Lokaal Alle Lichten Op Groen: coalities onderweg naar energieneutrale huizen een inkijkje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokaal Alle Lichten Op Groen: coalities onderweg naar energieneutrale huizen een inkijkje"

Transcriptie

1 Lokaal Alle Lichten Op Groen: coalities onderweg naar energieneutrale huizen een inkijkje In 2012 zetten alle zes de coalities in Amersfoort, Apeldoorn, Amsterdam, Hoorn, Den Bosch en Wageningen hun handtekening onder de overeenkomst met Energie- sprong Platform 31 voor het project Lokaal Alle Lichten Op Groen. Minstens 20 woningeigenaren per coalitie gaan op weg naar energieneutrale huizen. Eind 2014 loopt het project af. Hoe brengt de coalitie het er vanaf? Samenwerken, hoe doen ze dat? Waar lopen ze tegenaan? Welke lichten gaan op groen? Wat gaat goed en wat is niet voor herhaling vatbaar? We namen een kijkje in de coalitiekeuken van Amsterdam- centrum, de Weteringbuurt. Van wereldverbeteraar naar buurtverbeteraar Kleine schaal - grote ambitie Tekst: Gabriel de Grauw AMSTERDAM Een buurt met mensen die vooral hoog zijn opgeleid en bovenge- middeld verdienen. En daar middenin zitten wij dan, in een anti- kraakpand, lacht voorzitter Maartje Romme van de Stichting Wetering Duurzaam. Het is niet het meest chique kantoor dat ik ooit heb gehad, beaamt de langslopende penning- meester Leonard van der Aar, die voorheen werkzaam was bij Shell. Maar wel het meest enerverende. 2 Wetering Duurzaam is het enige Lokaal alle Lichten op groen- project in Nederland dat niet op initiatief van de gemeente is ontstaan, maar voortkomt uit bewoners. Aan- stichtster was Romme, die iets met duurzaamheid in de buurt wilde. Dat was heel logisch voor me, ik had een vader die me dat met de paplepel had ingegoten. Het gerucht ging dat Maison Descartes hier op de hoek te koop zou komen. Daar sloeg mijn fantasie van op hol: dat zou hét voorbeeldproject moeten worden voor duur- zaam samenleven in Amsterdam op het gebied van voedsel, energie, enzovoorts. Uiteindelijk werd het helemaal niet te koop aangeboden. Toen moest ik met mijn fantasie een heel andere kant op en heb ik aangeklopt bij de buurtvereniging. En daar kwam het Wetering Duurzaam- project aan de rol. Zwaan kleef aan Dat er uiteindelijk werd ingestroomd in Lokaal alle Lichten op groen, kwam door An- ton Brunt, inmiddels de technische man van het team. Romme voerde gesprekken over mogelijkheden met verduurzaming op de universiteit, waar hij aanhaakte. De gemeente was juist bezig om bewonersparticipatie te stimuleren, en vond het Wete- ring Duurzaam initiatief daarin kansrijk. We kregen dus een kleine gemeentelijke ondersteuning om onderzoek en de aanvraag voor Lokaal alle Lichten op groen te kunnen doen. Een soort zwaan- kleef- aan- principe, aldus Romme. Ook Milco Aarts kleefde zo aan. Hij kwam op de koffie, net op het moment dat er een grote klus lag in de communicatie: alle bewoners informeren. Romme: Eerder hadden we al iets aangekondigd in een buurtkrantje, maar dat ging ter ziele. Nu kre-

2 gen we opeens iemand die een wekelijks nieuwsbrief organiseerde. Daarmee kwam de boel echt goed op gang. Huilbaby Aarts: Nou ja, we hadden nog wel de huilbabyaffaire natuurlijk. Romme: Daar heb ik een nacht van wakker gelegen, ja. Idee was dat mijn huis een voorbeeldproject zou zijn, dus we hadden een energieadviesbureau gevraagd om inzicht te geven in wat daarin allemaal wel en niet kon op energiegebied. Dat advies zouden we op die eerste bijeenkomst groots gaan presenteren. Maar de jongen die dat advies uit zou brengen, had een huilbaby. Hij reed s nachts in zijn auto het hele land door om dat arme kindje stil te krijgen, en moest na zo n slapeloze nacht dan overdag aan de slag om ons advies te schrijven. Aarts: En dan ook nog over een am- bitie die veel hoger lag dan gebruikelijk, ook voor hem: energieneutraal. Dat pakte niet goed uit, aldus Romme: Vlak voor de bijeenkomst bleek het advies totáál on- bruikbaar. De eerste bijeenkomst Aarts: De bijeenkomst was een groot succes trouwens, ondanks dat we er slapeloze nachten van hadden. Romme: Dankzij Platform 31, die ons op korte termijn nog ie- mand tipte die met een goed verhaal langs wilde komen. Er waren meer dan 60 men- sen. Al vrij snel was duidelijk dat er in de Weteringbuurt een soort tweesporenbeleid no- dig was: onderzoek naar individuele energiebesparende maatregelen in de groten- deels monumentale huizen, en naar wat daarin voor opties bestonden. En tegelijk een onderzoek naar hoe collectief duurzame energie kan worden opgewekt voor de buurt. BOOM uit Delft boog zich over het eerste deel, DWA over het tweede. De prijs van het individuele onderzoek was ongeveer 700 euro, waarvan de helft in eerste instantie door bewoners zelf diende te worden betaald. De helft kon uit de financiële steun van de gemeente. Als we dan subsidie vanuit Lokaal alle Lichten op groen zouden krijgen, zou de bewonershelft weer terug worden betaald, en dat was een risico dat bewoners kennelijk wel wilden nemen. Ze kregen er ook een rapport voor over hun woning, natuurlijk. Communiceren en transparant zijn Aarts: We wilden zoveel mogelijk communiceren en onze keuzes transparant maken, dus we hebben alle offertes die we kregen voor dat onderzoek ook online gezet. Dat vonden al die bedrijven helemaal niet prettig. Dat was voor hen ook echt wennen denk ik, aan een nieuw soort klant: burgers. Ook de uiteindelijke rapporten van BOOM en DWA gingen online. De volgende stap Het is in het hele traject voortdurend zoeken naar wat een wijze volgende stap zal zijn, stelt Romme. In het begin klapperen je oren van het dampopen versus damp- dicht, laagtemperatuurverwarming versus hoogtemperatuurverwarming, enzovoorts.

3 In het proces raken de meest wenselijke opties stap voor stap uitgekristalliseerd. De eerste keuzes waren vaak toch ezeltje prik, beaamt Aarts. Romme: Nog steeds denken we wel eens dat het niet gaat lukken. Ik wel in elk ge- val. Maar niet zo vaak. Ik denk wél minstens drie keer in de week: Hoe doe ik dit, in hemelsnaam? Aarts: Ik heb het zelf even heel moeilijk gehad toen we het als kern- team een periode zo druk hadden dat we niet meer communiceerden. Ik kan niet tegen mijn verlies, dus als ik denk dat het niet goed gaat, kan ik ontzettend boos worden. Blok: En er komen natuurlijk elke keer nieuwe obstakels op de weg. De rol van de gemeente bijvoorbeeld, dat blijft echt zoeken. Romme: Ze zijn betrokken, de contactpersoon die we hebben is goed bereikbaar, maar ze zoeken net zo hard als wij naar wat hun rol eigenlijk is, en vinden duidelijk dat burgerparticipatie eigenlijk liefst helemaal zonder hen moet. Blok: Als je dan ziet hoe de gemeente in andere Lokaal alle Lichten op groen- projecten meedenkt en faci- liteert, dat zou hier ook wel erg mooi zijn. Hier duurt en duurt het maar, ze zijn nu al erg lang bezig met een advies over de daken bijvoorbeeld, aangaande eventuele zon- nepanelen. Mensen bij elkaar brengen Hoe hou je de vaart dan toch in het project en mensen betrokken? Aarts: Door men- sen steeds weer bij elkaar te brengen. Laatst hadden we een LED- party: een tupper- wareparty maar dan anders. Kwam er een vrouw met zo n vliegtuigkoffertje vol lam- pen. Mensen leren elkaar kennen, er ontstaat een sfeer van gezamenlijkheid. En je bent met elkaar voor een goed doel bezig. Dat blijkt te werken. What s in it for them? Daar moet je voortdurend naar op zoek. Grote betrokkenheid bij duurzaamheid Wetering Duurzaam is voor Romme geslaagd als alle 800 tot 1000 huishoudens ener- gieneutraal zijn. Maar ik ben ook al heel tevreden als de komende periode 40 men- sen daarvoor heel hard in beweging komen. Aarts: Ik zou echt trots zijn als we ons eigen energiebedrijf van de grond krijgen. Typisch ook een verschil tussen mannen en vrouwen in zo n project, stelt hij. Mannen willen stappen zetten, resultaten. Daar kunnen we over opscheppen in de kroeg. Vrouwen willen veel meer mensen met elkaar in beweging brengen de goede kant op, zij letten op het proces. Blok: Groot voordeel is dat het hier steeds meer weer een buurt begint te worden, met een buurtgevoel. Ook dankzij onze gemeenschappelijke vijand: de Noord- Zuidlijn. Dat werkt verbindend. Aarts: De betrokkenheid bij duurzaamheid is enorm groot. In het begin dachten we dat we dat woord beter niet konden gebruiken, maar het is voor mensen juist een reden om zich in te willen zetten. Mijn theorie? Hier wonen bovengemiddeld opgeleide, bovenmodaal verdienende mensen. Vroeger had je er veel wereldverbeteraars tussen. Maar de wereld is zo enorm gecompliceerd geworden, kijk maar hoe weinig er op zo n top in Doha wordt gerealiseerd. Inmiddels zijn het dus buurtverbeteraars. De schaal is klein, maar de ambities zijn net zo groot.

4 Wie Milco Aarts - communicatie & sociale cohesie Maartje Romme voorzitter Stichting Monica Blok bestuurslid Leonard van der Aar penningmeester Juke Westendorp organisatie Anton Brunt technische man Do s - Transparant zijn in wat je doet. Anders haken mensen af. - Mensen betrekken in alle stappen die worden gezet. - Mensen persoonlijk aanspreken. Dat werkt duizend keer beter dan een stan- daardbrief of een mooie folder die meteen bij het oud papier gaat. Don ts - Te veel zaken voorkauwen voor mensen. Dan gaan ze achterover leunen en ra- ken gefrustreerd omdat het initiatief hen uit handen wordt genomen. - Te veel vragen van mensen. Dan haken ze af, of ze zweven teveel. Wat is het? Wetering Duurzaam is het Lokaal Alle Lichten Op Groen- project van de Amster- damse Weteringbuurt. Het project is, in tegenstelling tot andere Lokaal alle Lich- ten op groen - initiatieven, niet gestuurd door de gemeente, maar door de buurt- bewoners zélf. Via één fanatieke bewoner vond het een weg via de buurtvereni- ging die samen met de gemeente de eerste subsidieaanvraag deed, naar de hui- dige organisatie. Die bestaat uit een stichting met een onbezoldigd bestuur uit de buurt zelf met daarnaast een kernteam van experts die op zzp- basis het project ondersteunen op communicatief, organisatorisch (intern en extern), en technisch gebied. Doel is middels twee sporen naar een energieneutrale buurt: enerzijds door besparingsmaatregelen in de individuele huishoudens, anderzijds door juist collectief duurzame energie op te wekken. De Weteringbuurt bestaat uit ongeveer 2000 bewoners in zo n 800 tot 1000 huishoudens, een beetje afhankelijk van waar je de buurtgrens trekt. Wetering Duurzaam digitaal Weteing Duurzaam is op het web te vinden op facebook, twitter en op de website weteringduurzaam.nu.

5

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD?

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD? 6 Tekst: Gert-Jan Van Zoggel, Wilma Willemse, Roel Kuilder Fotografie: Frank Zwinkels Is er leven na MSD? Het bericht van MSD om haar vestiging in Oss grondig te reorganiseren, sloeg in de zomer van 2010

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken!

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Als jongste gemeente van Nederland zijn we al goed bezig als het om duurzaamheid gaat! De

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Bij de buren is het gras niet groener

Bij de buren is het gras niet groener Bij de buren is het gras niet groener Essay over hoe wijkbewoners gezamenlijk een wijk verduurzamen Door Fokke de Jong, augustus 2015, versie 0.6 Voorwoord Hoe zorg je ervoor dat je samen met jouw buren

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Zit er energie, dan kan alles

Zit er energie, dan kan alles Zit er energie, dan kan alles Verhalen van de mens achter het netwerk Netwerken is kansen ruiken! Colofon Auteurs Alice Booij en Leonore Noorduyn Foto s Fotobureau Tiernego, Wageningen UR, Communication

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Wieger van der Bij: We doen het met z n allen

Wieger van der Bij: We doen het met z n allen Wieger van der Bij: We doen het met z n allen Op 1 januari 1984 kwam Wieger van der Bij (53) in dienst bij de provincie. Het vorige gebouw, dat inmiddels alweer is vervangen, stond er zelfs nog niet. Vers

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Van het Rijk naar Amsterdam

Van het Rijk naar Amsterdam INTERVIEW MET MARTINE KOEDIJK Van het Rijk naar Amsterdam Amsterdam. Ik heb er geen seconde spijt van: het is veel dichter bij de politiek en ook veel directer. Ik vind het daarnaast leuk om weer terug

Nadere informatie

Ze dienen. Bedrijfsleven

Ze dienen. Bedrijfsleven secondant #1 februari 2009 47 Reportage Straatmanagers Ze dienen een gezond ondernemersklimaat Bedrijfsleven Ze zien er uit als gewone burgers. Niks geen uniform, geen wapens en ze hebben al helemaal geen

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

Relatiemagazine van Woonstad Rotterdam Nummer 4 December 2010. De Jonge Stad

Relatiemagazine van Woonstad Rotterdam Nummer 4 December 2010. De Jonge Stad Relatiemagazine van Woonstad Rotterdam Nummer 4 December 2010 De Jonge Stad De Jonge Stad Inhoud In 2009 was Rotterdam de eerste Jongerenhoofdstad van Europa. Niet voor niets. Rotterdam is een van de weinige

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie...

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie... 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Reflectie uitkomsten...7 Motivatie...9 Hypotheses rondom motivatie...9 Overeenkomsten in motivaties...10 Interviews...11

Nadere informatie

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park!

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! Vakantieplannen 2015 Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! VOORFILMPJE & -WOORD Lieve lezer, Het unieke Buurtcampinggevoel ervaar je het beste door er gewoon bij te zijn.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Bijna niemand verft alleen

Bijna niemand verft alleen 38 / januari / Tijdschrift voor marketing / merken Flexa vult merkenmissie lokaal in Bijna niemand verft alleen Tekst Elsbeth Eilander Beeld Elzeline Kooy Flexa AkzoNobel is bekend van Flexa (NL), Dulux

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie