Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid"

Transcriptie

1 Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid Algemeen 1. Vodafone BloX Prepaid zijn alle Vodafone BloX die genoemd worden in de actuele Vodafone BloX folder, op internet en in het Vodafone verkooppunt. Op Vodafone BloX is het actuele Vodafone BloX Tarievenoverzicht van toepassing. De Algemene Dienstvoorwaarden zijn van toepassing op alle Vodafone BloX, behalve voor zover in de Specifieke Dienstvoorwaarden voor de betreffende Vodafone BloX van de Algemene Dienstvoorwaarden wordt afgeweken. 2. Vodafone BloX kunnen direct worden aangesloten op Vodafone Prepaid. 3. Overige bestaande Vodafone Prepaid gebruikers kunnen nadat ze hun Prepaid tarief omgezet hebben in de onder 2 genoemde tariefvorm ook van Vodafone BloX gebruik maken. 4. Contractant kan zich op elk moment voor Vodafone BloX aanmelden. Vodafone zal aansluitend Vodafone BloX aansluiten. 5. Als het Vodafone BloX tegoed verbruikt is, gelden daarna de reguliere tarieven voor Vodafone Prepaid. 6. Vodafone BloX heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk. 7. Vodafone BloX vervalt automatisch na 30 dagen, tenzij anders vermeld. Contractant wordt hierover door Vodafone per SMS-bericht geïnformeerd. Contractant kan zich dan meteen weer aanmelden voor de Vodafone BloX. 8. De kosten van Vodafone BloX worden op het moment van aangaan op het Prepaid tegoed in mindering gebracht. 9. Indien het Prepaid tegoed ten tijde van de aanmelding voor een Vodafone BloX onvoldoende is, zal er geen aansluiting van de Vodafone BloX plaatsvinden. 10. Voor bepaalde Zorgeloos BloX en de PrePaid Blox voor Blackberry kan een fair use -clausule gelden. Bij de specifieke BloXbeschrijving in deze Dienstvoorwaarden wordt aangegeven op welke Vodafone BloX een fair use - clausule van toepassing is, en wat hieronder wordt verstaan. 11. Ingeval van (een vermoeden van) misbruik van de Vodafone BloX, kan Vodafone deze (per direct) beëindigen, extra kosten in rekening brengen, dan wel voorwaarden stellen aan het gebruik. 12. Contractant wordt niet actief geïnformeerd ingeval van verbruik van een Vodafone BloX tegoed. 13. Vodafone heeft het recht Vodafone BloX (of onderdelen daarvan) niet langer, dan wel tegen gewijzigde voorwaarden of tarieven aan te bieden. Contractant die op dat moment géén gebruik maakt van een dergelijke Vodafone BloX, verliest het recht om alsnog op de (oorspronkelijke) Vodafone BloX aangesloten te worden. 14. Contractant kan maximaal vijf Vodafone BloX naast elkaar gebruiken. 15. Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen inzake de Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid, worden hierna per Vodafone BloX nader gespecificeerd, waarbij de specifieke bepalingen voor de Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid gaan.. Specifieke Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Prepaid Voordeel naar Vast BloX Bij Voordeel naar Vast BloX zijn de volgende nummers uitgesloten: informatienummers (0900, 0906, etc.), zakelijke nummers (088), 0800-nummers, persoonlijke assistant diensten (066, 067, etc.) en gesprekken naar en vanuit het buitenland. Deze gesprekken vallen buiten deze BloX en worden apart verrekend tegen de daarvoor geldende tarieven. Wordt Voordeel naar Vast BloX gecombineerd met 60 Halen = 3 Betalen, dan gaat Voordeel naar Vast BloX voor. Zorgeloos SMS BloX Voor Zorgeloos SMS BloX geldt de fair use -clausule, dat wil zeggen een maximum van SMS-berichten per 30 dagen. Na verbruik van het Zorgeloos SMS BloX tegoed, gelden de reguliere tarieven voor Vodafone Prepaid. Bij Zorgeloos SMS BloX zijn SMS-berichten naar bijzondere nummers, zoals koopnummers uitgesloten. Deze SMS-berichten vallen buiten deze BloX en worden apart verrekend tegen de daarvoor geldende tarieven. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van (een vermoeden van) misbruik extra kosten in rekening te brengen, voorwaarden te stellen voor het gebruik en/of de Zorgeloos SMS BloX per direct te beëindigen. Er is in ieder geval sprake van misbruik indien de sms jes worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder in ieder geval begrepen het versturen van spam, bulk-sms (het excessief versturen van sms vanuit één nummer naar één of meerdere ontvangende nummer(s)) en/of het aanbieden van de sms jes aan derde(n). Contractant heeft in dit geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen voor deze BloX. 60 Halen = 3 Betalen BloX 60 Halen = 3 Betalen BloX heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Met 60 Halen = 3 Betalen BloX betaalt Contractant alleen de eerste drie minuten van elk gesprek naar Vodafone mobiele nummers en vaste nummers binnen Nederland. De rest van het uur belt Contractant dat gesprek gratis. Bij 60 Halen = 3 Betalen BloX zijn de volgende nummers uitgesloten: Informatienummers (0900, 0906, etc.), zakelijke nummers (088), 0800-nummers, persoonlijke assistant diensten (066, 067, etc.) en gesprekken naar en vanuit het buitenland. Deze gesprekken vallen buiten deze BloX en worden apart verrekend tegen de daarvoor geldende tarieven.

2 Voordeel naar Buitenland BloX Bij Voordeel naar Buitenland BloX geldt de fair use -clausule, dat wil zeggen een maximum van 60 eenheden (eenheid = één sms bericht of één belminuut) per 30 dagen. Bij overschrijding van deze eenheden gelden de reguliere tarieven. Voordeel naar Buitenland BloX geldt voor gesprekken vanuit Nederland naar vaste en mobiele nummers in de volgende landen: Albanië, Andorra, Aruba, België, Bosnië-Herzegovina,Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faeröer eilanden, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland,Groenland, Hongarije, Italië, Ierland, Kroatië, Letland,Liechtenstein, Litouwen Luxemburg, Macedonië, Malta,Marokko, Monaco, Montenegro, Nederlandse Antillen,Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Suriname, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Wit Rusland, IJsland, Zweden, Zwitserland. Bij Voordeel naar Buitenland BloX zijn gesprekken naar bijzondere nummers, zoals (internationale) koop-, service-,satelliet- en informatienummers, uitgesloten. Deze gesprekken vallen buiten deze BloX en worden apart verrekend tegen de daarvoor geldende tarieven. Internet Dagbundel De Internet Dagbundel is een los aan te schaffen bundel waarmee je binnen Nederland voor een vast bedrag per dag kan internetten en en binnen een vastgestelde bundel. De bundel heeft een geldigheidsduur van één dag ( ) en bevat een vastgesteld maximum aantal MB s per dag. Als het maximum aantal MB s verbruikt is, wordt voor het verbruik boven het maximum een buitenbundel tarief in rekening gebracht totdat de volgende dag in gaat. Voor de grootte van de bundel,en het toepasselijke dagtarief en buitenbundel tarief zie De Internet Dagbundel blijft actief totdat deze actief wordt beëindigd door de klant maar alleen op die dagen dat je internet op je mobiel gebruikt, betaal je het dagtarief. De Internet Dagbundel kun je niet aansluiten in combinatie met een andere Internet Blox, zoals de Web BloX, Web+SMS BloX, Web+Sms+Bel BloX. Bij de Internet Dagbundel is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. De tarieven van de Internet Dagbundel gelden niet in het buitenland. Datagebruik in het buitenland wordt apart in rekening gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Welkom Web BloX De Welkom Web BloX heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. De Welkom Web BloX wordt automatisch geactiveerd na eerste activering van de Vodafone Prepaid simkaart; dus bij de eerste opwaardering, gesprek, sms/mms versturen of internet gebruik. Na het verstrijken van de periode van 7 dagen eindigt de BloX automatisch. Deze wordt dus niet verlengd. Contractant kan per simkaart slechts eenmalig van de Welkom Web BloX gebruik maken. Het is niet mogelijk om de Welkom Web BloX opnieuw aan te sluiten. De Welkom Web BloX bevat een vastgesteld maximum aantal MB s. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van 7 dagen dan geldt het standaard tarief voor mobiel internet. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik van de bundel, waarna men automatisch overschakelt naar het standaard tarief voor mobiel internet. Voor de toepasselijke grootte van de bundel en het standaard tarief van mobiel internet, zie Het is niet mogelijk de Internet Dagbundel aan te sluiten in combinatie met de Welkom Web BloX. Bij Welkom Web BloX is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Bij Welkom Web BloX is VoIP en SMSoIP toegestaan. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van misbruik de Welkom Web BloX per direct te beëindigen. Bij Welkom Web BloX is datagebruik in het buitenland uitgesloten. Datagebruik in het buitenland wordt apart in rekening gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Na einde van Welkom Web BloX, gelden de reguliere tarieven voor datagebruik, zie Web BloX Web BloX heeft een geldigheidsduur van één maand. Na het verstrijken van de periode van één maand wordt Web BloX steeds met een periode van één maand automatisch verlengd, indien Contractant op dat moment voldoende PrePaid tegoed heeft om de prijs voor de Web BloX af te schrijven. Indien Contractant onvoldoende PrePaid tegoed heeft, zal de Web BloX voor Contractant automatisch worden beëindigd, de Web BloX zal dus niet worden aangesloten. De Contractant wordt hierover per SMS-bericht geïnformeerd. Indien de Contractant na deze beëindiging gebruik maakt van data, gebeurt dit tegen het standaard tarief, te vinden op Contractant heeft het recht de dienst te allen tijde te beëindigen. Opzegging geschiedt via SMS shortcode, My Vodafone of via Vodafone Klantenservice. Bij opzegging wordt de Web BloX aan het einde van geldigheidsduur stopgezet. Voor het gebruik na beëindiging van de Web+Sms Blox worden de standaard tarieven berekend, zie hiervoor De Web BloX bevat een vastgesteld maximum aantal MB s. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van één maand dan geldt een buiten bundel tarief tot het eind van die maand. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik van de bundel, waarna Contractant automatisch overschakelt naar het buiten bundel tarief. Voor de grootte van de bundel en het buitenbundel tarief, zie De Web BloX kun je niet aansluiten in combinatie met een andere Internet Blox, zoals de Internet Dagbundel, Web+SMS BloX, Web+Sms+Bel BloX en PrePaid BloX voor Blackberry.

3 Bij Web BloX is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Bij Web BloX is VoIP en SMSoIP toegestaan. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van misbruik Web BloX per direct te beëindigen. Contractant heeft in dit geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen voor deze BloX. Bij Web BloX is datagebruik in het buitenland uitgesloten. Datagebruik in het buitenland wordt apart in rekening gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Na einde van Web BloX, gelden de reguliere tarieven voor datagebruik, zie De tarieven van de Web BloX gelden niet in het buitenland. Datagebruik in het buitenland wordt apart in rekening gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Web+Sms BloX Web+Sms BloX heeft een geldigheidsduur van één maand. Na het verstrijken van de periode van één maand wordt Web+Sms BloX steeds met een periode van één maand automatisch verlengd, indien Contractant op dat moment voldoende PrePaid tegoed heeft om de prijs van de Web+Sms BloX af te schrijven. Indien Contractant onvoldoende PrePaid tegoed heeft, zal de Web+Sms BloX voor Contractant automatisch worden beëindigd.,de Web+Sms BloX zal dus niet worden aangesloten. De Contractant wordt hierover per SMS-bericht geïnformeerd. Indien de Contractant na deze beëindiging gebruik maakt van data of sms, gebeurt dit tegen het standaard tarief, te vinden op Contractant heeft het recht de dienst te allen tijde te beëindigen. Opzegging geschiedt via SMS shortcode, My Vodafone of via Vodafone Klantenservice. Bij beëindiging wordt de Web+Sms BloX aan het einde van geldigheidsduur stopgezet. Voor het gebruik na beëindiging van de Web+Sms Blox worden de standaard tarieven berekend, zie hiervoor De Web+Sms BloX bevat een vastgesteld maximum aantal MB s en SMS jes. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van één maand dan geldt een buiten bundel tarief tot het eind van die maand voor de MB s en/of SMS jes die verbruikt worden buiten de bundel. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik van de bundel, waarna Contractant automatisch overschakelt naar het buiten bundel tarief voor het data- en/of sms-deel. Voor het toepasselijke grootte van de bundel en het buitenbundel tarief, zie De Web+Sms BloX kun je niet aansluiten in combinatie met een andere Internet Blox, zoals de Internet Dagbundel, Web BloX, Web+Sms+Bel BloX en PrePaid BloX voor Blackberry. Bij Web+Sms BloX is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Bij Web+Sms BloX is VoIP en SMSoIP toegestaan. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van (een vermoeden van) misbruik extra kosten in rekening te brengen, voorwaarden te stellen voor verder gebruik en/of de Web+Sms BloX per direct te beëindigen. Er is in ieder geval sprake van misbruik indien de sms jes worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder in ieder geval begrepen het versturen van spam, bulk-sms (het excessief versturen van sms vanuit één nummer naar één of meerdere ontvangende nummer(s)) en/of het aanbieden van de sms jes aan derde(n). Contractant heeft in dit geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen voor deze BloX. Bij Web+Sms BloX is gebruik in en naar het buitenland uitgesloten. Gebruik in en naar het buitenland wordt apart in rekening gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Na einde van Web+Sms BloX gelden de reguliere tarieven. Week Web+Sms+Bel BloX Week Web+Sms+Bel BloX heeft een geldigheidsduur van één week. Na het verstrijken van de periode van één week eindigt de BloX. Deze wordt dus niet automatisch verlengd. Indien het Prepaid tegoed ten tijde van de aanmelding voor een Week Web+Sms+Bel BloX onvoldoende is, zal er geen aansluiting van de Week Web+Sms+Bel BloX plaatsvinden. De Week Web+Sms+Bel BloX bevat een vastgesteld maximum aantal MB s, SMS jes en belminuten. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van één week dan geldt een buiten bundel tarief tot het eind van die week voor de MB s en/of SMS jes en/of belminuten die verbruikt worden buiten de bundel. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik van de bundel, waarna men automatisch overschakelt naar het buiten bundel tarief.voor de toepasselijke grootte van de bundel en het buitenbundel tarief, zie De Week Web+Sms+Bel BloX kun je niet aansluiten in combinatie met andere internet BloX, zoals de Internet Dagbundel, Web BloX, Web+SMS BloX, Web+Sms+Bel BloX (maandvariant) en PrePaid BloX voor Blackberry. Bij Week Web+Sms+Bel BloX is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van (een vermoeden van) misbruik extra kosten in rekening te brengen, voorwaarden te stellen voor verder gebruik en/of de Week Web+Sms+Bel BloX per direct te beëindigen. Er is in ieder geval sprake van misbruik indien de sms jes worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder in ieder geval begrepen het versturen van spam, bulk-sms (het excessief versturen van sms vanuit één nummer naar één of meerdere ontvangende nummer(s)) en/of het aanbieden van de sms jes aan derde(n). Contractant heeft in dit geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen voor deze BloX. Bij Week Web+Sms+Bel BloX is gebruik in en naar het buitenland uitgesloten. Gebruik in en naar het buitenland wordt van het Prepaid Tegoed afgeschreven tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Na einde van Week Web+Sms+Bel BloX, gelden de reguliere tarieven.

4 Web+Sms+Bel BloX Web+Sms+Bel BloX heeft een geldigheidsduur van één maand. Na het verstrijken van de periode van één maand eindigt de BloX. Deze wordt dus niet automatisch verlengd. Indien het Prepaid tegoed ten tijde van de aanmelding voor een Web+Sms+Bel BloX onvoldoende is, zal er geen aansluiting van de Web+Sms+Bel BloX plaatsvinden. De Web+Sms+Bel BloX bevat een vastgesteld maximum aantal MB s, SMS jes en belminuten. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van één maand dan geldt een buiten bundel tarief tot het eind van die maand voor de MB s en/of SMS jes en/of belminuten die verbruikt worden buiten de bundel. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik van de bundel, waarna men automatisch overschakelt naar het buiten bundel tarief.voor de toepasselijke grootte van de bundel en het buitenbundel tarief, zie De Web+Sms+Bel BloX kun je niet aansluiten in combinatie met andere internet BloX, zoals de Internet Dagbundel, Web BloX, Web+SMS BloX en PrePaid BloX voor Blackberry. Bij Web+Sms+Bel BloX is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Bij Web+Sms+Bel BloX is VoIP en SMSoIP toegestaan. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van (een vermoeden van) misbruik extra kosten in rekening te brengen, voorwaarden te stellen voor verder gebruik en/of de Web+Sms+Bel BloX per direct te beëindigen. Er is in ieder geval sprake van misbruik indien de sms jes worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder in ieder geval begrepen het versturen van spam, bulk-sms (het excessief versturen van sms vanuit één nummer naar één of meerdere ontvangende nummer(s)) en/of het aanbieden van de sms jes aan derde(n). Contractant heeft in dit geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen voor deze BloX. Bij Web+Sms+Bel BloX is gebruik in en naar het buitenland uitgesloten. Gebruik in en naar het buitenland wordt van het Prepaid Tegoed afgeschreven tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Na einde van Web+Sms+Bel BloX, gelden de reguliere tarieven. PrePaid BloX voor Blackberry PrePaid BloX voor Blackberry heeft een geldigheidsduur van één maand. Na het verstrijken van de periode van één maand wordt PrePaid BloX voor Blackberry automatisch verlengd, steeds met een periode van één maand, indien Contractant op dat moment voldoende PrePaid tegoed heeft om de prijs van Vodafone Blox af te schrijven. Indien Contractant onvoldoende PrePaid tegoed heeft, zullen de Blackberry internet diensten voor Contractant worden stopgezet en geldt het standaard tarief. Indien Contractant onvoldoende tegoed heeft, wordt Contractant hierover door Vodafone per SMS-bericht geïnformeerd. Contractant heeft het recht de dienst te allen tijde op te zeggen. Opzegging geschiedt via SMS shortcode, IVR, My Vodafone of via Vodafone klantenservice. Bij opzegging wordt de dienst aan het einde van geldigheidsduur stopgezet. Indien het Prepaid tegoed ten tijde van de aanmelding voor een PrePaid BloX voor Blackberry onvoldoende is, zal er geen aansluiting van de PrePaid BloX voor Blackberry plaatsvinden. De PrePaid BloX voor Blackberry bevat een vastgesteld maximum aantal MB s voor het internetgebruik. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van één maand dan geldt een buiten bundel tarief tot het eind van die maand. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik waarna men overschakelt naar het buiten bundel tarief voor het internetdeel. Voor het toepasselijke maximum en het buitenbundel tarief, zie Bij PrePaid BloX voor Blackberry is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Bij PrePaid BloX voor Blackberry is VoIP en SMSoIP toegestaan. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van misbruik PrePaid BloX voor Blackberry per direct te beëindigen. Bij PrePaid BloX voor Blackberry is datagebruik in het buitenland uitgesloten. Datagebruik in het buitenland wordt apart in rekening gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Extra Web Dagbundel Extra Web Dagbundel heeft een geldigheidsduur van één dag ( ). Extra Web Dagbundel kan alleen worden aangesloten in combinatie met de Web+SMS BloX, (Week) Web+SMS+Bel BloX of Prepaid Blackberry BloX. Het is toegestaan meerdere Extra Web Dagbundels naast elkaar aan te sluiten zolang op het moment van aansluiten van de Extra Web Dagbundel een Web+SMS BloX of (Week) Web+SMS+Bel BloX of Prepaid Blackberry BloX geldig is. Het is toegestaan naast een Extra Web Dagbundel een Extra Web Weekbundel te hebben of andersom. Na het verstrijken van de periode van één dag eindigt de bundel. Deze wordt dus niet automatisch verlengd. Indien het Prepaid tegoed ten tijde van de aanmelding voor een Extra Web Dagbundel onvoldoende is, zal er geen aansluiting van de Extra Web Dagbundel plaatsvinden. Op het moment van aansluiten van de Extra Web Dagbundel moet Contractant een Web+SMS BloX, (Week) Web+SMS+Bel BloX of Prepaid Blackberry BloX hebben De Extra Web Dagbundel bevat een vastgesteld maximum aantal MB s. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van één dag dan geldt een buiten bundel tarief tot het eind van die dag voor de MB s die verbruikt worden buiten de bundel. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik van de bundel, waarna men automatisch overschakelt naar het buiten bundel tarief. Voor de toepasselijke grootte van de bundel en het buitenbundel tarief, zie

5 Bij Extra Web Dagbundel is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Bij Extra Web Dagbundel is VoIP en SMSoIP toegestaan. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van misbruik de Extra Web Dagbundel per direct te beëindigen. Contractant heeft in dit geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen voor deze bundel. Bij Extra Web Dagbundel is gebruik in en naar het buitenland uitgesloten. Gebruik in en naar het buitenland wordt van het Prepaid Tegoed afgeschreven tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Na einde van Extra Web Dagbundel, gelden de reguliere tarieven. Extra Web Weekbundel Extra Web Dagbundel heeft een geldigheidsduur van één week. Extra Web Weekbundel kan alleen worden aangesloten in combinatie met de Web+SMS BloX, (Week) Web+SMS+Bel BloX of Prepaid Blackberry BloX. Het is toegestaan meerdere Extra Web Weekbundels naast elkaar aan te sluiten zolang op het moment van aansluiten van de Extra Web Weekbundel een Web+SMS BloX of (Week) Web+SMS+Bel BloX of Prepaid Blackberry BloX geldig is. Het is toegestaan naast een Extra Web Weekbundel een Extra Web Dagbundel te hebben of andersom Na het verstrijken van de periode van één week eindigt de bundel. Deze wordt dus niet automatisch verlengd. Indien het Prepaid tegoed ten tijde van de aanmelding voor een Extra Web Weekbundel onvoldoende is, zal er geen aansluiting van de Extra Web Weekbundel plaatsvinden. Op het moment van aansluiten van de Extra Web Weekbundel moet Contractant een Web+SMS BloX, (Week) Web+SMS+Bel BloX of Prepaid Blackberry BloX hebben De Extra Web Weekbundel bevat een vastgesteld maximum aantal MB s. Als dit maximum wordt overschreden binnen de geldigheidsduur van één week dan geldt een buiten bundel tarief tot het eind van die week voor de MB s die verbruikt worden buiten de bundel. Door middel van een SMS worden klanten op de hoogte gesteld als 80% van de bundel is verbruikt en bij 100% verbruik van de bundel, waarna men automatisch overschakelt naar het buiten bundel tarief. Voor de toepasselijke grootte van de bundel en het buitenbundel tarief, zie Bij Extra Web Weekbundel is het onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. Vodafone behoudt zich het recht voor om ingeval van misbruik de Extra Web Weekbundel per direct te beëindigen. Contractant heeft in dit geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen voor deze bundel. Bij Extra Web Weekbundel is gebruik in en naar het buitenland uitgesloten. Gebruik in en naar het buitenland wordt van het Prepaid Tegoed afgeschreven tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie Na einde van Extra Web Weekbundel, gelden de reguliere tarieven. Buurlanden BloX Buurlanden BloX is speciaal bedoeld voor Contractanten die in de grensstreek bellen vanaf een Belgisch of Duits mobiel netwerk. De Buurlanden BloX tarieven gelden alleen wanneer je vanaf een Belgisch of Duits mobiel netwerk naar een Nederlands telefoonnummer belt. De Buurlanden BloX tarieven gelden niet voor dataverbruik. Dataverbruik vanaf een Belgisch of Duits netwerk wordt apart verrekend tegen de daarvoor geldende tarieven. Wanneer zowel Buurlanden BloX als Passport is geactiveerd, gelden wanneer Contractant in België en/of Duitsland belt altijd de actuele tarieven die van toepassing zijn op Buurlanden BloX. Bij Buurlanden BloX zijn gesprekken en/of sms- en mmsberichten naar bijzondere nummers, zoals (internationale) koop-, service-, satelliet- en informatienummers, uitgesloten. Deze gesprekken vallen buiten deze BloX en worden apart verrekend tegen de daarvoor geldende tarieven. Alles-in-1 op Reis Dagbundel De Alles-in-1 op Reis Dagbundel maakt het mogelijk om, gedurende 1 dag, 20 minuten te bellen en 20 minuten gebeld te worden en 20 SMS te versturen en 35 MB data te gebruiken De Alles-in-1 op Reis Dagbundel kan alleen gebruikt worden op een buitenlands netwerk in een van de 42 Vodafone Voordeellanden. Kijk voor een actueel overzicht van de Vodafone Voordeellanden op vodafone.nl. Na activatie van de Alles-in-1 Dagbundel op Reis Dagbundel wordt de bundel direct actief Het is onder meer niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor PC, laptop e.d. of voor VoIP en SMSoIP diensten. De Alles-in-1 op ReisDagbundel is gelimiteerd in tijd en in verbruik, te weten 1 kalenderdag van tot CET Nederlandse tijd. Je ontvangt een sms-bericht als je bundel bijna (80%) op is en als je bundel volledig (100%) verbruikt is. Na verbruik van het tegoed van de Alles-in-1 op Reis Dagbundel binnen een dag, geldt een standaard gereguleerd Euro buitenbundel tarief kijk op vodafone.nl voor meer informatie. Na verloop van de tijdslimiet van de Alles-in-1 op Reis Dagbundel vervalt de bundel. Je dient zelf een nieuwe bundel te activeren voor de volgende dag.

6 Vodafone behoudt zich het recht voor om de snelheid van de dataverbinding te verlagen bij het bereiken van de daglimiet. Vanaf het moment van activeren van de Alles-in-1 op Reis Dagbundel, is de voorgeschreven EU richtlijn van datakosten notificaties en het afsluiten van de datasessie bij 59,50 euro per maand, inclusief btw, niet meer van toepassing. Ook niet na verbruik of verlopen van de Alles-in-1 op Reis Dagbundel. Jij kunt je te allen tijde weer opnieuw aanmelden voor de EU datalimiet van 59,50 euro per maand inclusief btw door een sms te sturen met DATALIMIET AAN naar Bij het activeren van de Alles-in-1 op Reis Dagbundel vervalt automatisch het passport tarief dat eventueel van toepassing is op jouw prepaid tariefplan. Versie, juni 2012

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Algemeen 1. Deze dienstvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Consumenten en eventueel andere toepasselijke dienstvoorwaarden van Vodafone

Nadere informatie

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten

Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Dienstvoorwaarden Vodafone BloX voor Consumenten Algemeen 1. Deze dienstvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Consumenten en eventueel andere toepasselijke dienstvoorwaarden van Vodafone

Nadere informatie

Vodafone Zakelijke tarieven

Vodafone Zakelijke tarieven Vodafone Zakelijke tarieven Geldig per december 2008 Make the most of now Vodafone OndernemersBundel Maandbedrag Belminuten Tarief per minuut 15,00 75 0,20 22,50 150 0,15 35,00 300 0,12 50,00 500 0,10

Nadere informatie

Emobiel Vodafone RED Pro Zonder meerkosten gefilterd mobiel internet Uw abonnement

Emobiel Vodafone RED Pro Zonder meerkosten gefilterd mobiel internet Uw abonnement Emobiel - Iedereen veilig online Emobiel Vodafone RED Pro Zonder meerkosten gefilterd mobiel internet Uw abonnement In dit document vindt u alle informatie over uw Emobiel Vodafone RED Pro abonnement Voor

Nadere informatie

4COM - Uw telecomspecialist. Uw abonnement. In dit document vindt u alle informatie over uw 4COM Vodafone RED Pro abonnement

4COM - Uw telecomspecialist. Uw abonnement. In dit document vindt u alle informatie over uw 4COM Vodafone RED Pro abonnement 4COM - Uw telecomspecialist 4COM Vodafone RED Pro Uw abonnement In dit document vindt u alle informatie over uw 4COM Vodafone RED Pro abonnement Voor meer informatie. Bel ons op +31 (0) 78-750 17 35 of

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART KROATIË

HANDLEIDING SIM KAART KROATIË HANDLEIDING SIM KAART KROATIË Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone Smart

Tarievenoverzicht iphone Smart Tarievenoverzicht Smart Tarieven abonnement Smart 42,50 Smart 48,50 Smart 55 Smart 65 Smart 85 Smart 115 Smart 150 Maandbedrag voor het abonnement 43,21 49,32 55,92 66,09 86,43 116,93 152,52 Maandbedrag

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms+Web SIM Only

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms+Web SIM Only Tarieven abonnement Bel+SMS+ SIM Only 1 jaar WebRegelm. 23,50 26 31 41 Maandbedrag voor het abonnement 23,50 26,00 31,00 41,00 mobiele ) Data in bundel 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB Bel+SMS+ SIM Only 1 jaar

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Vodafone Tarieven Voor abonnementen en prepaid

Vodafone Tarieven Voor abonnementen en prepaid Vodafone Tarieven Voor abonnementen en prepaid Geldig per 5 oktober 2009 2 Welkom bij Vodafone Wil jij zeker weten dat je altijd en overal makkelijk contact kunt houden met wie je maar wilt, op de manier

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal Tariefplan: Kruidvat Helder * Je kan je niet meer aanmelden voor dit tariefplan. * Het tariefplan: 'Kruidvat Helder' maakt gebruik van vier verschillende bundels. Namelijk: de 'Kruidvat Helder 200 Bundel',

Nadere informatie

Flex 10. Tarief per minuut 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per sms 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per mms 0,44 0,40 0,36 0,34 0,30 0,26

Flex 10. Tarief per minuut 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per sms 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per mms 0,44 0,40 0,36 0,34 0,30 0,26 T-Mobile Flex. Flex 10 Flex 15 Flex 20 Flex 25 Flex 30 Flex 40 Je koopt per maand een maandbedrag van 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 Tarief per minuut 0,22 0,20

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Sizz voor abonnementen afgesloten vanaf 1 oktober 2012

Tarievenoverzicht Sizz voor abonnementen afgesloten vanaf 1 oktober 2012 afgesloten vanaf 1 oktober 2012 Tarieven abonnement Sizz Talent Sizz Friend Sizz Lover Sizz Star Sizz Addict Je maandelijkse abonnementsprijs is 30,00 35,00 45,00 55,00 75,00 Dan heb je zoveel belminuten

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web (per seconde)

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web (per seconde) Tarieven abonnement Bel++WebVaak Bel+Sms+WebVaak 42,50 Maandbedrag voor het abonnement 42,50 Aantal minuten in bundel 140 Aantal minuten bellen van Vodafone naar Vodafone (alleen mobiele nummers) Onbeperkt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms+Web

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms+Web Tarievenoverzicht Vodafone Web Tarieven abonnement Bel+SMS+ 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 32,50 37,50 45,00 55,00 65,00 mobiele ) Data in bundel 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web SO

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web SO Tarieven abonnement Bel++ SIM Only 1 jaar 24,50 27 32 42 Maandbedrag voor het abonnement 24,50 27,00 32,00 42,00 Aantal en MMS in bundel Data in bundel 500 MB 500 MB 500 MB 500 MB Bel++ SIM Only 1 jaar

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone messaging

Tarievenoverzicht iphone messaging Tarieven abonnement Messaging 35 Messaging 40 Messaging 45 Messaging 55 Messaging 75 Maandbedrag voor het abonnement 35,59 40,67 45,76 55,92 76,26 Maandbedrag voor de minuten bundel 13,73 18,30 21,86 32,54

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web Tarievenoverzicht Web Tarieven abonnement Bel++ 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 32,50 37,50 45,00 55,00 65,00 Aantal minuten in bundel 90 140 200 300 425 Aantal minuten bellen van

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone iphone

Tarievenoverzicht Vodafone iphone Tarievenoverzicht Vodafone Tarieven abonnement 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 32,50 37,50 45,00 55,00 65,00 (alleen mobiele ) Data in bundel 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB Vaak

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone messaging

Tarievenoverzicht iphone messaging Tarieven abonnement Messaging 35 Messaging 40 Messaging 45 Messaging 55 Messaging 75 Maandbedrag voor het abonnement 35,59 40,67 45,76 55,92 76,26 Maandbedrag voor de minuten bundel 13,73 18,30 21,86 32,54

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone

Tarievenoverzicht iphone Tarievenoverzicht Tarieven abonnement 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 33,05 38,13 45,76 55,92 66,09 Aantal en MMS in bundel Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Data in

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone Smart

Tarievenoverzicht iphone Smart Tarieven abonnement Smart 42,50 Smart 48,50 Smart 55 Smart 65 Smart 85 Smart 115 Smart 150 Maandbedrag voor het abonnement 43,21 49,32 55,92 66,09 86,43 116,93 152,52 Maandbedrag voor de minuten bundel

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Sizz Sim Only voor abonnementen afgesloten vanaf 1 oktober 2012

Tarievenoverzicht Sizz Sim Only voor abonnementen afgesloten vanaf 1 oktober 2012 afgesloten vanaf 1 oktober 2012 Tarieven abonnement Sizz Talent Sizz Friend Sizz Lover Sizz Star Sizz Addict Je maandelijkse abonnementsprijs is 21,00 23,00 31,00 38,00 51,00 Dan heb je zoveel belminuten

Nadere informatie

Tarief per minuut 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Sms 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Mms 0,44 0,40 0,36 0,34 0,30 0,26

Tarief per minuut 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Sms 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Mms 0,44 0,40 0,36 0,34 0,30 0,26 T-Mobile Abonnee Flex. Flex 10 Flex 15 Flex 20 Flex 25 Flex 30 Flex 40 Je koopt per maand een maandbedrag van 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 Tarief per minuut 0,22

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS SIM Only

Tarievenoverzicht Bel + SMS SIM Only Tarievenoverzicht Bel + SIM Only Tarieven abonnement Vodafone 1 Jaar 70 120 170 270 360 560 U koopt per maand een belbundel van 9,10 12,15 14,18 19,27 24,35 35,54 De bundel bestaat uit minuten en/of sms

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vanaf 1 augustus 2015

Tarievenoverzicht Vanaf 1 augustus 2015 Tarievenoverzicht Vanaf 1 augustus 2015 Inhoud Tarieven KPN Mobiel Toestel Abonnementen 2015 3 Tarieven KPN Mobiel abonnement 2015 met toestel en Sim Only 3 KPN Mobiel ExtraOpties 4 BuitenlandBundels 4

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vanaf 1 december 2014

Tarievenoverzicht Vanaf 1 december 2014 Tarievenoverzicht Vanaf 1 december 2014 Inhoud Tarieven KPN abonnementen 2014 3 Tarieven KPN abonnement 2014 met toestel en Sim Only 3 KPN ExtraOpties 4 BuitenlandBundels 4 KPN ToestelService i.c.m. KPN

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Sim Only 1 en 2 jaar

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Sim Only 1 en 2 jaar Tarievenoverzicht Bel + + Web Sim Only 1 en 2 jaar Tarieven abonnement Bel++WebVaak SIM Only 1 jaar WebVaak 23,50 WebVaak 26 WebVaak 31 WebVaak 41 Maandbedrag voor het abonnement 23,89 26,44 31,52 41,69

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarieven abonnement Bel++ 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 33,05 38,13 45,76 55,92 66,09 Aantal minuten in bundel 90 160 200 300 425 - - Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Aantal en MMS

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarievenoverzicht Bel + + Web Tarieven abonnement Web 100 Web 150 Web 200 Web 250 Web 300 Web 350 Web 450 Web 650 Maandbedrag voor het abonnement 26,95 31,01 35,08 39,15 43,21 47,28 55,92 76,26 Maandbedrag

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web SO

Tarievenoverzicht Bel+Sms+Web SO Tarieven abonnement Bel++ SIM Only 1 jaar 24,50 27 32 42 Maandbedrag voor het abonnement 24,50 27,00 32,00 42,00 Aantal en MMS in bundel Data in bundel 500 MB 500 MB 500 MB 500 MB Bel++ SIM Only 1 jaar

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarievenoverzicht Bel + + Web Tarieven abonnement Web 100 Web 150 Web 200 Web 250 Web 300 Web 350 Web 450 Web 650 Maandbedrag voor het abonnement 26,95 31,01 35,08 39,15 43,21 47,28 55,92 76,26 Maandbedrag

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone

Tarievenoverzicht iphone Tarievenoverzicht Tarieven abonnement 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 33,05 38,13 45,76 55,92 66,09 Aantal minuten in bundel 90 160 200 300 425 - - Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Aantal

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vanaf 1 oktober 2015

Tarievenoverzicht Vanaf 1 oktober 2015 Tarievenoverzicht Vanaf 1 oktober 2015 1 Inhoud Mobiele Abonnementen 2015 3 Abonnement met toestel 3 Abonnement Sim Only 3 Buitenbundeltarieven 3 Aanvullende voorwaarden 3 ExtraOpties 4 BuitenlandBundels

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Smart

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Smart Tarievenoverzicht Bel + + Web Smart Tarieven abonnement 100 150 200 275 475 775 1200 Maandbedrag voor het abonnement 43,21 49,32 55,92 66,09 86,43 116,93 152,52 Maandbedrag voor de minuten bundel 14,74

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS SIM Only

Tarievenoverzicht Bel + SMS SIM Only Tarievenoverzicht Bel + SIM Only Tarieven abonnement Vodafone 1 Jaar 70 120 170 270 360 560 U koopt per maand een bundel van 9,10 12,15 14,18 19,27 24,35 35,54 De bundel bestaat uit minuten en/of sms 70

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Alles-uit-1 Bundel

Tarievenoverzicht Alles-uit-1 Bundel Tarieven abonnement 26,78 41,65 59,50 107,10 U koopt per maand een bundel voor 27,23 42,35 60,50 108,90 U betaalt per minuut 0,18 0,15 0,12 0,11 Maximaal beschikbare minuten 150 290 500 1.000 Bel en sms

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bellen

Tarievenoverzicht Bellen Tarieven abonnement Vodafone Bellen Bellen 100 Bellen 150 Bellen 200 U koopt per maand een belbundel van 14,74 19,83 24,91 De bundel bestaat uit minuten 100 150 200 U betaalt per minuut 0,15 0,13 0,12

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vanaf 1 juli 2014

Tarievenoverzicht Vanaf 1 juli 2014 Tarievenoverzicht Vanaf 1 juli 2014 Inhoud Tarieven KPN Mobiel abonnementen 2014 3 Tarieven KPN Mobiel abonnement 2014 met toestel en Sim Only 3 KPN Mobiel ExtraOpties 4 BuitenlandBundels 5 KPN ToestelService

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone

Tarievenoverzicht iphone Tarieven abonnement 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 32,50 37,50 45,00 55,00 65,00 Aantal minuten in bundel 90 140 200 300 425 Aantal minuten bellen van Vodafone naar Vodafone Onbeperkt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bellen

Tarievenoverzicht Bellen Tarieven abonnement Vodafone Bellen Bellen 100 Bellen 150 Bellen 200 U koopt per maand een belbundel van 14,74 19,83 24,91 De bundel bestaat uit minuten 100 150 200 U betaalt per minuut 0,15 0,13 0,12

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Sim Only 1 en 2 jaar

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Sim Only 1 en 2 jaar Tarievenoverzicht Bel + + 1 en 2 jaar Tarieven abonnement Vodafone Bel+Sms+ 1 Jaar 70 120 170 270 360 560 750 U koopt per maand een bundel voor 18,25 20,29 22,32 25,37 29,44 40,62 52,82 Bestaande uit een

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Iphone

Tarievenoverzicht Iphone Tarieven abonnement Regelmatig Regelmatig Regelmatig Regelmatig Regelmatig Regelmatig 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 33,05 38,13 45,76 55,92 66,09 Aantal en MMS in bundel Onbeperkt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarievenoverzicht Bel + + Web Tarieven abonnement 100 150 200 275 350 450 650 1000 1600 U koopt per maand een bundel voor 26,95 30,00 35,08 40,16 46,77 55,92 76,26 101,68 152,52 Bestaande uit een bel en/of

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Alles-uit-1 Bundel

Tarievenoverzicht Alles-uit-1 Bundel Tarieven abonnement 26,78 41,65 59,50 107,10 U koopt per maand een bundel voor 27,23 42,35 60,50 108,90 U betaalt per minuut 0,18 0,15 0,12 0,11 Maximaal beschikbare minuten 150 290 500 1.000 De tarieven

Nadere informatie

Tarievenlijst Onbeperkt KLM

Tarievenlijst Onbeperkt KLM Tarievenlijst Onbeperkt KLM INHOUD. 1. Onbeperkt KLM Aanbod.... 3 2. Nationale Tarieven.... 4 3. Internationale En Roaming Tarieven.... 5 4. Overige Tarieven.... 7 5. T-Mobile Diensten.... 8 1. Onbeperkt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarievenoverzicht Bel + + Web Tarieven abonnement Bel++ 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 33,05 38,13 45,76 55,92 66,09 Aantal minuten in bundel 90 140 200 300 425 - Onbeperkt Onbeperkt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Sim Only 1 en 2 jaar

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Sim Only 1 en 2 jaar Tarievenoverzicht Bel + + 1 en 2 jaar Tarieven abonnement Vodafone 1 Jaar 70 120 170 270 360 560 750 U koopt per maand een bundel voor 18,25 20,29 22,32 25,37 29,44 40,62 52,82 Bestaande uit een bel en/of

Nadere informatie

De voordelen van Vodafone

De voordelen van Vodafone De voordelen van Vodafone Uitstekend netwerk Vodafone heeft in Nederland én in meer dan 187 landen een zeer betrouwbaar netwerk. Voordelig bellen in het buitenland Met Vodafone Passport bel je in het buitenland

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan niet meer naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS+Web SO 1 en 2 jaar

Tarievenoverzicht Bel + SMS+Web SO 1 en 2 jaar Tarievenoverzicht Bel + +Web SO 1 en 2 jaar Tarieven abonnement Only 70 Only 120 Only 180 Only 250 Only 330 Only 500 Only 700 Maandbedrag voor het abonnement 20,29 22,32 24,35 27,40 31,47 42,66 54,86 Maandbedrag

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarievenoverzicht Bel + + Web Tarieven abonnement 100 150 200 275 350 450 650 1000 1600 U koopt per maand een bundel voor 26,95 30,00 35,08 40,16 46,77 55,92 76,26 101,68 152,52 Bestaande uit een bel en/of

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms+Web Sim Only 2 jaar

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms+Web Sim Only 2 jaar Tarievenoverzicht Vodafone Sim Only 2 jaar Tarieven abonnement Sim Only 70 Sim Only 120 Sim Only 180 Sim Only 250 Sim Only 330 Sim Only 500 Sim Only 700 Maandbedrag voor het abonnement 17,95 19,95 21,95

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Alles-uit-1 Bundel Web

Tarievenoverzicht Alles-uit-1 Bundel Web Tarieven abonnement 26,78 41,65 59,50 83,30 107,10 U koopt per maand een bundel voor 27,23 42,35 60,50 84,70 108,90 U betaalt per minuut 0,30 0,22 0,16 0,15 0,13 Maximaal beschikbare minuten 90 195 370

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 4 maart 2013

Vodafone tarieven per 4 maart 2013 Tarieven Regulier Bel+Sms+Web 100 Bel+Sms+Web 200 Vodafone Vodafone Vodafone 29,00 32,50 44,00 49,00 65,00 Maandbedrag voor het Aantal minuten in bundel 100 200 400 Onbeperkt Onbeperkt Aantal en MMS in

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014 Tarieven Regulier Bel+Sms+Web 100 Bel+Sms+Web 200 Vodafone Vodafone Vodafone Red Essential Red Red Super 29,00 32,50 44,00 49,00 75,00 Maandbedrag voor het Aantal minuten in bundel 100 200 300 Onbeperkt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Bel SMS Voordeel

Tarievenoverzicht Vodafone Bel SMS Voordeel Tarievenoverzicht Vodafone Voordeel Vodafone Voordeel Voordeel 60 Voordeel 120 Voordeel 180 Voordeel 240 Voordeel 360 U koopt per maand een bundel voor 6,95 9,95 12,95 15,45 19,95 De bundel bestaat uit

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Voordeel Web

Tarievenoverzicht Vodafone Voordeel Web Tarievenoverzicht Vodafone Tarieven abonnement 30 35 40 45 55 Maandbedrag voor het abonnement 30,50 35,59 40,67 45,76 55,92 Aantal minuten in bundel 60 120 180 240 360 Aantal in bundel 40 80 120 180 240

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Iphone

Tarievenoverzicht Iphone Tarieven abonnement Regelmatig Regelmatig Regelmatig Regelmatig Regelmatig Regelmatig 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 33,05 38,13 45,76 55,92 66,09 Data in bundel 200 MB 200 MB 200

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Iphone

Tarievenoverzicht Iphone Tarieven abonnement iphone 150 iphone 200 iphone 275 iphone 450 iphone 1000 U koopt per maand een bundel voor 30,00 35,08 40,16 55,92 101,68 Bestaande uit een bel en/of sms bundel voor 22,88 27,96 33,05

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS voordeel

Tarievenoverzicht Bel + SMS voordeel Tarievenoverzicht Bel + voordeel Tarieven abonnement Bel Voordeel 60 Bel Voordeel 120 Bel Voordeel 180 Bel Voordeel 240 Bel Voordeel 360 U koopt per maand een bundel voor 7,07 10,12 13,17 15,71 20,29 De

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

Tarievenoverzicht iphone

Tarievenoverzicht iphone Tarieven abonnement 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 32,50 37,50 45,00 55,00 65,00 Aantal minuten in bundel 90 140 200 300 425 Aantal minuten bellen van Vodafone naar Vodafone Onbeperkt

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014 Tarieven Regulier Bel+Sms+Web 100 Bel+Sms+Web 200 Vodafone Vodafone Vodafone Red Red Super 29,00 32,50 44,00 49,00 75,00 Maandbedrag voor het Aantal minuten in bundel 100 200 300 Onbeperkt Onbeperkt Aantal

Nadere informatie

Flex Zakelijk 25. Flex Zakelijk onderling bellen, onbeperkt bellen naar collega s en andere T-Mobile klanten binnen Nederland 7,00

Flex Zakelijk 25. Flex Zakelijk onderling bellen, onbeperkt bellen naar collega s en andere T-Mobile klanten binnen Nederland 7,00 T-Mobile Flex Zakelijk. Flex Zakelijk 10 Flex Zakelijk15 Flex Zakelijk 20 Flex Zakelijk 25 Flex Zakelijk 30 Flex Zakelijk 40 U koopt per maand een maandbedrag van 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 Voor

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bellen

Tarievenoverzicht Bellen Tarieven abonnement Vodafone Bellen Bellen 125 Bellen 175 Bellen 225 Bellen 500 U koopt per maand een bundel van 18,30 23,39 28,47 53,89 De bundel bestaat uit minuten 125 175 225 500 U betaalt per minuut

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS Sim Only 1 en 2 jaar

Tarievenoverzicht Bel + SMS Sim Only 1 en 2 jaar Tarievenoverzicht Bel + Sim Only 1 en 2 jaar Tarieven abonnement Only 1 jaar Only 80 Only 135 Only 190 Only 300 Only 400 Only 620 Maandbedrag voor het abonnement 11,13 14,16 16,22 21,30 26,39 37,57 Aantal

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Voordeel

Tarievenoverzicht Vodafone Voordeel Tarieven abonnement Voordeel 15 Voordeel 20 Voordeel 25 Voordeel 30 Voordeel 40 Maandbedrag voor het abonnement 15,25 20,34 25,42 30,50 40,67 Aantal minuten/ in bundel 60 120 180 240 360 Prijs per minuut/

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS voordeel + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS voordeel + Web Tarieven abonnement Web 60 Web 120 Web 180 Web 240 Web 360 U koopt per maand een bundel voor 12,15 15,20 18,25 20,79 25,37 Bestaande uit een bel en/of sms bundel voor 7,07 10,12 13,17 15,71 20,29 U koopt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms Sim Only 1 jaar

Tarievenoverzicht Vodafone Bel+Sms Sim Only 1 jaar Tarievenoverzicht Vodafone Sim Only 1 jaar Tarieven abonnement Sim Only 80 Sim Only 135 Sim Only 190 Sim Only 300 Sim Only 400 Sim Only 620 Maandbedrag voor het abonnement 10,95 13,95 15,95 20,95 25,95

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014 Tarieven Regulier Bel+Sms+Web 100 Bel+Sms+Web 200 Vodafone Vodafone Vodafone Red Essential Red Red Super 29,00 32,50 44,00 49,00 75,00 Maandbedrag voor het Aantal minuten in bundel 100 200 300 Onbeperkt

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarieven abonnement Bel++ 32,50 37,50 45 55 65 Maandbedrag voor het abonnement 33,05 38,13 45,76 55,92 66,09 Aantal minuten in bundel 90 140 200 300 425 - Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Aantal

Nadere informatie

Tarieven abonnement Regulier Bel+Sms+Web 200 Maandbedrag voor het abonnement 37,50 Aantal minuten in bundel 200 Aantal SMS en MMS in bundel

Tarieven abonnement Regulier Bel+Sms+Web 200 Maandbedrag voor het abonnement 37,50 Aantal minuten in bundel 200 Aantal SMS en MMS in bundel Tarieven abonnement Regulier Bel+Sms+Web 200 Maandbedrag voor het abonnement 37,50 Aantal minuten in bundel 200 Aantal en MMS in bundel Onbeperkt Data in bundel 500 MB Toestel-categorieën bij reguliere

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 INHOUD 1. Algemeen: 3 2. Abonnement met een Bellen bundel : 3 3. Abonnement met een Onbeperkt Bellen bundel : 3 4. Geblokkeerde bestemmingen: 3 5.

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone tarieven per 6 Januari 2014 (Red Plus)

Tarievenoverzicht Vodafone tarieven per 6 Januari 2014 (Red Plus) Tarieven abonnement Regular Maandbedrag voor het abonnement 95,00 Aantal minuten in bundel voor nationaal gebruik Aantal en MMS in bundel Aantal minuten in bundel voor bellen vanuit Nederland naar alle

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 21 november 2016

Vodafone tarieven per 21 november 2016 Tarieven abonnement Sim Only Start S Start M Start L Maandbedrag voor het abonnement 12,50 17,50 21,00 Aantal minuten in Nederland 150 150 150 Aantal in Nederland Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Data in

Nadere informatie

Gemakkelijk zaken doen

Gemakkelijk zaken doen Algemene informatie Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw Voor alle abonnementen gelden aansluitingskosten. Er geldt een tarief voor mobiele abonnementen en een tarief voor Mobiel Breedband abonnementen,

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web

Tarievenoverzicht Bel + SMS + Web Tarievenoverzicht Bel + + Web Tarieven abonnement 100 150 200 275 350 450 650 1000 1600 U koopt per maand een bundel voor 26,95 30,00 35,08 40,16 46,77 55,92 76,26 101,68 152,52 Bestaande uit een bel en/of

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 4 april 2016

Vodafone tarieven per 4 april 2016 Tarieven abonnement Sim Only Start S Start M Start L Maandbedrag voor het abonnement 12,50 17,50 21,00 Aantal minuten in bundel 150 150 150 Aantal en MMS in bundel Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Data in

Nadere informatie

Tarievenlijst Onbeperkt KLM

Tarievenlijst Onbeperkt KLM Tarievenlijst Onbeperkt KLM 10-9-2015 Pagina 1/9 INHOUD. 1. ONBEPERKT KLM AANBOD.... 3 2. NATIONALE TARIEVEN.... 4 3. INTERNATIONALE EN ROAMING TARIEVEN.... 5 4. OVERIGE TARIEVEN.... 8 5. DIENSTEN....

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART KROATIË

HANDLEIDING SIM KAART KROATIË HANDLEIDING SIM KAART KROATIË Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Tarieven abonnement Regulier Maandbedrag voor de databundel 25,00 30,00 42,50 50,00 Aantal MB s in de databundel 500 1000 2500 5000

Tarieven abonnement Regulier Maandbedrag voor de databundel 25,00 30,00 42,50 50,00 Aantal MB s in de databundel 500 1000 2500 5000 Tarieven abonnement Regulier Maandbedrag voor de databundel 25,00 30,00 42,50 50,00 Aantal MB s in de databundel 500 1000 2500 5000 Maandbedrag voor de belbundel 10,00 15,00 17,00 20,00 Aantal minuten

Nadere informatie

Life s too short to have the wrong subscription

Life s too short to have the wrong subscription Meer weten? Ga voor de actuele informatie over onze tarieven en producten naar vodafone.nl/zakelijk of bel gratis naar 0800-0500. Vraag uw adviseur om meer informatie. Tarieven Zakelijk Geldig per 1 februari

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan direct aan. Volume: 0-49 zendingen

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014

Vodafone tarieven per 6 Januari 2014 Tarieven Regulier Bel+Sms+Web 100 Bel+Sms+Web 200 Vodafone Vodafone Vodafone Red Essential Red Red Super 29,00 32,50 44,00 49,00 75,00 Maandbedrag voor het Aantal minuten in bundel 100 200 300 Onbeperkt

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone tarieven per 1 april 2013 (Red Plus)

Tarievenoverzicht Vodafone tarieven per 1 april 2013 (Red Plus) Tarieven abonnement Regular Maandbedrag voor het abonnement 82,00 Aantal minuten in bundel voor nationaal gebruik Aantal en MMS in bundel Aantal minuten en sms in de bundel voor gebruik in de Voordeellanden

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Mobiel Breedband Bel + SMS

Tarievenoverzicht Mobiel Breedband Bel + SMS Tarievenoverzicht Mobiel Breedband Bel + Tarieven abonnement Mobiel Breedband Bel + U koopt per maand een bundel voor 40,67 Bestaande uit een data bundel voor 33,05 De data bundel bestaat uit 2,5 GB De

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Bel + SMS

Tarievenoverzicht Bel + SMS Tarievenoverzicht Bel + Tarieven abonnement Bel+Sms 65 Bel+Sms 125 Bel+Sms 175 Bel+Sms 225 Bel+Sms 325 Bel+Sms 425 Maandbedrag voor het abonnement 15,25 20,34 25,42 30,50 38,13 45,76 Aantal minuten/ in

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 4 april 2016

Vodafone tarieven per 4 april 2016 Tarieven abonnement Sim Only Start S Start M Start L Maandbedrag voor het abonnement 12,50 17,50 21,00 Aantal minuten in bundel 150 150 150 Aantal en MMS in bundel Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Data in

Nadere informatie

Vodafone tarieven per 21 november 2016

Vodafone tarieven per 21 november 2016 Tarieven abonnement Sim Only Smart M Smart L Maandbedrag voor het abonnement 26,00 30,00 Aantal minuten in Nederland 150 150 Aantal in Nederland Onbeperkt Onbeperkt Data in Nederland 1,5GB 5GB Toestel-categorieën

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Scherp

Tarievenoverzicht Vodafone Scherp Tarieven abonnement Vodafone Scherp 1 Jaar Scherp 110 Scherp 225 Scherp 275 Scherp 350 Scherp 425 Scherp 500 U koopt per maand een bundel van 6,05 7,07 9,10 11,64 15,71 20,29 De bundel bestaat uit minuten

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone tarieven per 7 April 2014 (Red Plus)

Tarievenoverzicht Vodafone tarieven per 7 April 2014 (Red Plus) Tarieven abonnement Regular Vodafone Red Plus Maandbedrag voor het abonnement 95,00 Aantal minuten in bundel voor nationaal gebruik Aantal en MMS in bundel Aantal minuten in bundel voor bellen vanuit Nederland

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Iphone

Tarievenoverzicht Iphone Tarieven abonnement iphone 150 iphone 200 iphone 275 iphone 450 iphone 1000 U koopt per maand een bundel voor 30,00 35,08 40,16 55,92 101,68 Bestaande uit een bel en/of sms bundel voor 22,88 27,96 33,05

Nadere informatie