Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen"

Transcriptie

1 Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

2 Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14 53%' 14 #67-8' 9 #67-8' // // :' ' ( ) (; 9<' 1 Bestelwijze = )' %8= ISBN >*;* NUR 752 & -'1 1 '1'' 1 1 ' =

3 # %&&' %&&() * +, -) -.,+/ 0 + /1+/12 3 /1,45/+

4 %

5 4 6 4 ' ' % 57 %+ % 5 8 %% 9 : 6 ; ' 6 < ' 65 ' 6%# ( 66= ( 6: ( >9 7 6%? %& 6% % % 6%69 % 6%: %% : 5 %6 : %6 :5 %6 :%5 %> :% %' :%/8 %( :%%/%8 6& :%6/68 6% :%:/:8 6: 6( :%> 67 0 : 0 : 0+ A: 0%) : 06) :6 0%.:6 0%+A :6 0%%. :0 0%6. :0 0%:. :> 0%0. :' 0%>.**:' 06 / :( 6

6 > =:7 > = :7 > * :7 >%) :7 >6 0& >:/ 0 >0) 0 >> 0% >' 1 06 >% 4 06 >6 5 0: >6 0: >6% + 0: > >6: 00 >60 5 0> >6> 0' >6' 5 0' 'B 07 ' 07 '% > '% > '%% % >6 '%6 6 >6 '%: : >: '6 / >0 (9 >7 ( 9 >7 ( >7 (%9 '% (6) '6 (% '6 (% ': (%% '> (%6 C '> (%: C '' (6 9 '7 7. (0 7 ** (0 7% = (> &8 70 & + 70 & 70 &%= 7> &6< 7> &% 7' &6 ) 7( &:. & &0 ) &%? &6 &6 % &0 6 &' :

7 :? &' 0 &( =# & % %% 4 : %6 3 0 %6/ 0 %6%.% %66/ %' 65 %7 6 %7 6% % & % ' 66:3 6( > :& 6: :% 60 :' 6> D:( :# 0 : + A0 :%33B 0> :6/0> :64 0' :6% 07 :66< >% :6:< >: :60< >: :6>/>0 :6'/ >0 :6(/ >> ::/%6:>> >> ::% >7 :0 ' 2 '0 4 2)1, '' 5 &('7 %+7' 64 E%&' ;2.-42,%0 4 3 %> %( : %7 1 %% 0

8 >

9 FE %&&0 8 %6 0G G G B FEHIH)7%' %6&&F3 E %0* 3 7%'/ J7&7< J/,+%&&% %(K0K; 8 %(K 6(K 66K H H 4 < 8 G G C ) -5-8L-M '

10 NN4%&&% JFE O.+%&&: B # +FJ * / %&&H CFE 77 &6 /9O %&&0, (K# :'K 8%:4 1 C = 8 N E # %&&: 8 / J 4%&&>.43P %&&>*%&&7 Q (

11 % 6B 8 G# 9 G GG 8 : 4 8-0> 4' F#E 4 ( 7 & * * 4 8 7

12 %6: # 6 : # 4 % 6 # #* &

13 ,4 3B43B 43B G # 43B, 8 # %&'( )# ) 48%0:+ * 5 ) ( * 8F DE 4

14 5 9 * F E 4 F EF E 4 3B * B, 8 / F E / 48 %

15 F E % CF E # 1 + F E < C *, +) -FE ) / %4 ++(7>*7'FF * E FE F * E F E F E 6

16 ) C 4%00 +%&&7 9 * )%0:8+ FE FE 8 * %0:8+ F + E N Q * Q ( %&&7 4 8 C 8 :

17 4 6 # 8, ( C, - - C + C 6 4 % : 9 0

18 >

19 8 % #P 6 = : 0 > ; 5 4: P 4 P % 5 '

20 6 ; FE ) 8L< AM 8L4 AM ) 5 > ( 7 - F E? P ' B 9 0 F*E (

21 9 / / ) F*E :. 4 C. FE #, 4%&&0 / ) ( 5 E 4# R% *, 0# F1 E 7

22 C S8 - # %0'8 + 8L M: 8L M &-%)#&-.%)# / 0 ) 1 2 # )1 Q + 8 %0'8+: ) ) ) %&

23 4 : Q# 4 # FE + ( %

24 4E Q ) Q 4 & %%

25 5 ) ) 5 F E5 Q 8 B 8. * * > > < %6

26 / * P -? 1 3? 1 P 5 4# +FE, / P 2 +&3 ; #NN F1E 5 %:

27 ) 5P + F1E C P 13E G3E, P C G / 4 G 4 = E +.3 # )1 4 5 F.E 5 %0

28 5 ' 5 &*( G F E ) / F E F E 8 A 1 * 4 5 ) 5 ) E ** ' %>

29 + 5 * H &0 % 69 : %'

30 / < F E 3B / < + 3AAAA A) A A 0 * -/ / 4 F E 8 48F+ EAF+ EA %(

31 * - / 3 < FE E 8 5# 6 :FE < 0 5 F E58FAE 5 - : F E < - FE1 < / E / ) %7

32 % 4% F E C + % # R /% 8 % T ) %# ( % F E 7( 8 9 8: : ;0 7 3 %56 %5 ( * #< 6 6&

33 656 : ; ) %<< 7 = = # 7 78 : 7% 74#7 4, 7> 2 /% 8 *% 1 FE8 Q Q) 6

34 QF E % % - 6 % 6 46 C B 8 >0 24 ># 24> ># 24 + FE 1 < 8 >? 2 > G 6 : ) : / 8 / FE F E 5 6%

35 5 FE C @ L/ M- : 9. FEFE E 9 F E ) A < A A #8 66

36 +6 :8 A 4: * FE 4: = :6 E : FEFE 4:, 5 C 8 8F 1 EC 4 6/-) /7 ; 0 # ; 7 S 9 8 5; 76 5B7 6 6:

37 .. 5 C 8 8 I 7 / 5 + FE FE - FEF E 4 F E FE/ FE 4 C 7 8.). C. 60

38 ) 3'= 2 0 % D C + % F*E * -? 5 P P /E= ; ; : << ; 8 0>;2 ;D % ; 8 ; ; %E 5 # 1 FE C CE ) 8 6>

39 A+ %AE A+A+6A A+A+ A+ :A <?/ 4 :/-)39 )FE8 P ) -P 8 4 ) P 8%0(+ 1' # 1F 1/ % > == > / 1 3 )1 1 & 8 + % 6'

40 A 1 /1 :1 #1 % 1 % 1 D% %1 D% 1 /% 1 B8: 8/-)39/-398 G4/G GS./ 6(

41 - ; C- FE B 8L EM, : : F E5 F E F E - - % + A - 6: - : : - :%6 67

42 (0 :&

43 8L * * M 8 * C I 4 :

44 # 5 8 G G G ) 8 51 AG 6 / ) L2 M 8L 2 AM- ) +A5 8L) 8F)EAM - 5 FE % # + - :%

45 G F E G P FE # 48L4 M- 48 L4 2 M 48 L4 2 <B M M5 F****FEE8L B M / 8 FE, FE,. 1 * * FEF :6

46 E1 + 8FE < ) 5 ) Q < L M 8 ;.. 8 G G G 5 2 ::

47 ; # A-, 8 )1 :8 : E ;, 4 4: F E * * : :0

48 8 1 % 2 6 : & 1 +A-A - A AA A 1 A ) F E 1 1 < L ML M.( / FE4 5,, C # 5 :>

49 ) # 8 %:08 ) - 8 ) 8 53B D ;; 0 6.*.* * * FE -) 8 %5 / ; H : ;6 5: 64 :'

50 5A:: ; G4: 6 51*6 1 ) ) 5: D *6 5 B F E G B8 FE +(; :(

51 5 *, ** - FEFE B 9 8F EF.IEF)E 8 B & B S 3 %5 6 :7

52 I % B 465B ; B 64 2 F E8 5#465#46 FE 5+AM ' 5 DD5 -* -* / F EFE F E/ * ) FEFE/ 8 %5#6450 &;%5#645#645# *645# 645# 64D%5# 64 5# 6451/ 0&

53 . F% / 645) 64 ( +* P 2 L) ML) M58L M FE FE B F.E LM L<MAL5BMI LB AMLAM )** **8 ) 8 FE F E 8 - ) ) - ) ) G ) 8 G NG FEG 0

54 8 F. E 8 8 G G ) G 1 8 FEFEG G / 8 8 : % 50 % # 68 : %511 B46? 8 1,, J K,? 8 8 * + 0%

55 9 < / / FE), - 5? *6 + A5 = < A1 A41 / 8L+MA 06

56 ) 8L1 43= ) C M;E - 1 ) 4 E 50< B4064 %5+* 1A 6 %51 D B 6 9, ) 8L 5 4 ME - 5 FE5 5 E E Q 4 +%51? #64 0:

57 F %51 6 +%5# 64 F %5AL4D B? + A 6 +% A + A+ A< A9. 1 F E # L. M D )) %506I S 5 # 8 00

58 + A+ A+ A+A+ A + A+ A 8 A+ A4 ABA A+ A5 A + A + A A+ A + FE 5 FE C- +# E FE -8 G S FE ) D %53<67 %5#4#64* 5# 64 # 8 0>

59 58 / ** 5 / ) A3;A 3;H?? A?? 1 F E *I* A - + A - + A 1. D 1 /%5+#0 D102 *6 D%53< # 46 /%5 D *6 D%53<46 D = = 01 0'

60 &&.E /%51 6 D%5: 64 /%5A :<:% 6 1%5AI1 6 D << 1 D D%5: 64 /% %5D + *6 F E 0(

61 4 8# 8 Q 4 4FE P 4 C BP 5 5 F E? P * * + ):6 0 %(.& 07

62 5 ; 5 P 8-4G -. G - G ) ) PP, NN F E 5 < 1 Q J ) * J >&

63 8 FE F E58) P - F E ) 5 < P P / P < P P >

64 ( ## 8A 8A 8A 8G*A # +, < % < 6 < : +P 0 > + C 5 P P ; 8 # 3 /E A ) ; 8 A5 FE* >%

65 F AG8F AEG 8F E :- 8 :. > H : >2 > 2>2 C FE M.= N > 2 : % 8.= = 5F E 4 % 6 6 M N >> 8 5C >6

66 1 4 8 D D D0 D D D / /, D 5 F E) 5, P ) P A) >:

67 P8 L M L M 5 PC E- 8N* 5 P ; 8 G C 8 8 Q % % B=B= Q B= >0

68 / C ; = 8 P A - / 8 G ) - 9 >>

69 ;% O)% 4 ;&% ; ;.%F ;(%0 5#, 46 ) QE 5 8 >'

70 >(

71 FE +A4FE # E E E E F E8 # 8 P # 9: DQ 2 N5-9 4 # >7

72 G C ) 4 ) 8F -+ AM 5B I1 + I# 46 5AI 46D 5G/+64: 5+6*5# 164F4D (= 1 # ) ) N A< A '&

73 3 FEG E #E + - U 1 34 ) - -* * ) E 4 ) FE G C ). ) % * #* < 6 '

74 - * J#J8# C P0=)3*,2 #%F E 1 8 ) / F 1 : 2 /#:% (' A 5G :46: 1 03: :: ; 12 %53 # I2 % # 8# '%

75 ) ) * 8 P H, 4 / + 8 C N 8 ) 8 # % # F) E9 5 % C '6

76 8 5: 6# ) )-B FE FE ) 4 FE E 4 )-B P 5 A# B FE FE8 P 1 F E < ':

77 F E #/'# 8.P % /0 ' 4 1(23 4 * H/ I 8L ML M5 G '0

78 F E8%>+ ) 8 Q + 5 ) *8 * P 4 3B ) - A ) Q '>

79 ) ) 5 ) F H* F E P 5 + H H ) C * 45 +C 8%0: C F E - ''

80 F E8 FE 4 F E NN # F E ) 8%>(%+5 % # % - 8%>>*%>(+ 9 C '(

81 # & ', 8%>7+ 9 ) 8 C P P F E5 < '7

82 +'/ ; - 5 % #%. 1 F E % / / (&

83 )8 FE FE8 ) F E )8) 5 4 A= I )85 ; L4?M % A% /% FE + ) F E) NN 6 4 ) % E 4 + (

84 H + *F FE S %## 4 ) % 98 7 /6: 8 - /-)39* 4 F E 5 F E P B % < FE 4 ) 6: F E* (%

85 5: F E 8 A A SA+ A+A+ (6

86 (:

87 FE # 9 E 4 8* 4 ) F E F E P PP P 8 A L M A 8 A A A A A A A * + * * P ** (0

88 / 8 % > 2 % %50 *6 + E P ), 5 8 (>

89 . 4 # H4 A H D404F 5 < / 8 # 4 B H4#4# 4 #4-8 # 4 #4 # 4 D 4 F # 404 # 4 8 A+ A # 4 #40 4 # 4# 4 04 ('

90 # G *6 P *6 P P 8 5# / P *6 51 *6 + 8 # 4 4 #4 84 ((

91 C ; ; LM I # H4 + 0 H4#4 0 B 4 # 404 / % B 4#4 ) 5 2 H< NN 8 3 # OR 0 4 (7

92 #,,, 4 ; 4,,, / / : / * *8 9 / 8 ) C 1 +C A4A+ 8 R C C + C + A A # < :9 )/; ;, F * / E;8/2 %&&7 4/,7'(7&66>0>: 7&

93 -8 I ) F < 5 + H 1 FQE NN Q 1 D 1 #D H 4 # B H, D0 % / V 7

94 / 5 8 & & &&, & & / 8L &AM *& & &&K & / 8 #>(240 >(24 0>'24 # 404 #,>(2>'2 4 # 4 ; 4 G # + ) + L ML M + 8 A 7%

95 4 P < + A+A A A1 A+A+ A 4 8L/ + AM8L M F E / 8M9P AM + A5A+ A +A A + A & +#, = NN B G 8 ** <

96 0 < / / 2* D 1 C 1 FE NN :H A%2G #%< /+ %&&% 8 - P - - 8NN - / 8 LDAM 2 - / - / P LMLM 7:

97 Q *C C 4 E 4EE < C Q P + < 8 )8%0'+ 4 + Q 0 +>; (*%&)+< 7 > Q 0 *11< G > 2 9 4* 70

98 )W D DE;+)6& 3 ), Q FE + =&%:+ 8 - Q & -.) P %:: %:% - & - C.) - C & - +AB A 58 N A 8 +7< 5 < %:6. 7>

99 %::, C 9 C %& B 9 Q + ) C ) ). ; % 4 4 ) =W NN 7'

100 / ) =C 3 C 9 4 : ) C 9C, - ; ; - < FE 8 %# Q Q I 5 < 7(

101 # 5 FE F E * FE.) *.) #.) 4 + F E FE -8 /# F @ ) 5 77

102 # 11< 4 9 Q 8-4 Q Q : B8# 6 : &&

103 = 8 A. * / C F EG F E 8 C Q 8. Q E C ) % E -8 E 8 4 8L DM 5 / &

104 1 < C- 9 B 5 8 < #8 P A 8 AE 9 o = o = G o / o 2 G Q o, : o 1 o 5 o + 9 Q M/E M o o + G o, *: o 3 C o <C 8 P P &%

105 4 C 3 B 3 3 < / 4 < 3 FE) < 3 3 ** 4 UU ) F E ) &6

106 -# 3 ) 3 / 4 # 9 8L) 5 M, 4 * * 5 ** ) &:

107 D 9 : ) 8 4 9E # G B 43B 3 ) &0

108 B8 N 4 8 L4 Q M 8L 5 5 M 4 4 S 4 S &>

109 ;8 3 ;.8 C ;(% 5 3 # 1Q 4 9:# 4 S &'

110 % 4 <' % P, 4 ) ) 5 5 &(

111 4 ) * FE8 &7

112 4 + + /1 ) # &

113 @ P 4)/- 4 @5 F E :' + 8 A F E B B# ) ) FE ' /-8 /- 5/-4 93

114 4#4#4 &% 4. %, 4 ( % 4 '% ;& 0% 0% 0 1 / N A 63&# #0-73&# +,< 0 < B Q < # %

115 3&# #' # # + 1 < < A/ - 5 ) 8 ) C 8 =& ; ) F E 4 6

116 1 8 % 6 FE A< 8 8 ) 4 E - 1 < < 6: 8 A 3)) 5 :

117 , H H CX XXNNX / + +8X XX X XX 6: = 1 # 6 : /- C8 % ( ( )4)44 /- 0

118 L1M - 5 ) <FE F 7 0BFE < 4 F EY 5 8L+ 3 AM 7 >

119 5 5 9 * # 8 C Q X X5 ) ( 5 ) C + #) 5 C * + 8 5FE 8 F E -FE ) <FE5 F E - '

120 0B - + C C 2 AB Q # + H H / LM 5 S )F E * P 8# ) (

121 84 * / Q S) S< 0) F E E< # * E E 8 G % 68 F E A * E 8# ) 4 8A 7

122 4 * - B Y/ # 5 F E 8 5,FE < < *A #NN NN 0 B ) ) BE B, / L MP ) 5 * )* P* ) 3< 5 %% 98 %&

123 ) - B A4 = # 5 58 I4 4 8H -. < 9 E. HH. 4 # F +H Q./-8 P. 5 C B * 8 4 %

124 1 4 QQ + 3 = - Q * < B H H, Q - S < Q- -Q H, F E8 Q 5 %%

125 A %& /C 4 B S # < 5 L4 M/ # FE 5 58L M E %& %6

126 B * + # 4 FZE S- 4 0 < 5 B. - B < ) P # Q B < ; FE B 1 %:

127 B # H* / L CM ) C # FE + L MLM -L F E M H H L; M 5 < +* / 8 - LD 4 M S. 8L; %0

128 3 M9 L4 M 5 34)11 TT M % FE4 8L; - M F E) FE 1 E 9 H * E L M * # < P # * ; % 5 I %>

129 4 8 # # - 1 > * H E5 < *) FE %'

130 - * < N Z C 5 C 5. < ; ) * FEFE # - %(

131 - + F E) - )%64 3B43B F E # # - Q + N 4, FE F EC 8 N 4 F E ) ) # %7

132 ) ) 9 = 4 5 +S) ) ) NN 5 N E 5 + # # 5 S 8 5 # 4 # 6&

133 # ' %% 8L (M 4[ 8 8 FE F EF E FE- 9 8 %% ))4))4 6

134 * NNI 4 8 ) < 5 mentale (ontwikkelings)leeftijd *21* 2182B21%&& D kalenderleeftijd > - 5-2## B # 6%

135 <, < C 4 - C< 8 3 ) N 2 FE2 C 8 < < < 5-8 * 8 66

136 - DT T T#)8= = T2 T-S T-U D B : << DD V T T D: T ) 4 PP-8-1 < Q- < ) 8-8 * * * 9 6:

137 ) # - < 9 * < ) - * 8 < < < < \/# * / 8 # ) NN8 # 60

138 - NNB 19 B FE 8 /. 3 / 4[* 4[ #< Q S < # F4 S / 8.E D 7'88 D >2 8> 2 6>

139 #? + # < # N * G S / F% 9 0H %H % C ## / 5 : 4J C 6'

140 )C - 8/. J C *, E C S 2 5 C F E S 5 2 Q = 6(

141 Q.2 B # / 3 Q.2 B 5 1 # 58 4[ # 5 8 / B 4 5 8L F M C< Q 67

142 ; *. < 8 5 * 1 5 * - + % / 4 6 /8 /-)39 / 4 S0 ; / 4[>: 4[ B A9 A/ A SA/ 8 A5 6 - F*E- :&

143 5% 7 +% 6 FE -6# /-)39* : 5 /-) /-)39* FE < 5 8 >D7) 8 # 2 ) F E FE 4 ) H 4 ) 8+ :

144 A C) : ( +,# < 5 5 FE * 8S ' 5 8 Z8N # C5 1 / 8 :%

145 >2 % 5 N 9 U ) 5 G D 1 *6 5 P N # # # 5 4 / # 8 5P 1 1# :6

146 5 / ** 5 %, * FE > 5 = < 4 8 5D2 6%5D0 # 6 NN - 8,*, 8 5) 46 85*: 1# 46 / ::

147 W# #'##' ' 9? E / :0;, :0

148 B 1 8L 6 85) : 46. ) ) N - # N 5 +, 5 ( 5 < / C :>

149 4 * - C 5 F 2 NN S 5 >2 ) 5 5 / 3 F 2 Q - - :'

150 @ #### #0 *. Q 2? /1 9 # Q 5 - ) W / :(

151 5 A 5 E 4E *8C FEF E/ * 5 W ) / :7

152 - 0&

153 4 * # # 8 + # +#. 4 4 * # E 1 +A A A A A *8 A A A 8+ A A %6 # / / 0

154 ) /%&& %:'+- 77( + 1 =* 4 * =* ** F X=YY F P > 2 4 5NN% C NN << 86'' %

155 , ) ) 5 C 3B % **3 0 B% C 4 UU 1 ; 4 L M % )1 06

156 4 5 ) % 8 - )1 P 3 3 =X / 3B 4 L *M ) 9 5 =6 H ) 0:

157 0 5 =6 0 = X)#%&'( ) 5 =6 ) ) 86''+ ] I G8 6''+)NN * *

158 < 4 3 B 93 ) # #8 > < 1# > # 1# +S3 0>

159 # 8 2*8 # 3*8 # # 2*8 # # 3*8 # # ; # 4 # + 5 F E A) + 0'

160 Q* * &. ( A - < A A ) N A - A - A - 8 A - 9 / G, 0(

161 ,8-4 #* - \ - 8UU # B A 4 8 F B 0 8 / * 8 A + # # B + A+ ) < 5 F 4 07

162 / ) P 8 A 0 ) C C + * A5 PA+ A B4 4 ) 8 - # 9 ) / / A< A < 4 /F E BB F * E5 // # < >&

163 E E #4 ) 9S A< PA 5A 2 % - 3 ) - 4 P - 5 ** >

164 2% - FE - 9 # * Q G ; 8 ; Q R, 4 66K %K< B P 5 3 B / P B P ) C F E 4 B >%

165 ; B 5 B B? B / * NN B# / NN 8 * & 9 ) H / B B B B >6

166 @P #//? ) : #EEG C ;= *#* C E P 3 5 # / G, + 5 >:

167 H ; ) #, H * #) 8 G G G G 5 B B Q Q B B B ; * ; + C R >0

168 P 3 1 ; B # 5 9 ;, ) 7O B 5%6 %% 8 : H :2 & : >>

169 : :8 : P : : %: 8 : % F 72 & > : %7 8 3 : 2 & > 2 8 / F % >'

170 8 + = 1 / D2& > 2 0= 0 D 0 O D2 0 D, 8F % D 8 8 # 0 : #2& # # :0 0 # # # F %# >(

171 /% 3 /2& 5 2 / / /4 / > 2: %/ + 5 E 5 * * + % ) C * * * 6, * ) % 6 : >7

172 12 4 E 58 %D B. %/ B D 1 1 /1 ) 12 = E5 * A A D 1 D / O 1/ / ) E ; '&

173 4 S ## 4 A E - 5F E ) 5 E 5# 2 B8 NN = P % = 6 2 : 0 /N > 1 ' 8/ 8L # A ( / 8LAM 7 + & /EE / % 6 : / 8M %MA '

174 0 1E C > / 8L5& A+ AM ' 1 8L M ( G 7 = %& H H**< 8L4 M % /* P E ( 4 2 B 2% - B / 2% * ' 5 H * F E 2% - + A - 5 '%

175 2% - 4 > B 4AA % I6 2% % # 5 2% A5 * 2% /?? - 2% - P 2% '6

176 9 # 5 # 5 8L) #M 2% - 5 2% - 3 P ) # ) G 2% F E - 2% - + ':

177 4B%&&&; 89 ; )8/+. 2 4%&&638/ 2 )O//%&& : 8/2 /,+9)? O^%&&%UEU8 : )8 ; 5 /,+9)O%&&0) 8.43 /,+29)-*=O9) %&&0483 O + B % )8/+. / -O- 1%&&00 )8/+. 9 )O/777; ;;;3 %&&&G ;8 ++31O.%&&:D.%>G 2;8-5* '0

178 '>

179

180 '(

181 ; %DCD/D %#;?9 W&EES & 4 &( F E. % 46 S 4A 4 S - # - '7

182 5 < 8 FEL DM< < ) - 1 3? / P? 1 5 4# +F*E, / 2 +W/ (&

183 ; #NN F1E 5 ) / C ) 1E C 4 = 4 E +U/ 8 7(8 8 8: : 0 78 (

184 5 - -# < ) A E * * ) B 8J AJ J AJ58F 8 8 E+ EFEF E ) / E + / S 9 8 (%

185 5; 76 5B ## 4 P ) P < o %: o :> o >% o 4 - < (6

186 ; 5 4/D6# 6R: 7R 0& '0* 5 : 3 /* 8 >*( 8 : /8 ( 8 % 8 % 8 ( +8 %& 18 %: - - F8 5 8 > <8 (R& B8 & 8 %R: 28 0R( 8 ( 38 %: - % 8 > 18 : 8 (. 8 % 8 %: 8 6R> 8 :R0 1 (:

187 8 >R7 1 8 % 48 7R% 8 % +* 8 % B8 %R( 8 ( / 8.8 : 3 8 ' ( 1FE 8 (R%: 98 (R%&.8(R%& 8 (R%:? /* B 8 : 8 > 8 ( ) 8 7 < 8 % 8 % 8 % 18 ( 1 8 ( B 8 (R%: <P 8 ( B 8 (R7 1FE8 % B B 8 ( B 8 %: 5 8 %: (0

188 8 I:6K %* >K('K 6* 7%K 6# G E( % -6 3 /* = NN8 % 8 %_ B 8 %_ B*8 %_ B 8 6_ 1 8 6_ 18 : - - F )8 % 58 % B 8 %_ 38 %_ / 8 6 /NN _, 8 : - 8 %_ 98 %_ 8 6 =8 6_ B 8 6_ 8 : (>

189 8 % B 8 % - 8 %_ )8 6 1* 8 6R: 5 8 6_ 1 8 6_ 8 6_ 468 6R: < 8 : / B 08 %_ 9 8 %_ B 8 %_R6 8 %_. :8 6 -E8 6_ 1 8 6_R:?8 6_R: / 8 :? /* /8 % 2 8 % 58 % 2 8 %_ 8 %_ 1FE 8 %_ 18 6R6_ 8 6_ B 8 6_ ('

190 <P : 8 6R: <E8 6 0(K 6* E'K5: '(K E(6K E# G >% 9> 3 /* - 8 : 2 8 : / 8 0 * * 8 > 1 8 > 9 8 > - 8 :_ 8 0?8 :_R B8 0R0_ 5 8 0_ <8 0_*> 8 0_R> /8 > - 8 :*0 B 8 :_ B ((

191 8 :_*0 1 :8 0 B8 0 BQ 8 0_ B0 8 0_ 5 8 > B 8 > 2 8 > / B8 : ) 8 :*0.%8 :_,.8 0.%&8 0_ 8 0*> >. 8 >? /* 8 :_ B8 0 B *> +P =8 0*> < B8 : 8 : B 8 0 B8 > - 5# 8 : B (7

192 8 : B 8 :*0 B 8 :*0 4 8 :*0 58 :*0 E;6# G / *3 *B> *B>& *( * ( */ (*% *& * & 3 /* *B * */ *B (R7 *B *#& *9 *B *B - FEF E *B *0 B *B0* *90( 7&

193 * ' *B' * *B *' B ' *B * C * E / * * *) B * / *, E 5 P *? /* *B * P */ * * 7& * 5 * : ( */ * 4 * - * 7

194 * *B P / * * * * ;6;F# / *4 4, 4 G * * &_> ( * G * *, > * 97:, 7%

195 R_. 5 0, * F E2 F E / * * # - # Q'5 2 * * * - C. 3 = P * * C * * 1 * C * *8 * 76

196 * G QG?.* *G B * * * *# + NN * P - * * * * 5 5, 5 # 7:

197 7# %L5 M- %>: &; H A8#8 F *` E ) FE+ NN ) 5 80 ; 3)=+)B 9277& -3 /< <777 /B B )77:? / ;7>> 2-3 Z(+*, 1 77&,/)5)%&&% 3*+-22 /7(?= 1)%&&6 + /,+O)-? )8 ; %&&: 70

198 7>

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209 - F E 4 #* )-B 53)=,2 * 1=92434B 4 =,2F#E F#%E 3B 2))B< / 4# FQE 8 #* F F#E E 5= F#J #83=,24# CP0 =)3*,2 8* %&'

210 * ; NN 4 \ 4 #%8 4#% :%#% OB3 1 4%&&7 /O- C# %&&7F E * - FE G - %FE6FE G - :F E G - 0PF EF * E F EF EFCEF E # 8 3# F* FE5 H I 4 NN 3 4 * F EF C E8N N 4 %&(

211 FE 8 J 1## 5 A F E 8H& 2 %&7

212 4;..9 DDDD 8DDD D [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 54 P?P,Pa 5%P P?P,Pa P?P,Pa 5:/Q P P?P,Pa C 50. P?P,Pa 5>. P?P,Pa 5'/ P?P,Pa 5(, 5B7. P P?P,Pa S C 5B&, P?P,Pa 5B. P?P,Pa %&

213 B%B P?P,Pa 2>. 2 ) 161 P?P,Pa 6 1:/* P?P,Pa C 105 P?P,Pa % 1>3 1'= PAP,Pa /(33)/53* b4 PAP,Pa b+ PAP,Pa b+ PAP,Pa b+(*%0 PAP,Pa %

214 #.9 DDDD 8DDD D, 8DDDDD ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc B,,, 1P-P/P5 %/1P-P/P5 P # 6/1P-P/P5 * Q * : 1P-P/P5 %%

215 0 C >/ * 1P-P/P5 P * '- 1P-P/P5 1P-P/P5 75 C &?C1P-P/P5 = 1P-P/P5 %6

216 %:

217 %0

218 ) ) -&G (>-&&-&- )((- -*A0 DD % 8 DD B# DD # DD < DD +, DD -< DD B DD < DD 8+, DD -< DD (< %* * %>

219 ) ) -&G (>-&&-&- )((- -*A0 DD ( DD * DD (+, DD *+, DD %* * %'

220 18 G+8 < 33 %(

221 % A / P 8 o 5 o ) o 9/ o P o o o o o 4 o 3P9. o / o + o B ) o 5 o. o P o? o / o o o o P o B ( o / o / o + o / o = # o - o? o / o 9 o 1 o 3C 8 o o ) o 1 %7

222 %%&

223 ; 6- ** G 7B C CA - C =& NN EB# C C C H E C %: #+/1 %%

224 F C C I4 C * ;D( C C ;; +, * ;6 ;79 C C ;* ;= C C %%%

225 ;E9 C C ;H C ;F # ;I> C %%6

226 %%:

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2000

Stroomschema ma financiering zorg 2000 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2000 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2003

Stroomschema ma financiering zorg 2003 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2003 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Charlotte Penders 313548 Leeuwarden, NHL Hogeschool Begeleiders: Mats Elzinga Wilma Ritsema Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Basis

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

!" #!$% # ###" % %$ * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # %

! #!$% # ### % %$ * + #!!$ # % , $  %#-.  $!% # #% #!$   $% $$,#% #%# / - #! # % !" #!$% # ###" % %$ & ' " ####%%" % # %(##) * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # % 0 1 # # % # # 2 '3 #" $! $ 3 " ##!$ 4 1 ##% ## # " 5, #" # 6 % # 5!$ #%% %# % %#$ # 5 %

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

AB OVO. iguide STYLEGUIDE

AB OVO. iguide STYLEGUIDE AB OVO iguide STYLEGUIDE 1 BEELDGEBRUIK SFEERVOL, MAAR NIET STOREND Bij elke keer dat je inlogt zie je dat de achtergrond bestaat uit een beeld. Dit beeld is van het land waar de gebruiker naartoe gaat.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland j G G Ap, - 1 pp 6 2016 pp G I w G. pp Ap. p 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p Mp, j p 6 pp Ap p z p 7. z fj j p zj fp. Z Ap jj. jj w f f p zj. A p z wj - w, w, z, p, jw pf -.. Ap, -160308 // //01 pc Tj pp G I

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2006 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter

Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Richtlijnen voor de Huisstijl vanh Hoogeveen. Met een hoofdletter Juni 2009 Beste partner, U gaat aan de slag met de huisstijl van Hoogeveen. In deze richtlijnen ziet u hoe dat kan. Deze richtlijnen zijn

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

handi Het spel Iedereen gelijke kansen.

handi Het spel Iedereen gelijke kansen. Het spel Iedereen gelijke kansen. Voorbereiding Druk de kaartjes af, knip uit, vouw en kleef toe Sorteer de kaartjes per type: Het spel Spelbenodigdheden Een zeszijdige dobbelsteen De kaartjes gesorteerd

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45081 16 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243315,

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a Als x 5 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 1 3 5,6 5 67, m. b De lengte is 1 meter, de totale breedte is 5 1 x meter, dus voor de oppervlakte geldt A 5 1(5 1 x).

Nadere informatie

Blok 5 - Vaardigheden

Blok 5 - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a De richtingscoëfficiënt is 7 = 8 =. 7 x = en y = 7 invullen in y = x + b geeft 7 = + b 7 = + b dus b =. Een vergelijking is y = x. b De richtingscoëfficiënt is =. 8 5 x = 8 en

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 08 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen Lijnen en cirkels bladzijde a k p // l p, dus p + p p p + (p + )(p + ) (p )(p ) p + 6p + p 6p + 8 p p b k p l p, dus rc kp rc lp p + p p p + p p p + p p p p

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord  # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

P. 6 Charme van Schiermonnikoog

P. 6 Charme van Schiermonnikoog EDITIE 07 JAARGANG 04 JULI 2012 P. 2 E V P. 6 C S P. 11 Df ff? V x SEW. D SEW f f. W 64 G V. H f 27 37. A VDM W D. D 18. E 19. W. W N A f. D x 22. D. W 2 f. W 2016 N A f. N. V 2013 9 G.S. O Gyfff. D f

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d.

Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d. 17 Vermoeden: De drie deellijnen gaan door 1 punt. 33c. Vermoeden: De drie zwaartelijnen gaan door 1 punt. 33d. 18 Vermoeden: De drie hoogtelijnen gaan door 1 punt 34. a. De drie middelloodlijnen van een

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&&#45"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Implementatieproject Elektronisch Monitoren van luchtwasser

Implementatieproject Elektronisch Monitoren van luchtwasser Implementatieproject Elektronisch Monitoren van luchtwasser Implementatieproject elektronisch monitoren van luchtwassers Opgesteld door SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario ! "# $ %&'(&&) De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario * +, *, -$'' ' * (&&( (&&).(&&/ 0 1 (&&) downloaden 2 '* % 2 / ( $ ** " (% $ 3 (%% ' 3 (%( 4* 3 (%) ** ' %% (%/ $ * (&&) (&&/ %%

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Recensie-exemplaar 01-2008 Schrijfvisie Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 550 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 25 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Als x = 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 3 5,6 = 67, m. b De lengte is meter, de totale breedte is 5 + x meter, dus voor de oppervlakte geldt A = (5 + x). Dus

Nadere informatie

Merkidentiteit provincie Antwerpen

Merkidentiteit provincie Antwerpen Merkidentiteit provincie Antwerpen Primaire De primaire zijn de waaruit het logo is opgebouwd. Al deze vallen binnen hetzelfde gamma, waardoor ze een sterk geheel vormen en onderling te combineren zijn.

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur

uuur , DF en DB met kentallen. b) Laat zien door twee keer de stelling van Pythagoras in een rechthoekige uuur 4 Van D naar 3D Verkennen Van D naar 3D Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Met de rechter muisknop kun je het assenstelsel om de oorsprong draaien en de fig van alle kanten bekijken. Beantwoord nu de

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

STEVEN MELIS +32 468 11 98 80. steven@meliselektriciteitswerken.be. Kasteeldreef 125 9120 Beveren BE 123.456.789 OFFERTE CONTACT / OFFERTE: naam

STEVEN MELIS +32 468 11 98 80. steven@meliselektriciteitswerken.be. Kasteeldreef 125 9120 Beveren BE 123.456.789 OFFERTE CONTACT / OFFERTE: naam STEVEN MELIS +32 468 11 98 80 steven@meliselektriciteitswerken.be Kasteeldreef 125 9120 Beveren BE 123.456.789 OFFERTE PORTFOLIO E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N 1516 S ME T G I L L E S ECHT ALLES

Nadere informatie

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon Uitgave!"## $!"#% &&& Tekst ()*+,- Klankbordgroep ()*+,-. /0*-.100*234,-./56*234-.7*23478-.9*234 78-.32&*234-.33*2347-.30*234 -.(1*234(-.+*2344-.,29 *23489-.:30*83-

Nadere informatie

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat.

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat. T pp zzp f, q pp p. K 140 141 K j K x C / V D B M B B : R Sy f U: E, p, jf, B, B. I f x p W I. f, p f f jzp p f p I F/. p S M N Hz 143 K D. J J. V (1960) j TNO M C. Hj j p p. Dz ppj. I jz j z z f z. V

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie