LESSTOF. Rekenen op maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LESSTOF. Rekenen op maat"

Transcriptie

1 LESSTOF Rekenen op maat

2 2 Lesstof Rekenen op maat

3 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEPEN EN DOEL... 5 UITGANGSPUNTEN... 6 STRUCTUUR... 7 REKENEN OP MAAT REKENEN OP MAAT REKENEN OP MAAT DIDACTIEK Lesstof Rekenen op maat 3

4 INLEIDING Naast de vele taalproducten is Muiswerk de ontwikkeling van een rekenlijn gestart genaamd Rekenen op maat. De Muiswerk-rekenlijn omvat een groot gedeelte van het gehele rekencurriculum voor het basisonderwijs is te gebruiken naast elke rekenmethode. Rekenen op maat wordt ontwikkeld in samenwerking met E-Didact (zie Het eerste product van de Muiswerk-rekenlijn, Rekenen op maat 1, is gemaakt voor beginnende rekenaars van eind groep 2/begin groep 3 in het basisonderwijs. Het eerste product begint met het in stappen leren herkennen van de cijfers 0 t/m 12, een goed startpunt voor het leren rekenen. Het tweede product, Rekenen op maat 2, behandelt de getallen 10 t/m 24. Het derde product Rekenen op maat 3 vormt een combinatie van de getallen van 0 t/m 24. De totale rekenlijn Rekenen op maat gaat de inhoud van het gehele reken- en wiskunde curriculum van het basisonderwijs grotendeels dekken. Plaatje-klikoefening A1. De vraag wordt uitgesproken en de leerling moet op de juiste plaats in het plaatje klikken. Aangezien de leerlingen in dezelfde periode ook leren lezen, worden alle oefeningen zowel auditief als visueel aangeboden. Dat geldt voor de naam van de oefening, de tekst van de uitlegschermen, de gestelde vragen, de antwoordmogelijkheden, de feedback bij elk antwoord en de feedback aan het eind van een oefening. 4 Lesstof Rekenen op maat

5 DOELGROEPEN EN DOEL De Muiswerk rekenlijn Rekenen op maat is gemaakt voor beginnende rekenaars van groep 2/3 tot en met leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs, de basiseducatie en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs met een achterstand op het gebied van rekenen. Het belangrijkste doel van de programma s is het zelfstandig leren rekenen of het zich verder bekwamen in rekenonderdelen die nog niet goed beheerst worden. De programma s zijn naast elke lesmethode te gebruiken. Leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis met betrekking tot rekenen te hebben. Rekenen op maat test voortdurend op welk kennisniveau een leerling zit. Wat betreft ondersteunende ict-vaardigheden is enige ervaring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) wel gewenst. Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructie daarover op zijn plaats. Daarnaast is enige ervaring met het toetsenbord en met het gebruik van de ENTER en Backspace toets gewenst. Oefening B5. De leerling moet de vliegende cijfers in de juiste volgorde aanklikken. Lesstof Rekenen op maat 5

6 UITGANGSPUNTEN Goed leren rekenen is een van de belangrijkste basisvaardigheden in het onderwijs. Veel bijvoorbeeld financiële elementen in het leven van alledag maken het noodzakelijk dat het beheersen van basisrekenvaardigheden vaak als vanzelfsprekend wordt verondersteld. Het reken- en wiskundedomein binnen het basisonderwijs bevat een enorm scala aan onderwerpen die een leerling voorafgaand aan het voortgezet onderwijs onder de knie moet zien te krijgen om het vervolgonderwijs op dit punt succesvol te kunnen doorlopen. Het taalgebruik van de leerling is mede bepalend voor het succes waarmee een leerling leert rekenen. Daarom heeft Muiswerk ook allerlei taalproducten om leerlingen te ondersteunen bij het leren van diverse taalvaardigheden, en wordt bij de ontwikkeling van de rekenproducten ook voortdurend gekeken naar het juiste taalgebruik voor de doelgroep. Met Rekenen op maat leren leerlingen rekenen aan de hand van een goede balans tussen zelfstandig werken en didactische begeleiding en differentiatie door de software. De leerling kiest zelf uit wisselende sets van oefeningen met uitleg, feedback en veel verschillende oefenopgaven. De educatieve software bekijkt voortdurend wat de vorderingen van de leerling zijn, zodat de leerling stap voor stap vooruit gaat in het leerproces. De leerling kan tijdens het oefenen altijd terug keren naar de uitleg door op het symbool met de I te klikken. 6 Lesstof Rekenen op maat

7 STRUCTUUR Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Muiswerk Rekenen op maat heeft een iets afwijkende manier van werken. Door de instaptoets te doen bepaalt Muiswerk op welk niveau (lees bij welke rubriek) de leerling hoort in te stappen. Het resultaat is te zien onder de knop JOUW X-OEFENINGEN knop (de X wordt door de instaprubriek vervangen). De oefeningen zijn onderverdeeld naar rubrieken. Een leerling die bij de toets in een bepaalde rubriek verschillende fouten maakt, krijgt na de toets in zijn persoonlijke oefenprogramma een serie oefeningen over die rubriek gepresenteerd. De instaptoets is ook deels afgestemd op het kennisniveau van de leerling. Als in het eerste deel van de toets teveel fouten worden gemaakt, komen de volgende delen niet aan bod. De instaptoets zoekt dus zo snel mogelijk het juiste niveau van de leerling op. Na het doen van de instaptoets ziet de leerling onder zijn eigen knop die oefeningen die bij een bepaalde rubriek horen. Die oefeningen kan hij nu gaan maken. Maakt hij ze allemaal aardig goed dan zal Muiswerk vanzelf de volgende rubriek aansnijden. Gaat het erg slecht dan zal Muiswerk terugschakelen naar een lichtere rubriek. Pas als alle oefeningen aardig goed gemaakt worden is het aan te raden om de zogenaamde EIND TOETS te maken. Die toets bevraagt ALLE rubrieken en kan gebruikt worden om een niveaumeting te doen. In Rekenen op maat is de leerstof op gestructureerde wijze in het product opgenomen en worden de oefeningen afhankelijk van de voorkennis van de leerling ook zo aangeboden. Het is juist van belang bij basisvaardigheden zoals rekenen, groepen oefeningen, uitleg en feedback via een duidelijke leerstofstructuur aan te leren, waarbij leerlingen een beperkte keuzevrijheid genieten. Er is gekozen voor een structuur waarbij leerstofelementen elkaar zodanig opvolgen dat het ene leerstofelement enigszins bekend moet zijn voordat het volgende leerstofelement gevolgd kan worden. Onderzoek maakte onlangs duidelijk dat leerlingen profijt hebben van een duidelijke structuur bij het aanleren van basis rekenvaardigheden. Lesstof Rekenen op maat 7

8 OMVANG Rekenen op maat 1 bevat 58 oefeningen, 1 totaaltoets en 1 instaptoets. Rekenen op maat 2 bevat 76 oefeningen, 1 totaaltoets en 1 instaptoets. Rekenen op maat 3 bevat 41 oefeningen, 1 totaaltoets en 1 instaptoets. Hoewel Rekenen op maat producten zeer flexibel inzetbaar zijn, komen er naar schatting 3 tot 5 rekenproducten per leerjaar voor groep 3 t/m 8. Hierdoor ontstaat de komende jaren een complete leergang voor het reken- en wiskunde onderwijs. 8 Lesstof Rekenen op maat

9 Het pakket voor Rekenen op maat bestaat uit drie delen en de volgende onderdelen: De beschikking over de lesbestanden met toetsen en oefeningen. Instaptoetsen (waar te beginnen in de stof) en eindtoetsen (welk niveau is bereikt) Een overzichtelijke handleiding op papier en in pdf formaat. INHOUD De totale rekenlijn Rekenen op maat gaat grotendeels de inhoud van het gehele reken- en wiskunde curriculum van het basisonderwijs bedekken. Rekenen op maat 1 gaat uitgebreid in op het werken met de cijfers en getallen 0 t/m 12. Rekenen op maat 2 gaat in op de cijfers en getallen 0 t/m 24, met nadruk op de getallen van 10 t/m 22. Rekenen op maat 3 vormt een combinatie van de reeks van 0 t/m 24. Lesstof Rekenen op maat 9

10 OVERZICHT RUBRIEKEN In Rekenen op maat worden de volgende rubrieken aangeboden: Rubriek Rekenen op maat 1 (0-12) Rekenen op maat 2 (10-24) Rekenen op maat 3 (0-24) A Cijfersymbolen, nummers en getallen Cijfersymbolen, nummers en getallen Cijfersymbolen, nummers en getallen B Volgorde van cijfers Volgorde van cijfers Volgorde van cijfers C Hoeveelheden tellen Hoeveelheden tellen Hoeveelheden tellen D Hoeveelheden samenstellen Hoeveelheden samenstellen Hoeveelheden samenstellen E Splitsen Splitsen Splitsen F Met groepjes werken Met groepjes werken Met groepjes werken G Met groepjes van 5 werken Met groepjes van 5 werken Meer, minder, kleiner, e.d. H Meer, minder, kleiner, e.d. Meer, minder, kleiner, e.d. Optellen I Optellen Aftrekken J K Aftrekken Tijd, geld, ruimte en meten STRUCTUUR BINNEN DE RUBRIEKEN Elke rubriek bestaat uit maximaal 9 oefeningen. De oefeningen zijn logisch opgebouwd volgens het didactische principe van gemakkelijk naar moeilijk. De aangeboden volgorde van de oefeningen is als het ware een adviesvolgorde waarbij de leerstof van eerdere oefeningen voorwaardelijk is voor leerstof van latere oefeningen. Alle oefeningen per rubriek horen zodanig bij elkaar dat er geen programmagestuurde volgorde voor de leerling binnen een rubriek nodig is. Daardoor heeft de leerling binnen een rubriek de vrijheid om oefeningen in een eigen volgorde te doorlopen. Hiermee heeft de leerling binnen een rubriek zelf in beperkte mate invloed op zijn/haar eigen onderwijsleerproces, wat gunstig is voor de leerresultaten, ook bij zwakke leerlingen. DIAGNOSE STELLEN EN OEFENEN Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen gaan altijd over een klein deel van de leerstof, leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefe- 10 Lesstof Rekenen op maat

11 nen en laten hem weten wat hij goed en fout doet. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed was en dekken een breder deel van de stof. De toetsen van Muiswerk kunnen een diagnose stellen. Alle onderdelen van de leerstof komen gelijkmatig in elke toets aan bod. Van rubrieken waarin fouten werden gemaakt, krijgt de leerling oefeningen aangereikt in zijn oefenprogramma. Hij/zij kan via die oefeningen de zwakke plekken in zijn kennis verbeteren. Na het oefenen maakt hij/zij opnieuw de toets, om te zien of er vooruitgang is geboekt. REKENEN OP MAAT 1 OMSCHRIJVING Muiswerk Rekenen op maat 1 gaat in op de getallen van 0 t/m 12. Kinderen leren rekenen aan de hand van een goede balans tussen zelfstandig werken en didactische begeleiding door de software. De leerling kiest zelf uit wisselende sets van oefeningen met uitleg, feedback en veel verschillende oefenopgaven. De educatieve software bekijkt voortdurend wat de vorderingen van de leerling zijn, zodat de leerling stap voor stap vooruit gaat in het leerproces. Er is gekozen voor een structuur waarbij leerstofelementen elkaar zodanig opvolgen dat het ene leerstofelement enigszins bekend moet zijn voordat het volgende leerstofelement gevolgd kan worden. Onderzoek maakte onlangs duidelijk dat leerlingen profijt hebben van een duidelijke structuur bij het aanleren van basis rekenvaardigheden. Rekenen op maat 1 bestaat uit de volgende rubrieken: Cijfersymbolen, nummers en getallen 0 t/m 12 kennen Volgorde getallen 0 t/m 12 Hoeveelheden tellen Zelf hoeveelheden samenstellen Splitsen Met groepjes werken Met groepjes van 5 werken Meer, minder, kleiner, e.d. INHOUD REKENEN OP MAAT 1 Lesstof Rekenen op maat 11

12 Rekenen op maat 1 bevat 58 oefeningen met 87 helpschermen, 728 vragen, 1 eindtoets en 1 instaptoets. De eindtoets heeft 32 vragen. De eindtoets heeft 64 vragen. In de eindtoets komt de hele stof aan de orde. De 32 vragen van de toets worden in één keer afgenomen. De instaptoets bevat 64 vragen en zijn gekoppeld aan alle rubrieken. Bij de instaptoets worden niet alle vragen in één keer afgenomen. Er wordt in Rekenen op maat 1 naar 895 geluidsfragmenten verwezen en naar 786 afbeeldingen. De 58 oefeningen zijn verdeeld over de rubrieken A t/m H (zie de tabel hieronder). De vorm van elke oefening staat erbij. Voor een omschrijving van deze oefenvormen, zie de sectie DIDACTIEK in dit boek. OEFENINGEN EN TOETSEN REKENEN OP MAAT 1 Aangezien de leerlingen in dezelfde periode ook leren lezen, worden alle oefeningen zowel auditief als visueel aangeboden. Dat geldt voor de naam van de oefening, de tekst van de uitlegschermen, de gestelde vragen, de antwoordmogelijkheden, de feedback bij elk antwoord en de feedback aan het eind van een oefening. Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven Toetsen 1 Instaptoets (*) Meerkeuze 1 Toetsen 2 Eindtoets (*) Meerkeuze 1 32 A 0 t/m 10 auditief en visueel 1 Cijfers op een rekenmachine (*) Plaatje klikken Getallen op een klok (*) Plaatje klikken Mooie vissen met nummers (*) Plaatje klikken Getallen en soldaatjes (*) Plaatje klikken Bijzondere cijfers en getallen (*) Plaatje klikken Overal cijfers (*) Meerkeuze Cijfers zoeken (*) Meerkeuze Zelf cijfers typen (*) Open vraag Cijfers die er niet zijn Open vraag 1 10 B 0 t/m 10 volgorde 1 Vissen zonder nummers (*) Plaatje klikken Knipperende vissen (*) Plaatje verklaren De vis er direct voor (*) Plaatje klikken De vis er direct na (*) Plaatje klikken Vliegende getallen heen (*) Volgorde Knipperende vissen terug (*) Plaatje verklaren Vliegende getallen terug (*) Volgorde Getallen heen of terug (*) Rijen Alle getallen er tussen (*) Open vraag 2 10 C 0 t/m 10 hoeveelhdn tellen 1 Van je 1, 2, 3 (*) Meerkeuze Lesstof Rekenen op maat

13 Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 2 Dieren en vruchten (*) Meerkeuze Niet alles tellen wat je ziet (*) Open vraag Snoep, stoelen en schoenen (*) Plaatje klikken Bij elkaar in groepjes (*) Plaatje verklaren Gekleurd en wel (*) Open vraag Zoveel dieren, zoveel rondjes (*) Meerkeuze Rondjes horen bij dingen (*) Plaatje klikken 2 12 D 0 t/m 10 zelf samenstellen 1 Lege treintjes volladen (*) Plaatje verklaren Treintjes helemaal vol maken (*) Plaatje verklaren Treintjes die te vol zijn (*) Plaatje verklaren Het goede aantal dieren (*) Meerkeuze Dieren erbij doen (*) Open vraag Dieren eraf halen (*) Open vraag Erbij of eraf (*) Meerkeuze 2 10 E 0 t/m 10 splitsen 1 Kaarsen met of zonder vlam (*) Plaatje verklaren Gekleurde bloemen (*) Plaatje verklaren Bijen en vogels (*) Plaatje verklaren Goed en fout splitsen (*) Meerkeuze Fruit verstopt in een zak (*) Open vraag Soldaatjes op en in de doos (*) Open vraag Aantal buiten de zak (*) Open vraag Groepjes goed maken (*) Plaatje verklaren 2 8 F 0 t/m 10 in groepjes 1 Groepjes op de dobbelsteen (*) Plaatje klikken Steeds andere groepjes (*) Meerkeuze Stappen van 2 zetten (*) Plaatje verklaren Stappen van 3 zetten (*) Plaatje verklaren Stappen van 4 zetten (*) Plaatje verklaren dobbelstenen bij elkaar (*) Open vraag Meer groepjes tellen (*) Open vraag 1 10 G 0 t/m 10 groepjes van 5 1 Stappen van 5 zetten (*) Plaatje verklaren Allerlei groepjes van 5 (*) Meerkeuze vingers aan een hand (*) Open vraag Vingers tot 5 en 10 (*) Open vraag Vanaf 5 tellen (*) Plaatje verklaren 2 8 H 0 t/m 10 begrippen 1 Minder, meer of evenveel (*) Meerkeuze Groter of kleiner getal (*) Meerkeuze Genoeg, te weinig of te veel (*) Meerkeuze Precies genoeg of niet (*) Meerkeuze Groter of kleiner dan 6 (*) Rijen 1 10 REKENEN OP MAAT 2 Lesstof Rekenen op maat 13

14 OMSCHRIJVING Muiswerk Rekenen op maat 2 gaat in op de getallen van 11 t/m 20. Kinderen leren rekenen aan de hand van een goede balans tussen zelfstandig werken en didactische begeleiding door de software. De leerling kiest zelf uit wisselende sets van oefeningen met uitleg, feedback en veel verschillende oefenopgaven. De educatieve software bekijkt voortdurend wat de vorderingen van de leerling zijn, zodat de leerling stap voor stap vooruit gaat in het leerproces. Er is gekozen voor een structuur waarbij leerstofelementen elkaar zodanig opvolgen dat het ene leerstofelement enigszins bekend moet zijn voordat het volgende leerstofelement gevolgd kan worden. Onderzoek maakte onlangs duidelijk dat leerlingen profijt hebben van een duidelijke structuur bij het aanleren van basis rekenvaardigheden. Rekenen op maat 2 bestaat uit de volgende rubrieken: Getallen 11 t/m 20 kennen Volgorde getallen 11 t/m 20 Hoeveelheden tellen Zelf hoeveelheden samenstellen Splitsen Met groepjes werken Met groepjes van 5 werken Groter, kleiner, evenveel Optellen Aftrekken Tijd, geld, ruimte en meten INHOUD REKENEN OP MAAT 2 Rekenen op maat 2 bevat 76 oefeningen met 109 helpschermen, 926 vragen (in 7213 variaties), 1 eindtoets en 1 instaptoets. De eindtoets heeft 88 vragen. In de eindtoets komt de hele stof aan de orde. De 33 vragen van de toets worden in één keer afgenomen. De instaptoets bevat een variabel aantal vragen en zijn gekoppeld aan alle rubrieken. Bij de instaptoets worden niet alle vragen in één keer afgenomen. 14 Lesstof Rekenen op maat

15 Er wordt in Rekenen op maat 2 naar 1224 geluidsfragmenten verwezen en naar 944 afbeeldingen. De 76 oefeningen zijn verdeeld over de rubrieken A t/m K (zie de tabel hieronder). De vorm van elke oefening staat erbij. Lesstof Rekenen op maat 15

16 OEFENINGEN EN TOETSEN REKENEN OP MAAT 2 Aangezien de leerlingen in dezelfde periode ook leren lezen, worden alle oefeningen zowel auditief als visueel aangeboden. Dat geldt voor de naam van de oefening, de tekst van de uitlegschermen, de gestelde vragen, de antwoordmogelijkheden, de feedback bij elk antwoord en de feedback aan het eind van een oefening. Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven Z1 Instaptoets (*) Meerkeuze 1 88 Z2 Eindtoets (*) Meerkeuze 1 33 A Getallen 11 t/m 20 kennen 1 Nummers op huizen (*) Plaatje klikken Getallen in een spel (*) Plaatje klikken Getallen en knikkers (*) Plaatje klikken Grappige getallen (*) Plaatje klikken Getallen zoeken (*) Meerkeuze Getallen zelf typen (*) Open vraag Tussen twee getallen (*) Open vraag Ik ben er niet (*) Meerkeuze 1 10 B Volgorde Getallen 11 t/m 20 1 Vissen zonder nummers (*) Plaatje klikken Knipperende vissen (*) Plaatje verklaren Vliegende getallen heen (*) Volgorde Knipperende vissen terug (*) Plaatje verklaren Getallen heen of terug (*) Rijen Allerlei rijtjes getallen (*) Meerkeuze Rijtjes met gaten (*) Meerkeuze Alle getallen er tussen (*) Open vraag 2 10 C Hoeveelheden tellen 1 Van je 11, 12, 13 (*) Meerkeuze Bloemen en snoep (*) Meerkeuze Kijk goed wat je telt (*) Open vraag Allemaal rondjes (*) Plaatje verklaren Rondjes in kleuren (*) Open vraag Dieren en rondjes (*) Meerkeuze 2 10 D Zelf hoeveelheden 1 Lege dozen vullen (*) Plaatje verklaren 1 10 samenstellen 2 Dozen goed vol maken (*) Plaatje verklaren Te volle dozen (*) Plaatje verklaren Het goede aantal dingen (*) Meerkeuze Dieren erbij doen (*) Open vraag Dieren eraf halen (*) Open vraag Erbij of eraf (*) Meerkeuze 2 10 E Splitsen 1 Alles in 2 groepjes (*) Meerkeuze Een zwerm bijen (*) Plaatje verklaren Vruchten in de zak (*) Open vraag Lesstof Rekenen op maat

17 Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 4 Ballen en manden (*) Open vraag Aantal buiten de doos (*) Open vraag Groepjes goed maken (*) Plaatje verklaren Zoek het splitsfoutje (*) Meerkeuze 2 10 F Met groepjes werken 1 Van 10 met stappen van 2 (*) Plaatje verklaren Van 10 met stappen van 3 (*) Plaatje verklaren Van 10 met stappen van 4 (*) Plaatje verklaren Groepjes op het water (*) Meerkeuze Groepjes door elkaar (*) Meerkeuze Zelf groepjes maken (*) Meerkeuze De cijferraket (*) Plaatje verklaren Met de pijl vooruit tellen (*) Meerkeuze 1 10 G Met groepjes van 5 werken 1 Van 10 met stappen van 5 (*) Plaatje verklaren Groepjes in de ruimte (*) Meerkeuze Vanaf twee handen tellen (*) Open vraag Vingers tot 15 en 20 (*) Open vraag Groepjes van 5 maken (*) Meerkeuze Samen 5 of samen 10 (*) Meerkeuze 2 10 H Groter, kleiner, evenveel enz. 1 Minder, meer of evenveel (*) Meerkeuze Groter of kleiner getal (*) Meerkeuze Een knappe kop (*) Rijen Een hoop te doen (*) Meerkeuze Groter of kleiner dan 15 (*) Rijen 1 10 I Optellen 1 Getal+getal (*) Plaatje verklaren Getal+getal=getal (*) Plaatje verklaren De plussom bij het antwoord (*) Plaatje verklaren Zet de plussom in elkaar Slepen Optellen maar (*) Open vraag Bijzondere plussommen Koppels De goede plussom (*) Meerkeuze 1 10 J Aftrekken 1 Getal-getal (*) Plaatje verklaren Getal-getal=getal (*) Plaatje verklaren De minsom bij het antwoord (*) Plaatje verklaren Zet de minsom in elkaar Slepen Aftrekken maar (*) Open vraag Bijzondere minsommen Koppels De goede minsom (*) Meerkeuze 2 10 K Tijd, geld ruimte en meten 1 Hoe laat is het? (*) Plaatje klikken Is het al tijd? (*) Plaatje verklaren Dit is geld (*) Plaatje klikken Geld dat knippert (*) Plaatje verklaren Een zoekplaatje (*) Plaatje klikken Lang of kort (*) Plaatje klikken 2 14 Lesstof Rekenen op maat 17

18 Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 7 Hoeveel hokjes lang? (*) Meerkeuze 1 10 REKENEN OP MAAT 3 OMSCHRIJVING Muiswerk Rekenen op maat 3 combineert alle getallen van Rekenen op maat 1 en 2, namelijk 0 t/m 24. Kinderen leren rekenen aan de hand van een goede balans tussen zelfstandig werken en didactische begeleiding door de software. De leerling kiest zelf uit wisselende sets van oefeningen met uitleg, feedback en veel verschillende oefenopgaven. De educatieve software bekijkt voortdurend wat de vorderingen van de leerling zijn, zodat de leerling stap voor stap vooruit gaat in het leerproces. Er is gekozen voor een structuur waarbij leerstofelementen elkaar zodanig opvolgen dat het ene leerstofelement enigszins bekend moet zijn voordat het volgende leerstofelement gevolgd kan worden. Onderzoek maakte onlangs duidelijk dat leerlingen profijt hebben van een duidelijke structuur bij het aanleren van basis rekenvaardigheden. 18 Lesstof Rekenen op maat

19 Rekenen op maat 3 bestaat uit de volgende rubrieken: Getallen 0 t/m 24 kennen Volgorde getallen 0 t/m 24 Hoeveelheden tellen Zelf hoeveelheden samenstellen Splitsen Met groepjes werken Met groepjes van 5 werken Meer, minder, kleiner, evenveel, e.d. Optellen Aftrekken Tijd, geld, ruimte en meten INHOUD REKENEN OP MAAT 3 Rekenen op maat 3 bevat 41 oefeningen met 56 helpschermen, 736 vragen (in variaties), 1 eindtoets en 1 instaptoets. De eindtoets heeft 108 vragen. In de eindtoets komt de hele stof aan de orde. De 27 vragen van de toets worden in één keer afgenomen. De instaptoets bevat een variabel aantal vragen en zijn gekoppeld aan alle rubrieken. Bij de instaptoets worden niet alle vragen in één keer afgenomen. Er wordt in Rekenen op maat 3 naar 813 geluidsfragmenten verwezen en naar 683 afbeeldingen. De 41 oefeningen zijn verdeeld over de rubrieken A t/m K (zie de tabel hieronder). De vorm van elke oefening staat erbij. OEFENINGEN EN TOETSEN REKENEN OP MAAT 3 Aangezien de leerlingen in dezelfde periode ook leren lezen, worden alle oefeningen zowel auditief als visueel aangeboden. Dat geldt voor de naam van de oefening, de tekst van de uitlegschermen, de gestelde vragen, de antwoordmogelijkheden, de feedback bij elk antwoord en de feedback aan het eind van een oefening. Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven Z1 Instaptoets Meerkeuze 1 Z2 Totaaltoets Meerkeuze 1 27 A Symbolen 1 t/m 24 1 Kamers in een hotel (*) Plaatje klikken Zie je het getal? (*) Meerkeuze Typ mij in (*) Open vraag 2 10 Lesstof Rekenen op maat 19

20 Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 4 Je ziet me niet (*) Meerkeuze Een getal ertussen (*) Open vraag 1 10 B Volgorde 1 t/m 24 1 Aan de waslijn (*) Plaatje klikken Door de lucht (*) Volgorde Gaan we heen of terug (*) Rijen Een goed rijtje of niet? (*) Meerkeuze Een volle rij (*) Open vraag 2 10 C Tellen 1 t/m 24 1 Van je 1, 11, 21 (*) Meerkeuze Wat wel en wat niet (*) Open vraag Ronde kleuren (*) Open vraag Rondjes bij dieren (*) Meerkeuze 1 10 D Hoeveelheden samenstellen 1 Lege flessen vullen (*) Plaatje verklaren Flessen goed vol maken (*) Plaatje verklaren Te volle flessen (*) Plaatje verklaren Dingen en een getal (*) Meerkeuze Aardbeien en tomaten erbij (*) Open vraag Kersen en bramen eraf (*) Open vraag Vruchten erbij of eraf (*) Meerkeuze 2 10 E Splitsen 1 Een zak met fruit (*) Open vraag Ballen in en buiten de mand (*) Open vraag Vruchten buiten de doos (*) Open vraag Een rijtje met een fout (*) Meerkeuze 2 10 F Stappen Van 0 met stappen van 2 (*) Plaatje verklaren Van 0 met stappen van 3 (*) Plaatje verklaren Van 0 met stappen van 4 (*) Plaatje verklaren Van 0 met stappen van 5 (*) Plaatje verklaren Een stap vooruit tellen (*) Meerkeuze 2 10 G Begrippen 1 De professor (*) Rijen Groter of kleiner dan 10 (*) Rijen Te weinig, te veel, genoeg (*) Meerkeuze 1 10 H Plussommen 1 Optellen maar (*) Open vraag Zet de plussom in elkaar Slepen Bijzondere plussommen Koppels De goede plussom (*) Meerkeuze 1 10 I Minsommen 1 Aftrekken maar (*) Open vraag Zet de minsom in elkaar Slepen Bijzondere minsommen Koppels De goede minsom (*) Meerkeuze Lesstof Rekenen op maat

21 DIDACTIEK Muiswerkprogramma's hebben drie belangrijke didactische uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben de basis gevormd voor het ontwikkelen van deze software. Hoewel de programma s flexibel te gebruiken zijn, voldoen ze allemaal aan de volgende eisen: mogelijkheden voor differentiatie; veel actie en variatie; directe feedback. Voor meer informatie zie de sectie DIDACTIEK in dit boek. Lesstof Rekenen op maat 21

22 22 Lesstof Rekenen op maat

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 1

LESSTOF. Rekenen op maat 1 LESSTOF Rekenen op maat 1 2 Lesstof Rekenen op maat 1 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN... 16 Lesstof Rekenen op maat 1 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s

Nadere informatie

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling LESSTOF Basis Werkwoordspelling 2 Lesstof Basis Werkwoordspelling INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OMVANG... 5 INHOUD... 8 Lesstof Basis Werkwoordspelling 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 5

LESSTOF. Rekenen op maat 5 LESSTOF Rekenen op maat 5 2 Lesstof Rekenen op maat 5 Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 5 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Verbanden 1F

LESSTOF. Verbanden 1F LESSTOF Verbanden 1F 2 Lesstof Verbanden 1F Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Verbanden 1F 3 INLEIDING Verbanden 1F is een module uit de bundel Muiswerkprogramma s

Nadere informatie

Lesstof. Praktijkgericht lezen 1

Lesstof. Praktijkgericht lezen 1 Lesstof Praktijkgericht lezen 1 2 Lesstof Praktijkgericht Lezen 1 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Praktijkgericht Lezen 1 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma

Nadere informatie

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs.

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs. REKENEN OP MAAT 3 Rekenen op maat 3 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

2 Lesstof Formuleren

2 Lesstof Formuleren LESSTOF Formuleren 2 Lesstof Formuleren INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 TOT SLOT... 18 Lesstof Formuleren 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 2 Lesstof Rekenen op maat 7 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 7 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Getallen 3F

LESSTOF. Getallen 3F LESSTOF Getallen 3F 2 Lesstof Getallen 3F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Getallen 3F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

LESSTOF. Studievaardigheid op maat

LESSTOF. Studievaardigheid op maat LESSTOF Studievaardigheid op maat 2 Lesstof Studievaardigheid op maat INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Studievaardigheid op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica op maat

LESSTOF. Grammatica op maat LESSTOF Grammatica op maat 2 Lesstof Grammatica op maat INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 DIDACTIEK... 19 TOT SLOT... 19 Lesstof Grammatica op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat LESSTOF Werkwoordspelling op maat 2 Lesstof Werkwoordspelling op maat INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 DIDACTIEK... 20 TOT SLOT... 21 Lesstof Werkwoordspelling op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Basisgrammatica

LESSTOF. Basisgrammatica LESSTOF Basisgrammatica 2 Lesstof Basisgrammatica INHOUD INLEIDING... 4 BASISGRAMMATICA EN MEIJERINK... 5 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 OMVANG... 7 INHOUD... 9 Lesstof Basisgrammatica 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Verhoudingen 3F

LESSTOF. Verhoudingen 3F LESSTOF Verhoudingen 3F 2 Lesstof Verhoudingen 3F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Verhoudingen 3F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

LESSTOF. Getallen 2F

LESSTOF. Getallen 2F LESSTOF Getallen 2F 2 Lesstof Getallen 2F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Getallen 2F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Lesstof. Praktijkgericht Lezen 2

Lesstof. Praktijkgericht Lezen 2 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 2 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling Werkwoorden

LESSTOF. Spelling Werkwoorden LESSTOF Spelling Werkwoorden 2 Lesstof Spelling Werkwoorden INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Spelling Werkwoorden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Verbanden 2F

LESSTOF. Verbanden 2F LESSTOF Verbanden 2F 2 Lesstof Verbanden 2F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 6 STRUCTUUR... 6 INHOUD... 9 Lesstof Verbanden 2F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 8

LESSTOF. Rekenen op maat 8 LESSTOF Rekenen op maat 8 2 Lesstof Rekenen op maat 8 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 10 Lesstof Rekenen op maat 8 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Getallen 1F

LESSTOF. Getallen 1F LESSTOF Getallen 1F 2 Lesstof Getallen 1F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 10 Lesstof Getallen 1F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

LESSTOF. Verhoudingen 2F

LESSTOF. Verhoudingen 2F LESSTOF Verhoudingen 2F 2 Lesstof Verhoudingen 2F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Verhoudingen 2F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren Formuleren Muiswerk Formuleren is een programma dat aandacht besteedt aan de belangrijkste stof die in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs veelal aan de orde komt. Doelgroep Formuleren Formuleren

Nadere informatie

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem).

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem). Getallen 3 Doelgroep Getallen 3 is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van het vwo en in mbo 3&4. Het programma is bijzonder geschikt voor groepen waarin niveauverschillen bestaan.

Nadere informatie

Verbanden 1. Doelgroep Verbanden 1

Verbanden 1. Doelgroep Verbanden 1 Verbanden 1 Rekenen en Wiskunde Verbanden 1 bestrijkt de basisvaardigheden van Verbanden: de verschillende grafische presentaties, zoals tabel, rooster, staafdiagram, cirkeldiagram en grafiek. Doelgroep

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F LESSTOF Werkwoordspelling 1F 2 Lesstof Werkwoordspelling 1F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 7 STRUCTUUR... 7 INHOUD... 11 Lesstof Werkwoordspelling 1F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve

Nadere informatie

LESSTOF. Schoolwoorden

LESSTOF. Schoolwoorden LESSTOF Schoolwoorden 2 Lesstof Schoolwoorden INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Schoolwoorden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2. Omschrijving Rekenen en Wiskunde Getallen 2

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2. Omschrijving Rekenen en Wiskunde Getallen 2 Getallen 2 Getallen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo worden aangeleerd, geoefend en toegepast. Doelgroep

Nadere informatie

Praktijkgericht Lezen 1

Praktijkgericht Lezen 1 Praktijkgericht Lezen 1 Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1 is gericht op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn informatie van alledag te begrijpen. Doelgroep Praktijkgericht Lezen 1 Het programma

Nadere informatie

LESSTOF. Studievaardigheid

LESSTOF. Studievaardigheid LESSTOF Studievaardigheid 2 Lesstof Studievaardigheid INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Studievaardigheid 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Grammatica op maat Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Grammatica op maat Dit programma is

Nadere informatie

Praktijkgericht Lezen 2

Praktijkgericht Lezen 2 Praktijkgericht Lezen 2 Muiswerk Praktijkgericht Lezen 2 is gericht op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn informatie van alledag te begrijpen. Doelgroep Praktijkgericht Lezen 2 Het programma

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

LESSTOF. Strategisch Lezen

LESSTOF. Strategisch Lezen LESSTOF Strategisch Lezen 2 Lesstof Strategisch Lezen INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 TOT SLOT... 18 Lesstof Strategisch Lezen 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica Basisgrammatica In Muiswerk Basisgrammatica wordt aandacht besteed aan de drie belangrijkste woordsoorten die de traditionele grammatica onderscheidt. Verder komen de eerste beginselen van zinsontleding

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Basisgrammatica Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Basisgrammatica Het computerprogramma Basisgrammatica

Nadere informatie

LESSTOF. Verhoudingen 1F

LESSTOF. Verhoudingen 1F LESSTOF Verhoudingen 1F 2 Lesstof Verhoudingen 1F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 10 Lesstof Verhoudingen 1F 3 INLEIDING Het Muiswerkprogramma Rekenen en Wiskunde Verhoudingen

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden Lesstof Formuleren voor gevorderden 2 Lesstof Formuleren voor gevorderden INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 Lesstof Formuleren voor gevorderden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

2 Lesstof Leestekens

2 Lesstof Leestekens LESSTOF Leestekens 2 Lesstof Leestekens INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Leestekens 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak.

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Doelgroepen Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is

Nadere informatie

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 SPLITSEN handleiding het leren splitsen van de getallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 inleiding Dit is de handleiding bij vier oefenboeken voor het leren splitsen

Nadere informatie

LESSTOF. Verbanden 3F

LESSTOF. Verbanden 3F LESSTOF Verbanden 3F 2 Lesstof Verbanden 3F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Verbanden 3F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD Lesstof Lezen 3

INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD Lesstof Lezen 3 LESSTOF Lezen 2 Lesstof Lezen INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Lezen 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn verkrijgbaar

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Doelgroep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedoeld voor

Nadere informatie

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak.

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Doelgroepen Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is

Nadere informatie

Verhoudingen 1 is onderdeel van de Bundel Rekenen en Wiskunde 1. Deze bundel bevat ook Getallen 1, Meten en Meetkunde 1 en Verbanden 1.

Verhoudingen 1 is onderdeel van de Bundel Rekenen en Wiskunde 1. Deze bundel bevat ook Getallen 1, Meten en Meetkunde 1 en Verbanden 1. Verhoudingen 1 Verhoudingen 1 is onderdeel van de Bundel Rekenen en Wiskunde 1. Deze bundel bevat ook Getallen 1, Meten en Meetkunde 1 en Verbanden 1. Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden

Nadere informatie

LESSTOF. Ontleden en Benoemen

LESSTOF. Ontleden en Benoemen LESSTOF Ontleden en Benoemen 2 Lesstof Ontleden en Benoemen INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 INHOUD ONTLEDEN EN BENOEMEN 1... 10 INHOUD ONTLEDEN EN BENOEMEN 2... 17 Lesstof Ontleden

Nadere informatie

LESSTOF. Leestekens op maat

LESSTOF. Leestekens op maat LESSTOF Leestekens op maat 2 Lesstof Leestekens op maat INHOUD INLEIDING... 4 ACHTERGROND EN VERANTWOORDING... 5 DOELGROEPEN... 7 STRUCTUUR... 7 INHOUD... 9 Lesstof Leestekens op maat 3 INLEIDING In de

Nadere informatie

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands.

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Doelgroep Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is bedoeld voor leerlingen

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens.

Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Leestekens op maat Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Doelgroepen Leestekens op maat Leestekens op maat is bedoeld voor groep

Nadere informatie

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2

Getallen 2. Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 2 Getallen 2 Getallen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo worden aangeleerd, geoefend en toegepast. Doelgroep

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Studievaardigheid op maat

Studievaardigheid op maat Studievaardigheid op maat Muiswerk Studievaardigheid op maat richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor het studeren. Doelgroepen Studievaardigheid op maat Muiswerk Studievaardigheid

Nadere informatie

Hardware-eisen MS-DOS 4.0, VGA-kaart, kleurenscherm, muis (actief in DOS), 2 Mb vrije schijfruimte

Hardware-eisen MS-DOS 4.0, VGA-kaart, kleurenscherm, muis (actief in DOS), 2 Mb vrije schijfruimte Ik reken Vak/onderwerp zintuiglijke oefening, rekenen/voorbereidend rekenen Hardware-eisen MS-DOS 4.0, VGA-kaart, kleurenscherm, muis (actief in DOS), 2 Mb vrije schijfruimte Algemeen Oefenprogramma met

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden is een programma voor het leren schrijven van de werkwoordsvormen. Deze module behandelt de spelling van infinitief, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid

Nadere informatie

Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens.

Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Doelgroepen Leestekens op maat Leestekens op maat is bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, voor de

Nadere informatie

Werkwoordspelling op maat

Werkwoordspelling op maat Werkwoordspelling op maat Muiswerk Werkwoordspelling op maat besteedt aandacht aan het hele algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en ook aan de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden.

Nadere informatie

Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica.

Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica. Basis Werkwoordspelling Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica. Basis Werkwoordspelling is een programma voor het leren

Nadere informatie

Schoolwoorden is bedoeld om de woordenschat te vergroten van allochtone leerlingen in het onderwijs.

Schoolwoorden is bedoeld om de woordenschat te vergroten van allochtone leerlingen in het onderwijs. Schoolwoorden NT2 Schoolwoorden is bedoeld om de woordenschat te vergroten van allochtone leerlingen in het onderwijs. Doelgroepen Schoolwoorden NT2 Schoolwoorden is bedoeld voor anderstalige leerlingen

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

Hardware-eisen MS-DOS vanaf versie 4.0, VGA-kleurenscherm, muis (actief in DOS), minimaal 286-computer met 2 Mb ruimte op de vaste schijf

Hardware-eisen MS-DOS vanaf versie 4.0, VGA-kleurenscherm, muis (actief in DOS), minimaal 286-computer met 2 Mb ruimte op de vaste schijf Ik reken slim Vak/onderwerp rekenen Hardware-eisen MS-DOS vanaf versie 4.0, VGA-kleurenscherm, muis (actief in DOS), minimaal 286-computer met 2 Mb ruimte op de vaste schijf Algemeen 'Ik reken slim' is

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het programma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden op het

Nadere informatie

Lezen. Doelgroep Lezen. Omschrijving Lezen

Lezen. Doelgroep Lezen. Omschrijving Lezen Lezen Het programma is met name geschikt voor groepen waarin grote niveauverschillen bestaan en voor leerlingen die het gewone oefenen met teksten niet interessant meer vinden. Doelgroep Lezen Muiswerk

Nadere informatie

LESSTOF. Meten en Meetkunde 1F

LESSTOF. Meten en Meetkunde 1F LESSTOF Meten en Meetkunde 1F 2 Lesstof Meten Meetkunde 1F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 10 Lesstof Meten en meetkunde 1F 3 INLEIDING Meten en Meetkunde 1F is een module

Nadere informatie

Exam s digitale testen voor dyscalculie.

Exam s digitale testen voor dyscalculie. Exam s digitale testen voor dyscalculie. Er wordt in de Nederlandse literatuur over dyscalculie een gemeenschappelijk standpunt aangetroffen in de overtuiging dat iets basaals de oorzaak is en dat een

Nadere informatie

Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar).

Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar). COO FPA Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar). Hardware-eisen MS-DOS 5.0 of hoger met Windows 3.x, muis, 80386 of hogere processor (486 wordt

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

Diagnostisch rekenonderzoek

Diagnostisch rekenonderzoek Doel: Zicht krijgen op het niveau van tellen, kennis van cijfers en getalbegrip, vergelijken van hoeveelheden en bewerkingen tot 10 en tot 20 (splitsen, aanvullen, koppeling materiaal som en vv, sommen

Nadere informatie

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Versie: juni 2015 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Nieuwe methode aanschaffen? Dat kan nu veel voordeliger. Snappet

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica 1F

LESSTOF. Grammatica 1F LESSTOF Grammatica 1F 2 Lesstof Grammatica 1F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 7 STRUCTUUR... 8 INHOUD... 11 Lesstof Grammatica 1F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve leermiddelen

Nadere informatie

Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau

Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau. Met behulp van dit programma leren leerlingen/cursisten onder andere informatie uit eenvoudige teksten te halen,

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

In Begrijpend Lezen 1JV komen de volgende deelvaardigheden aan de orde:

In Begrijpend Lezen 1JV komen de volgende deelvaardigheden aan de orde: Begrijpend Lezen 1JV Muiswerk Begrijpend Lezen 1JV is gemaakt voor (jong)volwassenen met een laag leesniveau. Met behulp van dit programma leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van

Nadere informatie

Met behulp van Muiswerk Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen.

Met behulp van Muiswerk Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Begrijpend Lezen 2 Met behulp van Muiswerk Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Doelgroepen Begrijpend Lezen 2 Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is

Nadere informatie

Aan de slag met rekenproblemen

Aan de slag met rekenproblemen Aan de slag met rekenproblemen Marije van Oostendorp BOOM Inhoud Inleiding 9 Deel I De basis van goed rekenonderwijs 1 Tips voor goed rekenonderwijs 19 Opbouwen van rekenkennis: algemene adviezen 20 Motivatie

Nadere informatie

Met behulp van Muiswerk Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen.

Met behulp van Muiswerk Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Begrijpend Lezen 2 Met behulp van Muiswerk Begrijpend Lezen 2 leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Doelgroepen Begrijpend Lezen 2 Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste ouder(s)/verzorger(s), U vraagt zich soms af wat uw kind in groep 1 en 2 leert m.b.t. het vak rekenen. Rekenen is één van de basisvaardigheden die jonge kinderen goed onder de knie moeten krijgen.

Nadere informatie

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 3 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 3 Blok 1. Van... Routeboekje bij Alles telt Groep 3 Blok 1 Van... Groep 3 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 3A 2 1 Weer naar school. meedoen JJ LB 3A 2 2 Kijk en vertel. meedoen JJ GM 3 3.1 GM 3 3.2 LB 3A 3 3 Hoeveel

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 1. Doelgroep Meten en Meetkunde 1. Omschrijving Meten en Meetkunde 1

Meten en Meetkunde 1. Doelgroep Meten en Meetkunde 1. Omschrijving Meten en Meetkunde 1 Meten en Meetkunde 1 Muiswerk Meten en Meetkunde 1 bestrijkt de basisvaardigheden van meten en meetkunde, maten gebruiken en omrekenen, aflezen van instrumenten, vormen herkennen en toepassen, spiegelingen

Nadere informatie

Woorden Spaans is gemaakt voor beginnende taalleerders Spaans van alle leeftijden.

Woorden Spaans is gemaakt voor beginnende taalleerders Spaans van alle leeftijden. Woorden Spaans Woorden Spaans is een programma voor het aanleren van Spaanse woorden en het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Doelgroepen Woorden Spaans Woorden Spaans is gemaakt voor beginnende

Nadere informatie

Titel Maatwerk rekenen. Vak/onderwerp rekenen/hoofdbewerkingen

Titel Maatwerk rekenen. Vak/onderwerp rekenen/hoofdbewerkingen Titel Maatwerk rekenen Vak/onderwerp rekenen/hoofdbewerkingen Hardware-eisen PC/AT minimaal 100 MHz, minimaal 32 Mb intern geheugen, 4 speed cd-romspeler, 8 bits geluidskaart (compatibel met SoundBlaster),

Nadere informatie

Snappet is een alternatief voor...

Snappet is een alternatief voor... Snappet is een alternatief voor... Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Informatie Nieuwe methode aanschaffen?

Nadere informatie

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica.

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Basisspelling Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van

Nadere informatie

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling RID, daar kom je verder mee Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling Waarom het RID? Wat is dyscalculie? Een gestructureerde aanpak Ruim 25

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

LESSTOF. Rijmwoorden

LESSTOF. Rijmwoorden LESSTOF Rijmwoorden 2 Lesstof Rijmwoorden INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 8 STRUCTUUR... 9 INHOUD... 12 Lesstof Rijmwoorden 3 INLEIDING Rijmwoorden is gemaakt voor groep 2 van het basisonderwijs en

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen

Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software

Nadere informatie