Welke functie had Naäman in Syrië?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke functie had Naäman in Syrië?"

Transcriptie

1 Naäman door Elisa genezen. Welke functie had Naäman in Syrië? 2 Koningen 5:1 1 Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien,

2 Door wie was Naäman en Syrië rijk gezegend, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. maar welke ziekte trof hem? 2 Koningen 5:1, tweede deel

3 Wie gaf raad om genezing te zoeken bij een persoon buiten Syrië? 2 Koningen 5:2-3 2 En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. 3 Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen.

4 Wat was het verzoek van de koning van Syrië en welke geschenken werden aangeboden? Zie 2 Koningen 5:5-6 Naäman hoorde van zijn vrouw wat het meisje had gezegd; en toen hij van de koning verlof had gekregen, ging hij heen om te zoeken naar gezondheid, terwijl hij met zich nam tien talenten zilver, zesduizend sikkels goud en tien bovenklederen. Ook had hij een brief van de koning van Aram voor de koning van Israël bij zich, waarin geschreven stond. Zie, ik zend mijn dienaar Naäman tot u, opdat gij hem verlost van zijn melaatsheid.

5 Hoe reageerde de koning van Israël en welke verdenking kwam bij de koning naar boven? Zie 2 Koningen 5:5-7 Toen de koning van Israël de brief las, scheurde hij zijn klederen en zeide: Ben ik God, om te kunnen doden en levend maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te verlossen? Voorzeker, let op, ziet: hij zoekt een voorwendsel tegen mij.

6 Wie kreeg te horen over het verzoek van de koning van Syrië en wat was zijn reactie? Zie 2 Koningen 5:8 Elisa kreeg van dit alles bericht, en hij stuurde een boodschap aan de koning: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij weet, dat er een profeet in Israël is.

7 Waar ging Naäman en zijn gevolg heen en via wie kregen zij welke opdracht? Zie 2 Koningen 5:9-10 En Naäman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Door een boodschapper liet de profeet hem zeggen: Ga heen en baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn.

8 Wat speelde bij de boze Naäman een rol en welke keuze had hij? Zie 2 Koningen 5:11-12 De hoogmoedige geest van Naäman kwam in opstand tegen het volgen van een handelwijze die Elisa hem voorgeschreven had. De rivieren, door de Syrische overste genoemd, waren verfraaid door omringende bossen, en velen gingen naar deze aangename stromen om hun afgoden te aanbidden. Voor Naäman zou het geen grote zelfvernedering hebben betekend af te dalen in een van deze rivieren. Maar hij kon alleen genezing vinden door te gehoorzamen aan de heldere aanwijzingen van de profeet. Alleen bereidwillige gehoorzaamheid zou het gewenste resultaat hebben.

9 Wat durfden zijn dienaren tegen hun bevelhebber Naäman in te brengen 2 Koningen 5:13 13 Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn!

10 Wat deed Naäman daarna? 2 Koningen 5:14, eerste deel 14 Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods.

11 Wat was het resultaat? 2 Koningen 5:14, tweede deel Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.

12 Wat zei Naäman duidelijk? Zie 2 Koningen 5:15 Dankbaar keerde hij terug naar de man Gods, hijzelf met zijn gehele gevolg, met de bekentenis: Zie, nu weet ik dat er op de gehele aarde geen God is behalve in Israël.

13 Waarom wilde Elisa geen beloning en hoe verwoordde Elisa zijn levenswijze? Zie 2 Koningen 5:16 Volgens het gebruik van die tijd vroeg Naäman nu of Elisa een kostbaar geschenk wilde aannemen. Maar de profeet weigerde dit. Hij wilde geen betaling nemen voor een zegen die God genadig had geschonken. Zo waar de Here leeft, in wiens dienst ik sta, zei hij, ik neem niets aan. De Syriër drong er bij hem op aan, maar hij bleef weigeren.

14 Wat zou Naäman vanaf heden niet meer doen en welke woorden gaf Elisa hem mee? Zie 2 Koningen 5:17-19 Toen zeide Naäman: Indien dan niet, laat aan uw knecht een last aarde geven zoveel als een span muildieren kan dragen. Want uw knecht zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan aan de Here. Maar moge de Here dit aan uw knecht vergeven: wanneer mijn heer in de tempel van Rimmon komt om zich aldaar neer te buigen, terwijl hij op mijn arm leunt, zodat ik mij in de tempel van Rimmon moet neerbuigen als ik mij dan neerbuig in de tempel van Rimmon, moge de Here deze zaak aan uw knecht vergeven. En hij zei tot hem: Ga in vrede. Wie verwees jaren later naar Naäman? Lukas 4:27 27 Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.

- 1 - De genezing van Naäman. God regeert. Maar er staat achter: Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats.

- 1 - De genezing van Naäman. God regeert. Maar er staat achter: Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. - 1 - De genezing van Naäman We gaan lezen over de waargebeurde geschiedenis van Naäman. Een prachtige geschiedenis, die we kunnen vinden in 2 Koningen 5 vanaf vers 1. Men zou boven deze geschiedenis de

Nadere informatie

hebber van de koning van Aram De genezing van Naäman We gaan lezen over de waargebeurde

hebber van de koning van Aram De genezing van Naäman We gaan lezen over de waargebeurde - 1 - De genezing van Naäman We gaan lezen over de waargebeurde geschiedenis van Naäman. Een prachtige geschiedenis, die we kunnen vinden in 2 Koningen 5 vanaf vers 1. Men zou boven deze geschiedenis de

Nadere informatie

- 1 - Maar deze man, een krijgsheld, was melaats. De genezing van Naäman

- 1 - Maar deze man, een krijgsheld, was melaats. De genezing van Naäman - 1 - De genezing van Naäman We gaan lezen over de waargebeurde geschiedenis van Naäman. Een prachtige geschiedenis, die we kunnen vinden in 2 Koningen 5 vanaf vers 1. Men zou boven deze geschiedenis de

Nadere informatie

De genezing van Naäman. We gaan lezen over de waargebeurde. Een prachtige geschiedenis, die we kunnen vinden in 2 Koningen 5 vanaf vers 1.

De genezing van Naäman. We gaan lezen over de waargebeurde. Een prachtige geschiedenis, die we kunnen vinden in 2 Koningen 5 vanaf vers 1. - 1 - De genezing van Naäman We gaan lezen over de waargebeurde geschiedenis van Naäman. Een prachtige geschiedenis, die we kunnen vinden in 2 Koningen 5 vanaf vers 1. Men zou boven deze geschiedenis de

Nadere informatie

3 september uur AA Kramer orgel: Harry Kroeske; muziekgroep schriftlezing: Hester Muurling

3 september uur AA Kramer orgel: Harry Kroeske; muziekgroep schriftlezing: Hester Muurling 3 september 2017 10.00 uur AA Kramer orgel: Harry Kroeske; muziekgroep schriftlezing: Hester Muurling Orde van dienst: Votum en zegen van Sela Zingen: GK gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water

Nadere informatie

Om 9.55 uur zingen we samen met de muziekgroep: U bent heilig

Om 9.55 uur zingen we samen met de muziekgroep: U bent heilig Westlanddienst op zondag 28 mei in de Dorpskerk te s-gravenzande m.m.v. de Muziekgroep; Schriftlezer is Sjaan van der Kaaij Thema: Kopje onder Voor de dienst zingt en speelt de muziekgroep Om 9.55 uur

Nadere informatie

Welkom. Gz51 Opw 672 Opw 181 ELB 459 ZG 14 ELB 314 Opw 430. Het evangelie van Naäman

Welkom. Gz51 Opw 672 Opw 181 ELB 459 ZG 14 ELB 314 Opw 430. Het evangelie van Naäman Welkom Gz51 Opw 672 Opw 181 ELB 459 ZG 14 ELB 314 Opw 430 Het evangelie van Naäman Mededelingen Voorganger : ds. Wilbert Scheffer, Zwolle Schriftlezing: Erik Brink Voorbede : Jan Leo de Hoop Muziek : Jasper

Nadere informatie

VEG Heerde 15 februari 2015

VEG Heerde 15 februari 2015 1 Voor de dienst zingen we: EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij refrein: Zingen van Jezus, vrolijk en blij. Zingen van Jezus vrolijk en blij. God is zo goed voor jou en voor mij. Pieker dus niet, wees

Nadere informatie

Plaats : Hervormde kerk Siddeburen Aanvang : 9.30 uur Voorganger : ds.g.d.hoff - Rhenen

Plaats : Hervormde kerk Siddeburen Aanvang : 9.30 uur Voorganger : ds.g.d.hoff - Rhenen Liturgie voor de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar 26 november 2017. In deze dienst gedenken we in het bijzonder allen uit de gemeente die gestorven zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. Plaats : Hervormde

Nadere informatie

Door wie werd Samaria belegerd en welke economische situaties ontstonden er?

Door wie werd Samaria belegerd en welke economische situaties ontstonden er? De wonderbare redding van Samaria. Door wie werd Samaria belegerd en welke economische situaties ontstonden er? 2 Koningen 6:24-25 24 Het gebeurde daarna, dat Benhadad, de koning van Syrië, zijn hele leger

Nadere informatie

ELISA, MAN VAN WONDEREN

ELISA, MAN VAN WONDEREN Bijbel voor Kinderen presenteert ELISA, MAN VAN WONDEREN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

ELISA, MAN VAN WONDEREN

ELISA, MAN VAN WONDEREN Online Bijbel voor kinderen presenteert ELISA, MAN VAN WONDEREN Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Wat overkwam koning Hizkia en welk antwoord moest de profeet Jesaja brengen?

Wat overkwam koning Hizkia en welk antwoord moest de profeet Jesaja brengen? De wonderlijke ervaringen van koning Hizkia. Wat overkwam koning Hizkia en welk antwoord moest de profeet Jesaja brengen? 2 Koningen 20:1 1 In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de

Nadere informatie

DORPSKERK DE BILT ZONDAGSBRIEF

DORPSKERK DE BILT ZONDAGSBRIEF 28 juni 2015 ochtenddienst Basiscathese in de Voorhof de ochtenddienst 16+ in het Baken Erediensten Ochtenddienst aanvang 10.00 uur DORPSKERK DE BILT ZONDAGSBRIEF Avonddienst aanvang 19.00 uur 23-10-2016

Nadere informatie

Het eerste deel. Vers 1-14

Het eerste deel. Vers 1-14 1 2 Koningen 5: 1-27 Heusden, ochtenddienst 11 februari 2018. Gemeente van Christus, Het is een menselijk neiging, zwakheid misschien, om de mensheid op te delen in goed en fout. In wij en zij. In Oost

Nadere informatie

Wat was de koning van Syrië van plan? tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn.

Wat was de koning van Syrië van plan? tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. De Syriërs met blindheid geslagen. Wat was de koning van Syrië van plan? 2 Koningen 6:8 8 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp moet

Nadere informatie

L i t u r g i e & Preek

L i t u r g i e & Preek L i t u r g i e & Preek Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 20 mei 2012 Voorganger: ds. S. van der Meer Organist: G. Bergstra koster: A. Vellinga Mededelingen en aansteken van de kaars Bemoediging Zingen:

Nadere informatie

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht?

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? De laatste jaren van de profeet Elisa. Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? Maar de hervorming, door Elia begonnen en voortgezet door Elisa, had velen ertoe gebracht God

Nadere informatie

Baalderdienst Zondag 28 oktober 2018

Baalderdienst Zondag 28 oktober 2018 Baalderdienst Zondag 28 oktober 2018 Thema: Leren leven met een zeven Orde voor de Baalderdienst Voorganger: Muziek: ds. Wim van der Wel Gerton Woudt, piano en gelegenheidsband Muziek prikkelt de zintuigen

Nadere informatie

Welke opdracht kreeg Elia van God?

Welke opdracht kreeg Elia van God? De roeping van Elisa. Welke opdracht kreeg Elia van God? 1 Koningen 19:19 19 Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit,

Nadere informatie

Toen Adonia met zijn gasten aan het dineren was kwam Jonathan binnen. Wat vertelde hij?

Toen Adonia met zijn gasten aan het dineren was kwam Jonathan binnen. Wat vertelde hij? De laatste bevelen en dood van David. Toen Adonia met zijn gasten aan het dineren was kwam Jonathan binnen. Wat vertelde hij? 1 Koningen 1:41-43 41 Adonia hoorde het, en al de genodigden die bij hem waren,

Nadere informatie

Kijk naar de koning van vrede en recht. Hij is een redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:

Kijk naar de koning van vrede en recht. Hij is een redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: Kijk naar de koning van vrede en recht. Hij is een redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: Hij brengt je vreugde, maar ook verdriet. Wij zingen als Intochtslied: Lied

Nadere informatie

Orde van de doopdienst

Orde van de doopdienst Orde van de doopdienst Voorganger : Ds. Andries Zoutendijk Ouderlingen van dienst : Johan Blok Martine Klasens Diaken : Rutger Bach Organist : Gerrit Christiaan de Gier Koster : Martijn Baars Utrecht -

Nadere informatie

Wie vroeg aan Joab om koning David te mogen berichten van de dood van Absalom?

Wie vroeg aan Joab om koning David te mogen berichten van de dood van Absalom? David rouwt om Absalom. Wie vroeg aan Joab om koning David te mogen berichten van de dood van Absalom? 2 Samuel 18:19 19 Toen zei Ahimaäz, de zoon van Zadok: Laat mij toch rennen en de koning de boodschap

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 31 maart 2019 in de Dorpskerk aanvang: uur ~ 4 e Zondag van de 40-dagentijd ~ : Bea te Winkel

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 31 maart 2019 in de Dorpskerk aanvang: uur ~ 4 e Zondag van de 40-dagentijd ~ : Bea te Winkel ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 31 maart 2019 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 4 e Zondag van de 40-dagentijd ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Pianist M.m.v. Kinderkring Crèche :

Nadere informatie

Engelenverhalen (Inleiding) 2 Koningen 6; Psalm 80. Gert Hijkoop 22 juli 2018

Engelenverhalen (Inleiding) 2 Koningen 6; Psalm 80. Gert Hijkoop 22 juli 2018 Engelenverhalen (Inleiding) 2 Koningen 6; Psalm 80 Gert Hijkoop 22 juli 2018 2 Koningen 6:8-23 (HSV) 8 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp

Nadere informatie

Wat had deze vrouw uit Sunem voortdurend over voor de profeet Elisa?

Wat had deze vrouw uit Sunem voortdurend over voor de profeet Elisa? De vrouw uit Sunem. Wat had deze vrouw uit Sunem voortdurend over voor de profeet Elisa? 2 Koningen 4:8-9 8 Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam, dat daar een vrouw van aanzien was, die er

Nadere informatie

Hoe werd de verzorging van koning David in de laatste jaren van zijn leven ingevuld?

Hoe werd de verzorging van koning David in de laatste jaren van zijn leven ingevuld? Adonia en Salomo. Hoe werd de verzorging van koning David in de laatste jaren van zijn leven ingevuld? 1 Koningen 1:1-4 1 Koning David nu was oud en op dagen gekomen. Men dekte hem met dekens toe, maar

Nadere informatie

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? (Rom.8:31)

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? (Rom.8:31) 2 Kon.6: 8-23 De koning van Syrië=Aram wil ten oorlog trekken tegen Israël. Hij is koning Benhadad II, hij maakt de nodige voorbereidingen, waarschijnlijk met zijn generaal Naäman, welke is genezen van

Nadere informatie

Wie trok Juda binnen en welke stad werd bedreigd door de inval van vijandelijke troepen?

Wie trok Juda binnen en welke stad werd bedreigd door de inval van vijandelijke troepen? Sanherib belegert Jeruzalem. Wie trok Juda binnen en welke stad werd bedreigd door de inval van vijandelijke troepen? 2 Kronieken 32:1-2, eerste deel 1 Na deze gebeurtenissen en deze blijk van trouw kwam

Nadere informatie

9 oktober 2016 Tweede zondag van de missiemaand 28 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties

9 oktober 2016 Tweede zondag van de missiemaand 28 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties 9 oktober 2016 28 e zondag doorheen het jaar C Intredelied ZJ 754 De vreugde voert ons naar dit huis Verwelkoming en kruisteken L. Welkom op deze tweede zondag van de missiemaand, waarin we uitdrukking

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

Waar genade zijn juiste plaats krijgt daar zal genezing gaan stromen.

Waar genade zijn juiste plaats krijgt daar zal genezing gaan stromen. Waar genade zijn juiste plaats krijgt daar zal genezing gaan stromen. Genesis 20: 17 Abraham bad tot God, en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. 18

Nadere informatie

Zondag 3 februari Voorganger: Ds. Leo van der Veer. Organist: Mans Kuipers

Zondag 3 februari Voorganger: Ds. Leo van der Veer. Organist: Mans Kuipers Zondag 3 februari 2019 Voorganger: Ds. Leo van der Veer Organist: Mans Kuipers Liederen in deze dienst: Intochtslied: Psalm 93 Lied 534 Psalm 146: 4 Lied 718 Slotlied: Lied 530 Lezingen: Jesaja 61: 1-9

Nadere informatie

heeft laten zien om rein verklaard te worden, dan moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. 8 Heeft de priester vervolgens gezien dat zie!

heeft laten zien om rein verklaard te worden, dan moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. 8 Heeft de priester vervolgens gezien dat zie! Leviticus 12:1 tm 13:59 Tazria:Zij draagt zaad. Metsorâh: De besmette Wetten voor de reiniging van kraamvrouwen 12 1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wanneer een vrouw nageslacht

Nadere informatie

Welke profetie gaf precies aan het einde van Achab en Izebel?

Welke profetie gaf precies aan het einde van Achab en Izebel? Hoe de profetie over Achab en Izebel is uitgekomen. Welke profetie gaf precies aan het einde van Achab en Izebel? 1 Koningen 21:17-19 17 Maar het woord van de HEERE kwam tot Elia, de Tisbiet: 18 Sta op,

Nadere informatie

De boodschap van redding door het water van de Jordaan 2 Koningen 5: Bewerkte Dooppreek Copyright - Leespreken.nl

De boodschap van redding door het water van de Jordaan 2 Koningen 5: Bewerkte Dooppreek Copyright - Leespreken.nl De boodschap van redding door het water van de Jordaan 2 Koningen 5:1-15 - Bewerkte Dooppreek Copyright - Leespreken.nl Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over de geschiedenis die ons is voorgelezen,

Nadere informatie

Naäman. de melaatse. 9 lessen uit het leven van Naäman, de melaatse Hein de Haan

Naäman. de melaatse. 9 lessen uit het leven van Naäman, de melaatse Hein de Haan Naäman de melaatse 9 lessen uit het leven van Naäman, de melaatse Hein de Haan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 2. Het hele hoofdstuk: 2 Koningen 5 6 3. Uitleg van het eerste vers: 2 Koningen 5:1 8 4. Uitleg

Nadere informatie

Wie werd door farao koning over Juda gemaakt?

Wie werd door farao koning over Juda gemaakt? Hoe koning Jojakim aan zijn einde kwam. Wie werd door farao koning over Juda gemaakt? 2 Kronieken 36:4 4 Verder maakte de koning van Egypte zijn broer Eljakim koning over Juda en Jeruzalem, en veranderde

Nadere informatie

De reiniging van Naäman

De reiniging van Naäman Kris Tavernier De reiniging van Naäman 2 Koningen 5 Naäman uit Aram Naäman was een belangrijk man in het land Aram, d.i. Syrië. De hoofdstad van Aram was Damascus (vgl. 2 Kon. 5:12). Aram was een sterke

Nadere informatie

Wie had een wijngaard naast het paleis van koning Achab?

Wie had een wijngaard naast het paleis van koning Achab? Koning Achab en Naboth. Wie had een wijngaard naast het paleis van koning Achab? 1 Koningen 21:1 Naboth uit Jizreël had een wijngaard die in Jizreël lag, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria.

Nadere informatie

DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN

DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN Bijbel voor Kinderen presenteert DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd

Nadere informatie

Schriftgedeelte 2 Koningen 5. Thema Twee wegen

Schriftgedeelte 2 Koningen 5. Thema Twee wegen Schriftgedeelte 2 Koningen 5 Thema Twee wegen In dit Bijbelgedeelte komen twee wegen openbaar. Naäman zoekt de God van Israël op om van zijn ziekte te genezen. Nadat hij de almacht van de HEERE heeft gezien,

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3 Gezang 139 vers 1, 2 en 3 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst

Nadere informatie

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij?

Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? David en Goliath. Hoe beschrijft de Bijbel de kampvechter van de Filistijnen en hoe heette hij? 1 Samuel 17:4-7 4 Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was

Nadere informatie

zondag 25 oktober

zondag 25 oktober zondag 25 oktober 2015 1 Introductie / terugblik Lezen 1 Samuel 16 David en Jezus Christus Vier lessen voor bedieningen zondag 25 oktober 2015 2 Davids plaats in de geschiedenis zondag 25 oktober 2015

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 11 augustus Gezang 329 vers 1 Liedboek voor de kerken

Liturgie morgendienst Zondag 11 augustus Gezang 329 vers 1 Liedboek voor de kerken Gezang 329 vers 1 Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort Gezang 329 vers 2 Heer, uw boodschap

Nadere informatie

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia.

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia. Antwoorden 20.1: God zorgt a. Gilgal, Bethel, Jericho, de Jordaan. Elia en Elisa reisden van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho en van Jericho naar de Jordaan. b + c a. Twee delen van zijn geest

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 11 februari 2018 Doopsgezinde kerk Almelo (uitzending via de lokale radiozender aa fm) Gods humor

Orde van dienst voor zondag 11 februari 2018 Doopsgezinde kerk Almelo (uitzending via de lokale radiozender aa fm) Gods humor Orde van dienst voor zondag 11 februari 2018 Doopsgezinde kerk Almelo (uitzending via de lokale radiozender aa fm) Gods humor Organist: Henk Oosterveen Voorganger: ds. Carla Borgers Orgelspel voor de dienst

Nadere informatie

Op welke wijze kreeg Mozes een les in geloof dat hij door God is aangewezen Gods volk te leiden?

Op welke wijze kreeg Mozes een les in geloof dat hij door God is aangewezen Gods volk te leiden? De wonderen van God. Op welke wijze kreeg Mozes een les in geloof dat hij door God is aangewezen Gods volk te leiden? Exodus 4:1-3 1 Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven

Nadere informatie

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan?

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi en Gods tempel. Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi 3:1 die voor Mij de weg bereiden zal. 1 Zie, Ik zend Mijn engel, Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Doop Leanne van Herwijnen 2Koningen 5: Een nieuw begin.

Doop Leanne van Herwijnen 2Koningen 5: Een nieuw begin. Doop Leanne van Herwijnen 2Koningen 5: Een nieuw begin. Orde van dienst: Votum en zegen van Sela Zingen: GK 158 Als een hert dat verlangt naar water (1xNed en 1x Engels) Wet Psalm 51: 4 Gebed Kinderen:

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Welke les wilde God aan Jozef leren?

Welke les wilde God aan Jozef leren? Een levensles voor Jozef. Welke les wilde God aan Jozef leren? Maar in de voorzienigheid van God zou zelfs dit voorval voor Jozef een zegen zijn. Hij had in enkele uren geleerd wat hij anders in jaren

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Liturgie voor de avondmaalsdienst op Adventszondag 16 december 2018, in de Hervormde gemeente te Den Ham, aanvang uur.

Liturgie voor de avondmaalsdienst op Adventszondag 16 december 2018, in de Hervormde gemeente te Den Ham, aanvang uur. Liturgie voor de avondmaalsdienst op Adventszondag 16 december 2018, in de Hervormde gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Hans Nijland Bram

Nadere informatie

Wat zei Elia tegen koning Achab en wat ging Elia vervolgens doen?

Wat zei Elia tegen koning Achab en wat ging Elia vervolgens doen? Regen op komst. Wat zei Elia tegen koning Achab en wat ging Elia vervolgens doen? 1 Koningen 18:41-42 41 Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige

Nadere informatie

ongelijk span (2 Kor. 6:11-7:1 HSV)

ongelijk span (2 Kor. 6:11-7:1 HSV) juk 5:11 Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open. 12 U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. 13 Zet dan ook van uw kant ik spreek

Nadere informatie

De richters na Jozua.

De richters na Jozua. De richters na Jozua. Wat overkwam Israël na de dood van Jozua en wat was de oorzaak? Door hun zonden werden de Israëlieten van God gescheiden; God ontnam hen Zijn kracht, en niet langer konden ze hun

Nadere informatie

Wat schrijft de Bijbel over de levenshouding en het gedrag van de zonen van de hogepriester Eli?

Wat schrijft de Bijbel over de levenshouding en het gedrag van de zonen van de hogepriester Eli? De zonen van Eli en Samuel geroepen. Wat schrijft de Bijbel over de levenshouding en het gedrag van de zonen van de hogepriester Eli? 1 Samuel 2:12 12 De zonen van Eli echter waren verdorven mannen; zij

Nadere informatie

REAL LIFE IS KNOWING JESUS

REAL LIFE IS KNOWING JESUS 8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: Waar ben je? 10 Hij

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 13 april uur in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 13 april uur in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg) PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 13 april 2017 19.00 uur in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg) de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Ellemijn

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Wie belegerde de stad Jabes en wat stelden de inwoners van Jabes aan de aanvallers voor?

Wie belegerde de stad Jabes en wat stelden de inwoners van Jabes aan de aanvallers voor? Saul verslaat de Ammonieten en bevrijdt de stad Jabes. Wie belegerde de stad Jabes en wat stelden de inwoners van Jabes aan de aanvallers voor? 1 Samuel 11:1 1 Toen trok Nahas, de Ammoniet, ten strijde

Nadere informatie

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet?

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? De profeet Abraham. Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? Genesis 20:7 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft.

Nadere informatie

Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. Toon mijn liefde Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 maart 2017 in de Dorpskerk aanvang: uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 maart 2017 in de Dorpskerk aanvang: uur Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche Orgelspel Opgang ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 maart 2017 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 1 e Zondag van de

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur EvL357 Vreugde, vreugde louter vreugde 1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde

Nadere informatie

Vraag 1 Waar denk je aan bij het woord heilig? Schrijf dit op de briefjes Antwoord 1 Vraag naar de mening van de kinderen

Vraag 1 Waar denk je aan bij het woord heilig? Schrijf dit op de briefjes Antwoord 1 Vraag naar de mening van de kinderen Bijbelstudie 1 God is heilig Samen Bijbellezen Exodus 3: 1-15 Vraag 1 Waar denk je aan bij het woord heilig? Schrijf dit op de briefjes 1 Vraag 2 a. Wat moet Mozes doen en waarom? Mozes moet zijn schoenen

Nadere informatie

Zo kwam voor Israël en voor koning David een boze dag, een dag van benauwdheid, zoals in vers 2 staat: Psalm 20

Zo kwam voor Israël en voor koning David een boze dag, een dag van benauwdheid, zoals in vers 2 staat: Psalm 20 - 1 - Psalm 20 Boven deze psalm staat: Bede om overwinning voor de koning. De Levieten in de tempel smeken voor de koning de overwinning af, terwijl de zekerheid in hun woorden al wordt uitgesproken, dat

Nadere informatie

Intocht: Psalm 67 Votum & groet OTH 183 / Opw 125 Heer ik kom tot U Gebed Gezang 434

Intocht: Psalm 67 Votum & groet OTH 183 / Opw 125 Heer ik kom tot U Gebed Gezang 434 Intocht: Psalm 67 1 God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons t gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht: opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich

Nadere informatie

zondag 11 februari 2018

zondag 11 februari 2018 ORDE VAN DIENST zondag 11 februari 2018 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Michelle Stukart PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Hoe oud was Josia toen zijn vader koning Amon overleed en hoe was zijn verhouding met God?

Hoe oud was Josia toen zijn vader koning Amon overleed en hoe was zijn verhouding met God? De hervormingen van koning Josia. Hoe oud was Josia toen zijn vader koning Amon overleed en hoe was zijn verhouding met God? 2 Koningen 22:1, eerste deel, 2 1 Josia was acht jaar oud toen hij koning werd,

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

GELOOF GROOT BEGIN KLEIN! GRAAF EEN GREPPEL!

GELOOF GROOT BEGIN KLEIN! GRAAF EEN GREPPEL! GELOOF GROOT BEGIN KLEIN! GRAAF EEN GREPPEL! 2 Koningen 3: 4-24 4. Koning Mesa van Moab was schapenfokker. Hij betaalde aan de koning van Israël belasting. Die belasting bestond uit 100.000 lammetjes en

Nadere informatie

Kracht van lofprijs & dankzegging 31/7/16

Kracht van lofprijs & dankzegging 31/7/16 Johannes 4:23-24 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem

Nadere informatie

Waarom is het evangelie van Johannes geschreven?

Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Menorah 11-02-2018 Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? A B C D E F Om Gods liefde voor de wereld te laten zien. Om mensen tot geloof in Jezus

Nadere informatie

Waar was Elia volledig van overtuigd en wat wilde hij met Gods hulp een halt toe roepen?

Waar was Elia volledig van overtuigd en wat wilde hij met Gods hulp een halt toe roepen? lia de profeet. Waar was Elia volledig van overtuigd en wat wilde hij met Gods hulp een halt toe roepen? In de bergen van Gilead, ten Oosten van de Jordaan, woonde in de dagen van Achab een man van geloof

Nadere informatie

11 - Een rivier van leven Amazing Facts Storacle Guide (11/24)

11 - Een rivier van leven Amazing Facts Storacle Guide (11/24) 11 - Een rivier van leven Amazing Facts Storacle Guide (11/24) Naäman was een dappere, rijke en beroemde bevelhebber in het leger van Syrië, die aan melaatsheid leed, de beruchtste ziekte uit de tijd van

Nadere informatie

Zo kwam voor Israël en voor koning David een boze dag, een dag van benauwdheid, zoals in vers 2 staat: Psalm 20

Zo kwam voor Israël en voor koning David een boze dag, een dag van benauwdheid, zoals in vers 2 staat: Psalm 20 - 1 - Psalm 20 Boven deze psalm staat: Gebed voor de koning. De Levieten in de tempel smeken voor de koning de overwinning af, terwijl de zekerheid in hun woorden al wordt uitgesproken, dat die hem geschonken

Nadere informatie

wegen beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt. Jozef, deel 1 Zijn naam betekent: (Jahwé) voege er bij.

wegen beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt. Jozef, deel 1 Zijn naam betekent: (Jahwé) voege er bij. - 1 - Jozef, deel 1 Zijn naam betekent: (Jahwé) voege er bij. Hij Na lang wachten kreeg Rachel haar eerste zoon en ze wilde graag nog meer kinderen krijgen en daarom kreeg de eerstgeboren zoon van Jacob

Nadere informatie

Waar ging Mozes heen en wat was het verzoek?

Waar ging Mozes heen en wat was het verzoek? ozes en Aäron voor farao. Waar ging Mozes heen en wat was het verzoek? Exodus 5:1-3 1 Daarna kwamen Mozes en Aäron en zeiden tegen de farao: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk gaan om

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

KONINGEN. Voorzegging van de dood van Ahazia

KONINGEN. Voorzegging van de dood van Ahazia 2 Koningen - Herziene Statenvertaling 2010 HET TWEEDE BOEK VAN DE 1 KONINGEN Voorzegging van de dood van Ahazia 1 Moab kwam * na de dood van Achab tegen Israël in opstand. 2 Ahazia viel door het traliewerk

Nadere informatie

Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden?

Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden? David door Samuel tot koning gezalfd. Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden? 1 Samuel 16:1 1 Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers

Nadere informatie

Liturgie voor de evangelisatiedienst op zondagavond 9 juli 2017, aanvang: uur. Thema: De vier jaargetijden

Liturgie voor de evangelisatiedienst op zondagavond 9 juli 2017, aanvang: uur. Thema: De vier jaargetijden Liturgie voor de evangelisatiedienst op zondagavond 9 juli 2017, aanvang: 19.00 uur. Thema: De vier jaargetijden Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Ds. G. de Goeijen Jan Nevenzel Bram

Nadere informatie

Binnenkomst in stilte in de donkere kerk. We zingen:

Binnenkomst in stilte in de donkere kerk. We zingen: Jaargang 8, nummer 19 Voorganger: ds. Piet Jan Rebel Koor o.l.v. Tanja van Dijk Piano: Myrre van Dijk, David van Dijk Zaterdag 20 april 2019 Paaswake Een nacht vol hoop Binnenkomst in stilte in de donkere

Nadere informatie

Welke vraag werd er gesteld en welk antwoord gaf Jesaja?

Welke vraag werd er gesteld en welk antwoord gaf Jesaja? De roeping en opdracht van Jesaja. Welke vraag werd er gesteld en welk antwoord gaf Jesaja? Jesaja 6:8; zie 2 Timotheüs 2:21 8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal

Nadere informatie

Aan wie wilde David zijn goedheid tonen?

Aan wie wilde David zijn goedheid tonen? De strijd van David tegen meerdere landen. Aan wie wilde David zijn goedheid tonen? 2 Samuel 10:1-2 1 Het gebeurde daarna dat de koning van de Ammonieten stierf, en zijn zoon Hanun werd koning in zijn

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL DE GEVANGENE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink 19 juli 10.00 uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink Gesproken verwachting en groet Amen = zingen Opw. 733, De zon komt op Lezing van de wet Zingen: PvN 130 Gebed Zingen voor

Nadere informatie

Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld?

Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld? Koning Asa in voorspoed en tegenspoed. Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld? Zie I koningen 13 en 2 Kronieken 14 Van Jerobeams dood tot de komst van Elia voor Achab ging het volk Israël

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt?

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt? Vader en zoon herenigd. Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Genesis 45:6 6 Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen

Nadere informatie