Directienetwerk Regio Midden. 8april2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directienetwerk Regio Midden. 8april2015"

Transcriptie

1 Directienetwerk Regio Midden 8april2015

2 Kwaliteitszorg Vorig directienetwerk Externe audit + verbeterplan Voorstel SSBB binnen pilotgroep Inspectiebezoek Berséba Inspectiebezoek scholen

3 Kwaliteitszorg Voorstel werkgroepje Aanbevelingen Inspectie Mogelijkheden Inzet Integraal Concreet voorstel Bespreekpunten regio

4 Voorstel Werkgroep / SSBB 1. Één Auditvragenlijst voor de school a. Beknopt b. gebaseerd op TZK-inspectie (nieuw) c. In Integraal d. Stapelbaar 2. Afname door KZ-specialist in de school: a. Vult auditvragenlijst m.b.v.. b. Analyseren c. Verbeterplan / actiepunten door directie 3. Resultaat naar 1. eigen bestuur 2. Inspectie 3. SWV

5 Aanbevelingen Inspectie 1. Focus bij KZ / audits in de scholen op TZK-scholen (nieuw) 2. Zoek verbinding met TKZ-SWV (input verzamelen) 3. Formuleer in concrete termen indicatoren 4. Formuleer er ook een norm bij

6 Inzet Integraal 1. Integraal maakt deze beknopte auditvragenlijst, gebaseerd op het nieuwe TZK-scholen 2. Integraal formuleert samen met Berséba op basis van de portretten uit de standaarden concrete indicatoren. 3. Berséba formuleert daar een norm bij. 4. Stapelbaar per bestuur, regio en SWV via SWV-tool 5. Mogelijkheden voor analyse en verbeterplan per school/bestuur, regio en SWV

7 Concreet voorstel 1. Verzoek aan Integraal: a. Maak beknopte auditvragenlijst op basis van TZK-nieuw voor Berséba b. Zorg voor analyse- en actiemodule per niveau c. Zorg voor presentatiemodule per niveau (stapelen) d. Maak prijs voor deze SWV-tool (Berséba-tool) e. Maak prijs voor aanschaf Integraal SWV-breed 2. Verzoek aan MT, RC en regio: a. Samen optrekken rondom deze auditvragenlijst b. Gezamenlijke opdracht geven voor beknopte auditvragenlijst + modules c. Gezamenlijke aanschaf SWV-tool (Berséba-tool) d. Gezamenlijke aanschaf Integraal

8 Bespreekpunten regio 1. Per school of groep(je) scholen: a. KZ-specialist/Commissie ( super interne auditor) b. Gebruik van nieuwe beknopte auditvragenlijst t.b.v. zelfevaluatie / KZ in de school c. Rol externe auditcommissie in de regio (bijv. op afroep) 2. Aanschaf Integraal per school, regio of Berséba-breed 3. Cockpit bestuur / regio / landelijk 4. Nieuwe opdracht externe auditcommissie 5. Input voor TZK-SWV

9 In schema SWV SWV-Tool Verantwoording RvT-Inspectie Marap Regio SWV-Tool Monitoren Auditvragenlijst mbv Integraal irt TZK school Externe audit Analyse Verbeterplan Verbinding TZK-SWV Verantwoording RvB School Auditvragenlijst Integraal irttzk school KZ-coördinator / professionele interne auditor Analyse Verbeterplan Verantwoording Bestuur-Regio- SWV-Inspectie

10 Bespreking 1. Bespreek voorstel in groepjes van 5 2. Denk hierbij aan: a) Opstellen één auditvragenlijst (met norm) b) Gebruik en gezamenlijke aanschaf Integraal: i. voor analyse en verbeterplan ii. SWV-tool ivm presentatie per niveau (stapelen) c) Inzet van één verantwoordelijke functionaris of commissie per school of groepje scholen d) Externe audit (op verzoek)

11 Resultaat Bespreking 1. Opstellen één auditvragenlijst (met norm) 2. Gebruik en gezamenlijke aanschaf Integraal: 1. voor analyse en verbeterplan 2. SWV-tool ivm presentatie per niveau (stapelen) 3. Inzet van één verantwoordelijke functionaris of commissie per school (of groepje scholen) 4. Externe audit (en op verzoek)

12 Notitie Hoogbegaafdheid 1. Kader 2. Huidige situatie 3. Gewenste situatie a. Niveau van de school / basisondersteuning b. Niveau van het SWV / Extra ondersteuning 4. Uitspraken / visie MT a. HB = basisondersteuning b. SWV stimuleert professionalisering HB c. SWV ondersteunt beleidsvorming HB d. AB tbv HB e. Inzet externe expertise DE en KC ea f. Arrangementen (AB en mogelijk middelen) g. Speciale voorzieningen voor HB 5. Stappenplan

13 Bespreking Notitie HB 1. Notitie algemeen 2. Uitspraken / visie MT a. HB = basisondersteuning b. SWV stimuleert professionalisering HB c. SWV ondersteunt beleidsvorming HB d. AB tbv HB e. Inzet externe expertise DE en KC en anderen f. Arrangementen (AB en mogelijk middelen) g. Speciale voorzieningen voor HB 3. Stappenplan

14 Financiering AB m.i.v Aandachts- en uitgangspunten a. Budget AB inschatting vooraf b. Elke regio een BAD c. BAD koopt ontbrekende expertise zelf in d. Financiële prikkel BAD en afspraken kwaliteit e. Tijdig inzetten AB om onnodig verwijzen te voorkomen f. Financiële prikkel scholen voorkomt ongelimiteerde groei van aanvragen g. Tripartiete overeenkomst / bestedings- en inspanningsverplichting h. Eigen BAD voorkomt wellicht BTW-risico i. Eenvoudige administratie j. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit; meeste solidariteit bij de zware ondersteuning

15 Financiering AB m.i.v Financiering a. Arrangementen medisch, lichamelijk en cognitief landelijk budget via Loket (= extra ondersteuning - OPP); 0% eigen bijdrage b. Overige arrangementen (gedrag, soc.emot., werkh.): i. Licht = basis, rechtstreek aanvragen en bekostigen ii. Medium = extra, via Loket; 50% eigen bijdrage iii. Intensief = extra, via Loket; 0% eigen bijdrage c. AB naar eigen inzicht bij aanbieder naar keuze; 100% eigen bijdrage (let op OPP).

16 Opmerkingen Notitie AB a. Arrangementen medisch, lichamelijk en cognitief landelijk budget via Loket (= extra ondersteuning - OPP); 0% eigen bijdrage b. Overige arrangementen (gedrag, soc.emot., werkh.): a. Licht = basis ost, rechtstreeks via Kindkans bij BAD aanvragen en zelf bekostigen b. Medium = extra ost, via Loket; 50% eigen bijdrage c. Intensief = extra ost, via Loket; 0% eigen bijdrage c. AB naar eigen inzicht bij aanbieder naar keuze; 100% eigen bijdrage (let op OPP).

17 Activiteitenplan Regio Midden 1. Vijf thema s 2. Gebaseerd op: a. Ondersteuningsplan b. Verbeterplan c. Beleidsagenda 3. Uitwerking: a. Beginsituatie b. Gewenste situatie c. Doelstellingen d. Borging en continuering e. Uitwerking f. Rapportage en evaluatie (nog te vullen)

18 Activiteitenplan Regio Midden Inhoud: 1. Dekkend regionaal onderwijsondersteuningsaabod a) Dekkend netwerk i. Profielen per school ii. Basisondersteuning op orde miv b) Hoogbegaafdheid c) Clusters 1 en 2 (TOS) d) VVE en VO 2. Loketfunctie per school a) OT per school b) Inzet OPP c) Samenwerking Het Loket en gemeenten 3. Kwaliteitszorg

19 Activiteitenplan Regio Midden Inhoud: 3. Kwaliteitszorg a). Systeem van verantwoording, incl. arrangementen b) Eenduidig systeem KZ zoals hiervoor besproken c) Kwaliteitsafspraken BAD en monitoring d) KH en handboeken Loket en BAD e) Monitoring op alle niveaus 4. Communicatie met scholen, ouders en leraren 5. Ondersteuning en professionalisering a) Ondersteuningsstructuur en protocollen b) Loket voor advies en AB voor expertise-overdracht c) Professionaliseringsplan d) Netwerken

20 Concept-Begroting Midden Activiteiten Vast Personeel (Regiomanager en Zorgmakelaar) SBO voor zwaardere ondersteuning RC Secretariaat Scholing (Conferentie voor teams maart 2016) Kwaliteitszorg (ECKz, scholing Auditors) Regionaal beleid hoogbegaafdheid Diverse algemene kosten IB Netwerk (5 bijeenkomsten, sprekers, zaalhuur) Werkplekkosten Het Loket, extern personeel incl. indicatie (CvT, 2 x inhuur) Directienetwerk (2 bijeenkomsten, sprekers, zaalhuur) Overige netwerken (IA-OA-RT) Werkconferentie (2 bijeenkomsten, sprekers, zaalhuur) Realisatie brede AB dienst cluster 4 en bestedingsverplichting Overgangsregeling afbouw rugzakken cluster Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Bedrag per school afdracht Bedrag per leerling afdracht ± 58 ± 78

21 Reacties Activiteitenplan 1. Reacties op de vormgeving 2. Reacties op de inhoud 3. Reacties op de (jaar)planning 4. Reacties op de begroting 5. Reacties op mogelijkheden voor het Schoolplan

22 Ondersteuningsprofiel Actualiseer het profiel dmv nieuw format Denk aan koppeling met ontwikkeling Schoolplan Tabellen/kengetallen opnemen in het Schoolplan Integraal biedt bouwblokken Ook geheel handmatig te vullen DV profiel definitief herzien bij nieuwe schoolplan (2019)

Activiteitenplan

Activiteitenplan Activiteitenplan 2015-2016 Regio Midden 1. Inleiding: 1.1. Dit document bevat de activiteiten van de regio Midden van het landelijk samenwerkingsverband Berséba. 1.2. Het tweede hoofdstuk bevat 5 actieplannen.

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan Activiteitenplan Berséba-Midden 2016-2017 versie 01-04-2016 Activiteitenplan 2016-2017 Regio Midden Versie 01-04-2016 1. Inleiding: 1.1. Dit document bevat de activiteiten van de regio Midden van het landelijk

Nadere informatie

Jaarplan / regio Randstad

Jaarplan / regio Randstad Jaarplan 08-2014/12-2015 regio Randstad Inleiding Dit document bevat het jaarplan en de managementrapportage van regio Randstad Het eerste gedeelte bestaat uit het jaarplan. Bij thema wordt het onderwerp

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

juni 2017 Geactualiseerd plan van aanpak talentonderwijs als onderdeel van de basisondersteuning

juni 2017 Geactualiseerd plan van aanpak talentonderwijs als onderdeel van de basisondersteuning juni 2017 Geactualiseerd plan van aanpak talentonderwijs als onderdeel van de basisondersteuning Inleiding Het samenwerkingsverband is in het schooljaar 16-17 gestart met het herijken van de basisondersteuning.

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met bestuur jaar 2016, t/m periode 2

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met bestuur jaar 2016, t/m periode 2 MANAGEMENTRAPPORTAGE 2016-2017 28-09-2016 Regio Noordoost MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met bestuur jaar 2016, t/m periode 2 pagina 1 Inhoudsopgave 1. Realisatie strategisch beleid Berseba

Nadere informatie

Directie-Netwerkbijeenkomst Regio Ede. Woensdag 20 november 2013 Adventkerk in Veenendaal VERSLAG

Directie-Netwerkbijeenkomst Regio Ede. Woensdag 20 november 2013 Adventkerk in Veenendaal VERSLAG Directie-Netwerkbijeenkomst Regio Ede Woensdag 20 november 2013 Adventkerk in Veenendaal 08.30 uur Ontvangst met koffie of thee VERSLAG 09.00 uur Opening en welkom, door Gert van Roekel Door het zingen

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met bestuur jaar 2016

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met bestuur jaar 2016 MANAGEMENTRAPPORTAGE 2016-2017 13-05-2016 Regio Noordoost MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met bestuur jaar 2016 pagina 1 Inhoudsopgave 1. Realisatie strategisch beleid Berseba in de regio a.

Nadere informatie

Regionaal Jaarplan Regio Ede DV schooljaar

Regionaal Jaarplan Regio Ede DV schooljaar Regionaal Jaarplan Regio Ede DV schooljaar Inleiding Hierna treft u een overzicht aan van de onderwerpen uit het Ondersteuningsplan tot en met 2017-2018 die we in het schooljaar hopen op te pakken. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief , nummer 2. Berséba

Nieuwsbrief , nummer 2. Berséba Nieuwsbrief 2015-2016, nummer 2 Berséba Inleiding In deze tweede nieuwsbrief van Berséba komen de volgende onderwerpen aan de orde: Thuiszitters Kwaliteitsbeleid Ondersteuningsarrangementen en basisondersteuning

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Managementrapportage / regio Midden

Managementrapportage / regio Midden Managementrapportage 01-2015/04-2015 regio Midden Inleiding Dit document bevat de managementrapportage van regio Midden Het eerste gedeelte bestaat uit het jaarplan. Bij thema wordt het onderwerp van ontwikkeling

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid

Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid Procesbeschrijving Bij het vormgeven aan het project Hoogbegaafdheid hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden, waaronder met andere samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Financïën / Visie. Welkom! Op de stoelen ligt een agenda + de stellingen. + Heeft u een stemkastje. Staphorst, 26 mei 2016

Financïën / Visie. Welkom! Op de stoelen ligt een agenda + de stellingen. + Heeft u een stemkastje. Staphorst, 26 mei 2016 Welkom! Op de stoelen ligt een agenda + de stellingen. Financïën / Visie Staphorst, 26 mei 2016 + Heeft u een stemkastje 1 Opening Berséba: schaduw van de Tamarisk 2 Opening Genesis 21: 21 t/m 34 Berséba:

Nadere informatie

SWV PASSENDWIJS. JAARPLANNING- WERKAGENDA augustus 2014 juli 2015

SWV PASSENDWIJS. JAARPLANNING- WERKAGENDA augustus 2014 juli 2015 JAARPLANNING- WERKAGENDA augustus 2014 juli 2015 Versie 19 mei 2014 1 5.1 Jaarplanning/werkagenda schooljaar 2014-2015 Onderstaande jaarplanning in de vorm van een werkagenda maakt inzichtelijk welke activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan afdeling Ommen

Jaarplan afdeling Ommen Jaarplan 2017-2018 afdeling Ommen Onderwerp Doelen 17-18 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten Zelfevaluatie Zorgscans Gegevens inspectiebezoek -Op indicatoren Ondersteuning en begeleiding minimaal

Nadere informatie

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter

VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter VERSLAG OPR samenwerkingsverband O3 Dinsdag: 25-11-2014 Aanvang: 19.00 Plaats: Kapelle, de Moolhoek. Notulist: Karin Sauter Aanwezig: zie presentielijst. Onderwerp Inhoud/toelichting Besluit/actie/wie

Nadere informatie

Jaarplan light SBO It Heechhôf

Jaarplan light SBO It Heechhôf 0. Algemene uitgangspunten Bevinding directie Passend onderwijs 0.1 Missie / Visie De school heeft juni 2015 een uitgewerkt, gecorrigeerd School OndersteuningsProfiiel (SOP), waarin o.a. een doelgroepenbeschrijving

Nadere informatie

Nieuwsbrief , nummer 1. Berséba

Nieuwsbrief , nummer 1. Berséba Nieuwsbrief 2015-2016, nummer 1 Berséba Inleiding Het schoolleven is weer in volle gang. In het samenwerkingsverband merken we dat ook. Aanvragen voor ambulante begeleiding en toelaatbaarheidsverklaringen

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Nieuwe vakterm voor ESM

Nieuwe vakterm voor ESM Inleiding In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015 komen eerst items aan bod die betrekking hebben op het samenwerkingsverband als geheel. Aan elke nieuwsbrief kunnen na de algemene informatie

Nadere informatie

SAMENWERKING HET LOKET EN OT

SAMENWERKING HET LOKET EN OT SAMENWERKING HET LOKET EN OT IB-netwerk 16 september 2015 Door: Karianne van Dam, zorgmakelaar regio Midden Anne van Berkum, voorzitter van Het Loket Midden Gert van Roekel, regiomanager regio Midden Evaluatie

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

17 februari Nieuwsbrief 15

17 februari Nieuwsbrief 15 17 februari 2015 - Nieuwsbrief 15 Inleiding Voor u ligt nieuwsbrief nr. 15 van Berséba, de derde nieuwsbrief in schooljaar 2014-2015. Opnieuw is er genoeg informatie om met de scholen te delen. Verantwoording

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg Regio Midden

Kwaliteitszorg Regio Midden Kwaliteitszorg Regio Midden Datum : 28 maart 2014 Versie : 1.0 Notitie : Kwaliteitszorgbeleid regio Midden Auteur : G. van Roekel Status : Notitie voor bespreking in het Directienetwerk van 09-04-2014

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN Versie 26-05- januari juli 2016 Versie 26-05- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het maart/april SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Regio Midden. MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met RvB derde periode jaar 2015.

MANAGEMENTRAPPORTAGE Regio Midden. MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met RvB derde periode jaar 2015. MANAGEMENTRAPPORTAGE 2015-12 31-12-2015 Regio Midden MANAGEMENTRAPPORTAGE voor voortgangsgesprek met RvB derde periode jaar 2015 pagina 1 Inhoudsopgave 1. Realisatie strategisch beleid Berseba in de regio

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017. (kalenderjaar 2017)

Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017. (kalenderjaar 2017) Meerjarenbegroting Schooljaar 2016/2017 (kalenderjaar 2017) Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 1.1 VOORWOORD... 2 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 3 1.3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE BEGROTING... 3 1.4 BASIS VAN

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Taakstellende Begroting Schooljaar 2015/2016

Taakstellende Begroting Schooljaar 2015/2016 Taakstellende Begroting Schooljaar 2015/2016 Concept d.d. 142015 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 VOORWOORD... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 4 1.3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE BEGROTING... 4 1.4 BASIS

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie mei 2016

ACTIVITEITENPLAN versie mei 2016 ACTIVITEITENPLAN versie mei 2016 Versie 10-05-2016 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO project Betrokken Juli 2016 SBO-SO Besturen van de scholen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. De Poolster Schoolondersteuningsprofiel De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Basisondersteuning... 8 3 Deskundigheid voor ondersteuning... 9 4 Ondersteuningsvoorzieningen...

Nadere informatie

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021

Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 VOORWOORD... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 4 1.3 BASIS VAN DE KENGETALLEN LEERLINGEN BAO, SBO EN SO...

Nadere informatie

- - - Raamovereenkomst: Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs Koninklijke Kentalis, instelling

Nadere informatie

Document Kwaliteitszorg Berséba conceptversie

Document Kwaliteitszorg Berséba conceptversie Document Kwaliteitszorg Berséba conceptversie 2016-06-29 1. Kwaliteitszorg op school en in het SWV 1.1. Inleiding Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs. Daar willen we kwaliteit voor leveren, kwaliteitszorg

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf 2015 2016 Doel: Het plannen van de doelen en activiteiten op het gebied van schoolontwikkeling over het komende schooljaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd

Nadere informatie

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek Mei 2018 Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek In het samenwerkingsverband is voor ieder kind een plek en krijgt het de gelegenheid zich binnen zijn/haar

Nadere informatie

Notulen Ondersteuningsplanraad

Notulen Ondersteuningsplanraad Notulen Ondersteuningsplanraad Datum: 15-01-2019 Aanvangstijd: 19.30 uur Locatie: gebouw SWV: Jean Monnetpark 15 Lid SWV-MT aanwezig: Anja OPR leden aanwezig: Arco, E, Alice, Annet, René, Sylvia, Annelies,

Nadere informatie

Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein

Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein Programma 19.30 Welkom (doel van de avond) 19.35 Het inspectierapport en het beslisschema 19.45 De uitkomsten van het inspectiebezoek 20.00 Verbeteracties

Nadere informatie

18 Begroting. Begroting

18 Begroting. Begroting 18 Begroting In deze bijlage wordt de begroting van samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei toegelicht. Het gaat hier niet om de basisbekostiging van alle scholen, maar alleen over de ondersteuningsbekostiging

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel Mevrouw R. Vrolijk Coördinator SWV Meppel, 29 september 2016 Industrieweg 15-20 Postbus

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Informatie - voorlichtingsbijeenkomst directeuren intern begeleiders Ede Veenendaal Barneveld

Informatie - voorlichtingsbijeenkomst directeuren intern begeleiders Ede Veenendaal Barneveld Informatie - voorlichtingsbijeenkomst directeuren intern begeleiders 08 10 2015 Ede 12 10 2015 Veenendaal 14 10 2015 Barneveld Programma 1. Welkom 2. Schoolondersteuningsprofiel 3. HGO/TLV 4. Omzetting

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015

Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015 Uitwerking 2 Houtskoolschets n.a.v. Studiedag HB d.d. 14-10-2015 Uitgangspunt: Voor de vormgeving van het HB-beleid in de regio Midden blijft het HB-document van Berséba het uitgangspunt. Toelichting:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Berséba. 18 juni 2018

Algemene Ledenvergadering. Berséba. 18 juni 2018 Algemene Ledenvergadering Berséba 18 juni 2018 2. Vaststelling van de agenda 3. Verslag 4. Bestuursverslag en jaarrekening 2017 5. Taakstellende begroting 2018-2019 en meerjarenperspectief 1 Korinthe 16:

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Schooljaar 2017/2018. (kalenderjaar 2018)

Meerjarenbegroting Schooljaar 2017/2018. (kalenderjaar 2018) Meerjarenbegroting Schooljaar 2017/2018 (kalenderjaar 2018) 2 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 4 1.1 VOORWOORD... 4 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE... 5 1.3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE BEGROTING... 5 1.4 BASIS VAN

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs Bijlage C Communicatieplan Passenderwijs 2017-2021 In het communicatieplan staat beschreven hoe samenwerkingsverband Passenderwijs haar externe communicatie vormgeeft. Op welke wijze, hoe vaak, in welke

Nadere informatie

Eindrapportage audit ronde Berséba regio midden

Eindrapportage audit ronde Berséba regio midden M-05-0-04-WC-II-Bijlage--Eindrapport-Externe-Audit-04-05-versie.0-05-0-9 Eindrapportage audit ronde 04-05 Berséba regio midden Kwaliteitshandboek Berséba regio midden Schoolondersteuningsprofiel Datum:

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Jaarplan 2017-2018 Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Ons samenwerkingsverband verenigt 14 regionale schoolbesturen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Uitwerking van het onderdeel Monitoring (11) van de uitvoeringsagenda

Uitwerking van het onderdeel Monitoring (11) van de uitvoeringsagenda Uitwerking van het onderdeel Monitoring (11) van de uitvoeringsagenda 1. Kader van de opdracht In de opdracht aan de taakgroep is het volgende geformuleerd: monitor de opbrengsten van de implementatie

Nadere informatie

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs

Bijlage C. Communicatieplan. Passenderwijs Bijlage C Communicatieplan Passenderwijs 2017-2021 In het communicatieplan staat beschreven hoe samenwerkingsverband Passenderwijs haar externe communicatie vormgeeft. Op welke wijze, hoe vaak, in welke

Nadere informatie

CONCEPT-KWALITEITSHANDBOEK BERSÉBA REGIO MIDDEN O.B.V. TOEZICHTKADER INSPECTIE 2013

CONCEPT-KWALITEITSHANDBOEK BERSÉBA REGIO MIDDEN O.B.V. TOEZICHTKADER INSPECTIE 2013 CONCEPT-KWALITEITSHANDBOEK BERSÉBA REGIO MIDDEN O.B.V. TOEZICHTKADER INSPECTIE 2013 TOEZICHTKADER SWV INSPECTIE 2013 RESULTATEN PLAN () DO (praktijken en afspraken) CHECK (audits en rapportage op indicatoren)

Nadere informatie

Samenvatting. Aanvulling op het ondersteuningsplan ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03

Samenvatting. Aanvulling op het ondersteuningsplan ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03 Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03 Inleiding In januari 2017 heeft het bestuur van het RSV Breda PO 30-03 de aanvulling

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Passend Onderwijs in onze regio

Passend Onderwijs in onze regio WERKCONFERENTIE II REGIO EDE Passend Onderwijs in onze regio Datum: D.V. Woensdag 5 februari 2014 Plaats: Adventkerk Ger. Gemeente - Vijftien Morgen 51 - Veenendaal ONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs Plaats : Ridderkerk Administratienummer : PO0001 Bestuursnummer : 42638 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11RU00 Obs De Lijster

Schoolondersteuningsprofiel. 11RU00 Obs De Lijster Schoolondersteuningsprofiel 11RU00 Obs De Lijster Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS. Monitor Financiën. verantwoording en analyse 2015

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS. Monitor Financiën. verantwoording en analyse 2015 SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS Monitor Financiën verantwoording en analyse 2015 24 maart 2016 VERANTWOORDING EN ANALYSE 2015 3 1. Inleiding 3 2. Basisondersteuning en Extra Ondersteuning 3 2.0 Onderscheid

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. Plaats : Deventer Administratienummer : PO2303 Bestuursnummer : 21455 Onderzoeksnummer : 277494 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderwijs voor begaafde leerlingen als onderdeel van de basisondersteuning. Inleiding. Geactualiseerde versie, april 2018

Plan van aanpak. Onderwijs voor begaafde leerlingen als onderdeel van de basisondersteuning. Inleiding. Geactualiseerde versie, april 2018 Plan van aanpak Onderwijs voor begaafde leerlingen als onderdeel van de basisondersteuning Geactualiseerde versie, april 2018 Inleiding Het samenwerkingsverband is in het schooljaar 2016-2017 gestart met

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL augustus 2016 ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle Secretariaat: 06-516 003 09 Zorgmakelaar: 06-130 977 96 E:

Nadere informatie

Passend onderwijs en de positie van kleine besturen in het SWV. 23 januari 2015 albert boelen

Passend onderwijs en de positie van kleine besturen in het SWV. 23 januari 2015 albert boelen Passend onderwijs en de positie van kleine besturen in het SWV 23 januari 2015 albert boelen Naar de toekomst.? Individualisme-schaal-maatlaagconjunctuur- skills -locaal gericht-ouderkeuzes-van financial

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 10XU00 CBS Het Baken

Schoolondersteuningsprofiel. 10XU00 CBS Het Baken Schoolondersteuningsprofiel 10XU00 CBS Het Baken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

AANVRAAG BIJDRAGE AGENDA PASSEND ONDERWIJS

AANVRAAG BIJDRAGE AGENDA PASSEND ONDERWIJS AANVRAAG BIJDRAGE AGENDA PASSEND ONDERWIJS 2018-2019 Voor 1 juli 2018 de volledig ingevulde aanvraag aanleveren bij het Swv (b.wiggers@swvduinenbollenstreek.nl) Inleiding Vanuit de Agenda Passend Onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST. Directeuren en Intern begeleiders

INFORMATIEBIJEENKOMST. Directeuren en Intern begeleiders INFORMATIEBIJEENKOMST Directeuren en Intern begeleiders PROGRAMMA 14.00 uur Welkom, opening, programma 14.05 uur Notitie inrichting na 1-8-2016 14.25 uur Informatie beleidsonderwerpen Planning infobijeenkomsten

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 4 november 2013

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 4 november 2013 Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 4 november 2013 1. Opening door de heer T.A. Stoop, voorzitter RvT De voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. T.A. Stoop, opent de vergadering. Hij laat Psalm

Nadere informatie

JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli Vastgesteld door bestuur d.d Goedgekeurd door RvT d.d

JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli Vastgesteld door bestuur d.d Goedgekeurd door RvT d.d JAARPLANNING-WERKAGENDA Augustus 2018 juli 2019 Vastgesteld door bestuur d.d. 1-11-2018 Goedgekeurd door RvT d.d. 15-11-2018 1 Jaarplanning/werkagenda schooljaar 2018-2019 Onderstaande jaarplanning in

Nadere informatie

Administratieve organisatie/interne beheersing - Besteding middelen versie 17 februari 2015

Administratieve organisatie/interne beheersing - Besteding middelen versie 17 februari 2015 Administratieve organisatie/interne beheersing - Besteding middelen versie 17 februari 2015 Inleiding Dit document is enerzijds de (voorbeeld)uitwerking van de administratieve organisatie/interne beheersing

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Sjaloom

Schoolondersteuningsprofiel. Sjaloom Schoolondersteuningsprofiel Sjaloom 2016-2017 Ver. voor PC Onderwijs Dalfsen Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 24CT00 RK Basisschool De Floriant

Schoolondersteuningsprofiel. 24CT00 RK Basisschool De Floriant Schoolondersteuningsprofiel 24CT00 RK Basisschool De Floriant 1 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem

Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem Bijlage 6. Uitwerking KPI s uit het kwaliteitszorgsysteem Uitwerking KPI's Indicator Hoe doen we dat? Waar ligt dat vast? Hoe brengen we het resultaat in beeld? Wat monitoren we? Kwaliteitsaspect 1 Resultaten

Nadere informatie