GASWIJS informatieblad voor de erkende gasinstallateur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GASWIJS informatieblad voor de erkende gasinstallateur"

Transcriptie

1 GASWIJS informatieblad voor de erkende gasinstallateur jaargang 41, nummer 4, augutus 2008 GASWIJS Informatieblad voor de erkende gasinstallateur.

2 GASWIJS Informatieblad van Sterkin voor de erkende gasinstallateur. Verschijnt vier maal per jaar. Jaargang 41 - nr. 4 - augustus 2008 Voorwoord Uitgever Gaswijs wordt uitgegeven door Sterkin te Apeldoorn Redactie De redactie van Gaswijs is aangesteld door Sterkin, maar werkt verder onafhankelijk. Er is een redactiestatuut opgesteld waarin de rolverdeling tussen redactie en Gaswijs is vastgelegd. De redacteur van Gaswijs is Mirjam Oomens (Communicatie Plus). Het adres van de redactie van Gaswijs is: Redactie Gaswijs Postbus HC Apeldoorn telefoon fax adres Redactiecommissie Voorzitter is de heer J.A. Pronk (Nuon). Secretaris is de heer A.P.T. Janssen (Sterkin). Redactieleden zijn de heren J.K.A. van de Lagemaat (2e voorzitter; EnergieNed), R.A. Spierenburg (Ymere Wonen), F.W.J. Boxebeld (Essent-Geas) en C. Jonkerman (Gemeente Amstelveen). Abonnementenadministratie Sterkin Postbus HC Apeldoorn telefoon fax adres website In dit nummer: Voorwoord Normen Overig Slim met Gas Techniek Het typeplaatje ontcijferd Veiligheid achterop Dit is een uitgave van Sterkin Gaswijs nieuwe stijl Als installateur gaat u met uw tijd mee. Dat geldt ook voor de informatie die u tot u neemt. Reden om Gaswijs zoals eerder al aangekondigd een nieuw uiterlijk te geven. Maar ook inhoudelijk verandert er het een en ander. Voor Gaswijs nieuwe stijl hebben wij uw opmerkingen in ons lezersonderzoek van vorig jaar goed ter harte genomen. De uitkomsten van het onderzoek hebben wij gebruikt om dit magazine verder te verbeteren. Nog even de veranderingen op een rijtje: De frequentie gaat naar vier maal per jaar. Het nieuwe blad wordt iets uitgebreider, zodat u over een heel jaar genomen minimaal dezelfde hoeveelheid informatie van ons ontvangt. Gaswijs wordt voorzien van een vaste inhoudsopgave. Het blad krijgt een nieuw uiterlijk dat beter past bij de huidige tijd. Er komt meer aandacht voor de status van normen, de wijzigingen van normen, en wat deze wijzigingen voor u gaan betekenen. Aan technische ontwikkelingen op het gebied van toestellen, leidingmaterialen en afvoermaterialen besteden we in het vervolg meer aandacht. Er zullen artikelen verschijnen die zijn gericht op utiliteit en grote installaties. Kiwa Gastec maakt geen deel meer uit van de redactiecommissie. De doelstelling van Gaswijs blijft u als gastechnisch installateur onafhankelijke en actuele informatie te bieden over gastechnische veiligheid. Gaswijs is dus in eerste instantie een blad bestemd voor de erkende gastechnisch installateur. Het is daarnaast interessant voor een ieder die werkzaam is in de gasinstallatiebranche, net als voor fabrikanten van leidingen, gastoestellen en afvoermateriaal en voor toezichthouders, zoals gemeentelijke diensten voor Bouw- en Woningtoezicht, gemeentelijke milieudiensten, SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en vastgoedbeheerders. Zelf vinden wij de vernieuwing een verbetering. Maar het draait natuurlijk om wat u vindt. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw reactie op Gaswijs nieuwe stijl. U kunt zelf richting geven aan wat er in het blad dient te komen door ons uw ideeën, foto s met praktijksituaties of suggesties voor artikelen toe te sturen. J.A. Pronk Voorzitter redactiecommissie Bij deze uitgave is de uiterste zorg nagestreefd. Toch kunnen fouten of onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Sterkin en/of de auteurs aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan of verband-houdend met toepassing van deze uitgave. 2 GASWIJS 2008 nr. 4 3

3 Ken uw normen Een praktijkgeval Beste Sterkin. Periodiek lees ik met veel plezier Gaswijs. De inhoud ervan ervaar ik als zeer waardevol. Onlangs liep ik in mijn werk als installateur tegen een praktijkgeval aan dat ik graag aan u wil voorleggen. Ik ben bezig met de aanleg van een gasleiding buiten een gebouw langs. De gasleiding gaat vanuit de meterkast deels ondergronds, daarna buiten langs de gevel en daarna opnieuw de woning in naar de opstellingsruimte van de gashaard. Ik vraag me af welke normen en voorschriften hierop van toepassing zijn? Ik weet dat er specifieke regels gelden voor gasleidingen die buitenom gaan, maar ik kan ze nergens terugvinden. In de brochure Kleintje GAVO kan ik niets vinden over dit onderwerp. Deze mail ontving Sterkin onlangs. Het antwoord lijkt ons voor alle installateurs interessant, vandaar de opname ervan in deze editie van Gaswijs. De vragen: 1. Wat zijn de regels? 2. Mag het op deze wijze? 3. Waar moet de leiding aan voldoen? 4. Hoe diep moet ik de leiding in de grond leggen? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de NEN 1078 en de werkbladen (NPR 3378 serie). Vraag 1. De regels In de NEN 1078 zijn de prestatie-eisen aangegeven. Aantoonbaar dient aan deze eisen te worden voldaan. De constructieve eisen zijn uit de NEN 1078 verdwenen. Daarvoor in de plaats is de praktijkrichtlijn NPR 3378 gekomen. Waar en wat vinden we in de NPR 3378 ten aanzien van dit onderwerp: In deel 5 vindt u Gasleidingen Aanleg algemeen; In deel 6 Bovengrondse gasleidingen; In deel 7 In de grond gelegde gasleidingen; In deel 8 Doorvoeren van gasleidingen door wanden en vloeren. Vraag 2/3. Ja, het mag op deze wijze, mits Gasleidingen moeten bij voorkeur geheel binnen het perceel worden aangelegd (Gasleidingen Aanleg algemeen). Het aanleggen van gasleidingen buitenom wordt echter niet uitgesloten. Er worden dan echter wel eisen gesteld aan de bescherming tegen mechanische beschadiging, zwerf- en aardstromen en aardingsvoorzieningen. 5. Wat zijn de specifieke eisen? 4 GASWIJS 2008 nr. 4 5

4 Slim met Gas Vraag 4/5. Diepte en specifieke eisen In In de grond gelegde gasleidingen worden de minimale afstanden aangegeven naar het gebouw en de ondergrondse constructies. Ook staan hierin richtlijnen over het aanbrengen van isolatiekoppelingen en bescherming tegen corrosie. Dus mailde Sterkin de installateur het volgende: Geachte heer, Sterkin bevestigt de ontvangst van uw . De antwoorden op uw vragen staan in de NEN 1078 en de werkbladen (NPR 3378 serie). Wij raden u daarom sterk aan deze normen aan te schaffen. Als rechtgeaarde techneuten vernemen wij graag van u hoe het met het project is afgelopen. In het antwoord meldde de installateur dat er eveneens overleg is geweest met leveranciers en Kiwa Gastec. En dat er gekozen is voor een bepaalde technische oplossing. Omdat dit verhaal betrekking heeft op normen en niet op de techniek, gaan we hier niet op de technische oplossing in. Verder meldde de installateur dat het hem opgevallen was dat er maar weinigen iets van normen en regelgeving af wisten. Dat is verontrustend. Een erkend installateur zorgt altijd dat hij op de hoogte is van de laatste stand van de regelgeving. Volgens de erkenningsregeling dient iedere installateur te beschikken over de van toepassing zijnde normen. In het geval van een conflict is met een opdrachtgever of een toezichthouder is de eerste vraag: voldoet de installatie aan de eisen? En zo ja waaraan moet de installatie voldoen? In welke norm staat het? Wat is de laatst geldende versie van de norm? Beschikt u over de laatst geldende norm? Zorg dus dat u die vragen altijd kunt beantwoorden. Immers, indien het conflict zich onverhoopt uitbreidt tot een geding bij de rechtbank heeft u te maken met de Wet Productaansprakelijkheid. U dient als installateur aan te tonen dat de aangelegde installatie aan de eisen voldoet. Dit kunt u doen door aantoonbaar te maken dat u beschikt over de laatst geldende normen. Bijvoorbeeld door het overhandigen van nota s voor aanschaf van deze normen. Wanneer u beschikt over de laatst geldende normen, installateursavonden bezoekt, aanvullende opleidingen volgt en opleveringsrapporten gebruikt, dan voorkomt u eventuele onnodige problemen. Van de redactie Slimme meters stonden al in de vorige Gaswijs. Wat voor meters geldt, kan ook voor toestellen gelden. Waarom niet gewoon Slim met Gas?, vroegen de vier Nederlandse energiebedrijven Eneco, Essent, Gasterra en Nuon zich af. Zij richtten in 2007 de stichting Slim met Gas op en vormen het bestuur van de stichting. Voorzitter is Dick Tommel, voormalig staatsecretaris van Volkshuisvesting. Slim met Gas heeft de verlaging van aardgasgebruik tot kerntaak verheven. Dit samenwerkingsverband van vier Nederlandse energiebedrijven ijvert sinds 1 januari 2007 voor de ontwikkeling van gastoepassingen die een significante reductie geven van het gebruik van aardgas én andere fossiele brandstoffen. Dat doet ze natuurlijk niet alleen. De Stichting Slim met Gas heeft daarom diverse nieuwe partijen uitgenodigd om te komen praten. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta heeft al een toezegging gedaan om zich aan te sluiten. Het doel van Slim met Gas Ultiem doel van de Stichting Slim met Gas is het ontwikkelen, stimuleren en introduceren van een efficiënte inzet en een doelmatig gebruik van aardgas. Deze aspecten zouden moeten leiden tot een duurzame energiehuishouding. Dit kan bereikt worden door samen met producenten veldtesten op te zetten en uit te voeren. Daarmee stimuleert Slim met Gas de ontwikkeling van duurzame technologie. Producenten krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van die technologieën te ondersteunen en overheid, bedrijfsleven en consumenten kunnen zien welke efficiënte gastechnologieën er zijn. Slim met Gas helpt producenten eventuele barrières die een marktintroductie in de weg staan, op te heffen. 20% CO2besparing met HRe-ketel Bij de oprichting van Slim met Gas hebben de vier energiemaatschappijen uitgesproken zich in te spannen om in de periode van veldtesten op te zetten met in totaal HRe-ketels. Hierin is enige vertraging opgetreden. De marktintroductie is dan ook met een jaar verlengd. De HRe-ketel (ook bekend als microwarmtekrachtinstallatie, micro- WKK) produceert niet alleen warmte maar ook elektriciteit. Een motor en een generator in de HRe-ketel zijn daar verantwoordelijk voor. De restwarmte die vrijkomt, wordt gebruikt voor het verwarmen van water voor de verwarming of het tapwater. De HRe-ketel bespaart op deze manier niet alleen op de CO2-emissie maar ook op de energiekosten. De laatste besparing zit m in het feit dat er minder 6 GASWIJS 2008 nr. 4 7

5 Gemiddelde totalen over het testjaar: Verwacht Behaald Elektriciteitsproductie 2250 kwh 2103 kwh Referentiegasverbruik (cv) 1562 m m 3 Elektriciteit/warmteverhouding 16,3 % 18,9 % Besparing in geld 300,00 euro 311,00 euro Besparing in CO2 746 kg elektriciteit hoeft te worden gekocht. Grote elektriciteitscentrales kunnen de laagwaardige warmte niet gebruiken en hebben zodoende een lager rendement. In een gemiddelde woning in Nederland zal een HRe-ketel jaarlijks circa kwh elektriciteit produceren. Dit levert een CO2-besparing van ongeveer kg, wat overeenkomt met ongeveer twintig procent. Resultaten veldtest In de periode maart 2007 maart 2008 zijn er metingen uitgevoerd aan acht installaties. De specificaties waren: Afmetingen: ongeveer 900x490x420 Wandtoestel (solo/combi) Elektrisch vermogen: 1 kw Thermisch vermogen op Stirling 5 kw Totaal thermisch vermogen: 28 kw 1 op 1 uitwisseling van ketel Zelfde aansluitingen als HR De algemene resultaten na een jaar stoken waren positief. Er was geen verschil in comfort met de HR-ketel, zowel qua verwarming als tapwater. Er waren geen koudeklachten en de ketel was te installeren op de plaats van de bestaande ketel. Overige resultaten: zie schema hierboven. De toestellen in de veldtest voldoen en optimalisatie is mogelijk. De besparingen gebaseerd op computermodellen worden in de praktijk gehaald. Voor de vereiste besparingen voldoet een combiketel HRe. Een boilervat is niet noodzakelijk. Op basis van deze resultaten kan een verdere ontwikkeling plaatsvinden met als uiteindelijk doel een commercieel product met minimaal dezelfde of hogere besparingen. Politiek is overtuigd: subsidie Op het congres Een hoger rendement dat in Apeldoorn op 23 april 2008 door Slim met Gas werd georganiseerd stelde de Minister van Economische zaken, Maria van der Hoeven, 10 miljoen euro beschikbaar voor de HRe-ketel. Het geld is bedoeld om de eerste kopers van een HRe-ketel tegemoet te treden met een subsidie van ca euro per ketel. De techniek van de HRe-ketel komt aan bod in een volgend nummer van Gaswijs. J.A. Pronk Nuon Tecno 8 GASWIJS 2008 nr. 4 9

6 1 2 3 Het typeplaatje ontcijferd Na de introductie van de CE-markering is de opschriftplaat aanzienlijk veranderd. Het is niet iedereen duidelijk wat de gegevens die op zo n typeplaat staan betekenen, laat staan dat men weet waar het vandaan komt. Daar brengt Sterkin graag verandering in. De CE-markering is gebaseerd op de gastoestellenrichtlijn die in alle landen in Europa van toepassing is. Naast deze richtlijn zijn er Europese normen opgesteld voor het testen van gasverbruiktoestellen en voor het gebruik van de Europese testgassen. De norm van alle Europese testgassen met aanduidingen, leverdrukken en samenstelling is de EN 437. Eisen aan de opstellingsruimte en de gasbinneninstallatie zijn in Nederland vastgelegd in het Bouwbesluit. Vanuit het Bouwbesluit wordt ter informatie verwezen 4 naar normen zoals de NEN De normen verwijzen weer ter informatie naar werkbladen, waarin de constructieve eisen zijn opgenomen. Wat opvalt is dat het taalgebruik in de diverse documenten niet eenduidig is. Het opvallendste verschil is het gebruik van de woorden rookgasafvoer en verbrandingsgasafvoer. In het Bouwbesluit en de onderliggende normen wordt het woord rookafvoer gebruikt en in de eisen voor het testen van toestellen het woord verbrandingsgasafvoer. Aan de hand van het hierboven geplaatste opschriftplaat wordt uitgelegd wat de betekenis is van de diverse aanduidingen. 1 Als eerste is aangegeven om welke ketel het gaat (in dit geval een HR 24-28C). Dan wordt linksboven aangegeven voor welk land het toestel bestemd is gevolgd door de toestelcategorie met betrekking tot de gassoort: 4 I2L = G25 (aardgas) II2L3P = G25 om te bouwen naar (G31) propaan II2L3B/P = G25 om te bouwen naar propaan G31 of G30 (butaan) I3P = G31 I3B/P = G31, G30 Het toestel waar dit plaatje op zit, is dus alleen geschikt is voor aardgas L (G25) en is niet om te bouwen. Hierna volgt het toesteltype met betrekking tot de verbrandingsgasafvoer: Type A = toestel zonder verbrandingsgasafvoer ( keukengeiser, fornuis) Type B = open toestel met alleen verbrandingsgasafvoer Type C = gesloten toestel met verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer De typeaanduiding wordt gevolgd door twee cijfers. Het eerste cijfer geeft aan voor welke afvoer het toestel geschikt is (type C) 1 = toestel voor horizontale toevoer/afvoer 2 = toestel voor het (Engelse) SE-systeem 3 = toestel voor de verticale toevoer/afvoer in één drukgebied* 4 = toestel voor CLV-systeem 5 = toestel voor meegekeurd toevoer/afvoer in verschillende drukgebieden 6 = toestel voor universeel niet toestelgebonden afvoersysteem typen 7, 8 en 9 worden in NL niet toegepast Het tweede cijfer geeft de plaats van de ventilator aan: 1 = geen ventilator 2 = ventilator in de verbrandingsgasafvoer 3 = ventilator in de luchttoevoer Er is nog een aantal speciale uitvoeringen van type A en B toestellen: Type A as = type A toestel met een atmosfeerbeveiliging Type B as = type B toestel met een atmosfeerbeveiliging Type B bs = type B toestel met afvoerbeveiliging (ttb) 2 De volgende regel geeft naast de gassoort ook de benodigde voordruk aan waarvoor het toestel af fabriek is ingeregeld. De maximale waterdruk CV-zijdig is 3 bar (ontlastklep van maximaal 3 bar). De maximale waterdruk WW-zijdig is 8 bar (inlaatcombinatie van maximaal 8 bar). 3 De benodigde spanning is uiteraard 230V met een frequentie van 50 Hz (wat normaliter altijd op het stopcontact staat). Het opgenomen elektrische vermogen is maximaal 150W. 4 Dan staat nog de beschermingsklasse van het toestel aangegeven met een IP code (International Protection). Met deze codering wordt de mate van bescherming aangegeven van elektrisch materiaal tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen en tegen direct aanrakingsgevaar. De IP beschermingsgraad bestaat uit de letters IP gevolgd door twee cijfers eventueel gevolgd door een letter. Het toestel met dit plaatje heeft beschermingsklasse IP24D. Dit betekent dat het toestel in de badkamer (vochtige ruimte) mag hangen (zie tabel). Echter toestellen kunnen ook andere beschermingsklassen hebben, bijvoorbeeld IP40. Die kan niet in een vochtige ruimte geplaatst worden. 10 GASWIJS 2008 nr. 4 11

7 Het eerste cijfer van de IP code geeft de beschermingsgraad tegen het binnendringen van vaste voorwerpen. 5 4 Eerste kencijfer Korte beschrijving Niet beschermd Beschermd tegen het binnendringen van een bol van ø 50 mm Beschermd tegen het binnendringen van een bol van ø 12,5 mm Beschermd tegen het binnendringen van een bol van ø 2,5 mm Beschermd tegen het binnendringen van een bol van ø 1 mm Beschermd tegen het binnendringen van stof Beschermd tegen het binnendringen van stof bij onderdruk IP aanduiding IP 0X(X) IP 1X(X) IP 2X(X) IP 3X(X) IP 4X(X) IP 5X(X) IP 6X(X) Benaming aanrakingsveilig stofvrij stofdicht Het tweede cijfer van de IP code geeft de beschermingsgraad tegen het binnendringen van water. Tweede kencijfer Korte beschrijving 0 Niet beschermd 1 Beschermd tegen druppelend water 2 Beschermd tegen druppelend water bij een hoek van 15 3 Beschermd tegen sproeiend water 4 Beschermd tegen opspattend water 5 Beschermd tegen waterstralen 6 Beschermd tegen stortzeeën 7 Beschermd tegen onderdompeling 8 Beschermd tegen verblijf onder water Extra letter A B C D Betekenis Handrug Vinger Gereedschap Draad IP aanduiding IP X0(X) IP X1(X) IP X2(X) IP X3(X) IP X4(X) IP X5(X) IP X6(X) IP X7(X) IP X8(X) Benaming Onderdompeling 1 meter diep 30 min. Langdurige onderdompeling De letter na de twee cijfers van de IP code geeft de beschermingsgraad bij het binnendringen tegen direct aanrakingsgevaar. Wordt geen mate van bescherming aangegeven dan schrijft men in plaats van de cijfers de letter X. 5 Aan de rechterkant van het besproken typeplaatje staan gegevens over het vermogen en de belasting van het toestel. De aanduidingen max. verm. en nom.verm. staan respectievelijk voor maximaal en nominaal vermogen. De aanduidingen max.bel.o.w. en nom.bel.o.w. staan respectievelijk voor maximale en nominale belasting op onderwaarde. Het vermogen van een toestel geeft aan de hoeveelheid energie die aan het te verwarmen medium wordt overgedragen, met andere woorden: bij dit toestel wordt maximaal 31,3 kw aan warmte overgedragen aan het CV water. De belasting van een toestel geeft aan de hoeveelheid energie die het toestel aan brandstof verbruikt: bij dit toestel wordt maximaal 30kW aan aardgas verbruikt. Simpelweg is te stellen dat het vermogen gedeeld door de belasting het rendement van het toestel is. Bij dit toestel is dit 31,3 / 30 = 104,3%. De uitkomst boven de 100% heeft te maken met de bovenwaarde en onderwaarde. In de tijd van de gietijzeren ketels mocht een ketel vanwege het roestgevaar niet condenseren, dus stelde men de bruikbare energie in aardgas op 100%. Er zat dus wel meer energie in (die vrijkomt tijdens condenseren, ook wel latente warmte genoemd) maar hier werd niets mee gedaan omdat een ketel niet condenseerde en de energie verloren ging. Deze ongebruikte hoeveelheid energie is ongeveer 10%. Toen in de jaren 80 de eerste HR-ketels op de markt kwamen waarbij deze latente warmte wél gebruikt wordt, kwamen de rendementen daarom boven de 100% uit. Toen werden ook de begrippen boven- en onderwaarde weer belangrijk. Als er gerekend wordt zonder het gebruik van de latente warmte dan spreekt men over onderwaarde. Rekent men met het gebruik van de latente warmte in aardgas dan spreekt men van bovenwaarde. Omdat in Nederland de HR technologie vooropliep en rendementen boven de 100% ongeloofwaardig overkomen, ging men hier rekenen op bovenwaarde. 12 GASWIJS 2008 nr. 4 13

8 De rest van Europa deed dit echter niet zodat de rendementen van de Nederlandse toestellen lager leken dan die van de buitenlandse concurrenten. Sinds de invoering van de CE markering wordt overal in Europa, ook in Nederland, van dezelfde Europese Normen gebruik gemaakt. Daarom wordt er ook in Nederland weer gerekend op onderwaarde. Omdat er bij onderwaarde geen latente warmte meegerekend wordt, terwijl er wel gebruik van gemaakt wordt, kan het rendement boven de 100% uit komen. (Het is ook mogelijk dat de belasting op onderwaarde aangeduid wordt met Hi, en voor bovenwaarde aangeduid wordt met Hs.) Hoe lager de verbrandingsgastemperatuur is, des te meer warmte eraan ontrokken is en des te hoger het rendement. Omdat een HR-ketel bij lage temperaturen volop condenseert, is het rendement hoger dan bij warmere verbrandingsgassen. Je kan je er bij de moderne HR-ketel vanuit gaan dat de verbrandingsgassen ongeveer 10º-20ºC heter zijn dan de retourtemperatuur van het water. Het dauwpunt (temperatuur waarbij de verbrandingsgassen gaan condenseren) hangt van een aantal factoren af (o.a. luchtovermaat). Globaal kun je stellen dat als de verbrandingsgassen heter zijn dan 50 60ºC deze niet zullen condenseren. Omdat er dan geen gebruik gemaakt wordt van de latente warmte (het toestel condenseert niet) zal het rendement op dat moment lager zijn. Op het typeplaatje van dit toestel is te zien dat het maximale CV-vermogen 31,3 kw is bij een aanvoertemperatuur van 50 C en een retourtemperatuur van 30 C. Aangezien de verbrandingsgastemperatuur nu ongeveer = 40 C is zal het toestel volop condenseren. Bij een aanvoertemperatuur van 80 C en een retourtemperatuur van 60 C zal de verbrandingsgastemperatuur ongeveer 70 C zijn, dus zal er geen condensatie optreden en daarom zal het rendement en dus ook het maximale vermogen lager zijn: in dit geval 29,2 kw. Hier is dan ook goed het verschil te zien van ongeveer 10% tussen wel en niet condenseren. F. Boxebeld Dat was al zo toen we het huis kochten Onlangs bezocht een technicus van een installatiebedrijf een woning om een offerte te maken voor een nieuwe HR-ketel. Daarbij trof hij een voor hem niet-alledaagse situatie aan Het huis is door de vorige eigenaar lustig verbouwd. Daarbij is onder andere een muur gemaakt op zolder. De CV-ketel en de geiser werden aan de ene zijde van de muur opgesteld. Door deze opstelplaats was het niet meer de mogelijk om de toestellen aan te sluiten op de rookafvoer. De oplossing leek simpel: dan laat je de toestellen toch met een flexibele pijp op het Veluxraam uitmonden? Om te zorgen dat de CV-ketel en de geiser bij een regenbui niet volliepen werden de flexibele pijp verbogen en dichtgeknepen. De huidige eigenaar was zich van geen kwaad bewust. En verklaarde dat deze situatie al zo was toen hij de woning kocht. Na uitleg dat deze situatie wel erg gevaarlijk was, stemde de eigenaar van de woning erin toe de gastoevoer af te sluiten. Met de plaatsing van een nieuw HR-toestel was het gevaar definitief geweken. Deze ervaring werd ons gemeld door Ben Simons van Hesi Tekst: C. Jonkerman In deze rubriek worden in het kort ervaringen verteld over situaties waarbij de veiligheid niet voorop heeft gestaan. U kunt uw eigen ervaringen ook melden aan de redactie. 14 GASWIJS 2008 nr. 4 15

HRe veldtest. Resultaten 1e jaar. Ing. M.J.Bijkerk

HRe veldtest. Resultaten 1e jaar. Ing. M.J.Bijkerk HRe veldtest Resultaten 1e jaar Ing. M.J.Bijkerk Onderwerpen: Welk toestel/specificaties Veldtest verwachtingen/doelstelling Productieprofielen, resultaten Interpretatie resultaten mbt verbeteringen Conclusie

Nadere informatie

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis.

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Introductiedatum: 1 november 2010. Inhoudsopgave Het belang van duurzame innovatie

Nadere informatie

Stirling HRe-ketel Hoog Rendement Electra

Stirling HRe-ketel Hoog Rendement Electra Stirling HRe-ketel Hoog Rendement Electra Stirling HRe-ketel www.navien.com KOAMI bldg., 13-6, Yeongdeungpo-Gu, Seoul, 150-729, Korea Rep. +82 2 3489 2320 Fax +82 2 3489 2227 Hoofdkantoor, Seoul, Korea

Nadere informatie

D a a l d e r o p, u i t z o n d e r l i j k e p r e s tat i e s i n wa r m t e e n wa r m wat e r c o m f o rt

D a a l d e r o p, u i t z o n d e r l i j k e p r e s tat i e s i n wa r m t e e n wa r m wat e r c o m f o rt CombiPact 24/33 Klein van formaat, groot in prestaties D a a l d e r o p, u i t z o n d e r l i j k e p r e s tat i e s i n wa r m t e e n wa r m wat e r c o m f o rt Unieke kwaliteit Onze producten worden

Nadere informatie

D a a l d e r o p, u i t z o n d e r l i j k e p r e s tat i e s i n wa r m t e e n wa r m wat e r c o m f o rt

D a a l d e r o p, u i t z o n d e r l i j k e p r e s tat i e s i n wa r m t e e n wa r m wat e r c o m f o rt CombiPact 24/33 Klein van formaat, groot in prestaties D a a l d e r o p, u i t z o n d e r l i j k e p r e s tat i e s i n wa r m t e e n wa r m wat e r c o m f o rt Unieke kwaliteit Onze producten worden

Nadere informatie

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden >>Intergas Kombi Kompakt HRE Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl >>Betrouwbaar in

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden

Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl 884.347-06 Intergas Kombi Kompakt HRE Nieuw!

Nadere informatie

De Vaillant Elektrische Warmtepomp Een duurzame aanwinst

De Vaillant Elektrische Warmtepomp Een duurzame aanwinst De Vaillant Elektrische Warmtepomp Een duurzame aanwinst De vernieuwende voordelen van de Vaillant Elektrische Warmtepomp Warmte uit de grond? Het kan. Met de Vaillant Elektrische Warmtepomp. Deze haalt

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride.

Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride. minimaal 50% minder co 2 -uitstoot door halvering van uw gasverbruik Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride. Verwarm uw huis zoals u altijd gedaan heeft. Maar

Nadere informatie

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden >>Intergas Kombi Kompakt HRE Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl >>Betrouwbaar in

Nadere informatie

COMBIFORT : VEELZIJDIGSTE COMBIKETEL MET HET MEESTE COMFORT Daalderop: warmtekenners met oog voor kwaliteit

COMBIFORT : VEELZIJDIGSTE COMBIKETEL MET HET MEESTE COMFORT Daalderop: warmtekenners met oog voor kwaliteit COMBIFORT : VEELZIJDIGSTE COMBIKETEL MET HET MEESTE COMFORT Daalderop: warmtekenners met oog voor kwaliteit DAALDEROP, VEELZIJDIG IN WARMTE Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is marktleider op het gebied

Nadere informatie

Vaillant Geysers. Betrouwbaarder bestaat niet. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-05 - 2015

Vaillant Geysers. Betrouwbaarder bestaat niet. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-05 - 2015 Vaillant Geysers Betrouwbaarder bestaat niet 01-05 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Efficiënt comfort Warm water waar u wilt Bent u op zoek naar een Geyser waarop u altijd kunt rekenen? Een

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Itho Daalderop Hybride lucht/water warmtepompen. product-

Itho Daalderop Hybride lucht/water warmtepompen. product- 1 Itho Daalderop Hybride lucht/water warmtepompen product- 2 Assortiment hybride lucht/water warmtepompen HP Cube en Base Cube Itho Daalderop heeft twee vrijwel identieke hybride lucht/water warmtepompen

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus AA Coevorden

Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus AA Coevorden Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl 884.347-08 Intergas Kombi Kompakt HRE A Betrouwbaar

Nadere informatie

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN ONDERHOUD AAN UW CV-KETEL? KIES VOOR OK CV Wilt u veilig én energiezuinig stoken? Laat uw cv-ketel dan regelmatig onderhouden door een Energie Service Specialist

Nadere informatie

Baxi Ecogen 24 HRe -ketel

Baxi Ecogen 24 HRe -ketel Ecogen HRe -ketel Baxi Ecogen 24 HRe -ketel Goed bezig! U bent bekend met de impact van klimaatverandering en de opwarming van onze aarde. Maar wist u ook dat een kwart van de CO 2 -uitstoot in Nederland

Nadere informatie

de Intergas Kombi Kompakt HR-ketels Zó rendabel kan comfort zijn BETROUWBAAR IN WARMTE

de Intergas Kombi Kompakt HR-ketels Zó rendabel kan comfort zijn BETROUWBAAR IN WARMTE de Intergas Kombi Kompakt HR-ketels Zó rendabel kan comfort zijn BETROUWBAAR IN WARMTE een huis vol rendabele warmte De ideale combiketel bestaat De ideale combiketel biedt behaaglijke warmte en weldadig

Nadere informatie

Bosch VR-ketels Betrouwbaarheid voor iedereen

Bosch VR-ketels Betrouwbaarheid voor iedereen Bosch VR-ketels Betrouwbaarheid voor iedereen 2 Bosch VR-ketels Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler TWI 35-130/45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt

Nadere informatie

Verdient u wel snel genoeg de meerprijs t.o.v. een VR toestel terug? Hieronder treft u een overzicht aan welke u wellicht kan helpen in uw keuze.

Verdient u wel snel genoeg de meerprijs t.o.v. een VR toestel terug? Hieronder treft u een overzicht aan welke u wellicht kan helpen in uw keuze. Hoe kan ik een geschikte CV-ketel selecteren? Voor het selecteren van een geschikte CV-ketel zijn een aantal punten belangrijk, hieronder treft u een checklist aan om snel de juiste CV-ketel te bepalen.

Nadere informatie

Bosch Compact 4. Bosch Compact Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid

Bosch Compact 4. Bosch Compact Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid Bosch Compact 4 Bosch Compact Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid Bosch Compact Met een jaartaprendement van 91% is de Bosch Compact de meest zuinige in zijn klasse. En dat terwijl deze

Nadere informatie

D A A L D E R O P, U I T Z O N D E R L I J K E P R E S TAT I E S I N WA R M T E E N WA R M WAT E R C O M F O RT

D A A L D E R O P, U I T Z O N D E R L I J K E P R E S TAT I E S I N WA R M T E E N WA R M WAT E R C O M F O RT Combifort en Combiconnect De Veelzijdigste cv-ketels met het beste comfort D A A L D E R O P, U I T Z O N D E R L I J K E P R E S TAT I E S I N WA R M T E E N WA R M WAT E R C O M F O RT U N I E K E K

Nadere informatie

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam douchen en baden dat kan met de aurostepplus zonneboiler. De aurostepplus van Vaillant zorgt

Nadere informatie

Vaillant Geysers. Betrouwbaarder bestaat niet

Vaillant Geysers. Betrouwbaarder bestaat niet Vaillant Geysers Betrouwbaarder bestaat niet 01.01.2012 efficiënt comfort Warm water waar u wilt Bent u op zoek naar een geiser waarop u altijd kunt rekenen? Een degelijk toestel dat u warm water geeft

Nadere informatie

geotherm hybride systeem

geotherm hybride systeem geotherm hybride systeem Duurzaam comfort door slimme samenwerking 01-08 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Met het geotherm hybride systeem

Nadere informatie

inhoud de nieuwe generatie

inhoud de nieuwe generatie inhoud 01 02 de nieuwe generatie 04 07 08 10 12 de toekomst is comfortabel het resultaat van 10 jaar dubbel hr-technologie hoezo onderhoud? gemaakt voor 2026 ongestoord genieten de techniek achter het

Nadere informatie

Service & Onderhoud abonnement CV ketel

Service & Onderhoud abonnement CV ketel Service & Onderhoud abonnement CV ketel Met een service & onderhoud abonnement van van der Bij bent u verzekerd van een optimaal comfort in uw woning. Onderhoud aan uw CVketel zorgt voor een perfect werkende

Nadere informatie

Calenta. 25s en 28c. Supersnel warmte en volop warm water

Calenta. 25s en 28c. Supersnel warmte en volop warm water Calenta 25s en 28c Supersnel warmte en volop warm water Remeha Calenta De meest doordachte CV-ketel ooit Supersnel warmte en volop warm water De Remeha Calenta: de meest doordachte CV-ketel ooit. Een hypermoderne,

Nadere informatie

Hoog rendement voor vrijwel elke bestaande situatie. Gasabsorptiewarmtepompen. Logatherm GWPL 35

Hoog rendement voor vrijwel elke bestaande situatie. Gasabsorptiewarmtepompen. Logatherm GWPL 35 Hoog rendement voor vrijwel elke bestaande situatie Gasabsorptiewarmtepompen : energie besparen, juist in de bestaande bouw De is de nieuwste schakel op het gebied van intelligente systeemoplossingen voor

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie Intergas Kombi Kompakt HRE EPC verlaging met 0.35 Informatie installateurs: Daikin Airconditioning Netherlands BV Fascinatio Boulevard 562 Postbus 8585 3009 AN Rotterdam t (088) 324 54 55 f (088) 324 54

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

Remeha Avanta Platinum Plus. Het hoogste cijfer voor comfort!

Remeha Avanta Platinum Plus. Het hoogste cijfer voor comfort! Remeha Avanta Platinum Plus Het hoogste cijfer voor comfort! Comfortabele warmte en royale hoeveelheden warm water Remeha Avanta Plat De Remeha Avanta Platinum Plus is de nieuwste condenserende gaswandketel

Nadere informatie

HR-ketels. Het rendement van betrouwbaarheid

HR-ketels. Het rendement van betrouwbaarheid HR-ketels Het rendement van betrouwbaarheid 01.04.2012 Rendement van betrouwbaarheid Zoekt u een oerdegelijke en zuinige hr-ketel waarvan u jarenlang kunt genieten? Dan is Vaillant een uitstekende keuze:

Nadere informatie

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen

Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen Vraag en antwoorden project Veilig Verwarmen versie: 27 oktober 2014 VRAGEN OVER HET WAAROM VAN DIT PROJECT Waarom vervangt Ymere alle open verbrandingstoestellen in haar huurwoningen door een cv-installatie?

Nadere informatie

Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte

Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte Exergie eenvoudig uitgelegd In opdracht van AgentschapNL Divisie NL Energie en Klimaat CCS B.V. Welle 36 7411 CC Deventer The Netherlands

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler /45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt Premix

Nadere informatie

Zelf Duurzaam Stroom opwekken

Zelf Duurzaam Stroom opwekken Zelf Duurzaam Stroom opwekken De meest efficiënte thuiscentrale ter wereld Gas wordt stroom Innovatieve Brandstofcel-technologie De BlueGEN wordt op uw gasaansluiting aangesloten en wekt vervolgens stroom

Nadere informatie

Kombi Kompakt HReco. Betrouwbaar in warmte 884.347-03. Intergas Verwarming BV. t (0524) 512 345 Europark Allee 2. f (0524) 516 868

Kombi Kompakt HReco. Betrouwbaar in warmte 884.347-03. Intergas Verwarming BV. t (0524) 512 345 Europark Allee 2. f (0524) 516 868 Kombi Kompakt HReco 884.347-03 Intergas Verwarming BV t (0524) 512 345 Europark Allee 2 f (0524) 516 868 Betrouwbaar in warmte Postbus 6 7740 AA Coevorden e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl

Nadere informatie

Betaalbare, Duitse kwaliteit

Betaalbare, Duitse kwaliteit Condensatiewandketels op gas ecotec pure Betaalbare, Duitse kwaliteit ecotec pure Het goede gevoel de juiste keuze te maken. Waarom een hr-ketel van Vaillant? Omdat u zeer veel kunt besparen op uw energieverbruik.

Nadere informatie

Ymere vervangt geisers en gaskachels

Ymere vervangt geisers en gaskachels Ymere vervangt geisers en gaskachels 1. Eerste alinea: - Geisers en gaskachels worden vervangen - Omdat het een gevaar vormt voor uw gezondheid en die van uw buren. - Er is een verhoogd risico op de uitstoot

Nadere informatie

Tzerra. Nieuw. the comfort innovators

Tzerra. Nieuw. the comfort innovators Tzerra Nieuw the comfort innovators Tzerra De cv-ketel heruitgevonden! Met de Tzerra zet Remeha opnieuw dé standaard in kwaliteit. De ketel is geheel anders opgebouwd dan de doorsnee ketel. Losse onderdelen

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: SEPT. 2007 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / augustus 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

NKI leverancier van BonFix

NKI leverancier van BonFix NKI leverancier van BonFix BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a Snelle en tijdsbesparende toepassingen,

Nadere informatie

E-Serie. De meest compacte, betrouwbare en zuinigste CV-ketel

E-Serie. De meest compacte, betrouwbare en zuinigste CV-ketel E-Serie De meest compacte, betrouwbare en zuinigste CV-ketel Voor u de juiste keuze Na het sporten even een frisse douche, s avonds de kinderen in bad doen of na het werk een lekker warm bad. Met een ATAG

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE Alles rondom Duurzame oplossingen voor nu en in de toekomst: In de meer dan vijftig jaar van haar bestaan heeft Thermagas altijd vooruit gekeken.

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

AMBASSADOR + Centrale verwarmingsketels 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180. centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V.

AMBASSADOR + Centrale verwarmingsketels 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180. centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V. AMBASSADOR + Centrale verwarmingsketels 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V. Unieke capaciteiten Hoogrendement wandketels Ambassador

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / oktober 2014. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / oktober 2014. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / oktober Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 5 Scope 1 in ton 2. Plaatsen nieuwe cv ketel 2.600,-- Dec. 17% op het

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie Intergas Kombi Kompakt HRE EPC verlaging tot 0.35 De natuurlijke combinatie Daikin-Intergas hybride Betrouwbaar in warmte Uw voordelen EPC-verlaging tot 0.35 in nieuwbouw Forse verbetering van het energielabel

Nadere informatie

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Werkblad 1, mbo Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Inleiding De wereldbevolking groeit al jaren vrij stevig. En de wereldwijde behoefte aan energie groeit mee: we kúnnen simpelweg niet meer zonder

Nadere informatie

Itho Daalderop Zonneboilers en zonnecollectoren. product-

Itho Daalderop Zonneboilers en zonnecollectoren. product- Itho Daalderop Zonneboilers en zonnecollectoren product- 2 De zonneboilers van Itho Daalderop Itho Daalderop heeft twee verschillende soorten zonneboilers; de Solior en de Voorverwarmer. De Solior is een

Nadere informatie

De geotherm warmtepomp Op alle fronten beter

De geotherm warmtepomp Op alle fronten beter De geotherm warmtepomp Op alle fronten beter Vaillant geotherm warmtepomp De betere warmtepomp Verwarming uit de bodem met een warmtepomp. Ingewikkeld? Niet bij Vaillant. Want Vaillant staat garant voor

Nadere informatie

Remeha Aquanta. De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis

Remeha Aquanta. De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis Remeha Aquanta De luxe van een 5-sterren hotel bij u thuis Altijd en overal snel een royale hoeveelheid warm water Remeha Aquanta De Remeha Aquanta is de nieuwste innovatie op het gebied van verwarming

Nadere informatie

Comfortsystemen. De luxe van extra veel warm water

Comfortsystemen. De luxe van extra veel warm water De luxe van extra veel warm water 01-07 - 2015 Luxueus én zuinig Volop genieten van veel warm water Is uw woning uitgerust met ruime voorzieningen zoals twee badkamers, duobad of stortdouche? Deze faciliteiten

Nadere informatie

Kombi Kompakt HReco. Betrouwbaar in warmte

Kombi Kompakt HReco. Betrouwbaar in warmte Kombi Kompakt HReco V E R W A R M I N G Betrouwbaar in warmte Intergas Verwarming behoort tot de pioniers op het gebied van hoog rendement cv-techniek. Al meer dan 20 jaar richt Intergas zich op het perfectioneren

Nadere informatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud Meer wooncomfort en minder energieverbruik door optimaal onderhoud voltalimburg.nl/onderhoud Wist u dat......wij duizenden onderdelen op voorraad hebben en dus snel kunnen handelen en en onderhoud. Daarnaast

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / februari 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 2.

Nadere informatie

de Intergas Prestige Verleiding in design en techniek BETROUWBAAR IN WARMTE

de Intergas Prestige Verleiding in design en techniek BETROUWBAAR IN WARMTE de Intergas Prestige Verleiding in design en techniek BETROUWBAAR IN WARMTE revolutionair design Een aanwinst voor elk interieur In uw interieur telt elk detail. Inspelend op de toenemende hang naar kwaliteit

Nadere informatie

micro-wkk condensatiegaswandketel Warmte, warm water én elektriciteit

micro-wkk condensatiegaswandketel Warmte, warm water én elektriciteit micro-wkk condensatiegaswandketel Warmte, warm water én elektriciteit Innovatieve technologie Remeha evita Uw p voor warmte, warm De Remeha evita: s werelds eerste HRe, een condensatiegaswandketel met

Nadere informatie

Energiebesparende warm tapwater conceptenin. collectieve installaties. Erwin Janssen Product Manager Nathan

Energiebesparende warm tapwater conceptenin. collectieve installaties. Erwin Janssen Product Manager Nathan Energiebesparende warm tapwater conceptenin collectieve installaties Erwin Janssen Product Manager Nathan Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? 2 Tapwatervoorziening in een appartementencomplex 1)

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS De gasgestookte luchtverhitters SOLARONICS zijn toestellen geschikt voor verwarming van industriële en tertiaire gebouwen, goed geïsoleerd, met een geringe hoogte, die volledig

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS Vermogens

Nadere informatie

Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen. Technische documentatie

Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen. Technische documentatie Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a Snelle en tijdsbesparende toepassingen, b Eenvoudige en snelle vervanging van

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot.

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot. Robur MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot 11.500,-- per warmtepomp ASABS ROBUR EEN ENORME ENERGIEBESPARING EN TERUGVERDIENTIJDEN DIE

Nadere informatie

DEKRA Certification, Arnhem

DEKRA Certification, Arnhem IK/IP Presentatie 8 oktober 2015 Caspar Burger Project Manager Industrial Components IK/IP testen - programma Normen Uitleg IK Uitleg IP Testapparatuur en eisen Testen lege behuizingen Testen samengestelde

Nadere informatie

Itho Daalderop Hybride lucht / water warmtepompen. innovatief. & energiezuinig

Itho Daalderop Hybride lucht / water warmtepompen. innovatief. & energiezuinig Itho Daalderop Hybride lucht / water warmtepompen innovatief & energiezuinig HP Cube en Cube One HP Cool Cube en Cube One - Aanzienlijke besparing op energiekosten - Bekende en beproefde componenten -

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

SOLO. Catalogus Efficiënt verwarmen en tot 40% besparen. Mileuvriendelijk Geschikt voor duurzaamgebruik

SOLO. Catalogus Efficiënt verwarmen en tot 40% besparen. Mileuvriendelijk Geschikt voor duurzaamgebruik SOLO Mileuvriendelijk Geschikt voor duurzaamgebruik De lage temperatuur radiator met fanondersteuning Postbus 73 1800 AB Alkmaar 0880404800 info@adgdynamics.nl www.adgdynamics.nl Catalogus 2013 Efficiënt

Nadere informatie

Itho Daalderop Condenserende cv-ketels. product-

Itho Daalderop Condenserende cv-ketels. product- 1 Itho Daalderop Condenserende cv-ketels product- 3 De cv-ketels van Itho Daalderop Itho Daalderop heeft twee verschillende cv-ketelmodellen; de Cube One en de Combifort2. Alle toestellen blinken uit

Nadere informatie

Installatievoorschriften. CRB systeem

Installatievoorschriften. CRB systeem Installatievoorschriften CRB systeem Inhoudsopgave CRB systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter 5 CRB standaard 5 CRB toestel

Nadere informatie

thermocompact Gemaakt voor het gemak

thermocompact Gemaakt voor het gemak thermocompact Gemaakt voor het gemak door en door doordacht Moderne techniek voor meer gemak onbezorgd comfort De veelzijdige thermocompact Techniek bewijst zijn waarde in de praktijk. Het gaat erom dat

Nadere informatie

STIEBEL ELTRON zit vol energie.

STIEBEL ELTRON zit vol energie. STIEBEL ELTRON zit vol energie. Uit ideeën ontstaan bij ons innovaties die de markt in beweging brengen. Als technisch gedreven onderneming gaan wij oplossingsgericht te werk en ontwikkelen we uitstekende,

Nadere informatie

E-Serie. De meest compacte, betrouwbare en zuinigste CV-ketel

E-Serie. De meest compacte, betrouwbare en zuinigste CV-ketel E-Serie De meest compacte, betrouwbare en zuinigste CV-ketel Superzuinig dankzij hoogste rendement Na het sporten even een frisse douche, s avonds de kinderen in bad doen of na het werk een lekker warm

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Nefit EcomLine Classic HR-ketels. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine Classic HR-ketels. Nefit houdt Nederland warm Nefit EcomLine Classic HR-ketels Nefit houdt Nederland warm De absolute zekerheid van Nefit Wat verwacht u van een verwarmingsketel? Dat hij het gewoon altijd doet! Dat hij altijd zorgt voor een lekker

Nadere informatie

Bosch staande ketels Betrouwbaarheid die staat

Bosch staande ketels Betrouwbaarheid die staat Bosch staande ketels Betrouwbaarheid die staat 2 Bosch Staande ketels Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar Maximale zonne bijdrage

Nadere informatie

>> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk

>> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Naneo CONDENSERENDE GASWANDKETEL EASYLIFE De essentie van condensatie >> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Calenta. Stel gerust hoge eisen aan comfort. De meest doordachte cv-ketel ooit CW4 / CW5 / CW6

Calenta. Stel gerust hoge eisen aan comfort. De meest doordachte cv-ketel ooit CW4 / CW5 / CW6 Calenta CW4 / CW5 / CW6 De meest doordachte cv-ketel ooit Stel gerust hoge eisen aan comfort Calenta CW4 / CW5 / CW6 Calenta CW4 Calenta CW5 Calenta CW6 Belastingregeling modulerend of aan/uit modulerend

Nadere informatie

Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen)

Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen) Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen) Daniel Küpper ing. Van Marcke College Een benadering van appartementsgebouwen 1 Belangrijke projectpunten: Isolatie van de buitenste schil

Nadere informatie

Nefit Economy VR-ketels. Nefit houdt Nederland warm

Nefit Economy VR-ketels. Nefit houdt Nederland warm Nefit Economy VR-ketels Nefit houdt Nederland warm Meer plezier van warmte en warm water Nefit ModuLine-thermostaten De Nefit Economy kan alleen moduleren op ruimtetemperatuur in combinatie met een ModuLinekamerthermostaat.

Nadere informatie

A-Serie. Simpelweg de zuinigste CV-ketel

A-Serie. Simpelweg de zuinigste CV-ketel A-Serie Simpelweg de zuinigste CV-ketel De A-Serie staat voor optimaal comfort en betrouwbaarheid. ATAG Verwarming legt zich al jaren toe op de ontwikkeling en productie van geavanceerde en kwalitatief

Nadere informatie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie 1 Bosch Solar zonne-energie 2 Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit. Huishoudelijke apparaten,

Nadere informatie

Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning Vaillant Services Advies en ondersteuning Ook de service is betrouwbaar Uw installateur adviseert Welk geotherm hybride systeem is het meest geschikt voor u? Uw installateur helpt u met een deskundig advies,

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

Avanta Combi Comfort Systeem

Avanta Combi Comfort Systeem Product-Data-Blad Avanta Combi Comfort Systeem Avanta Combi Comfort Systeem Een slimme combinatie voor comfortabel wonen Avanta Combi Comfort Systeem Remeha Avanta Combi Comfort Systeem Om verwarmingsketels

Nadere informatie

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Leo de Ruijsscher Algemeen directeur De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs Docent TU Delft faculteit Bouwkunde Inleiding Nu de brandstofcel langzaam

Nadere informatie

HR-ketels. Het rendement van betrouwbaarheid

HR-ketels. Het rendement van betrouwbaarheid HR-ketels Het rendement van betrouwbaarheid 01.09.2013 Rendement van betrouwbaarheid Zoekt u een oerdegelijke en zuinige hr-ketel waarvan u jarenlang kunt genieten? Dan is Vaillant een uitstekende keuze:

Nadere informatie

Remeha HRe -ketel. Uw persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Nu standaard met isense.

Remeha HRe -ketel. Uw persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Nu standaard met isense. Remeha HRe -ketel Uw persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis Nu standaard met isense Onderdeel van: de slimme & duurzame energieoplossingen van Remeha Energiebronnen

Nadere informatie

Omdat je van warmte houdt! Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Eindeloos veel comfort, eindeloos veel warm water

Omdat je van warmte houdt! Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Eindeloos veel comfort, eindeloos veel warm water Omdat je van warmte houdt! All-in-one topcomfor t De is de nieuwste innovatie op het gebied van verwarming en warm water. Uniek aan de Aquanta is de snelheid waarmee hij continu een eindeloze hoeveelheid

Nadere informatie