ILBEEK info. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ILBEEK info. www.dilbeek.be GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 P 4 SOCIAAL TUSSENKOMST SOCIAAL VERWARMINGSFONDS P 8 WEEK VAN DE SMAAK IN DILBEEK P 12 BURGERLIJKE STAND - EUTHANASIE ILBEEK info GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD November DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE

2 INHOUD P 2 INFO KORT P 3 11 NOVEMBER BIBLIOTHEEK P 4-6 SOCIAAL P 7 OCMW P 8-9 WEEK VAN DE SMAAK P 10 SOCIAAL / RO P 11 SPORT P 12 BURGERLIJKE STAND P JUBILEA P GEMEENTELIJKE KALENDER P 16 WACHTDIENSTEN info kort CULTUURRAAD Festivaleenden te koop! 8 eenden zijn werkloos geworden na 5 jaar festivalplezier tijdens de zomer. helaas.. maar toch. ze krijgen een andere taak ze mogen je frivole tuin, riante inkomhal, je knusse slaapkamer, gewoon ALLES opfleuren. Genoeg fantasie en leuk De eenden pronken nog tot 11 november in Westrand. Je kan daar ter plaatste een mooi bod doen op een eend. De opbrengst gaat naar de Dilbeekse actie! Geen gekwaak = gewoon DOEN! INFOBLAD VOOR DILBEEK JAARGANG 32 NUMMER 10 November 2008 Verschijnt maandelijks behalve in augustus Afgiftekantoor 1700 Dilbeek 1 Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Platteau, Burgemeester, Boslaan 28, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle. SINT-HUBERTUSVIERING 2008 Dit jaar gaat de Sint-Hubertusviering door op 9 november om 12 uur aan het gemeentehuis van Dilbeek. Er worden opnieuw een 300-tal paarden en gespannen verwacht. De wijding van de paarden en andere huisdieren zal gebeuren door ere-hoofdaalmoezenier Philip Oers en het geheel zal worden opgeluisterd door de Lembeekse jachthoornblazers. Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd. Na de plechtigheid zal een drankje worden aangeboden aan alle aanwezigen. Meer info kan bekomen worden bij Carl Himeleers, voorzitter van de Dilbeekse Ruiterkringen, op telefoonnummer of via EINDREDACTIE INFORMATIEBLAD Cultuurdienst Dilbeek, tel fax EINDREDACTIE WESTRANDKRANT Cultuurcentrum Dilbeek vzw, tel fax Voor algemene informatie kan u terecht : tel fax ONTWERP GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November 2008 De Lembeekse jachthoornblazers geven ook dit jaar opnieuw een indrukwekkend hoorngeschal ten beste

3 11 NOVEMBER- HERDENKING BIBLIOTHEEK Ter herdenking van de wapenstilstand worden er in elke deelgemeente op 11 november plechtigheden georganiseerd. Hierna volgt een lijst van deze ceremonies waarop wij u van harte uitnodigen: Dilbeek: Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Ambrosiuskerk. Daarna is er een bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden in de Verheydenstraat. Nadien begeven de deelnemers zich naar het ereperk van het kerkhof waar aan de graven der oudstrijders een bloemenhulde plaats heeft. Groot-Bijgaarden: Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Egidiuskerk gevolgd door een bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden waarna de deelnemers zich naar het kerkhof begeven waar op het ereperk een tweede hulde doorgaat. Itterbeek: Om uur is er een eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk gevolgd door een plechtigheid aan het monument der gesneuvelden waar een bloemenhulde plaats heeft. Schepdaal: Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Rumolduskerk. Daarna begeeft de rouwstoet zich naar het monument der gesneuvelden op het Marktplein, waar een bloemenhulde plaats heeft. De deelnemers begeven zich dan naar het kerkhof voor een tweede hulde bij de graven der oudstrijders. Sint-Martens-Bodegem: Om 11 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk, daarna begeven de deelnemers zich naar het kerkhof waar een hulde plaats heeft. Peuters in de bib Het is een groot misverstand dat kinderen pas naar de bib kunnen komen van zodra ze hebben leren lezen. De bibliotheek heeft boeken om in te kijken, om aan te voelen en om in te bijten, voor peutertjes en kleuters. En boeken om voor te lezen natuurlijk, voor mama s of papa s van peutertjes of kleutertjes. Want kinderen die van bij de geboorte verwend worden met boeken, liedjes, versjes en verhalen leren veel nieuwe woorden en zinnen, ze raken vertrouwd met boekentaal en ze kunnen sneller lezen. Samen in een boekje kijken is bovendien goed voor levenslange herinneringen aan warme momenten en geborgenheid. Alles overal terug Boeken die je meegenomen hebt in de filialen van Schepdaal, Bijgaarden of Bodegem kun je voortaan terugbrengen in de hoofdbib, als jou dat beter uitkomt, en omgekeerd. Sint-Ulriks-Kapelle: Om 9.30 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Ulrikskerk gevolgd door een bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden. MILIEU Zaterdag 8 november van 11 tot 15 uur Verkoop tweedehandskleding aan spotprijzen Een organisatie van De Kringwinkel Televil in samenwerking met Welzijnsschakels Ontmoetingsruimte Saviocentrum Meer info: of Mevrouw Bosmans Agnes GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November

4 SOCIAAL Tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 september 2008 en 30 april Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst? Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering (categorie 1). Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden niet hoger is dan ,70, verhoogd met 2.707,42 per persoon ten laste. Personen met een laag inkomen (categorie 2): het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan ,70, verhoogd met 2.707,42 per persoon ten laste. Personen met schuldoverlast (categorie 3): personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling, waarbij het OCMW op basis van het onderzoek heeft vastgesteld dat zij de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Personen met een bescheiden inkomen (categorie 4): het jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan ,66. Hoeveel bedraagt de toelage? Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. Om aanspraak te kunnen maken op een toelage, dient de prijs per liter, BTW inbegrepen, die op uw factuur vermeld wordt, gelijk aan of hoger te zijn dan 0,56. Voor de categorieën 1, 2 en 3: Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 3 cent en 20 cent per liter. Per winter en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November 2008 Voor categorie 4: De forfaitaire toelage per verwarmingsperiode bedraagt 105 op voorwaarde dat er minstens 750 liter brandstof is geleverd. Waar en wanneer aanvragen? OCMW Dilbeek, Itterbeeksebaan 210, 1701 Itterbeek, tel De aanvragen kunnen ingediend worden iedere dinsdag van 14 tot 16 uur en iedere donderdag van 18 tot 20 uur. Opgelet! Uw aanvraag dient binnen de 60 dagen na de levering te gebeuren. U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen: > een kopie van uw identiteitskaart en SIS-kaart > een kopie van de leveringsfactuur of bon > indien u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft > voor categorie 3: een kopie van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar Het OCMW zal uw inkomensgegevens via elektronische weg navragen bij de FOD Financiën. Het OCMW kan u contacteren indien aanvullende inlichtingen zouden nodig zijn. Waar vindt u meer informatie? > bij het OCMW > op > of op het gratis nummer

5 Witte Kerst Eenzaamheid is een woord dat spijtig genoeg in onze samenleving ver van verdreven is. Integendeel! Hoewel het niet altijd zichbaar is, komt het vaker voor dan men denkt. Binnenkort komen de feestdagen aan. Weer worden we overspoeld met reclame over de beste hapjes, de mooiste geschenken en de gezellige familiefeesten. Het moet hard zijn voor de mensen die eenzaam zijn, om steeds geconfronteerd te worden met alle luxe waarmee de media onze aandacht trekt in deze dagen. Ook in deze dagen schenkt de pers en televisie aandacht aan het probleem van eenzamen en alleenstaanden. Maar wat wordt er concreet voor die mensen gedaan? Om deze reden hebben een aantal mensen WITTE KERST in het leven geroepen. WITTE KERST is een organisatie onstaan in 1997 te Groot- Bijgaarden en Dilbeek met de doelstelling aan deze mensen een kerstmaal aan te bieden. Zij worden uitgenodigd op 24 december in het Saviocentrum, dit de hele namiddag en krijgen daarbij ook nog een kerstpakje. Vanaf 2007 kunnen wij rekenen op een financiële tussenkomst vanwege het gemeentebestuur van Dilbeek waarmee wij het kerstmaal kunnen bekostigen. De gemeentelijke sociale dienst zorgt voor de administratieve ondersteuning van dit gebeuren. Er worden nog fondsen ingezameld om de deelnemers aan de maaltijd een kerstpakje mee te kunnen geven. Een bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer Mensen die eenzaam zijn en willen deelnemen aan dit kerstmaal kunnen zich hiervoor inschrijven via de Gemeentelijke Sociale Dienst, de Heetveldelaan 8 te 1700 Dilbeek, mevrouw Anja Coppens tel Voor meer informatie kan u terecht bij een van onderstaande medewerkers. E. H. Aelbrecht René, De Clercq Luc, Dewolf Schepers Emma, De Meulemeester Jacques, Duchau Chris, E. H. Verkerken Adelin, Schepen sociale zaken Rita Dedobbeleer, Burgemeester Stefaan Platteau, Gemeentelijke sociale dienst Anja Coppens, IN MEMORIAM Op 28 september ll. overleed in Antwerpen Ing. Victor Valkeniers. Hij was schepen van Schepdaal van januari 1958 tot mei Na het overlijden van Burgemeester Louis De Dobbeleer volgde hij hem op als Burgemeester tot eind Hij werd geboren in Schepdaal op als 2e zoon en 3e kind in het gezin van wijlen Dr. Albert Valkeniers en wijlen Julienne Eylenbosch met 9 kinderen. Hij studeerde af als brouwingenieur aan het Sint-Lievens Instituut te Gent en ging vervolgens aan de slag in de familiale brouwerij Emile Eylenbosch. In 1966 na het overlijden van zijn vader verhuisde hij naar Antwerpen waar hij zijn eigen handelszaak uitbaatte. Hij laat een weduwe na, drie zoons, een dochter en 10 kleinkinderen. Het gemeentebestuur wil hem graag hulde brengen en hem danken voor al de jaren dat hij zich inzette voor de Schepdaalse bevolking. Ook biedt het bestuur zijn innige deelneming aan zijn echtgenote mevrouw Leone Valkeniers-Vanderlinden en zijn voltallige familie. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November

6 SOCIAAL 150 euro korting bij aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine Koop nu een nieuwe wasmachine AAA of een nieuwe koelkast met energielabel A+ of A++ en betaal 150 minder aan de kassa. Een energiezuinige koelkast verbruikt ongeveer 61 per jaar minder aan elektriciteit en een energiezuinige wasmachine Categorie Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenhuis (WIGW statuut) Personen in collectieve schuldenregeling Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW Wat moet je doen? > vul het aanvraagformulier in > voeg er het nodige attest of bewijsstuk bij > stuur dit alles naar Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde verbruikt zo n 73 minder aan elektriciteit per jaar. Goed voor je portemonnee en het milieu! Enkel beschermde afnemers komen in aanmerking voor de kortingsbon van 150. Voor te leggen bewijsstuk Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Attest van het ziekenfonds Attest van de beslagrechter of van de aangestelde schuldbemiddelaar Attest van het OCMW Indien je in aanmerking komt, stuurt Eandis je per aangetekende brief een gepersonaliseerde kortingsbon ter waarde van 150 op. De kortingsbon kun je gebruiken in de deelnemende winkels. Vraag dus zeker vooraf in de winkel of ze deelnemen aan de actie! AANVRAAGFORMULIER KORTINGSBON BESCHERMDE AFNEMER Naam: Voornaam: Straat: Postcode: Gemeente: Tel. Geboortedatum: Rijksregisternummer (zie identiteitskaart) : Ik wens een kortingsbon van 150 te ontvangen voor de aankoop van een wasmachine AAA of koelkast met energielabel A+ of A++ Ik ben beschermde afnemer en voeg hierbij het gevraagde attest. Datum: 06GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November 2008 Handtekening:

7 Ontmoetingsavond praatcafé dementie Dilbeek OCMW Graag nodigen wij u uit voor de volgende ontmoetingsavond. Op maandag 17 november 2008 wordt het thema Nalatenschap, juridische aspecten bij dementieproblematiek besproken. Er wordt o.a. ingegaan op het systeem duolegaat, voorlopig bewindvoerderschap en elke verplichting tegenover een persoon met dementie; een aangepaste juridische bescherming. Dit onderwerp wordt toegelicht door notaris Luc HERTECANT Waar? Wanneer? In de cafetaria van het Seniorencentrum Breugheldal, Itterbeeksebaan , 1701 Itterbeek. De infoavond start om 20 uur. De avond sluit af rond 22 uur. Deze ontmoetingsavonden komen tot stand als een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Alzheimer Liga, het Seniorencentrum Breugheldal, het Expertisecentrum Memo2, het SIT-Dilbeek en het dienstencentrum Breugheldal. Wie geïnteresseerd is in deze ontmoetingsavonden kan terecht bij onderstaande contactpersonen voor meer informatie. Wie een probleem heeft rond het aanwezig zijn op deze avonden (vervoersprobleem of opvang van een dementerend familielid) kan op het eerste nummer terecht. Tel Ann Vermoesen/Nathalie Van Dorpe (Seniorencentrum Breugheldal) en (na 18 uur) Jan Hertecant (Vlaamse Alzheimerliga). Lokaal Sociaal beleid: Wonen in Dilbeek Een dak boven het hoofd is een grondrecht. De lokale overheden spelen een heel belangrijke rol om het recht op wonen te verwezenlijken voor iedereen. De gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Londerzeel en Opwijk zijn zich bewust van de belangrijke rol die ze spelen op gebied van wonen. Ze willen deze verantwoordelijkheid dan ook ten volle opnemen. Zij zijn er echter van overtuigd dat sommige uitdagingen niet stoppen aan de gemeentegrens en dus regionaal moeten aangepakt worden. Daarom hebben deze zes gemeenten en Opbouwwerk Haviland vzw de Interlokale vereniging Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant opgericht. Zij hebben in december 2007 als eerste in Halle-Vilvoorde de erkenning gekregen van Minister Keulen voor de subsidiëring van het project. Ook voor de gemeente Dilbeek is wonen een heel belangrijk aandachtspunt. Daarom ook is dit thema opgenomen in tal van beleidsplannen zoals in het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Dilbeek wil evenwel voorkomen dat het plan enkel een plan blijft. Daarom hebben de gemeente en het OCMW geopteerd om in te stappen in het project met de zes gemeenten en op die manier te verzekeren dat er uitvoering wordt gegeven aan het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Concreet is Barbara Nackaerts aangeworven door de intergemeentelijke vereniging om het woonoverleg i.h.k.v. het lokaal sociaal beleidsplan vorm te geven. Zij zal de genomen opties in het plan uitvoeren samen met de actoren die betrokken waren bij de opmaak van het plan. Zij is gehuisvest bij het OCMW in de site Breugheldal. Zij is bereikbaar op het nummer GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November

8

9

10 VERVOERS- DIENST Dringend chauffeurs gezocht De gemeentelijke vervoerdienst probeert sinds 1993 de Dilbeekse mindermobielen, via aangepast vervoer, een aantal zaken opnieuw zelfstandig te laten doen (kapper, boodschappen, familiebezoek, consultaties, ) Het grootste deel van de leden zijn senioren. Het is zeker dat de Minder Mobielen Centrale een belangrijke rol speelt in het doorbreken van de vereenzaming van deze mensen. Een rit betekent voor hen veel méér dan louter vervoer. De nood aan aangepast vervoer is groot, zeker gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking. De vervoerdienst is dan ook een succes, maar door een gebrek aan vrijwillige chauffeurs, kunnen we spijtig genoeg niet alle aanvragen tot vervoer beantwoorden. Voor vele vrijwilligers blijkt het werk als chauffeur van de MMC een bron van voldoening. Je kunnen inzetten voor je medemens loont de moeite. Het gevoel dat je niet gewoon geleefd wordt, maar dat je iets kan betekenen voor een ander, geeft toch dat extraatje aan het vrijwilligerswerk dat je in vele andere beroepen niet ervaart. En toch zijn er steeds te weinig mensen die de stap naar het vrijwilligerswerk (durven) zetten. Daarom willen wij via deze weg nogmaals een oproep doen. Wij zijn op zoek naar personen die enkele uurtjes per week vrij zijn, een wagen hebben en bereid zijn in te staan voor het vervoer van hun minder mobiele medeburger. Zij zijn hartelijk welkom in de vrijwillige chauffeursequipe. RUIMTELIJKE ORDENING Zonnepanelen Sinds begin september 2008 geldt een versoepeling van de regels rond de plaatsing van zonnepanelen (besluit Vlaamse Regering dd ). Het plaatsen van zonnepanelen is niet meer vergunningsplichtig behalve in een aantal welbepaalde gevallen. U moet nog steeds een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aanvragen in onderstaande situaties: 1 ) Het gebouw valt onder speciale voorschriften van een verkavelingsvergunning: - indien in de verkavelingvoorschriften een specifiek materiaal als dakbedekking wordt voorgeschreven (wat meestal het geval is) - de vergunningsaanvraag dient te worden bekomen via een afwijking van de verkavelingvoorschriften. Dit houdt in dat een openbaar onderzoek én een advies van RO-Vlaanderen vereist is. 2 ) Het gebouw valt onder speciale voorschriften van een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): zelfde regeling als voor verkaveling 3 ) Het gebouw is een beschermd monument of opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen in een beschermd dorpsgezicht of beschermd landschap. De inventaris van het bouwkundig erfgoed kan u raadplegen op volgende website: inventaris Meer informatie kan u ook terugvinden op de website Daarnaast zoeken we chauffeurs die, naast louter vervoer, ook een handje willen toesteken bij het boodschappen doen (meegaan in de winkel om te helpen, thuis de boodschappen helpen binnen dragen...). De chauffeur rijdt op vrijwillige basis, ontvangt een km-vergoeding en is via de dienst verzekerd. Voelt u zich geroepen? Aarzel dan niet langer en neem contact op met de gemeentelijke sociale dienst, mevrouw Myriam De Troyer, de Heetveldelaan 8, 1700 Dilbeek, tel voor bijkomende inlichtingen. Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen!!! 10 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November 2008

11 Heb je vragen over de sport in je gemeente of zit je vol goede ideeën om de sportwerking te verbeteren? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer ons op of stuur een mailtje naar Lidmaatschap sportraad 2009 In de loop van de maand oktober krijgen alle bij de sportraad aangesloten verenigingen aanvraagformulieren in de bus voor de aanvraag van het lidmaatschap sportraad Door een wijziging in statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad is de procedure voor het indienen van aanvraagformulieren lidmaatschap en subsidies gewijzigd: > lidmaatschapsaanvragen 2009 moeten worden ingediend uiterlijk op 1 december 2008 > formulieren voor subsidieaanvragen worden begin 2009 overgemaakt aan de verenigingen, die hiervoor in aanmerking komen. Preski sport In november beginnen de gedachten van vele (beginnende) wintersporters af te dwalen naar de ski/snowboardvakantie. Misschien een goed idee om je techniek nog even op te frissen of een eerste les op de latten of board te volgen, alvorens de koffers te pakken naar de bergen? De lidmaatschapsaanvragen moeten uiterlijk op 1 december 2008 ingediend zijn op het secretariaat van de sportraad, Sportlaan 24, 1700 Dilbeek. Naast de sportverenigingen kunnen ook professionele organisaties die met sport bezig zijn en deskundigen op het gebied van sport zich aanmelden voor lidmaatschap bij de sportraad. De formulieren voor aansluiting kan u aanvragen op de gemeentelijke sportdienst, Sportlaan 24, 1700 Dilbeek, tel of u vindt ze op Praktische info > overdekte piste van Snowworld te Landgraaf (NL) > zondag 16 november (vertrek om 8.30 uur op provinciedomein Huizingen - terug om 17 uur) > voor beginners en gevorderden - geboren in 1999 of vroeger - jongeren onder de 14 jaar moeten vergezeld zijn van een meerderjarige > 20: jonger dan 13 jaar 25: 13 jaar en ouder Inbegrepen: 1 uur les + 1 uur vrij of 2 uur vrij, busvervoer en verzekering Niet inbegrepen: huur materiaal ( 10 ter plaatse betalen), huur locker ( 0,50) en lunchpakket > inschrijven kan tot 6 november (sportdienst Dilbeek: of > ga alvast een kijkje nemen op GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November

12 jubilea BURGERLIJKE STAND Euthanasie Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een schriftelijke verklaring afleggen dat een arts euthanasie toepast op voorwaarde dat die arts constateert dat de patiënt: > lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening > niet meer bij bewustzijn is > zijn/haar toestand volgens de actuele wetenschap onomkeerbaar is De vormvereisten van de wilsverklaring De wilsverklaring kan u op elk ogenblik opstellen. Dat moet schriftelijk gebeuren tegenover twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. Degene die de verklaring aflegt, de getuigen en in voorkomend geval de vertrouwensperso(o)n(en) moeten de wilsverklaring dateren en ondertekenen. De wilsverklaring wordt geregistreerd door de dienst Burgerzaken in de databank van de FAO Volksgezondheid. U meldt zich hiervoor aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand Kasteelstraat 31, 1700 Dilbeek. U krijgt een ontvangstbewijs van de registratie. Let op: De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. De indiener moet hier wel zelf over waken. De herbevestiging moet op dezelfde wijze gebeuren als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht op de dienst Burgerlijke Stand, Kasteelstraat 31, 1700 Dilbeek, tel Openingsuren: alle werkdagen van 9 tot 12 uur; woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en donderdagavond van 18 tot 20 uur. Opruiming van grafzerken De vergunning voor een begraving is slechts geldig voor een bepaalde duur. Als deze vergunning afgelopen is, moeten de naaste verwanten het grafzerk verwijderen. Welke vergunningen eindigen dit jaar? a) begravingen in kosteloze grond: de begravingen toegestaan in de periode van 1 januari 1998 tot 31 december 1998 Begravingen in kosteloze grond kunnen niet verlengd worden. b) tijdelijke concessies verleend voor 20 jaar: de begravingen en bijzettingen in het columbarium toegestaan vanaf 1 januari 1988 tot 31 december Een verzoek tot verlenging van deze concessies kan aangevraagd worden op de dienst burgerlijke stand, Kasteelhoeve, Kasteelstraat 31 te 1700 Dilbeek. De grafzerken moeten uiterlijk vóór 29 februari 2009 verwijderd zijn anders gebeurt de opruiming door het gemeentebestuur en worden de grafzerken eigendom van de gemeente. Meer info: dienst burgerlijke stand, VIERgeslacht Groot-Bijgaarden Jurre, Koen, Luc en Edmond Hens. 12 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November 2008

13 50 jaar huwelijk Schepdaal Gaston Ceuppens en Magdalena Wellemans 60 jaar huwelijk Schepdaal Corneille Gois en Jeanne Crickx 50 jaar huwelijk Dilbeek Jacques Servais en Gilberte Lories 60 jaar huwelijk Groot-Bijgaarden Jean Bonnewyn en Joséphine Sirou 50 jaar huwelijk Schepdaal Leon De Vos en Agnes Hoeckman 65 jaar huwelijk Groot-Bijgaarden Jacobus Dierckx en Lucia Beghein-Rombaut GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November

14 jubilea VIERgeslacht Groot-Bijgaarden Familie Gois-Crickx (Schepdaal) MA 3/11 Bibliotheek 10 uur Volgende data 10, 17 & 24/11 VIERgeslacht Groot-Bijgaarden Familie Dierckx (Groot-Bijgaarden) Yoga Organisatie i.s.m. Ermine De Vlieger Lokaal 1 (verdiep 1) Groep 1 start om 19 uur tot uur en groep 2 start om uur tot uur Inschrijven bij Ermine De Vlieger: (tussen 8 en 9.30 uur) Volgende data: 10, 17 & 24/11 RODE KRUIS Bloedinzameling 18 tot 20 uur Trefcentrum Solleveld, Solleveld 11, Sint-Martens-Bodegem DI 4/11 Gym Begeleiding: Pol Walravens, kinesist 10 uur Volgende data: 18 & 25/11 VIERgeslacht Groot-Bijgaarden Familie Steenput-Van Damme (Groot-Bijgaarden) WOE 5/11 Petanque uur Volgende data: 12, 19 en 26/11 Praatnamiddag 14 uur Volgende data: 12, 19 en 26/11 Aquarelschilderen Begeleiding: Suzanne Verhoeven & Jeannine Sneyers 14 uur 7 materiaal inbegrepen - 1 met eigen materiaal Inschrijven: Lena GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November 2008

15 In deze kalender staan enkel activiteiten van of ondersteund door het gemeentebestuur of de gemeentelijke adviesraden. Voor de activiteiten van het verenigingsleven verwijzen we graag naar de Kris-Krasrubriek in Westrandkrant. GEMEENTELIJKE KALENDER DO 6/11 Infomoment: de verkeersregels Org. i.s.m. vtbkultuur Schepdaal 9 uur 7 (koffie inbegrepen) Inschrijven noodzakelijk: tel. Lena max/ 25 deelnemers) Centrumraad 14 uur Graag een seintje Lena VRIJ 7/11 Fitness voor senioren Begeleiding: Pol Walravens, kinesist Enkel op afspraak - abonnement van 3 maanden Lena: Volgende data: 14, 21 & 28/11 RODE KRUIS Bloedinzameling 18 tot 20 uur Regina-Caelilyceum, Rozenlaan 45, Dilbeek WOE 12/11 RODE KRUIS Bloedinzameling 18 tot 20 uur Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, Sint-Ulriks-Kapelle VR 14/11 Line-dance Basispasjes kennen is noodzakelijk Begeleiding: Nicole Van Hout-Mertens 14 uur 2,50 per les of 12 voor een 6 beurtenkaart Inschrijven: Nicole of bij Lena Volgende datum: 28/11 Deelname aan dansavond voor alleenstaanden Discotheek The Lord, Ninoofsesteenweg 1009, Schepdaal Organisatie: Raval 21 uur 3 voor Ravalleden, 6 voor niet leden (bewijs alleenstaande noodzakelijk) Info & inschrijven: Lena Quiltclub Org. i.s.m. Quiltgroep Dilbeek Info mw. Schoonjans VRIJ 17/11 Praatcafé dementie: nalatenschap, juridische aspecten bij dementie Spreker: notaris Luc Hertecant 20 uur Organisatie i.s.m. De Vlaamse Alzheimerliga, het seniorencentrum Breugheldal, het Expertisecentrum Memo2 & het SIT Meer info: Ann Vermoesen of Nathalie Van Dorpe, tel en Jan Hertecant (Vlaamse Alzheimerliga), tel (na 18 uur) WOE 19/11 Smoutebollenbak 15 uur 2,50 (portie smoutebollen met koffie) DO 20/11 Borrelavond met dansgelegenheid Vanaf uur Inkom gratis MA 24/11 RIJKSDIENST SOCIALE VERZEKERIN- GEN DER ZELFSTANDIGEN Zitdag sociale zekerheid zelfstandigen Alle inlichtingen over pensioen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering 9 tot 11 uur Consultatiebureau Kind & Gezin Gemeenteplein 5, 1700 Dilbeek RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN Zitdag van de Rijksdienst voor Pensioenen Een expert beantwoordt alle pensioengerelateerde vragen van de gepensioneerde of nog actieve werknemer 9 tot 11 uur Consultatiebureau Kind & Gezin Gemeenteplein 5, 1700 Dilbeek DI 25/11 Bloemschikken: bemoste kubus Begeleiding: Nicole Van Hout-Mertens 14 uur 8, alles inbegrepen Info en inschrijven rechtstreeks bij Nicole: (tussen 18 en 20 uur) Vervoer & maaltijden aan te vragen bij Lena GEMEENTERAAD Openbare zitting 20 uur Raadzaal gemeentehuis Juridische dienst Elke 1e en 3e donderdag van de maand, telkens van 18 tot 19 uur geeft een advocaat gratis juridische bijstand. U kan daar terecht voor alle vragen in het kader van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand. Deze zitdag gaat door in de Kasteelhoeve, Kasteelstraat 31 te Dilbeek. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > November

16 WACHTDIENSTEN DOKTERS Tijdens de weekendwacht kan u op het centraal oproepnummer de wachtdokter bereiken van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur. Op feestdagen van 8 uur s morgens tot 8 uur de dag nadien. DILBEEK, ITTERBEEK EN SCHEPDAAL: GROOT-BIJGAARDEN (EN SAVIOWIJK): SINT-MARTENS-BODEGEM EN SINT-ULRIKS-KAPELLE: Belangrijk : De patiënten dienen zich bij voorkeur naar de raadpleging te begeven, na telefonische afspraak. APOTHEKERS wachtdienst van vrijdag 19 uur tot vrijdag 19 uur Steenssens, Isabellastraat 31, 1703 Schepdaal, Roggen, Brusselstraat 322, 1702 Groot-Bijgaarden, De Maeyer, Verheydenstraat 6, 1700 Dilbeek, Maesschalck, Bodegemstraat 76, 1700 Dilbeek, Bické, Brusselstraat 456, 1702 Groot-Bijgaarden, DE VOLLEDIGE LIJST VAN DE WACHTDIENST VAN DE APOTHEKERS VOOR 2008 KAN JE VINDEN OP DE WEBSITE (GEMEENTEDIENSTEN SOCIALE DIENST WACHTDIENSTEN) WACHTDIENST TANDARTSEN Zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur. Eén centraal oproepnummer: DRINGENDE HULP EN Lokale Politie Dilbeek Brandweer 100 Brandweerdienst Asse Rode Kruis Vlaanderen, Ziekenwagendienst 24 op 24 uur 105 Antigifcentrum Tele-onthaal 106 Zelfmoordpreventie Child Focus 110 LOKALE POLITIE DILBEEK (Openingsuren: WEEK: van 7 tot 22 uur; WEEKEND: doorlopend van vrijdag 7 uur tot zondag 22 uur) DRINGENDE POLITIEHULP 101 ADMINISTRATIE

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2015 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE Wettelijke basis: KB 2/04/2003. Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie

KONINKRIJK BELGIE Wettelijke basis: KB 2/04/2003. Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie 1 KONINKRIJK BELGIE Wettelijke basis: KB 2/04/2003 Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie Rubriek I. Verplichte gegevens A. Voorwerp van de wilsverklaring De Heer/Mevrouw (*) (naam en voornaam):

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Tweede aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning uitdovend stelsel 2015

Tweede aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning uitdovend stelsel 2015 Tweede aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning uitdovend stelsel 2015 RENO_15 AANVRAAG-01-010219 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-20160512 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Aanvraag van een renovatiepremie voor een woning

Aanvraag van een renovatiepremie voor een woning Aanvraag van een renovatiepremie voor een woning Tegemoetkomingen-01-190128 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage

Procesbeschrijving. Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage Procesbeschrijving Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Processtructuur... 5 3 Processchema's... 6 3.1 Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage...

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Gegevens verplicht in te vullen door de aanvrager

Gegevens verplicht in te vullen door de aanvrager FORMULIER VOOR DE REGISTRATIEVAN DE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE dienst burgerzaken Sint-Pieterstraat 1 T 011 88 04 91 bevolking@gingelom.be De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

ILBEEK info. www.dilbeek.be GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

ILBEEK info. www.dilbeek.be GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD P 4 DE WOLFSPUT GEDICHTENDAG 2009 P 7 LOKAAL SOCIAAL BELEID SOCIAAL VERVOER P 11 MILIEU ZONDER IS GEZONDER ILBEEK info GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD januari 2009 www.dilbeek.be DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Aanvraagformulier laag energieprestatiepeil

Aanvraagformulier laag energieprestatiepeil HUISHOUDELIJKE KLANTEN 2019 Aanvraagformulier laag energieprestatiepeil WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER? Met dit formulier kun je een premie aanvragen voor een woning of wooneenheid (bv. appartement) met

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Aanvraagformulier laag energieprestatiepeil

Aanvraagformulier laag energieprestatiepeil HUISHOUDELIJKE KLANTEN 2019 Aanvraagformulier laag energieprestatiepeil WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER? Met dit formulier kun je een premie aanvragen voor een woning of wooneenheid (bv. appartement) met

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

AANVRAAG GEMEENTELIJKE WONING 1. KANDIDAAT. 2. ECHTGENO(O)T(E) of WETTELIJK SAMENWONENDE 3. HUIDIG ADRES

AANVRAAG GEMEENTELIJKE WONING 1. KANDIDAAT. 2. ECHTGENO(O)T(E) of WETTELIJK SAMENWONENDE 3. HUIDIG ADRES AANVRAAG GEMEENTELIJKE WONING HUISVESTINGSDIENST Beeckmanstraat 87-1180 Brussel Open van dinsdag tot donderdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16 uur 02/852.94.35-02/348.66.34 logement@uccle.brussels Kader

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

REG. Aanvraag van een premie voor laag energieprestatiepeil. voor bouwaanvragen t.e.m WELKE DOCUMENTEN MOET JE BIJ DIT FORMULIER VOEGEN?

REG. Aanvraag van een premie voor laag energieprestatiepeil. voor bouwaanvragen t.e.m WELKE DOCUMENTEN MOET JE BIJ DIT FORMULIER VOEGEN? REG HUISHOUDELIJKE KLANTEN 2018 Aanvraag van een premie voor laag energieprestatiepeil WAARVOOR DIENT DIT FORMULIER? Met dit formulier kun je een premie aanvragen voor een woning of wooneenheid (bv. appartement)

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE Enkel van toepassing in een situatie van onomkeerbare coma

TOELICHTING BIJ VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE Enkel van toepassing in een situatie van onomkeerbare coma TOELICHTING BIJ VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE Enkel van toepassing in een situatie van onomkeerbare coma Wat? Via dit document kan je euthanasie aanvragen voor het geval dat je ooit (later)

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg Paasvakantie 2013 Basisscholen Sint-Amandsberg De Katholieke basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg organiseren een vakantieopvang in samenwerking met Idee Kids vzw. We organiseren themaweken

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Aanvraag kraamgeld. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Pagina 2

Aanvraag kraamgeld. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Pagina 2 Uw consulent: Tel.: Fax: aanvraag ontvangen op uw kenmerk ons kenmerk Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als : Aanvraag kraamgeld werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE Ontvangstdatum Dossiernummer Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening Milieu of aangetekend

Nadere informatie

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon en GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015 Welkom in het dienstencentrum kalender juli en 2015 www.sociaalhuislier.be l 201 5 Juli 2015 dienstencentrum De Waaier Wo 1-7 10 17u De Waaier is doorlopend open!!! Geen stoelturnen in juli en!!! Geen

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 IDENTIFICATIE: alles correct invullen AUB! NAAM SPORTCLUB :...... CONTACTPERSOON :... CONTACTADRES :. TELEFOONNR. :.. E-MAIL

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR FINANCIËLE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER VOOR FINANCIËLE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER VOOR FINANCIËLE BIJSTAND OPGELET: Aanvragen moeten online worden ingediend. Dit document staat ter uwer beschikking ter informatie. Alleen online ingediende bestanden worden verwerkt.

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen Vaak gestelde vragen 1. Wat is een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie? Het is een schriftelijke wilsverklaring van een persoon die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wenst dat een arts euthanasie

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

Christophe Lemmens Advocaat Dewallens & partners Gastprofessor UAntwerpen AHLEC Effectief lid Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie

Christophe Lemmens Advocaat Dewallens & partners Gastprofessor UAntwerpen AHLEC Effectief lid Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie Christophe Lemmens Advocaat Dewallens & partners Gastprofessor UAntwerpen AHLEC Effectief lid Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie DE WILSVERKLARING EUTHANASIE JURIDISCH DOORGELICHT Overzicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT

HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT HERWAARDERINGSPLAN BESCHERMD DORPSGEZICHT MARKT MARKT/AALTERSTRAAT/ A. RODENBACHSTRAAT/KASTEELSTRAAT WOORD VOORAF Op 7 juni 2013 keurde Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois het herwaarderingsplan

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie