werk en inkomen algemeen APRIL 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Advertisement


Advertisement
Vergelijkbare documenten
vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen

Vrijwillige politie in Nederland

SELECTIE- EN BENOEMINGSPROCEDURE TEAMCHEFS B, C EN SECTORHOOFD

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

Matching LFNP klaar. door de landelijke werkgroep matching. De klus is geklaard door twintig deskundigen, tien vertegenwoordigers

04-IJsselland-vj Adviseur A 9

Woordvoering SP-onderzoek De agent aan het woord 3 februari 2010

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

10 Tips bij een reorganisatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) of

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013

Wees duidelijk tegen je klanten

Operatie assistentie collega

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

Regelgeving & Geldzaken

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

PWLITI E. De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand. Gelet op:

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.:

De Korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland,

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

Hollandse Hoogte EEN BETERE POLITIE VOOR HETZELFDE GELD

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op

Datum 17 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Beveiligingsteam Oranjes bende

Een aantal depothouders blijkt wel degelijk leidinggevende taken te hebben terwijl betrokkene wordt betaald volgens de cao postbezorgers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Dit boekje is van:..

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

7 posters met de opties. U kunt de posters downloaden op

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CRO Luchthaven Rotterdam

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

No ! mec ingang van 1 januari I9839. Gezien zijn besluit van 25 november I982, noo ^10,^ waarbij _ de agent van gemeentepolitie, geboicn

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet):

Als ouders uit elkaar gaan

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

PeerEducatie Handboek voor Peers

Beoordeling. h2>klacht

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

SMO. Nieuwsbrief. Extra nieuws! Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen. Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen. >> Januari 2016 Nr.

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo?

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

Iedereen heeft een verhaal

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

b e z w a a r m a k e n

Een veteraan zei ooit tegen mij Als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is, hoe het voelt. Hij heeft natuurlijk gelijk.

Maart Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Help! Verzuim voorkomen

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

2.1 De Commissie heeft zich beraad over de ontvankelijkheid van de klacht.

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking.

EEN LEVEN LANG LEREN

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Onderzoek werknemers met kanker

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Finale weekend club competitie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december Dames en heren,

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Regelgeving & Geldzaken

Vrijwilligerswerk loont!

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Cao is getekend, hoe nu verder?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

Advertisement
Transcriptie:

02 APRIL 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: TEAMCHEFS Werkvloer benoemt 800 collega s tot selecteur LFNP-BESLUIT NPB bereidt zich voor op rechtszaken HUISVESTING PDC Korpschef past formatieplan enigszins aan jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 1

werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Bestuurlijke vernieuwing Op de avond dat ik dit schrijf zijn alle regeringsleiders weer naar huis en kijkt Nederland terug op een geslaagde Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag. Ik was op maandag 24 maart al vroeg in de Hofstad aanwezig, samen met onze regiobestuurders en organizers, om te zien hoe het de collega s verging. We kregen te horen dat her en der politiemensen in behoorlijk vervelende situaties waren beland doordat de nodige voorzieningen ontbraken: mobiele toiletten, eten en drinken, slaapplaatsen. Op zich al frustrerend genoeg, maar helemaal als je ook nog ellenlange diensten van zeventien uur of meer moet draaien. De NPB vindt dat politiemensen die bij grootschalige evenementen worden ingezet en dan telkens fantastisch werk doen van de werkgever mogen verwachten dat hij de zaken logistiek op orde heeft. Wat ging er mis? Maak gebruik van ons meldpunt NSS-ervaringen (zie pagina 36)! Congres op komst Op dinsdag 13 en woensdag 14 mei houdt de NPB zijn driejaarlijkse bondscongres, dit keer in een conferentiezaal op het terrein van de beroemde Amsterdamse dierentuin Artis. Ruim honderdvijftig NPB-leden zullen daar samen met het hoofdbestuur het algemene en het financiële beleid van de afgelopen jaren evalueren, zich buigen over de uitkomsten van de NPBenquête Werken bij de politie een baan voor het leven? én zo n vijfenveertig congresvoorstellen bespreken en daarover vervolgens stemmen. Pakweg vijftien van die voorstellen zijn ingediend door het hoofdbestuur en gericht op het vernieuwen van de NPB. Leden rechtstreeks betrokken Zoals bekend bestaat het hoofdbestuur van de NPB uit drie bezoldigde leden (de voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit veertien vrijwilligers. Ons meest ingrijpende congresvoorstel is ongetwijfeld om deze onbezoldigde leden van het hoofdbestuur voortaan rechtstreeks te laten kiezen door de leden. Volgens de huidige statuten worden ze gekozen door het congres, in principe eens in de drie jaar. Wat mij betreft gaan de NPB-leden dat voortaan zelf doen en dan eens in de vier jaar. Een ander voorstel van het HB is namelijk om vanaf 2014 eens in de vier jaar een statutair vastgelegd verenigingscongres te houden en eens in de twee jaar een themacongres over een actueel, voor de NPB relevant onderwerp. Nieuwe afdelingsstructuur Die rechtstreekse verkiezingen van de onbezoldigde hoofdbestuurders willen we laten plaatsvinden per NPB-afdeling. Wat ons betreft krijgt elke afdeling een eigen vertegenwoordiger in het HB, met uitzondering van de Landelijke Eenheid, het Politiedienstencentrum en de Politieacademie. Het hoofdbestuur zal het congres voorstellen de leden die voor deze eenheden werken voortaan onder een regionale NPB-afdeling te laten vallen. Dat is een omstreden voorstel, dus ik verwacht daarover een pittige discussie in Artis. Maximale zittingsduur Ook heeft het HB het voorstel ingediend om hoofdbestuurders niet langer onbeperkt in dezelfde functie herkiesbaar te laten zijn, maar maximaal twee achtereenvolgende termijnen van vier jaar of drie termijnen van drie jaar (hangt ervan af wat het congres op dat punt besluit). Volgens ons bevordert deze maatregel een belangrijk streven van dit hoofdbestuur: het blijven maken van vernieuwend beleid. Het hoofdbestuur heeft niet als enige hervormingsplannen ingediend. Tijdens het congres zullen ook voorstellen van NPB-afdelingen aan de orde komen over bijvoorbeeld het aantal vertegenwoordigers dat elke afdeling naar de bondsraad mag sturen en hun maximale aantal zittingstermijnen. Er staan trouwens ook voorstellen op de rol over heel andere onderwerpen: het 45-jarig ambtsjubileum bijvoorbeeld, stageplekken voor jongeren, afbouwfuncties voor senioren, organizing, individuele roostering et cetera. Vanaf maandag 8 april zijn alle congresvoorstellen te vinden op www.politiebond.nl. In de weken daarna vinden door het hele land afdelingsvergaderingen plaats waarop de voorstellen worden besproken en leden hun standpunten kunnen meegeven aan de afgevaardigden naar het congres. Ik zou zeggen: maak vooral van die gelegenheid gebruik! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

bladwijzer 4 MEDEWERKERPARTICIPATIE In de eerste weken van 2014 zijn tijdens vakbondsbijeenkomsten in het hele land de achthonderd collega s gekozen die namens hun teamgenoten gaan plaatsnemen in de selectiecommissies voor de teamchefs B en C. Inmiddels hebben ze allemaal een training in het voeren van wervingsgesprekken gehad. Het is een tijdrovend proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen, aldus NPB-bestuurder Albert Springer, Maar het gaat veel opleveren. Je moet het zien als een unieke kans om te bevorderen dat de Nationale Politie echt gaat leiden tot meer professionele ruimte voor de individuele medewerkers. POLITIEDIENSTENCENTRUM Na intensief overleg met de Centrale Ondernemingsraad heeft de korpsleiding besloten het ondersteunend personeel toch op iets anders over Nederland te verdelen dan ze oorspronkelijk van plan was. Alleen wat betreft de locatie van de dienst Financiën houdt de werkgever voet bij stuk. Welke diensten komen waar te zitten en wat valt er te vertellen over de briefwisseling tussen NPB-voorzitter Han Busker en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het Politiedienstencentrum? 10 VASTE PRIK BUSKER 2 De Blauwe Diender 19 Puzzel 27 FNV Voordeel 28 Contact met de NPB 30 NPB Contactpersonen 31 Maak een collega lid! 33 Computerhoek 35 coverfoto RON RUTTEN Het volgende bondsblad verschijnt op 31 mei 2014. Kopij uiterlijk dinsdag 13 mei aanleveren bij de redactie (zie pagina 31). Werk en inkomen algemeen Achthonderd selecteurs gekozen en getraind 4 Wat een teamchef vooral moet kunnen 5 NPB wil op alle teams een LFNP-teamchef 7 Leidinggevenden opgelet! 7 Waar blijven de OVW-periodieken? 11 Het functioneren van de PTSS-commissie 12 Op weg naar minder piketdiensten 13 2014: het jaar van het nieuwe politie-uniform 14 Korps past formatieplan dienstencentrum aan 21 Briefwisseling NPB/minister Opstelten over PDC 23 NPB-meldpunt NSS-ervaringen 36 Individuele belangenbehartiging NPB bereidt zich voor op LFNP-rechtszaken 8 Rechtszaak AOW-gat: NPB bij civiele rechter aan verkeerde adres 6 Verenigingsnieuws Freedom Trail 2014 16 NPB Gay Het Roze in Blauw-team van de Landelijke Eenheid 25 NPB SportS Meelopers gezocht! 16 Grote Prijs Gerard Verhulst 2014 19 jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 3

Achthonderd selecteurs gekozen en getraind Medewerkers nauw betrokken bij selectie eigen teamchef In de eerste maand van dit jaar zijn tijdens vakbondsbijeenkomsten in het hele land de achthonderd collega s gekozen die namens hun teamgenoten gaan plaatsnemen in de selectiecommissies voor de teamchefs B en C. Inmiddels hebben ze allemaal een training in het voeren van wervingsgesprekken gehad. Het is een tijdrovend proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen, aldus NPB-bestuurder Albert Springer, Maar het gaat veel opleveren. Op vrijdag 15 januari 2013 spraken minister Opstelten en de politiebonden af dat de medewerkers een belangrijke stem zouden krijgen bij het selecteren van drie soorten leidinggevenden binnen de Nationale Politie: de sectorhoofden (schaal 14) en de teamchefs B en C (schaal 10 en 12). Een vernieuwende aanpak! Nieuwe kijk op leiderschap Zoals bekend kunnen medewerkers van de Nationale Politie alleen worden aangesteld in een functie uit het nieuwe Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). Binnen dat gebouw is een duidelijke scheiding aangebracht tussen twee soorten leidinggevende functies. Ten eerste heb je de functies die uitsluitend bestaan uit het sturen op resultaten (prestatiemanagement) en het afhandelen van personeelszaken (human resource management of HRM). Die functies zoals sectorhoofd en teamchef B en C vallen onder het functiedomein Leiderschap. Daarnaast heb je de functies die onder andere bestaan uit het leiding geven aan de uitvoering van de politietaak en de ondersteuning daarvan. Die functies zoals operationeel expert, operationeel specialist, bedrijfsvoeringsspecialist en gespecialiseerd medewerker C vallen voortaan onder het functiedomein Uitvoering. tekst dick harte Op aandringen van de bonden is voor het zoeken van de beste kandidaten voor de leidinggevende functies sectorhoofd, teamchef B en teamchef C de drie functies direct onder de korpsleiding een aparte procedure afgesproken. Een reguliere sollicatieprocedure waarbij het oordeel van de werknemers over de kandidaten zeer zwaar weegt. NPB-bestuurder Albert Springer: De manier waarop de leden van de korpsleiding de zogenaamde Top 61 aan hun functie waren gekomen had bij ons en bij onze leden veel vragen opgeroepen. Dat proces was niet altijd even transparant verlopen en voelde ook niet voor iedereen redelijk. Samen met onze behoefte aan meer medewerkersparticipatie was dat voor de NPB aanleiding om te pleiten voor een eerlijkere selectieprocedure voor de overige leidinggevenden. Vacatureprofielen Hoe gaat dat in zijn werk? Om te beginnen stelt de leiding van een politie-eenheid de vacatures op. Dat gebeurt op basis van door de bonden goedgekeurde standaard vacatureprofielen, ontleend aan de functiebeschrijvingen in het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). De leiding kan een standaardprofiel aanvullen met een beperkt aantal situationele eisen. Het is de bedoeling dat dat gebeurt in zorgvuldig overleg met het betrokken team, het gezag (de burgemeester) en eventuele andere relevante actoren. Wie solliciteert naar een leidinggevende functie moet verschijnen voor een selectiecommissie. Die bestaat uit drie medewerkers, twee leidinggevenden en een onafhankelijk voorzitter. Zij lezen de brieven, nodigen maximaal vijf sollicitanten uit op gesprek en kiezen uiteindelijk een kandidaat die ze voordragen bij de politiechef of directeur. Voor de functies teamchef B en C zijn er 81 selectiecommissies in het leven geroepen met daarin ongeveer 850 selecteurs namens het personeel. 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

werk en inkomen algemeen Wat een teamchef vooral moet kunnen tekst yntse koenen Training wervingsgesprekken Alle selecteurs namens het personeel hebben een eendaagse training aangeboden gekregen in het voeren van wervingsgesprekken. Marjo Louwers, wervingsdeskundige bij Schouten & Nelissen, stoomde de afgelopen maanden tientallen commissieleden klaar. We hebben zestig trainingen verzorgd met een opkomst van bijna 100 procent, terwijl deelname niet verplicht was. Dat zegt wel iets over de motivatie. Om te waarborgen dat de commissieleden kandidaten zo objectief mogelijk bevragen worden ze getraind in de STARR-methode. Die lettercombinatie staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Sollicitanten krijgen een praktijkvoorbeeld voorgelegd en moeten vervolgens met behulp van deze methodiek duidelijk maken dat ze over de juiste competenties beschikken. De zeven kerncompetenties waarover leidinggevenden bij de Nationale Politie moeten beschikken zijn besluitvaardigheid, coachen, netwerkvaardigheden, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, probleemanalytisch vermogen, resultaatgerichtheid en samenbindend leidinggeven. Daarnaast moeten nieuwe leidinggevenden voldoen aan situationele en functie-specifieke eisen. Simpel gezegd: snap je wat het werk van je vraagt en wat de afdeling nodig heeft om optimaal te functioneren? De criteria die daarbij worden gehanteerd, zijn in nauw overleg met de huidige medewerkers opgesteld. Voordracht moet unaniem zijn De selectiecommissie houdt rekening met de eisen van diversiteit (geslacht, herkomst, leeftijd, ervaring) en met het kabinetsbeleid inzake arbeidsvaliden. Plaatsing gebeurt op basis van geschiktheid. De commissie komt unaniem tot een bindende voordracht; zonder unanimiteit vindt er geen voordracht plaats. Het is een zorgvuldig, maar ook tijdrovend en complex proces, beaamt Springer, Maar het gaat ook veel opleveren. Als we de juiste leidinggevenden selecteren, met de goede competenties en door medewerkers zelf gekozen, kunnen ze rekenen op veel draagvlak. En dat is, gezien de uitdaging voor de komende jaren, hard nodig. Ook kunnen we op deze manier bevorderen dat de Nationale Politie echt gaat leiden tot meer professionele ruimte voor de individuele medewerkers, bijvoorbeeld door een grotere medewerkerparticipatie: het actief betrekken van het personeel bij het vormgeven van hun eigen werk en werkomstandigheden. Dinsdag 11 maart 2014: NPB-regiobestuurder Yntse Koenen overlegt met de selecteurs binnen de politie-eenheid Amsterdam. Waar moeten de selecteurs op letten wat de NPB betreft? Wij vinden het vooral belangrijk dat door de juiste bril naar de kandidaten gekeken wordt. Het moet geen populariteitswedstrijd worden. Gebruikelijk is dat de beoordeling met name afhangt van de vastgestelde kennis van het vak, visie naar de toekomst en noodzakelijk geachte competenties. Voor de NPB moeten nieuwe leidinggevenden vooral professionele ruimte kunnen geven aan de dienders. Leidinggevenden moeten hun personeel kunnen steunen in hun initiatieven. De vakmensen moeten hun vak weer kunnen uitoefenen, in plaats van te moeten dansen naar de pijpen van spreadsheets en quotaboekhouders. Het systeem moet niet minutieus van moment tot moment de productie opleggen, het eigen vakkundige initiatief moet weer gestimuleerd worden. Goed politiewerk Leiders leggen wat de NPB betreft alleen bij uitzondering strikte orders op. De hoofdmoot van hun leiderschap moet zijn dat ze het gesprek en discussie met de medewerkers aangaan. Niet vanuit hun machtspositie, maar vanuit de overtuiging dat vakmensen weten wat goed politiewerk is. Leidinggevenden moeten kunnen luisteren en hun mensen steunen bij het leveren van vakwerk. Vertrouwen op vakkundigheid Leidinggevenden moeten vertrouwen kunnen geven aan medewerkers die vanuit initiatief uitstekend tot samenwerking kunnen komen. Ook als dat de strakke organisatiestructuren doorkruist. Want strakke arbeidsdeling werkt demotiverend en verstikkend. In plaats van de baas mag het zeggen zal het motto moeten worden wie het weet mag het zeggen, in verbinding met elkaar en met de samenleving. jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 5

werk en inkomen algemeen tekst dick harte Rechtszaak AOW-gat NPB bij civiele rechter aan het verkeerde adres De NPB kan zijn juridische strijd tegen de versnelde verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder goede overgangsregeling niet voeren op basis van het burgerlijk recht. Dat heeft de rechtbank Den Haag op woensdag 26 februari bepaald. Hij verklaarde de gezamenlijke civiele vordering van een aantal vakbonden en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat niet-ontvankelijk. De NPB overweegt in hoger beroep te gaan. De juridische strijd van de NPB tegen het AOWbeleid van de huidige regering kent twee sporen. De snelste manier om duidelijk te krijgen of dat AOWbeleid in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het aanspannen van een civielrechtelijke procedure. In zo n procedure kan namelijk de vraag gesteld worden of het verhogen van de AOW-leeftijd zonder fatsoenlijke compensatieregeling in principe rechtmatig is of niet. Het maakt dan niet uit of het gaat om een verhoging van een maand of van een jaar. Het nadeel van zo n procedure is echter dat een bond dan niet namens zijn leden kan optreden, maar alleen namens zichzelf. Hij moet dus aannemelijk maken dat zijn belangen als bond (ook) geschaad zijn door het AOW-beleid. De tweede juridische weg die de NPB volgt is het benutten van de bestuursrechtelijke mogelijkheden om een besluit van de overheid aan te vechten. Het nadeel daarvan is dat op basis van het bestuursrecht alleen geprocedeerd kan worden over bestaande AOW-gaten. Tot op heden dus alleen over gaten van maximaal twee maanden. Rechten veiliggesteld De NPB wilde zijn leden zo snel mogelijk uitsluitsel bieden, maar ze tegelijkertijd geen risico laten lopen. Daarom is besloten enerzijds als bond een civiele procedure aan te spannen en anderzijds alle belanghebbenden te adviseren een individuele bezwaarprocedure te starten tegen het besluit van de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW uitvoert) over de startdatum van hun AOW-uitkering. Met de SVB zijn afspraken gemaakt over het aanhouden van de bezwaren en het selecteren van enkele zaken voor proefprocessen bij de rechter. Op die manier zijn de rechten van de leden veiliggesteld en kon de NPB de civiele zaak met een gerust hart uitprocederen. Eigen belang bonden Zoals gezegd moesten de bonden de rechter ervan zien te overtuigen dat zij een duidelijk eigen belang hebben dat door het AOW-beleid van de regering was geschaad, los van de belangen van hun leden. Tijdens de zitting op donderdag 16 januari werd dan ook betoogd dat de bonden door de eenzijdig afgekondigde verhoging van de AOW-leeftijd niet hadden kunnen voldoen aan hun verplichting om de belangen van hun leden zo goed mogelijk te behartigen. Daardoor dreigden reputatieschade, ledenverlies en het inboeten aan wervingskracht zaken die op den duur kunnen leiden tot een verminderde onderhandelingspositie. Geen taak voor burgerrechter De Haagse rechtbank was niet overtuigd. Op 26 februari oordeelde hij dat er voor de burgerrechter geen taak was weggelegd in deze kwestie, aangezien individuele gedupeerden zelf beroep konden instellen bij de bestuursrechter als ze het niet eens waren met besluiten op een aangevraagde AOW-uitkering of een beroep op een overbruggingsregeling. NPBvoorzitter Han Busker: Wij zijn ons samen met de andere betrokken FNV-bonden aan het beraden over hoger beroep, omdat we volgens ons toch een goed verhaal hebben. In afwachting van nadere juridische stappen adviseert de NPB collega s die dit jaar 65 worden sowieso hun rechten veilig te stellen door individueel bij de SVB bezwaar aan te tekenen tegen hun nieuwe AOWgerechtigde leeftijd. Kijk voor meer informatie op de NPB-website of neem contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging (zie pagina 30). 6 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

tekst dick harte foto s ron rutten Op alle teams een LFNP-teamchef! De politiebonden willen dat de korpsleiding van de Nationale Politie een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de juistheid van het personeelsplan op leidinggevend gebied. In maar liefst twintig procent van de gevallen blijkt het korps van plan een politieteam organisatorisch te laten managen door medewerkers met een functie in de domeinen Uitvoering of Ondersteuning. Dat is in strijd met het nieuwe functiegebouw LFNP, waarin managementtaken alleen nog deel uitmaken van functies in het domein Leiding. Het was de bonden opgevallen dat in de formatieplannen van de Nationale Politie afdelingen voorkomen zonder teamchef een functie uit het LFNP-domein Leiding. Desgevraagd kwam de korpsleiding op de proppen met een lijst waaruit bleek dat aan 117 van de 602 afdelingen van de Nationale Politie (dat is 19,5 procent) geen leidinggevende uit het LFNPdomein Leiding is toegekend. In plaats daarvan is de bedoeling om die taak toe te vertrouwen aan een medewerker uit de functiedomeinen Uitvoering of Ondersteuning. Om precies te zijn: iemand met een functie uit de vakgebieden operationeel specialist of bedrijfsvoeringspecialist. Schaaltje minder Dit is een aanpak die lijkt te zijn ingegeven door (oud) hiërarchisch denken ( het mag wel een schaaltje minder zijn ) en niet door redeneren vanuit het LFNP. De bonden vinden dat lastig te verteren. De leidinggevenden komen door de reorganisatie Nationale Politie al stevig in de verdrukking, aangezien het aantal leidinggevende functies meer dan gehalveerd wordt. Het is dan dubbel zuur als er ook nog eens uit kostenoverwegingen leidinggevende functies worden ingevuld vanuit een verkeerd LFNP-functiedomein. Daar komt nog bij dat veel medewerkers op deze manier de mogelijkheid wordt onthouden om mee te bepalen wie hun leidinggevende wordt. (Dat geldt namelijk alleen voor chefs met een functie uit het domein Leiding.) De korpsleiding heeft laten weten niet bereid te zijn op dit moment aanpassingen te doen. De bonden nemen daar geen genoegen mee. Op donderdag 6 maart is besloten de discussie hierover voor te zetten in het overleg tussen de bondsvoorzitters en de korpschef. Leidinggevenden opgelet! Solliciteren naar een leidinggevende functie binnen de Nationale Politie kan in bepaalde gevallen financieel heel onaantrekkelijk uitpakken. De werkgever weigert deze onbedoelde blokkade weg te nemen en ontmoedigt daardoor geschikte kandidaten zich actief te gaan inzetten voor de beoogde nieuwe leiderschapscultuur. Stel: u heeft nu een (leidinggevende) functie op schaal 11. Volgens de Transponeringstabel komt die functie het meest overeen met de LFNP-functie Operationeel Specialist een functie in schaal 11 met meer dan 24 OVW-punten. Als u besluit te solliciteren op de functie van teamchef B (schaal 10 met meer dan 24 OVW-punten) en wordt gekozen, krijgt u schaal 10 en door het aantal OVW-punten een uitloop naar het maximumbedrag in schaal 11. Als u niet solliciteert of niet wordt gekozen, behoudt u het recht op schaal 11 met een uitloop naar het maximumbedrag in schaal 12. Dat is zo afgesproken in de politie-cao 2012/2014. Hetzelfde geldt bij een eventuele sollicitatie naar de functie van teamchef C (schaal 12) als uw huidige functie is gematcht met een functie in schaal 13 met meer dan 24 OVW-punten. De NPB en de andere bonden vinden dit een ongewenste situatie en hebben minister Opstelten gewezen op de oorzaak: een onbedoeld gat in de regelgeving. De bewindsman bleek echter niet bereid dat gat te dichten. Collega s die willen solliciteren naar een leidinggevende functie in een lagere schaal dan hun LFNPfunctie worden dan ook geadviseerd goed na te denken over de mogelijke financiële gevolgen daarvan. jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 7

NPB bereidt zich voor op LFNP-rechtszaken Al maanden zijn de juristen van de NPB-afdeling Individuele Belangenbehartiging dag in dag uit bezig NPB-leden te helpen bij het aanvechten van dat ene langverwachte besluit van de werkgever: de toekenning van een functie uit het nieuwe Landelijke Functiegebouw Nederlandse Politie. Het was de bedoeling dat iedereen zou overgaan naar de LNFP-functie die het meest overeenkomt met hun huidige werk, maar heel veel medewerkers vinden dat in hun geval niet gelukt. Elke zaak telt voor de NPB! In totaal riepen meer dan 1.500 collega s de hulp van de NPB in bij het aanspannen van een bezwaarprocedure tegen de door het korps gemaakte keuze. Naar verwachting zal het korps vanaf eind april officieel gaan reageren op de ingediende bezwaarschriften door zogenaamde beslissingen op bezwaar te versturen. Dat moeten er in totaal zo n 9.000 worden, dus het zal waarschijnlijk tot eind juni duren voordat ze allemaal de deur uit zijn. Tegen de beslissing op bezwaar kan vervolgens binnen zes weken na ontvangst een beroepsprocedure worden aangespannen bij de rechter. Proefprocessen Hoe gaan we dat aanpakken? De NPB is druk doende met het in beeld brengen en bundelen van zaken. In voorkomende gevallen is de NPB van plan de werkgever voor te stellen één zaak voor de rechter te brengen en de andere identieke zaken aan te houden. Deze werkwijze bespaart uiteraard veel tijd en geld, maar vereist de medewerking van de werkgever. Voor leden van de NPB maakt het niet uit of er proefprocessen komen. Als de werkgever niet instemt met aanhouding zullen alle zaken afzonderlijk voor de rechter gebracht worden. Dit laatste geldt ook voor zaken die op zichzelf staan; die zijn net zo belangrijk en krijgen evenveel aandacht. Weinig juridische ruimte Het juridische LFNP-team van de NPB werkt niet alleen hard aan het helpen van leden bij het indienen van aanvullende bezwaargronden en het bestuderen en sorteren van de enorme berg ingediende bezwaarschriften. Er wordt ook veel tijd gestoken in het analyseren van de mogelijkheden om het korps via de rechter tot andere besluiten te dwingen. De voorlopige conclusie is dat de werkgever op dat gebied de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen. De aanpak van de overgang naar het nieuwe functiegebouw is juridisch behoorlijk dichtgetimmerd. Het zal dan ook zeker niet gemakkelijk worden de rechter te laten twijfelen aan de rechtmatigheid van bepaalde besluiten. Maar dat zal onze juristen en advocaten er niet van weerhouden alles uit de kast te trekken om het gelijk van onze leden te halen. Wat dat betreft telt voor de NPB elke zaak. 8 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

tekst dick harte foto ron rutten individuele belangenbehartiging Aanvullende LFNP-besluiten Op maandag 24 maart maakte de werkgever bekend dat een bepaalde groep medewerkers binnenkort een aanvullend LFNP-besluit van hem zou krijgen. Het ging om collega s die na 1 april 2013 bij de Nationale Politie zijn komen werken of na die datum zijn aangesteld in een andere functie binnen het korps. Meestal was toen nog niet bepaald met welke LFNP-functie hun nieuwe werk het meest overeenkwam en dus was in de officiële aanstellingsbrief de oude korpsfunctie nog gebruikt. Dat wordt nu alsnog rechtgezet. De NPB adviseert collega s die na 1 april 2013 van functie zijn veranderd goed op te letten of ze in april inderdaad een aanvullend LFNP-besluit ontvangen. Zo niet, dan is het raadzaam daarover aan de bel te trekken bij de werkgever. De officiële registratie van je meest actuele LFNP-functie binnen het korps is namelijk van groot belang voor je startpositie bij de komende personele reorganisatie. Heb je een aanvullend LFNP-besluit ontvangen en wil je daartegen bezwaar aantekenen? Neem dan gerust contact op met de NPB-afdeling Individuele Belangenbehartiging. De NPB raadt zijn leden steevast aan in hun bezwaarschrift meteen een of meer gronden op te nemen. Onze juristen leveren je daarbij graag persoonlijk advies en tekstuele tips; zo nodig leveren ze ook een compleet (aanvullend) bezwaarschrift aan. Telefoon: 0348-707 433 E-mail: lfnp@politiebond.nl IB ers in de dop Op vrijdag 14 maart volgde een gevarieerde groep NPB-leden op het bondskantoor in Woerden de eerste dag van de basisopleiding Individuele Belangenbehartiging, dit keer gegeven door NPB-jurist Floris IJsendorn (derde van rechts). Die basisopleiding bestaat uit twee losse cursusdagen, met daarna een of twee vervolgopleidingen naar keuze (disciplinair onderzoek en/of ziekte en re-integratie). Meer over weten? Neem contact op met je afdeling of mail naar ibb@politiebond.nl! foto jos van nieuwenhuizen De NPB adviseert collega s die na 1 april 2013 van functie zijn veranderd goed op te letten of ze in april inderdaad een aanvullend LFNP-besluit ontvangen. jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 9

Naam LFNP-functie Naam LFNP-functie OVWpunten OVWpunten 1 Administratief Secretarieel Medewerker A 0 2 Administratief Secretarieel Medewerker B 0 3 Administratief Secretarieel Medewerker 8 4 Bedrijfsvoeringsspecialist A 8 5 Bedrijfsvoeringsspecialist B 8 6 Directiesecretaresse / Office manager 8 7 Docent C 8 8 Gespecialiseerd Medewerker A 8 9 Gespecialiseerd Medewerker B 8 10 Gespecialiseerd Medewerker C 8 11 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A 8 12 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B 8 13 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C 8 14 Medewerker Intelligence 8 15 Medewerker Techniek A 8 16 Secretarieel Medewerker 8 17 Bedrijfsvoeringsspecialist C 16 18 Bedrijfsvoeringsspecialist D 16 19 Bedrijfsvoeringsspecialist E 16 20 Bedrijfsvoeringsspecialist F 16 21 Chauffeur 16 22 Docent A 16 23 Docent B 16 24 Docent D 16 25 Generalist Intelligence 16 26 Lector 16 27 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D 16 28 Medewerker Techniek B 16 29 Medewerker Techniek C 16 30 Medewerker Techniek D 16 31 Teamchef A 16 32 Wetenschappelijk Onderzoeker 16 1 Assistent Forensische Opsporing 24 2 Directeur 24 3 Korpschef 24 4 Operationeel Specialist E 24 5 Operationeel Specialist F 24 6 Operationeel-Expert Intelligence 24 7 Sectorhoofd 24 8 Senior Intelligence 24 9 Teamchef B 24 10 Teamchef C 24 11 Assistent A Beveiliging 32 12 Assistent A Intake & Service 32 13 Assistent B Beveiliging 32 14 Assistent B Intake & Service 32 15 Medewerker Forensische Opsporing 32 16 Operationeel Specialist A 32 17 Stuurman Zeevaart 32 18 Assistent A GGP 40 19 Assistent B GGP 40 20 Generalist Forensische Opsporing 40 21 Gezagvoerder binnenvaart /bootcdt 40 22 Gezagvoerder Zeevaart 40 23 Gezagvoerder Zeevaart met beperkte inzet 40 24 Medewerker Intake & Service 40 25 Operationeel Specialist B 40 26 Operationeel Specialist D 40 27 Chef Vlieger 48 28 Generalist Intake & Service 48 29 Generalist Meldkamer 48 30 Medewerker Beveiliging 48 31 Medewerker Observatie 48 32 Operationeel Specialist C 48 33 Operationeel-Expert Forensische Opsporing 48 34 Operationeel-Expert Intake & Service 48 35 Operationeel-Expert Meldkamer 48 36 Politie Vlieger 48 37 Senior Forensische Opsporing 48 38 Senior Intake & Service 48 39 Senior Meldkamer 48 40 Generalist Beveiliging 56 41 Generalist Tactische Opsporing 56 42 Medewerker GGP 56 43 Medewerker Tactische Opsporing 56 44 Operationeel-Expert Beveiliging 56 45 Operationeel-Expert Tactische Opsporing 56 46 Senior Beveiliging 56 47 Senior Informantenrunner 56 48 Senior Tactische Opsporing 56 49 Generalist GGP 64 50 Generalist Interventie 64 51 Generalist Observatie 64 52 Operationeel-Expert GGP 64 53 Operationeel-Expert Informantenrunner 64 54 Operationeel-Expert Interventie 64 55 Operationeel-Expert Observatie 64 56 Senior GGP 64 57 Senior Interventie 64 58 Senior Observatie 64 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

tekst rianne wisselink werk en inkomen algemeen Waar blijven de OVW-periodieken? Wanneer wordt eindelijk begonnen met het uitbetalen van de extra periodieken die in juni 2012 zijn afgesproken in de laatste politie-cao? Begin maart heeft de werkgever de bonden gemeld dat hij deze uitkeringen in het tweede kwartaal van 2014 van start wil laten gaan mits dat technisch mogelijk is. Uitbetaling zou dan dus uiterlijk in juni plaatsvinden. In 2011 besloot de werkgever een nieuw functiegebouw in te voeren, het LFNP, met daarin nog slechts 92 functies. Zoals afgesproken in de politie-cao 2008-2010 zijn aan deze functies punten toegekend voor verzwarende elementen van het politiewerk die vroeger ondergewaardeerd werden. Daaronder vallen het omgaan met geweld, criminele druk en onregelmatigheid, maar ook bijvoorbeeld het dragen van speciale verantwoordelijkheden. Deze elementen worden onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden (OVW) genoemd. OVW-periodieken In de politie-cao 2012-2014 zijn twee afspraken opgenomen over LFNP-functies die in totaal 24 of meer OVW-punten scoren. Zo n functie wordt voortaan bestempeld als een frontliniefunctie. En collega s die zo n functie vervullen krijgen vanaf 2012 recht op uitloopperiodieken als ze hun schaalmaximum hebben bereikt. Het gaat dan om uitloopperiodieken in de naast-hogere schaal. Dat wil zeggen: hun salaris blijft nog een aantal jaren doorgroeien tot aan het maximumbedrag in de schaal boven hun officiële functieschaal. Een GGP-collega met een functie in schaal 7 krijgt als hij op het maximum van die schaal zit aanspraak op een doorloop naar het maximumbedrag in schaal 8. Officieel blijft hij overigens gewoon werkzaam in zijn schaal 7-functie. LFNP-functie Dat was goed nieuws voor collega s met een frontliniefunctie, vooral voor hen die al jarenlang op hun schaalmaximum stonden. Het wachten was op het moment dat ze van de werkgever te horen kregen naar welke LFNP-functie ze geacht werden over te gaan. Vanaf dat moment zouden ze aanspraak hebben op OVW-periodieken en wel met terugwerkende kracht tot 2012. Dat moment kwam in december 2013, toen het korps overging tot het verzenden van de definitieve LFNP-besluiten. Wil je weten of jij ook recht hebt op OVW-periodieken? Kijk dan in de tabel op de pagina hiernaast of jouw LFNP-functie behoort tot de 58 functies met 24 of meer OVW-punten. Voor bijvoorbeeld de collega s bij Intake en Service is dit vaak nog een verrassing. Afgesproken is dat bepaalde groepen geen recht hebben op OVW-periodieken. Dat zijn de leden van de korpsleiding ( de politietop ), leidinggevenden van afdelingen met puur ondersteunende taken en collega s die recht hebben op FPU. Ook collega s met een salarisgarantie schieten er niets mee op, want de LFNP-functie is bepalend. Dus de collega met een persoonlijke garantie op schaal 8 maar met een LFNP-functie met voldoende OVW-punten in schaal 7 krijgt slechts de doorloop naar maximum schaal 8 (die hij al had). Herberekening De afspraak gaat in met terugwerkende kracht tot 2012. Voor iedereen die recht heeft op OVW-periodieken moet de werkgever dus een herberekening van het salaris maken. Stel: je staat al jaren op het maximum van je schaal, hebt in december 2014 je LFNP-besluit gekregen en daardoor recht op OVWperiodieken. Vanaf je eigen periodiekdatum ga je dan in 2012, in 2013 en in 2014 een stap omhoog in de naast-hogere schaal, tot aan het maximum in deze schaal. Hoe de uitbetaling precies gaat plaatsvinden is nog onderwerp van overleg. Maar voor iedereen die zich afvraagt of dit geld er überhaupt nog komt het antwoord op die vraag is een volmondig ja. En ook niet onbelangrijk: de vertraging heeft geen gevolgen voor het bedrag dat de rechthebbende collega s uiteindelijk uitbetaald krijgen. jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 11

Lopende zaken Functioneren PTSS-commissie Op donderdag 13 februari besteedde het VARA-programma Zembla uitgebreid aandacht aan de manier waarop de Nationale Politie omgaat met collega s die door hun politiewerk posttraumatische stressstoornissen (PTSS) hebben opgelopen. De uitgezonden reportage maakte een heleboel kritiek los, vooral op de werkwijze van de adviescommissie PTSS. De adviescommissie PTSS is een onderdeel van het met de bonden overeengekomen PTSS-beleid dat sinds 1 januari 2013 van kracht is. De commissie is sinds 1 juli 2013 actief en bestaat uit een medicus namens de werkgever, een medicus namens de bonden en een onafhankelijk voorzitter. Collega s bij wie in heden of verleden PTSS is gediagnosticeerd kunnen zich bij deze commissie melden om officieel te laten vaststellen of die aandoening in hun geval werkgerelateerd is. Voor alle duidelijkheid: de adviescommissie is er dus niet om vast te stellen of er sprake is van PTSS. Dat heeft een daartoe bevoegd instituut dan al gedaan. Op donderdag 6 maart hebben de politiebonden opnieuw met de werkgever gesproken over de werkwijze van de PTTS-commissie en voorstellen voor verbetering gedaan. Er liggen nu 320 verzoeken van PTSS-patiënten op aandacht van de commissie te wachten. Het streven is die het komende jaar allemaal te laten behandelen zonder dat de zorgvuldigheid in het gedrang komt. De werkgever liet dan ook weten dat er hard gewerkt wordt aan het verdubbelen van de afhandelingscapaciteit. Op korte termijn zullen de bonden en de werkgever de voortgang van het werk van de adviescommissie nader bespreken. Riskante bedrijfskleding door paul roeland, npb regiobestuurder Half maart was ik samen met Ron Bos, de voorzitter van de NPB-afdeling Zuid-Holland Zuid, op bezoek bij de collega s van de facilitaire dienst in de Dordrecht. Die zijn sinds ruim een jaar uitgerust met bedrijfskleding waardoor ze voor het publiek herkenbaar zijn als medewerkers van de politie. Op zich is het natuurlijk alleen maar positief dat het korps deze collega s heeft voorzien van een werkpak. Toch zit er ook een andere kant aan die medaille. Sinds hun grotere herkenbaarheid als politieambtenaar worden ze met enige regelmaat op straat door burgers aangesproken. Dat gaat niet altijd even vriendelijk; soms krijgen ze beledigingen te incasseren en soms zelfs een poging tot klappen uitdelen of een andere vorm van agressief gedrag. Overeenkomstige kleding Dit jaar krijgen de meeste operationele medewerkers binnen de Nationale Politie een nieuw uniform. Wellicht komt er op enig moment ook nieuwe werkkleding voor het administratief en technisch personeel daarover is nog geen besluit genomen. De collega s van de facilitaire dienst hopen dat ze dan in ieder geval geen pak te dragen krijgen dat heel erg lijkt op dat van de operationele collega s. Dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat ze nog vaker geconfronteerd worden met verbaal en non-verbaal geweld. Mocht wel gekozen worden voor een standaard politie-uniform, dan lijkt het logisch dat ook AT-collega s een gedegen training krijgen in het omgaan met burgers die agressief uit de hoek komen. Of is het beter deze collega s bedrijfskleding te verschaffen die duidelijk maakt dat de dragers medewerkers van de facilitaire dienst zijn en geen agenten? 12 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

werk en inkomen algemeen Weerbaarheidstraining Intake & Service Minder piketdiensten door natasja van nus, npb organizer Een tijdje geleden las ik een nieuwsbericht met de kop Hoog ziekteverzuim balieagenten. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie was de oorzaak dat er veel vrouwen en ouderen aan de balie werken en dat balieagenten vaker te maken krijgen met lastige mensen. Gelukkig werd daar geruststellend aan toegevoegd dat het hogere ziekteverzuim geen invloed had op de bezetting, want de lege plekken werden opgevuld door andere agenten. Alsof dat het belangrijkste is?! Geen paniek, de bezetting is gewaarborgd! De cijfers worden gehaald! Los van de extra werkdruk die ziekte bij de rest van de collega s neerlegt voelt het signaal naar de collega s van Intake & Service wat vreemd. Vrouwen en ouderen die aan de balie werken zijn vaker ziek omdat ze vaker te maken krijgen met lastige mensen aan het bureau? Daar moet ik wel wat van fronsen. Met regelmaat spreek ik collega s van Intake & Service. Voor veel burgers het eerste contact met de politie en voor veel collega s op straat een goed filter bij het aanbrengen en afvangen van zaken. De medewerkers van Intake & Service nemen hun werk zeer serieus en zijn zich terdege bewust van de belangrijke rol die ze op de politiebureaus bekleden. Lastige, agressieve mensen Net als de dienders op straat krijgen deze medewerkers dagelijks te maken met lastige, agressieve mensen. Vreemd genoeg worden ze daar in een groot aantal eenheden niet of nauwelijks in getraind of gecoacht. Geen weerbaarheidstraining, geen jaarlijkse bijscholing, geen integrale beroepsvaardighedentraining (IBT). Het blijft bij eens in de vijf jaar het afleggen van het examen voor buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), waarbij kennis getest wordt die in veel gevallen voor het uitoefenen van hun functie niet eens nodig is. Vaak is door collega s van Intake & Service zelf al meerdere malen om training gevraagd. Even vaak is die door de werkgever ook toegezegd, maar elke keer weer vallen ze overal buiten. Niet heel gek om daar ziek van te worden. Klappen opvangen Voor de diender op straat is het logisch om meerdere malen per jaar trainingen te volgen in beroepsvaardigheden, portogebruik of weerbaarheid. Zelfs executief personeel dat niet of nauwelijks nog de straat op gaat moet voldoen aan de IBT-eisen. Waarom de collega s van Intake & Service dan niet? Die vangen vaak binnen de klappen op die buiten zijn gevallen! Verreweg de meesten zijn daartoe prima in staat, maar het zou helpen als het korps ze wat meer ondersteuning gaf bij het (leren) omgaan met agressie en andere heftige gebeurtenissen tijdens het werk. Dat zou ongetwijfeld een positief effect hebben op de hoogte van het ziekteverzuim. En het zou een eind maken aan het gevoel van deze collega s binnen de politie een ondergeschoven en ondergewaardeerd kindje te zijn, dat er eigenlijk niet bij hoort. In de politie-cao 2012-2014 is afgesproken dat er een protocol komt voor het opleggen van zogenaamde consignatiediensten, ook wel piket genoemd. Het hanteren van dat protocol moet leiden tot een vermindering van het aantal consignatiediensten met minstens de helft. Wat de NPB betreft een goede zaak, aangezien piket door de collega s wordt gezien als een inbreuk op het privéleven waar maar weinig waardering tegenover staat. Het is de bedoeling het mes aan twee kanten te laten snijden: door het verminderen van het aantal piketdiensten zou de huidige (bespottelijke) uurvergoeding van 1 kunnen worden verhoogd. Het protocol had op 1 januari 2013 moeten ingaan, maar is nog niet gereed en besproken. De werkgever heeft op donderdag 6 maart gemeld druk bezig te zijn met het maken van het protocol. Hij wil het in juni voorleggen aan de bonden. Besproken zal dan in elk geval worden op welk moment de nulmeting wordt verricht. Dat wordt dan het ijkpunt om in een latere fase te kunnen bepalen of het protocol ook daadwerkelijk tot minder piketdiensten heeft geleid. jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 13

2014 wordt het jaar van het nieuwe uniform tekst dick harte foto s alex groothedde Het is alweer een tijd geleden dat ik iets geschreven heb over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de bewapening, uitrusting en kleding van politieambtenaren. Meerdere leden vroegen me de afgelopen tijd om een update. Leuk om te merken dat deze onderwerpen in de achterban leven. En wat die update betreft: lees verder! Eindelijk is het zover: dit jaar worden het nieuwe operationeel tenue voor de Basispolitiezorg en het nieuwe veiligheidsvest verstrekt. Limburg bijt in juni het spits af. Na de zomer volgen vanaf september de andere eenheden, om te beginnen Rotterdam en Den Haag. De werkgever heeft de toezegging gedaan dat eind 2014 alle eenheden voorzien zullen zijn. Voor degenen die de eerdere informatie hebben gemist: het nieuwe operationeel tenue voor de BPZ en bestaat uit een operationele pantalon (model worker), hoge schoenen (Meindl of Haix), een polo met korte en lange mouw, een windstopper, een weather jacket en een cap. Veiligheidsvest Het veiligheidsvest is een drie-in-één-concept. Het hart daarvan bestaat uit een ballistische plaat, die in drie verschillende hoezen kan worden gestopt. In een witte hoes voor onder de kleding, in een blauwe en gele hoes voor over de kleding (gele hoes tijdens horecadiensten of verkeerscontroles). Daarnaast wordt het huidige tactische vest vervangen door een tactisch harnas, dat over het veiligheidsvest heen gedragen wordt. Dat vest wordt niet per individu verstrekt, maar zal in grote hoeveelheden en in één maat (one size fits all) aanwezig zijn op de bureaus en in de kofferbak van de auto s. Draagproef motorrijders Op dinsdag 1 april is een draagproef met een veiligheidsvest voor motorrijders gestart. Doel daarvan is te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om te zorgen dat het nieuwe veiligheidsvest ook comfortabel gedragen kan worden onder het motorpak. De draagproef duurt minimaal vier maanden, opdat alle weersomstandigheden in de beoordeling kunnen worden meegenomen. Een van de deelnemers aan de draagproef is een NPB-lid. Draagproef bikerkleding Medio februari is de draagproef met het pakket nieuwe bikerkleding gestart. De eerste ervaringen zijn goed. Een van de deelnemers aan de draagproef is een NPB-lid. Taskforce leveringsproblemen Het is voor velen een bekend verhaal: meerdere kleding- en uitrustingsstukken zijn niet of nauwelijks meer te leveren. Zo worden sportkleding en schoenen al enige tijd niet verstrekt. De oorzaak daarvan is het verlopen van de contracten en de verplichting om alles Europees aan te besteden. Er is binnen de Nationale Politie een taskforce opgericht die prioriteiten stelt en er hard aan werkt om alles in 2014 weer op de rails te krijgen. ME-tenue Over weinig onderwerpen is het afgelopen jaar zoveel geschreven en geroepen als over het nieuwe MEtenue, dat in het voorjaar van 2013 in gebruik werd genomen. Binnen de kortste keren waren er klachten over warmtestuwing en vochtophoping. De werkgever besloot TNO een onderzoek te laten instellen, waarvan de uitkomsten najaar 2013 werden gepresenteerd. Kort samengevat bleek er met de stof van het pak niets mis; die is beter vochtdoorlatend en ademend dan de stof van zijn voorganger. Het probleem zat in de protectiestukken die in het pak gestopt kunnen worden als afweer tegen klappen, stenen en andere voorwerpen. Die stukken zijn gemaakt van de stof Aramide en die sluit het pak als het ware af, waardoor het voelt alsof je in een plastic zak loopt. Ook was er te weinig protectie op de schouder en was de combinatie met het huidige veiligheidsvest niet ideaal. Dat vest is warmer dan zijn opvolger en kan tussendoor niet even uitgedaan worden. 14 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

tekst meghan burger foto s ron rutten werk en inkomen algemeen Pilot uitschuifbare wapenstok In de periode 2012-2013 heeft in de voormalige politieregio IJsselland een pilot gedraaid met de uitschuifbare wapenstok. Bij de evaluatie daarvan kreeg het wapen veel waardering; het werd effectief genoemd bij onder meer huiselijk geweld-situaties en horecadiensten. Nu is het al enige tijd stil rondom de uitschuifbare wapenstok, maar achter de schermen is de besluitvorming over het invoeren ervan in volle gang. Momenteel ligt er binnen de top van de Nationale Politie een stuk voor. Momenteel is een projectgroep bezig de aanbevelingen van TNO uit te werken. Eén van hun adviezen was de medewerkers Coolmax thermo-ondergoed onder het pak te laten dragen. In de derde week van maart is bij alle ME ers op hun huisadres een setje afgeleverd, zodat ze voorzien waren tijdens de Nuclear Security Summit (NSS). Een tweede set volgt in april. Verder wordt druk gezocht naar een geschikt alternatief voor het materiaal van de protectiestukken en een uitbreiding voor de schouderpartij. Het probleem met het huidige veiligheidsvest lost vanzelf op na de komst van het nieuwe vest in het najaar. Tot slot wordt ook gewerkt aan het inbedden van het Flex-ME-concept. Deze nieuwe werkwijze bleek nog onvoldoende ingevoerd. Men werkt vaak wel met kleinere pelotons, maar op de oude wijze. Naar alle verwachting komt het onderwerp in 2015 op de agenda van het overleg met de bonden. Waarom niet eerder? Omdat het budget en de opleidingscapaciteit van het korps hun grens hebben bereikt door de aanschaf en invoering van het nieuwe dienstpistool, het nieuwe operationeel tenue en het nieuwe ME-tenue. Ook de weerbaarheidstrainingen leggen het nodige beslag op de opleidingscapaciteit. De uitschuifbare wapenstok moet dus even wachten. Pilot Taser Vorig jaar is ook de invoering van de Taser meerdere malen ter sprake geweest. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft duidelijk gemaakt dat hij voorstander is van de inzet van stroomstootwapens in de Basispolitiezorg. Daarop vooruitlopend zal eerst een voorstel voor een pilot moeten worden ingediend bij de bonden. In die pilot kan uitgetest worden of en zo ja hoe de Taser geschikt is voor gebruik door gewone politieambtenaren. Het voorstel voor een pilot met de Taser wordt niet eerder verwacht dan in 2015, ook omdat de werkgever niet eerder de middelen en opleidingscapaciteit heeft om zo n proefproject vorm te geven. ME-helm Los van het TNO-onderzoek kan ik melden dat de draagproef met de nieuwe ME-helm is afgerond en tot hoge verwachtingen heeft geleid. Er lijkt sprake te zijn van een enorme verbetering ten opzichte van de huidige helm. Beenkappen Tot slot nog even de beenkappen. Tijdens mijn bezoek aan de Harskamp voor de NSS-trainingsdagen viel me op dat veel collega s hun beenkappen bevestigd hadden met ducktape omdat de pinnen kapot waren. Zij droegen echter oude exemplaren en er zijn inmiddels nieuwe beschikbaar. Volgens de afdeling Politieuitrusting van Facilitair Management (de voormalige divisie logistiek & distributie) is iedereen opgeroepen nieuwe beenkappen te komen ophalen, maar volgens mij is dat niet bij iedereen bekend. Dus mocht je kapotte beenkappen hebben, meld je dan bij Politieuitrusting voor nieuwe. BUK-commissie In de zogenaamde BUK-commissie overleggen deskundigen namens de werkgever en de bonden over de kwaliteit van de bewapening, uitrusting en kleding en bereiden daarover gezamenlijke adviezen voor. De NPB is vertegenwoordigd door beleidsmedewerker Meghan Burger, die als daartoe aanleiding bestaat verslag uitbrengt over de beraadslagingen en activiteiten van de commissie, zowel op de NPB-website als in dit bondsblad. jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 15

Freedom Trail 2014 Zeventig jaar geleden rukten de geallieerden op van Normandië naar Berlijn om Europa te bevrijden. Op donderdag 5 en vrijdag 6 juni 2014 zullen duizenden politie- en brandweermedewerkers, militairen en veteranen een deel van deze route opnieuw afleggen maar dan motorrijdend, fietsend, hardlopend, skeelerend, raftend en zwemmend. De motortochten tijdens deze Freedom Trail worden georganiseerd en begeleid door de bonden van FNV Veiligheid: de NPB, de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP. FNV Veiligheid organiseert motordeel De Freedom Trail is een initiatief van de Stichting Waardering Erkenning Politie en het Veteraneninstituut en wordt ondersteund door de Nationale Politie, de brandweer en het ministerie van Defensie. Een nieuw evenement voor, door en met geüniformeerden, aldus NPB-bestuurder Albert Springer, Bedoeld om de bewakers van de vrede en de veiligheid in onze samenleving een gezicht te geven en op een sportieve manier de interactie tussen geüniformeerden en burgers te stimuleren. Deze estafette op dit historische parcours moet je zien als een symbolisch eerbetoon aan het doel waarvoor veiligheidswerkers zich dagelijks inzetten. Hopelijk leidt dat tot meer waardering voor en erkenning van hun werk. Daarnaast vinden wij het belangrijk collega s eraan te blijven herinneren hoe belangrijk een sportieve levensstijl is voor hun fysieke en mentale weerbaarheid. En tot slot wordt er tijdens de Freedom Trail geld ingezameld voor collegiale ondersteuning in de vorm van buddyprojecten en veteranenzorg. Wat wil een mens nog meer? Motortochten Springer: FNV Veiligheid het samenwerkingsverband van de NPB, de Algemene Federatie voor Militair Personeel en de Marechausseevereniging wil aan dit unieke evenement graag een bijdrage leveren. Daarom hebben wij het eerste gedeelte van de tocht geadopteerd. Dat houdt in dat wij de motortochten van Berlijn naar Nederland en van Normandië naar Nederland gaan organiseren en begeleiden. Tot woensdag 12 maart konden (kader)leden van de NPB, AFMP en MARVER zich opgeven als ze zich wilden inzetten bij de organisatie van de motortochten zowel tijdens de voorbereidingen als bij het uitvoerend werk op 4, 5 en 6 juni (in Normandië of Berlijn en daarna in Nederland). Voor de activiteiten in de voorbereidende fase krijgen ze vakbondsverlof; voor de activiteiten tijdens de Freedom Trail moeten ze verlof opnemen. 16 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014

tekst dick harte NPB SPORTS Verzorging en begeleiding Albert Springer: Iedere (motor)route krijgt een kerngroep van vijf personen toegewezen, bestaande uit medewerkers van de werkorganisatie FNVV, kaderleden en leden van de drie bonden. De motorrijders komen op eigen gelegenheid naar de startplaatsen. Daar worden ze door ons opgevangen en verzorgd. Wij nemen het parkeren van de motoren (inclusief verkeer regelen) voor onze rekening, verzorgen een hapje en drankje, het diner en de overnachting. Vervolgens presenteren we op 5 juni een ontbijt, waarna de motorrijders in vier groepen van 75 vertrekken naar Nederland. Wij zorgen voor het regelen van het verkeer bij de start en onderweg voor het tanken, voor koffie en voor een lunch. We verzorgen ook de ontvangst op vier kazernes in Nederland en daarna op 6 juni nog een keer een ontbijt en het verzamelen, schoonmaken en terugbrengen van de gebruikte spullen. Sportief meedoen? Wil je motorrijdend of sportend meedoen aan een onderdeel van de Freedom Trail? Aanmelden kan tot 1 mei op www.freedom-trail.nl. Het inschrijfgeld bedraagt voor motorrijders 100 en voor andere deelnemers 50. Voor elke 10 inschrijfgeld krijgen deelnemers een lot toegestuurd. Lotwinnaars maken kans op prachtige prijzen, zoals fietsen, sportartikelen, een wellness arrangement en een museumjaarkaart voor het hele gezin. De afstanden l Motoren: 600 à 700 kilometer l Fietsers: 100 à 130 kilometer l Hardlopers: Halve marathon en tien kilometer l Skeelers: Hele marathon l Zwemmers: 2 tot 2,5 kilometer l Rafters: 6 à 10 kilometer (afhankelijk van weersomstandigheden) Freedom Trail l Op woensdag 4 juni 2014 (omstreeks 16.00 uur) verzamelen zich 150 motorrijders in respectievelijk Duitsland (Berlijn) en Frankrijk (Arromanche Les Bains) om zich voor te bereiden op het begin van de Freedom Trail. Dat zijn dus 300 motorrijders in totaal. l Op donderdag 5 juni 2014 vertrekken zowel vanuit Berlijn als vanuit Normandië 150 motorrijders. Om 08.00 uur wordt gestart onder de Brandenburger Tor en vanaf Gold Beach. Via historische plekken rijden beide groepen motorrijders naar Nederland. De deelnemers zullen voor de nacht gelegerd worden in Assen, Schaarsbergen, Oirschot en Rotterdam. l Op vrijdag 6 juni 2014 verzamelen honderden fietsers zich op vier locaties in Nederland, te weten Vught, Nijmegen, Den Haag en Westerbork. Rond 09.00 uur zullen daar de motorrijders uit Duitsland en Frankrijk aankomen om het estafettestokje over te dragen aan de fietsers. De fietspelotons rijden vanuit het zuiden, westen, oosten en noorden via deels historische locaties richting Almere, Huizen, Zeewolde en Harderwijk. Op die locaties geven de fietsers het stokje door aan skeeleraars en hardlopers. Uiteindelijk komt de Trail aan bij het Veluwemeer en wordt het laatste deel afgelegd door rafters en zwemmers. In het Dolfinarium in Harderwijk vindt een afsluitende manifestatie plaats, waarbij ook de commandant der strijdkrachten en de korpschef van de Nationale Politie aanwezig zullen zijn. MEELOPERS GEZOCHT! NPB SportS wil met een eigen team deelnemen aan de looproute van de Freedom Trail, met als uitgangspunt de halve marathon (21 kilometer). Wij zoeken daarvoor niet alleen ervaren lopers; juist collega s die deze afstand als een uitdaging zien moedigen we aan met ons mee te lopen. Het streven is de afstand af te leggen met een gemiddelde snelheid van 10 kilometer per uur. In het bijzonder nodigen we sporters met een beperking uit met ons mee te lopen (of te wheelen). Doe je mee? Mail dan naar: npbsports@politiebond.nl! Meer info: www.freedom-trail.nl jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 17

poloshirts met 50% korting Turkoois Royal blauw Wit Paars Rood 50% KORTING Personalshop-prijs 14. 99 i.p.v.* 29,99 Merkkwaliteit van Geborduurd Kappa Logo Gladde binnenkant Fijn piqué tricot 200 g/m 2 Met hun extra fijne weef samen - stelling en gewicht van 200 g/m 2 zijn deze polo s zeer aangenaam te dragen. De gladde en zachte binnen kant verwent uw huid en voelt veel prettiger aan dan een gewone piqué. Het luchtige, lichte materiaal uit pure natuurlijke vezels laat uw huid ade men en zorgt zo voor een uitgebalanceerd lichaams - klimaat. Productinfo 100% zuiver fijn gekamd katoen 200 g/m 2 Marineblauw! Personalshop bestelformulier met 30 dagen omruil- en retourrecht Antal Art.nr. Bestelmaat Artikelbezeichnung Einzelpreis 63.158.232 Kappa poloshirt, rood : 29,99 : 14,99 63.158.243 Kappa Poloshirt, paars : 29,99 : 14,99 63.158.254 Kappa Poloshirt, tukoois : 29,99 : 14,99 63.158.287 Kappa Poloshirt, wit : 29,99 : 14,99 63.158.302 Kappa Poloshirt, marineblauw : 29,99 : 14,99 63.158.324 Kappa Poloshirt, royal blauw : 29,99 : 14,99 Afzender (AUB in blokletters invullen): Mevrouw Heer Achternaam, Voornaam Straat en huisnr. Postcode en plaatsnaam Geboortedatum Verzend- en verwerkingskosten à : 5,90 Aanbieding alleen geldig voor de lezers van dit magazine Actie nr. 3039 Levering gebeurt op rekening in de volgorde van de ontvangen bestellingen. Alstublieft geen betaalmiddelen meezenden. Aanbiedingen gelden alleen in Nederland en zolang de voorraad strekt. Onze webshop kent geen sluitingstijden! www.personalshop.com Hier vindt u nog meer geweldige aanbiedingen! Om toegang te krijgen tot de webshop kunt u gebruik maken van de veiligheidscode hiernaast. 0800/020 33 77 FAX 0314/390 007 GRATIS 5-sterren Personalshop garantie H 2 jaar garantie zonder maar H Hoogste kwali teits garantie H 30 dagen niet goed, geld terug garantie VERSTUREN AAN: Uw maat Zij Hij 36/38 40/42 42/44 46 44 46 48/50 48/50 52/54 56/58 = Bestelmaat S M L XL XXL Personalshop Postbus 16 7030 AA Wehl 3039 H Snelle levering H Laagste prijs garantie * i.p.v.-prijzen hebben betrekking op de fabrikantenprijslijst of de verkoopadviesprijzen van de fabrikant

tekst dick harte NPB SPORTS Grote Prijs Gerard Verhulst 2014 Op woensdag 14 mei 2014 wordt de Gerard Verhulst-tocht weer verreden. Deze wielrentoertocht, genoemd naar een voormalig IBT-docent, volgt een honderd kilometer lange route, die het mooie Zeeuwse landschap vanuit een andere invalshoek laat zien. Ook dit jaar bepalen vaste voorrijders het tempo, dat zal liggen op 27 à 28 km per uur. De renners worden weer begeleid door ervaren motorrijders van de Verkeersgroep Zeeland-Midden/West-Brabant. Ervaren verkeerregelaars op de motor waarborgen hun veiligheid. De Grote Prijs Gerard Verhulst start dit jaar vanaf het voetbalterrein van de Patrijzen, Pastoor Fronhoffstraat 3 in s-heerenhoek. Er is weer voorzien in een volgauto waarvan bij pech gebruik gemaakt kan worden. Inschrijving is mogelijk tot 1 mei 2014 via ko.schrijver@zeeland.politie.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 en dient vooraf te zijn voldaan op rekening 346034027 van de Rabobank ten name van GEPEREKOFRA. Inschrijving staat pas vast na betaling van het inschrijfgeld. Wacht niet te lang, want het aantal inschrijvingen is gesteld op honderd en VOL = VOL!!! Knuffelrock! Knuffelen met de korpschef; over opleidingen en cursussen voor de top van de Nationale Politie. Een reportage van KRO s Brandpunt, gepresenteerd door Fons de Poel, uitgezonden op zondag 23 februari 2014. Fons begon met een bloemlezing van peperdure maar per saldo tamelijk zinloze opleidingen voor politiechefs op zoek naar zichzelf. De complete Nederlandse politietop knuffelde zich de afgelopen tien jaar blijkbaar suf met koeien, spiegelde met paarden, sloeg aan het mediteren, schreef gedichten en zelfs hun eigen grafrede. Je zult je eigen grafrede maar moeten schrijven. Eigenlijk ben je dan al dood en begraven of gecremeerd natuurlijk voordat je vorm kunt geven aan je leiderschap. Of ze ook echt met de korpschef hebben geknuffeld, zoals de titel van de reportage suggereerde, is de vraag. Gerard Bouman lijkt me niet iemand die zich zomaar door collega s laat omhelzen. tekst jacques smeets www.deblauwediender.nl De politiewereld, volgens Fons de Poel ogenschijnlijk een machobedrijf, is wel even iets anders dan de wereld van formats en kijkcijfers. Intensieve aandacht voor de ontwikkeling van leiderschap bij de politie lijkt me geen overbodige luxe. Blijft overeind dat bedragen van 30.000 per deelnemer voor een meerdaagse cursus belachelijk hoog zijn. Om jezelf beter te leren kennen zou je kunnen volstaan met een eenvoudige spiegel. Als je daarin maar lang genoeg kritisch naar jezelf kijkt, heb je geen koeien of paarden en al helemaal geen geknuffel nodig. Dan heb je al genoeg met jezelf te stellen. Wel oppassen dat je niet verliefd wordt op jezelf. Fons de Poel viel door de mand tijdens de confrontatie met een spiegel op vier benen. Hij reageerde op de uitleg van de cursusleidster dat paarden authentiek leiderschap nodig hebben met de opmerking: O ja? Ik vind paarden doodeng, ik ben bang voor die beesten. Toch stapte hij op het dier af om verbindend leiderschap te creëren. Het eerste wat hij deed was het paard aaien en zeggen: Nou, zij is lief. Hoezo is spiegelen met paarden onzin? Misschien kwam hij er op dat moment achter waarom er afwijzend werd gereageerd toen hij de korpsleiding belde voor een interview. Terwijl ik deze column schrijf, klinkt via de hoofdtelefoon in mijn oren: I still haven t found what I am looking for, afkomstig van de cd Knuffelrock 2. jaargang 70 - nummer 2 - april 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 19

Korps past formatieplan dienstencentrum aan Na intensief overleg met de Centrale Ondernemingsraad heeft de korpsleiding van de Nationale Politie besloten het ondersteunend personeel toch op een iets andere manier over Nederland te verdelen dan ze oorspronkelijk van plan was. Dat maakte korpschef Gerard Bouman op dinsdag 4 maart bekend. Alleen wat betreft de locatie van de dienst Financiën houdt de werkgever voet bij stuk. Zoals bekend is één van de (politieke) hoofddoelen van de invoering van de Nationale Politie het verminderen van de overhead en het aantal ondersteunende medewerkers bij de politie met ongeveer 3.350 voltijdsbanen. In 2017 zou het einddoel bereikt moeten zijn: een niet-operationele sterkte van hooguit 8.500 voltijdsbanen. Helaas gooit de vernieuwing van de ICT-voorzieningen roet in het eten en zal de bezetting dat jaar waarschijnlijk nog wel wat hoger uitvallen. Volgens het Inrichtingsplan van korpschef Gerard Bouman is en blijft 8.500 voltijdsbanen echter de nagestreefde niet-operationele personeelssterkte. Waar moeten deze collega s komen te werken? Zoals bekend is één van de organisatorische uitgangspunten van de Nationale Politie het werken op grote schaal. Vanaf het begin was het dan ook de bedoeling van de werkgever de ondersteunende diensten zoveel mogelijk landelijk te gaan organiseren en dus ook zoveel mogelijk geconcentreerd (op één plek) te huisvesten. De naam voor dat droomproject was het Politiedienstencentrum, kortweg PDC. Tweederde decentraal Toen puntje bij paaltje kwam werd vorig jaar besloten in ieder geval tweederde (64 procent) van de ondersteuning NIET op één centrale plek te organiseren, maar aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dicht bij de eenheden gehuisvest, in circa 50 gemeenten. We hebben het dan over 5.400 van de uiteindelijk overblijvende voltijdsbanen. Advies COR deels gevolgd De overige 3.100 voltijdsbanen (36 procent van de beoogde niet-operationele sterkte) zou geconcentreerd worden gehuisvest in het Politiedienstencentrum. Ook hier deed de werkgever water bij de wijn: in december 2012 kondigde minister Opstelten aan dat er gewerkt zou gaan worden met drie geconcentreerde PDC-locaties: eentje in Rotterdam, eentje in Eindhoven en eentje in Zwolle. Veel collega s putten daaruit de hoop dat ze bij de komende personele reorganisatie hun huidige functie zouden kunnen behouden met een werkplek op acceptabele reisafstand van hun woonplek. Huisvestingsplan versie I Op maandag 22 april 2013 publiceerde het korps echter een Strategisch Huisvestingsplan waaruit bleek dat de werkgever niet van plan was de werkgelegenheid op ondersteunend gebied gelijkmatig over de drie locaties te verdelen. l Financiën, Communicatie en de Staf PDC wilde men volledig huisvesten in Rotterdam. l Human Resource Management (HRM) en Information Management (IM) wilde men voor het grootste deel huisvesten in Zwolle en daarnaast nog enigszins in Rotterdam. l Informatievoorziening (ICT) voor ruim de helft in Eindhoven en voor de rest in Zwolle. l Facility Management (FM) voor de helft in Rotterdam en voor de helft in Zwolle. Zowel de bonden als de Centrale Ondernemingsraad lieten er geen misverstand over bestaan dat dit formatieplan veel collega s zou dwingen hun baan bij de politie op te geven. Daardoor zou een enorme hoeveelheid ervaring en talent verloren gaan, met alle gevolgen van dien voor de continuïteit en kwaliteit 20 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 2 - april 2014