Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?"

Transcriptie

1 Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

2 I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende soorten arbeidsongeschiktheid 10 2 Intakegesprek na uw arbeidsongeschiktheidsmelding 12 Heeft Generali ook financiële informatie van u nodig? 13 Medische beoordeling 14 Vaststelling va n uw arbeidsongeschiktheid 16 Hoelang duurt het voordat u weet of u een uitkering krijgt? 18 Wie krijgt verder informatie over uw arbeidsongeschiktheid? 19 Hoe gaat de Belastingdienst om met uw uitkering? 20 Moet u premie blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent? 20 Wat kan Generali nog meer voor u betekenen? 21 Hoe gaat Generali om met privacy en fraude? 22 Waar kunt u terecht met een klacht over Generali? 23

3 Arbeidsongeschikt... en dan? Arbeidsongeschikt zijn is al vervelend genoeg. Dan is het fijn als u snel weet of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog deze uitkering dan is. Gelukkig heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Generali. In dit boekje leest u hoe u een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunt aanvragen. Ook vindt u antwoord op veelvoorkomende vragen. Hoe lang moet u bijvoorbeeld wachten op uw geld? Krijgt u een verzekeringsgeneeskundig (medisch) onderzoek? Waar kunt u terecht met klachten? Wilt u toch nog meer weten, of staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u gerust contact opnemen met een van onze collega s van de afdeling Schadebehandeling Inkomen via

4 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Iedere persoon en elke situatie is anders. Een beenbreuk is niet te vergelijken met een depressie of een whiplash. Het verloop van de aanvraag zal daardoor per geval verschillen. De ene keer is er bijvoorbeeld meer contact of informatie nodig dan de andere keer. De aanvraag van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat in tien stappen. Hierna beschrijven we eerst kort alle stappen. Of alle stappen op u van toestemming zijn hangt uiteraard af van uw situatie. In de rest van dit boekje lichten we verschillende punten verder toe. Generali Afdeling Schadebehandeling/Inkomen Postbus 1888, 1110 CL Diemen U kunt niet werken U heeft een AOV bij Generali. Door ziekte of een ongeval kunt u uw normale werk niet doen. Bezoek dan voordat u een uitkering aanvraagt eerst uw (huis)arts. Stuur binnen 4 weken na het bezoek aan uw huisarts een volledig ingevuld meldingsformulier naar ons op. Is uw periode van eigen risico korter dan 4 weken? Meldt u zich dan arbeidsongeschikt binnen de gekozen periode van eigen risico. Op vindt u het meldingsformulier Arbeids ongeschiktheid. Ook kunt u het telefonisch opvragen bij de afdeling Schadebehandeling Inkomen via

5 2. Uw vaste contactpersoon Het meldingsformulier komt bij ons binnen. Binnen 24 uur daarna nemen wij telefonisch contact met u op om uit te leggen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. De schadebehandelaar die u belt is uw vaste aanspreekpunt gedurende uw arbeidsongeschiktheid. Samen met u neemt hij uw melding door en plant hij voor u een telefonische intake in. Als u vragen heeft, kunt u het best contact opnemen met deze persoon. 3. Een telefonische intake Op het met u afgestemde tijdstip wordt u gebeld door een arbeidsdeskundige voor een telefonische intake. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. De arbeidsdeskundige maakt een verslag en koppelt het gesprek terug aan uw uw schadebehandelaar. Hij zet acties voor u uit, regelt afspraken, brengt in kaart wat in uw situatie de beste oplossing is en bepaalt wat de volgende stap is in het proces. 4. Uw gezondheidssituatie Meestal heeft Generali meer informatie nodig over uw gezondheidssituatie. In dat geval ontvangt u een medische machtiging binnen één week nadat wij het meldingsformulier hebben ontvangen. Hiermee geeft u uw behandelend arts(en) toestemming medische informatie op te sturen aan onze medisch adviseur. De medisch adviseur vraagt vervolgens de medische gegevens op bij uw behandelend arts(en). Lees meer hierover op pagina 14 Krijgt u altijd een verzekeringsgeneeskundige (medische) beoordeling? 5

6 6 5. Uw voorlopige uitkering De schadebehandelaar stelt op basis van alle beschikbare informatie de voorlopige uitkering vast. Meestal lukt dit binnen 4 weken. 6. Verzekeringsgeneeskundig onderzoek Een verzekeringsarts nodigt u uit voor een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. De verzekeringsarts geeft in dit onderzoek een oordeel over de belasting en inzetbaarheid van u als verzekerde. De onderzoeksactiviteiten bestaan uit bestudering van de verkregen dossierstukken, uw medische voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek en onderzoek van de psychomentale componenten. U krijgt na het onderzoek de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van het gesprek. Hierop kunt u aanvullingen en correcties geven. De conclusies en adviezen worden aan uw schadebehan delaar verzonden. 7. Uw belastbaarheid Naast de conclusies en adviezen stelt de verzekeringsarts bij vastgestelde beperkingen een belastbaarheidsprofiel op, dit heet een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). 8. Arbeidsdeskundig onderzoek Een arbeidsdeskundige belt u voor het maken van een afspraak voor een bezoek (als dat nodig is). Aan de hand van uw belastbaarheidsprofiel beoordeelt de arbeidsdeskundige in hoeverre u met uw beperkingen nog werkzaamheden kunt verrichten. Hij geeft aan uw schadebehandelaar een advies over uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

7 9. Uw inzetbaarheid De schadebehandelaar bepaalt op basis van de uitkomsten van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek, arbeidsdeskundig onderzoek en mogelijk andere aanvullende informatie de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarbij kijkt hij verder dan alleen uw gezondheid. Hij geeft graag adviezen die over keuzes gaan, niet alleen over klachten. Hij beoordeelt uw inzetbaarheid. Hij kijkt enerzijds naar uw capaciteiten en kenmerken als persoon op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Hiermee bedoelen we ook uw kwalificaties, competenties, motivatie en normen en waarden. Anderzijds wordt gekeken naar de lichamelijke en psychische eisen van uw werk, uw werkomstandigheden en uw sociale werkomgeving. De uitdaging is om een balans te vinden tussen de kenmerken en capaciteiten van u als persoon enerzijds en de kenmerken van uw werk anderzijds. Een goede balans resulteert in een goed werkvermogen. Dat zorgt ervoor dat u langer gezond en met plezier kunnen werken. 10. Uw definitieve uitkering De schadebehandelaar stelt uw definitieve uitkeringspercentage vast. Dit kan als uw definitieve arbeidsongeschiktheidspercentage is vastgesteld. Hij informeert u over de hoogte van uw uitkering en zorgt dat u uw uitkering ontvangt. Uiteraard stopt onze persoonlijke service hier niet. Uw schadebehan delaar behandelt uw aanvraag zo goed en zo snel mogelijk. Zo weet u ten minste waar u recht op heeft. 7

8 Wie helpen u daarbij? Bij de behandeling van uw aanvraag, krijgt u te maken met de volgende personen: 8 Schadebehandelaar Dit is de persoon die uiteindelijk de knopen doorhakt. Hij is uw vaste aanspreekpunt en zet alle acties uit. Hij beslist op basis van alle informatie en adviezen die hij krijgt of u een uitkering krijgt en hoe hoog die is. Zowel de verzekeringsarts als de arbeidsdeskundige geven advies aan de schadebehandelaar. Medisch adviseur Dit is een onafhankelijke adviseur die uw medische gegevens beoordeelt. De medisch adviseur is ook verantwoordelijk voor de medewerker Medisch Advies. Medewerker Medisch Advies De personen die op deze afdeling werken verzamelen namens de medisch adviseur medische gegevens over uw medische situatie. Zij vragen informatie op bij uw behandelend arts(en). Verzekeringsarts Dit is een onafhankelijke arts die de schadebehandelaar adviseert of u volgens de definitie van de voorwaarden arbeidson geschikt bent of niet. Hij stelt uw belastbaarheidsprofiel vast en vertaalt die naar functionele mogelijkheden.

9 Arbeidsdeskundige Dit is een onafhankelijke deskundige die de schadebehandelaar adviseert over de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Dit drukt hij uit in een percentage. Ook adviseert hij over welke mogelijkheden er zijn, zodat u weer aan het werk kunt. 9

10 Verschillende soorten arbeidsongeschiktheid 10 Bij elke verzekering hoort een andere premie en een andere dekking. Als uw melding binnenkomt, bekijkt de schadebehandelaar altijd eerst waarvoor u precies verzekerd bent en waarvoor niet. Hiervoor kijkt hij onder andere naar het arbeidsongeschiktheidscriterium dat bij uw verzekering hoort. Het kan best zijn dat u volgens het ene criterium wel arbeidsongeschikt bent, en volgens het andere niet. In dat laatste geval ontvangt u geen uitkering. Het is daarom belangrijk dat u goed kijkt naar de dekking die u gekozen heeft. U vindt uw dekking in uw polisvoorwaarden. 1. Beroepsarbeidsongeschiktheid Bij deze vorm van arbeidsongeschiktheid kijken we of u uw beroep binnen uw eigen bedrijf nog kunt uitoefenen. Daarbij kijken we of u weer (gedeeltelijk) kunt werken als uw taken, werkzaamheden of werkomstandigheden worden aangepast. U doet dan bijvoorbeeld niet meer alles wat u eerst deed of u doet het op een andere manier. U blijft wel in uw eigen beroep werken. Als u door ziekte of een ongeval niet meer in uw eigen beroep kunt werken, krijgt u een uitkering van Generali. Bij Generali onderscheiden we twee soorten arbeidsongeschiktheid:

11 2. Passende arbeid Bij passende arbeid kijken we of u nog werk kunt doen dat bij u past. We kijken dan niet alleen naar het werk dat u nu doet, maar ook naar uw opleiding en ervaring. Het betekent niet dat u het passende werk ook echt gaat doen. Het is een manier om in te schatten voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. We kijken alleen naar wat voor werk u nog zou kunnen doen. Deze manier van beoordelen is breder dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u mogelijk minder snel of een lagere uitkering krijgt. 11

12 Intakegesprek na uw arbeidsongeschiktheidsmelding Op het met u afgestemde tijdstip wordt u gebeld door een arbeidsdeskundige voor een telefonische intake. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. enzovoort. Tijdens de intake probeert de arbeidsdeskundige een algemeen beeld te krijgen van uw situatie. 12 Tijdens dit gesprek stelt de arbeidsdeskundige vragen om zoveel mogelijk informatie over uw situatie te krijgen. Het gaat dan niet om specifieke medische informatie. Die wordt verder uitgevraagd door de verzekeringsarts. De vragen kunnen gaan over het ontstaan van uw arbeidsongeschiktheid, of u bij een arts bent geweest, welke beperkingen u ondervindt bij uw werk, of u nog gedeeltelijk kunt werken, hoe uw thuissituatie is, of u medewerkers in dienst heeft, of uw bedrijf acuut hinder ondervindt van uw (beperkte) aanwezigheid, hoe u er financieel voorstaat, De arbeidsdeskundige maakt een verslag en koppelt het gesprek terug aan uw schadebehan delaar. Hij zet acties voor u uit, regelt afspraken, brengt in kaart wat in uw situatie de beste oplossing is en bepaalt wat de volgende stap is in het proces.

13 Heeft Generali ook financiële informatie van u nodig? De reden waarom ondernemers een AOV afsluiten is vaak om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te beperken. Daarom toetsen wij bij de meeste AOV s of het verzekerd bedrag overeenkomt met 80% van het gemiddelde inkomen van de 3 jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. Bij deze verzekeringen speelt ook inkomensverlies een rol bij het vaststellen van het recht op een uitkering. Heeft u een AOV of een AOV Extra? Dan ontvangt u alleen een uitkering als u door uw arbeidsongeschiktheid minder verdient. Generali vraagt jaarlijks uw financiële gegevens op. Wij vertellen u altijd waarom wij de financiële gegevens nodig hebben. 13

14 Medische beoordeling 14 Het doel van de medische beoordeling is het verzamelen van informatie over uw gezondheid. Deze informatie is nodig om een goede inschatting te maken van uw functionele mogelijkheden gezien uw medische beperkingen. Om dat te kunnen doen nodigt de verzekeringsarts u daarom uit voor een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hij heeft dan ook de beschikking over de medische informatie van uw behandelend arts(en). Krijgt u altijd een verzekeringsgeneeskundig onderzoek? Meestal wel. Maar het hoeft niet, bijvoorbeeld als u een gebroken been heeft. Of als meteen duidelijk is dat u geen dekking heeft. Dit blijkt dan uit uw polisvoorwaarden of een uitsluitingsclausule op uw polis. Een beoordeling is dan niet meer nodig. U krijgt dan geen uitkering. Heeft u wel dekking, dan zal Generali meer informatie opvragen over uw gezondheid bij uw behandelend arts(en). U geeft hiervoor toestemming door het ondertekenen van een machtiging. Hierin moet duidelijk staan welke informatie Generali opvraagt en bij wie. Ook staat erin waarvoor Generali die informatie nodig heeft. Levert de informatie van uw behandelend arts(en) niet voldoende informatie op? Dan is het mogelijk dat wij een afspraak maken met een onafhankelijk medisch specialist. De beoordeling van uw medische informatie maakt onderdeel uit van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Is een verzekeringsgeneeskundig onderzoek eenmalig? Als u een uitkering krijgt, is het mogelijk dat we u een keer opnieuw willen beoordelen.

15 Of en hoe vaak dat gebeurt, verschilt per situatie. Soms verandert er namelijk iets in uw gezondheidssituatie. Wij geven altijd duidelijk aan waarom wij u opnieuw willen beoordelen. Als wij u opnieuw willen beoordelen, betalen wij dit. Het kan ook gebeuren dat u zelf een nieuwe beoordeling wilt, omdat u het niet eens bent met onze beslissing. Laat ons dat dan binnen 4 weken weten. Geef duidelijk aan waarmee u het niet eens bent en waarom niet. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Meer informatie hierover vindt u in uw voorwaarden. Hoe gaat Generali om met uw medische gegevens? De medisch adviseur is verantwoordelijk voor uw medisch dossier. In uw medisch dossier zit alle informatie over uw gezondheid, zoals uw gezondheidsverklaring en informatie van uw behandelend arts(en). De medisch adviseur, de medewerkers Medisch Advies en de verzekeringsarts mogen medische gegevens van u niet aan derden doorgeven op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt ervan op aan dat Generali zorgvuldig omgaat met uw gegevens. Hiervoor volgen we twee richtlijnen: - de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en - de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars via De verzekeringsarts geeft advies aan uw schadebehandelaar. In zijn advies staat alleen die informatie die nodig is om een beslissing te nemen over uw uitkering. Geen medische informatie. De schadebehandelaar behandelt uw gegevens vertrouwelijk. 15

16 Vaststelling van uw arbeidsongeschiktheid 16 Om de mate van uw arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen hebben wij naast uw medische gegevens ook andere informatie nodig. Informatie over onder andere uw inkomen, uw werkzaamheden, uw werksituatie, uw financiële situatie, uw sociale omgeving en uw competenties. Hiervoor schakelen wij een arbeidsdeskundige in. Krijgt u altijd een arbeidsdeskundig onderzoek? Wanneer een schadebehandelaar van mening is dat hij meer informatie nodig heeft, regelt hij een afspraak voor u met een arbeidsdeskundige bij u thuis of op het werk. Tijdens dit persoonlijke bezoek stelt de arbeidsdeskundige vragen om zoveel mogelijk informatie over uw (werk)situatie te verkrijgen. Die vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over machines op uw werkplek, over uw werkschema of over de (finan ciële) situatie van uw bedrijf. Vaak is tijdens het eerste bezoek nog niet alle medische informatie beschikbaar. De arbeidsdeskundige geeft dan na dit gesprek een voorlopig advies aan uw schadebehandelaar over uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Samen met u kijkt de arbeidsdeskundige of u uw werk (gedeeltelijk) kunt blijven doen, met eventueel wat aanpassingen. Misschien kunt u bijvoorbeeld werken met ander gereedschap of machines of uw werkdag anders indelen. Over deze aanpassingen informeert de arbeidsdeskundige uw schadebehandelaar.

17 Is een arbeidsdeskundig onderzoek eenmalig? Meestal wel. Wanneer uw belastbaarheidspatroon is opgesteld door de verzekeringsarts komt er een arbeidsdeskundige bij u op bezoek. Dit kan bij u thuis zijn of op uw werk. Het kan zijn dat u de arbeidsdeskundige dan pas voor het eerst ziet. Op basis van het belastbaarheidspatroon, zijn bezoek en de informatie die hij heeft, schat de arbeids deskundige in voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. 17

18 Hoelang duurt het voordat u weet of u een uitkering krijgt? 18 Na uw melding zult u regelmatig contact hebben met uw eigen schadebehandelaar. Hij houdt u steeds op de hoogte van de stand van zaken. Hij neemt direct contact met u op als er informatie ontbreekt. Als hij genoeg informatie heeft, stelt hij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Meestal lukt dat binnen 4 weken. In onderstaande tabel ziet u wat de hoogte van uw uitkering is bij iedere mate van arbeidsongeschiktheid. Mocht uw behandelaar meer dan 4 weken nodig hebben, dan laat hij dat op tijd weten. Dit kan gebeuren als uw arts de benodigde gegevens bijvoorbeeld niet op tijd opstuurt. Artsen hebben het druk en spoedgevallen gaan altijd voor. U ontvangt dan een voorlopige uitkering. Zo zit u niet onnodig lang in onzekerheid in afwachting van uw definitieve uitkering. Mate van arbeidsongeschiktheid Hoogte van uw uitkering 25 tot 35% 30% van het verzekerd bedrag 35 tot 45% 40% van het verzekerd bedrag 45 tot 55% 50% van het verzekerd bedrag 55 tot 65% 60% van het verzekerd bedrag 65 tot 80% 75% van het verzekerd bedrag 80 tot en met 100% 100% van het verzekerd bedrag

19 Wie krijgt verder informatie over uw arbeidsongeschiktheid? Uw adviseur krijgt geen medisch inhoudelijke informatie over u. Generali verstrekt ook regelmatig informatie over uw uitkering en uw inzetbaarheid aan uw adviseur bij wie u de verzekering heeft afgesloten. 19

20 Hoe gaat de Belastingdienst om met uw uitkering? 20 De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw uitkering is belast. Alle inkomensverzekeraars zijn wettelijk verplicht loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden op uw bruto-uitkering. Het is belangrijk te beseffen dat u dus een nettobedrag ontvangt. Hierdoor lijkt uw uitkering lager uit te vallen dan u misschien verwachtte. Uiteraard ontvangt u een overzicht. Hierop staan zowel het netto- als het brutobedrag. Moet u premie blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent? In het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent, moet u de volledige premie blijven betalen. Op het moment dat u langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u vanaf dat moment recht op premievrijstelling. U hoeft dan voor het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent geen premie te betalen. Bent u bijvoorbeeld voor 50% arbeidsongeschikt, dan betaalt u na het eerste jaar van uw arbeidsongeschiktheid maar 50% van uw premie. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

21 Wat kan Generali nog meer voor u betekenen? Bent u onder behandeling van een specialist? Dan bieden wij u de mogelijkheid om de mening te vragen van een andere arts dan uw eigen specialist. Deze kan u geruststellen of juist nieuwe inzichten brengen. Uiteraard gebeurt dit vertrouwelijk en krijgt Generali geen inhoudelijke informatie. Second opinion over uw diagnose of behandelplan? Heeft u vragen over uw aandoening en de behandelmogelijkheden? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een second opinion te vragen van een andere arts dan uw eigen specialist. Het gaat om een papieren beoordeling. U hoeft dus nooit uw huis te verlaten om een antwoord te krijgen. Best Doctors helpt u uw medische beslissingen weloverwogen te nemen. Zij vragen s werelds beste medici mee te denken over uw diagnose of behandelplan. Vooraanstaande specialisten in hun vakgebied beantwoorden uw medische vragen: of het nu gaat om een second opinion, vragen over een chronische aandoening of algemene vragen over uw gezondheid. Het werkt eenvoudig: 1. U neemt telefonisch contact op met Best Doctors via U voert een vertrouwelijk telefoongesprek. Uw medische geschiedenis en uw vragen worden besproken. Als die nog niet helemaal duidelijk zijn, dan helpt Best Doctors u daarbij. 3. Het medisch team van Best Doctors verzamelt al uw (onderzoeks)gegevens. Daarna zoeken zij de beste medisch deskundige bij uw casus. 4. Uw casus wordt voorgelegd aan de meest geschikte medisch expert. Deze expert bestudeert uw casus in detail en brengt een rapport uit met adviezen voor diagnose en behandeling. 5. U ontvangt een helder rapport op maat, waarin de expert uw vragen beantwoordt en aanbevelingen met u deelt. 6. Samen met uw eigen arts bepaalt u de te nemen vervolgstappen. 21

22 Hoe gaat Generali om met privacy en fraude? 22 Wij nemen al uw persoonsgegevens op in onze administratie. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de behandeling van uw (uitkerings)aanvraag, rapportageverplichtingen aan toezichthouders en in het kader van fraudebestrijding. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere Europese wet- en regelgeving. Ook voor personen of organisaties die wij inschakelen gelden dezelfde eisen van bescherming van uw privacy als voor onszelf. Verder zijn wij gebonden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoon (070) , of downloaden via onder Publicaties/Downloads. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Centraal Informatiesysteem (CIS) van verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Het systeem levert een bijdrage aan een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid door de CIS-deelnemers. (Stichting CIS, telefoonnummer (070) of Verzekeringsfraude is uiteraard in niemands belang. Daarom kunnen wij maatregelen treffen om te voorkomen dat iemand onterecht een uitkering ontvangt. Bij twijfel over juiste of volledige gegevens bij een uitkeringsaanvraag is een persoonlijk onderzoek mogelijk. Bijvoorbeeld met cameraopnamen van dagelijkse activiteiten. Hierop zijn overigens wettelijke bepalingen en interne gedragscodes van toepassing.

23 Waar kunt u terecht met een klacht over Generali? Heeft u een klacht over de uitkering? Of bent u het niet eens met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid? Meld dat dan bij uw schadebehandelaar. Hij kan gemaakte keuzes aan u uitleggen. U kunt zich met uw klacht ook wenden tot de directie van Generali. Wij zorgen ervoor dat degene die de klacht behandelt, niet de persoon is die het dossier beheert waarover u klaagt. U ontvangt een brief als de klacht in behandeling is genomen. Een klacht moet bij Generali binnen acht werkdagen afgehandeld zijn. Als dit niet lukt, krijgt u hierover op tijd bericht. We laten dan ook weten wanneer u wel een reactie krijgt. Wij zoeken samen met u naar een oplossing. Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u de klacht vervolgens binnen 3 maanden nadat u van ons een definitieve reactie hebt gekregen, schriftelijk voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt ook bellen met (070) , mailen naar of kijken op 23 Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten. Maar ook van ondernemers bij wie de klacht het persoonlijke belang treft (bijvoorbeeld over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of de mate van arbeidsongeschiktheid). Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan. Meer informatie Heeft u nog vragen over uw arbeidsongeschiktheidsuitkering? Neemt u dan contact op met een van onze collega s van de afdeling Schadebehandeling Inkomen via telefoonnummer

24 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E Aan dit boekje kunt u geen rechten ontlenen. Een exacte omschrijving van de verzekeringsvoorwaarden vindt u in uw polis en in de Voorwaarden van de Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen /14

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen?

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen? Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer Wat kan Generali voor u betekenen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 2 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan?

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? 2 Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Univé en u wilt een uitkering

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? /18

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? /18 0341.07/18 Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Univé en u wilt een uitkering voor arbeids ongeschiktheid

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan?

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? 2 Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een Univé zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure U heeft zich arbeidsongeschikt gemeld bij uw verzekeraar. In deze folder leest u wat u nu kunt verwachten. U leest onder andere hoe uw verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt Wat nu? 1 De beoordeling 2 De deskundigen 3 De beslissing 4 De uitkering 5 Andere betrokkenen 6 Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt, wat nu? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT. EN DAN?

ARBEIDSONGESCHIKT. EN DAN? ARBEIDSONGESCHIKT. EN DAN? Vragen en antwoorden ARBEIDSONGESCHIKT. EN DAN? U heeft zich arbeidsongeschikt gemeld bij Allianz. En dan? In deze folder vindt u een antwoord op de belangrijkste vragen. U leest

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? /18

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? /18 0323.07/18 Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een Univé zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen en u wilt een uitkering

Nadere informatie

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid U heeft bij ons een aanvraag tot uitkering ingediend op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid, wat nu? Werknemers/Zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheid, wat nu? Werknemers/Zelfstandigen Arbeidsongeschiktheid, wat nu? U heeft bij ons een uitkering aangevraagd in verband met uw arbeidsongeschiktheid. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte wordt behandeld door een

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... adres contactpersoon:...

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:...  adres contactpersoon:... Meldingsformulier ongeval 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... 2. Verzekerde Geboortedatum:...

Nadere informatie

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:...

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... 2.

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 16

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 16 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 16 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval. Wat nu? 3 Gedragscode Behandeling Letselschade 4 Vergoeding van uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? 1 Wat u van ons mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid Inleiding U hebt zich onlangs arbeidsongeschikt gemeld. Arbeidsongeschiktheid brengt zorgen met zich mee: in de eerste

Nadere informatie

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inhoudsopgave Waarom een medische keuring? 3 2 Wanneer keuren?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschikt, wat nu?

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschikt, wat nu? Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschikt, wat nu? Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Basis AOV, de Royaal AOV, de Royaal Plus AOV en de Royaal Opstap AOV.

Nadere informatie

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali Beter voorkomen dan genezen Inhoudsopgave Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Schadefolder De assurantieadviseur Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn en kan u zodoende een goed verzekeringsadvies

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier 1. Tussenpersoongegevens Tussenpersoonnummer Naam kantoor Polisnummer(s) Uw referentie (door tussenpersoon in te vullen) Schadenummer (door

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV)

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. ADVISEUR Naam adviseur: Adviseurnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Polisnummer: E-mailadres contactpersoon: 2. VERZEKERDE Naam:

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Uw medische keuring. Het hoe, wat en waarom. Verzekerd van alle aandacht.

Uw medische keuring. Het hoe, wat en waarom. Verzekerd van alle aandacht. Uw medische keuring Het hoe, wat en waarom Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave Waarom een medische keuring? 3 Wanneer keuren? 5 Wat kan ik bij de keuring verwachten? 8 De keuring is achter de rug

Nadere informatie

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe (zie kopje Attentie bij vraag 12 voor toelichting)

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe (zie kopje Attentie bij vraag 12 voor toelichting) Meldingsformulier Ongeval en/of arbeidsongeschiktheid 1. Intermediair Naam intermediair:... Intermediairnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:....e-mailadres

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering Met arbeidsongeschiktheidsdekking Verzekeraars verzekeren risico s. Zij schatten deze risico s graag goed in. Daarom vraagt de verzekeraar informatie

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring. U moet worden gekeurd! En nu?

Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring. U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring U moet worden gekeurd! En nu? U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie is deze

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Voor particulieren Financiële oplossingen voor uw nabestaanden F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r u en uw naasten

Nadere informatie

Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring. U moet worden gekeurd! En nu?

Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring. U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 4 Waarom is

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel?

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen 1 Wat kunt u verwachten bij letsel? U was betrokken bij een ongeval waardoor u letsel heeft opgelopen. Het

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 4 Waarom

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering (in geld) Aanvraagformulier Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000

Nadere informatie

Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Arbeidsongeschikt. En nu?

Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Arbeidsongeschikt. En nu? Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt. En nu? Arbeidsongeschikt. En nu? Niets vervelender voor een ondernemer dan ziek zijn. U kunt uw beroep niet meer uitoefenen en maakt zich zorgen

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Allianz. Wagenparkmanagement. Arbeidsongeschiktheids- verzekeringen. Zekerheid over uw eigen inkomen. Allianz Inkomensverzekeringen

Allianz. Wagenparkmanagement. Arbeidsongeschiktheids- verzekeringen. Zekerheid over uw eigen inkomen. Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering Uw Rechten & Plichten Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Modelnummer: 42812 2 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk:

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. van De Zeeuwse. Melding van arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Voor de ondernemer

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. van De Zeeuwse. Melding van arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Voor de ondernemer Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van De Zeeuwse Melding van arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Voor de ondernemer Belangrijk Wilt u dit formulier invullen, ondertekenen en aan ons toesturen? Het (mail)

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Gezondheidsverklaring

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Gezondheidsverklaring Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Gezondheidsverklaring 1 Algemeen Waarom een gezondheidsverklaring? Allianz vraagt informatie over uw gezondheid. U vult uw persoonlijke en medische

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

TOELICHTING GEZONDHEIDS- VERKLARING

TOELICHTING GEZONDHEIDS- VERKLARING TOELICHTING GEZONDHEIDS- VERKLARING ALGEMEEN GEZONDHEIDSVERKLARING INVULLEN Waarom een gezondheidsverklaring? Allianz vraagt informatie over uw gezondheid. U vult uw persoonlijke en medische informatie

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. Melding van arbeidsongeschiktheid. Voor de ondernemer

Ondernemers-AOV. Melding van arbeidsongeschiktheid. Voor de ondernemer Ondernemers-AOV Melding van arbeidsongeschiktheid Voor de ondernemer Belangrijk Wilt u dit formulier invullen, ondertekenen en aan ons toesturen? Het (mail) adres is aovschade@dezeeuwse.nl, of De Zeeuwse,

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

HOE SLUIT U ONZE AOV?

HOE SLUIT U ONZE AOV? HOE SLUIT U ONZE AOV? Wij zijn Movir. Een inkomensverzekeraar met een eigen kijk op aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. DE VERZEKERING AANVRAGEN

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheids-

Nadere informatie

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Let op: Niet volledig invullen van dit formulier kan vertraging in de behandeling van uw schademelding tot gevolg hebben. Â 1. gegevens aanvrager/verzekeringnemer

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Belangrijke informatie Dit formulier is bestemd voor ondernemers/dga s. U dient dit formulier te gebruiken bij een arbeidsongeschiktheidsmelding

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering 1. INTERMEDIAIR Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon: 2. VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV?

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? Reaal UNIM AOV Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor zelfstandigen is wettelijk vrijwel niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan dus financiële gevolgen hebben.

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking Verzekeraars verzekeren risico s. Zij schatten deze risico s graag goed in. Daarom vraagt de verzekeraar informatie

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r

Nadere informatie

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers I n h o u ds o p g av e

Nadere informatie

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering. (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking)

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering. (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) Verzekeraars verzekeren risico s. Zij schatten deze risico s graag goed in. Daarom vraagt de verzekeraar informatie

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar!

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden 24 uur per dag, 7 dagen in de week Heeft u schade? Wij gaan meteen voor u aan de slag Heeft u schade? Dan kunt u deze direct bij

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Arbeidsongeschiktheidverzekering Arbeidsongeschiktheidverzekering Aanmeldingsformulier Het UWV heeft u voor tenminste 35% arbeidsongeschikt verklaard. Daarom ontvangt u een wettelijke WIA-uitkering. Uw werkgever heeft voor u een aanvullende

Nadere informatie

Aanvraag- /wijzigingsformulier Inboedelverzekering

Aanvraag- /wijzigingsformulier Inboedelverzekering Aanvraag- /wijzigingsformulier Inboedelverzekering 1. VERZEKERINGNEMER Naam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Geboortedatum: man vrouw Telefoonnummer: E-mailadres: Hoe wilt u informatie over uw

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Gefeliciteerd! 3 Wanneer is waardeoverdracht gunstig voor u? 4 Hoe werkt waardeoverdracht? 6 Goed om even te weten. 7 2 Gefeliciteerd! U

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie