Handleiding waarderend coachingsgesprek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding waarderend coachingsgesprek"

Transcriptie

1 Het waarderend coachingsgesprek Leraren ondersteunen in het omgaan met SEN leerlingen Bij waarderend coachen wordt de nadruk niet gelegd op zwaktes of beperkingen maar op de sterktes, talenten 1 en successen van leerkrachten. Nog heel vaak worden problemen of problematisch gedrag in het onderwijs als uitgangspunt genomen voor interventies. Deze klassieke manier van oplossen is dan ook diep geworteld in het onderwijsstelsel. Niet alleen op leerlingniveau maar ook op leerkrachtniveau wordt er nog vaak gekeken naar wat iemand niet kan of moeilijk vindt. Vandaaruit worden er dan oplossingen bedacht voor het probleem. Wat iemand wel goed kan, en het daardoor vaak ook erg leuk vindt, wordt terzijde geschoven en krijgt niet of nauwelijks aandacht, omdat het probleem nu eenmaal moet worden opgelost. Bij waarderende coaching komt juist wel deze aandacht te liggen op talenten en sterke punten. Voor iedere leerkracht ligt namelijk de grootste mogelijkheid tot ontwikkeling op het gebied van zijn of haar krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten. In dit coachingsgesprek biedt de coach de leerkracht de mogelijkheid om vanuit zijn/haar sterke punten in te gaan op de belemmeringen die hij/zij ervaart in het onderwijs aan SEN 2 leerlingen. Het is hierbij belangrijk dat de coach vanuit een gelijkwaardige houding met de leerkracht werkt. Doel: De leerkracht gaat samen met de coach op zoek naar zijn of haar sterke punten. Dit levert voor de leerkracht nieuwe perspectieven op om nieuwe of bestaande situaties op een andere manier aan te pakken in de eigen onderwijspraktijk. De leerkracht zet op deze manier zijn of haar krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten op een positieve manier in ter verbetering van zijn of haar eigen onderwijs aan SEN leerlingen. Methodiek: Er zijn vier stappen te onderscheiden bij waarderende coaching namelijk: 1. Discover - Verkennen en ontdekken van successen, krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten. 2. Dream - Dromen over een toekomst waarin alle krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten samenkomen. 3. Design - Het hebben over de thema s of kwesties die er voor jou écht toe doen of om een oplossing vragen. 4. Destiny - De ontdekte perspectieven vertalen naar concrete plannen. Het is een circulair proces waarbij successen en talenten als uitgangspunt worden genomen. De stappen worden op volgorde doorlopen en zijn verbonden, echter deze kunnen te allen tijde worden herhaald. Doordat alle fasen met de letter D beginnen, wordt dit daarom ook wel de 4D-cyclus genoemd. In figuur 1 zijn deze stappen weergegeven. 1 De begaafdheden of bekwaamheden van de leerkracht 2 Special Educational Needs speciale onderwijsbehoeften 1

2 Figuur 1: Stappen Discover, Dream, Design en Destiny van de 4D-cyclus Stap 1: Discover - Verkennen en ontdekken van successen, krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten. Er zijn meerdere manieren om te beginnen met het expliciteren van de sterke punten van de leerkracht. Eén daarvan is om de test uit het boek van Buckingham en Clifton (2007) Ontdek je sterke punten te gebruiken (zie bijlage 1). De uitkomsten van deze test kunnen gedurende het gesprek als aanvulling worden ingebracht ter illustratie en om de leerkracht structuur te bieden. Ook kan deze test worden ingezet als trigger om het gesprek op gang te brengen. De andere manier is de talenten en sterke punten te ontdekken en te onderzoeken vanuit de succesverhalen van de leerkracht. Er kunnen één of meerdere succesverhalen worden besproken. Het gaat er hierbij om dat de leerkracht een situatie benoemt uit de eigen onderwijspraktijk waar deze erg trots op is, waar talenten konden worden ingezet en waar de leerkracht een toegevoegde waarde voelde. Voorbeeld voor coach: Beschrijf eens een situatie in de klas waarbij je je heel erg gewaardeerd voelde. Beschrijf eens een situatie waarbij je jouw talent kon inzetten. Beschrijf eens een situatie die zowel succesvol was voor jou als voor de leerlingen. Beschrijf eens een situatie waarbij leerlingen jou een compliment gaven. Beschrijf eens een situatie waarbij collega s jou een compliment gaven. Beschrijf eens een situatie waarbij je jezelf een top leerkracht voelde. Het is belangrijk om deze situaties zo concreet mogelijk te maken en door te vragen naar details. Je moet echt kunnen beleven wat er in die situatie gebeurde en waarom juist deze situatie als succesvol werd ervaren. Voorbeeldvragen coach: Wie waren daarbij aanwezig? Wat gebeurde er precies? Waar gebeurde het? Welke kracht, sterk punt, kwaliteit of talent heb je toen ingezet? Hoe kwam het tot dit succes? Wanneer was dat? 2

3 De coach vat de krachten, sterke punten en talenten van de leerkracht samen. Het is belangrijk dat ze niet als toekenning worden uitgedrukt, maar ze te omschrijven in een zin die uitdrukt wat deze vaardigheid zo bijzonder en speciaal maakt. Door deze manier van samenvatten maakt de coach de krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten van de leerkracht persoonlijk en daardoor levendiger voor beiden. Bijvoorbeeld niet: Je kan goed kringgesprekken leiden. Maar: Leerlingen voelen zich speciaal bij jou in de klas als ze iets mogen vertellen tijdens het kringgesprek. Na het bespreken van de situaties met de leerkracht is er een lijstje ontstaan met hierop de sterke punten en kwaliteiten van de leerkracht vermeld. De coach kan een succesverhaal van de leerkracht herhalen voordat er wordt overgegaan naar de volgende stap. Het is de bedoeling dat de lijst met krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten de leerkracht goed weergeeft. Stap 2: Dream - Dromen over een toekomst waarin alle krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten samenkomen. Vanuit de lijst met krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten van de leerkracht wordt er overgegaan naar de tweede stap. De coach vraagt de leerkracht hierbij een toekomst te schetsen waarin de leerkracht elke dag zijn krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten zou kunnen inzetten. Deze vraag wordt ook wel de droomvraag genoemd. Het is de bedoeling dat alle krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten van de leerkracht samenkomen. Als deze situatie is geschetst, vraagt de coach door. Het is belangrijk om de situatie uit te diepen en zo concreet mogelijk te visualiseren. Voor het visualiseren van de dromen kan het werkblad de eerste stappen naar jouw droom worden ingezet (bijlage 2). De dromen van de leerkracht worden door de coach, in samenspraak met de leerkracht, kort en bondig genoteerd in de wolk op het bovengenoemde werkblad. Voorbeeldvragen coach: Hoe ziet je eigen onderwijspraktijk eruit als je elke dag je krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten ten toon zou kunnen spreiden in het onderwijs aan jouw SEN leerlingen? Beschrijf een onderwijssituatie waar je het meest tot je recht zou komen. Hoe zie je dat concreet voor je? Wat doe je dan precies? Welke andere collega s of leerlingen komen hierin voor? Op welke manier werk je (samen) met collega s of leerlingen? Stap 3: Design - Het hebben over de thema s of kwesties die er voor jou écht toe doen of om een oplossing vragen. De coach heeft het overzicht van de krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten (stap 1) van de leerkracht erbij gepakt en goed leesbaar op tafel gelegd. Ook de kort samengevatte 3

4 dromen op het werkblad de eerste stappen naar jouw droom zijn ingevuld (en genummerd) en liggen overzichtelijk op tafel. De leerkracht wordt nu weer met beide benen op de grond gezet na al het dromen (zie de voetstappen op het werkblad). Hierna stelt de coach de vraag: Waar sta jij in jouw eigen praktijk als leerkracht? De leerkracht vult hierna zelfstandig de gradatielijnen onder de voetstappen in. De cijfers voor de gradatielijnen corresponderen met de in de wolk samengevatte en genummerde dromen. De gradatielijnen lopen van links naar rechts en beginnen bij nul en eindigen bij tien. Bij nul staat de leerkracht het verst van zijn of haar droom af en bij tien is de droom al bereikt of waargemaakt. Er hangt op geen enkele manier een waardeoordeel aan de dromen of gradatielijnen. Het gaat hier uitdrukkelijk om de bewustwording van de leerkracht. De leerkracht bekijkt en bespreekt samen met de coach, middels het aflezen van de gradatielijnen, in hoeverre de leerkracht al op weg is om zijn of haar droom te realiseren. Voorbeeld voor coach voor het visualiseren van de gradatielijn: De coach kan door middel van een elastiekje tussen zijn/haar duimen te spannen, aangeven (visualiseren voor de leerkracht) wanneer er meer (duimen verder uit elkaar) of minder (duimen dichter bij elkaar) spanning op de gradatielijn van de leerkracht komt te staan. Hoe dichterbij de leerkracht bij zijn/haar droom in de buurt komt des te minder spanning er op het elastiekje komt te staan. Als de leerkracht dichtbij zijn/haar droom is (bijvoorbeeld 8 op de gradatielijn) dan zal deze minder creatiespanning3 ervaren dan wanneer hij/zij nog een langere weg (bijvoorbeeld 4 op de gradatielijn) naar zijn/haar droom heeft af te leggen. Hieronder zijn voorbeelden op foto 1 en foto 2 te zien. Foto 1: meer creatiespanning op de gradatielijn van de leerkracht zichtbaar (de leerkracht is op weg naar zijn/haar droom) Foto 2: minder creatiespanning op de gradatielijn van de leerkracht zichtbaar (de leerkracht is al verder op weg naar zijn/haar droom) Hierna stelt de coach de vraag: Wat zijn de thema s, kwesties of punten, in jouw onderwijs aan SEN leerlingen, die je wilt bespreken om de droomrichting (stap 2) in te kunnen gaan? Deze stap wordt als één van de belangrijkste zo niet als dé belangrijkste stap gezien van het waarderend coachingstraject. De persoonlijke coaching- tools 4 van de coach worden hier in 3 4 creatiespanning (Ofman, 2004) Voorbeelden van deze tools : luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en zendervaardigheden (Van der Molen & Kluijtmans, 2005) 4

5 gezet. Dat betekent dat iedere coach hier op zijn eigen persoonlijke manier vorm aan geeft en op zijn of haar eigen manier invult. Tegelijkertijd brengt de coach de ontdekte krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten uit stap 1 in. De coach werkt samen met de leerkracht nieuwe perspectieven uit die de leerkracht energie geven en helpen om blokkerende gedachten weg te nemen. Deze nieuwe perspectieven kunnen gebruikt worden om bestaande en nieuwe situaties op een andere manier in te vullen of aan te pakken. Het is belangrijk dat de coach de focus op de SEN leerlingen weet te houden. Stap 4: Destiny De ontdekte perspectieven vertalen naar concrete plannen. Nadat de krachten, sterke punten, kwaliteiten, talenten, de toekomst en thema s/ kwesties van de leerkracht zijn besproken is deze vierde stap vooral ondersteunend bij het praktisch toepassen van de nieuwe perspectieven en het daarbij behorend gedrag. De nadruk ligt bij deze stap op het concretiseren van de ontdekte perspectieven. Hoe kunnen deze perspectieven door de leerkracht worden waargemaakt? Wat wil en moet de leerkracht hier voor doen? Het gaat hierbij om het concreet verbinden van de nieuw gecreëerde perspectieven aan de eigen onderwijspraktijk van de leerkracht. Als de gecreëerde perspectieven van de leerkracht sterk genoeg zijn, leveren deze vanzelf nieuwe actiepunten en plannen ten aanzien van het gedrag, houding en handelen van de leerkracht op. Voorbeeldvragen coach: Op welke manier geeft dit jou nu de energie om met de SEN leerlingen in jouw eigen onderwijspraktijk aan de slag te gaan? Wat vraagt dit perspectief aan actie om realiteit te worden in jouw eigen onderwijspraktijk ten behoeve van de SEN leerlingen? Wat zou je dan concreet willen doen? Wat ga je de komende tijd (in jouw klas, lesgeven) doen om hier aan te werken? De richttijd van het waarderend coachingsgesprek is ongeveer 1:15 uur. Gespreksverslag: Het is waardevol dat er voor de leerkracht naar aanleiding van het waarderend coachingsgesprek een beschrijvend gespreksverslag wordt geschreven. Hierin worden de besproken (waardevolle) punten van de leerkracht nog eens benoemd en geordend. Er is immers in een relatief korte tijd veel besproken en veel informatie uitgewisseld. Op deze manier krijgt de leerkracht de gelegenheid om zijn/haar gedachten er nog eens over te laten gaan of er op een ander moment nog eens naar te kijken. Bij het schrijven van het beschrijvend gespreksverslag is het belangrijk dat de coach aansluit bij het perspectief van de leerkracht. Hierdoor wordt de vertaalslag naar de eigen onderwijspraktijk voor de leerkracht kleiner gemaakt en is het gespreksverslag voor de leerkracht toegankelijk. De coach kan op zijn/haar eigen persoonlijke manier vormgeven aan het (beschrijvend)gespreksverslag. De gemaakte stappen van de 4D-cyclus kunnen hierbij worden aangehouden als leidraad. Rol van de coach: Het is belangrijk dat de coach oprechte belangstelling toont en nieuwsgierig is naar hoe het gesprek voor de leerkracht is. Vanuit gelijkwaardigheid coachen, is wat de waarderende coaching succesvol maakt. Een ander belangrijk punt is het herkaderend samenvatten. Het is namelijk erg belangrijk om veel samen te vatten. Tijdens het samenvatten, voegt de coach als het ware vanuit de eigen interpretatie nieuwe perspectieven toe, zonder dat de coach nieuwe 5

6 dingen in brengt. Dit bereikt de coach door dicht bij het eigen gevoel en waarneming van de leerkracht te blijven. Belangrijk hierbij is dat de coach scherp krijgt wat de leerkracht precies bedoelt. Als de coach enige twijfel proeft over het raken van de kern met de samenvatting, biedt dit juist weer mogelijkheden om verder door te vragen aan de leerkracht. Opbrengst: Ten eerste creëert waarderende coaching nieuwe perspectieven voor de leerkracht. Door op een waarderende manier met de leerkracht in gesprek te gaan, creëer je een veilige omgeving die het mogelijk maakt om vanuit deze waarderende benadering naar de eigen onderwijspraktijk te kijken. Dat wil zeggen dat de leerkracht kijkt naar dingen die er voor hem of haar echt wat toe doen in de eigen onderwijspraktijk. Ten tweede biedt waarderende coaching de mogelijkheid om vanuit waardering dieper in te gaan op de praktijk van de leerkracht. Vanuit de krachten, sterke punten, kwaliteiten, talenten en dromen van de leerkracht wordt ingegaan op kwesties of thema s die er voor de leerkracht toe doen of om een oplossing vragen in zijn/haar eigen onderwijspraktijk. Deze krachten, sterke punten, kwaliteiten, dromen en talenten worden op deze manier door de leerkracht actief en op een positieve manier ingezet ter verbetering van het onderwijs aan zijn/haar SEN leerlingen. Aanbeveling: De coach kan middels het formulier in bijlage 3 ( formulier aantekeningen coach: waarderend coachingsgesprek') gedurende het waarderend coachingsgesprek aantekeningen maken ten aanzien van de doorlopen stappen van de gecoachte leerkracht. Onder iedere doorlopen coachingsstap is er ruimte voor aantekeningen. Bovendien biedt het formulier de coach structuur en overzicht tijdens het gesprek. Tevens is het een handig hulpmiddel bij het schrijven en structureren van het gespreksverslag voor de leerkracht. Tijdens de ontwikkeling van deze handleiding is gebruik gemaakt van de onderstaande literatuur: Buckingham, M., & Clifton, D.O., (2007). Ontdek je sterke punten: een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen. Utrecht: Spectrum. Dewulf, L., Wabbels, H. & Kirkels, G. (2007). Waarderende coaching: Discover, Dream, Design en Destiny. Leren in organisaties, 7(6/7), Molen, Van der, H.T., & Kluijtmans, F., (2005). Gespreksvoering: basisvaardigheden en gespreksmodellen. Grongingen/Houten: OpenUniversiteitNederland:Wolters-Noordhoff Ofman, D.D. (2004). Bezieling en kwaliteit in organisaties: het beroemde boek voor creërende mensen en creërende organisaties. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers. 6

7 Bijlage 1: Toelichting internettest voor deelnemende leerkrachten Toelichting op internettest voor de deelnemende leerkrachten 1. Uitleg: In het boek van Buckingham en Clifton staat een persoonlijke inlogcode voor de test. Deze code is maar eenmalig te gebruiken. Iedere leerkracht krijgt deze eigen persoonlijke inlogcode. Het is de bedoeling dat de test in één keer helemaal wordt ingevuld. De duur van de test zal ongeveer 30 minuten zijn (hangt af van jouw persoonlijke snelheid). Hieronder staat jouw persoonlijke code vermeld. Om te beginnen log je in op het internetadres: Hierdoor zal direct de Nederlandse pagina beschikbaar zijn van Clifton StrenghtsFinder. Hierna klik je de volgende optie op deze pagina aan: Klik hier om u te registreren als nieuwe gebruiker Hierna verschijnt op het volgende scherm: Toegangscode Hier wordt de persoonlijke code (uit de bovenste balk van deze pagina) ingevuld. Hierna klik je op Doorgaan Voordat de test begint, zal er een voorbeeld van een uitsprakenpaar (twee uitspraken) aan je worden voorgelegd. Pas daarna beginnen de officiële uitsprakenparen voor het persoonlijk profiel. Het is de bedoeling dat er wordt gekozen voor de uitspraak die het dichtst bij jou als persoon ligt. Vaak is dat de uitspraak die met je eerste reactie correspondeert. Doe geen pogingen om je reactie te gaan analyseren en maak je geen zorgen als je een paar keer neutraal moet antwoorden. Het doel van deze sterke-puntendetector is erachter te komen wat je persoonlijke karakteristieke talenten zijn. Als geen van deze twee uitspraken die je worden voorgelegd tot een sterke reactie leidt, of als je vindt dat beide uitspraken even goed bij je passen, is in beide gevallen neutraal het meest geschikte antwoord. Per vraag heb je 20 seconden de tijd om te antwoorden. Na afloop van de test verschijnt direct jouw persoonlijke uitslag. Bij de vermelding van de uitslag is er ook de mogelijkheid om deze door te mailen. Er staat: Uw top 5 naar een vriend(in) en 7

8 Toelichting op internettest voor de deelnemende leerkrachten 2. Deze uitslag graag naar mailen zodat ik de uitkomst van de test voorafgaand aan het gesprek ontvangen heb. De uitslag kan dan worden meegenomen als uitgangspunt voor het gesprek. Tip: Je kan de test natuurlijk ook naar je eigen mailadres sturen, zodat je op een ander moment je uitkomsten nog eens kan bekijken. Ik wens je heel veel succes met het invullen van de test! Hartelijke groet, Mochten er vragen zijn of kom je er niet uit, bel gerust. 06-8

9 Bijlage 2: De eerste stappen naar jouw droom (stap 2 en stap 3 van de 4D-cyclus) De eerste stappen naar jouw droom

10 Bijlage 3: formulier aantekeningen coach: waarderend coachingsgesprek 4D-cyclus Ontdek je sterke punten (Test: Buckingham en Clifton, 2007) Discover (stap 1) Dream (stap 2) Design (stap 3) Destiny (stap 4) 10

11 Uit:Cornelissen, M. (2008). Dé kracht van de leerkracht: een ontwikkelingsonderzoek naar een waarderende begeleidingsinterventie die leerkrachten ondersteunt in hun onderwijs aan zorgleerlingen. Scriptie Master Special Educational Needs. Voor vragen, opmerkingen of reacties mail naar: 11

Coalitielid met hart en ziel

Coalitielid met hart en ziel Coalitielid met hart en ziel Samenwerken vind ik belangrijk omdat... Peter Rooze 29 januari 2011 Teambuilding en samenwerking. Resultaten: 1. Kennismaking met - motieven van - collega s. 2. Betere samenwerking.

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten.

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten. Hand-out Workshop oplossingsgericht gesprekvoeren. Wat is oplossingsgericht werken? Volgens Mahlberg&Sjöblom (2011) wordt er over het algemeen uit gegaan van een probleem gerichte benadering. Een probleem

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact.

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact. Deelnemers welkom heten Dag 1: Deelnemers welkom heten Introductie trainers Energizer: De deelnemers lopen kriskras door de ruimte. Zij geven elkaar een krachtige hand en zeggen hoe zij heten in verstaanbaar

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Werkboek ME Coachtraject. Kiezen voor wat je ècht wilt.

Werkboek ME Coachtraject. Kiezen voor wat je ècht wilt. Werkboek ME Coachtraject Kiezen voor wat je ècht wilt. INTRO Het ME Coachmodel Waarderend & Onderzoekend 1. Discovery Waarderen wat is Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten, normen en waarden? Je hebt ervoor

Nadere informatie

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Ik zou die studie wel willen beginnen maar Ik weet niet waarom ik in deze baan blijf hangen Ik wil mijn leven drastisch omgooien maar ik kom

Nadere informatie

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET & Ontdek beleef het nieuwe INTRANET Waarom? WE HEBBEN EEN NIEUW INTRANET WAAROM? Omdat we vinden dat jij centraal mag staan! Net als je collega s beschik je over een hoop kennis, ervaring en ideeën. Daar

Nadere informatie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl QueZ Vragen naar zelfregie Colofon Auteurs: Cora Brink, Anouk Poll en Petra van Leeuwen Met dank aan: Oda Berkhout (Beweging 3.0), Ieke Bron en Tineke van Dijk

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval Het perspectief van een kind of jongere zien Coaching bij (dreigende) uitval 12 oktober 2017 T A L E N T Slim Begeleiden Albert Kaput Vastlopen Hoe ervaren jongeren de boodschappen die zij uit hun omgeving

Nadere informatie

Maak meer gebruik van je talenten!

Maak meer gebruik van je talenten! Maak meer gebruik van je talenten! MyTalent helpt je om meer te doen met je talenten. Dit online programma biedt je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en een eigen actieplan te maken om ze meer

Nadere informatie

Hoe haal je talent naar boven? Drie werkvormen

Hoe haal je talent naar boven? Drie werkvormen Hoe haal je talent naar boven? Drie werkvormen De ervaring leert dat we onze sterke punten niet zo heel goed kennen. We vinden het zo gewoon dat we zo kijken of denken, dat het ons niet opvalt. Sterke

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

SCHRIJVEN. Instructiekaart voor de leerling nr. 5. A-vragen. Korte vragen die beginnen met Wie...? Wat...? Waar...? Wanneer...? Hoeveel...?

SCHRIJVEN. Instructiekaart voor de leerling nr. 5. A-vragen. Korte vragen die beginnen met Wie...? Wat...? Waar...? Wanneer...? Hoeveel...? Instructiekaart voor de leerling nr. 5 A-vragen Formulering van de vraag Formulering van het antwoord Korte vragen die beginnen met Wie...? Wat...? Waar...? Wanneer...? Hoeveel...? Antwoord met één volledige

Nadere informatie

GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5 GROEP 6 GROEP 7 GROEP 8. limme Taal. Kranten en tijdschriften

GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5 GROEP 6 GROEP 7 GROEP 8. limme Taal. Kranten en tijdschriften GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5 GROEP 6 GROEP 7 GROEP 8 limme Taal Kranten en tijdschriften Een 'Acta Diurna ' voor de klas Wat ga je leren? Je leert hoe je een muurkrant kunt maken die interessant is voor kinderen.

Nadere informatie

Eerst je eigen toekomst bedenken, voordat je samen een toekomst bedenkt. Aantrekkelijk voelen Pak je echte wens

Eerst je eigen toekomst bedenken, voordat je samen een toekomst bedenkt. Aantrekkelijk voelen Pak je echte wens Trainen en coachen Psycholoog Mirella Brok Skype Tilburg Made Den Bosch psycholoog@psycholoogmirellabrok.nl 06 1771 2728 KvK 51743256 Lid Nederlandse Beroepvereniging voor Toegepaste Psychologie Opwarmoefening

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Jaar Werkboek 4 weken Challenge

Jaar Werkboek 4 weken Challenge Coach jezelf naar succes Jaar Werkboek 4 weken Challenge 10 Focus Sociaal zijn, jezelf kunnen wegcijferen en altijd klaar staan voor anderen zijn mooie eigenschappen, en... Jij bent ook belangrijk Hij

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de afgelopen weken hebben we veel teksten gelezen. Deze teksten hebben we samengevat, we hebben vragen erbij gesteld, gekeken

Nadere informatie

Werkboek Inkijk Exemplaar. Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf!

Werkboek Inkijk Exemplaar. Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf! Werkboek Inkijk Exemplaar Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf! Inleiding Voordat jullie beginnen Ik zal mij eerst even kort voorstellen: ik ben Maaike en Ziezo! is mijn eigen kindercoach praktijk.

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ Opname hulp Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen B B Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ BoekenBabbels DOEL Door het opnemen en plaatsen van korte

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Test denkprofiel jongeren

Test denkprofiel jongeren Test denkprofiel jongeren Wat is jouw denkprofiel? Mensen denken op verschillende manieren. Jongeren ook. Volgens de theorie van Sternberg kun je voorkeur hebben voor analytisch, praktisch of creatief

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 1. Zorg voor een goede omschrijving onder je naam. LinkedIn pakt automatisch de omschrijving van je huidige baan. Pas de omschrijving eventueel aan. Bij zoekopdrachten

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach.

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach. 30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN Wijs ze op en de online coach. Vermijd stressverhoging: dat blokkeert het leren nog meer. Wijs je kind steeds weer op wat het al wel

Nadere informatie

Strategisch netwerken. 02 september 2015

Strategisch netwerken. 02 september 2015 Strategisch netwerken 02 september 2015 Strategisch netwerken ## augustus 2015 Onderwerpen Diverse strategieën. Opdrachten. Zet aan tot actie om een keuze te maken. Focus. Doe het constant. 3 Inleiding

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Handleiding Voor de Personeelscyclus!

Handleiding Voor de Personeelscyclus! Handleiding Voor de Personeelscyclus! Om goede professionele kinderopvang te blijven bieden moeten we ons blijven ontwikkelen. In deze handleiding lees je hoe we dat doen. We doorlopen elke twee jaar een

Nadere informatie

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics In de analysefase klaar je noden van werknemer en werkgever uit om de heropstart in de job mogelijk te maken. Deze fase is doorgaans verspreid over meerdere gesprekken of contactmomenten. Het doel is om

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam:

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam: Wereldgodsdiensten Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum Naam: Inhoudsopgave Inleiding Schema Beoordeling Deel 1 Test jezelf! Deel 2 Kies je onderwerp en aan de slag! Deel 3 Het ervaren

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Benodigdheden: Thuiswerkblad, voor kind en ouder(s) (afhankelijk van niveau meer of minder hulp van ouders hierbij) Kringopstelling

Benodigdheden: Thuiswerkblad, voor kind en ouder(s) (afhankelijk van niveau meer of minder hulp van ouders hierbij) Kringopstelling Titel van deze les: De piekerparkeerplaats Uitdaging: Overtuigingen (attributiestijlen) Denkwolk onderwerp: Piekeren (blz. 21) Vakgebied(en): Psycho-educatie, sociaal emotionele ontwikkeling Doelgroep

Nadere informatie

Teken een architect. Lees het volgende verhaal:

Teken een architect. Lees het volgende verhaal: Teken een architect Lees het volgende verhaal: Een architect heeft een hele dag nagedacht over een nieuwe brug die gebouwd moet worden. Via de brug moet het verkeer, ook zware vrachtwagens, over een brede

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Instructie supervisie training MZO 2 (2017)

Instructie supervisie training MZO 2 (2017) Instructie supervisie training MZO 2 (2017) Voor het behalen van het certificaat MZO zelfonderzoek moeten de cursisten een supervisietraject doorlopen. Hieronder de opzet van de supervisie. Mochten er

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

HOE BEREIK IK STAP VOOR STAP MIJN DOEL?

HOE BEREIK IK STAP VOOR STAP MIJN DOEL? HOE BEREIK IK STAP VOOR STAP MIJN DOEL? ANN DE SCHEPPER HOE BEREIK IK STAP VOOR STAP MIJN DOEL? 1 INLEIDING Je hebt een bepaal d concreet doel voor ogen. Misschien probeerde je al vaak om het te bereiken

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Aan de slag met Twitter

Aan de slag met Twitter Aan de slag met Twitter Registreren De URL (het adres op het internet) om te registreren is: https://twitter.com/signup In dit voorbeeld is er een Twitter 1 account aangemaakt voor een woning die te koop

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

MENTORTRAINING. waardoor het werk als mentor je lichter valt en je vaker enthousiast bent over wat je met je leerlingen bereikt

MENTORTRAINING. waardoor het werk als mentor je lichter valt en je vaker enthousiast bent over wat je met je leerlingen bereikt MENTORTRAINING waardoor het werk als mentor je lichter valt en je vaker enthousiast bent over wat je met je leerlingen bereikt If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Sir

Nadere informatie

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Methodiek Omschrijving: In deze workshop staan succesverhalen centraal. We luisteren naar recente succesverhalen uit

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel

10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 10 basis tips voor een goed LinkedIn profiel 1. Zorg voor een goede omschrijving onder je naam. LinkedIn pakt automatisch de omschrijving van je huidige baan. Pas de omschrijving eventueel aan. Bij zoekopdrachten

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Welkom bij SchoolPlein, de app van en voor leraren van Plein 013. Fijn dat je meedoet!

Welkom bij SchoolPlein, de app van en voor leraren van Plein 013. Fijn dat je meedoet! Welkom bij SchoolPlein, de app van en voor leraren van Plein 013. Fijn dat je meedoet! In deze handleiding laten we aan de hand van plaatjes zien hoe de app SchoolPlein werkt. Als je de app hebt gedownload

Nadere informatie

TOOLKIT voor co-creatie. Download Acrobat Reader voor tablet / computer / etc om deze interactieve pdf te gebruiken.

TOOLKIT voor co-creatie. Download Acrobat Reader voor tablet / computer / etc om deze interactieve pdf te gebruiken. Download Acrobat Reader voor tablet / computer / etc om deze interactieve pdf te gebruiken. welkom Binnen een co-creatie ontwikkel je samen met een leerkracht een antwoord op de vraag van de school vanuit

Nadere informatie

De leerkracht voorziet papier, enveloppes en eventueel materiaal om de enveloppes te versieren.

De leerkracht voorziet papier, enveloppes en eventueel materiaal om de enveloppes te versieren. LESFICHE - Brief van de getuige Lesonderwerp De leerlingen schrijven een brief aan zichzelf om te openen op het moment dat ze hun rijbewijs behalen. Ze houden de brief zelf bij of geven hem aan hun ouders

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN FORMULIER PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN Naam: Datum: 1. Werkervaringsverhaal: Rode draad in opleiding en ervaring (soort curriculum vitae). Welke opleiding heb je genoten en welke werkervaring heb je?

Nadere informatie

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire 150 2491 AK Den Haag www.kunskapsskolan.nl info@kunskapsskolan.nl 1 1. Jouw gepersonaliseerde leren staat centraal! Je bent betrokken bij de ontwikkeling en invoering

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied.

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied. Geschiedenis 80 jarige oorlog Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: 80 jarige oorlog In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou Nederland eruit zien als Nederland

Nadere informatie

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations Principles of AI Constructionist Principle Principle of Simultaneity Open Book Poetic Principle Anticipatory Principle Positive Principle Narrative Principle Words Create Worlds: We move in the direction

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

OBS Kon. Emma 7 februari 2014

OBS Kon. Emma 7 februari 2014 OBS Kon. Emma 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en OOP-ers.

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie