ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)"

Transcriptie

1 ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015

2 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst een Hart & Ziel krant verspreid. In die krant hebben we duidelijk gemaakt waar we voor staan en welke activiteiten er in De Ruimte en Kerk georganiseerd worden in de maand april. Met deze krant hebben we mensen willen uitnodigen en tegelijkertijd aan de inwoners van Elst laten zien dat er een levende gemeente van Christus is. De krant als combinatie van gastvrijheid en getuigenis. Tijdens het maken van de krant riep ik enthousiast: ik ga hem ook op de markt uitdelen. Ook op de markt mag immers iedereen weten dat er een kerk is die mensen van harte uitnodigt om eens langs te komen om deel te nemen aan dat wat er vanuit een christelijke spiritualiteit wordt aangeboden. Ik ben namelijk van mening dat we als gemeente van Christus een schat in handen hebben die ook voor mensen buiten de kerk boeiend, interessant en van waarde is. Wie iets roept, moet het echter ook waar maken. Eerlijk gezegd vond ik dat best spannend. Gelukkig hoefde ik niet alleen de markt op maar ging ik samen met Dick de wereld in. Ik nam een aardige stapel kranten in mijn arm (ook weer niet te veel want zou ik ze wel kwijt raken?) en we togen naar de markt. Al snel hadden we door dat je het beste mensen een krant kunt aanbieden die al boodschappen hebben gedaan. Mensen die net de markt opkomen willen namelijk eerst hun waar gaan halen. Al doende leert men. Strategisch stelden Dick en ik ons op bij de notenkraam aan het eind van de markt. Het eerste kwartier was het zoeken naar de juiste toon. Hoe spreek je mensen aan op de markt? Hoe slijt je ze een Hart & Ziel krant? Welke houding neem je aan? Ik ontdekte dat je dit doet door gewoon heel eerlijk te zijn. Zeg onomwonden dat de krant een initiatief is van de Protestantse kerk Elst en dat de inhoud bestaat uit wie we willen zijn en wat we doen. De aanvankelijke schroom verdween snel en ik begon er samen met Dick plezier in te krijgen. We staan immers voor een goede zaak! We schamen ons het evangelie niet. Wat het ook gemakkelijker maakte om onbeschroomd op de markt te staan, was dat we een goede krant in handen hadden. Ik ben er namelijk trots op wat we met veel mensen samen hebben gemaakt. Na anderhalf uur waren we onze kranten kwijt. Gemiddeld nam één op de vier marktbezoekers een krant mee. Voorwaar geen slechte score. De week erna heb ik de krant samen met Kees van Nes uitgedeeld. Het was duidelijk dat ik het al eerder had gedaan. Het ging me veel gemakkelijker af. Veel gemeenteleden en mensen van de parochie steunden onze actie zeer. We kregen spontaan zelfs wat te eten en te drinken aangeboden. De weken erna ging door het dorp het goede gerucht: de predikanten staan op de markt een krant uit te delen. Wat heb ik van deze actie geleerd? Allereerst dat we ons als kerk niet moeten schamen voor ons product. We mogen wel meer lef hebben en moed om het Christelijk geloof onder de aandacht te brengen. De afgelopen jaren heeft de kerk zich steeds meer in de verdediging laten drukken. Is ze terug gekropen in haar schulp. Er zijn tijden geweest dat de kerk zich helemaal niet schaamde om naar buiten te treden. Dat er geen gene was om in de wereld liefde te brengen, het gesprek aan te gaan over recht en gerechtigheid. De dialoog te zoeken met de ander over wat zinvol leven is. Een heel goed en aansprekend voorbeeld daarvan is het Keltisch christendom. De monniken uit het Keltisch christendom trokken er op uit. Ze bleven nooit op één en dezelfde plek. Ze trokken als pelgrims door de wereld. Ze waren net als de eerste christenen, mensen van de weg. De beroemdste is natuurlijk Willibrord die in 960 aan land ging bij het tegenwoordige Katwijk aan Zee. Samen met vrienden heeft hij in ons land het Christelijk geloof gebracht. Ze trokken als pelgrims door de wereld. Om deze stap te zetten was moed en een diep geloof nodig. Hij heeft met andere woorden God op de Nederlandse markt gebracht. Vergeleken bij de passie en geestdrift van Willibrord en de zijnen is het uitdelen van een krant op de markt van Elst een heel klein bescheiden gebaar. Na anderhalf uur konden wij terug naar de Ruimte terwijl Willibrord zijn thuisland nooit meer heeft gezien. Het uitdelen van een krant is een eerste poging om als kerk naar buiten te treden. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Laten we deze eens onderzoeken en uitproberen. ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 2

3 We zullen namelijk in deze tijd waar veel kerken gesloten worden, moeten zoeken naar wegen om met mensen buiten de kerk in contact te komen. Het christendom dat ooit Europa deed bloeien op cultureel, agrarisch en maatschappelijk gebied is aan een terugtocht bezig. Hoe brengen we dit tot stilstand? Religieuzen als Willibrord, Hildegard von Bingen, Bernard van Clervaux, Theresa van Avila en vele anderen legden akkers aan, sloegen bronnen, schonken boeken en muziek, brachten zorg voor de armen en zieken. Zij waren het die de eerste stenen hebben gelegd van onze ziekenhuizen. Kloosters die aandacht hadden voor goed onderwijs voor iedereen. Wie vandaag door Nijmegen fietst ziet allerlei voormalige heilige huizen. Symbool van een vervlogen tijd waarin de kerk duidelijk aanwezig was in de maatschappij. Hebben we ons vandaag teruggetrokken binnen de kerkmuren? In het naar buiten gaan ligt voor de kerk als geheel en voor onze gemeente in Elst een uitdaging. We brengen het evangelie ook door aandacht te geven aan de ander, een Elster Passie op te voeren, concerten te organiseren enzovoort. Maar er is nog veel meer te bedenken. Om bemoedigd te worden, inspiratie op te doen laven we ons in de kerk en De Ruimte aan de bron van christelijke spiritualiteit. Vervolgens gaan we op weg naar de markt. Vol goede moed. Gedragen door de zegen van de Levende. Ds. Jeroen Jeroense KERKDIENSTEN Zondag 7 juni uur KERK Ds. D.J.A. Snijders m.m.v. ZWO organist: D. Luijmes uur TERTZIO De heer L.J. Stout organist: M. de Does uur KERK Ds. D.J.A. Snijders ademviering organist: D. Luijmes Zondag 14 juni uur KERK Ds. T. Nielen organist: J.Jansma uur THE MEETING 10R-uur Zondag 21 juni uur KERK Ds. D.J.A. Snijders organist: D. Luijmes uur TERTZIO mw. H. Overduin organist: N. Pieper Zondag 28 juni uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense organist: IJ. ter Haar 12 + groep Zondag 5 juli uur KERK Ds. D.J.A. Snijders organist: IJ. ter Haar uur TERTZIO Ds. P.J.G. Jeroense organist: G. Kievith Bijbelleesrooster juni 2015 Zondag 7 juni Marcus 3:20-35 Zondag 14 juni Marcus 5:21-43 Zondag 21 juni Jesaja 2:6-22 Zondag 28 juni 2 Korintiërs 8:1-15 Zondag 5 juli 2 Korintiërs 12:1-13 ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 3

4 TOELICHTING DIENSTEN Ademviering 7 juni Tijd nemen voor jezelf om op adem te komen - een meditatieve viering kan je daarbij helpen. Op zondag 7 juni om uur is er een meditatieve ademviering in de Grote Kerk. In deze viering zingen we mooie kleine liederen uit het Liedboek en nemen we de tijd om stil te zijn. Dat doet goed. ds. Dick Snijders UIT DE GEMEENTE Onze jarigen van 90 jaar en ouder. Op 6 juni wordt mevrouw J. Turkenburg-de Caluwe, 91 jaar. Op 15 juni wordt mevrouw N. Smits, 92 jaar. Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen stellen dat zeer op prijs. Overleden 29 april Mevrouw C.J. Tap geboren 25 augustus 1950 KERKENRAAD Uit de kerkenraad De kleine kerkenraad heeft in de vergadering van mei jongstleden teruggekeken op de maand van de spiritualiteit. Het is een maand geweest met vele activiteiten die veel verschillende mensen naar De Ruimte heeft getrokken. De sfeer was positief en de opkomst goed. Het is zeker voor herhaling vatbaar, al kunnen we de programmering nog verder verbeteren. Wij kijken er met tevredenheid op terug en zijn blij en dankbaar dat weer zoveel mensen hun bijdrage aan de activiteiten hebben willen verlenen. Elders in Onderweg kunt u hier meer over lezen. De predikanten hebben een eerste notitie geschreven als aanzet tot het ontwikkelen van een visie van onze kerkelijke gemeente voor de komende jaren. In 2013 is De Ruimte geopend. Een mooi doel dat wij hebben gerealiseerd, maar het is niet het eindpunt. Om actueel en relevant te zijn en te blijven, zullen we continu in ontwikkeling moeten blijven. Die ontwikkeling gaat dan over de mensen, de activiteiten, het gebouw, de besteding van het geld enzovoort. Het ontwikkelen van een visie is een proces dat wij als kerkenraad samen met de gemeente willen doorlopen. Centrale vraag is: hoe willen wij kerk zijn in de komende jaren? Een vraag die niet zomaar een antwoord heeft en waarover wij als kerkenraad en als gemeente met elkaar van gedachten willen wisselen. Ellen Burger, scriba We gedenken haar met de woorden: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. We leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. We wensen de familie veel sterkte toe. KERKRENTMEESTERS Jaarrekening 2014 Protestantse Gemeente Elst Ieder jaar legt het College van Kerkrentmeesters verantwoording af over het gevoerde financiële beheer. Dat gebeurt in de vorm van een jaarrekening. Een formeel document dat opgesteld wordt volgens bepaalde regels. Deze regels staan genoemd in de jaarrekening zelf zodat zichtbaar is op welke manier de getallen in de jaarrekening zijn berekend. De jaarrekening moet uiteindelijk door de kerkenraad worden vastgesteld. Maar dat gebeurt pas nadat alle gemeenteleden de kans hebben gehad om een mening te geven over de jaarrekening. ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 4

5 Daarom zal ook dit jaar de jaarrekening ter inzage worden gelegd op het Kerkelijk Bureau. Dat zal gebeuren in de week van maandag 1 juni. U kunt dan de jaarrekening inzien en bij Finy Verhoeff (Kerkelijk Bureau) eventuele vragen of opmerkingen achterlaten. Afhankelijk van de aard van de vragen of opmerkingen zullen deze worden beantwoord of als gespreksstof dienen in de kerkenraadsvergadering van medio juni. In die vergadering zal de jaarrekening worden vastgesteld. De jaarrekening van 2014 laat zien dat sprake is van een rustig jaar. Rustig, na alle bijzondere uitgaven die zijn gedaan in de jaren daarvoor om De Ruimte te realiseren en Onder de Toren grondig te verbouwen. In 2014 is ook sprake van een iets beter resultaat omdat dergelijke uitgaven vrijwel achterwege zijn gebleven. Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van EUR (2013: EUR 9.000) en een vermogen van EUR De inkomsten uit levend geld (kerkbalans, collecten en giften) en beleggingen zijn enigszins lager, terwijl de opbrengsten van pacht en verhuur zijn toegenomen. De terugloop van de baten uit Kerkbalans is minder groot dan de afname van het aantal leden van onze kerk. De gemiddelde bijdrage per gezin is in de loop van de jaren gestegen. De negatieve ontwikkeling van de inkomsten uit levend geld is al sinds 2008 zichtbaar. De kosten voor het gemeente zijn (pastoraat, kerkdiensten, jeugdwerk) zijn stabiel ten opzichte van vorig jaar. Alleen de kosten voor bijzondere diensten zijn hoger in verband met de uitvoering van de musical Maria. Een groot deel van de pastoraatskosten betreft de bijdrage aan de centrale kas voor de traktementen van dominees. De kosten van onze kerkelijke organisatie (medewerkers, De Ruimte, kosten van beheer en administratie) zijn stabiel. Het positieve saldo van baten en lasten uit verhuur van onroerend goed en landerijen neemt toe, onder andere door indexatie van de huren en pachten. De lasten die samenhangen met het bezit van onroerend goed zijn vooral onderhoudskosten. De inkomsten uit spaargeld nemen af ten gevolge van de lagere rente die banken vergoeden. Uiteindelijk, afgezien van onderlinge verschuivingen, is ten opzichte van voorgaand jaar sprake van weinig veranderingen in het saldo van baten en lasten. In 2014 is in vergelijking met 2013 geen sprake meer van nagekomen posten in verband met kosten van de ingrijpende verbouwing van De Ruimte. Mede daardoor is het resultaat uit gewone activiteiten verbeterd ten opzichte van voorgaand jaar. Kort samengevat zijn de resultaten als volgt in hele euro s weer te geven, afgerond op duizendtallen (voor de uitgebreide versie kunt u de jaarrekening raadplegen): Baten Levend geld Verhuur en pacht Rente Overige inkomsten Totaal baten Lasten Gemeente Gebouwen Overige Totaal lasten Saldo baten-lasten Overige mutaties -/ / Totaal resultaat Arnoud Aikema, penningmeester PG Elst DIACONIE Jaarrekening 2014 Protestantse Gemeente Elst Zoals ieder jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Daarbij legt de het College van Diakenen verantwoording af over alle inkomsten en uitgaven en worden cijfers vergeleken met de begroting. In de toelichtende tekst van de Kerkrentmeesters leest u de procedures waaraan ook het College van Diakenen zich aan behoort te houden. Die formaliteiten zal ik in deze tekst niet herhalen. Wel meld ik u dat de concept jaarrekening Diaconie 2014 op het kerkelijk bureau 1 week ter inzage ligt, vanaf maandag 1 juni aanstaande, met daarbij de ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 5

6 nodige toelichting omtrent bijzondere mutaties. In algemene zin wordt gemeld dat geen onverwachte belangrijke resultaten geboekt zijn. Op het moment van schrijven (17 mei) is de goedkeurende beoordelingsverklaring van de externe accountants helaas nog niet ontvangen, maar die wordt elk moment verwacht. Wij stellen gemeenteleden in de gelegenheid om deze concept jaarrekening in te zien, vragen en opmerkingen kunt u richten aan de scriba van de kerkenraad of ondergetekende. Daarna zal het concept in de colleges besproken en vastgesteld worden conform de procedures van de kerkorde. namens het College van Diakenen, Gert Jan Geertjes, penningmeester, tel ; Energie; wat doen we ermee? Hoeveel energie gebruikt u thuis? Wat kost het u? Valt het mee of tegen? Hoe zit dat in de kerk? Energie is een veelbesproken onderwerp, omdat h et opwekken van energie met fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van schadelijke stoffen in onze lucht. Daarnaast zijn fossiele brandstoffen niet oneindig beschikbaar. Daarom verdient het aanbeveling om ons energiegebruik eens beter te bekijken. Trias energetica De trias energetica geeft een model hoe we zo goed mogelijk met energie kunnen omgaan Stap 1: Beperk het energiegebruik. U kunt uw energiegebruik vaak eenvoudig verlagen, door bewust hiermee om te gaan. Zo kijken we in de kerk naar de mogelijkheid om lampen te vervangen door LED en naar energiezuinigere verwarming. Duurzsaamheidstip: Volg de trias energetica: de belangrijkste stap is het beperken van uw energiegebruik. Reacties en meer tips graag naar Beperkt de energiebehoefte Gebruik duurzame energie Efficient gebruik van fossiele brandstoffen Stap 2: Gebruik duurzame energie. Er zijn veel soorten duurzame energie, waarvan zonnepanelen ook voor particulieren eenvoudig toepasbaar zijn. Ook kunt U bij uw energieleverancier kiezen voor groen gas en groene stroom. Daarnaast komen er steeds meer lokale energiecoöperaties. Onze gemeente gebruikt groene energie. Verder liggen op de Ruimte zonnepanelen waarvan u de opbrengst kunt aflezen op het informatiepaneel om de hoek van de bar. Stap 3: Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt. Ga zorgvuldig om met de energie die overblijft na stap 1 en 2. De trias energetica biedt een mooi model om duurzamer met energie om te gaan. De stappen zijn eenvoudig te volgen, dus wat let u? Bert Wolters, (thema) diaken duurzaamheid De ZWO groep zoekt sponsorlopers Op zondag 7 juni vraagt de ZWO groep aandacht voor de gevolgen van lepra voor de patiënten. Lepra is een ziekte die goed te behandelen is, en met de juiste medicijnen kunnen de patiënten genezen. Maar vaak wordt lepra te laat ontdekt en hebben de mensen al misvormingen aan hun handen of voeten. Gelukkig wordt er tegenwoordig hard gewerkt om ex-leprapatiënten weer volledig te laten terug keren in de samenleving. De ZWO groep wil de opleiding van 2 orthopedisch schoenmakers sponseren, zodat veel meer ex-leprapatiënten geholpen kunnen worden. Deze schoenmakers kunnen zorgen voor aangepaste schoenen, zodat de ex-leprapatiënten weer kunnen lopen, of voor spalken voor benen of handen. Het doel is om zo veel ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 6

7 CPO OMZIEN NAAR ELKAAR Wilt u bezoek? Laat het ons weten. U kunt te allen tijde contact opnemen met één van onze predikanten. Dat kan per telefoon of per . mogelijk ex-leprapatiënten volledig en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving in Myanmar. Op zondag 7 juni vraagt de ZWO groep tijdens de dienst uw aandacht voor dit project. Maar ook na de dienst vragen wij uw aandacht. Op deze zondag gaan de kinderen van de kinderkerk een bijzondere sponsorloop doen. Zij zullen rondes van ongeveer 50 meter gaan zaklopen. U kunt de kinderen sponseren per ronde. De kinderen krijgen 10 minuten de tijd om zo veel mogelijk rondjes te lopen. U KINDERKERK kunt de kinderen sponseren en op deze manier het project in Myanmar ondersteunen. We hopen op Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst is er kinderkerk een enthousiaste bijdrage. voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte. Wij willen jullie vragen om voor ons sponsors te Voor de kinderen: Een sponsorkaart zoeken. Deze sponsors wordt gaan jullie op sponseren per rondje dat jullie gaan zaklopen op zondag 7 juni Sponsorloop de zondagen voor de Leprazending voor 7 juni uitgedeeld na de kerkdienst. tijdens de Beste kinderen van kinderkerk, De kinderkerk. ZWO groep zamelt geld Ook in voor de op opleiding 7 juni kunnen Jullie krijgen jullie dan 10 minuten nog de tijd mensen om zo veel van 2 bijzondere schoenmakers in Myanmar. Deze mogelijk rondjes te zaklopen. Eén rondje is ongeveer 50 mensen vragen kunnen om aangepaste jullie schoenen te maken sponsoren. voor In meter deze lang. Wij hopen onderweg dat je mee wilt doen mensen met misvormde voeten. Deze mensen hebben met deze actie. staat de ziekte ook lepra gehad. een Ook sponsorkaart kunnen ze spalken afgedrukt, die kun je of hulpstukken maken voor misvormde voeten, De ZWO groep uitknippen en gebruiken (zie pagina 14). benen of handen. De mensen die aan lepra leiden kunnen daardoor beter lopen en werken. SPONSORKAART Naam:... naam sponsor bedrag per rondje totaal bedrag Je mag deze sponsorkaart en het geldbedrag inleveren op 7 juni of zo snel mogelijk na 7 juni tijdens de kinderkerk. ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 14 Paul Peters, Nico Colenbrander, Henriëtte Nonnekens, Carla Otter Ds. Dick Snijders, , Ds. Jeroen Jeroense, , In overleg wordt dan een afspraak gemaakt en komt een predikant, ouderling of pastoraal medewerker bij u langs. DIACONIECOLLECTE JUNI 2015 Voedselbank Arnhem 10 jaar, een feest? De voedselbank Arnhem vierde op 23 april haar 10-jarig bestaan. Je kunt je afvragen of dat een reden is voor een feest. Niet als je nadenkt over het feit dat het kennelijk noodzakelijk is. Wekelijks ontvangen 1100 adressen in de omgeving van Arnhem een voedselpakket. Het is wel reden tot vreugde als je bedenkt hoeveel vrijwilligers zich inspannen om wekelijks te zorgen dat dit voor elkaar komt. Ook een reden tot feest is de hoeveelheid voedsel die minder wordt verspild. Immers die andere doelstelling van de voedselbank is het voorkomen van voedselverspilling. Vaak is het voor bedrijven aantrekkelijk om het eten dat over is naar de voedselbank te brengen, dan het op een andere manier af te voeren. Tijdens de bijeenkomst werden de getallen nog eens op een rij gezet. Dan blijkt dat de verspilling van voedsel in Nederland groot is en dat de enorme hoeveelheid voedsel die de voedselbank wekelijks aan mensen in Nederland bezorgt, maar 1% is van de totale voedselverspilling in Nederland. Als je kijkt naar het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in Nederland dan bereikt de voedselbank nog geen 10% van deze mensen. De verwachting is dat de activiteiten van de voedselbank de komende jaren enorm door zullen groeien. Naast vrijwilligers en gratis voedsel maakt de voedselbank uiteraard wel kosten. Denk aan de vrachtwagens om al het voedsel te transporteren, de elektriciteit voor de koeling ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 7

8 etcetera. Wij collecteren in juni voor de voedselbank Arnhem, zodat zij hun activiteiten door kunnen zetten. Arjen Dijkstra, voorzitter diaconie BESTEMMING UITGANGSCOLLECTE JUNI 7 juni: KiA Werelddiaconaat Kerk in Actie is solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld (ook natuurgeweld). We steunen lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg (met speciale aandacht voor hiv/aids), armoedebestrijding, onderwijs en landbouw. We bevorderen de verbetering van de positie van vrouwen, het naleven van de rechten van de mens en initiatieven om bevolkingsgroepen met elkaar te verzoenen. 14 juni: Schooltuinen Bolivia Milieueducatie en het bevorderen van het natuuren milieubewustzijn spelen een belangrijke rol in het beïnvloeden van het gedrag van mensen en hun deelname aan het behoud van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Investeren in jongeren is investeren in morgen. Bewustzijnsbevordering van de milieuproblematiek is de beste manier om lange termijn resultaten met blijvende impact te behalen. De focus ligt op praktische activiteiten en ervaringen in en met de natuur zelf. De lange termijn doelstelling van het project is om het natuur en milieubewustzijn te vergroten en de houding en het gedrag van scholieren ten opzichte van de natuur te veranderen zodat dit kan bijdragen aan het behoud van de Amazone natuur en haar biodiversiteit. Voor het basisonderwijs in Bolivia ligt de nadruk op informeel onderwijs door de ontwikkeling van schooltuinen en aanplant van fruitbomen, compostering en hergebruik van organisch afval, gewas-, bodem- en waterbeheer, milieu en gezondheid. Door de aanleg en het verzorgen van schooltuinen leren kinderen om verse lokale groenten en fruit in een Amazone-omgeving te kweken, hun gezondheid op peil te houden en de zelfvoorziening te verbeteren. 21 juni: Alzheimercafe Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. 28 juni: Cordaid Wij streven naar een wereld waarin we onze Global Common Goods delen, met ruimte voor diversiteit en voor bloeiende gemeenschappen waarin mensen zich inzetten voor de kwetsbaren in de wereld. In bloeiende gemeenschappen delen mensen waarden, belangen en een gemeenschappelijk doel. Bloeiende gemeenschappen zijn ruimtes waar mensen kunnen leven in waardigheid en veiligheid en met de vrijheid om zich uit te spreken. Zij hebben toegang tot hoogwaardige en betaalbare basisdiensten, zoals gezondheidszorg. Een bloeiende gemeenschap biedt haar mensen mogelijkheden om hun potentieel te realiseren en deel te nemen aan het sociale, economische, culturele en spirituele leven. 5 juli: Orgelfonds Elk jaar wordt er aan het orgel onderhoud gedaan. Hiervoor is een fonds in het leven geroepen, de kosten worden voor een deel uit dit fonds betaald. Het orgel ondersteunt ons bij de samenzang en neemt een belangrijke plaats in bij de Eredienst. Sandra Eenhoorn, College van Kerkrentmeesters DE RUIMTE Eten en ontmoeten 4 en 18 juni Op de donderdagen 4 en 18 juni kunt u weer om uur aanschuiven aan tafel. De warme maaltijd staat dan gereed. Gezinnen, stellen en alleenstaanden zijn welkom. Iedereen dus, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Na afloop gaat er een mandje rond en kunt u geven wat het u waard was. Aanmelden kan telkens tot woensdag uur vooraf aan de maaltijd bij het kerkelijk bureau. ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 8

9 Bidden met Psalm 119 Zoals u waarschijnlijk wel weet is er in de stilteruimte van de Ruimte elke doordeweekse dag een ochtendgebed (9 uur) en een avondgebed (22 uur). Deze bijeenkomsten worden geleid door vrijwilligers uit de gemeente. De orde van vieren die wordt gevolgd is telkens dezelfde met enkele variaties in de keuze van teksten. Elke 2 tot 3 maanden is er een nieuw boekje, aangepast aan de tijd van het jaar. De zomertijd is een lange tijd zonder een bijzondere kerkelijke aandacht. Het is een tijd van recreëren, er op uit gaan, nieuwe ideeën en krachten op doen. De voorgangersgroep van het ochtend en avondgebed vond dit een mooie gelegenheid om deze weken te bidden met één psalm: psalm 119. Psalm 119 is de langste psalm. We lezen of zingen wel eens een paar verzen, maar de hele psalm, dat is wel wat veel gevraagd. De meningen over deze psalm zijn ook zeer verdeeld. Sommigen vinden het maar een heel saaie psalm, een dogmatische psalm, een gekunsteld gedrocht, niet om door te komen. Anderen delen die mening niet. Professor Kees Waaijman is zelfs zo door deze psalm gegrepen dat hij enkele jaren geleden een hele week colleges heeft gehouden tijdens wat genoemd wordt de mystieke week. In deze colleges heeft hij de hoorders meegenomen in de zorgvuldige lezing van de psalm. En langzaam gaf de tekst haar rijkdom prijs. gehemelte. (119:103) In de nieuwe vertaling: Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing in mijn mond. Psalm 119 is een psalm van de weg, een psalm die de relatie tussen God en mens bezingt. Dat doet deze psalm in een zeer strakke vormgeving. Er zijn 176 verzen in 22 strofen, zoveel als er letters zijn in het Hebreeuwse alfabet. In elke strofe beginnen alle acht zinnen met de letter van die strofe. Deze psalm is dus duidelijk een zeer zorgvuldig vormgegeven lied. De Thora is het centrale thema dat wordt bezongen in acht kernwoorden, die elk weer acht waarden oproepen. En dat heeft allemaal betekenis. Het voert te ver om dat hier te omschrijven. We gaan gewoon lezen. We doen dat in een cyclus van telkens twee weken. Elke ochtend en elke avond een strofe en de eerste maandagochtend van de cyclus twee strofen, de laatste vrijdagavond van de cyclus ook twee strofen. Zodat de hele psalm 4 of 5 keer helemaal gelezen wordt. Daarnaast is de vormgeving zoals deze geldt voor de gebedsstonde (zie hierboven) ingevuld met aangepaste teksten. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te vieren. Wij hopen natuurlijk dat iets van die zoete smaak van Gods Woord zich vrijgeeft wanneer we deze psalm bidden. Dat kan even duren, maar op diverse plaatsen in de Heilige Schrift wordt gesproken in het beeld van het woord van God dat zich niet zomaar vrijgeeft. Je moet er even op kauwen voor dat gebeurt. Wat dat betreft moet ik denken aan de dadels uit de woestijn, die vrienden mee nemen als ze op bezoek komen. Knoeperhard en je moet behoorlijk met je kaken werken voor ze zacht worden, maar als ze zacht zijn is hun zoetheid onovertroffen en altijd weer een smaak om van te dromen en naar uit te kijken. We hopen die zoetheid te mogen smaken als we deze zomer samen psalm 119 bidden. U bent van harte welkom. Om 9 uur s ochtends en 22 uur s avonds. Namens de voorgangersgroep Aukje Jensma De colleges zijn gestoeld op zijn boek over psalm 119 met de titel Hoe streelt Jouw zegging mijn ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 9

10 Maand van de spiritualiteit, een slotakkoord Voor de tweede keer is er in april een maand van de spiritualiteit georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente Elst. De meeste activiteiten vonden plaats in De Ruimte, een enkele in het koor van de Grote kerk. Onder de titel Hart & Ziel is er een divers palet aan onder andere lezingen, werkwinkels en gespreksavonden aangeboden. Zo kon er gekozen worden voor een avond hemels snoepen, een kloostermaaltijd en film, een cursus hemels snoepen, een inleiding in spiritueel management, christelijke meditatie en een wandeling. Ook heeft het jeugdwerk deze maand veel aandacht aan het thema besteed en is er op deze manier een duidelijke eenheid gecreëerd tussen de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk en die van de Ruimte. Tevens zijn er regelmatig bruggen geslagen tussen alle leeftijdsgroepen zoals tijdens de goed bezochte karaoke avond. Er is met hart en ziel luidkeels gezongen. Een kleine 600 mensen hebben tijdens de maand één of meerdere activiteiten bezocht. Een goed resultaat. Ook hebben we nieuwe gezichten in de Ruimte kunnen begroeten. Een veertigtal mensen hebben voor het eerst een stap over de drempel van dit bezielde huis gezet. Vanuit hun opmerkingen was te horen dat ze zich in de Ruimte thuis hebben gevoeld. We hopen dat ze vaker de weg naar deze plek zullen weten te vinden. Goede bezochte evenementen waren de lezing over levenskunst van de filosoof Paul van Tongeren, de Poëzie en muziekavond en de film Des Hommes et des Dieux over de bijzondere keuze van een groep Trappisten in Algerije. Ook zijn de avonden waarin de bijbel spiritueel werd gelezen en de avond waarin christelijke spiritualiteit onder de loep werd genomen gewaardeerd. Natuurlijk hebben de deelnemers van de avond Hemels snoepen heerlijk genoten van de zelfgemaakte hemelse tussendoortjes. Tijdens de laatste avond, het slotakkoord, werd door de deelnemers gememoreerd dat het met name de vele diverse ontmoetingen tijdens deze maand waren die diepgang en dynamiek gaven. Ook werd de rijke keuze aan onderwerpen als positief beoordeeld. Het is als een grabbelton waar je naar believen uit kunt plukken. Gemist werden thema s als de spiritualiteit in andere religies, zoals bij de Islam en Jodendom, brein en spiritualiteit en duurzame voeding. Onderwerpen die we zeker mee gaan nemen naar de volgende maand. Ook werd gevraagd om meer aandacht te besteden aan het uitleggen van de keuze voor zen en yoga tijdens de maand. Is het met andere woorden juist om deze te agenderen? Het is belangrijk om dit goed uit te leggen en zo mensen te verleiden er ook eens aan deel te nemen. Het blijft een uitdaging om meer mensen van buiten de bekende kring te interesseren voor deze maand. Op wat voor manier verlaag je de drempel van De Ruimte voor mensen van buiten de kerk? Hier ligt een belangrijke opdracht. De kerk is immers ook geroepen om haar boodschap naar buiten te brengen. Geen sinecure in een tijd waar kerken eerder gesloten dan gebouwd worden. De Hart & Ziel krant die tijdens de maand huis aan huis is verspreid en op de markt is uitgedeeld heeft zeker bijgedragen aan de naamsbekendheid van De Ruimte in Overbetuwe, maar heeft niet geleid tot een grote toestroom van nieuwe onbekende mensen. Daar is meer voor nodig. Onder andere tijd en energie en een continu blijven werken aan goede publiciteit. Al met al kijken we terug op een geslaagde maand waarin we veel mensen op de been hebben gekregen en hebben laten kennismaken met het onderwerp spiritualiteit. Er is voor het komend seizoen besloten de maand niet langer in april, maar in januari te organiseren. Zo lopen we parallel met de landelijke maand en liften we mee op deze publiciteit. Dus, zorg dat er in de maand januari voldoende ruimte is in uw agenda! Als team gaan we snel aan het werk om aan de wensen van de bezoekers te voldoen. Ook willen we werk maken van de aangedragen thema s. Kortom: er wacht ons weer een interessante maand. Op deze plaats wil ik iedereen die zich met hart & ziel heeft ingezet voor de afgelopen maand heel hartelijk danken. Ik heb meermalen een bijzonder moment mogen meemaken tijdens verschillende avonden. Ds. Jeroen Jeroense ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 10

11 FOTOIMPRESSIE MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 12

12 LEREN EN INSPIREREN Meditatie rond christelijke bronnen Hoe je omgaat met stilte in de meditatie kan je leren. Op maandag 8 juni om uur en op dinsdag 9 juni om uur is er gelegenheid om samen te mediteren onder begeleiding van ds. Dick Snijders. Er is beide avonden plaats voor vijf personen. Daarom is het goed om je van tevoren aan te melden. Bijbelkring Tertzio Op donderdag 11 juni is er Bijbelkring in Tertzio van uur in de activiteitenruimte. We zullen beginnen met een heel nieuw Bijbelboek. Ik denk daarbij aan de eerste brief aan de Korintiërs. Deze brief laat ons iets zien van de vragen waar de vroege christelijke gemeenten zoal voor stonden. Tegelijk ontvangen we aanwijzingen voor ons eigen geloofsleven. De Bijbelkring is bestemd voor bewoners en omwonenden van Tertzio, maar ook anderen zijn van harte welkom. ds. Dick Snijders Brochure Leren en Inspireren in voorbereiding De zomer nadert met rasse schreden. En daarna gaat er weer een heel programma van start met activiteiten op het gebied van spiritualiteit, geloof en zingeving. In de brochure Leren en Inspireren worden die activiteiten beschreven. De voorbereidingen voor genoemde brochure zijn al in gang gezet. De cursusleid(st)ers van het seizoen hebben eind mei een mail ontvangen met een toelichting op de planning voor het seizoen Wanneer u geen mail ontvangen hebt, maar u hebt wel een activiteit in gedachten, wilt u dan voor 15 juni contact opnemen met Ottje Faber, tel Zij stuurt u dan alsnog informatie op. AGENDA LEREN EN INSPIREREN JUNI 2015 Activiteit Datum Locatie Informatie bij Eten en ontmoeten 4, 18 juni De Ruimte Ds. Dick Snijders (26) Ademviering 7 juni Grote Kerk Ds. Dick Snijders (2) Meditatie rond christelijke bronnen 8 juni De Ruimte Ds. Dick Snijders (12) Meditatie rond christelijke bronnen 9 juni De Ruimte Ds. Dick Snijders (12) Samen de Bijbel door 9 juni De Ruimte Trijnie Nielen-Rosier (12-13) Bijbelkring Tertzio 11 juni Tertzio Ds. Dick Snijders (25) Jong volwassenen 14 juni Francijn Elgersma-Mak (3) Bijbelreis naar Jordanië en Israël 15 juni De Hoeksteen Pastor Janine Kallen (11-12) Ruimtewandeling, eerste vrijdag van de maand, start uur bij De Ruimte Ds. Jeroen Jeroense De stamtafel actueel elke vrijdag De Ruimte Ds. Jeroen Jeroense (26) Crea(t)uur elke woensdag De Ruimte Loes Pieper (14) Hebreeuws elke woensdag De Ruimte Nel Pieper-Brummelkamp(18-19) De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de desbetreffende pagina in het boekje Leren en inspireren. ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 12

13 COLUMN Kuyper en Kors Meneer Kors is overleden. Hij is 90 geworden. Boven zijn overlijdensadvertentie stond de tekst Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Ik heb geen idee waar deze tekst vandaan komt, maar het past wel bij hem. Meer dan 4 jaar lang was hij mijn meester, op een soort protestantse enclave in het Roomse Breda, in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw (inderdaad, zo lang geleden al). De veldslagen tussen Israëlieten en Filistijnen, de verhalen van de dikke bakker en zijn narrige vrouw uit De Soete Suijkerbol, liederen als Veilig in Jezus armen en Alleman van Neerlands stam, ze zijn door hem in mijn geheugen gegrift. En genoten heb ik ervan; ik heb ze zelfs aan mijn eigen kinderen geleerd. Zijn begrafenis vond plaats op 4 mei, zeker voor hem een bijzondere datum. Want ook over de oorlog sprak hij vaak. Hij woonde als kind in Rotterdam en maakte het bombardement aan den lijve mee, schoorvoetend vertelde hij over zijn deportatie, zijn geslaagde vluchtpoging en zijn onderduikperiode, maar vol overgave bracht hij zijn vaderlandslievendheid en oranjegezindheid aan ons over. Voor hem was de geboorte van onze huidige koning in 1967 dat ook een geweldige feestdag, een dag ook waarop hij zijn rood-wit-blauwe vlaggetje, dat hij sinds de bevrijding altijd onder de revers van zijn enige jasje droeg, met grote trots tevoorschijn haalde. Meneer Kors was streng maar rechtvaardig, zoals dat heet. Met het inzicht van nu zou je kunnen zeggen dat hij uitgesproken normatief was. Sterker nog: hij kon zich niet of nauwelijks voorstellen dat je er anders over kon denken. Maar het waren niet zijn eigen normen waaraan hij het gedrag van mensen en de wereld toetste. Hij was er heilig van overtuigd dat het Bijbelse normen waren, normen dus die ver boven de mens die tot niets goeds in staat was uitstegen. Meneer Kors is niet meer, maar in elk geval ben ik er het bewijs van dat hij zijn sporen heeft nagelaten. En eerlijk gezegd ben ik daar helemaal niet zo rouwig om. Niet zozeer om wat hij ons als zijn leerlingen heeft willen overbrengen want daar is best wel wat op aan te merken maar vooral om zijn oprechtheid, om zonder al te veel concessies het goede te willen doen. Want laten we eerlijk zijn: dat vergt een leven lang oefenen. Meneer Kors was ongetwijfeld een groot aanhanger van Abraham Kuyper. Van oudsher behorend bij het hervormde smaldeel van onze kerk (gelukkig weten we dat van elkaar niet meer zo goed, je ziet het hooguit aan het gebruik van collectebonnen, kennelijk een gereformeerde traditie) ben ik niet met Kuyper opgegroeid. Maar hij lijkt populairder dan ooit. Dezer weken besteden de EO en Trouw uitgebreid aandacht aan Kuyper en zijn reis om de Middellandse Zee. En niet zonder reden. De meest voor de hand liggende is uiteraard het religieus fanatisme en de ontwrichtend effect op samenlevingen. Zijn reis, 110 jaar geleden, leverde in de ogen van Kuyper het bewijs voor zijn stelling dat zowel het recht van de sterkste als ook staatsalmacht een bedreiging vormen voor elke samenleving. Helaas had hij daarin alle gelijk van de wereld. Meer dan ooit leggen op talloze plaatsen religieuze groeperingen anderen hun wetten op, vaak tot de dood erop volgt, en worden minderheden gediscrimineerd, bedreigd en verjaagd, ook door het bevoegde gezag. U kent de voorbeelden maar al te goed. Maar er is nog een reden waarom Kuyper weer actueel is, of zou moeten zijn. Een inspirerende beschouwing daarover schrijft Hans Goslinga in Trouw van vandaag (zaterdag 16 mei). Daarin citeert hij onder meer de liberale filosoof Isaiah Berlin, die in 1958 het volgende schreef: Als ik mijn vrijheid wil behouden, moet ik een maatschappij vestigen waarin vrijheid aan een aantal grenzen is gebonden die niemand mag overschrijden. Die grenzen kunnen het woord van God worden genoemd, of natuurrechten of de duurzame belangen van de mens, als ze maar deel zijn van de opvattingen van wat wij een normaal menselijk wezen noemen. Leest u dit citaat rustig nog eens; het is mij uit het hart gegrepen. Macht die uitsluitend berust op de wil van de mens en het volk, dus niet is verankerd in het hogere, brengt ons niet verder; integendeel: uiteindelijk leidt dit tot ontwrichting van onze samenleving. Op zijn manier had meneer Kors dat goed begrepen. Maar daar waar hij de wereld simpelweg in goed en slecht had ingedeeld, hebben wij het onszelf wat moeilijker gemaakt. Wij blijven twijfelen, zoeken, denken en ontdekken. En dat is maar goed ook, want niets is wat het lijkt. Peter de Leeuwerk. Reageren? ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 13

14 KINDERKERK Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst is er kinderkerk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte. Sponsorloop voor de Leprazending Beste kinderen van de kinderkerk, De ZWO groep zamelt geld in voor de opleiding van 2 bijzondere schoenmakers in Myanmar. Deze mensen kunnen aangepaste schoenen maken voor mensen met misvormde voeten. Deze mensen hebben de ziekte lepra gehad. Ook kunnen ze spalken of hulpstukken maken voor misvormde voeten, benen of handen. De mensen die aan lepra leiden kunnen daardoor beter lopen en werken. Wij willen jullie vragen om voor ons sponsors te zoeken. Deze sponsors gaan jullie sponseren per rondje dat jullie gaan zaklopen op zondag 7 juni na de kerkdienst. Jullie krijgen dan 10 minuten de tijd om zo veel mogelijk rondjes te zaklopen. Eén rondje is ongeveer 50 meter lang. Wij hopen dat je mee wilt doen met deze actie. De ZWO groep Paul Peters, Nico Colenbrander, Henriëtte Nonnekens, Carla Otter SPONSORKAART Naam:... naam sponsor bedrag per rondje totaal bedrag Je mag deze sponsorkaart en het geldbedrag inleveren op 7 juni of zo snel mogelijk na 7 juni tijdens de kinderkerk. ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 14

15 JEUGD Examens In mei (11 t/m 28) zijn de centrale schriftelijke eindexamens voor de middelbare scholieren. Ook vanuit onze jeugd hebben er jongeren examen gedaan. Nu is het wachten op de uitslag! Beste Tom, Eva, Jelle, Gerard, Paul, Nymke en Joran. We duimen met jullie mee! Contactpersonen voor The Meeting Gerlinde Wibbelink Jeugd- en Jongerenwerker Frank den Daas Internet: Voorzitter Meetingcommissie Van de Jeugd- & Jongerenwerkster Voelt u het al kriebelen de zomer komt er aan. Binnen het jeugdwerk zijn we druk aan het afronden van dit seizoen. Deze maand en de eerste weken van juli staan in het teken van laatste dingen en evalauties. En natuurlijk vooruit kijken naar het volgende seizoen. Maar zover zijn we nog lang niet! eerst nog: Programma van de maand juni 5 juni: 16- activiteit 6 juni: 16+ activiteit 13 & 14 juni: 24 uur van. culturen. Waarbij zondagmorgen 10R-uur het programma vult. 27 juni: Dag van de Vrijwilligers van PG Elst. 28 juni: 12+ groep Daarnaast is er natuurlijk iedere woensdag- en donderdagavond meetkring. Hartelijke groet, Gerlinde Wibbelink Jeugd- & Jongerwerkster Zeilkamp 2015 De zeilkampcommissie is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het zeilkamp dat zal plaats vinden in het weekend van 11, 12 en 13 september. Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben een uitnodiging gekregen via de post. In deze brief staat beschreven hoe jij je kunt inschrijven. Wil jij ook dit jaar dit onvergetelijke weekend niet missen, meld je dan snel aan, want vol=vol! Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 26 juni opgeven. Heb jij of hebben jouw ouders nog vragen? Bel dan gerust met Sjors Wagemakers ( ) of Arnoud Aikema ( ). Groetjes van de zeilkampcommissie, Sjors, Arnoud, Thijmen, Elianne, Douwe en Marijke 17+ kamp In de vorige onderweg schreef ik over het kamp waar de 17+-ers zich voor aan het opmaken waren. Het was een actief en super leuk weekend!! De deelnemers gingen op outdoor kamp in de Ardennen! Een weekend lang gingen ze in en om de grotten van Carrienta en het ijskoude water bij de camping hele stoere dingen doen. In het fotoverslag krijgt u een indruk van hoe het geweest is! ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 15

16 17+ KAMP 17 T/M 19 APRIL ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 16

17 Kerkelijke overschrijving Jongeren Jongeren die in een andere gemeente gaan wonen, bijvoorbeeld vanwege studie of werk, worden automatisch overgeschreven naar de PKN kerk van deze nieuwe gemeente. De reden hiervoor is dat de kerkelijke administratie gekoppeld is aan de gemeentelijke basisadministratie. Daarmee worden de kerkelijke administraties dus op orde gehouden. Maar het kan voorkomen dat de jongere nog verbonden wil blijven aan onze kerkelijke gemeente. In dat geval kan de overschrijving hersteld worden door een verzoek aan het kerkelijk bureau te sturen via Let wel: de jongere (18+) dient zelf dit verzoek te doen. DIVERSEN Hemels fietsen groot succes Het is donderdag 14 mei. Al vroeg verzamelen zich de fietsers bij De Ruimte. Koffie, thee, een koekje en voor onderweg een appel of wat fris. Loes legt uit dat we een tocht gaan maken langs het kerkje in Homoet. De mannenbroeders aldaar hebben de sleutel van de kerk afgegeven om op deze Hemelvaartsdag op die plek een moment van bezinning te houden. Met frisse moed zet de stoet van 65 deelnemers zich in beweging. Loes voorop en Dick achterop (maar niet bij Loes). Het is prachtig weer, langs bloeiende bermen en bongerds gaat de groep met gezwinde spoed richting Homoet. Bij het kerkje is er maar net voldoende plaats om alle twee-, drieen vierwielers te parkeren. Eerst samen op de foto en daarna het kerkje in. Velen zijn er voor het eerst binnen. Dick probeert natuurlijk even de preekstoel uit en heel wat mobieltjes leggen het eenvoudige maar erg herkenbare protestantse interieur vast. Het psalmbord, de bijbel op de kansel, met een mooi kleed eronder en de collectezakken met stok vallen het meest op. Dick leidt de bezinning op deze Hemelvaartsdag. Hij leest drie bijbelverhalen over de hemelvaart van Jezus. In Marcus, Lucas en Handelingen staan verschillende vertellingen over deze geschiedenis. Kleur de plaatjes en zoek de verschillen memoreert Dick. Een verhaal dat de apostelen Jezus aan de rechterhand Gods zien, ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 17

18 naast een verhaal dat Jezus door een wolk aan het gezicht wordt onttrokken. Na de overweging zingen we onder orgelbegeleiding van Nel Pieper. Er wordt een collecte gehouden voor de kerkelijke gemeente van Valburg, Homoet. Dick en Loes hanteren de hengelstokken waarin Dick qua techniek bedrevener blijkt dan Loes die zich letterlijk in alle bochten wringt. Nadat Dick een Ierse reiszegen heeft voorgelezen, verlaten we de kerk en, hoe kan het anders, drinken we buiten koffie of thee met een koekje onder een stralende zon. Dan is het weer tijd om te vertrekken. Langs het Bremertonbos en De Linge fietsen we Elst binnen. Terug naar De Ruimte waar ons een heerlijke lunch wacht. Groentesoep of tomatensoep met broodjes kaas, ham of chocoladepasta worden gretig opgegeten. Dat smaakt best na zo n tocht. Met veel plezier nemen we afscheid van elkaar, maar niet nadat er een hartelijk applaus voor de organisatie opklinkt. Met name Loes wordt hartelijk bedankt voor de organisatie van dit jaarlijks terugkerende evenement. Kees van Nes ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 18

19 Zondag 21 juni: Van Bach tot lach (orgelconcert) Deze keer niet op de eerste zondag van juli, maar op zondag 21 juni aanstaande openen we de orgelconcertserie met een wel heel bijzonder orgelconcert. In Van Bach tot lach is niet alleen onze Dirk Luijmes te horen, maar er komen ook twee clowns op bezoek. Met hun onbevangen blik, hun rode neuzen én met rode oortjes verwonderen Jo Toonen en Wendy Riemslag zich over de bijzondere klanken van het van Leeuwenorgel. Het eerbiedwaardige instrument laat zich van een vrolijke, frivole, maar ook van een lyrische kant zien, en ontroering en humor gaan in dit concert hand in hand. Na dit ludieke openingsconcert vinden de overige concerten in de serie weer steeds plaats op de eerste van de maand. Onze eigen IJsbrand ter Haar speelt op 2 augustus, Joop van Goozen op 6 september en Berry van Berkum op 4 oktober. De serie wordt traditiegetrouw afgesloten op Tweede Kerstdag met feestelijke barokmuziek. Alle concerten beginnen om klokslag 12 uur. Namens de Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwerk. DE TORENHAAN ZEGT ER HET ZIJNE VAN... GROOT ONDERHOUD BOMEN RONDOM DE KERK. Dankwoord Zondag 24 mei, op eerste Pinksterdag, is Bouke Wijma gedoopt en heeft belijdenis gedaan. Bouke schreef voor de liturgie een dankwoord voor de Gemeente. Licht dat leven geeft Al bijna vier jaar in mijn zicht Uw licht scheen op mijn pad waarop U mensen plaatste die mij hielpen Uw weg te vinden. Hier sta ik dan, ik belijd uw naam U reikte Uw hand, ik pakte hem aan. Weggenoten in Nijmegen, jullie leerden mij lopen op het pad dat voor mij lag Op kinderschoenen volgde ik les, ontmoeting; gulle gaven Op volwassen schoenen ging ik door. Weggenoten in Elst, ik wandelde voort naar de kerk die mij prikkelt en inspireert ik ben hier opgebouwd en voel me thuis, het pad zet ik voort. Thuisfront, rode draad familie die mij ruimte bood om zelf een pad te kiezen. Een geliefde die mij meevoerde om samen het pad te bewandelen en met wie ik dat wil blijven doen. Hier sta ik dan, ik belijd Gods naam Jullie reikten een hand, ik pakte deze aan. Bouke Wijma Gelukkig heb ik al goed wortel geschoten! ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 19

20 juni 2015:onderweg nov :20 Pagina 19 INGEZONDEN Bedankt Namens de familie in Nepal wil ik iedereen bedanken voor hun bijdrage. Het geld, 77,77 euro, is goed terecht gekomen. Heel hartelijk dank. Mevrouw Jean Peterson Geen tegenstander, maar bondgenoot Over Job 42:4-6 in de Bijbel in Gewone Taal In de Bijbel in Gewone Taal staat iets nieuws over Job dat niet eerder in een Nederlandse Bijbelvertaling te lezen was. Aan het slot van het lange debat over de vraag waarom Job zoveel moest lijden, geeft Job aan dat hij verder zal zwijgen. Hij wil niet meer met God in gesprek gaan (Job 42:4-6). Niet omdat hij dat gesprek zinloos vindt. Maar omdat hij een beter beeld heeft gekregen van God. Jobs laatste woorden luiden in de Bijbel in Gewone Taal: Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. Dat is een nieuwe vertaling van Job 42:6. In oudere Bijbelvertalingen staat iets anders. Daar lezen we dat Job spijt heeft van alles wat hij over God heeft gezegd. Waar komt dit verschil tussen de vertalingen vandaan? In de Hebreeuwse tekst van Job 42:6 staat een werkwoord dat zowel spijt krijgen als troost vinden kan betekenen. Moderne bijbeluitleggers vinden de tweede betekenis beter, en ze hebben er goede redenen voor. Want waarvan moet Job eigenlijk spijt krijgen? Wat heeft hij fout gedaan, waarvoor hij moet worden gestraft? Daar lezen we niets over. Integendeel, er wordt juist verteld hoe eerlijk en rechtvaardig Job is (Job 1 en 2). En er is nog iets anders. Als in Job God eindelijk antwoord geeft op de vragen van Job, Meldpunt Overbetuwe/ Steunpunt Mantelzorg Voor al uw vragen betreffende vrijwillige thuishulp. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag uur. dan klinkt dat streng, maar het is zeker geen beschuldiging. God maakt Job geen verwijten, zoals zijn drie vrienden wel deden. Job hoeft zichniet te verantwoorden voor wat hij verkeerd heeft gezegd. Integendeel, Job is de enige die steeds de waarheid over God heeft verteld (Job 42:7-8). Spijt is dus helemaal niet aan de orde. Spijt zou juist ongeloofwaardig zijn. Maar er is een nog belangrijkere reden om niet voor spijt krijgen, maar voor troost vinden te kiezen. Job hoort van God zelf hoe hij het goede leven op aarde mogelijk maakt, en aan al wat leeft, de capaciteiten geeft om stand te houden in de strijd om het bestaan. Want die strijd is er. Mensen en dieren kunnen zomaar ziek worden en sterven. De realiteit is dat het leven voortdurend door het kwaad en de dood wordt bedreigd. Uit het antwoord van God in Job moet Job wel concluderen dat God in zijn lijden niet zijn tegenstander is, maar zijn medestander, een bondgenoot tegen het kwaad. Voor Job en zijn vrienden geeft dat een nieuw beeld van God. Dat is voor Job een bron van troost in zijn moeilijke bestaan. Bron: blog van dr. Jaap van Dorp, teamleider Vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap en een van de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal. Contactpersoon: D. Roos Zetten ONDERWEG nr. 5 juni 2015 p. 20

Elke werkdag 9.00-9.10 uur De Ruimte. Morgengebed in de stilteruimte. Elke werkdag 19.45-19.55 uur De Ruimte. Avondgebed in de stilteruimte.

Elke werkdag 9.00-9.10 uur De Ruimte. Morgengebed in de stilteruimte. Elke werkdag 19.45-19.55 uur De Ruimte. Avondgebed in de stilteruimte. Week 2 Zondag 10 januari 10.00 uur Grote Kerk. Kerkdienst, voorganger ds. Jeroen Jeroense, bevestiging ambtsdragers. 10.00 uur The Meeting. 10-R-uur. 10.15 uur Tertzio. Kerkdienst, voorganger ds. Dick

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag beginnen we aan iets nieuws. Een nieuwe kerkenraad, een andere structuur, een andere organisatie. Kleiner en vooralsnog zonder voorzitter. Dat

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Voedsel voor de ziel

Voedsel voor de ziel Voedsel voor de ziel Activiteiten Protestantse gemeente Schoorl Groet Camp programma 2016-2017 De Protestantse Gemeente van Schoorl Groet en Camp is een open gemeenschap met een programma-aanbod voor iedereen

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58 Leef 58 Best een vreemde titel op de voorkant van de liturgie vind je ook niet Leef 58 wat kan dat toch betekenen? 58 jaar leven misschien gelukkig niet stel je voor dat iedereen 58 wordt dat is toch raar.

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede

Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede Huwelijkscatechese ds. Willem Smouter, NGK Ede In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Zondag Werelddiaconaat

Zondag Werelddiaconaat Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie 8 februari 2015 Zondag Werelddiaconaat Voorganger Ouderling Diaken Organiste Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie Tijink : Hennie Canrinus

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

III. Het (mosterd)zaadje. Vrijdag

III. Het (mosterd)zaadje. Vrijdag Het (mosterd)zaadje Vrijdag "... Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar! en dan zal hij zich verplaatsen.

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Mededelingen van de kerkenraad

Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Mededelingen van de kerkenraad Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, 17-05-2012, 09.30u Mededelingen van de kerkenraad Komen tot de Here Votum/zegengroet Aanbidding: -Psalm 47,1-3 'Juicht, o volken juicht' -GK 71 'De

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST 28 mei 2017 zevende zondag van Pasen voorganger: ds. Dick Snijders organist: Dirk Luijmes In deze dienst worden gedoopt: Loïs-Mae Buurman en Aron Lucas van Deelen VOORBEREIDING

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Psalm 127 : 1. dia 1. en wat is een kerkgebouw zonder kerkgangers? wat is een kerk zonder kinderen? Ps127v01 1

Psalm 127 : 1. dia 1. en wat is een kerkgebouw zonder kerkgangers? wat is een kerk zonder kinderen? Ps127v01 1 toen Nehemia de muren van Jeruzalem had opgebouwd stond hij voor een nieuw probleem het puin was weggewerkt de stad was beveiligd tegen vijandige indringers maar de stad was van binnen nog bijna leeg weinig

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14

Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14 Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14 In deze tijd van het jaar gaan veel mensen op pad voor een paar dagen, een paar weken of zomaar een dagje

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie