Business Model You. (RE)Inventing your future. Zelfinstructie voor het maken van je eigen persoonlijke business model

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Model You. (RE)Inventing your future. Zelfinstructie voor het maken van je eigen persoonlijke business model"

Transcriptie

1 Business Model You (RE)Inventing your future Zelfinstructie voor het maken van je eigen persoonlijke business model Marijn Mulders Juli 2015 V1.0 Business Model You 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Programma Rollen Persoonlijk Business Model Doelstatement Painstorming Modelherziening Actie Bijlage 2 Diagnosevragen... 9 WWW. TOLOBRANCA.NL Business Model You 2

3 Business Model You (RE)Inventing your future 1 Inleiding Op een gegeven moment in je loopbaan kom je op een vraag die uit een gevoel tevoorschijn komt: Zit ik hier nog wel op de juiste plaats of wil ik misschien mijn loopbaan verder vormgeven? Dan ontstaan er drie vagen die eerst beantwoorde moeten worden: 1. Moet/kan doorgroeien in een hogere functie? 2. Moet/kan ik doorgroeien naar een breder of ander takenpakket? 3. Moet/kan ik doorgroeien door naar een ander bedrijf te gaan? Deze keuze kan soms een erg lastige zijn. In welke functie, welk takenpakket of bij welk bedrijf zou je dan willen werken. In welke branche zou dat dan zijn of wil je zelf een nieuwe onderneming starten of misschien wel het bedrijf van je ouders overnemen waarbij je ook nog kunt kiezen om eerst werkervaring op te doen voor dat je het bedrijf overneemt. Met behulp van de persoonlijke canvas van Business Model You kun je inzicht krijgen in de huidige situatie van je loopbaan en vaststellen of je je huidige loopbaan een andere of nieuwe wending moet geven. Het zelfstandig invullen van de canvas is geen eenvoudige opgave. Met name de feedback van anderen geeft een totaal nieuw inzicht op de verschillende bouwstenen van het canvas en daardoor een nieuwe kijk op je huidige loopbaan. 2 Programma Het programma bij het invullen van je persoonlijke business model bestaat uit een aantal stappen: Rollen 1. De eerste stap is bepalen vanuit welke rol je je canvas gaat invullen. In het leven krijg je een aantal rollen toegewezen of stuur je er zelf naar. Je kunt kijken naar rollen binnen je werk zoals Advocaat, Docent, Directeur. Wanneer je als medewerker meerdere rollen vervult is het meestal verstandig een van die rollen te selecteren om overzicht te houden en wanneer alle rollen individueel zijn uitgewerkt die samen te voegen in één canvas. Buiten het werk kun je ook kijken naar je rollen als ouder, als kind of als vriend. Misschien wil je wel een hele nieuwe rol ontdekken zoals ondernemer en bekijk je je persoonlijk business model vanuit die rol. 3 Business Model You WWW. TOLOBRANCA.NL

4 2.1.2 Persoonlijk Business Model 2. De tweede stap is het invullen van de canvas. De bouwstenen worden in onderstaande volgorde ingevuld. Deze volgorde geeft een logische indeling om op de meest eenvoudige manier en op een zelfverklarende wijze je persoonlijke business model in te vullen. 1. Wie je bent en Wat je hebt; 2. Wat je doet; 3. Wie je helpt; 4. Hoe je helpt; 5. Hoe je interactie is; 6. Hoe ze je kennen en Hoe je levert; 7. Wat je krijgt; 8. Wie jou helpt; 9. Wat je geeft. TIP Het meest handige is wanneer de canvas op een zo groot mogelijk vel uitgeprint en opgehangen wordt. Werk met post-its op de canvas en schrijf op elke Post-it maximaal 1 woord of een korte zin. Hiermee kun je met anderen kijken naar je persoonlijke business model. Dit geeft je een enorme verrijking doordat de ander vragen stelt en feedback geeft op je canvas. WWW. TOLOBRANCA.NL Business Model You 4

5 Heb je zo veel mogelijk alle bouwstenen ingevuld, zijn er nog bouwstenen die niet gevuld zijn of denk dat ze nog niet helemaal goed zijn kun je gebruik maken van diagnose vragen. In 2.2 Bijlage 2 Diagnosevragen zijn vragen opgenomen die je helpen om de bouwstenen in te vullen met de juiste inhoud die op jou van toepassing is. Oefening Op het moment dat je alle bouwstenen ingevuld hebt kun je vanuit je canvas je eigen pitch maken. Deze pitch beging altijd met de bouwsteen klantsegmenten gevolgd door de bouwstenen Wat je doet, Wie je bent en Wat je hebt, Hoe je helpt. De laatste drie mogen in een willekeurige volgorde. Oefen vooral op je pitch en kijk welke dat je het beste past. Voorbeeld Kijk eens naar he bijgaande voorbeeld waar het klantsegment bestaat uit de studenten, Wat je doet bestaat uit coachen, Wat je hebt bestaat uit kennis en ervaring en de toegevoegde waarde bestaat uit opzetten onderneming. De volgende zinnen kunnen dan als pitch dienen wanneer iemand vraagt wat doe je: Studenten coachen op basis van mijn kennis en ervaring voor het opzetten van hun eigen onderneming; Studenten helpen met het opzetten van hun eigen onderneming door ze te coachen vanuit mijn kennis en ervaring. Studenten vanuit mijn kennis en ervaring coachen bij het opzetten van hun onderneming Doelstatement 3. Doelbepaling Iedereen droomt wel eens van een fantastische toekomst en dat is mooi. Om er te komen is een heel ander verhaal. De droom die iemand kan hebben zal wat meer concreter gemaakt moeten worden om deze te kunnen bereiken. Hiervoor wordt het doelstatement gebruikt. Op een vrij eenvoudige manier kijk je naar welk doel je wilt gaan bereiken wat in lijn zit met je droom. Immers zonder doel kom je zeker ergens, maar wanneer je dan daar aankomt hoe weet je dan vooraf of je blij wordt of niet? Je doel relateert zich altijd aan de rol die je in stap 1 als uitgangspunt genomen hebt. Iemand die op vakantie gaat en alleen een zwembroek meeneemt heeft een serieus probleem wanneer blijkt dat de bestemming een plaats in Siberië blijkt te zijn waar het 40 graden onder nul is. Voorbeeld Het doelstatement bestaat uit een drietal onderwerpen: 1. Activiteiten; Dit zijn activiteiten, dingen die je doet, waar je je het liefst mee bezig zou willen houden. Schrijf 3 of 4 activiteiten op. Let op activiteiten zijn werkwoorden; 2. Mensen; Dit zijn individuele mensen of groepen mensen met wie je graag je tijd door zou willen brengen. Schrijf 3 of 4 mensen/groepen op. Let op mensen of groepen zijn zelfstandig naamwoorden; 3. Helpen; op welke manier zou je mensen of groepen mensen willen helpen? Schrijf 3 of 4 actiewoorden op hoe je deze mensen/groepen gaat helpen. Let op actiewoorden zijn werkwoorden. 5 Business Model You WWW. TOLOBRANCA.NL

6 Voorbeeld Activiteit: Mensen: Helpen: Coachen Studenten Opzetten eigen onderneming In het bovenstaande voorbeeld is per onderwerp 1 voorbeeld opgenomen. Dit doelstatement leidt tot de volgende volzin: Ik wil graag studenten coachen bij het opzetten van hun eigen onderneming. Oefening Maak nu dus van de opgeschreven woorden je eigen doelstatement in een mooie volzin die jou aanspreekt. Je kunt deze zin ook naar anderen uitspreken en kijken welke reactie hierop volgen. Zo heb je een eerste validatie van je doelstatement. Zijn anderen positief dan zien jou dat zeker doen. Zijn ze erg negatief dan moet je jezelf afvragen of je wel de juiste componenten benoemd hebt die bij je passen Painstorming 4. Stap vier is het bepalen welke pijnpunten je in je canvas kunt vinden. Pijnpunten zijn die woorden of zinnen op je canvas waarvan je een minder dan goed gevoel van krijgt wanneer je ze (hardop) leest. Wanneer er andere zaken zijn buiten de canvas die je een minder dan goed gevoel geven dan horen ze tevens op de canvas thuis zolang je er maar invloed op uit kunt oefenen. Is dit niet het geval dan is het een externe kracht waar je mee moet leren omgaan. De pijnpunten geven aan welke bouwstenen aangepast moeten worden om deze pijnpunten op te lossen. Om deze pijnpunten goed op te kunnen kijk je welke bouwstenen niet of onvoldoende een bijdrage leveren aan je doelstatement. TIP Voorbeeld Om de pijnpunten inzichtelijk te maken maak dan gebruik van een andere kleur Post-it in plak ze bij de juiste bouwsteen in je canvas. Als voorbeeld nemen we het doelstatement uit de vorige paragraaf: ik wil graag studenten coachen bij het opzetten van hun eigen onderneming. In de canvas staat echter lesgeven voor de ontwikkeling van hun loopbaan. Pijnpunten doen zich dan voor in de bouwstenen Wat je geeft en Wat je krijgt. Studenten zijn moeilijker te motiveren en geconcentreerd te houden dan voorheen waardoor er te veel energie in gaat zitten en te weinig voldoening uit voortvloeit. Het aanpassen van Wat je doet en Hoe je helpt leidt al snel tot een veel betere bouwsteen Wat je krijgt voor de tijd en inspanning die je levert door je kennis en ervaring in te zetten bij coaching van studenten door het opstarten van hun eigen onderneming. WWW. TOLOBRANCA.NL Business Model You 6

7 2.1.5 Modelherziening 5. Het herzien van je persoonlijk business model Je hebt nu een persoonlijk business model zoals het nu is in de rol die je gekozen hebt. Tevens heb je aangegeven op welke bouwstenen je pijnpunten ervaart en die dus aangepast moeten worden. Hiervoor heb je een doelstatement opgezet om te kijken waar je graag naar toe zou willen. Het is nu tijd geworden om deze ontdekkingstocht om te zetten naar het ontwerp voor een nieuw persoonlijk business model. Hiervoor ga je per bouwsteen bekijken wat je wilt: Toevoegen Verwijderen Uitbreiden of Beperken. Met deze aanpassingenkom je op meerdere nieuwe persoonlijke business modellen waarvan je het persoonlijke business model kiest wat het beste bij je past op dit moment in deze situatie om je doel te bereiken. TIP Een wijziging in een bouwsteen kan effecten hebben op de andere 8 bouwstenen. Dus het beste is om per gewijzigde bouwsteen een nieuwe canvas te maken. Dus heb je 3 bouwstenen die wijzigen, dan heb je dus drie nieuwe persoonlijke business modellen. Hieruit kies je het best passende business model. Voorbeeld De bouwstenen Wat je doet en Hoe je helpt zijn aangepast op basis van een nieuw doelstatement. Er ontstaat meteen een verandering in ander bouwstenen. Wie je bent en Wat je hebt verandert direct in Kennis en ervaring wat je dus inzet om te kunnen coachen. De bouwsteen Wat je geeft is veranderd van frustratie naar tijd en inspanning die je graag over hebt voor wat je in de bouwsteen Wat je krijgt terugziet en dat is rust, energie en voldoening. Op deze manier is een nieuw canvas ontstaan wat plezier in het werk voor d4eze docent heeft gebracht en weer vol energie aan de slag gaat en dus blije studenten oplevert Actie 6. Het ondernemen van actie Je nieuwe persoonlijke business model is nu klaar! En werkt het? Dat is altijd de vraag en op welke manier kun je kijken hoe je nieuwe persoonlijke business model ook daadwerkelijk werkt en hoe je je nieuwe model invoert? Hiervoor is een nieuwe aanpak die je daar goed mee kan helpen. 7 Business Model You WWW. TOLOBRANCA.NL

8 Je nieuwe model bestaat nu slechts nog op papier en zal in de praktijk getest moeten worden. Wanneer je opgenomen hebt dat een bepaalde oplossing een toegevoegde waarde voor de klant betekent zal je dit ook daadwerkelijk in de praktijk moeten toetsen. Vraag, maar beter nog kijk, hoe de klanten omgaan met je oplossing en toegevoegde waarde. Accepteren ze het dan is je oplossing/toegevoegde waarde (Hypothese) gevalideerd en kun je verder. Is er geen acceptatie bij de klant dan is er iets niet goed aan je oplossing of toegevoegde waarde en moet je aan een van de twee iets aanpassen (Engels: Pivot) om er voor te zorgen dat het wel geaccepteerd wordt. TIP Voorbeeld Maak je hypothese ook daadwerkelijk meetbaar. Bijvoorbeeld Als 8 van de 10 klanten vinden dat mijn coaching hen help bij het opzetten van hun onderneming is deze gevalideerd. Een voorbeeld van docent op een Nederlandse school. Deze docent was gefrustreerd in het lesgeven omdat er te veel tijd en energie in ging zitten om de studenten bij de les te houden. Het idee van de docent was om in plaats van les te geven te gaan coachen en studenten helpen bij het opzetten van hun eigen onderneming. De hypothese die hierbij hoort is: Studenten willen door coaching geholpen worden om hun eigen onderneming op te zetten. Binnen deze hypothese zijn er een aantal aannames die getoetst moeten worden in de praktijk. De volgende aannames zijn relevant: 1. Studenten willen een eigen onderneming opzetten; 2. Studenten hebben behoefte aan coaching. De docent kan niet alle studenten coachen die een eigen bedrijf willen starten dus wanneer 3 van de 10 studenten een eigenbedrijf starten is de eerste aanname correct. Voor de tweede aanname zegt de docent dat minimaal 8 van de 10 studenten coaching willen naders zijn er te weinig studenten voor zijn full time baan. Op het moment dat beide aannames gevalideerd zijn is de hypothese ook gevalideerd en bij de juiste aantallen ook waar. Is de hypothese niet gevalideerd, willen er bijvoorbeeld geen studenten een eigen bedrijf starten, dan zal er iets aan je eigen model moeten veranderen. In ieder geval moet de activiteit coaching voor startende ondernemers vervangen moeten worden door bijvoorbeeld coachen van persoonlijke ontwikkeling. Dit noemen we een pivot. Deze nieuwe aanname moet natuurlijk oom weer gevalideerd worden. Als laatste stap moet je ook daadwerkelijk gaan uitvoeren wat je ontwikkeld en gevalideerd hebt. WWW. TOLOBRANCA.NL Business Model You 8

9 2.2 Bijlage 2 Diagnosevragen BIJLAGEN Wie jij helpt Klantenvragen Beleef je plezier aan je klanten? Wie is je belangrijkste klant? Wat is de echte taak die het echte werk dat de klant uitgevoerd probeert te krijgen? Heeft de klant een 'groter plaatje'-reden of motivatie om jouw diensten in te schakelen? Bijvoorbeeld, bedient jouw directe klant een andere, grotere klant voor wie een grotere taak moet worden uitgevoerd? Is het bedienen van de klant te duur? Word je er gek van de klant te bedienen? Is de klant gelijk aan de kernactiviteiten voor wat betreft de taak die moet worden uitgevoerd? En jijzelf? Heb je nieuwe klanten nodig? Zo ja, geweldig! Zo nee, stel je eens voor welke kwaliteiten een 'droom'klant zou hebben. Zijn dergelijke klanten te vinden in de sector waarin je nu werkzaam bent? Zo niet, overweeg dan je model te herzien. Beschrijf waarom deze klant zo belangrijk is, Vanwege harde benefits? Zachte benefits? Een combinatie van beide? Rechtvaardigt deze klant een nieuwe of andere geleverde waarde? Kun je jouw geleverde waarde opnieuw bedenken, herpositioneren of aanpassen om de klant te helpen slagen met een grotere taak? Zijn de kosten, inclusief de zachte kosten, te hoog om het bedienen van deze klant te rechtvaardigen? Zijn de inkomsten(of benefits) te laag? Kun je het je permitteren de klant aan de kant te zetten? Kun je het je permitteren de klant niet aan de kant te zetten? Doorloop de diagnosevragen voor geleverde waarde, kosten en inkomsten en benefits. Soms hebben klanten zelf de taken die gedaan moeten worden niet duidelijk omschreven. Kun je ze helpen bij het verwoorden ervan? Kun je kernactiviteiten herschrijven of aanpassen om de geleverde waarde te vergroten? Zo ja, overweeg dan om de focus van je klantrelaties te verleggen van retentie naar acquisitie. Moet je meer gaan verkopen of meer aan marketing gaan doen? Je vaardigheden op dit gebied verbeteren of ontwikkelen? Key partners vinden die je kunnen helpen nieuwe klanten te werven? 9 Business Model You WWW. TOLOBRANCA.NL

10 Hoe je helpt Geleverde waardevragen Welke elementen van jouw diensten worden echt gewaardeerd door de klant? Komt jouw geleverde waarde tegemoet aan de grootste, belangrijkste elementen van de taak die voor de klant moet worden uitgevoerd? Zou jij je geleverde waarde via een ander kanaal kunnen leveren? Beleef je er plezier aan jouw geleverde waarde aan klanten te leveren? Stel je klant deze vraag - het antwoord zou je nog wel eens kunnen verrassen. Doorloop de diagnosevragen voor klanten. Begrijp je de ware taak die moet worden uitgevoerd of gok je wat het is? Kun je jouw kernactiviteiten opnieuw bedenken/herpositioneren of aanpassen om scherper te focussen op cruciale elementen van geleverde waarde? Heeft jouw klant een voorkeur voor het huidige kanaal? Zou je de geleverde waarde kunnen aanpassen voor alternatieve leveringskanalen? Zou je je geleverde waarde kunnen veranderen van een dienst in een product, om zo een schaalbaar businessmodel te creëren (Kijk naar je kosten)? Zo ja, geweldig! Zo nee, kijk nog eens naar key resources en overweeg om je model te herzien. Hoe jouw interactie plaatsvindt Klantrelatievragen Wat voor soort relaties verwacht de klant dat jij opbouwt en onderhoudt? Wat is het primaire doel van je klantrelaties: retentie of acquisitie? Zou het oprichten of toetreden tot een gebruikerscommunity de communicatie met jouw klant verbeteren? Zou je een dienst of product samen met je klant kunnen creëren (cocreatie)? Communiceer je met klanten op een manier waaraan zij de voorkeur geven - of op een manier waaraan jij de voorkeur geeft? Overweeg of je een (of meerdere) communicatiemethode(n) kunt toevoegen, weghalen, uitbreiden of beperken. Als je primaire doel retentie is, meet een van je kernactiviteiten dan de klanttevredenheid? (Als de tevredenheid laag is, zie diagnosevragen geleverde waarde.) Als je doel acquisitie is, is het dan nodig verkoop- of marketinggerelateerde kernactiviteiten toe te voegen of uit te breiden? Zouden jouw klanten elkaar kunnen helpen - of zou je klantrelaties tot op zekere hoogte kunnen automatiseren - via een gebruikerscommunity? (Zie kanalen.) Overweeg het aanpassen of het creëren van een totaal nieuwe geleverde waarde in samenwerking met je klant. WWW. TOLOBRANCA.NL Business Model You 10

11 Hoe ze je kennen en hoe je levert Kanaalvragen Hoe krijgen klanten over jou te horen? Hoe beoordelen klanten jouw diensten of producten? Geef jij klanten de mogelijkheid om te kopen op de manier(en) waaraan zij de voorkeur geven? Hoe lever jij je dienst/product? Hoe waarborg jij tevredenheid na aankoop? Via welk kanaal/welke kanalen creëer je op dit moment awareness en lever je geleverde waarde? Lever je direct aan klanten? Heb je duidelijk omschreven hoe je helpt, zodat je kunt communiceren hoe je helpt? Op welke nieuwe manieren zou je awareness (bekendheid) kunnen creëren of een beoordeling kunnen aanmoedigen (sociale media, online presentaties, etc.)? Maak je aankoop en levering mogelijk op manieren waar klanten de voorkeur aan geven? Kun je verschillende aankoopopties bieden? Kun je leveren via een nieuw of ander medium (dvd, podcast, video, persoonlijk). Zou een key partner awareness kunnen opbouwen of namens jou kunnen leveren? Heb je klanten gevraagd hoe tevreden ze zijn met jouw dienst of product? Is het mogelijk om van jouw dienst een product te maken, waardoor je aan veel meer klanten zou kunnen gaan leveren? (Dit is de sleutel tot het creëren van een schaalbaar businessmodel; zie diagnosevragen geleverde waarde). Wat je krijgt Inkomsten en benefitsvragen lnkomsten en beneíits worden gegenereerd door met succes geleverde waarde te bieden aan klanten. Zijn de inkomsten voldoende? Accepteer je lage inkomsten of benefits omdat je de door jou geleverde waarde onderschat? Zouden de huidige ontvangen inkomsten voldoende zijn als je de harde of zachte kosten zou kunnen beperken? Zo niet, dan moet je misschien klanten vervangen of nieuwe klanten werven door marketingactiviteiten toe te voegen. Komt de interpretatie van de klant van geleverde waarde overeen met die van jou? Zo ja, overweeg dan om te onderhandelen over een prijsverhoging of kostenverlaging. Zo nee, doorloop dan de diagnosevragen geleverde waarde. Controleer of jij (of de klant) kernactiviteiten gelijkstelt aan geleverde waarde, of dat je de uit te voeren taak verkeerd interpreteert. Voor welke taken zijn klanten echt bereid te betalen? Doorloop de diagnosevragen klant en geleverde waarde om te kijken of je de geleverde waarde kunt vergroten. Zo ja, kun je de kernactiviteiten die nodig zijn om de klant te bedienen, beperken of wijzigen? Zo niet, bedenk of je een nieuwe/extra klant kunt vinden of je model kunt herzien. 11 Business Model You WWW. TOLOBRANCA.NL

12 Worden inkomsten betaald op de manier waar de klant een voorkeur voor heeft, of op de manier die jouw voorkeur heeft? Zou je kunnen overstappen van een werknemersmodel naar een model op contractbasis? Van een provisiemodel naar een abonnementsmodel? Of vice versa? Zou je van je dienst een product kunnen maken dat verkocht, geleased, in licentie gegeven of als abonnement verkocht zou kunnen worden? Zou je betaling in natura kunnen ontvangen? Zou je kunnen onderhandelen over benefits die de klant weinig kosten en die voor jou waardevol zijn? Wat je doet Wie je bent & wat je hebt Kernactiviteiten en Resourcesvragen Ben je geïnteresseerd in jouw werk? Maak je te weinig of helemaal geen gebruik van een belangrijke capaciteit of vaardigheid? Passen jouw persoonlijkheidstypen bij jouw werkplek? (Bedenk daarbij dat werkplek grotendeels wordt bepaald door de mensen met wie ie werkt). Passen jouw persoonlijkheidstypen bij jouw werkactiviteiten? Zo ja, geweldig! Zo nee, dan is er waarschijnlijk sprake van een fundamentele mismatch tussen key resources (wie jij bent) en kernactiviteiten (wat je doet).. Bekijk je Levenswiel, de Rollen, je Levenslijn, je Interessetest van Holland, je Persoonlijke kwaliteiten en je Doel. Een ontbrekende of te weinig gebruikte capaciteit of vaardigheid leidt tot kosten in de vorm van stress of ontevredenheid. Kun je die capaciteit of vaardigheid toevoegen aan je kernactiviteiten om je geleverde waarde te ondersteunen of verbeteren? Onderzoek waarom je die vaardigheid onvoldoende gebruikt. Bekijk je Levenswiel, de Rollen, je Levenslijn, je Interessetest van Holland, je Persoonlijke kwaliteiten en je Doel. Zo ja, geweldig! Zo nee, overweeg dan om nieuwe klanten te werven (of key partners)met persoonlijkheidstypen die beter overeenstemmen. Klantenzijn gekoppeld aan geleverde waarde, dus bekijk ook de geleverde waardediagnosevragen bij Wie jij helpt. Bekijk je Levenswiel, de Rollen, je Levenslijn, je Interessetest van Holland en je Persoonlijke kwaliteiten om je ervan te overtuigen dat jouw persoonlijkheid harmonieert met jouw werkactiviteiten. WWW. TOLOBRANCA.NL Business Model You 12

13 Wie jou helpt Key partnersvragen Wie zijn jouw key partners? Als je geen key partner hebt, zou je er misschien een moeten gaan zoeken? Zou een key partner een kernactiviteit van jou op zich kunnen nemen, of omgekeerd? Zou je de kosten kunnen verlagen door de relatie met je key partner te verdiepen of door de relatie strategischer te maken? Zou je de geleverde waarde kunnen wijzigen, of een geheel nieuwe kunnen creëren, door samen te gaan werken met een key partner? Zou je een belangrijke key resource tegen lagere kosten, efficiënter of van betere kwaliteit kunnen krijgen, door deze van een key partner te betrekken in plaats van het intern te zoeken? Zou je van een collega of iemand anders een key partner kunnen maken? Omgekeerd, moet je misschien een bestaande key partner schrappen? Wat je geeft Kostenvragen Wat zijn de belangrijkste kosten die je maakt, opererend met je huidige model? Welke kernactiviteiten genereren de hoogste zachte kosten binnen jouw model? Denk aan zowel zachte kosten (stress, ontevredenheid) als harde kosten (tijd, energie, geld). Kun je bepaalde kosten beperken of elimineren door een kernactiviteit aan te passen of te delen met een key partner? Kunnen er kernactiviteiten worden beperkt of geschrapt, zonder dat daardoor de geleverde waarde wordt beïnvloed? Zou je de geleverde waarde significant kunnen verhogen door meer te investeren in een key partner of in key resources? Kernactiviteiten die excessief hoge zachte kosten genereren, dulden op een mismatch tussen key resources en kernactiviteiten. Bekijk nog eens je Levenswiel, de Rollen, je Levenslijn, je Interessetest van Holland en je Persoonlijke kwaliteiten. 13 Business Model You WWW. TOLOBRANCA.NL

Werkdocument Business Model You

Werkdocument Business Model You Werkdocument Business Model You Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Negen componenten van BMY... 4 3 Toepasbaarheid van BMY... 6 4 Voorbeeldsituatie BMY... 8 Bijlagen... 10 Bijlage 1: Diagnosevragen...

Nadere informatie

Film van Amsterdam met ondertiteling Promo videos.mp4 Business Model You Naam: Datum: Bedrijf/Opleiding: Wie jou helpt (Key partners) Wie helpt je om waarde voor anderen te geven? Wie helpt? Zijn er partners

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Zorg voor focus Invulblad bij module 3 e-cursus Slimmer werken, Meer bereiken

Zorg voor focus Invulblad bij module 3 e-cursus Slimmer werken, Meer bereiken Zorg voor focus Invulblad bij module 3 e-cursus Slimmer werken, Meer bereiken Hoe ziet je werkdag er nu uit? Schrijf op hoe jouw gemiddelde werkdag er uitziet, van moment tot moment. Hoe laat begin je?

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten

Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten Programma Solliciteren Zoeken en benaderen Het gesprek Wat als het niet lukt? Hoe zorg je ervoor dat wat er in de motor zit ook uit de wielen komt? Alles

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren 24 november2015 Jullie doelen? Training Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter niet te zeggen Meer JA s van

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig.

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig. Les 1: Een Wikitekst schrijven Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Bekijk met de klas het Jeugdjournaalfilmpje over koningin Beatrix op www.nieuwsbegrip.nl 1. Schrijf tijdens het

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS Het businessplan is het startpunt voor veel ondernemers, alleen is het iets statisch. Een businessmodel daarentegen is de manier waarop

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl

Spreken. Les 6: Wat zeg je? Telefoon OPDRACHTKAART. www.nt2taalmenu.nl OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

WERKBOEK CORIEN OENEMA

WERKBOEK CORIEN OENEMA WERKBOEK CORIEN OENEMA WELKOM BIJ DE BUSINESS REBEL BOOTCAMP Heel hartelijk welkom bij de Business Rebel Bootcamp. Ik ben blij dat je hier bent. Mijn naam is Corien Oenema. Ik ben de businessrebel, blogger,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Ontdek-je-zelf toolkit. Plané Training & Coaching Persoonlijke- en Loopbaanontwikkeling

Ontdek-je-zelf toolkit. Plané Training & Coaching Persoonlijke- en Loopbaanontwikkeling Ontdek-je-zelf toolkit Ontdekken wat voor werk echt bij je past dat is nog zo gemakkelijk niet! Om je op weg te helpen, geef ik je 4 tools waarmee je je eerste stappen kunt zetten om te ontdekken waar

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit.

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit. Hierbij ontvang je het stappenplan voor het snel en gemakkelijk schrijven van een inhoudelijk goede blogtekst. Het schrijven van een blog hoeft niet lang te duren, als je hier een goede methodiek voor

Nadere informatie

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Inleiding De checklist Presentatie geven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een presentatie moeten kunnen geven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Nieuwe verdienmodellen

Nieuwe verdienmodellen INLEIDING Welk antwoord krijg je als je iemand vraagt wanneer een bedrijf het goed doet? Negen van de tien keer krijg je te horen dat een bedrijf het goed doet als het een hoge omzet heeft en veel winst

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema klantwaarde financieel rendement geluk Business Model Analyse met het Canvas André Miedema www.hetzuiderlicht.nl Kennismaking Canvas http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Business Model Canvas:

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Aan de hand van 11 kleine stapjes, kan deze methode jou helpen om jou einddoel te bereiken!

Aan de hand van 11 kleine stapjes, kan deze methode jou helpen om jou einddoel te bereiken! Oplossingsgericht werken Misschien wil je graag iets veranderen in je leven? Zit je met een probleem waar je graag zelf een oplossing voor wil vinden? Hier onder staat een methode beschreven, die het mogelijk

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van Groots Werk vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op?

KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van Groots Werk vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op? KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op? KAARTEN 7-9: MOGELIJKHEDEN Breid jouw gevoel voor wat jouw zou kunnen zijn uit KAARTEN

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Hoe vind ik mijn droombaan?

Hoe vind ik mijn droombaan? Hoe vind ik mijn droombaan? Denk eens aan een collega of vriend van je die in jou ogen een droombaan heeft. Hij is niet alleen goed in zijn werk, maar geniet er ook elke dag met volle teugen van. Anderen

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas Het Business Model Canvas helpt je jouw Business Model te visualiseren. Met een business model beschrijf je hoe je bedrijf waarde creëert, levert, en verkrijgt. Het geeft een gedeelde

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

COACHFRIEND. Werkboek. (voeg hier je profielfoto toe)

COACHFRIEND. Werkboek. (voeg hier je profielfoto toe) COACHFRIEND Werkboek (voeg hier je profielfoto toe) Van : Email : Mobiel : Skype/Lync : Leeftijd : Beroep : Opleiding: (Kruis je keuze aan) Universitair/ HBO/ MBO Dit document is vertrouwelijk en mag niet

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business Pen en papier? Het begint met een missie Dit is een korte maar wel heel belangrijke les over de rol van

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen.

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. EN_interventie_werkboek_niv4_201 27-6-201 15:01 Pagina 125 Fase. Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. Taalgebruik Als je een

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon:

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon: Ondernemen als Deel 1 Doelgroep: Naam: Telefoon: 2 Over Rose Drs. Rose Jansen Marketingpsycholoog Spiritueel Businesscoach Journeytherapeut In 2006 studeerde ik af als Journeytherapeut bij Brandon Bays.

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Online training. Leer afstemmen op de onderneming die jij wilt creëren. Module 2

Online training. Leer afstemmen op de onderneming die jij wilt creëren. Module 2 Online training Leer afstemmen op de onderneming die jij wilt creëren Module 2 www.edithhelwegen.nl Pagina 1 Module 2 Jouw persoonlijke script We gaan praktisch aan de slag met het maken van jouw persoonlijke

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Checklist voor Succesvol Ondernemen

Checklist voor Succesvol Ondernemen Kruis aan wat voor jou van toepassing is om een overzicht te hebben van waar je mee aan de slag kunt om meer klanten te krijgen en meer geld te verdienen. SuccesHoek 1: Actiegerichte Focus Ik besteed meestal

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Je toekomst? Die bepaal je zelf!

Je toekomst? Die bepaal je zelf! 030-7511900 Je toekomst? Die bepaal je zelf! Youfit@retail helpt je op weg. Je werkt met plezier in een winkel. Dat doe je misschien al jaren en het gaat je prima af. Maar denk je weleens na waar je over

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

- succesvolle loopbaan. - doorgroeien. - een baan vinden. - een baan vinden die beter bij je past

- succesvolle loopbaan. - doorgroeien. - een baan vinden. - een baan vinden die beter bij je past Carrière maken in tijden van tegenwind Carrière maken 28 februari 2013 Jullie doelen? - succesvolle loopbaan - doorgroeien - een baan vinden - een baan vinden die beter bij je past - Saskia Slotboom 2013

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

voor coaches, trainers en adviseurs

voor coaches, trainers en adviseurs De 7 beste businessmodellen voor coaches, trainers en adviseurs om goed te verdienen met het werk dat je het allerleukste vindt door Laura Babeliowsky www.bouweenbloeiendbedrijf.nl Waarom een business-model

Nadere informatie