Voorwoord 2. Wat doet de commissie Sportiviteit & Respect? 3. Hoe kan een melding worden doorgegeven? 4. Algemeen 5. Algemene gedragsregels 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 2. Wat doet de commissie Sportiviteit & Respect? 3. Hoe kan een melding worden doorgegeven? 4. Algemeen 5. Algemene gedragsregels 6"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Wat doet de commissie Sportiviteit & Respect? 3 Hoe kan een melding worden doorgegeven? 4 Algemeen 5 Algemene gedragsregels 6 Gedragsregels voor spelers (meisjes/dames én jongens/heren) 8 Gedragsregels voor trainers, leiders en begeleiders 11 Gedragsregels voor ouders/verzorgers van jeugdspelers van Boeimeer 13 Gedragsregels voor toeschouwers 14 De gedragsregels voor vrijwilligers 15 Alcohol, tabak en drugs 15 Sancties 16 1

2 Voorwoord Beste spelers, ouders en verzorgers, B.S.V. Boeimeer is een gezellige voetbalvereniging waar sportiviteit aan de basis staat om het beste uit de spelers te halen. Respect voor elkaar staat hierbij voorop. Wij vinden het ook belangrijk, dat ouders hun kinderen met een veilig en goed gevoel bij Boeimeer kunnen laten voetballen. Gezamenlijk gemaakte regels en afspraken ontstaan daar waar mensen samen één geheel vormen. Als iedereen maar doet zoals hij/zij wil, ontstaat er een chaos. Wij verwachten van iedereen binnen Boeimeer: respect naar de medemens en een nette omgang met alle spullen. Besturen, commissies, vrijwilligers, trainers en leiders dragen deze gedragsregels actief uit. De informatie in dit boekje omvat alle relevante zaken aangaande normen en waarden binnen onze vereniging. Met deze informatie hopen wij structuur te brengen binnen de vereniging en de betrokkenheid bij de ouders te vergroten. Lees deze informatie door en bewaar het op een plek waar het gemakkelijk terug te vinden is. Heel veel voetbalplezier toegewenst, zowel op het veld als langs de lijn. Bestuur B.S.V. Boeimeer en Commissie Sportiviteit en Respect 2

3 Wat doet de commissie Sportiviteit & Respect? Al weer enige jaren geleden hebben we binnen de voetbalvereniging Boeimeer de commissie Sportiviteit & Respect opgezet. Deze commissie is in het leven geroepen om de fatsoensnormen bij de vereniging aan te scherpen. Tijdens trainingen en wedstrijden kwamen wangedragingen nog altijd te vaak voor zoals: het elkaar uitschelden, agressieve reacties als iemand een fout maakt, vloeken, de (assistent) scheidsrechter (voorheen grensrechter) respectloos toespreken maar ook diefstal uit kleedkamers en pestgedrag. Een deel van de ouders en toeschouwers vertoont langs de lijn ook geregeld een overmatig enthousiasme met respectloze uitlatingen. Dit willen wij graag veranderd zien. De commissie heeft daarna een aantal meldingen binnengekregen die succesvol zijn opgelost. Het succesvol oplossen van dergelijke incidenten vinden wij terug in een goed gesprek met en luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken, je kunnen verplaatsen in de ander om zo samen tot een goede oplossing te komen. Elk incident wordt vertrouwelijk behandeld en verslaglegging digitaal opgeslagen. Voor een goede samenwerking zijn regels nodig om te voorkomen dat iedereen naar eigen inzicht handelt. De commissie Sportiviteit & Respect heeft samen met het bestuur daarom dit informatieboekje gemaakt waarin (gedrags)regels zijn uiteengezet en wordt uitgedeeld aan ieder lid van Boeimeer. Daarnaast worden ook informatieavonden m.b.t. het onderwerp gedragsregels georganiseerd. 3

4 Voor de vereniging is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, dat er leuk gevoetbald kan worden, dat fouten mogen worden gemaakt en dat iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt binnen het team. Dát is waar de commissie Sportiviteit & Respect voor staat, dat is waar (ieder lid met een rol binnen) Boeimeer voor staat. Hoe kan een melding worden doorgegeven? Een incident kan worden gemeld bij de betreffende leider en/of trainer van dat elftal, bij de wedstrijdcoördinator of via het meldingsformulier. Dit formulier is te downloaden via de website van Boeimeer. Meldingsformulieren dienen voorzien te zijn van onderbouwde argumenten. Alleen dan worden ze in behandeling genomen. Iedereen kan een melding doen van een voorval: spelers, trainers, leiders, ouders/- toeschouwers enz. Dit kan eventueel anoniem. Het adres is: 4

5 Algemeen. Voor iedereen gelden de algemene gedragsregels (bezoekers, ouders/verzorgers, leden zowel senioren als jeugd, leiders en trainers). Doelstelling Boeimeer wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te leren voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballende vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Boeimeer een vereniging is om trots op te zijn. Over wie gaat het? Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij Boeimeer wil werken, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels. De gedragsregels moeten door iedereen bij Boeimeer worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Waarover gaat het? Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Wat gebeurt er als spelers, trainers, leiders, ouders zich niet aan de gedragsregels houden? We nemen dan maatregelen, z.g. sancties. 5

6 Algemene gedragsregels Het Bestuur van Boeimeer vraagt nadrukkelijk aandacht voor de gedragsregels. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Wat zijn onze uitgangspunten? Voetbal is een teamsport dat je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder spel(regels), samenspel en zonder tegenstander geen voetbal. We houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft. We vallen de ander niet lastig. We accepteren en respecteren de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee in de vereniging. We berokkenen de ander geen schade. We maken op geen enkele wijze misbruik van onze machtspositie. We schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. We negeren de ander niet. We doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. We vechten niet, gebruiken geen geweld en bedreigen niet. We komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan. We geven de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk. We vragen de ander te stoppen indien we worden lastig gevallen. Indien dit niet helpt vragen we hulp. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook al zijn we het er niet mee eens. 6

7 De winnaar is degene, die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. We helpen anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreken degene aan, die zich daar niet aan houdt, op aan. Zo nodig melden we dit aan het bestuur. Op en rond het sportcomplex Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg ervoor dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen. Blijf achter de omheining/reclameborden tijdens een wedstrijd. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. Fietsen/brommers worden in de fietsenstalling geplaatst. Auto's worden geparkeerd op het parkeerterrein. De toegang naar de velden wordt, in het belang van de veiligheid, vrij gehouden. Aanleiding voor sancties Discriminatie. Schelden. Beledigen. Grof taalgebruik. Treiteren en pesten. Irriteren en kwetsen van wie dan ook. Lichamelijk geweld. Diefstal. Al deze hiervoor vermelde punten worden niet geaccepteerd. Degene die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dat gedrag aangesproken hetgeen een sanctie tot gevolg kan hebben bij herhaaldelijk optreden 7

8 Gedragsregels voor spelers (meisjes/dames én jongens/ heren) De spelers vormen het middelpunt van B.S.V. Boeimeer. Van de speler wordt het volgende voor, tijdens en na trainingen verwacht: Iedere speler dient bij elke training op tijd aanwezig te zijn. Mocht je niet aan de (hele) training kunnen deelnemen, meld dit dan zo vroeg mogelijk telefonisch of persoonlijk bij de trainer of leider. Wanneer je zonder afmelding wegblijft van een training, zijn er teamafspraken van kracht. Wanneer de trainer of leider aan het woord is, dan wordt er geluisterd. Ook de spelers luisteren naar elkaar en gaan met respect met elkaar om. Als de spelers praten dan luistert de leider of trainer. Zorg voor voldoende warme kleding. Scheenbeschermers zijn een zeer belangrijk onderdeel van je tenue en zijn ook verplicht tijdens trainingen Petten en sieraden zijn verboden. Gesponsorde kleding wordt alleen gedragen op wedstrijddagen. Na de training is het douchen vanaf de D pupillen wenselijk vanuit hygiënisch oogpunt. We laten de kleedkamers netjes achter. Om diefstal te voorkomen waardevolle spullen thuis laten. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wees zuinig op de spullen van de club. De spelers ruimen samen met de trainer de spullen op na afloop van de training. Een weggeschoten bal wordt direct na een oefening weer gezocht. De kosten van een kwijtgeraakte bal worden verhaald op het team. Trainingen gaan in principe altijd door. Bij hoge uitzondering (bijv. bij extreem noodweer) wordt deze afgelast. Kijk voor de allerlaatste stand van zaken op de 8

9 website van Boeimeer ( Wanneer er vragen of opmerkingen zijn bij kleine of grote problemen, kan je altijd bij de trainer of leider terecht. Van de speler wordt het volgende voor-, tijdens- en na wedstrijden verwacht: Wanneer je niet aanwezig kan zijn bij de wedstrijd, meld je dan zo vroeg mogelijk af bij de leider en/of trainer, bij voorkeur tijdens de training. Heb je dit nog niet gedaan, meld je dan telefonisch uiterlijk vrijdagavond af voor uur bij de trainer of leider met opgaaf van redenen. Op de Boeimeersite staan de aanvangs- en vertrektijden van de uit- en thuiswedstrijden vermeld. Tijdens de laatste training in de week zal de trainer ook mededelen hoe laat je bij Boeimeer wordt verwacht op de dag van de wedstrijd. Kijk voor de allerlaatste stand van zaken op de website ( Bij het verzamelen bij uitwedstrijden/ toernooien graag melden bij de kantine van het clubhuis. Controleer thuis je tas voordat je vertrekt naar het sportpark. Na het omkleden voor de wedstrijd berg je je spullen op in je eigen tas. Doe je shirt in je broek, scheenbeschermers zijn verplicht, geen sieraden aandoen. Geef de tegenstander en de scheidsrechter voor en na de wedstrijd een hand. De leider/trainer bepaalt de opstelling. Wees sportief en gedraag je netjes tegenover je medespelers en tegenstanders. Let op je taalgebruik. Een op- of aanmerking mag, maar doe het positief, sportief en opbouwend. Scheidsrechters, trainers, leiders maar ook kantinemedewerkers zijn vrijwilligers. Behandel ze met respect en help ze waar nodig. De trainer en/of leider heeft de vrijheid om spelers aan te spreken op hun gedrag en hier ook naar te handelen. In de rust staat er drinken klaar voor het team. Ruim de 9

10 bekers op door ze in de prullenbak te gooien.staat er drinken na de wedstrijd, dan is dit voor het team wat later speelt. Laat dit a.u.b. staan. Zorg dat de Boeimeerkleding na de wedstrijd in de kledingtas komt. Wees zuinig op deze kleding en de spullen van de club. Iedere speler krijgt deze tas een keer mee naar huis om te wassen voor de volgende wedstrijd. Op de F-pupillen na is douchen na de wedstrijd verplicht. Denk aan slippers i.v.m. voorkomen van voetschimmel. Zorg dat de kleedkamer en velden na gebruik gepast en zo netjes mogelijk worden achtergelaten. De leider is hier verantwoordelijk voor. Afval in de prullenbak. Bij een algehele afgelasting last de KNVB alle wedstrijden in een heel district af via teletekstpagina 603. Dit wordt soms pas vrijdagavond rond uur vermeld. Wij vallen onder district Zuid I, categorie A of B. De teams die 1 klasse of hoger spelen vallen onder de categorie A. De overige onder categorie B. Indien er een algehele afgelasting is, dan zal de trainer of leider geen bericht naar je sturen. Bij twijfel altijd de website raadplegen. Ruimte voor eigen aantekeningen: 10

11 Gedragsregels voor trainers, leiders en begeleiders De trainer en leider hebben een voorbeeldfunctie voor het team en collega trainers/leiders. Van een leider en trainer wordt verwacht dat: Hij/zij lid is van Boeimeer en een KNVB nummer heeft. Hij/zij respect heeft voor spelers, ouders/verzorgers, (assistent)scheidsrechters en tegenstanders. Hij/zij aanspreekpunt is voor zowel spelers als hun ouders, maar ook voor andere trainers en leiders. Hij/zij ervoor zorg draagt dat spelers op de hoogte zijn van de gedragsregels. Hij/zij spelers complimenten geeft als ze zich aan de regels houden en hen erop aanspreekt wanneer ze dit niet doen. Hij/zij erop toeziet dat spelers zich zowel op als naast het veld sportief en respectvol gedragen. Tijdens wedstrijden nemen de trainer en leider de volgende taken op zich: Spelers worden tijdig op de hoogte gebracht van de wedstrijdtijden. De trainer en/of leider is op tijd aanwezig voor zowel uitals thuiswedstrijden en is verantwoordelijk voor de begeleiding van het team. De trainer en/of leider ziet erop toe dat de spelers hun tegenstanders zowel voor als na de wedstrijd een hand geven en hun sportiviteit tonen, ook bij verlies. De beslissing van de scheidsrechter wordt gerespecteerd ook al is de trainer en/of leider het er niet mee eens. De trainer en/of leider zorgt ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen, of je nu een goede of minder goede voetballer bent (bij selectieteams kan afgeweken worden van deze regel). Voor waardevolle bezittingen (sierraden, gsm, portemonnees) kan de leider een sleutel ophalen in het 11

12 materiaalhok voor een kluisje in de PW Iken bestuurskamer. Na de wedstrijd levert de leider de sleutel weer in bij het materiaalhok. De trainer en/of leider ziet erop toe dat de kleedkamer bij uitwedstrijden schoongeveegd en opgeruimd wordt. De trainer en/of leider wijst bij thuiswedstrijden spelers aan die de eigen kleedkamer schoonvegen. De leider/trainer ziet er op toe dat alleen de begeleiding en spelers in de dug out zitten. De leider is verantwoordelijk voor het correct invullen van het wedstrijdformulier in de bestuurskamer. Van een trainer en leider wordt verder verwacht dat deze: Verantwoordelijkheid neemt voor het juist behandelen van wedstrijd- en trainingsmateriaal van de club. Problemen en/of wangedrag rapporteert aan de desbetreffende hoofdtrainer en secretaris Er op toeziet dat iedereen onmiddellijk het veld verlaat bij onweer als er minder dan 10 seconden tussen de flits en de donder is. Bij een tekort aan eigen spelers de leider en/of trainer van een ander team persoonlijk aanspreekt als men spelers wil 'lenen'. Ruimte voor eigen aantekeningen: 12

13 Gedragsregels voor ouders/verzorgers van jeugdspelers van Boeimeer Realiseert u zich dat u als ouders/verzorgers een voorbeeldfunctie heeft, met name uw reactie op beslissingen van de leiding. De ouder/verzorger: Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Geeft blijk van belangstelling door regelmatig een wedstrijd bij te wonen (en een keer bij een training te gaan kijken). Is bekend met de gedragsregels voor de spelers en moedigt zoon/dochter aan om volgens deze regels te spelen. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding door trainers en begeleiders. Komt nooit in de kleedkamers (uitgezonderd bij de F- pupillen om te helpen met aan- en uitkleden); Staat tijdens een wedstrijd op een half veld (bij E en F jeugd) niet op of langs de middellijn maar aan de kanten van de doelen en kopse kant van het grote veld. Moedigt zoon/dochter positief aan en geeft geen technische en tactische aanwijzingen maar laat dit over aan de trainer. Is richting (assistent)scheidsrechter, trainer en leider respectvol. Van de ouder/verzorger wordt verwacht dat: Indien teamkleding, dan wordt bij toerbeurt de kleding van het team gewassen. Wijziging van adres, telefoon of wordt doorgeven aan trainer of leider alsook aan de ledencommissie per e- mail 13

14 Op eigen initiatief en/of op verzoek van leider of trainer spelers van het team naar een uitwedstrijd worden gebracht en weer mee terug worden genomen. Zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training en wedstrijd. Zoon/dochter zich uiterlijk 1 dag van tevoren telefonisch of persoonlijk afmeldt bij de leider of trainer voor een training en uiterlijk de vrijdag voor uur voorafgaand aan een wedstrijd. Zoon/dochter wordt ondersteund bij zowel een gewonnen als een verloren wedstrijd; Gesignaleerd wordt wanneer zoon/dochter niet goed in zijn/haar vel zit bij trainingen en/of wedstrijden waarbij dit (door de speler zelf) wordt gemeld bij de leider of trainer; Tijdig de contributie is voldaan omdat anders zoon/dochter niet aan wedstrijden mag meedoen; Geconstateerde wangedragingen worden gemeld bij de trainer en/of leider of (anoniem) bij de secretaris Gedragsregels voor toeschouwers Toeschouwers zijn belangrijk bij wedstrijden. Wij verwachten van toeschouwers dan ook dat zij: Zich ervan bewust zijn dat spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dit niet voor uw vermaak noch zijn spelers miniprofspelers. Het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en mede-toeschouwers vermijden. Respect tonen voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn; elk gebruik van geweld veroordelen. De beslissing van de scheidsrechter respecteren. De spelers altijd aanmoedigen om zich aan de spel- en wedstrijdbepalingen te houden. 14

15 Ervoor zorgen dat het eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen De gedragsregels voor vrijwilligers Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal-betrokken, geldt, dat hij/zij een belangrijke rol speelt in het slagen van de gedragscode. Een vrijwilliger: Dient er op toe te zien dat de ruimte, die gebruikt wordt tijdens vergaderingen, activiteiten e.d., schoon en netjes worden achtergelaten. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of de secretaris Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. Maakt geen verbale of non-verbale kwetsende beledigingen naar anderen. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van B.S.V. Boeimeer. Alcohol, tabak en drugs Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. Het nuttigen van alcoholische dranken is op zaterdag voor 15

16 13:00 uur niet toegestaan. Het is verboden te roken in het clubgebouw, de kleedkamers en de algemene ruimtes. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld- en complexverbod. Sancties Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden pgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast. Bij in gebreke blijven van het betalen daarvan volgt tevens een speelverbod. Het bestuur van B.S.V. Boeimeer heeft besloten dit boekje samen te stellen, om zodoende duidelijkheid te verschaffen. Het belangrijkste doel is een veilig en vertrouwd klimaat creëren, zodat iedereen met heel veel plezier en enthousiasme kan voetballen; vooral jeugdspelers moeten plezier hebben in het voetbal. Wij hopen, dat dit informatieboekje een nuttige rol zal vervullen bij het goed functioneren van onze vereniging. Breda, 1 augustus

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 1. Algemene gedragsregels s.v. NOAD 32 Voetbalvereniging s.v. NOAD 32 vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene

Nadere informatie

Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda.

Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda. Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda sportiviteitenrespect@hcbreda.nl Voorwoord Hockeyvereniging BH&BC "Breda" is een vereniging waar sportiviteit aan de basis staat om het beste uit de leden te halen.

Nadere informatie

Gedragscode z.v.v. Blauw Wit 66

Gedragscode z.v.v. Blauw Wit 66 Gedragscode z.v.v. Blauw Wit 66 Wanneer er binnen een vereniging afspraken worden gemaakt, dan dient iedereen zich daaraan te houden. In de gedragscode z.v.v. BlauwWit '66 is een aantal gedragsregels opgenomen

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING WORKUM 1. INLEIDING

GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING WORKUM 1. INLEIDING GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING WORKUM 1. INLEIDING Voetbalvereniging Workum wil er aan bijdragen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Handvest Sportiviteit en Respect. B.N.M.H.C. Zwart- Wit.

Handvest Sportiviteit en Respect. B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Handvest Sportiviteit en Respect B.N.M.H.C. Zwart- Wit sportiviteitenrespect@zwartwit.nl Voorwoord Beste spelers, ouders en verzorgers, managers, coaches, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters,

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Gedragscode Dordtsche Rugby Club

Gedragscode Dordtsche Rugby Club Gedragscode Gedragscode Dordtsche Rugby Club 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Dordtsche Rugby Club (hierna genoemd DRC) wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie

Gedragscode R.F.C. Haarlem

Gedragscode R.F.C. Haarlem Gedragscode R.F.C. Haarlem 1. Inleiding; 2. Algemeen 3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het 4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex 5. Gedragsregels

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG Charter JAGO SINT-AMANDSBERG 1. Inleiding JAGO SINT-AMANDSBERG wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vinden we daarbij heel belangrijk.

Nadere informatie

Code of Conduct DRC Phoenix

Code of Conduct DRC Phoenix Code of Conduct Code of Conduct DRC Phoenix 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. Rugbyclub Phoenix wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders,

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KSK Meeuwen. 1. Inleiding

Huishoudelijk reglement KSK Meeuwen. 1. Inleiding Huishoudelijk reglement KSK Meeuwen 1. Inleiding KSK Meeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Normen- en Waardenbeleid RKsv Wittenhorst

Normen- en Waardenbeleid RKsv Wittenhorst Normen- en Waardenbeleid RKsv Wittenhorst 1. Inleiding RKSV Wittenhorst wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en korfballen en zich verder blijven ontwikkelen. Normen en waarden

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad GEDRAGSCODE vv Volta Lelystad Datum : 8 april 2014 Versie : 1.2 Status : Definitief Auteur(s) : Bestuur vv Volta Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Doelstelling... 3 4.

Nadere informatie

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08 Gedragscode Normen en Waarden van SVC 08 19 februari 2010 Gedragscode Normen en Waarden 19-02-2010 1 Voorwoord Welkom bij SVC 08. Een nieuwe vereniging. Een vereniging waar we met zijn allen iets moois

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt 1. Inleiding Bij onze club Herk Sport Hasselt vinden wij het naleven van de juiste Normen en Waarden bij de beoefening van de voetbalsport zeer

Nadere informatie

Intern reglement Eendracht Termien

Intern reglement Eendracht Termien Intern reglement Eendracht Termien 1. Inleiding Eendracht Termien staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit. Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Gedragscode Seizoen

Gedragscode Seizoen Gedragscode Seizoen 2017-2018 Gedragscode v.v. Buitenpost Inleiding Ieder week worden bij de voetbalvereniging Buitenpost vele wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in de zaal. Veel zaken gaan,

Nadere informatie

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 2012 deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 maart 2012 en hiermee is op die datum ingestemd.

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect Aangenomen en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 19-06-2012 inhoudsopgave inleiding 2 algemeen 2 doelstelling

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

SC BEMMEL. Gedragsregels. Sportiviteit en respect

SC BEMMEL. Gedragsregels. Sportiviteit en respect SC BEMMEL Gedragsregels Sportiviteit en respect Voorwoord Het bestuur van SC Bemmel wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

3. Algemene gedragsregels

3. Algemene gedragsregels 3. Algemene gedragsregels WAT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN Voetbal is een teamsport, die we met elkaar en met de tegenstander samen beoefenen. Zonder samenspel geen voetbal. Zonder tegenstander geen voetbal.

Nadere informatie

Gedragscode. Artikel 10 Reglementen:

Gedragscode. Artikel 10 Reglementen: Gedragscode Het bestuur van Stichting YET Nederland heeft conform artikel 10 lid 1-4 van haar statuten een wedstrijd/toernooi reglement en gedragscode laten opstellen : Artikel 10 Reglementen: 1. Het Bestuur

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Reglement gedragscode schaatsvereniging De Scheuvelloper

Reglement gedragscode schaatsvereniging De Scheuvelloper Reglement gedragscode schaatsvereniging De Scheuvelloper 1. Inleiding Het bestuur wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn

Nadere informatie

Gedragsregels voetbalvereniging vv VEV

Gedragsregels voetbalvereniging vv VEV Gedragsregels voetbalvereniging vv VEV 1. Inleiding Voetbalvereniging VEV wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen 1. Inleiding Zwemmen Rotterdam-Zuid (verder ZRZ) wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen zwemmen en zich blijven ontwikkelen. Om er voor te zorgen dat we normaal met elkaar omgaan, spreken

Nadere informatie

Gedragscode. Enschedese Rugbyclub november Wethouder Horstman Sportpark Tel (053)

Gedragscode. Enschedese Rugbyclub november Wethouder Horstman Sportpark Tel (053) Enschedese Rugbyclub 69 Wethouder Horstman Sportpark Tel (053) 435 24 67 www.erc69.nl 1.Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. ERC 69 wil actief werken aan de

Nadere informatie

Gedragsregels SJO ZVC 14. Gedragsregels SJO ZVC 14

Gedragsregels SJO ZVC 14. Gedragsregels SJO ZVC 14 Gedragsregels SJO ZVC 14 Gedragsregels spelers SJO ZVC 14 1. Spelers moeten zich correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, bestuursleden, scheidsrechters, leiders, trainers, enz. Schelden, vloeken

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

Gedragsregels. Skeelervereniging Sliedrecht

Gedragsregels. Skeelervereniging Sliedrecht Gedragsregels De (SvS) vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. SvS wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie

Gedragsregels WSV afdeling voetbal

Gedragsregels WSV afdeling voetbal Gedragsregels WSV afdeling voetbal Inleiding Het voetbalbestuur van WSV wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement v.v. A.V.C.

Huishoudelijk Reglement v.v. A.V.C. Huishoudelijk Reglement v.v. A.V.C. Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 3.1 Gedragsregels voor de speler... 6 3.2 Gedragsregels voor de begeleider... 6 3.3

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015 Gedragsregels VAS: Inleiding Het bestuur van VAS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen schaken en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten (tegenstanders, publiek)

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. H.V. The Flyers p/a Sportcentrum Arcus Campuslaan HX Wijchen

GEDRAGSCODE. H.V. The Flyers p/a Sportcentrum Arcus Campuslaan HX Wijchen GEDRAGSCODE H.V. The Flyers p/a Sportcentrum Arcus Campuslaan 14 6602 HX Wijchen Versie 25-05-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Algemeen blz 5 3. Algemene gedragsregels blz 6 4. Gedragsregels voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FC AALSMEER

GEDRAGSCODE FC AALSMEER 1. Inleiding Het bestuur van FC Aalsmeer wil er aan bijdragen dat de leden van de vereniging met plezier kunnen voetballen en zich als mens en sporter verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragscode / Code of Conduct

Gedragscode / Code of Conduct Gedragscode / Code of Conduct 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 3. Doelstelling Over wie gaat het? 2 Waarover gaat het? 2 4.Algemene gedragsregels 3 Wat zijn onze uitgangspunten 3 Op en rond het sportcomplex

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement?

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement? HUISHOUDELIJK REGLEMENT HERLEVING SPORTIEF SINT-PAUWELS 1. Inleiding Herleving Sint-Pauwels wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport

Nadere informatie

Een club voor iedereen Gedragscode

Een club voor iedereen Gedragscode V.V. Eemdijk Een club voor iedereen Gedragscode Inhoudsopgave 1 DE GEDRAGSCODE 1 1.1 INLEIDING 1 1.1.1 De aanleiding (waarom een gedragscode) 2 1.1.2 De doelgroep 2 1.1.3 De uitgangspunten 2 1.1.4 De inhoud

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Huis- en Gedragsregels vv Aquila

Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huishoudelijk reglement afdeling voetbal vv Aquila (december 2013) 1. Inleiding Onze samenleving verandert. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht.

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS NORMEN EN WAARDEN

ALGEMENE REGELS NORMEN EN WAARDEN ALGEMENE REGELS Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Met deze gedragscode geeft Pallas 08 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

Gedragscode VEV 67. De Visie van VEV 67:

Gedragscode VEV 67. De Visie van VEV 67: Gedragscode VEV 67 Voetbalvereniging VEV'67 wil een prominente plaats innemen in het amateurvoetbal, tevens wil zij haar vereniging ook volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Deze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 Gedragscode Voetbalvereniging D.V.V. 09 1. Inleiding D.V.V. 09 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers

Nadere informatie

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen.

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen. Gedragscode VVAC Aan al onze leden, Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen,

Nadere informatie

Gedragscode v.v. Trekvogels

Gedragscode v.v. Trekvogels Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS KRSV Vredenburch. 1 Algemeen. 1.1 Doel 1.2 Uitgangspunten 1.3 Communicatie 1.4 Sancties. 2 Algemene gedragsregels

GEDRAGSREGELS KRSV Vredenburch. 1 Algemeen. 1.1 Doel 1.2 Uitgangspunten 1.3 Communicatie 1.4 Sancties. 2 Algemene gedragsregels GEDRAGSREGELS KRSV Vredenburch 1 Algemeen 1.1 Doel 1.2 Uitgangspunten 1.3 Communicatie 1.4 Sancties 2 Algemene gedragsregels 2.1 Trainers en leiders 2.2 De spelers 2.3 Op en rond de velden 2.4 Op en rond

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie

Voor alle spelers, ouders/ verzorgers, leiders, trainers, kaderleden en alle vrijwilligers

Voor alle spelers, ouders/ verzorgers, leiders, trainers, kaderleden en alle vrijwilligers GEDRAGSCODE Voor alle spelers, ouders/ verzorgers, leiders, trainers, kaderleden en alle vrijwilligers Wat doen we bij Blauw-Wit 81 Blauw-Wit 81 is een club waar met veel plezier, sportief gedrag en respect

Nadere informatie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode vv Baronie versie feb 2014 1 Breda, 2014 1 e druk (03 02 2014) Maakt onderdeel van het Huishoudelijk reglement vv Baronie (februari 2014) Gedragscode vv

Nadere informatie

Statuut Waarden en Normen CSV Be Quick

Statuut Waarden en Normen CSV Be Quick Statuut Waarden en Normen CSV Be Quick Waarden en Normen Pagina 1 CSV Be Quick Dokkum Voorwoord Statuut waarden en normen en de verbinding met onze christelijke identiteit. De christelijke identiteit moet

Nadere informatie

VV Hapert. Bestuursreglement Normen en Waarden

VV Hapert. Bestuursreglement Normen en Waarden VV Hapert Bestuursreglement Normen en Waarden 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Doelstelling en inhoud van het statuut... 3 Hoofdstuk 2 80 GEDRAGSREGELS... 4 De gedragsregels voor de speler... 4 De gedragsregels voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging KSV

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging KSV Huishoudelijk reglement voetbalvereniging KSV 1. Inleiding Binnen onze club werken we samen. KSV doet al het mogelijke om ieder lid een plezierige tijd bij onze club te geven. Samenwerking en overleg zijn

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Doelstelling van het statuut Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS KV DOT

GEDRAGSREGELS KV DOT GEDRAGSREGELS KV DOT 1. Voorwoord [Doelstelling gedragsregels] Het bestuur van KV DOT hecht er grote waarde aan dat normen en waarden binnen onze vereniging gehandhaafd blijven. Wij als bestuur willen

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie