Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum"

Transcriptie

1 Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum Vandaag gepubliceerde Global Enabling Trade Report 2012 van het World Economic Forum (WEF) geeft inzicht in de mate waarin 132 economieën internationale handel mogelijk maken. Net als in voorgaande jaren wordt de top van de zogenaamde Enabling Trade Index gedomineerd door open economieën met een relatief kleine thuismarkt die groot belang hebben bij een efficiënt en uitgebreid internationaal handelsverkeer. Singapore (1 e plaats), Hong Kong, Denemarken en Zweden blijken opnieuw de landen die het meest succesvol instituties, beleid en services hebben ontwikkeld die een vrije goederenstroom over grenzen en naar de beoogde bestemming faciliteren, ditmaal gevolgd door Nieuw Zeeland. Hogere handelsbarrières waarneembaar in de Verenigde Staten, China, India en Rusland, terwijl in veel landen in Zuidoost-Azië internationale handel juist meer wordt bevorderd. Nederland stijgt in twee jaar tijd van de 10 e naar de 7 e positie op de ranglijst dankzij hoge scores op onder meer de kwaliteit en aanwezigheid van ICT infrastructuur en logistieke dienstverlening, een excellente haven-, luchtvervoer- en spoorinfrastructuur, sterke internationale maritieme connectiviteit en een efficiënte en transparante grensadministratie. Nederland scoort nog relatief zwak op het gebied van de complexiteit van tarieven, bescherming van handel tegen misdaad, import- en exportkosten per container, beschikbaarheid van handelskapitaal en de strenge regelgeving met betrekking tot het inhuren van buitenlandse krachten. PERSBERICHT: EMBARGO TOT WOENSDAG 23 MEI 2012, 15:00 UUR (CET)! Introductie Vandaag is officieel de vierde editie van het Global Enabling Trade Report van het World Economic Forum gelanceerd. Onder het thema Reducing Supply Chain Barriers besteedt het rapport uitgebreid aandacht aan de mate waarin individuele economieën waaronder ook de Nederlandse economie instituties, beleid en services hebben ontwikkeld die een vrije goederenstroom over grenzen en naar de beoogde bestemming faciliteren. De op basis hiervan vastgestelde openheid van economieën voor internationale handel komt in het rapport tot uitdrukking in de zogenaamde Enabling Trade Index (ETI), die de kern vormt van het rapport.

2 Dit jaar is een recordaantal van 132 economieën meegenomen. Voor elke van deze economieën is een gedetailleerd profiel opgesteld, waarin duidelijk wordt welke zaken veranderd zouden moeten worden om in de toekomst meer te kunnen profiteren van de internationale handel en zich beter te positioneren in de globale arbeidsverdeling. De ranglijst geeft in feite weer op welke wijze en in welke mate landen handelsbarrières hebben opgebouwd die het profiteren van internationale handel in de weg staan. Op grond hiervan kunnen beleidsmakers maatregelen nemen die de openheid voor internationale handel positief beïnvloeden. Dit is zeker van belang voor een kleine open economie als Nederland die voor welvaartscreatie grotendeels afhankelijk is van florissante internationale handel. Het rapport biedt dan ook handvatten om economische groei aan te wakkeren ten tijde van de huidige crisis. De Enabling Trade Index gebruikt een combinatie van harde data van de Verenigde Naties, Wereldbank, Wereldhandelsorganisatie en andere publiekelijk beschikbare bronnen alsmede de (grotendeels kwalitatieve) resultaten van een wereldwijd uitgevoerde Executive Opinion Survey. Voor Nederland wordt deze survey namens het World Economic Forum jaarlijks gecoördineerd door INSCOPE Research for Innovation vanuit de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Singapore en Hong Kong blijven Enabling Trade Index domineren, Nederland stijgt naar 7 e positie Net als in voorgaande jaren wordt de top 10 van de Enabling Trade Index gedomineerd door landen met een relatief kleine thuismarkt met een groot belang bij een efficiënt en uitgebreid internationaal handelsverkeer. En net als in 2009 en 2010 wordt de ranglijst overtuigend aangevoerd door Singapore. Hong Kong (in 2008 nog op nummer één, gevolgd door Singapore, Zweden, Noorwegen en Canada) staat opnieuw op de tweede plaats, maar de afstand met Singapore is gegroeid en relatief groot geworden. De Scandinavische landen Denemarken en Zweden hebben hun respectievelijk derde en vierde positie gehandhaafd. De top 4 is daarmee onveranderd ten opzichte van de vorige editie van het rapport in Nieuw Zeeland houdt vast aan een opwaartse trend in de ranking en komt nieuw binnen op de vijfde positie. Finland (voorheen 12 e ) volgt op de voet en komt in één klap in de top 10. Nederland stijgt drie plaatsen naar de 7 e positie, en verstevigt daarmee haar positie in deze top. De top 10 wordt gecompleteerd door Zwitserland, Canada en Luxemburg, maar deze landen zijn wel allen gedaald. Tabel 1 toont een compleet overzicht van de nieuwe top 10 inclusief wijzigingen ten opzichte van het vorige (2010) rapport. Tabel 1 World Economic Forum Enabling Trade Index 2012 Top 10 Land Ranking 2012 Ranking 2010 Singapore 1 1 Hong Kong 2 2 Denemarken 3 3 Zweden 4 4

3 Nieuw Zeeland Finland Nederland Zwitserland Canada Luxemburg = zelfde ranking; # = stijging (van #) in ranking; # = daling in ranking Noorwegen is verdwenen uit de top 10, en bezit nu de 12 e positie. Opvallende stijgers in de subtop van de ranglijst zijn het Verenigd Koninkrijk (van 17 naar 11), Chili (van 18 naar 14) en Japan (van 25 naar 18), terwijl IJsland juist fors gedaald is (van 11 naar 16). Even verderop in de ranglijst zijn Saoedi-Arabië (nu 27 e ), Uruguay (40 e ), Polen (48 e ), Albanië (49 e ) en Japan (18 e ) de grootste stijgers, terwijl Bahrein (30 e ), Zuid-Korea (34 e ), Cyprus (37 e ) en Tunesië (44 e ) flink zijn gezakt ten opzichte van 2010 (zie Tabel 2). Tabel 2 Grootste stijgers en dalers in de Enabling Trade Index Top 50 Land Ranking 2012 Ranking 2010 Saoedi-Arabië Uruguay Polen Albanië Japan Bahrein Zuid-Korea Cyprus Tunesië Noorwegen # = stijging (van #) in ranking; # = daling in ranking De internationale handel heeft turbulente jaren achter de rug. Na de sterke terugval in de wereldhandel in 2008 is de handel binnen en tussen opkomende markten sterker hersteld dan in en tussen andere landen, wat wederom lijkt te wijzen op het plaatsvinden van een verschuiving in economische activiteit naar minder ontwikkelde gebieden in de wereld. De internationale handel wordt ook sterk beïnvloed door de globalisatie van waardeketens. In toenemende mate worden goederen in verschillende landen binnen hetzelfde bedrijf (of groepen van bedrijven) geproduceerd. Landen worden dan ook steeds meer gespecialiseerd in bepaalde taken in plaats van in hele producten. Naast de Filippijnen staan ook Sri Lanka (73 e ) en Saoedi-Arabië in de top 3 van grootste stijgers in de ranglijst (zie Tabel 3). Andere sterke stijgers zijn Peru (van 63 naar 53), Zuid-Afrika (van 72 naar 63) en Marokko (van 75 naar 64). Marokko en Sri Linda behoorden in de 2010 editie van het rapport juist nog tot de twee grootste dalers (toen ten opzichte van 2009); die daling is nu dus deels weer goedgemaakt. De grootste stijger van 2010, Bosnië-Herzegovina, blijft dit jaar steken op de 80 e positie, terwijl de andere grote stijgers van toen, Vietnam en Ecuador, verder opklimmen (namelijk tot een 68 e resp. 71 e positie).

4 Tabel 3 Top 3 stijgers en dalers in de Enabling Trade Index Land Ranking 2012 Ranking 2010 Sri Lanka Filipijnen Saoedi-Arabië Madagaskar Kazachstan India # = stijging (van #) in ranking; # = daling in ranking Nederland verstevigt positie in de top 10 Nederland staat dit jaar op nummer 7 in de Global Enabling Trade Index van het World Economic Forum. Na een 11 e positie in 2008, toen de eerste editie van rapport uitkwam, en daarna een nummer 10 notering in zowel 2009 als 2010, is dit de hoogste score van Nederland tot nu toe. Volgens het Global Enabling Trade rapport zijn de efficiënte en transparante grensadministratie en de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige logistieke dienstverlening de sterkste aspecten van Nederland als men kijkt naar de mate waarin instituties, beleid en services zijn ontwikkeld die een vrije goederenstroom over grenzen en naar de beoogde bestemming faciliteren. De Nederlandse douane (5 e positie van de geanalyseerde 132 landen) biedt de noodzakelijke services aan bedrijven, en de papierafhandeling voor import en export verloopt soepel en snel; Nederland noteert een 12 e plaats op de efficiency van import en export procedures. Transportservices worden tot de wereldtop berekend in termen van zowel beschikbaarheid als kwaliteit (3 e positie). Bovendien heeft Nederland volgens het rapport een superieure connectiviteit met de rest van de wereld via maritieme routes. Dit laatste wordt met name toegeschreven aan de Rotterdamse haven, de grootste maritieme gateway van Europa. De kwaliteit van de haveninfrastructuur wordt beoordeeld als excellent (2 e positie wereldwijd, achter Singapore). Ook de infrastructuur van luchttransport (5 e ) en spoorwegen (6 e ) scoren hoog. De kwaliteit van wegen staat overigens op een 24 e positie. Nederland is wereldwijd koploper in de categorie beschikbaarheid en gebruik van ICT. Dit is met name dankzij het hoogste aantal breedband internet abonnementen ter wereld en het relatief grote aantal personen (90,7%) in Nederland dat internet gebruikt (3 e positie wereldwijd). Nederland scoort minder goed op verschillende specifieke aspecten van regelgeving en fysieke bescherming. Volgens het rapport zou de Nederlandse handel profiteren van minder strenge regelgeving met betrekking tot het inhuren van buitenlandse krachten (21 e positie) en van een betere bescherming van goederen tegen misdaad (46 e ). Tevens scoort Nederland relatief zwak op het gebied van de complexiteit van tarieven (105 e ), de beschikbaarheid van handelskapitaal (31 e ) en de kosten van import (43 e ) en export (46 e ) per container. Om de huidige positie qua enabling trade performance te kunnen verstevigen en de komende jaren verder te kunnen stijgen op de ranglijst zal hier in Nederland aandacht aan moeten worden besteed. Reductie van protectionistische maatregelen met een negatieve invloed op de mate waarin Nederland kan profiteren van internationale handel zullen vooral op Europees niveau besproken moeten worden; het rapport noemt het handelsbeleid van de Europese Unie overly restrictive.

5 Het Global Enabling Trade rapport bevat dit jaar per land informatie over welke factoren als meest problematisch worden gezien voor import en export. Wereldwijd zijn dit met name tarifaire en non-tarifaire belemmeringen voor vrije handel en een belastende douaneadministratie. Ook bedrijven in Nederland ervaren tarifaire en non-tarifaire belemmeringen als meest problematisch bij het importeren van goederen (27% van de respondenten geeft dit aan), gevolgd door opgelegde technische benodigdheden en standaarden. Meest problematische factoren voor export zijn voor bedrijven in Nederland het identificeren van potentiële markten en kopers (18,7% van de respondenten geeft dit aan), gevolgd door de benodigdheden geassocieerd met de zogenaamde regels van oorsprong ( rules of origin ) van goederen. Over de Enabling Trade Index De Enabling Trade Index (ETI) 2012 bestaat uit vier brede categorieën, de zogenaamde issue areas : (1) Markttoegang: de mate waarin buitenlandse goederenstromen welkom zijn in een land en buitenlandse markten toegankelijk zijn voor exporteurs in dit land. (2) Grensadministratie: de mate waarin de grensadministratie de in- en uitvoer van goederen faciliteert. (3) Infrastructuur: de mate waarin een kwalitatief hoogwaardige transport en ICT infrastructuur aanwezig is om goederenstromen binnen en over de grenzen te faciliteren. (4) Bedrijfsomgeving: De mate waarin politiek, regelgeving en veiligheid in een land impact hebben op de bedrijfsvoering van importeurs en exporteurs. Deze categorieën zijn opgedeeld in negen verschillende pilaren, waaraan weer diverse variabelen verbonden zijn die van invloed zijn op de mate waarin economieën in staat zijn te profiteren van internationale handel. Voorbeelden hiervan zijn het aantal benodigde dagen om te exporteren en importeren, de hiervoor benodigde documentatie, vervoerskosten, de complexiteit van opgelegde tarieven, corruptie, de hoogwaardigheid en aanwezigheid van transport en ICT infrastructuur en regelgeving met betrekking tot eigendomsrechten en het inhuren van buitenlands personeel. Door maatregelen te nemen die deze ingrediënten van de openheid voor internationale handel positief beïnvloeden kunnen beleidsmakers economische groei mogelijk aanwakkeren Hogere handelsbarrières in China, India, Rusland en VS, terwijl Zuidoost-Azië opener is geworden Grootmachten China (56 e ), India (100 e ), Rusland (112 e ) en de Verenigde Staten (23 e ) blijken allen minder open te zijn geworden voor internationale handel. De lagere positie van de Verenigde Staten is voornamelijk het resultaat van een verslechterde infrastructuur en nieuwe regelgeving die minder bevorderlijk is voor internationale handel. Met name de forse dalingen van India (16 plaatsen naar beneden op de ranglijst, en daarmee behorend tot de grootste dalers in de ranking) en China (8 plaatsen gedaald) zijn echter opvallend gezien de toegenomen rol van beide landen in de wereldhandel. Daarentegen blijken de handelsbarrières van Zuidoost-Aziatische landen, waaronder Thailand (57 e ), Indonesië (58 e ) en de Filippijnen (72 e ), juist afgenomen. Dit laatste is volgens het World Economic Forum vooral te danken aan de totstandkoming van de ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) in Veel landen in

6 Azië en de Pacific hebben de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van internationale handel en hebben er hun groeistrategieën op afgestemd. De regio benut echter nog niet de volle mogelijkheden van handel, wat zichtbaar is in bijvoorbeeld de lage ranking van China en India. De grootste uitdaging voor beide landen is om het restrictieve handelsbeleid te liberaliseren. De stijging in de ranglijst van Thailand, Indonesië en de Filippijnen is voor een groot deel te danken aan een dergelijke liberalisatie. De gemiddelde performance van landen in Zuid-Amerika en de Cariben is rondom het midden van de ETI ranking, maar onderlinge verschillende tussen landen zijn groot. Zo is Chili opgeklommen tot de 14 e positie en staat Costa Rica op een verdienstelijke 43 e positie, maar staat Venezuela (130 e ) vrijwel onderaan in de ranglijst. Corruptie en een gebrek aan fysieke bescherming van handel zijn de grootste zorgpunten voor de meeste landen in Zuid-Amerika, leidend tot hoge additionele kosten voor importeurs en exporteurs. De hoge positie van Chili in de ranglijst is onder andere te danken aan een buitengewone performance in termen van markttoegang (2 e positie wereldwijd), de laagste tarieven voor exporteurs in het buitenland, de lage complexiteit van de tariefstructuur (2 e ) en de vlotte douaneprocedures (10 e ). De ICT infrastructuur (44 e ) en tijdrovende import-export procedures (zo duurt het ongeveer 21 dagen om goederen uit het land te exporteren) zijn echter voor verbetering vatbaar. Noemenswaardig is ook de stijging van Brazilië, groot exporteur van voornamelijk agrarische producten, met drie plaatsen naar een 84 e positie. Het is daarmee het enige land van de zogenaamde BRIC landen die een stijging in de ranglijst vertoont. Ondanks de relatieve belangrijkheid van handel voor de Braziliaanse economie kent het land nog wel een hoge graad van protectionisme, wat zich uit in een lage score (104 e op de ranglijst) op de ETI categorie markttoegang. Vooral de hoge tarieven op import, de inefficiënte grensadministratie en de hoge kosten van import en export procedures zijn sterk voor verbetering vatbaar. Landen in het Midden-Oosten en Noord Afrika verschillen sterk in de mate waarin internationale handel bevorderd wordt. De Verenigde Arabische Emiraten noteren dit jaar een 19 e positie op de ranglijst, terwijl Algerije niet verder komt dan een 120 e positie en daarmee vrijwel onderaan de ranking staat. Het Midden-Oosten kent over het algemeen een open handelsbeleid, efficiënte grensadministratie en goed ontwikkelde infrastructuur. Noord Afrikaanse economieën, met Tunesië (44 e positie) als koploper, moeten op deze punten in de meeste gevallen nog een flinke inhaalslag maken. Van de Afrikaanse landen onder de Sahara scoren Mauritius (36 e positie) met een zeer open handelsbeleid en Zuid-Afrika (63 e ) met een goed ontwikkelde infrastructuur en een efficiënte logistieke dienstverlening het hoogst op de ETI ranglijst. Ondanks de vele liberaliseringen hebben landen in Afrika over het algemeen echter nog geen grote verbetering gezien in handelsperformance. Het is nog steeds een stuk duurder om handel te drijven met de Afrikaanse regio dan met andere regio s. Grootste obstakel is in de meeste landen de kosten van handelen. wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, waar de Nederlandse kernwaarden openheid, flexibiliteit en het accepteren van diversiteit bedrijven uit de hele wereld hebben aangetrokken. De nadruk ligt op doorbraken in onderzoek en praktijken die relevant zijn voor bedrijven; primair gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van leiders die hun vernieuwende ideeën kunnen omzetten in een duurzame toekomst. Onze

7 portfolio bestaat uit een breed gamma van programma s voor Bachelor, Master, Doctoraal en MBA programma's en opleidingen voor executives. Voor nadere informatie over RSM of over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM op of per op

Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel

Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel Vandaag wordt de Global Enabling Trade Report 2014 van het World Economic Forum (WEF) gepubliceerd. In dit rapport wordt uitgebreid aandacht

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

World Economic Forum (WEF) en verzamelde onder leiding van Professor Henk Volberda de gegevens voor Nederland.

World Economic Forum (WEF) en verzamelde onder leiding van Professor Henk Volberda de gegevens voor Nederland. Introductie Networked Readiness Index van het World Economic Forum 2013 Het Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World alweer de 12 e editie van de gerenommeerde

Nadere informatie

Nederland stijgt naar 6 e plaats in nieuwe Networked Readiness Index van World Economic Forum

Nederland stijgt naar 6 e plaats in nieuwe Networked Readiness Index van World Economic Forum World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2012 Nederland stijgt naar 6 e plaats in nieuwe Networked Readiness Index van World Economic Forum Rotterdam, 11 april 2012 --- Het

Nadere informatie

Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF

Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF ONDERZOEKSRAPPORT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2014: Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF Het World Economic Forum

Nadere informatie

Met een 4 e plaats scoort Nederland ijzersterk op ICT

Met een 4 e plaats scoort Nederland ijzersterk op ICT WEF GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIY ONDERZOEKSRAPPORT Met een 4 e plaats scoort Nederland ijzersterk op ICT Introductie Het Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth van het World

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 9/06/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Brunei 30/04/09 Nieuwe Overeenkomst.

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn; Onderwijs; Beroepsbevolking en werk; Een stimulerende omgeving om human capital te laten renderen.

Gezondheid en welzijn; Onderwijs; Beroepsbevolking en werk; Een stimulerende omgeving om human capital te laten renderen. ONDERZOEKSRAPPORT Nederlandse beroepsbevolking behoort tot de wereldtop 1) Zwitserland, Finland en Singapore hebben de slimste beroepsbevolking In het eerste Human Capital Report van het World Economic

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 15/06/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Barbados 08-12/02/10 11/02/10

Nadere informatie

Nederland keldert in de mondiale concurrentie-index

Nederland keldert in de mondiale concurrentie-index Nederland keldert in de mondiale concurrentie-index Rotterdam, 8 september 2009 --- Het World Economic Forum (WEF) publiceert jaarlijks de concurrentiepositie van landen. Het Erasmus Strategic Renewal

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Nederland scoort relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Kenia-Nederland juli 2019

Handels- en investeringscijfers Kenia-Nederland juli 2019 Handels- en investeringscijfers Kenia-Nederland juli 2019 Dit overzicht is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. David Mark via Pixabay Nairobi, Kenia Wat kunt u verwachten bij

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 2/02/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Botswana 12/05/09 03/07/09

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

FACTSHEET ANANAS COSTA RICA DOMINEERT ANANASMARKT

FACTSHEET ANANAS COSTA RICA DOMINEERT ANANASMARKT 1000 TON FACTSHEET ANANAS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com COSTA RICA DOMINEERT ANANASMARKT Filippijnen groot in Azië De wereldhandel in (verse) ananas wordt

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Innovatie-rijke economieën als Zwitserland, Singapore en Finland vormen de top-3

Innovatie-rijke economieën als Zwitserland, Singapore en Finland vormen de top-3 PERSBERICHT (Embargo tot 4 september 2013, 0:00 uur) Nederland keldert uit de top-5 van meest concurrerende economieën Rotterdam, 4 september 2013 --- Nederland zakt met 3 plaatsen naar de 8 e plaats op

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2015 De wereldhandel liet bij alle zuivelproducten een groei zien in het vierde kwartaal. Kaas nam fors toe in de laatste drie maanden

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert 2013 ranking van landen naar innovatie- en concurrentiekracht (Embargo tot 4 september 2013, 0:00 uur)

World Economic Forum publiceert 2013 ranking van landen naar innovatie- en concurrentiekracht (Embargo tot 4 september 2013, 0:00 uur) World Economic Forum publiceert 2013 ranking van landen naar innovatie- en concurrentiekracht (Embargo tot 4 september 2013, 0:00 uur) Nederland keldert uit de top-5 van meest concurrerende economieën:

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2015 De wereldhandel nam, na een langdurige periode van krimp, in het derde kwartaal van 2015 toe. Alleen boter en -olie liet voor het

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari juni 2018 De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal een gemengd beeld zien. Bij kaas en niet-mager melkpoeder daalde het volume, waarmee geen

Nadere informatie

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding) Peildatum 31 maart 2019; *= politiek belangrijk Bijlage 2

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding) Peildatum 31 maart 2019; *= politiek belangrijk Bijlage 2 Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties - Beveiliging van gerubriceerde gegevens Albanië 012923 - Beveiliging van gerubriceerde gegevens Bulgarije 012021 - Beveiliging van gerubriceerde gegevens Cyprus

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Verenigde Staten-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Verenigde Staten-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Verenigde Staten-Nederland 1 1. Goederenexport van de Verenigde Staten naar andere landen Tabel 1: Voornaamste exportpartners uit de Verenigde Staten (bedragen x 1.000 euro)

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari maart 2018 De wereldzuivelhandel nam in het eerste kwartaal 2018 bij alle productgroepen toe. Bij kaas was sprake van lichte groei, daarmee herstellend

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Global Competitiveness Index (GCI) editie

Global Competitiveness Index (GCI) editie Nederland in de top-5 van meest concurrerende economieën: Nederland stijgt naar de 5 e plaats op de mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum Rotterdam, 5 september 2012 --- Het World Economic

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari december 2016 In het vierde kwartaal was sprake van een stagnatie van de wereldhandel. Met name het volume van boter en -olie en niet-mager melkpoeder

Nadere informatie

Onderzoeksrapport World Economic Forum: The Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation Report 2014-2015

Onderzoeksrapport World Economic Forum: The Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation Report 2014-2015 Ondernemerschap in Nederland blijft achter Hoge mondiale concurrentiepositie geen garantie voor een sterk ondernemerschapsklimaat Rotterdam, 21 januari 2015 Onlangs heeft het World Economic Forum (WEF)

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zweden-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zweden-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zweden-Nederland 1 1. Goederenexport van Zweden naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Zweedse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Circa 18% van het menselijk kapitaal blijft onbenut in Nederland door achterblijvende investeringen in opleiding en bijscholing

Circa 18% van het menselijk kapitaal blijft onbenut in Nederland door achterblijvende investeringen in opleiding en bijscholing Circa 18% van het menselijk kapitaal blijft onbenut in Nederland door achterblijvende investeringen in opleiding en bijscholing Introductie In het Human Capital Index 2016 report dat het World Economic

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Luxemburg-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Luxemburg-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Luxemburg-Nederland 1 1. Goederenexport van Luxemburg naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Luxemburgse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland 1 1. Goederenexport van Estland naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Estse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland mei 2019

Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland mei 2019 Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland mei 2019 Dit overzicht is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Rijstvelden in de provincie Hà Giang, Vietnam - Pixabay Wat kunt

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Hongarije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Hongarije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Hongarije-Nederland 1 1. Goederenexport van Hongarije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Hongaarse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Indonesië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Indonesië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Indonesië-Nederland 1 1. Goederenexport van Indonesië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Indonesische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Kroatië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Kroatië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Kroatië-Nederland 1 1. Goederenexport van Kroatië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Kroatische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Mexico-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Mexico-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Mexico-Nederland 1 1. Goederenexport van Mexico naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Mexicaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Brazilië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Brazilië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Brazilië-Nederland 1 1. Goederenexport van Brazilië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Braziliaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Colombia-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Colombia-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Colombia-Nederland 1 1. Goederenexport van Colombia naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Colombiaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2015 In het eerste kwartaal nam de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, opnieuw fors af. Hiermee werd de lijn voortgezet van

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Pakistan-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Pakistan-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Pakistan-Nederland 1 1. Goederenexport van Pakistan naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Pakistaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari september 2018 De wereldzuivelhandel nam, met uitzondering van kaas, in het derde kwartaal toe. Bij kaas daalde het volume licht, dit was ook al het

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Tunesië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Tunesië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Tunesië-Nederland 1 1. Goederenexport van Tunesië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Tunesische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Libië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Libië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Libië-Nederland 1 1. Goederenexport van Libië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Libische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT IN

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Marokko-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Marokko-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Marokko-Nederland 1 1. Goederenexport van Marokko naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Marokkaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Rusland-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Rusland-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Rusland-Nederland 1 1. Goederenexport van Rusland naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Russische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Ivoorkust-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Ivoorkust-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Ivoorkust-Nederland 1 1. Goederenexport van Ivoorkust naar andere landen Tabel 1: Voornaamste exportpartners Ivoorkust (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Turkije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Turkije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Turkije-Nederland 1 1. Goederenexport van Turkije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Turkse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Benin-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Benin-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Benin-Nederland 1 1. Goederenexport van Benin naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Beninse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT IN

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers België-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers België-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers België-Nederland 1 1. Goederenexport van België naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Belgische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Israël-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Israël-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Israël-Nederland 1 1. Goederenexport van Israël naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Israëlische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Italië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Italië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Italië-Nederland 1 1. Goederenexport van Italië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Italiaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Frankrijk-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Frankrijk-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Frankrijk-Nederland 1 1. Goederenexport van Frankrijk naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Franse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Duitsland-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Duitsland-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Duitsland-Nederland 1 1. Goederenexport van Duitsland naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Duitse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Griekenland-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Griekenland-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Griekenland-Nederland 1 1. Goederenexport van Griekenland naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Griekse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Portugal-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Portugal-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Portugal-Nederland 1 1. Goederenexport van Portugal naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Portugese exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Brazilië-Nederland mei 2019

Handels- en investeringscijfers Brazilië-Nederland mei 2019 Handels- en investeringscijfers Brazilië-Nederland mei 2019 Dit overzicht is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Thaysey Pixabay, Brazilië Wat kunt u verwachten bij deze handelscijfers:

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren 5 oktober 2012 - Op verzoek van ActiZ meet INSCOPE Research for Innovation de innovativiteit van Nederlandse zorgorganisaties.

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Bulgarije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Bulgarije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Bulgarije-Nederland 1 1. Goederenexport van Bulgarije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Bulgaarse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Hongkong-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Hongkong-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Hongkong-Nederland 1 1. Goederenexport van Hongkong naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Hongkongse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers China-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers China-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers China-Nederland 1 1. Goederenexport van China naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Chinese exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT IN

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland 1 1. Goederenexport van Vietnam naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Vietnamese exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Singapore-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Singapore-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Singapore-Nederland 1 1. Goederenexport van Singapore naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Singaporese exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Cuba-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Cuba-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Cuba-Nederland 1 1. Goederenexport van Cuba naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Cubaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT IN

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Ghana-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Ghana-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Ghana-Nederland 1 1. Goederenexport van Ghana naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Ghanese exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT IN

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Noorwegen-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Noorwegen-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Noorwegen-Nederland 1 1. Goederenexport van Noorwegen naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Noorse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 1. Goederenexport van Zuid-Afrika naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Zuid-Afrikaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Tunesië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Tunesië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Tunesië-Nederland 1 1. Goederenexport van Tunesië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Tunesische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Nigeria-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Nigeria-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Nigeria-Nederland 1 1. Goederenexport van Nigeria naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Nigeriaanse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari december 2018 De wereldzuivelhandel nam, boter en -olie uitgezonderd, in het vierde kwartaal toe. Bij kaas werd een kleine stijging gerealiseerd,

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers China-Nederland februari 2019

Handels- en investeringscijfers China-Nederland februari 2019 Handels- en investeringscijfers China-Nederland februari 2019 Dit overzicht is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Beijing West treinstation, China Wat kunt u verwachten bij

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari juni 2017 De wereldzuivelhandel liet in het tweede kwartaal van 2017 hetzelfde beeld zien als in het eerste kwartaal. De handel van kaas en mager

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Slowakije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Slowakije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Slowakije-Nederland 1 1. Goederenexport van Slowakije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Slowaakse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland mei 2019

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland mei 2019 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland mei 2019 Dit overzicht is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan Pretoria, Zuid -Afrika Wat kunt u verwachten bij deze

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari september 2017 Het beeld van de wereldzuivelhandel was in het derde kwartaal van 2017 onveranderd ten opzichte van de eerste twee kwartalen. De handel

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Polen-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Polen-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Polen-Nederland 1 1. Goederenexport van Polen naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Polen exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT IN 2015

Nadere informatie

Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën

Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën: Nederland stabiel op 8 e plaats van de mondiale concurrentie-index van het

Nadere informatie

Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën

Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën Nederland blijvend in top-10 van meest concurrerende economieën: Nederland stabiel op 8 e plaats van de mondiale concurrentie-index van het

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Australië-Nederland 1 1. Goederenexport van Australië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Australische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Saoedi-Arabië-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Saoedi-Arabië-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Saoedi-Arabië-Nederland 1 1. Goederenexport van Saoedi-Arabië naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Saoudi-Arabische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Chili-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Chili-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Chili-Nederland 1 1. Goederenexport van Chili naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Chileense exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Egypte-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Egypte-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Egypte-Nederland 1 1. Goederenexport van Egypte naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Egyptische exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE EXPORT

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2016 De wereldzuivelhandel liet in het eerste kwartaal van 2016 een gemengd beeld zien. De handel van kaas en boter en boterolie nam toe.

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Algerije-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Algerije-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Algerije-Nederland 1 1. Goederenexport van Algerije naar andere landen Tabel 1: Voornaamste Algerijnse exportpartners (bedragen x 1.000 euro) IMPORTERENDE LANDEN WAARDE

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie