3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS."

Transcriptie

1 n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O" oven staande uête over de com missieve i Koo pzondag fd -i 7T? lp O S ictie opz ade. O w _ lo ü. J Q) fd l/l <"* > fd < 2 fd < < ö o DJ O T fd H TT m (t m ro 0). 2. CD C Pt - OT ff kom ang' 20 sten v 'deel 4, bij T c a fd pf ^ <" CL ro fd O. OJ fd!? i fd -i o

2 m Z D C m> H m N O z o > o ü m O

3 ENQUÊTE ZONDAGSOPENING Inzake de vraag of en In hoeverre er behoefte is onder winkeliers voor verruiming c.q. verschraling van het momenteel geldende aantal zondagopeningen op jaarbasis, heeft de fractie "ieders Belang" een enquête gehouden onderde winkeliers van de Nieuwegeinse winkelcentra, te weten City Plaza, Muntplem, Gslecop, Makado Centrum, Hoog Zandveld, Vreeswijk, Fokkesteeg, Nedereind en een aantal over Nieuwegein verspreide winkels zoals de winkels bij 't Sluisje, Winkelcentrum De Gaarde en Hildo Kropstraat. Bij deze enquête zijn onderstaande vragen gesteld, met de daarbij aangegeven antwoordmogelijkheden, zoals hieronder weergegeven, waarbij de "cursief weergegeven antwoorden" door de winkelier(s) in hun beantwoording, zijn toegevoegd: Vr. : Wat vindt u van het momentele aantal koopzondagen? Te veel Te weinig Juist N.v.t. Vr. 2: Bent u voor opening op elke zondag? Nee Vr. : Hoeveel koopzondagen moet Nieuwegein hebben? 2 keer per jaar

4 26 keer per jaar «52 keer per jaar Geen N.v.t Vr. 4: Wat heeft een koopzondag voor effect op uw omzet? Verschuiving Extra omzet Weet ik niet Minder verlies Meer kosten Geen effect N.v.t. Vr. 5 : Bent u bang dat uw omzet daalt als er geen ex ipzondagen komen? Nee Geen mening N.v.t. Vr. 6 ; Bent u van mening dat een ondernemer zelf moet beslissen of hij opengaat of dicht blij F t?

5 Nee Collectief Vr, 7 : Welk effect verwacht u bij het NIET toekennen van extra koopzondagen, op de werkgelegenheid? Gelijkblijvend Dalend Toenemend? Vr. 8 : Welk effect verwacht u dat uitbreiding van het aantal koopzondagen heeft op het totaal aantal bezoekers/klanten van uw onderneming? Neutraal Beperkt negatief Sterk negatief Beperkt positief Sterk positief Geen meni N.v.t vï. 9 : Bent u lid van een winkeliersvereniging? Nee Anders, zoals:

6 Vr, 0: Zijn u deze vragen al eerder gesteld? Nee? De resultaten van deze enquête zijn vervolgens in kaart gebracht, zowel op het niveau van elk in de enquête opgenomen winkelcentrum als per totaal, met de volgende uitkomsten: City Plaza: Vastgesteld aantal winkels: 20, waarvan 8 leegstaande en niet als zodanig (winkel) in gebruik (nl. als postbussenhal). Netto derhalve winkels. Deze winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response: 9 formulieren terug ontvangen; 90 ingevuld en blanco; 2 formulieren zoekgeraakt en 8 formulieren opgestuurd naar Hoofdkantoor en (nog) niet terug ontvangen, M.a.w. een response van 90: of 8, Muntplein: Vastgesteld aantal winkels: 7. Deze 7 winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response: 7 formulieren terug ontv; ;en; 6 ing ivuld en blanco. M.a.w, een response van 6:7 of 94, Galecop: Vastgesteld aantal winkels: 8. Deze 8 winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response: 8 formulieren terug ontvangen; 7 ingevuld en blanco. M.a.w. een response van 7:8 of 87,5 Mak do: lantal winkels: 4, waarvan leeg. Deze winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response:

7 - formulieren terug ontvangen; ingevuld en geen blanco. M.a.w. een response van : of H-Zand veld: Vastgesteld aantal winkels: 7.Deze 7 winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response: - 7 formulieren terug ontvangen; 4 ingevuld en blanco. M.a.w. een response van 4:7 of 82,4. Vreeswijk: Vastgesteld aantal winkels: 0, waarvan 5 winkels gesloten. Netto derhalve 25 winkels. Deze 25 winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response: 25 formulieren terug ontvangen; 2 ingevuld en 2 blanco. M.a.w. een response van 2:25 of 92,0. Fokkesteeg: Vastgesteld aantal winkels: 5, waarvan leegstaand. Deze 4 winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response; 4 formulieren terug ontvangen; 4 ingevuld en geen blanco. M.a.w. een response van 4:4 of. Ne ereind: Vastgesteld aantal winkels: 5. Deze 5 winkels hebben alle deelgenomen, met de volgende response: 5 formulieren terug ontvangen; 4 ingevuld en blanco. M.a.w. een response Vt 4:5 of 80 Overige *): Dit betreft de winkels nog een aantal over Nieuwegein verspreide winkels, zoals bij 't Sluisje, De Gaarde en de Hildokropstraat. In totaal gaat het hier om nog eens winkels. Al deze winkels hebben deelgenomen, rnet de volgende response: formulieren teug ontvangen; 9 ingevuld en 2 blanco. M.a.w. een response van 9: of 8,8.

8 - Aantal winkelcentra en winkels betrokken in de enquête - Aantal deelgenomen winkels aan de enquête - aantal ontvangen responses (wel/niet ingevuld) - Representativiteit van de uitkomsten van de enquête 8 +*), welke een totaal van 2 winkels omvat, 20, of te wel 96,2 van het Nieuwegeinse winkelbestand. 9; waarvan ingevuld: 80 (en blanco) op een totaal van 2 winkels. 9,5 (9:2) Vraag ; Wat vindt u van het aantal koopzondagen? Winkelcentrum: City Plaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) n 9 Teveel 7 8,9 5, 4 57, 4 0,8 4 28,6 6 26, 50,0 4 44, ,5 Te weinig 20 22,2 2 2,5 4, 2 8,7 25,0, 27 5,0 Goed 52 57,8 Nvt/Geen bel. l t l ,2 2 28, ,5 I ,4 5 65,2 75,0 50, )0,0, 04 57, Vraag: 2: Bent u voor openii ig op elke zondag? VV ikelcentrum: City Plaz Muntplein Galecop lakado H-Zandveld Med ereind Iverige *) n U n 2iy 2 2,9 Nee 68y 2 76, Geen belang 90 6,2 2 28,6 7,7 7, 2 8,7 50,0 5 9,8 5 7,4 2 92, 92,9 2 9, 50, 6 7 0), ~ 4 25,0 75, , 2 /* 8, 7 77,8 46 /J 8,4 UA jqé 9 80

9 Vraag :Hoeveel koopzondagen moet Nieuwegein hebben? Winkelcentrum: City Plaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) tt n n n 2x per jaar 56 62,2 9 56, 42,8 0 76,9 78,6 5 65,2 2 50,0 2 50,0 5 55,6 62,8 26x per jaar 8 8,9 2 2,5 4, 7,7 Vi,6 4, 25, K 8, 52x per jaar 9 2, 2 2,5 4, 7,7 VA 0,7 2 8,7 25,0 2 50,0, 054 6,9 Geen/Anders 4 4,4 2 2,5 2 28,6 * 7,7 7, 5 2,S, 8 0,0 N.v.t _, 6,2.SU -~ Vraag 4 :Wat heeft een koopzondag voor effect op uw omzet? Win keicentrum: Chy Pla?a Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) ti n n U ' Verschuiving 4 45,6 8 50,0 5 7,4 0 76,9 7 50,0 2 52,2 25,0 25,0 4 44, ,4 Extra omzet 0, 2 2,5 4, - 25,0 25,0, 6 20,0 Weet ik niet 2, 6 7,5 4, 2, 7 50,0 0 4,5 2 50,0 2 50,0, 46 25,6 Minder verlies, 0,6 Meer kosten IJ, 2, Geen effect 4 4,4 4, 5 2,8 N.v.t. l, _.. 0,

10 Vraag. S : Bent u bang dat uw omzet daalt als er geen extra koopzo dagen komen Winkf entrum: City Plaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) Tota u ff Nee Geen mening N.v.t. 4, ,2 2,2 l H ,0 9 56, 8, ,6 4 57, 4, ,2 4 0,8 2 4, 9 64, 2,4 4 4, 8 78, 4 7,4 2 25,0 2 50,0 25, ,0 2 50,0-4, 26 4,4 6 66, ,9 2 22,2 29 6, i^r l QJ> 9 80 Vraag 6 : Bent u van mening dat een ondernemer zelf moet beslissen of hij opengaat of dicht blijft? Winkelcentrum: City Plaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) ff Nee Collectief 46 5, 4 47,8 _I , 4 57, 0 76,9 8 57, 9 82,6 4 75,0 5 55, ,0 7 4,7 42,9 2, 6 42,9 4 7,4 25,0 4 44,47 7 9,4 0,

11 Vraag 7: Welk effect verwacht u bij het NIET toekennen van extra koopzondagen, op de werkgelegenheid? Winkelcentrum; CityPlaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) staal ff u ff Gelijkblijvend 72 Dalend 2 Toenemend 4?/Geen idee _ ,0, 4, ,5 2 2,5 7" 6 5 7,4 2 28,6 _ ^_^^_ 7 84,6 7,7 7, ,9 7, z^u: 8 78, 2 8,7,0 2 'SI 4 75,0 25, ,0 25,0 25,0 25,0 8 88,9, - _.^-^ , 22 2, 0 5, Vraag 8: Welk effect verwacht u dat uitbreiding van het aantal koopzondagen heeft op het totaal aantal bezoekers/klanten van uw onderneming? Winkelcentrum: City Plaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) ff Neutraal 4 7,8 4 25,0 4 57, 6 46, 6 42,9 2 52,2 2 50,0 25,0, 72 40,4 Beperkt neg. 7 7,8 4 25,0-2, 2,4,0 25,0, 22 2, Sterk neg. 4 4,4 6,2 4, 7,7 7, 2 8,7-2 22,2 2 5,8 Beperkt pos ,4 VA 9,4 4, - 4, -, 26 / 2 4,9 Sterk positief 2, IK 9,4 4, - 4, 25,0 25,0, 8)4 0,2 Geen mening 9 0,0 4 25,0-2, 2,4 4 7,4 2 50,0, 26 4,6 N.v.t/blanco 2 22 ***- ~ i 2JL ~ ~ mz _i Lé ,(

12 Vraag 9 : Bent u lid van een winkeliersvereniging? Winkelci City Plaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokkesteeg Nedereind Overige *) n 4 47,8 5 9,8 7 84,6 78,6 56,5 2 50,0 2 50,0 Nee 42 46,7 6,2 2 5,4 2,4 0 4,5 2 50,0 2 50,0 Anders, nl. _5 5,5 ~ , 07 59,4 6 66,7 68 7, Vraag 0: Zijn u deze vragen al eerder gesteld? Winkelcentrum: City Plaza Muntplein Galecop Makado H-Zandveld Vreeswijk Fokke ;teeg «dereind Overige *) n u n Nee ,4 70,0 2 8,8 75,0 7, 92,9 25,0 75, ,8 7,4? Anders 2 90, 22 _ 6 6o2 n.v.t. n.v.t, 4 4 _ 24 2,4 2,4 Conclusie (algemeen): De door de raadsfractie' "ieders Bela winkels in Nieuwegein er 20 hebben deelgenomen en waarvan 9 de enquête hebben ingeleverd, waarvan 80 ingevuld en blanco, geeft een goed beeld \ n de meningen omtrent de koopzondagen, bij de winkeliers in Nieuwegein, met ee heel hoge rep esen teit van 9,5 9 :2).

13 Verbijzonderd:. De meerderheid, nl. 57,8 van de winl iliers in Nieuwegein vindt het bestaande aantal koopzondagen "Goed", Een forse minderheid, nl. 25,5vindt het momentele aantal al teveel en slechts 5 vindt het te weinig; 2. De meerderheid, nl. 8,4 van de winkeliers in Nieuwegein is tegen het openstellen van de winkels op elke zondag, Een forse minderheid; nl. 8, is wel voor opening op elke zondag;. De meerderheid, nl. 62,8 van de winkeliers in Nieuwegein vindt dat Nieuwegein 2 koopzondagen per jaar moet hebben. Een forse minderheid, nl, 6,9 vindt dat elke zondag een koopzondag moet zijn; 4. De meerderheid, nl. 49,4 van de winkeliers in Nieuwegein ziet een verschuiving als effect van een koopzondag op hun omzet, Een forse minderheid, nl. 20,0 ziet extra omzet, als effect. 5. De meerderheid, nl. 68,9 van de winkeliers in Nieuwegein is niet bang dat hun omzet daalt, als er geen extra koopzondagen komen, Een forse minderheid, nl. 4,4 is die mening wel toegedaan. 6. De meerderheid, nl. 60 van de winkeliers in Nieuwegein is van mening dat ze zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze open of dicht willen zijn. Een minderheid, nl. 9,4 vindt dat niet; 7. De meerderheid, nl. 80, van de winkeliers in Nieuwegein verwacht geen enkel effect op de werkgelegenheid ingeval extra koopzondagen NIET worden toegekend. Een forse minderheid, nl. 2, verwacht echter een dalend effect en slechts 5,8 een toename; 8. De meerderheid, nl van de winkeliers in Nieuwegein verwacht geen enkel effect van een uitbreiding van het aantal koopzondagen op het aantal bezoekers/klanten aan hun onderneming. Een minderheid, nl. 4,9 verwacht een licht positief effect ervan en 4,6 heeft geen mening; 9. De meerderheid, nl. 59,4 van de winkeliers in Nieuw gein is lid van een winkeliersvereniging. Een minderheid, nl. 7,8 is geen lid; 0. De meerderheid, nl. 7,4 van de winkeliers in Nieuwe sin geeft aan dat nog niet eerder dergelijke vragen aan hen zijn gesteld. Een forse minderheid, nl, 2,8 geeft aan dat dit wel het geval is.

14

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Versie definitief Datum 10 april 2008 1 (5) Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Auteur Tineke Brouwers Het zesde onderzoek: deel over winkelcentra Op 12 februari 2008 kregen alle panelleden van dat moment

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19

Nadere informatie

Resultaten ondernemersenquête

Resultaten ondernemersenquête Resultaten ondernemersenquête Respons: verzonden 365 onbestelbaar 8 totaal (N) 357 ingevuld (n) 132 37, 1. Binnen welke branche valt uw onderneming? * levensmiddelenspeciaalzaak 1 mode en persoonlijke

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle

RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1. November Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 1 November 2007 Auteur: H.J. Meijer Student Bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit Zwolle RAPPORT KOOPZONDAGEN GEMEENTE DALFSEN PAG. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013

Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Beleidsnota Webwinkels Nieuwegein 2013 Auteur Gemeente Nieuwegein Versie Vastgesteld door BW op 5 maart 2013, Gepubliceerd op 13 maart

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN KERKRADE Draagvlakonderzoek bij ondernemers

KOOPZONDAGEN KERKRADE Draagvlakonderzoek bij ondernemers KOOPZONDAGEN KERKRADE Draagvlakonderzoek bij ondernemers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: december 2013 Bureau O&S, gemeente Heerlen Jos Vreuls, gemeente Kerkrade INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Evaluatie. Openstelling zondagen en feestdagen Gemeente Eemsmond

Evaluatie. Openstelling zondagen en feestdagen Gemeente Eemsmond Evaluatie Openstelling zondagen en feestdagen Gemeente Eemsmond Versie: 1. (defintief) Datum: 26 februari 216 Steller: Rolie Tromp Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 1. Enquête...

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 februari Agendapunt : 6. Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 februari Agendapunt : 6. Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 18 februari 2016 Agendapunt : 6 Status : Opiniërend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Gerda van der Let / Jan Sijtsma

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Winkelopening op zondagen in Papendrecht

Winkelopening op zondagen in Papendrecht Winkelopening op zondagen in Papendrecht MENING ONDERNEMERS EN BEWONERS Inhoud 1. Conclusies 2. Ondernemers 3. Bewoners Bijlagen Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Nieuwegein 2010

Detailhandelsvisie Nieuwegein 2010 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Ruimtelijke ontwikkeling Detailhandelsvisie Nieuwegein 2010 Naar het benutten van kansen! Raadsnummer 2010-282 Datum 8 december 2010

Nadere informatie

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies

Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Onderzoek Winkelopenstelling op zondag Resultaten en conclusies Uitgevoerd door CDA-fractie Huizen Juni 2012 2 Inhoudsopgave Conclusies 5 Vergelijking winkelcentrum Oude Dorp en Oostermeent 6 Winkelcentrum

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn?

Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 1 Enquête koopzondagen Mag het een onsje minder zijn? 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Onderzoeksvragen en opzet...4 Resultaten...5 Conclusies en aanbevelingen...9 Appendix A: tabellenboek...11

Nadere informatie

Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde

Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde Onderzoek zondagsopenstelling Gemeente Vlagtwedde Dit rapport is samengesteld naar aanleiding van de toezegging aan de raad om onderzoek te doen naar de wensen van inwoners en winkeliers op het gebied

Nadere informatie

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen.

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen. Bijlage 4 Inleiding Bij het nemen van een besluit over de openstelling van winkels op zon en feestdagen is het van belang de mening te kennen van de doelgroepen ondernemers en inwoners. Eind 2013/begin

Nadere informatie

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 29 oktober 2013 Inleiding Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda.

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum Gemeenteraad Resultaten consultatie koopzondagen 1 Burgemeester en wethouders 0182-588121 4 maart 2013 Memo Op 10 november jl. heeft uw raad een

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Ini8a8efno88e Koopzondag ChristenUnie, CDA, Groep Brakenhoff

Ini8a8efno88e Koopzondag ChristenUnie, CDA, Groep Brakenhoff Inleiding Naar aanleiding van gesprekken met verschillende binnenstadondernemers en verenigingen in de afgelopen twee jaar hebben de frac8es van de ChristenUnie, Groep Brakenhoff en van het CDA besloten

Nadere informatie

Koopzondagen Breda Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda

Koopzondagen Breda Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda Koopzondagen Breda Onderzoek naar de effecten van de invoering van de wekelijkse koopzondag in Breda juni 2013 In opdracht van: Afdeling Economie, Cultuur en Onderwijs Gemeente Breda Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens

Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens Iepen op Snein? Onderzoek zondagopenstelling winkels in Stiens Leeuwarden/Ljouwert, december 2014 1 INHOUD 1 AANLEIDING EN ONDERZOEKSVRAAG 3 2 UITKOMSTEN VAN DE ENQUÊTE 4 3 CONCLUSIES 7 Bijlage I: Verantwoording

Nadere informatie

Bespreeknotitie. Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015

Bespreeknotitie. Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015 1 Winkelopenstelling gemeente Stadskanaal 2015 Sinds de wijziging van de landelijke Winkeltijdenwet in 2013, hebben ons diverse vragen en signalen bereikt over het verruimen dan wel vrijgeven van de koopzondagen.

Nadere informatie

Kopen op zondag in Hengelo niet heilig. Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo

Kopen op zondag in Hengelo niet heilig. Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo Kopen op zondag in Hengelo niet heilig Een kort onderzoek naar de wenselijkheid van uitbreiding van de winkeltijden onder MKB winkeliers in Hengelo SP afdeling Hengelo december 2010 1 Voorwoord Openingstijden

Nadere informatie

Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst winkeliers eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Wat vindt u ervan dat alle winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug momenteel op zondag open kunnen

Nadere informatie

20 15-184. Nieuwegein

20 15-184. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-184 Aan De raad van de gemeente Nieuweqein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie CU d.d.07-04-15 inzake ouderbijdrage voor de jeugd GGZ (zie 2015-065). Afdeling Griffie

Nadere informatie

Het CDA standpunt over de koopzondag

Het CDA standpunt over de koopzondag Het CDA standpunt over de koopzondag Brigitte L.M. Bauer en Raymond H.J.M. Gradus 1 Het lokale debat over koopzondagen gaat losbarsten. Het wetsvoorstel van het vorige kabinet om misbruik van de toerismebepaling

Nadere informatie

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp

Z/16/031709/60986 *Z00984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp Z/16/3179/6986 *Z984D687E* Evaluatie Enquête Koopzondagen in de gemeente Leiderdorp 4 juli 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 2. Onderzoeksvragen en opzet 3. Uitkomsten enquêtes 4. Conclusie 1.Inleiding

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

GEEN ALGEMENE ZONDAGSOPENSTELLING IN ZEIST

GEEN ALGEMENE ZONDAGSOPENSTELLING IN ZEIST Rapportage over de op 29 november 2014 geënquêteerde winkels tijdens de bliksemactie van CDA, ChristenUnie/SGP, Nieuw Democratisch Zeist, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij. 1. Enquête Onderstaand

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Datum 9 november 2010 Raadsvoorstel Afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken Portefeuillehouder

Nadere informatie

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs.

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Peter van Hinte Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Enquête koopzondagen 2014 Gemeente Doetinchem

Enquête koopzondagen 2014 Gemeente Doetinchem Enquête koopzondag 204 Gemete Doetinchem Uitgevoerd door de raadsfracties van Inleiding: Koopzondag zijn regelmatig e terugkerd item op de agda van de Doetinchemse gemeteraad. Vrag van D66 de toezegging

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

EVALUATIE KOOPZONDAGEN DONGERADEEL

EVALUATIE KOOPZONDAGEN DONGERADEEL EVALUATIE KOOPZONDAGEN DONGERADEEL Inleiding In juni 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voor een aantal zondagen per jaar verlenen van ontheffing van de bepalingen in de Winkeltijdenwet. Daardoor

Nadere informatie

Winkeltijden Houten 2015

Winkeltijden Houten 2015 Winkeltijden Houten 2015 Notitie Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 2. De rol van de gemeente 3. Koers en richting 4. Drie varianten 5. Planning, participatie

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

2 0 DEC FSC Mixed Sourees P<odu<l;f<H'p<l~!JO d ~.. ~~~ rde bone~ e n.-ndt rtge con trg iurde bf"o"''t. 2 u,z./911 bi

2 0 DEC FSC Mixed Sourees P<odu<l;f<H'p<l~!JO d ~.. ~~~ rde bone~ e n.-ndt rtge con trg iurde bfo''t. 2 u,z./911 bi gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer 023-5676132 Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp 2 u,z./911

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Mening bewoners en ondernemers Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Datum De raad van de cerneente Nìeuweoein 13 maart 2014 Onderwerp

Datum De raad van de cerneente Nìeuweoein 13 maart 2014 Onderwerp Nieuwegein (i fe) \..\,.,._,. \..... Aan Datum De raad van de cerneente Nìeuweoein 13 maart 2014 Onderwerp Portefeuillehouder Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP d.d. 15-01-2014 F.T.J.M.

Nadere informatie

Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord

Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord Wekelijkse koopzondag stadsdeel Amsterdam-Noord Project 8281 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Lotje Cohen MSc dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn aangewezen?

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn aangewezen? RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00417 Van: College van burgemeester en wethouders Datum : 19 november 2013 Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Evaluatie reguliere. koopzondagen binnenstad. Deventer

Gemeente Deventer. Evaluatie reguliere. koopzondagen binnenstad. Deventer Gemeente Deventer Evaluatie reguliere koopzondagen binnenstad Deventer Evaluatie reguliere koopzondagen binnenstad Deventer Onderzoek naar de mening van consumenten en ondernemers Datum 27 januari 2010

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Registratienummer / 14Z Onderwerp Vaststellen Verordening winkeltijden Midden-Delfland 2014

Registratienummer / 14Z Onderwerp Vaststellen Verordening winkeltijden Midden-Delfland 2014 Datum 02 oktober 2014 Nummer 2014-10- Datum commissievergadering 14 oktober 2014 Datum raadvergadering 28 oktober 2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-25954 / 14Z.006080 Onderwerp Vaststellen Verordening

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

A M E N D E M E N T. De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 27 augustus 2013,

A M E N D E M E N T. De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 27 augustus 2013, Agendapunt: 6 Datum ingekomen: 27-08-2013 Volgnummer: B Registratienummer: RB2013156 Status: Voorstel nr.: RB2013114 Onderwerp: Wijziging in de Winkeltijdenwet (per 1 juli 2013) A M E N D E M E N T De

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Werkend Nieuwegein 2007

Werkend Nieuwegein 2007 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Werkend Nieuwegein 2007 Raadsnummer Datum 31 oktober 2007 Auteur Barbara Timmermans Versie Eindversie Raadsnummer

Nadere informatie

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Luyt Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 Tekenstukken: Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 8836 Geraadpleegd consulent Team: ruimtelijk

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan?

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan? Koopzondag Horst aan de Maas II Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl In de gemeente is een discussie over de koopzondagen. 8 1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Herman

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

2016-093. Nieuwegein. Winkelvisie Nieuwegein 2016 De Analyse. Ruimtelijk Domein. Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3*31 LZ www.nieuwegein.

2016-093. Nieuwegein. Winkelvisie Nieuwegein 2016 De Analyse. Ruimtelijk Domein. Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3*31 LZ www.nieuwegein. Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3*31 LZ www.nieuwegein.nl Nieuwegein m 'X Ruimtelijk Domein 216-93 Winkelvisie Nieuwegein 216 De Analyse Raadsnummer Datum 16 februari 216 Auteur Ruimtelijk Domein

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel

Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Onderwerp Evaluatie Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen 2014 Voorstel Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 31 maart 2015 Opsteller de heer G. van der Veer Registratie GF15.20024

Nadere informatie

Onderzoek koopzondagen Diemen

Onderzoek koopzondagen Diemen nderzoek koopzondagen Diemen pdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Diemen mevrouw C. van der Sande Projecleider DTNP: mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1146.0312 Datum: 13 juni 2012 Droogh Trommelen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 647 Evaluatie Winkeltijdenwet Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Reactie Ondernemersvereniging Driebergen Centrum ODC Binnen de ODC (Ondernemers Driebergen Centrum) bestaan grote zorgen over de eventuele

Reactie Ondernemersvereniging Driebergen Centrum ODC Binnen de ODC (Ondernemers Driebergen Centrum) bestaan grote zorgen over de eventuele Reactie Ondernemersvereniging Driebergen Centrum ODC Binnen de ODC (Ondernemers Driebergen Centrum) bestaan grote zorgen over de eventuele zondagsopenstelling. Hoewel ongeveer 10% van de leden voor de

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Mogelijke effecten zondagopenstelling levensmiddelenzaken in Hoorn Gemeente Hoorn April 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. nr.: 0229-282555 Rapportnummer 2013-1933

Nadere informatie

Zondagopenstelling. In opdracht van. Gemeente Houten. Resultaten. Oktober 2012 Rianne van Beek MSc

Zondagopenstelling. In opdracht van. Gemeente Houten. Resultaten. Oktober 2012 Rianne van Beek MSc Zondagopenstelling Resultaten In opdracht van Gemeente Houten ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Oktober 2012 Rianne van Beek MSc 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Onderzoek Zondagsopenstelling. Capelle aan den IJssel 2012

Onderzoek Zondagsopenstelling. Capelle aan den IJssel 2012 Onderzoek Zondagsopenstelling Capelle aan den IJssel 2012 Onderzoeksperiode: zomer 2011 Alle ondernemers (202, zomer 2011) in de winkelcentra van Capelle zijn benaderd. In totaal hebben 157 ondernemers

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de leden Van der Vlies (SGP) en Gesthuizen (SP):

Beantwoording vragen van de leden Van der Vlies (SGP) en Gesthuizen (SP): > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag

Nadere informatie

LPC D66 27 AU6, ^ Amendement. Besluit: QQr\g.e^oroĮįn y ^ Raadsvergadering. Voorstelnummen I I. froropni. Lijst Piet Carnas.

LPC D66 27 AU6, ^ Amendement. Besluit: QQr\g.e^oroĮįn y ^ Raadsvergadering. Voorstelnummen I I. froropni. Lijst Piet Carnas. Raadsvergadering 27 AU6, 2013. ^ froropni I I n ŕ D66 Besluit: QQr\g.e^oroĮįn y ^ Voorstelnummen LPC Lijst Piet Carnas PVDA "Pots,LfC Amendement Datum ingekomen 27-8-2013 Volgnummer A Status Aŭ^^triön^řu

Nadere informatie

1 e wijziging Beleid standplaatsen Nieuwegein (2013-421)

1 e wijziging Beleid standplaatsen Nieuwegein (2013-421) Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 Nieuwegein www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling 1 e wijziging Beleid standplaatsen Nieuwegein (2013-421) Vastgesteld op: 28 januari 2014 door B&W Datum

Nadere informatie

D66 D66 2 013-446. Nieuwegein. Winkeltijdenverordening

D66 D66 2 013-446. Nieuwegein. Winkeltijdenverordening Nieuwegein D66 2 013-446 Onderwerp: Nieuwegein, Initiatiefvoorstel Winkeltijdenverordening Aan Gemeente Nieuwegein t.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad van Nieuwegein Postbus ï 3430 AA Nieuwegein Geachte

Nadere informatie

Utt) \ÄMJ<t\\ji SOI Aan de leden van de Raad. Hengelo, 15 december Geachte leden van de Raad,

Utt) \ÄMJ<t\\ji SOI Aan de leden van de Raad. Hengelo, 15 december Geachte leden van de Raad, SOI 7939 Aan de leden van de Raad Geachte leden van de Raad, Bijgevoegd* zenden wij u een verzoek aan uw College om het voorstel Winkeltijdenverordening 2015 en eventueel het Besluit tot aanwijzing van

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldingen 24 december 2014-4 januari 2015 Inhoud Inhoud... 1 Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 2 Analyse van de Nieuwegeinse meldingen... 3 Locatie specifieke meldingen...

Nadere informatie

Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming

Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming Gemeente Teylingen Oktober 2012 Wenselijkheid Winkeltijdenverruiming Gemeente Teylingen Oktober 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19 Postbus 691, 3430 AR Nieuwegein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Winkeltijdenverordening Heusden 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp Winkeltijdenverordening Heusden 2014 Raadsvoorstel Inleiding Het Rijk heeft sinds 1 juli 2013 de Winkeltijdenwet verruimd. De gemeente Heusden kan (zoals andere gemeenten) sindsdien zelf bepalen in hoeverre zij vrijstellingen of ontheffingen

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Verslagformulier Fractievergoeding 2015

Verslagformulier Fractievergoeding 2015 Fractie: BALANS Verslagformulier Fractievergoeding 2015 1. Overzicht inkomsten en uitgaven Norm fractievergoeding 1824,30 (A) Uitgaven: 1. Openbare bijeenkomst Respect: 926,86 Waarden en Sport 2. Homepage:

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N " ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

Hallo, De informatie staat op de laatste pagina. Met vriendelijke groet, Anna Doolaard-Pek Medewerker Economische Zaken / Bedrijfscontactfuncionaris

Hallo, De informatie staat op de laatste pagina. Met vriendelijke groet, Anna Doolaard-Pek Medewerker Economische Zaken / Bedrijfscontactfuncionaris Hallo, Ter aanvulling op het rapport van de zondagsopenstelling in de gemeente Vlagtwedde: De volgende toevoegingen zijn gedaan: Standpunt van de Handelsvereniging Mercurius en de Ondernemersvereniging

Nadere informatie

Enquête koopzondagen Goes mei 2012

Enquête koopzondagen Goes mei 2012 Enquête koopzondagen Goes mei 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Onderzoeksvragen en opzet 4 Uitvoering onderzoek 4 Kenmerken deelnemende ondernemers 4 Uitkomsten enquête 8 Conclusies 11 Appendix

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Vergunning Verlening en Handhaving : Olof Stom Voorstel aan de raad Onderwerp : Verordening winkeltijden

Nadere informatie

Overijssel. Festivals en evenementen - overgangsjaar Samenvatting van het voorgestelde besluit. Inleiding en probleemstelling.

Overijssel. Festivals en evenementen - overgangsjaar Samenvatting van het voorgestelde besluit. Inleiding en probleemstelling. Statenvoorstel nr. PS/2015/742 Festivals en evenementen - overgangsjaar 2016 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 6 oktober 2015 2015/00470 dhr. J.LH. de Haan, telefoon 08 499 75 44 e-mail JIH.d.Haan@overijssel.nl

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie