DE HORST, KRITISCH EN BETROKKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE HORST, KRITISCH EN BETROKKEN"

Transcriptie

1 DE HORST, KRITISCH EN BETROKKEN door Maarten van der Linde, docent geschiedenis van het Sociaal Werk, Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, maart 2010 Driebergen 1945 Academie van Kerk en Wereld 1953 School voor Maatschappelijk Werk 1959 Academie de Horst 1988 Hogeschool de Horst 2005 Fusie met Hogeschool Utrecht Amersfoort 2005 Instituut voor Social Work/DeHorst De Horst kent een rijke historie van 65 jaar die in deze kroniek verkort is weergegeven VOORBEREIDING zomer 1941 Dr. J. Eijkman ( ), directeur van de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen (AMVJ), is gijzelaar in concentratiekamp Buchenwald. Daar bespreekt hij met zijn vriend en medegijzelaar Nic de Graaf plannen voor een 'Nederlandse Academie voor Volksopvoeding' als zenuwcentrum voor een nieuwe bezieling van het Nederlandse volk, geïnspireerd vanuit de bijbel. Eijkman was sinds de jaren 1920 pionier van het open jeugdwerk in Amsterdam en Rotterdam. In juli 1940 verscheurde hij een voorloper van de Ariërverklaring en keerde zich later die maand tegen de Nederlandse Unie. Hij vond dat de NU illusies koesterde over de Duitse bezetter Eijkman, wegens ziekte op 16 februari 1942 uit de gijzeling ontslagen, stelt een nota op en legt zijn plannen voor aan de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij werkt zijn plan voor een Nederlandse Academie voor Volksopvoeding om tot een Instituut Kerk en Wereld als conferentiecentrum, vormingscentrum en opleidingscentrum ( Academie van Kerk en Wereld ) Eijkman, 52 jaar oud, overlijdt aan longkanker. Predikant/ relieus socialist / socioloog/ oprichter PvdA dr. Willem Banning en advocaat / kerkelijk organisator 1

2 Zomer 1945 mr. Wim Kist werken de plannen voor Kerk en Wereld uit. Aankoop van het landgoed 'De Horst' in Driebergen. Benoeming directie met als voorzitter ds. Frans Pop en leden: dr. Feitse Boerwinkel, mr. Wim Kist en E.M. (Buf) van Diffelen. In 1946 komt dr. Jan Rupp erbij. Banning wordt hoofddocent van de Academie ACADEMIE VAN KERK EN WERELD Officiële opening van de Academie en het (gemengde) internaat. Openingscollege Dienende studie door Banning. De academie gaat van start met 23 vrouwen en 26 mannen. Al het onderwijs wordt verzorgd in villa 'De Horst' en enkele houten barakken. De academie leidt op voor evangelist en jeugdwerkleider. In eerste instantie duurt de opleiding voor jeugdwerkleider twee jaar. Daarna volgt een praktijkjaar en de leerlingen komen in het vierde jaar terug voor het afrondende jaar. De opleiding is dus vanaf het begin vier jaar. De afgestudeerden kunnen een gelofte afleggen en gaan dan als 'werker in kerkelijke arbeid' (wika) aan de slag. Het wika embleem: Rex Dux Lux Pax: symbool voor betekenis van Christus als Koning Leidsman Licht Vrede. Toelatingsvoorwaarden: middelbare school of kweekschool; toelatingsexamen is mogelijk. Vanaf zomer 1945 tot op heden zijn er toelatingsexamens afgelegd. Zomer 1947 Eerste groep van negen wika's gaat aan het werk Na 1947 loopt het aantal aanmeldingen terug. Het aantal eerstejaars zakt onder de 20; in 1952 slechts 11 aanmeldingen 1952 Oprichting van het ministerie van Maatschappelijk Werk. mei/juni 1953 De Algemene Diakonale Raad van de Ned. Hervormde Kerk en Kerk en Wereld nemen het besluit om de opleiding tot (kerkelijk) maatschappelijk werker gezamenlijk ter hand te nemen (gezinszorg en kinderbescherming). 2

3 De academie wordt omgevormd tot SCHOOL VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK DE HORST sept Start van School voor Maatschappelijk Werk De Horst met overheidssubsidie. Het eerste jaar telt 22 leerlingen, het tweede jaar 19 en het vierde jaar 7; een school met in totaal 48 leerlingen. De opleiding duurt drie jaar en vier maanden. Daarna volgt de 'Eindcursus fundamentele vorming' van zes maanden die opleidt voor het kerkelijk examen evangelist. Er zijn nu drie (dag)opleidingen, eigenlijk uitgebreide specialisaties, met het diploma van de School voor Maatschappelijk Werk: a. Jeugdwerk/Vormingswerk, later Soc. Cultureel Vormingswerk (CMV) b. Maatschappelijk Werk: nu MWO c. Personeelswerk/Industriële Verhoudingen: een novum in Nederland; nu P&A Dr. Feitse Boerwinkel (op foto rechts) wordt directeur van de School voor Maatschappelijk Werk (tot juni 1971). Hij blijft ook rector van het internaat, de woongemeenschap (tot ). In 1957 wordt drs. Jan Groenveld (foto links) adjunct directeur. De kleinschalige academie heeft levensbeschouwelijk, cultureel en politiek een creatieve en kritische cultuur ACADEMIE DE HORST Jaarverslag 1959: De opleiding in zijn geheel, omvattende de School voor Maatschappelijk Werk, de Eindcursus (Evangelist) en het Internaat heet sedert januari 1959: Academie "De Horst". Dus niet: sociale academie De Horst 3

4 Er zijn 161 wika's, 59 vrouwen en 102 mannen. 97 wika's zijn in dienst van kerkelijke organen. 92 wika's werken in een grote stad, 34 op het platteland en 35 hebben zowel met de stadsbevolking als met de plattelandsbevolking te maken. In de jaren 1960 groeit het aantal studenten explosief. De academie groeit in alle opzichten (de gebouwen, het internaat, het leerplan) uit het jasje dat sinds 1945 werd aangemeten Voor het eerst wil een aantal afgestudeerden de wika belofte niet meer afleggen. In 1964 wil geen van de afstuderenden nog een wika gelofte afleggen; zij willen nog wel in leven en werk getuige van Jezus Christus zijn, maar zien de belofte als iets uit een voorbije periode. Overbodig naast de geloofsbelijdenis. In juli 1965 leggen 8 (van de 20) afgestudeerden nog de wika belofte af Kerk en Wereld wil van de gelofte af; einde van de binding van de wika s aan Kerk en Wereld DE URGENTIECURSUSSEN (NU: DEELTIJDOPLEIDINGEN) Start Urgentiecursus Maatschappelijk Werk met een groep van 21 (13 vrouwen, 8 mannen). Vierjarige cursus. Minimum leeftijd 25 jaar. Toelatingsexamen mogelijk Het stichtingsbestuur besluit tot officiële naamswijziging van School voor Maatschappelijk Werk naar Academie de Horst. Niet Sociale Academie, zoals de regering voorstelt, want daarmee zou, naar de mening van de Horstdirectie, eenzijdig de nadruk komen te liggen op het MW, terwijl ook de studierichtingen CW en PW vertegenwoordigd zijn Start van de Part Time Opleiding hbo Personeelswerk' met 12 deelnemers, 11 mannen en 1 vrouw. Een novum in Nederland Start eerste groep Urgentiecursus hbo Cultureel Werk 4

5 Start eerste groep mbo inrichtingswerk Start eerste groep Urgentieopleiding hbo Inrichtingswerk De eerste paal van het nieuwe schoolgebouw aan Horstlaan 2 wordt de grond ingeheid. Januari 1969 Nieuwe gebouw Horstlaan 2 klaar POLITISERING EN DEMOCRATISERING Podiumavond met Roel van Duyn over provo, provotariaat en klootjesvolk. Febr Opening van de urgentiecursus MW met rede van dr. H. Ph. Milikowski: 'De creatieve cliënt'. Milikowski is spraakmakend met zijn kritiek op het maatschappelijk werk. 1968/69 In dit cursusjaar is "in alle afdelingen een diepgaand proces van heroriëntering en herstructurering op gang gekomen". (Jaarverslag) Febr Demokratisering afdeling Dagopleiding Maatschappelijk Werk. In maart een DM dag met besluitvorming volgens 'one man one vote'. juni 1969 Dianne Bosch (Dagopleiding CW) eindexamenskriptie: 'Pleidooi voor projektonderwijs' E.E. Behrend en C. Louwerse: Projektonderwijs en Sociale Akademie, Horstcahier 2 (nieuwe serie). Zij zijn Hoofd van resp. Dagopleiding MW en Dagopleiding CW Openbare bestuursvergadering met 100 aanwezigen Het Stichtingsbestuur verklaart zich loyaal aan het demokratiseringsproces en is bereid om mandaat ter beschikking te stellen. 5

6 Eerste Algemeen Kongres van docenten, medewerkers en studenten op basis van 'one man one vote'; 386 stemmen uitgebracht. april 1970 Vorming van 'Horstgroeperingen' (partijen) met het oog op de verkiezingen voor de Raad van Gedeputeerden (voorloper medezeggenschapsraad): HG 1 Kritisch Agogische Academie; HG 2 Proeve van een vroegtijdige kabouterpartij; HG 3 Garantie goed onderwijsbestel in een pluriforme academie; HG 4 Lijst R.O.O.D.: Radicaal Ontwerp van Opstandige Democraten voor een akademie als studie en aktiecentrum Eerste vergadering van de Raad van Gedeputeerden. Nora van Riet en Chris Eggink zijn voorzitter. Paritair samengesteld studenten/medewerkers. HG 1 vijf zetels; HG 3 vier zetels en HG4 twee zetels Kongres. Directeur drs. Jan Groeneveld door Bestuur voorgedragen als opvolger van Boerwinkel. Hij wordt gekozen, met alleen HG 4 tegen. Dit verzet van HG 4 tegen Groeneveld wordt aanleiding tot ontstaan van de alternatieve beweging. Sept Naar een strategie en methodiek van sociale aktie door Piet Reckman. 2 e druk dec. 1971; 3 e druk maart Sept Groep van 58 tweedejaarsstudenten en docenten Piet Reckman, Pier van Gorkum, Bert ter Schegget, Rudi van Roon, Theo Jonkergouw en Hein Cras vormen een Alternatieve Academie. Uitgangspunt voor het onderwijs vormen een drietal stellingen (de roemruchte 'marxistisch leninistische beginselen'): 1. De ekonomische onderbouw is bepalend voor de verhoudingen in de samenleving; 2. De machtelozen moeten niet individueel geholpen, maar in groepen georganiseerd worden; 3. Autoritaire structuren willen altijd met demokratische middelen bestreden worden. September november escalatie conflicten binnen de Horst. 6

7 9 dec 1971 Onderwijsminister Chris van Veen (CHU) spreekt zijn bezorgdheid uit over de ontwikkelingen op Academie de Horst. Aanleiding is het te laat indienen van het leerplan. Dreigt de subsidie te zullen intrekken wanneer niet op "uiterst korte termijn" die dingen worden veranderd die "in strijd zijn met de onderwijswet". Vraagt: 'Hoe christelijk is de Horst nog?' 9 dec Kongres. Directeur Jan Groeneveld en adjunct directeur Lenie Dekema worden per motie van hun direktiefunkties ontheven. Dec De landelijke pers gaat zich Academie de Horst bemoeien. 29 dec Kongres. Ontknoping van het conflict. Jan Groeneveld bereid om terug te treden en per op te treden als adjunct directeur. Erik Behrend (2 e van links) wordt met grote meerderheid van stemmen gekozen tot directeur Piet Reckman adjunct directeur Onderwijs BIJZONDERE LEERROUTES 1976 Sinds bestaan binnen cultureel werk en maatschappelijk werk speciale vrouwengroepen en projecten Chileense vluchteling docent Bincho Alaracon en vluchteling studenten uit Latijns Amerika richten Werkgroep Latijns Amerika (WLA) op. 7

8 1980 Docent Hein Cras richt met collega s en studenten de Werkgroep Buitenlandse Arbeiders (WBA) op. De WBA is vooral gericht op studenten afkomstig uit Turkije en Marokko Docenten va Surinaamse en Antilliaanse afkomst richten de SurAnt groep op Uit WLA, WBA en SurAnt ontstaat de als aparte afdeling functionerende Interculturele Leerroute (IL), ook genoemd Leerroute Multi etnisch Welzijnswerk Oprichting van zelfstandige vierjarige Vrouwenleerroute MW/CW, later HBO Vrouwen en Welzijn Leerroute Theologie en Maatschappij. Vanaf 1992 Opheffing / re integratie zelfstandige leerroutes FUSEREN: JA OF NEE 1984 Minister van Onderwijs Wim Deetman lanceert schaalvergrotingsoperatie: Schaalvergroting Taakverdeling Concentratie (STC operatie). De circa vierhonderd hbo instellingen moeten fuseren en grote hogescholen vormen. De opheffingsgrens is 600 studenten. Fusiebesprekingen tussen De Horst, De Nijenburgh, Middeloo en De Jelburg verlopen in goede harmonie Kongres over de fusie. Ondertekening van Besturenfusieplan IHBO Midden Nederland akkoord. Motie met voorwaarden Jef Helmer aanvaard met 47 stemmen vóór, 13 tegen en 2 onthoudingen Afscheid van algemeen directeur Erik Behrend (foto). Afscheidsrede: 'Horst Kultuur'. Peter Frederiks nieuwe algemeen directeur 8

9 Kongres besluit niet toe te treden tot de Hogeschool Midden Nederland en 'zelfstandig samenwerkend' verder te gaan DE HORST: NIEUWE PERIODE VAN GROEI Staf studieweek hele academie: brainstormen over nieuwe onderwijsmogelijkheden en werken aan het Instellingswerkplan (IWP) Notitie Schoolontwikkeling door onderwijsdirecteur Piet Reckman. In de loop van 1987 verschijnen een tweede en derde notitie schoolontwikkeling. voorjaar 1987 Studiecentrum De Horst gaat van start met als docent Rinze Vissia als coördinator. Nov De Horst gaat i.s.m. Hogeschool Midden Nederland de urgentieprogramma's Basisedukatie verzorgen Directeur Peter Frederiks kondigt tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst aan dat Akademie de Horst met ingang van heden 'Hogeschool de Horst' zal heten Start van een nieuwe leerroute: POA 3. Een parttimeopleiding P&A met een voltijds onderwijsprogramma Start van een opleiding voor randgroepjongerenwerkers binnen mbo inrichtings werk. Met extra financiering van het ministerie Fusie aanzoeken van drie opleidingen op antroposofische grondslag: Vrije Pedagogische Akademie, de Prins en de Wervel, worden door de Horst afgeslagen Feestelijke opening nieuwe dépendance 'De Vijver' (voormalige Leinweber school aan de Vijverlaan). Einde 1989 Peter Frederiks neemt ontslag. Hendrik Quint interim directeur. Mary Franken treedt zomer 1990 aan als directielid (tot 1994) Paul Beugels, directeur / voorzitter CvB van De Horst. 9

10 1996 Nr. 1 positie De Horst in HBO in Keuzegids Hoger Onderwijs. Dit blijft de komende jaren zo OPNIEUW: FUSEREN JA OF NEE? Cees Verspuij voorzitter CvB. Levensvatbaarheid De Horst ter discussie Fusieplannen Hogeschool de Horst met Hogeschool IJselland (Deventer) worden gelanceerd en weer afgeblazen Samenwerkingsovereenkomst De Horst Hogeschool van Utrecht; CvB HvU voorzitter Henk de Greef voorzitter Stichtingsbestuur De Horst Ron Rooswinkel directeur Hogeschool de Horst Interim directeuren Ela van Tuyl en Rita van Odenhoven Margriet Jongerius directeur SAMENWERKING EN FUSIE Midden jaren '90 bleek de kwetsbaarheid van een kleine hogeschool, vooral wat betreft investeringen in ICT en opvangen van periodes waarin de studenten instroom terugloopt. Na veel schermutselingen werd in 1998 een constructie gevonden van aanleunen tegen de Hogeschool van Utrecht met behoud van juridische en onderwijsinhoudelijke autonomie. Daarin gold als belangrijk dat De Horst door de jaren heen een herkenbare identiteit had opgebouwd. Trefwoorden van het profiel van De Horst waren: kleinschaligheid niet schools onderwijs op goed niveau praktijkgerichtheid 10

11 blijvende aandacht voor emanciperend werken traditie in intercultureel onderwijs, korte lijnen student docent, management medewerkers. Opvallend is dat bij nieuwe generaties studenten de naam van De Horst als rode academie geen enkele associatie oproept. Ook dat is geschiedenis geworden. Veel bepalender sinds 1996 is voor hen de toppositie die Hogeschool De Horst inneemt in de Keuzegids voor het Hoger Onderwijs Hogeschool De Horst en Hogeschool van Utrecht maken bekend dat zij willen fuseren met behoud van eigen identiteit van Hogeschool De Horst. 21 mei 2005 Grootse reünie en afscheidsfeest De Horst. Met meer dan duizend oud studenten. Hieronder achtereenvolgens: Reünie en afscheid Driebergen; medewerkers administratie en facilitair; docenten en (oud) directeuren) 11

12 12

13 Augustus 2005 Fusie De Horst met Hogeschool Utrecht. De opleidingen CMV, MWD en SPH verhuizen naar Berkenweg 11 te Amersfoort. Zij gaan door onder de naam Instituut voor Social Work/ De Horst. Anneke Menger, voorheen manager MWD op De Horst, is in directeur van het nieuwe Instituut voor Social Work. De opleiding P&A gaat naar het Instituut voor Arbeid en Organisatie aan de Heidelberglaan 7 te Utrecht. Juli 2008 De lichting die in Driebergen met de studie is begonnen, studeert in Amersfoort af. Juli 2009 De eerste lichting die in amersfoort is begnnen, studeert af. INFORMATIEBRONNEN Bronnen en Verhalen op de Alumnipagina Social Work / Geschiedenis De Horst M. van der Linde (2006), Feitse Boerwinkel, inclusief denker. Horstcahier 26. Amersfoort: CSW/ De Horst. 108 p. M. van der Linde (2005), De Horst Biografie van een buitenbeentje. Amsterdam: SWP. 176 p. M. van der Linde (2003), Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland Hilversum: Verloren. 457 p. 13

14 M. van der Linde (1995), Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk Proefschrift Universiteit Utrecht. Zoetermeer: Boekencentrum. 534 p. M. van der Linde (1991), De Horst Beelden van een bewogen verleden. Driebergen: Hogeschool De Horst. 164 p. 14

DE NIJENBURGH 1947 1987 1997: ZAKELIJK EN SOCIAAL

DE NIJENBURGH 1947 1987 1997: ZAKELIJK EN SOCIAAL DE NIJENBURGH 1947 1987 1997: ZAKELIJK EN SOCIAAL Door Maarten van der Linde, docent geschiedenis van het Sociaal Werk Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, maart 2010 Gereformeerd begonnen in

Nadere informatie

Congres. Sprekers Prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten Dr. R. Bisschop Drs. L. N. Rottier Dr. A. Huijgen. Het congres wordt gehouden op :

Congres. Sprekers Prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten Dr. R. Bisschop Drs. L. N. Rottier Dr. A. Huijgen. Het congres wordt gehouden op : Congres EIGENHEID en LEGITIMITEIT Spanning tussen de (pedagogische) opdracht van de christelijke / reformatorische school en een sturende overheid Aanleiding: De vragen die centraal staan tijdens dit congres

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

2o\y/ax Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2o\y/ax Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - t t 2o\y/ax ONTVANGEN 0 1 FEB.?OTJ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag HZ University of Applied Sciences t.a.v. het college van bestuur Postbus

Nadere informatie

KWALIFICATIE-EISEN 2017/2018 PEDAGOGISCH MEDEWERKERS. adres: Larikslaan 6c 3833 AM Leusden

KWALIFICATIE-EISEN 2017/2018 PEDAGOGISCH MEDEWERKERS. adres: Larikslaan 6c 3833 AM Leusden 2017/2018 KWALIFICATIE-EISEN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS telefoon: 030-2080204 e-mail: info@flexleidster.nl internet: www.flexleidster.nl adres: Larikslaan 6c 3833 AM Leusden Inhoud Kwalificatie-eis pedagogisch

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

MR- jaarverslag

MR- jaarverslag MR- jaarverslag 2014-2015 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 3 Samenstelling MR en datum van indiensttreding... 3 Taakverdeling... 4 Vergaderingen... 4 Vergaderfrequentie... 4 Speerpunten uit de vergaderingen...

Nadere informatie

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015

Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Leergang Israël en de Bijbel 3 e Gewijzigde versie 26 juni zomer 2015 Gouda Data: 10 sept. / 24 sept. / 8 okt. / 15 okt. / 29 okt. / 12 nov. / 26 nov. / 10 dec. Datum Gouda Titel Uitwerking Bronnen (uiteraard

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

A. Diploma s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO:

A. Diploma s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO: Jij wilt solliciteren voor de functie van Pedagogisch medewerker. Hieronder zie je een opsomming van alle opleidingen die geaccepteerd worden voor de functie. Dit is de kwalificatie-eis die staat in bijlage

Nadere informatie

Voorstel invulling betrokkenheid Israël

Voorstel invulling betrokkenheid Israël Code: LV01 01.0.0 Pagina 1 van Voorstel invulling betrokkenheid Israël Van de Broeders: Ad de Boer, Jan Mudde en Henk Zuidhof Datum: oktober 01 Code: LV01 01.0.0 Pagina van 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB.

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Paul De Knop wordt nieuwe rector van VUB Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Etterbeek - Professor Paul De Knop (53) heeft de rectorverkiezingen aan de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Imam / islamitisch geestelijk werker

Imam / islamitisch geestelijk werker Imam / islamitisch geestelijk werker Rimke van der Veer Rasit Bal 10 april 2008 1 Inhoudsopgave 1.Wat ging er aan vooraf 2.Intentieverklaring 3.Projectgroep en stuurgroep 4.Resultaten 2006 / Speerpunten

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs Vrijheid van onderwijs Ledenpeiling van 9 t/m 27 februari 2012 Aanleiding In maart 2012 geeft de Onderwijsraad een advies over de vrijheid van onderwijs dat mogelijk zal leiden tot wijzigingen in het onderwijsbestel.

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

DIPLOMALIJST GASTOUDERS

DIPLOMALIJST GASTOUDERS DIPLOMALIJST GASTOUDERS MBO niveau 2 opleidingen Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Helpende welzijn 2 Helpende Zorg en Welzijn Verzorgingsassistent(e) MBO niveau 3 of 4 opleidingen A verpleegkundige

Nadere informatie

Diplomalijst gastouder

Diplomalijst gastouder Diplomalijst gastouder Mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn 2 Helpende welzijn 2 Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Verzorgingsassistent(e) Mbo-3/4 A verpleegkundige; Activiteitenbegeleider (AB);

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Inhoud Tijdsbeeld. Internationaal Samenvatting tijdsbeeld

Inhoud Tijdsbeeld. Internationaal Samenvatting tijdsbeeld Inhoud 1970-1974 Hoorn, 5 april 2011 Tijdsbeeld Brede roep om verandering Democratisering D66 Tweede feministische golf 5 daagse werkweek Studentenprotest Seksuele revolutie Provo Amsterdam (66) Kabouter

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie?

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Informatiefolder hbo theologie CGO 1 Wie zijn wij? De letters CGO staan voor Cursus

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Zitting 1982-1983 Nr. 51 16106 Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 en de Wet van 12 november 1975, Stb.

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Door middel van het voorliggende managementstatuut wordt door het bestuur alsnog uitvoering gegeven aan de wettelijke en statutaire verplichtingen.

Door middel van het voorliggende managementstatuut wordt door het bestuur alsnog uitvoering gegeven aan de wettelijke en statutaire verplichtingen. MANAGEMENTSTATUUT 1 PREAMBULE Artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) geeft aan schoolbesturen de verplichting om een managementstatuut vast te stellen waarin tenminste een regeling is

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

Generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten

Generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten Generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten als bedoeld in ordinantie 13 1 1 Wijziging generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten als bedoeld in ordinantie 13 in

Nadere informatie

Cohortoverzicht maatschappijleer cohort 2015 Deze studenten zijn in eerstejaars

Cohortoverzicht maatschappijleer cohort 2015 Deze studenten zijn in eerstejaars Cohortoverzicht maatschappijleer cohort 2015 Deze studenten zijn in 2015-2016 eerstejaars VT/DT OidS VT/DT OidS VT/DT OidS VT/DT OidS VT/DT OidS 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2017/2018

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. A. Jaarrekening 2012 Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 13-03) 1. Het jaarverslag 2012 van de

Nadere informatie

16/12/2014 VORMING VOOR DE TOEKOMST VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

16/12/2014 VORMING VOOR DE TOEKOMST VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VORMING VOOR DE TOEKOMST VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS 1 TRAJECT VORMING 8 mei 12 september 14 december 14 Toekomst SO inkleuren Visietekst subgroepen Synthesetekst Inkleuring en concretisering - Terugkoppeling

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de Fontys

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Samengesteld door M.W.J. Rommers en R.M. Thomassen

Samengesteld door M.W.J. Rommers en R.M. Thomassen 616 Plaatsingslijst van het archief van het Gemeenschappelijk Protestants Overleg Bejaardenwerk GPOB (voorheen Stichting Protestants Overleg Bejaardenwerk) (1968-1993) Samengesteld door M.W.J. Rommers

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

O NTVANGEN 0 1 feb. 2018

O NTVANGEN 0 1 feb. 2018 O NTVANGEN 0 1 feb. 2018 inisterievan Onderwijs, Cultuur en retenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BI Den Haag HZ University of Applied Sciences t.a.v. het college van bestuur Postbus 364 4380 Al

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp benoemen van een nieuwe straat, te weten "Larenstein", straatcode 3115 1- Notagegevens Notanummer 2018-000137 Datum 13-02-2018 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1943. JANUARI. Van heden af wordt geen tolgeld meer geheven bij de Leiderdorpsche brug, welke tol sedert 1542 bestaan heeft. 4

Nadere informatie

Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder

Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder Lijst van kwalificerende opleidingen 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV) 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD 3e jaar deeltijd volgend Sociaal

Nadere informatie

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte

Nadere informatie

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Info Samen dragen Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Nieuwsbrief februari 2015 Geachte ouder, geachte belangstellende, Al een aantal jaren bundelen christelijke en reformatorische

Nadere informatie

Sectorwerkstuk Maatschappijleer Leerkracht in het basisonderwijs

Sectorwerkstuk Maatschappijleer Leerkracht in het basisonderwijs Sectorwerkstuk Maatschappijleer Leerkracht in het basisonderwijs Sectorwerkstuk door een scholier 1556 woorden 29 augustus 2009 6,1 35 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Leerkracht in het basisonderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 20 Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van het Bevoegdhedenbesluit WPO tot vaststelling van de bewijzen van bekwaamheid die bevoegdheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

5 e Chronos nieuwsbrief. Berichten vanuit de Pabo ALPO. Nieuwe stageopzet

5 e Chronos nieuwsbrief. Berichten vanuit de Pabo ALPO. Nieuwe stageopzet 5 e Chronos nieuwsbrief 2 Berichten vanuit de Pabo De pabo is in beweging! Er gebeurt veel in het Pabo-wereldje. ALPO Met ingang van het studiejaar 2009-2010 is Pabo Groenewoud samen met Pabo Arnhem en

Nadere informatie

PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT

PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT PENPAK IK WIL IN NEDERLAND STUDEREN. SCHAKELJAAR HBO/UNIVERSITEIT NEDERLANDS LEREN. VERDER STUDEREN. HET SCHAKELJAAR IS EEN INTENSIEF TRAJECT VOOR ANDERSTALIGE HOOGOPGELEIDEN DIE WILLEN STUDEREN AAN EEN

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS

Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Voornaam: Joey Achternaam: Derwort Straat: Jacob Catsstraat Nummer: 70 Geslacht: man Postcode: 2613 HC Woonplaats: Delft Telefoon: (+31)6 21861252 Mobiele nummer:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

crebo/croho naam opleiding onderwijstype soort EQF niveau

crebo/croho naam opleiding onderwijstype soort EQF niveau Lijst opleidingen voor toegang register Sociaal Werkers Toelichting Sommige opleidingsnamen komen meerdere keren voor. In dat geval varieert de crebo/crohocode of soort opleiding. De reguliere, meestal

Nadere informatie

Missie. Waar komen we vandaan?

Missie. Waar komen we vandaan? Groen moet je doen! Waar komen we vandaan? Missie In 1938 is te Gouda de christelijke lagere land- en tuinbouwschool opgericht door de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. In het begin was dit een school

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

Voorstel over de toekomst van de deeltijdopleiding

Voorstel over de toekomst van de deeltijdopleiding Voorstel over de toekomst van de deeltijdopleiding Van het Bestuur Theologische Opleiding en de Unieraad ACHTERGROND Ons seminarium kent drie leerroutes: 1. Een universitaire theologiestudie aan de Vrije

Nadere informatie

Decanaat mavo / vmbo-tl

Decanaat mavo / vmbo-tl Welkom ouders/verzorgers van de leerlingen uit mavo-tl 3 en voorlichters van ROC Midden-Nederland, MBO-Amersfoort. Decanaat mavo / vmbo-tl Roos Wubben en Sjoerd Tolsma De pakketkeuze voor de overgang van

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

Programma open dag 31 januari 2018

Programma open dag 31 januari 2018 Programma open dag 31 januari 2018 Alle opleidingen In de aula van Hogeschool Viaa staan docenten en studenten van alle opleidingen klaar voor een persoonlijk gesprek waarin je jouw vragen over de opleiding

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest

Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest (1977-1994) 395 Samengesteld door P. Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Werken in de kinderopvang?

Werken in de kinderopvang? Werken in de kinderopvang? Check in deze diplomalijst of jouw diploma volstaat om te werken in de kinderopvang. We maken hierin onderscheid voor het werken op een kinderdagverblijf (kdv) en/of een buitenschoolse

Nadere informatie

Het belang van burgerschapsvorming

Het belang van burgerschapsvorming ONTWIKKELINGEN CULTUUREDUCATIE IN HET MBO BURGERSCHAPSVORMING Het belang van burgerschapsvorming De WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) legt sinds 1996 vast dat het mbo zijn studenten niet alleen voorbereidt

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

De zeven leerroutes zorgen ervoor dat studenten een optimaal op hun vooropleiding aansluitend onderwijsprogramma kunnen volgen. De organisatiecultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid,

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden februari 2008 1 PREAMBULE Overwegende dat: het bestuur na een uitgebreide analyse heeft besloten om het huidige

Nadere informatie

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Haberland, B.C. (Birgit) Kenmerk 438742 Vergadering Vergaderdatum 9 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G S E C R E T A R I S Ouderraad Gymnasium Bernrode

J A A R V E R S L A G S E C R E T A R I S Ouderraad Gymnasium Bernrode Inhoud J A A R V E R S L A G S E C R E T A R I S Ouderraad Gymnasium Bernrode >> periode 25 augustus 2014 t/m 29 augustus 2015

Nadere informatie

De diplomalijst voor gastouders is uitgebreid. Hieronder kun je de lijst bekijken:

De diplomalijst voor gastouders is uitgebreid. Hieronder kun je de lijst bekijken: De diplomalijst voor gastouders is uitgebreid. Hieronder kun je de lijst bekijken: Diploma's op mbo-2 niveau: 1) Helpende breed 2 2) Helpende sociaal agogisch werk 2 3) Helpende welzijn 2 4) Helpende Zorg

Nadere informatie

Vragen waar deze maar ook de andere Zeeuwse onderwijsinstellingen onder meer voor staan zijn:

Vragen waar deze maar ook de andere Zeeuwse onderwijsinstellingen onder meer voor staan zijn: bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffier ons kenmerk: 09027445 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: Mevr. M.J.H.M. van Groeningen

Nadere informatie

AZ 12-09 Generale Synode april 2012

AZ 12-09 Generale Synode april 2012 ADVIES Van het Generale College voor de Kerkorde Betreft: raad van toezicht Protestantse Theologische Universiteit Ord. 13-3-3 AZ 12-09 Generale Synode april 2012 Toelichting Sinds 1 september 2010 is

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Studiekostenbeleid. Notitie VOS. Aan CC Van Datum

Studiekostenbeleid. Notitie VOS. Aan CC Van Datum Studiekostenbeleid Notitie VOS Aan CC Van Datum CvB Hanzehogeschool HMR Vooruitstrevend Overleg Studenten 27 april 2006 Inleiding Met deze notitie wil het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) het College

Nadere informatie

Functie profiel. Leden Raad van Toezicht DE ORGANISATIE POSITIE KANDIDAAT PROFIEL PROCEDURE

Functie profiel. Leden Raad van Toezicht DE ORGANISATIE POSITIE KANDIDAAT PROFIEL PROCEDURE Functie profiel Leden Raad van Toezicht Maes & Lunau handelt geheel in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en haar opdrachtgevers dienen overeenkomstig te handelen. De persoonsgegevens uit

Nadere informatie