Deze modules zijn in het begin van de middag. De behandeling vindt plaats in een vaste groep van ongeveer negen deelnemers. Deze fase duurt 18 tot 24 weken. Tijdens de groepsbijeenkomsten werkt u aan: realistische verwachtingen inzicht in uw huidige eetpatroon motiverende technieken zelfcontrole leren omgaan met moeilijke momenten 8

10 Onderlinge steun buiten de therapie-uren wordt gestimuleerd. Fase II Na de eerste fase kunt u verder gaan met fase II (ook op de donderdag). U begint de ochtend met sociotherapie / voedingsmanagement ( uur). Daarna is er zwemmen van tot uur in zwembad de Kwakel (dit is vlak naast het ziekenhuis). Voor degenen die nog een extra module volgen, is dit aansluitend aan het begin van de middag. Evaluatie Iedere 9 tot 12 weken is er een evaluatie. U bespreekt dan de voortgang van uw behandeling met de diëtist (alleen in fase I), de sociotherapeut en de behandelcoördinator van de groep (klinisch psycholoog). Extra modules Naast het behandelprogramma kunt u nog een extra module volgen: interactie therapiegroep, cognitieve gedragtherapie óf psychomotorische therapie. De psycholoog en psychiater bepalen samen met u of dit op u van toepassing is. Dit is op de donderdagmiddag. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de modules. Op de afdeling zijn uitgebreidere folders over deze modules beschikbaar. Mocht u nog een andere therapie nodig hebben, dan kan die in overleg op een ander moment in de week worden ingepland. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe module HartCoherentieTraining (zie blz. 7) of aan deelname aan een angst- of depressiegroep. Verder is er een samenwerkingsverband met de afdeling Fysiotherapie. Module interactie therapiegroep De module interactie therapiegroep (ITG) is gericht op het verbeteren van vaardigheden in het contact met anderen. Dit gebeurt door uitwisseling in de groep en oefenen in rollenspelen. De deelnemers brengen onderwerpen in vanuit eigen ervaringen en te verwachten situaties. Zulke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: nee leren zeggen, grenzen stellen, of op anderen afstappen. Module cognitieve gedragstherapie In de module cognitieve gedragstherapie leert u zich meer bewust te worden van uw eigen denkpatronen en uw gedrag. Vervolgens leert u om hierin zelf verandering aan te brengen. Thema s zijn: zelfbeeld, omgaan met anderen, hanteren van emoties en de achterliggende dynamiek van het eetgedrag. Module psychomotorische therapie (PMT) In de module psychomotorische therapie (PMT) is het lichaam uitgangspunt van de therapie om aan problemen te werken. U leert u bewust worden van uw lichaam, hoe u hier zelf invloed op kunt hebben (bijv. bij het omgaan met gevoelens) en u leert om binnen de groep (oude) ervaringen te verwerken. 9

11 Algemene informatie voor beide behandelprogramma s (BMI 40+ en EMO) Stabilisatie/voorzorggroep De stabilisatiegroep is bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht, die intakegesprekken hebben gehad voor een overeetstoornissenprogramma en nog minstens enkele maanden moeten wachten tot hun behandeling start. Doelen van de stabilisatiegroep zijn: Vergroten van uw kennis en inzicht m.b.t. overeetstoornissen in het algemeen en uw eigen eetprobleem. Stabilisatie van gewicht (d.w.z.: niet aankomen). Werken aan motivatie voor aanpak van de eetstoornis. Kennismaken met groepstherapie en de manier van werken door het overeetstoornissenteam. Eens in de twee weken komt de stabilisatiegroep bij elkaar. De bijeenkomsten zijn op vrijdag van tot uur. Het is een open groep; dat betekent dat er nieuwe mensen kunnen instromen. De module HartCoherentieTraining (zie blz. 7) wordt ook wel als voorzorg aangeboden. Informatiebijeenkomsten Per jaar worden er vier informatieavonden gehouden voor alle deelnemers aan het overeetstoornissenprogramma (alle fases). Ook partners, familieleden, vrienden en/of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn dan welkom. Telkens wordt een bepaald thema onder de loep genomen, zoals lichaamsbeeld, zelfcontrole of omgaan met de feestdagen. Er zijn altijd minimaal twee medewerkers aanwezig. Deze bijeenkomsten zijn een onderdeel van het behandelprogramma. Onderzoek Tijdens het behandelprogramma worden uw gewicht (BMI) en bloeddruk regelmatig gecontroleerd. Dit is voor medische controle en om het effect van de behandeling te kunnen volgen. Daarnaast wordt enkele malen bloed geprikt om de waarde te bepalen van: cholesterol (HDL, LDL en totaalwaarde); triglyceriden (vetten); glucosespiegel (bloedsuiker): hiervoor moet u nuchter zijn; Alleen bij diabetespatiënten: GlyHB (dit geeft de gemiddelde bloedglucosewaarden over de afgelopen twee tot drie maanden weer). Daarnaast krijgt u nog enkele vragenlijsten over uw eetgedrag en uw algeheel welbevinden. De metingen kunnen ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens worden groepsgewijs en anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat niemand uw gegevens met u persoonlijk in verband kan brengen. Het kan zijn dat u later benaderd wordt voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld metingen om te kijken naar het effect van de behandeling op de langere termijn. In dat geval neemt uw behandelaar contact met u op. U kunt natuurlijk zelf kiezen of u meewerkt of niet. Uw keuze heeft geen enkele 10

12 invloed op de zorg die u ontvangt. Afdelingsregels Op de afdeling gelden enkele afspraken, regels en grenzen. Deze dragen bij aan een omgeving en klimaat waarin de behandeldoelen kunnen worden bereikt. De belangrijkste zijn: Roken is in het hele gebouw niet toegestaan. Niet eten en drinken tijdens de bijeenkomsten. Elke deelnemer helpt zonodig met lichte corveetaken. Lichamelijk geweld of dreigen hiermee op de afdeling wordt niet getolereerd. Het bezit of gebruik van alcohol en/of drugs op de afdeling is niet toegestaan. Kunt u door ziekte niet komen? Geef dit dan door aan het secretariaat tussen en uur. Per serie van 9 tot 12 weken mag u één keer missen. Bent u een tweede keer afwezig, dan wordt dit in het team besproken en zo nodig volgt een individueel gesprek. Als u te veel afwezig bent volgt een gesprek met de behandelcoördinator om te bekijken of het zinvol is om de behandeling voort te zetten. Opname De afdeling Psychiatrie en Psychologie heeft een Medisch Psychiatrische Unit. In heel uitzonderlijke gevallen is hier een kortdurende opname mogelijk. Kosten Hebt u vragen over de vergoeding van uw behandeling en een eventuele eigen bijdrage? Wij adviseren u uw zorgverzekeraar te raadplegen. Zie ook onze website onder het specialisme Psychiatrie & Psychologie (zorgverzekering en kosten): Nazorg Als u het behandelprogramma bij het St. Antonius Ziekenhuis hebt doorlopen, kunt u voor verdere ondersteuning en begeleiding terecht bij Hé Zelfhulporganisatie. In samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis heeft deze organisatie een groep opgezet voor mensen met Binge Eating Disorder (de engelse term voor overeetstoornis). Doelstelling is het vasthouden van de bereikte resultaten. Dit betekent: tijdige signalering en actie bij een eventuele terugval in oude patronen en eetgewoontes. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundigen, dat wil zeggen dat zij zelf ook een overeetstoornis hebben gehad. Deelnemers van de nazorggroep kunnen ook in een andere instelling dan het St. Antonius Ziekenhuis een behandeling hebben gehad. Deelnemers vertellen om de beurt hoe het gaat en blijven kritisch naar elkaar en naar zichzelf, met name ten aanzien van het eetgedrag (productkeuze, regelmaat enz.). De groep komt eens in de twee weken bij elkaar (op een avond). Voor actuele informatie kunt u kijken op of in de folder die in het St. Antonius Ziekenhuis verkrijgbaar is. 11

13 Doorloopt u om de een of andere reden niet het hele programma, of zijn er bijkomende psychische problemen? Dan kijken wij zo nodig met u naar andere behandelmogelijkheden binnen of buiten het St. Antonius. Overige informatie Medische zorg blijft in handen van de huisarts of specialist. Groepsgrootte is ongeveer 9 mensen voor de fases I en tot ongeveer 12 mensen voor de fases II. In de extra modules kunnen maximaal 9 mensen terecht, hiervoor kan eventueel een wachttijd bestaan. In principe wordt de behandeling in groepsverband aangeboden. Meer informatie over het St. Antonius Ziekenhuis en de afdeling Psychiatrie is te vinden op Hout. Uitgeverij Boom, Serie: zorgen voor je zelf. ISBN Leven met obesitas. P. Daansen. Bohn Stafleu Van Loghum, Reeks a-ggz. ISBN Aanmelden U kunt zich aanmelden door te bellen naar het St. Antonius Ziekenhuis. Vraagt u naar het afdelingshoofd van de afdeling Psychiatrie en Psychologie. Na telefonische aanmelding volgen twee gesprekken op de poli bij een psycholoog en een psychiater. Aan de hand daarvan wordt bekeken of deelname aan het programma voor u zinvol is. Aanbevolen literatuur Afvallen op maat. Een methode met blijvend resultaat. Strien, Tatjana van. Uitgeverij Boom, Amsterdam. ISBN Beetje bij beetje beter. Overlevingspakket voor mensen met bulimia nervosa en/of een vreetbuistoornis. Schmidt & Treasure, Uitgeverij SWP te Utrecht. ISBN Obesitas en overgewicht. Oorzaken, gevolgen en behandeling. P.Zelissen, Uitgeverij Davidsfonds V.Z.W. ISBN Maak je niet dik. Over eten en diëten. G. van 12

14 Overzicht therapieën en tijden Stabilisatie/voorzorg Eens per twee weken (oneven week) op vrijdag van uur. De behandelingen binnen het St. Antonius Ziekenhuis vinden wekelijks plaats in een groep, gedurende een dagdeel óf een hele dag: BMI 40+ programma EMO programma Fase I: weken Fase I: weken Fase II: weken * Fase II: weken* * In een enkel geval is verlenging mogelijk. Tijden BMI40+ fase I Maandag Tijd ZWM Zwemmen CGT Cognitieve gedragstherapie SOCIO Sociotherapie DIE Diëtetiek BMI40+ fase II Maandag Tijd ZWM Zwemmen CGT Cognitieve gedragstherapie DIE Diëtetiek SOCIO Sociotherapie Extra module HC HartCoherentieTraining EMO fase I Donderdag Tijd DIE Diëtetiek SOCIO Sociotherapie PMT Psychomotorische therapie ITG Interactie therapiegroep CGT Cognitieve gedragstherapie EMO fase II Donderdag Tijd SOCIO Sociotherapie DIE Diëtetiek (1x p/m) ZWM Zwemmen PMT Psychomotorische therapie ITG Interactie therapiegroep CGT Cognitieve gedragstherapie

15 Nazorg Zelfhulporganisatie: tweewekelijks op een avond, begeleid door ervaringsdeskundigen. 14

16 St. Antonius Ziekenhuis T E Spoedeisende Hulp Psychiatrie & Psychologie Locaties en bezoekadressen Ziekenhuizen St. Antonius Ziekenhuis Utrecht Soestwetering 1, Utrecht (Leidsche Rijn) Poliklinieken St. Antonius Polikliniek Utrecht Overvecht Neckardreef 6, Utrecht St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein Koekoekslaan 1, Nieuwegein St. Antonius Polikliniek Houten Hofspoor 2, Houten St. Antonius Spatadercentrum Utrecht-De Meern Van Lawick van Pabstlaan 12, De Meern 15

17 Meer weten? Ga naar Dit is een uitgave van St. Antonius Ziekenhuis PSY 05/05-13

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Overeetstoornissen. Behandelprogramma s BEHANDELING

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Overeetstoornissen. Behandelprogramma s BEHANDELING PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Overeetstoornissen Behandelprogramma s BEHANDELING Inhoudsopgave Inleiding 3 Behandelprogramma BMI 40+ 5 Behandelprogramma Eetstoornis met 7 overgewicht (EMO) Algemene informatie

Nadere informatie

Maagoperaties bij ernstig overgewicht

Maagoperaties bij ernstig overgewicht CHIRURGIE Maagoperaties bij ernstig overgewicht BEHANDELING Maagoperaties bij ernstig overgewicht U hebt deze folder meegekregen omdat u erover denkt een maagoperatie te ondergaan om uw overgewicht te

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie Overbruggende Deeltijd BEHANDELING Psychiatrie Overbruggende Deeltijd Indien klinische opname niet (meer) noodzakelijk is, kunt u een programma volgen binnen de Overbruggende

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. De Fit Cool poli. Overgewicht bij kinderen KINDEREN

KINDERGENEESKUNDE. De Fit Cool poli. Overgewicht bij kinderen KINDEREN KINDERGENEESKUNDE De Fit Cool poli Overgewicht bij kinderen KINDEREN De Fit Cool poli Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste twintig jaar verdubbeld. In Nederland is momenteel één op de acht

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie achteruit. U kunt zich hierdoor

Nadere informatie

Behandelprogramma Moeheid bij MS

Behandelprogramma Moeheid bij MS REVALIDATIE Behandelprogramma Moeheid bij MS BEHANDELING Behandelprogramma Moeheid bij MS Moeheid is een veel voorkomende klacht bij Multiple Sclerose (MS). Al vanaf het begin van de MS kan moeheid zorgen

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis PSYCHOLOGIE & PSYCHIATRIE Lichaamsgericht programma BEHANDELING Lichaamsgericht programma Op de afdeling Psychologie & Psychiatrie van het St. Antonius Ziekenhuis is een modulaire behandeling ontwikkeld

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker De mogelijkheden BEHANDELING Revalidatie bij kanker U kunt in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor verschillende revalidatieprogramma s bij kanker. Revalidatie bij

Nadere informatie

Hartrevalidatie op maat

Hartrevalidatie op maat FYSIOTHERAPIE Hartrevalidatie op maat BEHANDELING Hartrevalidatie op maat Het St. Antonius Ziekenhuis biedt hartpatiënten een revalidatieprogramma aan. Dit geldt alleen voor patiënten die een hart-infarct

Nadere informatie

Intensieve klachtgerichte dagbehandeling, afdeling Psychiatrie & Psychologie

Intensieve klachtgerichte dagbehandeling, afdeling Psychiatrie & Psychologie PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Intensieve klachtgerichte dagbehandeling, afdeling Psychiatrie & Psychologie BEHANDELING Intensieve klachtgerichte dagbehandeling, afdeling Psychiatrie & Psychologie In deze folder

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. Eerste bezoek Nefrologie/ Vasculaire Geneeskunde

Interne Geneeskunde. Eerste bezoek Nefrologie/ Vasculaire Geneeskunde Interne Geneeskunde Eerste bezoek Nefrologie/ Vasculaire Geneeskunde U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling, bij de verpleegkundige en om uur bij dokter en u wordt voor een nierecho op dag

Nadere informatie

Rugrevalidatieprogramma

Rugrevalidatieprogramma FYSIOTHERAPIE Rugrevalidatieprogramma BEHANDELING Rugrevalidatieprogramma U hebt het advies gekregen deel te nemen aan het rugrevalidatieprogramma op de afdeling Fysiotherapie van het St. Antonius Ziekenhuis.

Nadere informatie

INTENSIVE CARE Nazorg Intensive Care

INTENSIVE CARE Nazorg Intensive Care INTENSIVE CARE Nazorg Intensive Care Nazorg Intensive Care U bent met een ernstige ziekte opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care (IC) van ons ziekenhuis. Er is in die periode veel met u gebeurd.

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

Zorgen rond kanker. Bij wie van ons kunt u terecht?

Zorgen rond kanker. Bij wie van ons kunt u terecht? Zorgen rond kanker Bij wie van ons kunt u terecht? Zorgen rond kanker Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer

Nadere informatie

SPOEDEISENDE HULP. Flauwvallen

SPOEDEISENDE HULP. Flauwvallen SPOEDEISENDE HULP Flauwvallen Flauwvallen U hebt de afdeling Spoedeisende Hulp bezocht omdat u één of meerdere keren bent flauwgevallen. Een flauwvalreactie wordt in medische termen ook wel syncope genoemd.

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Educatieve therapie voor patiënten met pijn

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Educatieve therapie voor patiënten met pijn PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Educatieve therapie voor patiënten met pijn Educatieve therapie voor patiënten met pijn U bent onder behandeling vanwege chronische pijn. Uw arts heeft u geadviseerd om de educatieve

Nadere informatie

DIABETES CENTRUM. Diabetes Centrum

DIABETES CENTRUM. Diabetes Centrum DIABETES CENTRUM Diabetes Centrum Diabetes Centrum Het Diabetes Centrum is onderdeel van het St. Antonius Ziekenhuis. Het centrum biedt complete poliklinische zorg aan mensen met diabetes mellitus (suikerziekte).

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES FYSIOTHERAPIE Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten ADVIES Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten Bij patiënten met een longaandoening is vaak meer aan de hand dan alleen een longziekte. De aandoening

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Persoonsgerichte eendaagse dagbehandeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Persoonsgerichte eendaagse dagbehandeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Persoonsgerichte eendaagse dagbehandeling Persoonsgerichte eendaagse dagbehandeling De eendaagse persoonsgerichte dagbehandeling kan een goede keuze zijn als u al eerder een behandeling

Nadere informatie

Adviezen voor na uw ontslag

Adviezen voor na uw ontslag LONGGENEESKUNDE Adviezen voor na uw ontslag ADVIES Adviezen voor na uw ontslag U krijgt deze folder omdat u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen wordt. U vindt er praktische informatie in over uw verdere

Nadere informatie

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je

Mensen met boulimia hebben vaak een normaal basisgewicht, en kunnen. Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat je BOulImIa NerVOsa BOulImIa NerVOsa Wat is boulimia nervosa? Boulimia nervosa houdt in dat je regelmatig flinke eetbuien hebt waarbij je de controle lijkt te verliezen. Tegelijkertijd ben je bang voor overgewicht.

Nadere informatie

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling ANOrexIA NervOsA ANOrexIA NervOsA Wat is anorexia nervosa? Mensen met anorexia eten zo weinig, dat ze extreem mager worden. Vaak zijn ze ernstig ondervoed. Maar al zijn ze vel over been, toch zien ze in

Nadere informatie

Richtlijnen na een halsslagaderoperatie

Richtlijnen na een halsslagaderoperatie VAATCHIRURGIE Richtlijnen na een halsslagaderoperatie ADVIES Richtlijnen na een halsslagaderoperatie Onlangs hebt u een vaatoperatie ondergaan. Na de operatie kunt u de dagelijkse activiteiten langzaam

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

(Neuro) psychologisch onderzoek

(Neuro) psychologisch onderzoek PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE (Neuro) psychologisch onderzoek ONDERZOEK (Neuro) psychologisch onderzoek Uw behandelend arts of psychotherapeut/psycholoog heeft u verwezen voor een (neuro)psychologisch onderzoek

Nadere informatie

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit NEUROLOGIE Opname op de Stroke Unit Opname op de Stroke Unit U bent opgenomen op de Stroke Unit, een onderdeel van de afdeling Neurologie. De Stroke Unit is bedoeld voor mensen die speciale neurologische

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker Revalidatie Revalidatie bij kanker Vermoeidheid bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie

Nadere informatie

REVALIDATIE. Chronische pijn

REVALIDATIE. Chronische pijn REVALIDATIE Chronische pijn Chronische pijn Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet blijft doorlopen met een gebroken been. Bij chronische pijnklachten

Nadere informatie

Cognitieve stoornissen na een beroerte

Cognitieve stoornissen na een beroerte NEUROLOGIE Cognitieve stoornissen na een beroerte ADVIES Cognitieve stoornissen na een beroerte Als aanvulling op de folders Verder na een beroerte en Na een beroerte, adviezen voor naasten krijgt u in

Nadere informatie

LONGGENEESKUNDE. Dagboek bloedneuzen

LONGGENEESKUNDE. Dagboek bloedneuzen LONGGENEESKUNDE Dagboek bloedneuzen Dagboek bloedneuzen zijn een veelvoorkomend verschijnsel bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW). Dit komt doordat de bloedvaatjes in het neusslijmvlies bij mensen

Nadere informatie

INTERNE GENEESKUNDE. Dorstproef ONDERZOEK

INTERNE GENEESKUNDE. Dorstproef ONDERZOEK INTERNE GENEESKUNDE Dorstproef ONDERZOEK Dorstproef U wordt binnenkort opgenomen voor een dorstproef. U krijgt dit onderzoek om erachter te komen waarom u elke dag zoveel plast. In deze folder vertellen

Nadere informatie

Pijnmeting. Hulpmiddel bij pijnbestrijding

Pijnmeting. Hulpmiddel bij pijnbestrijding Pijnmeting Hulpmiddel bij pijnbestrijding Pijnmeting U bent opgenomen omdat u lichamelijke klachten hebt en één van deze klachten is pijn. De mogelijkheid bestaat dat de oorzaak van de pijn snel wordt

Nadere informatie

PIJNBESTRIJDING. De poli Pijnbestrijding

PIJNBESTRIJDING. De poli Pijnbestrijding PIJNBESTRIJDING De poli Pijnbestrijding De poli Pijnbestrijding Deze folder geeft u algemene informatie over de gang van zaken op de poli Pijnbestrijding. Algemeen De polikliniek Pijnbestrijding heeft

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE. Blaastraining. Uw blaas de baas ADVIES

FYSIOTHERAPIE. Blaastraining. Uw blaas de baas ADVIES FYSIOTHERAPIE Blaastraining Uw blaas de baas ADVIES Blaastraining Bij urge-incontinentie (aandrangincontinentie) voelt u bijna voortdurend of vaak aandrang om te plassen. Daarom bouwt u onbewust de gewoonte

Nadere informatie

REVALIDATIE. Poliklinische hartrevalidatie

REVALIDATIE. Poliklinische hartrevalidatie REVALIDATIE Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie U bent door uw cardioloog of hartchirurg aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma van het St. Antonius Ziekenhuis. Dit programma

Nadere informatie

REUMATOLOGIE. De (verpleegkundig) reumaconsulent

REUMATOLOGIE. De (verpleegkundig) reumaconsulent REUMATOLOGIE De (verpleegkundig) reumaconsulent De (verpleegkundig) reumaconsulent U hebt gehoord dat er bij u een vorm van reuma is vastgesteld. Het kan zijn dat u nog vragen hebt, of dat er problemen

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis INTERNE GENEESKUNDE De diabetesverpleegkundige De diabetesverpleegkundige In het werken op de poli Interne Geneeskunde diverse diabetesverpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg rondom diabetes.

Nadere informatie

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III Psychiatrie en Psychologie Klachtgerichte behandeling Unit III Klachtgerichte behandeling Unit III In deze folder leest u meer over het intensieve klachtgerichte behandelprogramma voor mensen met matige

Nadere informatie

Behandeling op de Moeder Baby Unit (MBU)

Behandeling op de Moeder Baby Unit (MBU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Behandeling op de Moeder Baby Unit (MBU) BEHANDELING Behandeling op de Moeder Baby Unit (MBU) Deze folder geeft informatie over een gezamenlijke opname van moeder en baby op de

Nadere informatie

Onderhuids. Workshop Zelfverwonding en Eetstoornissen. 9 december 2005

Onderhuids. Workshop Zelfverwonding en Eetstoornissen. 9 december 2005 Onderhuids Workshop Zelfverwonding en Eetstoornissen 9 december 005 Voorstellen ZieZo Eetstoornissen Ervaringsverhaal Vragenlijst zelfbeschadiging en Eetstoornissen Vragen José Geertsema Ellen Spanjers

Nadere informatie

INTERNE GENEESKUNDE. De diabetesverpleegkundige

INTERNE GENEESKUNDE. De diabetesverpleegkundige INTERNE GENEESKUNDE De diabetesverpleegkundige De diabetesverpleegkundige In het St Antonius ziekenhuis werken op de poli Interne Geneeskunde diverse diabetesverpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie

CARDIOLOGIE. Ergometrie. Inspannings-elektrocardiogram ONDERZOEK

CARDIOLOGIE. Ergometrie. Inspannings-elektrocardiogram ONDERZOEK CARDIOLOGIE Ergometrie Inspannings-elektrocardiogram ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis FYSIOTHERAPIE Zes minuten Wandeltest ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij verzoeken u om 10

Nadere informatie

DERMATOLOGIE. Training ontspanningsoefeningen

DERMATOLOGIE. Training ontspanningsoefeningen DERMATOLOGIE Training ontspanningsoefeningen bij jeuk Training ontspanningsoefeningen bij jeuk Stress en (spier)spanning kunnen ervoor zorgen dat lichamelijke klachten verergeren. Dit geldt ook voor klachten

Nadere informatie

RADIOLOGIE. Botdichtheidsmeting ONDERZOEK

RADIOLOGIE. Botdichtheidsmeting ONDERZOEK RADIOLOGIE Botdichtheidsmeting ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij verzoeken u om 10 minuten

Nadere informatie

Behandelmogelijkheden

Behandelmogelijkheden Behandelmogelijkheden 2 Door middel van deze folder willen we u informeren over de verschillende behandelmogelijkheden in het Obesitas Centrum Midden Brabant voor mensen met (morbide) obesitas. Screeningsspreekuur

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat er sprake is van een eetbuistoornis.

Herken je de volgende verschijnselen bij jezelf? Dan kan het zijn dat er sprake is van een eetbuistoornis. EEtbuIstOOrNIs EEtbuIstOOrNIs Wat is een eetbuistoornis? Een eetbuistoornis wordt ook wel Binge Eating Disorder (BED) genoemd. Mensen met een eetbuistoornis hebben regelmatig onbedwingbare en hevige eetbuien

Nadere informatie

GYNAECOLOGIE. Zwangerschapsmisselijkheid

GYNAECOLOGIE. Zwangerschapsmisselijkheid GYNAECOLOGIE Zwangerschapsmisselijkheid Zwangerschapsmisselijkheid Helaas is het voor de meeste zwangere vrouwen moeilijk om er aan te ontkomen; misselijkheid. Voor sommige vrouwen is het zelfs het eerste

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek KLINISCHE CHEMIE Veelgestelde vragen over bloedonderzoek ADVIES Veelgestelde vragen over bloedonderzoek In deze folder leest u de meest gestelde vragen over bloedonderzoek. Hebt u vragen die niet in deze

Nadere informatie

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB)

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Internet: www.sabn.nl E-mail: info@sabn.nl Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Overige websites: www.eetstoornissen.nl Afdeling Eetstoornissen Informatiefolder voor verwijzers 12 De Afdeling Eetstoornissen

Nadere informatie

NAZORG. Na uw opname ADVIES

NAZORG. Na uw opname ADVIES NAZORG Na uw opname ADVIES Na uw opname Sommige patiënten hebben na ontslag uit het ziekenhuis nog hulp nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp in de huishouding, verpleegkundige zorg of (tijdelijke) opvang

Nadere informatie

Videointeractiebegeleiding op de Kinderafdeling

Videointeractiebegeleiding op de Kinderafdeling KINDERGENEESKUNDE Videointeractiebegeleiding op de Kinderafdeling KINDEREN Video-interactiebegeleiding op de Kinderafdeling Uw kind is opgenomen op de Kinderafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. Een

Nadere informatie

ST. ANTONIUS VRUCHTBAARHEIDSCENTRUM. Zwanger worden en overgewicht

ST. ANTONIUS VRUCHTBAARHEIDSCENTRUM. Zwanger worden en overgewicht ST. ANTONIUS VRUCHTBAARHEIDSCENTRUM Zwanger worden en overgewicht Zwanger worden en overgewicht U bezoekt op dit moment het St. Antonius Vruchtbaarheidscentrum. Uw arts heeft u geadviseerd om gewicht te

Nadere informatie

ACTH-test bij kinderen

ACTH-test bij kinderen KINDERGENEESKUNDE ACTH-test bij kinderen Dagopname KINDEREN ACTH-test bij kinderen De kinderarts heeft na overleg met u besloten om bij uw kind een onderzoek te doen naar de werking van zijn/haar bijnieren.

Nadere informatie

De poli Kinder- en Jeugdpsychologie

De poli Kinder- en Jeugdpsychologie KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOGIE De poli Kinder- en Jeugdpsychologie KINDEREN De poli Kinder- en Jeugdpsychologie Geachte ouders/verzorgers, De kinderarts heeft u doorverwezen naar de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie,

Nadere informatie

DERMATOLOGIE. Dagbehandeling BEHANDELING

DERMATOLOGIE. Dagbehandeling BEHANDELING DERMATOLOGIE Dagbehandeling BEHANDELING Dagbehandeling De Dagbehandeling is bedoeld voor mensen met een chronische huidaandoening, zoals psoriasis of eczeem. U komt in aanmerking voor behandeling op de

Nadere informatie

St. Antonius Slaapcentrum

St. Antonius Slaapcentrum St. Antonius Slaapcentrum St. Antonius Slaapcentrum Binnen dit centrum werken meerdere afdelingen samen om patiënten met slaapproblemen optimaal te behandelen en te begeleiden. Het centrum is aangesloten

Nadere informatie

Behandelmogelijkheden

Behandelmogelijkheden OBESITAS CENTRUM Behandelmogelijkheden Bariatrische chirurgie Samen op weg naar een gelukkig gewicht INHOUD Met deze folder informeren we over de verschillende behandelmogelijkheden in het Obesitas Centrum

Nadere informatie

Videointeractiebegeleiding (VIB)

Videointeractiebegeleiding (VIB) KINDERGENEESKUNDE Videointeractiebegeleiding (VIB) op de Dagbehandeling Kinderen KINDEREN Video-interactiebegeleiding Uw kind komt voor dagopname op de Dagbehandeling Kinderen van het St. Antonius Ziekenhuis.

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Diabetesrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Diabetesrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Diabetesrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Inleiding U heeft diabetes en bent onder behandeling van een internist, huisarts,

Nadere informatie

Oefeningen na uw heupoperatie

Oefeningen na uw heupoperatie FYSIOTHERAPIE Oefeningen na uw heupoperatie ADVIES Oefeningen na uw heupoperatie U hebt uw heup gebroken en u bent hieraan geopereerd. Om ervoor te zorgen dat u na uw operatie weer snel herstelt, is het

Nadere informatie

Eetstoornissen. Mellisa van der Linden

Eetstoornissen. Mellisa van der Linden Eetstoornissen Mellisa van der Linden Inhoud Hoofdstuk 1: Wat houdt een eetstoornis in? Hoofdstuk 2: Welke eetstoornissen zijn er? Hoofdstuk 3: Wat zijn bekende oorzaken voor een eetstoornis? Hoofdstuk

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

DERMATOLOGIE. Krabbeheersingsprogramma

DERMATOLOGIE. Krabbeheersingsprogramma DERMATOLOGIE Krabbeheersingsprogramma Krabbeheersings-programma In deze folder vindt u informatie die u kan helpen minder te krabben. Normaal gesproken is krabben een reflex, maar het kan ook een (slechte)

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling REVALIDATIE Poliklinische revalidatiebehandeling BEHANDELING Poliklinische revalidatiebehandeling Uw huisarts of specialist heeft u doorverwezen naar de revalidatiearts. Deze heeft u onderzocht en adviseert

Nadere informatie

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker

Workshop uiterlijke verzorging. voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging voor mensen met kanker Workshop uiterlijke verzorging Look Good...Feel Better. Dat is het motto van een workshop over uiterlijke verzorging, bestemd voor patiënten met kanker.

Nadere informatie

Diabetesrevalidatie. UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Inleiding

Diabetesrevalidatie. UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Inleiding UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Diabetesrevalidatie Inleiding Intake U heeft diabetes en bent onder behandeling van een internist, huisarts, diabetesverpleegkundige of een diëtist. Ondanks

Nadere informatie

CHIRURGIE. Het verpleegkundig spreekuur Chirurgie

CHIRURGIE. Het verpleegkundig spreekuur Chirurgie CHIRURGIE Het verpleegkundig spreekuur Chirurgie U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij verzoeken u om

Nadere informatie

Videointeractiebegeleiding bij pasgeborenen

Videointeractiebegeleiding bij pasgeborenen KINDERGENEESKUNDE Videointeractiebegeleiding bij pasgeborenen KINDEREN Video-interactiebegeleiding bij pasgeborenen Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw baby na de geboorte in het ziekenhuis

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen

Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen FE 0807-1 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer folders verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over angst en depressie. Speciaal voor kinderen zijn er folders over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

PLASTISCHE CHIRURGIE. Voorhoofdslift BEHANDELING

PLASTISCHE CHIRURGIE. Voorhoofdslift BEHANDELING PLASTISCHE CHIRURGIE Voorhoofdslift BEHANDELING Voorhoofdslift Deze folder geeft u algemene informatie over een voorhoofdslift, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Het is goed

Nadere informatie

Plaatsing van een stent

Plaatsing van een stent LONGGENEESKUNDE Plaatsing van een stent in de luchtwegen BEHANDELING Plaatsing van een stent Binnenkort komt u voor een behandeling naar het St. Antonius Ziekenhuis. Bij deze behandeling brengt de arts

Nadere informatie

Fractuurosteoporose spreekuur

Fractuurosteoporose spreekuur CHIRURGIE/ORTHOPEDIE/SPOEDEISENDE HULP Fractuurosteoporose spreekuur ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak

Nadere informatie

Glucosetolerantietest bij kinderen

Glucosetolerantietest bij kinderen KINDERGENEESKUNDE Glucosetolerantietest bij kinderen Dagopname KINDEREN Glucosetolerantietest bij kinderen De kinderarts heeft na overleg met u besloten om bij uw kind een onderzoek te doen naar de werking

Nadere informatie

RADIOLOGIE. Dunne-darmfoto ONDERZOEK

RADIOLOGIE. Dunne-darmfoto ONDERZOEK RADIOLOGIE Dunne-darmfoto ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij verzoeken u om 10 minuten voor

Nadere informatie

Fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij COPD FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie bij COPD het longrevalidatieprogramma ADVIES Fysiotherapie bij COPD het longrevalidatieprogramma Bij u is COPD vastgesteld. Uw longarts heeft u verwezen naar de afdeling Fysiotherapie

Nadere informatie

Cardiologie. Pericardpunctie

Cardiologie. Pericardpunctie Cardiologie Pericardpunctie BEHANDELING Pericardpunctie In deze folder leest u meer over de pericardpunctie. Pericard is een andere naam voor hartzakje. Uit een echo is gebleken dat u overtollig vocht

Nadere informatie

CT-scan (met of zonder contrast)

CT-scan (met of zonder contrast) RADIOLOGIE CT-scan (met of zonder contrast) ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? CT-scan (met

Nadere informatie

OOGHEELKUNDE. Scheelzienoperatie BEHANDELING

OOGHEELKUNDE. Scheelzienoperatie BEHANDELING OOGHEELKUNDE Scheelzienoperatie BEHANDELING Scheelzienoperatie Binnenkort wordt u of uw kind opgenomen voor een scheelzienoperatie. In deze folder vertellen wij u in het kort meer over scheelzien en over

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid (delier)

Acuut optredende verwardheid (delier) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Acuut optredende verwardheid (delier) Informatie voor de patiënt, partner, familie en betrokkenen Acuut optredende verwardheid (delier) Uw partner, familielid, vriend of kennis

Nadere informatie

NUCLEAIRE GENEESKUNDE. Renografie ONDERZOEK

NUCLEAIRE GENEESKUNDE. Renografie ONDERZOEK NUCLEAIRE GENEESKUNDE Renografie ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Het totale onderzoek duurt

Nadere informatie

CARDIOLOGIE. Dagboek hartfalen

CARDIOLOGIE. Dagboek hartfalen CARDIOLOGIE Dagboek hartfalen Dagboek hartfalen Persoonlijke gegevens Naam :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ST. ANTONIUS KANKERCENTRUM. Wel of niet reanimeren in het St. Antonius Kankercentrum

ST. ANTONIUS KANKERCENTRUM. Wel of niet reanimeren in het St. Antonius Kankercentrum ST. ANTONIUS KANKERCENTRUM Wel of niet reanimeren in het St. Antonius Kankercentrum Wel of niet reanimeren in het St. Antonius Kankercentrum Binnen het St. Antonius Ziekenhuis is het de regel dat we iedere

Nadere informatie

Webspreekuur. Wat is het? Voordelen

Webspreekuur. Wat is het? Voordelen Webspreekuur Webspreekuur Sinds enige tijd is de service van de poliklinieken uitgebreid met een webspreekuur. Dit betekent dat u niet altijd terug hoeft te komen op de poli, maar thuis via internet contact

Nadere informatie

Kinderspeelplaats Nijntje

Kinderspeelplaats Nijntje Kinderspeelplaats Nijntje Kinderspeelplaats Nijntje Het kan voorkomen dat u een afspraak in ons ziekenhuis heeft en uw kind wilt of moet meenemen. Dan is het fijn om te weten dat uw kind bij kinderspeelplaats

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. Cursus kinderen met overgewicht

Afdeling revalidatie. Cursus kinderen met overgewicht Afdeling revalidatie Cursus kinderen met overgewicht Voor u ligt de informatiefolder over de cursus kinderen met overgewicht in het Lievensberg ziekenhuis. Deze folder informeert u over het hoe en waarom

Nadere informatie

Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker

Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker GYNAECOLOGIE Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker te voorspellen Doet u mee aan ons onderzoek? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Doet u mee aan ons onderzoek? Hoe eerder baarmoederhalskanker ontdekt

Nadere informatie

Diabetesspreekuur voor zwangeren

Diabetesspreekuur voor zwangeren INTERNE GENEESKUNDE Diabetesspreekuur voor zwangeren ADVIES Diabetesspreekuur voor zwangeren Uw gynaecoloog heeft u verwezen naar het Diabetesspreekuur voor zwangeren. Dit is een speciaal spreekuur voor

Nadere informatie

Onderzoek naar bloedverlies in het maagdarmkanaal

Onderzoek naar bloedverlies in het maagdarmkanaal NUCLEAIRE GENEESKUNDE Onderzoek naar bloedverlies in het maagdarmkanaal (Tractus digestivus) ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden

Nadere informatie

PLASTISCHE CHIRURGIE. Neuscorrectie BEHANDELING

PLASTISCHE CHIRURGIE. Neuscorrectie BEHANDELING PLASTISCHE CHIRURGIE Neuscorrectie BEHANDELING Neuscorrectie De vorm en grootte van de neus bepalen voor een belangrijk deel hoe uw gelaat eruit ziet. Operaties aan de neus om de vorm te verbeteren, zijn

Nadere informatie

PET-scan van de hersenen

PET-scan van de hersenen NUCLEAIRE GENEESKUNDE PET-scan van de hersenen ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. De laborant neemt op dag tussen 15.00 en 17.00 uur telefonisch contact met u op voor eventuele

Nadere informatie

EEG na slaapdeprivatie

EEG na slaapdeprivatie KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE EEG na slaapdeprivatie ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij verzoeken

Nadere informatie

UROLOGIE. Blaasspoelingen BEHANDELING

UROLOGIE. Blaasspoelingen BEHANDELING UROLOGIE Blaasspoelingen BEHANDELING U wordt verwacht op de poli/afdeling. Wij verzoeken u om 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn in verband met de administratieve afhandeling. Bent u verhinderd

Nadere informatie