Inhoudsopgave. Les 1: De kolonisatie van de VS 2. Les 2: Topografie van de VS en Noord-Amerika 7. Les 3: Klimaten in de VS; Welke klimaten zijn er?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Les 1: De kolonisatie van de VS 2. Les 2: Topografie van de VS en Noord-Amerika 7. Les 3: Klimaten in de VS; Welke klimaten zijn er?"

Transcriptie

1 0

2 1 Inhoudsopgave blz Les 1: De kolonisatie van de VS 2 Les 2: Topografie van de VS en Noord-Amerika 7 Les 3: Klimaten in de VS; Welke klimaten zijn er? 10 Les 4: Klimaten in de VS; Waarom vind je die klimaten daar? 15 Les 5: Klimaten in de VS; oefenopdrachten 22 Les 6: Migratie in de VS 27 Les 7: Afro-Amerikanen en Hispanics 32 Les 8: De Amerikaanse stad 38 De genoemde kaartnummers zijn die uit de 54 e druk. Tussen haakjes staan de verwijzingen naar de bladzijden in de 53 e druk.

3 Les 1: De kolonisatie van de VS. Op 14 mei 1607 gingen drie kleine scheepjes met Engelse kolonisten voor anker in de rivier de James in het huidige Virginia. Zij stichtten daar de nederzetting Jamestown. De kolonisten, mensen die een gebied in gebruik nemen alsof het hun eigen land is, waren niet de eerste die zich daar vestigden, want zij gingen wonen in een klein en zich snel uitbreidend Indiaans rijk dat Tsenacomoco heette. Volgens de Britse geograaf Williams waren de oostelijke wouden van Noord-Amerika in 1600 zelfs dichter bevolkt dan de dichtbevolkte gebieden van West-Europa. Tussen 1607 en 1624 bracht Engeland meer dan zevenduizend mensen naar Virginia, waarvan acht op de tien mensen omkwamen. Ondanks honger, ziekten en financiële rampen bleven de immigranten komen. Rond 1650 werd het indiaanse rijk Tsenacomoco hoofdzakelijk nog bewoond door Europeanen. De Amerikanen noemen de grens van permanente bewoning door de kolonisten de frontier. Figuur 1 laat zien dat na een moeizaam begin de frontier in een hoog tempo naar het westen is verschoven. Figuur 1 2 Bron: De Grote Bosatlas 52 e druk Tussen 1800 en 1920 kwamen er meer dan 30 miljoen Europese migranten bij. Een migrant is iemand die zijn vaderland verlaat om zich permanent ergens anders te vestigen. De overheid nam verschillende maatregelen om de kolonisatie te versnellen. Zo werd in 1852 de Homestead Act aangenomen. In deze wet stond dat mensen onder bepaalde voorwaarden gratis een stuk grond van 64 hectare van de staat konden krijgen. Ook kregen spoorwegmaatschappijen gratis een strook land van mijl aan weerszijden van nieuwe spoorlijnen in eigendom. Hierdoor werd het voor spoorwegmaatschappijen interessant om nieuwe spoorlijnen aan te leggen. De ontdekking van goud in de meest westelijke staat Californië veroorzaakte een massale immigratie. Met name Chinezen vestigden zich massaal in Californië. In 1851 woonden 25 duizend Chinezen in Californië. In 1861 waren dat er 61 duizend. De uitgifte van de grond gebeurde zoveel mogelijk via een vast patroon.

4 Bij het indelen van de grond ging men uit van een opvallend punt in het landschap, waardoor men een noord-zuid- en oost-westlijn trok als basis voor de indeling van land in kavels. Evenwijdig aan deze twee lijnen tekende men om de zes mijl (=1,6 km) andere lijnen in. Op deze manier ontstonden vierkanten van zes bij zes mijl. Deze vierkanten werden weer verder onderverdeeld. Figuur 1 laat zien dat het kolonisatiefront een onregelmatig verloop heeft, waarbij kolonisten soms minder aantrekkelijke gebieden oversloegen om ze pas later in bezit te nemen. De kolonisatie van Noord-Amerika ging ten koste van de indianen. De meeste indianen zijn ondergebracht in reservaten. Volgens de volkstelling van 1860 waren er in dat jaar circa indianen. In 2010 was dit aantal gegroeid tot 3,2 miljoen. Dat is ongeveer 1% van de bevolking van de Verenigde Staten. Figuur 2 3 Bron: De Grote Bosatlas 52 e druk

5 Maak de vragen. Nakijkbladen staan op de ELO.. Noteer de juiste en volledige antwoorden in je werkboek 4 1. Zie figuur 1. Beredeneer hoe de vindplaatsen van goud het opschuiven van het kolonisatiefront heeft versneld. Gebruik figuur 2 voor de vragen 2 t/m 5 Figuur 2 laat een groot aantal natuurlijke hindernissen zien die het opschuiven van de frontier bemoeilijkte. 2. Noem vier natuurlijke hindernissen. Aan de plaatsnamen is te zien welke Europese landen een rol speelden bij de kolonisatie van de V.S.. 3. Welke drie landen? Schrijf achter elk land een voorbeeld van een plaatsnaam. Land Voorbeeld van een plaatsnaam Gebruik het internet 4. Geef 3 voorbeelden van Nederlandse plaatsnamen en schrijf de staat er achter waar die plaats ligt. Plaatsnaam Ligt in de staat.

6 5 Figuur 3: Louisiana op de kaart. Bron: bron: Aan Louisiana (zie figuur 3) is duidelijk te zien welke vorm van transport de Fransen vooral gebruikten bij de kolonisatie. 5. Welke vorm van transport gebruikten de Franse kolonisten toen vooral? In 1803 hebben de Fransen Louisiana verkocht aan de Verenigde Staten. Door deze aankoop werd de stad New Orleans een onderdeel van de Verenigde Staten. 6. Beredeneer met behulp van atlaskaartnummer 189B ( 53e druk 173B) waarom New Orleans voor de handel V.S. zo belangrijk was. Gebruik atlaskaartnummer 191F ( 53 e druk 175F) en andere kaarten over bijvoorbeeld klimaat en landschap. De ligging van de indianenreservaten vertonen opmerkelijke overeenkomsten in geografisch opzicht. 7. Geef drie overeenkomsten ontleend aan de atlas.

7 6 Gebruik atlaskaartnummer 191F ( 53e druk 175F) en andere kaarten. Lees ook nog eens de tekst bovenaan blz 2 door. In de periode vond er in de Verenigde Staten een omkering van het geografisch spreidingspatroon patroon van de indianen plaats. 8. Beschrijf deze omkering en geef de verklaring voor deze omkering. 9. Beschrijf kort de gebeurtenissen bij Wounded knee in zowel 1890 als in Gebruik Google.

8 Les 2: Topografie van de VS. Figuur 5: topografie van de VS Vul onderstaande cijfers, letters enz. op de juiste plaats op de kaart hierboven in. Steden 1 New York 2 Los Angeles 3 Chicago 4 Washington / Baltimore 5 San Francisco 6 Philadelphia 7 Boston 8 Detroit 9 Dallas 10 Houston 11 Atlanta 12 Miami 13 Seatlle 14 Phoenix 15 Minneapolis/St Paul 16 New Orleans Staten A New York B Illinois C Georgia D Florida E Texas F Arizona G Nevada H Californië I Oregon Gebergten (cirkel) I Appalache II Ozark Plateau III Rocky Mountains IV Sierra Nevada V Coast Range Wateren a Mississippi b Colorado c Grote Oceaan d Atlantische Oceaan e Golf van Mexico

9 2-Gebruik de atlas a-schrijf dwars met grote letters op de kaart de volgende gebergten op de juiste plaats: Appalachen, Ozarkplateau, Rocky Mountains, Great Basin, Sierra Nevada, Cascade Range en Coast Range. Baken deze gebieden ook globaal af met een lijn. b-teken globaal de Mississippi in met de zijrivieren de Missouri en de Ohio. Zet de naam erbij. c-schrijf op de kaart de volgende namen op de juiste plaats: Mexico, Canada, Groenland, Alaska, Grote of Pacifische Oceaan en Atlantische Oceaan. Figuur 6: Topografie van de VS 2 8

10 9 3-Reliëf in de VS. Zet de juiste namen achter de nummers. Kies uit: Centrale vlakte, Great Basin (Grote Bekken), Coastal Range (kustgebergte), Kustvlakte, Great Plains (prairies), Sierra Nevada Rocky Mountains, Appalachen, Ozark Plateau, Central Valley Figuur 7: Reliëf in de VS: dwarsdoorsnede. West Oost LEGENDA

11 10 Les 3: Klimaten in de VS De indeling van Köppen. Door de enorme uitgestrektheid van het land komen in de Verenigde Staten vele klimaten (zie figuur 8) voor. Omdat de noordelijk gelegen staat Alaska ook bij de Verenigde Staten behoort, wordt bij de behandeling van de klimaten van de Verenigde Staten het Noord-Amerikaanse continent als uitgangspunt genomen. Het Noord-Amerikaanse continent ligt tussen de 25 graden (Florida) tot 72 graden noorderbreedte. (Alaska) Door de ligging op die breedte komen in Noord-Amerika alle klimaten van het Köppensysteem (B51) voor. Niet alleen de geografische breedte speelt een rol, maar ook de andere klimaatfactoren: hoogteligging (B36), land- zeeverdeling (B37), wind- en zeestromen (B38 en B39) en ligging van gebergten (B40). Met name de ligging van de gebergten heeft verhoudingsgewijs veel invloed op de klimaten in Noord-Amerika. De westelijke gebergten als Coast Range, Sierra Nevada, Cascade Range en Rocky Mountains lopen van het noorden naar het zuiden, waardoor de invloed van de Grote Oceaan in het westen beperkt wordt tot een relatief smalle kuststrook. Een ander gevolg van de noord-zuid ligging van de Rocky Mountains is dat in de zomer warme vochtige wind uit het zuiden en oosten ver in het continent kan doordringen. In de winter daarentegen kan droge en koude lucht uit het hoge noorden ver naar het zuiden tot zelfs de Golf van Mexico binnendringen. De koude winden uit het noorden en de warme winden uit het zuiden hebben ook een sterke invloed op het weer in het middengebied van de V.S.. De ene dag kan het in de lente bijna zomer zijn met 20 graden, terwijl een dag erna het weer hartje winter kan zijn als er een noordenwind opsteekt. In de zuidwestelijke staten Nevada, Arizona, Utah en New Mexico hebben de gebergten een grote invloed op het klimaat, omdat die door hun noord-zuid ligging ervoor zorgen dat deze staten in de regenschaduw liggen. In deze staten overheersen woestijn- en steppeklimaten. Door de gebergten blijft de invloed van de Grote Oceaan beperkt tot een smalle kuststrook 1-Vul m.b.v. de Bosatlas 54 e druk de legenda in. Kies uit: Cf warme zomer / Cf koele zomer / Cs / EH / BS / BW / As / Df koele zomer / Df warme zomer Figuur 8: Klimaten in de VS

12 11 2-Bestudeer B51, 52 en 53. De klimaatindeling van Köppen. 2-a-Welke 5 hoofdklimaten zijn er volgens Köppen? Noteer de naam achter de letter het type klimaat. A B C D E Gematigde zeeklimaten 2-c-Noteer kort de kenmerken (temperatuur / neerslag / vegetatie) van de volgende klimaten: Af = Aw = BW = BS = Cf = Cs = D =

13 12 ET = EH = 3-Welk klimaat wordt er afgebeeld in de volgende klimaatgrafieken?... Figuur 9: klimaatgrafieken

14 Figuur 10: Welke foto is gemaakt op de steppe? A B C 13 4-Welke foto uit bovenstaande reeks is gemaakt op de steppe? Leg uit waarom je dat denkt. Doe dat door ook te vertellen waarom de andere foto s niet op de steppe gemaakt kunnen zijn. 5-Plak bij de punten A t/m D een foto die iets kenmerkends laat zien van het klimaat op die plaats. A Figuur 11: Foto bij een klimaatgebied D B C

15 14 A = B = C= D =

16 15 Les 4: Klimaten in de VS Verklaar de verschillende klimaten. Als in het weerbericht wordt gesproken over de temperatuur, dan wordt altijd de temperatuur van de lucht bedoeld. Die temperatuur wordt gemeten in een weerhut, zoals hiernaast op de foto. Klik in de ELO in de foto van de weerhut voor meer informatie over het meten van de temperatuur. Figuur 12: weerhut 1-a-Op welke drie zaken moet je letten als je buiten een thermometer op gaat hangen? b-Wat betekent de afkorting K.N.M.I.? 2-Bestudeer B32. Wat zijn de 5 temperatuurfactoren? a-Invalshoek van de zon; breedteligging en seizoenen. 3-Bestudeer B34. Aan de polen wordt het niet warm omdat de zonnestralen hier heel schuin invallen. Noem twee redenen waarom schuin invallende zonnestralen minder warmte afgeven dan recht invallende zonnestralen. 1 2

17 4-a-Bestudeer B35. Beschrijf bij beide tekeningen het verband tussen de invalshoek van de zon en de temperatuur. 4-b-Verklaar bij beide tekeningen het verband tussen de invalshoek van de zon en de temperatuur. B 16 V Figuur 13: Invalshoek van de zon Figuur 14: Invalshoek + weg door atmosfeer 5-Zet de juiste woorden onder de beide tekeningen. Kies uit: Juni / januari / Zon schijnt loodrecht op de steenbokskeerkring / Zon schijn loodrecht op de kreeftskeerkring / Pooldag op de Noordpool / Pooldag op de Zuidpool. Figuur 15: Invalshoek van de zon in januari en juni

18 17 4-b-Hoogteligging; hoe hoger, hoe kouder. 7-Bestudeer B36. Hoogteligging en temperatuur. Vul de tekst correct in: Zonnestralen vallen door de op het aardoppervlak. Daardoor wordt het warm. Het opgewarmde aardoppervlak gaat uitstralen. De verwarmt de atmosfeer/dampkring. De dampkring wordt dus van verwarmd. Hoe je komt, des te het wordt. Als je m stijgt wordt het ⁰C kouder. 8-In het dal op de tekening hierboven is het vandaag 20 C. Bereken nu voor ieder ballonnetje de temperatuur die wordt aangewezen. (zet je berekening er bij) Figuur 16: hoogteligging en temperatuur 8-b- In het dal staan naaldbomen. Staat deze berg dan op hoge of op lage breedte. Leg uit waarom je dat denkt.

19 18 4-c-Verdeling land-water; de matigende invloed van de zee. 9-a-Bestudeer B37. Welke twee redenen voor het temperatuurverschil tussen land en water worden er in het clipje op de ELO genoemd? 9-b-Klik in de ELO bij Kennen en kunnen op de toelichting bij het onderwerp soortelijke warmte. Waarom warmt zeewater niet zo snel op? 9-c-Klik in de ELO bij Kennen en kunnen op de toelichting bij het onderwerp verdampingswarmte. Waarom warmt zeewater niet zo snel op? (m.a.w. verliest veel warmte) 10-De matigende invloed van de zee. Vul de tekst op de juiste wijze in. Kies uit: warmer / kouder / warmer / aanlandige / koele / warme / kustgebied / landinwaarts. In de zomer is het land dan de zee. Een wind brengt dan de relatief zeelucht naar het kustgebied. Verder landinwaarts is het dan in het kustgebied. In de winter is het land dan de zee. Een AANLANDIGE wind brengt dan de relatief zeelucht naar het kustgebied. Verder is het KOUDER dan in het.

20 19 11-Zet hiernaast de juiste temperatuur in de drie cirkels. Kies uit: 15 / -3 / 1 / 5 / -18 Figuur 17: De matigende invloed van de zee 4-d-Aanvoer van warmte en koude van elders; zeestromen en wind. 12-Bestudeer B38 en 39. Bekijk de clipjes op de ELO en zet achter de volgende stellingen: JUIST of ONJUIST. De hoogste maar ook de laagste temperaturen op aarde komen voor op het land. Land warmt sneller op dan water, doordat zonnestralen maar een paar centimeter in de aarde kunnen doordringen en alleen het bovenste laagje verwarmen. In water kunnen de zonnestralen veel dieper komen, en verwarmen dus een veel groter oppervlak. Zeewater warmt niet snel op doordat het continu in beweging is, waardoor het warme water aan het oppervlak steeds wordt gemengd met koud water uit de diepte. In de zomer is het land kouder dan de zee. In de zomer is het land warmer dan de zee. De klimaten op aarde worden voor een belangrijk deel bepaald door de zeestromen. Zeestromen brengen koud water van het noorden naar het zuiden. Zeestromen brengen warm water van de tropen naar de polen. Vanuit de Golf van Mexico stroomt het warme water naar Noord- en West-Europa. Dáár stijgt dan dus de temperatuur van het water. In de winter zorgt de koele wind van zee voor afkoeling aan de kust. Maar als de wind verder het land in waait, warmt ie weer op.

21 20 4-e-De ligging van gebergten; wel of niet in de luwte?. Figuur 18: De ligging van gebergten; wel of niet in de luwte? 13-Bestudeer B40. Welk gebergte ligt er tussen de volgende klimaatgebieden? Gebruik in de Bosatlas in ieder geval het kaartblad De aarde; klimaatgebieden. Klimaatgebieden Het gematigde zeeklimaat juist ten noorden van San Francisco en het woestijnklimaat ten oosten van San Francisco. Het gematigde zeeklimaat in het dal van de Donau en het landklimaat (warme zomers / koude winters) ten oosten daarvan. Het gematigde zeeklimaat in het westen van Patagonia en de droge klimaten in het oosten van Patagonia Gebergte 14-Gebruik in de Bosatlas het kaartblad Nederland; klimaat. Welke temperatuurfactor veroorzaakt het gevraagde verschil? Egmond aan Zee heeft ijsdagen en Coevorden Dit verschil wordt veroorzaakt door -De gemiddelde jaartemperatuur in Breskens is en in Delfzijl Dit verschil wordt veroorzaakt door -Wat valt je op als je kaart 40 D en E ( BA 53 e druk 47 E en F) met elkaar vergelijkt?

22 -Gebruik in de Bosatlas 54 e druk de kaart Europa; klimaat, temperatuur in januari. 21 -De gemiddelde juli temperatuur in Stavanger is en in Telemark Dit verschil wordt veroorzaakt door. -Bestudeer B41. Gebruik in de Bosatlas 54 e druk de kaart Europa; klimaat, temperatuur in juli. -Ondanks het verschil in breedteligging hebben Amsterdam, Brussel en Parijs ongeveer dezelfde temperatuur. De isotherm van ⁰C (isotherm = lijn die punten met dezelfde gemiddelde temperatuur verbindt) loopt van noord naar zuid langs deze plaatsen. Dat deze plaatsen ondanks het verschil in breedteligging ongeveer dezelfde gemiddelde temperatuur hebben komt door -Gebruik in de Bosatlas het kaartblad Nederland; klimaat, windsnelheid en richting. -In Nederland komt de wind meestal uit het -Harde wind komt in Nederland meestal uit het

23 22 Les 5: Klimaten in de VS; oefenopdrachten. Teken in onderstaande kaart: -De westenwinden, de koude poollucht en de warme tropische lucht. -Het gematigd zeeklimaat aan de westkust. -De droge gebieden in de regenschaduw van de gebergten -Tornado alley -De gebieden die getroffen worden door hurricanes. Figuur 19: Weersverschijnselen in Noord-Amerika. De Rocky Mountains hebben een grotere invloed op de klimaten van de V.S. dan de Appalachen. 1-Geef hiervoor twee oorzaken af te leiden uit de atlas.

24 23 Figuur 20: Klimaten en zeestromen in Noord-Amerika. Gebruik atlaskaart 222 ( 53e druk kaart 196) In de legenda van figuur 20 worden met de cijfers 1 t/m 11 de verschillende klimaten in de V.S. aangegeven. 2 Noteer de cijfers 1 tot en met 11 onder elkaar op je antwoordblad en schrijf er de juiste letters van het klimaatsysteem van Köppen achter. (maximaal 2 letters) Gebruik de atlas en de figuur hierboven 3-Beschrijf de invloed van de Labradorstroom op het noordoostelijk deel van het Amerikaanse continent.

25 24 Figuur 21: Klimaatgrafieken De temperatuurgrafiek van New York (zie figuur 21) heeft een ander verloop dan die van De Bilt in Utrecht. 4-Geef twee oorzaken voor het verschil in zomertemperatuur. Ga in je antwoord uit van New York. New York ligt op ongeveer dezelfde breedte als Madrid. Je zou daarom verwachten dat de winters in De Bilt kouder zouden zijn dan in New York (zie figuur 5). 5-Leg met behulp van de atlaskaart 222 ( 53e druk 196) het verschil in wintertemperatuur uit tussen de Bilt en New York. Ga in je antwoord uit van de Bilt. Figuur 22: Breedteligging van de VS

26 25 Figuur 23: Klimaatgrafieken van 4 plaatsen in de VS De klimaatgrafieken van figuur 23 hebben in willekeurige volgorde betrekking op de plaatsen: - Atlanta (Georgia) - Dallas (Texas) - Los Angeles (Californië) - Phoenix (Arizona) 6-Schrijf de letters A, B, C en D van de klimaatgrafieken onder elkaar op je antwoordblad en zet achter elke letter de naam van de bijbehorende plaats. Gebruik de atlas voor de ligging van de plaatsen. Gebruik atlaskaart 193A ( 177A 53e druk) 7-Welke staat heeft de meeste tornado s? Geef tevens de oorzaak dat daar veel tornado s voorkomen.

27 26 Gebruik atlaskaart 193D ( 177D 53e druk) 8-Leg uit waarom Nevada weinig last heeft van tornado s. Gebruik atlaskaart 193E ( 177E 53e druk) 9-Beschrijf de verandering in windsnelheid van Katrina van de kust landinwaarts. Geef tevens de oorzaak van de verandering. Gebruik atlaskaart 193F ( ) 177F 53e druk 10-Welk soort technische maatregelen zou het aantal slachtoffers van een orkaan als Katrina kunnen verminderen?

28 Les 6: Migratie in de VS. In 2011 had de V.S. ruim 314 miljoen inwoners. Dat is zes keer zoveel als 130 jaar geleden. Ter vergelijking: in Nederland nam vanaf 1880 de bevolking met een factor 4 toe. Dit verschil komt doordat de V.S. altijd een immigratieoverschot (immigratie overtreft emigratie) heeft gehad. Figuur 24 laat het aantal en het percentage immigranten zien in de periode Sinds 1970 neemt de immigratie weer sterk toe. We zien dat het aantal immigranten in 2010 twee keer zo groot is als in 1990 en bijna drie keer groter dan in Het aantal immigranten is nu hoger dan ooit. Figuur 24 laat ook zien dat het percentage van de immigranten van de totale bevolking in 2010 hoger is dan 90 jaar geleden. 1-Bestudeer de grafiek en vul daarna onderstaande tekst in. Figuur 24: Immigranten in de VS; aantal en percentage Let op! Wat staat er op beide verticale assen? Een is iemand die zijn / haar vaderland verlaat om zich 'permanent' in een ander land te vestigen. Een immigratieoverschot wil zeggen dat er sprake is van een migratiesaldo. Het aantal migranten dat de VS is dus groter dan het aantal migranten dat de VS.

29 28 Het aantal immigranten dat in 1960 de VS binnenkwam bedroeg aantal was % van de toenmalige bevolking. Dat betekent dat de totale bevolking van de VS in 1960 ongeveer mensen bedroeg. Het aantal immigranten dat in 2010 de VS binnenkwam bedroeg Dat was iets meer dan % van de toenmalige bevolking. Dat betekent dat de totale bevolking van de VS in 2010 ongeveer mensen bedroeg. Meltingpot of Saladbowl? Tot na de Tweede Wereldoorlog werden migranten die de V.S. binnenkwamen onderworpen aan het proces van Amerikanisering. Zij dienden zich aan te passen aan de kernwaarden van de Amerikaanse samenleving en ondermeer Engels te leren. De uiteindelijk bedoeling was om te assimileren. Hiermee wordt bedoeld dat de immigranten zich zoveel mogelijk aanpassen en worden aangemoedigd om de cultuur van het land over te nemen. Als symbool van Amerikanisering wordt de term meltingpot (smeltkroes) gebruikt. De verschillende culturen van de immigranten worden omgesmolten tot de dominante Amerikaanse cultuur. Vanaf de jaren zestig is er steeds minder sprake van een meltingpot. Veel migranten behouden hun eigen cultuur. Dit geldt ook voor een groot deel van de succesvolle migranten. Men spreekt nu niet meer van een meltingpot, maar van een salad bowl, een fruitsalade. De bevolking is samengesteld uit verschillende soorten fruit, die als afzonderlijke vruchten herkenbaar blijven. Een aantal factoren zijn verantwoordelijk voor deze verandering. Ten eerste vestigen zich de laatste decennia grote aantallen Hispanics (=Spaanssprekende migranten) in de VS. In 2010 woonden 50,5 miljoen Hispanics in de V.S.. Zij wonen vooral in het Zuidwesten van de V.S, waar het rijke Amerika grenst aan het arme Mexico. Door de sterke concentratie van de Hispanics in de Zuidwestelijke staten kunnen de Hispanics hun cultuur en taal behouden. Ten tweede kunnen migranten door goedkoper vervoer en moderne communicatiemiddelen gemakkelijker in contact blijven met het gebied van herkomst en blijven de netwerken tussen migranten en achterblijvers bestaan. Ten derde accepteert de overheid steeds meer het blijvend naast elkaar bestaan van verschillende culturen.

30 29 2-Bestudeer de cirkeldiagrammen en bestudeer de tekst op blz 28. Figuur 25: Immigratie naar de VS in 1970 en 2010 naar 2-Geef de definitie van: Pullfactor = Pushfactor = 3-a-Noem twee pullfactoren voor de Europese migranten die voor 1900 naar de VS kwamen. 3-b-Beschrijf de verschillen tussen beide cirkeldiagrammen v.w.b. de immigratie vanuit Europa, Mexico en Azië.

31 30 Figuur 26: Herkomstlanden van immigranten in de VS tussen 1800 en Gebruik figuur 26 6-Geef aan hoeveel procent van de immigranten in 1920 kwam uit de volgende landen: Duitsland: Ierland: Italië : Rond 1920 (zie figuur 26 hierboven) is het patroon van de landen van herkomst anders dan in Beschrijf het verschil en verklaar hoe dit verschil is ontstaan.

32 31 De integratie van de immigranten verliep rond 1900 sneller dan rond Geef twee redenen ontleend aan figuur 26 waarom de integratie van de immigranten rond 1900 sneller verliep dan rond Welke pushfactor speelde na 1950 een minder grote rol bij de emigratie uit Europa? De immigranten zorgen voor een verhoging van het geboortecijfer in de VS. 10-Geef hiervoor twee oorzaken. 11-Geef twee technologische ontwikkelingen waarom migratie naar de V.S. nu eenvoudiger is dan rond 1900.

33 Les 7: Afro-Amerikanen en Hispanics. 32 Figuur 27: Afro-Amerikanen in de VS Gebruik figuur a-In welk deel van de V.S. is het percentage Afro-Amerikanen in 1960 het hoogst? Kies uit: Noordwesten, Noordoosten, Zuidwesten of Zuidoosten. Leg uit waarom ze vooral daar woonden. 1-b-Het in vraag 1a bedoelde gebied wordt ook wel de Cottonbelt genoemd. Zoek op wat er met dit begrip wordt bedoeld.

34 Gebruik figuur 27. In absolute aantallen wonen de Afro-Amerikanen tegenwoordig niet meer in de voormalige Cottonbelt. 1-c-Noem: - twee landsdelen war in 2010 nu veel Afro-Amerikanen wonen. - twee pullfactoren die hierin een belangrijke rol gespeeld hebben. 33

35 34 2-a-Op de foto staat Rosa Parks. Waardoor werd zij beroemd? Gebruik Google! 2-b-Augustus 1963: Martin Luther King: I have a dream. Vul de tekst van zijn toespraak aan. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident:." I have a dream that one day on the red hills of the sons of and the sons of will be able to sit down together at a table of. I have a dream that one day even the state of, a state, sweltering with the heat of and sweltering with the heat of, will be transformed into an oasis of and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will but by the content of their. I have a dream today!

36 35 3-Welke conclusie kun je trekken uit onderstaande grafiek als je kijkt naar de positie van de Afro-Amerikanen? Onderbouw je antwoord met getallen uit de grafiek. Figuur 28: Percentage mensen onder de armoedegrens in de VS naar bevolkingsgroep

37 36 Figuur 29: Hispanics in de VS 4-In welk deel van de VS wonen volgens de kaart de meeste Hispanics? Kies uit: Noordoost / Zuidoost / Zuidwest / Noordwest. Geef hiervoor de verklaring. 5-Wat is het Tortilla curtain en waarom is het gebouwd? 6-Tussen 1980 en 2009 groeide het aantal Hispanics in de VS van 14,6 miljoen naar 48,8 miljoen. Geef twee verschillende redenen voor deze snelle groei.

38 37 7-Bekijk de staafgrafieken. 7-a-Met hoeveel procent stijgt het percentage Hispanics in de VS tussen 1970 en 2050? 7-b-Met hoeveel procent daalt het percentage blanken in de VS tussen 1970 en 2050? 7-c-Hoeveel blanken woonden er in 1970 in de VS en hoeveel zullen er in 2050 wonen in de VS? Noteer de berekening! Figuur 30: Bevolkingsgroepen in de VS 8-Zie op de ELO vraag.. Zet de juiste uitspraken onder de grafiek. Geef met pijlen aan waar je dit kunt zien in de grafieken. Figuur 31: Leeftijdsopbouw van Hispanics en not Hispanic blanken in 2010

39 38 9-a-Zie op de ELO vraag. Zet de juiste begrippen naast dit plaatje van de meltingpot. 9-b-Zie op de ELO vraag.. Waarom werkte de meltingpot op een gegeven moment niet meer?

40 Les 8: De Amerikaanse stad. Amerikaanse steden zien er over het algemeen heel anders uit dan Europese steden. Belangrijke redenen hiervoor zijn: - de meeste steden in de Verenigde Staten zijn niet oud, waardoor historische centra in de steden ontbreken. Een huis van honderd jaar oud vinden Amerikanen heel oud. - de meeste steden zijn ontworpen voor vervoer per auto. Er is dus veel ruimte voor wegen en parkeren. - de overheid bemoeit zich weinig met sociale woningbouw, zodat in de steden weinig geïnvesteerd wordt in goede huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. - de gemeenten in de V.S. zijn voor een zeer groot deel afhankelijk van lokale belastingen. Stedelijke gemeenten met een arme bevolking hebben daarom minder geld te besteden voor voorzieningen als scholen, verenigingen, bibliotheken en sociale voorzieningen. In rijke suburbane gemeenten is het voorzieningenniveau daarentegen hoger, omdat de inwoners meer belasting kunnen betalen. Los Angeles In de stad Los Angeles, die rond 1870 is gesticht, woonden in ,8 miljoen inwoners en is daarmee na New York de grootste stad van de V.S.. Als je stedelijke omgeving van Los Angeles bij de stad telt, woonden volgens de volkstelling van 2010 in Los Angeles metropolitan area 12,9 miljoen inwoners. In Greater Los Angeles, afgebeeld op atlaskaart 194A (178A 53 e ) wonen in de stedelijke zone van Los Angeles maar liefst 18 miljoen inwoners. Deze stedelijke zone dankt zijn uitgestrektheid aan de enorme suburbanisatie,trek van de bevolking van de stad naar omliggende kleinere plaatsen of het platteland. B145) die daar de afgelopen vijftig jaar heeft plaatsgevonden. L.A. (=Los Angeles) wordt daarom ook wel city of the thousand suburbs genoemd. L.A. heeft geen duidelijk centrum, zoals in de meeste Europese steden. Er komen daar verschillende centra voor binnen het stedelijk gebied. Een aantal van die centra worden Edge Cities genoemd. Dit zijn stedelijke centra met meer dan inwoners met eigen winkelcentra, recreatieve voorzieningen en werkgelegenheid. Deze steden zijn voor hun functioneren nauwelijks meer afhankelijk van het hoofdcentrum van L.A.. Vooral de rijkere blanke bevolking van Los Angeles heeft zich gevestigd in de suburbs (=steden / wijken buiten de stad). Hierdoor is in L.A. een sterke ruimtelijke en sociale segregatie (B151)is ontstaan. Met ruimtelijke segregatie (B ) wordt bedoeld dat de verschillende bevolkingsgroepen niet gemengd in wijken wonen, maar sterk ruimtelijke gescheiden. Dit leidt tot sociale segregatie als deze groepen mensen weinig of geen contact hebben met elkaar. In de oudere centrale gedeelten van L.A. komen vooral wijken voor waarin arme gekleurde mensen wonen. In deze wijken komen verhoudingsgewijs meer problemen voor op het gebied van wonen, onderwijs, criminaliteit en werkgelegenheid. Door de problemen in deze wijken vertrekken de rijkere mensen naar de suburbs en worden de woningen daarna verhuurd aan arme migranten uit Mexico. 39

41 1-Bestudeer de tekst. Gebruik ook je basisboek. Noteer de definitie van de volgende begrippen. CBD = 40 Getto = Gated community = Gentrification = Suburbanisatie = edgecity = Ruimtelijke segregatie = Sociale segregatie =

42 41 2-a-Een model van een stad. Zie B154 en 155. Een model is een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Een voorbeeld is het schietschijfmodel. Vul de legenda in. Figuur 32: Schietschijf model van een stad 2-b-Waarom ontstaat dit model? Zie de dia s. Vul de toelichtingen in. Centrale / goedbereikbare plaatsen zijn veel geld waard. Niet iedereen kan zoveel betalen. Buiten de stad is de grond zo goedkoop dat je er akkers van kan maken. Figuur 33: Grondprijs en afstand tot het stadscentrum Een vierkante meter grond is zo duur dat alleen bedrijven die prijs kunnen betalen. Vaak lukt dat ook alleen maar als je die prijs met velen deelt. Dat betekent hoogbouw!

43 42 2-c-Een realistischer stadsmodel. Neem de toelichting over van de dia. Figuur 34: Een realistische stadsmodel 3-Noem zes kenmerken van een Amerikaanse stad. (Zie het begin van de tekst)

44 Figuur 35: Los Angeles; inkomen en etnische wijken 43 4-Welke conclusie(s) kun je trekken als je beide kaarten vergelijkt. Ga in je antwoord in op de verschillende bevolkingsgroepen: blanken, Aziaten en Afro-Amerikanen. 5-Zet de juiste begrippen onder de volgende foto s. Kies uit de begrippen van vraag 1

45 44 Figuur 36: Los Angeles Bestudeer voor de vragen 6 en 7 in het Basisboek B154, B155 en bovenstaande figuren. In steden als Amsterdam, Londen en Parijs ziet het centrum van de stad er heel anders uit dan het centrum van Los Angeles. 6- Geef drie verschillen. 7-Het patroon van wegen en straten afgebeeld op bovenstaande figuren wijkt af van dan van Europese grote steden. Beschrijf hoe het wegenpatroon afwijkt. Geef de oorzaak van het afwijkende wegenpatroon in L.A. 8-Geografen noemen steden als L.A. tapijtsteden. Deze steden rollen hun stedelijke uitbreidingen als een tapijt over hun directe omgeving uit. Voor het milieu heeft deze manier van uitbreiden nadelen. Geef twee nadelen. 9-Het gemiddeld aantal woningen per hectare is in Amerikaanse steden als Los Angeles veel lager dan in Europese steden. Geef hiervoor twee redenen.

46 Zowel in de centra van Europese grote steden als in die van de Amerikaanse steden wordt de woonfunctie steeds meer verdrongen door andere functies. 10-Leg met behulp van de grafiek bij opdracht 2b (WB blz 41) uit hoe dit komt. 45 De indeling van Los Angeles in vierkanten komt niet overal in het figuur hiernaast voor. 11-Geef: a-twee natuurlijke factoren die dit patroon verstoren. b-drie vormen van infrastructuur die dit patroon verstoren. Gebruik atlaskaart 194 ( 53e druk 178) Los Angeles is een sterk gesegregeerde stad. Blanken en Afro-Amerikanen wonen veelal gescheiden van elkaar in aparte wijken. 12-Beschrijf welk economisch mechanisme de segregatie voor een belangrijk deel verklaard. Gebruik atlaskaart 194A en 194C ( ) 53e druk 178A en 178C 13-Geef twee ruimtelijke kenmerken van gentrification in Los Angeles ontleend aan de atlaskaarten.

47 46 Gebruik bovenstaande figuur.. 14-Gaat het bij de bevolkingsgrafieken (op de horizontale as) om absolute of relatieve gegevens? Geef een argument voor je keuze. De afgelopen decennia is vooral het aantal Hispanics in L.A. sterk toegenomen door migratie. 15-Uit welk land komen de meeste Hispanics? Niet alleen door migratie is het aantal Hispanics in L.A. sterk toegenomen, maar ook door een andere demografisch factor. 16-Welke demografische factor wordt bedoeld?

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Klimaten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Klimaten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82688 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 3 Samenvatting door Jordan 595 woorden 14 december 2017 5,5 2 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Aardrijkskunde Weer en klimaat in de VS

Nadere informatie

Uiteenzetting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika

Uiteenzetting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika Uiteenzetting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika 8,3 Uiteenzetting door M. 1600 woorden 2 keer beoordeeld 3 december 2015 Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Amerika Landschappen:

Nadere informatie

Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten

Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten Spreekbeurt door een scholier 1713 woorden 9 december 2001 5,9 272 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag: Wat is na 1980 het patroon

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1583 woorden 17 december 008 6,8 148 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Amerika. Aardrijkskunde Landschappen: 1. Kustvlakte.

Nadere informatie

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen.

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen. Samenvatting door een scholier 1790 woorden 1 juni 2016 7,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 2: KLIMATEN 2.1 Klimaten Waardoor is het niet

Nadere informatie

2 Landschapszones op aarde SO 1

2 Landschapszones op aarde SO 1 Aardrijkskunde 1 havo/vwo 2 Landschapszones op aarde SO 1 Deze toets bestaat uit tien vragen: open vragen en meerkeuzevragen. Ook zijn er vragen waarbij de atlas (Grote Bosatlas, editie 54) nodig is. Bij

Nadere informatie

e-book: gebonden versie: e-book: gebonden versie: Chris Oxlade

e-book: gebonden versie: e-book: gebonden versie: Chris Oxlade Chris Oxlade Chris Oxlade Anita Ganeri Anita Ganeri Boeken in deze serie e-book: 978-94-6175-825-5 gebonden versie: 978-90-5566-931-8 e-book: 978-94-6175-822-4 gebonden versie: 978-94-6175-285-7 e-book:

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk door een scholier 1420 woorden 23 mei 2001 7,5 344 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het patroon van de binnenlandse migratie in de VS sinds

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 t/m 3.4

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 t/m 3.4 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.1 t/m 3.4 Samenvatting door een scholier 1914 woorden 11 april 2011 7,8 9 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra 3.1 Wat is een verklarende aardrijkskundige

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwo Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. eerste druk

De Geo. 3 havo/vwo Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. eerste druk De Geo 3 havo/vwo Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl eerste druk Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika Start 1 Eigen antwoorden leerling 2 Vooraf: Op de grote foto

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting door M. 941 woorden 8 oktober 2012 6 113 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1, Regio in beeld: Zuid-Afrika Hoogteligging

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5. Inhoudsopgave. Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7. 1 P a g e

Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5. Inhoudsopgave. Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7. 1 P a g e Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5 Inhoudsopgave Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7 1 P a g e Tekstsamenvatting People on the move Verenigde staten: 4 Regio s - Noord-Oosten - Midwesten

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1392 woorden 15 januari 2014 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs AARDRIJKSKUNDE PW 4.1 T/M 4.6 H 4 1 *Reliëfkaart:

Nadere informatie

5,3. Samenvatting door een scholier 1646 woorden 7 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde

5,3. Samenvatting door een scholier 1646 woorden 7 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1646 woorden 7 oktober 2010 5,3 41 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde 3 HAVO/VWO De Geo 1+ basisboek. B32 Temperatuurfactoren veroorzaken temperatuurverschillen.

Nadere informatie

- 2 noordzuid liggende berggebieden: de Appalachen in het oosten en de RockyMountains (en kustgebergtes) in het westen.

- 2 noordzuid liggende berggebieden: de Appalachen in het oosten en de RockyMountains (en kustgebergtes) in het westen. Samenvatting door een scholier 3174 woorden 14 november 2010 6,6 83 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1 1 kolonisatie en landschap - Amerika is indekt in 1492 en was behalve de

Nadere informatie

4,7. Begrippenlijst door een scholier 297 woorden 15 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde

4,7. Begrippenlijst door een scholier 297 woorden 15 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde Begrippenlijst door een scholier 297 woorden 15 januari 2005 4,7 43 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 5 Migranten: Mensen die van uit een land in een ander land komen wonen. Groepen

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd.

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april 2017 7,5 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand paragraaf 2 klimaten wereldwijd breedteligging: de afstand van een plaats tot de evenaar in

Nadere informatie

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is.

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is. Meander Samenvatting groep 6 Thema 4 Streken en klimaten Samenvatting Klimaatgebieden De aarde kun je verdelen in gebieden met verschillende klimaten. Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een gematigd

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk door een scholier 1543 woorden 8 januari 2003 6,5 185 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Inleiding In dit werkstuk wil ik

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Opgave 3 Opbouw en afbraak van de Schotse Hooglanden

Opgave 3 Opbouw en afbraak van de Schotse Hooglanden Eindexamen vwo aardrijkskunde 214-I Aarde Opgave 3 Opbouw en afbraak van de Schotse Hooglanden Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik bron 3a en de

Nadere informatie

7.4. Boekverslag door E woorden 24 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde

7.4. Boekverslag door E woorden 24 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde Boekverslag door E. 2247 woorden 24 september 2002 7.4 244 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Probleemstelling Na het maken van de deelvragen als voorbereiding, probeer ik een goed antwoord te vinden op

Nadere informatie

5,5. Definities: Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

5,5. Definities: Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni 2008 5,5 31 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 13 De oorzaken van bevolkingsgroei zijn: geboorte, sterfte, vestiging, vertrek. Migranten

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 122 woorden 17 juni 2016 6, 75 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Samenvatting aardrijkskunde H2 2.1 Het weer: beschrijft

Nadere informatie

H2: Europa, verenigd of versnipperd?

H2: Europa, verenigd of versnipperd? H2: Europa, verenigd of versnipperd? Klas 2 Geo Vragen 5 1. Europa is te herkennen aan een aantal natuurkenmerken. Noem er drie. 6 2. Het aantal inwoners verandert door natuurlijk bevolkingsgroei (geboorte

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

9,2. Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Oefentoets hoofdstuk 3

9,2. Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Oefentoets hoofdstuk 3 Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april 2011 9,2 4 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Oefentoets hoofdstuk 3 Globalisering in steden: grootstedelijke gebieden in de VS 1 Bekijk bron 7. De bron

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 donderdag 23 juni 13:30-16:30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 donderdag 23 juni 13:30-16:30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Examen VWO 2016 tijdvak 2 donderdag 23 juni 13:30-16:30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf extra)

Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf extra) Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf 2 + 3 + 4 + extra) Samenvatting door M. 1439 woorden 10 juni 2013 5,4 12 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk 3. De Verenigde

Nadere informatie

Een les met WOW - Temperatuur

Een les met WOW - Temperatuur Een les met WOW - Temperatuur Weather Observations Website VMBO WOW handleiding 1 Colofon Deze handleiding is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het

Nadere informatie

Een les met WOW - Temperatuur

Een les met WOW - Temperatuur Een les met WOW - Temperatuur Weather Observations Website HAVO - VWO WOW handleiding 1 Colofon Deze les is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. september 2018 CONTACT...10 INHOUDSTAFEL

Nieuwsbrief. september 2018 CONTACT...10 INHOUDSTAFEL Vrijzinnig Centrum Liedts 2018 Nieuwsbrief september 2018 INHOUDSTAFEL VASTE ACTIVITEITEN...3 WISSELENDE ACTIVITEITEN...4 L HISTOIRE DU CHATEAU...7 SAVE THE DATE...8 GEDICHT VAN DE MAAND...9 CONTACT...10

Nadere informatie

Er zijn veel verschillende landschappen in Amerika. Zie figuur 3 en 4 op blz. 8 en 9. En opdracht 5 en 6 uit je werkboek.

Er zijn veel verschillende landschappen in Amerika. Zie figuur 3 en 4 op blz. 8 en 9. En opdracht 5 en 6 uit je werkboek. Samenvatting door een scholier 1942 woorden 28 november 2006 7,1 119 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1 Land van de onbegrensde mogelijkheden Go west, young men 1492 - Noord-Amerika

Nadere informatie

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 02 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52491 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Ongeveer twee eeuwen geleden trokken de kolonisten dwars door Amerika

Ongeveer twee eeuwen geleden trokken de kolonisten dwars door Amerika Uittreksel van 3 havo/vwo, hoofdstuk 1 HOOFDSTUK 1 Multicultureel Amerika 1 Kolonisatie en landschap Ongeveer twee eeuwen geleden trokken de kolonisten dwars door Amerika Opschuivende frontier! Ten tijde

Nadere informatie

4 Leven in een koud gebied

4 Leven in een koud gebied 4 Leven in een koud gebied 1 a Canada b/c W16 d 73 2 a Te koud: s zomers < 10º C b gebruik van sneeuwscooter en sleden kleding c te koud om voedsel te verbouwen 3a/4 W17 Toendra: wat, waar en waarom daar?

Nadere informatie

Eenmaal binnen trokken de kolonisten naar het westen. De westelijke grens van het bewoonde gebied wordt de frontier genoemd.

Eenmaal binnen trokken de kolonisten naar het westen. De westelijke grens van het bewoonde gebied wordt de frontier genoemd. Samenvatting door Charley 2884 woorden 24 juni 2016 5 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo AK H1 1.1 ± 2 eeuwen geleden trokken de kolonisten dwars door Amerika. Opschuivende frontier Ten

Nadere informatie

7,4. Samenvatting door een scholier 2345 woorden 11 november keer beoordeeld

7,4. Samenvatting door een scholier 2345 woorden 11 november keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2345 woorden 11 november 2010 7,4 35 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Aardrijkskunde 3.1 Wat is een verklarende aardrijkskundige vraag? Een aardrijkskundige

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde HD 1 multicultureel Amerika + basisboek

Samenvatting Aardrijkskunde HD 1 multicultureel Amerika + basisboek Samenvatting Aardrijkskunde HD 1 multicultureel Amerika + basisboek Samenvatting door M. 1831 woorden 7 december 2015 7,4 19 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde H1 Multicultureel Amerika 1.1. Kolonisatie

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door J. 181 woorden 13 januari 2016 6,1 48 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra 2.1 Klimaten A Waardoor is het bij de evenaar warm? In bron

Nadere informatie

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet?

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? 1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? Hoofdstuk 1 Les 1 Zoek het op Bij de evenaar staat de zon hoog. Het is er warm en daardoor verdampt het water. Die warme damp stijgt op en koelt af: dan gaat

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I Migratie en mobiliteit Opgave 4 Binnenlandse migratie Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. Uit de bron valt een verschil op te maken tussen de noord- en de zuidvleugel van de Randstad wat betreft

Nadere informatie

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen.

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Aarde Opgave 3 Klimaat in Siberië Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik de bronnen 1 en 2 en de atlas. In zowel Chatanga als Ojmjakon valt weinig neerslag

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting door Anouk 747 woorden 19 januari 2018 6,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand H.2 Klimaat 1 De stralingsbalans van de aarde

Nadere informatie

2. STEDEN IN DE VERENIGDE STATEN

2. STEDEN IN DE VERENIGDE STATEN 2. STEDEN IN DE VERENIGDE STATEN 1) Situering: 1.1. De Verenigde Staten (= VS) in de wereld: Geografische coördinaten: De breedteligging van de VS: tussen NB / ZB en. NB / ZB. De lengteligging van de VS:

Nadere informatie

Wat is Meteorologie?

Wat is Meteorologie? Meteorologie Niek van Andel www.alweeronline.nl Wat is Meteorologie? Latijn: Meteorologia Grieks: Meteorologos metewros (hoog in de lucht) logos (leer van) Leer van iets, hoog in de lucht (abstract) 1

Nadere informatie

Aanwezigheid van industrie kun je op twee manieren, op industrieel en op geografisch vlak, onderzoeken en verklaren.

Aanwezigheid van industrie kun je op twee manieren, op industrieel en op geografisch vlak, onderzoeken en verklaren. Klassikale toepassing: algemeen ontleden van een industriegebied. Lees in je handboek p. 86-87. Het toont aan hoe een industriegebied, in dit geval de manufacturing belt, wordt ontleed. De sterkte of zwakte

Nadere informatie

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand?

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand? Klimaat Wat is klimaat? Klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een langere periode op een bepaalde plaats. Veel meteorologische instituten hanteren een periode van 30 jaar voor de berekening

Nadere informatie

Weerkaarten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82687

Weerkaarten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82687 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82687 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 26 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 26 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Examen VWO 2016 tijdvak 1 donderdag 26 mei 13.30-16.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 vrijdag 17 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 vrijdag 17 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Examen VWO 2019 tijdvak 1 vrijdag 17 mei 9.00-12.00 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Klimaten VS VMBO-T. Mariele Nijzing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/86768

Klimaten VS VMBO-T. Mariele Nijzing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/86768 Auteur Mariele Nijzing Laatst gewijzigd 22 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/86768 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 27 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 27 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 9.00-11.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei 9.00-12.00 uur oud programma aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door Isabelle 2463 woorden 24 oktober 2014 6,3 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 1 Amerika is ontdekt in 1492 en was toen een leeg

Nadere informatie

Klimaten vs vmbo-t. Mariele Nijzing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Klimaten vs vmbo-t. Mariele Nijzing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mariele Nijzing 16 october 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/86768 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde samenvatting aardrijkskunde de geo H1 havo/vwo

Samenvatting Aardrijkskunde samenvatting aardrijkskunde de geo H1 havo/vwo Samenvatting Aardrijkskunde samenvatting aardrijkskunde de geo H1 havo/vwo Samenvatting door een scholier 1195 woorden 22 oktober 2012 4,3 30 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 1.1 Op reis

Nadere informatie

Winterspelen in Vancouver, Canada

Winterspelen in Vancouver, Canada Winterspelen in Vancouver, Canada Van 12 tot en met 28 februari vinden de 21 e Olympische Winterspelen in Canada plaats. Nederland doet met verschillende sporten mee en maakt vooral kans op medailles bij

Nadere informatie

Les 5: Factoren van weer en klimaat

Les 5: Factoren van weer en klimaat Les 5: Factoren van weer en klimaat 1 De stand van de zon 1.1 seizoen Zoek de januari- en julitemperatuur van de volgende steden op. AW weerstation (plaats) temperatuur januari temperatuur juli Stockholm...

Nadere informatie

Meander. Aardrijkskunde WERKBOEK

Meander. Aardrijkskunde WERKBOEK 6 Meander Aardrijkskunde WERKBOEK 6 Meander Aardrijkskunde WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Carla Wiechers Leerlijnen: Mark van Heck Auteurs: Marc ter Horst, Meie Kiel, Dianne Manders, Jacques van der Pijl

Nadere informatie

Ten noorden van de evenaar ligt het noordelijk halfrond. Ten zuiden daarvan het zuidelijk halfrond.

Ten noorden van de evenaar ligt het noordelijk halfrond. Ten zuiden daarvan het zuidelijk halfrond. Rekenen aan de aarde Introductie Bij het vak aardrijkskunde wordt de aarde bestudeerd. De aarde is een bol. Om te bepalen waar je je op deze bol bevindt zijn denkbeeldige lijnen over de aarde getrokken,

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk. Examen VWO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

DE WERELD VAN DE GROTE STAD

DE WERELD VAN DE GROTE STAD DE WERELD VAN DE GROTE STAD VIER KENMERKEN VAN HET BEGRIP STAD Een bepaalde omvang, per land verschillend Een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied Een beroepsbevolking die

Nadere informatie

PERIODESCHRIFT AARDRIJKSKUNDE EUROPA EN DE WERELD

PERIODESCHRIFT AARDRIJKSKUNDE EUROPA EN DE WERELD PERIODESCHRIFT AARDRIJKSKUNDE EUROPA EN DE WERELD HET KLIMAAT Het klimaat is, zo luidt de officiële definitie, het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Dat wil zeggen dat het klimaat in een bepaald

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Hoogteverschillen in Europa

Hoogteverschillen in Europa Hoogteverschillen in Europa 1 1 2 3 4 Europa kent veel verschillende landschappen. Dat komt door: a. Grote verschillen in reliëf b. Verschil in afstand tot zee c. Verschil in afstand tot evenaar Benoem

Nadere informatie

Thema 5 Weer en klimaat

Thema 5 Weer en klimaat Naut samenvatting groep 7 Mijn Malmberg Thema 5 Weer en klimaat Samenvatting Wordt het warm vandaag? De stralen van de zon zorgen voor warmte op aarde. De zon geeft niet altijd dezelfde temperatuur. Doordat

Nadere informatie

Klimaatgrafieken hv123

Klimaatgrafieken hv123 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 12 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63743 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,

Nadere informatie

4,9. Samenvatting door een scholier 1689 woorden 21 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde

4,9. Samenvatting door een scholier 1689 woorden 21 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1689 woorden 21 november 2006 4,9 26 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Paragraaf 1 - De VS hebben vooral gematigde klimaten. Een deel van het land heeft weinig

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober 2010 5,8 129 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 1.2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

Ontwerp Paper 2 Bijlage 4

Ontwerp Paper 2 Bijlage 4 Ontwerp Paper 2 Bijlage 4 Gijs Bos - 10137157 Utrecht, 130404 De volgende pagina s bevatten de opdrachten waarmee de leerlingen tijdens de workshops aan de slag gaan. Workshop atlasvaardigheden 1: Kaartselectie

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VWO 2014 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-12.00 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Examen HAVO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De Geo. 3 hv Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. 1ste druk

De Geo. 3 hv Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1.  1ste druk De Geo 3 hv Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl 1ste druk 4 Go west, go south 1 a een baan vinden (werk), meer geld verdienen (hoger inkomen), dichter bij je werk

Nadere informatie

Klimaten Verschillende klimaten - Tropisch klimaat - Droog klimaat - Gematigd klimaat - Landklimaat - Poolklimaat - Mediterraan klimaat - Subtropisch klimaat https://schooltv.nl/video/klimaatzones-van-de-wereld-waarom-zijn-er-verschillende-klimaatzones/

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 Zuid-Afrika en Argentinië

Samenvatting Aardrijkskunde H1 Zuid-Afrika en Argentinië Samenvatting Aardrijkskunde H1 Zuid-Afrika en Argentinië Samenvatting door een scholier 1532 woorden 30 mei 2017 6,3 17 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo H1 Zuid-Afrika en Argentinië Paragraaf

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Klimaatgrafieken hv123

Klimaatgrafieken hv123 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 27 november 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63743 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Voorbeeld toetsen aardrijkskunde

Voorbeeld toetsen aardrijkskunde Voorbeeld toetsen aardrijkskunde Afbuigers havo Gebieden en schaalniveaus 1. Uit een toespraak van de minister van financiën a. Welke schaalniveaus kun je uit de tekst van de minister halen? "Het gaat

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart 2004 6,5 179 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag en deelvragen Hoofdvraag: Wat is het gezicht van Noord-Europa als je kijkt naar natuurlijke factoren

Nadere informatie

5,2. Werkstuk door een scholier 751 woorden 2 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave:

5,2. Werkstuk door een scholier 751 woorden 2 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave: Werkstuk door een scholier 751 woorden 2 juni 2004 5,2 171 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave: Voorkant Inhoudsopgave Lengte- en breedteligging Kennismaking met reliëf Tabel bergtemperaturen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo 2010 - I Actieve aarde Opgave 7 Platentektoniek en klimaat Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. 1p 25 Welke atlaskaart moet je gebruiken om inzicht te krijgen in de plaattektonische bewegingen vanaf het

Nadere informatie

Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2019

Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2019 Opgavenboekje Voorronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2019 Inhoud pagina Aanwijzingen voor de kandidaten 2 A Tien meerkeuzevragen 3 B Crisis in Venezuela 5 C Fore-arcs en back-arcs 6 D I Amsterdam,

Nadere informatie

klas: toezicht: lokaal: vakleerkracht: 3 STWB BELLM 3 STWC BELLM Vraag 1: Vul de letters aan van dit éénvoudig kaartje ( noteer ze rechts )

klas: toezicht: lokaal: vakleerkracht: 3 STWB BELLM 3 STWC BELLM Vraag 1: Vul de letters aan van dit éénvoudig kaartje ( noteer ze rechts ) leerkracht: Bellinkx vak: Aardrijkskunde Datum : lesuren: klas: toezicht: lokaal: vakleerkracht: 3 STWB BELLM 3 STWC BELLM Leerlingen mogen gebruiken: kleurtjes Ik heb aan mijn examen gewerkt tot uur Mijn

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2012 woorden 13 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. B 24 breedteliggingen en temperatuur

Samenvatting door een scholier 2012 woorden 13 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. B 24 breedteliggingen en temperatuur Samenvatting door een scholier 2012 woorden 13 november 2002 5 145 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde B 24 breedteliggingen en temperatuur De breedteligging van een plaats is van grote invloed op de temperatuur.

Nadere informatie

De Geo. 1 hv Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 1 hv Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 1 hv Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van hv - Docentenhandleiding 1 HV 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

8,9. Samenvatting door een scholier 1242 woorden 29 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdstuk 1 paragraaf 1. veelkleurig Zuid-Afrika

8,9. Samenvatting door een scholier 1242 woorden 29 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdstuk 1 paragraaf 1. veelkleurig Zuid-Afrika Samenvatting door een scholier 1242 woorden 29 oktober 2017 8,9 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 paragraaf 1 veelkleurig Zuid-Afrika Verschillende landschappen

Nadere informatie

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van th - Docentenhandleiding 1 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. tijdvak 1 donderdag 24 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. aardrijkskunde. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. tijdvak 1 donderdag 24 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2018 Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. tijdvak 1 donderdag 24 mei 9.00-12.00 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

De eerste immigranten: Engelsen aan de Oostkust: 13 koloniën (overzees gebied), bestuurt door Engeland.

De eerste immigranten: Engelsen aan de Oostkust: 13 koloniën (overzees gebied), bestuurt door Engeland. Samenvatting door een scholier 2436 woorden 28 november 2012 4,5 60 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1 De multiculturele samenleving in de Vs Eerste migranten: Oorspronkelijke

Nadere informatie

Toets_Hfdst6_BevolkingEnRuimtelijkeInrichting

Toets_Hfdst6_BevolkingEnRuimtelijkeInrichting Toets_Hfdst6_BevolkingEnRuimtelijkeInrichting Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:07 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

Nadere informatie

Werkblad:weersverwachtingen

Werkblad:weersverwachtingen Weersverwachtingen Radio, tv en internet geven elke dag de weersverwachting. Maar hoe maken weerdeskundigen deze verwachting, en kun je dat niet zelf ook? Je meet een aantal weergegevens en maakt zelf

Nadere informatie