Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 4. Ingediend op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1480249. Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 4. Ingediend op 10-11-2014."

Transcriptie

1 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens ngediende aanvraag/melding Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 4 Uw referentiecode DW380 - Kapvergunning 4 Doetinchem ngediend op Soort procedure Projectomschrijving Opmerking Gefaseerd Blokkerende onderdelen weglaten Persoonsgegevens openbaar maken Kosten openbaar maken Reguliere procedure Het kappen van bomen ten behoeve van de aanleg van een 380kV-hoogsspanningsverbinding tussen Doetinchem (NL) en Wesel (D). Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is ingevolge artikel 20c Elektriciteitswet j artikel 2 lid 1 onder a de rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing. Nee Nee Ja Nee Bijlagen die later komen - Bijlagen n.v.t. of al bekend - Bevoegd gezag Naam: Bezoekadres: Gemeente Doetinchem Raadhuisstraat 2, Doetinchem Postadres: Postbus HA Doetinchem Telefoonnummer: adres algemeen: Website: Contactpersoon: Loket bouwen en wonen Datum aanvraag: 10 november 2014 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 2

2 Overzicht bijgevoegde modulebladen Aanvraaggegevens Aanvragergegevens Locatie van de werkzaamheden Werkzaamheden en onderdelen Kappen Kappen Bijlagen Kosten Datum aanvraag: 10 november 2014 Aanvraagnummer: Pagina 2 van 2

3 Formulierversie Aanvrager bedrijf 1 Bedrijf KvK-nummer Vestigingsnummer Statutaire naam Handelsnaam TenneT TSO B.V. TenneT TSO 2 Contactpersoon Geslacht Man Vrouw Voorletters Voorvoegsels Achternaam Functie E van Zundert Adviseur 3 Vestigingsadres bedrijf Postcode 6812AR Huisnummer 310 Huisletter - Huisnummertoevoeging - Straatnaam Woonplaats Utrechtseweg ARNHEM 4 Correspondentieadres Postbus 718 Postcode Plaats 6800AS Arnhem 5 Contactgegevens Telefoonnummer Faxnummer adres Datum aanvraag: 10 november 2014 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 1

4 Formulierversie Locatie 1 Kadastraal perceelnummer Burgerlijke gemeente Kadastrale gemeente Kadastrale sectie Doetinchem L Wehl Kadastraal perceelnummer 277 Bouwplannaam - Bouwnummer - Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? Ja Nee 2 Eigendomssituatie Eigendomssituatie van het perceel Uw belang bij deze aanvraag U bent eigenaar van het perceel U bent erfpachter van het perceel U bent huurder van het perceel Anders Tot stand brengen van een hoogspanningsverbinding. Met de grondeigenaren worden zakelijk recht overeenkomsten afgesloten. 3 Toelichting Eventuele toelichting op locatie Er wordt een zakelijk recht overeenkomst (Zro) afgesloten tussen TenneT en de eigenaar. Er wordt pas tot kap overgegaan nadat toestemming van eigenaar middels een Zro is geregeld. Datum aanvraag: 10 november 2014 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 1

5 Formulierversie Kappen 1 Kappen Wat wilt u gaan doen? Om hoeveel houtopstanden gaat het? Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. 2 Kappen Anders Zie bijlage 2. Bomenlijst Zie bijlage 3. Kaart Zie bijlage 2. Bomenlijst Het herplanten van de te kappen bomen en houtopstanden is geregeld in het "Landschapsplan 380kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel, traject Doetinchem-Duitse grens" (onderdeel Rijksinpassingsplan). Zie bijlage 4. Landschapsplan - 2 Gemeentespecifieke vragen Heeft de boom een stamomtrek van meer dan 120 cm op 130 cm hoogte boven het maaiveld? Staat de boom op de lijst bijzondere bomen van de gemeente Doetinchem? Maakt de boom onderdeel uit van een houtelement? Bent u van plan bomen terug te planten? Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Datum aanvraag: 10 november 2014 Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Doetinchem Pagina 1 van 1

6 Formulierversie Bijlagen Formele bijlagen Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum ingediend Status document Bijlage1_brief4_pdf Bijlage1_brief4.pdf Anders n behandeling Bijlage3_totaal_4_pdf Bijlage3_totaal_4.pdf Situatietekening kappen n behandeling Volmacht Klaas Bakker_pdf Vrijgaveblad_Doetinchem_4.pdf bijlage2_bomenlijst_dtc_- 4_pdf Bijlage4_landschapsplan_pdf Bijlage4_landschapsplan.pdf Bijlage5_ZRO_Prot_gem_Wehl_pdf Bijlage5_ZRO_Prot_gem_Wehl.pdf Vrijgaveblad_Doetinchem_4_pdf Volmacht Klaas Bakker.pdf bijlage2_bomenlijst- _Dtc_4.pdf Anders n behandeling Anders n behandeling Anders n behandeling Anders n behandeling Gegevens houtopstanden n behandeling Datum aanvraag: 10 november 2014 Aanvraagnummer: Pagina 1 van 1

7 ~ TenneT ~ Taking power further VOLMACHT ONDERWERP volmacht vergunningsaanvragen Doetinchem-Wesel 380 kv Ondergetekende: De heer ir. B.G.M. Voorhorst, in zijn hoedanigheid van operationeel directeur van TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem (hierna te noemen "TenneT") en als zodanig bevoegd TenneT te dezer zake te vertegenwoordigen, verklaart door ondertekening dezes machtiging te verlenen aan: Klaas Bakker, werkzaam bij TenneT als manager Large Projects, Om namens TenneT alle vereiste vergunningenen/of ontheffingenen/of (publiekrechtelijke) toestemmingen aan te vragen voor haar project Doetinchem-Wesel 380kV. Aldus opgemaakt en ondertekend, Arnhem,..z1J_ maart 2014 operationeel directeur

8 ~ TenneT ~ Taking power further VRJGAVEBLAD VERGUNNNGSGEGEVENS DATUM REFERENTE 6 november ONDERWERP Vergunningaanvraag project Doetinchem - Wesel 380 kv, onderdeel omgevingsvergunning kappen gemeente Doetinchem 4 Bijlage Naam - kenmerk - revisiedatum Gezien engineer Paraaf voor 1 Toelichting op de aanvraag Kenmerk: d.d. 6 november Gegevens te kappen bomen en houtopstanden Kenmerk: - d.d. 6 november 2014 M.~ VUet Situatietekeningen bomen en houtopstanden Kenmerk: A:\p_dw380\producten\ vergunningen\141002p_dw380_verg_bomen d.d. 2 oktober 2014 Landschapsplan Doetinchem-Wesel 380kV Kenmerk:- d.d. 25 september 2014 Toestemming eigenaren Kenmerk: - d.d. - M.A. van der Vliet 1{ # R.J. van Essen R.J. van Essen

9 Bijlage 1: Brief toelichting op aanvraag Doetinchem-Wesel 380 kv

10 ~en net Taking power further Postbus 718,6800 AS Arnhem, Nederland Gemeente Doetinchem T.a.v. Mevrouw K. Legtenberg Postbus HA DOETNCHEM DATUM 6 november 2014 ONZE REFERENTE BEHANDELD DOOR Reg i en Arends TELEFOON DRECT E-MAL AANTAL BJLAGEN 5 BETREFT aanvraag omgevingsvergunning Kap tbv project Doetinchem-Wesel 380kV Geachte mevrouw Legtenberg, Voor de realisatie van het project Doetinchem-Wesel 380 kv vinden kapwerkzaamheden plaats binnen uw gemeente. n kader hiervan ontvangt u bijgaand een aanvraag in het kader van artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. n verband met de uitvoeringsplanning van ons project verzoeken wij u de geldigheid van uw besluit te bepalen vanaf de datum van uw besluit tot 3 jaar na onherroepelijk worden van het Rijksinpassingsplan 380kV Doetinchem-Voorst grens. Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is ingevolge artikel 20c Elektriciteitswet t artikel 2 lid 1 onder a de rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing. Hierbij is de minister van Economische Zaken de aangewezen minister voor de coördinatie. 1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift van deze aanvraag aan de Minister van EZ te versturen. TenneT TSO B.V. zal er echter voor zorgen dat de minister van Economische Zaken een exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te sturen. 2. n reactie op deze kopie van de aanvraag zal de minister u per brief melden wanneer van u verwacht wordt een ontwerp-besluit gereed te hebben. 3. Het ontwerp-besluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan TenneT TSO B.V., maar aan de minister van Economische Zaken. Deze omgevingsvergunning valt onder de rijkscoördinatieregeling voor energieprojecten (artikel 3.35 Wro). Daarom wordt op grond van art lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo gevolgd. U bent hierover reeds TenneT TSO B.V. Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregister Arnhem Telefoon Fax nternet

11 ~en net Taking power f urther TenneT TSO B.V. DATUM 6 november 2014 ONZE REFERENTE PAGNA 2 van 2 geïnformeerd door de projectleider voor de rijkscoördinatieregeling bij EZ en/of Bureau Energieprojecten. U kunt bij hem of haar nadere informatie over de voorbereidingsprocedure verkrijgen. De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag: Aanvraagformulier omgevingsvergunning Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Onderhavige brief Gegevens te kappen bomen en houtopstanden Situatietekeningen bomen en houtopstanden Landschapsplan 380kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel Toestemmingen eigenaren houtopstanden Een volledig overzicht van de vergunningsgegevens vindt u ook op het bijgevoegde vrijgaveblad. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. n geval van inhoudelijke vragen of onduidelijkheden verzoeken wij u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Jol Moors van Bureau Energieprojecten, tel Hoogachtend, TenneT TSO B.V. Klaas Bakker Manager Large Project

12 Bijlage 2: Kenmerken houtopstanden Doetinchem-Wesel 380 kv

13 TenneT TSO B.V. DATUM 6 november 2014 PAGNA 1 van 1 TER BESLUTVORMNG TER NFORMATE Toelichting Bijlage 3 van de vergunningaanvraag bestaat uit kaartmateriaal voor de te kappen houtopstanden. De nummers op deze kaarten corresponderen met de nummers in de lijsten in deze bijlage. Bijlage 5 bij deze aanvraag bevat de toestemming van de eigenaren van de houtopstanden. Het vellen van de volgende individuele bomen wordt aangevraagd: Nummer Soort boom Stamdiameter Maatregel 8 eik 80 Kappen Het vellen van de volgende houtopstanden wordt aangevraagd: Nummer Type houtopstand 8 Singel, diameter 20-40cm Soort boom Aantal m 2 te vellen Maatregel wilg, veldesdoorn, 150 kappen eik, es

14 Bijlage 3: Ligging houtopstanden Doetinchem-Wesel 380 kv

15 Doetinchem Wesel 380kV Kaartbomenenhoutopstanden WEH00L 738 WEH00L 555 Legenda ndividuelebomen #* vergunning gemeente, Kappen Houtopstanden Omgevingsvergunning kadastraal perceel WEH00L #* WEH00L 277 WEH00L 279 WEH00L Doetinchem Wesel380kV 4 WEH00L 646 WEH00L 283 WEH00L 509 WEH00L 525 Versie Schaal Definitief 1:1.000 Datum Formaat A3 288 WEH00L WEH00L 294 Kenmerk A:\p_dw380\producten\vergunningen\ p_dw380_verg_bomen m. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. TenneT TSO B.V.

16 Bijlage 4: Landschapsplan Generieke Bijlage Doetinchem-Wesel 380 kv

17 Bijlage 5: Toestemmingen eigenaren Doetinchem-Wesel 380 kv

18 :PRO'l'J~S~L'AN''SE GEMEEN~l'E WEHL Wehl, 17 oktober 2014 Betreft: akkoord Protestantse Gemeente Wehl aanleg 380 KV lijn en plaatsen mast Geachte belanghebbende, n de kerkenraadsvergadering van 4 september is er door de kerkenraad besloten dat er geen bezwaren zijn tegen de aanleg van een 380 KV lijn en het plaatsen van een mast door Tennet op de gronden die in eigendom zijn van de Protestantse gemeente Wehl, hetzij Diaconale gronden of gronden die onder Kerkbeheer vallen. Namens de Protestantse Gemeente Wehl, Handtekening Handtekening PROTESTANTSE GEMEENTE WEHL GROTESTRAAT 95, '7081 AG WEHL / KERKBEHEER RABOBANK / KERKBEHlllER PJ{NWEHL.NL DACONE RABODANK /

19 Versie d d Dossiernummer: DW P B perceel: Broekhuizerstraat te Wehl kadastrale gemeente:...!w~e!.!.hl!... sectie[s}..l_, nummer[s] 277 Overeenkomst tot vestiging van een opstalrecht De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V., statutair gevestigd te Arnhem, met adres: 6812 AR Arnhem, Utrechtseweg 310, nummer B.V , ingeschreven in het handelsregister onder dossier nummer (de "Opstalhouder"); en 2. De Protestantse Gemeente Wehl, kantoorhoudende te 7031 AG Wehl en aldus deze Protestantse gemeente overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 van ordinantie 11 van de Protestantse Kerk in Nederland rechtsgeldig vertegenwoordigd door< respectievelijk voorzitter en secretaris van de Protestantse Gemeente Wehl hierna ook te noemen: (de "Grondeigenaar"), BAN: NL49RAB Naam..;-: ====================- Voornamen.;-:------============ Gebaer.leelatum-en-plaatsi-- =========== (de eshtgeno(o)t(e) als bedoeld in artikel 12; 3. privé persoon/personen: vennootschap: Naam.; ==================--==================== Veernamen.;-: ============ A d ffi ~: ~===================~~==================== GebeorteElatum en -plaa,ts;--================== Burgerlijke-slaat.;-: ----===================~ 1-lanEielsr.e islernummer:;...: ============ BAN.;-: ~===================-~================== (de "Zakelijk-G&feGhli~ (de Opstalhouder, de Grondeigenaar en de Zakelijk Gerechtigde hierna tezamen : "Partijen").

20 2 Partijen komen het volgende overeen: A. Overzicht Partijen Stellen met betrekking tot deze overeenkomst het volgende overzicht van gegevens (hierna: "Overzicht") vast: Hoogspannlngsverbinding(enl: Een (bovengrondse) [ondergrondse) verbinding voor ten hoogste (380] kv bestaande uit 2 Circuits van 380 kv en 2 Circuits van 150 kv (doorhalen wat niet van toepassing is.) De Belaste Strook: De strook grond gelegen te Adres Broekhuizerstraat, Wehl Kadastrale gemeente Wehl sectie[s] L nummer(s) 277 De Belaste Strook betreft de strook grond ter breedte van 31 meter aan weerszijden van en inclusief de hartlijn van de Hoogspanningsverbinding(en) zoals is aangegeven op de tekening die als BJLAGE 1 aan deze Overeenkomst wordt gehecht. Werkterrein: (indien van toepassing) : Het Werkterrein is aangegeven op de tekening die als BJLAGE 1 aan deze Overeenkomst wordt gehecht. Aangrenzend Perceel: (i) het/de resterende gedeelte(n) van het kadastrale perceel/ de kadastrale percelen grond als hiervoor in de definitie van De Belaste Strook omschreven dat niet de Belaste Strook is ; en indien van toepassi~ (ii) de percelen gelegen te Ad re& ~============================================= KadastFale-gemeente -============================================= segtie[s) ========== Aummer[-s} :============================================= DW D-B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

21 3 l=l&-aaa r-ememi-pei'geel-eaeier-ftit-i-s-aaagegever-ep..qe-leke F A!}{li&-als-SJbAGS 2 aaa--e&;;e Gvefe&Akemst.vordt gehecht. Vergoeding( en): - De in artikel 6.2 sub a bedoelde Afsluitvergoeding Zakelijk Recht bedraagt EUR - (indien van toepassing): De in artikel 6.2 sub b bedoelde vergoeding voor de voorzienbare hinder en schade aan de Belaste Strook bedraagt EUR (indien van toepassing) : Oe in artikel--& sub c bedoelde vergoeding voor waardevermindering (mits bebouwe) bedraagt EUR draagt EUR -(indien van toepassing): De in artike16.2 sub e bedoelde vergoeding voor Werkschade bedraagt EUR: p.m. (nader te bepalen). (indien van toepassia t;-qe-ia-artikel-ê-,.2-su94-bedeelde-meewel'k-~eedif'l -Werkte r-r& i A--b&- --ftagi&f')-v.af--tgepassirgt;-0e-ia--affikej...ê.,4.gedeelde-ver.gee9iatt-wefjers-frkemerssg:laeie-bedr-aagt EUR. Veraeeding(en} Zakelijk Gerechtigde 'conform artikel ~4 {iil; ---fj-flruer var teepassirg): Ele ia artikel ê.:a sub a bedeelels Afsluit\<ergoeEiiR,lakelijk Recht 9edraagt EUR ---fj-fld~ A--teepassiRg) : de ia--art i kel-ê4-sub--b-bedeeide-verf!eedi-nfj-veer-ge-vo o~ ibabafe---l::w:tder en schade-aafl-d~elaste---stfeok bedraagt EUR -fjaruen--van toepassing): de ia artikel ê.:a sub c bedoeiele vergeedirg veer waardevermindering (mits bebou>,t, d) eedraagt EUR (iadiea 11aA teepassiag): De ia artikel ê.2 sul:l d l:ledoeieie Jer9eediR9 veer Meewerk\<ergeediAg WerkterreiR eedraagt EUR -fj.adiefl--v.aa-teepass i F t;-q e-ia-artikel-ê-:-é-s ub-e-l:le9geieie-verf!oedir~o r WerkscJ:\ae&-l:leEir-aagt EUR: p.m. (nader te bepaler). - ftl'leiea-v.a A--teepassiRgf.-De-iA--artikel-&.4-bedeelde-vergeediRfl-'Jeer-1-Akem&RssG:laEie-(-mits-Gebruiker), zie artikel 5.5 Algem9A9-Bepruffigl*-- -- Minimale Afsluitvergoeding Zakelijk Recht: Het hierna in artikel 9 bedoelde deel van de Afsluitvergoeding Zakelijk Recht bedraagt EUR Werken: (a) (b) _1_ hoogspanningsmasten; SA 'lerbiadirgs erief testwerker (NH-ziiRGe-Qe-l=leogspaARiRgsverbinding), waarvan erdergrones; er beveafjfords; SA (c) opstii9purier. Gebruik: De Belaste Strook/het Aangrenzend Perceel wordt WEL ~mede) gebruikt door een derde (onder derde wordt niet verstaan ee keiijk Gerechtigde die deze Overeenkomst mede onder Overeen ko DW D-B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

22 4 tekent). ndien sprake is van gebruik door een derde: de gebruiker is WEL Nlé+-pachter. (steeds doorhalen wat niet van toepassing is.) Kadastraal perceel Wehl, sectie L, nr. 277 Naam: Voornamen: Adres: Geboortedatum en -plaats: Voertuigen: fh:leliea-vaa-teepassirf:h ;...Qe-~iema--ffi.-a4ike~e{!eelEl~egte-vaA-VGel'k:l i gef-begfaagt metaf,. (inelier var toepassirg): De hierna in artikel 9.2 beeloeiele maximale asdruk var voertuigen be Eif.aag ilegram.,. Bijzonderheden: q_l Overeen mst tot vestigen opstalrecht DW D-B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

23 5 8. Bepalingen. Artikel 1. Definities en Algemene Bepalingen n deze Overeenkomst met hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis zoals omschreven in artikel 1 van de Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013, welke zijn vervat in de op twaalf juli 2013 voor Mr J.W. Wessels, notaris te Amsterdam verleden akte, waarvan een afschrift op vijftien juli 2013 is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, in register Hypotheken 4, deel 63093, nummer 100 (de "Algemene Bepalingen"). Een kopie van de Algemene Bepalingen wordt als BJLAGE 3 aan deze Overeenkomst gehecht. De Algemene Bepalingen zijn onderdeel van deze Overeenkomst en zullen op het Opstalrecht van toepassing zijn Als er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomsten/of de Akte enerzijds en de Algemene Bepalingen anderzijds, heeft het bepaalde in de Overeenkomsten/of de Akte voorrang. Als er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en de Akte, heeft het bepaalde in de Akte voorrang. Artikel 2. Overeenkomst tot vestiging. Uilgangspunt van de Overeenkomst is het gedogen van werken van algemeen belang door de Grondeigenaar, teneinde een wettelijke gedoogplicht te voorkomen. Daartoe zal de Grondeigenaar aan de Opstalhouder de rechten zoals omschreven in deze Overeenkomst en de Algemene Bepalingen verlenen (waaronder met name het Opstalrecht), welke rechten de Opstalhouder van de Grondeigenaar zal aanvaarden. Artikel 3. Het Opstalrecht Het Opstalrecht houdt in het recht om in, open/of boven de Belaste Strook Elektriciteitswerken aan te leggen, in stand te houden of te verwijderen. Het Opstalrecht wordt in deze Overeenkomst en de Algemene Bepalingen nader omschreven, en de Belaste Strook is nader aangegeven op de tekening die als BJLAGE 1 aan deze Overeenkomst is gehecht n of op de Belaste Strook mag de Opstalhouder de Hoogspanningsverbinding( en) en Werken aanbrengen, hebben en in stand houden zoals aangegeven in het Overzicht Het Opstalrecht betreft een zakelijk recht als bedoeld in artikel5:101 e.v. Burgerlijk Wetboek en betreft een zelfstandig recht. Artikel 4. Gebruik. ndien in het Overzicht is aangegeven dat de Belaste Strook (deels) wordt gebruikt door een derde (niet zijnde de Zakelijk Gerechtigde die deze Overeenkomst mede ondertekent), dan zullen Partijen met die gebruiker zoveel mogelijk trachten een separate gebruiksovereenkomst te sluiten. Verwezen wordt naar artikel 13 van de Algemene Bepalingen. ndien dat gebruik kwalificeert als pacht en aan die pachter een wettelijk voorkeursrecht toekomt, dan zullen Partijen zo veel mogelijk trachten in de separate gebruiksovereenkomst met die pachter overeen te komen dat deze - voor zoveel nodig - afstand doet van zijn voorkeursrecht. Artikel 6. Voertuigen n afwijking van artikel 7 lid 2 onder 11. sub b van de Algemene Bepalingen zijn voertuigen met een maximale hoogte zoals in het Overzicht aangegeven, inclusief zich eventueel daarop bevindende personen en/of objecten, zonder toestemming van de Opstalhouder op de Belaste Strook toegestaan n afwijking van artikel 7 lid 2 onder 111. van de Algemene Bepalingen is hettoegestaan om zware voertuigen of delen daarvan met een maximale asdruk zoals in het Overzicht aangegeven, zonder toestemming van de Opstalhouder te plaatsen open/of te transporten over het bed waarin de ondergrondse Hoogspanningsverbinding ligt. DW D-B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

24 6 Artikel 6. Vergoedingen Uitgangspunt is dat de Opstalhouder (naast de Afsluitvergoeding Zakelijk Recht en, indien van toepassing, de Meewerkvergoeding Werkterrein) gehouden is om alle schade die ontstaat vanwege het gevestigde Opstalrecht en de aanleg, aanwezigheid, en/of instandhouding van de Elektriciteitswerken te vergoeden, conform het bepaalde in deze Overeenkomst en bijbehorende Algemene Bepalingen Als vergoeding ontvangt de Grondeigenaar: (a) een eenmalige vergoeding voor het meewerken aan de (uitvoering van de) Overeenkomst en voor de vestiging van het Opstalrecht (de Afsluitvergoeding Zakelijk Recht), zoals opgenomen in het Overzicht; (b) (indien van toepassing) een eenmalige vergoeding voor de voorzienbare hinder en schade aan de Belaste Strook ten gevolge van de aanwezigheid van de Elektriciteitswerken (waardevermindering van de Belaste Strook indien deze op de Sluitingsdatum onbebouwd is daaronder begrepen), zoals opgenomen in het Overzicht; (c) (indien van toepassing) een eenmalige vergoeding voor de waardevermindering van de Belaste Strooken-indien van toepassing- het Aangrenzend Perceel, die het gevolg is van de aanwezigheid van de Elektriciteitswerken, mils de Belaste Strook en -indien van toepassing -het Aangrenzend Perceel op de Sluitingsdatum bebouwd is/zijn, zoals opgenomen in het Overzicht; (d) (indien van toepassing) een eenmalige vergoeding in verband met het kunnen inrichten van een Werkterrein in verband met de aanleg van de Elektriciteitswerken ( Meewerkvergoeding Werkterrein) wanneer de Grondeigenaar tevens Gebruiker is, zoals opgenomen in het Overzicht; en (e) (indien van toepassing) een nader te bepalen schadevergoeding (Werkschade) wanneer de Grondeigenaar aantoonbare schade leidt ten gevolge van de aanlegwerkzaamheden en/of instandhoudingswerkzaamheden Na ontvangst van de in artikel 6 lid 2 onderben c bedoelde vergoedingen zal de Grondeigenaar de Opstalhouder niet meer aanspreken tol het betalen van enige schadevergoeding wegens voorzienbare hinder en/of schade door aanwezigheid van de Elektriciteitswerken dan wel wegens waardevermindering aan de Belaste Strook en het Aangrenzend Perceel, met uitzondering van de schadevergoeding op grond van artikel 5 lid 2 van de Algemene Bepalingen. Het in de voorgaande volzin bepaalde zal ten aanzien van de Belaste Strook en het Aangrenzend Perceel als een kwalitatieve verplichting in de Akte worden opgenomen Naast de in artikel 6 lid 2 bedoelde vergoedingen betaalt de Opstalhouder een jaarlijkse vergoeding zoals opgenomen in het Overzicht wegens nkomensschade aan de Grondeigenaar indien sprake is van Werken (zijnde één of meer hoogspanningsmasten, verbinding-en/of testwerken of opstijgpunten), mits de Grondeigenaar tevens gebruiker is van de Belaste Strook en onder de voorwaarden zoals in artikel 5 lid 1 sub den lid 5 van de Algemene Bepalingen is bepaald ndien op de Sluitingsdatum de hiervoor in artikel 6 lid 2 sub ben/of c en lid 4 bedoelde vergoedingen nog niet zijn vastgesteld (en in het Overzicht mitsdien als posten 'pro memorie' (p.m.) zijn opgenomen) zullen deze bedragen in onderling overleg tussen de Grondeigenaar en de Opstalhouder zo spoedig mogelijk na de Sluitingsdatum alsnog worden vastgesteld. Als Partijen drie maanden na de Sluitingsdatum hierover n de hiervoor bedoelde vergoedingen door deskundigen vast Overeenkomst t DW D B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

25 8 Artikel 9. Ontbinden Overeenkomst. Opzeggen Opstalrecht. De Grondeigenaar zal alle vergoedingen die door de Opstalhouder op grond van deze Overeenkomst betaald zijn, aan de Opstalhouder terugbetalen, met uitzondering van een gedeelte van de Afsluitvergoeding Zakelijk Recht als omschreven in het Overzicht en de conform artikel 14.2 van de Algemene Bepalingen door de Opstalhouder vergoede adviseurskosten, als: (a) voordat de Akte is gepasseerd de Opstalhouder de Grondeigenaar en de betreffende notaris per aangetekende brief bericht dat hij het Opstalrecht niet wenst te verkrijgen; de Overeenkomst zal zijn geêindigd zodra de Grondeigenaar de hiervoor bedoelde aangetekende brief van de Opstalhouder heeft ontvangen; of (b} binnen twee jaar nadat de Akte is gepasseerd, de aanleg- en bouwwerkzaamheden op de Belaste Strook niet plaatsvinden, en de Opstalhouder het Opstalrecht binnen drie maanden nadien opzegt en de verklaring als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Algemene Bepalingen in hel kadaster heeft doen laten inschrijven. Artikel10. Notariële akte. Volmacht Het Opstalrecht zal worden gevestigd bij een notariêle akte (de "Akte"), te verlijden ten overstaan van een door de Opstalhouder aan te wijzen notaris, volgens het model van de Akte dat als BJLAGE 4 aan deze Overeenkomst wordt gehecht, rekening houdend met het in deze Overeenkomst bepaalde De Akte zal binnen zes maanden na de Sluitingsdatum of zoveel eerder of later als Partijen overeenkomen, worden verleden voor voormelde notaris, ongeacht of de vergoedingen zoals bedoeld in artikel 6 leden 2 en 4 definitief zijn vastgesteld De Grondeigenaar verleent bij deze een onherroepelijke volmacht aan de Opstalhouder teneinde de vestiging van het Opstalrecht (en het vastleggen van kwalitatieve verplichtingen kettingbedingen ingevolge deze overeenkomst en Algemene Bepalingen) ten behoeve van de Opstalhouder te bewerkstelligen, daaronder begrepen het doen verlijden van de Akte en al datgene te doen wat terzake noodzakelijk is (eventuele rectificatie van de Akte daaronder begrepen). Voorts verleent de Grondeigenaar bij deze de onherroepelijke volmacht aan de Opstalhouder als in artikel 15 lid 3 van de Algemene Bepalingen bedoeld. De Opstalhouder mag bij het gebruik maken van de volmacht als wederpartij van de Grondeigenaar en/of- indien van toepassing- de Zakelijk Gerechtigde optreden. De Opstalhouder heeft het recht zijn rechtsopvolgers, medewerkers van notariskantoren of derden in zijn plaats te stellen als gevolmachtigde Partijen instrueren voormelde notaris na het verlijden van de Akte een afschrift daarvan te doen inschrijven in hel Kadaster. Artikel 11. nformatieplicht. De Grondeigenaar heeft aan de Opstalhouder met betrekking tot de Belaste Strook al die inlichtingen verschaft die naar de huidige opvattingen ter kennis van de Opstalhouder behoren te worden gebracht. Artikel12. Echtgeno(o)t(e). De echtgeno(o)t(e)/ geregistreerd partner van de Grondeigenaar verleent hierbij, voor zoveel nodig, haar/zijn toestemming als bedoeld in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. Voorts tekent de echtgeno(o}t(e) of partner deze Overeenkomst, voor zover zulks nodig mocht zijn gelet op de bestuursverhouding en/of de eigendomsverhouding ten aanzien van de Belaste Strook en verleent hij/zij de volmachten als bedoeld in artikel 10 aan de Opstalhouder. De echtgeno(o)t(e) of partner geldt ook als Partij (Grondeigenaar), indien hij/zij medegerechtigde is tot de Belaste Strook Overeenkomst tot vestigen opstalrecht DW D-B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

26 9 Artikel13. nschrijven. n verband met het bepaalde in de Wet voorkeursrecht gemeenten en het bepaalde in artikel 7:3 Burgerlijk Wetboek kan Opstalhouder de notaris opdragen om deze Overeenkomst in het Kadaster te doen laten inschrijven. Artikel 14. Zakelijk Gerechtigde. De Zakelijk Gerechtigde, de Grondeigenaar en de Opstalhouder komen hierbij overeen dat de Zakelijk Gerechtigde in de Akte zijn medewerking zal verlenen aan het vestigen van de rechten zoals omschreven in deze Overeenkomst en de Algemene Bepalingen. De Zakelijk Gerechtigde geldt in verband hiermee ook als Partij en verplicht zich derhalve tot nakoming van alle uit de Overeenkomst, Akte en de Algemene Bepalingen voortvloeiende verplichtingen als ware hij Grondeigenaar. n verband hiermee: (i) verleent ook hij de volmachten als bedoeld in artikel 10 aan de Opstalhouder (de Opstalhouder mag bij het gebruik maken van de volmacht als wederpartij van de Zakelijk Gerechtigde en/ of de Grondeigenaar optreden); (ii) is het bepaalde in artikel 6 ook voor de Zakelijk Gerechtigde van toepassing en ontvangt deze de vergoedingen bedoeld in dat artikel 6 (waarbij voor "Grondeigenaar" moet worden gelezen "Zakelijk Gerechtigde"). zoals opgenomen in het Overzicht: (iii) geldt- ind ien de Zakelijk Gerechtigde een gehuwde, of als partner geregistreerde, natuurlijk persoon isvoor die echtgeno(o)t(e) of partner ook het in artikel 12 bepaalde. ten bewijze waarvan: deze overeenkomst overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend. Opstalhouder Door: Titel: gevolmachtigde Te: Datum : Grondeigenaar die tevens verklaart een exemplaar van de Algemene Bepalingen, (een concept van) de Akte en (een concept van) de Overeenkomst te hebb<>n nntll<>nn<>n <>n 11::1n rl<> inhnt trl rl::~::~rv ~:u>a An n is A hebben genomen, Door: Te: Datum: --~\ _-~\ ~0~~2_ Overeenkomst tot ve" DW D -B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

27 10 EchtgeRo(o)t(e)! geregi&ueerd partrer var GroRdeigeRaar (artike112) Qee~:----~==========~ Qarum-:-: -----========== Zakelijk Gerechtigde die tevens verklaart een exemplaar Bepalingen, (een cencept van) de ll.kte en (een concept van) de Overeenkomst te hebben ontvangen en van de inhe~o~d daarvan kennis te hebben genomen, Q%~:----~==========~ : Qatym,-:-: -----============ li&~eno(e-)tfe-)-1-g er~g i sireerel-pa r-l~lel'--'ia n-za keli}k--gerec h ti gd e-{afl~k-&1-1-2-) Qoor--:- ----~========= QatYm-:-: ----=========== N.B.1. Als de Grondeigenaar of Zaketijk Gerechtigde een maalschap of vennootschap onder firma is dienen alle malen/vennoten deze Overeenkomsite tekenen. N.B.2. Dit document is een modef overeenkomst voor het vestigen van een opstafrecht. n het model is geen rekening gehouden met specifieke situaties bijzondere omstandigheden. ndien deze situaties of omstandigheden zich voordoen, dient de overeenkomst hierop aangepast te worden. BJLAGEN 1. Tekening Belaste Strook en Werkterrein 2. +ekening Aangrenzend Perceel 3. Algemene Bepalingen 4. (concept van de) Akte Eerste pagina van de bijlagen paraferen DW D-B Diaconie Protestantse Gemeente Wehl ZRO

28 Legenda Volgnummer: 02 kadastraal perceel belaste strook - hoog tarief belaste strook - laag tarief zakelijk rechtstrook overige percelen tracé hartlijn mastvoet \ ' ' ' DW380 kv m Datum: 15 mei 2014 Formaat: A3 1:2.500 Datum akkoord: + Akkoord Tenne T TSO B.V.: Datum akkoord: _/_! 1!:1 De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster, Emmen, 2011 Naam : Relatienummer: Dossiernummer: DE PROTESTANTSE GEMEE NTE WEHL Aan deze _DE PROTESTANTSE GEMEENTE WEHL_ 02_ _zro.pdf rechten worden ontleend. TenneT TSO B.V. ~en net Taking powe r furthe r

29 ~en net Taking power further 11.7 De Grondeigenaar is bij het einde van het Opstalrechtgeen vergoeding. hoe ook genaamd. verschuldigd aan de Opstalhouder in verband met de beêindiging van het Opstalrecht. E. Diversen. M ikel 12. Fiscale aspecten. Als de Grondeigenaar ondernemer is, zal de vestiging van het Opstalrecht mogelijk aan omzetbelasting worden onderworpen, hetzij van rechtswege, hetzij op gezamenlijk verzoek van Partijen aan de belastinginspecteur. aan welk verzoek iedere Partij indien de andere Partij dat wenst, zal meewerken. De in de Overeenkomst en/of Akte genoemde bedragen worden in die situatie verhoogd met omzetbelasting. Mikel 13. Gebruiker De Grondeigenaar is gehouden elke Gebruiker van een Belaste Strook en een Aangrenzend Perceel te informeren over de Overeenkomst, de Akte en de Algemene Bepalingen. Partijen dienen zich ervoor in te spannen dat de Gebruiker een Gebruiksovereenkomst met Opstalhouder zal sluiten Als er met betrekking tot de Belaste Strook en/of het Aangrenzend Perceel sprake is van een Gebruiker: a) gelden voor de Gebruiker met wie een Gebruiksovereenkomst is gesloten ook de verplichtingen welke voor de Grondeigenaar gelden op grond van de Overeenkomst, de Akte en de Algemene Bepalingen fonclusiel artikel 18 van de Algemene Bepalingen) en heeft de Opstalhouder jegens die Gebruiker ook de rechten welke hij uit dien hoolde jegens de Grondeigenaar heeft; (b) gelden voor de Gebruiker met wie geen Gebruiksovereenkomst is gesloten - voor zover rechtens mogelijk - ook de verplichtingen welke voor de Grondeigenaar gelden op grond van de Overeenkomst, de Akte en de Algemene Bepalingen en heeft de Opstalhouder-voor zover rechtens mogelijk-jegens die Gebruiker ook de rechten welke hij uit dien hoofde jegens de Grondeigenaar heelt; c) worden de belangen van de Gebruiker ook begrepen onder de belangen in artikel 4 lid 1 bedoeld; d) dient de Opstalhouder ook met de Gebruiker met wie een Gebruiksovereenkomst is gesloten oveneg te voeren als in artikel4 leden 2 en 4 bedoeld en dient hij die Gebruiker kemis te geven van de voorgenomen werkzaamheden als in artikel 4 lid 3 bedloeld, tenzij sprake is van een in artikel 4 lid 5 omsct..-even situatie; e) dient de Opstalhouder aan de Gebruiker met wie een Gebruiksovereenkomst is gesloten op basis van die Gebruiksovereenkomst - indien van toepassing - de Meewerkvergoeding Wenderrein en de Werkschade en eveneens Qn aanvulling op hetgeen verder wordt bepaald in de Gebruiksovereenkomsl) de schade als bedoeld in artikel 5 lid 2 (met inachtneming van de overige leden van dal artikel) te vergoeden. De schade als bedoeld in artikel 5 i d 2 onder (b) wordt derhalve uitsluitend voldaan aan de Gebruiker die Gebruiker is op de Vestigingsdatum. Voor zover de schade bestaat uij waardevermindering wordt deze aleen vergoed aan de Gebruiker die ook Zakelijk Gerechtigde is; is de Gebruiker aansprakelijk ten opzichte van de Opstalhouder voor schade aan de Elektriciteitswerken ontstaan ten gevolge van werkzaamheden die door of in opdracht van de Gebruiker zijn verricht, behoudens indien die werkzaamheden zorgvuldig zijn uitgevoerd met schriftelijke toestemming van de Opstalhouder op grond van artikel 7 lid 2, en de eventueel aan die toestemming verbonden voorwaarden zijn nageleefd; en g) wordt het redelijke belang van de Gebruiker met wie een Gebrulksovereenkomst is gesloten ook begrepen in het redelijk belang als in artikel 11 leden 5 en 6 bedoeld en wordt de schade van die Gebruiker zoals in dat artikellid bedoeld ook aan de Gebruiker vergoed ndien de Gebruiker een gebruiksrecht aan een derde verleent, d:ent dit artikel 13 ook toegepast te worden, maar moet voor "Grondeigenaar gelezen worden "Gebruiker en voor "Gebruiker de desbetreffende derde. Mikel14. Kosten Alle kosten voor het vestigen en beëindigen van het Opstalrecht, zijn voor rekening van de Opstalhouder De kosten van een door een Partij ingeschakelde adviseur zijn voor rekening van de Partij die de opdracht aan de betreffende adviseur heeft verleend. De Opstalhouder vergoedt de redelijke kosten van de door de Grondeigenaar ingeschakelde adviseur als het Opstalrecht wordt gevestigd en voor zover deze kosten in redelijl<heid zijn gemaakt Alle lasten en belastingen ter zake van de Belaste Strook zijn vanaf de Sluitingsdatum voor rekening van de Opstalhouder voor zover deze de Werken betreffen. M ikel 15. Overdracht. Karakter Algemene Bepal1ngen. Registratie. Kwalitatieve verplichtingen. Kettingbeding De Algemene Bepalingen maken zoveel mogelijk deel uit van het Opstalrecht en gelden daarom ook tussen de rechtsopvolgers van Partijen Om zeker te stellen dat de in de Overeenkomst, Akte en Algemene Bepalingen opgenomen verplichtingen voor de Grondeigenaar ten aanzien van de Belaste Strook mee overgaan op degene die (een gedeelte van) de Belaste Strook (of een beperkt recht daarop) onder bijzondere titel verkrtjgen en ook degenen die van de Grondeigenaar een recht op gebruik van de Belaste Strook verkrtjgen, daaraan gebonden zullen zijn: a) gelden die verplichtingen - voor zover deze een verplichting tot dulden of niet te doen inhoudien - als kwalijatieve verplichtingen als beekleid in artikel 6:252 Burgertijk Wetboek; en b) zal de Grondeigenaar die verplichtingen aan de desbetreffende verkrijqbf en/of Gebruiker als kettingbeding opleggen. dte op Zitn beurt verplicht zal worden om deze verplichtingen na te leven en als kettingbeding op te Qaten) leggen aan al zjn latere rechtsopvolgers. Dit zal in de Akte expliciet worden opgenomen De (bevoegde) aanlegger van een net kan bit het Kaclaster op grond van artikel 5:20 fid 2 mede in verband met artikel 3: 17 lid 1 Burgerlijk Wetboek dat net registreren. De Opstalhouder is bevoegd de Elektriciteitswerken te registreren in het Kadaster, als hiervoor in dit lid bedoeld Alle rechten van de Opstalhouder op grond van de Overeenkomst, de Akte en de Algemene Bepalingen zullen overdraagbaar zijn en, na registratie van het net, zoveel mogelijk als kwalitatieve rechten verbonden zijn aan dat net. M1kel 16. Meer dan een Grondeigenaar/Gebruiker. Als er sprake is van meerdere Grondeigenaren en/ol Gebruikers kan de Opstalhouder voor een betaling, kennisgeving of overleg die/dat samenhangt met dit Opstalrecht volstaan met betaing, kennisgeving respectievelijk overleg aan/met één van de Grondeigenaren of, als dit van toepassing is, aan één der Gebruikers (die samen één gebruiksrecht hebben} met wie een Gebruiksovereenkomst is gesloten. Mikel 17. Woonplaatskeuze. Ter zake van de uijvoering van de Overeenkomst kiezen Partijen woonplaats op hun respectieve adressen als in de Overeenkomsten/olAkte vermeld. tenz, een Partij later schriftelijk een ander adres aan de andere Partij meedeelt. Mikel 18. Geschillen Als er tussen Partijen in het kader van het Opstalrecht geschillen ontstaan waarover Partijen niet door onderling overleg overeenstemming kunnen bereiken. zullen deze geschillen, behoudens het in artikel 18 lid 2 bepaalde, worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Er is sprake van een geschil als één van de Partijen dat schriftelijk aan de andere Partij meedeelt Als het gesell il alleen de hoogte van een (schade)vergoeding betreft, zal het geschil worden voorgelegd aan een door Partijen in onderling overleg aan te wijzen deskundige, of, als (één van) Partijen daaraan de voorkeur geeivgeven, aan drie deskundigen. Van deze drie deskundigen wijzen Partijen er ieder één aan. Deze beide deskundigen wijzen samen de derde deskundige aan. Als deze aanwijzing(en) niet binnen tien werkdagen nadat een Partij daartoe schriftelijk heeft aangemaand plaatsvindvplaatsvinden. heeft de aanmanende Partij hel recht de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem om aanwijzing van de ontbrekende deskundige(n) te vragen. Partijen geven gezamenhtk opdracht aan de deskundige(n). n het geval Partjen geen overeenstemming bereiken over de inhoud van deze opclracht - zoals bijvoorbeeld over de vraag welke vermogensbestanddelen getaxeerd moeten worden - is er voor wat betreft het vaststellen van de inhoud van de opdracht, sprake van een geschil zoals in lid 1 van d1t artikel 18 bedloeld. De besissing van de deskundige(n) geldt voor Partijen als een bindend advies. n het geval dat er dóe deskundigen optreden beslissen zij met meerderheid van stemmen. Door de deskundige(n) wordt beslist wie van Partijen de kosten van het bindend advies draagt. Als de deskundige(n) niet binnen zes maanden na benoeming van de Qaatste) deskundige tot een beslissing komt/komen, vervalt zijn/hun opdracht en vindt aanwijzing van (een) andere deskundige(n) plaats. op de manier als in dit artikel 18 lid 2 is bepaald. M ikel19. Slotbepalingen De Algemene termijnenwet is op de rechtsverhouding tussen Parti;en van toepassing Titels van artikelen uit de Overeenkomst, de Akte en de Algemene Bepalingen zijn alleen bedoeld ter verbetering van de leesbaarheid; daaraan kan geen enkel recht worden ontleend s of wordvworden de Overeenkomst, de Akte of de Algemene Bepalingen gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bepalingen die wet geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van hel ongeldige of onverbindende gedeeffe De Overeenkomst, de Akte en de Algemene Bepalingen zulen al hetgeen bevatten dat Partijen in verband met de vestiging van het Opstalrecht overeenkomen. Latere wijzigingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen waarbij voor zover nodig de vonmvoorschriften van Boek 3 Burgerijk Wetboek zullen worden nageleefd Als de Overeenkomst en/of Akte een verwijzing bevat naar een indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek en dat bureau op enig moment de publicatie van dat indexcijfer staakt, zulen Partijen die verwijzing vervangen, desnoods daarin geadviseerd door dat bureau. Volmacht. Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die in kopie aan deze akte wordt gehecht. Waarvan deze akte in minuut wordt verlecien te Amsterdam, op de daturn in het hoofd van deze akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor TenneT TSO B.V. uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorszing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris. bekend is. en mij, notaris, ondertekend. (get.): J. Veenhof. J.W. Wessels. Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013 Op twaalf juli tweeduizenddertien verschijnt voor mij, Mr Jol1anna Wilhelmina Wessels. notaris met plaats van vestig1ng te Amsterdam: Mr Jeroen Veenhol. kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V.. statutair gevestigd te Amsterdam. met adres: 082 MD Amsterdam. Claude Debussylaan 80, geboren te Doetinchem op negen juli negentienhonderdeenentachtig, te dezen handelend als SChriltelijk gevoh118chtigde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V.. statutair gevestigd te Arnhem, met adtes: 6812 AR Arnhem, Utrechtseweg 310, nummer B.V , ingeschreven in hel handelsregister onder dossier nummer De comparant, handelend als gemeld. geeft te kennen: (i) dat bij akte op dertig oktober tweeduizendacht verleden voor een waarnemer van Mr M.G. Rebergen. notaris te Amsterdam, waarvan een alschnft is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers van het kantoor van de Oienst voor het kadaster en de openbare registers op eenendertig oktober tweeduozendachl in register Hypotheken 4, deel556g7, nummer 57, de "Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2008" z;, vastgelegd: QQ dat bij akte op elf december tweeduizendacht verlecien voor voornoemde notans Rebergen, waarvan een afschrift is ingesctveven in de daartoe bestemde openbare registers van het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twaalf december tweeduizendacht in register Hypotheken 4, deel nummer 85. de gewijzigde "Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2008" zijn vastgelegd; (iiq dat volmachtgever thans wijzigingen wenst aan te brengen als verwerkt in de tekst hieronder, en verklaart: Vaststelling algemene bepalingen. De "Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013" 1uiden als volgt: A. Algemeen. Mikel 1. Definities. Aangrenzend Perceel: (a) hevde resterende gedeelte(n) van het kadastrale perceel grond de kadastrale percelen grond als hierna in de definitie van Belaste Strook omschreven, alsmede - indien van toepassing - (b) het perceevde percelen grond die eogendom zijn van degene dte Grondeigenaar is op de Vesügingsdatum en dte op de Sluitingsdatum z,n gelegen nabij de Belaste Strook, zoals deze in de Overeenkomst nader zitn omsct..-even. Afsluitvergoeding Zakelijk Recht: de eenmalige vergoeding die de Grondeigenaar en/ol de Zakelijk Gerechtigde van de Opstalhouder ontvangt voor het meewerken aan (de uitvoering van) de Overeenkomst en voor de vestiging van het Opstalrecht. Akte: de notariêle akte van vestiging van het Opstalrecht. Algemene Bepalingen: de in deze akte opgenomen algemene bepalingen. Bedrijfsspanning: de spanning waarop de Hoogspanningsverbinding wordt bedreven, bijvoorbeeld driehonderdtachtig kilovolt (380 kv), tweehonderdtwintig kilovolt (220 kv), éénhonderdvjftig kilovolt (150 kv) en/of éénhonderdtien kilovolt (110 kv). Belaste Strook: de (gedeelten van de) percelen grond die eigendom zijn van degene die Grondeigenaar is op de Vesligingsdatum waarop het Opstal<echt wordtlis gevestigd. zoals in de Overeenkomst en Akte nader omschreven. Circuit: het in de Overeenkomsite bepalen aantal Circuits waaruit de Hoogspanningsverbinding maximaal zal bestaan, waarbij ieder circuit is gebaseerd op wissalstroom en der11alve bestaat uit dóe fasen en maximaal vier (bundels van) geleoders. Elektriciteitswerken: de zaken in, op of boven de Belaste Strook tot het [lfl eigendom) hebben en houden waarvan het Opstalrecht de Opstalhouder recht geeft, daaronder begrepen (a) (een) Hoogspanningsverbinding(en), (b) beveiigings- en telecommunicatiewerken ten dl9nste van de Hoogspannóngsverbinding(en), zoals aardtngen. glasvezelverbindngen en ondersteuningswerken, en (c) de Werken. Gebruiker: degene - niet zijnde de Grondeigenaar of Zakelijk Gerechtigde- die de Belaste Strook en/ol het Aangrenzend Perceel feitelijk gebruikt, krachtens een persoonhik of zakelijk recht, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een pachtovereenkomst. of uit welke andere hoolde ook. Gebruiksovereenkomst: een overeenkomst tussen de Opstalhouder en de Gebruiker waarin de Gebruiker onder meer verklaart het bepaalde in de Overeenkomst. de Akte en de Algemene Bepalingen te zullen naleven als ware hij de Grondeigenaar. Grondeigenaar: de als eigenaar goederenrechtelijk gerechtigde(n) tot de Belaste Strook en het Aangrenzend Perceel. Hoogspanningsverbinding: een bovengrondse- of ondergrondse verbind~ng bestaande uit één of meer Circu~s ten behoeve van het overbrengen van elektrische energie. lnkomensschade: een jaarlijkse vergoed1ng verschulcligd door de Opstalhouder aan de Grondeigenaar enlol Zakelijk Gerechllgde vanwege gederfde inkomsten en vanwege extra werkzaamheden in verband met de aanwezigheid van de Werken. Kadaster: de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Meewerkvergoeding Werkterrein: de eenmalige vergoeding d1e de Grondeigenaar en/ol de Zakelitk Gerechtigde van de Opstalhouder ontvangt voor het kunnen inrichten van een Werkterrein in verband met de aanleg en instandhouding van de Eleklricrteitswerken. Opstalhouder: TenneT TSO B.V.. dan wel de rechtspersoon ten behoeve waarvan het Opstalrecht wordv is gevestigd (of diens rechtsopvolger). Opstalrecht: het op grond van de Overeenkomst te vesllgenlgevesügde zelfstandig opstalrecht. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Grondeigenaar, de Opstalhouder en Qndien van toepassing) de Zakelijk Gerechtigde ~nzake de vestiging van het Opstalrecht. Overzicht: het in de Overeenkomst opgenomen overzicht van gegevens en vergoedingen met betrekking tot hevde betreffende perceevpercelen waarop het Opstalrecht betrekking heeft. Partijen: de Grondeigenaar, de Opstalhouder en Qnd1en van toepassing) de Zakelijk Gerechtigde en/ol de Gebruiker. Sluitingsdatum: de datum waarop de Overeenkomst is aangegaan, dan wel, als die datum niel in de Overeenkomst is vermeld, de meest recente datum waarop een Partij de Overeenkomst heeft getekend. Vestigingsdatum: de daturn waarop de Akte wordt verleden. Werken: het in de Overeenkomst en Akte omschreven aantal hoogspanningsmasten met geleiders en funderingen, verbinding- en/ol testwerken enlof opstijgpunt en. Werkschade: aantoonbare schade die de Grondeigenaar en/ol Zakelitk Gerechtigde leidt ten gevolge van de aanleg dan wel onderhoudswerkzaamheden aan de Elektricijeitswerken op het (gedeeffe van) de Belaste Strook en/ol het Aangrenzend Perceel, gewasschade daaronder begrepen. Werkterrein: (davdie gedeelte(n) van) de Belaste Strook enlol het Aangrenzend Perceel dat aan de (aamemer van de) Opstalhouder voor de aanleg van de Elektriciteitswerken en/of uitvoering en/ol voorbereiding van de werkzaamheden aan de Elektric~eitswerken door de Grondeigenaar respectievelijk Zakelijk Gerechtigde ter beschikking wordt gesteld. Zakelijk Gerechtigde: de gerechtigde(n) tot de Belaste Strook en het Aangrenzend Perceel krachtens een zakelijk recl1t, zoals bijvoorbeeld een etfpacht, recht van opstal of recht van vruchtgebruik. 1.2 Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. Mikel 2. Werking Algemene Bepalingen. 2.1 De Algemene Bepalingen gelden in aanvuhing op het bepaalde in de Overeenkomst en de Akte, tenzij in de Overeenkomst of in de Akte anders is bepaald. 2.2 Als er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst enlof de Akte enerzijds en de Algemene Bepahngen anderzijds. heeft het bepaalde in de Overeenkomst en/ol de Akte voorrang. Als er sprake S van tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en de Akte, heeft het bepaalde in de Akte voorrang ndien sprake is van een Zakelijk Gerecht1gde zullen in deze Algemene Bepalingen voorkomende bepalingen ten aanzien van de Grondeigenaar op de Zakelijke Gerechtigde van overeenkomstige toepassing zi;n. zodat die Zakelijk Gerechtigde zoveel mogelijk verplicht wordt mee te werken aan al de handelingen die de Opstalhouder verlangt en dis nodig zijn om er voor te zorgen dat het Opstalrecht en de overige rechten van de Opstalhouder uit hoolde van de Overeenkomst, de Akte en de Algemene Bepalingen ook door de rechtsopvolgers van die Zakelitk Gerechtigde dienen te worden gerespecteerd, tenzij in de Overeenkomst of in de Akte anders is bepaald. B. Rechten en verplichtingen opstalhouder. Mikei 3. Rechten Opstalhouder. 3.1 De Opstalhouder heeft het recht om gebruik te maken van de Belaste Strook om daarin, daaropen/ol daarboven al datgene te doen dat verband houdt mei het aanleggen. hebben. gebruiken, inspecteren (ook als dat gebeurt per vliegtuig of helikopter), onderhouden. herstellen, vernieuwen. uitbreiden, vervangen, ondergronds verleggen of verwijderen van de Elektriciteitswerken binnen de Belaste Strook. Dit recht omvat, voor zover mogelijk en rede~kerwijs noodzakelijk. ook het recht van toegang tot de Belaste Strook voor personen, vervoermiddelenen/of goederen. Het vernieuwen, het uitbreiden of

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1480359. Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12. Ingediend op 06-11-2014

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1480359. Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12. Ingediend op 06-11-2014 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1480359 Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 21. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 21. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1480511 Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 21 Uw referentiecode

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Versie d.d. 24-9-2010 Overeenkomst tot vestigen opstalrecht.doc Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Overeenkomst

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 23-05-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente:, nummer[s] Gebruiksovereenkomst De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V., statutair

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 5. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 5. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1480273 Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 5 Uw referentiecode

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 21-06-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: sectie[s], nummer[s] Overeenkomst tot vestiging van een opstalrecht De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 5. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 5. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1480273 Aanvraagnaam Kapvergunning Doetinchem 5 Uw referentiecode

Nadere informatie

Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep. Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013

Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep. Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013 Versie d.d. 25-6/11-7-2013 JV/JV/NJ/MSW ondwerk\ow\ow13\tennet\74554500.algbep Algemene bepalingen voor opstalrechten van TenneT 2013 Op twaalf juli tweeduizenddertien verschijnt voor mij, Mr Johanna Wilhelmina

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1905353. Kap bomen groenstrook nabij Paardenveld. Ingediend op 23-07-2015.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1905353. Kap bomen groenstrook nabij Paardenveld. Ingediend op 23-07-2015. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1905353 Aanvraagnaam Kap bomen groenstrook nabij Paardenveld Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Kapvergunning Duivenhorst Den Dolder. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Kapvergunning Duivenhorst Den Dolder. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1096185 Aanvraagnaam Kapvergunning Duivenhorst Den Dolder Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Populierenbossen park Oudegein. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Populierenbossen park Oudegein. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1297615 Aanvraagnaam Populierenbossen park Oudegein Uw referentiecode

Nadere informatie

Formulierversie Aanvraaggegevens

Formulierversie Aanvraaggegevens Gegevens bevoegd gezag Gemeente Rotterdam Referentienummer Datum ontvangst 2011.01 Aanvraaggegevens Aanvraagnummer 254091 Aanvraagnaam Weenapoint - Diergaardesingel Uw referentiecode - Ingediend op 23-11-2011

Nadere informatie

Gegevens bevoegd gezag BEM1500105. Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1605039. Ingediend op 06-01-2015.

Gegevens bevoegd gezag BEM1500105. Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1605039. Ingediend op 06-01-2015. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1500105 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1605039 Aanvraagnaam Assumburgweg

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer PAS-gebied Lonnekermeer - Enschede. Uw referentiecode 7645

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer PAS-gebied Lonnekermeer - Enschede. Uw referentiecode 7645 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2834623 Aanvraagnaam PAS-gebied Lonnekermeer - Enschede Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Vg Wabo kap IJDZ deel 2. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Vg Wabo kap IJDZ deel 2. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1911943 Aanvraagnaam Vg Wabo kap IJDZ deel 2 Uw referentiecode VER-00170

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Pr. Clausstraat 4. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Pr. Clausstraat 4. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1305350 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1061249 Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode. Ingediend op Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode. Ingediend op Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2219951 Aanvraagnaam Uw referentiecode Dijkversterking Dijkring 59 Traject

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140716/ 2015.16308 inlichtingen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding:

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2402599 Aanvraagnaam aanvraag kap 2 essen voor aanleg beschoeiing Uw

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140717 / 2015.16310 inlichtingen

Nadere informatie

Geachte meneer, mevrouw,

Geachte meneer, mevrouw, From: "" ; Sent: zo, 21 aug 2016 18:15:30 +02:00 To: "" ; Subject: Verzoek tot behandeling van de aanvraag kapvergunning - 2512641 Attachments: Ingediende

Nadere informatie

hadaster Opslag hoogte maximaal 3 meter, binnen groene markering.

hadaster Opslag hoogte maximaal 3 meter, binnen groene markering. hadaster 10 m eter UittrekselKadastraleKaart eter 10 m Opslag hoogte maximaal 3 meter, binnen groene markering. 10 meter bestaande erfafscheiding Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer kappen van 4 dode en slechte bomen.

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer kappen van 4 dode en slechte bomen. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2015.03 Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 2125037 Aanvraagnaam kappen van 4 dode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Kapvergunning Isotpenweg 3 Utrecht. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Kapvergunning Isotpenweg 3 Utrecht. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2785944 Aanvraagnaam Kapvergunning Isotpenweg 3 Utrecht Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer kappen van 1boom in de ligusterstraat. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer kappen van 1boom in de ligusterstraat. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2014637 Aanvraagnaam kappen van 1boom in de ligusterstraat Uw referentiecode

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140715 / 2015.16305 inlichtingen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2015.03 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1908013 Aanvraagnaam Zuiderpark Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Sluitstukkaden Maasdal Cluster B.

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Sluitstukkaden Maasdal Cluster B. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 2058623 Aanvraagnaam Uw referentiecode Sluitstukkaden

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente H ad M. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente H ad M. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2068731 Aanvraagnaam Uw referentiecode Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Sluitstukkaden cluster B- Maaseikerweg.

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Sluitstukkaden cluster B- Maaseikerweg. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 2110671 Aanvraagnaam Sluitstukkaden cluster B-

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag vergunning voor kappen. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag vergunning voor kappen. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij het besluit van het College van Heusden van 3 februari 2016 Mij bekend, manager Cluster Omgevingsvergunningen Formulierversie Aanvraaggegevens

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kap 2 bomen Rotsoord 32. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kap 2 bomen Rotsoord 32. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3068033 Aanvraagnaam Kap 2 bomen Rotsoord 32 Uw referentiecode m.bouwmeester

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Bergen. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Bergen. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2068249 Aanvraagnaam Uw referentiecode Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1901947 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag vergunning uitvoeren

Nadere informatie

Geachte meneer, mevrouw,

Geachte meneer, mevrouw, From: "" ; Sent: ma, 17 okt 2016 13:45:51 +02:00 To: "" ; Subject: Verzoek tot behandeling van de aanvraag Boom rooien Beukenlaan 3-2604341 Attachments:

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 724945. Aanlegvergunning Arsenaal Woerden.

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 724945. Aanlegvergunning Arsenaal Woerden. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 724945 Aanvraagnaam Aanlegvergunning Arsenaal

Nadere informatie

Geachte meneer, mevrouw,

Geachte meneer, mevrouw, From: "" ; Sent: do, 08 sep 2016 08:04:54 +02:00 To: "" ; Subject: Verzoek tot behandeling van de aanvraag Kappen boom - 2538619 Attachments: Ingediende

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer VTA Kap 2 bomen speeltuin de Torteltuin. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer VTA Kap 2 bomen speeltuin de Torteltuin. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2733177 Aanvraagnaam Uw referentiecode VTA Kap 2 bomen speeltuin de

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 979909 Aanvraagnaam Uw referentiecode omgevingsvergunning verv. oevers

Nadere informatie

Geachte meneer, mevrouw,

Geachte meneer, mevrouw, From: "" ; Sent: wo, 13 jan 2016 20:50:44 +01:00 To: "" ; Subject: Verzoek tot behandeling van de aanvraag Aanvraag kappen eik verbreden inrit - 2143165

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Waterwinning Dennenkamp Z Ingediend op Gefaseerd.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Waterwinning Dennenkamp Z Ingediend op Gefaseerd. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2682845 Aanvraagnaam Waterwinning Dennenkamp Z-16-21098 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2554869 Aanvraagnaam Kapvergunning Uw referentiecode Ingediend op

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Telefoonnummer:

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Telefoonnummer: Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1901995 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag vergunning werken en

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2984727 Aanvraagnaam Boom kappen Groenedijk Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst 1 Behoort bij de beschikking namens het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost Kenmerk: HZ-WABO-2013-005269 Aantal pagina's: 9 Formulierversie Aanvraaggegevens

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Venlo. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Stroomlijn Maas 1e cluster gemeente Venlo. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2065943 Aanvraagnaam Uw referentiecode Stroomlijn Maas 1e cluster

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam bomen in EHS Montferland 36. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam bomen in EHS Montferland 36. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1552775 Aanvraagnaam bomen in EHS Montferland 36 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2856333 Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Generaal v. Heutszlaan

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kappen Berkenboom Amer 17. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kappen Berkenboom Amer 17. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1949011 Aanvraagnaam Kappen Berkenboom Amer 17 Uw referentiecode -

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gemeente Leiden

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gemeente Leiden Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 302973 Aanvraagnaam Heleen Sangers Uw referentiecode - Ingediend op

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer inritvergunning houthavens Eiland 4 DEF. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer inritvergunning houthavens Eiland 4 DEF. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2232405 Aanvraagnaam inritvergunning houthavens Eiland 4 DEF Uw referentiecode

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140718 / 2015.16314 inlichtingen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3191003 Aanvraagnaam Kapvergunning Uw referentiecode - Ingediend op

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 372115 Aanvraagnaam verwijderen boom Laan der Verenigde Naties 118

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2037787. Ingediend op 30-10-2015. Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2037787. Ingediend op 30-10-2015. Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 5 november 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2015-02915 b esl u i t : Toegekend Nam ens

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1901359 Aanvraagnaam Kap bomen langzame verkeersroute Wassenaarseweg

Nadere informatie

OVEREENKOMST LEIDINGEN Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:..

OVEREENKOMST LEIDINGEN Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:.. Blad 1 van 6 OVEREENKOMST LEIDINGEN 2014 Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:.. DE ONDERGETEKENDEN: (naam, voorna(a)m(en), geb.datum + plaats, huwl.staat, adres, identiteitsbewijs + nr.) A Hierna

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Weghalen bomen Prelaatweg 65. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Weghalen bomen Prelaatweg 65. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1602677 Aanvraagnaam Weghalen bomen Prelaatweg 65 Uw referentiecode -

Nadere informatie

Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Bouwwegen en laad- en loswal Breeweg

Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Bouwwegen en laad- en loswal Breeweg Aanvraag omgevingsvergunning Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Bouwwegen en laad- en loswal Breeweg Ruimte voor de Rivier project, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 23 januari 2012 Aanvraaggegevens:

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Frank Veldhuijzen, Snoertsebaan 24. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Frank Veldhuijzen, Snoertsebaan 24. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1559037 Aanvraagnaam Frank Veldhuijzen, Snoertsebaan 24 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1614887 Aanvraagnaam Uw referentiecode Melding geurreductieplan 150114

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 812547 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag dijkversterking Spui Oost

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Kap 3 bomen sportpark Thorbeckepark. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Kap 3 bomen sportpark Thorbeckepark. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2622533 Aanvraagnaam Uw referentiecode Kap 3 bomen sportpark Thorbeckepark

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer SH/DB/301714, Ramdihal, Landsmeer.

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer SH/DB/301714, Ramdihal, Landsmeer. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 2312031 Aanvraagnaam Uw referentiecode 301714,

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1068979. Uw referentiecode 11.1318. Ingediend op 13-11-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1068979. Uw referentiecode 11.1318. Ingediend op 13-11-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 213.1 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 168979 Aanvraagnaam Nieuwbouw De Hazelaar & Meidoornhofjes Woerden

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Projectomschrijving. Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Projectomschrijving. Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1002077 Aanvraagnaam P.020460.45 verlegging gasfabriek Feijenoord Uw

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam DW380kV Watervergunning 2. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam DW380kV Watervergunning 2. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2015.03 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1895663 Aanvraagnaam DW380kV Watervergunning 2 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1461121. Aanvraagnaam Casembrootplein 10. Ingediend op 18-09-2014.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1461121. Aanvraagnaam Casembrootplein 10. Ingediend op 18-09-2014. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1461121 Aanvraagnaam Casembrootplein 10 Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 988751. Ingediend op 11-09-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 988751. Ingediend op 11-09-2013. Gefaseerd. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 988751 Aanvraagnaam Uw referentiecode Dijkversterking Hoeksche Waard

Nadere informatie

Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen. Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding

Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen. Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 24-11-2014 ZK14000915 BEM1404840 gemeente Steenbergen Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3170657 Aanvraagnaam Dobbelaar Uw referentiecode - Ingediend op 13-09-2017

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding:

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 765317 Aanvraagnaam natuurontwikkeling en waterberging HOWABO/NNP Uw

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Strijdigheid met Ruimtelijke Ordening Kappen Rij- en werkstroken bij dijken en kunstwerken Ruimte voor de Rivier project, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 23 januari 2012 Aanvraaggegevens:

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 773451. Aanvraag ivm Bssa (stortverbod ontheffing) Uw referentiecode 7432

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 773451. Aanvraag ivm Bssa (stortverbod ontheffing) Uw referentiecode 7432 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 773451 Aanvraagnaam Aanvraag ivm Bssa (stortverbod ontheffing) Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Wijziging UT-01 Wieringermeer. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Wijziging UT-01 Wieringermeer. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1780575 Aanvraagnaam Wijziging UT-01 Wieringermeer Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Uw referentiecode Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Uw referentiecode Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 2966637 Aanvraagnaam Inrit vergunning Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer herinrichting Mgr. C. Veermanlaan. Ingediend op Gefaseerd.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer herinrichting Mgr. C. Veermanlaan. Ingediend op Gefaseerd. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2716103 Aanvraagnaam herinrichting Mgr. C. Veermanlaan Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 32. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 32. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1480795 Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 32 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1076209. Uw referentiecode 131364. Ingediend op 19-11-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1076209. Uw referentiecode 131364. Ingediend op 19-11-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1076209 Aanvraagnaam Gebruiksvergunning Woonzorgcentrum Wilgenborgh Uw

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 748557. aanvraag vergunning biljartwinkel. Ingediend op 27-02-2013.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 748557. aanvraag vergunning biljartwinkel. Ingediend op 27-02-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1300963 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 748557 Aanvraagnaam aanvraag vergunning

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode AVO Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode AVO Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2175309 Aanvraagnaam Kapvergunning meidoornhaag Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Gardenierslaan 42

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Gardenierslaan 42 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2531037 Aanvraagnaam Aanvraag kapvergunning Gardenierslaan 42 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Omgevingsvergunning Windpark WestFrisia. Uw referentiecode

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Omgevingsvergunning Windpark WestFrisia. Uw referentiecode Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2286375 Aanvraagnaam Omgevingsvergunning Windpark WestFrisia Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Zonnepark Transberg Dordtse Kil. Uw referentiecode. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Zonnepark Transberg Dordtse Kil. Uw referentiecode. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2633035 Aanvraagnaam Uw referentiecode Zonnepark Transberg Dordtse Kil

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 3233549 Aanvraagnaam Uw referentiecode Monnikenberg aanvraag bomenkap

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00362342. Onderwerp: OLOG afwijken bestemmingsplan zonnepanelen 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00362342. Onderwerp: OLOG afwijken bestemmingsplan zonnepanelen 2013 Zaaknummer: 00362342 Onderwerp: OLOG afwijken bestemmingsplan zonnepanelen 2013 Collegevoorstel Inleiding Er is op 19 juli 2013 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2542785 Aanvraagnaam kapvergunning Uw referentiecode - Ingediend op

Nadere informatie

Aanvraaggegevens BEM1401722. 2013.01 Publiceerbare aanvraag/melding. gemeente Steenbergen. Formulierversie

Aanvraaggegevens BEM1401722. 2013.01 Publiceerbare aanvraag/melding. gemeente Steenbergen. Formulierversie Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1401722 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1244239 Aanvraagnaam Oprichten dakkapel

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Vergunningnr Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Vergunningnr Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2488939 Aanvraagnaam OV act. kappen 110 bomen sloop A9 Badhoevedorp

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1008083 Aanvraagnaam Versterking waterkering Vierlinghstraat Werkendam

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk d.d. 27 06 2017 no. 956858 Mij bekend, Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2016.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2395631 Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1670417. Aanvraagnaam Dakkapel Zwinstraat 25. Uw referentiecode 2014-110B

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1670417. Aanvraagnaam Dakkapel Zwinstraat 25. Uw referentiecode 2014-110B Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1670417 Aanvraagnaam Dakkapel Zwinstraat 25 Uw referentiecode 2014-110B

Nadere informatie

Aanvraag kapvergunning meidoorns nieuwersluisstraat. Boom nummer 20 boom nummer 19

Aanvraag kapvergunning meidoorns nieuwersluisstraat. Boom nummer 20 boom nummer 19 Aanvraag kapvergunning meidoorns nieuwersluisstraat Boom nummer 20 boom nummer 19 boom nummer 17 boom nummer 41 Boom nummer 14 Boom nummer 13 Boom nummer 8 Boom nummer 7 De Stede hsnr 11

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag dieseltank Groningerstreek. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraag dieseltank Groningerstreek. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1614407 Aanvraagnaam Aanvraag dieseltank Groningerstreek Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer 1240325 Aanvraagnaam Uw referentiecode Eijnden,

Nadere informatie